Sunteți pe pagina 1din 5

CONTABILITATE MANAGERIALA

Implementarea contabilitatii manageriale


HASMASAN ANCA CRISTINA CAA MASTER

Studiu de caz privind contabilitatea manageriala integrata si autonoma
in sistemul costurilor integrale
Obiectul de activitate al societtii comerciale SC est!a" SR# reabilitarea$
reamena%area si construirea de blocuri$ cat si vanzarea de materiale de constructii&
Organizarea contabilitatii manageriale in societatea SC est!a" SR# se realizeaz in
sistem autonom prin 'olosirea conturilor din clasa ( spre a prezenta situatia si modul de
calculatie a costurilor unitare pe 'iecare produs in parte) organizarea contabilitatii in
sistem autonom in aceasta unitate este determinata in prealabil de urmatoarele
demersuri*
+identi'icarea punatorilor de costuri$ respectiv a produselor& lucrarilor$ serviciilor si
activitatilor ce 'ac obiectul calculatiei precum si a decupa%elor te,nico+organizatorice si
te,nologice in care se realizeaza
+identi'icarea activitatilor esentiale) in cadrul 'iecarei 'unctii care genereaza un volum de
activitate semni'icativ$ care trans'era in di'erite structuri de costuri un nivele relevant al
c,eltuielilor directe si-sau indirecte asupra costurilor si a caror distributie corecta poate
inlatura situatiile de supraevaluare$ subevaluare sau subventionare a costurilor&
Ast'el in decursul unei luni societatea realizeaza . produse /0$ /1 /.$ care au generat
urmatoarele c,eltuieli de productie*
E2plicatii /0 /1 /. Total
0&/roductia
realizata
1333 .333 4333 03333
1& C,& directe* 5533
Materii prime 533 633 .33 0533
Salarii directe 0333 1333 1333 4333
.& C,&indirecte 7333
Materiale 1333
Salarii 0433
Intretinere utila%e .33
Amortizare utila%e 133
7&C,&administrati
ve
0133
Mat& consumabile 733
Asigurari spatii 133
Salarii 433
Amortizari constr 033
0 &Sa se inregistreze in contabilitatea manageriala integrata si autonoma colectarea si
repartizarea c,eltuielilor directe$ indirecte si generale stiind ca baza de repartizare a
c,eltuielilor indirecte o reprezinta costul direct iar la baza de repartizare a c,eltuielilor
generale o reprezinta costul de sectie&
1& Sa se inregistreze obtinerea productiei inregistrate la cost de productie si costul
complet total si pe produs&
Nr&
crt
&
E2plicatii Contabilitate 'inanciara Contabilitate de gestiune
C, directe
0 mat prime 530 .30 0533 (10&0 (30 533
(10&1 (30 633
(10&. (30 .33
1 sal directe 570 710 4333 (10&0 (30 0333
(10&1 (30 1333
(10&. (30 1333
C, indirecte
. mat& consum 5310 .310 1333 (1. (30 1333
7 salarii indirecte 570 710 0433 (1. (30 0433
4 intretinere utila% 500 730 .33 (1. (30 .33
5 amortizare utila% 5800 180. 133 (1. (30 133
C, administrative
6 mat consum 5310 .310 733 (17 (30 733
8 asigurare spatiu 50. 730 133 (17 (30 133
( salarii 570 710 433 (17 (30 433
03 amortizare constr 5800 180. 033 (17 (30 033
0&Inregistrarea repartizarii si decontarii c,eltuielilor avand in vedere situatia de
repartizare
0& C,eltuieli indirecte* R9(1.:7333
1& aza de repartizare* c, directe* 5533
.& Coe'icient de repartizare* rd0-rd1;033:7333-5533;033:53&5<
7& Stabilirea repartizarii pe 'iecare produs*
Ci /0*=(1. > R9(10/0 :3&5 2 0533 : (63
Ci /1*=(1. > R9(10/1 : 3&5 2 1633 :05.5
Ci /.*=(1. > R9(10/. : 3&5 2 1.33 : 0.(7
1&Inregistrarea in contabilitate a repartizarii c, indirecte pe cele trei produse obtinute
< (1. 7333
(10&0 (63
(10&1 05.5
(10&. 0.(7
Obtinerea si inregistrarea productiei la cost e'ectiv*
/0* 533?0333?(63:1463
/1*633?1333?05.5:7..5
/.*.33?1333?0.(7:.5(7
.74&0 600 : 1463 lei (.0&0 (31&0 1463
.74&1 600 7..5 (.0&1 (31&1 7..5
.74&. 600 .5(7 (.0&. (31&. .5(7

.& Costul global @completA pe 'iecare produs$ repartizand c,eltuielile de administratie in
'unctie de costul e'ectiv al 'iecarui produs*
C, de administratie* 0133
Coe'icient repartizare* =(17:0133-@1463?7..5?.5(7A: 00&.<
Repartizarea c,eltuielilor de administratie pe cele trei sortimente*
C/0:=(17 > S'9(10/0 : 3&00. > 1463 :1(3
C/0:=(17 > S'9(10/1 : 3&00. 2 7..5 : 7(3
C/0:=(17 > S'9(10/. : 3&00. 2 .5(7 :706
7&Stabilire cost complet @e'ectiv ? c, administratieA
/0 (31&0 < 1853
(10 1463
(17 1(3
/1 (31&1 < 7815
(10 7..5
(17 7(3
/. (31&. < 7000
(10 .5(7
(17 706
Inc,iderea conturilor

(30 : < 006(6
(.0&0 1463
(.0&1 7..5
(.0&. .5(7
(31&0 1(3
(31&1 7(3
(31&. 706
Contabilitatea manageriala are ca 'inalitate 'urnizarea in'ormaBiilor necesare lurii
deciziilor de ctre manageri avCnd Dn 'ond 1 scopuri*
+ calcularea costurilor
+ in'luenBarea comportamentului celor care pot acBiona asupra costurilor
+ creEterea calitBii produselor Ei serviciilor 'irmei
+ reducerea timpului necesar pentru proiectarea$ crearea Ei livrarea produselor Ei
serviciilor
+ satis'acerea total a clienBilor&
Ast'el prin realizarea unei bune gestiuni a datelor 'urnizate de contabilitatea
manageriala$ prin calculatia costurilor pe produse$ lucrari sau servicii $ societatile pot
analiza mult mai usor rezultatele intreprinderii spre luarea si aplicarea celor mai bune
decizii in cadrul procesului de implementare a programelor de gestiune in cadrul
entitatilor economice&