Sunteți pe pagina 1din 1

Pilonii Acordului Basel II

Acordul Basel II utilizeaz un concept bazat pe trei piloni (three pillars): cerine minime de
capital, supravegherea sistemului i disciplina bancar, cu scopul de stabilitate !inanciar a
sistemului"
Primul pilon are n vedere majorarea capitalului bncii n concordan cu trei elemente
principale ale riscului: riscul de creditare, riscul operaional i riscul de pia. La acest
nivel se iau n considerare doar aceste trei riscuri, apreciindu-se c restul riscurilor nu pot i
cuantiicate.
Al doilea pilon ! suprave"#erea sistemului ! oer bncilor centrale mai multe instrumente
de lucru a de cele din acordul precedent. $easemenea se re"lementea% cadrul pentru
celelalte riscuri la care trebuie s ac a bncile, precum riscul de lic#iditate, riscul
le"islativ, etc.
Al treilea pilon ! disciplina bancar ! obli" bncile la o transparen superioar, iind
creat pentru a permite sistemului bancar s aib o mai bun repre%entare a situaiei
"enerale a bncii din punct de vedere al riscului total la care este e&pus. Inormaiile care
sunt obli"atorii de publicat vor i e&acte i detaliate. 'etodele de raportare se vor
uniormi%a prin introducerea la nivelul sistemului bancar a (tandardelor Internaionale de
)aportare *inanciar.
#chimbrile sunt !undamentale, Basel II reprezint un moment de cotitur at$t %n practica, c$t i
%n teoria managementului de risc" &oul acord des!iineaz graniele naionale, reglement$nd la
nivel global i elimin$nd tentaia ' i poate tendina ' bncilor de a avea un porto!oliu de o
calitate mai redus"
(hiar dac bancile mai mici )voci!ereaza, adevrul este c !r aceaste noi reglementri
riscurile ar !i a!ectat p$n la urm toi *uctorii pieei" +$n la urm, Basel II reprezint o mare
provocare pentru toate instituiile bancare, marile grupuri europene a!irm$nd chiar c este cea
mai mare provocare din istoria lor, depind %n comple,itate trecerea la euro"
+entru aplicarea modelelor mai avansate este necesar ca bncile s aib la dispoziie baze de date
pe perioade mai lungi de timp, care s stea la baza !undamentrii indicatorilor" -e e,emplu,
pentru metoda I.B utilizat pentru evaluarea riscului de credit, pentru calculul +- (probabilit/
o! de!ault0probabilitatea de neplat), bncile au nevoie de date pentru 1 ani, iar pentru 23- (loss
given de!ault0pierderea datorat neplii) sau 4A- (e,posure at de!ault0e,punerea la neplat)
date pentru 5 ani"