Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA

Serviciul de Afaceri EuropeneSTUDENI ERASMUS
selectai pentru anul universitar 2014-2015
Nr.. Numele si prenumele Facultatea Universitatea gazda ara Perioada
stagiului
1 PASCARI Dumitru
FFS
!pole Universit" o# $ec%nolog" &P' !P!'()* Polonia Semestrul )
) +A$NAN Cristian , Aurel
FIA
Universita degli Studi di $eramo &I $RA-!(1* Italia Semestrul )
. +!$N!/ Ionu0
FIA
Universita degli Studi di $eramo &I $RA-!(1* Italia Semestrul 1
1. NC+IF!R Ionela
FIA
Universita degli Studi di $eramo &I $RA-!(1* Italia Semestrul )
2. 3U+NA 4era
FIA
Universita degli Studi di $eramo &I $RA-!(1* Italia Semestrul 1
5. 67ICANU /a8riela
FIA
Universitat Politecnica de 4alencia & 4A'NCI()* Spania Semestrul 1
9 C+IRU C:t:lina
FIA
Universitat Politecnica de 4alencia & 4A'NCI()* Spania Semestrul 1
; NA-U !vidiu
FIA
Universitat Politecnica de 4alencia & 4A'NCI()* Spania Semestrul 1
< +AN/ANU -arian = Ale>andru
FIA
Universitat Politecnica de 4alencia & 4A'NCI()* Spania Semestrul 1
1( 64ARICI Andreea = Diana
FIA
Universitat Politecnica de 4alencia & 4A'NCI()* Spania Semestrul 1
11 A?INCIUC Iulian FI/ Universit" o# !strava &C6 !S$RA4A()* Ce%ia Semestrul 1
1) 3URC7 4lad , Iulian
FI/
@aradeniz $ec%nical Universit" o# $ra8zon &$R
$RA36!N(1*
$urcia Semestrul )
1. DANII Aliona
FI/
Cardinal Ste#an A"sz"nsBi Universit" , AarszaC &P'
AARS6AA(9*
Polonia Semestrul 1
11 DA4ID Claudiu
FI/
otvos 'orand Universit" &+U 3UDAPS(1* Ungaria Semestrul 1
12 DRSCARIU R:zvan , Ionu0
FI/
NeC 3ulgarian Universit" , So#ia &3/ S!FIA()* 3ulgaria Semestrul 1
15 DIAC!NSCU Ionu0
FI/
@aradeniz $ec%nical Universit" o# $ra8zon &$R
$RA36!N(1*
$urcia Semestrul )
19 /R7DINARIU -aria
FI/
Universit" o# 6agre8 &+R 6A/R3(1* Croa0ia Semestrul 1D)
1; /R7EDIANU Diana
FI/
Cardinal Ste#an A"sz"nsBi Universit" , AarszaC &P' Polonia Semestrul 1

AARS6AA(9
1< /4INDA Adrian , PetriFor
FI/
Pomeranian Universit" in SlupsB &P' S'UP@(1* Polonia Semestrul 1
)( I!NIC7 Ale>andra , -ariana
FI/
Universita degli Studi di Cagliari &I CA/'IAR(1* Italia Semestrul 1
)1 EUNCU 4iorica
FI/
@aradeniz $ec%nical Universit" o# $ra8zon &$R
$RA36!N(1*
$urcia Semestrul 1
)) 'UC7 4alentin , -i%ai
FI/
$ec%nical Universit" o# C%emnitz &D C+-NI$6()* /ermania Semestrul 1
). P!'I-ARU Cristian
FI/
Pomeranian Universit" in SlupsB &P' S'UPS@(1* Polonia Semestrul 1
)1 PNCIUC Ale>andra
FI/
Universit" o# 'Gu8lGana &SI 'EU3'EA(1* Slovenia Semestrul 1D)
)2 P!RC!S Paul , Sorin
FI/
otvos 'orand Universit" &+U 3UDAPS(1* Ungaria Semestrul 1
)5 RUSU Salomeea = 'arisa
FI/
Universite de Rennes &F RNS()* Fran0a Semestrul 1
)9 SCRA3A $udor , Ale>andru
FI/
Eagellonian Universit" &P' @RA@!A(1* Polonia Semestrul 1
