Sunteți pe pagina 1din 26

Sediu social : Bucuresti, b-dul Corneliu Coposu nr.

5 bloc
103, sc. A, etaj 4 apt. 12, 030602 sector 3, cod acces * 8697
Phone: +40 (31) 620 86 00
Fax: +40 (31) 620 86 01
Mobile: +40 (752) 06 44 44
Cont RO78BUCU191902412511RO01 Alpha Bank Ag Coposu
E-mail: office@crisconsult.ro
www.crisconsult.ro
TRIBUNALUL BUCURESTI
SECTIA A VII-A COMERCIALA
DOSAR NR. 43963/3/2008
DEBITOARE: SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare judiciara
PLANUL DE REORGANIZARE AL ACTIVITATII
DEBITOAREI SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare judiciara
MODIFICAT SI ACTUALIZAT IN BAZA ART. 101 ALIN. 5 SI EXTINS IN BAZA ART. 95 ALIN. 4 DIN
LEGEA 85/2006
PREAMBUL
Subscrisa CRIS CONSULT S.P.R.L., in calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. ATAS
LIGHT SRL in reorganizare judiciara, inregistrata la ORC sub nr. J40/11482/2004, CUI 16603644, cu
sediul in Bucuresti, Str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, et. 1, Sector 1, desemnata prin sentinta comerciala nr.
929/19.02.2009, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala in dosarul 43963/3/2008, am
procedat la intocmitea prezentului Plan de reorganizare al debitoarei SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare
judiciara, modicat, actualizat si extins, in vederea achitarii pasivului debitoarei, asa cum rezulta din Tabelul
Denitiv Recticat, intocmit si depus la dosarul cauzei. Tabelul Denitiv Recticat a fost intocmit si depus la
dosarul cauzei, ca urmare a solutionarii in data de 26.10.2010 a contestatiilor creditorilor SC LEDS C4
ROMANIA SRL si SC CRIS ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SRL, formulate impotriva tabelului preliminar
de creante.
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 1 !
CUPRINS
SCURT ISTORIC AL PROCEDURII DE INSOLVENTA A SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare
judiciara 3
CAP 1 PREZENTAREA SOCIETATII SC ATAS LIGHT SRL 4
CAP 2 PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII ATAS LIGHT SRL ASA CUM REZULTA DIN
TABELUL DEFINITIV RECTIFICAT 13
CAP 3 PREZENTAREA SURSELOR DE FINANTARE 16
CAP 4 - EXECUTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE ACTUALIZAT, MODIFICAT SI EXTINS 21
4.1. Constituirea categoriei prevazute de art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006 (Categoria
furnizorilor indispensabili) 21
4.2. Categoriile de creante care nu sunt defavorizate in sensul legii 21
4.3. Categoriile de creante care sunt defavorizate in sensul legii 21
4.4. Tratamentul creditorilor defavorizati 21
4.5. Creantele curente 22
4.6. Analiza comparativa reorganizare-faliment privind achitatea creantelor 22
4.7. Reprezentarea asociatilor 23
4.8 Conducerea activitatii societatii in perioada de reorganizare 23
4.9. Modul de achitare al creantelor inscrise in tabelul denitiv recticat si aate in sold 23
CAP 5 - CONCLUZII 25
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 2 !
SCURT ISTORIC AL PROCEDURII DE INSOLVENTA A SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare
judiciara
In data de 19.02.2009, prin Sentinta Comerciala nr. 929 pronunatata de Tribunalul Bucuresti Sectia a
VII-a Comerciala in dosarul nr. 43963/3/2008 a fost deschisa procedura generala de insolventa a debitoarei
SC ATAS LIGHT SRL.
In data de 11.06.2009, prin Sentinta Comerciala nr. 3356 pronunatata de Tribunalul Bucuresti Sectia
a VII-a Comerciala in dosarul nr. 43963/3/2008, instanta a solutionat contestatiile formulate impotriva
Tabelului Preliminar de creante al ebitoarei SC ATAS LIGHT SRL. Impotriva Sentintei Comerciale nr.
3356/11.06.2009, creditoarele SC LEDS C4 ROMANIA SRL si SC CRIS ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII
SRL au formulat recurs.
In data de 01.03.2010, prin Decizia Comerciala pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti Sectia a V-a
Comerciala in dosarul nr. 43963/3/2008, instanta de control a admis recursurile celor doua creditoare si a
dispus trimiterea dosarului catre Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala in vederea rejudecarii
conteastatiilor creditorilor SC LEDS C4 ROMANIA SRL si SC CRIS ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SRL.
In data de 26.10.2010, prin Sentinta Comerciala nr. 638 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a
VII-a Comerciala in dosarul nr. 26002.01/3/2010, instanta a admis cele doua contestatii si a dispus
recticarea Tabelului Denitiv de creante al debitoarei SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare judiciara.
Prin Sentinta Comerciala din data de 19.11.2009 pronuntata in dosarul nr. 43963/3/2008 aat pe
rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala, instanta a conrmat Planul de Reorganizare al
debitoarei SC ATAS LIGHT SRL si a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciara a debitoarei.
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 3 !
CAP 1 PREZENTAREA SOCIETATII SC ATAS LIGHT SRL
Vericand raportarile nanciar-contabile puse la dispozitie de debitoare, administratorului judiciar a
realizat urmatoarea analiza economico-nanciara a principalilor indicatori de lichiditate, solvabilitate si
protabilitate. Anul de pornire este anul 2006.
Situatia la 31.12.2006 Situatia la 31.12.2006 Situatia la 31.12.2006
Indicator Lei Evolutia fata de perioada precedenta
Active imobilizate din care:
Imobilizari necorporale 3.210,00
NA
Imobilizari corporale 4.296.131,00
NA
Imobilizari nanciare 146.797,00
NA
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
4.446.138,00 NA
Active circulante din care:
Stocuri 5.812.325,00
NA
Creante 2.568.939,00
NA
Casa si conturi la banci 1.165.404,00
NA
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 9.546.668,00 NA
TOTAL ACTIVE 13.992.806,00 NA
Datorii din care:
Datorii pana la un an
12.095.676,00
NA
Datorii de peste un an
889.428,00
NA
TOTAL DATORII 12.985.104,00 NA
Capital subscris si varsat
2.000,00
NA
TOTAL CAPITALURI PROPRII
2.000,00
NA
PROVIZIOANE
0,00
NA
Cifra de afaceri 14.420.006,00 NA
Vennituri din care
Venituri din exploatare
14.554.182,00
NA
TOTAL VENITURI 14.683.151,00 NA
TOTAL CHELTUIELI 14.078.972,00 NA
PORFIT (PIERDERE) 604.179,00 NA
Numar mediu de salariati 102 NA
Situatia la 31.12.2007 Situatia la 31.12.2007 Situatia la 31.12.2007
Indicator Lei Evolutia fata de perioada precedenta
Active imobilizate din care:
Imobilizari necorporale 3.210,00
0,00%
Imobilizari corporale 6.694.166,00
55,82%
Imobilizari nanciare 183.939,00
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
6.881.315,00 54,77%
Active circulante din care:
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 4 !
