Sunteți pe pagina 1din 40

II. ASAMBLRILE ORGANELOR DE MAINI........................................................................................................

20
6. ASAMBLRI FILETATE...........................................................................................................................................20
6.1. Consideraii generale...............................................................................................................................................20
6.1.1. Definiii.............................................................................................................................................................20
6.1.2. Filetul................................................................................................................................................................20
6.1.2.1. Elicea.........................................................................................................................................................20
6.1.2.2. Generarea filetului.....................................................................................................................................21
6.1.2.3. Clasificarea i caracterizarea filetelor........................................................................................................22
6.1.3. Avantaele i dezavantaele asa!"l#rilor filetate $n ra%ort cu alte asa!"l#ri...................................................2&
6.2. 'ateriale i ele!ente te(nologice..........................................................................................................................26
6.2.1. 'ateriale...........................................................................................................................................................26
6.2.2. Ele!ente te(nologice .......................................................................................................................................2)
6.3. Consideraii teoretice i !etode de %roiectare........................................................................................................2*
6.3.1. +iste!ul de fore din asa!"lare. Condiia de autofr,nare................................................................................2*
6.3.1.1. Cazul filetului f#r# ung(i $ntre %rofiluri....................................................................................................2*
6.3.1.2. Cazul filetului cu ung(i $ntre %rofiluri.......................................................................................................31
6.3.1.3. Condiia de autofr,nare..............................................................................................................................32
6.3.2. +iste!ul !o!entelor de torsiune. 'o!entul la c(eie....................................................................................33
6.3.2.1. 'o!entul din filet.....................................................................................................................................33
6.3.2.2. 'o!entul de frecare dintre %iuli# i %iesa de contact..............................................................................3-
6.3.2.3. 'o!entul de torsiune a%licat la c(eie.......................................................................................................3&
6.3.3. .anda!entul asa!"l#rilor filetate....................................................................................................................3/
6.3.-. +olicit#rile i calculul filetului..........................................................................................................................3*
6.3.-.1. 0ntroducere.................................................................................................................................................3*
6.3.-.2. .e%artiia sarcinii %e nu!#rul de s%ire $n contact.....................................................................................-0
6.3.-.3. Calculul filetului la solicitarea de contact a s%irelor.................................................................................-2
6.3.&. Consideraii asu%ra solicit#rilor i calculul tiei uru"ului...............................................................................-3
6.3.&.1. Cazuri %rinci%ale de calcul........................................................................................................................-3
6.3.&.2 Asa!"larea filetat# f#r# str,ngere1 uru" acionat de o fora a2ial#...........................................................--
6.3.&.3 Asa!"larea filetat# cu str,ngere redus#1 uru" de %#suire $nc#rcat cu o for# transversal#......................-&
6.3.&.-. Asa!"lare filetate de fi2are cu str,ngere..................................................................................................-6
6.3.&.&. Asa!"l#ri filetate de fi2are cu %restr,ngere..............................................................................................-)
6.3.6. Asa!"l#rile filetate de !icare........................................................................................................................&6
6.3.6.1. Criteriile de %ortan#. +ta"ilirea solicit#rii %ericuloase.............................................................................&6
6.3.6.2. Di!ensionarea %e "aza calculului tiei uru"ului......................................................................................&/
6.3.6.3. Di!ensionarea %e "aza calculului filetului................................................................................................&/
II. ASAMBLRILE ORGANELOR DE MAINI
6. ASAMBLRI FILETATE
6.1. Consideraii generae
6.1.1. De!iniii
Asamblrile fileae se realizeaz# cu cel %uin ur!#toarele organe de !aini3 urubul i
piulia. Este $ns# %osi"il ca %iulia s# li%seasc# ca %ies# %ro%riu4zis#1 aa cu! se indic# $n asa!"larea
de fi2are din fig. 6.11c1 $n care uru"ul se $nuru"eaz# $ntr4o %ies#. 5uru"ul i %iulia sunt denu!ite
eleme!e fileae "#!$%&ae. 6n cadrul acestui curs nu se face analiza ti%urilor caracteristice de
uru"uri i %iulie.
Asa!"larea filetat# %oate conine i alte ele!ente1 cu! sunt cele de asigurare contra
deuru"#rii 7$n fig.6.13 ai"a Gro8er9.
:roe!inena caracteristic# a asa!"l#rilor filetate este file%l.
6.1.". Fie#$
6.'.2.'. Eli"ea
:entru definirea filetului1 se utilizeaz# noiunea de elice.
Eli"ea este cur"a de %e o su%rafa# de revoluie 7cilindric#1 conic#9 care se "ucur# de
%ro%rietatea c# tangenta $n orice %unt al elicei face acelai ung(i cu o direcie dat#.
Fie cilindrul re%rezentat $n fig. 6.21a i o elice trasat# %e el. :rin desf#urarea cilindrului 7$n fig.
6.21a este re%rezentat# $n desf#urat# su%rafa# interioar# a cilindrului91 elicea cilindric# devine 4
confor! definiiei 4 o linie drea%t#1 care face ung(iul

cu "aza cilindrului. 6n fig. 6.21" se face o


re%rezentare si!ilar# %entru cazul e2istenei a dou# elice ec(idistante %e cilindru; as%ectul va fi utilizat
la definirea filetului cu dou# $nce%uturi.
20
Fi&. 6.'. Tipuri de asamblri filetate: obinuit (a), cu urub prezon (b) i numai cu urub (c)
1 < uru"; 2 < %iuli#; 3 4 ai"# Gro8er.
Fie !#ri!ile3
2
d
4 dia!etrul cilindrului;

4 ung(iul de ridicare al elicei1 for!at $ntre


tangenta geo!etric# $n orice %unct al elicei i "aza cilindrului 7$n %roiecia cilindrului din fig. 6.21a 1
acest ung(i a%are $n realitate nu!ai la %unctul elicei din dre%tul a2ei cilindrului9; p < %asul elicei1 ca
distana dintre dou# %uncte consecutive ale elicei situate %e aceeai generatoare a cilindrului;
p
a
4
%asul a%arent1 ca distana $ntre dou# elice diferite1 !#surat# %e aceeai generatoare a cilindrului.
+unt evidente e2%resiile3
;
d

p
= tg
2

76.19
i p p
a

1 76.29
$n care3
2
d
este dia!etrul cilindrului 7aa cu! se va vedea1
2
d
este dia!etrul !ediu al filetului9; i 4
nu!#rul elicelor ec(idistante.
6.'.2.2. Ge!erarea file%l%i
Generarea filetului se realizeaz# astfel3
a9 se utilizeaz# un contur generator dintre cele redate $n fig. 6.33 rectangular1 triung(iular1 tra%ezoidal1
fier#str#u1 rotund; acest contur are o linie de referin# convenional# i un %unct caracteristic %e
aceast# linie;
"9 se !enine %lanul acestui contur $n %lanul a2ial al cor%ului de "az# 7generator9 al filetului 7cilindru1
$n acest caz91 astfel $nc,t linia de referin# s# fie identic# cu generatoarea cor%ului de revoluie;
c9 %rin de%lasarea %unctului $n lungul elicei se o"ine filetul.
2'
Fi&. 6.2. !c"eme pentru elicele cilindrice
a9 o singur# elice; "9 dou# elice ec(idistante.
d
2
< dia!etrul cilindrului;

< ung(iul de ridicare al elicei %entru cilindrul de dia!etru d


2
;
p
< %asul elicei;
p
a
4 %asul a%arent; t # t < tangenta geo!etric# $n %unctul curent al elicei.
+e o"in astfel < folosind seria de %rofiluri din fig. 6.3 4 filetele cu aceeai denu!ire3
triung(iulare1 tra%ezoidale1 fer#str#u1 rotunde.
6.'.2.(. )lasifi"area *i "ara"eri+area fileel#r
:entru "una $nelegere a altor as%ecte referitoare la filet1 se face clasificarea 7fig. 6.-9 i
caracterizarea filetelor.
File%l "ili!,ri" < realizat %e o su%rafa# de rostogolire cilindric# 4 are cea !ai larg# utilizare.
File%l "#!i" < realizat %e o su%rafa# de rostogolire conic# 4 este re%rezentat $n fig. 6.& $n dou#
variante; varianta din fig. 6.&1a 7$n care "isectoarea ung(iului la v,rf este %er%endicular# la a2a conului9
este cea !ai curent#1 %entru c# 4 %rintre altele 4 %er!ite c(iar asa!"larea cu filetul cilindric.
Filetul e-eri#r are %artea sa e2terioar# $n afara su%rafeei de revoluie; +%re deose"ire1 filetul
i!eri#r are %artea sa e2terioar# $n interiorul su%rafeei de rostogolire 7fig. 6.69.
File%l ri%!&.i%lar 7sau meri" confor! standardului +. 0+= /2-31**69 este cel !ai utilizat
la asa!"l#rile de fi2are. 6n fig. 6.6 sunt re%rezentate %rofilurile no!inale ale filetelor triung(iulare. +e
re!arc# ur!#toarele as%ecte3
22
Fi&. 6.(. $ontururi plane a%iale de form rectangular (a), triung"iular (b), trapezoidal (c),
ferstru (d) i rotund (e) care ser&esc pentru generarea filetului
4 %unct caracteristic %entru linia de referin#; < ung(iul dintre %rofiluri; 4 ung(iul unui %rofil $n
ra%ort cu o nor!al# la a2a asa!"l#rii.
o
o
o
o
o
o
Clasificarea
filetelor
du%# ti%ul cor%ului de
revoluie generator al
filetului
filet cilindric 7%entru
fi2are i !icare relativ#9
filet conic 7%entru fi2are i
etanare9
du%# %oziia $n ra%ort cu
su%rafaa de revoluie
filet e2terior
filet interior
du%# for!a %rofilului
7a2ial9
filet triung(iular
filet dre%tung(iular
filet tra%ezoidal
filet fer#str#u
filet rotund
du%# direcia filetului
filet drea%ta
filet st,nga
du%# nu!#rul de $nce%uturi
filet si!%lu
filet !ulti%lu
du%# rolul funcional al
asa!"l#rii
filet de fi2are
filet de etanare i1
eventual1 de fi2are
filet de !icare
filet de for#
filet cine!atic
a9 $ntre dou# filete e2ist# un oc radial o"inut %rin a%latizarea ter!inaiilor radiale ale filetului sau
%rin rotunirea filetului interior 7aceast# rotunire %oate a%are i la filetul e2terior1 vezi linia
$ntreru%t# din figura 6.-9; este evident fa%tul c# rotunirea deter!in# un concentrator de for!# !ai
redus $n aceast# zon# i ofer# < ca ur!are 4 un co!%orta!ent favora"il filetelor ce sunt su%use la
solicit#ri varia"ile;
"9 %asul
p
este identic %e oricare direcie a2ial#1 de unde rezult# c# fiecare cilindru al elicei are
acelai %as al filetului1 $ns# ung(iuri diferite de ridicare; as%ectul se vede din e2%resia de !ai os
care este si!ilar# e2%resiei 76.193
2(
Fi&. 6./. $lasificarea filetelor
Fi&. 6.0. Tipuri de filete conice, cu bisectoarea ung"iului la &'rf perpendicular la a%a de
asamblare (a) i la generatoarea conului (b)

e i
tg d = tg d = tg d = p
2 1
1 76.39
$n care

i
i

e
sunt ung(iurile de ridicare
cores%unz#toare cilindrilor de dia!etre
1
d
i1
res%ectiv1 d . Aceste $nclin#ri diferite sunt vizi"ile $n
%roiecia a2ial# a uru"ului re%rezentat# $n fig. 6./1 %e
care elicele cores%ondente sunt re%rezentate
si!%lificat %rin linii dre%te.
Filetele ,re1%!&.i%lare nu este standardizat1
de aceea nu se !ai folosete dec,t %entru $nlocuiri ale
filetelor e2istente. Filetele ra1e+#i,al i fersr%
care se co!%ort# !ai "ine dec,t filetul triung(iular la
solicitarea %ericuloas# de contact 7deter!inat# de
condiia de a se $!%iedica uzura91 deoarece su%rafaa
de contact a filetului este !ai !are la acelai dia!etru
no!inal cu cel al filetului triung(iular; de aceea1 ele se utilizeaz# la asa!"l#rile de !icare folosite la
trans!isii uru"4%iuli# de for#. Filetul fer#str#u aduce avantaul unui ung(i de frecare i al unei
autofr,n#ri
1
!ai reduse dec,t $n cazul filetului tra%ezoidal 7datorit# ung(iului

