Sunteți pe pagina 1din 80

UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRNCOVEANU

Facultatea de tiine Juridice, Administrative i ale Comunicrii Piteti


Specializarea - DRP!
"#CRAR D "$C%&'
PROBELE IN PROCESUL CIVIL
Coordonator tiini(ic, A)solvent,

Lect. Univ. Dr. IULIANA CEBUC CARMEN IONELA LUPULEU
(c. CRE (c. CREAN! AN!
- - *+,, - *+,, -
,
CUPRINS
INTRODUCERE................................................................................................."
CAPITOLUL I. CONSIDERAII #ENERALE PRIVIND PROBELE.........$
Sec%i&ne' I. Preci(ri intr)*&ctive........................................................................$
-,. %oiunea i importana pro)elor......................................................................./ -,. %oiunea i importana pro)elor......................................................................./
-*. Re0lementarea pro)elor...................................................................................,+ -*. Re0lementarea pro)elor...................................................................................,+
-1. Su)iectul, o)iectul i sarcina pro)ei................................................................,, -1. Su)iectul, o)iectul i sarcina pro)ei................................................................,,
-2. Clasi(icarea pro)elor....................................................................................,2 -2. Clasi(icarea pro)elor....................................................................................,2
Sec%i&ne' II. Re+&,i +ener',e -i c).&ne /rivin* '*.ii0i,it'te', '*.initr're' Sec%i&ne' II. Re+&,i +ener',e -i c).&ne /rivin* '*.ii0i,it'te', '*.initr're'
-i '/reciere' /r)0e,)r.......................................................................................12 -i '/reciere' /r)0e,)r.......................................................................................12
-,. Re0uli privind admisi)ilitatea pro)elor...........................................................,3 -,. Re0uli privind admisi)ilitatea pro)elor...........................................................,3
-*. Re0uli privind administrarea pro)elor.........................................................,4 -*. Re0uli privind administrarea pro)elor.........................................................,4
-1. Aprecierea pro)elor........................................................................................,/ -1. Aprecierea pro)elor........................................................................................,/
-2. Asi0urarea pro)elor........................................................................................*+ -2. Asi0urarea pro)elor........................................................................................*+
Sec%i&ne' III. C)nven%ii,e '&/r' /r)0e,)r.....................................................31 Sec%i&ne' III. C)nven%ii,e '&/r' /r)0e,)r.....................................................31
-,. %oiune...........................................................................................................*, -,. %oiune...........................................................................................................*,
-*. Clasi(icare i vala)ilitate...............................................................................*, -*. Clasi(icare i vala)ilitate...............................................................................*,
CAPITOLUL II. 4NSCRISURILE....................................................................35 CAPITOLUL II. 4NSCRISURILE....................................................................35
Sec%i&ne' I. C)ni*er'%ii +ener',e /rivin* 6ncri&ri,e...................................35 Sec%i&ne' I. C)ni*er'%ii +ener',e /rivin* 6ncri&ri,e...................................35
-,. %oiunea de 5nscrisuri.....................................................................................*1 -,. %oiunea de 5nscrisuri.....................................................................................*1
-*. Clasi(icarea 5nscrisurilor..............................................................................*2 -*. Clasi(icarea 5nscrisurilor..............................................................................*2
Sec%i&ne' II. 4ncri&ri,e '&tentice..................................................................3" Sec%i&ne' II. 4ncri&ri,e '&tentice..................................................................3"
-,. %oiunea i avanta6ele 5nscrisurilor autentice................................................*4 -,. %oiunea i avanta6ele 5nscrisurilor autentice................................................*4
-*. Condiiile 5nscrisurilor autentice.....................................................................*/ -*. Condiiile 5nscrisurilor autentice.....................................................................*/
-1. Fora pro)ant a 5nscrisurilor autentice.......................................................*7 -1. Fora pro)ant a 5nscrisurilor autentice.......................................................*7
*
-2. Conversiunea 5nscrisului autentic..................................................................*8 -2. Conversiunea 5nscrisului autentic..................................................................*8
Sec%i&ne' III. 4ncri&ri,e &0 e.n't&r /riv't...........................................57 Sec%i&ne' III. 4ncri&ri,e &0 e.n't&r /riv't...........................................57
-,. %oiune.........................................................................................................1+ -,. %oiune.........................................................................................................1+
-*. Condiiile de vala)ilitate ale 5nscrisurilor su) semnatur privat................1+ -*. Condiiile de vala)ilitate ale 5nscrisurilor su) semnatur privat................1+
-1. Puterea doveditoare a 5nscrisurilor su) semnatur privat.........................14 -1. Puterea doveditoare a 5nscrisurilor su) semnatur privat.........................14
Sec%i&ne' IV. A,te c'te+)rii *e 6ncri&ri..........................................................5$ Sec%i&ne' IV. A,te c'te+)rii *e 6ncri&ri..........................................................5$
CAPITOLUL III. PROBA TESTIMONIAL8.................................................99 CAPITOLUL III. PROBA TESTIMONIAL8.................................................99
Sec%i&ne' I. N)%i&ni intr)*&ctive....................................................................99 Sec%i&ne' I. N)%i&ni intr)*&ctive....................................................................99
Sec%i&ne' II. A*.ii0i,it'te' /r)0ei teti.)ni',e..............................................92 Sec%i&ne' II. A*.ii0i,it'te' /r)0ei teti.)ni',e..............................................92
Sec%i&ne' III. A*.initr're' /r)0ei teti.)ni',e...........................................21 Sec%i&ne' III. A*.initr're' /r)0ei teti.)ni',e...........................................21
Sec%i&ne' IV. A/reciere' /r)0ei teti.)ni',e.................................................23 Sec%i&ne' IV. A/reciere' /r)0ei teti.)ni',e.................................................23
CAPITOLUL IV. M8RTURISIREA.................................................................29 CAPITOLUL IV. M8RTURISIREA.................................................................29
Sec%i&ne' I. N)%i&ne', :e,&ri,e -i c'r'ctere,e .rt&riirii ................................29 Sec%i&ne' I. N)%i&ne', :e,&ri,e -i c'r'ctere,e .rt&riirii ................................29
Sec%i&ne' II. A*.ii0i,it'te' .rt&riirii.........................................................2" Sec%i&ne' II. A*.ii0i,it'te' .rt&riirii.........................................................2"
Sec%i&ne' III. In*ivi(i0i,it'te' .rt&riirii......................................................2" Sec%i&ne' III. In*ivi(i0i,it'te' .rt&riirii......................................................2"
Sec%i&ne' IV. A*.initr're' .rt&riirii........................................................2$ Sec%i&ne' IV. A*.initr're' .rt&riirii........................................................2$
Sec%i&ne' V. ;)r%' /r)0'nt ' .rt&riirii.....................................................2< Sec%i&ne' V. ;)r%' /r)0'nt ' .rt&riirii.....................................................2<
CAPITOLUL V. PRE=UMIILE....................................................................2> CAPITOLUL V. PRE=UMIILE....................................................................2>
Sec%i&ne' I. N)%i&ne -i c,'i:ic're......................................................................2> Sec%i&ne' I. N)%i&ne -i c,'i:ic're......................................................................2>
Sec%i&ne' II. Pre(&.%ii,e ,e+',e.........................................................................."7 Sec%i&ne' II. Pre(&.%ii,e ,e+',e.........................................................................."7
Sec%i&ne' III. Pre(&.%ii,e i./,e........................................................................"3 Sec%i&ne' III. Pre(&.%ii,e i./,e........................................................................"3
CAPITOLUL VI. PROBA PRIN RAPOARTELE DE E?PERTI=8.........."9 CAPITOLUL VI. PROBA PRIN RAPOARTELE DE E?PERTI=8.........."9
Sec%i&ne' I. N)%i&ni intr)*&ctive....................................................................."9 Sec%i&ne' I. N)%i&ni intr)*&ctive....................................................................."9
1
Sec%i&ne' II. E@/erti('A :e,&ri, )0iect.............................................................."2 Sec%i&ne' II. E@/erti('A :e,&ri, )0iect.............................................................."2
Sec%i&ne' III. E:ect&'re' e@/erti(ei................................................................"" Sec%i&ne' III. E:ect&'re' e@/erti(ei................................................................""
Sec%i&ne' IV. ;)r%' /r)0'nt ' e@/erti(ei......................................................"$ Sec%i&ne' IV. ;)r%' /r)0'nt ' e@/erti(ei......................................................"$
CAPITOLUL VII. CERCETAREA LA ;AA LOCULUI............................"> CAPITOLUL VII. CERCETAREA LA ;AA LOCULUI............................">
Sec%i&ne' I. Cercet're' ,' :'%' ,)c&,&i............................................................."> Sec%i&ne' I. Cercet're' ,' :'%' ,)c&,&i.............................................................">
CONCLU=II........................................................................................................$5 CONCLU=II........................................................................................................$5
BIBLIO#RA;IE.................................................................................................$2 BIBLIO#RA;IE.................................................................................................$2
2
LISTB B ABREVIERI

,. art. - articol9
*. alin. - alineat9
1. C. C. - Curtea Constituional 9
2. C. pen.- Cod penal
3. C. proc. civ. - Codul de procedur civil9
4. dec. - decizia9
/. :.C.C.J. - :nalta Curte de Casaie i Justiie9
7. lit. - litera9
8. ;. <(. - ;onitorul <(icial al Rom=niei, Partea $9
,+.<. >. - <rdonan de >uvern9
,,.op. cit. ? opera citat
,*.<.#.>. ? <rdonan de ur0en a >uvernului9
,1.R.R.D. - @ Revista rom=n de drept A9
,2.sent. - sentina9
,3.!ri). 6ud. - !ri)unalul 6udeean.
3
INTRODUCERE INTRODUCERE
Am ales s Am ales s tratez acest su)iect tratez acest su)iect 5n lucrarea mea de licen pornind de la
importana deose)it pe care o are aceast instituie 5n materia dreptului 5n 0eneral
i 5n spe, 5n materia dreptului civil.
$mportana i compleBitatea acesteia m-au determinat s 5ncerc o analiz
teoretico-practic 5n ceea ce priveste pro)ele, instituia pro)elor (iind una (oarte
important si avand o mare 0reutate 5n rezolvarea corect a unui proces civil.
Pe parcursul lucrrii am 5ncercat s sintetizez di(eritele de(iniii cu privire la
pro)e ale unor autori recunoscui 5n domeniul dreptului civil, s prezint prevederile
le0islative care le re0lementeaz, s (ac o clasi(icare si ulterior o analiz a acestora
pentru a scoate 5n eviden relevana lor si modul de administrare.
"ucrarea este structurat in sapte capitole - Consideraii 0enerale privind
pro)ele, :nscrisurile :nscrisurile, Pro)a testimonialC Pro)a testimonialC, ;Crturisirea, Prezumiile ;Crturisirea, Prezumiile, Pro)a prin Pro)a prin
rapoartele de eBpertizC rapoartele de eBpertizC si Cercetarea la (a Cercetarea la (aa locului ? (iecare cuprinzand de(ini a locului ? (iecare cuprinzand de(iniii, ii,
clasi(icari si modalit clasi(icari si modaliti de administrare privind (iecare pro)a analizat i de administrare privind (iecare pro)a analizat 5n parte. n parte.
:n ela)orarea lucrrii am (olosit tratate i lucrri ale unor autori consacrai
5n domeniul dreptului civil, le0islaia 5n vi0oare ce re0lementeaz domeniul acestei
instituii, precum i articole, periodice, reviste de specialitate i cule0eri ce trateaz
acest su)iect.
:ncDei, 5n sperana c lucrarea va reusi sa aduc lmuririle necesare 5n ceea
ce priveste aceast instituie a dreptului civil i c va (i o surs de in(ormare
pertinent pentru toti cei interesai 5n studiul temei.
4
CAPITOLUL I. CONSIDERAII #ENERALE PRIVIND PROBELE
Sec%i&ne' I. Preci(ri intr)*&ctive
1. Noiunea i importana probelor 1. Noiunea i importana probelor
:n drept, pro)a este o instituie central a procesului, deoarece (r ea
pronunarea unei Dotr=ri 6udectoreti, de re0ul, nu este posi)il. :n 6ustiie,
pro)a are un caracter 6udiciar, 5ntruc=t este apreciat li)er de ctre 6udector, pe
)aza principiilor 0enerale ale pro)elor i a convin0erii sale intime9 pro)a este
(cut c=nd 6udectorul sesizat este convins despre eBistena (aptului de dovedit
,
.
:n literatura 6uridic i 5n practica 6uridic
*
, noiunea de pro) este (olosit cu
mai multe sensuri.
:ntr-un prim sens, prin pro) se 5nele0e aciunea prin care se poate a6un0e la
sta)ilirea (aptelor sau 5mpre6urrilor care au dat natere con(lictului dintre prile in
liti0iu9 privit din acest sens, noiunea de pro) este le0at de ideea de sarcin a
pro)ei.
:ntr-un al doilea sens, prin pro) se 5nele0e mi6locul prin care, 5n cauzele
supuse 6udecii, se poate a6un0e la sta)ilirea adevrului9 5n acest sens, noiunea de
pro) se re(er la mi6loacele de pro)aiune 6udiciar admise de le0eE 5nscrisurile,
depoziiile martorilor, mrturisirea uneia dintre pri, cercetarea la (aa locului.
:ntr-un al treilea sens, prin noiunea de pro) se 5nele0e rezultatul aciunii
de pro)aiune 6udiciar9 din acest punct de vedere se spune c pro)a este complet
sau incomplet, convin0toare sau neconvin0toare.
,
R).&, Petr& V)nic', Dreptul contractelor comerciale, ditura Foldin0 Reporter, ,888, pa0.78
*
Pentru un eBamen amanuntit privind pro)ele in procesul civil, a se vedeaE V. M. Ci)0'n&, Tratat teoretic si practic de
procedura civila, vol. $$, ditura %ational, Gucuresti, ,88/, pa0. ,24-*,49 I. St)enec&, S. =i,0ertein, Drept procesual
civil. Teoria generala, editia a $$-a, Gucuresti, ditura Didactica si Peda0o0ica, ,871, pa0. 113 si urm.9 #C. Be,ei&,
Drept civil. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, d. Sansa, Gucuresti, ,88*, pa0. 88 si urm V. Ne+r&,
D. R'*&, Drept procesual civil, Gucuresti, ditura Didactica si Peda0o0ica, ,8/*, pa0. ,11 si urm.9 D. R'*&,
D.C. T&*&r'cCe, Sistemul probator in procesul civil, d. AnHarom, $asi, ,884
/
:n mod o)inuit, noiunea de pro) e (olosit 5n cel de-al doilea sens, adic
5n 5nelesul de mi6loace de pro)aiune 6udiciar.
:n literatura 6uridic se mai vor)ete i de un alt 5neles al noiunii de pro),
i anume acela de (apt pro)ator, adic un (apt material care, odat dovedit printr-un
mi6loc de pro), este utilizat, la r=ndul su, pentru a sta)ili eBistena sau
neeBistena unui alt (apt material, determinant 5n soluionarea pricinii. Din acest
punct de vedere, (aptele se 5mpart 5nE
- Fapte principale I(acta pro)anda sau res pro)antaeJ care constituie
raportul liti0ios dedus 6udecii i care tre)uie dovedite9
- Fapte pro)atorii I(acta pro)antia sau res pro)antesJ care nu constituie
raportul liti0ios dar care contri)uie la dovedirea eBistenei sau ineBistenei
raportului liti0ios.
Av=nd de rezolvat un con(lict 5ntre dou pri cu interese contrarii
1
, instana
de 6udecat tre)uie s cunoasc adevratele raporturi dintre pri, drepturile i
o)li0aiile acestora, precum i s sta)ileasc (aptele i 5mpre6urrile care au dat
natere con(lictului.
A(irmaiile, recunoaterile sau ne0rile prilor au, 5n cadrul unui proces
civil, impotana lor. Acestea sin0ure nu pot (orma convin0erea intim a
6udectorului asupra (ondului cauzei, pentru c (iecare parte liti0ant a(irm,
recunoate sau nea0 ceea ce-i convine pentru a-i aduce c=ti0 de cauz.
De aceea, sta)ilirea adevrului i 6usta soluionare a (iecrei cauze civile nu
se poate (ace dec=t pe )az de pro)e.
Dac 6udectorul cunoate sau se presupune c ar cunoate le0ea, el este
5ns strin de adevratele raporturi dintre pri. Pro)ele sunt mi6loacele cu a6utorul
1
Cunoscand ca in procesul civil unele din cele mai importante principia carmuitoare sunt principiul cotradictorialitatii si
principiul disponi)ilitatii reiese (oarte clar importanta deose)ita a pro)elor, pro)e cu care partile isi pot dovedi
nevinovatia, pre6udiciile etc.
7
crora se poate a6un0e la sta)ilirea eBistenei sau neeBistenei actelor i (aptelor de
care depinde recunoaterea drepturilor sau intereselor ce (ormeaz o)iectul
ne5nele0erii dintre prile a(late 5n liti0iu
2
.
$mportana pro)elor 5n cadrul procesului civil se relev i cu ocazia
controlului 6udiciar. %umai dac se spri6in pe dovezi 5ntemeiate i apreciate ca
atare, Dotr=rile pronunate de instanele in(erioare vor rezista controlului eBercitat
de instanele ierarDic superioare9 5n caz contrar Dotr=rile 5n care din pro)ele
administrate nu se poate tra0e o concluzie 6ust sau anumite (apte au (ost declarate
ca (iind sta)ilite (r a avea dovezi su(iciente, 5n urma administrrii de noi pro)e 5n
apel, pot (i des(iinate. Dac soluia dat 5n cauz este rezultatul unei 0reeli 0rave
de (apt, decur0=nd dintr-o apreciere eronat a pro)elor administrate, sau rezultatul
omisiunni instanei de a se pronuna asupra unei dovezi administrate, care este
Dotr=toare pentru dezle0area pricinii, 5n recurs, asemenea Dotr=ri pot (i casate.
Deducem c pro)ele prezint interes pe de o parte pentru pri, iar pe de alta
parte pentru 6udector
3
. Din punctul de vedere al instanei pro)ele sunt un mi6loc
pentru a a6un0e la realizarea (unciei 6urisdicionaleE sta)ilirea adevrului 5n
cauzele supuse 6udecii. Aceasta deoarece, aa cum su)linia un reputat procedurist
italian, ,,nu poate eBista 6ustiie dac aceasta nu este (ondat pe adevrul (aptelor la
care se re(erK. Din punct de vedere al prilor, pro)ele sunt mi6loace (olosite
pentru a convin0e 6udectorul asupra eBistenei sau ineBistenei unor (apte
relevante 5n procesul civil. De aceea s-a a(irmat c pro)a este, din punct de vedere
al prilor, ,,o (orm destinat a (orma convin0erea ma0istratuluiA. $ar convin0erea
ma0istratului depinde, 5n mare msur de activitatea pro)atorie a prilor liti0ante
4
.
Aa (iind, pro)ele 6oac un rol (oarte important 5n viaa social,
constituind un (actor Dotr=tor 5n a(larea adevrului.
2
D. R'*&, D.C. T&*&r'cCe, Sistemul probator in procesul civil, d. AnHarom, $asi, ,884, p. ,,4
3
;. TerrD, Introduction gnrale au droit, Dalloz, Paris, ,88,, pa0. 181-182
4
I)'n Le, Principii si institutii de drept procesual civil, vol. $$, ditura "umina "eB, ,888, pa0. ,,2
8
2. eglementarea probelor 2. eglementarea probelor
:n ceea ce privete sediul 6uridic, este de remarcat c materia pro)elor este
re0lementat 5n cuprinsul a dou acte normative, anume Codul civil Iart. ,,48-
,*+4J i Codul de procedur civil Iart. ,4/-*2,J . :n materia dreptului muncii sunt
aplica)ile 5n plus dispoziiile art. *7/ din Codul muncii, iar 5n materia Dreptului
comercial - dispoziiile dero0atorii din art. 24-3/. Aceast situaie este o
reminiscen a epocii 5n care s-a re0lementat Codul civil napoleonian, sistem
preluat i de Codul civil rom=n9 ulterior aspectele nere0lementate 5n Codul civil au
(ost incluse 5n Codul de procedur civil, precum i 5n Codul comercial
/
.
Codul civil re0lementeaz ca mi6loace de pro) 5nscrisurile, martorii,
prezumiile i mrturisirea, 5n vreme ce Codul de procedur civil, pe l=n0 aspecte
care in de administrarea pro)elor, re0lementeaz ca mi6loace de pro) i eBpertiza
i cercetarea la (aa locului, nere0lementate de Codul civil.
Scindarea 5n mai multe acte normative, dei eBplica)il din punct de vedere
istoric
7
, nu se le0itimeaz nici teoretic, nici practic. Su) aspectul teDnicii 6uridice,
se 5ncalc lo0ica unei re0lementri de ansam)lu, concordant cu natura unitar a
pro)elor. Aplicarea dispoziiilor pertinente 5nt=mpin, la r=ndul ei, di(iculti.
!endinele mani(estate 5n aceast privin de dreptul comparat conver0 spre
inmnuncDerea re0lementrilor re(eritoare la pro)e 5n Codul de procedur civil
8
.
Se o)serv ins c 5n Codul comercial se 0sesc cuprinse o serie de
dispoziii dero0atorii de la prevederile 5n materie ale Codului civil sau ale Codului
de procedur civil. Se o)serv c eBist dero0ri cu caracter 0eneral, din care
/
#. B)r)i, #. R'*ec&, !odul de procedura civila comentat si adnotat, ditura All, ,884, pa0. *37
7
Lezi lamuririle re(eritoare la izvoarele C. civ., in M. E,iec&, !urs de drept civil. Teoria generala a probelor,
Gucuresti, ,83,, pa0. ,,
8
Intit&t&, *e Cercet'ri E&ri*ice, Tratat de Drept civil, vol. $ - Partea 0enerala, ditura Academiei, ,878, pa0. *4/
,+
unele sunt socotite 5n doctrin
,+
drept concesii izvor=te din preocuparea constant a
le0iuitorului comercial de a asi0ura creditul, securitatea i celeritatea 5n
operaiunile comercialeE
- unele mi6loace de pro) cum este cea cu martori, care sunt admise 5n civil cu
restricii, 5n materie comercial nu sunt supuse acestor restricii9
- Codul comercial prevede mi6loace de pro) la care nu se re(er le0ea civil,
cum ar (i (acturile acceptate, corespondena 5i tele0ramele9
- ordinea 5n care sunt enumerate pro)ele nu indic o ierarDizare a lor. Ca i 5n
dreptul comun ele rm=n la aprecierea 6udectorului, 5ns dup cum vom vedea, 5n
limite mai lar0i i, deci, el poate, de eBemplu, d precdere martorilor asupra
pro)ei care rezult dintr-un 5nscris
,,
9
- re0ulile cuprinse 5n art. 24 nu se re(er numai la pro)a o)li0aiunilor, sau mai
)ine zis a (aptelor din care se nasc o)li0aiunile sau drepturile personale, ci i la
pro)a (aptelor din care iau natere drepturi reale, din moment ce le0iuitorul nu se
ocup distinct de aceast pro)lem
,*
9
- dispoziiile art. 24 Cod comercial se aplic oricrui (el de act comercial,
o)iectiv sau su)iectiv, i cDiar c=nd actul este comercial numai pentru una din pri
i indi(erent creia dintre ele 5i revine sarcina pro)ei. Aceast soluie rezult din
art. 34 Cod comercial. S-a apreciat 5n doctrin c art. 24 se aplic cDiar i 5n (aa
instanelor civile, 5n procesele civile dac este vor)a s se dovedeasc eBistena sau
5ntinderea unei o)li0aii comerciale
,1
.
