Sunteți pe pagina 1din 69

Dr. Ing.

Florin Ciolacu
MATERIIPRIMEFIBROASE
Dr.Ing.FlorinCiolacu
Hrtia Hrtia
Hrtia esteostructurdetip
reeatridimensionalconstituit
dinfibrevegetale(lemnoasesau
nelemnoase)ncaresunt
nglobateimaterialeauxiliare
(materialedeumplere,ncleiere, ( p , ,
colorani,aditivietc.)cuscopul
deaiconferiproprietispecifice
domeniului de utilizare domeniuluideutilizare.
Clasificarea produselor papetare Clasificareaproduselorpapetare
l l l h l d f l f d Dealungultimpului,hrtiacunoateoampladiversificarecalitativ,fiind
utilizatapelngscrisitipritcamaterialdeambalajindiferitescopuri
tehnice.
Unelehrtii,destinateambalajelorsauscopurilortehnicesuntsolicitaten
grosimi mai mari dect cele pentru scris i tipar i sunt cunoscute sub grosimimaimaridectcelepentruscrisitiparisuntcunoscutesub
denumireadecartoaneimucavale,diferenierearealizndusepebaza
maseiacestoraexprimateng/m2.
nfunciedeacestcriteriuseconsiderhrtii produselecugramajulmai
mic de 150g/m2 cartoane cele cu gramajul intre 150 i 600g/m2 i micde150g/m2,cartoane celecugramajulintre150i600g/m2i
mucavale celecaredepescvaloareade600g/m2.
Hrtii cartoane mucavale Hrtii,cartoane,mucavale
g/cm
3
g/cm
3
g/cm
3
CLASIFICAREAAsociaieiEuropeanea
CompaniilordinIndustriaForestier
Hrtiipentruscrisitipar
Hrtiipebazdepastmecanic
Hrtii fr past mecanic Hrtiifrpastmecanic
Cartoane
Materialepentrucartonondulat
Sortimentedecartonpentrutipariambalaje
Cartoanespeciale
H ii i Hrtiitissue
Hrtiiigienicosanitare
Alte hrtii tissue Altehrtiitissue
Hrtiispeciale: electrotehnice,absorbante,hrtiipentrufiltre,ambalaje,
construcii,antiaderente,tiparspecial,specialrezistente,igarete,diferite
h ii f i l hrtiifuncionale
Hrtii tissue Hrtiitissue
l f l d l Termenultissuesefolosetepentruproduselepapetarecugramajmic
(12 50g/m2),creponateuscatsaunecreponate.
Cerinedecalitate:
Densitatevolumetricmic
Alungire mare Alungiremare
Capacitatebundeabsorbiealichidelor
Aspect,graddealb p , g
Moliciuneiflexibilitate
Lucrumecanicabsorbitmare(TEA)
Hrtii igienico sanitare Hrtiiigienicosanitare
Hrtieigienic
Prosoapedebuctrie
erveele de mas erveeledemas
Prosoapedebaie
erveelecosmetice
erveeleparfumate
Feedemas
T i Tampoanesanitare
Utilizriindustriale
Fee scutece etc Fee,scutece,etc.
Alteprodusetissue:
l f Filtrecafea
Filtreigri
Tampoane suport pentru ambalarea crnii Tampoanesuportpentruambalareacrnii
Materialpentruhaineilenjeriedeunicfolosin(spitale)
Materii prime Materiiprime
l f b h d Materiileprimepentrufabricareahrtieisunt reprezentatede
Materiiprimefibroase
Materialele de umplere Materialeledeumplere
Ageniidencleiere
Aditivi
Materii prime fibroase Materiiprimefibroase
b Fibreprimare
Celulozelepapetare(pastechimice)dinlemndinspeciide
rinoase, foioasesauplanteanualeobinuteprindiferite , p p
procedeedefierbere(sulfat,sulfit);
Pasteledemarerandament(pastemecanice)obinuteprin
defibrarea lemnului de rinoase; defibrarealemnuluiderinoase;
Fibresecundare
Maculatura (pastedinfibresecundare); (p );
Pastele fibroase Pastelefibroase
l f b b d f d d f b l Pastelefibroaseseobinprindiferitemetodedeseparareafibrelor
celulozicedinesutulvegetal(lemnsauplanteanuale),ceeacenecesit
slbireasauruperealegturilorcareasigurcoeziuneastructurii
lemnoase.
Separarea fibrelor se poate realiza prin procedee Separareafibrelorsepoaterealizaprinprocedee
mecanice
chimice
combinate.
Pastele chimice Pastelechimice
f b l d h b l d Separareafibrelorprinprocedeechimice cunoscutesubnumelede
procesededezincrustare (fierbere)presupunetratarealemnuluisub
formadetocturacudiferiiagenichimicilatemperaturiipresiuni
ridicatecndseproducedizolvarealignineiieliberareafibrelorcelulozice.
nurmaproceselordedezincrustareseobinpastedecelulozasaupaste
chimice.
Pastele mecanice Pastelemecanice
f b l l l f d Separareafibrelorpecalemecanic presupuneaplicareaunorfortede
naturamecanica,suficientdemaripentruanvingetrialegturilordintre
straturilepereteluicelular.
Prinasemeneaproceseseobinpastelemecanice.
ili d bi ( hi i i i ) l l Utilizareaunormetodecombinate(chimicesimecanice)sentlnetela
fabricareasemicelulozelor.
Materii prime
f b d d h
Materiiprime
nprezentsecunoscisefabricpeste600desorturidehrtiiicartoane
idacinemseamaidevariaiiledegramajnumrulacestoradepete
7000.
Pentrufabricareaacestuinumrmaredetipuridehrtiiicartoane,se
dispunedeunnumrmicdesemifabricatefibroase,respectiv
cca 25 de tipuri de celuloze sulfit i sulfat cca.25detipuridecelulozesulfitisulfat,
aproximativ10calitidepastmecanici
maimultetipuridepastesemichimice,pastedecrpeipastedemaculatur.
Semifabricate fibroase Semifabricatefibroase
Denumire
Randament
deobinere,%
Rezistena
relativa,%
Avantaje Dezavantaje
Pastechimice
(celuloze)
4050 100
Proprietibunede
rezistenta
Posibilitatea recuperrii
ncleieremaidificila,
Implicaiiecologice
Costuri mari de (celuloze) Posibilitatearecuperrii
chimicalelor
Costurimaride
investiii
Pastesemi
chimice 65 85 50 70
Rezistenla
Aplicabilitate limitata chimice
(Semiceluloze)
6585 5070

