Sunteți pe pagina 1din 10

CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

ZIDARII
Executarea si receptionarea lucrarilor la zidarii se vor face conform planselor din
documentatia de executie si au la baza plansele din borderoul de piese desenate.
1.Materiale componente ale lucrarii:
1.1 -Pentru lucrarile de zidarie de caramida se vor folosi caramizi sau blocuri ceramice cu
goluri verticale si caramizi presate pline.Marcile si clasele de mortar pentru caramizi pline tip
GVP si blocuri ceramice vor fi alese pentru gradul VII seismic, functie de inaltimea cladirii
astfel pentru !"#.$-%.$ m caramizi marca &' si mortar marca M('-) si mortar marca M'$-)
conform *ormativ P(-+'.
,aramizile trebuie sa fie de forma unui paralipiped cu muc-ii drepte si fete plane,
depozitarea lor se va face in randuri regulate, in stive.Incarcarea in mi.loace de transport se
face prin asezarea pe cant.In perioada de ing-et, trebuie luate masuri corespunzatoare de
prote.are la depozitare si transport.,onditiile de admisibilitate, densitatile aparente si
rezistentele medii ale caramizilor sunt cele prevazute in /01/ '1+'21-(-+3.
1.( -Mortarele folosite la executarea lucrarilor vor fi mortare de zidarie si mortare de
tencuiala. 4a executarea zidariilor din caramida, mortarele folosite vor fi cele prevazute la pct
1.1 aliniat .Mortarele pentru tencuirea peretilor interioari si exteriori vor fi M1$-0t din ciment,
var pasta si nisip.
Pentru realizarea prevederilor constructive este necesara respectarea prescriptiilor
din 5Instructiuni te-nice privind compozittia si prepararea mortarelor de zidarie si
tencuiala6,indicative ,1&-+(.
2.Alcatuirea ziariilor:
(.1. Pentru realizarea peretilor prevazuti a fi executati din zidarie de caramida sau blocuri
mici di 7,1, se va utilize zidarie simpla din caramizi sau blocuri asezate pe lat, in randuri
orizontale si paralele.Pentru realizarea teserii la colturi, ramificatii, intersectii, si margini de
goluri, se prevad fractiuni de caramizi sau blocuri de dimensiuni mai mici decat cele curente,
care pot fi obtinute prin taierea celor curente.
/e vor respecta prescriptiile privind teserea zidariei, grosimea rosturilor orizontale si
verticale, legaturile de zidarie la colturi si legaturile la ramificatiile zidurilor, prevazute in
/01/ 1$1$%2$-+(, /01/ 1$1$%21-+(.
(.( ,onditiile de calitate si verificarile calitatii lucrarilo de zidarie sunt cele aratate in
/01/ 1$1$%21-+( si in 5*ormativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de
instalatii aferente6 indicative ,'32+'.
Verificarea calitatii zidariilor se face pe tot timpul executiei lucrarilor, conform
prevederilor cap. # din normativul ,'3-+', de catre seful de ec-ipa si maistru iar la lucrarii
ascunse si de catre a.utorul sefului de santier si reprezentantul beneficiarului .
4a inc-eierea fazei la rosu, se fac verificari scriptice si directe, prin sonda., pe baza
carora comisia de receptie inc-eie un process verbalin care se consemneaza verificarile
effectuate, rezultatele obtinute si concluziile cu privire la posibilitatea continuarii lucrarilor.
4a executarea lucrarilor pet imp friguros se vor lua masurile prevazute in 5*ormativ
pentru realizarea pet imp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente6,
indicative ,13-+#.
TENCUIE!I E"TERI#ARE
Titlu Proiect: Infiintare ferma de ingrasare porci; imprejmuire si asigurare utilitati
Beneficiar: s.c. Griserom s.r.l.
1.$eneralitati:
1.1 Prezentul capitol se refera la conditiile te-nice privind principiile generale de executie
a tencuielilor aplicate pe suprafetele orizontale sau verticale din interiorul sau exteriorul
constructiilor, in conformitate au actele legislative, standardele si normativele in vigoare
privind
-cerintele de calitate impuse materialelor componente, produsului finit si te-nologiilor
de executie
-cerintele de control de calitate privind certificarea calitatii materialelor puse in opera,
a conformitatii executiei cu exigentele proiectantului si beneficiarului
-masurile de urmarire a comportarilor in timp privind rezistenta rezistenta si
stabilitatea, siguranta in exploatarea, igiena, sanatatea, oamenilor, refacerea si
prtoectia mediului.
1.(. 4a executarea tencuielilor vor fi respectate 6*ormativul de siguranta la foc si
P11+2%%6,6*ormativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durate executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, indicative ,8$$2%#,
59egulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii6aprobat de :rdinul
M4P10 *r.%21%%8.
(.1. Executarea tencuielilor
(.1.1. Executia tencuielilor va incepe dupa verificarea si receptia stratului support pe care se
aplica tencuielile in intregime sau sau succesiv pentru fiecare portiune care urmeaza a fi
tencuita conform instructiunilor pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse.
(.1.(. 1baterile de la planeitate, verticalitate, rectilinaritatea muc-iilor orizontale si verticale
trebuie sa se incadreze in abaterile admise pentru tipul din care este executat stratul
support al tencuielior.
