Sunteți pe pagina 1din 14

Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia

1
Grup
Eie G-nevid si *: GxGG, (x,v)x*v, x,v G.
Axiomele grupului:
G1. (x*v)*: x*(v*:) x,v,:eG (asociativitatea);
G2. - eeG astIel nct x*e e*x x, xeG (e element neutru);
G3. xeG - x`eG astIel nct x`*x x*x` e (x` simetricul lui x);
dac G4. x*v v*x, x,veG grupul este comutativ (sau abelian).
Exemple
1. (Z,), (Q,), (R,), (C,) grupuri comutative;
2. (R
n
,) grupul resturilor modulo n, comutativ;
3. (M
n
(Z),) grupul matricilor ptrate de ordin n cu elemente din Z;
4. (K, o) grupul lui Klein (al simetriilor Ia| de sistemul de coordonate),
comutativ;
5. (o
n
, o) grupul simetric de grad n (al permutrilor de n elemente) nu este
comutativ;
DeIini|ia 1. Fie (G,) grup, HcG, H este subgrup dac x,veH x*veH yi xeH
xeH (x` este simetricul lui x n raport cu operajia );
Eie grupurile (G
1
,), (G
2
,A):
DeIini|ia 2. f:G
1
G
2
se numeyte morfism de grupuri dac f(xv)f(x)Af(v), x,veG
1
.
DeIini|ia 3. f:G
1
G
2
se numeyte izomorfism de grupuri dac f este bijectiv yi
f(xv)f(x)Af(v), x,veG
1
.
DeIini|ia 4. f:G
1
G
2
se numeyte automorfism (endomorfism) al grupului G
1
, dac f
este un izomorfism (morfism).
Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia
2
Caz general
Eie pe R opera|ia x vaxv-abx-abvb(ab1), x,v R. Se cere:
1. S se arate c, x,v R x va(x-b)(v-b)b;
2. S se arate c f :RR, f(t)a(t-b), este Iunc|ie bijectiv care veriIic totodat
f(x v)f(x) f(v), x,v R;
3. n cazul alegerii a ~ 0 considernd H (b; ), respectiv n cazul alegerii a 0
considernd H (- ;b), s se arate c, x,v H, are loc x v H;
4. n cazul alegerii a ~ 0 considernd H (b; ), respectiv n cazul alegerii a 0
considernd H (- ;b), s se arate c f :HR
+
`
, f(t)a(t-b), este izomorIism de la
(H; ) la (R
+
`
; ) ;
5. S se arate c, x,v R, are loc x y y x ;
6. S se arate c - x,y Q\ Z nct x y Z;
7. S se arate c - x,y R\ Q nct x y Z;
8. S se arate c x,v,: R, are loc ( x y ) z x ( y z ) ;
9. S se arate c -e R nct, x R, veriIic x e e x x ;
10.S se arate c, x R\ b }, -x R\ b } nct x x' x' x
1
a
b;
11.n cazul alegerii a ~ 0, considernd H (b; ), respectiv n cazul alegerii a0,
considernd H(- ;b), s se determine ce Iel de structur este (H, );
12.S se rezolve ecua|ia
1
x b x a A B C
a
|
+ = +
|
\ .
, x (0, ), unde A"an"-b-c,
B"an"-bc, Cac
2
b, c Z;
13.S se arate c -u R nct x R veriIic x u u x u;
14.S se determine valoarea expresiei
E(-"an") (-"an"1) ... (-2) (-1) 0 1 2 ... ("an"-1) ("an");
15.S se arate c, x,v,: R, x v :a
2
(x-b)(v-b)(:-b)b;
16.S se rezolve n R ecua|ia ("an"x
2
-xb) (x
2
-"an"xb)b;
17.S se rezolve n R ecua|ia (b-,b,d
x
) (log
d
x) (b-1C
x
`an`
)b, d N, d >2;
18.S se arate c , )
1
...
n
n
de nori
A A A a A b b

