Sunteți pe pagina 1din 29

AGATHA CHRISTIE

O STEA DEASUPRA BETHLEEMULUI


CUPRINS:
Un salut 4
O stea deasupra Bethleemului 5
O cunun de Crciun 12
Marul neascultt!r 14
"ur# tm$ie %i smirn& 1'
"ut!(u)ul de ap 1*
+n rc!area serii 2,
-enn. de l$n cer /0
Pr!m!1area 2n Ceruri /*
S3in4ii lui 5umne)eu 56
Insula 51
Un salut
7aud Bu%teanului de "8un9
Slta4i# :lcri# 1esele&
Sla1 Cupei de +nchinat9
Spume# r!)aliu# ;inule9
+n Iesle d!arme C!pilul<
"sinii# B!ii# ra# muesc# =inile c!tc!dcesc %i c!c!%ii cucuriesc&
Supraplin e >anul ast sear# 5easupra# sus# ! stea strluce%te lumin!s# Pst!rii
2nenunchea) l$n turmele l!r# +n4elep4ii 2%i aduc darurile de "ur# +nerii din Cerul de deasupra
?r$m(i4ea) darul de iu(ire al lui 5umne)eu&
Scula4i# c!pii# cu mic cu mare# Scula4i s au)i4i a tr$m(i4ei chemare# 7sa4i s!mnul# asta e
@iua# Crciunul# sl1ita @i de Crciun9
O stea deasupra Bethleemului&
Maria se uita la pruncul din iesle& Cu eAcep4ia animalel!r# era sinur 2n ra8d& +n timp ce
2i )$m(ea pruncului# inima 2i era plin de m$ndrie %i de 3ericire&
"p!i# de!dat# au)i un 3$l3$it de aripi %i# 2nt!rc$nduBse# 1)u un +ner mre4 st$nd 2n
praul u%ii&
+nerul a1ea strlucirea s!arelui de diminea4# iar 3rumuse4ea chipului su era at$t de mare
2nc$t Maria se sim4i !r(it %i tre(ui sB%i 2nt!arc 2ntrB! parte capul&
"tunci +nerul spuse Ciar lasul lui era ca ! tr!mpet de aurD:
E Nu te teme# MariaF
Iar Maria rspunse cu lasul ei c!(!r$t %i dulce:
E Nu m tem# O# ?u cel S3$nt al lui 5umne)eu# dar 7umina 2n34i%rii ?ale m !r(e%te&
+nerul )ise:
E "m 1enit sB4i 1!r(esc&
E ;!r(e%te dar# S3inte& 7asBm s aud p!runcile 5!mnului 5umne)eu&
+nerul spuse:
E NBam 1enit cu nici ! p!runc& 5ar 2ntruc$t 2i e%ti de!se(it de dra lui 5umne)eu# 24i
este permis ca# cu a8ut!rul meu# s pri1e%ti 2n 1iit!rF
"tunci Maria se uit la prunc %i 2ntre( ner(dt!are:
E +n 1iit!rul luiG
Chipul ei se lumin de (ucurie la $ndul c a%a a1ea s se 2nt$mple&
E 5a# rspunse cu (l$nde4e +nerul& +n 1iit!rul luiF 5Bmi m$na ta&
Maria 2ntinse m$na %i ! lu pe cea a +nerului& Hra ca %i cum ar 3i atins ! 3lacrF ?!tu%i#
acea 3lacr nu ardea& Se ddu pu4in 2nap!i# iar +nerul spuse din n!u:
E Nu te teme& Hu sunt nemurit!r iar tu e%ti murit!are# 2ns atinerea mea nu ! sB4i 3ac
ru&
"p!i +nerul 2%i 2ntinse marea arip aurie peste pruncul care d!rmea %i spuse:
E Pri1e%te 2n 1iit!r# Mam# %i 1e)iBiB4i :iulF
Ii Maria se uit drept 2n 3a4a ei# iar pere4ii ra8dului lui se t!pir %i se di)!l1ar# %i ea se
uita 2ntrB! =rdin& Hra n!apte# %i deasupra capului erau stele# %i un (r(at sttea 2n enunchi#
ru$nduBse&
Ce1a se ait 2n inima Mriei# %i instinctul ei de mam 2i spuse c cel care era
2nenuncheat ac!l! era 3iul ei& +%i spuse cu recun!%tin4: J" de1enit un !m (un K un !m
credinci!s K se r!a la 5umne)euL& Iar ap!i# dintrB! dat# 2%i 4inu respira4ia# cci (r(atul 2%i
ridicase 3a4a %i ea 1)u a!nia de pe ea K disperarea %i durereaF Ii %tiu c se uita la un chin mai
mare dec$t cun!scuse sau 1)use 1re!dat& Cci (r(atul era cu des1$r%ire sinur& Hl se rua la
5umne)eu# se rua ca aceast cup de durere sBi 3ie luat K %i nu primea nici un rspuns la
ruciunea lui& 5umne)eu era a(sent %i tcutF
Ii Maria stri:
E 5e ce nuBi rspunde 5umne)eu %i de ce nuBi !3er alinareG
Ii au)i lasul +nerului spun$nd:
E Sc!pul lui 5umne)eu nu este ca el s ai( alinare&
"tunci Maria 2%i plec cu umilin4 capul %i spuse:
E Nu este trea(a n!astr s %tim sc!purile indesci3ra(ile ale lui 5umne)eu& +ns acest
(r(at K 3iul meu K nu are nici un prieten& Nici un prieten (ine1!it!r# !men!sG
+nerul 2%i 3$l3$i aripa %i imainea se di)!l1 2ntrB! alta repre)ent$nd ! alt parte a
=rdinii# %i Maria 1)u ni%te (r(a4i care d!rmeau&
Spuse cu amrciune:
E Hl are ne1!ie de ei K 3iul meu are ne1!ie de ei K iar l!r nu le pas9
+nerul spuse:
E Sunt numai ni%te 3pturi umane supuse re%eliiF
Maria 2n$n pentru ea:
E 5ar este un !m (un# 3iul meu& Un !m (un %i drept&
"tunci din n!u aripa +nerului 3$l3$i# %i Maria 1)u un drum care %erpuia 2n susul unui
deal %i pe el trei (r(a4i care crau cruci# iar 2n urma l!r ! mul4ime de !ameni %i ni%te s!lda4i
r!mani&
+nerul 2ntre(:
E Ce 1e)i acumG
Maria rspunse:
E ;d trei criminali mer$nd la eAecu4ie&
Br(atul din st$na 2nt!arse capul %i Maria 2i 1)u chipul crud# 1iclean# enul (estiei
dec)ute# %i se trase pu4in 2nap!i&
E 5a# spuse ea# simt criminali&
"tunci (r(atul din mi8l!c se 2mpiedic %i apr!ape c)u# %i 2n timp ce el 2%i 2nt!rcea 3a4a#
Maria 2l recun!scu %i stri ascu4it:
E Nu# nu# nu se p!ate ca 3iul meu s 3ie un criminal9
+ns +nerul 2%i 3$l3$i aripa %i ea 1)u trei cruci ridicate# iar silueta care at$rna 2n chinuri 2n
mi8l!c era a (r(atului pe care 2l %tia ca 3iind 3iul ei& Bu)ele lui crpate se des3cur %i ea au)i
1!r(ele care 1eneau de pe ele:
E 5umne)eul meu# 5umne)eul meu# de ce mBai prsitG
Ii Maria stri:
E Nu# nu# nu este ade1rat9 Nu se p!ate ca el s 3i 3cut ce1a ru& " 3!st 1re! c!n3u)ie de
identitate< a 3!st c!n3undat cu altcine1a& Hl su3er pentru crima altcui1a&
5ar iar%i +nerul 2%i 3$l3$i aripa# %i de data asta Maria se uita la 3iura !mului care 2l
1enera cel mai mult pe pm$nt K Marele Pre!t al Bisericii ei& Hra un (r(at cu 2n34i%are n!(il# %i
acum sttea drept %i cu m$ini s!lemne s3$%ia %i rupea 1e%m$ntul pe care 2l purta# %i stria cu un
las puternic:
E Omul acesta a r!stit Blas3emie9
Ii Maria se uit dinc!l! de el %i 1)u 3iura !mului care r!stise Blas3emie K %i era 3iul ei&
"p!i imainile se est!mpar %i ac!l! era numai peretele de chirpici al ra8dului# %i Maria
tremura %i stria 2ntretiat:
E Nu p!t s cred asta K nu p!t s cred9 N!i suntem ! 3amilie cu team de 5umne)eu# !
3amilie care trie%te drept K t!at 3amilia mea& 5a# %i 3amilia lui I!si3& Ii ! sBl cre%tem cu ri8 ca
s practice reliia %i s respecte %i s cinsteasc credin4a prin4il!r si& Un 3iu al n!stru nBar putea
3i nici!dat 1in!1at de Blas3emie K nu p!t s cred asta9 ?!ate acestea pe care mi leBai artat nu
p!t 3i ade1rate&
"tunci +nerul spuse:
E UitBte la mine# Maria&
Ii Maria se uit la el %i 1)u strlucirea care 2l 2nc!n8ura %i 3rumuse4ea chipului lui&
Ii +nerul spuse:
E Ceea ce 4iBam artat este "de1rul& Cci eu sunt +nerul 5imine4ii# iar 7umina
5imine4ii este "de1rul& "cum cre)iG
Ii a(s!lut 2mp!tri1a 1!in4ei ei# Maria %tiu c ceea ce 2i 3usese artat era 2ntrBade1r
"de1rulF Ii nu mai putu s nu cread&
Pe !(ra8i lacrimile 2i cureau %ir!aie# %i se aplec asupra pruncului din iesle# cu (ra4ele
2ntinse 2n lturi ca pentru aBl pr!te8a& Stri:
E C!pilul meuF C!pila%ul meu nea8ut!ratF Ce p!t s 3ac ca s te sal1e)G S te scutesc
de ceea ce 1a s 1inG Nu d!ar de triste4e %i durere# ci %i de rul care 1a 2n3l!ri 2n inima taG Chiar
c ar 3i 3!st mai (ine pentru tine dac nu teBai 3i nscut# sau dac ai 3i murit la prima rsu3lare&
Cci atunci teBai 3i 2nt!rs la 5umne)eu pur %i neptat&
Iar +nerul spuse:
E 5e asta am 1enit la tine# Maria&
Maria 2ntre(:
E Ce 1rei s spuiG
+nerul rspunse:
E "i 1)ut 1iit!rul& H 2n puterea ta s h!tr%ti dac pruncul s triasc sau s m!ar&
"tunci Maria 2%i 2nclin capul %i 2n$n printre suspine 2n(u%ite:
E 5!mnul mi lBa datF Iar dac acum 5!mnul miBl ia# atunci 2n4ele c 2ntrBade1r ar
putea 3i 2ndurare# %i de%i asta 2mi s3$%ie inima# m 1!i supune 1!in4ei lui 5umne)eu&
+ns +nerul spuse cu (l$nde4e:
E Nu este del!c a%a& 5umne)eu nuB4i d nici ! p!runc& H aleerea ta& "i 1)ut 1iit!rul&
"lee acum dac pruncul s triasc sau s m!ar&
"tunci Maria rmase tcut un timp& Hra ! 3emeie care $ndea 2ncet& Se uit ! dat la
+ner pentru 2ndurare# 2ns +nerul nuBi ddu nici un s3at& Hra aurit %i 3rum!s %i eAtrem de
2ndeprtat&
Maria se $ndi la imainile care 2i 3useser artate K la chinul din =rdin# la m!artea
ru%in!as a unui !m care# 2n ceasul m!r4ii# era prsit de 5umne)eu# %i au)i din n!u acel
2nr!)it!r cu1$nt Blas3emieF
Iar acum# 2n clipa de 3a4# pruncul care d!rmea era pur %i in!cent %i 3ericitF
+ns ea nu se h!tr2 pe dat# c!ntinu s se $ndeasc# s re1ad iar %i iar acele imaini
care 2i 3useser artate& Iar 2n timp ce 3cea asta se 2nt$mpl un lucru ciudat# cci 2%i aminti
amnunte de care nu 3usese c!n%tient c le 1edea la 1remea aceea& ;)u# de eAemplu# chipul
(r(atului de pe crucea din dreaptaF Nu ! 3a4 rea# d!ar una de !m sla( din 3ire# %i a1ea !