(.1.8. 1baterile importante de la verticala sau orizontala sau neregularitatile locale mai mari
se vor repara functie de natura abaterilor sau neregularitatilor constatate prin cioplire
cu dalta sau ciocanul de zidarie iar intrandurile care vor necesita grosimi de straturi
sau tencuiala mai mari de #$ mm se vor acoperi cu plasa de rabit fixate in rosturile
zidariei cu cuie, peste care se va executa tencuiala.
(.1.#. Pentru suprafetele din sipci si trestie la care abaterile dimensionale ale planeitatii
suprafetelor se incadreaza in ;1$ mm se vor prelua prin marirea sau micsorarea
(.1.'. grosimii stratului de tencuiala.1baterile locale mai mari se vor corecta prin
rasc-etarea sau cioplirea sipcilor de lemn in dreptul iesiturilor iar la intranduri prin
completarea cu un rand de trestie.
(.1.3. Executarea lucrarilor de tencuire poate incepe numai dupa terminarea tuturor
lucrarilor a caror efectuare simultana poate deteriora calitatea tencuielilor ca
a<4a interior vor fi terminate urmatoarele lucrari cel putin doua nivele peste nivelul
unde incepe executia tencuielilor, montarea instalatiilor de canalizare si pluviala, incalzirea
centrala, de apa, gaze, fara montarea obiectelor sanitare, executarea instalatiior electrice
ingropate=tuburi,doze dibluri< fara montarea aparatelor, astuparea santurilor si a
strapungerilor din pereti si plansee, ramase de la executarea instalatiilor, executarea
peretilor despartitori, a niselor si montarea tocurilor de la usi si ferestre>
(.1.&. Inainte de a incepe operatia de tencuire suprafetele trebuie sa fie curate, fara
praf, pete de grasimem, noroi, etc.
?upa controlul si pregatirea stratului support se va executa trasarea suprafetelor care
urmeaza a fi tencuite, prin diferite metodecu repere din mortar,scoabe metalice sau sipci din
lemn sau cu repere metalice de inventar in vederea realizarii unei planeitati si grosimi de
tencuiala cat mai uniforme si de grosime ceruta in proiectul et-nic.
(.1.+. In cazul utilizarii reperelor din mortar acestea acestea se vor executa din acelasi
mortardin care se executa grundul>latimea martorilor din mortar va fi de +-1( cm
pentru mortarele de var ciment si de (.' cm pentru mortarele de ipsos.
(.1.%. /uprafetele care urmeaza a fi tencuite vor avea gradul de umiditate de '-&@, sub
acest nivel, suprafata va fi stropita cu apa si apoi amorsata pentru a nu se produce
absorbtia rapida a apei din mortarul de tencuiala, fapt c ear dauna adeziunii fata de
SC EXPERT ENERGY SRL
Adresa: Sat.Vecerd, Str. Principala, Nr.1!, "om. Barg#is, $ud. Si%iu
Tel: &'((.)).(1.*&, e+mail: office,e-pertenerg..ro; /0 (!!'&& ; $1(21)&!2(&&3
(
Titlu Proiect: Infiintare ferma de ingrasare porci; imprejmuire si asigurare utilitati
Beneficiar: s.c. Griserom s.r.l.
stratul support, iar in cazul depasirii nivelului admisibil, executarea tencuielior este
interzisa.*ivelul de umiditate se masoara cu aparatul tip6!igromette6 .
(.1.1$. 4ucrarile de tencuire se vor executa cu asigurarea conditiilor de temperature si
umiditate, pentru a nu se afecta calitatea lucrarilor
(.1.11. -iarna, temperature minima va fi de A1$
$
,
-vara, temperature va avea valori cuprinse intre A1$
$
, si A8$
$
, si umiditatea
de 3'@.In conditii de vara la lucrarile exterioare se vor lua masuri speciale de protectie cand
temperature mediului ambient depaseste A8$
$
, sau cand suprafetele sunt expuse direct
actiunii razelor solare prin acoperiri cu rogo.ini, sac de ciment, care se mentin umede prin
stropire cu apa.
(.1.1(.1morsarea suprafetelor se va face dupa cum urmeaza pe suprafete de zidarie se va
aplica un strat de amorsa prin stropire cu sprit in grosime de 8 mm avand aceiasi compozitie
cu mortarul pe grund.
(.1.18.Grundul se va aplica dupa cel putin (# de ore de la aplicarea spritului in cazul
suprafetelor de beton si de o ora in cazul suprafetelor de beton si de o ora in cazul
suprafetelor de caramida.In cazul cand suprafata spritului este prea uscata sau pet imp
foarte calduros se va uda cu apa inainte de aplicarea grundului.
(.1.1#./tratul de grund se va aplica manual sau mecanizat, in una sau doua reprise,
grosimea totala fiind de 1' mm la suprafete support din sipci si trestie I pana la ($ mm
pentru restul suprafetelor.
(.1.1'.4a tencuielile driscuite stratul vizibil =tinciul< se va executa cu acelasi mortar cu
grundul.0inciul se executa in mod current din var pasta si nisip fin pana la 1 mm, in cazuri
speciale tinciul va fi din mortar de ciment si praf de piatra.