compresiune
Aplicabilitatelimitata
Predecostsczut
Pastemecanice 9095 30
Capacitatebunade
tiprireRandamente
ridicate
Rezistenemecanicei
lambtrniresczute
Consumuldesemifabricate
fibroase
Fibre i legturi ntre fibre Fibreilegturintrefibre
b l d l l Fibreleipstreazceamaimarepartedinstructuralororiginaln
proceselededezincrustareifabricareahrtiei.
d f f b l l l l l l nmodjustificatfibrelereprezintprincipaleleelementestructuraleale
hrtie
Fig.1.Seciune transversala prin lemn depin(a)respectiv mesteacn (b)
Fibre i legturi ntre fibre Fibreilegturintrefibre
l d f b d b Legturiledintrefibresuntdeasemeneaimportante.nabsena
legturilornusepoatevorbideoreeafibroas.
l d f b h l f b l l d d nprocesuldefabricareahrtiei,legareafibrelorrezultdintendina
fibrelorcelulozicedeaselegantreeleprinuscaredinapsaualtelichide
polare.
1 Proprietile fibrelor 1.Proprietilefibrelor
l f b l d d d d Proprietilefibrelorsuntimportantedindoupunctedevedere:
influeneazformareaiconsolidareastructuriihrtieinprocesulde
f b d fabricaie,itotodat
suntresponsabilepentruproprietilehrtieiuscate.
Sursadematerieprimlemnoassaunelemnoascondiioneaz
structuraiplajadimensionalafibrelor
Caracteristici morfologice Caracteristicimorfologice
f d l f b l d b l nfunciedenaturalor,fibrelepapetaresedeosebescnprincipalprin
caracteristicilemorfologice:
lungime,
diametru,
grosimeaperetelui,
densitateapereteluicelular.
Proprietilemorfologicealefibrelornusemodificesenialnprocesele
de fabricare a celulozelor dar suport modificri dimensionale n defabricareacelulozelor,darsuportmodificridimensionalen
proceseledeobinereapastelormecanice.
Fibrelesuntcelulevegetalecuunraportlungime/ grosimecuprinsntre
50i100.
Rinoase Rinoase
l d Pasteledinrinoasesecaracterizeazprin:
fibrelungi,plate,curaportul(L/d)mare(cca.100)
fibre suple care au conformabilitate bun fibresuple,careauconformabilitatebun
Fibreledinrinoasedaurezistenstructuriideoareceprinlungimei
flexibilitatefavorizeazcontactelefibrfibr.
Foioase Foioase
l d f Pasteledinfoioasesecaracterizeazprin:
fibrescurte,curaportmicL/d(cca.50)
coninut de vase celule de parenchim traheide scurte i relativ opace coninutdevase,celuledeparenchim,traheidescurteirelativopace
Fibreledinfoioasedauvoluminozitatestructurii,proprietiabsorbante,
opacitateinetezimebun.
Lungimea fibrelor Lungimeafibrelor
i fib l di l i i i i i l fib l Lungimeafibreloresteunadincelemaiimportantecaracteristicialefibrelor
papetare.
O fibr lung are posibilitatea de a stabili un numr mai mare de legturi cu Ofibrlungareposibilitateadeastabiliunnumrmaimaredelegturicu
celelaltefibreicaatarevafiancoratmaiputernicntroreeafibroas
comparativcuofibrscurt.
Rezistenalatraciuneabenziiumededehrtiecreterapidcucreterealungimii
fibrelor.
l d l l h Rezistenalantindere,alungireaitenacitatealarupereahrtieinstareuscatse
mbuntescdeasemeneacucreterealungimiifibrelor.
Lungimea
fibrelor, l
f
,
mm
Grosimea
fibrelor, w
f
,
m
Raportul
lungime/
grosime, l
f
/
Fracia
volumic a
fibrelor n g ,
w
f
lemn, %
Foioase
Acacia
A i