,+
I.L.#e)r+ec&, Drept !omercial oman. Teoria generala a obligatiilor comerciale in raport cu te"nica
operatiunilor civile. Probele. !ontractul de van#are$cumparare comerciala, lucrare revazuta, completata si adusa la
zi de $.Gacanu, ditura "umina "eB, ,882, pa0. 48.
,,
S-a decis in 6urisprudenta mai vecDe ca in materie comerciala pro)a cu martori si prezumtiuni este admisi)ila cDiar
in contra continutului actelor scrise, cand instanta apreciaza motivul, utilitatea si concludenta pro)ei - Cas.$$$, dec.
nr. 3/+ din 1 martie ,818, in Codul comercial adnotat, pa0. 32, nr.3
,*
M.A.D&.itrec&, %anual de drept comercial, partea $, ditura "i)rariei #niversale AlcalaM, Gucuresti, ,8*2,
pa0.2,1.
,1
Vi)re, MiC'i Ci)0'n&, !ratat teoretic si practic de procedura civila, vol. $$, ditura %ational, Gucuresti, ,88/,
pa0. ,3,
,,
&. Subiectul' obiectul si sarcina probei &. Subiectul' obiectul si sarcina probei
Su)iectul pro)ei este 6udectorul, 5ntruc=t pro)ele au menirea de
a-l..convin0e pe 6udector asupra eBistenei sau ineBistenei raportului..6uridic
dedus 6ustiiei. Ast(el, o in(luen deose)it are retorica..avocailor c=t i eBperiena
6udectorului ca om i ca pro(esionist.
<)iectul pro)ei este reprezentat de acele (apte 6uridice care tind la dovedirea <)iectul pro)ei este reprezentat de acele (apte 6uridice care tind la dovedirea
raportului 6uridic civil, respectiv actele 6uridice i (aptele 6uridice care au raportului 6uridic civil, respectiv actele 6uridice i (aptele 6uridice care au
creat, modi(icat, sau stins acest raport 6uridic, ori care au determinat creat, modi(icat, sau stins acest raport 6uridic, ori care au determinat
ine(icacitatea sa, d=nd dreptul de a se cere anularea, rezoluiunea sau rezilierea ine(icacitatea sa, d=nd dreptul de a se cere anularea, rezoluiunea sau rezilierea
actului 6uridic civil etc actului 6uridic civil etc
,2 ,2
. .
Aadar, prin o)iectul pro)ei 5nele0em (aptele 6uridice lato sensu din care Aadar, prin o)iectul pro)ei 5nele0em (aptele 6uridice lato sensu din care
izvorsc drepturile i o)li0aiile cu privire la care prile se a(l 5n liti0iu. izvorsc drepturile i o)li0aiile cu privire la care prile se a(l 5n liti0iu.
Faptele care tre)uie dovedite pot (i materiale Itierea unui ar)ore, dr=marea Faptele care tre)uie dovedite pot (i materiale Itierea unui ar)ore, dr=marea
unui zidJ i psiDolo0ice Ireaua-credin, dolulJ. unui zidJ i psiDolo0ice Ireaua-credin, dolulJ.
Pot (i dovedite at=t (aptele pozitive c=t i cele ne0ative, acestea din urm Pot (i dovedite at=t (aptele pozitive c=t i cele ne0ative, acestea din urm
prin dovedirea (aptelor pozitive contrare. prin dovedirea (aptelor pozitive contrare.
Faptele asupra eBistenei crora toate prile din proces sunt de acord, Faptele asupra eBistenei crora toate prile din proces sunt de acord,
numite (apte necontestate, nu au (or pro)ant deose)it, 6udectorul av=nd numite (apte necontestate, nu au (or pro)ant deose)it, 6udectorul av=nd
posi)ilitatea de a se convin0e pe )aza de pro)e de realitatea sau (ictivitatea posi)ilitatea de a se convin0e pe )aza de pro)e de realitatea sau (ictivitatea
acestora. acestora.
$nstana se poate (olosi 5n pronunarea soluiei de un (apt notoriu, adic de $nstana se poate (olosi 5n pronunarea soluiei de un (apt notoriu, adic de
un (apt cunoscut de un numr mare de persoane, prile urm=nd a (i dispensate de a un (apt cunoscut de un numr mare de persoane, prile urm=nd a (i dispensate de a
mai administra pro)e pentru dovedirea lui. %u este necesar nici dovedirea (aptelor mai administra pro)e pentru dovedirea lui. %u este necesar nici dovedirea (aptelor
constante IprezumtiveJ, le0ea 5nsi consider=ndu-le eBistente. constante IprezumtiveJ, le0ea 5nsi consider=ndu-le eBistente.
:n privina cDestiunilor preala)ile, (aptele sta)ilite 5n materialitatea lor :n privina cDestiunilor preala)ile, (aptele sta)ilite 5n materialitatea lor
5n instana penal nu mai pot (orma o)iect de pro) 5n instana civil, nici 5n instana penal nu mai pot (orma o)iect de pro) 5n instana civil, nici
,2
#Ce. B)nci&, Institutii de drept civil, d. Almarom, Rm. Lalcea, *++1, p. ,/2
,*
pentru con(irmarea lor, care ar (i inutil, nici pentru 5n(iinarea lor, care este pentru con(irmarea lor, care ar (i inutil, nici pentru 5n(iinarea lor, care este
inadmisi)il inadmisi)il
,3 ,3
. .
:n mod eBcepional, i normele 6uridice pot constitui o)iect al pro)ei, :n mod eBcepional, i normele 6uridice pot constitui o)iect al pro)ei,
aa cum dispune art. / din "e0ea nr. ,+3N,88*, con(orm cruia ,,coninutul aa cum dispune art. / din "e0ea nr. ,+3N,88*, con(orm cruia ,,coninutul
le0ii strine se sta)ilete de instana de 6udecat prin atestri o)inute de la le0ii strine se sta)ilete de instana de 6udecat prin atestri o)inute de la
or0anele statului care au edictat-o, prin avizul unui eBpert sau un alt mod or0anele statului care au edictat-o, prin avizul unui eBpert sau un alt mod
adecvatA, iar partea care invoc o le0e strain poate (i o)li0at s (ac dovada adecvatA, iar partea care invoc o le0e strain poate (i o)li0at s (ac dovada
coninutului ei. coninutului ei.
De asemenea, i o)iceiul IcutumaJ poate (orma o)iectul pro)ei De asemenea, i o)iceiul IcutumaJ poate (orma o)iectul pro)ei
,4 ,4
. .
Potrivit art. ,,48 C. civ., cel care (ace o propunere 5n (aa instanei Potrivit art. ,,48 C. civ., cel care (ace o propunere 5n (aa instanei
de 6udecat tre)uie s o dovedeasc, deci sarcina pro)ei revine celui care de 6udecat tre)uie s o dovedeasc, deci sarcina pro)ei revine celui care
(ace o a(irmaie. Procesul civil (iind pornit de ctre reclamant prin (ace o a(irmaie. Procesul civil (iind pornit de ctre reclamant prin
introducerea cererii de cDemare 5n 6udecat, este (iresc ca el s 5i dovedeasc introducerea cererii de cDemare 5n 6udecat, este (iresc ca el s 5i dovedeasc
pretenia pe care a supus-o 6udecii. Dac reclamantul a dovedit (aptul pretenia pe care a supus-o 6udecii. Dac reclamantul a dovedit (aptul
0enerator al dreptului su, p=r=tul este o)li0at s ias din pasivitate i s se apere, 0enerator al dreptului su, p=r=tul este o)li0at s ias din pasivitate i s se apere,
adic s dovedeasc netemeinicia preteniei reclamantului. adic s dovedeasc netemeinicia preteniei reclamantului.
:ntr-un proces o)inuit, 5n principiu, sarcina pro)ei se 5mparte 5ntre :ntr-un proces o)inuit, 5n principiu, sarcina pro)ei se 5mparte 5ntre
reclamant i p=r=t. Rezult aadar c partea care pretinde un (apt nou tre)uie s 5l reclamant i p=r=t. Rezult aadar c partea care pretinde un (apt nou tre)uie s 5l
dovedeasc dovedeasc
,/ ,/
. .
Bist 5nsa unele situaii 5n care p=r=tul, pstr=ndu-i aceast poziie, are Bist 5nsa unele situaii 5n care p=r=tul, pstr=ndu-i aceast poziie, are
primul sarcina pro)ei primul sarcina pro)ei
,7 ,7
. .
:n cazul prezumiilor le0ale relative, c=nd le0ea presupune c strii de (apt 5i :n cazul prezumiilor le0ale relative, c=nd le0ea presupune c strii de (apt 5i
corespunde o anumit stare de drept, )ene(iciarul prezumiei tre)uie s dovedeasc corespunde o anumit stare de drept, )ene(iciarul prezumiei tre)uie s dovedeasc
numai (aptul din care decur0e prezumia, iar partea potrivnic, dac dorete s numai (aptul din care decur0e prezumia, iar partea potrivnic, dac dorete s
rstoarne aceast stare, este o)li0at s administreze pro)a contrar. rstoarne aceast stare, este o)li0at s administreze pro)a contrar.
,3
Lezi in acest sens art. ** C. pr. pen.
,4
A. I)n'c&, Probele in procesul civil, Gucuresti, d. Stiinti(ica, ,848, pp. 21-22.
,/
#. B)r)i, Drept civil. Partea generala. Persoane, d, All GecH, Gucuresti, *++,, p. *3,
,7
#. B)r)i, D. R'*ec&, !odul de procedura civila comentat si adnotat, Gucuresti, ,882, pp. *3/-*37.
,1
Sta)ilirea prii creia 5i incum) sarcina pro)ei prezint o importan Sta)ilirea prii creia 5i incum) sarcina pro)ei prezint o importan
deose)it, 5ntrucat 5n lips de pro)e, sau atunci c=nd pro)ele administrate sunt deose)it, 5ntrucat 5n lips de pro)e, sau atunci c=nd pro)ele administrate sunt
insu(iciente, i nici nu s-ar putea produce alte pro)e, va pierde cel cruia 5i revenea insu(iciente, i nici nu s-ar putea produce alte pro)e, va pierde cel cruia 5i revenea
sarcina pro)ei sarcina pro)ei
,8 ,8

(. !lasi)icarea probelor (. !lasi)icarea probelor
Pro)ele sunt clasi(icate 5n (unctie de mai multe criteriiE
aJ dup cum se administreaz 5n (aa instanei sau 5n a(ara ei, pro)ele pot (i
6udiciare i eBtra6udiciare.
)J dup natura lor, pro)ele se clasi(ic 5n pro)e materiale i personale.
Pro)ele materiale sunt lucruri concrete care dovedesc raportul dedus 6udecii sau
contri)uie la dovedirea lui. Pro)ele personale sunt (apte ale omului, care pot (iE
pozitive Ideclaraii orale sau 5nscrisuriJ, ne0ative sau de a)inere Iascunderea sau
distru0erea unui 5nscris sau lipsa unui intero0atoriuJ, de raionament Ica 5n cazul
prezumiilor le0ale i al celor simpleJ.
cJ dup caracterul ori0inal sau derivat, pro)ele sunt primare Iimediate,
nemi6lociteJ care implic un raport nemi6locit 5ntre pro)a i (apt i pro)e secundare
Imediate, mi6lociteJ care provin din a doua sau a treia surs.
Judectorul tre)uie s recur0 la pro)e primare i numai 5n msura 5n
care nu are la dispoziie asemenea pro)e va putea reine pro)e secundare, pe care
5nsa le va analiza cu deose)it atenie.
dJ dup modul 5n care 6udectorul percepe (aptele, pro)ele se 5mpart 5n
pro)e const=nd 5n rezultatul perceperii personale a (aptelor de ctre 6udector
Icercetarea la (aa loculuiJ i pro)e const=nd 5n perceperea (aptelor de ctre alte
persoane Idispoziia martoruluiJ
,8
A se vedea #. B)r)i, op. cit., p. *31
,2
eJ dup cum (aptul pro)ator duce sau nu direct la sta)ilirea (aptului
principal, pro)ele pot (i directe Icele care dovedesc prin ele 5nsele raportul dedus
6udecii
*+
J i indirecte Icele care dovedesc un (apt vecin i coneB, din a crui
cunoatere se tra0e concluzia raportului 6uridic liti0ios
*,
J.
Secti&ne' II. Re+&,i +ener',e -i c).&ne /rivin* '*.ii0i,it'te', '*.initr're' Secti&ne' II. Re+&,i +ener',e -i c).&ne /rivin* '*.ii0i,it'te', '*.initr're'
-i '/reciere' /r)0e,)r -i '/reciere' /r)0e,)r
1. eguli privind admisibilitatea probelor 1. eguli privind admisibilitatea probelor
:n cadrul procesului civil, instana tre)uie s eBamineze admisi)ilitatea
pro)elor, apoi s le administreze pe cele 5ncuviintate, i cu ocazia deli)errii, s
aprecieze pro)ele administrate.
:n privina admisi)ilitii pro)elor, eBist anumite condiii care tre)uie
5ndeplinite i anumeE
- pro)a s (ie le0al, adic s nu (ie oprit de le0ea material sau de cea
procesual IeBemplu, art. 4,*, alin. (inal, C.pr.civJ. Condiia impune ca pro)a s
(ie prevzut de le0ea procesual 5n vi0oare la data 5ncuviinrii administrrii ei.
De eBemplu, 5n sistemul nostru pro)ator actual, le0ea nu mai prevede ca mi6loc de
pro) 6urm=ntul reli0ios al prilor. :n ceea ce privete pro)a actelor 6uridice,
soluia di(er dup cum (orma solemn este cerut de le0e ad validatem sau numai
ad pro)ationem. :n cazul ad validatem, dac 5n momentul 5ncDeierii actului 6uridic
le0ea cerea, pentru validitatea lui, (orma solemn i ea nu a (ost 5ndeplinit, actul
6uridic e lovit de nulitate, iar aceasta nu se acoper prin (aptul c o le0e nou nu ar
mai cere (orma solemn9 dac 5n momentul 5ncDeieri actului 6uridic le0ea cerea
*+
M. E,iec&, !urs de drept civil roman. Teoria generala a probelor, Gucuresti, ,81,, pp. 44-4/
*,
#. B)r)i, op.cit., p.*24
,3
doar acordul de voin al prilor, o le0e nou care ar impune (orma solemn nu
a(ecteaz validitatea actului 6uridic. :n aceast situaie, le0ea nou se aplic numai
dac des(iineaz cerina ad pro)aionem Iimpus de le0ea vecDeJ i 5n0duie
mi6loace de pro) noi.
- pro)a s (ie verosimil, adic s tind la dovedirea unor (apte reale, posi)ile,
credi)ile, s nu contrazic le0ile naturii.
- pro)a s (ie util Ipro)a este inutil c=nd tinde la dovedirea unor (apte
incontesta)ileJ.
- pro)a s (ie pertinent, adic s ai) le0atur cu o)iectul procesului. :n (aa
instanei nu pot (i administrate dec=t acele pro)e care au le0tur cu o)iectul
procesului i (olosesc instanei la soluionarea cauzei. De aceea se spune c o pro)
este perinent atunci c=nd are le0tur cu o)iectul procesului
- pro)a s (ie concludent, s duca la rezolvarea cauzei respective.
Concludena pro)ei 5nseamn str=nsa ei le0tur cu (aptele i 5mpre6urrile cauzei,
puterea ei doveditoare menit a (orma convin0erea 6udectorului despre eBistena
sau ineBistena (aptului pro)at. Concludena pro)ei implic 5ntotdeauna i
pertinena ei9 o pro) concludent este 5ntotdeauna i pertinent, iar pertinena unei
pro)e nu presupune neaparat i concludena ei
**
. De eBemplu, pro)a c anumite
)unuri mo)ile au (ost date 5n depozitul unei persoane este o pro) concludent 5n
aciune deponentului pentru restituirea acelor )unuri. Faptul c deponentul era sau
nu i proprietar asupra acelor )unuri constituie un aspect al pertinenei care poate (i
prezumat i nu al concludenei pro)ei depozitului.
ste posi)il ca o pro) s (ie pertinent, dar sa nu (ie concludent.
2. eguli privind administrarea probelor 2. eguli privind administrarea probelor
**
!ri)unalul Sprem Secia civil, dec, nr. 3/+N,8/1, 5n C.D. ,8/1, p ,++
,4
:n le0tur cu administrarea pro)elor tre)uie eBaminate trei aspecteE
- propunerea pro)elor se (ace de ctre reclamant prin cererea de cDemare 5n
6udecat, iar de ctre p=r=t prin 5nt=mpinare9
- 5ncuviinarea pro)elor. Asupra pro)elor impuse de pri instana se pronun
printr-o 5ncDeiere motivat, at=t 5n caz de admitere c=t i 5n caz de respin0ere a
acestora.
- administrarea pro)ei se (ace 5n (aa instanei de 6udecat, 5n ordinea
statornicit de aceasta.
&. *precierea probelor &. *precierea probelor
Principiul li)erei aprecieri a pro)elor este caracterizat prin (aptul c le0ea nu
tari(eaz pro)ele, or0anele 6udiciare (iind li)ere s primeasc orice dovezi i s le
aprecieze numai dup convin0erea pe care i-o (ormeaz 5n urma eBaminrii
ansam)lului lor, (r nici o 5n0rdire sau amestec al le0ii.
:n dreptul nostru puterea doveditoare a pro)elor este lsat la aprecierea
or0anului 6udiciar care 5i va re(lecta, prin raionament, 5n contiin (aptele ce (ac
o)iectul procesului, 5n mod li)er pe )aza pro)elor administrate, potrivit intimei
sale convin0eri )azat pe contiina sa 6uridic.
Codul de procedur penal roman consacr eBpres aceast concepie,
precizand c Kpro)ele nu au o valoare mai dinainte sta)ilitK.
!oate pro)ele av5nd dup le0e aceeai valoare pro)ant or0anele 6udiciare
sunt o)li0ate s aprecieze (iecare pro) 5n parte, nu 5n raport de elemente a)stracte
presta)ilite ci 5n raport de 5ncrederea pe care le-o produce c sta)ilete adevrul 5n
cauza cercetat sau 6udecat, 5n raport de toate 5mpre6urrile cunoscute.
Pentru a aprecia complet i 6ust pro)ele administrate nu se poate despri
operaia de apreciere de celelalte operaii de pro)aiune9 evaluarea unei pro)e nu
,/
este posi)il (r veri(icarea ei prin noi pro)e care s o con(irme i s duc la
certitudine ceea ce 5nseamn descoperirea i administrarea de noi pro)e
*1
.
"a )aza teoriei li)erei aprecieri a pro)elor 5n dreptul nostru st concepia
despre interdependena dintre convin0erea or0anului 6udiciar i contiina sa
6uridic.
Convin0erea or0anului 6udiciar ca urmare a aprecierii pro)elor administrate
5ntr-o cauz este determinat de contiina sa 6uridic. Contiina 6uridic este o
(orm a contiinei sociale 5ndeplinind (uncii de cunoatere, de apreciere i de
determinare a conduitei umane iar coninutul ei 5l constituie ideile, sentimentele i
voliiunile av5nd ca o)iect dreptul i atitudinea (a de drept.
lementul de contiin este anterior celui de convin0ere 5n sensul c 5n
activitatea pro)atorie contiina 6uridic a or0anului 6udiciar precede aciunea de
cunoatere i evaluare a pro)elor, pe c5nd convin0erea se (ormeaz dup
administrarea tuturor pro)elor i aprecierea acestora.
Contiina are o mai mare sta)ilitate i permanen dec5t convin0erea care
are un coninut mult mai scDim)tor9 ast(el dac convin0erea pe care i-o (ormeaz
un or0an 6udiciar pe )aza pro)elor poate s se scDim)e 5n lumina noilor pro)e
administrate, nu se poate presupune c s-ar (i scDim)at contiina 6uridic a
or0anului 6udiciar respectiv 5n mod esenial 5ntr-un interval at5t de scurt9
convin0erea se scDim) de la o cauz la alta, de la anumite pro)e administrate la
altele, (r ca modi(icrile convin0erii s presupun scDim)ri corespunztoare ale
contiinei 6uridice, acest element determinat 5n aprecierea pro)elor av5nd o relativ
sta)ilitate.
*1
Aprecierea complet i 6ust a pro)elor tre)uie s se 5ntemeieze pe o analiz minuioas a materialului pro)ator i
apoi pe o sintez a evalurilor (cute, pe eBaminarea pro)elor 5n ansam)lul lor. Analiza pro)elor impune eBaminarea
(iecrui element pro)atoriu 5n parte ceea ce contri)uie la 5nlturarea a tot ce este nesi0ur i nu are le0tur cu cauza.
:n cadrul operaiunii de sintez pro)ele sunt eBaminate 5n ansam)lul lor i cu aceast ocazie unele pro)e sunt
con(irmate de ansam)lul celorlalte a6un05ndu-se la certitudine cu primire la adevrul pe care-l eBprim.
,7
Se poate aprecia, 5n cadrul interdependenei dintre convin0erea or0anului
6udiciar
*2
i contiina sa 6uridic, c 5n principiu contiina 6uridic constituie
0eneralul care cluzete or0anele 6udiciare 5n toate cauzele iar convin0erea este
particularul, 5ntemeiat pe 0eneral i care se (ormeaz 5n cauz concret.
Prin prisma coninutului principiului li)erei aprecieri a puterii doveditoare a
pro)elor tre)uie privite i unele dispoziii mai vecDi ale codului nostru civil, care,
5ntr-o oarecare msur, restr5n0 li)ertatea de apreciere a 6udectorului 5n ce
privete puterea doveditoare a pro)ei.
Cea mai important dintre aceste dispoziii este aceea care sta)ilete c nu se
poate dovedi prin pro)a cu martori 5mpotriva sau peste cuprinsul unui 5nscris.
