Sunteți pe pagina 1din 20

L E G E

cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil


pentru pagube produse de autovehicule

nr. 414-XVI din 22.12.200

Monitorul Oficial nr.32-35/112 din 09.03.2007

* * *
! " # $ I % &

!apitolul I
'I&#()I*II GE%E$+LE
+rticolul 1. Sfera de aplicare
+rticolul 2. Noiuni principale
+rticolul ,. Obiectul asigurrii obligatorii de rspundere civil auto
+rticolul 4. Categoriile de persoane pasibile de asigurare obligatorie de rspundere civil auto
+rticolul -. Exigenele fa de asigurtorul de rspundere civil auto
+rticolul . Reprezentantul de despgubiri
+rticolul .. Cazul asigurat

!apitolul II
!(%/$+!/"L 'E +&IG"$+$E (0LIG+/($IE
'E $1&#"%'E$E !IVIL1 +"/(
+rticolul 2. Modul de nceiere a contractului de asigurare obligatorie de rspundere civil auto
+rticolul 3. !er"enul de aciune a contractului de asigurare
+rticolul 10. #ncetarea contractului de asigurare

!apitolul III
#$I4ELE 'E +&IG"$+$E 5I LI4I/ELE 'E&#1G"0I$IL($
+rticolul 11. $ri"ele de asigurare
+rticolul 12. Reducerile %i "a&orrile pri"elor de asigurare
+rticolul 1,. $lata pri"ei de asigurare
+rticolul 14. 'i"itele rspunderii asigurtorului

!apitolul IV
'E&#1G"0I$ILE 'E +&IG"$+$E
+rticolul 1-. $agubele care se repar de ctre asigurtor
+rticolul 1. $agubele care nu se repar de asigurtor
+rticolul 1.. Cuantu"ul despgubirii n caz de culp a pgubitului

!apitolul V
+VI)+$E+ 5I !(%&/+/+$E+ #+G"0EL($
+rticolul 12. Obligaiile asiguratului
+rticolul 13. Obligaiile asigurtorului
+rticolul 20. (repturile %i obligaiile persoanei pgubite
+rticolul 21. (osarul de daune) Constatarea pagubelor

!apitolul VI
&/+0ILI$E+ 5I #L+/+ 'E&#1G"0I$IL($
+rticolul 22. Modul de stabilire a despgubirilor
+rticolul 2,. Stabilirea despgubirilor n cazul avarierii sau distrugerii autoveiculului
+rticolul 24. (eter"inarea valorii autoveiculului
+rticolul 2-. Stabilirea despgubirilor n cazul vt"rii corporale
+rticolul 2. Stabilirea despgubirilor n cazul vt"rii sau pieirii ani"alelor
+rticolul 2.. Stabilirea despgubirilor n caz de avariere sau distrugere de alte bunuri
+rticolul 22. $lata despgubirilor
+rticolul 23. *ciunea de regres

!apitolul VII
0I$("L %+*I(%+L +L +&IG"$1/($IL($ 'E +"/(VE6I!"LE
+rticolul ,0. Constituirea +iroului Naional al *sigurtorilor de *utoveicule
+rticolul ,1. *tribuiile +iroului Naional
+rticolul ,2. Calitatea de "e"bru al +iroului Naional
+rticolul ,,. ,ondul de protecie a victi"elor strzii
+rticolul ,4. ,ondul de co"pensare
+rticolul ,-. Resursele patri"oniale ale +iroului Naional
+rticolul ,. Conducerea +iroului Naional
+rticolul ,.. -nfor"aia despre accidente
+rticolul ,2. Evidena asigurrilor
+rticolul ,3. Controlul asigurrilor obligatorii de rspundere civil auto

!apitolul VIII
'I&#()I*II /$+%)I/($II 5I 7I%+LE
+rticolul 40. (ispoziii tranzitorii
+rticolul 41. -ntrarea n vigoare) *brogri) #ndatoririle .uvernului$arla"entul adopt prezenta lege organic)

!apitolul I
'I&#()I*II GE%E$+LE
+rticolul 1. Sfera de aplicare
$rezenta lege regle"enteaz raporturile &uridice dintre asigurtori/ asigurai %i persoane
tere ce deriv din contractul de asigurare obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse
de autoveicule/ precu" %i "odul de realizare a acestui tip de asigurare)

+rticolul 2. Noiuni principale
#n sensul prezentei legi/ ur"toarele noiuni principale se"nific0
accident de autovehicul 1 eveni"ent neprevzut/ nt"pltor provocat de unul sau "ai
"ulte autoveicule/ care cauzeaz pre&udicii unor persoane %i care poate da na%tere unor pretenii
de despgubire2
asigurare obligatorie de rsundere civil entru agube roduse de autovehicule 3n
continuare 1 asigurare obligatorie de rsundere civil auto4 1 contract de asigurare/ probat prin
polia de asigurare RC* %i5sau polia de asigurare 6Carte 7erde6/ prin care un asigurtor
autorizat/ n condiiile prezentei legi/ s practice asigurare obligatorie de rspundere civil auto
se oblig/ n baza unei pri"e pltite de asigurat/ s despgubeasc pre&udiciile cauzate prin
accident de autoveicul n perioada de valabilitate a contractului de asigurare2
asigurat 1 persoan fizic sau persoan &uridic avnd nceiat un contract de asigurare
obligatorie de rspundere civil auto2
autovehicul 1 siste" "ecanic terestru cu autopropulsie/ cu excepia celui care circul pe
%ine/ pentru transportul de cltori/ baga&e %i "rfuri sau care execut orice alte lucrri %i servicii
aferente transporturilor 1 autoturis"e/ autobuze/ "icroautobuze/ troleibuze/ autoca"ioane/
inclusiv specializate/ "otocicluri/ tractoare)
#n sensul prezentei legi/ re"orcile/ se"ire"orcile sau ata%ele tractate ori netractate/ alte
"ecanis"e cu autotraciune/ ad"ise spre utilizare n confor"itate cu legislaia n vigoare sau
nregistrate n strintate de autoritile co"petente/ fac parte din categoria autoveiculelor2
!iroul "a#ional al $sigurtorilor de $utovehicule 1 birou naional din Republica Moldova
constituit n confor"itate cu 'egea nr)89:1;7- din <= dece"brie <99> cu privire la asigurri2
%onsiliul !irourilor &iste'ului (nterna#ional de $sigurri )%arte *erde) 3n continuare -
%onsiliul !irourilor4 1 organis" la care trebuie s adere n "od oficial toate birourile naionale
ale statelor "e"bre ale Spaiului Econo"ic European %i ale altor state asociate/ nsrcinat cu
ad"inistrarea %i punerea n aplicare a siste"ului internaional de asigurri de rspundere civil
auto2
dosar de daune 1 dosar care include totalitatea docu"entelor necesare constatrii %i
soluionrii cazului de asigurare2
li'ite teritoriale de acoerire ale asigurrii de rsundere civil auto 3n continuare 1
li'ite teritoriale de acoerire ale asigurrii+ 1 teritoriul Republicii Moldova 3asigurare
obligatorie de rspundere civil auto intern4 %i teritoriul statelor ale cror birouri naionale snt
parte la *cordul dintre birourile naionale de asigurri ale statelor "e"bre ale Spaiului
Econo"ic European %i ale altor state asociate/ se"nat de +iroul Naional al *sigurtorilor de
*utoveicule 3asigurare obligatorie de rspundere civil auto extern42
ersoan gubit 1 orice persoan ndreptit s pri"easc despgubire de asigurare
pentru orice pagub sau vt"are corporal provocat n ur"a unui accident de autoveicul2
oli# de asigurare ,%$ 1 poli de asigurare obligatorie de rspundere civil auto cu
valabilitate n li"itele teritoriului Republicii Moldova/ care probeaz nceierea contractului de
asigurare obligatorie de rspundere civil auto2
oli# de asigurare )%arte *erde) 1 docu"ent internaional de asigurare/ eliberat n
nu"ele unui birou naional/ care atest existena asigurrii obligatorii de rspundere civil auto
cu valabilitate n afara teritoriului rii e"itente/ n confor"itate cu Reco"andarea nr)? din <?
ianuarie =@8@/ adoptat de Subco"itetul de !ransport Rutier al Co"itetului de !ransporturi
-nterioare din cadrul Co"isiei Econo"ice pentru Europa a Organizaiei Naiunilor Anite2
osesor de autovehicul 1 proprietarul de drept al autoveiculului/ precu" %i persoana care
posed autoveiculul n te"eiul unui contract de locaiune/ contract de leasing sau al unor alte
titluri prevzute de legislaie2
re-udiciu 1 efect negativ suferit de persoana fizic sau de persoana &uridic pgubit n
ur"a producerii unui risc acoperit printr1un contract de asigurare obligatorie de rspundere civil
auto2
,egula'ent general al %onsiliului !irourilor 1 docu"ent oficial/ adoptat de Consiliul
+irourilor la RetB"no 3Creta4 la C9 "ai <99</ care ncorporeaz toate prevederile obligatorii ce
guverneaz relaiile dintre birourile naionale ale asigurtorilor din statele "e"bre ale Siste"ului
-nternaional de *sigurri 6Carte 7erde62
unitate de secialitate 1 persoan fizic sau persoan &uridic/ autorizat 3nregistrat
legal4/ care are ca obiect de activitate co"ercializarea de autoveicule/ de pri co"ponente %i
piese de rezerv %i5sau executarea de lucrri de ntreinere %i reparaie a autoveiculelor2
utili.ator 1 orice persoan care conduce autoveiculul0 asiguratul/ persoanele prevzute n
contractul de asigurare/ alte persoane care conduc autoveiculul cu sau fr consi""ntul
posesorului2 n cadrul instruirii la cursurile de %ofer/ se consider utilizator persoana care
efectueaz instruirea n conducerea autoveiculului2
siste' bonus-'alus 1 siste" de reduceri %i de "a&orri ale pri"ei de asigurare obligatorie
de rspundere civil auto acordate n funcie de istoricul daunelor2
valoare de nou 1 prin valoare de nou a autoveiculelor avariate se nelege0
1 preul de co"ercializare practicat de unitile de specialitate din ar/ ecivalat n lei
"oldovene%ti la cursul oficial al +ncii Naionale a Moldovei valabil la data producerii
accidentului2
1 preul corespunztor din cataloagele de specialitate/ ecivalat n lei la cursul de sci"b al
pieei valutare co"unicat de +anca Naional a Moldovei la data producerii accidentului 1 pentru
autoveiculele care nu se co"ercializeaz de unitile de specialitate din ar2
1 valoarea stabilit prin analogie cu preul unor autoveicule care au caracteristici tenice
si"ilare 1 pentru tipurile de autoveicule la care nu exist preuri stabilite sau pentru tipuri ori
"odele care nu se "ai fabric2
valoare r'as 1 valoare a prilor din autoveicul r"ase neavariate n ur"a distrugerii
lui totale sau/ dac acesta nu poate fi restabilit/ nu "ai "ult de <?D din valoarea lui de la data
producerii accidentului)