!ai !ic al %rofilului1


fig. 6.31d9; el se utilizeaz# la un singur sens de $nc#rcare %entru realizarea contactului %e acest ung(i.
File%l r#%!, are avantaul unei for!e cu concentratori !ai redui dec,t la celelalte filete; ca
ur!are1 el se utilizeaz#3 a9 %entru %reluarea unor sarcini dina!ice !ari 7cu%le de vagoane de cale
1
Conce%tele >ung(i de frecare? i >autofr,nare? vor fi discutate !ai t,rziu.
2/
Fi&. 6.2. (roiecia a%ial simplificat a
urubului, cu elicele interioar i
e%terioar ale filetului cu ung"iurile de
ridicare diferite )
i
i )
e
definite de
e%presia (*.+)
Fi&. 6.6. (rofiluri nominale ale filetului triung"iular (metrice conform !, -!. /20:122*)
Atenie3 di!ensiunile rezult# $n funcie de %asul i!%use $n standard %entru fiecare
4 dia!etrele e2terioare 7no!inale91 res%ectiv !edii i interioare 7 4 notaii %entru filetul e2terior; 4 notaii
%entru filetul interior9; 4 dia!etrul interior efectiv al filetului e2terior.
ferat#9; "9 %entru efectuarea de str,ngeri@desfaceri frecvente $n !edii i!%ro%rii 7ar!#turi de incendiu9;
c9 %entru efectuarea unor !anevre !anuale uoare i ra%ide 7la fasunguri i dulii9.
Dire"3ia filetului este dat# de sensul elicei cores%ondente. Acest sens este definit de sensul de
rotaie filetului al unui %unct care se de%laseaz# $n lungul elicei i se de%#rteaz# fa# de un o"servator
care %rivete $n lungul a2ei asa!"l#rii@cor%ului 7fig. 6.)93 dac# rotaia este $n sensul orar1 elicea sau
filetul sunt drea%ta; dac# rotaia este $n sens trigono!etric1 elicea sau filetul sunt st,nga. Filetul cel
!ai des utilizat este drea%ta. Filetul st,nga %oate fi cerut de rolul funcional 7de e2e!%lu1 %iulia4
!anon cu dou# filete de sensuri contrare1 care este utilizat# la e2tensia tiranilor9.
D%1 !%mr%l ,e 4!"e1%%ri1 filetul
este sim1l% - dac# are un singur $nce%ut 4 i
m%li1l% < dac# are !ai !ulte $nce%uturi. 6n fig.
6.21a sunt re%rezentate dou# elice ec(idistante
care definesc filetul cu dou# $nce%uturi. Filetele
cu !ai !ulte $nce%uturi se folosesc la trans!isii
acionate energetic1 deoarece ele deter!in# un
randa!ent s%orit al asa!"l#rii filetate1 care este
redus $n !od nor!al 7aa cu! se va discuta !ai
t,rziu9.
5e!r% fi-ri "%re!e se folosete filetul
!etric1 care asigur# !ai "ine condiia de auto4
fr,nare necesar# $n acest caz. Fi-rile s1e"iale
sunt realizate de filetul rotund1 aa cu! s4a
!enionat !ai sus. Filetul !etric conic %er!ite
ea!*eiaea asa!"l#rii1 f#c,nd inutil un
!aterial er!etic; filetele conice se folosesc de
o"icei la asa!"l#rile tu"urilor 7!ai ales la
foraele %uurilor %etroliere9 sau unde este
necesar# etaneitatea 7c,nd %resiunile i
sarcinile sunt i!%ortante9. :entru mi*"rile 4!
sar"i! se utilizeaz# $n general filetele dre%tung(iulare1 tra%ezoidale i fer#str#u1 ale c#ror avantae au
fost !enionate anterior. Mi*"area "% r#l "i!emai" se o"ine folosind $n s%ecial filete triung(iulare cu
%as !ic i f#r# oc $ntre flancuri 7la !icro!etre9.
6.1.%. A&an#a'ee (i de)a&an#a'ee asa*+,rior !ie#a#e -n ra.or# /$ a#e asa*+,ri
Atilizarea curent# a asa!"l#rilor filetate se e2%lic# %rin nu!eroasele a6a!a$e %e care le
%rezint#3
a9 ga"aritul redus1 deter!inat de fa%tul c# filetul < care realizeaz# su%rafaa %ortant# necesar# la
solicit#ri i!%ortante de contact ale filetului 4 este $nf#urat %e cor%ul de revoluie;
"9 !ont#ri i de!ont#ri co!ode !anuale1 dar care se %reteaz# i la auto!atizare;
c9 %reul de cost relativ sc#zut1 definit %rin facilit#ile de e2ecuie 7!anual#1 %e !aini unelte
universale9 i %rin nor!alizarea %ieselor filetate 7care sunt %roduse $n serie !are1 deci !ai ieftin#9;
d9 !area varietate de %iese filetate1 care %ot fi ada%tate funciilor celor !ai diverse.
:rinci%alele ,e+a6a!a$e ale asa!"l#rilor filetate sunt3
20
Fi&. 6.7. 3efinirea sensului elicei
a) la dreapta; b) la st'nga.
a9 e2istena concentratorilor de for!# deter!inai de filet1 de aceea asa!"l#rile filetate sunt foarte
sensi"ile la solicit#rile varia"ile; se i!%une1 ca ur!are1 a%licarea de !#suri %entru creterea
fia"ilit#ii lor;
"9 la asa!"l#rile de fi2are3
aa cu! se va ar#ta !ai t,rziu1 sarcina din asa!"lare care a%are1 de e2e!%lu1 la !ontaul
asa!"l#rii de fi2are1 nu %oate fi sta"ilit# cu %recizie3 ea %oate fi fie %rea sc#zut# 7deci
insuficient# funcion#rii91 fie %rea !are 7%rovoc,nd1 astfel1 su%rasarcini9;
este necesar# a%licarea de !#suri su%li!entare de cretere a %ortanei asa!"l#rilor i!%ortante1
ceea ce duce la o scu!%ire a %roduselor;
c9 la asa!"l#rile de !icare3
randa!ent sc#zut1 care este i!%ortant $n cazul acion#rilor energetice;
e2istena uzurii1 care afecteaz# %recizia de !icare;
ine2istena centr#rii filetelor conugate %rin for!a acestora; as%ectul %oate i!%une a%licarea de
!#suri constructive s%eciale la asa!"l#rile de %recizie.
6.". Ma#eriae (i ee*en#e #e0noogi/e
6.".1. Ma#eriae
+e utilizeaz# o !are varietate de !ateriale1 %rezentate $n sc(e!a din fig. 6.* $!%reun# cu
consideraii asu%ra %ro%riet#ilor lor i do!eniului de utilizare. +e constat# < ca %rinci%iu general < c#
!aterialele se aleg $n funcie de3
a9 !#ri!ea solicit#rii;
"9 condiiile funcionale i te(nologice.
+e fac i ur!#toarele consideraii. :entru oelurile nealiate sau sla" aliate se reco!and# $n
+BA+ 2/004)- utilizarea aa4ziselor &r%1e ,e "ara"erisi"i me"a!i"e. Aceste gru%e indicate %rin
si!"oluri 7diferite %entru uru" i %iuli#91 sta"ilesc %rinci%alele caracteristici !ecanice ale oelurilor1
f#r# i!%unerea unor !aniere restrictive !#rcilor de oeluri; acele !#rci vor fi alese de e2ecutant $n
!#sura %osi"ilit#ilor. +i!"olurile caracteristicilor !ecanice sunt3
a9 %entru uru"1 si!"olul este constituit de un %rodus de dou# nu!ere 7!arcate %e ca%ul
uru"ului93
14
144
56(a7
=
n n
r
c r
2 1
1
]
1


1
]
1


1
$n care
r

este li!itat de ru%ere;


c

4 li!ita de curgere. Din e2%resia %ri!ului nu!#r rezult#


r

1 iar
din %rodusul celor dou# nu!ere 4 egal cu
56(a7 814
c

4 se o"ine li!ita
c

;
"9 %entru %iuli# se consider# si!"olul3
.
144
56(a7

r

O al remar"3 %e l,ng# avantaului %roduciei $n serie1 rularea filetului %er!ite avantaul


funcional al unei !ai "une co!%ort#ri a uru"ului la solicit#rile varia"ile. As%ectul se e2%lic# %rin3
a9 e2istena fi"rei continue1 !odelat# $n fig. 6.10 %rin linii de !icare ale fluidului1 care deter!in# o
concentrare !ai redus# a tensiunilor ca ur!are a for!ei structurii;
"9 a%ariia tensiunilor de co!%resiune ca ur!are a rul#rii1 care di!inueaz# tensiunile totale $n
seciunea uru"ului atunci c,nd e2ist# i tensiuni de traciune.
26
'ateriale
%entru
uru"uri
=eluri
:entru
solicit#ri
reduse
=eluri car"on de
rezisten# !ic# 7=C 3/1
=C -2 +BA+ &004)09
Dun# ca%acitate de
defor!are %lastic#
E2ecuie %rin rulare
la rece 7la serie
!are1 foarte
econo!ic#9
:entru
solicit#ri
!edii
=eluri car"on de
rezisten# !#rit# 7=C
&01 =C 60 etc. +BA+
&004)09
=eluri car"on de
calitate 7=CC 3&1 =CC
-& etc. +BA+ ))04)09
Brata!ent ter!ic
7$!"un#t#ire91 %en4
tru creterea rezis4
tenei !ecanice
=eluri %entru
auto!ate 7AAB 0) B
etc. +BA+ 13&04)09
Coninut ridicat de +
7fragilitate la cald9 i
: 7fragilitate la rece9
Ca ur!are1 ac(i4
erea la viteze !ari
:entru
solicit#ri !ari
=eluri aliate 7-1 Cr 101
33 'o Cr 11 etc. +BA+
/*14)09
Brata!ent ter!ic
7$!"un#t#ire9
%entru creterea
rezistenei !eca4
nice cu circa /& E
:entru rezis4
ten# la
coroziune
=eluri ino2ida"ile
710 Cr 1301 20 Cr 1304
*0 etc. +BA+ 3&)34)/
=eluri refractare
712 Fi Co Cr 2&0 +BA+
11&234)09
.ezistena !ecani4
c# la te!%eraturi
ridicate
Aliae de Al1
Cu
Conducti"ilitatea
electric# i ter!ic#
i rezistena la
coroziune
Aliae de Fi
.ezistena !ecani4
c# la te!%eraturi
ridicate
'etale i
aliae
neferoase
'etale s%e4
ciale 7Colu!4
"iu!1 Bantal1
'oli"den1
Golfra!9
.ezisten# la 1&004
2000
o
C
Ca avioane su%er41
sonice1 rac(ete
22
Ala!#
7A! 63 1@2
tare +BA+
3*04629
Dac# este necesar1
uru"urile se %rote4
eaz# %rin nic(elare
sau cro!are
:entru le!n
1
+olicit#ri reduse
'ateriale
%lastice
.ezisten# la
coroziune
0zolare electric# i
ter!ic#
+olicit#ri reduse
'ateriale %entru
%iulie
oeluri s%eciale fosforoase
+BA+ )*-*4)2
destinate e2ecuiei %rin
defor!are %lastic# la cald
!ateriale %lastice
2
'ateriale %entru
ai"e
=eluri 7car"on1 arc9
'ateriale %lastice
2
6.".". Ee*en#e #e0noogi/e
+e utilizeaz# !ai !ulte te(nologii1 a c#ror alegere de%inde de seria de fa"ricaie. 'etodele
te(nologice sunt sintetizate $n sc(e!a din fig. 6.11.
:entru a!eliorarea co!%ort#rii la solicit#ri varia"ile1 filetele foarte i!%ortante 7!aterial3 oelul9
sunt rectificate 7crete astfel calitatea su%rafeei9 sau sunt defor!ate %lastic %rin rulare 7se o"ine o stare
favora"il# de tensiuni la co!%resiune1 care di!inueaz# tensiunea total# la traciune $n seciune9.
1
:entru le!n se %oate utiliza1 de ase!enea1 =C 3/ +BA+ &000@24)01 %roteat %rin zincare dac# este necesar.
2
:ro%riet#ile acestor !ateriale %lastice sunt identice cu acelea ale uru"urilor.
2
27
Fi&. 6.'0. 9ibra:ul structurii (modelat prin liniile de curgere ale unui fluid)
;n cazul ac"ierii (a) i al rulrii (b)
Fi&. 6.8. 6ateriale pentru componentele asamblrii filetate
'etode te(nologice de
e2ecuie a filetului
ac(iere
!anual#
cu filiera 7%entru uru"9
cu tarodul 7%entru %iuli#9
strunire
frezare
!etod# econo!ic# %entru filetele
ad,nci 7cu %as !are9
%recizie redus# 7deoarece %iesa
se $nc#lzete %e durata e2ecuiei9
rectificare
rulare
la rece 7uru"ul9
la cald 7%iulia9
6.%. Consideraii #eore#i/e (i *e#ode de .roie/#are
6.%.1. Sis#e*$ de !ore din asa*+are. Condiia de a$#o!r1nare
6.(.'.'. )a+%l file%l%i fr %!&.i 4!re 1r#fil%ri
+e consider# %entru studiu cazul cel !ai general $n care se !anifest# ca sarcin# $n asa!"lare
o for# a2ial# central# 9 . Este cazul asa!"l#rilor filetate de fi2are 7s%ecific#1 de e2e!%lu1
asa!"l#rilor din fig. 6.191 %recu! i al asa!"l#rilor filetate de !icare 7folosite la siste!ele te(nice
cu! sunt cricuri1 %rese etc.9.
:ri!ul caz de analiz# gradual# a co!%ort#rii $n sarcin# este cel al filetului f#r# ung(i $ntre
%rofiluri1 sau altfel s%us 4 acest ung(i nul1 0 7filetul dre%tung(iular1 fig. 6.31a9.
'icarea relativ# $n sarcin# dintre uru" i %iuli# este !odelat# %rin !icarea unui cor%
7%iulia9 %e un %lan $nclinat 7uru"ul9 7fig. 6.129. :lanul $nclinat este c(iar desf#urata elicei !edii1
care face ung(iul de ridicare