Aceast dispoziie nu tre)uie 5ns considerat ca statornicind principail o
superioritate a pro)ei scrise (a de pro)a cu martori, ci ca o dispoziie special,
limitat ri0uros la cazurile la care se re(er i care nu 5nltur principiul li)erei
aprecieri a puterii doveditoare a pro)elor de ctre 6udector. C5nd prile 5ncDeind
un act 6uridic, au 5ntocmit un 5nscris 5n care consemneaz acordul lor de voin 5n
scopul de a-i preconstitui o pro), se su)5nele0e c ele au convenit ca 5nscrisul
respectiv s nu poat (i com)tut, de una sau alta din ele, prin declaraiile unor
tere persoane.
Alte dispoziii le0ale care determin puterea doveditoare a unor pro)e suntE
dispoziia cuprins 5n art. ,,/1 Cod civil care sta)ilete c 5nscrisurile autentice (ac
dovada p5n la 5nscrierea 5n (als 5n ce privete meniunile care cuprind constatrile
personale ale a0entului instrumentar i dispoziia cuprins 5n art. ,,/2 Cod civil
potrivit creia 5nscrisul su) semntur privat i declaraiile prilor cuprinse 5ntr-
un 5nscris autentic (ac dovada p5n la pro)a contrar. %ici aceste dispoziii nu
tre)uie considerate ca restr5n0eri ale principiului li)erei aprecieri a pro)elor de
*2
Convin0erea or0anului 6udiciar nu reprezint un instinct, o intuiie pur su)iectiv, ci constituie un sentiment de
certitudine (erm despre eBistena sau ineBistena unui (apt9 spre deose)ire de intuiie, convin0erea se 5ntemeiaz pe
raionament, pe eBplicaii (iind deci o convin0ere raional
,8
ctre 6udector at5ta timp c5t (ora doveditoare sta)ilit prin ele poate (i com)tut
prin pro)e propuse de pri sau dispuse din o(iciu de ctre instan.
"e0iuitorul mai sta)ilete puterea doveditoare a unor pro)e i atunci c5nd
instituie prezumii le0ale dar cum ma6oritatea prezumiilor le0ale sunt relative i
deci pot (i com)tute prin dovada contrar, se poate considera c nici instituirea de
asemenea prezumii le0ale nu restr5n0 principiul li)erei aprecieri a pro)elor de
ctre 6udector.
< eBcepie de la principiul li)erei aprecieri a pro)elor o constituie doar
prezumiile le0ale a)solute care nu pot (i com)tute dar care sunt reduse ca numr
i 5i 0sesc deplina 6usti(icare 5n scopul pe care 5l urmresc i anume ocrotirea
ordinii sociale, economice i de drept.
(. *sigurarea probelor (. *sigurarea probelor
:n mod o)inuit, pro)ele se administreaz 5n cursul dez)aterilor 6udiciare, :n mod o)inuit, pro)ele se administreaz 5n cursul dez)aterilor 6udiciare,
deci dup sesizarea instanei cu 6udecarea cauzei. deci dup sesizarea instanei cu 6udecarea cauzei.
Sunt 5ns situaii c=nd un mi6loc de pro) ce ar putea servi la soluionarea Sunt 5ns situaii c=nd un mi6loc de pro) ce ar putea servi la soluionarea
cauzei ar putea s dispar 5nc 5nainte de 5nceperea procesului ori cDiar 5n cursul cauzei ar putea s dispar 5nc 5nainte de 5nceperea procesului ori cDiar 5n cursul
acestuia, 5nainte de (aza administrrii pro)elor. acestuia, 5nainte de (aza administrrii pro)elor.
Pentru a preveni o ast(el de situaie, le0ea a re0lementat procedura asi0urrii Pentru a preveni o ast(el de situaie, le0ea a re0lementat procedura asi0urrii
dovezilor Iart. *13-*23 C.pr.civ.J. dovezilor Iart. *13-*23 C.pr.civ.J.
Con(orm art. *13 C.pr.civ. ,,oricine are interes s constate de ur0en Con(orm art. *13 C.pr.civ. ,,oricine are interes s constate de ur0en
mrturia unei persoane, parerea unui eBpert, starea unor locuri mictoare sau mrturia unei persoane, parerea unui eBpert, starea unor locuri mictoare sau
nemictoare ori s do)=ndeasc recunoaterea unui 5nscris, a unui (apt sau a unui nemictoare ori s do)=ndeasc recunoaterea unui 5nscris, a unui (apt sau a unui
drept va putea cere administrarea acestor dovezi dac este prime6die ca ele s drept va putea cere administrarea acestor dovezi dac este prime6die ca ele s
dispar sau s (ie 0reu de administrat 5n viitorA. dispar sau s (ie 0reu de administrat 5n viitorA.
Pericolul dispariie sau 5n0reunarea administrrii dovezii 5n viitor este o Pericolul dispariie sau 5n0reunarea administrrii dovezii 5n viitor este o
cDestiune de (apt, lsat la aprecierea instanei cDestiune de (apt, lsat la aprecierea instanei
*3 *3
. .
*3
A se vedea #Ce. B)nci&, Institutii de drept civil, d. Almarom, Rm. Lalcea, *++1, p. ,/8
*+
Asi0urarea pro)elor se poate cere pe cale principal, deci 5nainte de a eBista Asi0urarea pro)elor se poate cere pe cale principal, deci 5nainte de a eBista
o 6udecat asupra (ondului, situaie 5n care competena aparine 6udectoriei 5n raza o 6udecat asupra (ondului, situaie 5n care competena aparine 6udectoriei 5n raza
creia se a(l martorul sau o)iectul cercetrii, dar i pe cale incident, adic 5n creia se a(l martorul sau o)iectul cercetrii, dar i pe cale incident, adic 5n
timpul 6udecii, dac nu s-a a6uns la (aza administrrii pro)elor, situaie 5n care timpul 6udecii, dac nu s-a a6uns la (aza administrrii pro)elor, situaie 5n care
este competent instana care 6udec procesul principal. este competent instana care 6udec procesul principal.
Cererea se 6udeac 5n Camera de consiliu sau, 5n caz de ur0en, (r citarea Cererea se 6udeac 5n Camera de consiliu sau, 5n caz de ur0en, (r citarea
prilor. $nstana se pronun printr-o incDeiere, iar 5n situaia 5n care cererea se va prilor. $nstana se pronun printr-o incDeiere, iar 5n situaia 5n care cererea se va
admite, se va dispune administrarea dovezii de 5ndat sau la un termen ulterior, ce admite, se va dispune administrarea dovezii de 5ndat sau la un termen ulterior, ce
se va (iBa prin 5ncDeierea respectiv. se va (iBa prin 5ncDeierea respectiv.
Dac asi0urarea s-a cerut pe cale principal, 5ncDeierea poate (i atacat cu Dac asi0urarea s-a cerut pe cale principal, 5ncDeierea poate (i atacat cu
apel 5n termen de 3 zile de la pronunare dac s-a dat cu citarea prilor, ori de la apel 5n termen de 3 zile de la pronunare dac s-a dat cu citarea prilor, ori de la
comunicare, dac s-a dat (r citarea prilor. comunicare, dac s-a dat (r citarea prilor.
Dac s-a cerut pe cale incidental, 5ncDeierea poate (i atacat numai odat cu Dac s-a cerut pe cale incidental, 5ncDeierea poate (i atacat numai odat cu
Dotr=rea ce se d asupra (ondului. Dotr=rea ce se d asupra (ondului.
Secti&ne' III. C)nven%ii,e '&/r' /r)0e,)r Secti&ne' III. C)nven%ii,e '&/r' /r)0e,)r
1. Noiune 1. Noiune
Prin convenii asupra probelor se 5nele0 acele acorduri de voin prin care
prile se a)at, dero0, de la normele le0ale ale pro)aiunii 6udiciare, (ie anterior
unui proces, (ie 5n cursul unui proces civil.
Dei nu eBist o re0lementare o(icial a acestei materii, eBist totui izolat o
dispoziie le0al 5n Codul Civil, art.,,8,, al 1, 5n acest sens.
2. !lasi)icare i valabilitate 2. !lasi)icare i valabilitate
*,
:n raport cu o)iectul lor, se distin0 urmtoarele cate0orii de convenii asupra :n raport cu o)iectul lor, se distin0 urmtoarele cate0orii de convenii asupra
pro)elor pro)elor
*4 *4
E E
- - conveniile privitoare la sarcina pro)ei, care sunt vala)ile 5n msura 5n care conveniile privitoare la sarcina pro)ei, care sunt vala)ile 5n msura 5n care
sta)ilesc re0uli aplica)ile numai prilor9 sta)ilesc re0uli aplica)ile numai prilor9
- - conveniile privitoare la o)iectul pro)ei, care sunt vala)ile atunci c=nd conveniile privitoare la o)iectul pro)ei, care sunt vala)ile atunci c=nd
prile deplaseaz o)iectul pro)ei de la (apte vecine i coneBe mai uor de dovedit, prile deplaseaz o)iectul pro)ei de la (apte vecine i coneBe mai uor de dovedit,
(r a atin0e 5ns prevederile C.pr.civ. 5n acest sens9 (r a atin0e 5ns prevederile C.pr.civ. 5n acest sens9
- - conveniile privitoare la admisi)ilitatea pro)elor, sunt vala)ile numai conveniile privitoare la admisi)ilitatea pro)elor, sunt vala)ile numai
dac dispoziiile le0ale care re0lementeaz admisi)ilitatea sunt dispozitive, dac dispoziiile le0ale care re0lementeaz admisi)ilitatea sunt dispozitive,
iar nu imperative9 iar nu imperative9
- - conveniile privitoare la puterea doveditoare a pro)elor, pot (i luate 5n conveniile privitoare la puterea doveditoare a pro)elor, pot (i luate 5n
considerare numai dac mresc puterea doveditoare a pro)ei respective (a de cea considerare numai dac mresc puterea doveditoare a pro)ei respective (a de cea
sta)ilit prin le0e, cu condiia de a nu se 5nclca o norm 6uridic imperativ9 sta)ilit prin le0e, cu condiia de a nu se 5nclca o norm 6uridic imperativ9
- - convenii privitoare la administrarea pro)elor, care vor putea (i socotite ca convenii privitoare la administrarea pro)elor, care vor putea (i socotite ca
vala)ile dac normele care re0lementeaz administrarea pro)elor nu sunt vala)ile dac normele care re0lementeaz administrarea pro)elor nu sunt
imperative. imperative.
*4
Lezi #. B)r)i, op.cit.' p. *32 si urm.
**
CAPITOLUL II. INSCRISURILE CAPITOLUL II. INSCRISURILE
Secti&ne' I. C)ni*er'%ii +ener',e /rivin* incri&ri,e Secti&ne' I. C)ni*er'%ii +ener',e /rivin* incri&ri,e
1. Noiunea de +nscrisuri 1. Noiunea de +nscrisuri
Prin 5nscris se 5nele0e orice declaraie despre un act sau (apt 6uridic, (cut
prin scrieri de m=n sau dactilo0ra(iere, lito0ra(iere sau imprimare, pe D=rtie sau
orice material
*/
I p=nz, lemn, metal, etcJ.
Prin 5nscris se mai 5nele0e orice consemnare scris care poate in(irma sau
con(irma (apte sau 5mpre6urri cu privire la eBistena sau ineBistena raporturilor
6uridice civile care (ormeaz o)iectul cauzei date spre 6udecare.
:ntr-o alt viziune, prin 5nscris se 5ntele0e orice declaraie, despre un act
6uridic sau (apt 6uridic stricto sensu, (cut prin scriere de m=n, dactilo0ra(iere,
lito0ra(iere, imprimare pe D=rtie sau pe orice alt material.
:nscrisurile reprezint unul dintre cele mai importante mi6loace de pro), uor
de pstrat, uor de administrat 5n (aa instanei i 0reu altera)ile prin trecerea
timpului, iar uneori constitue condiie de vala)ilitate a unui raport 6uridic ce
urmeaz de alt(el a (i pro)at.
De aceea 5n cazul unui liti0iu prile nu au interes s discute despre coninutul
5nscrisului, ci despre condiiile de validitate a actului 6uridic, cum ar (i de eBempluE
*/
A se vedea #Ce. B)nci&, op.cit., p.,7+
*1
autenti(icare, semntur, dat, competena (uncionarului care a 5ntocmit actul etc9
pe care tre)uie s le 5ndeplineasc orice 5nscris.
Faptul c 5nscrisurile se 5ntocmesc cDiar 5n momentul 5ncDeierii actului 6uridic
(ac ca ele s (ie cele mai potrivite mi6loace de pro) . Ast(el ele sunt cele mai
credi)ile mi6loace de pro) deoarece, martorii de eBemplu, pot (i in(luenai intre
timp, sau pentru c eBpertiza e doar o prere a unui eBpert.
2. !lasi)icarea inscrisurilor 2. !lasi)icarea inscrisurilor
:nscrisurile se pot clasi(ica dup mai multe criterii,dintre care vor (i
pezentate aici cele mai importante.mai 5nt=i dup scopul pentru care au (ost
5ntocmite,5nscrisurile se clasi(ic 5nE
- 5nscrisuri preconstituite,care se intocmesc cu intenia de a (i (olosite ca
mi6loace de pro) in caz de liti0ii I5nscrisul autentic, inscrisul su) semntura
privat, r)o6urile i di(eritele ticDete emise spre a servi ca mi6loc de pro) J9
- 5nscrisuri nepreconstituite, la a cror 5ntocmire nu s-a avut 5n vedere
posi)ilitatea (olosirii 5n caz de liti0iu,dar care sunt totui utilizate pentru a dovedi
un drept Ire0istrele comerciale, re0istrele i D=rtiile casnice, meniunile scrise de
ctre creditor pe titlul constatatoral creanei, scrisorile misive, o)inuite, ne(cute
cu scop pro)ator etc.J
"a r=ndul lor, 5nscrisurile preconstituite se clasi(ic dup e(ectul lor 5nE
- 5nscrisuri ori0inare sau primordiale, 5ntocmite pentru 5ncDeierea,
modi(icarea sau stin0erea unui act 6uridic
*7
9
- 5nscrisuri reco0nitive,prin care o persoan ce are capacitatea de a dispune
de drepturile sale recunoate (a de o alt persoan o o)li0aie preeBistent,
5ntocmite pentru recunoaterea eBistentei unui inscris ori0inar pierdut sau distrus,
pentru a-l 5nlocui
*8
9
*7
Lezi art ,,77 C.civ.
*8
Lezi art.,,78 C.civ
*2
- 5nscrisuri con(irmative, care 5ntresc un act anula)il i 5nltur viciul care 5l
a(ecteaz
1+
.
Dup raportul dintre ele, 5nscrisurile se 5mpart 5nE
- ori0inale9
- copii - reproduceri eBacte 5n scris a unui acte preeBistent Iori0inalJ.
!re)uie spus c art. ,,77 C. civ. re0lementeaz copiile 5nscrisurilor
autentice, art=nd c atunci c=nd eBist, copia le0alizat nu (ace credin dec=t
despre ceea ce cuprinde ori0inalul, 5n(iarea cruia se poate cere 5ntotdeauna.
Dac ori0inalul nu mai eBist,copiile le0alizate de ctre (uncionarii pu)lici
competenti au putere doveditoare di(erit, 5n (uncie de distinciile (cute de
art. ,,77 alin.* C.civ. Ise distin0e 5ntre copii care au aceeai putere pro)ant
ca i ori0inalul, copii care nu pot servi dec=t ca 5nceput de dovad scris, copii
(r nici o putere pro)antJ.
Reproducerea unui act prin procedeul (oto0ra(iei sau prin alte mi6loace,nu
constituie 5ns o copie,un asemenea act nu are nici o (or pro)ant.
Practica copiilor BeroB poate (i acceptat numai su) rezerva prezentrii
ori0inalului, iar ,,certi(icarea lor nu inltur aceast rezervA.
:ns, duplicatele de pe 5nscrisurile notariale, care se scot cu citarea prilor
au aceeai (or pro)ant ca i ori0inalul Iart.33 din "e0ea nr. 14 N,883J, iar
certi(icatele eli)erate 5n temeiul re0istrelor de stare civil au aceeai putere ca i
actele 5ntocmite 5n re0istrele de stare civil
1,
.
Dup su)iectul de la care eman 5nscrisurile, 5n literatura de specialitate, se
mai (ace deose)ire 5ntreE
- 5nscrisurile o(iciale ? ce eman de la instituii sau autoriti pu)lice
- 5nscrisurile neo(iciale ? ce sunt opera cetenilor.
1+
Lezi art.,,8+ C.civ.
1,
Lezi art.,1 din "e0ea nr ,,8N,884 privind actele de stare civila
*3
Distinctia aceasta prezint o anumit semni(icatie pro)atorie, respectiv
5n sensul c 5nscrisurile o(iciale se )ucur de un 0rad mare de veridicitate.
Cea mai important clasi(icare a 5nscrisurilor preconstituite este realizat
dup modul lor de 5ntocmireE
- 5nscrisuri autentice 9
- 5nscrisuri su) semntur privat.
Secti&ne' II. Incri&ri,e '&tentice Secti&ne' II. Incri&ri,e '&tentice
1. Noiunea i avanta,ele +nscrisurilor autentice 1. Noiunea i avanta,ele +nscrisurilor autentice
Art. ,,/, C. civ. de(inete 5nscrisul autenticE ,,acela care s-a (cut cu
solemnitile cerute de le0e, de un (uncionar pu)lic, care are drept de a (unciona
5n locul 5n care actul s-a (cut.A
Se poate o)serva c pentru ca actul s (ie vala)il, tre)uie 5ndeplinite
cumulativ anumite condiiiE
- s (ie intocmit de un (uncionar pu)lic9
- acesta s (ie competent din punct de vedere material i teritorial9
- s (ie respectate (ormalitile cerute de le0e
1*
.
Avanta6ele 5nscrisurilor autentice constau 5n urmtoarele caracteristiciE
5nscrisul autentic se )ucur de o prezumie de autenticitate i validitate ast(el 5nc=t
cel care 5l (olosete este scutit de orice dovad, pro)a contar revenind celui care 5l
contest9 5nscrisul autentic notarial care constat o crean cert i licDid 5n
momentul 5n care acesta a6un0e la scaden are putere eBecutorie9 data 5nscrisurilor
autentice (ace credin p=n la 5nscrierea 5n (als, (iind opoza)il i terilor9
5nscrisurile autentice (ac dovada p=n la 5nscrierea 5n (als 5n ceea ce privete
1*
Constituie inscrisuri autentice inscrisuri autentice notariale, actele de stare civila, Dotararile 6udecatoresti,
procesele ver)ale intocmite de a0entii procedurali insarcinati cu amanarea actelor de procedura etc.
*4
constatrile personale ale a0entului instrumentator percepute prin propriile lui
simuri, celelalte meniuni (c=nd dovada p=n la pro)a contrar
11
.
Codul civil consacr opoza)ilitatea er0a omnes a celor constatate prin
5nscrisul autentic, prevz=nd 5n art. ,,/1 alin. , c 5nscrisul autentic are deplin
credin 5n privina oricrei alte persoane despre dispoziiile i conveniile ce le
consacr.
Bist situaii 5n care 5nscrisul autentic poate (i convertit 5n 5nscris su)
semnatur privat sau un 5nceput de dovad scris, dac nu au (ost respectate
(ormalitile cerute de le0e pentru validitatea actului 6uridic civil
12
.
2. !ondiiile +nscrisurilor autentice 2. !ondiiile +nscrisurilor autentice
Con(orm art. ,,/, C.civ. pentru ca un act autentic s (ie vala)il, tre)uie s
5ndeplineasc dou condiiiE
- actul s (ie 5ntocmit de un (uncionar competent9
- actul s (ie 5ndeplinit cu respectarea (ormalitilor prevzute de le0e.
:n le0tur cu prima condiie, se cere ca (uncionarul pu)lic care d
autenticitatea actului s (ie 5nvestit cu aceast calitate i s lucreze 5n limitele ce i-
au (ost con(erite prin le0e. De aceea nu au valoare de acte autentice actele
5ntocmite de un (uncionar necompetent, actele 5ntocmite de un (uncionar care nu
mai are dreptul s (uncioneze la data 5ntocmirii respectivului act, actele 5ntocmite
de un (uncionar prin depirea atri)uiilor sale.
:n ceea ce privete a doua condiie' se cere ca actul s (ie 5ntocmit cu toate
(ormele pe care le0ea le prevede pentru acea cate0orie de acte.
11
Lezi in acest sens si rrt. ,2 din "e0ea nr. ,,8N,884 - ,,Pentru tot ceea ce reprezint constatri personale ale
o(ierului de stare civila, actele de stare civila (ac dovada pana la constatarea (alsului prin Dotr=re 6udectoreasca
de(initiva, iar pentru celelalte 5nscrieri, pana la pro)a contraraA, CSJ, sec.civ., dec.nr. ***N,882, in Dreptul
nr. 3N,883, p. 7*
12
Autenti(icarea nu poate (i dovedita cu martori. !ri). !imis, sec.civ.nr. 83+N,8/*, in R.R.D. nr. ,+N,8/1, p.,48.
*/
Dintre cele mai importante (ormaliti care se cer a (i respectate cu ocazia
5ncDeierii actelor notariale enumermE veri(icarea identitii prilor, consemnarea
datei la care actul a (ost 5ncDeiat, semnarea actelor de ctre pri i de ctre notar,
5nre0istrarea actului 5n re0istrele )iroului notarial.
Sunt le0i speciale care prevd pentru unele cate0orii de acte i 5ndeplinirea
altor (ormaliti
13
.
&. -ora probant. a +nscrisurilor autentice &. -ora probant. a +nscrisurilor autentice
Art. ,,/1 alin. , C.civ. prevedeE @actul autentic are deplin credin 5n
privina oricrei persoane despre dispoziiile i conveniile ce constatA.
De aici rezult (aptul c actul autentic (ace dovada, prin el 5nsui (a de
orice persoan despre ceea ce (uncionarul competent constat personal la
5ntocmirea acelui act.
Din re0ula 5nscris la art. ,,/1 alin. , C.civ. dar i din alte dispoziii ale le0ii
cu privire la actele autentice, se desprind urmtoarele caracteristici importanteE
- actele autentice (ac, 5n ceea ce privete meniunile cu privire la (aptele
petrecute 5n (aa a0entului instrumentator i constatate personal de acesta prin
propriile simuri, dovada deplin p=n la 5nscrierea 5n (als. Ast(el, (ac dovada p=n
la 5nscrierea 5n (alsE data 5nscrisului autentic, meniunile cu privire la prezentarea
prilor i modul de identi(icare a acestora, (aptul semnrii 5nsrisului de ctre pri
5n (aa a0entului instrumentator, constatarea c cele cunprinse 5n act eBprim
voina pilor.