(.1.13.Muc-ile intrande si iesinde se vor executa cu dreptarul de colt.In timpul driscuirii,
pentru mentinerea umiditatii, tinciul se stropeste tot timpul cat dureaza operatiunea.
(.1.1&.Binisarea tencuielilor din praf de piatra in afara de driscuirea obisnuita, se poate face
prin
a<rasc-etarea suprafetei la 1-( ore dupa aplicarea stratului de finisa., dupa care suprafata va
fi curatata cu o perie aspra
b<stropirea in acest caz primul strat se aplica prin driscuire, iar al doilea se stropeste manual
sau mecanizat.
c<perierea sau pieptanarea se executa cu perii aspre pe suprafata mortarului dup ace acesta
a facut priza dar inainte de a se intari complet.
M#RTARE
1.%re&eeri 'enerale:
1.1.Mortarele sunt amestecuri fine omogenizate de liant, nisip si apa, care se intaresc prin
pierderea apei si servesc la legarea intre ele a elementelor de constructie, pentru a forma
ziduri, sau pentru protectia lor prin tencuire.
1.(.In functie de destinatia lor mortarele sunt de doua felurimortare pentru zidarie si mortare
pentru tencuiala.
1.8.4a prepararea mortarelor se va tine seama de Instructiunile te-nice privind compozitia si
prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala ,1&-+(.
1.#.0oate mortarele sunt caracterizate prin marca mortarului, care este o valuare
conventionala, privind rezistenta la compresiunea care trebuie realizata, la mortarele puse in
lucru./cara de marci care trebuie realizate sunt stabilite prin /01/ 1$8$-+'.Mortarele
obisnuite pentru zidarie si tencuieli.
2.Materiale:
4a prepararea mortarele se folosesclianti, aggregate, apa, aracet si aditvi.
!ianti:
(.1.Var pentru constructii conform standard /9 E*V 1 C %& 5?efinitii si criterii de
conformitate./e pot folosi toate tipurile de var stins.
SC EXPERT ENERGY SRL
Adresa: Sat.Vecerd, Str. Principala, Nr.1!, "om. Barg#is, $ud. Si%iu
Tel: &'((.)).(1.*&, e+mail: office,e-pertenerg..ro; /0 (!!'&& ; $1(21)&!2(&&3
1
Titlu Proiect: Infiintare ferma de ingrasare porci; imprejmuire si asigurare utilitati
Beneficiar: s.c. Griserom s.r.l.
(.(./ poate folosi si varul nestins acesta fiind stind de catre utilizator, verificandu-se
proprietatile fizice si c-imice sa corespunda cu standardul /9 E*V #'%-1-%&.
(.8.1rgila conform /01/ #3+3-&161rgila pentru mortar pe baza de ciment argilos sub forma
de pasta de consistenta 18-1' cm.
(.#.Ipsos de constructii conform /01/ '#'21-+$.Ipsos pentru constructii
(.'.,imenturi prevazute conform standard /9 1'$$-%3.
,imenturi composite uzuale tip II,III,IV,V.
A're'ate:
(.3.*isip natural de cariera sau rau conform /01/ 133&-&3.1gregate naturale grele pentru
betoane si mortare cu lianti minerali.
4imitele de granulozitate ale nisipului pentru mortare trebuiesc sa se incadreze in limitele din
tabelul (, din instructiunile , 1&-+(.
*isipul natural de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip provenit din concasarea rocilor
naturale si nisip de mare.
Apa:
(.&./e va utiliza apa din reteaua de alimentatie, sau in cazul utilizarii altei surse, apa trebuie
sa corespunda conditiilor /01/ &$$-+#.1pa pentru betoane si mortare
Compozitia mortarelor:
,ompozitia mortarelor difera in functie de destinatia lor pentru zidarie sau pentru tencuiala.
8.1.?oza.ele uzuale ale mortarelor in functie de destinatia lor se alege conform normativului
,1&-+(.
8.(.1legerea tipului de mortar folosit se face de proiectant, tinandu-se seama de gradul
seismic, modul de exploatare, solicitarile la care sunt expuse elementele de constructie etc.,
fiind specificate in documentatia te-nica, economica si braviarul de calcul.
(.%repararea mortarelor:
#.1.Mortarelor se pot prepara manual si mec-anic.
Mortarele preparate mec-anic pot fi preparate in instalatii centralizate=statii de preparare <
/au necentralizate la punctual de lucru.
#.(.0e-nologia de preparare a mortarelor pentru zidarii sau tencuieli se va face conform
prescriptiilor te-nice din normativul ,1&-+(.
#.8.In cazul in care mortarele se transporta se vor lua masuri ca san u depaseasca durata
maxima intre producerea mortarului si punerea lui in opera care este de maxim -1$ore de la
preparare la mortarele fara ininarzietor de priza>-13 ore la mortarele cu intarzietor de priza.
).Controlul calitatii:
'.1.?eterminarea caracteristicilor mortarelor de zidarie si tencuiala sa face conform /01/
(38#-+$.Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli.Metode de incercare.
'.(.,onditiile te-nice pe care trebuie sa le indeplieasca mortarele vor fi conform /01/
TA*ANE SUS%ENDATE
Prezentul capitol cuprinde specificaDii te-nice pentru lucrErile de execuDie a
plafoanelor =tavane< false suspendate.