); SFCIUC duard = Andrei
FI/
@aradeniz $ec%nical Universit" o# $ra8zon &$R
$RA36!N(1*
$urcia Semestrul 1
)< $A$IAN /a8riela
FI/
Cardinal Ste#an A"sz"nsBi Universit" , AarszaC &P'
AARS6AA(9
Polonia Semestrul 1
.( 37NCSCU Iulia
F'SC
Universidade de 'is8oa &P 'IS3!A()* Portugalia Semestrul )
.1 CRIS$INA 4asilica
F'SC
Universidade de 4igo & 4I/!()* Spania Semestrul )
.) CU6A lena , Ale>andra
F'SC
Universitat de les Illes 3alears & PA'-A(1* Spania Semestrul )
.. +R/+'I/IU Ana , -aria Iuliana
F'SC
Universite de Nice Sop%ia Antipolis &F NIC(1* Fran0a Semestrul 1
.1 IANUH Ana = Paula
F'SC
Universidade de 4igo & 4I/!()* Spania Semestrul )
.2 'UCIUC Ale>andru
F'SC
Universidade de 'is8oa &P 'IS3!A()* Portugalia Semestrul )
.5 'UPAHCU 4ioleta &CRIS$SCU*
F'SC
Universite de 'imoges &F 'I-!/S()* Fran0a Semestrul 1
.9 -ARIHCAC -arieta
F'SC
Universita degli Studi di $orino &I $!RIN!(1* Italia Semestrul 1
.; !EIC7 Ioan , Andrei
F'SC
Universitat Augs8urg &D AU/S3UR(1* /ermania Semestrul 1
.< P!DARIU -i%aela
F'SC
Universitat de les Illes 3alears & PA'-A(1* Spania Semestrul )
1( P!'AC Daniela
F'SC
Universite Paul 4aler" -ontpellier &F -!N$P'(.* Fran0a Semestrul )
11 PR!DAN Patricia Dumitri0a
F'SC
Universite de Rouen &F R!UN(1* Fran0a Semestrul 1
1) UENIUC Alina
F'SC
Universitat Augs8urg &D AU/S3UR(1* /ermania Semestrul 1
1. 4ASINCU Simona !ctavia &-IR6A*
F'SC
Universita degli Studi di $orino &I $!RIN!(1* Italia Semestrul 1
11 $APA'A/7 'ucia , Ioana
FI-
Cat%olic Universit" 'euven 3 'U4N(1 , campus 3elgia Semestrul )
!
/ent
12 SANDU Ionu0 , R:zvan
FI-
Universit" o# Applied Sciences Aalen &D AA'N(1* /ermania Semestrul 1
15 $ANANIC7 Se8astian , Andrei
FI-
/ood #or Jou CIC = 'ondra Anglia Semestrul 1
19 -I$CU Constantin
FI-
Aristotle Universit" o# $ec%nolog" &/ $SSA'(1* /recia Semestrul 1
1; I'I Iulian , Cristian
FI-
Cat%olic Universit" 'euven 3 'U4N(1 , campus
/ent
3elgia Semestrul )
1< R7CI'7 Amalia , Andreea
FI-
SID- N4K /ullegen 3elgia Semestrul 1
2( P'7CIN$7 -aria
FS
Universidade de !viedo & !4ID!(1* Spania Semestrul 1
21 /!R/SCU lena
FS
4IA Universit" College &D@ RIS@!4(5* Danemarca Semestrul 1
2) NUU -i%aela = /a8riela
FS
4IA Universit" College &D@ RIS@!4(5* Danemarca Semestrul 1
2. FUSA Ale>andru = Petronel FS Universita degli Studi di Padova &I PAD!4A(1* Italia Semestrul 1
21 3U'I/A 3ogdan FS Universita degli Studi di Padova &I PAD!4A(1* Italia Semestrul 1
22 DANA Andreea , Alina FS Universidade de 4alencia & 4A'NCI(1* Spania Semestrul 1 D )
25 -U$IC7 Cristian = Ionu0 FS Universidade de 4alencia & 4A'NCI(1* Spania Semestrul 1 D )
29 6AII Ionu0 = Ale>andru FISC @at%olieBe Universiteit 'euven 3elgia Semestrul 1