13
De eBempluE 5n cazul cstoriei, prezena viitorilor soi concomitent i 5n persoan, eBprimarea consimm=ntului
5n (orm ver)al. :n cuprinsul actului, (uncionarul competent a-l autenti(ica tre)uie s (ac meniunea c toate
prevederile le0ale privind actul 6uridic ce urmeaz a (i autenti(icat au (ost 5ndeplinite.
*7
- meniunile privitoare la coninutul actului sau, spus cu alte cuvinte,
meniunile re(eritoare la realitatea celor declarate 5n act de ctre pri i care n-au
putut (i constatate personal de a0entul instrumentator, (ac dovada p=n la pro)a
contrarie. De eBemplu, 5ntr-un contract de v=nzare-cumprare, prile se prezint 5n
(aa notarului i declar c s-a pltit preul v=nzrii i s-a predat o)iectul, iar 5n
realitate aceste lucruri nu s-au (cut. Declaraiile (cute de pri cu ocazia redactrii
sau numai a autenti(icrii unui act pot (i rsturnate prin pro)a contrarie, 5ntruc=t
a0entul instrumentator a luat act de declaraiile prilor (r a avea i posi)ilitatea
s controleze 5n ce msur corespund realitii. Dar, datorit caracterului
convenional al declaraiilor coninute 5n 5nscris, care (ace ca 5n intenia prilor,
5nscrisul 5ntocmit s o0lindeasc eBact i complet raportul 6uridic 5ncDeiat, pro)a
contrarie nu poate consta dec=t dintr-un 5nscris, sau cel puin dintr-un 5nceput de
dovad scris, completat de pro)a cu martori.
- 5nscrisul autentic se )ucur de prezumia de validitate, 5n sensul c cel care 5l
(olosete este scutit de orice dovad, pro)a contrar revenind celui care 5l contest.
- (aptul c un act 6uridic a (ost 5ntocmit 5n (orm autentic nu eBclude
posi)ilitatea ca 5mpotriva sa s (ie introdus o aciune 5n constatarea nulitii sau
anulrii lui pentru 5nclcarea le0ii sau pentru vicii de consimm=nt Ieroare, dol,
violenJ, ori pentru lips de capacitate, situaii care pot (i dovedite prin orice
mi6loc de pro).
- posi)ilitatea de a (i 5nvestit cu (ormul eBecutorie, ceea ce permite punerea
sa 5n eBecutare (r ca intre pri s (i urmat o 6udecat. Deci, 5nscrisurile autentice
pot (i 5nvestite cu (ormula eBecutorie care permite urmrirea silit a )unurilor
de)itorului, (r a (i necesar 5n acest scop o Dotr=re 6udectoreasc.
:n le0tur cu acest aspect, 5n literatura 6uridic, s-a artat c @ partea nu este
o)li0at s alea0 calea 5nvestirii cu (ormul eBecutorie a 5nscrisului autentic, ci
*8
poate s introduc o cerere de cDemare 5n 6udecat, (olosind 5nscrisul autentic ca
mi6loc de pro).
Dac 5nscrisul autentic este de6a 5nvestit cu (ormul eBecutorie, o eventual
cerere de cDemare 5n 6udecat ar urma s (ie respins ca (iind lipsit de interes,
deoarece partea are de6a un titlu eBecutoriu.A
14
(. !onversiunea +nscrisului autentic (. !onversiunea +nscrisului autentic
Dac 5nscrisul nu este vala)il ca 5nscris autentic, pro)lema conversiunii
1/
sale
se pune 5n termeni di(erii, dup cum (orma solemn era sau nu cerut pentru cDiar
validitatea actului 6uridic.
:n cazul 5n care (orma solemn era necesar ad validitatem, atunci actul
6uridic civil este lovit de nulitate a)solut, deci el nu eBist, ast(el 5nc=t nu poate (i
considerat vala)il ca 5nscris su) semnatur privat, nici ca 5nceput de dovad
scris.
Dac (orma scris nu era cerut ad validitatem, art. ,,/* C.civ. prevede c
,,actul care nu poate (i autentic din cauza necompetenei sau a incapacitii
(uncionarului, sau din lips de (orme, este vala)il ca scriptur su) semnatur
privat, dac s-a isclit de prile contractanteA.
Daca nu este isclit, are valoare de 5nceput de dovada scris i poate (i
completat cu martori i prezumii.
Sec%i&ne' III. 4ncri&ri,e &0 e.n't&r /riv't Sec%i&ne' III. 4ncri&ri,e &0 e.n't&r /riv't
14
I,ie St)enec&, S've,,F =i,0ertein' Drept procesual civil rom/n, d. Didactic i peda0o0ic, Gucureti, p. 127
1/
Conversiunea actului 6uridic inseamna inlocuirea, su)stituirea actului 6uridic nul cu unul vala)il. Pentru
dezvoltari, a se vedea A. P)/, #C. Be,ei&, Drept civil $ Privire generala asupra dreptului civil. aportul ,uridic
civil. *ctul ,uridic civil. Prescriptia e0tinctiva. Proba drepturilor subiective civile, Gucuresti, ,8/3, p. 2/1
1+
1. Noiune 1. Noiune
:nscrisurile su) semntur privat sunt acele acte (cute i semnate de cre
pri, (r intervenia vreunui or0an al statului, 5n scopul de a dovedi naterea,
modi(icarea sau stin0erea unui raport 6uridic.
:n 0eneral, sin0ura (orm cerut pentru vala)ilitatea 5nscrisului su)
semntur privat este semntura prilor. Cu privire la 5ntocmirea acestor acte,
le0ea nu prevede nici o re0ul. De aceea, 5nscrisul su) semntur privat poate (i
scris de pri sau de un ter la main sau de tipar, 5n orice lim) sau cDiar prin
semne convenionale, cu condiia ca actul s (ie semnat de persoanele 5ntre care se
5ncDeie. Sin0urul care (ace eBcepie de la aceast re0ul este testamentul olo0ra(
care tre)uie scris 5n 5ntre0ime, datat si semnat de m=na testatorului.
2. !onditiile de valabilitate ale inscrisurilor sub semnatura privata 2. !onditiile de valabilitate ale inscrisurilor sub semnatura privata
Semn.tura. De re0ul, semntura prilor 5ntre care se 5ncDeie actul tre)uie
s se (ac prin artarea numelui i prenumelui acestora9 se poate 5ns ca prile s
semneze actul i 5n (orma 5n care ele o)inuiesc s se iscleasc 5n via I5n (orm
prescurtat, anumite semne 0ra(iceJ.
$ndi(erent dac 5nscrisul su) semnatur privat este 5nscris de m=n,
dactilo0ra(iat, imprimat, semntura tre)uie s (ie scris de m=na prilor
17
.
C=nd 5nscrisul su) semntur privat conine o o)li0aie unilateral care are
drept o)iect plata unei sume de )ani sau o cantitate determinat de )unuri
(un0i)ile, actul tre)uie s (ie scris 5n 5ntre0imea lui i semnat de cel care se o)li0.
Dac actul este scris de o alt persoan sau la main, atunci persoana care se
o)li0 5nainte de a semna va tre)ui s treac meniunea @bun i aprobat1 sau de o
17
Lezi M. T'0'rc', Drept procesual civil' vol. I, editia a $$-a revazuta si adau0ita, d. #niversul Juridic, Gucuresti,
*++7, p. 321
1,
alt meniune urmat de indicarea 5n ci(re sau litere a sumei de )ani sau a c=timii
)unurilor pentru care se o)li0 Iart. ,,7+ alin. , C.Civ.J.
Re0ula cuprins 5n art. ,,7+ alin. , C.civ. a (ost edictat pentru a se 5nltura
(raudele ce se practicau 5n trecut prin luarea unei semnturi 5n al). :n literatura
6uridic s-a artat c scopul art.,,7+ este deci de a 5mpiedica pe un creditor puin
scrupulos de a a)uza de semntura 5n al) a de)itorului su, a)uz care ar putea s
ai) loc prin 5nscrierea 5n act a unei sume mai mari dec=t cea datorat, ceea ce
devine cu neputin prin 5mpre6urarea c o)li0aia tre)uie s (ie scris 5n
5ntre0imea ei cu 5nsui m=na de)itorului, sau cel puin ca el s arate 5n litere suma
sau c=timea la care el se o)li0, pentru c literele sunt mai 0reu de (alsi(icat dec=t
ci(rele
18
.
"a re0ula edictat de art. ,,7+, alin. , i * aduce unele eBcepii. %u sunt
supui la aceast re0ul comercianii (ie c o)li0aiile contractate de d=nii au sau
nu caracter comercial, industralii, plu0arii, vierii, slu0ile i oamenii care muncesc
cu ziua. "e0ea scutete pe comerciani de (ormalitatea )unului i apro)at din cauz
c eBperiena a(acerilor 5i (ace api a se apra 5n contra (raudei. :n activitatea
comercial nu de multe ori se utilizeaz procedeul semnturilor date 5n al), 5n
deose)i 5n materia titlurilor de credit Icam)ia 5n al)J.
:n ceea ce privete cultivatorii de pm=nt , artizanii i lucrtorii cu ziua, la
epoca adoptrii Codului Civil, eBcepia se 5ntemeia pe 5mpre6urarea c multe din
aceste persoane tiau a semna (r a ti c le0ea a tre)uit s valideze o)li0aiile lor
(r (ormalitatea ,,)un i a)ro)atA, pentru a nu sili aceste persoane s recur0 la
(orma autentic. :ns , cum s-a artat 5n literatura de specialitate, aceast eBcepie
ridica teBtului o mare parte din utilitatea sa, pentru c aceste persoane, din cauza
i0noranei i lipsei de eBperiena, sunt cele mai eBpuse a (i (raudate i eBploatate.
18
Di.itrie A,e@'n*rec), 20plicaii teoretic. i practic. a dreptului civil rom/n +n comparaiune cu legile vec"i i
cu principalele legislaiuni str.ine, d. !ipo0ra(ia %aional, $ai, pp. *+,-*+*
1*
Cu privire la aplicarea 5n practic a dispoziiilor cuprinse 5n art. ,,7+ C. Civ.
ele se re(erE
- numai la conveniile din care se nasc o)li0aiile unilaterale, nu i la cele
care produc o)li0aii reciproce 5ntre pri9
- numai la o)li0aiile care au ca o)iect consumul de )ani sau o c=time
determinat de )unuri (un0i)ile
2+
9 o)li0aiile care au drept o)iect un corp cert i
determinat, dispoziiile art. ,,7+ C. civ nu le sunt inaplica)ile. De asemenea,
dispoziiile art.,,7+ C. civ. nu se aplic la o)li0aiile de a (ace sau de a nu (ace,
mandatului ver)al dat spre a (ace un 5mprumut i nici actelor care, de la 5nceput
alctuite su) (orm autentic, au rmas vala)ile numai ca acte su) semntura
privat, 5n temeiul art.,,/*, pentru c la 5ntocmirea lor, intenia prilor a (ost de a
5ncDeia un act autentic valid i nu au (ost 5n msur s prevad c actul tre)uia
(cut con(orm cu art. ,,7+ C.civ..
Formalitatea @)un i apro)atA nu se aplic nici la o simpl cDitan, (iindc
ea nu constituie o)li0aie, ci constat plata, tinz=nd la li)eraiunea de)itorului.
Art. ,,7, C. civ. arat c 5n caz de nepotrivire dintre suma artat 5n act i
cea din (ormula @)un i apro)atA, de)itorul se consider o)li0at pentru suma cea
mai mic, cDiar dac actul a (ost scris 5n 5ntr0ime de m=na sa. Re0ula 5nscris 5n
acest articol (ace aplicarea principiului 0eneral 5nscris 5n art. 871 C. civ., potrivit
cruia, 5n caz de 5ndoiala, o)li0aia se interpreteaza 5n (avoarea celui care se
o)li0.
Sanciunea nerespectrii condiiei de (orm a 5nscrisului sau a (ormalitii
impuse de art.,,7+ C. civ., atunci c=nd este cazul, este nulitatea 5nscrisului care
este lipsit de putere pro)atorie 5n (aa instanei.
Data actului sub semn.tur. privat.. Datarea actului su) semnatur privat
nu constituie o (ormalitate necesar pentru validitatea actului.
2+
Gunurile (un0i)ile sunt acele )unuri suscenti)ile de inlocuire cu altele de acelasi (el pentru eBecutarea unor
o)li0atii sta)ilite prin vointa partilor.
11
:n ceea ce privete e(ectul pro)ant al datei pus pe un 5nscris su) semnatur
privat, art. ,,7* C. civ. (ace distincie dup cum este vor)a de prile contractante
sau de teri
2,
E 5ntre prile contractante, data 5nscrisului (ace dovada p=n la pro)a
contrarie, iar (a de teri meniunea datei nu este opoza)il dec=t dup ce aceasta a
devenit o dat cert.
Data de pe un act su) semnatur privat devine cert 5n oricare din
urmtoarele 5mpre6urriE
- din ziua 5n care actul s-a 5n(iat la o instituie de stat Inotarii pu)lici
sunt competeni s dea dat cert 5nscrisului su) semnatur privat la cererea
prilor interesateJ9
- din ziua 5n care s-a 5nscis 5n re0istrul pu)lic9
- din ziua morii aceluia sau a unuia dintre cei care l-au semnat9
- data cert se mai poate constata prin menionarea actului, (ie cDiar i 5n
rezumat, 5n actele (cute de (uncionarii de stat I procesele ver)ale de aplicare a
unui secDestruJ.
:n mod eBcepional, data unui 5nscris su) semnatur privat, cum ar (i
cDitanele care conin 5mprumuturi su) *3+ lei, testamentele olo0ra(e, este
opoza)il terilor, p=n la pro)a contrarie, (r a mai (i nevoie s (i devenit dat
cert.
-ormalitatea multiplului e0emplar. C=nd un 5nscris su) semnatur privat
conine o convenie sinala0matic, el tre)uie (cut 5n at=tea eBemplare ori0inale
c=te pri cu interese contrare sunt. Prile care au aceleai interese pot avea toate
un sin0ur eBemplar ori0inal. Fiecare eBemplar tre)uie s cuprind meniunea
despre numrul ori0inalelor (cute Iart. ,,/8 C. civ.J.
2,
Potrivit art.,,7* C. civ. prin teri se 5nele0e 5n aceast materie, persoanele care au do)=ndit drepturi cu titlu
particular de la prile contractante, cum ar (i de eBempluE cumprtorii, locatarii, donatarii, etc. care pot (i
pre6udiciai prin antedatarea sau postdatarea actului
12
Scopul 5ndeplinirii acestor (ormaliti este acela de a asi0ura tuturor
prilor contractante posi)ilitatea ca la nevoie (iecare dintre ele s poat dovedi at=t
drepturile c=t i o)li0aiile personale dar i o)li0aiile celorlali contractani.
Formalitatea multiplului eBemplar nu constituie o o)li0aie 0eneral pentru
toate 5nscrisurile su) semnatur privat. :n con(ormitate cu le0ea, aceast
(ormalitate nu este necesar 5n urmatoarele cazuriE
- c=nd dei actul cuprinde o convenie sinala0matic i a (ost 5ntocmit
5ntr-un sin0ur eBemplar, a (ost dat 5n pstrarea unui ter9
- cand conventia sinala0matica este constatata prin Dotarare
6udecatoreasca9
- cand una din parti si-a eBecutat inte0ral o)li0atia, inainte sau la
momentul semnarii inscrisului9
- c=nd contractul s-a 5ncDeiat 5ntre a)seni adic prin coresponden 9
- c=nd convenia cuprinde o o)li0aie unilateral cum ar (i 5mprumutul sau
un act unilateral de voin cum este testamentul9
- in cazul conventiilor sinala0matice comerciale
2*
%e5ndeplinirea (ormalitii multiplului eBemplar atra0e numai nulitatea
5nscrisului ca atare, nu i nulitatea conveniei 5nsi, care poate (i dovedit prin
orice alte mi6loace de pro) 5n0duite de le0e Imrturisirea, dovada cu martoriJ.
"ipsa meniunii numrului de eBemplare pe 5nscrisul redactat nu constituie
temei de nulitate a acestuia, dac se (ace 5n (apt dovada c 5nscrisul a (ost redactat
5n numrul de eBemplare cerut de le0e.
%eniunea ''bun i aprobat1. Aceasta este cerut 5n cazul 5nscrisurilor su)
semnatur privat care constat o)li0aii unilaterale.
Con(orm art. ,,7+ C.civ., ,,Actul su) semnCturC privatC, prin care o parte se
o)li0C cCtre alta a-i plCti o sumC de )ani sau o c=time oarecare, tre)uie sC (ie scris
2*
Condiia (ormalitii multiplului eBemplar nu se impune 5n materie comercial unde dovedirea conveniilor se
poate (ace prin orice mi6loc de pro).
13
5n 5ntre0ul lui de acela care l-a su)scris, sau cel putin acesta, 5nainte de a
su)semna, sC adau0e la (inele actului cuvintele K)un si apro)atK9 arCt=nd totdeauna
5n litere suma sau c=timea lucrurilor si apoi sC iscCleascCA.
Din acest teBt rezult c meniunea ,,)un i apro)atA este necesar dac
21
E
- se 5ncDeie un 5nscris su) semnatur privat9
- 5nscrisul nu este 5n 5ntre0ime de cel care se o)li09
- 5nscrisul constat o o)li0aie unilateral, indi(erent dac aceasta este
principal sau accesorie9
- o)li0aia unilateral are ca o)iect o sum de )ani sau o c=time oarecare de
)unuri determinate 0eneric, (un0i)ile.
Cazuri c=nd nu se cere meniunea ,,)un i apro)atA
22
E
- 5n cazul 5nscrisului nul ca 5nscris autentic, dar vala)il ca 5nscris su)
semntur privat9
- c=nd o)li0aia unilateral are ca o)iect un lucru cert i determinat9
- c=nd o)li0aia asumat de de)itor este una de a (ace sau a nu (ace, teBtul
avand 5n vedere numai o)li0aia de a da9
- c=nd o)li0aia nu este determinat9
- 5n cazul cDitanelor li)eratorii, pentru c 5n acest caz este vor)a despre
eBecutarea unei o)li0aii iar nu i despre naterea ei, aa cum rezult din cuprinsul
art. ,,7+ C.civ.
Sanciunea 5n cazul lipsei meniunii ,,)un i apro)atA este aceeai ca i 5n Sanciunea 5n cazul lipsei meniunii ,,)un i apro)atA este aceeai ca i 5n
cazul (ormalitii multiplului eBemplar. Actul nu mai are puterea pro)atorie a unui cazul (ormalitii multiplului eBemplar. Actul nu mai are puterea pro)atorie a unui
21
$n doctrina IV.M. Ci)0'n&, #. B)r)i, Drept procesual civil. !urs selective. Teste grila, editia a $$$-a, d. All
GecH, Gucuresti, *++3J, s-a aratat ca (ormalitatea este necesara si in cazul in care o o)li0atie unilateral este
constatata intr-un inscris in (orma aparenta de conventie sinala0matica, precum si atunci cand o)li0atia este asumata
cu ocazia incDeierii unei conventii sinala0matice, (iind consemnata in inscrisul intocmit pentru constatarea
conventiei sinala0matice, deoarece, in realitate, este vor)a de doua operatiuni 6uridice.
22
M. T'0'rc', op.cit., p. 324
14
5nscris su) semnatur privat. <)li0aia nu este 5ns a(ectat 5i poate (i dovedit 5nscris su) semnatur privat. <)li0aia nu este 5ns a(ectat 5i poate (i dovedit
prin orice mi6loc de pro). prin orice mi6loc de pro).
Art.,,/4 C. civ. asimileaz actul su) semnatur privat cu actul autentic,
atunci c=nd actul este recunoscut de cel cruia i se opune sau dac a (ost declarat
ca vala)il prin veri(icarea de scripte.
Raiunea acestei asimilri este 6usti(icat prin (aptul c 5n am)ele cazuri
dovada coninutului actului este pe deplin (cut.
Recunoaterea poate (i (cut 5n mod eBpres sau tacit prin necontestarea
actului.
Dac partea care i-a recunoscut semntura sau a crei semnatur a (ost
veri(icat prin procedura veri(icrei de scripte, pretinde c 5nsrisul a (ost (alsi(icat
dup semnare, prin tersturi, adu0iri sau 5ndreptri, ori c 5nscrisul conine un
(als intelectual, ea va putea s de(imeze 5nscrisul ca (als pe calea artat de
dispozitiile art.,7+-,73 C. pr. civ. i cele ale C. Pr. pen.
&. Puterea doveditoare a +nscrisurilor sub semn.tur. privat. &. Puterea doveditoare a +nscrisurilor sub semn.tur. privat.
:nscrisul su) semnatur privat nu se )ucur de prezumia de autenticitate, :nscrisul su) semnatur privat nu se )ucur de prezumia de autenticitate,
ast(el 5nc=t cel care 5l (olosete s (ie scutit de orice dovad. ast(el 5nc=t cel care 5l (olosete s (ie scutit de orice dovad.
!otui, art. ,,/4 C.civ. prevede c actul su) semantur privat, recunoscut !otui, art. ,,/4 C.civ. prevede c actul su) semantur privat, recunoscut
de cel cruia i se opune are acelai e(ect ca actul autentic 5ntre cei care l-au de cel cruia i se opune are acelai e(ect ca actul autentic 5ntre cei care l-au
su)scris i 5ntre cei care reprezint drepturile lor. su)scris i 5ntre cei care reprezint drepturile lor.
Asta 5nseamn c actul (ace credin despre cuprinsul su p=n la pro)a Asta 5nseamn c actul (ace credin despre cuprinsul su p=n la pro)a
contrar, iar terii sunt inuti s 5l respecte contrar, iar terii sunt inuti s 5l respecte
23 23
. .
Sec%i&ne' IV. A,te c'te+)rii *e 6ncri&ri Sec%i&ne' IV. A,te c'te+)rii *e 6ncri&ri
23
Lezi art. ,,/1 C. civ. Actul autentic are deplinC credintC 5n privirea oricCrei persoane despre dispozitiile si
conventiile ce constatC. Becutarea actului autentic, care este 5nvestit cu (ormula eBecutorie, va (i suspendatC prin
punerea 5n acuzatie, c=nd se intenteazC o actiune criminalC
,
5n contra pretinsului autor al actului. $ar c=nd 5n cursul
unei instante civile actul se atacC de (als, tri)unalele
*
pot, dupC 5mpre6urCri, a suspenda provizoriu eBecutarea
actului. 3!. civ. 45&' 646' 67(8.
1/
%eniunea )acut. de creditori pe titlul de crean.. Asemenea meniuni au
putere doveditoare,cDiar dac nu sunt semnate i datate de creditor , dac tind a
pro)a li)erarea de)itorului de datorie.
