Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. Ref. Cererii de proiecte M 121 1/13 31.07.

2013

PROI ECT MODEL


ORI GI NAL
F Fe er rm ma a d de e l le eg gu um me e i in n c ca am mp p











S So ol li ic ci it ta an nt t: :
I Io on ne es sc cu u I Io on n n nt tr re ep pr ri in nd de er re e I In nd di iv vi id du ua al la a
L Lo oc ca al li iz za ar re ea a i in nv ve es st ti i i ie ei i: : c co om mu un na a B Bo or rs s, , j ju ud d. . B Bi ih ho or r
T Te el le ef fo on n: : 0 07 73 31 1. .0 00 00 0. .0 00 00 0