2; 4IDICAN -atei , Adrian FISC $ec%nical Universit" o# Ilmenau /ermania Semestrul )
2< C!E!CARIU 'orin , /a8riel FISC $ec%nical Universit" o# Ilmenau /ermania Semestrul )
5( P!PSCU Pavel FISC Instituto Politecnico de 3raganca Portugalia Semestrul 1
51 !'NICI -arius FISC @at%olieBe Universiteit 'euven 3elgia Semestrul 1
5) SANDU Constantin FISC $ec%nical Universit" o# Ilmenau /ermania Semestrul )
5. 6A3R Adrian FISC Universit" o# Sout%ern DenmarB Danemarca Semestrul )
51 3RC+H Antonela FISC Universit" o# 'imericB Irlanda Semestrul )
52 A/APII lena FSAP Universita degli Studi L/. DMAnnunzioN C%ieti ,
Pescara , I C+I$I(1
Italia Semestrul )
55 3U$NARIU Cosmin , 4asile FSAP Universita degli Studi di Parma , I PAR-A(1 Italia Semestrul )
59 C7'DAR -i%aela FSAP Universidade da 3eira Interior , P C!4I'+A(1 Portugalia Semestrul 1
5; CIU3!$AR Adriana FSAP Universita degli Studi di Parma , I PAR-A(1 Italia Semestrul 1
5< C!E!CARIU Ancu0a FSAP Universidade da 3eira Interior , P C!4I'+A(1 Portugalia Semestrul 1
9( DA3OCA Ioan , Adrian FSAP Universita degli Studi di Foggia , I F!//IA1 Italia Semestrul 1
91 DAN Simona , Doru0a FSAP Universita degli Studi di -odena e Reggio milia , I
-!DNA(1
Italia Semestrul )
9) +RNIUC Dan FSAP Universidad Re" Euan Carlos -adrid , -ADRID)5 Spania Semestrul )
"
9. ''CU Dana , Petronela FSAP Universita degli Studi di Foggia , I F!//IA1 Italia Semestrul 1
91 -AC!4I Andrei , Ale>andru FSAP Universita degli Studi di Foggia , I F!//IA1 Italia Semestrul 1
92 -A?I- Andreea FSAP Universidad Re" Euan Carlos -adrid , -ADRID)5 Spania Semestrul )
95 NA/U Iulian FSAP Universidade da 3eira Interior , P C!4I'+A(1 Portugalia Semestrul 1
99 NIU 'iliana , -ariana FSAP Universidade da 3eira Interior , P C!4I'+A(1 Portugalia Semestrul 1
9; !R!3 lena , C:t:lina FSAP Universidad Castilla=la=-anc%a , CIUDAR(1 Spania Semestrul 1
9< PAHCAN Ale>andru FSAP -ora" College , U@ '/IN(1 Anglia Semestrul 1
;( POU Floarea FSAP Universidade da 3eira Interior , P C!4I'+A(1 Portugalia Semestrul 1
;1 SUR7'U Dumitri0a FSAP PamuBBale Universit" , $R DNI6'I(1 $urcia Semestrul 1
;) $ANAS7 Simona = -aria FSAP Universita degli Studi L/. DMAnnunzioN C%ieti ,
Pescara , I C+I$I(1
Italia Semestrul 1
;. $I-!CI Andreea , Ale>andra FSAP PamuBBale Universit" , $R DNI6'I(1 $urcia Semestrul 1
;1 $!C+IN7 -i%aela FSAP Universidad Castilla=la=-anc%a , CIUDAR(1 Spania Semestrul 1
Rezerve
1 4A$A4U -i%ai FI/ Pomeranian Universit" in SlupsB &P' S'UPS@(1* Polonia
) DCUH !lga FI/ Cardinal Ste#an A"sz"nsBi Universit" , AarszaC &P'
AARS6AA(9
Polonia
. DASCA'AH !lga FI/ Pomeranian Universit" in SlupsB &P' S'UPS@(1* Polonia
1 SID!RCNC! 4adim FI/ Pomeranian Universit" in SlupsB &P' S'UPS@(1* Polonia