0,8
1 2

14
28

60
41


58 Anin negru
Mesteacn
Eucalipt
Fag european
1,2
1,3
1,1
1,2
28
25
20
21
41
52
53
53
58
65
49
37
Plop european 0,9

19

47

61
Rinoase
Brad

3 5

30 40

100

94 Brad
Pin Parana
Molid european
Pin Radiata
3,5
7,2
3,5
2,8
30-40
47
27
37
100
153
130
76
94
95
95
89
Pin scoian
Sequoia
3,6
7,0

39
30-65
92
156

93
91

Pante anuale Pante anuale
Bagas
Bambus
Stuf
1,7
2,7
1,2
20
14
12
85
193
100
Gru
Orez
1,5
1,5

13
8,5

115
176


Structurahrtieidepindededimensiunilefibreloride
proprietile mecanice ale fibrelor n stare umed proprietilemecanicealefibrelornstareumed.
l l f b l l h d d d Proprietilemecanicealefibreloruscateialehrtieidepindde
tensiunilesubcaresuntuscate.
Fineea fibrelor Fineeafibrelor
i fib l (fib l ) f i / / Fineeafibrelor(fibercoarseness,engl.),f,exprimatnmg/msaug/m
reprezintmasaabsolutuscatafibrelorcuolungimeipoteticegalcuunitatea.
Fineea fibrelor se obine din produsul dintre aria seciunii transversale i Fineeafibrelorseobinedinprodusuldintreariaseciuniitransversalei
densitateapereteluicelularalfibrei.
Pentruospeciedatlungimeafibrelorsecoreleazcufineeaacestoraastfelnct p g
fibrelelungisuntapreciatecaavndofineemaimaredectfibrelescurte.
Fineeafibrelorprinmprirelagrosimeafibrelorconducelamasaspecific sau
l f l f b l f f f b l / gramajulspecificalfibrelor,f.Masaspecificafibrelorvariazntre3i10g/m2.
ncazulncarelungimeamediefibreiestede2mm,ofoaiedehrtie delaborator
de 60 g/m2 conine o medie de 15 000 de fibre pe fiecare centimetru ptrat de60g/m2conineomediede15000defibre pefiecarecentimetruptrat.
Fineea fibrelor Fineeafibrelor
Fineea,
mg/m
Lungimea
fibrelor l
Grosimea
fibrelor
Masa
specific
f
, mg/m fibrelor, l
f
,
mm
fibrelor,
w
f
, m
specific,

f
, g/m
2
Pin scoian (celuloz nenlbit din lemn timpuriu) 0,16 2,1 37 4,3
Pin scoian (celuloz nenlbit din lemn trziu)
Pin vestic (celuloz nenlbit)
Pin vestic (celuloz nlbit)
0,31
0,21
0,20
2,1
2,4
2,4
30
35
31
10,3
6,0
6,5
Pin Douglas(celuloz nenlbit)
Pin Douglas(celuloz nlbit)
0,26
0,25
3,1
2,8
37
34
6,9
7,1