+rticolul ,. Obiectul asigurrii obligatorii de rspundere civil auto
Obiect al asigurrii obligatorii de rspundere civil auto l constituie rspunderea civil a
posesorului de autoveicul pentru orice pagub sau vt"are corporal produs prin accident de
autoveicul n li"itele teritoriale de acoperire ale asigurrii)

+rticolul 4. Categoriile de persoane pasibile de asigurare obligatorie de rspundere civil
auto
3=4 $ersoanele fizice %i persoanele &uridice care au n posesiune autoveicule supuse
n"atriculrii pe teritoriul Republicii Moldova snt obligate s se asigure pentru cazuri de
rspundere civil auto ca ur"are a pre&udiciilor cauzate prin accident de autoveicul produs n
li"itele teritoriale de acoperire ale asigurrii)
3<4 $ersoanele care intr pe teritoriul Republicii Moldova cu autoveicule n"atriculate n
strintate se consider asigurate dac0
a4 snt asigurate n confor"itate cu prezenta lege2
b4 posed docu"ente internaionale de asigurare valabile n Republica Moldova)

+rticolul -. Exigenele fa de asigurtorul de rspundere civil auto
3=4 *sigurtorul poate practica asigurare obligatorie de rspundere civil auto intern dac
ndepline%te cu"ulativ/ supli"entar la cerinele stabilite prin 'egea cu privire la asigurri/
ur"toarele condiii0
a4 dispune de cel puin cte un reprezentant de despgubiri n fiecare "unicipiu din
Republica Moldova2
b4 dispune de dotare cu tenic de calcul %i softEare adecvat %i de personal care s
per"it inerea unor evidene detaliate a docu"entelor de asigurare %i centralizarea infor"aiilor
%i5sau a datelor colectate %i/ totodat/ are capacitatea de a co"unica pe cale electronic aceste
infor"aii ctre o baz unic de date/ constituit de +iroul Naional al *sigurtorilor de
*utoveicule %i de *utoritatea de supravegere2 n acest sens/ este obligatoriu ca siste"ul
infor"atic s per"it trans"iterea electronic periodic a infor"aiilor despre asigurarea
obligatorie de rspundere civil auto ntre sediul central al asigurtorului/ +iroul Naional al
*sigurtorilor de *utoveicule %i *utoritatea de supravegere2
c4 nu se afl ntr1o situaie de redresare financiar sau de insolvabilitate prevzut de
legislaia special n do"eniul asigurrilor %i insolvabilitii)
3<4 *sigurtorul poate practica asigurare obligatorie de rspundere civil auto extern dac
ndepline%te/ supli"entar la condiiile stabilite la alin)3=4/ ur"toarele cerine0
a4 particip cu "i&loace bne%ti la contribuia iniial a ,ondului de co"pensare2
b4 particip cu "i&loace bne%ti/ n cote egale/ la garania bancar extern stabilit de
Consiliul +irourilor/ obligaie ce se extinde pe ntreaga perioad n care +iroul Naional al
*sigurtorilor de *utoveicule deine calitatea de "e"bru cu titlu de tranziie n cadrul
Consiliului +irourilor)
3C4 $entru aplicarea siste"ului bonus1"alus/ asigurtorii vor avea acces la infor"aiile
privind istoricul daunelor asigurailor din baza unic de date)
384 -nfor"aiile care trebuie colectate %i trans"ise n baza unic de date constituit la nivel
naional se stabilesc prin actele nor"ative ale *utoritii de supravegere)

+rticolul . Reprezentantul de despgubiri
3=4 *sigurtorul de rspundere civil auto este obligat s nu"easc n fiecare filial %i5sau
reprezentan cte un reprezentant de despgubiri) #n cazul n care asigurtorul/ n anu"ite
"unicipii/ nu dispune de filial %i5sau de reprezentan/ atribuiile de reprezentant de despgubiri
le va executa broFerul de asigurare persoan &uridic/ "andatat de asigurtor)
3<4 Reprezentantul de despgubiri va avea sarcina de a recepiona cererile de despgubire
%i a colecta infor"aii necesare exa"inrii %i soluionrii lor de ctre asigurtor/ precu" %i
dreptul de a nceia contracte de asigurare)
3C4 Reprezentantul de despgubiri va deine suficient putere de decizie/ n li"itele
stabilite de asigurtor/ pentru a reprezenta asigurtorul n raporturile cu persoana pgubit)
Nu"irea reprezentantului de despgubiri nu exclude dreptul persoanei pgubite sau al
asigurtorului ei de a institui proceduri directe "potriva persoanei care a cauzat accidentul de
autoveicul sau "potriva asigurtorului ei)
384 Mandatarea broFerului de asigurare cu "puternicirile reprezentantului de despgubiri
nu se"nific nfiinarea expres a unei filiale sau reprezentane a asigurtorului de rspundere
civil auto)
3?4 +roFerul de asigurare poate s desf%oare activitate n calitate de reprezentant de
despgubiri n nu"ele "ai "ultor asigurtori)

+rticolul .. Cazul asigurat
3=4 #n cadrul asigurrii obligatorii de rspundere civil auto/ cazul asigurat este accidentul
produs de un autoveicul/ al crui posesor a ndeplinit obligaia de asigurare obligatorie de
rspundere civil auto/ cu cauzarea de pre&udicii0
a4 att n ti"pul deplasrii/ ct %i n ti"pul staionrii autoveiculului2
b4 n ur"a desprinderii accidentale/ n ti"pul deplasrii autoveiculului/ a re"orcilor/
se"ire"orcilor sau ata%elor2
c4 produse de dispozitivele sau instalaiile cu care a fost ecipat autoveiculul2
d4 ca ur"are a scurgerii/ risipirii sau cderii accidentale a substanelor/ "aterialelor sau
obiectelor transportate2
e4 la urcarea n autoveicul %i la coborrea din el)
3<4 *siguratul nu poart rspundere civil auto dac accidentul a avut loc0
a4 n caz de for "a&or/ inclusiv prin diferite aciuni sau "suri "ilitare n ti"p de rzboi
sau de stri excepionale/ de cala"iti naturale/ de explozii nucleare/ de radiaie sau poluare
radioactiv/ de dezordini n "as/ de activiti teroriste2
b4 din culpa exclusiv a pgubitului)

!apitolul II
!(%/$+!/"L 'E +&IG"$+$E (0LIG+/($IE
'E $1&#"%'E$E !IVIL1 +"/(
+rticolul 2. Modul de nceiere a contractului de asigurare obligatorie de rspundere civil
auto
3=4 *sigurarea obligatorie de rspundere civil auto se realizeaz ne"i&locit prin nceierea
de contract de asigurare ntre posesorul de autoveicul %i asigurtorul autorizat s practice
asigurare obligatorie de rspundere civil auto)
3<4 Contractul de asigurare obligatorie de rspundere civil auto se nceie n "od
obligatoriu0
a4 cu indicarea persoanelor ad"ise s utilizeze autoveiculul pentru care se nceie
contractul 3nu"r li"itat de persoane42 sau
b4 fr indicarea persoanelor ad"ise s utilizeze autoveiculul pentru care se nceie
contractul 3nu"r neli"itat de persoane4)
3C4 #nceierea contractului de asigurare se solicit asigurtorului prin depunerea unei cereri
de asigurare adresate acestuia) *sigurtorul nu are dreptul s refuze pri"irea/ exa"inarea %i
soluionarea cererii de asigurare)
384 Contractul de asigurare atest existena asigurrii obligatorii de rspundere civil auto)
#nceierea contractului de asigurare obligatorie de rspundere civil auto intern se dovede%te cu
polia de asigurare RC*/ iar nceierea contractului de asigurare obligatorie de rspundere civil
auto extern se dovede%te cu polia de asigurare 6Carte 7erde6)
3?4 ,or"a %i coninutul cererii de asigurare/ contractului de asigurare/ precu" %i for"a %i
coninutul poliei de asigurare RC* %i poliei de asigurare 6Carte 7erde6 snt unice pentru toi
asigurtorii %i se stabilesc de ctre *utoritatea de supravegere)
3>4 $ersoana fizic sau persoana &uridic ce are n posesiune "ai "ult de un autoveicul
n"atriculat ori supus n"atriculrii n Republica Moldova poate nceia un singur contract de
asigurare de rspundere civil auto/ n care va indica nu"rul autoveiculelor/ caracteristicile lor
tenice %i datele de identificare/ situaie n care asigurtorul va elibera polie de asigurare pentru
fiecare autoveicul)
3:4 'a nceierea contractului de asigurare/ posesorul de autoveicul va per"ite
asigurtorului s verifice starea tenic a autoveiculului pentru care se solicit nceiere de
contract de asigurare obligatorie de rspundere civil auto %i va expune n cerere istoricul
daunelor)
3G4 $restarea serviciilor de asigurare obligatorie de rspundere civil auto 3intern %i
extern4 se efectueaz exclusiv n ncperile a"ena&ate ale asigurtorilor sau inter"ediarilor de
asigurare/ dotate cu aparate de cas %i tenic de calcul/ care s per"it nregistrarea
contractelor/ inerea evidenei %i trans"iterea infor"aiei ctre baza de date centralizat a
asigurtorului/ a +iroului Naional al *sigurtorilor de *utoveicule %i a *utoritii de
supravegere)

