Sunteți pe pagina 1din 3

de

ADMINISTRATIE SI AFACERI B d u l M . K o g l n i c e a n u , n r . 3 6 - 4 6 , S e c t o r 5
C o d p o s t a l 7 0 7 0 9 , B u c u r e s t i
FACULTATEA DE ADMINISTRATIE SI AFACERI
Secretariat: B-dul Regina Elisabeta nr. 4 - 12, sector 3 030018 , Cod
TEMATIC
ADMITERE MASTER 2014
Nr.
crt.
PROGRAME DE
MASTER
TEMATICA
MODALITATEA DE
EXAMINARE
1.
Administrarea
Relaiilor Publice i
Asisten Managerial
1.Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 !ri"ind #odul de conduit a !ersonalului contractual din autoritile i
instituiile !ublice.
2. Statutul Func!narulu Pu"lc $ L#$#a 1%%&1''' re!ublicat i modi%icat&
(. R#la )u"lc#* Prnc) + ,trat#$ #ristina #oman 'ditura Polirom 200(&
Teme:
- )ermenii de re%erin *n de%inirea relaiiilor !ublice +!g. 2,-,(.&
- )i!uri de acti"iti s!eci%ice relaiilor !ublice +!g. 14-18.&
- Relaiile !ublice ca !roces +!g. ,(-,8.
(0-.#/a0#n lc#n1
20-.)r!"a !ral1
3t#!r#tc! . a)lcat415
2.
Administraie Public
i '%iciena /istemului
Administrati"
1. /tatutul %uncionarilor !ublici $ L#$#a nr.1%% 6n % 6#c#0"r# 1'''&
2. L#$#a administraiei !ublice locale nr. 217 6n 2( a)rl# 20018 re!ublicat i modi%icat&
3. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 !ri"ind #odul de conduit a !ersonalului contractual din autoritile i
instituiile !ublice.
(0-.#/a0#n lc#n1
20-.)r!"a !ral1
3t#!r#tc! . a)lcat415
,.
Administraie i Politici
Publice *n 0niunea
'uro!ean
#a!itolele 1#e sunt !oliticile !ublice23 si 1#e este anali4a !oliticilor !ublice3 din cartea P!ltc )u"lc# autori5
Adrian Miroiu Mireille Radoi si Marian 6ulean 'ditura Politeia 2002 +ca!itole !use la dis!o4itie online de catre
7AA..
1. Statutul Func!narulu Pu"lc $ L#$#a 1%%&1''' re!ublicat i modi%icat&
2. 9G 227&2007 8otarare !entru a!robarea Regulamentului !ri"ind !rocedurile de elaborare monitori4are si
e"aluare a !oliticilor !ublice la ni"el central.
(0-.#/a0#n lc#n1
20-.)r!"a !ral1
3t#!r#tc! . a)lcat415
4.
Administrarea i
9e4"oltarea
Resurselor 0mane
1. Lefter, V., Deaconu, A., Puia, R. - Managementul resurselor umane. Teorie i practic, Editura Economica, Bucuresti
2008, p. 65 - !6, p. 225 - "02.
2. C!6ul Munc 3%orma asumat de :u"ern la 08.0,.2011.. L#$#a 40&2011 !entru modi%icarea si com!letarea
Legii nr. ;,<200, #odul muncii. Lege nr. 40<2011 !ublicat *n Monitorul =%icial Partea > nr. 22; din ,1 martie
2011<A!r 1 2011&
(. OG nr. 12'&2000 !ri"ind %ormarea !ro%esionala a adultilor i Legea nr. ,7; de a!robare si modi%icare a =: nr
12?<2000.
(0-.#/a0#n lc#n1
20-.)r!"a !ral1
3t#!r#tc! . a)lcat415
;. Managementul cri4elor
1.8otar@re nr.,7,<2008 !ri"ind organi4area %uncionarea i com!unerea #entrului Aaional de #onducere a
Aciunilor de =rdine Public Monitorul Oficial, Partea I nr. 262 din 03/04/2008
2.8otar@re nr. ;47 din 0?<0(<200; !entru a!robarea /trategiei naionale de !rotecie ci"il Monitorul Oficial, Partea
I nr. 600 din 12/07/2005
(.=rdonana de urgenB nr. 21<2004 din 1;<04<2004 !ri"ind /istemul Aaional de Management al /ituaiilor de
0rgenB !ublicat *n Monitorul =%icial Partea > nr. ,(1 din 2(<04<2004&
4.'uro!ean #ommission +2004. #ommunication to tCe 'uro!ean Parliament tCe #ouncil tCe 'uro!ean 'conomic
and /ocial #ommittee and tCe #ommittee o% Regions Rein%orcing tCe ci"il !rotection ca!acitD o% tCe 'uro!ean
0nion Erusseles 2; marcC 2004 #=M +2004. 200 %inal '0 documents.