Caracteristicile fibrelor Caracteristicilefibrelor
l l d l l f b l d Pelngcaracteristiciledimensionalealefibrelor,deoimportanaparte
pentrufabricantuldehrtiesunti:
compoziiachimic(celuloz,lignin,hemiceluloze)idistribuia p ( , g , )
componenilorchimicinperetelecelular
rezistenaintrinsecafibrelor
i l d l i i l i i coninutuldelemntrziuilemntimpuriu
Sursa
vegetal
Lungimea
fibrelor mm
Celuloz,% Hemiceluloze
%
Lignin,%
vegetal fibrelor,mm ,%
Rinoase 2,54,5 4045 2530 2530
Foioase 0,71,6 4045 3035 2025
Planteanuale 1,22,7 3550 2530 1520
Lemn timpuriu/ lemn trziu Lemntimpuriu/lemntrziu
nariilegeograficencareanotimpurilesuntclardifereniate,
rinoaseleiunelespeciidefoioaseevideniazvariaiidesezonn
cretere i implicit n densitatea lemnului i dimensiunile fibrelor cretereiimplicitndensitatealemnuluiidimensiunilefibrelor.
Lanceputulanotimpuluidecretere,seformeazfibrecupereisubiri
i lumen mare denumite fibre de lemn timpuriu sau de primvar ilumenmaredenumitefibredelemntimpuriusaudeprimvar.
ncontinuareasistmlaomodificaregradatadimensiunilorfibrelor
prin ngroarea pereilor i micorarea lumenului Fibrele cu perei groi prinngroareapereilorimicorarealumenului.Fibrelecupereigroi
formeazporiuniledelemntrziusaudevarainelelordecretere
(anuale).
Lemn timpuriu /lemn trziu Lemntimpuriu /lemntrziu
Celulevegetaledelemndemolid(l)lemntimpuriu,(k)lemntarziu, g ( ) p ( )
Variaiilefineiifibrelorntrelemnultimpuriuilemnultrziupotfimai
l i d t l di t iil d i largidectceledintrespeciilederinoase.
Influena metodei de separare Influenametodeideseparare
Fibrelesuntcelulevegetalecuunraportlungime/ grosimecuprinsntre50i100.
Influena tratamentelor mecanice Influenatratamentelormecanice
Efectele proceselor de dezincrustare i defibrare Efecteleproceselordedezincrustareidefibrare
l l l l d d lb Pelngspecialemnului,proceselededezincrustare,nlbire,imcinare
auunefectcrucialasupraproprietilorpasteifibroase.
Unelespeciilemnoasesuntpotriviteattpentrudezincrustarechimicct p p p
ipentrudefibrarecumarfimolidul,plopul,pinulradiata,ntimpcealtele
capinulscoian,eucaliptulimesteacnulsuntmaipotrivitepentru
dezincrustare dect pentru defibrare mecanic dezincrustaredectpentrudefibraremecanic.
Influena metodei de separare Influenametodeideseparare
f l d l h l fl Difereneledintrepastelechimiceicelemecanicesereflectn
proprietidiferitealehrtiei.
Astfel,hrtiileobinutedincelulozesulfatnlbiteauorezistenla
traciunede2pnla3orimaimaredectceleobinutedinpast
mecanic mecanic.
Opacitateahrtiilordinpastmecanicestesuperioarcelordinceluloz p p p
nlbitnprincipaldatoritproprietilorspecificealematerialuluifindin
pastamecanic.
Consumuldediferite
if b i fib l semifabricatefibroasela
nivelmondial
CSR celulozsulfatdin
rinoase;CSFceluloz
lf t di f i CSiR sulfatdinfoioase;CSiR
celulozsulfitdin
rinoase;PM past
mecanice;CPlA celuloz
dinplanteanuale;SNS
semiceluloze(SNS);FR
fibrereciclate
Proprietile fibrelor n stare Proprietilefibrelornstare
umed