1vFnd Fn vedere configuraDia si importanDa acestei lucrEri , se recomandE ca
furnizorul de elemente constructive sE execute si monta.ul si finisa.ul acestora.
2. STANDARDE DE RE+ERINTA
Materialele prevEzute pentru executarea tavanelor false nu sunt de productie internE
si deci nu pot fi incadrate Fn standardele interne. *ecesitatea realizErii unor tavane cu efecte
plastice deosebite, rezistente la acDiunea focului precum si cu calitEDi fonoabsorbante
corespunzEtoare funcDiunilor specifice. /e recomandE procurarea materialelor de la
producEtorii externi cu condiDia respectErii standardelor europene I/: %$$.
,. M#STRE SI TESTARI
SC EXPERT ENERGY SRL
Adresa: Sat.Vecerd, Str. Principala, Nr.1!, "om. Barg#is, $ud. Si%iu
Tel: &'((.)).(1.*&, e+mail: office,e-pertenerg..ro; /0 (!!'&& ; $1(21)&!2(&&3

Titlu Proiect: Infiintare ferma de ingrasare porci; imprejmuire si asigurare utilitati


Beneficiar: s.c. Griserom s.r.l.
Inainte de comandarea si livrarea oricEror materiale pe Gantier, se vor pune la
dispoziDia consultantului beneficiarului si a proiectantului, spre aprobare urmEtoarele mostre
- panou de gips carton sau rigips pentru tavane.
- cEte un modul care poate fi aprovizionat pentru tavan mobil =pentru vizitare
instalaDii < Fn stabilirea desenului modulului.
- o mostrE din sistemul de susDinere a tavanului fix Gi mobil.
(. MATERIA!E SI %R#DUSE
a<. Pentru tavane suspendate fixe
- structura metalicE de susDinere a tavanului compus din
- ti.e metalice cu piese de suspendare reglabile si cu posibilitatea de autoblocare.
- profile din tablE zincatE =profile portante pentru panourile de gips carton
- panouri de gips - carton sau rigips cu posibilitEDi de croire conform plan tavan
decorative.
- vopsea emulsionatE pe bazE acrilicE.
b<. Pentru tavane suspendate mobile
- ti.e metalice cu piese de suspendare reglabile si cu posibilitate de autoblocare.
- profile 0 =profile portante pentru panourile modulate<.
- module tavan fals din fibrE mineralE = 3$ x 3$ cm<.
- vopsea emulsionatE pe bazE acrilicE.
Not-: Toate materialele .i acce.oriile pu.e /n oper- tre0uie .- 1ie a'rementate e
I.N.C.E.R.C.
). !I*RARE2 DE%#ZITARE2 MANI%U!ARE
4ivrarea se face conform instrucDiunilor de ansamblare a producEtorului de plEci de
gips - carton sau de module prefabricate pentru tavane false.
Burnizorului Fi revine sarcina transportului, depozitErii si manipulErii Fn condiDii care sE
asigure pEstrarea calitEDii materialelor.
1cestuia, avFnd Fn vedere cE Fi revine atFt monta.ul, calitatea cFt si garanDia lucrErilor
finale, trebuie sE acorde o atenDie deosebitE activitEDilor de mai sus.
1ntreprenorul general al investiDiei are obligaDia, ca pe parcursul execuDiei acestei
categorii de lucrEri sE asigure Fn cadrul construcDiei spaDiul de depozitare Gi front de lucru.
3. M#NTARE
a<. :peraDiuni pregEtitoare
4ucrEri ce trebuiesc terminate Fnaintea Fnceperii monta.ului
- toate instalaDiile interioare =electrice, termice, sanitare, telefonie, semnalizare,
acustica, ect<.
- verificarea tuturor instalaDiilor Fn vederea bunei funcDionEri a acestora.
- fixarea poziDiilor corpurilor de iluminat.
- deasemeni si pentru pereDi trebuiesc Fnc-eiate si verificate instalaDiile.
- Fnc-eierea lucrErilor de finisa. atFt la tavane cFt Gi la pereDi, verificarea verticalitEDii si
planeitEDii acestora.
7<. 0rasarea structurii de rezistenDE a tavanelor.
?upE Fnc-eierea acestei operaDiuni se solicitE prezenDa proiectantului si a
investitorului pe Gantier Fn vederea obDinerii acordului lor. In cazul Fn care apar
neconcordanDe Fntre proiect si situaDia concretE pe Gantier se solicitE proiectantului
modificErile necesare.
,<. 0e-nologia de monta.
Modul de organizare a activitEDii de monta. rEmFne la latitudinea executantului, care
trebuie sE aibE Fn vedere cE trebuie sE asigure aFt calitatea lucrErii finale cFt si garanDia Fn
timp a acesteia.
4. +INISAREA TA*ANE!#R +I"E SI M#5I!E
Inainte de trecerea la finisarea finalE, se face FncE o verificare a corectitudinii
execuDiei suprafeDelor. Eventualele imperfecDiuni se remediazE cu un c-it si bandE adezivE.