Stocuri 3.762.196,00
-35,27%
Creante 6.516.362,00
153,66%
Casa si conturi la banci 2.561.074,00
119,76%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 12.839.632,00 34,49%
TOTAL ACTIVE 19.720.947,00 40,94%
Datorii din care:
Datorii pana la un an
16.420.555,00
35,76%
Datorii de peste un an
2.453.092,00
175,81%
TOTAL DATORII 18.873.647,00 45,35%
Capital subscris si varsat
502000
25000,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII
502.000,00
25000,00%
PROVIZIOANE
0,00
Cifra de afaceri 27.570.527,00 91,20%
Vennituri din care .
Venituri din exploatare
27.598.038,00
89,62%
TOTAL VENITURI 27.870.344,00 89,81%
TOTAL CHELTUIELI 27.629.661,00 96,25%
PORFIT (PIERDERE) 240.683,00 -60,16%
Numar mediu de salariati 131 28,43%
Situatia la 31.12.2008 Situatia la 31.12.2008 Situatia la 31.12.2008
Indicator Lei Evolutia fata de perioada precedenta
Active imobilizate din care:
Imobilizari necorporale 4.587,00
42,90%
Imobilizari corporale 14.916.559,00
122,83%
Imobilizari nanciare 164.947,00
0,00%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
15.086.093,00 119,23%
Active circulante din care:
Stocuri 12.164.957,00
223,35%
Creante 5.449.628,00
-16,37%
Casa si conturi la banci 314.203,00
-87,73%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 18.066.749,00 40,71%
TOTAL ACTIVE 33.152.842,00 68,11%
Datorii din care:
Datorii pana la un an
20.493.290,00
24,80%
Datorii de peste un an
2.334.411,00
-4,84%
TOTAL DATORII 22.827.701,00 20,95%
Capital subscris si varsat
1102000
119,52%
TOTAL CAPITALURI PROPRII
1.102.000,00
119,52%
PROVIZIOANE
0,00
0,00%
Cifra de afaceri 29.954.101,00 8,65%
Vennituri din care
Venituri din exploatare
29.998.617,00
8,70%
TOTAL VENITURI 29.998.617,00 7,64%
TOTAL CHELTUIELI 29.385.089,00 6,35%
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 5 !
PORFIT (PIERDERE) 613.528,00 154,91%
Numar mediu de salariati 128,00 -2,29%
Situatia la 31.12.2009 Situatia la 31.12.2009 Situatia la 31.12.2009
Indicator Lei Evolutia fata de perioada precedenta
Active imobilizate din care:
Imobilizari necorporale 3.921,00
-14,52%
Imobilizari corporale 13.998.760,00
-6,15%
Imobilizari nanciare 128.983,00
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
14.131.664,00 -6,33%
Active circulante din care:
Stocuri 11.664.694,00
-4,11%
Creante 7.072.193,00
29,77%
Casa si conturi la banci 528.959,00
68,35%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 19.265.846,00 6,64%
TOTAL ACTIVE 33.397.510,00 0,74%
Datorii din care:
Datorii pana la un an
12.747.240,00
-37,80%
Datorii de peste un an
10.493.539,00
349,52%
TOTAL DATORII 23.240.779,00 1,81%
Capital subscris si varsat
1102000
0,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII
1.102.000,00
0,00%
PROVIZIOANE
0,00
0,00%
Cifra de afaceri 18.994.010,00 -36,59%
Vennituri din care
Venituri din exploatare
19.132.237,00
-36,22%
TOTAL VENITURI 19.166.745,00 -36,11%
TOTAL CHELTUIELI 19.107.975,00 -34,97%
PORFIT (PIERDERE) 58.770,00 -90,42%
Numar mediu de salariati 72,00 -43,75%
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 6 !
Total Datorii Total Cheltuieli Total Venituri
dec.-06
dec.-07
dec.-08
dec.-09
TOTAL
12.985.104,00 14.078.972,00 14.683.151,00
18.873.647,00 27.629.661,00 27.870.344,00
22.827.701,00 29.385.089,00 29.998.617,00
23.240.779,00 19.107.975,00 19.166.745,00
77.927.231 90.201.697 91.718.857
0
7.500.000
15.000.000
22.500.000
30.000.000
dec.-06
dec.-07
dec.-08
dec.-09
Evolutia comparativa a datoriilor, cheltuielilor si veniturilor totale
Total Datorii Total Cheltuieli Total Venituri
77.927.231 lei
90.201.697 lei
91.718.857 lei
Total Datorii Total Cheltuieli Total Venituri
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 7 !
INDICATORI DE LICHIDITATE INDICATORI DE LICHIDITATE INDICATORI DE LICHIDITATE INDICATORI DE LICHIDITATE
Perioada
Rata lichiditatii
generale (current ratio)
Rata lichiditatii intermediare
(testul acid-quick ratio)
Rata lichiditatii imediate (cash ratio)
dec.-06 0,79 0,096 0,31
dec.-07 0,78 0,156 0,55
dec.-08 0,88 0,015 0,28
dec.-09 1,51 0,041 0,60
Formula

Lichiditatea reprezinta capacitatea unei organizatii de a face fata datoriilor pe termen scurt (inclusiv
dobanda pentru imprumuturile acordate de creditori) prin valoricarea activelor curente. In general, datoriile
pe termen scurt reprezinta o parte importanta din totalul datoriilor unei companii, si depasesc intotdeauna
resursele de numerar.
Primul indicator este si cel mai elocvent in cazul de fata intrucat Rata lichiditatii generale (RLG)
este indicatorul cel mai des folosit pentru aprecierea gradului de lichiditate. RLG arata marja conferita rmei
de activele sale curente in respectarea obligatiilor curente.
Se apreciaza ca valoarea minima admisa poate varia intre 1 1,8. Marimea companiei si natura
afacerii sunt elemente de care depinde apreciarea acestei rate ca buna sau rea. Pozitia SC ATAS LIGHT
SRL - in reorganizare judiciara se aa peste pragul minim acceptabil.
S-ar parea ca o rata superioara a lichiditatii generale sa e de dorit, ceea ce este adevarat pana la
un punct. Din punctul de vedere al investitorilor, o rata ridicata ar garanta recuperarea datoriilor in cazul unor
pierderi foarte mari sau chiar al falimentului companiei. Cu toate acestea, mentinerea nejusticata a unei rate
exagerate arata un management slab al capitalului de lucru. Cum am amintit si mai sus la un moment dat
devine foarte costisitor sa se blocheze resurse nanciare in stocuri supradimensionate, creante neincasate si
in disponibil in cont curent (cu dobanda la vedere).
Pe de alta parte o RLG redusa (apropiata de limita inferioara) nu trebuie privita neaparat ca o
caracteristica negativa. Sunt multe companii care abia reusesc sa-si acopere nivelul obligatiilor curente cu
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 8 !
activele curente. Ele reusesc sa se descurce in asemenea conditii deorece activele lor circulante sunt foarte
lichide si pot convertite in numerar imediat ce datoriile devin exigibile.
