Sunteți pe pagina 1din 5

PELERINAJ N ARA SFNT

7 Septembrie 13 Septembrie 2014


Zi! 1: Intilnire in aeroportul Otopeni orele 22.30 /6 sept. Plecare din Otopeni la 01.25
a.m -cu zbor E-!. !terizare pe "en-#urion $ Israel la ora 0%.00 a.m
&rans'er "en-#urion $ (azaret) cu oprire la O* $ "iserica +',ntului -are -ucenic
#.eor/.e) &E !0I0 $ Portul 1ec.i 2Ia''o3) #radinile persane)sosire N!"!ret#
$r%&' P(!"!)*(+ $it, -%te( ) cazare .i cina.
Zi! 2: (azaret) mic de4un se 1iziteaza: "iserica 2"unei 0estiri3) unde !r.an/.elul
#a1riil i-a adus +'intei 5ecioare -aria 1estea c6 1a na7te pe -esia ) "iserica 2Iz1orul
-aicii *omnului3) 8!(! #!IEII - "iserica din locul primei minuni s61,r7ite de
Iisus la nunta lui +imon) trans'ormarea apei 9n 1in) -:(&EE &!"O; $ "iserica
+c.imb6rii la 'a<6) unde *omnul le-a ar6tat ucenicilor 'irea +a dumnezeiasc6) ) cazare .i
cina. N!"!ret# $r%&' P(!"!)*(+ $it, -%te(
Zi! 3: mic de4un) 1izita la ;=: +5=(& IO;*!( ) 9n care a 'ost botezat *omnul $
slu4ba de s'in<ire a apei) &I"E;I!+ $ ora7ul construit de Irod cel -are 9n cinstea
>mp6ratului &iberiu -:(&EE 5E;I8I;IO;) unde Iisus a rostit 'rumoasa predic6 a
25ericirilor3 7i unde s-a ar6tat 9n1iat) instituind taina s',ntului botez) &!"#?! $
+6turarea celor cinci mii de oameni cu doi pe7ti 7i cinci p,ini +5=(&: PE&;: $
Pescuirea -inunat6) reprimirea +',ntului Petru 9n treapta apostoliei dup6 lep6darea de pe
-untele +ion) 8!PE;(!:- $ ora7ul lui Iisus) locul unde *omnul 7i-a 9nceput
acti1itatea +a mesianic6@
A/e"0m1't( R%m1'e.2 IERI-*N-!( +%i(e! 3*R*NET r%m!'e.2) -untele ispitirii
28arantania3) "iserica 2*udul lui Aa.eu3) -,n6stirea +',ntului #.erasim de la Iordan)
-,n6stirea ?oze1a 7i -oa7tele +',ntului Ioan Iacob ;om,nul) Pe7terile de la Bumran $
1edere /eneral645AREA 5*ARTA cazare4cina 5%'t 6!7i+ -%te( 8S#epere+ -%.e
-%te() 9et#(eem
Zi! 4: mic de4un) plecare spre Ierusalim: +e 1iziteaza: -untele m6slinilor) "iserica
>n6l<6rii *omnului la cer $ Eleon) "iserica 2&at6l nostru3) unde Iisus i-a 9n16<at pe
ucenici cum s6 se roa/e) #r6dina #.e<imani) locul mult iubit de *omnul) acolo unde
obi7nuia s6 se roa/e 7i unde a 'ost prins) "iserica +',ntului -orm,nt al -aicii
*omnului) 0alea 8.edronului) locul Cudec6<ii de apoi 7i Poarta de !ur) Aidul Pl,n/erii)
relic16 din &emplul cel s',nt) *rumul 8rucii cu cele 1% opriri) "iserica +'intei >n1ieri cu
#ol/ota) Piatra :n/erii) +',ntul -orm,nt 7i locul unde s-a a'lat +',nta 8ruce)
-untele +ion $ "iserica !dormirii +'intei 5ecioare -aria) 5oi7orul unde s-a petrecut
28ina cea de tain63 7i unde *u.ul +',nt s-a po/or,t peste apostoli) se 1iziteaza "iserica
