Sunteți pe pagina 1din 2

CTRE

OFICIUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR ALBA


BIROUL DE CADASTRU I PUBLICITATE IMOBILIAR......
Nr. de nregistrare ..../(data)

CERERE DE RECEPIE I NSCRIERE


Subsemnatul(a) ..................................... domiciliat()
n localitatea ............ str. ......... nr......,
legitimat()
cu
CI/BI
seria
nr................,
CNP
,
tel./fax.................., e-mail:.........prin mandatarul
....., v rog s dispunei :
I. OBIECTUL RECEPIEI :
- prima nscriere (atribuire numr cadastral);
- nscrierea unei construcii noi sau extinderea ei, pe o parcel nscris n cartea funciar;
- modificarea limitei de proprietate;
- modificarea suprafeei imobilului;
- descrierea dezmembrmintelor dreptului de proprietate;
- reconstituirea crii funciare pierdute, distruse sau sustrase.
II. OBIECTUL NSCRIERII :
- ntabularea *
- nscrierea provizorie ** ..
- notarea *** ..
- radierea **** ...
IMOBILUL este identificat prin Cartea Funciar nr. a comunei/ oraului/ municipiului
.. i numrul cadastral al imobilului.., situat n
str. ..., nr. ..., bl. ., scara., ap. ., sector.,
comuna/ ora/ municipiu .
ACTUL JURIDIC care justific cererea, anexat n original sau n copie legalizat :

.
Solicit comunicarea rspunsului
prin pot

la sediul biroului teritorial

fax

S-a achitat tariful de: ..... lei prin chitana nr. .../....
cu codul nr.
DATA

*
**

Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaie, servitute, concesiune, ipotec, privilegiu etc.
Act sub condiie suspensiv, hotrre judectoreasc care nu a rmas irevocabil.

SEMNTURA

***
Incapacitate, act sub condiie rezolutorie sau cu termen, locaiunea, preemiunea, promisiunea de nstrinare, sechestrul judiciar i
schimbarea rangului ipotecii, aciuni n justiie asupra imobilului n cauz, orice alte fapte sau drepturi personale etc.
**** Drepturi reale, ipotec, privilegiu.

23

asigurator,

S-ar putea să vă placă și