cu orizontala.
+e analizeaz# e".ilibr%l ,e fre"are al cor%urilor $n dou# situaii3
a9 la urcarea cor%ului %e %lanul $nclinat1 care !odeleaz# str,ngerea sau $nuru"area la asa!"larea
filetat# de fi2are;
28
Fi&. 6.''. 6etode te"nologice de e%ecuie a filetului
Fi&. 6.'2. 6odel de asamblare filetat ;ncrcat cu fora a%ial
"9 la co"or,rea cor%ului %e %lanul $nclinat1 care !odelul !odeleaz# deuru"area la aceeai asa!"lare
filetat# de fi2are.
:entru a se face ec(ili"rul cor%ului %e %lanul $nclinat1 au fost re%rezentate $n fig. 6.13 trei cazuri
de ec(ili"ru3 un caz %entru urcare i dou# %entru co"or,re 7cu !ari diferene de frecare1 i!%use de
%ractic#9. 6n aceast# analiz#1 cor%ul este considerat detaat de leg#turile fizice1 care sunt $nlocuite %rin
forele de leg#tur#3 reaciunea nor!al# < i fora de frecare
f
9

. Fora de ec(ili"ru
=

este aleas#
convenional ca direcie1 care este %aralel# la "aza %lanului $nclinat1 deci %er%endicular# la a2a
asa!"l#rii.
+e consider# $n acest ec(ili"ru c# fora de frecare este confor!# legii lui A!ontons4Coulo!"3
< =
9

f

. 76.-9
.eaciunea nor!al#
<

i fora de frecare 9 f

se co!"in# $ntr4o rezultant# ,f

7reaciunea cu frecare91
care are direcia "ine definit#3 ea face ung(iul de frecare

$n ra%ort cu direcia nor!al# la %lanul $nclinat. Acest


ung(i rezult# din e2%resiile3
=
<
<
=
<
9
= tg
f

; 76.&9
arctg =
. 76.69
Ca ur!are1 se %oate considera cor%ul $nc#rcat de trei fore3
9

1 ,f

i
=

. +e utilizeaz# i%oteza c# aceste


trei fore sunt concurente 7situaie "ine verificat# $n %ractic#1 consider,nd cor%urile4!odel de !ici di!ensiuni9. 6n acest
caz1 se evit# folosirea ecuaiilor de ec(ili"ru de !o!ent i se scrie doar ecuaia de ec(ili"ru de fore3
4 = = > , > 9

. 76./9
+e o"serv# c# $n e2%resia de !ai sus au fost evideniate 4 %rin linii su" notaii < %ara!etrii
cunoscui ai forelor3 !#ri!ea i@sau direcia. Fora
9

este cunoscut# $n $ntregi!e1 %e c,nd celelalte


dou# fore 4 nu!ai ca direcie. .ezult# c# ecuaia vectorial# 76./9 are nu!ai dou# necunoscute scalare
i %oate fi soluionat#. +oluionarea se face vectorial $n fig. 6.133 du%# ce se traseaz# fora cunoscut#
9

1 se traseaz# direciile celorlalte dou# fore %rin ca%etele vectorului acestei fore. .ezult# din
%oligoane !#ri!ea forei de ec(ili"ru
=

1 care este dat# de trei e2%resii indicate $n %artea de os a


fig. 6.13 vala"ile %entru fiecare situaie de studiu3
la $nuru"are3
9 7 + tg 9 = =
3 76.)9
la deuru"are3
9 7 tg 9 = =
3 76.*H9
atunci c,nd fora de frecare este redus#1 sau
>
;
9 7 tg 9 = =
3 76.*?9
atunci c,nd fora de frecare este !are1 sau
<
.
+e %ot co!asa cele trei e2%resii anterioare. :entru aceasta1 se consider# c# fora
=

este definit# nu!ai


alge"ric %e o a2# real# orizontal# 7care are deci direcia forei9 i care este orientat# la drea%ta 7fig. 6.1-9. Ca ur!are1 se
o"ine e2%resia co!asat#3
) tg( 9 = =
I
t
1
76.109
$n care se!nul JKJ re%rezint# urcarea cor%ului4%iuli# 7$nuru"area91 iar se!nul J4J < co"or,rea
cor%ului4%iuli# 7deuru"area9. +e %oate o"serva uor c# %entru deuru"are %entru fora se o"in
!#ri!ile alge"rice3
(0
Fi&. 6.'(. ?c"ilibrul modelului (corpul) piuliei ;n micare pe planul ;nclinat
care este filetul urubului
%ozitiv# 7cazul " din fig. 6.1391 dac# fora de frecare este redus# 7sau
>
9;
negativ# 7cazul c din fig. 6.1391 dac# fora de frecare este !are 7sau
<
9.
6.(.'.2. )a+%l file%l%i "% %!&.i 4!re 1r#fil%ri
6n fig. 6.131 a1 este re%rezentat# seciunea nor!al#
n n
%e linia %lanului $nclinat. 6n aceast#
seciune1 reaciunea nor!al# real# este

<

1 care are valoarea3


('
0
) tg( 9 = = +
Arcare@
$nuru"are
Co"or,re@
deuru"are
1 ) tg( 9 = =
dac#
1 ) tg( 9 = =
dac#
A2# real#
Fi&. 6.'/. 3efinirea algebric a mrimii forei pe o a% real

n

<
= <
cos
1 76.119
$n care
n
este ung(iul %rofilului definit $n aceast# seciune nor!al#. Este necesar a considera aceast# reaciune real#

<

%entru calculul forei de frecare $n cazul filetului care are ung(i $ntre %rofiluri3
< = <<
=
<
=
9

n
f
cos cos
. 76.129
'ai sus s4a consider,nd a%ro2i!aia

n

. A a%#rut !#ri!ea nou# a coeficientului redus de frecare

tg =

=
cos
1
Ea %er!ite definirea ung(iului de frecare redus3
I I
tg arc
. 76.139
Aadar1 e2%resia !#ri!ii forei de ec(ili"ru
=

%entru filetul cu ung(iul dintre %rofiluri este o"inut# din


76.109 $n for!a cea !ai general#3
) tg( 9 = = t
76.1-9
'ai sus se !enine se!nificaia anterioar# a se!nelor3
JKJ %entru urcarea cor%ului4%iuli# sau $nuru"are;
J4J co"or,rea cor%ului4%iuli# sau deuru"are.
6.(.'.(. )#!,i3ia ,e a%#fr9!are
6n cazul tendinei de co"or,re a cor%ului4%iuli#1 condiia ca acesta s# nu se de%laseze este ca !#ri!ea
alge"ric# a forei de ec(ili"ru
=

4 definit# %e a2a real# aa cu! s4a ar#tat %e fig. 6.1- < s# fie negativ#. :entru aceasta1
e2%resia cores%unz#toare deuru"#rii din 76.1&91 i anu!e3
4 ) # tg( 9 = =
1 76.1-H9
conduce la acest lucru dac#3

. 76.1&9
E2%resia anterioar# definete condiia de autofr,nare.
(2
Este interesant de analizat cazurile %entru care este $nde%linit# aceast# condiie. :entru $nce%ut1
$n ta"elul 6.1 sunt %rezentate valorile nu!erice ale ung(iurilor

%entru dou# filete av,nd


fiecare un singur $nce%ut. Din analiza acestor valori se des%rind ur!#toarele3
a9 condiia de auto4fr,nare este satisf#cut# la filetele cu un singur $nce%ut1 %entru su%rafee
!etalice uor unse 7LM0119;
"9 condiia de auto4fr,nare este satisf#cut# !ai "ine la filetele !etrice $n ra%ort cu toate
celelalte filete. Este !otivul %entru care filetele !etrice se folosesc la asa!"l#rile de fi2are;
c9 auto4fr,narea se %ierde la filetele !ulti%le 7cu !ai !ulte $nce%uturi9. Este cazul util %entru
trans!isiile !ecanice1 %entru c# aceste filete deter!in# un randa!ent !#rit; dar este evident c# $n acest
caz siste!ul tre"uie s# ai"# un su"siste! de fr,nare.
Tabel%l 6.'. @alorile numerice

;n cazul a dou filete cu acelai nominal


File "% %! si!&%r 4!"e1%
Dime!si%!i sa!,ar,i+ae
:mm;

:
#
;< "al"%l
"% =6.'>

:
#
;< "al"%l
"% =6.'(>
p
:mm;
2
d
:mm;
'etric '20 +BA+ &104)2 21& 1)13/6 21-) 616
Bra%ezoidal Br202- +BA+
211-4/&
- 1) -10-6 &1*1
.bser&aii3 19 +e consider#
4,1 =
7valoarea coeficientului de frecare %entru su%rafeele !etalice
sla" gresate9. 29 Coeficientul

intervine $n 76.1291 $n e2%resia lui

.
6.%.". Sis#e*$ *o*en#eor de #orsi$ne. Mo*en#$ a /0eie.
6.(.2.'. M#me!%l ,i! file
6n asa!"larea filetat# a%are $n !ulte situaii de utilizare o for# a2ial# 7central#9
9

7As%ectul
va fi evideniat !ai t,rziu9.
Fie analiza !o!entului de torsiune legat de de%lasarea su" sarcina
9

a %iuliei %e uru". +4a ar#tat anterior


c# fora de ec(ili"ru
=

a %iuliei $n starea ei de !icare acioneaz# %er%endicular %e a2a asa!"l#rii la "raul 2 @


2
d
fa# de a2a asa!"l#rii. Ca ur!are1 aceast# for# deter!in# !o!entul de torsiune3
) > tg(
2
d
9 =
2
d
= =
6