+rticolul 3. !er"enul de aciune a contractului de asigurare
3=4 Contractul de asigurare obligatorie de rspundere civil auto se nceie pe un ter"en de
=< luni/ cu excepia cazurilor prevzute la alin)3<41384) *siguratul "enine valabilitatea asigurrii
pltind pri"ele de asigurare pentru perioada de asigurare corespunztoare ter"enului de aciune
a contractului)
3<4 Se per"ite a se nceia contract de asigurare cu perioade de asigurare "ai "ici dect =<
luni pentru autoveicule0
a4 utilizate n activiti agricole sezoniere2
b4 n"atriculate cu nu"ere te"porare2
c4 aflate n alte cazuri prevzute de legislaie)
3C4 Contractul de asigurare obligatorie de rspundere civil auto extern poate fi nceiat
pentru perioade de asigurare "ai "ici de =< luni/ dar nu "ai "ici de =? zile)
384 $ersoana care folose%te pe teritoriul Republicii Moldova autoveicul n"atriculat n
strintate/ dar neasigurat/ sau al crui ter"en de asigurare expir n ti"pul aflrii pe teritoriul
Republicii Moldova nceie contract de asigurare obligatorie de rspundere civil auto la intrarea
autoveiculului pe teritoriul Republicii Moldova/ la punctul de control al frontierei de stat/ sau
cel trziu n ulti"a zi de valabilitate a docu"entului de asigurare/ n oficiul autorizat al
asigurtorului) Contractul se nceie pe toat perioada aflrii pe teritoriul Republicii Moldova/
dar pe un ter"en nu "ai "ic de =? zile)
3?4 Rspunderea asigurtorului ncepe din "o"entul indicat n polia de asigurare %i
nceteaz la ora <8)99 a ulti"ei zile de valabilitate nscrise n poli sau anterior acelei date/ n
"o"entul radierii din circulaie a autoveiculului) $olia de asigurare se elibereaz nu"ai cu
condiia acitrii pri"ei de asigurare)

+rticolul 10. #ncetarea contractului de asigurare
3=4 Contractul de asigurare obligatorie de rspundere civil auto nceteaz0
a4 n cazul radierii din registrul de stat %i5sau al nstrinrii autoveiculului2
b4 n cazul licidrii asiguratului persoan &uridic sau al decesului asiguratului persoan
fizic2
c4 n cazul e"iterii unei otrri &udectore%ti definitive privind ncetarea contractului2
d4 n alte cazuri prevzute de legislaie)
3<4 Contractul de asigurare nu nceteaz n cazul producerii riscului asigurat %i al plii
despgubirii de asigurare)
3C4 'a ncetarea contractului de asigurare ca ur"are a radierii din registrul de stat %i5sau a
nstrinrii autoveiculului/ asigurtorul restituie asiguratului pri"a de asigurare pentru lunile
co"plete de pn la expirarea contractului/ reinnd su"a celtuielilor de gestiune efective/ dar
nu "ai "ult de <9D din pri"a de asigurare calculat spre restituire)
384 Contractul de asigurare se consider nul n cazurile stabilite de legislaia n vigoare)
*ciunea contractului nu se rsfrnge asupra accidentelor de autoveicul produse de asigurat pn
la nceierea lui)

!apitolul III
#$I4ELE 'E +&IG"$+$E 5I LI4I/ELE 'E&#1G"0I$IL($
+rticolul 11. $ri"ele de asigurare
3=4 $ri"a de asigurare de baz aferent asigurrii obligatorii de rspundere civil auto
interne %i externe se stabile%te %i se actualizeaz cel puin o dat pe an de ctre *utoritatea de
supravegere dup o "etodologie aprobat de .uvern)
3<4 $ri"a de asigurare se calculeaz n funcie de pri"a de asigurare de baz/ la care se
aplic coeficienii de rectificare stabilii potrivit "etodologiei indicate la alin)3=4 %i siste"ul
bonus1"alus)
3C4 Este interzis asigurtorilor s ncaseze pri"e de asigurare sub cuantu"ul pri"elor
calculate n funcie de pri"a de asigurare de baz %i coeficienii de rectificare/ cu excepia
cazurilor prevzute la art)=<)

+rticolul 12. Reducerile %i "a&orrile pri"elor de asigurare
3=4 *sigurtorul poate oferi reduceri de pn la <?D din pri"ele de asigurare persoanelor
fizice pensionate %i persoanelor cu deficiene loco"otorii posesori de "otocicluri %i de
autoturis"e adaptate infir"itii lor)
3<4 $entru contractul de asigurare obligatorie de rspundere civil auto intern nceiat pe
un ter"en "ai "ic de =< luni n te"eiul art)@ alin)3<4 %i 384/ pri"ele de asigurare se calculeaz
lunar) Ele reprezint pentru fiecare lun =5=9 din pri"a de asigurare anual/ ns nu pot dep%i
pri"a de asigurare aferent perioadei de asigurare de =< luni)
3C4 'a nceierea contractelor de asigurare obligatorie de rspundere civil auto intern cu
persoane &uridice care activeaz n do"eniul transportului internaional de "rfuri %i pasageri/
ncadrai n siste"ul !-R1C*RNE! %i -N!ER1+AS/ asigurtorii pot acorda reduceri de pn la
>9D din pri"a de asigurare calculat confor" art)== alin)3<4/ exclusiv n situaia n care
transportatorii internaionali fac dovada deinerii poliei de asigurare 6Carte 7erde6 valabile
pentru o perioad de =< luni)
384 'a stabilirea pri"elor de asigurare pe care asiguratul ur"eaz s le plteasc/
asigurtorul aplic siste"ul bonus1"alus/ confor" procedurii stabilite de *utoritatea de
supravegere/ ce prevede reduceri anuale de ?D/ dar de cel "ult ?9D pe parcursul a=9 ani/ a
pri"elor de asigurare obligatorie de rspundere civil auto pentru utilizatorii care/ n decursul a
=9 ani/ nu au co"is accidente de autoveicul/ precu" %i "a&orarea pri"ei de asigurare pentru
utilizatorii care au co"is accidente de autoveicul)

+rticolul 1,. $lata pri"ei de asigurare
3=4 $ri"a de asigurare se plte%te integral pentru toat perioada de asigurare specificat n
polia de asigurare)
3<4 (ovada plii pri"ei de asigurare revine asiguratului/ nscrisul constatator fiind cecul
de cas sau dispoziia de plat)

+rticolul 14. 'i"itele rspunderii asigurtorului
3=4 (espgubirea de asigurare va fi stabilit %i acitat n li"itele rspunderii
asigurtorului)
3<4 'i"itele rspunderii asigurtorului snt0
a4 de ?99999 lei 1 la avarierea sau distrugerea de bunuri/ indiferent de nu"rul persoanelor
pgubite ntr1un accident2
b4 de C?9999 lei 1 pentru fiecare persoan pgubit n caz de vt"ri corporale sau deces/
dar nu "ai "ult de :99999 lei/ indiferent de nu"rul persoanelor pgubite ntr1un accident)
3C4 (espgubirile prevzute de contractul de asigurare obligatorie de rspundere civil auto
se pltesc indiferent de nu"rul cazurilor de accidente care au avut loc n ter"enul de asigurare)
384 (ac ntinderea pagubelor cauzate n unul %i acela%i accident "ai "ultor persoane/
inclusiv celtuielile suportate de ele n proces civil/ dep%e%te li"ita stabilit/ despgubirile se
acord n li"ita stabilit/ pentru fiecare persoan pgubit/ proporional raportului dintre li"ita
"axi" %i totalul pre&udiciilor)
3?4 #n cazul n care ntinderea pre&udiciului dep%e%te li"itele rspunderii stabilite la alin)
3<4/ pgubitul are dreptul/ n confor"itate cu legislaia civil n vigoare/ s intenteze persoanei
rspunztoare de producerea accidentului o aciune de recuperare a su"ei care dep%e%te aceste
li"ite)
3>4 $osesorul de autoveicul are dreptul s nceie contract de asigurare benevol de
rspundere civil pentru acoperirea pagubelor ce dep%esc li"itele stabilite la alin)3<4)

!apitolul IV
'E&#1G"0I$ILE 'E +&IG"$+$E
+rticolul 1-. $agubele care se repar de ctre asigurtor
3=4 *sigurtorul acord despgubiri dac pre&udiciile s1au produs din culpa asiguratului sau
a utilizatorului de autoveicul/ precu" %i n cazul n care/ la data accidentului0
a4 utilizatorul nu este inclus n contractul de asigurare nceiat ntre posesor %i asigurtor2
b4 utilizatorul sau asiguratul nu posed per"is de conducere de categoria respectiv2
c4 utilizatorul sau asiguratul nu a respectat obligaiile tenice legale cu privire la starea %i
sigurana autoveiculului)
3<4 #n caz de vt"are corporal sau deces/ despgubirile de asigurare se acord att pentru
persoanele aflate n afara autoveiculului care a produs accidentul/ ct %i pentru persoanele aflate
n acel autoveicul/ cu excepia utilizatorului su)
3C4 Me"brii de fa"ilie ai asiguratului/ ai utilizatorului de autoveicul sau ai oricrei alte
persoane a crei rspundere civil este anga&at ntr1un accident de autoveicul %i este acoperit
prin asigurare obligatorie de rspundere civil auto nu snt exclu%i/ datorit acestei legturi de
rudenie/ din rndul beneficiarilor asigurrii pentru vt"rile lor corporale)
384 'a avarierea sau distrugerea de bunuri/ despgubirea de asigurare se acord pentru
bunurile aflate n afara autoveiculului care a produs accidentul/ cu excepia celor specificate la
art)=>/ iar pentru bunurile aflate n acel autoveicul/ nu"ai dac ele nu erau transportate n baza
unui raport contractual nceiat cu posesorul sau cu utilizatorul autoveiculului/ precu" %i dac
nu aparineau posesorului sau utilizatorului rspunztor de accident)
3?4 $aguba provocat n accident rutier de o re"orc va fi acoperit de asigurarea
obligatorie de rspundere civil auto a posesorului de autoveicul doar dac re"orca0
a4 este tractat de acest autoveicul2 ori
b4 s1a separat de autoveicul %i a continuat s se deplaseze)
3>4 $agubele provocate de re"orc vor fi acoperite de asigurarea obligatorie de rspundere
civil auto a posesorului ei dac re"orca0
a4 nu este tractat de autoveicul2 sau
b4 este separat de autoveicul %i staioneaz)
3:4 $revederea de la alin)3?4 se aplic %i n cazul n care autoveiculul este tractat n scopul
transportrii lui)