SC EXPERT ENERGY SRL
Adresa: Sat.Vecerd, Str. Principala, Nr.1!, "om. Barg#is, $ud. Si%iu
Tel: &'((.)).(1.*&, e+mail: office,e-pertenerg..ro; /0 (!!'&& ; $1(21)&!2(&&3
)
Titlu Proiect: Infiintare ferma de ingrasare porci; imprejmuire si asigurare utilitati
Beneficiar: s.c. Griserom s.r.l.
Binisarea finalE a tavanelor - dacE este necesarE - se va face cu vopsea emulsionatE =var
plastic lavabil< aplicatE cu trafalet sau pistol.
?acE este cazul si pentru zonele cu tavane mobile decorative se poate aplica aceeasi
vopsea la pistol pentru a remedia unele pete apErute la monta..
6. RECE%TIA
9ecepDia are ca obiect
- aspectul si starea generalE.
- calitatea materialului pus Fn operE =sonda. cu plEci luate la FntFmplare<.
- elemente geometrice
- asigurarea perfecDiunii suprafeDelor =planeitate, verticalitate, etc.<
- regularitatea si alinierea corpurilor de iluminat.
- perfecDiunea muc-iilor la FmbinErile Fntre suprafeDele verticale si orizontale.
- alinierea cu elementele construcDiei =pereDi, ferestre, stFlpi, sau alte elemente faDE de
care proiectantul a conceput formele decorative ale tavanelor si pereDilor<.
- perfecDiunea finisErii FmbinErilor Fntre plEcile de gips carton.
- corespondenDa cu proiectul aprobat.
1colo unde apar neconcordanDe, executantul si investitorul FmpreunE cu proiectantul
vor decide completEri, Fnlocuiri, refinisEri, sau alte situaDii ce se impun.
%ARD#SE!I
Prezentul capitol se refera la conditiile, modul de alcatuire si modul de executare a
pardoselilor interioare si exterioare, in conformitate cu 5*ormativul pentru alcatuirea si
executarea pardoselilor6 indicative , 8'-+(.
Executarea stratului support si a pardoselilor, precizarea materialelor folosite si
conditiile de finisare a pardoselilor au la baza planes din documentatie, faza P0.
1.Sape .upport2 pre&eeri 'enerale:
Executarea sapei support se va face numai dupa terminarea probelor prevazute sub
pardoseli=instalatii electrice, sanitare, de incalzire< precum si dupa terminarea in incaperea
respective a tuturor lucrarilor de constructii monta..
Inainte de executarea sapei support, in incaperi se vor monta ferestrele, geamurile,
tocurile si captuselile usilor.In cazul in care la incaperile vecine sunt executate tipuri diferite
de pardoseli, limita de demarcatie dintre aceste tipuri diferite de pardoseli, va fi la mi.locul foii
de usa, in pozitie inc-isa.
ZU$RA*E!I2*#%SIT#RII
1.!ucrari care tre0uie terminate inainte e inceperea zu'ra&elior .i &op.itoriilor:
Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli toate lucrarile si reparatiile de tencuieli,
glet, placa.e, instalatii sanitare, electrice si de incalzire, trebuie sa fie terminate.
?easemenea, vor fi terminate pardoseli reci.
0amplaria de lemn si cea metalica trebuie sa fie montate definitiv>accesorile metalice trebuie
sa fie montate correct si buna lor functionare trebuie sa fie verificata cu exceptia armaturilor,
sildurilor si a pieselor nic-elate care se vor fixa dupa vopsirea tamplariei.
4a lucrarile de vopsitorie, aplicarea ultimului strat se va face numai dupa terminarea
completa a zugravelilor si inainte de finisarea pardoselilor=curatire, lustruire<.
Inainte de inceperea lucrarilor de zugravire sau vopsire a fatadelor, trebuie sa fie
complet executate toate lucrarile de la fatada constructiei cornise, glafuri, socluri, cofrete
pentru instalatii electrice sau de gaze etc. precum si trotuarele.
/pecificatiile privind lucrarile de finisare sunt continute in documentatia de executie.
2.%re'atirea .upra1etelor:
In vederea finisarii cu zugraveli de var, suprafetele trebuie sa fie driscuite cat mai fin
si gletuite> toate reparatiile necesare trebuie sa fie executate ingri.it, terminate si uscate.
SC EXPERT ENERGY SRL
Adresa: Sat.Vecerd, Str. Principala, Nr.1!, "om. Barg#is, $ud. Si%iu
Tel: &'((.)).(1.*&, e+mail: office,e-pertenerg..ro; /0 (!!'&& ; $1(21)&!2(&&3
!
Titlu Proiect: Infiintare ferma de ingrasare porci; imprejmuire si asigurare utilitati
Beneficiar: s.c. Griserom s.r.l.
In cazul suprafetelor tencuite sau de beton plane si netede, totii porii ramasi de la
turnarea sau gaurile suvernite de la transport, monta. ori turnare=in cazul peretilor din beton
monolit< se vor umple cu mortar de ciment dup ace in prealabil bavurile si alte proeminente
iesite in relief au fost indepartate.?easemenea fetele cu urme de decofrol, se vor freca cu
piatra de slefuit sau cu perii de sarma.