2 2
t

1
. 76.169
Acest !o!ent este denu!it m#me!%l ,i! file. Dac# se analizeaz# !ai atent !#ri!ile care
intervin $n e2%resia 76.1691 se constat# c# !o!entul
1 t
6
este utilizat %entru3
de%lasarea cor%ului 7%iuliei9 %e %lanul $nclinat 7e2istena ung(iului

9;
%entru $nvingerea frec#rii dintre cor%uri i %lan 7e2istena ung(iului

9.
.olul de de%lasare %e %lanul $nclinat %e care $l deter!in# acest !o!ent face ca s# nu fie
corect# folosirea %entru acesta a denu!irii de moment de frecare din filet.
((
6.(.2.2. M#me!%l ,e fre"are ,i!re 1i%li3 *i 1iesa ,e "#!a"
Este un alt !o!ent care a%are la asa!"l#rile filetate de fi2are.
:entru discuie1 fie re%rezentarea din fig. 6.1&1a a %iuliei %e su%rafaa de contact. Datorit#
rotunirii conice a su%rafeelor frontale ale %iuliei 7fig. 6.1&1"91 aceasta are o su%rafa# de contact
inelar# cu %iesa de reaze!1 cu dia!etrele
A
d
7al cercului rezultat din rotunire9 i g
d
7al g#urii %rin
care trece uru"ul9.
Fie i%oteza de calcul c# sarcina a2ial#
9

care acioneaz# $n uru" deter!in# o distri"uie de


%resiuni unifor!# %e su%rafaa de contact a %iuliei de dia!etre
A
d
i g
d
. Ca !icarea relativ#
dintre %iuli# i %iesa de reaze!1 aceast# distri"uie de %resiuni deter!in# fore de frecare. :entru
analiza st#rii de frecare1 fie re%rezentarea din fig. 6.1&1 c a unei %oriuni din su%rafaa de contact $ntr4
un siste! de a2e ortogonal. :e un ele!ent de su%rafa# acioneaz# o for# nor!al# ele!entar# d< 1
care deter!in# o for# de frecare ele!entar#
f
d9
1 tangenial# la cercul cu raza curent# r. Folosind
aceast# for# se %oate deduce !o!entul de frecare dintre %iuli# i %iesa de reaze!3
dr ) d (r p r = dB p r = d< r =
d9
r =
d6
=
6

f f t

2
.
(/
Fi&. 6.'0. !c"em pentru calculul momentului de frecare ;ntre piuli i piesa de contact
%roiecia frontal# a %iuliei; "9 seciune a asa!"l#rii de fi2are;
sc(e!a %entru calculul !o!entului de frecare.
< dia!etrul cercului rezultat din rotunirea e2teriorului %iuliei; 4 desc(iderea c(eii; <
dia!etrul g#urii; < fora de frecare ele!entar#; < fora nor!al# ele!entar#.
'ai sus intervin3 f
d6
4 !o!entul de frecare ele!entar; dB < aria de su%rafa# ele!entar#
considerat# %entru calcul 7celelalte !#ri!i sunt !enionate $n fig. 6.1&9.
:rin i!%unerea li!itelor cores%unz#toare i e2tragerea constantelor $n afara integralelor1 se o"ine3
)
d
#
d
p(
12
1
=
+
r
p = d dr
r
p =
6

+
g
+
A
2
4
+
82
d
82
d
2
4
2
82
d
82
d
t
A
g
A
g

|
|
|

2
. 76.1/9
E2%resia anterioar# %oate fi e2%ri!at# i $n funcie de !#ri!ea forei
9
1 i utiliz,nd %resiunea3
)
d
#
d
(
0
9
= p
2
g
2
A
. 76.1)9
.ezult#3
r
9 =
d
#
d
d
#
d
9
+
1
=
6

m
2
g
2
A
+
g
+
A
t

2 1 76.1*9
e2%resie $n care a a%#rut raza !edie de frecare3

d
#
d
d
#
d

+
1
=
r

2
g
2
A
+
g
+
A
m . 76.209
6.(.2.(. M#me!%l ,e #rsi%!e a1li"a la ".eie
'ai os se sta"ilete !o!entul de acionare a%licat la c(eia cu care se acioneaz# ca%ul
uru"ului sau %iulia asa!"l#rii filetate. C(eia $nvinge o su!# de !o!ente definite $n lungul
ele!entului acionat %rin c(eie. De e2e!%lu1 $n fig. 6.16 se dau diagra!ele de eforturi %entru uru"ul
i %iulia unei asa!"l#ri filetate de fi2are o"inuite. +e re!arc# 7fig. 6.161 e9 c# !o!entul total de
acionare la c(eie este3
6
>
6
=
6

t t ta 2 1 . 76.219
:rin utilizarea e2%resiilor 76.169 i 76.1*91 acest !o!ent devine3
l
9 =
d
#
d
d
#
d

+
1
> ) tg(
2
d
9 =
6

9
2
g
2
A
+
g
+
A 2
ta 1
]
1

t
. 76.229
Acest !o!ent de acionare se %oate1 $ns#1 e2%ri!a i $n funcie de !#ri!i care intervin la
aciunea cu c(eia fi2# 7fig. 6.1/93
(0
Fi&. 6.'6. 3iagramele de eforturi ;n elementele de asamblare filetate
a9 asa!"larea filetat# de fi2are; "1 d9 diagra!ele de fore; c1 e9 diagra!ele de !o!ente; f1 g9 forele a%licate
la lungi!ea de $nuru"are la uru" i1 res%ectiv1 la %iuli# 7ceea ce e2%lic# variaiile liniare ale forei %e
lungi!ea de $nuru"are $n "9 i d9 i se!nul invers al acestor fore9.
'odelul de flu2 de for# din a9 7si!ilare unui fluid9 de!onstreaz# c# aceste efort se !odific# la $n#li!ea
ca%ului uru"ului1 aa cu! se arat# $n "9
Fi&. 6.'2. !c"ema unei c"ei
fi%e i a mrimilor necesare
;n calcul
l 9
=
6

a a ta . 76.239
$n care3
a
9 este fora de acionare la c(eie;
a
l < "raul forei. Folosind
i e2%resia anterioar#1 se scrie3
a a 9 ta
l 9 l 9 =
6

. 76.2-9
+e %oate o"ine acu! e2%resia !#ri!ii forei
9
$n funcie de
!#ri!ea forei
a 9
a%licat# la c(eie3
l
l
9 = 9
9
a
a
. 76.2&9
Analiza !#ri!ii relative a celor dou# fore se o"ine folosind
valori nu!erice curente3
.
a a
9
a
a
9 (*4...144) =
2)d (4,1C...4,
(12...1C)d
9
=
l
l
9 = 9
Analiza rezultatului de !ai sus !#ri!ii relative a forei a2iale care a%are $n asa!"lare
9
$n
funcie de fora
a 9
de aciune la c(eia fi2# %er!ite deducerea ur!#toarelor concluzii3
(6
a9 fora a2ial#
9
care a a%are $n uru" este foarte !are $n ra%ort cu fora
a 9
a%licat# la c(eie1
astfel c# %oate deter!ina ru%erea uru"ului; deci1 !ontaul tre"uie s# fie controlat cu o c(eie
dina!o!etric# la asa!"l#rile foarte i!%ortante;
"9 c(iar dac# !ontaul este controlat1 !#ri!ea forei
9
se o"ine $ntr4o anu!it# %la# 7deci ea este
nesigur#91 %entru c# frec#rile 7%e filet i %e su%rafaa de contact dintre %iuli# i su%ort9 se %ot !odifica
astfel3
frec#rile %ot fi di!inuate datorit# ungerii sau $n ur!a tas#rii su%rafeelor de contact la funcionare
re%etat#;
frec#rile %ot s# fie !ai !ari ca ur!are a coroziunii.
6.%.%. Randa*en#$ asa*+,rior !ie#a#e
:rin definiie1 randa!entul este ra%ortul dintre lucrul !ecanic util 7$n li%sa frec#rii9 i cel total. :rin utilizarea
!o!entelor de torsiune cores%unz#toare1 e2%resia randa!entului se scrie $n for!a3
6
6
=

6

6
=
t
tu
t
tu

1 76.269
unde au intervenit3 4 ung(iul de rotaie relativ# $ntre uru" i %iuli#;
tu
6
4 !o!entul de torsiune
util 7c,nd
0
9; !o!entul de torsiune total.
E2%resia 76.269 este vala"il# %entru un siste!. De e2e!%lu1 %entru asa!"larea filetat# 7de fi2are9 ea ca%#t#
for!a3
d
#
d
d
#
d

+
1
> ) > tg(
2
d
tg
2
d
=
6
>
6
)
6
>
6
(
=
2
g
2
A
+
g
+
A 2
2
t t
4 =
t t

2 1
2 1
1 76.2/9
$n care intervin !#ri!i definite $n su"ca%itolul anterior.
:entru sta"ilirea unor concluzii de %rinci%iu1 este util s# se analizeze ra!,ame!%l file%l%i1
lu,nd $n considerare $n dezvoltarea randa!entului nu!ai !o!entul filetului 6
t1
. E2%resia anterioar#
devine3
) tg(
tg
=
6
)
6
(
=
t
4 =
t


+
1
1
1 76.2)9
'o!entul filetului care intervine este considerat %entru cazul $nuru"#rii@urc#rii1 cu se!nul
JKJ $ntre %aranteze .
+e traseaz# graficul funciei
) ( =
. :entru aceasta1 se face !ai $nt,i ta"loul funciei
7ta"elul 6.29. +e utilizeaz# %entru aceasta3
Tabel%l 6.2. Tabloul funciei
) ( =
, definite de (*.2D)

0
2
#
0

#
2

d
d
K 0 4

0
'
7valoare !a2i!#9
0
(2
a9 valorile

%entru care
4 =
3
4 =
i

#
2
=
;
"9 valoarea

%entru %unctul de e2tre!1 rezultat# din soluia ecuaia3


0

d
d
1 76.2*9
i anu!e1
2
#
0
=
o


. Din se!nul derivatei din ta"lou la st,nga i la drea%ta acestei !#ri!i1
rezult# e2istena unui !a2i! al funciei %entru aceast# valoare.
.e%rezentarea din fig. 6.1) a fost realizat# %entru dou# filete3 dre%tung(iular i triung(iular. +e folosesc
valorile
egale cu &1/
o
i1 res%ectiv1 6161
o
1 care sunt o"inute folosind coeficientul
4,1 =
7vala"il %entru
su%rafee !etalice uor unse9. 6n %lus1 se consider# i valorile

%entru li!ita de auto4fr,nare1 = ; $n


acest caz1 randa!entul este3
4,C E ) tg # (1
2
1
=
tg # 1
2tg
tg
=
tg2
tg
=
2
2

. 76.309
'ai e2act1 valorile randa!entului %entru li!ita de autofr,nare sunt3
la filetul dre%tung(iular1
4,0C =
%entru
o
= = / 1 &
;
la filetul triung(iular1
4,02D =
%entru
o
= = 6 1 6
.
.ezult# diagra!ele de variaie ale randa!entului din fig. 6.1-. Din analiza figurii de !ai sus i
%ornind i de la alte e2e!%le1 se %ot trage concluziile ur!#toare3
a9 randa!entul crete ra%id %entru valori !ici 7%,n# la li!ita de auto4fr,nare9 i foarte lent du%#
+4
=
o
;
"9 %entru valori !ici ale ung(iului

1 %,n# la li!ita de auto4fr,nare


=
1 randa!entul este
foarte !ic1 su"
4,C =
. Acesta este cazul asa!"l#rilor de fi2are1 %recu! i al celor de !icare
acionate !anual; $ntr4adev#r1 $n aceste cazuri nu intereseaz# !#ri!ea randa!entului i1 de
ase!enea1 valorile !ici ale

deter!in# o !anevrare !ai uoar#1 a se vedea %entru aceasta


e2%resia 76.169 a lui
1 t
6
;
c9 valori crescute ale randa!entului se %ot o"ine %entru valori !ari ale lui

