Sunteți pe pagina 1din 3

TRIBUNALUL CONSTANTA

SECTIA CIVILA
Ref. dosar nr. 60/122/2014
DOMNULE RESEDINTE
Subscrisa BIOC!EM S.R.L." persoan juridic romn cu sediul n
mun. Constana, B-dul Tomis nr. 476, etaj , jud. Constanta, inre!istrata la
"#iciul $e!istrului Comertului sub nr. %&'()4)')), cod #iscal $" )*+64,
repre,entat le!al prin administrator Bo!dan C-imisliu, n calitate de
creditoare, n temeiul pre.ederilor /!.0+'(**6, #ormulam pre,enta
DECLARATIE DE CREANTA
s#
CERERE
$r#n %are" so&#%#'a( #ns%r#erea #n Ta)e&*& re&#(#nar a& Crean'e&or"
debitorului T!EEA A+ROROD S.R.L. cu ultimul sediu declarat in mun.
Constanta, str.So.eja nr.)B, bloc 1$(+B, etaj , ap.), jud. Constanta,
inre!istrata la "#iciul $e!istrului Comertului sub nr. %&'&0&'(**+, cod #iscal
$" 0*)67, %* s*(a 'o'a&a de ,6.-,4 &e#" re$re.en'/nd res' de $&a'0 d#n
%on'ra1a&oarea $rod*se&or &#1ra'e %0're so%#e'a'e" #iind titularii unei creane
certe, lic-ide 2i e3i!ibile.
MOTIVELE CERERII2

3n fa$', intre B4"C567 S.$./. si T5668 89$":$"1 S.$./.
au e3istat o serie de relatii comerciale re#lectate prin contractele de .n,are-
cumprare nr. +6'&.*&.(* si nr. 0)'*+.*&.(*( precum 2i #acturile #iscale
emise.
8sadar, in data de &.*&.(*, intre cele dou pri a #ost nc-eiat
contractul de .n,are-cumprare nr.+6, societatea T5668 89$":$"1
S.$./. contractand produsele pre.,ute n ane3a nr. la contract.
4n ba,a acestui contract, B4"C567 S.$./. a emis urmatoarele #acturi
#iscale;
<.<.nr.&66'().*4.(* in cuantum de )7.&),( lei, stabilindu-
se ca data scadenta &*.*).(*=

<.<.nr.&0*04'7..(* in cuantum de 76.40* lei, stabilindu-se ca


data scadenta 7..(*=
TOTAL 444444.44441,5.61-"12 &e#
1in suma datorata, T5668 89$":$"1 S.$./. a e#ectuat urmatoarele
pli pariale 2i compensri;
- n data de *7.*).(* suma de 7*.*** lei, con#orm e3trasului de
cont nr. 40'*7.*).(*=
- la data de &*..(*, suma totala de (7.&),( lei, repre,entnd
T>8 de recuperat, solicitat 2i aprobat la rambursare pentru
T5668 89$":$"1 S.$./., cu T>8 de plat datorat de
societatea noastr la bu!et, con#orm contractului de cesiune de
crean nr. 7'&*..(*=
- in data de (.*0.(*( s-a ac-itat suma de &*.*** lei, con#orm
e3trasului de cont nr. 40'*7.*).(*(=
- in data de *.*).(*( s-a ac-itat suma de (*.*** lei, con#orm
e3trasului de cont nr.7'*.*).(*(=
- la data de (0.*).(*(, suma totala de 4.6*4 lei, repre,entnd
T>8 de recuperat, solicitat 2i aprobat la rambursare pentru
T5668 89$":$"1 S.$./., cu T>8 de plat datorat de
societatea noastr la bu!et, con#orm contractului de cesiune de
crean nr. &'(7.*0.(*(.
As'fe&" d*$0 efe%'*area a%es'or $&06#" s*(a ra(asa de a%7#'a' es'e de
11.8,6 &e#" re$re.en'/nd res' de $&a'0 d#n fa%'*ra f#s%a&0 nr.
58084/1,.11.2011 e(#s0 9n )a.a %on'ra%'*&*# de 1/n.are:%*($0rare nr.
1;6/51.05.2011.
?lterior, la data de *+.*&.(*(, ntre cele doua societati s-a inc-eiat 2i
contractul de .n,are-cumprare nr. 0), societatea T5668 89$":"1 S.$./.
contractnd produsele pre.,ute n ane3ele nr. si nr. ( la contract.
@n ba,a acestui contract, B4"C567 S.$./. a emis urmatoarele #acturi
#iscale;
A <.<. nr. &0)4)'(6.*4.(*( in cuantum de 6.44,0* lei
A <.<.nr.&)('*7.*+.(*( in cuantum de ).&),(* lei
A <.<.nr.&0)60'&*.*).(*( in cuantum de ().6&4,** lei
TOTAL 444444.4446;.0-8 &e#
e %a&e de %onse%#n'a" 1a so&#%#'a( #ns%r#erea #n Ta)e&*& re&#(#nar
a& Cred#'or#&or" %* s*(a de ,6.-,4 &e#" &a ord#nea de $r#or#'a'e $re1a.*'a de
ar'. 125 $%'. , d#n L<. 8;/2006.
=a60 de %ons#deren'e&e de fa$' s# de dre$' an'er#or e>$*se ?# de
#ns%r#s*r#&e ane>a'e" . solicitm s admitei pre,enta cerere 2i s nscriei
(
creana noastr in Ta)e&*& re&#(#nar a& Crean'e&or debitorului T5668
89$":$"1 S.$./.
In dre$'2 art. 64, 6+ din /!. 0+'(**6 pri.ind procedura insol.enei.
4n sustinerea cererii noastre, intele!em sa ne #olosim de proba cu
inscrisuri si orice alt mijloc de proba .a #i necesar pentru solutionarea pre,entei
cau,e.
4n temeiul pre.ederilor art. 4 alin. BC punctul ( te,a a 44-a C.pr.ci..
solicitam judecata si in lipsa.
8tasam pre,entei do.ada platii ta3ei judiciare de timbru in .aloare de
(** lei.
1epunem pre,enta declaratie si documentele ane3a in dublu e3emplar,
in .ederea comunicarii catre administratorul judiciar.
8ne3am pre,entei in copie certi#icata;
Contractul de .an,are D cumparare nr. +6'&.*&.(* si ane3a nr. =
Contractul de .an,are-cumparare nr. 0)'*+.*&.(*( si ane3ele nr. si (=
<.<.nr. &0*04'7..(*=
<.<.nr.&0)4)'(6.*4.(*(=
<.<.nr.&0)60'(7.*4.(*(=
<.<. nr. &)('*7.*+.(*(=
63tras de cont nr. 40'*7.*).(*=
63tras de cont nr.7'*.*).(*(=
Contract de cesiune de crean nr. 7'&*..(*=
Contract de cesiune de crean nr. &'(7.*0.(*(.
63tras de cont con#irmat nr. ++'4.*0.(*(=
<i2 tert.


D#re%'or +enera&"
&