eApresie de iu(ire %i 2ncredere %i ad!ra4ieF Ii Maria 2%i ddu seama# cu mirare su(it: J7a 3iul
meu se uita el a%aFL
Ii# dintrB! dat# intens %i limpede# 1)u 3a4a 3iului su a%a cum artase 2n timp ce se uita la
prietenii si care d!rmeau 2n rdin& Pe ea se citea triste4e %i mil %i 2n4eleere %i ! mare iu(ireF
Ii ea se $ndi: JH 3a4a unui !m (unFL Ii 1)u din n!u scena acu)rii& 5ar de data asta se uit nu
la splendidul Mare Pre!t# ci la 3a4a !mului acu)atF Iar 2n !chii lui nu eAista del!c c!n%tien4a
1in!14ieiF
Ii pe 3a4a Mriei se citi ! mare 2ncurctur&
"tunci +nerul 2ntre(:
E "i 3cut aleerea# MariaG +4i 1ei scuti 3iul de su3erin4 %i de 3acere de ruG
Iar Maria rspunse 2nceti%!r:
E NuBmi st 2n putere mie# ! 3emeie simpl %i ne%tiut!are# s 2n4ele +naltele Sc!puri ale
lui 5umne)eu& 5!mnul miBa dat c!pilul& 5ac 5!mnul miBl ia# atunci asta e 1!in4a 7ui& 5ar
2ntruc$t 5umne)eu iBa dat 1ia4# nu se cade ca eu s iau acea 1ia4& Cci sBar putea ca 2n 1ia4a
c!pilului meu s eAiste lucruri pe care eu nu le 2n4ele a%a cum tre(uieF SBar putea ca eu s 3i
1)ut numai ! parte a ta(l!ului# nu 2ntreul& ;ia4a pruncului este a lui# nu a mea# %i nu am nici un
drept s dispun de ea&
E Mai $nde%teBte# spuse +nerul& Nu 1rei sB4i pui c!pilul 2n (ra4ele mele iar eu s iBl duc
2nap!i lui 5umne)euG
E IaBl 2n (ra4ele tale# dac asta e p!runca lui 5umne)eu& 5ar nu eu am s 2l pun ac!l!&
Se au)i un puternic 3$l3$it de aripi %i se 1)u ! lumin !r(it!are %i +nerul dispru&
Un m!ment mai t$r)iu intr I!si3# %i Maria 2i p!1esti ce se 2nt$mplase& I!si3 apr!( ce
3cuse Maria&
E "i 3cut (ine# ne1ast# spuse el& Ii# cine %tie# acesta sBar putea s 3i 3!st un +ner
mincin!s&
E Nu# spuse Maria& Nu a min4it&
Hra siur de asta# iB! spuneau t!ate instinctele ei&
E Hu nu cred un cu1$nt din t!ate astea# spuse I!si3 cu 3ermitate& Ne 1!m cre%te 3iul cu
mare ri8 %i 2i 1!m da ! educa4ie relii!as# cci educa4ia este cea care c!ntea)&
O s lucre)e 2n atelier %i ! s mear s$m(ta cu n!i la Sina!# %i ! s 4in t!ate
P!sturile %i t!ate Sr(t!rile&
Uit$nduBse 2n iesle# spuse:
E Uite Maria# 3iul n!stru )$m(e%te&
Ii# 2ntrBade1r# pruncul )$m(ea %i 2%i 2ntindea m$nu4ele spre mama lui de parc ar 3i 1rut
s spun: JBine ai 3cut&L
5ar sus# 2n (!l4ile al(astre ale cerului# +nerul tremura de m$nie %i de m$ndrie rnit&
JC$nd te $nde%ti c a tre(uit s dau re% cu ! 3emeie pr!ast# ne%tiut!are9 Hi (ine# se 1a
i1i alt !ca)ie# 2ntrB! )i# c$nd el 1a 3i epui)at %i 3lm$nd %i sla(F "tunci 2l 1!i lua sus pe 1$r3ul
unui munte %i 2i 1!i arta Reatele acestei 7umi care este a mea& +i 1!i !3eri 5!mnia tutur!r
acest!ra& S c!ntr!le)e Ora%e %i Rei %i OameniF S ai( Puterea de a 3ace r)(!aiele s
2ncete)e# %i 3!amea %i asuprirea s dispar& Un est de 1enera4ie 2n 3a4a mea# %i 1a 3i capa(il s
aduc pacea %i (el%uul# mul4umirea %i (un1!in4a K s se recun!asc a 3i Puterea Suprem pe
;ecie& Nu ! s p!at s re)iste acestei ispite9
Ii 7uci3er# :iul 5imine4ii# r$se )!m!t!s# ar!ant %i in!rant# %i prsi 3ulert!r cerul ca
! d$r ar)$nd de 3!c pentru a se pierde 2n ad$ncurile iaduluiF
7a Rsrit# trei ;ehet!ri ai Cerului 1enit la Stp$nii l!r %i spuser:
E "m 1)ut ! 7umin Mare pe Cer& ?re(uie c sBa nscut un mare Pers!na8&
+ns 2n timp ce t!4i (!m(neau %i 1!r(eau de Semne %i pre1estiri# un ;ehet!r 3!arte
(tr$n murmur:
E Un Semn de la 5umne)euG 5umne)eu nu are ne1!ie de Semne %i Minuni& Mai
dera( este un Semn de la Satana& 5up mintea mea# dac 5umne)eu ar 3i s 1in printre n!i# ar
1eni 2n mare lini%teF
5ar 2n =ra8d era mult 1eselie %i (un disp!)i4ie& "sinii reau# %i caii neche)au# %i (!ii
mueau iar (r(a4ii %i 3emeile 1eneau rmad 2nuntru s 1ad pruncul# %i 2l treceau de la unul la
altul# iar el r$dea %i $nurea %i le )$m(ea tutur!r9
E Uita4iB19 Striau ei& Hl iu(e%te pe t!at lumea9 Nici!dat nu a mai eAistat un
asemenea C!pilF
O cunun de Crciun
C$nd Maria a 3cut ! cunun S3$nt
S$nele curea r!%u K r!%u curea&
"lt Marie a 2mpletit Mrcinii
Care au 2ncununat capul 5!mnului ei&
5ar ;$scul era departe
Peste ! mare de la apus# Ii ;$scul era 2nc!lcit
+n 8urul unui Mr P$n&
Iar =last!n(ur. cre%tea un Mrcine
C$nd I!si3 a 1enit s 3ac ne!4&
Ii ?u3a S3$nt !(i%nuit cre%tea
+n !rice p!ian din pdure&
5ar ;$scul era sacru ac!l! unde
S!arele rsrea 2n 3iece diminea4# Ii ;$scul nu %tia nimic
5e Pruncul 2n Betleem nscut&
S3$ntul PatricM a str(tut mri 3urtun!ase
Ca s predice Crucea K %i ast3el
" sit C!pacul H1ei K cu %arpele 2nc!lcit K
Ii cu ;$scul at$rn$nd&
J+4i p!runcesc# Iarpe# s prse%ti acest Pm$nt# Ii deschide# Plant# urechile taleL
Hl predic P!1estea lui >rist!s K Ii Iat9
;$scul lacrimi 1rsF
?u3a S3$nt are (!(ite r!%ii# R!%ii ca s$nele pe 3iecare crenu4&
Mrcinele 2n3l!re%te cu 3l!ri aurii# Ii acum e la m!d Srutul&
Ce 2i 1ei da 5!mnului >rist!sG
O9 Crenu4 P$n at$t de 1erdeG
J7acrimile pe care leBam 1rsat pentru Cel
Pe care nu lBam 1)ut nici!dat&L
:ie# deci# ca Omul sB%i dea 1ia4a pentru Om# Spun (!(i4ele r!%ii ca s$nele# Ii Oamenii
s ai( iu(ire pentru semenii l!r# "c!l! unde =r!)ama 2n3l!re%te at$t de 1esel&
Ii 7acrimile Omului 1rsate 3ie pentru Om
"c!l! unde ;$scul al( strluce%te&
;eni4i# mil# iu(ire %i sacri3iciuF
5umne)eu ne (inecu1$ntea) pe t!4i 2n n!aptea asta9
Marul neascultt!r
" 3!st !dat ca nici!dat un mru% 3!arte neascultt!r& +i plcea s 3ie neascultt!r&
C$nd i se punea ce1a 2n spinare# el 2l a)1$rlea# %i alera dup !ameni 2ncerc$nd s 2i mu%te&
Stp$nul lui nu putea s 3ac nimic cu el# a%a c 2l 1$ndu altui stp$n# iar acel stp$n nu putu nici
el s 3ac ce1a cu el %i 2l 1$ndu la r$ndul su# %i 2n cele din urm marul 3u 1$ndut pe c$4i1a
(nu4i unui m!%nea 2nspim$ntt!r care cumpra mari (tr$ni %i epui)a4i %i 2i !m!ra#
muncinduBi peste p!ate %i purt$nduBse ru cu ei& +ns marul neascultt!r 2l aler pe m!%nea %i
2l mu%c# iar ap!i 3ui c$t 2l 4inur pici!arele& Nu a1ea de $nd s 3ie prins din n!u# a%a c se
altur unei cara1ane care trecea pe drum& J+n t!at mul4imea asta nimeni nu 1a %ti al cui suntL#
se $ndi marul&
"ce%ti !ameni mereau cu t!4ii spre cetatea Betleemului# %i c$nd a8unser ac!l! traser la
un >an mare# plin de !ameni %i animale&
Mru%ul se strecur 2ntrBun staul rc!r!s# plcut# unde se a3lau un (!u %i ! cmil&
Cmila era 3!arte tru3a%# ca t!ate cmilele# pentru c t!ate cmilele cred c numai ele %tiu cel deB
a ! sutlea nume secret al lui 5umne)eu& Cmila asta era prea tru3a% pentru a 1!r(i cu marul&
"%a c marul 2ncepu s se laude& +i plcea la ne(unie s se laude&
E Hu sunt un mar 3!arte ne!(i%nuit# spuse el& "m darul de a pre1edea 1iit!rul %i
trecutul& ;d 2nainte %i 2nap!i&
E Cum 1ine astaG +ntre( (!ul&
E Ca pici!arele mele din 3a4 K 2n 3a4a mea# %i pici!arele mele din spate K 2n urma mea&
;ai# str# str# str# de trei)eci %i %apte de !ri str(unica mea iBa apar4inut Pr!3etului Balaam# %i lBa
1)ut cu !chii ei pe +nerul 5!mnului9
+ns (!ul c!ntinu s rumee# iar cmila s 3ie m$ndr&
"tunci intrar un (r(at %i ! 3emeie# %i se isc mare )ar1# dar marul desc!peri cur$nd
c nu eAista nici un m!ti1 de aita4ie# numai ! 3emeie care urma s nasc# lucru care se 2nt$mpl
2n 3iecare )i& Iar dup ce pruncul se nscu# 1enir ni%te pst!ri %i 3cur mare ca) de prunc K 2ns
pst!rii sunt !ameni 3!arte simpli&
+ns ap!i intrar ni%te (r(a4i 2n 1e%minte luni %i (!ate&
E ;&I&P&Buri# s$s$i cmila&
E Ce 2nseamn astaG +ntre( marul&
E Pers!ane 3!arte imp!rtante# rspunse cmila& "duc daruri&
Marul se $ndi c darurile ar putea 3i ce1a (un de m$ncat# a%a c# atunci c$nd se 3cu
2ntuneric# 2ncepu s amu%ine primpre8uri& Primul dar era al(en %i tare# 3r nici un ust# al d!ilea
2l 3cu pe mar s strnute# iar al treilea 2l linse# era amar %i sc$r(!s la ust&
E Ce daruri stupide9 Spuse marul# de)amit&
+ns# pe c$nd sttea ac!l! l$n iesle# pruncul 2ntinse m$nu4a %iBl prinse pe mar de
ureche# str$n$ndB! (ine# a%a cum 3ac pruncii 3!arte mici&
Ii atunci se 2nt$mpl un lucru 3!arte ciudat& Marul nu mai 1ru s 3ie neascultt!r&
Pentru prima dat 2n 1ia4a lui 1!ia s 3ie cuminte& Ii 1!ia sBi dea %i el un dar pruncului K 2ns nu
a1ea ce sBi dea& Pruncului prea sBi plac urechea luiF +ns urechea 3cea parte din elF Ii
atunci 2i 1eni ! alt idee ciudat& P!ate c se putea drui pe sine prunculuiF
Nu mult dup aceea# 2n ra8d intr I!si3 cu un strin 2nalt& Strinul 2i 1!r(ea lui I!si3
insistent %i repede# %i cum se uita a%a marul la ei nuBi 1enea sB%i cread !chil!r&
Strinul prea s se di)!l1e# iar 2n l!cul lui apru un +ner al 5!mnului# ! siluet aurit cu
aripi& +ns# dup ! clip# +nerul se preschim( iar%i 2n simplu !m&
J;ai de mine# 1ai de mine# 2ncep s mi se n)are t!t 3elul de lucruri9L 2%i spuse marul 2n
sinea sa& J?re(uie c de 1in ! 3i 3$nul la mult pe care lBam m$ncat&L
I!si3 2i spuse Mriei:
E ?re(uie s lum c!pilul %i s 3uim& Nu a1em timp de pierdut& Ochii 2i c)ur asupra
marului& ;!m lua marul sta de aici# %i 1!m lsa (ani pentru stp$nul lui# idi3erent cine ! 3i
el& +n 3elul sta 1!m ec!n!misi timp&
"st3el plecar %i ie%ir din Betleem& 5ar c$nd a8unser la un l!c 2nust# +nerul 5!mnului
apru cu ! sa(ie ce sc!tea 3lcri# marul ! lu 2ntrB! parte %i 2ncepu s urce dealul& I!si3 2ncerc
sBl 2nt!arc 2nap!i pe drum# dar Maria spuse:
E 7as s 3ie ca el& "minte%teB4i de Pr!3etul Balaam&
Ii t!cmai c$nd a8uneau la adp!stul un!r mslini# pe drum 1eneau tr!pind# cu s(iile
sc!ase# s!lda4ii lui Ir!d&
JHAact ca strBstr(unica meaL# 2%i spuse marul# 2nc$ntat ne1!ie mare de el& JM 2ntre(
dac %i eu am darul pre)icerii&L
Clipi din !chiF Ii 1)u ! imaine 2nce4!%at K un mar c)ut 2ntrB! r!ap# %i un (r(at
a8ut$nd la sc!aterea luiF
J;ai# staBi Stp$nul meu# a8uns (r(at9L 2%i spuse marul& "p!i 1)u alt imaineF
"cela%i (r(at# intr$nd clare pe un mar 2ntrB! cetateF
J5esiurL# spuse marul& JUrmea) s 3ie# 2nc!r!nat Ree9L
+ns C!r!ana prea s 3ie nu de "ur# ci de Spini Cmarului 2i plceau la ne(unie spinii %i
scaie4ii K 2ns ei preau un lucru nep!tri1it pentru ! C!r!anD %i mai era %i un mir!s pe care 2l
cun!%tea %i de care se temea K mir!sul de s$ne< %i mai era %i ce1a pe un (urete# ce1a amar
precum smirna pe care ! ustase 2n ra8dF