1 la care condiia de
auto4fr,nare nu este satisf#cut#; este cazul asa!"l#rilor de !icare cu !ari %erioade de funcionare
7o"servaie3 $n acest caz este necesar# utilizarea unei fr,ne su%li!entare9.
Creterea randa!entului %,n# la 01) se %oate realiza graie utiliz#rii asamblril#r fileae ,e
r#s#&#lire. Ele difer# constructiv $n !od esenial fa# de asa!"l#rile filetate de alunecare studiate $n
cadrul cursului. +e fac !ai os c,teva consideraii de "az# asu%ra acestui ti% de asa!"lare.
(7
Fi&. 6.'7. Fraficele randamentului filetului (pentru 54,41)
Fi&. 6.'8. ,eprezentarea de principiu a unei asamblri filetate de rostogolire
6n fig. 6.1* este re%rezentat# sc(e!a de %rinci%iu a unei astfel de asa!"l#ri. 6n ceea ce %rivete
construcia1 se evideniaz#3
a9 e2istena canalelor elicoidale 7re%rezentate si!%lificat %rin linii dre%te91 care re%rezint# filetele;
"9 $n acest canale circul# cor%urile de rulare 7$n !od frecvent sunt "ile9;
c9 realizarea conturului $nc(is al cor%urilor de rulare %rin utilizarea unor %iese s%eciale %entru o%rire1
situate $n %iuli#.
6n afara unui "un randa!ent1 aceast# asa!"lare ofer# i ur!#toarele avantae3
a9 di!inuarea considera"il# a !o!entului de torsiune de antrenare;
"9 !eninerea !ai !ult ti!% a %reciziei de !icare1 ca ur!are a unei uzuri di!inuate < o consecin#
a !ic#rii de rostogolire.
Dar folosirea acestei asa!"l#ri este $nc# li!itat# $n construcia de !aini1 din cauza construciei
co!%le2e1 care deter!in# un %re de cost ridicat. +e realizeaz# o utilizare !ai larg# la !ainile4unelte
i la direciile de auto!o"ile.
6.%.2. Soi/i#,rie (i /a/$$ !ie#$$i
6.(./.'. I!r#,%"ere
Filetul este solicitat dac# asa!"larea este $nc#rcat# cu o fora a2ial#3 este cazul asa!"l#rilor de
fi2are sau de !icare. Aa cu! se va de!onstra1 s#li"irile filetului $n aceste situaii sunt3
de contact;
de $ncovoiere;
de forfecare.
:rinci%ala solicitare a filetului este cea ,e "#!a"
'
. 6ntr4adev#r1 %resiunea ad!isi"il# de
contact $ntre s%ire este li!itat# la valori sensi"il !ai !ici dec,t cele ad!ise uzual $ntre %iesele f#r#
!icare relativ#; !otivul3 evitarea uzurii %re!ature. Nalorile li!itate ale %resiunii ad!isi"ile de
contact sunt evideniate %entru !ai !ulte situaii la asa!"l#rile filetate $n sc(e!a din fig. 6.20.
1
Denu!irea Ode contact? este folosit# %rin convenie $n cazul $n care $ntre su%rafeele !etalice e2ist# un al treilea cor%
< lu"rifiantul. 6n cazul asa!"l#rilor filetate1 se %oate a%recia c# $n !aoritatea situaiilor su%rafeele conugate 7$n
contact9 sunt uor unse1 $n care caz utilizarea acestei denu!iri este ustificat#.
(8
+ituaii de analiz# a
valorilor ad!isi"ile
ale %resiunii de
contact
f#r# !icare relativ#
$ntre co!%onente
e2e!%lu3 tia
uru"urilor de
%#suire
c
a
4,D p
cu !ic#ri relative
rare $ntre co!%onente
e2e!%lu3 filetul
asa!"l#rilor filetate
de fi2are
c
a
4,2 p
cu !ic#ri relative
$ntre co!%onente
e2e!%lu3 filetul
asa!"l#rilor filetate
de !icare
a (/...1+)6( p
a

6.(./.2. Re1ari3ia sar"i!ii 1e !%mr%l ,e s1ire 4! "#!a"
:entru a $nelege !ai "ine i%otezele de calcul i as%ectele legate de for!a %iuliei1 este necesar
s# se analizeze %ro"le!a re%artiiei sarcinii %e nu!#rul de s%ire $n contact. Fie %entru aceasta !odelele
re%rezentate $n fig. 6.21 %rivind $nc#rcarea $n funcie de rigiditatea co!%onentelor 7uru"1 filet1 %iuli#91
vala"ile %entru uru"urile $ntinse i %iuliele co!%ri!ate.
/0
Fi&. 6.20. @alori ale presiunii de contact admisibile ;n cazul asamblrilor filetate
Fi&. 6.2'. 6odele de asamblri filetate pentru analiza repartiiei forei a%iale 9 pe numrul de spire
;n contact, ;n cazul urubului ;ntins i al piuliei comprimate
uru"ul i %iulia rigide1 s%irele elastice; "9 uru"ul i s%irele elastice1 %iulia rigid#;
uru"ul1 %iulia i s%irele elastice; d9 re%artiia e2%eri!ental# a sarcinii %e 10 s%ire $n contact.
4 defor!aia de $ncovoiere a unei %erec(i de s%ire; 4 defor!aia de traciune a uru"ului ;
4 defor!aia de co!%resiune a %iuliei; 4 defor!aia total# a celei !ai $nc#rcate %erec(i de s%ire.
5rim%l m#,el ,e a!ali+ din fig. 6.211a consider# c# *%r%b%l *i 1i%li3a s%! ri&i,e< iar
s1irele s%! elasi"e. 6n acest caz a%are doar defor!aia constant# a fiec#rei s%ire sp

1 identic# %e
toat# $n#li!ea %iuliei.
?! al ,#ilea m#,el< *%r%b%l *i s1irele s%! elasi"e< iar 1i%li3a ese ri&i, 7fig. 6.211"9. 6n
acest caz3
a9 a%are $n %lus o defor!aie elastic#

a lungi!ii de $nuru"are a uru"ului $n %artea sa inferioar#1


unde fora
9
se a%lic# integral %e uru"; la ca%#tul su%erior al uru"ului1 defor!aia sa este nul#;
"9 ca ur!are1 a%are o %erec(e de s%ire care este cea !ai $nc#rcat# 7%ri!a %erec(e de s%ire din %artea
inferioar# a uru"ului91 iar celelalte %erec(i de s%ire au $nc#rc#ri din ce $n ce !ai !ici; se o"ine1
deci1 o neunifor!itate a re%artiiei forei
9
%e nu!#rul de s%ire $n contact.
@lim%l m#,el se a%ro%ie de realitate3 #ae "#m1#!e!ele =*%r%b%l< 1i%li3a *i s1irele> s%!
elasi"e 7fig. 6.211c9. Deoarece %iulia este co!%ri!at# %rin fora
9
7ca reaciune a %iesei sale de
contact91 ea sufer# o defor!aie de co!%resiune p

1 !anifestat# integral de ase!enea $n %artea


inferioar#. 6n consecin#1 neunifor!itatea re%artiiei $nc#rc#rii descrise $n !odelul anterior din fig.
/'
6.211 " se accentueaz#1 %ri!a %erec(e de s%ire fiind i !ai $nc#rcat#. = re%rezentare e2%eri!ental#
av,nd for!a si!ilara celei re%rezentate $n fig. 6.211 d..
De aici rezult# o concluzie foarte i!%ortanta3 c(iar dac# %rin calcul se o"ine un nu!#r de
s%ire1 %erec(e de s%ire cea !ai $nc#rcat# %oate s# fie %rea $nc#rcat#1 astfel c# ea nu va rezista. Ca
ur!are s4a convenit s# se ado%te o li!it# convenional# a nu!#rul de s%ire1
spire (14...12) = z
li!
.
De%#irea acestui nu!#r se!nific# ideea de sc(i!"are a di!ensiunilor filetului 7alegerea unei !#ri!i
!ai !ari91 care s# conduc# $n final la reducerea nu!#rului de s%ire $n contact. As%ectele se $nt,lnesc
!ai ales la asa!"l#rile filetate de !icare1 care vor fi analizate !ai t,rziu.
6.(./.(. )al"%l%l file%l%i la s#li"iarea ,e "#!a" a s1irel#r
Consideraiile anterioare indic# o soluie constructiv# %entru unifor!izarea re%artiiei $nc#rc#rii
%e nu!#rul de s%ire $n contact3 realizarea unei for!e de %iuli# care s# %er!ite o defor!aie a sa de
traciune. = for!# %rinci%ial# a unei astfel de %iulie este re%rezentat# $n fig. 6.221a. Ea va conduce la o
re%artiie !ai unifor!# a sarcinii1 aa cu! este indicat# $n fig. 6.221". deoarece se %ot defor!a i
%erec(ile su%erioare de s%ire. Dar rigiditatea !#rit# a %iuliei co!%arativ cu cea a uru"ului 4 cauzat#
de for!a sa %rea co!%act# < !enine1 de ase!enea1 o neunifor!itate a re%artiiei sarcinii %e nu!#rul
de s%ire $n contact.
:e "aza consideraiilor anterioare1 se dezvolt# calculul filetului la solicitarea de contact. 6n
%ractic#1 re%artiia real# a forei F %e nu!#rul de s%ire $n contact nu %oate fi cunoscut# %ornind de la
datele oferite de literatura te(nic#. 6ntr4adev#r1 aceast# cunoatere de%inde de !ai !uli factori. Ca
$nce%utul %roiect#rii este dificil s# se sta"ileasc# $nc#rcarea distri"uit# %e $n#li!ea %iuliei1 legat# de
!ateriale1 di!ensiuni1 for!e.
6n aceste condiii1 i%oteza cea !ai uzual# de calcul consider# c# re%artiia forei este unifor!#
%e nu!#rul de s%ire $n contact; altfel s%us1 se consider# c# fiecare %erec(e de s%ire este $nc#rcat# la
cota4%arte 98z . A doua i%otez# de calcul3 cota 98z este unifor! re%artizat# %e su%rafaa de contact a
/2
Fi&. 6.22. 9orm elastic a piuliei ;ncrcate la traciune (a) i repartiia corespunztoare a
forei a%iale 9 pe numrul de spire ;n contact (b)
unei s%ire. Ca ur!are a folosirii acestor i%oteze de calcul1 se i!%une alegerea unor valori !ai reduse
ale %resiunii ad!isi"ile. Aceste valori ale %resiunii ad!isi"ile sunt deter!inate i de cerine funcionale
7rezisten# !ecanic# sau evit#rii sau di!inu#rii uzurii filetului9; ele %ot fi ado%tate confor!
consideraiilor din fig. 6.20.
+e %oate considera 4 indiferent de ti%ul filetului 7du%# %rofil9 4 c# e2%resia de calcul a %resiunii %e filet este3
p
)
d
#
d
(
0
z
9
= p
a
2
+
2