Proprietile fibrelor n stare umed Proprietilefibrelornstareumed
Structurareeleidinhrtiedepindede
colapsabilitatea,
conformabilitateai
flexibilitateafibrelornstareumed.
Aceti factori precum i umflarea fibrelor controleaz compactizea structurii Acetifactori,precumiumflarea fibrelorcontroleazcompactizeastructurii
hrtiei.
Conformabilitatea fibrelor Conformabilitateafibrelor
C f bili fib l i di bil Conformabilitateafibrelornuesteomrimedirectmsurabilnsesteuntermen
generalcecaracterizeazcomportareafibrelornconsolidareastructuriihrtiei.
Fibrele cu conformabilitate ridicat se curbeaz cu uurin lunnd forma unele Fibrelecuconformabilitateridicatsecurbeazcuuurinlunndformaunele
dupaltelepentruaconducelaostructurdensiputerniclegat.
Conformabilitateafibrelordepindede: p
dimensiunileseciuniitransversale,
fibrilareaintern, ,
compoziiachimic
morfologia peretelui celular. morfologiapereteluicelular.
Colapsabilitatea fibrelor Colapsabilitatea fibrelor.
ib l i i l l l l i Fibreleauseciunecircularsaurectangularnlemn,nsseaplatizeazsau
colapseaznformdepanglicnproceseledefabricareahrtiei,respectivn
timpulpresriiumede,auscriisaucalandrrii.
Princolapsarealumenuluisemodificdoarseciuneafibrelorfrasealtera
valoareaperimetruluiacesteia.
Studiileasuprafibrelordinlemnderinoaseaevideniatodependena
colapsabilitiidegrosimeapereteluicelular.
Colapsabilitatea Colapsabilitatea
Colapsabilitateaestecaracteristicfibrelor
decelulozimaipuincelordinpastele
mecanice.
nfibrelenecolapsate,lumenulproduceo
amplificareadispersieiluminii.
Colapsareafibrelorareunefectnegativ
asupraproprietiloroptice,nsunefect
pozitivasupracapacitiidelegareafibrelor p p p g
iaproprietilorderezistenalehrtiei.
Fexibilitatea fibrelor n stare umed Fexibilitateafibrelornstareumed
ibili fib l d i l i d i i idi Fexibilitatea fibrelornstareumedsauinversulacesteiadenumitrigiditatea
fibrelornstareumedesteomasuraconformabilitii.
Msurarea flexibilitii fibrelor umede se limiteaz adesea doar la fibrele lungi Msurareaflexibilitiifibrelorumedeselimiteazadeseadoarlafibrelelungi.
Aceastmrimescaderapidcucretereagrosimiipereteluicelular,nscretecu
scderearandamentuluiiavansareamcinrii.Fibreledinpastelemecaniceauo
flexibilitate mai redus dect cele din celulozele dezincrustate. flexibilitatemairedusdectceledincelulozeledezincrustate.
Efectelegraduluidemcinareirandamentuluidefierberiiasupraflexibilitii
fibreloresteprobabilrezultatulcreteriiporozitiiidelaminriipereteluicelular.
Umflarea fibrelor Umflareafibrelor
fl fib l d i d d i i hi i i d fib il i Umflarea fibrelordepindedecompoziiachimicidefibrilareaintern.
Prezenahemicelulozelornperetelecelularcretegraduldeumflare,ntimpce
prezena ligninei reduce umflarea prezenalignineireduceumflarea.
Graduldeumflarealfibrelordincelulozedezincrustatecretecuavansarea
mcinrii.
GraduldeumflareafibrelorestecaracterizatprinWRV cifraderetenieaapei
(cantitateadeapreinutdefibredupcentrifugareaacestorancondiiistabilite
) 3000g)
Proprietile mecanice ale Proprietilemecaniceale