Nota: RLG analizata separat, fara a tine cont de viteza de rotatie a activelor curente, poate conduce la erori,
provenind din faptul ca este un indicator static, care masoara gradul de lichiditate al companiei ca si cum
aceasta ar in pragul falimentului. Daca se va consulta sectiunea dedicata indicatorilor de gestiune se va
putea contura o imagine mult mai buna.
Rata lichiditatii imediate (RLI) arata posibilitatea de acoperire imediata a obligatiilor pe termen
scurt. In unele lucrari numaratorul formulei este reprezentat de Disponibil + Creante , indiferent daca
aceste creante sunt certe sau mai putin certe. Ca si la ceilalti indicatori, ceea ce inseamna bine sau rau
variaza de la afacere la afacere.
Aceasta rata indica posibilitatea de acoperire imediata, cu activele cele mai lichide, a obligatiilor pe
termen scurt, adica situatia in care socitatea s-ar aa daca ar obligata sa-si inceteze activitatea imediat si
sa-si plateasca datoriile cu scadenta sub 1 an. Ea reprezinta un test mult mai dur al lichiditatii rmei, de
aceea mai este denumit si testul acid .
Rata lichiditatii intermediare (RLIm sau Cash ratio) este un indicator mai putin elocvent pentru
societatile care nu obisnuiesc sa pastreze disponibilitati in casa sau in conturi bancare. Pentru societatile
care permanent ruleaza resursele nanciare este normal ca RLIm sa se situeze sub valoarea de 0,1.
Mai jos se poate observa evolutia celor mai importanti indicatori de lichiditate si trendul ascendent al
societatii debitoare.
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 9 !
INDICATORI DE SOLVABILITATE INDICATORI DE SOLVABILITATE INDICATORI DE SOLVABILITATE INDICATORI DE SOLVABILITATE INDICATORI DE SOLVABILITATE
Perioad
a
Rata datoriilor
(debt ratio)
Gradul de indatorare
(Debt to equity
Ratio)
Rata de solvabilitate (Long
Term Debt to Equity Ratio)
Rata de acoperire a activelor
imobilizate (Fixed charge
coverage)
dec.-06 0,93 6.492,552 444,71 5,00
dec.-07 0,96 37,597 4,89 2,81
dec.-08 0,69 20,715 2,12 6,46
dec.-09 0,70 21,090 9,52 1,35
Formula
Indatorarea reprezinta masura in care fondurile folosite de o societate comerciala sunt asigurate de
creditori si nu de proprietari. Totodata, solvabilitatea reprezinta capacitatea unei companii de a-si onora
obligatiile fata de partenerii de afaceri din activele sale.
Rata datoriilor (RD) trebuie sa e mai mica sau egala cu 1. Aceasta rata este un indicator general
al indatorarii. Ea calculeaza proportia in care activul total este nantat prin datorii. S-ar parea ca este de dorit
sa existe o rata a datoriilor redusa. Cu cat sunt mai multe datorii cu atat serviciul datoriei e mai mare si
presiunea asupra cash-ow-ului mai accentuata. Rata datoriilor in cazul de fata se aa sub valoarea de 1,
ceea ce indica o situatie normala a gradului de indatorare.
0
0,67
1,33
2,00
dec.-06
dec.-07
dec.-08
dec.-09
Evolutia indicatorilor de lichiditate
Rata lichiditatii generale (current ratio) Rata lichiditatii imediate (cash ratio)
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 10 !
Gradul de indatorare (RL) masoara volumul nantarii externe in raport cu cel al nantarii asigurate
de proprietari. Cu cat valoarea sa este mai mare, cu atat afacerea depinde mai mult de creditorii sai si cu
atat este mai mare riscul asociat (deoarece toate datoriile din bilant dau drepturi asupra companiei unor
terti). Un raport mare ( > 2) implica un risc crescut pentru creditori.
Rata de solvabilitate (RS) indica ponderea datoriei pe termen lung in capitalul propriu, mai exact
arata modul de nantare a capitalului permanent pus la dispozitia companiei (surse proprii sau surse atrase).
Per ansamblu valorile inregistrate de debitoare se aa in zonele acceptabile.
Rata de acoperire a activelor imobilizate (Fixed Charge Coverage) arata de cate ori valoarea
activelor xe nete acopera suma datoriilor pe termen lung.
INDICATORI DE PROFITABILITATE INDICATORI DE PROFITABILITATE INDICATORI DE PROFITABILITATE INDICATORI DE PROFITABILITATE INDICATORI DE PROFITABILITATE
Perioada
Marja protului
(Prot Margin)
Marja costului
bunurilor vandute
(MCV)
Rentabilitatea
capitalului propriu
(ROE Return on
Equity)
Rentabilitatea activelor totale (ROA
Return on Total Assets)
dec.-06 4,19% NA 30.208,95% 9,47%
dec.-07 0,87% 108,12% 47,94% 2,16%
dec.-08 2,05% 92,64% 55,67% 2,80%
dec.-09 0,31% 13,08% 5,33% 0,18%
Formula
Protul constituie punctul de interes maxim in majoritatea analizelor nanciare. Toate celelalte rate
servesc la luarea unor decizii care sa duca in nal la maximizarea protului.
Rentabilitatea reprezinta capacitatea unei companii de a realiza vanzari care depasesc costurile
implicate pentru rezolvarea lor, costurile activitatilor. O rata inalta permite luxul unor greseli ocazionale, erori
care, in conditiile unor afaceri mai putin protabile, ar dus rma in pierdere.
Marja protului (Prot Margin) calculata ca raport intre protul din exploatare si cifra de afaceri
indica procentajul protului de exploatare in volumul total al vanzarilor.
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 11 !
Marja costului bunurilor vandute (MCV). O tendinta ascendenta a acestui indicator duce la
scaderea rentabilitatii companiei, iar o tendinta descendenta poate indica o rationalizare ecienta a
costurilor. Dupa cum se poate observa masurile luate pe parcursul perioadei de observatie au condus la o
rationalizare a costurilor si ecientizare a activitatii.
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE Return on Equity)
ROE reprezinta unul din cei mai importanti indicatori ai protabilitatii, ind folosit de proprietarii
companiilor sau potentialii nantatori in luarea unei decizii de investitie. Un ROE bun faciliteaza atragerea de
capital social nou, deoarece demonstreaza capacitatea conducerii de a realiza o afacere rentabila. Acest
indice poate varia substantial de la companie la companie, sau de la o perioada la alta, ca urmare a
diferentei de structura de nantare.
Rentabilitatea activelor totale (ROA Return on Total Assets)
Acest indicator masoara rentabilitatea unei intreprinderi ca procentaj din ansamblul activelor
angajate de aceasta. Deoarece impozitele si dobanzile platite pot diferi de la o companie la alta acest
indicator utilizeaza protul inainte de deducerea elementelor anterior mentionate in scopul obtinerii unei
comparabilitati a ecientelor industriale.
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 12 !
CAP 2 PREZENTAREA PASIVULUI SOCIETATII ATAS LIGHT SRL ASA CUM REZULTA DIN
TABELUL DEFINITIV RECTIFICAT
ART. 121 PCT. 1 - CREDITORI GARANTATI
Nr.
crt.