+rticolul 1. $agubele care nu se repar de asigurtor
3=4 *sigurtorul nu acord despgubiri pentru0
a4 partea din pre&udiciu care dep%e%te li"itele despgubirilor de asigurare prevzute la
art)=8 alin)3<4 la data producerii accidentului/ indiferent de nu"rul persoanelor pgubite %i de
cel al persoanelor rspunztoare de producerea pagubei2
b4 pagubele produse la locul de "unc de dispozitivele sau instalaiile "ontate pe
autoveicul/ utilizate ca utila&e sau instalaii de lucru2
c4 pagubele produse prin accidente survenite n ti"pul operaiunilor de ncrcare %i
descrcare/ aceste accidente constituind riscuri ale activitii profesionale2
d4 pagubele produse ca ur"are a transportului de produse periculoase 3radioactive/
infla"abile/ explozive4/ acestea din ur" deter"innd sau agravnd producerea de pagube/ dac
riscul transportrii unor astfel de produse este supus asigurrii obligatorii2
e4 pre&udiciul legat de poluarea "ediului din cauza unui accident2
f4 pagubele pricinuite de dispariia sau distrugerea rtiilor de valoare/ banilor/ pietrelor
preioase/ obiectelor din "etale preioase %i pietre preioase/ obiectelor de art %i altor obiecte ale
proprietii intelectuale2
g4 reducerea valorii bunurilor dup reparaie2
4 pagubele produse prin exploatarea autoveiculelor n cadrul ntrecerilor %i
antrena"entelor sportive/ organizate n locuri special prevzute pentru acestea2
i4 pagubele produse n situaiile n care rspunderea asigurtorului nu ncepuse ori ncetase2
&4 pre&udiciile produse bunurilor aparinnd persoanelor fizice sau persoanelor &uridice
asigurate de rspundere civil auto dac au fost provocate de un autoveicul aflat n posesia lor2
F4 su"ele pe care utilizatorul rspunztor de producerea pagubei este obligat s le
plteasc posesorului/ care i1a ncredinat autoveiculul asigurat/ pentru avarierea ori distrugerea
lui2
l4 su"ele de recuperare a pagubei "orale rezultate din accident)
3<4 $entru recuperarea daunelor excluse din asigurarea obligatorie de rspundere civil
auto confor" alin)3=4/ persoana pgubit este n drept s intenteze n instan de &udecat aciune
civil "potriva persoanei rspunztoare de producerea accidentului)

+rticolul 1.. Cuantu"ul despgubirii n caz de culp a pgubitului
3=4 #n cazul n care prile au provocat din culp accidentul sau "a&orarea pagubei/ fiecare
dintre ele va fi obligat s co"penseze nu"ai partea din pagub care i este i"putabil) #n acest
caz/ ntinderea rspunderii fiecrei pri pentru producerea accidentului de autoveicul va fi
deter"inat prin acte %i alte "i&loace probatorii)
3<4 (ac este i"posibil deter"inarea/ n condiiile alin)3=4/ a ntinderii rspunderii fiecrei
pri pentru accidentul produs/ rspunderea se va stabili n cote egale/ n funcie de nu"rul
prilor i"plicate n accident/ fiecare avnd dreptul la despgubire n proporia n care nu poart
rspundere de producerea accidentului)

!apitolul V
+VI)+$E+ 5I !(%&/+/+$E+ #+G"0EL($
+rticolul 12. Obligaiile asiguratului
3=4 'a producerea accidentului de autoveicul/ asiguratul sau utilizatorul de autoveicul
este obligat0
a4 s ntreprind toate aciunile posibile pentru di"inuarea pagubelor produse2
b4 s notifice organele poliiei sau alte organe de drept despre accidentul de autoveicul
i"ediat dup producerea lui/ cernd ntoc"irea actelor referitor la cauzele %i circu"stanele
producerii accidentului/ precu" %i la consecinele lui2
c4 n 8G de ore din "o"entul producerii accidentului/ s n%tiineze asigurtorul care a e"is
polia de asigurare obligatorie de rspundere civil auto2 participanii la accident care dein polie
de asigurare/ indiferent de rezultatele constatrii vinovatului/ anun asigurtorii respectivi %i snt
obligai s nu ntreprind de sine stttor "suri de reparare a pagubelor2
d4 s notifice participanii la accident/ pgubitul sau apropiaii lui despre faptul c posed
poli de asigurare %i s pun la dispoziia acestora infor"aiile necesare despre asigurtor)
3<4 Nerespectarea de ctre asigurat sau de ctre utilizatorul autoveiculului a prevederilor
alin)3=4 lit)b4 %i c4 nu l scute%te pe asigurtor de obligaia de a plti despgubirea/ acesta fiind
ns n drept s nainteze "potriva asiguratului aciune de regres privind celtuielile
supli"entare aferente nendeplinirii prevederilor "enionate)
3C4 #n caz de leziuni corporale grave sau deces al asiguratului sau utilizatorului de
autoveicul rspunztor de producerea accidentului/ persoana pgubit pri"e%te infor"aia
despre asigurtorul persoanei vinovate la +iroul Naional al *sigurtorilor de *utoveicule)

+rticolul 13. Obligaiile asigurtorului
3=4 (up ce a luat cuno%tin de producerea accidentului/ asigurtorul este obligat0
a4 s descid dosar de daune2
b4 s solicite organelor %i instituiilor co"petente 3poliia/ unitile de po"pieri/
procuratura sau instituiile "edicale4 infor"aii despre accident %i consecinele lui/ stipulate la
art)<= alin)3C4 lit)a42
c4 s exa"ineze bunurile avariate %i s nceie/ n ter"en de ? zile lucrtoare din data
pri"irii infor"aiei despre producerea accidentului de autoveicul/ un proces1verbal de
constatare a pagubelor2
d4 s ncid dosarul de daune privind pagubele "ateriale n cel "ult =? zile calendaristice
din data depunerii de ctre pgubit a ulti"ului docu"ent necesar finalizrii dosarului2
e4 s ncid dosarul de daune privind vt"rile corporale sau decesul n cel "ult =9 zile
calendaristice din data depunerii de ctre pgubit a ulti"ului docu"ent de confir"are a
pagubelor2
f4 s acite despgubirea de asigurare n ter"enele stabilite prin prezenta lege)
3<4 *sigurtorul este obligat s soluioneze cererea %i s acite despgubirea de asigurare
n cel "ult C luni din data infor"rii despre cazul asigurat)

+rticolul 20. (repturile %i obligaiile persoanei pgubite
3=4 (repturile persoanei pgubite prin accident produs pe teritoriul Republicii Moldova de
autoveicul aflat n posesiunea asiguratului se exercit fa de asigurtorul de rspundere civil
auto direct/ la sediul acestuia/ sau prin reprezentantul de despgubiri/ n li"itele rspunderii
asigurtorului prevzute n prezenta lege)
3<4 (repturile persoanei pgubite prin accident produs pe teritoriul Republicii Moldova de
autoveicul aflat n posesiunea unei persoane asigurate n strintate se exercit fa de
asigurtorul acestei persoane prin inter"ediul +iroului Naional al *sigurtorilor de
*utoveicule dac snt ndeplinite condiiile prevzute la art)8 alin)3<4 lit)b4)
3C4 $ersoana pgubit poate s adreseze cerere de despgubire direct asigurtorului de
rspundere civil auto sau reprezentantului de despgubiri dese"nat de acesta/ indiferent de
faptul c asiguratul a executat sau nu obligaia de n%tiinare prevzut la art)=G alin)3=4 lit)c4)
384 *sigurtorul nu este n drept s refuze exa"inarea %i soluionarea cererii de
despgubire depuse n condiiile alin)3C4)
3?4 (repturile persoanei pgubite prin accident de autoveicul n care autorul %i5sau
autoveiculul au r"as neidentificai sau posesorul autoveiculului nu are nceiat asigurare
obligatorie de rspundere civil auto se exercit fa de +iroul Naional al *sigurtorilor de
*utoveicule/ iar despgubirile se acit n confor"itate cu art)=8)
3>4 $ersoana pgubit sau reprezentantul ei legal este obligat s asigure/ n ter"enul
specificat la art)=@ alin)3=4 lit)c4/ accesul asigurtorului sau al reprezentantului de despgubiri al
acestuia la bunurile avariate prin accident de autoveicul/ astfel nct asigurtorul s dispun de
posibilitatea de a constata ntinderea real a pagubelor)
3:4 (ac persoana pgubit sau reprezentantul ei legal nu a respectat obligaia prevzut la
alin)3>4 %i a fcut astfel i"posibil ntoc"irea dosarului de daune %i5sau constatarea de ctre
asigurtor a ntinderii pagubelor/ acesta din ur" este absolvit de obligaia de a plti
despgubirea de asigurare)

