Sunteți pe pagina 1din 2

1. Informatia, locul si costul ei la zi ?

Ceva ce se comunica de la .. la (something to be


communicated from
the sender to the receiver)
Mesaj receptionat si inteles
Cheia de achizitionare a cunostintelor
Una din conditiile de baza a progresului capacitatea de prelucrare
si interpretare a informatiei
Pretul informatiei pondere mare din valoarea resursei sau a
produsului final. Informatia este tot ce poate fi transmis.

2. De cind a inceput gestionarea informaiei geografice?
R/s: Gestionarea informaiei din punct de vedere geografic a aprut
odat cu realizarea primelor hri.

3. Cum definim SISTEMUL ? Exemple
R/s: Un set sau ansamblu de lucruri/obiecte conectate, asociate sau
interdependente pentru a forma o unitate complexa si care
actioneaza in vederea realizarii unui anumit scop/obiectiv.
Sistem informational - un aranjament al oamenilor, date, procese
si tehnologii ce interconecteaza in vederea efectuarii unei activitati
cu acelas scop.
Exemplu de sistem:
SISTEMUL de aparare aeriana:
componente:
Statie radar cu scop de DETECTIE
Centru de comanda
Ordine pentru actiune

4. Care sunt domeniile prioritare ale stiintei?
R/s: Departamentul Stiinta si Cercetare al SUA a definit
urmatoarele trei domenii prioritare ale stintei:
1. Bio-tehnologia
2. Nano-tehnologia
3. Geo-tehnologia (Tehnologii Informationale
Geografice)

5. Acronimul denumirii GIS/SIG?
R/s: GIS este acronimul denumirii n limba englez a Sistemelor
Informatice Geografice:
- Geografic Information Systems (SUA),
- Geografical Informational Systems, (Marea Britanie, Australia,
Canada),
- Geografic Information Science termen academic;
- SIG Sisteme Informaionale Geografice;
- SG Sisteme Geoinformaionale.

6. Ce este GIS/SIG?
R/s: GIS/SIG-ul este un Sistem Informational bazat pe calculator
care este apt si permite:
- colectarea, modelarea, manipularea, actualizarea,
analizarea si presentarea datelor spatiale referentiate.

SIG - reprezint un ansamblu tehnic i organizatoric de persoane,
echipamente, norme, metode, avind ca scop culegerea, validarea,
stocarea, analiza, prelucrarea i vizualizarea datelor geografice.
Relativ un domeniu nou si cu perspectiva.7. De ce GIS?
Influienta in crestere a TI, BD devin tot mai masive si
mai valoarase;
Cresterea dinamica a parametrilor de putere a
calculatorului ne permite a stapini aceasta conversie;
GIS/SIG furnizeaza (ofera) instrumentul (unealta) de
procesare a datelor spatiale.

GIS este ceva mai mult de cit datele spatiale referentiate.
- Operatiile (interogarile) ce sunt aplicate datelor spatiale sunt
deobicei diferite de cele aplicate datelor non-spatial.
- Deci GIS-ul furnizeaza:
sisteme structurale a BD;
capabalitati de analize spatilale;
vizualizarea informatiei/hartilor etc.
- Volumul imens de date, presupune nevoia unui suport de
calcul puternic.

8. Informatia Geografica, care e semnificatia?
R/s: Informatia, ce se refera catre o locatie amplasata pe suprafata
Pamintului
- Contine ambele componente (spatiale si descriptive) precum ar fi:
Date ale Rencensamintului
Taxe imobiliare functie de amplasare
Relieful suprafetei
Informatii despre retele de transport
Informatii textuale despre anumite locuri
Fotografii, picturi, imagini diverse
- Componenta locationala poate fi data explicit sau vag