Denumire
creditor
Adresa
Suma solicitata
in cererea de
creanta
Suma
acceptata
Observatii Total Cat. Total mc
1.
SC BANCPOST
SA
BUCURESTI,
CALEA VITAN 6-6A
9.981298,42 RON
Reprezentand
2.323.934,44
euro
9,908,559.27
RON
Garantie reala
mobiliara Ipoteca
de rang I asupra
imobil
85,76% 64,47%
2.
LIBRA BANK
SA
BUCURESTI, STR.
DR. GRIGORE
MORA NR. 11
252.150,97 RON
252,150.97
RON
Garantie reala
mobiliara garantie
asupra soldurilor
pozitive a conturilor
2,18% 1,64%
3.
ALPHA BANK
ROMANIA SA
BUCURESTI,
CALEA
DOROBANTILOR
NR. 237B
326.787,73
EURO
reprezentand
1.393.324,84
RON
1,393,324.84
RON
Garantie reala
mobiliara Contract
cesiune de creanta
nascute din
contracte de
inchiriere imobile
12,06% 9,07%
1 euro = 4.2637 ron la cursul BNR din data de 19.02.2009 TOTAL CATEGORIE 11,554,035.08 RON
ART. 123 PCT. 4 - CREANTE BUGETARE
Nr.
crt.
Denumire creditor Adresa
Suma
solicitata in
cererea de
creanta
Suma
acceptata
Observatii Total Cat. Total mc
4.
DIRECTIA DE
IMPOZITE SI TAXE
LOCALE SECTOR 1
BUCURESTI,
PIATA AMZEI NR.
13
714,00 RON 714,00 RON
Impozite mijloace
auto
8,07% 0,00%
5.
ADMINISTRATIA
FINANTELOR
PUBLICE SECTOR 1
BUCURESTI, STR.
ROMA NR. 7
4.575,00 RON 4.575,00 RON
Debite la bugetul de
stat
51,73% 0,03%
6.
INSPECTORATUL
TERITORIAL DE
MUNCA
BUCURESTI, STR.
RADU VODA NR.
26-26A
3.555,00 RON 3.555,00 RON
Debite la bugetul de
stat
40,20% 0,02%
TOTAL CATEGORIE 8.844,00 RON
ART. 123 PCT. 7 - CREANTE REZULTATE DIN CREDITE BANCARE, PRESTARI DE SERVICII SI
PRODUSE
Nr.
crt.
Denumire creditor Adresa
Suma solicitata
in cererea de
creanta
Suma
acceptata
Observatii Total Cat. Total mc
7.
SC ALPHA
LEASING
ROMANIA IFN SA
BUCURESTI,
CALEA BUZESTI
NR. 14-18
7.872,49 RON +
140.918 EURO
Reprezentand
608.704,56 ron
608,704.56 RON
Contracte de
leasing nanciar
19,34% 3,96%
8.
SC EFG LEASING
IFN SA
STR. AGATHA
BARSESCU 15B
1.193.516,37
RON
1,176,193.58
RON
Contracte de
leasing nanciar
37,37% 7,65%
9.
SC EXODUS
LIGHTING SRL
PREJMER, STR.
BRASOVULUI NR.
162
6.783,00 RON 6,783.00 RON Livrari de produse 0,22% 0,04%
10.
SC RH FREIGHT
SERVICES SRL
BUCURESTI,
PRECIZIEI
BUSINESS
CENTER
61.143,01 RON 61,143.01 RON Prestari servicii 1,94% 0,40%
11. SC ABB SRL
BUCURESTI,
BUCHAREST
FINANCIAL PLAZA
29.723,27 RON 29,723.27 RON Livrari de produse 0,94% 0,19%
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 13 !
12.
SC ENEL
ENERGIE SA UT
TIMISOARA
BUCURESTI, BD.
ION MIHALACHE
NR. 41-43A
5.283,94 RON 5,283.94 RON Prestari de servicii 0,17% 0,03%
13. SC TOBIMAR SRL
ALBA IULIA, PARC
INDUSTRIAL
DRAMBAR
29.493,84 RON 29,493.84 RON Livrari de produse 0,94% 0,19%
14.
SC SMART EXPO
CONSTRUCT SRL
VOLUNTARI, STR.
VOLUNTARI NR.
86
43.715,69 RON 43,715.69 RON Chirii 1,39% 0,28%
15.
SC AEROTRAVEL
SRL
BUCURESTI,
CALEA VICTORIEI
NR. 91-93
10.678,13 RON 9,787.19 RON Livrari de produse 0,31% 0,06%
16.
SC LA FANTANA
SRL
BUCURESTI, BD.
GARII OBOR NR.
8C
3.913,41 RON 3,913.41 RON Prestari de servicii 0,12% 0,03%
17.
SC AUTOMOBILE
BAVARIA SRL
BRASOV, STR.
MIHAIL
SADOVEANU NR.
3
18.298,83 RON 18,298.83 RON Prestari de servicii 0,58% 0,12%
18.
SC EDIL AUTO
SERVICE SRL
ILFOV, DRUM
CENTURA
CHITILA-RUDENI
1.485,87 RON 1,485.87 RON Prestari de servicii 0,05% 0,01%
19.
SC APA NOVA
BUCURESTI SA
BUCURESTI, STR.
ARISTIDE
DEMETRIAD NR. 2
1.224,15 RON 1,224.15 RON Prestari de servicii 0,04% 0,01%
20.
SC POWER
ELECTRIC SRL
BUCURESTI, STR.
MIRCEA
VULCANESCU NR.
121
28.963,05 RON 28,693.05 RON Prestari de servicii 0,91% 0,19%
21.
SC DRAGON
STAR
PROTECTION SRL
BUCURESTI,
CALEA PLEVNEI
NR. 137 A
23.133,60 RON 7,968.24 RON Prestari de servicii 0,25% 0,05%
22.
SC MW TRADE
GROUPAGE SRL
COM. DOMNESTI,
AUTOSTRADA
BUCURESTI-
PITESTI
10.188,61 EURO
Reprezentand
43.411,17 RON
34,289.35 RON Prestari de servicii 1,09% 0,22%
23.
SC BE PROFFICE
SA
BUCURESTI,
DUMUL SABARENI
NR. 24-26
2.984,96 RON 2,984.96 RON Livrari de produse 0,09% 0,02%
24.
SC CANDELLUX
ROMANIA SRL
BUCURESTI,
PRECIZIEI
BUSINES CENTER
215.105,00 RON 11,832.78 RON Livrari de produse 0,38% 0,08%
25.. M.D.S. spol s.p.o.
BRATISLAVA,
REPUBLICA
SLOVACA
231.977,52 RON 231,975.52 RON Livrari de produse 7,37% 1,51%
26.
ENEL ENERGIE
MUNTENIA SA
B-DUL ION
MIHALACHE 41-43
BUCURESTI
20.189,16 RON 20,189.16 RON Prestari de servicii 0,64% 0,13%
27.
SC DISTRIGAZ
SUD SA
BDUL.
MARASESTI 4-6
1.919,13 RON 1,919.13 RON Prestari de servicii 0,06% 0,01%
28.