Ii mru%ul %tiu dintrB! dat c nu mai 1!ia s 1ad 2n 1iit!r& ;!ia pur %i simplu s
triasc )iua aceea# sBl iu(easc pe micul su stp$n %i s 3ie iu(it de el# %i sBi care pe el %i pe
mama lui cu (ine p$nBn Hipt&
"ur# tm$ie %i smirnF
"ur# tm$ie %i smirnF +n timp e Maria st
7$n cruce# acestea sunt 1!r(ele care 1i(rea)
+n creierul ei# %i pumnii sB%i 2ncle%te)e ! 3ac# Pe =!l!ta# 2n cldura ar)t!are de amia)&
"ur# tm$ie %i smirn& Mai 2nenunchea4i
7$n simpli pst!ri# t!4i 3remt$nd de (ucurie# Ii +nerii lud$nduBl pe 5umne)eu care
destinuie
Iu(irea 7ui de !ameni 2n >rist!s# C!pilul a(ia nscut&
UndeBi acum tm$iaG Unde e n!(ilul aurG
Pentru Isus# numai smirn amar %i chin&
Nu ! siluet n!(il at$rn aici K d!ar un 3iu
+n durere %i m!arteF 5e unde s %tie Maria c
Odat cu !3tatul lui JSBa terminatL t!tul e spus<
"tunci K 2n acel m!ment K 2nceputBa d!mnia lui >rist!sG
"ut!(u)ul de ap
5!amnei >arra1es nuBi plceau !amenii&
+ncerca s 2i plac# pentru c era ! 3emeie cu principii 2nalte %i ! 3emeie relii!as# %i %tia
3!arte (ine c !mul tre(uie s 2%i iu(easc semenii& +ns nu 2i era u%!rF Iar une!ri 2i era deBa
dreptul imp!si(il&
?!t ce putea ea 3ace era# cum sBar putea spune# s simule)e& ?rimitea cecuri ce1a mai mari
dec$t 2%i putea permite s!ciet4il!r de caritate respecta(ile& +n3iin4a c!rni4ele pentru !(iecti1e
meritu!ase# %i chiar participa la 2ntruniri pu(lice pentru a(!lirea nedrept4il!r# ceea ce era cu
ade1rat un e3!rt mai mare dec$t !rice altce1a# pentru c# 3ire%te# asta presupunea ! 1ecintate
apr!piat cu alte trupuri !mene%ti# %i ea nu putea su3eri s 3ie atins& +i era 3!arte u%!r s respecte
aten4i!nrile a3i%ate 2n mi8l!acele de transp!rt pu(lic# ca de pild: JNu clt!ri4i 2n !re de 1$r3L<
pentru c a mere cu trenul sau cu aut!(u)ul 2nhesuit 2ntrB! mul4ime de !ameni lac de sud!are
era 2n m!d cate!ric ideea ei despre iadul pe pm$nt&
5ac ni%te c!pii cdeau pe strad# ea 2nt!tdeauna 2i ridica %i le cumpra dulciuri sau mici
8ucrii pentru aBi 3ace 3erici4i9 ?rimitea cr4i %i 3l!ri (!lna1il!r din spital&
Cele mai mari su(scrip4ii ale ei erau pentru c!munit4ile de cluri4e din "3rica# pentru
c ele %i !amenii de ale cr!r su3lete se 2nri8eau erau at$t de departe 2nc$t nici!dat nu a1ea s
intre 2n c!ntact cu ei# %i# de asemenea# pentru c le admira %i in1idia pe cluri4ele cr!ra chiar
prea s le plac mult munca pe care ! 3ceau# %i pentru c 2%i d!rea din t!at inima s 3i 3!st %i ea
ca ele&
Hra d!rnic s 3ie 8ust# ama(il# c!rect %i mrinim!as cu !amenii# at$ta timp c$t nu
tre(uia sBi 1ad# sBi aud sau sBi atin&
+ns %tia 3!arte (ine c asta nu era de a8uns&
5!amna >arrea1es era ! 3emeie 2ntre d!u 1$rste# cu ! 3iic %i un 3iu care erau am$nd!i
cst!ri4i %i l!cuiau departe# iar ea pers!nal l!cuia 2n c!ndi4ii c!n3!rta(ile 2ntrBun apartament din
7!ndraF Ii nuBi plceau !amenii# %i se prea c nu era nimic de 3cut 2n pri1in4a asta&
+n aceast diminea4 anume# sttea 2n pici!are l$n 3emeia care 1enea )ilnic sBi 3ac
mena8ul %i care %edea pe un scaun 2n (uctrie suspin$nd %i %ter$nduB%i !chii&
E Nici!dat nu miBa spus nimic K nici mcar mie# mama ei9 " plecat# pur %i simplu# 2n
l!cul sta 2nr!)it!r K de unde ! 3i au)it de el# nu %tiu K iar 3emeia asta ticl!as iBa 3cut nu %tiu
ce# %i# sBa in3ectat# a de1enit septic# sau cum iB! )ice la trea(a asta# %i au dusB! la spital# %i acum
)ace ac!l!# pe m!arteF Nu 1rea s spun cine a 3!st (r(atul K nici mcar acum& Hste r!a)nic#
pr!pria mea 3iicF Hra a%a ! 3eti4 dru4# cu (ucle 2nc$ntt!are9 Ii ! 2m(rcam a%a de 3rum!s9
?!at lumea spunea c era ! 3iin4 drla%F
I se puse un n!d 2n $t %i 2%i su3l nasul&
5!amna >arrea1es sttea ac!l! 1r$nd s 3ie (un# dar nu prea %tia cum# pentru c 2n
realitate# ea nu putea s simt ceea ce ar 3i tre(uit# sentimentul p!tri1it&
Sc!ase un 3el de sunet lini%tit!r# %i spuse c 2i prea 3!arte# 3!arte ru& Ii putea s 3ac ea
ce1aG
5!amna Chu(( nu ddu nici ! aten4ie acestei 2ntre(ri&
E +mi 2nchipui c ar 3i tre(uit s am mai (ine ri8 de eaF S 3i 3!st mai mult acas
searaF S 3i a3lat ce 2n1$rtea %i ce prieteni a1ea K dar c!piil!r din )iua de a)i nu le place sB4i
(ai nasul 2n tre(urile l!r# iar eu 1!iam s mai sc!t ni%te (ani 2n plus& Nu pentru mine K m
$ndeam sBi iau lui Hdie un ram!3!n din alea eleante K ei 2i place at$t de mult mu)ica9F
E Sau ce1a dru4 pentru cas& Hu nu sunt din alea care cheltuiesc (ani pe ele&
Se 2ntrerupse ca sB%i 2nhit lacrimile cu un )!m!t snt!s&
E Hu p!t s 3ac ce1aG Repet d!amna >arrea1es& Suer 2ncura8at!r: O re)er1 cu un
pat 2n spitalG
+ns ideea asta nu ! atrase pe d!amna Chu((&
E Sunte4i 3!arte (un# c!ni4# dar e 2nri8it 3!arte (ine 2n sal!n& Ii e mai 1esel pentru ea&
Nu iBar plcea s 3ie 2nchis sinur 2ntrB! re)er1& +n sal!n# 1ede4i dumnea1!astr# t!tdeauna se
2nt$mpl ce1a&
5a# d!amna >arrea1es 1edea limpede t!tul cu !chii min4ii& O rmad de 3emei st$nd 2n
%e)ut 2n pat# sau )c$nd cu !chii 2nchi%i< (tr$ne mir!sind a (!al %i a (tr$ne4e K mir!sul de
srcie %i (!al strecur$nduBse prin mir!sul curat %i impers!nal al de)in3ectantel!r& In3irmiere
!nind a3erate cu t1i cu instrumente %i cruci!are cu 3ar3urii cu m$ncare# sau spl$nd aparatura#
%i# 2n cele din urm# para1anele trase 2n 8urul unui patF +ntreul ta(l!u ! 3cuse s se cutremure
2ns 2%i ddea seama 3!arte clar c pentru 3iica d!amnei Chu(( era mai 1esel %i mai distracti1 2n
sal!n pentru c 3iicei d!amnei Chu(( 2i plceau !amenii&
5!amna >arrea1es sttea ac!l! l$n mama care suspina# %i 8induia dup darul care nu 2i
3usese dat&
Ce 1!ia ea era s 3ie 2n stare sB%i petreac (ra4ul pe dup umerii 3emeii care pl$nea %i sB
i spun ce1a pr!stesc precum J=ata# ata# draa meaFL K %i chiar s ! simt& +ns simularea nBar
3i a8utat la a(s!lut nimic& :aptele 3r sentimente erau inutile& Hrau 3r c!n4inutF
"(s!lut pe nea%teptate d!amna Chu(( 2%i su3l nasul cu un )!m!t ca de tr!mpet %i se
ridic&
E =ata# spuse ea 2n1i!rat& M simt mai (ine&
+%i 2ndrept (r!(!ada de pe umeri %i se uit la d!amna >arrea1es cu ! 1eselie (rusc %i
uluit!are&
E Nimic nu e ca un pl$ns (un# nuBi a%aG
5!amnei >arrea1es nu i se 2nt$mplase 2n 1ia4a ei Js ai(L un pl$ns (un& "mrciunile
ei 3useser 2nt!tdeauna luntrice %i 2n1luite 2n 2ntuneric# adic tainice& "cum nu prea %tia ce s
spun&
E H (ine s 1!r(e%ti despre ce ai pe su3let# spuse d!amna Chu((& "cum a% 3ace (ine s
c!ntinui cu splatul& "pr!p!# apr!ape c ni sBa terminat ceaiul %i untul& ;a tre(ui s dau ! 3u
prin pr1lii&
5!amna >arrea1es spuse repede c a1ea s termine ea de splat %i s 3ac %i
cumprturile# %i ! 2ndemn pe d!amna Chu(( s ia un taAi %i s se duc acas&
5!amna Chu(( spuse c nu a1ea nici un r!st s iei un taAi c$nd cele unspre)ece aut!(u)e
te duceau t!t at$t de repede< a%a c d!amna >arrea1es 2i ddu d!u (ancn!te de c$te ! lir#
spun$nduBi c p!ate iBar plcea sBi duc 3iicei sale ce1a la spital& 5!amna Chu(( mul4umi %i
plec&
5!amna >arrea1es se duse la chiu1et %i %tiu# ! dat 2n plus# c 3cuse lucrul nep!tri1it&
5!amna Chu(( ar 3i pre3erat s )!rnie %i s clincne prin chiu1et# rsp$ndind in3!rma4ii
pr!aspete despre c$te un pers!na8 maca(ru# %i dup aceea sBar 3i dus la cumprturi prin
maa)ine %i sBar 3i 2nt$lnit cu ! mul4ime de semene ale ei %i ar 3i stat de 1!r( cu ele# care %i ele
a1useser rude 2n spital %i ar 3i putut s schim(e 2ntre ele p!1esti!are %i impresii& +n 3elul acesta
timpul p$n la !ra de 1i)it la spital ar 3i trecut repede %i plcut&
J5e ce !i 3i 3c$nd eu 2nt!tdeauna ceea ce nu tre(uieGL se 2ntre( d!amna >arrea1es#
3rec$nd cu c!mpeten4 %i 2ndem$nare< %i nu tre(ui del!c s caute rspunsul& J5in cau) c mie nu
2mi pas de !ameniL&
5up ce puse t!tul la l!cul lui# d!amna >arrea1es lu ! sac!% pentru cumprturi %i
plec& Hra 1ineri %i# prin urmare# ! )i al!merat& 7a mcelrie era 2m(ul)eal& :emeile se
2mpineau 2n d!amna >arrea1es# ! ddeau cu c!atele la ! parte# 1$rau c!%uri %i sac!%e 2ntre ea %i
te8hea&
E Scu)Bm# eu eram 2naintea dumitale&
O 3emeie 2nalt %i sla(# cu ! piele mslinie# se in3iltr 2n r$nd& Hra t!tal neade1rat# %i
am$nd!u ! %tiau# 2ns d!amna >arrea1es se ddu p!litic!as 2nap!i&
5in ne3ericire# d!($ndi ! aprt!are# ! 3emeie din acelea masi1e %i !ache%e care sunt
aprie 2n pu(lic %i 4in m!r4i% s ai( ri8 s se 3ac dreptate&
E Nu tre(uia sB! la%i s te 2mpin 2n spate# dru4!# ! adm!nest ea# re)em$nduBse
re!aie de umrul d!amnei >arrea1es %i su3l$nduBi 2n 3a4 dam3uri puternice de ustur!i& "i 3!st
aici cu mult 2naintea ei& Hu am intrat imediat dup ea %i %tiu& +naintea)# acum&
+i administr ! 2mpunstur puternic 2n c!aste# cu c!tul&
E ?e (ai 2n 3a4 %i mai sus4ii c e dreptul tu9
E @u c nu c!ntea)# spuse d!amna >arrea1es& Nu m r(esc&
"titudinea ei nu mul4umi pe nimeni&
Brea4a ini4ial# acum 2n ne!cieri pentru trei s3erturi de Mil!ram de c!tlet de 3riptur#
se 2nt!arse %i ddu (tlia cu un las pl$nre4# cu un u%!r accent strin&
E 5ac c!nsideri c erai 2naintea mea# de ce nu spuiG NBare r!st s te dai at$t de mare %i
tare %i s )ici Cimit cu1inteleD Jnu c!ntea)L9 Cum cre)i c m simt eu c$nd aud astaG Hu una nu
1reau s iau 2nainte sBmi 1in r$ndul&
E Oh# nu9 Spuse aprt!area d!amnei >arrea1es cu ! ir!nie rea& Oh# nu# (ineBn4eles c
nu9 Cu t!4ii %tim asta# nuBi a%aG
Se uit 2n 8ur %i !(4inu imediat un c!r de apr!(ri& Se prea c (rea4a era (ine
cun!scut&
E O cun!a%tem n!i pe ea %i ce descurcrea4 e# spuse cu ndu3 ! 3emeie&
E ?rei s3erturi de Mil de c!tlet# spuse mcelarul# 2ntin)$nd cu un est repe)it un pachet&
>ai# 1eni4i# cineBi urmt!rul# 1 r!G
5!amna >arrea1es cumpr ce 2i tre(uia %i 3ui 2n strad# $ndinduBse ce 2nr!)it!ri
erau !amenii 2n realitate9
+n c!ntinuare intr 2ntrBun maa)in apr!)ar# s cumpere lm$i %i ! salat 1erde& :emeia de
la apr!)ar era# ca de !(icei# a3ectu!as&
E Hi (ine# dru4il!r# cu ce 1 putem ser1i a)iG
@!rni casa de marcat< spuse J?ac9L %i JP!3tim# scumpeteL 2n timp ce 2ndesa ! pun
1!lumin!as 2n (ra4ele unui d!mn 2n 1$rst care se uit la ea alarmat %i cu de)ust&
E +nt!tdeauna 2mi spune a%a# se destinui p!s!m!r$t d!mnul (tr$n c$nd 3emeia era
plecat 2n cutarea lm$il!r& J5raL %i JscumpeteL %i JIu(ireL& Iar eu nici mcar nu %tiu cum !