= +

, n N, A Iiind un numr real liber


ales, spre exemplu A `an`;
19.S se determine cel mai mic numr n N* cu proprietatea
(b1) (b2) (b3) ... n>"an";
20.S se rezolve n R ecua|ia x x x x xa
4
A
5
b, A Iiind un numr real liber ales, spre
exemplu A `an`.
Rezolvare
1. Se veriIic imediat, prin calcul direct:
x va(x-b)(v-b)ba(xv-bx-bvb2 )baxv-abx-abvb(ab1)
2. JustiIicarea bijectivit|ii Iunc|iei f :RR, f(t)a(t-b), este imediat, ca Iunc|ie de gradul
nti. ConIorm cu
x va(x-b)(v-b)b x v-ba(x-b)(v-b), a a(x v-b)a(x-b) a(v-b)
Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia
3
este chiar cerin|a, respectiv f(x v)f(x) f(v).
3. Eie x H (x-b) >0 si v H(v-b) >0 si atunci (x-b)(v-b) >0, dar cum a este constant
nenul si de semn prestabilit, apartenen|a a(x-b)(v-b)bx v H este justiIicat.
4. Varia|ia Iunc|iei f :RR f(t)a(t-b), studiat anterior, arat imediat c restric|ia
f :H R
`
+
este bijectiv. Tot din datele anterioare, este evident c H este parte stabil a
structurii (R; ) (item 3) si c are loc proprietatea de morIism (item 2), izomorIismul
Iiind astIel demonstrat.
5. Comutativitatea este imediat
6. Lund x va(x-b)(v-b)b si alegnd x-b
2
3
si v-b
3
2
, deoarece b Z, evident x,v Q\Z si
x vab Z.
7. Pe aceeasi idee, alegnd x-b 2 -1 si v-b 2 1, se va ob|ine x,v R\Q si x vab Z.
Se observ c alegerea nu este unic, admi|nd chiar o inIinitate de posibilit|i.
8. Asociativitatea se demonstreaz prin calcul
9. Din x va(x-b)(v-b)b si x ex conduce la a(x-b)(e-b)bx din care se ob|ine
1
e b
a
= +
10.Dubla egalitate x x'x' x
1
b
a
+ se reduce de Iapt la x x'
1
b
a
+ care se exprim n Iorma
a(x-b)(x'-b)b
1
b
a
+ , ob|innd
, )
2
1
' x b
a x b
= +

care este n mod evident din R\b},


justiIicnd aIirma|ia din item 1.
11.Structura (H; ) se dovedeste grup comutativ, veriIicarea propriet|ilor Iiind asigurat de
concluzii anterioare.
12.Cum
1 1
, e b x b x a A B C
a a
|
= + + = +
|
\ .
devine x xa A BC, adic a(x-
b)
2
ba ("an"-b-c)("an"-bc)ac
2
b. Observnd diIeren|a de ptrate, din a(x-
b)
2
a |("an"-b)
2
-c
2
|ac
2
se ob|ine (x-b)
2
("an"-b)
2
si n Iinal x"an", n condi|ia alegerii
evidente 2b-"an"0"an"-b.
13.Din x va(x-b)(v-b)b se observ qb cu proprietatea men|ionat, x uu xu.
14.Cum b se regseste printre ,Iactorii ce compun expresia E , rspunsul la este Eb.
15.Se ob|ine prin calcul Iolosind x va(x-b)(v-b)b.
16.Ecua|ia ("an"x
2
-xb) (x
2
-"an"xb)b devine ("an"x
2
-x)(x
2
-"an"x)0 si rspunsul va Ii
1
0;"an";
"an"
x

e
`
)
.
17.Ecua|ia devine (d
x
-,b, )(log
d
x-b )
, )
"an"
1
x
C 0 , deci
, ,
log ; ; 0;"an"
b
d
x b d e .
18.IzomorIismul conduce imediat la , )
1
1 2
1
...
n
n
n k
k
x x x a x b b