Aceeai putere doveditoare o are i scriptura (cut de creditori pe dosul,
mar0inea sau 6osul duplicatului unui act sau cDitan, dar numai dac duplicatul se
a(l 5n m=inile de)itorului Iart.,,74 C. civ.J.
Puterea doveditoare a acestor meniuni
24
este lsat la aprecerea instanei
6udectoreti, deoarece ele au caracterul unor mrturisiri eBtra6udiciare scrise. C=nd
meniunile au (ost scrise de creditor pe duplicatul titlului de crean sau pe
cDitan, puterea lor doveditoare este 5ntrit de (aptul c aceste 5nscrisuri se a(l 5n
m=inile de)itorului.
egistrele' c.rile i "/rtiile casnice. Prin re0istre, cri i D=rtii casnice se
5nele0eE condici, caiete, carnete, un numr de (oi le0ate 5mpreun sau (oi volante
pe care o persoan are o)iceiul de a meniona acte i (apte 6uridice care o
intereseaz I venituri, cDeltuieli, pli, v=nzri sau cumprri, 5n scopul de a le
pstra amintirea J.
Aceste re0istre i D=rtii casnice prezint urmtoarele caracteristiciE
- inerea lor este (acultativ9
- meniunile trecute pe ele pot (i scrise de cel care le ine sau de o alt
persoan 5nsrcinat anume de acesta9
- meniunile scrise pot (i datate sau nedatate, semnate sau nesemnate.
Re0istrele i D=rtiile casnice nu (ac nici o credin 5n (avoarea celui care le
ine Iart. ,,73 C.civ.J, nici pentru a dovedi eli)erarea sa de o)li0aie, nici pentru a
dovedi un drept 5mpotriva altuia, cci nimeni nu-i poate crea sin0ur dovezi 5n
(avoarea sa i 5mpotriva altora. Dac 5ns cealalt parte din liti0iu se re(er la
24
Creditorul, 5mpotriva creia aceste meniuni vor (i invocate, va putea s le com)at, 5n am)ele cazuri, prin orice
mi6loace de dovad, inclusiv martori i prezumii, ele ne(iind 5nscrisuri 5n sensul dispoziiilor alin. , al art. ,,8,
C.civ., care s nu poat (i com)tut dec=t prin alte 5nscrisuri.
17
aceste re0istre sau D=rtii i convine ca ele s (ie (olosite 5n proces, instana
6udectoreasc le poate reine ca mi6loc de dovad, urm=nd s le aprecieze puterea
doveditoare 5n (uncie de 5ncrederea pe care acestea i-o pot inspira.
:n con(ormitate cu prevederile art. ,,73 C.civ., meniunile 5nscrise 5n
re0istrele i D=rtiile casnice (ac dovada 5mpotriva celui care le-a scris 5n
urmtoarele cazuriE
- c=nd ele anun 5n mod ne5ndoielnic primirea unei pli, 5n sensul lar0 de
eBecutare a unei o0li0aii9
- c=nd ele cuprind recunoaterea unei o)li0aii (a de ter, cu artarea
eBpres c meniunea s-a (cut pentru a ine loc de titlu 5n (avoarea terului creditor
:n am)ele cazuri, meniunile tre)uie scrise sau semnate de proprietarul
re0istrului sau D=rtiei volante, iar dac au (ost scrise de o alta persoan, aceasta s
(i (ost 5nsrcinat 5n mod special cu 5nscrierea meniunilor.
Puterea doveditoare
2/
a meniunilor 5nscrise 5n re0istrele i D=rtiile casnice
este lsat la aprecierea instanelor de 6udecat, ele ne(iind dec=t mrturisiri
eBtra6udiciare scrise. $nstana le poate reine 5n 5ntre0ul lor sau numai o parte
din ele.
egistele comerciale. :n concepia modern prin re0istre comerciale se
5nele0e un ansam)lu de documente, de la cele pe suport D=rtie la cele in(ormatice,
care consemneaz operaiile cu caracter patrimonial e(ectuate 5n cursul eBerciiului
comerului i care sunt inute 5n con(ormitate cu anumite re0uli, proprii (iecrui
sistem de eviden.
Dup modul 5n care sunt cerute i re0lementate de le0e, re0istrele comerciale
se 5mpart 5n E
aJ Re0istre o)li0atoriiE re0istrul 6urnal , re0istrul inventar i re0istrul copier.
2/
Cel 5mpotriva cruia ele sunt invocate la poate com)ate, cDiar 5n lipsa unui 5nceput de dovad scris, prin orice
mi6loace de dovad, inclusiv martori i prezumii, cci re0ula restrictiv prevzut de art. ,,8, alin. * C.civ. nu se
aplic dec=t la 5nscrisurile preconstituite I art. ,,8, alin. , C.civ.J.
18
)J Re0istrele (acultative-sunt acele re0istre ce se o)inuiesc 5n conta)ilitatea
comercial dar care nu sunt o)li0atorii, re0istre care sunt (oarte variate i depind de
volumul i natura activitii des(urate.
Re0istrele comerciale au o putere pro)atorie complet, 5n sensul c, odat
admise 5n instan, sunt apte, apro) (aptul pretins, independent de 5mpre6urarea c
ele sunt sau nu 5nsoite sau 5ntemeiate pe eBistena unor acte sau piese 6usti(icate.
:ntruc=t (ora lor pro)ant se 5ntemeiaz pe mrturisirea scris eBtra6udiciar a
comerciantului, acesta nu poate com)ate coninutul re0istrelor sale.
aJ Puterea pro)atorie a re0istrelor 5n (avoarea celor care le-au inut. :n
con(ormitate cu C. com., re0istrele o)li0atorii re0ulat inute pot (ace dovada 5ntre
comerciani pentru (apte i cDestiuni de comer. Aceste e(ecte sunt strict
re0lementate de ctre le0e i se )azeaz pe ideea de re0ularitate sancionat i
posi)ilitatea veri(icrii sau con(runtrii re0istrelor adversarilor.
Condiiile realizrii e(ectului pro)atoriu 5n (avoarea comerciantului care a
inut re0istrul sunt urmtoareleE
,.Re0istrele s (ie o)li0atorii9
*.Re0istrele s (ie re0ulat inute9
1.Re0istrele (ac pro)a
27
5n (avoarea comerciantului 5n raporturile cu alt
comerciant, deoarece numai 5n ast(el de raporturi este posi)il controlul reciproc.9
2."iti0iul s (ie de natura comercial, adic tre)uie s decur0 dintr-o
operaiune comercial, care constituie (ie o (apt de comer o)iectiv, (ie o (apt de
comer su)iectiv.
3."iti0iul s (ie de natura comercial, adic tre)uie s decur0 dintr-o
operaiune comercial, care constituie (ie o (apt de comer o)iectiv, (ie o (apt de
comer su)iectiv.
27
Credina con(erit re0istrelor 5i are suportul 5n posi)ilitatea con(runtrii lor, iar dac una din pri nu este
comerciant, re0istrele de comer nu (ac dovada impotriva necomerciantului.
2+
<peraiunea tre)uie s ai) caracter comercial pentru am)ele pri9 dac
operaiunea este civil pentru una dintre pri, re0istrele comerciale nu (ac dovada
5n (avoarea celui care le-a inut, 5ntruc=t comercianii nu sunt o)li0ai s
5nre0istreze operaiile civile, ceea ce 5nseamna c lipsete posi)ilitatea con(runtrii
posturilor reciproce din re0istre.
)JPuterea pro)atorie a tuturor re0istrelor 5mpotriva celor care le ine.
Re0istrele comercianilor, cDiar nere0ulat inute, (ac pro)a 5mpotriva lor. De
aceasta dat, le0iuitorul nu condiioneaz aceast putere pro)atorie
28
.
!otui, partea care intenioneaz s se serveasc de aceste re0istre nu poate
scinda coninutul lor.
cJPrezumiile 5n (avoarea comerciantului izvor=te din re0istrele (acultative
re0ular inute. Re0istrele (acultative pot s constituie prezumii 5n (avoarea
comerciantului care le-a inut, dac datele sunt re0ulat menionate, iar prezumiile
sunt temeinice, precise, concordante i 5n relaie cu 5nscrisurile din re0istrele
o)li0atorii.
Aceste prezumii vor putea (i completate cu alte mi6loace de pro) admise
de le0e, 5n cazurile concrete.
Scrisorile misive. Corespondena 5ntre dou persoane poate conine, uneori,
mrturisirea eBtra6udiciar a unor (apte pro)atorii, 5n acest caz ea poate servi ca
mi6loc de pro) 5n 6ustiie. Folosirea scrisorii de ctre destinatar este supus la
restricii varia)ile, 5n raport cu coninutul scrisorii, care poate avea un caracter
con(idenial. Protecia le0al a secretului corespondenei este un aspect al dreptului
oricrei persoane de a nu i se divul0a viaa sa personal. Pro)lema limitelor
(olosirii 5n 6ustiie a corespondenei este le0at de coninutul con(idenial al
scrisorii.
28
Re0istrele (ac credina indi(erent dac sunt sau nu re0ulat inute i (ac pro)a nu numai re0istrelor o)li0atorii, ci i
cele (acultative, 5n a(aceri cDiar necomerciale (a de un comerciant, precum i in (avoarea necomercianilor.
2,
!erii pot (olosi 5n 6ustiie scisorile misive, 5n aceleai condiii, dar ei tre)uie
s dovedeasc c au intrat 5n mod licit 5n posesia scrisorii respective, cci, dac au
do)=ndit-o printr-un act delictuosI sustra0ere sau (raudJ, asemenea (apte,
sancionate de Codul penal, constituie o piedic la prezentarea scrisorii.
Aa cum se su)liniaz 5n literatura 6uridic, dac tre)uie respectat ceea ce
constituie element con(idenial 5ntr-o scrisoare misiv, celelalte piedici le0ate de
consideraii nu pot (i reinute, aceast opunere venind 5n con(lict cu principiul
adevrului o)iectiv i cu dreptul instanei de a 5ncuviina i ordona orice mi6loc de
pro) necesar. Deci, temeinicia opunerii va (i apreciat de instana de 6udecat. Ca
pro), scrisoarea misiv este o mrturisire eBtra6udiciar. De eBemplu, dac o
scrisoare
3+
, semnat de autorul ei, cuprinde o remitere de datorie, ea constituie un
adevrat 5nscris su) semntur privat.
Telegramele. !ele0ramele, ca mi6loc de pro), sunt prevzute 5n Codul
comercial i nu 5n cel civil. Ceea ce este caracteristic pentru un ast(el de 5nscris,
este (aptul c destinatarul tele0ramei nu primete ori0inalul ei care este trimis de
eBpeditor, ci o copie certi(icat de un (uncionar de stat.
Acestuia, la r=ndul su, i s-a transmis prin semne mesa6ul de la un alt
(uncionar care a primit ori0inalul de la un eBpeditor. Deoarece (uncionarul de la
sosire nu are ori0inalul 5n (aa sa, el nu d destinatarului o copie dup semnele
primite care, dac este contestat, nu constituie o dovad.
Dac transmiterea s-a (cut corect, tele0ramele (ac dovad la (el ca 5nscrisul
privat, cu condiia ca ori0inalul s (i (ost semnat de eBpeditor. :n cazul 5n care este
semnat de o alt persoan, va avea aceeai (or pro)atorie, cu condiia ca cel
interesat s poat (ace dovada c tele0rama a (ost prezentat la o(iciul tele0ra(ic de
ctre transmitor sau, cel puin, c a (ost trimis de ctre acesta la o(iciu
3,
.
3+
Dac scrisoarea cuprinde o mrturisire a autorului, aceasta este o mrturisire eBtra6udiciar scris care va (i primit
cDiar dac o)iectul liti0iului nu poate (i dovedit prin martori, cci restricia din art. ,*+3 C.civ. se re(er numai la
mrturisirea eBtra6udiciar ver)al.
3,
Art. 27 C.com., prin cuprinsul su, sta)ilete responsa)ilitatea pentru o trimitere uni(orm, (ac=nd trimitere la
principiile 0enerale 5n materie de culp. !ransmitorul tele0ramei se prezum 5n-a(ar de orice culp, dac trimite
2*
.bo,urile. :n literatura noastr 6uridic, printre alte 5nscrisuri (i0ureaz i
r)o6urile, care, spre deose)ire de celelalte inscrisuri, constituie o pro)
preconstituit.
R)o6ul a (ost un mi6loc de pro) utilizat 5n trecut 5n mediul rural de
persoanele care nu tiau s scrie i s citeasc, materializat 5ntr-o )ucat de lemn,
despicat lon0itudinal 5n dou su)diviziuni e0ale, pe care se marcau prin crestturi
transversale identice prestaiile unilaterale sau succesive ale prilor.
Dac cele dou su)diuviziuni ale r)o6ului Ic=te una la (iecare parteJ
alturate, coincideau 5n ceea ce privete crestturile (cute pe ele, atunci acest lucru
ecDivala cu dovada eBistenei prestaiilor, consider=ndu-se c pro)a era (cut
numai p=n la concurena numrului cel mai mic de crestturi identice ca (orm.
Fora pro)ant a r)o6urilor este, p=n la pro)a contrar, dac se 5ndeplinete
condiia prevzut de art. ,,7/ C.civ., respectiv crestturile s (ie e0ale i
corelative. Dac aceast condiie nu este 5ndeplinit
3*
, puterea pro)atorie este p=n
la concurena numrului cel mai mic de crestturi.
9nscrisul +n )orm. electronic.. ste de(init de art. 2 din "e0ea nr. 233N*++,
privind semnatura electronic ast(elE ,,o colecie de date 5n (orm electronic 5ntre
care eBist relaii lo0ice i (uncionale i care redau litere, ci(re sau orice alte
caractere cu semni(icaie inteli0i)il, destinate a (i citite prin intermediul unui
pro0ram in(ormatic sau al altui procedeu similarA.
Semntura electronic reprezint ,,date 5n (orm electronic, care sunt
ataate sau lo0ic asociate cu alte date 5n (orma electronic i care servesc ca
metod de identi(icareA.
tele0rama recomandat sau colaionat- aceast oparaie const=nd 5n repetarea cuprinsului tele0ramei de ctre o(iciul
care o primete contra unei suprataBe, scriindu-se 5n tele0ram cuv=ntul @colaionatA. :n operaiile comerciale
curente Imai ales pe plan internaionalJ se (olosete mai mult teleBul, care prezint avanta6ul eliminrii erorilor de
transmitere
3*
Aceast nepotrivire se poate dovedi c este pricinuit de reaua credin a uneia din pri.
21
Potrivit art. 3 din "e0ea nr. 233N*++,, 5nscrisul 5n (orm electronic este
asimilat, 5n ceea ce privete condiiile i e(ectele sale, cu 5nscrisul su) semntur
privat, dac are 5ncorporat, ataat sau asociat o semntur electronic eBtins,
care tre)uie s 5ndeplineasc dou condiiiE s (ie )azat pe un certi(icat cali(icat
nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv i s (ie 0enerat cu a6utorul unui
dispozitiv securizat de creare a semnturii electronice.
:n ceea ce privete (ora doveditoare a 5nscrisului 5n (orm electronic cruia
i s-a 5ncorporat, ataat sau asociat o semntur electronic, dac acesta este
recunoscut de cel cruia i se opune, va avea 5ntre semnatarii lui i 5ntre
reprezentanii acestora acelai e(ect ca i 5nscrisul autentic Iart. 4 din "e0ea
nr. 233N*++,J. Dac una dintre pri nu recunoate 5nscrisul sau semntura, instana
va tre)ui s dispun veri(icarea acesteia printr-o eBpertiz teDnic de specialitate.
Dac le0ea cere (orma scris ca o condiie de pro) sau de validitate a
actului 6uridic constatat prin 5nscrisul 5n (orm electronic, aceast condiie va (i
5ndeplinit dac 5nscrisului 5n (orma electronic i s-a 5ncorporat, ataat sau asociat
lo0ic o semntur electronic eBtins, )azat pe un certi(icat cali(icat i 0enerat
prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnturii Iart. / din "e0ea
nr. 233N*++,J.
:n a(ara acestora, 5n cate0oria ,,alte 5nscrisuriA pot (i incluse i copiile dup
5nscrisuri Iart. ,,77 C. civ.J, actele reco0nitive Iart. ,,78 C. civ.J i actele
con(irmative Iart. ,,8+ C. civ.J.

CAPITOLUL III. PROBA TESTIMONIAL8 CAPITOLUL III. PROBA TESTIMONIAL8
22
Secti&ne' I. N)ti&ni intr)*&ctive Secti&ne' I. N)ti&ni intr)*&ctive
;artorii sunt acele persoane strine de proces care, cDemate 5n (aa instanei,
sunt o)li0ate de a relata despre acte i (apte 5n le0tur cu cauza care se 6udec i
sunt utile la rezolvarea ei. De aceste (apte ei tre)uie sa (i luat cunostinta personal
31
.
Relatarea (cut de martor 5n (aa instanei poart denumirea de depoziie de
martor sau pro)a testimonial.
;i6locul de pro) nu este martorul ca persoan, ci depoziia sa, care este
de(init ca (iind acea relatare (cut de o persoan, oral, 5n (aa or0anelor 6udiciare,
despre un (apt trecut precis i pertinent pe care 5l cunoate.
:ntr-o alt de(iniie, mrturia este vzut ca relatarea oral (cut de o
persoan 5n (aa instanei de 6udecat cu privire la acte sau (apte liti0ioase,
sv=rite 5n trecut, despre care are cunotin personal
32
.
:ns eBist posi)ilitatatea ca persoana s nu (i perceput direct cu simurile
sale (aptele pentru care este cDemat s vor)asc, ci a auzit despre (apte de la o
alt persoan. Aceast depoziie poart denumirea de mrturie indirect i este
acceptat de ctre sistemul nostu de drept pentru c persoana a auzit despre (apte i
este 5n stare s indice persoana de la care a auzit realitatea contestat.
:n procesul civil pro)a cu martori nu se poate (olosi oric=nd, posi)ilitatea
(olosirii ei (iind limitat. "e0ea civil nu admite pro)a cu martori 5n cazul 5n care
prile liti0ante au posi)ilitatea de a-i procura pro)e scrise. Ast(el suntem
5ndreptii s credem c pro)a cu martori nu e o pro) de drept comun, ci o pro)
de eBceptie.
Secti&ne' II. A*.ii0i,it'te' /r)0ei teti.)ni',e Secti&ne' II. A*.ii0i,it'te' /r)0ei teti.)ni',e
31
Lezi M. T'0'rc', Drept procesual civil' vol. I, editia a $$-a revazuta si adau0ita, d. #niversul Juridic, Gucuresti,
*++7, p. 34,
32
#Ce. Be,ei&, Drept civil rom/n. Introducere +n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediia a O$-a, revzut i
adu0it de ;arian %icolae i Petric !ruc, d. #niversul Juridic, Gucureti, *++/, p.,*,
23
Pro)lema admisi)ilitii pro)ei cu martori
33
este re0lementat in C.Civ. la
articolele ,,8,-,,84.
Re0ula principal care se desprinde din 5nc primul articol citat este aceea
cE ,,dovada actelor 6uridice al cror o)iect are o valoare mai mare de *3+ lei, cDiar
pentru depozit voluntar, nu se poate (ace dec=t prin act autentic sau prin act su)
semnatur privatA.
Dup cum se poate o)serva de la o prim citire a teBtului vedem c
dovedirea actului se (ace 5n (uncie de valoarea o)iectului actului. Aceast
restricie nu a(ecteaz validitatea actului, ci a(ecteaz posi)ilitatea pro)rii lui.
valuarea o)iectului actului este necesar a (i (acut 5n momentul 5ncDeierii actului,
aceasta deoarece prile tre)uie s tie consecina (aptului c tre)uie s 5ncDeie un
mi6loc de pro) preconstituit. Articolul ,,81 prevede restricia restr=n0erii aciunii
c=nd iniial s-a pretins o sum mai mare de *3+ de lei i nu eBist 5nscris
doveditor
34
. Art.,,82 prevede imposi)ilitatea (ra0mentrii creanei cDiar c=nd se
pretinde o sum mai mic de *3+ de lei. Art. ,,84 prevede c se oprete
introducerea unor aciuni succesive cu valori su) *3+ de lei, dac, unindu-le pe
toate, se a6un0e la o sum mai mare de *3+ lei.
;odi(icarea contractului, renunarea la contract ori stin0erea o)li0aiei prin
plat sunt supuse aceluia mi6loc de pro), dovada lor neput=ndu-se (ace dec=t prin
5nscris.
%u este neaprat s pro)m prin 5nscris (aptele materiale productoare de
e(ecte 6uridice cum ar (iE inundaie, cutremur, trsnet I(apte naturaleJ sau uciderea
ori rnirea unei persoane I(apte ale omului care pot (i dovedite cu martori
33
A. I)n'-c& @20amen al practicii ,udiciare cu privire la admisibilitatea probei cu martoriA, p.,*+
34
Dac se sta)ilete c creditorul a consimit s primeasc pli (racionate9 pro)a cu martori devine admisi)il,
cDiar dac o)li0aia 5mprumutului privea restituirea unei sume mai mari de *3+ de lei
24
indi(erent de valoarea o)iectuluiJ. C=nd dreptul de proprietate a (ost do)=ndit prin
mi6loace ori0inare cum ar (i uzucapiunea sau ocupaia, dovada proprietii se poate
(ace i prin administrarea pro)ei cu martori.
$nterdicia de a se dovedi cu martori, prin eBcepie, se re(er totui i la
anumite (apte naturale, stri de (apt care, datorit interesului social care-l
reprezint nu poate (i dovedit cu martori. Cum ar (i de eBempluE (aptul naterii sau
al morii9 starea civil9 care potrivit le0ii se pot dovedi numai prin certi(icatele de
stare civil.
:n art.,,8, alin. * C. Civ. se prevede c Knu se va primi niciodat o dovad
prin martori, 5n contra sau peste ceea ce cuprinde actul, nici despre ceea ce se
pretinde c s-a zis 5nnainte, la timpul sau 5n urma con(ecionrii actului, cDiar cu
privire la o sum ce nu depete *3+ de lei.
:nscrisul reprezent=nd voina real a prilor din momentul 5ncDeierii
contractului este (iresc ca aceast voin s nu poat (i dovedit dec=t prin 5nscrisul
5ntocmit la acea dat. Concluzion=nd, re0ula de (a nu permite dovada cu martori
nici 5n contra nici peste cuprinsul actelor scrise, cDiar dac valoarea ce se are 5n
discuie nu depete *3+ de lei. ;odi(icarea voinei prilor va putea (i posi)il
prin 5ntocmirea unui nou 5nscris..