2 !3REA 4asile = 3ogdan FI/ Eagellonian Universit" &P' @RA@!A(1* Polonia
5 SUSANU Ion FI/ AtaturB Universit" &$R R6URU-(1* $urcia
9 3A/+ICI Iuliana FI/ NeC 3ulgarian Universit" , So#ia &3/ S!FIA()* 3ulgaria
; -ARCU Ale>andru FI/ AtaturB Universit" &$R R6URU-(1* $urcia
< S$I/' Dumitru , Ionu0 FI/ @aradeniz $ec%nical Universit" o# $ra8zon &$R
$RA36!N(1*
$urcia
1( 3ARAN 4era FI/ @aradeniz $ec%nical Universit" o# $ra8zon &$R
$RA36!N(1*
$urcia
11 3!SONCANU Ioana = Ale>andra F'SC Universidade de 4igo & 4I/!()* Spania
1) H4DUNAC Carmen F'SC Universitat de les Illes 3alears & PA'-A(1* Spania
1. EUCAN Cezar = Hte#an F'SC Universitat de les Illes 3alears & PA'-A(1* Spania
11 'I!N$ -aria , -i%aela F'SC Universitat de les Illes 3alears & PA'-A(1* Spania
12 3U$NARIU $a8ita F'SC Universite de Rouen &F R!UN(1* Fran0a
#
15 3O6/AN Ana F'SC Universite de 3ourgogne &F DIE!N(1* Fran0a
19 C!RDUH Iulia F'SC Universite d Angers &F AN/R(1* Fran0a
1; DIAC!NU Andreea , -aria F'SC Universita degli Studi di $orino &I $!RIN!(1* Italia
1< /U3C7 Ana F'SC Universitat Augs8urg &D AU/S3UR(1* /ermania
)( -A'A-U$ -i%aela F'SC Universitat Augs8urg &D AU/S3UR(1* /ermania
)1 -ARACIUC -arilena = SPnziana F'SC Universite de Nice Sop%ia Antipolis &F NIC(1* Fran0a
)) S$7UCANU Denisa F'SC Universite de Rouen &F R!UN(1* Fran0a
). AI!ANI Florin FI- Cat%olic Universit" 'euven 3 'U4N(1 , campus
/ent
3elgia
)1 SI-I!N manuel FI- Cat%olic Universit" 'euven 3 'U4N(1 , campus
/ent
3elgia
)2 'UNCAHU Nicolae FS Universita degli Studi di Padova &I PAD!4A(1* Italia
)5 C!S'!4SC+I -arc = 4ictor FS Universita degli Studi di Padova &I PAD!4A(1* Italia
)9 C!S$IN -i%aela , 'oredana FISC Universite de -ons 3elgia
); CARP -arius FISC Universit" o# Sout%ern DenmarB Danemarca
)< 37R7SCU Andrei , Ale>andru FISC Instituto Politecnico do 3raganca Portugalia
.( NIC!'AU $udor FISC Universit" o# Sout%ern DenmarB Danemarca
.1 3RON6I Ioana , Ale>andra FISC Universite de -ons 3elgia
.) /+IDRHA Hte#an , Ionu0 FISC @at%olieBe Universiteit 'euven 3elgia
.. !NUFRI Aurora , 'eea FISC $ec%nical Universit" o# Ilmenau /ermania
.1 NANU Alina FISC $ec%nical Universit" o# Ilmenau /ermania
.2 CR7CIUN Constantin FISC !pole Universit" o# $ec%nolog" Polonia
.5 'A4RIC Ion = Costic: FISC !pole Universit" o# $ec%nolog" Polonia
.9 4RDIH Raluca = -aria FISC $ec%nical Universit" o# Ilmenau /ermania
.; A-UR7RII 'ucian FSAP Universita degli Studi di Foggia , I F!//IA1 Italia
.< 3!'!+AN Casian , Cristian FSAP Duzce Universit" $urcia
1( 3!URANU /iorgiana FSAP Universita degli Studi L/. DMAnnunzioN C%ieti ,
Pescara , I C+I$I(1
Italia
11 I4AH Raluca , /eanina FSAP Duzce Universit" $urcia
$
Serviciul Afaceri Europene
%