+rticolul 21. (osarul de daune) Constatarea pagubelor
3=4 *sigurtorul/ iar n cazurile prevzute de prezenta lege/ +iroul Naional al *sigurrilor
de *utoveicule descid dosar de daune %i constat pagubele n "o"entul n care snt n%tiinai
de ctre asigurat ori n care persoana pgubit le prezint cerere de despgubire %i5sau dovezi
privind rspunderea asiguratului)
3<4 #n cazul n care asigurtorul nu a exa"inat bunurile avariate %i nu a nceiat proces1
verbal de constatare a pagubelor n ter"enul specificat la art)=@ alin)3=4 lit)c4/ persoana pgubit
este n drept s apeleze la serviciile experilor independeni sau ale unitilor de specialitate
pentru constatarea pagubelor/ fr a prezenta asigurtorului bunurile avariate)
3C4 #n dosarul de daune se includ n "od obligatoriu0
a4 copiile de pe docu"entele de constatare a faptului %i a circu"stanelor n care s1a produs
accidentul/ ntoc"ite de lucrtorii organelor afacerilor interne/ ai unitilor de po"pieri/ ai
procuraturii/ ai instituiilor "edicale2
b4 explicaia asiguratului sau a utilizatorului de autoveicul privind producerea
accidentului/ cu excepia cazurilor de leziuni corporale grave sau deces al asiguratului sau al
utilizatorului n ur"a accidentului de autoveicul sau de escivare a acestora de la rspundere2
c4 cererea persoanei pgubite privind constatarea pagubei/ stabilirea %i acitarea
despgubirii de asigurare2
d4 procesul1verbal de constatare a pagubelor2
e4 procesul1verbal supli"entar de constatare a pagubelor/ dup caz2
f4 actul de evaluare a celtuielilor de reparaie %i5sau de nlocuire a prilor sau pieselor
avariate/ cu indicarea preurilor/ ntoc"it de ctre unitatea de specialitate acceptat de pri2
g4 docu"entele care confir" efectuarea reparaiilor/ nlocuirea pieselor avariate %i costul
acestora/ ntoc"ite de ctre unitatea de specialitate acceptat de pri2
4 docu"entele care confir" producerea vt"rilor corporale sau decesul persoanei
pgubite2
i4 docu"entele prevzute la art)<?/ dup caz2
&4 otrrea &udectoreasc definitiv privind cuantu"ul despgubirilor %i "odul lor de
plat/ dup caz2
F4 copiile de pe docu"entele contabile care confir" plata despgubirilor2
l4 confir"area scris a persoanei pgubite sau a reprezentantului ei c a fost despgubit %i
c nu are pretenii fa de asigurtor2 confir"area se redacteaz n dou exe"plare se"nate/ cte
un exe"plar pentru fiecare parte2
"4 anga&a"entul scris prin care persoana pgubit se oblig s restituie despgubirea n
cazul anulrii actelor perfectate de lucrtorii organelor afacerilor interne/ ai unitii de po"pieri/
ai procuraturii/ ai instituiilor "edicale)
384 $rocesul1verbal de constatare a pagubelor se nceie de asigurtor/ cu participarea
asiguratului %i a persoanei pgubite sau a reprezentantului acesteia/ n baz de procur/ %i se
se"neaz de toi participanii la ntoc"irea lui)
3?4 Eventualele obiecii ale prilor cu privire la pagubele constatate se "enioneaz n
procesul1verbal sau ntr1o anex la acesta)
3>4 (up constatarea pagubelor/ asigurtorul este obligat s elibereze persoanei pgubite/
n ter"en de ? zile/ un extras din dosarul de daune n care s indice nu"rul dosarului descis/
piesele constatate ca avariate n accident/ soluiile tenice adoptate 3nlocuire sau reparaie4/ lista
docu"entelor/ prevzute la alin)3C4/ necesare finalizrii dosarului de daune %i efecturii plii)
3:4 $ersoana pgubit ia cuno%tin de toate docu"entele din dosarul de daun/
expri"ndu1%i acordul sau dezacordul asupra soluiilor propuse de asigurtor/ confir"nd faptul
prin se"ntur aplicat pe aceste docu"ente)
3G4 (ac n ti"pul de"ontrii sau reparaiei bunului avariat se descoper %i alte pagube
produse de accident/ care nu au putut fi constatate iniial/ se nceie un proces1verbal supli"entar
de constatare a pagubelor/ cu participarea persoanelor antrenate la constatarea iniial)

!apitolul VI
&/+0ILI$E+ 5I #L+/+ 'E&#1G"0I$IL($
+rticolul 22. Modul de stabilire a despgubirilor
3=4 (espgubirile se stabilesc n baza unui acord scris ntre asigurat/ persoana pgubit sau
reprezentantul ei legal %i asigurtor ori/ n cazul n care nu s1a a&uns la nici o nelegere/ prin
otrre &udectoreasc definitiv %i irevocabil)
3<4 #n cazul stabilirii despgubirii prin otrre &udectoreasc/ drepturile persoanei
pgubite prin accident produs de autoveicul aflat n posesiunea unei persoane asigurate n
Republica Moldova se exercit fa de asigurtorul de rspundere civil auto/ n li"itele
obligaiei lui stabilite prin prezenta lege/ cu citarea obligatorie/ n calitate de intervenieni
accesorii/ a persoanei 5persoanelor rspunztoare de producerea accidentului)
3C4 (espgubirile nu pot fi stabilite pe baza acordului dintre asigurat/ persoana pgubit
sau reprezentantul acesteia %i asigurtor n cazul n care0
a4 persoanele care for"uleaz pretenii de despgubire snt0 soul 3soia4 sau persoanele
care se afl la ntreinerea asiguratului rspunztor de producerea pagubei ori snt anga&aii lui2
b4 persoanele care for"uleaz pretenii de despgubire/ n caz de vt"are corporal sau
deces/ snt copiii/ prinii/ fraii sau surorile asiguratului rspunztor de producerea pagubei care
nu se afl la ntreinerea lui)
384 $rin derogare de la alin)3=4/ n situaiile prevzute la alin)3C4 %i n cazul neprezentrii
asiguratului/ despgubirile de asigurare se stabilesc n lipsa acestuia/ prin acord nceiat ntre
asigurtor %i persoana pgubit)
3?4 *cordul dintre asigurat/ persoana pgubit %i asigurtor are caracter total/
necondiionat/ definitiv %i stinge toate preteniile ce decurg din pagubele care erau sau puteau fi
cunoscute la data realizrii acordului/ pentru pagubele ce s1au acoperit pe aceast cale/ cu
excepia situaiei n care/ ulterior plii despgubirii pentru vt"ri corporale/ starea persoanei
pgubite s1a agravat ori a intervenit decesul ei ca ur"are a aceluia%i accident)
3>4 #n cazul n care accidentul de autoveicul face obiectul unui proces penal/ despgubirile
pot fi stabilite n baza unui acord ntre asigurat/ persoana pgubit %i asigurtor dac0
a4 potrivit legii/ aciunea penal poate nceta prin "pcarea prilor2
b4 de%i otrrea instanei de &udecat a r"as definitiv %i irevocabil/ stabilirea
despgubirilor ur"eaz a se face ulterior n aciune civil2
c4 de%i aciunea penal nu poate fi stins prin "pcarea prilor/ este posibil stabilirea
despgubirii n baza acordului dintre asigurat/ persoana pgubit %i asigurtor)
3:4 #n cazul avarierii sau distrugerii de bunuri/ despgubirea se stabile%te n confor"itate cu
legislaia n vigoare privind acoperirea cuantu"ului pagubelor aduse bunurilor/ inndu1se cont
de preteniile for"ulate de persoana pgubit/ fr a se dep%i diferena dintre valoarea acestor
bunuri din "o"entul producerii accidentului %i valoarea r"as %i li"ita "axi" a
despgubirilor de asigurare prevzut de prezenta lege)
3G4 #n cuantu"ul despgubirilor se includ celtuielile0
a4 aferente aciunilor de li"itare a pagubelor2
b4 de transport al bunurilor la locul de reparaie/ parcare sau depozitare2
c4 aferente cazului asigurat/ suportate n proces civil de ctre asigurat sau pgubit2
d4 aferente expertizei tenice efectuate la cererea pgubitului confor" art)<= alin)3<4 sau n
te"eiul unei otrri &udectore%ti)
3@4 Celtuielile enu"erate la alin)3G4 se ra"burseaz doar n cazul probrii lor cu
docu"ente &ustificative)
3=94 #n caz de avariere sau distrugere a bunurilor/ dac autoritile publice co"petente nu
au reinut ele"ente deter"inante cu privire la cauzele %i "pre&urrile producerii accidentului de
autoveicul ori la pagubele cauzate/ aceste ele"ente pot fi dovedite de partea interesat prin
orice "i&loc legal de prob)
3==4 (ac/ la data producerii accidentului de autoveicul/ persoana pgubit are n vigoare
un contract de asigurare de bunuri pentru bunurile avariate sau distruse prin accidentul de
autoveicul/ posesorul unor astfel de bunuri va fi despgubit n te"eiul acelui contract)
3=<4 #n cazul cnd persoana pgubit se adreseaz asigurtorului su de bunuri pentru
recuperarea pre&udiciului/ constatarea avariilor/ soluiile tenologice adoptate/ evaluarea %i
stabilirea despgubirilor vor fi opozabile asigurtorului de rspundere civil auto al persoanei
vinovate/ n li"ita prevederilor prezentei legi)
3=C4 #ntru respectarea prevederilor alin)3=<4/ asigurtorul de bunuri al persoanei pgubite
recupereaz despgubirea de asigurare pltit acesteia de la asigurtorul de rspundere civil
auto al persoanei vinovate/ n li"itele stabilite de prezenta lege pentru unul %i acela%i accident)