/uprafetele cu glet de ipsos sau glet de var, glet de nisip=ipsos< cu aracet, trebuie sa
fie plane si netede, fara desprinderi sau fisuri> pasta de var folosita trebuie sa aiba I vec-ime
de cel putin 1# zile.
Pasta de ipsos folosita pentru c-ituirea defectelor isolate, se foloseste si pasta de
ipsos"var , in proportie de o parte ipsos si o parte lapte de var =in volume<.
Pentru splacluirea suprafetelor mai mari se foloseste si pasta de ipsos- var, in
proportie de de o parte ipsos si o parte de apa in volume.
?upa uscarea portiunilor separate, suprafata se slefuieste cu -artie de slefuit dupa
care se curate de praf cu perii uscate.
4ucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe numai la o temperature a
aerului, in mediul ambient de cel putin A'
o
,, in cazul zugravelilor de baza de apa si de cel
putin A1'
o
,, in cazul vopsitoriilor sau al finisa.elor cu polmieri.
Binisa.ele exterioare nu se vor executa pet imp de ceata si nici la interval mai mic de
( ore de la inceperea ploii> de asemenea, se va evita lucrul la fatade in perioadele de insorire
maxima sau de vant puternic, pentru a evita uscarea accelerate si craparea particulelor.
,.Conitii te7nice e calitate:
,ontrolul in timpul executiei se face de catre executant, prin organelle sale de control
te-nic de calitate, precum si de catre beneficiar.
Pe parcursul executarii lucrarilor de zugraveli-vopsitorii, se verifica in mod special=de
catre seful punctului de lucru<
-indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor support, consemnandu-se cestea in
procese-verbale de lucrari ascunse>
-calitatea principalelor materiale ce intra in opera, conform standardelor si normelor de
fabricatie respective>
-respectarea prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier.
Pentru lucrari gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii pentru remedier sau
refacere.
9eceptia lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va face numai dupa uscarea lor
completa.
Prin examinarea vizuala a zugravelilor se verifica urmatoarele
-corespondenta zugravelilor interioare si exterioare cu prevederile proiectului si dispozitiile
ulterioare, spre a se constata concordanta lucrarilor executate cu prevederile acestora>
-aspectul suprafetelor zugravite in culori de var trebuie sa aiba un ton de culoare uniforma,
san nu prezinte pete, scurgeri , stropi, basici si co.iri, fire de par sau urme de la pensula sau
bidinele>
1derenta zugravelilor interioare si exterioare se constata prin frecare usoara cu
palma pe perete.
Prin examinarea vizuala se verifica aspectul vopsitoriilor, avand-se in vedere
urmatoarele
-suprafetele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri sau lacuri trebuie sa prezinte pe toata
suprafata acelasi ton de culoare si acelasi aspect lucios sau mat>
-la vopsitoriile executate pet amplarie se va verifica visual buna acoperire cu pelicula de
vopsea a suprafetelor metalice bine c-ituite si slefuite in prealabil, se va controla ca
acesoriile metalice vizibile san u fie patate de vopsea>
-separatiile dintre vopsitorii si zugraveli pe acelasi perete precum si cele dintre zugraveala
peretilor si tavanelor trebuie sa fie distincte, fara suprapuneri, ondulatii etc.
IN*E!IT#RI
SC EXPERT ENERGY SRL
Adresa: Sat.Vecerd, Str. Principala, Nr.1!, "om. Barg#is, $ud. Si%iu
Tel: &'((.)).(1.*&, e+mail: office,e-pertenerg..ro; /0 (!!'&& ; $1(21)&!2(&&3
'
Titlu Proiect: Infiintare ferma de ingrasare porci; imprejmuire si asigurare utilitati
Beneficiar: s.c. Griserom s.r.l.
4a baza proiectarii si executiei lucrarior de invelitori precum si celor aferente acestora sta
normativul ,8&-++, caietul de sarcini publicat in buletinul constructiilor nr.+ din ++.Pentru
realizarea lucrarilor de calitate se vor respecta urmatoarele conditii
-lucrari de invelitori se vor executa de intreprinderi de specialitate sau ec-ipe specializate
-se vor asigura spatii corespunzatoare pentru depozitarea materialelor conform prescriptiilor
respective si amplasarea utila.elor aproape de locul executiei
-se vor asigura caile de acces cele mai scurte pentru transportul si manipularea materialelor
-materialele auxiliaresipci, mortar de ciment, var cuie, sarma zincata, tabla, materiale
marunte de lipit,
carton bitumat.
%re.criptii e e8ecutie:
Invelitorile se vor executa in conformitate cu detaliile din proiectul de executie,
elaborate cu respecatrea prevederilor din prezentul normative si cataloagele de detalii tip de
ar-itectura si constructii.Inainte de inceperea executiei invelitorii, stratul support al acesteia
va fi riguros controlat in ceea ce priceste
-respectarea solutiilor,materialelor, dimensiunilor, a modului de prindere si asamblare a
elementelor sarpantei conform proiectului.
-respectarea pantelor, scurgerilor, planeitatii si a aliniamentului fermelor, pantelor si a
capriorilor, abaterile admisibile de la planeitate masurate cu dreptarul de 8 m lungime, care
trebuie sa fie de ' mm in lungul liniei de cea mai mare panta si de 1$ mm intre cosurile de
fum si partile lemnoase sau combustibile ale sarpantei.