cheam9
5!amna >arrea1es spuse c ea credea c era pur %i simplu ! m!d& 5!mnul cel 2n 1$rst
pru 2nd!it %i plec# ls$ndB! pe d!amna >arrea1es pu4intel 2n1eselit c desc!peri un t!1ar% de
su3erin4&
5e8a sac!%a ei de cumprturi era 3!arte rea# a%a c se $ndi s ia un aut!(u) p$n acas&
+n sta4ia de aut!(u) a%teptau trei sau patru pers!ane# iar ! taAat!are pr!st dispus stria la
pasaeri:
E >aide4i !dat# r(i4iB1# 1 r! K nu putem a%tepta aici t!at )iua9
7u de ! arip ! d!amn 2n 1$rst %i cu artrit %i ! 2m(r$nci# 3c$ndB! s se 2mpleticeasc
2n aut!(u)# unde cine1a ! prinse# c!nduc$ndB! spre un scaun# %i ! apuc pe d!amna >arrea1es
de (ra4# deasupra c!tului# cu deete de 3ier# pr!1!c$nduBi ! durere 1ie&
E Numai at$t& "cum e plin&
?rase cu 1i!len4 de un cl!p!4el# aut!(u)ul )1$cni 2nainte iar d!amna >arrea1es se
pr(u%i peste ! 3emeie masi1 care !cupa# nu din 1ina ei pers!nal# trei s3erturi %i mai (ine dintrB
! (anchet de d!u pers!ane&
E +mi pare tare ru# icni d!amna >arrea1es&
E H l!c (erechet pentru ! micu4# spuse cu 1!i!%ie 3emeia masi1# d$nduB%i t!at silin4a#
3r succes# s se 3ac mai mic& Nesu3erit 3ire au unele din 3etele astea# nuBi a%aG Hu una 2i
pre3er pe neri& Hi sunt dru4i %i p!litic!%i# nu te 2m(r$ncesc& ?e a8ut cu mare ri8 s urci %i s
c!(!ri&
Respira 2n m!d impar4ial (un disp!)i4ie %i ustur!i# am(ele direc4i!nate asupra d!amnei
>arrea1es&
E NBam ne1!ie de remarcile dumitale# mul4umesc# spuse taAat!area care acum str$nea
(anii pe (ilete& Mai (ine ai 3i %tiut c a1em un !rar de care tre(uie s ne 4inem&
E 5e asta a(ia se t$ra aut!(u)ul la cur(a de la penultimul st!p# spuse 3emeia masi1&
Patru penn.# te r!&
5!amna >arrea1es a8unse acas epui)at de incriminri %i a3ec4iune ned!rit# %i pe
deasupra %i cu ! 1$ntaie la (ra4& "partamentul prea plin de tihn# %i ea se cu3und
recun!sct!are pe canapea&
?!tu%i# apr!ape imediat# unul din p!rtari s!si s spele eamurile# %i se 4inu dup ea peste
t!t# 1!r(induBi despre ulcerul astric al mamei ne1estei lui&
5!amna >arrea1es 2%i lu eanta %i ie%i din n!u 2n !ra%& +%i d!rea K %i 2nc tare K ! insul
pustie& +ntruc$t ! insul pustie nu era ce1a care s se !(4in imediat C2ntrBade1r# asta ar 3i
presupus# pr!(a(il# ! 1i)it la ! aen4ie de 1!ia8# 1accinare# p!ate %i !(4inerea unei 1i)e strine# %i
multe alte c!ntacte cu !ameniiD p!rni 2nspre 3lu1iu&
JUn aut!(u) de apL# se $ndi ea cu speran4&
HAistau ast3el de lucruri# credea ea& Nu citise ea despre eleG Ii eAista un di K ce1a mai
departe 2n lunul terasamentului& ;)use ea !ameni 1enind de pe el& :ire%te# pr!(a(il c un
aut!(u) de ap era la 3el de al!merat ca !rice altce1aF
5ar aici a1u n!r!c& ;ap!rul# sau aut!(u)ul de ap# sau ceB! 3i 3!st el# era 2n m!d straniu#
!l& 5!amna >arrea1es cumpr un (ilet p$n la =reenNich& Hra ! peri!ad de acalmie a )ilei#
%i nu era ! )i cine %tie ce 3rum!as# 1$ntul de1enea 2n m!d distinct rece# a%a c pu4ini !ameni se
a3lau pe ap de plcere&
7a pupa 1ap!rului erau ni%te c!pii a3la4i 2n ri8a unui adult epui)at# %i ! pereche de (r(a4i
reu de de3init# %i ! (tr$n 2n neru p!sac& 7a pr!ra 1ap!rului era d!ar un (r(at s!litar< a%a c
d!amna >arrea1es se duse la pr!r# c$t mai departe cu putin4 de c!piii )!m!t!%i&
;ap!rul se desprinse de di 2naint$nd 2n ?amisa& Hra mult pace aici pe ap& Pentru prima
dat a)i# d!amna >arrea1es se sim4i lini%tit %i senin& Plecase departe deF 5e ce anumeG
J5eparte de t!ate9L# asta era 3!rmularea# 2ns ea nu %tia precis ce 2nsemna&
Se uit recun!sct!are 2n 8ur& Binecu1$ntat# (inecun!scut ap9 "t$t deF "t$t de
i)!lant9 ;ap!arele 2%i e3ectuau cursele 2n susul %i 2n 8!sul curentului# dar ele nu a1eau nimic de a
3ace cu ea& Oamenii de pe uscat erau !cupa4i cu pr!priile l!r tre(uri& Nu a1eau dec$t s 3ie K ea
spera ca ei s se simt (ine& Ha era aici# 2ntrBun 1ap!r# purtat 2n 8!sul 3lu1iului ctre mare&
HAistar !priri# !ameni c!(!r$r# !ameni urcar& ;ap!rul 2%i relu cursul& 7a ?urnul
7!ndrei c!piii li!%i c!(!r$r& 5!amna >arrea1es sper cu ama(ilitate c a1ea s le plac
?urnul 7!ndrei&
"cum treceau prin d!curi& Sentimentele ei de 3ericire %i senintate de1enir mai puternice&
Cei !pt sau n!u !ameni care se mai a3lau 2nc la (!rd erau 2nrmdi4i cu t!4ii la pupa K la
app!st de 1$nt# presupuse ea& Pentru prima dat 2i ac!rd ce1a mai mult aten4ie t!1ar%ului ei
de clt!rie de la pr!ra& Un !riental de 1reun 3el# se $ndi ea 1a& Purta ! hain lun en
pelerin# dintrBun material din l$n& Un ara(# p!ateG Sau un (er(erG Siur nu un indian&
5in ce material 3rum!s era haina lui9 Prea s 3ie 4esut 2ntrB! (ucat& Ii ce 3in 4esut9
Ced unui impuls apr!ape ire)isti(il de a ! atineF
Nici!dat dup aceea nBa mai putut rec!nstitui sen)a4ia pe care iB! aduse atinerea hainei&
Hra a(s!lut de nedescris& Hra ca ceea ce se 2nt$mpl atunci c$nd scuturi un caleid!sc!p&
:ramentele lui sunt acelea%i 3ramente# dar sunt m!del# 2ntrBun n!u tiparF
C$nd urcase 2n aut!(u)ul de ap 1!ise s 3u de ea 2ns%i %i de tiparul dimine4ii ei& Nu
scpase 2n 3elul 2n care inten4i!nase s scape& Hra t!t ea 2ns%i# %i era t!t 2n tipar# re1)$nduBl iar %i
iar 2n minte& +ns de data asta era alt3el& Hra un tipar di3erit pentru c ea era di3erit&
Sttea iar%i l$n d!amna Chu(( K (iata d!amn Chu((9 "u)ea iar%i 2ntreaa p!1este#
numai c# de data asta# era ! p!1este di3erit& Nu at$t din punctul de 1edere al ceea ce spunea
d!amna Chu((# ci leat de ceea ce sim4ea eaF 5isperarea ei %i# da# 1in!14ia ei& Pentru c# (ineB
n4eles# ea se c!ndamna 2n secret strduinduBse sB%i spun c 3usese t!tul pentru 3ata ei K 3eti4a ei
2nc$ntt!are K trec$nd 2n re1ist r!chiile pe care i le cumprase# %i dulciurileF Ii cum 2i 3cuse
pe plac atunci c$nd 2%i d!rise di1erse lucruriF Se mai dusese %i s munceascF 5ar# 3ire%te# 2n
str3undurile min4ii ei# d!amna Chu(( %tia c nu pentru ram!3!nul lui Hdie muncea# ci pentru !
ma%in de splat# ! ma%in de splat ca cea pe care ! a1ea d!amna Peters care sttea pe aceea%i
strad# ce1a mai 8!s C%i ce cu nasul pe sus era pestru asta9D& Pr!pria ei m$ndrie 3er!ce de
!sp!din 2i pusese m$inile la trea(& "de1rat# t!at 1ia4a 2i dduse lui Hdie t!t 3elul de lucruri#
%i 2nc din (el%u# dar se $ndise su3icient la HdieG Se $ndise la (ie4ii cu care se 2mprieteneaG
Se $ndise 1re!dat sBi in1ite prietenii# ca s 1ad dac nuBi putea 3ace lui Hdie 1reun 3el de
petrecere acasG Se $ndise la caracterul lui Hdie# la 1ia4a ei# la ce ar 3i 3!st cel mai (ine pentru
eaG +ncercase s a3le mai multe despre Hdie# pentru c# la urma urmei# Hdie era trea(a ei K
suprema ei sarcin 2n 1ia4G Ii nu tre(uia s 3ac pe pr!asta 2n pri1in4a asta9 Bun1!in4a nu este
destul& Ii ap!i# !mul tre(uie s se strduiasc s nu 3ie pr!st&
+n $nd# d!amna >arrea1es 2%i petrecu (ra4ul pe dup umerii d!amnei Chu((& Se $ndi
cu a3ec4iune: JSrman dra pr!stu49 7ucrurile nu stau chiar at$t de ru cum cre)i& Hu nu cred
del!c c ea e pe m!arteL& BineBn4eles c d!amna Chu(( eAaerase# cutase 2n m!d deli(erat
latura traic a p!1e%tii# pentru c sta era 3elul 2n care 1edea d!amna Chu(( 1ia4a K 2n termeni
mel!dramatici& "sta 3cea ca 1ia4a s 3ie mai pu4in cenu%ie# mai u%!r de trit& 5!amna
>arrea1es 2n4eleea at$t de (ine astaF
"l4i !ameni intrar 2n mintea d!amnei >arrea1es& :emeile acelea cr!ra le 3ace mare
plcere s se certe 2n 3a4a te8helei mcelarului& Ni%te 3iuri# t!ate& N!stime# )u a%a9 Mai ales
3emeia masi1# r!%ie la 3a4# cu pasiunea ei pentru dreptate& Hi 2i plcea cu ade1rat un scandal pe
cinste9
5e ce 5umne)eu# se 2ntre( d!amna >arrea1es# ! deran8ase 3aptul c 3emeia de la
apr!)ar 2i spusese JIu(ireLG Hra un termen ama(il&
Ii taAat!area aia pr!st dispus de pe aut!(u)F 5e ce era a%aG Mintea d!amnei
>arrea1es s!nd p!si(ilit4ile %i 1eni cu ! s!lu4ie& Cu ! sear 2nainte iu(itul ei ! lsase cu (u)a
um3lat& "%a c ea ura pe t!at lumea# 2%i ura 1ia4a m!n!t!n# 1!ia sBi 3ac pe al4ii sBi simt
puterea K e at$t de u%!r s sim4i t!ate astea c$nd lucrurile mer pr!st9
Caleid!sc!pul se r!tiF Se schim(& "cum ea nu se mai uita la el K era 2n interi!rul lui K
3cea parte din elF
Sirena 1ap!rului sun& 5!amna >arrea1es !3t# se mi%c# deschise !chii& "8unseser 2n
cele din urm la =reenNich&
5!amna >arrea1es se 2nt!arse de la =reenNich cu trenul& 7a !ra asta# !ra pr$n)ului#
trenul era apr!ape !l&
+ns d!amnei >arrea1es nu iBar 3i psat dac ar 3i 3!st plinF
Pentru c# pentru un scurt inter1al de timp# era una cu semenii ei& +i plceau !amenii&
"pr!ape cF +i iu(ea9
"sta nu a1ea s dure)e# 3ire%te& Ha %tia acest lucru& O schim(are c!mplet de caracter nu
se 2ncadrea) 2n limitele realit4ii& +ns era pr!3und# umil %i at!tcuprin)t!r recun!sct!are pentru
ceea ce 2i 3usese dat&
"cum %tia cum era lucrul la care r$1nise& +i cun!%tea cldura# %i 3ericireaF Ii nu 2l
cun!%tea dintrB! !(ser1are l!ic# 1enit din a3ar# ci din interi!r& 5in 3aptul c 2l sim4ea&
Ii p!ate# %tiind acum d!ar cum era# putea s 2n1e4e 2nceputul drumului spre elFG
Se $ndi la haina 4esut arm!ni!s 2ntrB! (ucat& Nu putuse s 1ad chipul (r(atului& +ns
ea credea c %tia cine era elF
5e8a cldura %i 1i)iunea se est!mpau& +ns ea nu a1ea s uite K nu a1ea s uite nicic$nd9
E Mul4umesc# spuse d!amna >arrea1es# 1!r(ind din str3undurile unei inimi
recun!sct!are&
O spuse cu las tare# 2n 1a!nul de cale 3erat !l&
+ns!4it!rul aut!(u)ului de ap se uita lun la (iletele din m$na sa&
E UndeBi cellaltG +ntre( el&
E +nerul de pa)# adicG Spuse cpitanul# care se pretea s c!(!are pe 4rm s ia
masa&
E ?re(uie s mai 3ie cine1a la (!rd# 2nc& "m 3!st !pt pasaeri& IBam numrat& Iar aici am
numai %apte (ilete&
E NBa mai rmas nimeni la (!rd& UitBte cu !chii ti& Unul dintre ei tre(uie s 3i c!(!r$t
3r sBl !(ser1i K !ri a plecat p%ind pe ap9
Ii cpitanul r$se cu p!3t de pr!priaBi lum&
+n rc!area serii
Biserica era destul de plin& +n )iua de a)i e mai (ine s participi la slu8(a de sear dec$t
la slu8(a de diminea4&
5!amna =riers!n %i s!4ul ei stteau alturi 2n enunchi 2n a cincea stran de pe partea
an1!nului& 5!amna =riers!n sttea dec!rati1 2n enunchi# cu eleantul ei spate 2nd!it& O
credinci!as c!n1en4i!nal# sBar 3i putut spune# murmur$nd ! ruciune m!ale %i temperat&
+ns cererea lui -anet =riers!n nu a1ea nimic m!lc!m& Ha urc 2n 1ite) 2n spa4ii pe aripi
de 3!c&
J5umne)eule# a8utBl9 "i mil de el& "i mil de mine& ;indecBl# 5!amne& ?u ai t!at