+rticolul 2,. Stabilirea despgubirilor n cazul avarierii sau distrugerii autoveiculului
3=4 (espgubirea pentru avarierea sau distrugerea autoveiculului nu poate dep%i nici una
din ur"toarele valori0
a4 valoarea pagubei real suportate2
b4 diferena dintre valoarea autoveiculului de la data producerii accidentului %i valoarea
r"as confor" actului de reevaluare nceiat de ctre o unitate de specialitate2
c4 li"ita despgubirii prevzut de prezenta lege)
3<4 7aloarea pagubei pricinuite autoveiculului este egal costului reparaiei prilor
co"ponente sau a pieselor avariate ori costului de nlocuire a acestora/ inclusiv celtuielile
pentru "ateriale/ pentru lucrrile de de"ontare %i "ontare aferente reparaiilor %i nlocuirilor
necesare/ stabilite la preurile practicate de unitile de specialitate)
3C4 $rin pri co"ponente sau piese care trebuie nlocuite se neleg cele a cror reparaie
sau folosin nu "ai este posibil din punct de vedere tenic din cauza gradului nalt de avariere
ori cele a cror reparaie este posibil/ dar costul ei/ inclusiv celtuielile pentru "ateriale/ pentru
lucrrile de de"ontare %i "ontare aferente/ dep%e%te valoarea de nou a prii co"ponente sau a
piesei respective/ inclusiv celtuielile pentru "ateriale/ pentru lucrrile de de"ontare %i "ontare
aferente)
384 Costul reparaiei autoveiculului se stabile%te pe baza docu"entelor eliberate de
unitatea de specialitate acceptat de pri)
3?4 Se consider necesar revopsirea integral a autoveiculului accidentat atunci cnd
prile avariate reprezint "ini"u" ?9D din suprafaa lui exterioar total)
3>4 $reurile prilor co"ponente/ ale pieselor nlocuitoare noi %i ale "aterialelor snt cele
practicate de unitile de specialitate)
3:4 #n cazul n care pentru repararea autoveiculului este necesar cu"prarea n valut
strin a unor piese sau "ateriale/ costul lor este egal costului de aciziie prevzut n actele de
celtuieli prezentate 3inclusiv celtuielile de transport %i taxele va"ale/ exclusiv !7* aferent4/
ecivalat n lei "oldovene%ti la cursul de sci"b al +ncii Naionale a Moldovei de la data plii
facturii) #n astfel de cazuri/ costul prilor co"ponente/ al pieselor sau al "aterialelor nu va
dep%i preul de vnzare practicat de unitile de specialitate din Republica Moldova/ dac snt
co"ercializate %i n Republica Moldova)
3G4 (ac la unele pri co"ponente sau piese pentru autoveicul nu exist preuri practicate
de unitile de specialitate/ valoarea de nou a acestora se stabile%te pe baza preurilor din
cataloagele pieselor de sci"b sau/ n lips/ prin analogie cu preurile la prile co"ponente sau
la piesele unor autoveicule si"ilare)

+rticolul 24. (eter"inarea valorii autoveiculului
3=4 7aloarea autoveiculului din data producerii accidentului se deter"in prin scderea
uzurii din valoarea lui de nou)
3<4 Azura autoveiculului avariat se deter"in n raport cu veci"ea/ utilizarea %i starea lui
de ntreinere de la data producerii accidentului) Criteriile %i "odul de deter"inare a uzurii se
stabilesc de *utoritatea de supravegere)

+rticolul 2-. Stabilirea despgubirilor n cazul vt"rii corporale
3=4 #n cazul vt"rii corporale/ despgubirea de asigurare se stabile%te prin acordul scris
dintre asigurat/ persoana pgubit %i asigurtor)
3<4 #n cazul prevzut la alin)3=4/ despgubirea de asigurare va include0
a4 diferena dintre veniturile nete ale persoanei vt"ate %i inde"nizaia pri"it din
fondurile bugetului asigurrilor sociale de stat/ pe perioada spitalizrii %i a concediului "edical 1
pentru persoanele salariate2
b4 venitul "ediu lunar net realizat din activiti desf%urate la ulti"ul loc de lucru de
persoana vt"at/ probat cu docu"ente &ustificative 1 pentru persoanele care nu au calitatea de
salariat2
c4 o inde"nizaie nu "ai "ic dect co%ul "ini" de consu" 1 pentru persoanele pgubite
aflate la data producerii accidentului de autoveicul n ulti"ul an de studii sau de calificare/ fr
"eninerea salariului2
d4 eventualele celtuieli prile&uite de accident/ inclusiv celtuielile de transport al
persoanei accidentate/ de trata"ent/ de spitalizare/ de recuperare/ de protezare/ de ali"entaie
special/ confor" prescripiilor "edicale/ probate cu docu"ente &ustificative/ care nu snt
suportate din fondurile de asigurri "edicale obligatorii/ confor" actelor nor"ative n vigoare2
e4 celtuielile real suportate cu ngri&itori pe perioada incapacitii te"porare de "unc/
dac prin certificat "edical se reco"and acest lucru/ dar nu "ai puin dect co%ul "ini" de
consu")
3C4 #n caz de deces al terei persoane/ despgubirea de asigurare se stabile%te prin acordul
dintre asigurat/ succesorii persoanei pgubite sau reprezentantul ei legal %i asigurtor)
384 #n cazul prevzut la alin)3C4/ despgubirea de asigurare va include0
a4 partea din salariu pierdut de persoanele care s1au aflat la ntreinerea defunctului sau
care aveau dreptul la pensie de ntreinere din partea lui2
b4 celtuielile de n"or"ntare 3celtuielile pentru sicriu %i piatr funerar/ celtuielile de
transport/ celtuielile de "bls"are %i celtuielile ci"itirului4/ probate cu docu"ente
&ustificative2
c4 celtuielile de transport al defunctului din localitatea n care a avut loc decesul pn n
localitatea n care a avut loc n"or"ntarea/ probate cu docu"ente &ustificative)
3?4 (ac docu"entele &ustificative prevzute la alin)384 nu se prezint/ despgubirea se
efectueaz la preurile "ini"e pentru servicii si"ilare prestate de birourile de po"pe funebre din
localitatea n care a avut loc n"or"ntarea)

+rticolul 2. Stabilirea despgubirilor n cazul vt"rii sau pieirii ani"alelor
3=4 (espgubirea pentru vt"area sau pieirea ani"alului n accident de autoveicul se
stabile%te pe baza preului ani"alului de pe piaa local la data producerii accidentului)
Celtuielile de trata"ent al ani"alului vor fi ra"bursate de ctre asigurtor n baza
docu"entelor &ustificative prezentate de proprietarul lui)
3<4 $gubitul va prezenta adeverin de la pri"ria local precu" c este posesorul
ani"alului vt"at sau pierit)
3C4 #n cazul ani"alului care trebuie sacrificat %i a crui carne poate fi valorificat/ la
calculul despgubirii se ia n considerare costul crnii valorificate)

+rticolul 2.. Stabilirea despgubirilor n caz de avariere sau distrugere de alte bunuri
3=4 (espgubirea pentru avarierea sau distrugerea de bunuri/ altele dect cele prevzute la
art)<C %i <>/ se stabile%te n funcie de costul reparaiei lor/ n li"itele prevzute la art)=8 alin)3<4
lit)a4)
3<4 (ocu"ente tenice 3deviz de reparaie sau alte evaluri4 prezentate de persoana
pgubit se iau n considerare la stabilirea despgubirii dup ce snt verificate de asigurtor)

+rticolul 22. $lata despgubirilor
3=4 *sigurtorul este obligat s plteasc despgubirile n ter"en de =9 zile calendaristice
de la data finalizrii dosarului de daune %i s accepte cererea pgubitului privind "odalitatea de
plat a despgubirii/ care poate fi0
a4 n nu"erar2
b4 prin vira"ent n cont bancar2
c4 prin vira"ent n contul bancar al unitii de specialitate care a efectuat reparaia)
3<4 Obieciile referitor la su"a despgubirii se vor co"unica asigurtorului n ? zile
calendaristice de la finalizarea dosarului de daune/ ur"nd ca/ n ter"en de ? zile din data
n%tiinrii/ asigurtorul s le soluioneze ori s prezinte dezacordul fa de ele)
3C4 (ac persoana pgubit nu este de acord cu decizia asigurtorului privind cuantu"ul
despgubirii de asigurare/ acesta plte%te totu%i despgubirea n cuantu"ul stabilit) #n acest caz/
persoana pgubit are dreptul s atace decizia asigurtorului n instan de &udecat)
384 #n cazul n care despgubirea de asigurare se stabile%te prin otrre &udectoreasc
definitiv %i irevocabil/ asigurtorul va acorda despgubire fr a "ai fi necesar acordul
pgubitului)
3?4 (espgubirile se pltesc de ctre asigurtor ne"i&locit persoanelor fizice sau &uridice
pgubite dac acestea nu au fost despgubite de asigurat)
3>4 (espgubirea se plte%te asiguratului total sau parial dac probeaz c a despgubit
total sau parial pe cel pgubit %i c despgubirea nu ur"eaz a fi recuperat confor" art)<@)

+rticolul 23. *ciunea de regres
*sigurtorul are dreptul s nainteze aciune de regres persoanei rspunztoare de
producerea pagubelor atunci cnd0
a4 accidentul a fost produs cu intenie2
b4 n "o"entul producerii accidentului/ autoveiculul era condus n stare de ebrietate sau
sub influena stupefiantelor2
c4 persoana rspunztoare de producerea accidentului nu are per"is de conducere de
categoria respectiv2
d4 persoana rspunztoare de producerea accidentului nu este inclus n contractul de
asigurare nceiat ntre posesorul autoveiculului %i asigurtorul de rspundere civil auto/ cu
excepia situaiei prevzute la art)G alin)3<4 lit)b42
e4 contrar prevederilor legale care regle"enteaz circulaia rutier pe dru"urile naionale
%i cele locale/ persoana rspunztoare de producerea accidentului a prsit locul lui2
f4 utilizatorul autoveiculului nu dispune de certificat de revizie tenic la "o"entul
producerii accidentului2
g4 accidentul a avut loc din vina autorului unei infraciuni/ care ncearc s fug de
ur"rire)