SC LEDS C4
ROMANIA
INTRARE TARGU
FRUMOS NR
11-13, DEMISOL,
SECTOR 4,
BUCURESTI
793.329,14 RON 793.329,14 RON Livrari de produse 25,20% 5,16%
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 14 !
29.
SC FALB GROUP
SRL
ITALIA, FIRENZE,
REGGELLO, STR.
VIA DI ROMA NR.
14 PRIN
TONUCCI SI
ASOCIATII
4.431,12 euro
Reprezentand
18.892,96 ron
18,892.96 RON Livrari de produse 0,60% 0,12%
1 euro = 4.2637 ron la cursul BNR din data de 19.02.2009 TOTAL CATEGORIE 3.147.824,63 RON
CREANTE SUB CONDITIE SUSPENSIVA
Nr.
crt.
Denumire
creditor
Adresa
Suma solicitata
in cererea de
creanta
Suma
acceptata
Observatii Total Cat.
Total
mc
30.
SC BANEASA
REZIDENTIAL
SRL
BUCURESTI, STR.
C.A. ROSETTI
NR. 5
140.553,87 RON
Reprezentand
27.500,00 euro
139.529,58
RON
Antecontract de
vanzare-cumparare
N/A 0,91%
1 euro = 4.2637 ron la cursul BNR din data de 19.02.2009 TOTAL CATEGORIE 139.529,58 RON
CREANTE ADMISE IN MOD PROVIZORIU LA MASA CREDALA
Nr.
crt.
Denumire creditor Adresa
Suma solicitata
in cererea de
creanta
Suma
acceptata
Observatii Total Cat. Total mc
31.
SC MC MEDIA
ADSELL SRL
BUCURESTI, STR.
DEALUL
TUGULEA NR. 15
111.486,46 RON
111,486.46
RON
Admisa contestatia
debitoarei, in sensul
efectuarii
operatiunilor de
compensare cf
contract
551/29.01.2008
N/A 0,73%
32.
CRIS
ANTREPRIZA DE
CONSTRUCTII
BUCURESTI, STR.
AURA BUZESCU
NR. 13, SECTOR 2
408.553,00 RON
408.553,00
RON
Prestari de servici,
creanta inscrisa in
mod provizoriu pana
solutionarea
expertizei
N/A 2,66%
1 euro = 4.2637 ron la cursul BNR din data de 19.02.2009 TOTAL CATEGORIE 520.039,46 RON
TOTAL GENERAL 15,370,272.75 RON
Creantele aate in sold:
Creditor Suma aata in sold
BANCPOST SA 9.664.793,50
ALPHA BANK SA 985.932,00
ALPHA LEASING ROMANIA IFN SA 362.217
EFG LEASING IFN SA 755.974
LEDS C4 ROMANIA SA 316.463
CRIS ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SRL - admisa provizoriu 408.553
BANEASA REZIDENTIAL 140.553,87
TOTAL 12.634.486,37
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 15 !
CAP 3 PREZENTAREA SURSELOR DE FINANTARE
Sursa principala de nantare a prezentului plan de reorganizare este reprezentata de contracte in
derulare pe care societatea debitoare isi fundamenteaza bugetul de venituri si cheltuieli, precum si de
activitatea curenta de comercializare a corpurilor de iluminat la punctele de lucru ale debitoarei.
1.Contractul de vanzare-cumparare nr. 270/08.10.2007
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC CICOPAN SRL cu sediul in Galati, str. Alexandru Moruzzi nr. 321, jud. Galati
Valoare contract: in functie de comanda + 4.300 euro conform act aditional
2.Contractul de distributie nr. 709/02.12.2008
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC INTRA SERV SRL cu sediul in Ludus, str. Mihai Eminescu nr. 77/1, jud. Mures
Valoare contract: in functie de comanda + 1.680 euro conform act aditional
3.Contractul de furnizare nr. 611/12.09.2008
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC D&D LECORAMA SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Branduselor nr. 6, sector 3
Valoare contract: in functie de comanda + 7.386 euro conform act aditional
4.Contractul de furnizare nr. 854/04.05.2009
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC CIVITA CONSTRUCT CONSULTING SRL cu sediul in Bucuresti, str. Simigiului nr. 14
Valoare contract: in functie de comanda + 29.250 euro conform act aditional
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 16 !
5.Contractul de furnizare nr. 623/25.09.2008
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC RG TRADE SRL cu sediul in Bucuresti, str. Teheran nr. 13, sector 1
Valoare contract: in functie de comanda + 62.374 euro conform act aditional
6.Contractul de furnizare nr. 769/10.02.2009
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC METALTRADE INTERNATIONAL SRL, cu sediul in Galati str. Basarabiei nr. 1
Valoare contract: in functie de comanda + 70.302 euro conform act aditional
7.Contractul de furnizare nr. 458/07.04.2008
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC PRITAX INVEST SRL cu sediul in Cluj Napoca, str. Observatorului nr. 129
Valoare contract: 187.715 euro
8.Contractul de furnizare nr. 300/08.11.2007
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC CORVINUS INTERNATIONAL SRL cu sediul in Bucuresti, str. Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 2
Valoare contract: 197.831 euro
9.Contractul de furnizare nr. 589/28.08.2008
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC SEEAC ELECTRONIC SRL cu sediul in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 190
Valoare contract: in functie de comanda + 15.470 euro conform act aditional
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 17 !
10.Contractul de furnizare nr. 581/25.08.2008
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC TREND HOSPITALITY SRL cu sediul in Bucuresti, str. Calea Dorobantilor nr. 5-7
Valoare contract: in functie de comanda + 3.560 euro conform act aditional
11.Contractul de furnizare nr. 710/02.12.2008
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC HOME ART GALLERIA SA cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 157
Valoare contract: in functie de comanda + 20.657 euro conform act aditional
12.Contractul de furnizare nr. 606/10.09.2008
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC TRANS CAR SRL cu Sibiu, str. Tranctorului nr. 14
Valoare contract: in functie de comanda + 5.937 euro conform act aditional
13.Contractul de vanzare-cumparare nr. 2/12.03.2009
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC A.C.I.M. SUD SRL cu sediul n str. Mihail Tarnoveanu nr. 39
Valoare contract: in functie de comanda + 16.780 euro conform act aditional
14.Contractul de franciza nr. 1324/31.123.2009
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC GI LINE SRL cu sediul in Bacau, Calea Republicii nr. 74, et. 4, ap. 15
Valoare contract: 153.000 euro
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 18 !
15.Contractul de franciza nr. 921/10.07.2009
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC INART SRL cu sediul in Sibiu, str. Barsei nr. 10
Valoare contract: 151.405,57 euro
16.Contractul de franciza nr. 1791/01.11.2010
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC CENTRAL PIZZA SD SRL cu sediul in Galati, str. Traian nr. 444
Valoare contract: 128.587,65 euro
17.Contractul de franciza nr. 884/08.06.2009
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC TRANS PREST UNICO SRL cu sediul in Pitesti, str. Nicolae Filimon nr. 3
Valoare contract: 154.281,62 euro
18.Contractul de franciza nr. 1322/30.12.2009
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC BRIGHT DESIGN SRL cu sediul in Cernavoda, str. Unirii nr. 9
Valoare contract: 60.000 euro
19.Contractul de colaborare nr. 1274/07.12.2009
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC IDMAR SERV SRL cu sediul in Oradea, bd. Decebal nr. 42
Valoare contract: 171.794,54 ron
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 19 !