Re0ula de (a nu tre)uie 5neleas 5ntr-un mod a)solut. Ast(el, ea tre)uie s
in seama de anumite re0uli dero0atorii cum ar (iE
aJ ea se re(er numai la prile contractului pentru terele persoane care vor s
com)at prevederile 5nscrisului se poate (olosi pro)a cu martori9
)J se poate aplica doar 5nscrisurilor preconstituite9
cJ pro)a cu martori devine admisi)il numai c=nd se 5ncearc dovedirea cauzei
ilicite a 5nscrisului, dolul, violena sau eroarea uneia dintre pri 5n momentul
5ncDeierii contractului9
2/
dJ pro)a cu martori devine admisi)il i atunci c=nd se tinde dovedirea
5mpre6urrilor de (apt posterioare 5ncDeierii actului, aceasta cu condiia s nu
contravin actului i s nu duc la modi(icarea 5nscrisului9
eJ c=nd se urmrete a dovedi unele clauze o)scure, ecDivoce i este necesar
lmurirea lor, 5ntruc=t a interpreta nu 5nseamn a pro)a 5n contra sau peste
cuprinsul contractului.
:n art.,,8, alin. 1 C. Civ. prile Kpot conveni ca i 5n cazurile artate mai
sus s se poat (ace dovada cu martori dac acesta privete drepturi de care ele pot
s dispunK. Putem crede c acest alineat are o du)l semni(icatieE
- sta)ilete natura dispozitiv a primelor dou alineate9
- creeaz o nou eBcepie la re0ulile sta)ilite in ele. De aici putem concluziona
c re0ulile sta)ilite nu se impun prilor. Acestea pot s convin, eBpres sau tacit,
la administrarea pro)ei cu martori, dac liti0iul se poart asupra unor drepturi de
care ele pot s dispun. Re0ulile cuprinse 5n alin. , i * mai pot avea i alte
eBcepii, 5n care pro)a cu martori devine admisi)il, indi(erent de valoarea
liti0iului sau de eBistena unui 5nscris 6uridic preconstituit. Aceste eBcepii suntE
eBistena unui 5nceput de dovad scris9 imposi)ilitatea de a preconstitui sau pstra
pro)a scris9 materia o)li0aiilor comerciale i dovada )unurilor proprii 5ntre soi.
,.9nceputul de dovad. scris. se arat 5n art.,,8/ C. Civ. re(erindu-se la cele
dou re0uli restrictive 5nscrise 5n alin. , i * ale art ,,8, nu se aplic 5n cazul 5n
care eBist un 5nceput de dovad scris. !ot 5n articolul citat este re0lementat (aptul
c orice scriptur a aceluia 5n contra cruia s-a (ormat petiia sau celui ce el
reprezint i care scriptur se (ace a (i crezut (aptul pretins.
Pentru ca s eBiste un 5nceput de dovad scris i ast(el pro)a cu martori s
poat (i admis, le0ea cere 5ntrunirea urmtoarelor condiiiE
aJ eBistena unei scripturi 5n sensul oricrui (el de 5nscris cum ar (iE orice (el de
27
scriere, 5nsemnri, note, declaraii eBtra6udiciare,cDitane care atest primirea unei
sume de )ani. Poate (i socotit de asemenea un 5nceput de dovad scris orice
5nscris autentic care s-a 5ntocmit (ar respectarea (ormalitilor prevzute de le0e,
un 5nscris su) semnatur privat nesemnat, sau cruia 5i lipsete meniunea de
K)un i apro)atK ori a (ost (cut (r a se meniona numrul de eBemplare ori0inale,
o scisoare i eBemplele pot continua. Se consider a (i un 5nceput de dovad scris
re(uzul ne6usti(icat al prii de a se prezenta ori de a rspunde 5n (aa instanei
atunci c=nd ea este cDemat la intero0atoriu.
)J 5nscrisul s emane de la partea creia i se opune sau de la o alt persoan pe
care o reprezint partea9
cJ 5nscrisul s poat (i crezut.
*.Imposibilitatea de a preconstitui sau de a p.stra proba scris.. Potrivit art.
,,87 C.Civ re0ulile prevzute de art. ,,8, la alin. , i * nu se aplic atunci ,,c=nd
creditorului nu i-a (ost cu putin a-i procura o dovad scris despre o)li0aia ce
pretinde, sau a conserva dovada luatA. Ca eBemplu art. ,,87 indic urmtoarele
patru cazuri 5n care preconstituirea unui 5nscris sau conservarea lui este imposi)ilE
aJ la o)li0aiile ce se nasc din cvasi-contracte, din delicte sau cvasi-delicte
3/
9
)J la depozitul necesar, 5n caz de incendiu, ruin, tumult sau nau(ra0iu i la
depozitele ce (ac cltorii unde tra09 5n toate aceste cazuri 6udectorul va avea 5n
vedere calitatea persoanelor i circumstanele (aptului9
cJ la o)li0aiile contractante 5n caz de accidente neprevzute, c=nd nu era cu
putin realizarea de 5nscrisuri9
dJ cnd creditorul a pierdut titlul ce-i ddea aceast calitate, dintr-o cauz de
(or ma6or neprevzut i (r a i se putea imputa 5n aceast privin o
comportare culpa)il.
3/
A se vedea !ri). Suprem, col. civ., dec. nr. **,N,84, 5n ".P nr 4N,84,, p. ,,8
28
numerarea (cut anterior nu este strict i nici limitativ put=ndu-se
adu0a alte cazuri cum ar (iE
aJ impos)ilitatea moral de a preconstitui 5nscrisuri din cauza raporturilor de
5ncredere dintre pri
37
Icum ar (i raporturile dintre soi i rudele apropiate9
raporturile dintre prieteni9 dintre medic i pacient9 raporturile dintre in(erior i
superiorJ c=nd creditorul nu poate cere dovada scris.
C=nd valoarea preteniilor (ormulate prin aciune este mai mare de *3+ de lei
nu se poate primi pro)a cu martori, a(ar de cazul 5n care p=r=tul consimte sau
eBist un 5nceput de dovad scris, precum i 5n situaiile descrise la art. ,,87. %u
poate (i 5ndoial c 5n relaiile o)inuite 5ntre prile artate anterior sunt
incompati)ile cu comportri din care ar reiei o lips de 5ncredere a unora (a de
alii, cum ar (i aceea de pretindere de a 5ntocmi 5nscrisuri pentru constatarea
operaiilor 6uridice eBistente.
)J cazurile de depozit 5n care, 5n mod o)inuit, nu se 5ntocmesc 5nscrisuri,cum
ar (i de eBemplu, depozitul de Daine (cut la 0ardero)a unei sli de spectacole,
restaurante, )i)lioteci.
1.Proba obligaiilor comerciale. Aceast pro)lem este re0lementat de
art. 14 C.Com 5n care se arat c o)li0aiile i plile 5n materie comercial se
pro)eaz cu ,,martori, de c=te ori autoritatatea 6udectoreasc ar crede c tre)uie s
admit pro)a testimonial, i aceasta cDiar 5n cazurile prevzute de art.,,8,
codicele civileA.
:n materia dreptului comercial, sunt re0lementate mi6loace de pro)
suplimentare cum ar (iE re0istrele comerciale9 corespondena9 tele0ramele i
37
$ndi(erent din ce (el de relaii izvorte imposi)ilitatea moral, este esenial constatarea eBistenei 5n realitate a
unei atare imposi)iliti care tre)uie s (ie apreciat 5n raport cu calitatea persoanelor i circumstanelor (aptelor,
temeinic veri(icate de ctre instana, partea interesat (iind o)li0at s dovedeasc prin orice mi6loace de pro)
5mpre6urrile de (apt din care a rezultat pretinsa imposi)ilitate moral.
3+
(acturile acceptate, iar 5n ceea ce privete administrarea pro)ei cu martori se
creeaz un re0im speci(ic cum ar (iE
aJ 5n materia comercial se poate dovedi cu martori (c=ndu-se dero0are de la
ar.,,8, alin. ,.
Judectorul are dreptul de a acorda sau dimpotriv de a respin0e pro)a cu
martori solicitat, cu o)li0aia de a motiva decizia sa. Spunem aceasta deoarece o
alt re0lementare anume art. *83 C. Proc. Civ. ne indic (aptul c instana de apel
este 5n msur s procedeze la re(acerea sau completarea pro)elor administrate de
prima instan, iar pentru a veri(ica modul de administrare a pro)elor de ctre
instana a crei Dotr=re se cere des(iinat, tre)uiesc cunoscute motivele pentru
care s-au 5ncuviinat ori s-au respins anumite mi6loace de pro).
)J Pro)a cu martori este admisi)il i 5n contra sau peste ceea ce cuprinde un
5nscris. :ns admisi)ilitatea pro)ei cu martori tre)uie realizat doar 5n (uncie de
5mpre6urri, 5ns av=ndu-se 5n vedere ca prin (olosirea acestei pro)e s nu se
5ncalce voina prilor.
2J Dovada bunurilor proprii +ntre soi
56
. Prin art. 3 alin., Decret 1, N,832 se
prevede c 5ntre soi dovada calitii de )un propiu se poate realiza prin orice
mi6loc de pro)E
aJ Dovada c un )un este propriu se poate (ace nu numai prin 5nscrisuri, ci i
prin martori, (r nici o restricie, cDiar dac avem 5n discuie acte ce depesc
valoarea de *3+ de lei.
Aceasta deoarece eBist imposi)ilitatea moral 5ntre soi de a realiza un 5nscis,
provocat de raporturile normale ce se nasc 5ntre soi.
38
I. P. ;i,i/ec& , Tratat de dreptul )amiliei, ditura All, Gucureti ,881, p.,8/ 9 Petre Anc', Dovada calit.ii de
bun propriu' 5n 5nc"eierea c.s.toriei i e)ectele ei, ditura Academiei Repu)licii Socialiste Rom=nia, Gucureti
,87+ p.,**
3,
:ns, dac )unurile au venit 5n proprieatatea soului prin intermediul actelor
6uridice solemne, (orma cerut de le0e nu poate (i suplinit prin alte mi6loace de
pro).
)J <ricare dintre soi poate dovedi, (olosind oricare mi6loc de pro), cDiar
pro)a cu martori, cDiar 5mpotriva sau peste coninutul unui act scris, c anumite
)unuri nu sunt comune, ci sunt )unuri propii.
Secti&ne' III. A*.initr're' /r)0ei teti.)ni',e Secti&ne' III. A*.initr're' /r)0ei teti.)ni',e
Administrarea pro)ei prin declaraiile martorilor este re0lementat de Administrarea pro)ei prin declaraiile martorilor este re0lementat de
art. ,74-*++ C.pr.civ. Propunerea martorilor se (ace potrivit re0ulilor 0enerale, deci art. ,74-*++ C.pr.civ. Propunerea martorilor se (ace potrivit re0ulilor 0enerale, deci
reclamantul va arta martorii 5n cererea de cDemare 5n 6udecat, sau cel mai t=rziu reclamantul va arta martorii 5n cererea de cDemare 5n 6udecat, sau cel mai t=rziu
5n prima zi de 5n(isare su) sanciunea de cderii din pro), cu eBcepiile 5n prima zi de 5n(isare su) sanciunea de cderii din pro), cu eBcepiile
prevzute la art. ,17 C.pr.civ. prevzute la art. ,17 C.pr.civ.
Dac pro)a s-a 5ncuviinat 5n cursul 6udecii, partea este o)li0at s depun Dac pro)a s-a 5ncuviinat 5n cursul 6udecii, partea este o)li0at s depun
lista cu martori 5n termen de 3 zile de la 5ncuviinare lista cu martori 5n termen de 3 zile de la 5ncuviinare
4+ 4+
. .
Propunerea martorilor se (ace nominal, iar partea creia i s-a 5ncuviinat Propunerea martorilor se (ace nominal, iar partea creia i s-a 5ncuviinat
pro)a cu martori este datoare s depun 5n 3 zile suma (iBat de instan pentru pro)a cu martori este datoare s depun 5n 3 zile suma (iBat de instan pentru
transportul i desp0u)irea martorilor Iart. ,/+ C.pr.civJ 5ns decderea poate (i transportul i desp0u)irea martorilor Iart. ,/+ C.pr.civJ 5ns decderea poate (i
evitat prin prezentarea martorilor la termenul (iBat pentru audierea lor. evitat prin prezentarea martorilor la termenul (iBat pentru audierea lor.
$nstana poate limita numrul martorilor propui, cu respectarea principiului $nstana poate limita numrul martorilor propui, cu respectarea principiului
e0alitii prilor. :n 5ncDeierea prin care se 5ncuviineaz pro)a cu martori se trec e0alitii prilor. :n 5ncDeierea prin care se 5ncuviineaz pro)a cu martori se trec
i (aptele asupra crora acetia vor (i ascultai. i (aptele asupra crora acetia vor (i ascultai.
4+
A se vedea art. ,74 alin. * C.pr.civ.
3*
:n principiu, orice persoan care are cunotin despre (aptele cauzei poate (i :n principiu, orice persoan care are cunotin despre (aptele cauzei poate (i
ascultat ca martor. "e0ea nu impune o limit de v=rst, dar prevede c la depoziia ascultat ca martor. "e0ea nu impune o limit de v=rst, dar prevede c la depoziia
minorului su) ,2 ani i la cea a persoanelor 5n mod vremelnic lipsite de minorului su) ,2 ani i la cea a persoanelor 5n mod vremelnic lipsite de
discernm=nt, se va ine seama de situaia special a martorilor discernm=nt, se va ine seama de situaia special a martorilor
4, 4,
. .
Bist unele cate0orii de persoane care nu pot (i ascultate ca martori, ca de Bist unele cate0orii de persoane care nu pot (i ascultate ca martori, ca de
eBemplu rudele i a(inii p=n la 0radul $$$ inclusiv, soul sau (ostul so, cei pui su) eBemplu rudele i a(inii p=n la 0radul $$$ inclusiv, soul sau (ostul so, cei pui su)
interdicie 6udectoreasc, cei condamnai pentru mrturie mincinoas. interdicie 6udectoreasc, cei condamnai pentru mrturie mincinoas.
#nele cate0orii au dreptul s re(uze a depune mrturie pentru a pstra #nele cate0orii au dreptul s re(uze a depune mrturie pentru a pstra
secretul pro(esional i a respecta con(idenialitatea in(ormaiilor pe care le-au secretul pro(esional i a respecta con(idenialitatea in(ormaiilor pe care le-au
primit 5n aceast calitate. primit 5n aceast calitate.
Ascultarea martorilor se (ace 5n instan sau la locuina lor, dac din motive Ascultarea martorilor se (ace 5n instan sau la locuina lor, dac din motive
5ntemeiate acetia nu pot veni 5n instan. Fiecare martor este ascultat separat, dup 5ntemeiate acetia nu pot veni 5n instan. Fiecare martor este ascultat separat, dup
depunerea 6urm=ntului prevzut la art. ,81 alin. , C.pr.civ depunerea 6urm=ntului prevzut la art. ,81 alin. , C.pr.civ
4* 4*
. .
Secti&ne' IV. A/reciere' /r)0ei teti.)ni',e Secti&ne' IV. A/reciere' /r)0ei teti.)ni',e
Analiza depoziiilor martorilor tre)uie (cut at=t 5n raport cu persoana
martorului, c=t i cu (aptul sau 5mpre6urrile la care acesta se re(er 5n mrturia sa.
:n aprecierea depoziiei martorilor, instana tre)uie s rezolve, dou pro)lemeE
aJ pro)lema sinceritiii sau (alsitii depoziiei martorilor9
)J pro)lema corelaiei dintre relatrile martorului i (aptele prezentate de
ctre acesta.
Prima pro)lem se poate rezolva prin con(runtarea depoziiei martorului cu
4,
A se vedea art. ,83 C.pr.civ.
4*
;artorul care, (ara motive temeinice, re(uBa depunerea 6uramantului va (i amendat prin incDeiere eBecutorie,
putand (ii o)li0at la despa0u)iri pentru partea vatamata. A se vedea in acest sens si #C. B)nci&, Institutii de drept
civil' d. Almarom, Rm. Lalcea, *++1, p.,8,
31
5mpre6urrile de (apt sta)ilite su(icient de precis prin alte mi6loace de pro),
precum i prin aprecierea unor elemente eBterioare cauzei cum ar (iE a(eciunea sau
dumnia dintre martor i una dintre pri, dac martorul este sau nu interesat 5n
proces.
A doua pro)lem se rezolv prin e(ectuarea unui eBamen asupra (acultilor
(izico-psiDice ale martoruluiE perceperea9 memori#area9 evocarea )aptului
perceput i memori#at.
Drept urmare instana 5n le0tur cu aptitudinile prezentate anterior va tre)ui
s veri(ice starea simurilor, inteli0ena, a(ectivitatea i memoria martorului9 locul,
timpul i condiiile 5n care s-a des(urat percepia9 intervalul de timp care s-a scurs
de la momentul percepiei9 capacitatea de redare a (aptului redat i memorat.
:n urma acestor eBaminri instana poate a6un0e la concluzia c depoziia
martorului este sincer i merit a (i reinut, (ie c este nesincer sau
neconcludent pentru cauz i urmeaz a (i 5nlturat.
Dac instana constat c martorul cu tiin a (cut a(irmaii mincinoase sau
nu a spus tot ceea ce tia, ori a (ost mituit, va 5ncDeia un proces ver)al cu privire la
cele constatate i va trimite pe martor 5n (aa or0anelor 6udiciare penale.
Fora pro)ant a mrturiei este lsat la aprecierea instanei. $nstana dup ce a
apreciat depoziia martorului, va tre)ui s se pronune asupra (aptelor i
5mpre6urrilor asupra crora martorul a depus, 5n sensul dac a (ost pro)at i 5n ce
msur. Rezultatele la care se poate a6un0e suntE (aptul pro)at a (ost dovedit i nu
las urm de 5ndoial, las 5ndoial asupra realitii, este nesi0ur i va tre)ui
dovedit prin alte mi6loace de pro).
32
CAPITOLUL IV. M8RTURISIREA CAPITOLUL IV. M8RTURISIREA
Sec%i&ne' I. N)%i&ne', :e,&ri,e -i c'r'ctere,e .rt&riirii Sec%i&ne' I. N)%i&ne', :e,&ri,e -i c'r'ctere,e .rt&riirii
;rturisirea este recunoaterea de ctre o persoan a unui act sau (apt pe ;rturisirea este recunoaterea de ctre o persoan a unui act sau (apt pe
care o alt persoan 5i 5ntemeiaz o pretenie i care este de natur s produc care o alt persoan 5i 5ntemeiaz o pretenie i care este de natur s produc
e(ecte contra autorului ei e(ecte contra autorului ei
41 41
. .
41
#Ce. Be,ei&, Drept civil rom/n. Introducere +n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediia a O$-a, revzut i
adu0it de ;arian %icolae i Petric !ruc, d. #niversul Juridic, Gucureti, *++/, p.,**
33
;rturisirea este un act 6uridic din punct de vedere al dreptului civil i un ;rturisirea este un act 6uridic din punct de vedere al dreptului civil i un
mi6loc de pro) din punct de vedere al dreptului procesual civil. Ca act 6uridic, mi6loc de pro) din punct de vedere al dreptului procesual civil. Ca act 6uridic,
mrturisirea este irevoca)il mrturisirea este irevoca)il
42 42
. .
Art. ,*+2-,*+4 C.civ. distin0 5ntre mrurisirea 6udiciar i cea Art. ,*+2-,*+4 C.civ. distin0 5ntre mrurisirea 6udiciar i cea
eBtra6udiciar. eBtra6udiciar.
;rturisirea 6udiciar este recunoaterea (cut 5naintea instanei de 6udecat
care 6udec procesul 5n care are loc actul recunoaterii. :n articolul ,*+4 alin. , C.
Civ. E ,,mrturisirea 6udiciar se (ace 5naintea 6udectorului de 5nsi partea
pri0onitoare sau de un 5mputernicit special al ei spre a (ace mrturisirea.A
;rturisirea e0tra,udiciar. este recunoaterea (cut de orice parte 5na(ara
instanei de 6udecat. Aceast recunoatere poate (i (cut ver)al sau su) (orm
scris. Re0lementarea Codului civil 5n aceast materie anume art. ,*+3 precizeaz
cE ,,nu poate servi de dovad c=nd o)iectul contestaiei nu poate (i dovedit prin
martoriA.
Dup modul de eBprimare avem mrturisire e0pres. i tacit.
43
.
Dup structur, distin0em trei (eluri de mrturisireE
- simpl., este recunoaterea preteniei reclamantului, (cut de ctre p=r=t, aa
cum a (ost (ormulat pretenia9
- cali)icat., const 5n recunoaterea de ctre p=r=t a (aptului invocat de reclamant,
dar i a altor 5mpre6urri ce au le0atur cu (aptul invocat9
- comple0.' const 5n recunoaterea de ctre p=r=t a (aptului invocat de
reclamant, dar i a altuia, ulterior, care 5l aniDileaz pe primul.
Recunoaterea este un act unilateral' produc=ndu-i e(ectele (r a mai (i
necesar acceptul celeilalte pri. Drept urmare din momentul 5n care a (ost
42
A se vedea art. ,*+4 C.civ. dispune ca marturisirea nu poate (i revocata de autorul ei a(ara numai de va pro)a ca a
(acut-o din eroare de (apt.
43
Drept cazuri de marturisire tacita putem mentionaE cazul prevazut de art. ,/2 C.pr.civ. ? daca partea re(uza
prezentarea inscrisului solicitat, instanta poate considera ca recunoscuta pretentia adversarului9 art. **3 C.pr.civ ?
instanta poate considera marturisirea deplina, re(uzul, (ara motiv, de a raspunde la intero0atoriu ori re(uzul de a se
prezenta in instanta la intero0atoriu.
34
eBprimat ea nu mai poate (i retractat, deci este irevocabil..
De la re0ula irevocabilit.ii eBist o eBcepie anume aceea c poate (i retras
recunoaterea (cut 5n eroare de (apt.
:n principiu, recunoaterea este un act personal i de aceea ea nu poate (i
(cut dec=t de titularul dreptului liti0ios sau de un mandatar cu procur special a
acestuia. :n ceea ce privete pe reprezentanii le0ali, acetia vor putea (ace
recunoateri 5n (aa instanei, dar numai pentru actele i (aptele sv=rite de ei 5n
aceast calitate.
Pentru ca o recunoatere s poat (i imputat prii care a (cut-o este
necesar ca persoana s (ie capabil. i contient. 5n momentul sav=ririi ei, iar
voina ei s nu (i (ost viciat.
Recunoaterea (cut de partea lipsit de discernm=nt Iminorii, interziiiJ
precum i 5n cazul c=nd s-ar a(la 5ntr-o anumit stare de incontien temporar
I)eie involuntar, sau DipnozJ precum i 5n cazul c=nd ar (i victima unei violene
I(izice sau psiDiceJ ori a altor mi6loace Ipromisiuni, 5ndemnuri, 5nelciuneJ care au
drept e(ect alterarea voinei, nu pot avea putere doveditoare.