!apitolul VII
0I$("L %+*I(%+L +L +&IG"$1/($IL($ 'E +"/(VE6I!"LE
+rticolul ,0. Constituirea +iroului Naional al *sigurtorilor de *utoveicule
3=4 +iroul Naional al *sigurtorilor de *utoveicule 3n continuare 1 !irou "a#ional4 este
o asociaie profesional/ neco"ercial/ constituit prin co"unitate de interese/ cu statut de
persoan &uridic/ bazat pe principiul aderrii asigurtorilor de rspundere civil auto n calitate
de "e"bru/ care ndepline%te prerogativele %i atribuiile de +irou Naional al Republicii
Moldova n Consiliul +irourilor Siste"ului -nternaional de *sigurare 6Carte 7erde6)
3<4 +iroul Naional %i desf%oar activitatea n baza propriului statut/ prezentei legi/
Regula"entului general al Consiliului +irourilor %i actelor nor"ative ale *utoritii de
supravegere/ e"ise n acest sens)
3C4 Statutul +iroului Naional/ "odificrile %i co"pletrile lui se aprob de adunarea
general a "e"brilor acestuia %i se nregistreaz n "odul stabilit de legislaia n vigoare/ cu
avizul prealabil al *utoritii de supravegere)

+rticolul ,1. *tribuiile +iroului Naional
3=4 *tribuiile principale ale +iroului Naional snt0
a4 s supravegeze "odul n care "e"brii si exercit drepturile %i ndeplinesc obligaiile
ce le revin n baza contractelor de asigurare obligatorie de rspundere civil auto externe2
b4 s ad"inistreze %i s utilizeze "i&loacele ,ondului de protecie a victi"elor strzii %i
cele ale ,ondului de co"pensare/ constituite confor" prezentei legi2
c4 s instru"enteze %i s licideze/ direct sau prin inter"ediar/ daunele cauzate n accidente
de autoveicul produse pe teritoriul Republicii Moldova/ potrivit Regula"entului general al
Consiliului +irourilor2
d4 s reprezinte Republica Moldova n relaiile externe din cadrul Consiliului +irourilor2
e4 s reprezinte n faa autoritilor/ inclusiv a instanelor de &udecat/ din Republica
Moldova/ direct sau prin inter"ediar dese"nat/ societile de asigurare strine care efectueaz
asigurarea internaional 6Carte 7erde6/ n vederea aprrii drepturilor %i intereselor acestora2
f4 s nceie/ s se"neze %i s denune acorduri cu celelalte birouri naionale sau acorduri
bilaterale cu birourile naionale de co"pensaie care nu au aderat la *cordul dintre birourile
naionale de asigurri/ dar care e"it docu"ente de asigurare si"ilare2
g4 s ad"inistreze %i s utilizeze/ n co"un cu *utoritatea de supravegere/ baza de date
aferent asigurrii obligatorii de rspundere civil auto/ baza de date despre contractele de
asigurare %i producerea cazurilor de asigurare2
4 s acorde calitatea de "e"bru al +iroului Naional %i s o retrag asigurtorilor care
ncalc prevederile legale din do"eniu %i actele biroului2
i4 s stabileasc %i s aplice sanciuni pentru nerespectarea prevederilor statutului %i5sau a
prevederilor Regula"entului general al Consiliului +irourilor/ infor"nd *utoritatea de
supravegere2
&4 s tipreasc %i s e"it polie de asigurare 6Carte 7erde62
F4 s exercite alte atribuii stabilite n prezenta lege %i n statut)
3<4 +iroul Naional0
a4 infor"eaz siste"atic *utoritatea de supravegere despre acordarea sau retragerea
calitii de "e"bru/ despre neonorarea obligaiilor de ctre "e"brii si/ aplicarea de sanciuni/
despre recla"aiile %i sesizrile pri"ite din partea altor birouri naionale/ despre fraudele
depistate2
b4 elaboreaz %i prezint *utoritii de supravegere/ n ter"en de 8 luni de la sfr%itul
anului financiar/ raport anual de activitate)
3C4 +iroul Naional ndepline%te %i alte atribuii prevzute de Regula"entul general al
Consiliului +irourilor)

+rticolul ,2. Calitatea de "e"bru al +iroului Naional
3=4 Calitatea de "e"bru al +iroului Naional se obine de ctre asigurtorul autorizat s
subscrie asigurarea obligatorie de rspundere civil auto prin depunerea unei cereri/ acitarea
cotizaiei de nscriere/ stabilite de +iroul Naional/ %i prin ntrunirea condiiilor de aderare
stabilite n statutul acestuia)
3<4 Condiiile de ncetare a calitii de "e"bru se stabilesc n statutul +iroului Naional)
3C4 *sigurtorul care deine calitatea de "e"bru al +iroului Naional are drept de vot
deliberativ n adunarea general a acestuia/ dac statutul lui nu prevede altfel)

+rticolul ,,. ,ondul de protecie a victi"elor strzii
3=4 ,ondul de protecie a victi"elor strzii se instituie n vederea prote&rii persoanelor
pgubite prin accidente produse de autoveicule ai cror posesori nu au respectat obligaia de
asigurare obligatorie de rspundere civil auto/ de autoveicule neidentificate %i5sau obinute pe
cale ilicit)
3<4 *sigurtorii autorizai s subscrie asigurarea obligatorie de rspundere civil auto snt
obligai s contribuie la constituirea fondului prevzut la alin)3=4/ proporional volu"ului
pri"elor de asigurare ncasate pentru aceast asigurare) Cuantu"ul contribuiei "ini"e a
asigurtorilor la acest fond se stabile%te de *utoritatea de supravegere)
3C4 ,ondul de protecie a victi"elor strzii este destinat plilor de despgubiri pentru
vt"ri corporale sau deces dac autoveiculul sau autorul accidentului a r"as neidentificat/
precu" %i plilor de despgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri %i vt"ri corporale
sau deces dac posesorul autoveiculului rspunztor de producerea accidentului nu a respectat
obligaia de asigurare obligatorie de rspundere civil auto sau autoveiculul a fost obinut pe
cale ilicit)
384 ,ondul de protecie a victi"elor strzii se ad"inistreaz %i se utilizeaz de ctre +iroul
Naional/ potrivit actelor nor"ative ale *utoritii de supravegere/ e"ise n acest sens)
Celtuielile de constituire/ ad"inistrare %i utilizare a "i&loacelor fondului se vor acoperi din
disponibilitile lui)
3?4 (espgubirile de asigurare din ,ondul de protecie a victi"elor strzii se vor efectua n
li"ita disponibilitilor sale %i nu vor dep%i li"itele stabilite la art)=8)
3>4 +iroul Naional are obligaia de a ine o eviden contabil distinct depunerilor n
,ondul de protecie a victi"elor strzii %i a celtuielilor lui/ de a pstra disponibilitile acestuia
n instru"ente financiare purttoare de dobnd/ la instituii de credit/ n instru"ente ale pieei
"onetare sau n valori "obiliare e"ise de stat)
3:4 #n caz de deficit al ,ondului de protecie a victi"elor strzii/ *utoritatea de
supravegere poate "a&ora n cursul anului/ pentru acoperirea obligaiilor fondului/ contribuia
stabilit prin actele sale nor"ative)
3G4 #n vederea recuperrii su"elor celtuite din ,ondul de protecie a victi"elor strzii/
+iroul Naional poate nainta/ n li"itele despgubirii de asigurare acitate/ aciune de regres fa
de persoanele rspunztoare de pre&udiciu)

+rticolul ,4. ,ondul de co"pensare
3=4 #n strict confor"itate cu Regula"entul general al Consiliului +irourilor/ +iroul
Naional ad"inistreaz %i utilizeaz "i&loacele ,ondului de co"pensare/ instituit pentru a
garanta0
a4 ra"bursarea ctre birourile naionale din strintate a su"elor pe care acestea le1au
pltit cu titlu de despgubire pentru pagubele produse de ctre deintori de polie de asigurare
6Carte 7erde62
b4 reparaia pagubelor produse cu polie de asigurare 6Carte 7erde6 false/ neautorizate sau
"odificate2
c4 plata su"elor datorate ctre persoanele pgubite n Republica Moldova de ctre
deintori de polie de asigurare 6Carte 7erde6 e"ise de organizaii de asigurare din strintate)
3<4 ,ondul de co"pensare are ca resurse financiare contribuiile iniiale/ contribuiile
lunare %i contribuiile speciale ale asigurtorilor autorizai s subscrie asigurare obligatorie de
rspundere civil auto extern/ %i anu"e0
a4 contribuia iniial/ cu titlu de garanie n caz de insolvabilitate a asigurtorului2
contribuia iniial cu dobnzile aferente se restituie asigurtorului n "o"entul n care acesta se
retrage din cadrul +iroului Naional/ dar nu nainte de licidarea fr datorii a propriului
portofoliu 6Carte 7erde62
b4 contribuia lunar/ destinat atingerii obiectivului ,ondului de co"pensare/ confor"
alin)3=42
c4 contribuia special/ sub for"a unui "pru"ut/ n funcie de necesitile curente ale
,ondului de co"pensare)
3C4 Sursa de acoperire a contribuiilor prevzute la alin)3<4/ cuantu"ul %i ter"enul lor de
acitare se stabile%te de ctre *utoritatea de supravegere)
384 #n cazul n care +iroul Naional utilizeaz "i&loace bne%ti din ,ondul de co"pensare
pentru obiectivul prevzut la alin)3=4 lit)a4/ asigurtorii n al cror nu"e %i cont au fost utilizate
au obligaia s repare integral aceste celtuieli)
3?4 +iroul Naional are obligaia de a ine o eviden contabil distinct depunerilor/ pe
tipuri de contribuii 3iniiale/ lunare %i speciale4/ celtuielilor din ,ondul de co"pensare/ precu"
%i de a pstra disponibilitile fondului n instru"ente financiare purttoare de dobnd/ la
instituii de credit/ n instru"ente ale pieei "onetare sau n valori "obiliare e"ise de stat)