=
= +
[
si astIel identitatea
, )
1
...
n
n
de n ori
A A A a A b b

= +

este evident.
19. (b1) (b2) (b 3) ... na
n-b-1
(n-b)!b si astIel se determin imediat rspunsul.
20. x x x x xa
4
(x-b)
5
b si a
4
(x-b)
5
b a
4
A
5
b solu|ia xAb.
Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia
4
Probleme rezolvate
1. Pe mul|imea numerelor reale deIinim opera|ia x v xv 4x 4v 12 .
a) S se veriIice c x v (x 4)( v 4) 4 pentru orice x, v R .
b) S se calculeze x (4) , unde x este numr real.
c) Stiind c opera|ia , este asociativ, s se calculeze (2009) (2008) ... 2008
2009 .
R. a) Se veriIic prin calcul direct:
(x 4)( v 4) 4 xv4x 4v 16-12 xv 4x 4v 12 x v.
b) x (4) (x4)( 4 4) 4 (x4) 0 4 4, x R.
c) (2009) (2008) ... 2008 2009
, ) , ) , ) , ) , )
4
4
2009 2008 ... 5 4 3 ... 2008 2009
=
=

b)
din
punctul
= 4.
2. Pe mul|imea numerelor reale deIinim opera|ia x v 2xv 6x 6v 21.
a) S se arate c x v 2(x 3)( v 3) 3 , pentru orice x, v R.
b) S se rezolve n mul|imea numerelor reale ecua|ia x x 11.
c) Stiind c opera|ia , este asociativ, s se calculeze 1 2 3 ... 2009 .
R. a) Prin calcul direct ob|inem 2(x 3)( v 3) 3 2(xv 3x 3v 9)3
2xv 6x 6v932xv 6x 6v12 x v .
b) x x 11 2(x 3)( x 3) 3 11 2(x3)
2
8 (x3)
2
4 x3+2. S1, 5}.
c) Calculm x 3 2(x 3)( 3 3) 3 2(x 3) 0 33, oricare ar Ii x R. n
termenii compunerii 1 2 3 ... 2009 exist 9 3 = si din calculul precedent
rezultatul calculului este 3.
3. Pe mul|imea numerelor reale se consider legea de compozi|ie x v xv 2(x v) 6.
a) S se arate c x v (x 2)( v 2) 2, oricare ar Ii x, v R .
b) S se demonstreze c x 2 2 , oricare ar Ii x R .
c) Stiind c legea de compozi|ie , este asociativ, s se calculeze valoarea expresiei
E (2009) (2008) . (1) 0 1 2 . 2009 .
R. a) Prin calcul direct (x 2)( v 2) 2 xv 2x 2v 4 2 xv 2x 2v 2 x v.
b) x 2 (x 2)( 2 2) 2 (x 2) 0 2 2, oricare ar Ii x R.
c) , ) , ) , )

2
2
2
2009 2008 1 0 1 2 20092 E
=
=
=
= . .