fibrelornstareuscat
Proprietilemecanicealefibrelornstare p
uscat
nciudadificultilornregistratentehniciledemsurare,proprietile
mecanicealefibrelorsaubucuratdeoateniedeosebit,numeroasestudii
fiindfocalizatepeacestaspect. p p
Acestestudiiauevideniatodistribuielargarezisteneilatraciuneafibrelor
nstareuscat.
Proprietilemecanicealefibrelornstare p
uscat
Distribuialargavalorilorrezisteneifibrelorse
datoreazattmaterialuluibiologiccti
neuniformitiiproceselordedezincrustare. p
Maimult,datoritstatisticiinefavorabilea
msurtorilorpentrufibresingulare,valorile
i t i l h ti i t t t rezisteneizerospanalehrtieisuntacceptaten
modfrecventcaomsurindirectarezistenei
fibrelor.
Schema arhitecturii morfologice a unei fibre din lemn de molid (ML- lamel
median, P- peretele primar, S1-perete secunar, S2-perete secundar, T-strat
teriar, L- lumen)
Arhitectura morfologica Arhitecturamorfologica
U hi l d f fib il l Unghiuldenfurareafibrilelor
Cndunghiuldenfurarea
fibrilelornstratulS2estemic,
comportarealaefortauneisingure p g
fibreestecalitativsimilarcuceaa
hrtiei.
Modululdeelasticitateafibrelorla
solicitarepedirecieaxialeste
determinatdeporiuneainiial
li i b i f d f i liniaracurbeiefortdeformaie.
Neliniaritatea dependenei efort deformaie Neliniaritateadependeneiefortdeformaie
li i i d d i f d f i i di d l fib l i Neliniaritateadependeneiefortdeformaieprovinedinondulareafibrelori
diferiteefectecumarfincreiri,plisriimicrocompresiilecesuntrectificaten
timpulalungiriifibrelor.
Pedealtparte,lipsaacestordefecteconferfibrelorocomportareliniarelastic
saufoarteapropiatdeaceasta.
Lanivelstructural,comportarealaefortauneifibreestecomplex.Spreexemplu,
stratulS2spiralatsersucetelatensionareafibrei.Acestfenomennusepoate
ntmplanfoaiadehrtiedatoritstructuriidereeanconjurtoare.
Defectele din peretele fibrei Defecteledinperetelefibrei
P t l l l l i fib d l l t d di l i Peretelecelularaluneifibredecelulozpoateaveaunnumrmarededislocri,
precumialteneomogeniticarereducmodululdeelasticitate,rezistenala
traciuneialungirealarupereafibrei.
Deasemeneapotexistaidefectenaturalecumarfipunctuaiile.
Defecteledinperetelefibreipotapreantimpultocriilemnului,dezincrustrii,
mcinrii sau pe ntregul parcurs pn la maina de hrtie mcinriisaupentregulparcurspnlamainadehrtie.
Modificrilesubstanialendireciaaxeifibrelor(ncreiri,ndoiriunghiulare,
rsuciri)secoreleazcuvaloriredusealerezisteneizerospan,alerezisteneila
traciune,ialemodululuideelasticitate.Acestedeformaiisuntpuncteleslabe
alefibrei.
Valorile tipice ale rezistenei la traciune Valoriletipicealerezisteneilatraciune
Deformaiilemaipuinsemnificative,cumarficurbareafibrelor,reducmodululacestorai
crescdeformaialarupereafibrelor.
V l il ti i l i t i l t i l fib l d d i l 100 200 Valoriletipicealerezisteneilatraciunealefibrelorsencadreazndomeniul100200
mN
F d Ef t l l Fora de rupere Efortul la rupere
Fibre din lemn timpuriu 100 mN (11gf) 390 MPa
Fibre din lemn trziu 190 mN (20 gf) 540 MPa