puterea& "i milF ai mil& +ntinde m$na ?a& 5eschideBi mintea& H un (iat at$t de dulceF "t$t
de (l$ndF "t$t de in!cent9 : s 3ie 1indecat& :r s 3ie n!rmal& "scultBm# 5!amne& "u)iB
mF Cere de la mine t!t ce 1rei# dar 2ntinde m$na ?a %i 3Bl 2ntre& Oh# 5umne)eule# au)iBm&
"u)iBm& Oie t!ate 24i sunt cu putin4& Credin4a mea sBl 3ac 2ntreF Hu am credin4F Hu cred&
Hu cred9 "8utBm9
Oamenii se ridicar& 5!amna =riers!n se ridic !dat cu ei& Hleant# m!dern# calm&
Slu8(a c!ntinu&
Past!rul urc treptele an1!nului# 2%i r!sti teAtul&
O parte din psalmul ,5< 1ersetul 16& Partea psalmului pe care ! c$ntm 2n 3iecare
duminic diminea4& JHste un p!p!r cu inima rtcit# cci ei nu au cun!scut cile MeleL&
Past!rul era un !m (un# dar nu unul el!c1ent& Hl se strduia s le trans3ere ascultt!ril!r
si $ndul pe care 1!r(ele iBl transmiseser lui& Un p!p!r care re%ea nu 2n ceea ce 3cea# nu prin
3apte care 2i erau neplcute lui 5umne)eu# nu prin pcatul 1dit K un p!p!r care nici mcar nu
%tia c re%ea# nu %tia c era rtcit& Un p!p!r care# pur %i simplu# nuBl cun!%tea pe 5umne)euF
Hi nu %tiau cine era 5umne)eu# ce 1!ia el# cum se artase el& Hi ar 3i putut s %tie& Psta era
aspectul pe care past!rul se strduia sBl sc!at 2n e1iden4& In!ran4a nu e ! scu)# un m!ti1 de
aprare& Hi ar 3i putut s %tie&
Past!rul se 2nt!arse spre rsrit&
E Iar acum# ctre 5umne)eu ?atlF
Se eAprimase 3!arte pr!st# se $ndi cu triste4e past!rul& Nu se 3cuse del!c 2n4eles cu
claritateF
O adunare 3!arte (un 2n seara asta& Oare c$4i dintre credinci!%ii de 3a4# se 2ntre( el#
chiar 2l cun!%teau pe 5umne)euG
-anet =riers!n 2nenunche din n!u %i se ru cu 3er1!are %i disperare& Hra ! pr!(lem de
1!in4# de c!ncentrare& 5ac ar 3i putut ptrunde p$n la elF 5umne)eu era at!tputernic& 5ac ar
3i putut s a8un la elF
Pre4 de ! clip sim4i c a8unea ac!l! K iar ap!i se au)i 3!%netul iritant al !amenil!r care
se ridicau< !3taturi# 3!ieli& S!4ul ei ! atinse pe (ra4& Se ridic 2mp!tri1a 1!in4ei ei& Hra 3!arte palid
la 3a4& S!4ul ei se uit la ea u%!r 2ncruntat& Hra un (r(at lini%tit cruia 2i displcea intensitatea de
!rice 3el&
+n 1erand# se 2nt$lnir cu prieteni&
E Ce plrie dru4# -anet9 H n!u# nuBi a%aG
E Oh# nu# este 2nr!)it!r de 1eche&
E Plriile sunt tare di3icile# se pl$nse d!amna SteNart& "(ia dac p!r4i una la 4ar# %i
ap!i# duminic# te sim4i ciudat& -anet# 4iB! pre)int pe d!amna 7amphre.& 5!amna =riers!n&
Mai!rul =riers!n& S!4ii 7amphre. au luat Island 7!de&
E M (ucur tare mult# spuse -anet# d$nd m$na cu d!amna 7amphre.& H ! cas
2nc$ntt!are&
E ?!at lumea spune c iarna 1a tre(ui s ne re3uiem din cau)a inunda4iil!r# spuse cu
m$hnire d!amna 7amphre.&
E Oh# nu K nu 2n ma8!ritatea anil!r&
E 5ar 2n unii ani# daG Itiam eu9 +ns c!piii erau ne(uni dup cas& Ii# (ineBn4eles# ei ar
ad!ra ! inunda4ie&
E C$4i a1e4iG
E 5!i (ie4i %i ! 3at&
E HdNard e de aceea%i 1$rst cu -!nnie al n!stru# spuse d!amna SteNart& Presupun c la
anul ! s mear la %c!ala pu(lic& -!nnie ! s mear la Qinchester&
E Oh# HdNard e prea im(ecil ca s treac 1re!dat un eAamen de admitere !(i%nuit# sunt
siur de asta# !3t d!amna 7amphre.& NuBl interesea) nimic 2n a3ar de 8!curi& ;a tre(ui sBl
dm la medita4ii& Nu e cumplit# d!amn =riers!n# c$nd c!piii ti se d!1edesc a 3i im(eciliG
"pr!ape pe dat# ea sim4i rc!area& O schim(are rapid de su(iect K apr!piata ser(are 2n
aer li(er din Qellsl. ParM&
+n timp ce rupurile plecau 2n di1erse direc4ii# d!amna SteNart 2i spuse prietenei ei:
E Iu(it!# tre(uia s te 3i a1erti)at9
E "m spus ce1a ce nu tre(uiaG M $ndeam euF 5ar ce anumeG
E S!4ii =riers!n& Biatul l!r& "u un sinur (iat& Ii e su(n!rmal& Retardat mintal&
E Oh# ce 2nr!)it!r9
E 5ar nBa1eam cum s %tiu& 5e ce !are calc eu mereu 2n strchiniG
E H 1!r(a d!ar c -anet e destul de sensi(ilF
+n timp ce mereau pe p!teca de pe c$mp# R!dne. =riers!n spuse cu (l$nde4e:
E NBau 3cutB! inten4i!nat& :emeia aceea nu %tia&
E Nu& Nu# 3ire%te c nu %tia&
E -anet# nu p!4i s 2ncerciF
E Ce s 2ncercG
E S 2ncerci s nu mai pui at$t de mult la inim& Nu p!4i acceptaF
=lasul ei 2l 2ntrerupse# un las ridicat %i 2nc!rdat&
E Nu# nu p!t s accept K cum te eAprimi tu& ?re(uie s eAiste ce1a care s se p!at 3ace9
5in punct de 1edere 3i)ic# el este at$t de per3ect9 ?re(uie s 3ie 1!r(a d!ar de 1re! land K de
1reun lucru a(s!lut simplu& 5!ct!rii 1!r desc!peri 2ntrB! (un )i& ?re(uie s eAiste ce1a K
in8ec4iiF >ipn!tism&
E Nu 3aci dec$t s te t!rture)i# -anet& ?!4i d!ct!rii %tia la care 2l t$r%ti& "sta 2l tul(ur
pe (iat&
E Hu nu sunt ca tine# R!dne.& Hu nu m dau (tut& Chiar acum# 2n (iseric# mBam ruat
iar%i&
E ?e r!i prea mult&
E Cum te p!4i rua Jprea multLG Hu cred 2n 5umne)eu# 24i spun& Cred 2n el& "m credin4
K iar credin4a p!ate muta %i mun4ii din l!c&
E NuBi p!4i da !rdine lui 5umne)eu# -anet&
E Cum p!4i s spui a%a ce1aG
E Hi (ineF
Mai!rul =riers!n 2%i schim( stinherit atitudinea&
E Hu nu cred c tu %tii ce e credin4a&
E "r tre(ui s 3ie acela%i lucru ca %i 2ncrederea&
-anet =riers!n nuBl asculta&
E "st)i# 2n (iseric# am a1ut un sentiment cumplit& "m sim4it c 5umne)eu nu era
ac!l!& Nu am sim4it c nu eAist 5umne)eu K d!ar c era altunde1aF 5ar undeG
E @u a%a# -anet9
E Unde ar putea 3iG Unde lBa% putea siG
+n timp ce intrau pe p!arta casei l!r# d!amna =riers!n se calm cu un e3!rt& O 3emeie
2ndesat# 2ntre d!u 1$rste# le ie%i )$m(ind 2n 2nt$mpinare&
E " 3!st ! slu8( 3rum!asG Cina e apr!ape ata& Mai pute4i a%tepta )ece minuteG
E Oh# siur& Mul4umesc# =ertrude& Unde e "lanG
E H 2n rdin# ca de !(icei& "m sBl chem eu&
+%i 3cu m$inile p$lnie la ur&
E "Blan9 "Blan9
Biatul 1eni 2n 3u& Hra (l!nd# cu !chi al(a%tri& "rta em!4i!nat %i 3ericit&
E ?ati# mami# ia pri1i4i ce am sit&
+%i des3cu cu ri8 m$inile 3cute cu%# art$nd mica 1ietate pe care ! c!n4ineau&
E Ptiu# r!a)nic9
5!amna =riers!n se 2nt!arse cu spatele cutremur$nduBse&
E NuB4i placeG ?ati9
"lan se 2nt!arse spre tatl su&
E ;e)i# seamn 2n parte cu ! (r!asc K dar nu e (r!asc K are pene %i un 3el de aripi& H
a(s!lut n!u K nu seamn cu nici un alt animal&
;eni mai apr!ape %i 2%i c!(!r2 lasul&
E IBam sit un nume& +i spun Raphi!n& Cre)i c e un nume 3rum!sG
E :!arte 3rum!s# (iatul meu# spuse cu un u%!r e3!rt tatl lui&
Biatul puse 8!s ciudata 1ietate&
E 5uBte 4!pind# Raphi!n# sau )(!ar dac p!4i& UiteBl c se duce& NuBi este 3ric de
mine&
E ;in! %i prete%teBte pentru cin# "lan# spuse mama lui&
E Oh# da# miBe 3!ame&
E Ce 3ceaiG
E Hram 2n 3undul rdinii %i stteam de 1!r( cu un prieten& Hl m a8ut s le pun
animalel!r nume& Ne distrm de minune&
E H 3ericit# -anet# spuse =riers!n c$nd (iatul ! lu la 3u pe scri&
E Itiu& 5ar ceB! s se alea de elG Ii lucrurile alea !ri(ile pe care le se%te9 +n )iua de
a)i sunt peste t!t# de c$nd cu accidentul de la centrul de cercetare&
E ;!r muri# dra& 5e reul muta4iile m!r&
E Capete ciudateF Ii pici!are 2n plus9
Se cutremur&
E Hi (ine# $nde%teBte la c$te pici!are au centipedele& NBai nimic 2mp!tri1a l!r# nuBi a%aG
E Hle sunt naturale&
E P!ate c t!tul tre(uie s ai( un 2nceput&
"lan c!(!r2 din n!u secrile 2n 3u&
E ;Ba4i distrat (ineG Unde a4i 3!stG 7a (isericG
R$se repet$nd cu1$ntul pentru aBi testa re)!nan4a&
E BisericF Biseric K e un nume n!stim&
E +nseamn casa lui 5umne)eu# spuse mama lui&
E Seri!sG Nu %tiam c 5umne)eu trie%te 2ntrB! cas&
E 5umne)eu e 2n Rai# draule& Sus 2n cer& OiBam spus&
E 5ar mereuG Nu c!(!ar %i el %i um(lG SearaG ;araG C$nd e 3rum!s %i rc!areG
E +n =rdina Hdenului# spuse =riers!n# )$m(ind&
E Nu# 2n rdina asta# aici& IBar plcea t!ate animalele %i lucrurile n!i %i amu)ante care
2mi plac mie&
E Iu(itule# animalele alea amu)anteF Se !pri& Itii# a a1ut l!c un accident& 7a sta4ia mare
de pe c!line& 5e asta sunt pe aici at$teaF :iin4e ciudate din astea& Hle a%a sBau nscut& H 3!arte
trist9
E 5e ceG Mie mi se pare interesant9 O mul4ime de s!iuri n!i de 3iin4e care se nasc t!t
timpul& ?re(uie s le sesc nume& Une!ri 2mi 1in 2n cap nume 2nc$ntt!are&
Se 3!i pe scaun&
E "m terminat& "cum p!t s plec# te r!G M a%tept prietenul meu 2n rdin&
?atl lui ddu a3irmati1 din cap& =ertrude spuse m!ale:
E ?!4i c!piii sunt la 3el& +nt!tdeauna in1entea) un JprietenL de 8!ac&
E 7a cinci ani# p!ate& Nu c$nd au treispre)ece# spuse cu amrciune -anet&
E +ncearc s nu mai pui la su3let# dra# spuse cu (l$nde4e =ertrude&
E Cum a% putea s m a(4inG
E P!ate c pri1e%ti t!tul 2n m!d re%it&
-!s 2n 3undul rdinii# unde su( c!paci era rc!are# "lan 2%i si prietenul a%tept$nd&
"cesta m$n$ia un iepure care nu era chiar iepure ci ce1a destul de di3erit&
E +4i place de el# "lanG
E Oh# da& Ce nume sBi punemG
E "sta spune tu&
E Seri!sG "m sBi spunF "m sBi spunF :!rte!r& H un nume (unG
E ?!ate numele tale sunt nume (une&
E ?u unul ai un numeG
E "m ! mul4ime de nume&
E Hste unul din ele 5umne)euG
E 5a&
E M $ndeam eu9 NuBi a%a c# de 3apt# tu nu trie%ti 2n casa aia de piatr din sat# care are
! chestie lun care se 2nal4G
E Hu triesc 2n multe l!curiF +ns c$te!dat# 2n rc!area serii# m plim( printrB!
rdinF cu un prieten# %i discutm despre 7umea N!uF
-enn. de l$n cer
C!(!ar la mine# -enn.# de pe deal# c!(!ar
C!(!ar aici# la mine# unde teBa%tept iar
C!(!ar 2n (ra4ele mele# la (u)ele mele# d!rin4a mea# C!(!ar sBmi p!t!le%ti t!at
3!amea&
5ar -enn. se plim( sinuratic# 2n aer capul 4in$nd# Se plim( pe c!ama dealului# cu
prul 2n 1$nt&
Nu 1rea s c!(!are la mine# !ric$t a% stria 2n eter&
Ha mere !dat cu 1$ntul# cu 3a4a 2nt!ars spre cer&
+n rc!area serii# prin p!ian mBam plim(at
Ii ac!l! lBam 2nt$lnit pe 5umne)euF Ii nu mBam speriat&
Prin desi%ul pdurii 2mpreun neBam plim(at
Ii la lucrurile 3cute 2mpreun neBam uitat&
NeBam uitat 2mpreunF Ii am 1)ut c sunt (uneF
5umne)eu a 3cut 7umea %i stelele din 2nalt&
=alaAiile !nind# 2nc!tr! sau de ce nimeni nu p!ate spune&
5umne)eu a m!delat C!sm!sul# Uni1ersul cel lat# Ii dealurile %i mun4ii# psrile din
pdure&
5umne)u leBa 3cut %i iu(it# %iBa 1)ut c sunt (uneF
Iar eu K am 3cutB! pe -enn.9 S se plim(e pe deal&
Nu 1reau s c!(!are la mine# de%i cu putere iB! cer<
Se plim( pe 1eci ac!l!# cu 3a4a 2nt!ars la cer# Nu 1rea s c!(!are# de%i ! chem 2n pustie#
Nu 1reau s c!(!are la a mea lc!mie# H precum am 1isatB!F IiBam 3cutB! pe ea
5in dra!stea mea %i din d!r %i din ne1!ia meaF
Cu mintea %i cu inima am 3cutB! pe -enn.# "m 3cutB! din d!rin4 %i iu(ire# "m 3cutB!