-asigurarea scurgerii apei in cazul cosurilor, luminatoare sau altor obstacole mai late de '$$
mm prin realizarea in amonte de sei in doua ape de minim 1'$ mm inaltime fata de planul
invelitorii.
-protectie anticoroziva prevazuta in proiect pentru partile metalice
-indepartarea urec-ilor de mionta., mustatilor, resturilor de materiale, molozului, etc ., de pe
fata superioara a suportului lucrarile de tinic-igerie=sorturi, dolii, pazii, strapungeri pentru
ventilatii,tabac-era, imbracarea cosurilor de fum , carlige .g-eaburi, etc<vor precede
montarea invelitorilor propri-zise.
-montarea tiglelor sau olanelor se va incepe de la poale catre coama.4a invelitorile din tigle
solzi asezate simplu, primul rand de la poala si ultimul de la coama vor fi duble.
--tigle solzi asezate simplu vor fi astfel suprapuse incat in dreptul unei sipci vor rezulta #
tigle.
-tiglele suprapuse de pe acelasi rand =asezate dublu< vor avea rosturile decalate cu .umatate
din latimea tiglelor.
-la invelitorile din tigla cu .g-eab, trase sau sau presate, tiglele se vor aseza pe sipci astfel
incat sa se asigure o rezemare perfecta pe toate laturile lor
-in campul invelitorii, tiglele solzi si tiglele cu .g-eab se vor lega de sipci cu sarma zincata la
fiecare al patrulea rand.4a streasina si la margine, precum si in campul acoperisurilor a caror
pante depasesc pe cele uzuale sau in zone seismice de gr. +-% se vor lega toate tiglele.
-streasinile cu .g-eab, pentru invelitori din tigle si olane pe astereala vor aveasort de tabla
de 1' cm latime, prins cu agrafe asezate la maxim #$ cm> un rand de carton bitumat, ce se
lipeste peste sortul de tabla si continua pe toata suprafata asterealei si carlige pentru
sustinerea .g-eaburilor.
-coamele invelitorilor se vor executa din coame mici conform /01/ '1'-&% la invelitori din
tigle cu .g-eab si olane obisnuite /01/ '18-&# la invelitori din olane.
-coamele vor fi petrecute pe + cm fixarea lor facandu-se cu mortar de var-ciment
-doliile la invelitoare din tigle si olane vor fi din table de $.' mm prinse de astereala prin copci
din tabla pe minim #$ cm latime, falturile doliilor fiind duble si cositorite.
-cosurile sau ventilatiile care strapung invelitoarea se vor racorda cu invelitoarea din tigle sau
oloane cu o pazie din tabla zincata, se va respecta modul de asezare a elementelor si
dimensiunilor prevazute in 5catalogul de subansambluri.,aiet II grupa 1$-Invelitori6 elaborate
SC EXPERT ENERGY SRL
Adresa: Sat.Vecerd, Str. Principala, Nr.1!, "om. Barg#is, $ud. Si%iu
Tel: &'((.)).(1.*&, e+mail: office,e-pertenerg..ro; /0 (!!'&& ; $1(21)&!2(&&3
3
Titlu Proiect: Infiintare ferma de ingrasare porci; imprejmuire si asigurare utilitati
Beneficiar: s.c. Griserom s.r.l.
de IP,0, daca proprietarul nu face trimiteri la plansele de executie la alte detalii prevazute in
documentatia te-nica.
Executarea lucrarilor pe timp friguros invelitorile de tigla si olane se pot executa in
orice anotimp, cu precizarea ca lucrarile de rostuire cu mortar de var ciment sa fie amanate
pentru a fi executate pet imp calduros.0ot in timp de iarna inainte de inceperea executiei
invelitorilor, stratul support si materialele ce se pun in opera vor fi bine curatate de zapada.
Controlul calitatii .i receptia lucrarilor:
,ontrolul calitatii in timpul executiei se va face conform prevederilor din 5*ormativul
pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente6 indicative
,'3-+'=,aiet I si HVII<.Pe parcursul executarii lucrarilor de invelitori
-calitatea principalelor materialelor ce intra in opera, conform standardelor si normativelor
respective
-respectarea prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier
-corectitudinea executiei conform prevederilor din caietul de sarcini
Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru
remediere si desfacere.9eceptia lucrarilor de invelitori se va face la completa terminare a
executiei lor, inclusive tinic-igeria=.g-eaburi, burlane, dolii, pazii, etc<.
/e va proceda la examinarea minutioasa a invelitorii la dolii, racorduri, strapungeri,
rosturi.Elementele rigide al invelitorilor, tigle sau olane, san u prezinte rupture, crapaturi, san
u .oace pe support, sa aiba petrecerile aliniate si suficiente pentru a asigura etansietatea
generala a invelitorii.
Privind invelitoarea pe dedesubt nu trebuie sa se vada lumina din exterior atat in
camp cat mai ales in racorduri de cosuri, calcane, atice, etc.
E8ploatarea2 intretinerea .i repararea in&elitorilor:
Pentru prevenirea degradarilor premature a invelitorilor trebuie sa se ia masuri de
intretinere corespunzatoare
-curatirea si mentinerea in buna stare de functionare a .g-eaburilor, detaliilor gurilor de
scurgere, burlanelor de colectare si evacuare a apelor meteorice, inclusive reparatii locale si
mici inlocuiri.