20.Contractul de furnizare din data de 10.01.2011
Incheiat intre:
SC ATAS LIGHT SRL cu sediul in str. Mircea Vulcanescu nr. 99-101, sector 1, Bucuresti
SC VICTORIA ART & BUSINESS CENTER SA cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, etaj 5, PODIUM
Valoare contract: 391,22 euro
Depunem anexat contractele de mai sus in copie.
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 20 !
CAP 4 - EXECUTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE ACTUALIZAT, MODIFICAT SI EXTINS
4.1. Constituirea categoriei prevazute de art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006 (Categoria furnizorilor
indispensabili)
In vederea administrarii eciente a procedurii, planul poate desemna o categorie separata de
creante, compusa numai din acele creante chirografare care apartin furnizorilor fara de care activitatea
debitorului nu poate desfasurata.
In temeiul art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006 urmeaza sa e constituita categoria furnizorilor
indispensabili, categorie care va contine urmatorii creditori:
1. ALPHA LEASING IFN SA - creditor cu care debitoarea are incheiare contracte de leasing;
2. EFG LEASING IFN SA - creditor cu care debitoarea are incheiate contracte de leasing.
Activitatea debitoarea SC ATAS LIGHT SRL nu se poate desfasura fara cei doi furnizori, intrucat
toate bunurile mobile autoturisme aate in utilizarea debitoarei, fac obiectul contractelor de leasing incheiate
cu acesti creditori.
4.2. Categoriile de creante care nu sunt defavorizate in sensul legii
In conformitate cu dispozitiile art. 95 alin. 5 lit. a) din Legea 85/2006, categoriile de creante care nu
sunt defavorizate in cadrul planului de reorganizare sunt:
- Creantele creditorilor garantati - art. 121 alin. 1 din Legea 85/2006;
- Creantele creditorilor bugetari - art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006;
4.3. Categoriile de creante care sunt defavorizate in sensul legii
In temeiul art. 95 alin. 5 lit. b) din Legea 85/2006, categoriile defavorizate de creditori sunt
urmatoarele:
- Creantele creditorilor chirografari indispensabili - art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006;
- Categoria creditorilor chirografari - art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006;
4.4. Tratamentul creditorilor defavorizati
Avand in vedere evaluarii patrimoniului debitoarei la data de 31.12.2010 si analiza comparativa
reorganiza - faliment privind achitarea creantelor au rezultat urmatoarele:
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 21 !
- categoria creditorilor chirografari indispensabili - art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006 - avand in
vedere ca societatea nu are resurse disponibile pentru a-si asuma prin plan achitarea in intregime a
acestora conform contractelor din care rezulta, urmeaza ca acesta categorie sa e defavorizata in
sensul prelungirii scadentei ratelor de leasing in vederea achitarii creantelor creditorilor
chirografari indispensabili; in acest sens urmeaza sa e incheiate acte aditionale la contractele
de leasing, care sa prevada prelungirea scadentei ratelor de leasing;
- categoria creditorilor chirografari - art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006 - conform tabelului denitiv
recticat creantele aate in sold sunt de 316.463 ron la care se adauga creantele aate sub conditie
suspensiva si cele admise in mod provizoriu la masa credala, avand in vedere considerentele de mai
sus, societatea debitoare nu are resurse disponibile pentru a-si asuma prin plan, nici macar partial
aceasta categorie, ea ind defavorizata in sensul neachitarii niciunei creante chirografare ramase
in sold.
4.5. Creantele curente
Creantele curente reprezinta datorii generate ca urmare a continuarii activitatii curente, dupa intrarea
in insolventa, aate in cadrul termenelor de plata contractuale si cuprinzand:
- furnizori curenti marfa;
- Furnizori curenti de servicii;
- Soldul lunar al datoriilor catre salariati;
- Soldul lunar al datoriilor catre bugetul de stat;
Aceste creante se vor achita pe parcursul activitatii, la termenele stabilite prin contractele in
derulare, simultan cu angajarea altor sume, soldul evoluand in functie de volumul si de structura activitatii.
4.6. Analiza comparativa reorganizare-faliment privind achitatea creantelor
Situatia procentului de achitare al creantelor prin comparatie reorganizare-faliment este urmatoarea:
Creditor Suma aata in
sold
Suma ce se va achita
in caz de
reorganizare
Procent achitare in caz de
reorganizare
Suma ce se va achita
in caz de faliment
Procent de achitare in caz
de faliment
BANCPOST SA 9.664.793,5 9.664.793,5 100,00% 8.645.974 89,46%
ALPHA BANK SA 985.932,00 985.932 100,00% 0 0,00%
ALPHA LEASING
ROMANIA IFN SA
362.217 362.217 100,00% 0 0,00%
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 22 !
Creditor Suma aata in
sold
Suma ce se va achita
in caz de
reorganizare
Procent achitare in caz de
reorganizare
Suma ce se va achita
in caz de faliment
Procent de achitare in caz
de faliment
EFG LEASING IFN SA 755.974 755.974 100,00% 0 0,00%
LEDS C4 ROMANIA SA 316.463 0 0,00% 0 0,00%
CRIS ANTREPRIZA DE
CONSTRUCTII SRL
408.553 0 0,00% 0 0,00%
BANEASA
REZIDENTIAL
140.553,87 0,00% 0 0,00%
TOTAL 12.634.486 11.768.916,5 93,15% 8645974 68,43%
Dupa cum se poate observa, in cazul reorganizarii judiciare soldul creditorilor achitati va de
93,15% fata de doar 68,43% in cazul falimentului si de asemenea in caz de faliment niciun creditor nu va
primi mai mult decat in cazul reorganizarii.
4.7. Reprezentarea asociatilor
Pe perioada executarii planului, asociatii societii vor reprezentati de catre administratorul special,
dl. ATAS AHMET, care va exercita toate atribu#iile prev$zute de Legea 85/2006 pentru administratorul special
%i va reprezenta societatea n procedura insolven#ei, conform normelor legale n vigoare.
4.8 Conducerea activitatii societatii in perioada de reorganizare
In conformitate cu dispozitiile art. 95 alin. 6 lit. A, de la data conrmarii planului de reorganizare,
dreptul de administrare al debitoarei va pastrat, cu supravegherea si conrmarea activitatii sale de catre
administratorul judiciar.