(0-.#/a0#n lc#n1
20-.)r!"a !ral1
3t#!r#tc! . a)lcat415
(.
Managementul
Restaurrii i
Falori%icrii
Patrimoniului #ultural
1. L#$#a nr. 1%2&2000 )r4n6 )r!t#:ar#a )atr0!nulu cultural nat!nal 0!"l re!ublicat *n Monitorul =%icial al
Rom@niei Partea > nr. 828<2008 cu modi%icrile i com!letrile ulterioare
2. L#$#a nr. 422&2001 )r4n6 )r!t#:ar#a 0!nu0#nt#l!r ,t!rc# re!ublicat *n Monitorul =%icial al Rom@niei
Partea > nr. ?,8<200( cu modi%icrile i com!letrile ulterioare
(0-.#/a0#n lc#n1
20-.)r!"a !ral1
3t#!r#tc! . a)lcat415
7.
#onsultan *n A%aceri
+*n limba Rom@n.
1. B#canu, B.- Management strategic, Bucure ti: eora,1!!" - pa$. 5-28, 2!-85, 8%-0
2. Ba&aure, V. 'coordonator(- Mar#eting, Bucure ti: $ranus, 2002- pa$. ""- "28
3. )re*inia+, L. ,.- %trategia &n a'aceri: im(lementarea i e)ecutarea e'icient*, Bucure ti: +ll, 200!- pa$. - 5!
4. -int.*er$, ).- +scensiunea i declinul (lani'ic*rii strategice, Bucure ti: ,ublica, 2008- pa$. 25-5
5. )ar/ard Business Re/ie0- %trategia, Bucure ti: Bi--#it, 2011- pa$. %-51
6. 2a&cu&u& profitu&ui, cifrei de afaceri, ratei profitu&ui, costuri, pra$u&ui de renta*i&itate, cotei de pia # uti&i.3nd
formu&e&e din &ucrarea 4tancu, 5.- .inan/e: ,ie/e 'inanciare 0i gestiunea (orto'oliului, 1n2esti/ii directe 0i 'inan/area
lor, +nali-a 0i gestiunea 'inanciar* a &ntre(rinderii, Edi6ia a 5V-a, Bucure ti7 Editura Economic#, 200%
(0-.#/a0#n lc#n1
20-.)r!"a !ral1
3;ntre*#ri si ap&ica6ii, studii
de ca.5
8.
#onsultan *n A%aceri
+*n limba 'ngle4.
. 2arpenter, -. A., 4anders, ,.- %trategic Management: + 34namic ,ers(ecti2e, 5e6 7erse4: ,earson, 200!- pp. 2-28
2. Du*ois, P.-L., 8o&i*ert, A., -u9&*ac9er, ).- Mar#eting Management, 8am(s9ire: ,algra2e, 200"- pp. 2!-56
". Porter, -. E.- Com(etiti2e %trateg4, 5e6 :or#: 9e .ree ,ress, 1!80- pp. :555 ; ::, -1%
1. Porter, -. E. - Com(etiti2e +d2antage, 5e6 :or#: 9e .ree ,ress, 1!!8- pp. - "0
5. <it.ro=, P., )u&*ert, 8. )., ,9o*adian, A.- %trategic Management: t9e C9allenge o' Creating ;alue, <ondon: Routledge,
2012- pp. !!-2"%
6. >9e ca&cu&us of profit, turno/er, profit ratio, costs, *rea+-e/en ana&=sis, mar+et s9are accordin$ to Brea&e= R., -=res 4.,
<ran+&in A. - ,rinci(les o' Cor(orate .inance, 0
t9
edition, -c,ra0-)i&& 5r0in Pu*&is9in$ )ouse, 20.