(a7terii *omnului Iisus ?ristos cu +',nta Pe7ter6)in "et.leem@ "iserica +'intei
Ecaterina@ Pe7tera 5ericitului Ieronim) cel care a tradus pentru 9nt,ia oar6 +',nta
+criptur6@ "iserica 2#rota laptelui3 $ pe locul unde Pruncul +',nt a 'ost al6ptat $
continuare spre "E& +!?O:; D +atul p6storilor) unde s-au auzit c,nt6rile 9n/erilor 9n
noaptea na7teriiE cazare $ 2i'! 5%'t 6!7i+ -%te( 8S#epere+ -%.e -%te() 9et#(eem:
Zi! ;< mic de4un si ne indreptam catre /ranita cu IO;*!(I!@!--!( $tur de oras
incluzand -area -osc.ee si !m'itreatul ;oman) !--!(--untele -E"O)-
-!*!"!-PE&;!-!B:!"! 2!"!re $2i'! A55AN4LARSA -%te(
Zi! =<mic de4un)"is +' #?EO;#?E *I( -!*!"!.renumita prin mozaicurile din sec
0I))muntele (E"O- de unde a primit -OI+E tara promisa@deplasare spre
PE&;!)'aimoasa capitala a nabateenilor)a carei populatie a disparut misterios@drumul
serpuieste printr-un canion in/ust)dez1aluind incredibilul oras antic daltuit in stanca@seara
2!"!re .i 2i'! (! PETRA4LA 5AIS*N -%te(:
Zi! 7: mic de4un)1izitare EI( F!;E- D se 1iziteaza "iserica na7terii +',ntului Ioan
"otez6torul@ "iserica 21izit6rii3) pe locul unde -aica *omnului s-a 9nt,lnit cu
+',nta Elisabeta) mama +',ntului Ioan "otez6torul) iar pruncii au s6ltat de bucurie
9n p,ntecele lor@ Pe7tera 7i iz1orul +',ntului Ioan "otez6torul din pustiuE> T?R +e
%r!. TEL A3I3 .i JAF* p%rt:
-plecare din &E !0I0 spre ;O-!(I! orele 21.30) sosire "ucuresti orele 0.20 a.m
ATENTIE<
Participarea la slu4ba de peste noapte la +'antul -ormant)in Ierusalim cat si la
slu4bele de la "iserica (asterii )in "et.leem nu sunt obli/atorii pentru toti)a1and in
1edere ca acestea sunt peste noapte) 1or participa numai cei care cu ade1arat isi doresc.
PRET< @10 E?R
Pret( e.te 7!(!bi( pe'tr ' Arp +e 40 +e per.%!'e
+E;0I8II I(8:+E:
- &ransport aerian E-! Otopeni $ "en #urion $ Otopeni
- &aGele de aeroport )P:+ &!HEE PE(&;: IO;*!(I!
- 8azare cu mic de4un si cina Dbu'et suedezE .oteluri de 3 si % stele
ATENTIE: ;!&I(#: .otelurilor din Israel si aproape toate tarile arabe sunt cu o clasa
mai 4os decat .otelurile din tarile ci1ilizate europeneDParis)ondra);oma)etcE
- &ransport in Israel cu autocar cu aer condi<ionat
- #.id pe toata durata pelerina4ului :P;EO&)9i.eri2! *rt%+%B! R%m!'! Ier.!(im:
- Insotitor de /rup
-bacsis /.id si so'er
-taGe eGtra pentru di'erite intrari si transport cu masini pri1ate la ?oza1a)+' +a1a si &abor
Pret( ' i'2(+e <
)!.iAr!re! me+i2!(! .i 'i2i tr!'.p%rt( pe p!r2r. i'ter' C+e (! (%2( +e +%mi2i(i !(
tri.t(i (! Aer%p%rt *t%pe'i .i +e (! Aer%p%rt *t%pe'i (! (%2( +e
+e.ti'!tie !( tri.t(i:
)IN $AZ?L IN $ARE 6IN DR?P FA$ PARTE SI $ETATENI $ARE N? A?