4.9. Modul de achitare al creantelor inscrise in tabelul denitiv recticat si aate in sold
- BANCPOST SA - urmeaza a achitate la zi dobanzile si comisioanele urmand ca debitul
principal sa e achitat conform ratelor stabilite prin ultimului act aditional la contractul de credit si
conform negocierii purtate intre reprezentatii creditorului si administratorul special; in conformitate cu
dispozitiile art. 95 alin. 3 din Legea 85/2006, platile conform contractului de credit vor continua si dupa
inchiderea procedurii debitoarei, conform ultimului act aditional ce se va incheia;
- ALPHABANK ROMANIA SA - urmeaza a achitate la zi dobanzile si comisioanele urmand ca
debitul principal sa e achitat conform ratelor stabilite prin ultimului act aditional la contractul de credit
si conform negocierii purtate intre reprezentatii creditorului si administratorul special; in conformitate cu
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 23 !
dispozitiile art. 95 alin. 3 din Legea 85/2006, platile conform contractului de credit vor continua si dupa
inchiderea procedurii debitoarei, conform ultimului act aditional ce se va incheia;
- EFG LEASING IFN SA - urmeaza a achitate ratele si dobanzile aferente contractelor de
leasing, creditorul ind defavorizat prin extinderea perioadei contractului de leasing, urmand sa e
incheiat in acest sens acte aditionale la contractele de leasing; in conformitate cu dispozitiile art. 95
alin. 3 din Legea 85/2006, platile conform contractelor de leasing vor continua si dupa inchiderea
procedurii debitoarei, conform ultimelor acte aditionale ce se va incheia;
- ALPHA LEASING ROMANIA IFN SA - urmeaza a achitate ratele si dobanzile aferente
contractelor de leasing, creditorul ind defavorizat prin extinderea perioadei contractului de leasing,
urmand sa e incheiat in acest sens acte aditionale la contractele de leasing;in conformitate cu
dispozitiile art. 95 alin. 3 din Legea 85/2006, platile conform contractelor de leasing vor continua si
dupa inchiderea procedurii debitoarei, conform ultimelor acte aditionale ce se va incheia;
- LEDS C4 ROMANIA SA - urmeaza ca suma aata in sold sa e defavorizata in proportie de 100%;
- CRIS ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SRL - creanta admisa provizoriu inscrisa la masa credala
si aata in integralitate in sold - urmeaza sa e defavorizata in proportie de 100%;
- BANEASA REZIDENTIAL SRL - creanta nu se va achita prin planul de reorganizare, urmand
a se achita in conformitate cu prevederile art. 3.1 (iv) si 3.2 din antecontractele de vanzare-cumparare,
prin utilizarea Facilitatii de credit la termen pusa la dispozitie de catre Alpha Bank Romania.
Depunem anexat Fluxul de numerar insotit de programul de plati al creantelor inscrise in tabelul
denitiv recticat si aate in sold. (Anexa 1)
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 24 !
CAP 5 - CONCLUZII
Administratorul judiciar propune spre aprobarea Adunarii Creditorilor prezentul Plan de Reorganizare
Actualizat, Modicat si Extins, asa cum a fost el intocmit de catre acesta in baza informatiilor, a documentelor
puse la dispozitie si insusite de catre administratorul special dl. ATAS AHMET, precum si a strategiei de
reorganizare propusa si asumata de catre administratorul special si ale carui masuri au fost prezentate
actionariatului societatii debitoare prin administrator special. Toate previziunile privitoare la buget, precum si
marjele comerciale previzionate au fost analizate si propuse de catre administratorul special, persoana care
va si pune in executare prezentul plan si isi asuma executarea integrala a acestuia.
Avand in vedere ca prezentul plan de reorganizare a fost dat publicitatii prin toate mijloacele legale
impuse de Legea 85/2006 si a fost comunicat tuturor celor interesati prin Buletinul Procedurilor de Insolventa
si prin publicare in conformitate cu dispozitiile art. 99 alin. 2 indice 1 din Legea 85/2006 si luand in
considerare faptul ca toti creditorii interesati si-ar putut valorica creantele nascute anterior deschiderii
procedurii prin inscrierea creantei lor la dosarul cauzei pana la data limita precizata de judecatorul sindic prin
sentinta de deschidere a procedurii, solicitam instantei ca: prin sentinta de conrmare a planului de
reorganizare sa constate in temeiul art. 76 din legea 85/2006 ca orice persoana titulara a unei creante
nascute anterior deschiderii procedurii care nu si-a depus cererea de creanta pana la expirarea termenului
este decazuta din dreptul de a-si realiza creanta impotriva debitorului ulterior conrmarii planului.
De asemenea avand in vedere dispozitiile art. 102 din legea 85/2006 solicitam instantei in mod
expres ca prin hotararea de conrmare a Planului de Reorganizare Actualizat, Modicat si Extins sa constate
ca activitatea debitorului SC ATAS LIGHT SRL - in reorganizare judiciara este reorganizata in mod
corespunzator in sensul creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modicate
asa cum este prevazut in Planul de reorganizare.
Administrator Judiciar,
CRIS CONSULT SPRL
__________________________
Administrator special,
AHMET ATAS,
________________________
CRIS CONSULT S.P.R.L. ! 25 !
1 222 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Nr.
crt.
Indicatori Indicatori Indicatori LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12 LUNA 13 LUNA 14 LUNA 15 LUNA 16 LUNA 17 LUNA 18 TOTALURI
I. INCASARI TOTAL INCASARI TOTAL INCASARI TOTAL 535.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 588.000,00 588.000,00 588.000,00 588.000,00 588.000,00 588.000,00 10.158.000,00 I.
INCASARI - din activitatea curenta INCASARI - din activitatea curenta INCASARI - din activitatea curenta 530.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00 550.000,00 550.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 570.000,00 10.005.000,00
I.
INCASARI - imprumuturi acordate de catre asociati INCASARI - imprumuturi acordate de catre asociati INCASARI - imprumuturi acordate de catre asociati 5.000,00 - - - - - 20.000,00 20.000,00 - - - - 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 153.000,00
I.
INCASARI - recuperare de creante INCASARI - recuperare de creante INCASARI - recuperare de creante - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II. PLATI TOTALE PLATI TOTALE PLATI TOTALE 534.193,04 534.193,04 534.193,04 534.193,04 534.193,04 534.190,90 569.961,00 569.961,00 569.961,00 569.961,00 543.211,00 543.211,00 587.883,50 587.883,50 587.883,50 587.883,50 587.883,50 584.392,50 10.095.232,10 II.
TOTAL PLATI ACTIVITATE CURENTA TOTAL PLATI ACTIVITATE CURENTA TOTAL PLATI ACTIVITATE CURENTA 462.421,04 462.421,04 462.421,04 462.421,04 462.421,04 462.420,90 464.761,00 464.761,00 464.761,00 464.761,00 463.011,00 463.011,00 465.933,50 465.933,50 465.933,50 465.933,50 465.933,50 462.442,50 8.351.702,10
II.
- cheltuieli cu marfurile - cheltuieli cu marfurile - cheltuieli cu marfurile 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3.600.000,00
II.
- cheltuieli cu carburantii - cheltuieli cu carburantii - cheltuieli cu carburantii 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 126.000,00
II.
- cheltuieli cu piesele de schimb - cheltuieli cu piesele de schimb - cheltuieli cu piesele de schimb 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 16.200,00
II.
- cheltuieli cu alte materiale consumabile - cheltuieli cu alte materiale consumabile - cheltuieli cu alte materiale consumabile 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 18.576,00
II.
- cheltuieli cu obiectele de inventar - cheltuieli cu obiectele de inventar - cheltuieli cu obiectele de inventar 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 4.860,00
II.