. 76.319
'ai sus s4a considerat i%oteza si!%lificatoare i aco%eritoare c# su%rafaa de contact are o
for!# inelar# %lan#1 i nu elicoidal#1 ca $n realitate.
:entru filetul cu ung(i

al %rofilului1 aceast# e2%resie r#!,ne vala"il# %entru c# 3


a9 fora nor!ala %e %rofil1
cos
1
z
9
1 intervine $n locul $nc#rc#turii 98z ;
"9 su%rafaa de contact < a se vedea nu!itorul 4 %oate fi !#rit# a%ro2i!ativ de
cos
1
ori.
6n final1 %rin si!%lificarea nu!#r#torului i nu!itorului indicai anterior1 se o"ine o e2%resie
identic# cu 76.319.
E2%resia 76.319 %oate fi utilizata3
a9 %entru verificarea asa!"l#rilor filetate;
"9 %entru di!ensionarea asa!"l#rilor filetate de !icare;
c9 %entru calculul $n#li!ii %iuliei la asa!"l#rile filetate de fi2are1 i!%un,nd condiia de egal#
%ortan# a filetului la solicitarea de contact a s%irelor i a uru"ului la traciune.
'ai t,rziu se va analiza di!ensionarea asa!"l#rilor filetate de !icare.
6.%.3. Consideraii as$.ra soi/i#,rior (i /a/$$ #i'ei ($r$+$$i
6.(.0.'. )a+%ri 1ri!"i1ale ,e "al"%l
+e disting cazurile %rinci%ale de calcul a tiei de asa!"l#rilor filetate descrise $n sc(e!a din fig.
6.23.
asa!"larea de
fi2are
f#r# str,ngere3 uru" acionat de o
for# a2ial#
uru"ul de !acara
cu str,ngere redus#3 uru"
acionat de o for# transversal#
uru"ul de %#suire
Cazurile
de studiu
cu str,ngere1 f#r# aciunea unei
fore a2iale ulterior str,ngerii
uru"ul !ontat cu
oc $n g#uri
cu %restr,ngere1 cu aciunea unei
fore a2iale ulterior str,ngerii
uru"urile de "iel#1
de c(iulas#
asa!"larea de
!icare
f#r# str,ngere
/(
Fi&. 6.2(. $azurile de studiu a solicitrilor i de calcul a ti:ei urubului
+e face i o"servaia c# nu se dezvolt# as%ectele de calcul si!ilare $n cazul %iuliei1 deoarece3
a9 la %iuliele o"inuite1 $n#li!ea %iuliei rezult# folosind nu!#rul de s%ire1 o"inut folosind
a%recierile din su"ca%itolul 6.3.-.3;
"9 alte calcule sunt s%ecifice for!ei concrete.
6.(.0.2 Asamblarea filea fr sr9!&ere< *%r%b a"3i#!a ,e # f#r3a a-ial
6n fig. 6.2- este re%rezentat cazul unui
uru" de !acara3 asa!"larea filetat# din
care face %arte este realizat# f#r# str,ngere3
%rin si!%la $nuru"are a %iuliei s%eciale cu
su%rafa# de aezare sferic#. Aceast# %iuli#
are rolul de a se evita a%ariia unor solicit#ri
su%li!entare de $ncovoiere la "alansarea
sarcinii ridicate. +arcina de ridicat deter!in#
fora a2ial#
9
$n tia uru"ului.
Este evident c# solicitarea din ti# este
cea de traciune. Bensiunea nor!al# din
seciunea !ini!# este dat# de e2%resia3
'ai sus s4a considerat notaia general#
3
d
%entru dia!etrul interior al filetului 7$n
cazul filetelor triung(iulare1 notaia
cores%unz#toare este
1
d
9. 6n cazul general
al solicit#rii de traciune a tiei uru"ului1
factorul de siguran# c este reco!andat $n
fig. 6.2&.
solicit#ri statice
!onta i sc(e!a de
calcul %recise
c M 112&P11/&
Nalorile factorului
de siguran# c
!onta i sc(e!a de
calcul %recise
c M 11/&P21&1 c,nd
d Q 1- !!
c M 21&P3101 c,nd
d R 1- !! 7coeficient
!ai !are %entru
evitarea s!ulgerii
uru"ului la !onta9
solicit#ri dina!ice c M 21&P-
//
Fi&. 6.2/. Gurub de macara montat fr str'ngere
;ncrcat de o fora a%ial
1 4 %iulia cu o su%rafaa de aezare sferic#; 2 < uru"ul.
.
-
2
3 !in
c d
9
B
9
c
a t


76.329
Fi&. 6.20. @alori ale factorului de siguran c pentru cazurile de solicitare la traciune ale urubului
6.(.0.( Asamblarea filea "% sr9!&ere re,%s< *%r%b ,e 1s%ire 4!"r"a "% # f#r3
ra!s6ersal
An e2e!%lu foarte edificator al unei astfel de asa!"l#ri este cel de fi2are relativ# a doua ta"le1
uru"ul fiind de %#suire sau austat $n g#urile sale 7fig. 6.269. Ber!enul Oaustat? se refer# la ideea c#
austaele uru"ului $n g#urile din ta"le < folosind aceeai di!ensiune no!inal# 4 sunt cu oc redus. +e
!ai s%une c# uru"ul este !ontat f#r# oc $n g#uri 4 e2%resie foarte utilizat# $n li!"aul te(nic uzual 41
dar for!ularea este i!%ro%rie. Ca ur!are a %reciziei di!ensionale !#rite i!%use de e2istena
austaelor cu oc redus1 varianta de asa!"lare cu uru"uri de %#suire este !ai scu!%# dec,t cea $n care
uru"ul este !ontat cu oc $n g#uri1 care va fi analizat# !ai t,rziu; de ase!enea se va de!onstra c#
aceast# dia!etrul uru"ului este cu !ult !ai !ic dec,t al celui !ontat cu oc $n g#uri.
Fora de $nc#rcare a uru"ului este cea transversal#
T
1 care %roduce ur!#toarele solicit#ri3
a9 de contact $ntre ti# i ta"le;
"9 de forfecare a tiei.
S#li"iarea ,e "#!a". +e %resu%une c# fora transversal#
T
este integrala distri"uiilor de
%resiune
p
1
i
p
2
%e su%rafeele de contact ale uru"ului din cele ta"le. +e %resu%une aceste
distri"uii de %resiune sunt unifor! re%artizate %e o su%rafa# se!icilindric# cu dia!etrul no!inal al
uru"ului
0
d
1 i cu lungi!ile
1
l
i1 res%ectiv1
2
l
.
Atiliz,nd re%rezentarea din fig. 6.261 se face $n continuare calculul consider,nd notaiile
generale
p
i l . .ezult# succesiv3
/0
Fi&. 6.26. !c"ema pentru calculul a ti:ei urubului de psuire
Fi&. 6.26. !c"em pentru calculul la solicitarea de contact a ti:ei urubului de psuire
l d
2
d
p = dB p = d< = T
o

,
_

cos cos cos .


+co,nd constantele $n afara integralei i %un,nd li!ite se o"ine3
p l d p l
d
d p l
d
T

0
0
2
2
0
2
2
cos
2


.
.ezult# $n final3
B
T
=
l
d
T
= p
aparent o
. 76.339
+e %oate concluziona3 ;n ipoteza unei distribuii uniforme de presiune pe o suprafa
semicilindric, aceast presiune se obine prin raportul ;ntre fora integral de aciune i o arie ficti&
care este cea a seciunii a%iale a cilindrului.
:entru calculele de di!ensionare sau verificare se folosete e2%resia de !ai os $n care intervine aria cea !ai
!ic#
aparent
B
7adic# deter!inat# de lungi!ea
2 1
l l < 9 i condiia la li!it#3
. 4,D = p
l d
T
= p
c
a
1 o
1

76.3-9
Deter!inarea di!ensiunilor se %oate efectua dac# se cunoate o de%enden# $ntre
0
d
i
1
l
1
%entru sta"ilirea uneia dintre cele dou# di!ensiuni utiliz,nd 76.3-91 i a%oi se calculeaz# cealalt#
di!ensiune din e2%resia lor de leg#tur#.
S#li"iarea ,e f#rfe"are. +e consider# c# tensiunea de forfecare este unifor! distri"uit# $n seciunea de ru%ere
7!enionat# %e fig. 6.2&9. E2%licaia utiliz#rii acestei i%oteze $n locul celei e2acte 7care conduce la for!ula lui SuravsTi1
vezi J.ezistenta !aterialelorJ9 este c# feno!enul de forfecare nu este veridic 7$n %rezena ocurilor tolerate dintre uru"
i gaur#9. 6n aceste condiii se scrie3
,
c
4,/ =
0
d
T
=
B
T
=
c
a
2
o
f


76.3-9
$n care
2,C...+ = c
1 !ai !are dec,t cel nor!al din cauza i%otezei a%ro2i!ative utilizate.
6.(.0./. Asamblare fileae ,e fi-are "% sr9!&ere
6n fig. 6.1 i 6.16 au fost redate cazuri ti%ice de astfel de asa!"l#ri. +e o"serv# c# uru"ul este
!ontat cu oc $n g#uri. Diagra!ele de eforturi care acioneaz# $n tia uru"ului 7fig. 6.161"1c9 arat# c#
se !anifest# dou# solicit#ri3
a9 cea de traciune1 $n care tensiunea este3
/6
0
d
9
=
B
9
=
2
+
t

!in
; 76.3&9
"9 cea de torsiune1 av,nd tensiunea3
1*
d
) > tg(
2
d
9
=
H
6
=
2
+
2
p
t
t

1
. 76.369
:entru ca aceste dou# tensiuni sunt de natur# diferit#1 %entru calculul tensiuni ec(ivalente se a%lic# o teorie de
rezisten#. Fie teoria a 0004a de rezisten# care conduce la valoarea cea !ai !are a tensiunii $n ra%ort cu celelalte teorii3
c
= 0 > =
c
a
2
t
2
t e


. 76.3/9
Nalorile coeficientului de siguran#
c
au fost reco!andate $n fig. 6.2&.
E2%resia 76.3/9 %oate fi utilizat# %entru verificarea la solicit#ri statice1 dar nu %entru
di!ensionare. 6ntr4adev#r1 dac# se ine detaliaz# e2%resia anterioar# folosind 76.3&91 76.369 i 76.191 se
constat# c# a%ar trei necunoscute3
2
d
1
3
d
i
p
.
+e va sta"ili $n continuare # me#, ,e ,ime!si#!are a *%r%b%l%i. :entru aceasta se %ornete de la ra%ortul
dintre !#ri!ile celor dou# tensiuni din uru"3
) > tg(
d
d
2 =
9
0
d


1*
d
) > tg(
2
d
9
=
+
2
2
+
+
1
2
t
t

.
+e face un calcul nu!eric al acestei e2%resii %entru filetul !etric. Confor! +BA+ &104)21 ra%ortul
0& 1 1 @
3 2
d d . Atiliz,nd1 de ase!enea1 valorile curente
0
3 i
0 I
6 1 6 7s4a ales
4,1 =
91 se o"ine3
4,+CC )
*
*, >
+
tg( 1,4C 2 =
o o
t
t

.
6n final3

t t
2
t
2
t
2
t
2
t e
= 1,2+ ) 0(4,+CC > = 0 > = 1
e2%resie $n care a intervenit factorul de sarcin#

.
:entru a ine sea!a de %osi"ilitatea e2istenei altor solicit#ri su%li!entare ale uru"ului 7de
$ncovoiere1 de fla!"a91 se ad!ite %entru filetul !etric o valoare !#rit# a factorului de sarcin#1 i
anu!e
3 1 1
.
E2%resia final# de calcul devine3
c
=
0
d
9
= =
c
a
2
+
t e