$ETATENIE R*5ANA CeB REP?9LI$A 5*L6*3AE N? S?NT IN$L?SE IN
PRET NI$I TAFELE 6E 3IZA> A$ESTEA 3*R FI $*5?NI$ATE LA
5*5ENT?L P*TRI3ITG
-*bie2ti7e(e %pti%'!(e D 5antana lui Iacob)locul in care II+:+ s-a intalnit cu
+amarineanca-+!-!;I! )sau -ormintele 1ec.ilor patriar.i !0;!!- si I!8O" cu
sotiile lor +!;! si ;!8?E!) in ?E";O( si -ormintele lui !*!- si
E0!@-E9R*N .teH!r( (i 5AN3RI$)locul unde s'inta treime in c.ipul celor trei
in/eri s-au intalnit cu !0;!!- si +!;! )la ste4arul lui -an1ric @ pestera
EP;O+IO; )locul unde II+:+ a 1indecat cei 10 leprosi si +E"!+&I!)inc.isoarea
unde a 'ost inc.is ultima oara +' IO!( "O&EA!&O;: inainte de a-i 'i taiat capul de
I;O*@ 8alatoria pe -area #alileii cu corabia si ser1irea mesei pe tarmul acului
#.enizaret. !ceste obiecti1e optionale nu 'ac parte din circuitul turistic obisnuit si se 1or
realiza numai daca /rupul 1a decide. Este in eGclusi1itate-decizia /rupului.
$%.t( 2!merei .i'A(e !re ' .p(ime't +e 2;0 E?R4i' 2!"( i' 2!re .'t +%rit%ri .!
.te! .i'Ari i' 2!mer! 4 .! ! pr%b(eme +e !+!pt!re 2 !(te per.%!'eG
;ecomandarea este sa /asim solutii pentru a ordona corespunzator persoanele in camere
duble sau triple)pentru a nu incarca costul pac.etului cu inca 2;0 E?R )cat e suplimentul
de camera sin/le pt 6 nopti.
;epartizarea pe camere se 1a 'ace dupa consultarea in prealabil) a pelerinilor.
N*TA< *R6INEA $AZARIL*R SI 3IZITARII *9IE$TI3EL*R
RELIDI*ASE SE P*ATE 5*6IFI$A F?N$TIE 6E AN?5ITE E3ENI5ENTE
SI SIT?ATII SPE$IFI$E4 NEAFE$TIN6 $ARA$TERISTI$ILE DENERALE
ALE PR*DRA5?L?I SI NI3EL?L $ALITATI3 AL A$EST?IA:
I5P*RTANT<
)Pr%Ar!m( pe(eri'!H(i p%!te Ii m%+iIi2!t +e 2!tre 2%'+2!t%r( +e Arp i' I'2tie
+e !'mite .it!tii .pe2i!(e 2!re p%t i'ter7e'i4i' I.r!e(:
) I' 2!"( retr!Aerii +p! emitere! bi(et(i +e !7i%' pe'!(i"!re! e.te +e.t( +e m!re
i' I'2tie +e m%me't( retr!Aerii 4e.te !pr%Bim!ti7 i'tre =;)70J +i' pret( bi(et(i
+e !7i%'
) Tri.t( i.i !.m! ri.2ri(e +e !)i Ii reI"!t! i'tr!re! i' I.r!e( +e 2!tre !t%rit!ti(e
7!m!(e i.r!e(ie'e .i +e !2ee! e.te %b(iA!t 2! !2e.t! .! i'I%rme"e +i' t!r! !.pr!
%ri2!ri i'2i+e't petre2t 7re%+!t! i' !I!r! Ar!'ite(%r R%m!'iei4 pre2m .i !.pr!
%ri2!rei t!'Ae'te pe 2!re % !re 2 .t!t( I.r!e(:
)*rA!'i"!t%rii ' p%!t Ii I!2ti r!.p'"!t%ri pe'tr !.tIe( +e .it!tii 2e ' p%t Ii
+epi.t!te !'teri%r p(e2!rii:
)P!/!p%rt( trebie .! Iie 7!(!bi( = ('i +e (! +!t! i'tr!rii i' t!r! re.pe2ti7!
N*T
I - At%rit0Ki(e 7!m!(e L/i re"er70 +rept( +e ! reI"! i'tr!re! pe terit%ri(
.t!t(i ! %ri20rei per.%!'e 2!re ' pre"i't0 .Ii2ie't0 L'2re+ere 2#i!r +!20 !2e!.t!
