Sunteți pe pagina 1din 1

DIVIZIBILITATEA. NUMERE PRIME.

ALGORITMUL LUI EUCLIDAlgoritmul lui Euclid
~~~~~~~~~~~~~~~~

fie a shi b cele doua numere:

while(b)
{
r=a%b;
a=b;
b=r;
}
Cmmdc-ul final se va gasi in a.
nr. initziale se distrug.
Alg. merge inclusiv daca a sau b este 0.


8) cmmmc
~~~~~~~~
Se bazeaza pe proprietatea ca "produsul dintre doua numere este egal cu
produsul dintre cmmdc-ul shi cmmmc-ul lor.

cmmmc = a/cmmdc*b;


9) Testarea daca un numar este prim:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Varianta rapid de scris:

is_prime=1;
for(d=2;d*d<=x;d++)
if(x%d==0)is_prime=0;
if(x<=1)is_prime=0;
..flag-ul ne indica daca x este prim sau nu...


Varianta optima pe multe cazuri:

is_prime=1;
if(x<=1 || x%2==0 && x>2) is_prime=0;
else
for(d=3;d*d<=x;d=d+2)
if(x%d==0)
is_prime=0;
..flag-ul ne indica daca x este prim sau nu...