De asemenea, marturisirea tre)uie sa (ie e0presa.
Practica 6udiciar a artat c o recunoatere (cut sau nu 5n (aa
6udectorului este admis numai dac are le0tur cu drepturile de care partea
poate s dispun, dac se re(er la un (apt a(irmat de partea advers, dac
este li)er i eBpres.
Sec%i&ne' II. A*.ii0i,it'te' .'rt&riirii Sec%i&ne' II. A*.ii0i,it'te' .'rt&riirii
3/
Re0ula este c mrturisirea poate (i admis 5n toate materiile. De la aceast Re0ula este c mrturisirea poate (i admis 5n toate materiile. De la aceast
re0ul eBist i eBcepiiE c=nd este eBpres proDi)it de le0e, dac prin admiterea re0ul eBist i eBcepiiE c=nd este eBpres proDi)it de le0e, dac prin admiterea
mrturisirii s-ar eluda dispoziiile le0ale imperative, c=nd prin admiterea mrturisirii s-ar eluda dispoziiile le0ale imperative, c=nd prin admiterea
mrturisirii s-ar a6un0e la pierderea total sau parial a unui drept la care nu se mrturisirii s-ar a6un0e la pierderea total sau parial a unui drept la care nu se
poate renuna sau care nu poate (ace o)iectul unei tranzacii i dac le0ea cere ca poate renuna sau care nu poate (ace o)iectul unei tranzacii i dac le0ea cere ca
unele (apte 6uridice s (ie dovedite numai prin anumite mi6loace de pro) unele (apte 6uridice s (ie dovedite numai prin anumite mi6loace de pro)
44 44
. .
Sec%i&ne' III. In*ivi(i0i,it'te' .rt&riirii Sec%i&ne' III. In*ivi(i0i,it'te' .rt&riirii
Con(orm Codului civil art. ,*+4 al. * ,, mrturisirea nu poate (i luat dec=t 5n
5ntre0ime 5mpotriva celui care a mrturisitP.K, consacr=ndu-se ast(el re0ula
indivizi)ilitii mrturisirii 6udiciare.
Dup ce mrturisirea 6udiciar a (ost trans(ormat dintr-o pro) le0al 5ntr-o
pro) o)inuit lsat la apreciertea instanei prin Decretul nr. *+3N,83+, s-a pus
pro)lema dac re0ula indivizi)ilitii mrturisirii 6udiciare 5i mai 0sete aplicare.
:n aceast materie eBist dou teorii.
:ntr-o teorie s-a susinut c re0ula indivizi)ilitii mrturisirii se menine 5n
continuare, potrivit art. ,*+4 C.civ.,
:n cealalt teorie, dominant, se consider c re0ula indivizi)ilitii
mrturisirii tre)uie su)ordonat celor dou principii ale procesului civilE principiul
adevrului i principiul rolului activ al 6udectorului 5n des(urarea procesului
civil, prevzut de art. ,*8, ,1+, C.pr. civ. Ca urmare, dup cum se coro)oreaz cu
alte pro)e din acelai proces civil, 6udectorul poate diviza mrturisirea cali(icat
44
Declaratiile spontane ale unei parti nici nu necesita o re0lementare eBpresa, instanta urmand a lua act de acestea si
a le consemna in incDeierea de sedinta.
37
ori compleB, lu=nd numai o parte a ei, care poate (i 5n (avoarea ori 5mpotriva
autorului ei.
Sec%i&ne' IV. A*.initr're' .rt&riirii Sec%i&ne' IV. A*.initr're' .rt&riirii
;rturisirea se administreaz la cererea prii adverse ori din iniiativa ;rturisirea se administreaz la cererea prii adverse ori din iniiativa
instanei, prin intero0atoriu. Dac reclamantul 5nele0e s se (oloseasc 5n instanei, prin intero0atoriu. Dac reclamantul 5nele0e s se (oloseasc 5n
dovedirea preteniilor sale de intero0atoriu, va tre)ui s propun acest mi6loc de dovedirea preteniilor sale de intero0atoriu, va tre)ui s propun acest mi6loc de
pro) prin cererea de cDemare 5n 6udecat, iar 5n acest scop poate solicita citarea pro) prin cererea de cDemare 5n 6udecat, iar 5n acest scop poate solicita citarea
p=r=tului cu meniunea de a se prezenta personal la intero0atoriu p=r=tului cu meniunea de a se prezenta personal la intero0atoriu
4/ 4/
. "uarea . "uarea
intero0atoriului poate (i ordonat i de instan, din o(iciu. intero0atoriului poate (i ordonat i de instan, din o(iciu.
Ca orice mi6loc de pro), luarea intero0atoriului se 5ncuviineaza de instan Ca orice mi6loc de pro), luarea intero0atoriului se 5ncuviineaza de instan
prin 5ncDeiere, dup ce 5n preala)il se pune 5n dez)aterea prilor. $ntero0atoriul se prin 5ncDeiere, dup ce 5n preala)il se pune 5n dez)aterea prilor. $ntero0atoriul se
5ncuviineaza numai c=nd este vor)a de cDestiuni de (apt. 5ncuviineaza numai c=nd este vor)a de cDestiuni de (apt.
$ntero0atoriul este o pro) privitoare numai la prtile din proces Ireclamant, $ntero0atoriul este o pro) privitoare numai la prtile din proces Ireclamant,
p=r=t, cDemat 5n 0aranie etc.J, i ca atare persoanelor strine nu li se poate lua. Cu p=r=t, cDemat 5n 0aranie etc.J, i ca atare persoanelor strine nu li se poate lua. Cu
toate acestea, mrturisirea poate (i (cut prin mandatar, dar cu condiia s ai) un toate acestea, mrturisirea poate (i (cut prin mandatar, dar cu condiia s ai) un
mandat special, con(orm art. ,*+4 alin , teza a $$-a C. civ. mandat special, con(orm art. ,*+4 alin , teza a $$-a C. civ.
Partea care a propus intero0atoriul sau instana din o(iciu (ormuleaz 5n scris Partea care a propus intero0atoriul sau instana din o(iciu (ormuleaz 5n scris
intero0atoriul i, pe aceeai (oaie, se consemneaz rspunsurile. (ectele intero0atoriul i, pe aceeai (oaie, se consemneaz rspunsurile. (ectele
intero0atoriului di(er, dup cum partea t0duiete (aptele artate de partea intero0atoriului di(er, dup cum partea t0duiete (aptele artate de partea
advers, recunoate preteniile acesteia sau re(uz ne6usti(icat s se prezinte 5n (aa advers, recunoate preteniile acesteia sau re(uz ne6usti(icat s se prezinte 5n (aa
instanei, situaie 5n care se vor aplica dispoziiile art. **3 C.pr.civ instanei, situaie 5n care se vor aplica dispoziiile art. **3 C.pr.civ
47 47
. .
;rturisirea 6udiciar nu poate (i luat dec=t 5n 5ntre0ime 5mpotriva celui ;rturisirea 6udiciar nu poate (i luat dec=t 5n 5ntre0ime 5mpotriva celui
care a mrturisit, consacr=ndu-se ast(el re0ula indivizi)ilitii mrturisirii. care a mrturisit, consacr=ndu-se ast(el re0ula indivizi)ilitii mrturisirii.
4/
A se vedea art. ,,2 C.pr.civ.
47
Art. **3. C.pr.civ. - Daca partea, (ara motive temeinice, re(uza sa raspunda la intero0ator sau nu se in(atiseaza,
instanta poate socoti aceste impre6urari ca o marturisire deplina sau numai ca un inceput de dovada in (olosul partii
potrivnice.
38
Sec%i&ne' V. ;)r%' /r)0'nt ' ' .rt&riirii Sec%i&ne' V. ;)r%' /r)0'nt ' ' .rt&riirii
;rturisirea are o (or pro)ant superioar celorlalte pro)e tran=nd
liti0iul 5mpotriva autorului ei. a este considerat @regina probelor1 deoarece (ace
dovad deplin 5mpotriva celui care a mrturisit
48
.
Re(eritor la puterea doveditoare a mrturisirii Ila (or, analiz, apreciereJ,
se deose)esc dou perioade E
- cea anterioar lui ,83+, c=nd mrturisirea era o pro) per(ect, av=nd o
deplin putere doveditoare, tran=nd liti0iul 5mpotriva autorului ei 9
- cea posterioar lui ,83+, 5n care mrturisirea a (ost trecut 5n r=ndul
celorlalte pro)e, adic ls=ndu-se (ora pro)ant la aprecierea 6udectorului .
Soluia 5n drept este asta I se las (ora pro)ant la aprecierea 6udectoruluiJ
dar 5n (apt, mrturisirea are 5n continuare o incontesta)il putere doveditoare .
CAPITOLUL V. PRE=UMIILE CAPITOLUL V. PRE=UMIILE
48
De menionat c mrturisirea nu poate (i divizat, ci luat 5n 5ntre0ime 5mpotriva celui care a mrturisit.
4+
Sec%i&ne' I. N)%i&ne -i c,'i:ic're Sec%i&ne' I. N)%i&ne -i c,'i:ic're
Pre#umiile sunt consecinele ce legea sau magistratul trage din un )apt
cunoscut la un )apt necunoscut.:
/+
Dup cum s-a susinut de ctre doctrin, 5n de(inirea prezumiilor tre)uie s
inem seama de (aptul c orice pro), cu eBcepia pro)elor materiale, implic o
operaie de inducere a eBistenei unui (apt 0enerator de drepturi necunoscut din
eBistena unui (apt pro)atoriu cunoscut I5nscris, mrturisireJ datorit coneBitii
5ntre acele (apte
/,
. Procesul deplasrii o)iectului pro)ei de la un (apt necunoscut la
un (apt cunoscut, pentru a putea tra0e apoi concluzia eBistenei celei dint=i din
cunoaterea celui de-al doilea, nu este propriu prezumiilor, ci este comun tuturor
pro)elor cu eBcepia pro)elor materiale.QR
Cu a6utorul pre#umiilor nu se pot dovedi direct (aptele sau 5mpre6urrile
care au dus la naterea liti0iului dintre pri, ci un alt (apt vecin i coneB, care este
cunoscut i din eBistena cruia se va atra0e apoi concluzia despre eBistena sau
dimpotriv despre ineBistena (aptului ce tre)uie dovedit. Ca un eBemplu, din
(aptul cunoscut al naterii unui copil 5n timpul casatoriei, (apt care se poate dovedi
cu certi(icatul de cstorie al prinilor i certi(icatul de natere al copilului, le0ea
a6un0e la concluzia c acel copilul are ca tat pe soul mamei.
Prezent=nd concluzii lo0ice pe care le0ea le tra0e sau ma0istratul le tra0e de
la un (apt cunoscut la un (apt necunoscut, prezumiile se aseamn cu pro)ele
indirecteE caracteristica principal at=t a unora c=t i a altora const=nd 5n (aptul c
pentru dovedirea adevratelor raporturi dintre pri, 6udectorul tre)uie s (ac uz
de aceleai operaiuni lo0ice9 inducia sau deducia realitilor 5mpre6urrilor cauzei
pe calea raionamentelor de la cunoscut la necunoscut
/*
.
/+
Aceasta e de(iniia le0al o 5nt=lnim 5n art. ,,88 C.Civ.
/,
E. P&-c'n&, Sarcina probei i dovada prin pre#umpii +n procesul civil' d. Corint' Gucuresti, ,882, p. ,,*
/*
Speci(ic prezumiei 5i este du)la deplasare a o)iectului pro)eiE odat de la (aptul 0enerator de drepturi, necunocut
sau 0reu de dovedit, la un (apt vecin i coneB cu acesta, necunoscut asemenea dar uor de dovedit i odat de la
4,
Dup cum sunt opera 6udectorului sau a le0ii prezumiile sunt de dou
(eluriE pre#umii legale i pre#umii simple.
Pre#umiile legale se 5mpart dup (ora lor pro)ant, 5n dou cate0orii
principaleE pre#umii absolute 5mpotriva crora, odat ce au (ost sta)ilite, nu este
admis nici o dovad contrarie i pre#umii relative care pot (i com)tute cu
dovad contrar, acestea (iind ma6oritare 5n sistemul nostru de drept.
Practica mai distin0e alte trei cate0orii de pre#umiiE
aJ pre#umii iretragabile care nu pot (i com)tute deloc9
)J pre#umii care pot )i comb.tute numai cu anumite probe limitativ
admise' +n anumite condiii;
cJ pre#umii relative' care pot (i com)tute cu a6utorul oricrui mi6loc de
pro).
Secti&ne' II. Pre(&.tii,e ,e+',e Secti&ne' II. Pre(&.tii,e ,e+',e
Sunt prezumii le0ale acelea care sunt determinate special de ctre le0e.
Ast(el a6un0em la concluzia c numrul prezumiilor le0ale sunt ca i numr strict
i limitativ descris de le0e.
Prezumiile le0ale au urmtoarele caracteristici
/1
E
- sunt limitate ca numr datorit (aptului c nu eBista prezumii le0ale (r
teBt, iar teBtele sunt de strict interpretare i aplicare, neput=nd (i eBtinse la alte
cazuri9
- produc o inversare a sarcinii pro)ei, adic atunci c=nd este admis pro)a
contrarie, cel ce tinde la rsturnarea prezumiei tre)uie s (ac dovada (aptului
acest (apt vecin i coneB la un (apt pro)ator cum ar (i un 5nscis sau o mrturie. Aceast du)l deplasare a o)iectului
pro)ei se realizeaz (ie de ctre 6udector, (ie de ctre le0iuitor, dup (elul prezumiei.
/1
Ste:'n R&cCi, Drept civil. Parea general.. Persoana )i#ic.. Persoana ,uridic.' dit. Fundaiei CDemarea,
$ai, ,88*, pp. ,8/-,87
4*
0enerator de drepturi i o)li0aii, (aptul contrar (iind dovedit 5n privina
)ene(iciarului prezumiei le0ale9
- au putere doveditoare di(erit.
Cu titlu de eBemplu vom descrie principalele cazuri de prezumii le0ale care
suntE
- pre#umia de nulitate a actului ).cut +n )rauda dispo#iiilor legale. Art.
7,* C.civ. declar ca (iind nule li)eralitile realizate 5n (avoarea persoanelor
incapa)ile dac sunt (cute 5n (orma de0Dizat su) (orma unui contact oneros sau
prin intermediul unei persoane interpuse cum ar (iE tatl9 mama9 copii sau soul
incapa)ilului. Sunt de semenea nule actele incDeiate 5ntre tutor, soul acestuia ori o
rud in linie dreapt a tutorelui, pe de o parte i minor de cealalt parte9 declararea
ca (iind nul a oricrei clauze care ar autoriza pe creditor s-i apropie sau s
dispun de 0a6 (r 5ndeplinirea (ormelor prevzute de C. com.
- pre#umia de dob/ndire a propriet.ii +n anumite +mpre,ur.ri determinate.
Prin art. 1+ C. Fam. se prezum c )unurile do)=ndite de cei doi soi 5n timpul
cstoriei, sunt de la data do)=ndirii lor )unuri comune9 5n C. Civ la art. ,8+8 se
prezum c posesorul unui )un mo)il are i calitatea de proprietar al acestui )un9
art. 13 alin. , din "e0ea 1,N,88+ d natere prezumiei care spune c )unurile
constituite ca aport 5n societate sunt proprietatea acesteia9
- pre#umia de liberaiune a debitorului ce re#ult. din anumite +mpre,ur.ri
de )apt determinate de remiterea voluntar. a titlului de credit de creditorul
debitului $ aceast prezumie este re0lementat 5n art.,,17 C. civ9
- pre#umia de autoritate de lucru ,udecat care eBprim (aptul c o Dotr=re
6udectoreasc rmas irevoca)il eBprim adevrul.
;ai eBist i alte prezumii re0lementate de Codul civil cum ar (iE prezumia
c posesorul posed pentru sine, su) nume de proprietar9 prezumia c termenul 5n
convenii este stipulat 5n (avoarea de)itorului9 scutirea de raport 5n cazul donaiilor
41
(cute (iului persoanei care are calitatea de erede9 su)=nele0erea condiiei
rezolutorii 5n contractele sinala0matice9 prezumia culpa)ilitii locatarului 5n cazul
producerii unui incediu9 prezumarea )unei credine.
;ai sunt i alte prezumii re0lementate de le0i speciale. Ast(el in C. (am. pe
l=n0 prezumiile amintite a paternitii copilului i a comunitii de )unuri a
soilor, 0sim 5nscrise i alte prezumii cum ar (iE prezumia privind timpul le0al de
concepie9 prezumia de mandat tacit 5ntre soi. :n decretul 1,N,832 0sim 5nscris
prezumia de moarte a persoanei declarat moart9 de acceptare su) )ene(iciu de
inventar a mostenirii ce i se cuvine unui minor.
:n Codul Comercial 0sim urmtoarele prezumiiE 5n o)li0aiile comerciale
code)itorii sunt tinui solidari9 sunt considerate a (i actele de comer orice act
5ncDeiat de un comerciant9 mandatul comercial nu se presupune a (i 0ratuit9 actele
sau (aptele ne=nre0istrate 5n re0istru comerului nu pot (i opuse terilor.
Sec%i&ne' III. Pre(&.%ii,e i./,e Sec%i&ne' III. Pre(&.%ii,e i./,e
De(iniia le0al a prezumiei simple este aceea c ,,prezumiile care nu sunt
sta)ilite de le0e, sunt lsate la luminile i 5nelepciunea ma0istratului, ma0istratul
nu tre)uie s se pronune dec=t 5ntemeindu-se pe prezumii care s ai) o 0reutate
i puterea de a nate pro)a)ilitatea, prezumiile nu sunt permise ma0istratului dec=t
numai 5n cazurile c=nd este permis i dovada prin martori, a(ar numai dac un act
nu este atacat c s-a (acut prin (raud, dol sau violenA.
Prezumiile simple se caracterizeaz prin(aptul caE
aJ sunt nelimitate, le0ea neenumer=ndu-le9
)J sunt permise numai atuci c=nd este permis i pro)a cu martori9
cJ puterea lor doveditoare este lsat la latitudinea 6udectorului.
42
Prezumiile simple sunt concluziile lo0ice pe care 6udectorul le poate tra0e
de la un (apt cunoscut la un (apt necunoscut.
Pentru aprecierea prezumiilor simple ca element de convin0ere a
6udectorului, este acela c el tre)uie s 5ndeplineasc un 5ntreit caracterE s (ie
0rave, precise i concordante
/2
.
/2
Caracterul 0ravitii se nate atunci c=nd (aptele din care se deduce prezumia au o semni(icaie care poate s
impresioneze raiunea cuiva, 5n sensul de a crea o anumit convin0ere. Condiia preciziunii rezid din le0tura
si0ur i direct dintre ele i (aptul dovedit. Caracterul concordanei este 5ndeplinit numai 5n cazul 5n care
6udectorul se 0sete 5n (aa mai multor 5mpre6urri pe )aza crora el va urma a-si cldi un raionament. :n aceast
situaie este (oarte important ca (aptele ce sunt invocate s ai) le0atur 5ntre ele, iar invocarea unora s nu (ie uor
de contestat.
43
CAPITOLUL VI. PROBA PRIN RAPOARTELE DE E?PERTI=A CAPITOLUL VI. PROBA PRIN RAPOARTELE DE E?PERTI=A
Sec%i&ne' I. N)%i&ni intr)*&ctive Sec%i&ne' I. N)%i&ni intr)*&ctive
Bpertiza este un mi6loc de dovad re0lementat 5n art. *+, C.proc.civ.-
@ c=nd pentru lmurirea unor 5mpre6urri de (apt, instana socotete de cuviin s
cunoasc prerea unor specialiti, va numi unul sau trei eBperi, statornicind
punctele asupra crora ei urmeaz s se pronuneA. :n mod o)inuit, eBpertiza se
e(ectueaz 5n procesele 5n curs de 6udecat. a se poate 5ncuviina i c=nd nu eBist
un proces pendinte, 5n cadrul procedurii asi0urrii dovezilor, care este prevzut de
le0e pentru toate dovezile
/3
.
"a (el ca 5 5n cazul cercetrii la (aa locului, con(orm art. ,48 alin. * C.
Proc. Civ, eBpertiza se poate e(ectua i prin comisie ro0atorie, c=nd implic
cercetri 5ntr-o localitate mai 5ndeprtat de sediul instanei de 6udecat. :n acest
caz, numirea eBpertului i sta)ilirea onorarului ce i se cuvine pot (i lsate 5n sarcina
instanei creia i se adreseaz comisia ro0atorie I art. *,2 C.proc. civJ.
Bpertiza este de(init ca (iind activitatea de cercetare a unor 5mpre6urri de
(apt 5n le0atur cu o)iectul liti0iului, ce necesit cunotine de specialitate,
activitate des(urat de un specialist, numit eBpert, desemnat de instana de
6udecat
/4
.
;i6locul de pro) este raportul de eBpertiza, iar nu eBpertiza 5n sine
//
.
/3
E.i, MiC&,e'c , 20perti#. ,udiciar., ditura tini(ic, Gucureti, ,8/, p.,17 i urm.
/4
V.M. Ci)0'n&, #. B)r)i, Drept procesual civil. !urs selectiv. Teste grila, editia a $$$-a, d. All GecH, Gucuresti,
*++3, p. *7,
//
M. T'0'rc', Drept procesual civil<, Gucuresti, *++7, p. 371
44
Secti&ne' II. E@/erti('A :e,&ri, )0iect Secti&ne' II. E@/erti('A :e,&ri, )0iect
C.pr.civ. re0lementeaz eBpertiza 5n art. *+,-*,2C.pr.civ., care constituie
dreptul comun 5n materie, la care se adau0 alte le0i speciale privind eBpertiza
teDnic i conta)il, eBpertiza asupra metalelor preioase, eBpertiza criminalistic,
eBpertiza medico-le0al, sanitar-veterinar etc.
Bpertizele se pot e(ectua 5n urmtoarele domenii de activitateE
- eBpertize medico-le0ale Ide determinare a v=rstei, seBului, (iliaiei9 pentru
punerea unei persoane su) interdicie 6udecatoreasc9 pentru sta)ilirea
discernm=ntului9 pentru sta)ilirea capacitii de muncJ9
- eBpertize teDnice Ipentru sta)ilirea valorii, a vecDimii )unurilor sau a strii
lor de (uncionare9 eBpertiza topo0ra(ic privind 5ntinderea terenurilor9 eBpertiza
5n construcii9 eBpertiza teDnic a accidentelor de circulaieJ9
- eBpertize conta)ile Ipentru determinarea situaiei economico-(inanciareJ9
- eBpertize criminalistice ale scrisului Ipentru sta)ilirea unui (alsJ9
- eBpertize artistice Ipentru sta)ilirea autenticitii operelor de artJ.