s se plim(e pe c!ama dealului
+n sinurtate# 3rumuse4e %i mistuireF
+n rc!area serii prin pdure meream
Iar 5umne)eu merea l$n mineF
"m$nd!i 2n4eleeam&
Pr!m!1area 2n Ceruri
C!(!rau dealul# 1enind dinspre (isericu4a de piatr de pe c!asta dealului& Hra diminea4#
3!arte de1reme# !ra la care a(ia 2ncepe s se crape de )iu& Nu era nimeni prin prea8m ca sBi
1ad 2n timp ce treceau prin sat# de%i unul sau d!i din cei care d!rmeau !3tar %i se aitar 2n
s!mn& Sinura 3iin4 !meneasc ce 2i 1)u 2n acea diminea4 3u -ac!( Narrac!tt# 2n timp ce
m!rmia %i se ridica 2n capul !asel!r 2n %an4& Se pr(u%i ac!l! la scurt timp dup ce ie%ise#
n!aptea trecut# din Bel %i Balaurul&
Se ridic 2n %e)ut %i se 3rec la !chi# ne1eninduBi 2ntru t!tul s cread ceea ce 1edea& Se
ridic nesiur 2n pici!are %i p!rni t$r%$it 2n direc4ia casei lui# nelini%tit de 3estele pe care i le
8ucaser !chii& 7a rsp$ntie se 2nt$lni cu =e!re PalM# p!li4istul din sat# care 2%i 3cea r!ndul&
E "8uni t$r)iu acas# -ac!(& Sau ar tre(ui s spun de1remeG R$n8i PalM&
-ac!( emu %i se lu cu m$inile de cap# cltin$nduse&
E " 3!st u1ernul %i a 3cut ce1a cu (erea& Iar%i a (at ce1a 2n ea& Nici!dat nu mBam
sim4it ca acum&
E CeB! s )ic ne1astBta c$nd te 1ede 1enind acas pe trei crri la !ra astaG
E NB! s spun nimic& H plecat la s!rBsa&
E "%a c ai pr!3itat de !ca)ie ca s 1e)i 1enind "nul N!uG
-ac!( m$r$i& "p!i 2ntre( nelini%tit:
E Chiar adinea!ri ai 1)ut ! mul4ime de !ameni# =e!re# 1enind pe drumG
E Nu& Ce 3el de !ameniG
E Oameni ciuda4i& +m(rca4i ciudat&
E ?e re3eri la 1$nturBlumeG
E Nu# nu 1aa(!n)i& 5in ia de m!d 1eche& Cra ni%te lucruri# unii din ei&
E Ce 3el de lucruriG
E O r!at mare r!%cat# unul a1ea K ! 3emeie& Ii mai era un (r(at cu un rtar& Ii mai
era %i ! 3eti%can destul de art!as# 2m(rcat 3!arte (!at %i eleant# cu un c!% mare cu
tranda3iri&
E ?randa3iriG +n peri!ada asta a anuluiG Hra un 3el de pr!cesiuneG
E Chiar a%a& Ii mai a1eau %i lumini pe cap&
E :ui deBaici# -ac!(9 Oi se n)ar t!t 3elul de lucruri K astaBi pr!(lema ta& 5uBte acas#
(aB4i capul su( r!(inet %i tre)e%teBte&
E ?rea(a ciudat e c simt c iBam mai 1)ut unde1aF 5ar nici s m !m!ri nBa% putea
spune unde&
E Mr%luit!ri pentru inter)icerea (!m(ei# p!ate&
E +4i spun c t!4i erau 2m(rca4i (!at %i ciudat& Hrau pai%pe& "m numrat& Cei mai mul4i
mereau 2n perechi&
E Oh# m r!# p!ate 1reun rup care se 2nt!rcea acas de la petrecerea din a8unul "nului
N!u& 5ar dac m 2ntre(i pe mine# a% spune c teBai cinstit prea mult la Bel %i Balaurul# %i a%a se
eAplic t!tul&
E "m 1)ut cum se cu1ine 1enirea N!ului "n# asta da# apr!( -ac!(& ?re(uia s
sr(t!rim cum1a special# c nu era numai J"3ar cu "nul ;echi %i 2nuntru cu l N!uL& Hra
a3ar cu Sec!lul ;echi %i s intre la N!u& 1 ianuarie "&5& 2666# asta este a)i&
E "r tre(ui s 2nsemne ce1a# spuse serentul PalM&
E "lte e1acuri !(liat!rii# 2mi 2nchipui# m!rmi -ac!(& +n )iua de a)i casa !mului nu
mai e castelul lui& "3ar cu el %i 1alea 2n unul din a3urisitele astea de !ra%e n!i& Sau 3Bl (aa8 %i
trimiteBl 2n N!ua @eeland sau "ustralia& "cum nu mai p!4i s 3aci nici mcar c!pii# dec$t dac
u1ernul spune c ai 1!ie& Nici mcar nu mai p!4i s arunci lucruri 2n rdina din spatele casei
tale 3r ca nen!r!citul de c!nsiliu s 1in la tine %i s spun c tre(uie duse la r!apa de un!i a
satului& Pentru ce cred ei c e ! rdin 2n spateG Ii t!ate se tra de la ia c nimeni nu te mai
tratea) ca pe un !mF
-ac!( plec mai departe (!m(nindF
E Un "n N!u 3ericit9 Stri serentul PalM 2n urma lui&
Cei Paispre)ece 2%i c!ntinuau drumul&
S3$nta Hcaterina 2%i r!st!!lea r!ata cu un aer ne3ericit& +nt!arse capul %i i se adres
S3$ntului 7auren4iu care 2%i eAamina rtarul&
E Ce p!t s 3ac cu lucrul staG +ntre( ea&
E Presupun c 2nt!tdeauna ! r!at se d!1ede%te util# rspunse cu 2nd!ial S3$ntul
7auren4iu&
E 7a ceG
E +n4ele la ce te re3eriF Ha era destinat t!rturiiF :r$nerii !asel!r unui c!rp
!menesc&
E ?ras pe r!at& S3$nta Hcaterina se cutremur u%!r& 5ar tu ce ai de $nd s 3aci cu
rtarul tuG
E M $ndeam c lBa% putea 3!l!si s 3ac ce1a de m$ncare&
E Ptiu9 HAcalm S3$nta Cristina 2n timp ce treceau pe l$n ! hermelin m!art&
S3$nta Hlisa(eta a Unariei 2i 2ntinse unul din tranda3irii ei&
S3$nta Cristina 2l mir!si recun!sct!are& S3$nta Hlisa(eta se duse 2n spate# l$n S3$ntul
Petru&
E M 2ntre( de ce prem cu t!4ii c neBam alctuit 2n perechi# spuse ea $ndit!are&
E P!ate c lucrul sta 2l 3ac cei care au ce1a 2n c!mun# suer S3$ntul Petru&
E N!i d!i a1em ce1a 2n c!munG
E Hi (ine# am$nd!i suntem mincin!%i# rspunse cu 1!i!%ie S3$ntul Petru&
+n ciuda unei minciuni care nu a1ea s 3ie uitat nici!dat# Petru era un !m 3!arte cinstit&
Hl accepta ade1rul despre sine&
E Itiu& Itiu9 Stri Hlisa(eta& Nu sup!rt s 2mi aduc aminte& Cum am putut s 3iu at$t de
la%F "t$t de sla(# 2n )iua aceeaG 5e ce nBam a1ut cura8ul s stau ac!l! %i s spun: JIau p$ine
pentru cei 3lm$n)iLG +n l!c de asta# c$nd s!4ul meu a striat la mine JCe ai 2n c!%ul laG9L# eu am
2nceput s tremur %i am (!l(!r!sit JNimic# d!ar tranda3iriFL Iar el a smucit ac!perit!area
c!%uluiF
E Ii chiar erau tranda3iri# spuse cu (l$nde4e Petru&
E 5a& SBa 2nt$mplat ! minune& 5e ce miBa 3cut Stp$nul meu astaG 5e ce a 3!st de ac!rd
cu minciuna mea# de ce a 2nduitB!G 5e ceG Oh# de ceG
S3$ntul Petru se uit la ea& Spuse:
E Pentru ca s nu ui4i nici!dat& Pentru ca m$ndria s nu p!at pune stp$nire nici!dat
pe tine& Pentru ca s %tii c erai sla(# %i nu puternic& Ii euF
Se !pri ! clip# ap!i c!ntinu:
E Hu eram at$t de siur c nBa% putea nici!dat s m lepd de el# at$t de c!n1ins c eu#
mai presus de t!4i ceilal4i# a1eam s rm$n neclintit9 Hu am 3!st cel care sBa lepdat de el %i a
r!stit acele cu1inte mincin!ase %i pline de la%itate& 5e ce mBa ales el pe mine K de ce a ales un !m
ca mineG Pe mine %iBa 2ntemeiat el Biserica luiF 5e ceG
E Rspunsul e simplu# spuse Hlisa(eta& Pentru c tu lBai iu(it& Cred c lBai iu(it mai mult
dec$t lBa iu(it !ricare dintre ceilal4i&
E 5a# lBam iu(it& Hu am 3!st primul care lBa urmat& Stteam ac!l!# c$rpind n1!adele# %i
am ridicat !chii# iar el era ac!l! %i se uita la mine& Ii a spus J;in! cu mineL& Ii mBam dus& Cred
c lBam iu(it chiar din prima clip&
E H%ti at$t de cumsecade# Petru9 Spuse Hlisa(eta&
S3$ntul Petru 2%i len cheile cu 2nd!ial&
E Nu sunt siur pri1it!r la Biserica pe care eu am 2ntemeiatB!F NBa ie%it del!c a%a cum
am inten4i!nat n!iF
E Nici!dat lucrurile nu ies a%a& Itii# c!ntinu $ndit!are Hlisa(eta# acum 2mi pare ru c
lBam culcat pe acel lepr!s 2n patul s!4ului meu& 7a 1remea aceea prea un r!)a1 de s3idt!r =est
de Credin4& 5ar 2n realitateF Hi (ine# nBa 3!st prea 3rum!s# nuBi a%aG
S3$nta "p!l!nia se !pri (rusc din mers&
E +mi pare tare ru# spuse ea& MiBa scpat dintele pe 8!s& Psta e lucrul cel mai ru c$nd !
a%a em(lem mic&
Stri:
E "nt!n9 ;in! %i cautBmiBl9
"cum erau 2n Oara S3in4il!r# %i# 2n timp ce 2i inspirau par3umul aparte# S3$nta Cristina
stri de (ucurie& Psrile S3inte c$ntau# iar >arpele rsunau (l$nd&
5ar cei Paispre)ece nu )(!1ir& +%i c!ntinuar drumul spre ?ri(unalul "dunrii&
+i primi "rhanhelul =a(riel&
E Curtea e 2n %edin4# spuse el& Intra4i&
Sala "dunrii era mare %i a1ea un aer de distinc4ie# pere4ii erau 3cu4i din cea4 %i n!r!i&
+nerul +nreistrat!r scria 2n cartea "urie& O puse de!parte# 2%i deschise Reistrul %i spuse:
E Numele %i adresele# 1 r!&
Hi 2%i spuser numele %i 2%i ddur adresele& St& Petr!cMB!nBtheB>ill& SticMle BucMland&
E Pre)enta4iB1 Peti4ia# spuse +nerul +nreistrat!r&
S3$ntul Petru 3cu un pas 2nainte&
E Printre n!i eAist tul(urare& Cerem s ne 2nt!arcem pe Pm$nt&
E Raiul nu este su3icient de (un pentru 1!iG +ntre( +nerul +nreistrat!r&
+n lasul lui eAista# p!ate# ! u%!ar n!t de sarcasm&
E H prrea (un pentru n!i&
+nerul +nreistrat!r 2%i p!tri1i Peruca "urie# 2%i puse Ochelarii de "ur# %i se uit pe
deasupra l!r cu de)apr!(are&
E Pune4i la 2nd!ial deci)ia Creat!rului 1!struG
E NBam 2ndr)niF +ns a eAistat ! h!tr$re 8udect!reascF
"rhanhelul =a(riel# ca Mediat!r %i Intermediar 2ntre Rai %i Pm$nt# se ridic&
E P!t s supun aten4iei un punct din leeG
+nerul +nreistrat!r 2%i 2nclin capul&
E SBa sta(ilit# prin secret 5i1in# c 2n "nul "&5& 1666 %i 2n t!4i urmt!rii ! mie de ani
tre(uie s eAiste -udec4i %i 5eci)ii n!i 2n ast3el de aspecte precum cele aduse 2n 3a4a unui
?ri(unal de "pel special& ")i a 2nceput "l 5!ilea Mileniu& +ndr)nesc s a3irm c 3iecare
pers!an care a trit 1re!dat pe pm$nt are a)i dreptul la un "pel&
+nerul +nreistrat!r deschise un ;!lum "uriu r!s %i 2l c!nsult& +nchi)$nduBl la l!c#
spuse:
E HApune4iB1 Ca)ul&
;!r(i S3$ntul Petru&
E N!i am murit pentru Credin4a n!astr& "m murit cu (ucurie& "m 3!st rsplti4i&
Rsplti4i cu mult peste meritele n!astre& N!iF
H)it %i se 2nt!arse ctre un t$nr cu chip 3rum!s %i# !chi ar)t!ri&
E HAplic tu&
E NBa 3!st de a8uns# spuse t$nrul&
E Rsplata 1!astr nBa 3!st de a8unsG
+nerul +nreistrat!r arta scandali)at&
E Nu rec!mpensa n!astr& Munca n!astr& S m!ri pentru Credin4# s 3ii S3$nt# nu e
su3icient ca s meri4i ;ia4a ;e%nic& Cun!a%te4i p!1estea mea& Hram (!at& M supuneam 7eii&
Respectam cele )ece p!runci& Nu era su3icient& MBam dus la 5!mnul& IBam spus: J5!amne# ce s
3ac pentru a m!%teni ;ia4a ;e%nicGL
E Oi sBa spus ce s 3aci# %i ai 3cut# spuse +nerul +nreistrat!r&
E NBa 3!st su3icient&
E "i 3cut mai mult& 5up ce leBai dat sracil!r t!ate (unurile tale# teBai alturat
discip!lil!r 2n misiunea l!r& "i 2ndurat Martira8ul& "i 3!st !m!r$t cu pietre 2n H3es&
E NBa 3!st de a8uns&
E Ce 1rei s 3aci mai multG
E N!i am a1ut Credin4 K Credin4 ar)t!are& "m a1ut Credin4a care p!ate muta mun4ii
din l!c& 5!u mii de ani neBau 2n14at c am 3i putut 3ace mai mult& N!i nBam a1ut 2nt!tdeauna
destul C!mpasiuneF
Cu1$ntul 2i ie%i# de pe (u)e ca ! (!are dintrB! mare de 1ar& I!apta se rsp$ndi prin t!t
RaiulF
E "ceasta este cererea n!astr: S 3im lsa4i s ne 2nt!arcem pe Pm$nt 2n Mil %i
C!mpasiune pentru aBi a8uta pe cei care au ne1!ie de a8ut!r&
Se au)i un murmur de 2ncu1iin4are de la cei din 8urul lui&
+nerul +nreistrat!r ridic recept!rul Inter3!nului de "ur de pe (ir!ul su& ;!r(i 2n el cu
un murmur 8!s&
"scultF
"p!i 1!r(i K 1i!i %i cu aut!ritate:
E Pr!m!1are "c!rdat& "pr!(are de Sus&
Cu 3e4ele radi!ase# ei se 2nt!arser s plece&
E ; r! s lsa4i la u% C!r!anele %i "urele&
+%i predar C!r!anele %i "urele %i ie%ir din ?ri(unal& S3$ntul ?!ma se 2nt!arse&
E Scu)a4iBm# spuse el p!litic!s& 5ar ce a4i spus pu4in mai 2nainte K Permisiune
"c!rdatG Sau Pr!m!1are ac!rdatG
E Pr!m!1are& 5up d!u mii de ani de S3in4enie# sunte4i pr!m!1a4i 2ntrBun ran mai
2nalt&
E Mul4umesc& M $ndeam eu c Jpr!m!1areL a4i spus& 5ar 1!iam s 3iu siur&
Se duse dup ceilal4i&
E Hl 2nt!tdeauna a tre(uit s 3ie siur# spuse =a(riel& ItiiF Une!ri# nu m p!t a(4ine s
m 2ntre( cum ar 3i s ai un su3let nemurit!rF
+nerul +nreistrat!r se art 2nr!)it&
E "i ri8# =a(riel& Itii ce a p4it 7uci3er&
E C$te!dat nu m p!t a(4ine sBmi 3ie pu4in mil de 7uci3er& :aptul de a 3i 3!st dec)ut
2n rad su( "dam lBa suprat teri(il& "dam nBa 3!st prea suprat# nuBi a%aG
E Un en 1rednic de dispre4# apr!( +nerul +nreistrat!r& +ns el %i t!4i urma%ii lui au
3!st crea4i dup chipul %i asemnarea lui 5umne)eu cu su3lete nemurit!are& Hi tre(uie s se ridice
deasupra 2neril!r&
E 5ese!ri mBam $ndit c su3letul lui "dam tre(uie s 3i 3!st unul 3!arte mic&
E Pentru t!ate tre(uie s eAiste un 2nceput# 2i atrase aten4ia cu se1eritate +nerul
+nreistrat!r&
5!amna Badst!cM ridic %i trase& Mir!sul r!pii de un!i a satului nu era plcut& Hra !