Efectul caracteristicilor morfologice Efectulcaracteristicilormorfologice
ii fib l d l i i d Foranecesarruperiifibrelordelemntrziuestemaimaredectceanecesar
pentrurupereafibrelordelemntimpuriu,deoareceprimeleauoariemaimarea
seciunii.Fibreledinlemntrziuauchiarsiefortullaruperemaimare.
OgrosimemaimareapereteluiS2iununghimaimicdenfurareafibrilelorn
lemnultrziusuntpremiseleuneirezisteneridicatelatraciune.Fibrelecuunghi
mare de nfurare a fibrilelor au deformaie mai mare la rupere i o rezisten mai maredenfurareafibrileloraudeformaiemaimarelarupereiorezistenmai
miclatraciunedectcelecuunghimic.
Pedealtpartemodululdeelasticitatecretecuscdereaunghiuluidenfurare.
Pentruoasemeneacomportaresuntdisponibileoseriedemodeleteoreticecu
aproximaiidestuldebune.
Dezincrustarea Dezincrustarea
l d d i d d li li i i difi f nprocesuldedezincrustare,ndeprtareadelicatalignineinumodificfora
necesarpentrurupereafibrelor.Acestfaptconducelaconcluziacligninai
hemicelulozelenucontribuielarezistenalatraciune.
Ariaseciuniitransversaleafibrelorscadeladelignificareiastfelrezistenala
traciuneimodululdeelasticitatefiindcalculatepeunitateadeariedeseciune,
cresc fa de valorile nregistrate pentru fibrele n matricea lemnoas. crescfadevalorilenregistratepentrufibrelenmatricealemnoas.
Reactiviidedezincrustareinlbirepotdegradaceluloza,potreducegradulde
polimerizare,potscdearigiditateairezistenafibrelor.Aceastasentmpln
specialcndseutilizeazcondiiiseveresautratamenteextinsecadurat.
Sulfat/sulfit Sulfat/sulfit
Procedeuldedezincrustaresulfatoferfibremultmairezistentedect
procedeelesulfitsaubisulfit,dei,fibrelebisulfitauunmodulmaimarede
elasticitatedectfibrelesulfat.
Mcinareapastelordecelulozpoateaveaefectecontradictoriiasupra
proprietilormecaniceiderezistenalefibrelor.Omcinareseverpoate
inducencreiriidislocrinperetelefibrelor,ntimpceomcinaredelicat
mbunteteumflareairezistenafibrelor.
De asemenea o mcinare moderat poate ndeprta discontinuitile structurale Deasemeneaomcinaremoderatpoatendeprtadiscontinuitilestructurale
dinperetelefibrelor.Reducereaseciuniifibrelorprintrunastfeldeproces
poatedeasemeneaconducelaocretereaefortuluilarupereimodululuide
elasticitate elasticitate.
Distribuiacomponenilorchimicipe
grosimeapereteluicelular
Tendine nmodificareabazeide
materiiprimefibroase
l d d f b d f b Caprincipaltendinnmodificareabazeidematerii primefibroase
pentrufabricareadiferitelorsortimentedehrtiiicartoaneseremarc
cretereaponderiiocupatedefibrelesecundarerezultatedinreciclarea
maculaturiindetrimentulfibrelorvirgine.
Astzi 50% din materia prim a industriei europene de hrtie provine din Astzi,50%dinmateriaprimaindustrieieuropenedehrtieprovinedin
hrtierecuperat.HrtiaesteprodusulcelmaireciclatdinEuropa,iar
Europaestecampionmondialnreciclareahrtieicuoratde64,5%.
I d i h i i f f i li i i Industriahrtieiafostoformotricenrealizareaacesteirateieste
partedintronouiniiativaindustrieipentruampingeaceastratade
reciclarechiarla ovaloaremaimare,de66%pnn2010.Exist
posibilitateadeafacedinacestobiectivorealitateifaptcenevaaduce
maiaproapedeobiectivulUEde"societateareciclrii".
Hrtii tissue Hrtiitissue
Legturiintraiinterfibrilare
Tipuri de interaciuni Tipurideinteraciuni
ib l f bi l dif i i i d i i i d i i l i Fibrelefacobiectuldiferitortipurideinteraciunidenumitegenericlegturi.
Acesteapotfi:
h l l l l d l l 1. Legturichimicecovalententremacromoleculeledeceluloz.
2. Legturidehidrogen
3. LegturiVanderWaals intermoleculare,multmaislabedectlegturilechimice.
4. Foremecanicedereineredatoratenclciriicatenelormacromoleculare.
5. Legturiinterfibrilare:fibrelesuntsuficientdeapropiatenctoricaredin
interaciunileanterioaresepotproduce.
Legturile de hidrogen Legturiledehidrogen
Energiauneilegturi covalente estede
~150500
KJ/mol KJ/mol.
ncazullegturilordehidrogen, eneria
acestoraestededoar~832kJ/mol, (de
exempluOH6O3 i
O2HO6) ,iardistana OH de~0.17
nm fadelungimealegturiiOH de