! %bKi't !2%r+( pe'tr %bKi'ere! 7i"ei tri.ti2e: *rA!'i"!t%rii ' p%t Ii I02ti
r0.p'"0t%ri pe'tr !.tIe( +e .it!Kii 2e ' p%t Ii +epi.t!te !'teri%r p(e20rii: Tri.t(
L/i !.m0 ri.2ri(e +e !)i Ii reI"!t0 i'tr!re! /i +e !2ee! e.te %b(iA!t .0 i'I%rme"e
%rA!'i"!t%rii !.pr! %ri20ri i'2i+e't petre2t 7re%+!t0 L' !I!r! Ar!'iKe(%r
R%m1'iei4 pre2m /i !.pr! %ri20rei t!'Ae'Ke pe 2!re % !re 2 .t!te(e L' 2!re !re (%2
+e.I0/r!re! pe(eri'!H(i:
-5i'%rii trebie .0 L'+ep(i'e!.20 rm0t%!re(e 2%'+iKii pe'tr ! Ii (0.!Ki .0
i!.0 +i'K!r0< .0 20(0t%re!.20 2 2e( pKi' ' !+(t L'.%Kit%r> .0 !ib0 !.pr! (%r
!2%r+( !mbi(%r p0ri'Ki C.! !( p0ri'te(i 2!re ')i L'.%Ke/teE (eA!(i"!t (! '%t!ri!t>
!+(t( 2!re)i L'.%Ke/te4 L' 2!"( L' 2!re !2e.t! ' e.te '( +i'tre p0ri'Ki4 trebie .0
!ib! 2!"ier H+i2i!r pe 2!re .0)( pre"i'te (! Ir%'tier0E:
-Pr%Ar!m( !2Ki'ii p%!te Ii m%+iIi2!t +e 20tre 2%'+20t%r( +e Arp4 2!
%r+i'e +e +e.I0/r!re .! .e p%t L'(%2i 'e(e %bie2ti7e .! #%te(ri L' I'2Kie +e
!'mite
.it!Kii .pe2i!(e:
-$%mp!'i! !eri!'0 L/i re"er70 +rept( +e ! m%+iIi2! %r!r( +e "b%r:
- $!teA%ri! #%te(ri(%r /i ! miH(%!2e(%r +e tr!'.p%rt e.te 2e! %Ii2i!(0 pe'tr
I.r!e(4 I%r+!'i! /i EAipt
-9!A!He< b!A!H( +e 2!(0 C1 b2:E m!B: 23 MA8per.:4 b!A!H( +e m1'0 m!B: 10
MA8per.: CI0r0 (i2#i+e4 2%.meti2e4 %bie2te t0i%!.e .! !.2Kite (! b!A!H( +e m!'!
4!2e.te! p%t Ii p.e i' b!A!H( +e 2!(!E
- 6i.tribti! 2!mere(%r (! #%te( .e I!2e +e 2!tre re2epti! !2e.ti!> pr%b(eme(e
(eA!te +e !mp(!.!re! .! !.pe2t( 2!merei .e re"%(7! +e 2!tre tri.t +ire2t (!
re2eptie4 !.i.t!t +e i'.%tit%r( +e Arp:
- Pe'tr !'mite I!2i(it!ti +i' #%te( .! +i' 2!mer!4 #%te(ier( p%!te .%(i2it!
t!Be .p(ime't!re Cmi'ib!r8IriAi+er4 .eiI et2:E> i' m%me't( .%.irii (! #%te( .%(i2it!ti
re2epti%'er(i .! 7! i'I%rme"e 2 eB!2tit!te !.pr! (%r:
JJJJ
- *rA!'i"!t%rii ' .e %b(iA! .! A!.e!.2! p!rt!H per.%!'e(%r 2!re 2!(!t%re.2
.i'Are
) Ai2i !7em ' 2!" .pe2iIi2 .i !'me4+!2! % per.%!'! 2!(!t%re.te .i'Ar! .i
').i A!.e.te % per.%!'! 2 2!re .! .te! i' 2!mer! 4!t'2i eBtr!2%.t( e.te 2e( !Iere't
'ei 2!mere .i'A(e4!+i2! i' 2!"( '%.tr pt 7 "i(e4= '%pti 4(! #%te(ri(e i'+i2!te m!i
..< !7em ' .p(ime't +e 2;0 E?R:
)6!te +e 2%'t!2t<
5AR$ELA ST*I$A)*rA!'i"!t%r +i' p!rte! AAe'tiei 9:P:PEA$E TRA3EL
Jer.!(em)I.r!e(
92re.ti )R%m!'i!
Te( 0722=N2740
Te( 0218=@@:22:2=
A+re.! +e m!i(< Itrem!r2e(!OAm!i(:2%m