mas sc$r(!as de cauciucuri 1echi# scaune rupte# cu1erturi )dern4uite# (id!ane 1echi de
cher!sen# %i schelete de pat rupte& ?!ate lucrurile pe care era cu neputin4 s le mai 1rea cine1a#
2ns d!amna Badst!cM trea cu nde8de& 5ac acest cruci!r 1echi de c!pil se mai putea repara
2n 1reun 3elF Ridic iar %i cruci!rul se eli(erF
E 7a dracuR9 Spuse d!amna Badst!cM&
Partea de deasupra a cruci!rului nu era prea rea# dar lipseau r!4ile&
+l a)1$rli m$ni!as&
E P!t s te a8utG +ntre( din 2ntuneric ! 3emeie&
E NBai la ce& "3urisitul de cruci!r nBare r!4i&
E ;rei ! r!atG "m eu una aici&
E Mul4am# dru4& 5ar mie 2mi tre(uie patru& Ii# !ricum# a ta e mult prea mare&
E 5e asta m $ndeam c am putea s 3acem din ea patruF cu pu4in e3!rt&
5eetele 3emeii rtceau pe r!at# 2mpin$nd# tr$nd&
E =ata9 Cum 4i se pareG
E Mi s 3ie# nBam mai 1)ut a%a ce1a9 Cum ai 3cutGF "cum# dac am a1ea un cui sau
d!uF Sau un %uru(& "m sBl aduc pe (r(4eluR meuF
E Cred c p!t s m descurc eu&
:emeia se aplec asupra cruci!rului& 5!amna Badst!cM se chi!ri# 2ncerc$nd s 1ad ce se
2nt$mpla&
Cealalt 3emeie se 2ndrept (rusc de spate& Cruci!rul sttea pe patru r!4i&
E O s ai( ne1!ie de pu4in uns!are# %i ! cptu%eal n!u&
E 5e asta m !cup eu u%!r9 Ce 3rum!s ! s 3ie9 H%ti cu ade1rat mecanic de 2ntre4inere#
scumpete# nuBi a%aG Cum 5umne)eu ai reu%it sBl repariG
E @u c nu %tiu# rspunse e1a)i1 S3$nta Hcaterina& Pur %i simplu# se 2nt$mpl&
:emeia 2nalt 2n r!chie de (r!cart spuse cu aut!ritate:
E "duBi 2n cas& H l!c (erechet&
Br(atul %i 3emeia se uitar (nuit!ri la ei& Cei %ase c!pii ai l!r# la 3el&
E C!nsiliul ne se%te unde1a# spuse ursu) (r(atul&
E 5ar au de $nd s ne separe# spuse 3emeia&
E Ii 1!i nu 1re4i astaG
E BineBn4eles c nu 1rem&
?rei dintre c!pii 2ncepur s pl$n&
E Oine4iB1 urile alea a3urisite9 Spuse (r(atul# dar 3r du%mnie&
E 5e mult spuneau c !r s ne e1acue)e# spuse (r(atul& "cum am 3cutB!& +nt!tdeauna
se 1icresc din cau)a chiriei& "m lucruri mai (une de 3cut cu (anii dec$t s pltesc chirie& 5e
asta sunt peste t!t c!nsilii# ca s se !cupe de tine&
Nu era un !m plcut& Nici s!4ia nu era prea plcut# se $ndi S3$nta Bar(ara& 5ar 2%i
iu(eau c!piii&
E "r 3i mai (ine s 1eni4i t!4i la mine acas# spuse ea&
E Unde eG
E "c!l! sus& "rt cu m$na&
Hi se 2nt!arser s se uite&
E 5arF Pla e un castel9 HAcalm 3emeia uluit&
E 5a# este un castel& "%a c# 1ede4i# 1a 3i l!c din (el%uF
S3$ntul Sc!ithin sttea destul de neh!tr$t pe 4rm& Nu prea %tia ce s 3ac cu S!m!nul&
Putea sBl a3ume# 3ire%te K 2n 3elul sta a1ea s 4in mai mult& Neca)ul era c# 2n realitate#
d!ar cel!r (!a4i le plcea s!m!nul a3umat# iar cei (!a4i a1eau de8a prea destule lucruri& Cei
sraci pre3erau s!m!nul la c!nser1& P!ate cF
S!m!nul se )(tu 2n m$na lui# %i S3$ntul Sc!ithin tresri puternic&
E Stp$ne# spuse S!m!nul&
S3$ntul Sc!ithin se uit la el&
E Sunt apr!ape ! mie de ani de c$nd am 1)ut marea# spuse rut!r S!m!nul&
S3$ntul Sc!ithin 2i )$m(i cu a3ec4iune& Intr 2n mare %i 2i ddu drumul 2n ap cu (l$nde4e&
E 5uBte cu 5umne)eu# spuse el&
Se 2nt!arse pe mal# %i apr!ape imediat se 2mpiedic %i c)u peste ! rmad mare de
c!nser1e de s!m!n cu ! 3l!are purpurie lipit de capacul l!r&
S3$nta Cristina merea pe ! strad de !ra% al!merat& Ma%inile treceau muind pe l$n
ea& "erul era plin de a)e de e%apament&
E ?rea(a asta este cumplit# spuse S3$nta Cristina# 4in$nduBse de nas& ?re(uie s 3ac ce1a
2n pri1in4a asta& Ii de ce nu !lesc mai des c!ntainerele de un!iG "sta e 3!arte ru pentru
!ameni& Sttu %i chi()ui& P!ate c ar 3i mai (ine s intru 2n parlamentF
S3$ntul Petru era !cupat sB%i instale)e tara(a cu P$ine %i Pe%te&
E Mai 2nt$i pensi!narii (tr$ni# spuse el& ;in!# tataie&
E H%ti de la "sisten4a Na4i!nalG +ntre( (nuit!r (tr$nul&
E Cam a%a ce1a&
E Nu relii!s# nuBi a%aG NBam de $nd s c$nt imnuri relii!ase&
E C$nd se termin t!at m$ncarea# am s 4in ! predic# spuse Petru& 5ar dumneata nu e%ti
!(liat s rm$i s ascul4i&
E Sun destul de cinstit& 5espre ce ai s prediciG
E 5espre ce1a 3!arte simplu& 5!ar despre cum se a8une la ;ia4a ;e%nic&
Un (r(at mai t$nr sc!ase un h!h!t de r$s&
E ;ia4a ;e%nic9 "sta da speran49
E 5a# rspunse plin de 1!i!%ie Petru# 2mpr4ind pachete cu pe%te 3ier(inte& Hste !
speran4& ?re(uie s 4ine4i minte asta& +nt!tdeauna eAist ! Speran4&
+n (iserica St& Petr!cMB!nBtheB>ill# 1icarul %edea trist 2ntrB! stran# uit$nduBse la un t$nr
arhitect siur pe sine care eAamina 1echiul para1an pictat&
E Reret# d!mnule 1icar# spuse t$nrul# 2nt!rc$nduBse cu 1i!iciune& Nici ! speran4 2n
Iad# m tem& Oh9 Scu)e& Nu tre(uia s m eAprim a%a& 5ar nici 1!r( de restaurare& Nu se p!ate
3ace nimic& 7emnul e putred# iar din picturi a(ia dac a mai rmas ce1a K nu su3icient ca sBmi
dau seama cum erau !riinalele& Ce esteG Sec!lul al cincispre)eceleaG
E S3$r%itul sec!lului al paispre)ecelea&
E Ii ei ce suntG S3in4iG
E 5a& Iapte pe 3iecare parte& S3$ntul 7auren4iu# S3$ntul ?!ma# S3$ntul "ndrei# S3$ntul
"nt!n# S3$ntul Petru# S3$ntul Sc!ithin# %i unul pe care nuBl %tim& 5e cealalt parte: S3$nta
Bar(ara# S3$nta Hcaterina# S3$nta "p!l!nia# S3$nta Hlisa(eta a Unariei# S3$nta Cristina cea
Uimit!are# S3$nta Marareta %i S3$nta Marta&
E IBai spus pe t!4i la 4anc&
E "u eAistat 2nscrisurile (isericii& Nu 2n stare prea (un& Unele picturi a tre(uit s le
3acem dup em(leme& Castelul S3intei Bar(ara# de eAemplu# %i rtarul S3$ntului 7auren4iu&
7ucrarea !riinal a 3!st 3cut de :ratele Bernard care 3cea parte din clurii (enedictini de la
Mnstirea :r!.le&
E Hi (ine# 2mi pare ru de 1erdictul meu& +ns t!tul tre(uie s dispar c$nd1a& "m au)it
c un en!ria% (!at 1Ba !3erit un para1an n!u cu 3iuri m!derne# sim(!lice pe el&
E 5a# spuse 3r entu)iasm 1icarul&
E "4i 1)ut marea catedral n!u din NeN >udders3ieldG C!1entr. a 3!st (un la 1remea
lui# dar centrul sta n!u care include %i catedrala 2l (ate de departe9 +4i ia ce1a timp s te
!(i%nuie%ti cu el# (ineBn4eles&
E Sunt c!n1ins&
E 5ar e acceptat pe scar lar9 H m!dern& S3in4ii %tia 1echiF :cu un est neli8ent
spre para1an& +mi 2nchipui c 2n )iua de a)i nimeni nu %tie cine sunt 8umtate din ei& Hu cu
siuran4 nu& Cine a 3!st S3$nta Cristina cea Uimit!areG
E Un pers!na8 a(s!lut interesant& "1ea un sim4 al mir!sului 3!arte ascu4it& 7a slu8(a ei de
2nm!rm$ntare# mir!sul trupului ei intrat 2n putre3ac4ie a a3ectatB! at$t de tare 2nc$t a ie%it le1it$nd
din sicriu# %i sBa 2nl4at p$n la ac!peri%ul capelei&
E P3iu9 Stra%nic S3$nt9 Oh# 2n 3ine# e ne1!ie de t!t s!iul de !ameni ca s alctuie%ti !
lume& Chiar %i 1echii S3in4i ai dumitale ar 3i cu t!tul alt3el 2n )ilele n!astre# presupunF
S3in4ii lui 5umne)eu
S3$ntul 7auren4iu cu al su =rtar
S3$nta Hcaterina cu a ei R!at
S3$nta Marareta cu al ei Balaur
S3$ntul Qil3red cu al su Siiliu
S3in4ii lui 5umne)eu mr%luiesc&
Mr%luiesc 2n 8!sul dealului&
S3in4ii lui 5umne)eu mr%luiesc
Spre a a3la ;!in4a 5!mnului&
JOh# n!i am stat 2n Sla1
Ii C!r!ana de Martir am purtat# 5ar acum 1enim cu 8al(
S c!(!r$m din Rai neaprat
+n mil %i c!mpasiune
7a !ameni s neBnt!arcem n!i
Ii s leBartm Crarea
Care la Ceruri duceBnap!iFL
Insula&
Pe insul nu prea eAistau c!paci& Hra un 4inut arid# ! insul st$nc!as# iar caprele a(ia
seau ce1a de m$ncat& St$ncile erau 3rum!ase a%a cum se 2nl4au din mare# iar cul!area l!r se
schim(a !dat cu schim(area luminii# mer$nd de la r!) la cul!area caisei# %i p$n la cenu%iul pal
%i ce4!s# intensi3ic$nduBse spre m!1 %i spre purpuriul aprins# %i 2ntrB! ultim impetu!)itate p$n la
p!rt!caliu# 2n timp ce s!arele se cu3unda 2n acea mare at$t de pe drept numit ru(iniuB2nchis& 7a
2nceputul dimine4il!r# cerul era de un al(astru m$ndru %i pal# %i prea at$t de sus %i at$t de
2ndeprtat 2nc$t te umplea de ! nes3$r%it uimire c$nd te uitai 2n sus la el&
+ns 3emeile de pe insul nu se uitau des la el# a3ar d!ar dac 2%i aruncau nelini%ti4i !chii
2n cutarea semnel!r de 3urtun& Hle erau 3emei %i tre(uiau s munceasc& +ntruc$t m$ncarea era
pu4in# ele munceau din reu %i 3r 2ncetare# pentru ca ele %i c!piii l!r s p!at tri& Br(a4ii
plecau )ilnic cu (arca la pescuit& C!piii p%teau caprele %i 2%i 8ucau micile 8!curi in1entate de ei#
cu pietricele la s!are&
"st)i# 3emeile# purt$nd pe cap ulci!are mari cu ap pr!aspt# urcau panta de la i)1!rul
din crptura st$ncii ctre satul de deasupra&
Maria era 2nc puternic# 2ns nu era la 3el de t$nr ca ma8!ritatea 3emeil!r# %i pentru ea
era un e3!rt s 4in pasul cu ele&
"st)i 3emeile erau 3!arte 1esele# cci 2n c$te1a )ile a1ea s 3ie ! nunt& :eti4ele dansau 2n
8urul mamel!r l!r# %i scandau m!n!t!n:
E "m s m duc la nuntF "m s m duc la nuntF "m s am ! panlic 2n prF "m
s mn$nc 8eleu din petale de tranda3iriF -eleu din petale de tranda3ir cu linuraF
Mamele r$deau# iar mama unei c!pile spuse ca s ! nec8easc:
E 5e unde %tii c am s te iau la nuntG
+nr!)it# c!pila ! pri1i lun&
E "i s m ieiF ai s m ieiF M ieiF
Ii se a4 de Maria# rut!are&
E O s m lase s mer la nuntG Spune c da9
Iar Maria )$m(i %i spuse cu (l$nde4e:
E Cred c te 1a lsa# iu(it!&
E ?u ai 3!st 1re!dat la ! nunt# MariaG +ntre( c!pila&
E " 3!st la pr!priaBi nunt# spuse r$)$nd una din 3emei&
E Nu mBam re3erit la nunta ta& MBam re3erit la ! petrecere de nunt# cu dans %i lucruri
dulci de m$ncat# %i 8eleu din petale de tranda3iri# %i miere& "i 3!stG
E 5a& "m 3!st la nun4i& Maria )$m(i& +mi aduc aminte de ! nuntF MiB! amintesc 3!arte
(ineF cu mult timp 2n urm&
E Cu 8eleu din petale de tranda3iriG
E "%a credF 5a& Ii era 1inF
=lasul i se stinse 2n timp ce retria amintirea&
E Iar c$nd 1inul se termin# tre(uia s (em ap# spuse una dintre 3emei& "%a se 2nt$mpl
mereu9
E 7a nunta asta nBam (ut ap9
=lasul Mariei era m$ndru %i puternic&
Celelalte 3emei se uitar la ea& Itiau c Maria 1enise de departe aici cu 3iul ei# %i c nu
1!r(ea des despre 1ia4a ei de mai 2nainte# %i c eAista un m!ti1 3!arte (un pentru asta& Hle a1eau
ri8 s nuBi pun 2ntre(ri# dar 3ire%te c eAistau )1!nuri# iar acum# dintrB! dat# ! alt c!pil
2ncepu s 1!r(easc pi4iiat# ca un papaal&
E Se spune c ai a1ut un 3iu care era un mare criminal %i a 3!st eAecutat pentru crimele
lui& Hste ade1ratG
:emeia 2ncerc s ! 3ac s tac# dar Maria 1!r(i# pri1ind drept 2n 3a4a ei&
E Cei care tre(uiau s %tie au spus c era criminal&
E 5ar tu nu credeai astaG Insist c!pila&
E Hu una nu %tiu ce e (ine %i ce e ru& Sunt prea in!rant& :iul meu iu(ea !amenii K pe
cei (uni %i pe cei ri 2n m!d ealF
"cum a8unseser 2n sat# %i se despr4ir pentru a mere 3iecare la casa ei& Maria a1ea cel
mai mult de mers# p$n la ! (uc4ic de teren pietr!s a3lat chiar 2n captul ci!rchinelui de csu4e
2mpr%tiate&
E Ce 3ace 3iul tuG Bine# sperG +ntre( p!litic!as una din 3emei&
E H (ine# mul4umesc lui 5umne)eu&
Pentru a %tere amintirea a ceea ce se spusese mai de1reme# 3emeia )ise cu (untate:
E ?re(uie s 3ii m$ndr de 3iul sta al tu& N!i t!ate %tim c e un Om S3$nt& Se spune c
are 1i)iuni %i c se plim( cu 5umne)eu&
E H un 3iu (un# spuse Maria& Ii# cum spuneai# un Om 3!arte S3$nt&
7e prsi pentru aB%i 1edea de drum# iar ele rmaser uit$nduBse dup ea c$te1a clipe&
E H ! 3emeie (un&
E 5a& Nu este 1ina ei# sunt siur# c cellalt 3iu al ei a luatB! pe ci re%ite&
E "semenea lucruri se 2nt$mpl& Nici nu %tii de ce& 5ar cu 3iul sta are n!r!c& HAist d4i
c$nd este 2nsu3le4it de 5uhul# %i atunci pr!3e4e%te cu las tare& Pici!arele lui# se spune# se 2nal4 de
la pm$nt# %i dup aceea )ace ca m!rtul un timp&
?!ate ddur din cap %i cl!ncnir de uimire %i plcerea de a a1ea printre ele un a%a Om
S3$nt&
Maria se duse la csu4a de piatr# %i puse 8!s ulci!rul cu ap& +%i arunc pri1irea spre l!cul
2n care# la ! mas 3cut rudimentar# sttea un (r(at& +n 3a4a lui se a3la un sul de perament# iar el
era aplecat asupra lui# scriind cu ! pan# !rpinduBse din c$nd 2n c$nd# timp 2n care !chii i se
2nchideau pe 8umtate pe c$nd el se pierdea 2n ard!area spirituluiF
Maria a1u ri8 s nuBl tul(ure& +%i 3cu de lucru 2ncr!pind masa de pr$n)&
Br(atul era un !m de mare 3rumuse4e# de%i nu mai era t$nr& "1ea ! mare delicate4e 2n
trsturi# %i !chii 2ndeprta4i ai unui su3let pentru care 1ia4a trupului& 7a un m!ment dat# m$na i se
destinse pe pan# %i prea apr!ape s intre 2n trans# nici mi%c$nduBse# nici 1!r(ind# %i chiar a(ia
respir$nd&
Maria puse m$ncarea pe mas&
E Masa e ata# 3iule&
Ca cine1a care aude un sunet sla( 1enind de 3!arte departe# el cltin ner(dt!r din cap&
E ;i)iuneaF "t$t de apr!apeF# 2n$n el# at$t de apr!apeF C$nd K !h# c$ndG
E ;in! s mn$nci# 3iule&
Hl 2%i 3lutur m$na a respinere&
E HAist alt 3!ame# alt sete9 :!amea spirituluiF Setea de dreptateF
E 5ar tre(uie s mn$nci# ca sBmi 3aci mie pe plac& SBi 3aci mamei tale pe plac&
Ha 2l 2ndemn %i 2l cert cu (l$nde4e K %i 2n cele din urm el c!(!r2 din acea 2nalt eAaltare#
%i 2i )$m(i cu ! pri1ire de !m# pe 8umtate ir!nic&
E 5eci tre(uie s mn$nc ca s te mul4umesc pe tineG
E 5a& "lt3el am s 3iu ne3ericit&
"%a c el m$nc pentru aBi 3ace ei pe plac# a(ia !(ser1$nd ce m$ncare era&
"p!i 2%i aminti s 2ntre(e:
E ?u ce 3aci# dra mamG "i t!t ce 24i tre(uieG
E "m t!t ce 2mi tre(uie# spuse Maria&
Hl ddu din cap# mul4umit# ap!i lu 2nc ! dat pana&
5up ce Maria str$nse t!tul# se duse a3ar %i rmase uit$nduBse la mare&
+%i 2mpreun m$inile# 2%i 2nclin capul# %i 1!r(i 2nceti%!r# 2n surdin&
E "m 3cut t!t ce am pututG Sunt ! 3emeie at$t de in!rant9 Nu 2nt!tdeauna %tiu sBl
ser1esc %i sBl slu8esc pe cel care este 3r 2nd!ial un S3$nt al lui 5umne)eu& +i spl 1e%mintele#
2i pretesc m$ncarea# 2i aduc ap pr!aspt# %i 2i spl pic!arele& 5ar mai mult de at$t nu %tiu ce
s 3ac&
+n timp ce sttea ac!l! nelini%tea 2i trecu& Senintatea se 2nt!arse pe 3a4a ei ist!1it&
Pe 4rmul de dedesu(t# ! (arc trsese l$n un di micu4 de piatr& Nu era ! (arc de
pescuit !(i%nuit# ci una care sttea semea4 pe ap# %i a1ea ! pr!r mare %i arcuit din lemn
3rum!s sculptat& 5in ea c!(!r$r d!i (r(a4i# iar ni%te (tr$ni care c$rpeau n1!ade de pescuit
1enir sBi ac!ste)e pe strini&
P!litic!%i# cei d!i (r(a4i 2%i 3cur cun!scut trea(a cu care 1eniser&
E Cutm printre insulele de aici ! insul pe care se spune c sl%uie%te reina Cerului&
Btr$nii pescari cltinar din cap&
E Ceea ce cuta4i 1!i cu siuran4 nu e aici& N!i nu a1em nici un l!c s3$nt ca cel pe care
2n descrie4i&
E P!ate 3emeile 1!astre au cun!%tin4 de un asemenea l!c s3$ntG Suer unul din strini&
:emeile sunt dese!ri secret!ase 2n ast3el de pr!(leme&
E +ntre(a4i# dac d!ri4i& Unul din n!i 1 1a duce sus %i 1 1a arta satul&
Strinii urcar cu clu)a l!r& :emeile ie%ir ci!rchine din casele l!r& Hrau em!4i!nate %i
interesate# 2ns t!ate cltinar din cap&
E ;ai# nici ! @ei4 nu 2%i are Sanctuarul aici9 Nici l$n I)1!rul n!stru# nici 2n alt parte&
7e p!1estir despre alte lca%e s3inte despre care se spunea c ar 3i eAistat 2n alte l!curi#
2ns niciunul din ele nu era ceea ce cutau strinii&
E +ns a1em aici un Om S3$nt# spuse cu m$ndrie una din 3emei& H piele %i !s# %i 4ine p!st
!ri de c$te !ri (tr$na lui mam 1rea s 2l lase&
5ar strinii nu cutau un Om S3$nt# indi3erent c$t de mare era s3in4enia lui&
E Mcar 2ntre(a4iBl# insist ! 3emeie& Hl sBar putea s ai( %tiin4 de un ast3el de lucru
cum cuta4i 1!i&
"%a c ei se duser la csu4a de piatr a Omului S3$nt< 2ns el era pierdut 2n ;i)iunea lui %i
c$t1a timp nici mcar nu au)i ce 2i spuneau ei&
"p!i se m$nie %i )ise:
E NB! apuca4i pe un drum re%it cut$nd )ei4e p$ne& Nici dup 5es3r$nata cea mare din
Ba(il!n# nici dup ?icl!%iile 3enicienil!r& HAist un sinur M$ntuit!r# %i acela este :iul cel ;iu
al lui 5umne)eu&
"%a c strinii plecar# dar mama Omului S3$nt 3ui pe 3uri% dup ei&
E Nu 3i4i supra4i# 2i impl!r ea& :iul meu nu a 1rut s 3ie nep!litic!s cu 1!i< dar el unul
este at$t de pur %i at$t de s3$nt 2nc$t trie%te 2ntrB! )!n a3lat mult deasupra acestui pm$nt& H un
!m (un %i# pentru mine# un 3iu (un&
Strinii 2i 1!r(ir cu ama(ilitate&
E Nu ne sim4im 8ini4i& H%ti ! 3emeie (un# %i ai un 3iu (un&
E Sunt ! 3emeie 3!arte !(i%nuit# spuse ea& +ns tre(uie s 1 spun c nBar tre(ui s
crede4i 2n t!ate aceste "3r!dite %i "starte %i care !r mai 3i numele l!r p$ne& HAist un sinur
5umne)eu# ?atl n!stru din Cer&
E Spui c e%ti d!ar ! 3emeie !(i%nuit# spuse cel mai 2n 1$rst dintre cei d!i strini& 5ar
cu t!ate c 3a4a 24i este (tr$n %i distrus de riduri de durere# dup mintea mea ai ! 3a4 de mare
3rumuse4e K %i la 1remea mea am 3!st ucenic la un mare sculpt!r %i %tiu ce e 3rumuse4ea&
Uimit# Maria stri:
E C$nd1a# p!ate# c$nd 4eseam 2n templu tapiserii c!l!rate# sau c$nd 2i turnam 1in s!4ului
meu 2n atelier# %i 2mi 4ineam 2n (ra4e primul nscut& 5ar acum9
+ns (tr$nul sculpt!r cltin din cap&
E :rumuse4ea se a3l su( piele# insist el& +n !ase& 5a# %i chiar mai dedesu(t K 2n inim&
"%a c eu spun c e%ti ! 3emeie 3rum!as# p!ate mai 3rum!as acum dec$t ai 3!st ca 3at& Rm$i
cu (ineF Ii 3ii (inecu1$ntat&
Ii ast3el strinii se 2ndeprtar 1$slind 2n (arca l!r# iar Maria se 2nt!arse la casa %i la 3iul
ei&
;enirea strinil!r 2i crease acestuia ! stare de nelini%te& Um(la 2n sus %i 2n 8!s %i se 4inea
cu m$inile de cap de su3erin4&
Maria aler la el %i 2l lu 2n (ra4e&
E Ce sBa 2nt$mplat# dra 3iuleG
Hl emu:
E 5uhul a ie%it din mineF Sunt pustiuF PustiuF Sunt rupt de 5umne)eu K de (ucuria
Pre)en4ei lui&
"tunci ea 2l c!ns!l# a%a cum 2l c!ns!lase de multe !ri mai 2nainte# spun$nd:
E 5in c$nd 2n c$nd# tre(uie s se 2nt$mple a%a K n!i nu %tim de ce& H la 3el ca 1alul mrii&
Pleac de la 4rm# dar se 2nt!arce# 3iule# se 2nt!arce&
+ns el stri:
E ?u nu %tii9 Nu p!4i s 2n4eleiF ?u nu %tii cum e s 3ii a(s!r(it 2n 5uhul# s 3ii eAaltat
de marea sla1 a lui 5umne)eu9
Maria spuse cu umilin4:
E "sta e ade1rat& Hu nBam sim4it asta& Pentru mine# eAist d!ar amintireaF
E "mintirea nu e de a8uns9
+ns Maria spuse apri:
E Pentru mine e de a8uns9
Ii se duse la u%# %i rmase ac!l!# uit$nduBse la mare# la l!cul din care plecaser striniiF
Cum sttea ea a%a# sim4i ridic$nduBse 2n ea ! n)uin4 ciudat< ! (ucurie care 3$l3$ia plin
de speran4& +i 1eni s c!(!are iar%i pe 4rm# dar se 2n3r$n# cci %tia c 3iul ei a1ea s ai(
ne1!ie de ea& Ii a%a %i 3u& Hl 2ncepu s tremure din t!t c!rpul# %i trupul 2i )1$cnea# %i 2n cele din
urm mem(rele i se 2n4epenir %i c)u la pm$nt %i rmase ac!l! ca m!rt& "tunci ea 2l 2n1eli ca
sBi 3ie cald# %i 2i ( 2ntre (u)e un 3ald al pelerinei# 2n ca) c acele c!n1ulsii a1eau s re1in&
+ns el )cea ac!l! nemi%cat# %i nu eAista nici un semn c mcar respira&
Maria %tia din eAperien4 c el nu a1ea s se mi%te timp de multe !re# %i ie%i din n!u pe
c!asta dealului& "cum se 2ntuneca# iar luna se ridica peste mare&
Maria rmase ac!l! sa1ur$nd (ine 1enita rc!are a n!p4ii& Mintea 2i era plin de amintiri
din trecut# de ! 3u 2n mare ra( 2n Hipt# de un atelier de t$mplrie# %i de ! cst!rie 2n CanaF
Ii iar%i n)uin4a plin de (ucurie se ridic 2n ea&
JP!ate c# se $ndi ea# p!ate c 2n s3$r%it a 1enit timpul&L
7a un m!ment dat# 3!arte 2ncet# 2ncepu s c!(!are spre mareF
7una se 2nl4a pe cer# %i desena ! punte arintie peste mare# %i pe msur ce lumina
de1enea mai puternic# Maria 1)u ! (arc ce se apr!pia&
Se $ndi: JSe 2nt!rc striniiFL
+ns nu erau striniiF "cum putea s 1ad c nu era (arca 3rum!s sculptat a strinil!r&
"sta era ! (arc de pescuit (utucn!as K enul de (arc ce 2i 3usese 3amiliar t!at 1ia4aF
Ii atunci %tiu K cu t!at certitudineaF "sta era (arca lui %i# 2n s3$r%it# 1enise pentru ea&
Ii acum ea ! lu la 3u# alunec$nd %i 2mpiedic$nduBse de st$ncile aspre de pe pla8& Iar
c$nd a8unse la marinea mrii# pe 8umtate h!h!tind %i pe 8umtate $3$ind# 1)u unul din cei trei
(r(a4i ie%ind din (arc 2n mare# %i p%ind pe puntea desenat de lumina lunii 2nspre ea&
Hl se apr!pia %i se apr!piaF Ii ap!i K %i ap!iF Ha se a3la 2n (ra4ele luiF Cu1intele se
re1rsau din ea# inc!erent# 2ncerc$nd s spun at$t de multeF
E "m 3cut dup cum miBai cerutF "m a1ut ri8 de I!nF MiBa 3!st ca un 3iu& Hu nu
sunt de%teapt K nu 2nt!tdeauna p!t sBi 2n4ele $ndurile 2nalte %i 1i)iunile# dar iBam 3cut
m$ncare (un# %i iBam splat pici!arele# %i am a1ut ri8 de el %i lBam iu(itF "m 3!st mama lui %i
el a 3!st 3iul meuFG
Se uita ner(dt!are la 3a4a lui# pun$nduBi ! 2ntre(are&
E "i 3cut t!t ce 4iBam cerut# spuse el cu (l$nde4e& "cumF ;ii acas cu mine&
E 5ar cum am s a8un la (arcG
E ;!m p%i 2mpreun pe ap&
Ha se uit ctre mare&
E "ceia sunt K da# ei sunt K Sim!n %i "ndrei# nuBi a%aG
E 5a# ei au 1rut s 1in&
E Ce 3erici4iF Oh# ce 3erici4i ! s 3im9 Stri Maria& Mai 4ii minte )iua cst!riei din
CanaFG
Ii ast3el# p%ind alturi pe ap# ea 2i p!1esti 3iului ei t!ate micile e1enimente %i
2nt$mplrile din 1ia4a ei# %i chiar cum 1eniser cei d!i strini t!cmai 2n )iua aceea 2n cutarea
Reinei Cerului& Ii ce carahi!s a 3!st9
E "1eau 2ntru t!tul dreptate# spuse :iul ei& Reina Cerului era aici pe insul# 2ns ei nBau
cun!scutB! c$nd au 1)utB!F
Ii se uit la ist!1ita# pustiita# 3rum!asa 3a4 a mamei lui# %i repet 2nceti%!r:
E Nu# ei nBau cun!scutB! c$nd au 1)utB!9
5iminea4a# I!n se tre)i %i se ridic de la pm$nt&
Hra @iua 5!mnului# %i pe dat %tiu c asta a1ea s 3ie marea )i din 1ia4a lui9
5uhul n1lea 2n elF
7u pana %i scrise:
"m 1)ut un n!u cer %i un n!u pm$ntF Ii am au)it 2nap!ia mea un las puternic# ca
sunetul unei tr$m(i4eF Spun$nd:
Hu sunt "l3a %i Omea# cel dint$i %i Cel de pe urmF Hu sunt cel care a murit %i a 2n1iat&
"m 3!st m!rt %i iat c sunt 1iu 2n 1ecii 1ecil!r# "min&
Hu 4in cheile m!r4il!r %i ale 7!cuin4ei m!r4il!rF
Iat# Hu 1in cur$nd< %i rsplata Mea este cu Mine# ca s dau 3iecruia dup 3apta luiFL

S-ar putea să vă placă și