- t#,t ,cr,8
#l0nat!ru 6# l0"a
#n$l#<1&c#rt=cat 6#
c!0)#t#n>1 ln$4,tc1
t) Ca0"r6$#8 O/=!r68
TOEFL8 IELTS
(0-.#/a0#n lc#n1
20-.)r!"a !ral1
3;ntre*#ri si ap&ica6ii, studii
de ca.5 ;n l0"a En$l#<1
? Administrarea
A%acerilor Mici i
MiGlocii
I. 1. ?ntr#)rn6#r#a + c!0)!rta0#ntul ;ntr#)rn<1t!rulu
Eibliogra%ie: #ornescu F.& #reoiu :C.& Eucur >. Econoie. 'ditura #8. E'#H Eucureti 2011 !ag ;? $ (, i ?(
- 100
2. C!,tul
Eibliogra%ie: #ornescu F.& #reoiu :C.& Eucur >. Econoie. 'ditura #8. E'#H Eucureti 2011 !ag ?0 - ?(
(. Pr!=tul
Eibliogra%ie: #ornescu F.& #reoiu :C.& Eucur >. Econoie. 'ditura #8. E'#H Eucureti 2011 !ag 28? - ,01
4. Salarul
Eibliogra%ie: #ornescu F.& #reoiu :C.& Eucur >. Econoie. 'ditura #8. E'#H Eucureti 2011 !ag 280 - 28?
II. 1. A=ac#rl# #c!n!0c# + ;ntr#)rn6#rl# 0c + 0:l!c
Eibliogra%ie: #ornescu F. >onescu F. Econoia !i ana"eentul afacerilor ici !i i#locii 'ditura 0ni"ersitii
(0-.#/a0#n lc#n1
20-.)r!"a !ral1
3t#!r#tc! . a)lcat415
din Eucureti 2011 !ag 1, - 27&
2. ?ntr#)rn<1t!rul + ,)rtul ;ntr#)r#n!ral
Eibliogra%ie: #ornescu F. >onescu F. Econoia !i ana"eentul afacerilor ici !i i#locii 'ditura
0ni"ersitii din Eucureti 2011 !ag 87 - 102&
(. O)!rtuntat#a #c!n!0c1 + )lanul 6# a=ac#r.
Eibliogra%ie: Aicolescu =. Aicolescu #. $ntre%renoriatul !i ana"eentul &ntre%rinderilor ici !i i#locii, 'ditura
'conomic Eucureti 2008 !ag 8, - 118&
10.
'conomie
com!ortamental
+*n limba 'ngle4.
1.Mcr!#c!n!0c, 3@
tA
#6t!n58 Robert PindDcI 9aniel Rubin%eld8 200; Prentice 8all
#a!itolul 15 Preliminaries
Ctt!5<<media.!earsoncmg.com<!C<b!<b!J!indDcIJmicroJ(<cCa!terJcontent<cCa!ters<!indDcIJmicro0(JteKtJ01.!d%
#a!itolul 25 )Ce basics o% su!!lD and demand
Ctt!5<<media.!earsoncmg.com<!C<b!<b!J!indDcIJmicroJ(<cCa!terJcontent<cCa!ters<!indDcIJmicro0(JteKtJ02.!d%
2.An Intr!6uct!n t! B#Aa4!ral Ec!n!0c, 32
n6
#6t!n58 AicI LilIinson MattCias Hlaes8 2012 Palgra"e
MacMillan
#a!itolul 15 Aature o% EeCa"ioral 'conomics
Ctt!5<<MMM.!algra"e.com<P97s<?7802,02?14(1.!d%
(.Intr!6uc#r# ;n ),A!l!$# 3#6>a a XI.a5 AtIinson R.L. AtIinson R.#. /mitC '.'. N Eem 9.O.
2002 'ditura )eCnic
#a!itolul (5 #onPtiinBa Pi strile sale modi%icate5 As!ecte ale conPtiinBei #onPtiinBa di"i4at !aginile 240-247
#a!itolul 145 )eoria Pi e"aluarea !ersonalitBii5 Abordarea !ersonalitBii din !ers!ecti"atrsturilor sale
%undamentale Abordarea !siCanalitic a !ersonalitBii Abordarea !ersonalitBii din !ers!ecti"a *n"Brii sociale
Abordarea% enomenologic !aginile (12-(42
#a!itolul 185 #redinBe Pi atitudini sociale5 QtiinBa intuiti" a credinBelor sociale Atitudinile !aginile 82(-8;0
#a!itolul 1?5 >nteracBiunea Pi in%luenBa social5 Pre4enBa altora >n%luenBa inter!ersonal 9eci4ia de gru! !aginile
8(4-?07.
- t#,t ,cr,8
#l0nat!ru 6# l0"a
#n$l#<1&c#rt=cat 6#
c!0)#t#n>1 ln$4,tc1
t) Ca0"r6$#8 O/=!r68
TOEFL8 IELTS
.Pr!)un#r# )r!#ct 6#
c#rc#tar# ;nc1rcat )#
a)lca# !n.ln# . ;n
l0"a En$l#<1