- cheltuieli cu materialele nestocate - cheltuieli cu materialele nestocate - cheltuieli cu materialele nestocate 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 43.200,00
II.
- cheltuieli cu utilitatile (energie electrica, apa) - cheltuieli cu utilitatile (energie electrica, apa) - cheltuieli cu utilitatile (energie electrica, apa) 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 243.000,00
II.
- cheltuieli cu intretinere/reparatii - cheltuieli cu intretinere/reparatii - cheltuieli cu intretinere/reparatii 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 360,00
II.
- cheltuieli cu chiriile - cheltuieli cu chiriile - cheltuieli cu chiriile 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 459.000,00
II.
- cheltuieli cu asigurarile - cheltuieli cu asigurarile - cheltuieli cu asigurarile 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 216.000,00
II.
- cheltuieli cu comisioanele - cheltuieli cu comisioanele - cheltuieli cu comisioanele 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 11.520,00
II.
- cheltuieli de protocol - cheltuieli de protocol - cheltuieli de protocol 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 5.670,00
II.
- cheltuieli de transport - cheltuieli de transport - cheltuieli de transport 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 18.000,00
II.
- cheltuieli cu deplasarile - cheltuieli cu deplasarile - cheltuieli cu deplasarile 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 2.880,00
II.
- cheltuieli cu serviciile de telecomunicatii - cheltuieli cu serviciile de telecomunicatii - cheltuieli cu serviciile de telecomunicatii 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 145.800,00
II.
- cheltuieli cu comisioanele bancare - cheltuieli cu comisioanele bancare - cheltuieli cu comisioanele bancare 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 61.200,00
II.
- cheltuieli cu serviciile diverse - cheltuieli cu serviciile diverse - cheltuieli cu serviciile diverse 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 369.000,00
II.
- cheltuieli cu taxe si impozite - cheltuieli cu taxe si impozite - cheltuieli cu taxe si impozite 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 36.000,00
II.
- cheltuieli cu personalul - cheltuieli cu personalul - cheltuieli cu personalul 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 295.200,00
II.
- cheltuieli cu taxe personal - cheltuieli cu taxe personal - cheltuieli cu taxe personal 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 82.800,00
II.
- cheltuieli cu amenzi - cheltuieli cu amenzi - cheltuieli cu amenzi 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 14.400,00
II.
- cheltuieli cu diferentele de curs valutar - cheltuieli cu diferentele de curs valutar - cheltuieli cu diferentele de curs valutar 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 144.000,00
II.
- cheltuieli cu dobanzile creditelor - cheltuieli cu dobanzile creditelor - cheltuieli cu dobanzile creditelor 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 774.000,00
II.
- cheltuieli cu amortizarea - cheltuieli cu amortizarea - cheltuieli cu amortizarea 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 720.000,00
II.
- creante curente bugetare conform declaratiilor fiscale depuse la AFP Sector 1 aflate in sold - creante curente bugetare conform declaratiilor fiscale depuse la AFP Sector 1 aflate in sold - creante curente bugetare conform declaratiilor fiscale depuse la AFP Sector 1 aflate in sold 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 19.509,00 410.509,00
II.
- cheltuieli cu impozitul pe profit - cheltuieli cu impozitul pe profit - cheltuieli cu impozitul pe profit 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 6.480,00
II.
- cheltuieli cu onorariul fix al adm judiciar - cheltuieli cu onorariul fix al adm judiciar - cheltuieli cu onorariul fix al adm judiciar 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 45.000,00
II.
- cheltuieli cu onorariul variabil - cheltuieli cu onorariul variabil - cheltuieli cu onorariul variabil 5.024,04 5.024,04 5.024,04 5.024,04 5.024,04 5.023,90 7.364,00 7.364,00 7.364,00 7.364,00 5.614,00 5.614,00 8.536,50 8.536,50 8.536,50 8.536,50 8.536,50 8.536,50 122.047,10
II.
- provizioane - provizioane - provizioane 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 360.000,00
II.
PLATI CONFORM PLAN
Sume acceptate
in tabel
Sume aflate in
sold
71.772,00 71.772,00 71.772,00 71.772,00 71.772,00 71.770,00 105.200,00 105.200,00 105.200,00 105.200,00 80.200,00 80.200,00 121.950,00 121.950,00 121.950,00 121.950,00 121.950,00 121.950,00 1.743.530,00
II.
Plati creante bancare Plati creante bancare Plati creante bancare -
II.
BANCPOST 9.908.559,27 9.664.793,50 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 22.000,00 22.000,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 746.500,00
II.
ALPHA BANK 1.393.324,84 985.932,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 320.400,00
II.
TOTAL PLATI CREDITORI BANCARI 11.301.884,11 10.650.725,50 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 66.200,00 66.200,00 66.200,00 66.200,00 41.200,00 41.200,00 82.950,00 82.950,00 82.950,00 82.950,00 82.950,00 82.950,00 1.066.900,00
II.
Plata creditori 96.1 defavorizati conform planului Plata creditori 96.1 defavorizati conform planului Plata creditori 96.1 defavorizati conform planului -
II.
SC ALPHA LEASING IFN SA 608.704,56 362.217,00 8.272,00 8.272,00 8.272,00 8.272,00 8.272,00 8.270,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 199.630,00
II.
SC EFG LEASING IFN SA 1.176.193,58 755.974,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 477.000,00
II.
TOTAL PLATI CATEGORIA 96.1 1.784.898,14 1.118.191,00 34.772,00 34.772,00 34.772,00 34.772,00 34.772,00 34.770,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 676.630,00
II.
Plati creditori defavorizati 100% Plati creditori defavorizati 100% Plati creditori defavorizati 100% -
II.
CRIS ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII - admisa provizoriu 408.553,00 408.553,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II.
LEDS C4 ROMANIA 793.329,00 316.463,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II.
TOTAL PLATI CREDITORI DEFAVORIZATI 100% 1.201.882,00 725.016,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
III. FLUX DE LICHIDITATI ( I - II ) FLUX DE LICHIDITATI ( I - II ) FLUX DE LICHIDITATI ( I - II ) 806,96 806,96 806,96 806,96 806,96 809,10 39,00 39,00 39,00 39,00 26.789,00 26.789,00 116,50 116,50 116,50 116,50 116,50 3.607,50 62.767,90 III.
Sold la inceput de luna Sold la inceput de luna - 806,96 1.613,92 2.420,88 3.227,84 4.034,80 4.843,90 4.882,90 4.921,90 4.960,90 4.999,90 31.788,90 58.577,90 58.694,40 58.810,90 58.927,40 59.043,90 59.160,40
III.
Sold la final de luna Sold la final de luna 806,96 1.613,92 2.420,88 3.227,84 4.034,80 4.843,90 4.882,90 4.921,90 4.960,90 4.999,90 31.788,90 58.577,90 58.694,40 58.810,90 58.927,40 59.043,90 59.160,40 62.767,90
curs euro mediu de 4.25 lei/euro la care s-au calculat ratele curente exprimate in euro
Luna 1 de executare a planului se considera prima luna de la data confirmarii si se estimeaza a fi Martie 2011
ANEXA 1 - Fluxul de numerar si programul de plati