+rticolul ,-. Resursele patri"oniale ale +iroului Naional
3=4 $atri"oniul +iroului Naional se constituie din0
a4 cotizaiile de nscriere %i cotizaiile anuale de "e"bru/ stabilite de birou2
b4 contribuiile lunare n ,ondul de protecie a victi"elor strzii %i dobnzile aferente lor2
c4 contribuiile lunare n ,ondul de co"pensare %i dobnzile aferente lor2
d4 venitul din activitatea de regularizare a daunelor2
e4 alte surse legale de venit)
3<4 Contribuiile lunare n ,ondul de protecie a victi"elor strzii %i ,ondul de co"pensare
%i pierd identitatea n "o"entul n care +iroul Naional le pri"e%te de la asigurtori %i nu se
restituie n caz de retragere sau de excludere din rndurile "e"brilor +iroului Naional)
3C4 *ctivitatea +iroului Naional este supus anual unui control obligatoriu de audit extern)

+rticolul ,. Conducerea +iroului Naional
3=4 Organele de conducere ale +iroului Naional snt0 adunarea general %i consiliul de
ad"inistraie/ condus de un pre%edinte)
3<4 (e co"petena exclusiv a adunrii generale in0
a4 aprobarea statutului %i a "odificrilor %i5sau a co"pletrilor n statut2
b4 alegerea "e"brilor consiliului de ad"inistraie2
c4 alegerea cenzorilor2
d4 aprobarea bugetului anual de celtuieli %i venituri/ a raportului %i a bilanului contabil
anual al +iroului Naional2
e4 acordarea %i retragerea calitii de "e"bru2
f4 alte atribuii stabilite prin statut)
3C4 Co"petenele consiliului de ad"inistraie %i ale pre%edintelui se stabilesc n statutul
biroului)
384 *dunarea general adopt otrri cu votul "a&oritii si"ple a "e"brilor +iroului
Naional)
3?4 $rin derogare de la prevederile alin)3C4/ otrrile adunrii generale ce vizeaz aspecte
ale asigurrii obligatorii de rspundere civil auto extern snt adoptate n exclusivitate cu votul
"a&oritii si"ple a asigurtorilor autorizai s subscrie asigurarea obligatorie de rspundere
civil auto extern)

+rticolul ,.. -nfor"aia despre accidente
3=4 Organul de poliie/ alt autoritate public co"petent s constate %i s cerceteze
accidentul de autoveicul vor prezenta/ la cererea asigurtorului/ asiguratului %i5sau a persoanei
pgubite/ acte %i date referitor la cauzele %i "pre&urrile producerii accidentului necesare
stabilirii despgubirilor)
3<4 +iroul Naional va acorda/ la cerere/ infor"aie despre autoveiculul nregistrat n
Republica Moldova/ i"plicat n accident de autoveicul produs n afara otarelor ei/ precu" %i
infor"aie despre autoveiculul nregistrat n afara otarelor Republicii Moldova/ i"plicat n
accident de autoveicul produs pe teritoriul ei)
3C4 ,or"a %i "odul de prezentare a infor"aiei despre accidentul de autoveicul se
stabilesc de Ministerul *facerilor -nterne/ n co"un cu *utoritatea de supravegere %i cu +iroul
Naional)
384 *utoritile publice/ organizaiile %i cetenii snt obligai s prezinte gratuit/ la
solicitarea asigurtorilor/ asigurailor %i5sau a persoanelor pgubite/ infor"aii despre accidentul
de autoveicul)
3?4 Ministerul *facerilor -nterne %i Ministerul (ezvoltrii -nfor"aionale vor prezenta/ la
solicitarea *utoritii de supravegere/ infor"aii/ necesare for"rii %i ntreinerii bazei de date
pentru asigurarea obligatorie de rspundere civil auto)

+rticolul ,2. Evidena asigurrilor
3=4 *sigurtorul ine eviden contabil zilnic distinct n regi" electronic %i pe suport de
rtie referitor la asigurarea obligatorie de rspundere civil auto %i prezint raport lunar %i
tri"estrial n "odul %i n ter"enele stabilite de *utoritatea de supravegere)
3<4 *sigurtorul nfiineaz %i ine zilnic/ n regi" electronic %i pe suport de rtie/
Registrul de eviden a contractelor de asigurare nceiate la asigurarea obligatorie de rspundere
civil auto/ inclusiv a polielor de asigurare 6Carte 7erde6)
3C4 *sigurtorul este obligat s prezinte *utoritii de supravegere %i +iroului Naional/ n
"odul stabilit/ infor"aii despre fiecare contract de asigurare obligatorie de rspundere civil
auto)

+rticolul ,3. Controlul asigurrilor obligatorii de rspundere civil auto
3=4 Ministerul *facerilor -nterne se nveste%te cu funcie de control asupra deinerii de
ctre posesorii de autoveicule a asigurrilor obligatorii de rspundere civil auto)
3<4 Serviciul .rniceri va exercita funcia de control asupra deinerii de ctre utilizatorii de
autoveicule a asigurrilor obligatorii de rspundere civil auto extern/ la punctele de trecere
ale frontierei de stat a Republicii Moldova)
3C4 $osesorul %i5sau utilizatorul de autoveicul este obligat s poarte polia de asigurare
obligatorie de rspundere civil auto n ti"pul conducerii %i s o prezinte la cererea lucrtorilor
$oliiei Rutiere/ Serviciului .rniceri %i Serviciului 7a"al)
384 $osesorul de autoveicul care nu a respectat obligaia de asigurare obligatorie de
rspundere civil auto plte%te penalitate %i nceie contract de asigurare obligatorie de
rspundere civil auto)
3?4 'a nscrierea n circulaie/ la efectuarea de "odificri n certificatul de n"atriculare a
unui autoveicul %i de verificri tenice periodice/ se prezint neaprat dovada asigurrii
obligatorii de rspundere civil auto/ n condiiile prezentei legi)
3>4 $articiparea la trafic fr poli de asigurare obligatorie de rspundere civil auto se
sancioneaz n confor"itate cu legislaia contraveniilor ad"inistrative n vigoare)

!apitolul VIII
'I&#()I*II /$+%)I/($II 5I 7I%+LE
+rticolul 40.
3=4 Contractele de asigurare obligatorie de rspundere civil auto nceiate pn la data
intrrii n vigoare a prezentei legi produc efecte pn la expirarea ter"enelor prevzute n ele)
3<4 *sigurtorii care/ la data intrrii n vigoare a prezentei legi/ dein licen pentru
asigurri obligatorii cu dreptul de a practica asigurare obligatorie de rspundere civil auto %i
licen pentru asigurri de bunuri cu dreptul de a practica asigurarea internaional 6Carte 7erde6
se vor confor"a art)? n ter"en de =< luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi)
3C4 'a data intrrii n vigoare a prezentei legi/ disponibilitile ,ondului de a&utorare a
victi"elor accidentelor rutiere %i disponibilitile ,ondului co"un 6Carte 7erde6 se preiau de
ctre ,ondul de protecie a victi"elor strzii %i/ respectiv/ de ,ondul de co"pensare)
384 Excedentul bugetelor fondurilor prevzute la art)CC %i C8/ la finele exerciiului
financiar/ se reporteaz la exerciiul financiar ur"tor cu aceea%i destinaie)
3?4 (up o perioad de ? ani de la intrarea n vigoare a prezentei legi/ asigurtorii vor
stabili/ de co"un acord cu asiguraii/ pri"ele de asigurare obligatorie de rspundere civil auto
dup "etodologia aprobat de $arla"ent %i siste"ul bonus1"alus elaborat de *utoritatea de
supravegere)
3>4 (up expirarea ter"enului prevzut la alin)3?4/ su"a asigurat pentru un caz asigurat n
contractele de asigurare obligatorie de rspundere civil auto va fi "ini"u"0
a4 de = "ilion de lei pentru o victi" sau de ? "ilioane de lei/ indiferent de nu"rul
victi"elor/ n cazul vt"rilor corporale2
b4 de = "ilion de lei/ indiferent de nu"rul victi"elor/ n cazul daunelor "ateriale)
3:4 #n perioada stabilit n 'egea cu privire la asigurri art)?: alin)384 lit)a4/ preurile
prilor co"ponente sau ale pieselor care se nlocuiesc la autoveiculele deteriorate se stabilesc/
prin derogare de la art)<C alin)3>4 %i 3:4 din prezenta lege/ inndu1se cont de gradul lor de uzur/
deter"inat n confor"itate cu actele nor"ative ale *utoritii de supravegere)

+rticolul 41.
3=4 $rezenta lege intr n vigoare dup > luni de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova)
3<4 $entru localitile din stnga Nistrului/ prevederile art)? alin)3=4 lit)a4 se vor aplica dup
soluionarea diferendului transnistrean)
3C4 'a data intrrii n vigoare a prezentei legi/ se abrog capitolul -7 din 'egea nr)=?9G1
;-- din =? iunie =@@C cu privire la asigurri)
384 .uvernul/ n ter"en de C luni0
1 va prezenta $arla"entului propuneri privind aducerea legislaiei n vigoare n
concordan cu prezenta lege2
1 va aduce actele sale nor"ative n confor"itate cu prezenta lege)

#$E5E'I%/ELE #+$L+4E%/"L"I 4arian L"#"
!hi8inu9 22 dece:brie 200.
%r.414-XVI.
H
__________
Legile Republicii Moldova
414/22.12.2006 Lege cu privire la asigurarea obligatorie de rspundere civil pentru pagube produse de autovehicule
//Monitorul Oficial 32-35/112, 09.03.2007

S-ar putea să vă placă și