Sunteți pe pagina 1din 1

MODELUL CERERII DE PRIMIRE N PROFESIE CU SCUTIRE DE EXAMEN

Nr. de nregistrare...............data..................
Baroul..........................................................

DOMNULE DECAN,
1. Subsemnatul ( numele, iniiala tatlui, prenumele) ........................................................., fiul/fiica
lui ................................ i al ........................................, domiciliat n ( str. Nr. bl. sc. et. ap. jud/sect.
localitate) ...................................................................., cod numeric personal ..............................................., legitimat
prin
CI/BI
........................................
eliberat
de
.......................................................,
telefon
/
fax:............................................,
e-mail:.................................................... solicit primirea n profesia de avocat cu
scutire de examen, ca avocat definitiv, n temeiul art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i
exercitarea profesiei de avocat, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
2. Menionez c sunt liceniat n drept conform diplomei de licen nr. .................... din data .................. eliberat de
Universitatea ...........................................................................Facultatea ...................................................................3. Declar pe propria rspundere, sub sanciunea prevzut de lege pentru fals n declaraii, c nu m aflu n nici unul
dintre cazurile de nedemnitate prevzute la art. 13 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de
avocat.
4. Declar pe propria rspundere, sub sanciunea prevzut de lege pentru declaraii false, c nu m aflu n nici unul
dintre cazurile de incompatibilitate prevzute de art. 14 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea
profesiei de avocat / declar c m angajez s renun la orice stare de incompatibilitate, n cel mult dou luni de la data
emiterii deciziei de primire n profesie, sub sanciunea prevzut la art. 24 alin (2) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea i exercitarea profesiei de avocat.
5. Declar
c
am
exercitat
/
exercit
funcia
juridic
de
......................................................
la ................................................................... i am promovat examenul de definitivare n aceast funcie la data
de ................................................................. conform adeverinei nr. ..................................................... emis
de ................................................................................................6. Declar c nu sunt i nu am fost nscris ntr-un alt barou din Romnia ( declar c am fost nscris n
Baroul ................................. n perioada ...................................... i c m-am retras / a ncetat calitatea mea de avocat
pentru urmtoarele motive: ........................................................................................................................................7. Anexez urmtoarele acte: a) copie de pe actul de identitate i de pe actele de stare civil ( certificat natere +
certificat cstorie dac este cazul ); b) copie de pe diploma de licen; n cazul n care diploma este eliberat de
instituiile de nvmnt superior din alt ar se va depune i dovada de echivalare, n condiiile legii; n cazul n
care diploma de licen s-a obinut dup anul 1995, se va depune i copia legalizat a foii matricole eliberat de
facultatea absolvit; c) dovada promovrii examenului de definitivare n funcia juridic ndeplinit anterior, prin
susinerea examenului la materii compatibile cu programa de examen pentru admiterea n profesia de avocat ( cel puin
3 materii din materiile prevzute la art. 1 alin (1) i (2) din Hotrrea Consiliului U.N.B.R. nr. 295 din 15 decembrie
2007, privind materiile la care se organizeaz examenul pentru dobndirea titlului profesional de avocat definitiv n
profesia de avocat); d) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile nainte de data depunerii cererii; e)
certificat privind starea de sntate a candidatului, eliberat de instituia sanitar stabilit de barou conform hotrrii
U.N.B.R. ( durata de valabilitate a certificatului este de 60 zile de la data emiterii); f) certificat eliberat de baroul
competent n care solicitantul a mai fost nscris n profesie, care s ateste cauzele ncetrii calitii de avocat, ori, dac
este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire n profesie; g) dou fotografii tip legitimaie; h)
diploma prin care s-a conferit titlul tiinific de doctor n drept ( unde este cazul ); i) persoanele care au ndeplinit
funcia de judector, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult, vor depune o copie certificat de pe
carnetul de munc sau o adeverin echivalent eliberat de Camera Notarilor Publici; ( perioada de 10 ani prevzut
la art. 16 alin. (2) lit. b) din Lege se refer la ultimii 10 ani de activitate nentrerupt, calculai retroactiv de la
momentul nregistrrii cererii de primire n profesie).
Not: Meniunile de la pct. 4, 5 i 6 se completeaz corespunztor situaiei fiecrui solicitant.
Nr. de nregistrare al cererii i denumirea baroului se completeaz de ctre secretariatul baroului la care se depune cererea.

Data........................

Semntura...........................

DOMNULUI DECAN AL BAROULUI.................................................

S-ar putea să vă placă și