-indepartarea de pe invelitoare a musc-iilor, vegetatiei si a acumularilor de zapada, fiind
interzise lovituriile, spargerile g-etii sau a lopetiilor metalice.
4ucrarile de reparatii se vor executa conform te-nologiei de executie a invelitorii.4a
reparatiile curente se va avea in vedere inadrarea in limitele capacitatii portante, evitandu-se
supraincarcarea structurii de rezistenta cu straturi supimentare succesive.
TAM%!ARIE DIN %.*.C.
0amplaria din profile P.V.,. va fi executata conform planselor din documentatia de
executie ca tablouri de tamplarie, fatade, detalii, etc.
1.Materiale2 proprietati 1izice e calitate .i a.pect:
1.1.Berestrele si usile din profile de PV, se livreaza complet ec-ipate cu geam, garniture de
etansare intre geam si cercevea si intre cercevea si toc.
1.(.Berestrele exterioare si usile de balcon se vor livra ec-ipate cu geam termopan, iar
profilele vor fi cu rupere de punte termica.
1.8.Berestrele si usile din profile PV, pot fi colorate in masa sau de culoare alba sau gri
desc-is.
1.#.0amplaria din PV, se livreaza pentru sisteme de desc-idere obisnuita, rotire in .urul unui
ax vertical iar ferestrele pot fi ec-ipate cu sIstem roto, care se comuta alternative pentru
desc-idere pe ax orizontal sau vertical.
1.'./uprafata profilelor din PV, trebuie sa prezinte aceeasi culoare, o nuanta uniforma, o
suprafata neteda fara adancituri si cu rizuri mai mici de $.1 mm adancime.
1.3.*u se admit fisuri sau nuante diferite de culoare in dreptul nodurilor.
1.&.1baterile la lungimi nu trebuie sa depaseasca ;1 mm grosime si 8$ mm la dimensiuni
pana la 1'$$ mm sau 1.' mm la elemente mai mari de 1'$$ mm.
SC EXPERT ENERGY SRL
Adresa: Sat.Vecerd, Str. Principala, Nr.1!, "om. Barg#is, $ud. Si%iu
Tel: &'((.)).(1.*&, e+mail: office,e-pertenerg..ro; /0 (!!'&& ; $1(21)&!2(&&3
*
Titlu Proiect: Infiintare ferma de ingrasare porci; imprejmuire si asigurare utilitati
Beneficiar: s.c. Griserom s.r.l.
1.+.0amplaria va fi livrata impreuna cu sistemele de montare, prindere, in golurile in care se
monteaza
Ex praznuri din foaie de arc de 1 mm grosime si de 8$ mm latime, prote.ate impotriva
coroziunii din fabrica, suruburi mebcanice, suruburi autofiletante, etc.
1.%.comanda tamplariei din profile PV, va fi asistanta de peoiectant, dupa relevarea golurilor
de tamplarie ,alegandu-se culori pastel ,evitandu-se culorile tari sau in nuante inc-ise care
pot periclita comportarea tamplariei printro crestere excesiva a temperaturii produsa de
expunerea la razele solare, specificandu-se daca se vor monta .aluzele rulante din PV,,caz
in care tamplaria va fi prevazuta cu profile de g-ida. pentru .aluzele.
2.Montarea tamplariei %*C
(.# Montarea elementelor de tamplarie din PV, este ultima operatie dupa executarea
celorlalte lucrari de constructii si nstalatii a caror executare ar putea deteriora tamplaria
finisata=tencuieli interioare si exterioare, gleturi, finisarea golurilor in care se monteaza
tamplaria etc<
(.(./e va verifica daca exista un rost de ' mm pe tot conturul tamplariei. In cazul ca sunt
abateri mai mari se vor remedia, indepartand partile in relief si completand adanciturile.
(.8.Montarea tamplariei se va face conform te-nologiei recomandata de producatorul
tamplariei daca se face de catre alte ec-ipe decat ale producatorului.
(.#./e va acorda o atentie deosebita in cazul montarii usilor de balcon cuplate cu ferestre in
acest caz imbinarea se va face prin intermediul unui profil special in forme de 0 si PV,.
(.'.?upa fixarea tocului tamplariei se va face izolarea termica a rostului cu fasii din polistiren
sau spuma expandabila.
(.3.Berestrele si usile exterioare din profile PV, se pot monta cu solbancuri si glafuri
prefabricate sau solbancuri din mortar si glBJ9I I*0E9I:19E ?I* 4EM*.
(.&.9osturile dintre tamplarie si elementele de constructii se inc-ed elastic. /tratul de c-it
trebuie sa fie continuu presand atat pe toc cat si pe elementele constructiei, tencuila,
solbancuri.
Intocmit
Arh. Radu Popa

SC EXPERT ENERGY SRL
Adresa: Sat.Vecerd, Str. Principala, Nr.1!, "om. Barg#is, $ud. Si%iu
Tel: &'((.)).(1.*&, e+mail: office,e-pertenerg..ro; /0 (!!'&& ; $1(21)&!2(&&3
1&