. 76.3)9
Din aceast# e2%resie rezult# cea de di!ensionare a uru"ului3

a
+

9 0

d

. 76.3*9
/2
Naloarea calculat#
3
d
se rotunete la cea su%erioar# din +BA+ &104)2.
:entru alte filete du%# for!a %rofilului a2ial1 factorul

este reco!andat $n literatura te(nic#


7Do"re .a.1 1*)39 $n funcie de !#ri!ea solicit#rii uru"ului 7dac# !o!entul de torsiune e !ai !are1
este evident ca factorul

va fi !#rit9.
Obser6a3ie. +e %oate %une $n evidenta avantaul di!ensional oferit de uru"ul de %#suire $n
ra%ort cu uru"ul !ontat cu oc $n g#uri. :entru a de!onstra aceasta1 se %une condiia de egal# %ortan#
la forfecare a uru"ului de %#suire i la solicitarea co!%usa a uru"ului !ontat cu oc $n g#uri.
Astfel1 %entru uru"ul de %#suire se scrie3

a a
2
o
4,/ = =
0
d
T
=
. 76.-09
Dac# se i!%une condiia de trans!itere a forei T %rin frecarea dintre ta"le3
9 T
1 76.-19
ea devine egalitate folosind un factor su%raunitar de su%rasarcin#
1 I
3
9 = T
. 76.-29
Folosind aceast# condiie1 e2%resia 76.-09 se transfor!# %entru o"inerea $n cea a forei ca%a"ile %entru uru"ul
de %#suire3

a
2
o
cap
4,/
0
d
=
9

. 76.-39
:entru uru"ul !ontat cu oc $n g#uri1 e2%resia de calcul de la care se %ornete este3

a
2
+
e

0
d
9
=
1 76.--9
din care rezult# fora ca%a"il# cores%ondent#3

a
2
+
cap

0
d
1
=
9

. 76.-&9
Egal,nd 76.-39 i 76.-&91 se o"ine3

0
d
1
= 4,/
0
d

a
2
+
a
2
o

1
din care rezult#3

d
d

/ 1 0
1
3

. 76.-69
D,nd valori nu!erice cores%unz#toare1 se o"ine3
. +,+ =
4,1
1,2 1,+
4,/ =
d
d

o
+

Concluzie3 dia!etrele uru"ului !ontat cu oc $n g#uri este de circa trei ori !ai !ari dec,t cel
al uru"ului de %#suire cu aceeai %ortan#.
6.(.0.0. Asamblri fileae ,e fi-are "% 1resr9!&ere
6.(.0.0.'. )#!si,era3ii &e!erale Dia&ramele ,e "ara"erisi"i elasi"e
/7
Fi&. 6.27. 3iagrame ale caracteristicilor elastice ale componentelor asamblrii filetate cu
prestr'ngere
diagra!e alge"rice; "9 diagra!e co!%actate.
4 fora de %restr,ngere; < fora de e2%loatare; 4 fora total# a uru"ului du%# a%licarea forei de e2%loatare;
4 fora re!anent# de %restr,ngere $n %iesele str,nse; 4 fora su%li!entar# $n uru" du%# a%licarea forei de
e2%loatare ; 1 4 fora li!it# $n uru"1 res%ectiv1 de e2%loatare la care se eli!in# %restr,ngerea %ieselor
str,nse; 1 < ung(iul de %ant# al caracteristicii elastice a uru"ului i1 res%ectiv1 a %ieselor str,nse9.
Asa!"l#rile filetate de fi2are cu %restr,ngere %ot fi definite utiliz,nd e2e!%lele de asa!"lare3
a unii ca%ac %e cilindrul s#u 7la !otorul cu ardere intern#9;
a dou# carcase 7tur"in#9;
a flanelor conductelor %entru conducerea fluidelor su" %resiune;
a ca%acului %e cor%ul "ielei etc.
+c(e!atizarea din fig.6. 2/ este s%ecific# asa!"l#rii ca%acului %e cilindrul s#u $n care e2ist# un
!ediu fluid su" %resiune.
5uru"urile 4 $n nu!#r de
s
i
4 sunt str,nse iniial; ca ur!are1 $n fiecare asa!"lare filetat# a%are
o for# a2ial# de %restr,ngere
0
9
1 care deter!in# defor!aia de traciune a uru"ului
s
l
i
defor!aia de co!%resiune a %ieselor str,nse 7c(iulasa1 cilindru9
l p

.
+e a%lic# ulterior fora de e2%loatare
tot e
9
1 care este deter!inat# de funcionarea siste!ului 7integrala
distri"uiei de %resiuni %e c(iulas# a !ediului fluid din cilindru9. Cota %arte care revine unei asa!"l#ri filetate1 i
anu!e3
s tot e e
i 9 9 @
1 76.-/9
are ca efect o defor!aie su%li!entar# la traciune l a uru"ului i a %ieselor str,nse. 6n consecin#1
str,ngerea iniial# se !odific#3 uru"ul devine !ai $ntins1 iar %iesele str,nse se deco!%ri!#. Acesta
este !otivul %entru care aceste asa!"l#ri filetate sunt denumite Jcu prestr'ngereJ.
Consideraiile anterioare %ot fi descrise $n ,ia&ramele ,e "ara"erisi"i elasi"e ale acestor
dou# gru%e de ele!ente3 uru"ul i %iesele str,nse. +e utilizeaz# i%oteza c# aceste defor!aiile acestor
ele!ente sunt nu!ai elastice. 6n aceast# i%otez#1 diagra!ele caracteristicilor elastice sunt re%rezentate
$n fig. 6.2)1 a. Dac# se consider# i defor!aia su%li!entar# l %e aceste caracteristici1 se sta"ilesc
grafic noile fore din cele dou# gru%e de %iese3
t
9
4 fora total# din uru";
I
0
9
4 fora re!anent# de
%restr,ngere din %iesele str,nse. Uin,nd sea!a de o"servaia c# noile fore se o"in %e caracteristicile
elastice utiliz,nd aceeai defor!aie l 1 se %oate face co!%actarea a dou# caracteristici f#r# a
considera un sens alge"ric %entru defor!aii 7fig. 6.2)1 "9. 6n noua diagra!# se %ot citi %e aceeai
vertical# fora din uru"
t
9
i1 res%ectiv1 din %iesele str,nse
I
0
9
1 care a%ar du%# a%licarea forei de
e2%loatare. 6n continuare se va utiliza aceast# ulti!# diagra!#.
/8
Fi&. 6.22. 9i%area unei c"iulase8capac pe un cilindrul su cu o asamblare filetata cu prestr'ngere
< lungi!i ale %ieselor str,nse; < lungi!ile garniturilor;
< lungi!ile %#rii nefiletate i1 res%ectiv1 filetate1 a uru"ului; < dia!etrul g#urii.
6.(.0.0.2. E-1resii ,e f#r3e *i ,ef#rma3ii
Folosind re%rezentarea din fig. 6.2)1 "1 se deduc e2%resiile de !ai os.
19 Ec(ili"rul forelor a2iale care acioneaz# $n uru" du%# a%licarea forei de e2%loatare 9e
este dat de
e2%resia3
I
0
9 9 9
e t
+
. 76.-)9
Aceast# e2%resie rezult# $n ideea c# fora re!anent# de %restr,ngere a %ieselor str,nse
I
0
9

acioneaz# asu%ra uru"ului ca o for# de reaciune a %ieselor str,nse. E2%resia 76.-)9 arat# c# fora de
e2%loatare
e
9
%oate fi trasat# %e verticala %unctului de funcionare.
29 +e constat# $n e2%resia 76.-)9 ca fora re!anent# de %restr,ngere a %ieselor str,nse
I
0
9 se anuleaz# c,nd3
9
=
9

e t li! li! 1 76.-*9
situaie !arcat# $n fig. 6.2)1". 6n alt# for!#1 rezult# din fig. 6.221" c# aceste fore au e2%resia3
K
)
l
>
l
( = tg )
l
>
l
( =
9

s p s s p s t

li! 1 76.&09
$n care3
s s
tg =
K 76.&19
este rigiditatea uru"ului.
39 E2%resia forei
e
9 este 7fig. 6.2)1"93
)
K
>
K
( l = tg l > tg l =
9

p s p s e

76.&29
de unde rezult# defor!aia su%li!entar# a uru"ului sau %ieselor str,nse du%# a%licarea forei de e2%loatare3
00
K
>
K
9
= l
p &
e

76.&39
ConcluzieA aceast deformaie suplimentar este determinat de fora de e%ploatare
e
9
i de
suma rigiditilor urubului i pieselor str'nse.
-9 Fora su%li!entar# care a%are $n uru" du%# a%licarea forei de e2%loatare este3
K
>
K
K
9
= tg l =
9

p s
s
e s z

. 76.&-9
Evident1 dac# fora
z
9
este !ai !ic#1 atunci uru"ul se co!%ort# !ai "ine la solicit#ri
varia"ile. +e o"serv# c# aceast for este mai mic atunci c'nd urubul este mai elastic ;n raport cu
piesele str'nse.
&9 Fie i e2%resia forei re!anente de %restr,ngere a %ieselor str,nse3
K
>
K
K
9
#
9
=
K
>
K
K
9
#
9
#
9
= )
9
#
9
( #
9
= 9
p s
p
e o
p s
s
e e o z e o

,
_

I
0
. 76.&&9
Aceast# for# tre"uie s# ai"# o astfel de !#ri!e1 $nc,t s# asigure contactul %er!anent dintre
%iesele str,nse i1 deci1 !eninerea etaneit#ii dintre acestea la aciunea sarcinilor varia"ile. +e constat#
c# aceast for este mai mare atunci c'nd piesele str'nse sunt mai elastice ;n raport cu urubul. Ln
ali termeni, se impune prezena garniturii elastice pentru meninerea prestr'ngerii.
6.(.0.0.(. Ri&i,iaea *%r%b%l%i *i 1iesel#r sr9!se
+e acce%t# %ro%orionalitatea dintre fore i defor!aii1 confor! legii lui VooTe.
:entru *%r%b se consider# 7fig. 6.2) i fig. 6.2)93
B
l
?
9
=
B ?
l 9
=
l
=
l

si
si
i s
o
si s
si o
i
si
i
s


1 76.&69
$n care3
s
?
este !odulul de elasticitate longitudinal# al uru"ului;
si
l
< lungi!ea curent# a
%oriunilor de uru" de diferite dia!etre;
si
B
< seciunea de calcul curenta.
Alte consideraii de calcul3
lungi!ile
1 s
l
i
2 s
l
7fig. 6.2)9 cu%rind i u!#tate din $n#li!ea ca%ului uru"ului i1 res%ectiv1 a
%iuliei; se ine astfel sea!a de %artici%area acestor %oriuni la trans!iterea flu2ului de fore;
seciunea %#rii nefiletate este %entru cazul din fig. 6.2) 7uru" cu dia!etru constant93
0
d
=
B

&
2
1

1 76.&/9
iar $n cazul uru"ului elastic 7vezi fig. 6.2*93
0'
0
d
=
B

&
2
0
1

; 76.&)9
seciunea %#rii filetate 7fig. 6.2)9 este3
0
d
=
B

&
2
2
2

1 76.&*9
$n care caz s4a utilizat dia!etrul !ediu
2
d
1 %entru a se ine sea!a de %artici%area unei %#ri din filet la
trans!iterea flu2ului de fore.
Din 76.&69 se o"ine rigiditatea c#utat# a uru"ului3
B
l
?
=
K
=
l
9

si
si
i
s
s
s
o

. 76.609
+e o"serv# c# un uru" elastic 7necesar aa cu! s4a ar#tat %entru reducerea forei totale $n
e2%loatare i1 ca ur!are1 o !ai "un# co!%ortare la o"oseal#9 %oate fi f#cut# %rin arii reduse a
seciunilor
si
B
i@sau lungi!i !ari
si
l
. 6n general1 ariile reduse ale seciunii sunt o"inute3
a9 f#c,nd %oriunea nefiletat# de dia!etre !ai reduse1
3 0
d d <
7fig. 6.2*9. C(iar dac# dia!etrul
este !ai redus dec,t cel !ini! al filetului1 se asigur# rezistenta la solicit#ri varia"ile1 %entru c#
filetul este un concentrator de for!# !ai %ericulos dec,t ter!inaia filetului;
"9 a doua varianta1 cu tia %erforat# 7seciune inelar#9 nu este econo!ic#.
Cungi!ile !ari de uru"uri sunt ti%ice %entru uru"urile de "iel#1 conductelor cu a"ur etc.
.elativ la 1iesele sr9!se1 deter!inarea rigidit#ii se face utiliz,nd de ase!enea legea lui
VooTe1 $n for!a3
B ?
l 9
= l = l
pi pi
pi o
i
pi
i
p
. 76.619
+e o"serv# c# $n acest caz intervine %ro"le!a %reciz#rii ariilor de seciuni pi
B
. +e analiWeaW#1
%entru $nce%ut1 %iesa ca%ac de lungi!e 1 p
B
. Fie re%rezentarea din fig. 6.30. +e ad!ite ideea c# flu2ul
de fore se trans!ite $n %ies# su" for!a unui con de aciune cu se!iung(iul

. Acest se!iung(i este


reco!andat de cercet#ri e2%eri!entale la valoarea
4,C arctg =
1 adic# I -0 26
o
. :entru
si!%lificarea calculelor1 acest con va fi $nlocuit cu un cilindru ec(ivalent1 a c#rui generatoare e2terioar#
02
Fi&. 6.28. Gurub elastic (subiat ;n zonele nefiletate i cu lungimi mari)
trece %rin !ilocul generatoarei conului. Acest cilindru are dia!etrele g
d
4 al g#urii < i 1 p
d
1 de
e2%resie3
tg
l
>
d
= tg
2
l
2 >
d
=
d