~0.1nm.
Legturile van der Waals Legturile vanderWaals
d l l d h d l l d l Inaintensdelegturilede hidrogenlegturile vanderWaalssuntimportante
pentrulegturileinterfibre.
l l d l f d / l Energialegturilor vanderWaalsforceeste de~28KJ/mol.
Aceasttipdeinteraciuneesterelativmultmailungextinznduse la 0.30.5nm.
Ceamaimarepartedincoeziuneahrtieinstareumedsedatoreazlegturilor
vanderWaals.
npluspluslegturicovalentesauionicesepotformantrefibreimediatorii
polimerici.
Structura legturilor dintre fibre Structuralegturilordintrefibre
il di fib f d l d f b i Legturiledintrefibreseformeazgradatpemsurcenprocesuldefabricarea
hrtieicreteconsistenapastei.
La inceput cnd apa este ndeprtat din banda umed forele tensiunii Lainceput,cndapaestendeprtatdinbandaumed,foreletensiunii
superficiale,precumiinteraciilecoloidaleiconexiunilemecanicedintrefibrile
apropiefibreleunafadecealalt.
AcestfenomenestecunoscutsubnumeledeefectulCampbell.
Aceleaiforeconferbenziidehrtierezistennstareumed.
Structura legturilor dintre fibre Structuralegturilordintrefibre
ib il i i l l fi d l i f j l f d l i Fibrilareaexternimaterialulfindelainterfaajutlaformareadelegturintre
fibreprinlegareasuprafeeloradoufibremultmaiaproapenstareumed.
n ap suprafeele fibrelor au diferite lanuri polimere proeminente ce contribuie nap,suprafeelefibreloraudiferitelanuripolimereproeminentececontribuie
deasemenealalegareafibrelor.
Lungimeaacestorlanuripoatefide6080nm. g p
Prezenainaturalordepindedenaturaprocesuluidedelignificare.
Fibrilele externe pot fi mai lungi cu unul pn la dou ordine de mrime Fibrileleexternepotfimailungicuunulpnladouordinedemrime.
Structura legturilor dintre fibre Structuralegturilordintrefibre
i l l fib fi b lid h i i i bili d l i Materialulfibrosfinmbunteteconsolidareahrtieiistabilireadelegturi
ntrefibredeoareceposedosuprafaspecificmare.
Forele Campbell cresc direct proporional cu suprafaa specific a fibrelor ForeleCampbellcrescdirectproporionalcusuprafaaspecificafibrelor.
Contraciamaterialuluifibrosfinapropiefibreleiuureazformareadelegturi
chimice.
Acestelegturipersistapointimpuluscrii.
Efectulmaterialuluifibrosfinestesimilarfibrilelordincelulozamcinat.
Structura legturilor dintre fibre Structuralegturilordintrefibre
Interaciuneafibreapinflueneazformarealegturilordintrefibre.
Apadinapropiereasuprafeeifibrelorcelulozicediferdeapadinmasade
lichid.
Deexemplu,Caulfiedpresupuneacapadintredousuprafeecelulozice
f l i i i t di l l t il d hid t f P formeazlanuriprinintermediullegturilordehidrogenntresuprafee.Pe
msurcesendeprteazapa,acestelanuridevintotmaiscurte,iargrupele
hidroxildepesuprafaafibrelorvinncontactpentruaformalegturide
hidrogen hidrogen.
Pedealtparte,LiiOdbergaudemonstratcefectulsuprafeeicelulozicese
poateextindelacelmultdoumoleculedeapdinsoluie. p p
Structura legturilor dintre fibre Structuralegturilordintrefibre
i l ii fib l ntimpuluscrii,fibrelepapetaresecontract.
Amploareacontracieidepindedegraduldeumflarealpereteluicelular.
Fibrilareainternicompoziiachimicapereteluicelularafecteazumflarea.
Prezenalignineinperetelecelularreduceumflareantimpcehemicelulozele
crescgraduldeumflare.
Eforturi datorate contraciei Eforturidatoratecontraciei
Iniial,fibrelesecontractpe
direcietransversal.
C tii di t t i Competiiadintrecontracia
transversalirigiditatea
longitudinalafibrelorcreaz
eforturi de forfecare n suprafaa de eforturideforfecarensuprafaade
legareilaperiferiaacesteiaaa
cumestedemonstatnFig.17.
Eforturiledeforfecaredinlegturileinterfibrilaregenereazforedecompresiune
n seciunea fibrelor i chiar pot cauza deformaii n segmentele de fibre legate nseciuneafibrelorichiarpotcauzadeformaiinsegmenteledefibrelegate,
numiteadeseamicrocopresii.
Acestea modific proprietile mecanice ale segmentelor de fibre legate Acesteamodificproprietilemecanicealesegmentelordefibrelegate
comparativcufibreleuscateliber.
Mulumescpentruatenie!!!!

S-ar putea să vă placă și