:n 0eneral, eBpertiza este (acultativ, dar 5n unele cazuri este o)li0atorie, su)
sanciunea nulitii Dotr=rii 6udectoretiE
- eBpertiza medico-le0al psiDiatric re(eritoare la discernm=ntul persoanei,
5n procesul de punere su) interdicie 6udectoreasc9
- eBpertiza medico-le0al pentru determinarea v=rstei i seBului copilului, 5n
procesul de 5nre0istrare tardiv a naterii.
4/
Potrivit art. *+, alin. , teza $ C.pr.civ., c=nd pentru lmurirea unor
5mpre6urri instana consider necesar s cunoasc prerea unor specialiti, va
numi, la cererea prilor ori din o(iciu, unul sau trei eBperi, sta)ilind prin 5ncDeiere
punctele asupra crora ei urmeaz s se pronune i termenul 5n care tre)uie s
e(ectueze eBpertiza.
<)iectul eBpertizei 5l constituie 5mpre6urri de (apt care presupun cunotine
de specialitate, 5mpre6urri care au le0atur cu pricina, iar nu pro)leme de drept.
Sec%i&ne' III. E:ect&'re' e@/erti(ei Sec%i&ne' III. E:ect&'re' e@/erti(ei
Bpertiza se poate e(ectua 5n dou moduriE
- 5n instan, atunci c=nd este simpl, iar eBperii nu au nevoie de cercetri
mai ample pentru a-i putea da prerea. :n acest caz, eBpertul va (i ascultat 5n
edin, ca i martorii, prerile sale consemn=ndu-se 5ntr-un proces ver)al9
- 5n a(ara instanei, dac eBpertul are nevoie, pentru a-i putea eBprima
prerea, de un anumit studiu, de analize, veri(icri, calculele, care necesit timp. :n
acest caz, instana va acorda eBpertului un termen pentru a (ace lucrarea.
:n cazurile 5n care, pentru e(ectuarea eBpertizei, este necesar s se (ac o
lucrare la (aa locului, eBpertul este o)li0at s convoace prile la locul respectiv, 5n
ziua i la ora (iBat de el prin scrisoare recomandat, cu dovad de primire, care se
aneBeaz la raportul de eBpertiz, iar prile sunt o)li0ate s dea eBpertului toate
lmuririle de care acesta are nevoie 5n le0tur cu o)iectul eBpertizei Iart. *+7
C.proc.civ.J.
Citarea prilor de ctre eBpert pentru lucrarea de la (aa locului este impus
de le0e 5n interesul prilor, pentru ca ele s poat eBercita dreptul la aprare, d=nd
lmuririle pe care le consider (olositoare cauzei.
%erespectarea acestei dispoziii este sancionat, av=nd 5n vedere caracterul
su imperativ, cu nulitatea eBpertizei.
47
:n cazul 5n care eBpertiza nu se (ace la (aa locului, ci 5ntr-o instituie
tiini(ic, 5ntr-un la)orator, precum i atunci c=nd ea se rezum la eBaminarea
actelor de la dosar i actelor puse la dispoziia eBpertului de ctre pri, citarea
prilor nu este necesar pentru c natura cercetrii nu implic nevoia ca prile s
dea lmuriri.
Constatrile i concluziile eBpertului tre)uie consemnate 5ntr-o lucare scris,
care 5n practica 6udiciar este cunoscut su) denumirea de raport de eBpertiz.
Din punct de vedere 6uridic, ceea ce constituie pro) nu este eBpertiza, ci
raportul de eBpertiz, care este relatare (cut de eBpert 5n scris sau oral 5n le0tur
cu constatrile i concluziile sale.
:n cazul 5n care au (ost numii trei eBperi, acetia vor 5ntocmi un sin0ur
raport9 dac au preri di(erite, le0ea cere s se arate 5n raport prerea (iecruia i
motivele pe care se 5ntemeiaz, iar dac s-a (ormat o ma6oritate, s se arate opinia
ma6oritii i opinia eBpertului rmas 5n minoritate, am)ele motivate, pentru ca
ast(el s se poat aprecia prin comparaie valoarea prerilor eBprimate de eBperi.
Sec%i&ne' IV. ;)r%' /r)0'nt ' e@/erti(ei Sec%i&ne' IV. ;)r%' /r)0'nt ' e@/erti(ei
:n ceea ce privete puterea doveditoare a concluziilor raportului de eBpertiz,
aceasta este lsat la li)era apreciere a instanei de 6udecat
/7
. C=nd, 5ns, instana
5nltur concluziile eBperilor, ea va tre)ui s motiveze.
Constatrile de (apt ale eBpertului, precum i unele elemente menionate 5n
raport, ca data acestuia, susinerile prilor consemnate 5n raport, artarea (aptului
c lucrrile s-au (cut la (aa locului 5n prezena prilor, au putere de dovad p=n
la 5nscrierea 5n (als, deoarece eBpertul a lucrat dintr-o 5nsrcinare o(icil, ca un
dele0at al instanei.
/7
St. R'&cCi, Drept civil. Teoria generala. Persoana )i#ica. Persoana ,uridica, d. Junimea, $asi, *+++, p.,4,
48
:n cazul 5n care raportul de eBpertiz nu este de natur s contri)uie la
(ormarea convin0erii instanei, (ie c nu este complet, (ie c nu este su(icient de
concludent i de )ine documentat, instana, la cererea prilor sau din o(iciu, poate
dispune 5ntre0irea eBpertizei sau e(ectuarea unei noi eBpertize.
Prin 5ntre0irea eBpertizei se cer eBpertului sau eBperilor care au e(ectuat-o
s-i completeze lucrarea sau s-i aduc anumite precizri. :ntre0irea eBpertizei se
(ace totdeauna de eBpertul sau eBperii care au (cut eBpertiza i au 5ntocmit
raportul de eBpertiz
/8
.
"e0ea 5ndreptete instana ca, atunci c=nd apreciaz ca necesar, s ordone
la cererea prilor sau din o(iciu, o nou eBpertiz IcontraeBpertizJ, care s (ie
e(ectuat de un alt eBpert. De re0ul, pentru e(ectuarea ei, se numesc trei eBperi.
ContraeBpertiza este un mi6loc de pro) ce const 5ntr-o nou eBpertiz
cerut de partea nemulumit de modul 5n care starea de (apt a (ost sta)ilit printr-o
eBpertiz anterioar, cerut de cealalt parte. %oua eBpertiz va tre)ui cerut,
motivat, la primul termen dup depunerea lucrrii.
:n cazul 5n care instana se a(l 5n (aa a dou eBpertize contradictorii, ea nu
are alt posi)ilitate dec=t s accepte motivat o eBpertiz i s o 5nlture pe cealalt
sau s le 5nlture pe am=ndou i s recur0 la alte pro)e.
$nstana de 6udecat nu poate s com)ine cele dou rapoarte pentru a 6un0e
la un compromis 5ntre ele.
Raportul de eBpertiz tre)uie apreciat de instana de 6udecat 5n le0tur cu
totalitatea pro)elor administrate, 5n comparaie cu celelalte pro)e care se re(er la
o)iectul eBpertizei i nu 5n mod izolat, desprins de compleBul pro)elor 5n care se
5ncadreaz.
Raportul de eBpertiz tre)uie supus de instan discuiei contradictorii a
prlior din care se pot desprinde lipsurile i calitile sale, veridiciatatea sa,
/8
E. MiC&,e'c, op. cit. p. 2+ i urm.
/+
elementele care pot contri)ui la aprecierea raportului de ctre instan, la (ormarea
intimei sale convin0eri cu privire la puterea doveditaore a acestui raport.
$nstana nu este le0at de concluziile eBpertizei, ele constituind numai
elemente de convin0ere, lsate la li)era apreciere a 6udectorului, ca toate celelalte
pro)e.
CAPITOLUL VII. CERCETAREA LA ;AA LOCULUI CAPITOLUL VII. CERCETAREA LA ;AA LOCULUI
Sec%i&ne' I. Cercet're' ,' :'%' ,)c&,&i Sec%i&ne' I. Cercet're' ,' :'%' ,)c&,&i
#nul dintre mi6loacele prin care instana de 6udecat poate a6un0e 5n mod
direct i nemi6locit la sta)ilirea adevrului este o)servarea direct. <)servarea
direct se poate e(ectua 5n instan, de eBemplu asupra unor o)iecte, planuri, scDie
sau 5n a(ara instanei, prin cercetarea anumitor 5mpre6urri la (aa locului.
Cercetarea la (aa locului este un mi6loc de pro) direct cu a6utorul cruia
instana constat 5n mod nemi6locit starea i situaia unui o)iect oarecare, locul i
modul de aezare a lucrrilor, 5mprirea 5ncperilor atunci c=nd aceste 5mpre6urri
pot avea importan pentru rezolvarea liti0iului dintre pri.
Cercetarea la (ata locului este mi6locul de pro)a cu a6utorul caruia instanta
constata in mod direct, la (ata locului, situatia unui o)iect, cand aceasta impre6urare
are importanta pentru rezolvarea liti0iului
7+
. ste re0lementata in art. *,3-*,/ C.
proc. civ. si se utilizeaza in procesele privind spatiul locativ, 0ranituiri ale
terenurilor, drepturile de servitute sau de0radarile de imo)ile
Art. *,3 C.proc.civ. prevedeE ,, 5n cazul c=nd instana va socoti de tre)uin,
va putea Dotr5 ca 5n 5ntre0ul ei, sau numai unul dintre ma0istrai, s mear0 la (aa
locului.
7+
St. R'&cCi, op.cit., p.,41.
/,
Cercetarea la (aa locului este considerat a (ace parte din edina de
6udecat, de aceea ea tre)uie (cut dup toate re0ulile des(urrii edinei de
6udecat.
Re(erindu-ne la compunere putem meniona c cercetarea la (aa locului
poate (i realizat de 5ntre0 competul de 6udecat sau numai de un 6udector.
Dei este recomanda)il ca cercetarea la (aa locului s se realizeze de ctre
completul de 6udecat care are de rezolvat pricina, ea poate (i realizat i de ctre
un alt complet.
Cercetarea la (aa locului poate (i cerut de ctre una sau am)ele pri a(late
5n liti0iu, put=nd (i ordonat 5ns i din o(iciu de ctre instan.
:ncuviinarea cercetrii la (aa locului se d printr-o 5ncDeiere 5n care se va
arta necesitatea e(ecturii ei precum i pro)lemele ce urmeaz a (i lmurite cu
aceast ocazie, precum i data la care aceasta va (i realizat. Prile care lipsesc de
la edina de 6udecat la care s-a Dotr=t cercetarea la (aa locului vor (i citate,
indic=ndu-se data i locul unde urmeaz a se prezenta.
(ectuarea unei cercetri (r prezena unei pri care nu a (ost le0al citat
este lovit de nulitate a)solut.
Dac prile care au (ost le0al citate nu se prezint, instana va dispune
suspendarea 6udecii.
C=nd aceast pro) a (ost cerut de ctre una sau de ctre am)ele pri,
acestea sunt o)li0ate ca 5n cinci zile s acDite suma statornicit de instan pentru
cDeltuielile de deplasare, su) sanciunea decderii (olosirii acestei pro)e.
Cercetarea la (aa locului se poate des(ura i prin comisie ro0atorie, atunci
c=nd o)iectul supus 6udecii se a(l la o distan mult prea mare, ceea ce 5mpiedic
instana s se deplaseze.
"a (aa locului, instana va putea asculta i cere lmuriri de la martorii i
eBperii pricinii9 5n acest caz martorii i eBperii, vor (i i ei citai pentru data i
locul deplasrii.
/*
Dac prezena procurorului este o)li0atorie, el va 5nsoi instana la (aa
locului, impun=ndu-se a 5nsoi instana i de a (i 5ncunotinat de data i locul
deplasrii.
"a (aa locului activitatea de cercetare se va des(ura ca i la sediul
instanei. Preedintele instanei va descDide edina (c=nd apelul prilor i a
martorilor, dup care va 5ncepe cercetarea.
;ai 5nt=i prile vor (i cele care vor (ace eBpuneri i vor da eBplicaii 5n
termen asupra 5mpre6urrilor pe care le consider relevante, vor (i ascultai martorii
i eBperii care vor (i pui s 5nsoeasc relatrile i eBplicaiile lor cu eBempli(icri
i artri de pe teren.
Cu ocazia cercetrii la (aa locului instana poate veri(ica i 5nscrisuri scDie9
pe care prile sunt o)li0ate a le 5n(ia indtanei.
Despre toate cele descrise anterior se vor (ace insemnri 5n procesul ver)al
de cercetare.
Cercetarea la (aa locului constituie pentru instan un mi6loc de in(ormare
asupra anumitor situaii pe care nu le poate o)ine 5ntr-un alt mod.
$nstana va tre)ui s (iBeze i s orienteze o)iectele, 5ncperile cldirile9 etc9
cercetate, alctuind 5n acest scop o scDi din care s reias cele constatate, s le
descrie 5n mod amnunit su) toate aspectele i caracteristicile lor, s compare cele
constatate cu depoziiile prilor i a martorilor.
ste (oarte important ca instana 5n procesul ver)al ce-l va 5ntocmi 5n urma
deplasrii la (aa locului s redea c=t mai eBact constatrile pe care le-a (cut.
Ast(el procesul ver)al va tre)ui s cuprindE
, .Data i locul unde s-a des(urat cercetarea9
* .%umele i prenumele 6udectorilor i a 0re(ierului care 5i 5nsoete
prezena sau lipsa prilor, a procurorilor, martorilor i a eBperilor precum i dac
au (ost sau nu le0al citai9
1 .Bplicaiile i susinerile prilor asupra o)iectului cercetrii9
/1
2 .Constatrile instanei cu privire la o)iectul cauzei, instana av=nd dreptul
de a eBtinde s(era constatrilor 5na(ara punctelor sta)ilite cu ocazia 5ncuviintrii
sau ordonrii cercetrii, dac acestea sunt necesare 5n vederea soluionrii cauzei9
3 .;eniunile re(eritoare la audierea martorilor, declaraiile acestora, precum
i eBpunerea prerilor eBperilor9
4 .Artarea scDielor a planurilor 5ntocmite i a eventualelor acte 5n(iate de
ctre pri9
/ .Semnturile.
CDeltuielile de deplasare pentru e(ectuarea cercetrii la (aa locului sunt
suportate de partea care a cerut acest mi6loc de pro) sau de partea 5n interesul
creia se (ace. Cercetarea la (aa locului se poate e(ectua i printr-o comisie
ro0atorie de ctre o alt instan dec=t cea care 6udec liti0iul, c=nd o)iectul
procesului este situat 5ntr-o alt localitate.
#nii autori consider c cercetarea la (aa locului i eBpertiza nu sunt
verita)ile mi6loace de pro), ci doar mi6loace teDnice de valori(icare a pro)elor
materiale, care reprezint o)iecte ce, prin aspectul lor eBterior, calitile lor
speciale, semnele sau urmele rmase pe ele, ar putea prezenta interes pro)atoriu.
Pro)ele materiale sunt mai puin utilizate 5n procesul civil, spre deose)ire de cel
penal, motiv pentru care nu sunt re0lementate eBpres de Codul de procedur
civil
7,
.
7,
#. B)r)i, Drept civil. Partea generala. Persoanele, d. All GecH, Gucuresti, *++*, p. ,3/
/2
CONCLU=II
:n cele ce urmeaz voi arta motivele principale care au stat la )aza ale0erii
de a realiza lucrarea de licen cu aceast tem .
:n primul r=nd nu-mi pot ima0ina eBistena societii actuale (r diversele
scDim)uri care se realizeaz inerent 5ntre oameni. Datorit (aptului c eBist at=tea
relaii care se succed cu o vitez ameitoare 5ntre diversele persoane, apar
o)li0atoriu i o serie de ne=nele0eri re(eritoare la eBecutarea 5n tot sau 5n parte a
raporturilor eBistente 5ntre pri. De multe ori se 5nt=mpl ca de)itorul unei
o)li0aii atunci c=nd este adus 5n (aa instanei i pus s recunoasc, su) 6urm=nt,
c are s dea s (ac sau s nu (ac ceva 5n (olosul celeilalte persoane, acesta nici
nu recunoate c l-ar (i vzut vreoadat pe reclamant.
Aa c astzi, mai mult ca oric=nd, se aplic vecDiul ada0iu al romanilorE
''idem est non esse et non probari1 care poate (i tradus prin (ormula @a nu (i sau a
nu (i pro)at este tot unaA.
Consider c orice cetean ar tre)ui s cunoasc le0islaia aplica)il
pro)elor, (ie c vor)im de pro)e care se administreaz 5n (aa instanelorE civile,
penale, de contencios administrariv sau (iscal. Susin aceasta deoarece 5nsi actul
6ustiiei s-ar des(ura mai rapid i mai corect dac prile s-ar prezenta 5n (aa
avocatului cu principalele mi6oace de pro) care 5i dau sperana c dreptatea este
de partea lor.
/3
Consider c o 6ustiie este calitativ atunci c=nd Dotr=rile instanelor
6udectoreti sunt e0ale sau tind a (i e0ale cu adevrul de(aptal cauzei su) toate
laturile eBistenei sale.
De multe ori adevrul 6uridic nu corespunde cu adevrul de (apt al cauzei.
Deoarece 5n urma administrrii pro)atorului 6udectorul poate a6un0e la o alt
convin0ere intim dec=t (aptele care au dus la des(urarea procesului. Ast(el
6udectorul prin decizia sa poate denatura 5n totalitate adevrul, d=nd o soluie
0reit9 poate scDim)a sau interpreta 5n mod 0reit anumite aspecte care au dus la
(ormarea con(lictului, prin Dotr=rea sa (ac=nd dreptate numai 5n parte9 dar mai
poate eBista i o soluie caracteristic unui sistem de drept i nu unei interpretri
umane anume (aptul c 6udectorul se vede nevoit datorit procedurii sau le0ii pe
care o aplic s decid 5mpotriva convin0erii sale intime.
De aceea consider c le0islaia aplica)il pro)elor tre)uie 5m)untit.
/4
BIBLIO#RA;IE
A. C&r&ri &niverit're, tr't'te
1. A,e@'n*rec) D., 20plicaiunea teoretic. i practic. a dreptului civil, tom
$, ,8+4
3. Anc' Petre, Dovada calit.ii de bun propriu' +n +nc"eierea c.s.toriei i
e)ectele ei, ditura Academiei Repu)licii Socialiste Rom=nia, Gucureti
,87+
5. Be,ei& #Ce., Drept civil rom/n. Introducere +n dreptul civil. Subiectele
dreptului civil, ediia a O$-a, revzut i adu0it de ;arian %icolae i
Petric !ruc, d. #niversul Juridic, Gucureti, *++/
9. Be,ei& #Ce., Drept civil. Persoanele, #niversitatea Gucureti, ,87*
2. B)nci& #Ce., Instituii de drept civil, d. Almarom, Rm. L=lcea, *++1
". B)r)i #., Drept civil. Partea general.. Persoane, d, All GecH, Gucureti,
*++,
$. B)r)i #., Drept civil. Partea general.. Persoanele, ediia a 2 - a, revizuit
i adu0it, d. Faman0iu, Gucureti, *+,+
<. B)r)i #., R*ec& #., !odul de procedur. civil. comentat i adnotat,
ditura All, ,884
//
>. Ci)0'n& V. M., Tratat teoretic i practic de procedur. civil., vol. $$,
ditura %aional, Gucureti, ,88/
17. D&.itrec& M.A., %anual de drept comercial, partea $, ditura "i)rriei
#niversale AlcalaM, Gucureti, ,8*2
11. E,iec& M., !urs de drept civil rom/n. Teoria general. a probelor,
Gucureti, ,81,
13. #e)r+ec& I.L., Drept !omercial om/n. Teoria general. a obligaiilor
comerciale +n raport cu te"nica operaiunilor civile. Probele. !ontractul de
v/n#are$cump.rare comercial., lucrare revzut, completat i adus la zi
de $. Gcanu, ditura "umina "eB, ,882
15. G'.'n+i& C., R)ettiHB,nec& I., Bic)i'n& A,., Tratat de drept civil
rom/n' vol. II
19. Intit&t&, *e Cercetri E&ri*ice, Tratat de Drept civil, vol. $ - Partea
0eneral, ditura Academiei, ,878
12. I)n'-c& A., Probele +n procesul civil, Gucureti, d. tiini(ic, ,848
1". Le- I)'n, Principii i instituii de drept procesual civil, vol. $$, ditura
"umina "eB, ,888
1$. Ne+r& V., R'*& D., Drept procesual civil, Gucureti, ditura Didactic i
Peda0o0ic, ,8/*
1<. P)/ A., Be,ei& #C., Drept civil $ Privire general. asupra dreptului civil.
aportul ,uridic civil. *ctul ,uridic civil. Prescripia e0tinctiv.. Proba
drepturilor subiective civile, Gucuresti, ,8/3
1>. R'*& D., T&*&r'cCe D.C., Sistemul probator +n procesul civil, d. AnHarom,
$ai, ,884
37. R&cCi Ite:'n, Drept civil. Teoria general.. Persoana )i#ic.. Persoana
,uridic., d. Junimea, $ai, *+++
31. R&cCi Ste:'n, Drept civil. Parea general.. Persoana )i#ic.. Persoana
,uridic.' dit. Fundaiei CDemarea, $ai, ,88*
/7
33. R).&, Petr& V)nic', Dreptul contractelor comerciale, ditura Foldin0
Reporter, ,888
35. St)enec& I., =i,0ertein S., Drept procesual civil. Teoria general., ediia
a $$-a, Gucureti, ditura Didactic i Peda0o0ic, ,871
39. T0'rc M., Drept procesual civil' vol. I, ediia a $$-a revazut i adu0it,
d. #niversul Juridic, Gucureti, *++7
32.TerrD ;., Introduction gnrale au droit, Dalloz, Paris, ,88,
B. Peri)*ice, revite *e /eci',it'te, c&,e+eri
1. C.D. ,8/1
3. ".P nr 4N,84,
5. R.R.D. nr. ,+N,8/1
9. R.R.D. nr. 4N,8/4
5. ..D. nr. &=16>1
". R.R.D. nr. 4N,874
$. Dreptul nr. 3N,883
C.C)*&ri, ,e+i
,. Codul civil
*. Codul comercial
1. Codul de procedur civil
2. Codul de procedur penal
3. "e0ea nr. ,,8N,884 privind actele de stare civil
4. "e0ea nr. 233N*++, privind semnatura electronic

D. S&re internet
/8
,. SSS.6urindeB.ro
*. SSS.dreptonline.ro
1. SSS.csm,8+8.ro
7+

S-ar putea să vă placă și