1 A
p
A p
1
1
. 76.629
.ezulta de ase!enea aria seciunii %iesei str,nse 13
)
d
# (d
0
=
B

2
g p p
2
1 1

. 76.639
+e %rocedeaz# $n aceeai !anier# %entru %iesa4flan# av,nd lungi!ea
2 p
l
7fig. 6.2)9. Deci3
tg
l
>
d
=
d p A p

2 2 ; 76.6-9
)
d
# (d
0
=
B
2
g p p
2
2 2

;. 76.6&9
:entru garnitura de lungi!ea 1 3 g p
l l
se consider# cilindrul ec(ivalent cu dia!etrul e2terior3
2
d
>
d
=
d d

p p
g p
2 1
1 3
1 76.669
astfel c# aria seciunii este3
)
d
# (d
0
=
B B

2
g p g p
2
3 1 3

. 76.6/9
:entru garnitura de lungi!e
2 - g p
l l
7ai"a Gro8er9 se consider# dia!etrul e2terior3
d
=
d d

A g p 2 -

1 76.6)9
astfel c# aria seciunii este3
)
d
# (d
0
=
B B

2
g p g p
2
- 2 -

. 76.6*9
0(
Fi&. 6.(0. !c"ema de calcul a ariei seciunii unei piese str'nse
< dia!etrul g#urii 7i dia!etrul interior al cilindrului inelar ec(ivalent9; 4 dia!etrul
e2terior al cilindrului inelar ec(ivalent; < dia!etrul de rotunire al ca%ului uru"ului;
< lungi!ea %iesei.
+e %oate scrie acu! $ntreaga defor!aie a %ieselor str,nse utiliz,nd e2%resia 76.6191 de unde se o"ine
rigiditatea c#utat#3
B ?
l
1
=
K
=
l
9

pi pi
pi
i
p
p
o

. 76./09
6.(.0.0./. Me#,#l#&ia ,e ,ime!si#!are *i 6erifi"are
+e %rezint# aceast# !etodologie %e eta%e.
19 +e alege nu!#rul de uru"uri1
s
i
.
29 .ezult# fora de e2%loatare %entru un uru"3
i
9
=
9

s
tot e
e . 76./19
39 +e a%reciaz# fora re!anent# de %restr,ngere3
4 dac# solicit#rile sunt statice1 aceast# for# %oate fi !ai redus#3
9
C) (4,2C...4, 9
e

I
0
; 76./29
4 dac# solicit#rile sunt dina!ice1 fora re!anent# de %restr,ngere tre"uie s# fie !ai
!are3
9
) (4,C...4,D 9
e

I
0
. 76./39
-9 Fora total# din uru" du%# a%licarea forei de e2%loatare este3
I
0
9 >
9
=
9

e t
. 76./-9
&9 +e face di!ensionarea uru"ului $n situaia de e2%loatare1 folosind e2%resia3
c
=
0
d
9
=
c
a
2
+
t
t


1 76./&9
valorile lui
c
fiind date $n su"ca%itolul 6.3.&.2.
+e vede c# nu se consider# cazul incorect de str,ngere a asa!"l#rii $n %erioada funcion#rii
siste!ului 7adic# du%# a%licarea forei de e2%loatare91 deoarece $ntr4un ase!enea caz anor!al fora
total#
t
9
ar tre"ui corectat# cu factorul da sarcin#

i1 ca ur!are1 dia!etrul uru"ului va fi !ai


!are.
.ezult# dia!etrul interior al filetului3

a
t
+

9 0

d
1 76./69
+e alege filetul care are dia!etrul interior !ai !are.
69 +e deseneaz# for!ele uru"ului i %ieselor str,nse.
0/
/9 +e calculeaz# rigidit#ile
s
K
i p
K
ale celor dou# co!%onente3 uru"ul i %iesele str,nse.
)9 +e face verificarea la solicit#ri co!%use la !onta1 dar nu!ai la asa!"l#rile su%use la solicit#ri statice.
:entru aceasta1 se calculeaz# !ai $nt,i fora de %restr,ngere3
.
K
>
K
K
9
#
9
=
9
#
9
=
9

p s
s
e t z t o 76.//9
'etodologia de verificare se deruleaz# confor! %aragrafului 6.3.&.- 7asa!"l#rile filetate de
fi2are cu str,ngere93 se calculeaz# tensiunile de traciune
t

1 de torsiune
t

i1 $n final1 cea
ec(ivalent#
e

.
*9 +e face verificarea la solicit#rilor varia"ile $n %oriunea filetat# i1 de ase!enea1 $n %oriunea nefiletat#. Dac#
se utilizeaz#1 de e2e!%lu1 !etoda +oder"erg1 se calculeaz# coeficientul de securitate %entru cazul variaiei tensiunii
nor!ale3
1,C...2,C =
c
>
1
=
c

a
c
m
#1
& K

1 76./)9
+e %oate acce%ta cazul variaiei %eriodice a acestei tensiuni. For!a de variaie a tensiunii
rezult# din cea de variaie si!ilar# a forei1 c,nd fora de e2%loatare variaz# $ntre 0 i valoarea sa
!a2i!#
e
9
7fig. 6.319.
'#ri!ile ciclului de variaie a tensiunilor1 i anu!e fora !edie i1 res%ectiv1 a!%litudinea de variaie a forei
sunt date de e2%resiile3
2
9
>
9
=
9

t o
m
; 76./*9
2
9 9
=
9

t
&
0

. 76.)09
Cu aceste fore rezult# i tensiunile cores%unz#toare3 tensiunea !edie i1 res%ectiv1 a!%litudinea de variaie a
tensiunii3
!in
B
9
=
m
m ; 76.)19
!in
B
9
=
&
& 1 76.)29
00
Caracteristica elastic#
F
0
e
t
F I
F
F
0
F
v
F
!
F
Bi!%ul
Ciclu oscilant de variaie
al fortei uru"ului
a %ieselor str,nse
a %ieselor a uru"ului
Caracteristica elastic#
Fi&. 6.('. ?%emplificarea ciclului periodic oscilant de &ariaie a forei din urub
$n care seciunea !ini!# a uru"ului
!in
B
este la uru"ul elastic 7fig. 6.2*93
4 %entru %oriunea filetat#3
0
d

= B
2
+

!in
; 76.)39
4 %entru %oriunea nefiletat#3
0
d

= B
2
0
!in

. 76.)-9
Factorii s%ecifici care intervin 7factorul concentratorului de tensiuni

K
1 factorul de
si!ilitudine@di!ensional

i factorul de stare@calitate a su%rafeei

9 sunt alei din literatur# %entru


filet i1 res%ectiv1 %entru ter!inaia rotunit# a filetului1 confor! re%rezent#rii din fig. 6.2*.
6.%.6. Asa*+,rie !ie#a#e de *i(/are
6.(.6.'. )rieriile ,e 1#ra!3. Sabilirea s#li"irii 1eri"%l#ase
+e %ot enu!era criteriile de %ortan# din fig. 6.31.
6n general1 se face di!ensionarea confor! unui criteriu de rezisten# !ecanic#1 du%# care se
realizeaz# verificarea la celelalte solicit#ri. +e %oate sta"ili ca solicitarea de contact a filetului este $n
general cea !ai %ericuloas# dintre toate solicit#rile la asa!"l#rile filetate de !icare. De!onstraia se
face $n continuare analitic i nu!eric.
Criteriile de %ortan#
de rezisten# !ecanic#
a tiei
a filetului
de sta"ilitate elastic# 7sau
rezisten# la fla!"a9
1
:un,nd condiia de egal# %ortan# a tiei uru"ului la solicitare co!%us# 7traciune@co!%resie i torsiune1 vezi
6.3.&.-9 i a filetului la solicitare de contact 7vezi 6.3.-.391 se scrie3
p )
d
#
d
(
0
z =
0
d
1
=
9

a
2
+
2
a
2
+
cap

. 76.)&9
Din aceast# e2%resie rezult#3
.
p
1

c
d
#
d
d
1
= z
a
c
2
+
2
2
+

. 76.)69
+e face un calcul nu!eric1 utiliz,nd valorile3 1,2C = d8d
3
7valoare vala"il#1 $n general1 %entru filetul
tra%ezoidal standardizat9;
1,0 =
7o valoare !#rit#1 s%ecific# la solicitarea de torsiune !ai !are a tiei la unele
siste!e cu asa!"l#ri filetate de !icare1 de e2e!%lu %resele9; 2,C = c 7valoarea cea !ai !are indicat# $n 6.3.&.2
%entru solicit#rile statice9;
6(a 1+ = p
a
7li!ita su%erioar# a ga!ei indicat# $n 6.3.-.39; 6(a 2D4 =
c

1
Criteriul de sta"ilitate elastic# intervine1 evident1 dac# uru"ul este solicitat la co!%resiune.
06
Fi&. 6.('. $riteriile de portan ale asamblrilor filetate de micare
%entru =C &0. +e o"serv# c# valorile lui

1 c i
a
p deter!in# o !icorare a nu!#rului de dini dat de 76.)69. Din
calcul rezult#3
spire 11
1+
1
2,C
2D4
1 #
2C
1,
1
1,0
1
= z
2

.
Dar aceast# valoare de%#ete li!ita inferioar# a ga!ei
14...12 = z
li!
s%ire indicat# $n 6.3.-.2.
6n consecin#1 solicitarea de contact a filetului este !ai %ericuloas#.
De aici rezult# c# !etodele de di!ensionare a asa!"l#rilor %ot fi3
a9 una "azat# %e calculul tiei uru"ului1 dar in,nd sea!a c# solicitarea %ericuloas# este cea a
filetului;
"9 una "azat# %e calculul la solicitarea de contact a filetului.
6n continuare se analizeaz# fiecare dintre aceste !etode.
6.(.6.2. Dime!si#!area 1e ba+a "al"%l%l%i i$ei *%r%b%l%i
Calculul este si!ilar cu cel al asa!"l#rii filetate de fi2are cu str,ngere 7su"ca%itolul 6.3.&.-9. +e %ornete de la
e2%resia tensiunii ec(ivalente din tia uru"ului dat# de 76.3)93
c
=
0
d
9
=
c
a
2
+
e


.
+e alege %entru un coeficient de siguran# !ai !are dec,t +1 care a fost considerat $n calcule $n
su"ca%itolul anterior. De ase!enea1 se reco!and# s# se aleag# valori
c
!#rite1 i anu!e 0...C = c 1
atunci c,nd e2ist# i un %ericol !#rit de fla!"a.
Din e2%resia anterioar# rezult# si!%lu dia!etrul interior
3
d 1 confor! 76.3*91 re%etat# !ai os3

a
+

9 0

d

.
+e alege filetul standardizat care are acest dia!etru !ai !are.
6.(.6.(. Dime!si#!area 1e ba+a "al"%l%l%i file%l%i
Acest calcul %ornete de la alegerea nu!#rului de s%ire z ale asa!"l#rii i de la a%recierea
ra%ortului
3
d8d
. Fu!#rul z este li!itat $n s%ecial c,nd %iulia este co!%ri!at# la
(14...12) =
z
z
lim

s%ire. .a%ortul
3
d8d
%oate fi a%reciat a%ro2i!ativ din standarde.
+e %leac# de la e2%resia %resiunii de contact dat# de 76.3193
p
)
d
#
d
(
0
z
9
= p
a
2
+
2

.
Din aceast# e2%resie rezult#3
p 1 #
d
d
z
09

d

a
+
2
+
1
1
]
1

,
_

. 76.)/9
02
+e re%et# reco!andarea s# se aleag# valori su%erioare ale %resiunii din intervalul
a (/...1+)6( = p
a
%entru cu%lul de !ateriale oel@!aterial antifriciune 7de e2e!%lu oel @"ronz i
c(iar oel @font# antifriciune9.
Ca i $n cazul calculului din su"ca%itolul anterior1 filetul standard este ales cu dia!etrul
3
d

su%erior celui calculat cu e2%resia anterioar#.
07