9. Ca tip de software, cum se manifesta?
R/s: GIS/ SIG : Ca tip de software
- Sistem de calcul ce ne ofera posibilitatea de manipulare cu
date/informatii despre locatii ale identitatilor pe suprafata
pamintului;
- Contine toate functionalitatile unui sistem SGBD (DBMS) in
aditional oferind multiple functionalitati ale sistemelor catografice
asistate de calculator;
- GIS ca SGBD, permit manipularea explicita a BD spatiale

10. Ca set de instrumente, prin ce se manifesta?
R/s: GIS/SIG: ca un set de instrumente ce ofera posibilitatea:
- Manipulari spatiale:
Calcularea distantelor si a vecinatailor;
Modificarea proiectiei cartografiece si a scarii
Integrare a datelor din diverse surse
- Analize spatiale:
Analize cantitative;
Analize spatiale calitative;
Analize decizionale.
- Vizualizare a datelor:
Harti
Tabele, grafice, diagrame etc.
Animatii, fotografii
Navigarea virtuala etc.


11. Cum definim data geografic?
R/s: Data geografic data georefereniat, referit la un anumit
sistem de coordonate.

12. Cum caracterizam Stiintele Geografice Informationale?
Procedeul ce face Informatia Geografica accesibila,
ofera caii optime de utilizare a ei;
Se refera la GIS dar nu este o aplicatie specific GIS;
Exemple:
- Specificari tehnice
- Tehnici de Vizualisare
- Dezvoltari algoritme

13. Cum definim data?, Informatia?
Data un semn, un numr, un sir de caractere stocat pe un suport
n vederea regsirii si corespunde unei valori efective, poate fi
intimpltoare pentru un obiect sau o entitate.
Informatia este tot ce poate fi transmis Ceva ce se
comunica de la .. la (something to be communicated
from
the sender to the receiver)
Mesaj receptionat si inteles
Cheia de achizitionare a cunostintelor


14. Cum caracterizam datele ATTRIBUT?
R/s: Date ATTRIBUT (descriptive):
- Raspunde la intrebarea ce(what) reprezinta caracteristaca data,
atribuita unei date spatiale.
Ex. Data statistica, text, imagine, melodie etc.

15. Cum caracterizam datele SPATIALE?
R/s: Date SPATIALE/GEOGRAFICE:
- Raspunde la intrebarea unde(where) se afla itentitatea
- Sistemul de Coordonate
- Data de tip Vector itentitati discrete:
Puncte
Linii
Poligoane (zone ori suprafete)
- Data de tip Raster:
Suprafete continue


16. Ce tipuri vectoriale de date cunoasteti?
R/s: Cunoastem urmatoarele tipuri de date vectoriale:
Puncte
Linii
Poligoane (zone ori suprafete)17. Ce reprezinta georeferentierea?
R/s:
- Geo-referentierea:
Sectorul scanat (digitizat) obtine valori ale coordonatelor
in sistemul plansetei, aparatului, deobicei cu originea in
coltul din stinga-sus,
Coordonatele Reale se determina prin determinarea a
coordonatelor pentru patru puncte din cuprinsul datelor
colectate,
Este procedura ce se folosete la aducerea sectorului de
harta la coordonatele unui sistem de coordonate teren18. Ce sunt straturile /layers in GIS?
R/s: LAYERS:
Diferite tipuri de date (date tematice) sunt stocate si
organizate in diverse straturi de date layers
Asa cum fiecare strat obtinut din diverse surse este geo-
referentiat folosind locatia, usor poate fi integrat in
sistem
Acest procedeu se utilizeaza pentru construirea
modelelor lumii reale cu date din diverse surse.

19. Dati citeva avantaje ale GIS.
R/s: Avantajele GIS-lui:
- Exploatarea ambelor componente de date geografice si atribut
prin diverse cai
- Se evidentieaza aspectul geografic al subiectului studiat
- Permite manipularea si exploatarea a unui volum masiv de date,
- Permite integrarea datelor obtinute din diverse surse,
- Permite efectuarea multiplelor analize spatiale,
- Ofera o gama larga de visualisare a datelor, prognoze luare de
decizii etc.