conIorm
punctului b).
Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia
5
4. Se consider mul|imea G A
x
, x Z} , unde matricea
1 0 0
0 1 0 ,
0 1
x
A x
x
|
|
= e
|
|
\ .
Z.
a) S se veriIice c A
x
A
v
A
xv
, unde x, v Z .
b) Stiind c mul|imea G mpreun cu opera|ia de nmul|ire a matricelor Iormeaz o
structur de grup, s se determine elementul neutru al grupului (G, ) .
c) S se arate c Iunc|ia f : ZG, f (x) A
x
este morIism ntre grupurile (Z,) si (G, ).
R. a)
1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 0 1
x v x v
A A A
x v x v
+
| | |
| | |
= = =
| | |
| | |
+
\ . \ . \ .
b) Element neutru este A
e
, e Z si A
x
A
e
A
x
x e x e 0 si
2
1 0 0
0 1 0
0 0 1
e
A I
|
|
= =
|
|
\ .
.
c) O Iunc|ie f : G
1
G
2
este morIism dac f (x v) f (x) f (v), x,v G
1
. Calculm
, ) , ) , ) , ) , ) , )
)
punctul
a
f x v A x v A x A v f x f v + = + = + = + , x,v Z si f este izomorIism de
la Z la G.
5. Pe mul|imea numerelor reale se consider legea de compozi|ie x v (x 4)( v 4) 4 .
a) S se determine elementul neutru al legii de compozi|ie.
b) S se rezolve n mul|imea numerelor reale ecua|ia x x x x .
c) S se determine dou numere a,b Q \ Z astIel nct a b N.
R. a) Elementul neutru: exist e R astIel nct oricare ar Ii x R s avem: x e e x x.
x e (x 4)( e 4) 4 (x 4)( e 4) 4 x (x 4)( e 4) x4 e 4 1
e 5.
b) x x x (x 4) (x 4) (x 4) 4 (x 4)
3
4 (x 4)
3
4 x
(x4)
3
(x4) 0 (x 4) |(x 4)
2
1| 0 x
1
0 si (x 4)
2
10(x4)
2
1
x 4 + 1 x
2
3 si x
3
5.
c)a,b Q\Z , ) , ) , , cu , , , , 0, 0, 1, 1, , 1, , 1
m p
a b m n p q n p n p m n p q
n q
= = e = = = = = = N
si calculm
4 4
4 4 4 4
m p m n p q
a b
n q n q
|
|
= + = +
| |
\ .
\ .
. Cum a b N atunci
, ) , )
4 4
/ 4
si / 4
m n p q
q m n n p q
n q

e N
. Lum valori pentru n si q , n 3 si
q 5, atunci 5 / (m 4 3)

m 17 si 3 / (p 4 5)

p 23. Ob|inem
17 23
si
3 5
a b = =
, iar
Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia
6
17 23 17 12 23 20 5 3
4 4 4 4 4 1 4 5 .
3 5 3 5 3 5
a b

| |
= + = + = + = + = e
| |
\ .\ .
N
Obs. Se
pot lua si alte valori pentru n si q.
6. Pe mul|imea numerelor reale se consider legea de compozi|ie x v
3 3
3
1 x v + .
a) S se demonstreze c x (x) 1, oricare ar Ii x real.
b) S se arate c legea de compozi|ie , este asociativ.
c) S se calculeze (4) (3) ... 3 4 .
R. a) , ) , )
3
3 3 3 3 3
3
1 1 1 1 x x x x x x = + = = = , x R.
b) Asociativitatea: x (v :) (x v) :, x,v,: R.
Calculm , )
, )
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
3
1 1 1 2 x v : x v : x v : x v : = + = + + = + + si
, )
, )
3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
3
3 3 3
3
1 1 1 1 1
2
x v : x v : x v : x v :
x v :
= + = + + = + + =
= + +

,
cei doi termeni sunt egali si legea de compozi|ie este asociativ.
c) (4) (3) ... 3 4 (4) (3) (2) (1) 0 1 2 3 4 si din punctul a)
ob|inem
, ) , ) , ) , ) , ) , ) , ) , )
3 3
1 1 1 1
3 3
4 4 3 3 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0
= = = =
= =
= =

, ) , ) , )
3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3
3 3 0 3 3 1 0 7 0 7 0 1 8 2 = = + = = + = = .
7. Pe mul|imea numerelor reale se deIineste legea de compozi|ie x v xv 7(x v) 42 .
a) S se calculeze 2 ( 2) .
b) S se veriIice c x y (x 7)( v 7) 7, oricare ar Ii x, v R .
c) Stiind c legea de compozi|ie , este asociativ, s se rezolve n mul|imea numerelor
reale ecua|ia x x x x .
R. a) 2 ( 2) 2 (2) 7(22) 42 4042 38.
b) (x 7)( v 7) 7 xv 7v 7x 49 7 xv 7v 7x 42 x v, x,v R.
c) Calculm x x x |(x 7)
2
-7| x |(x 7)
2
77|(x 7) 7(x 7)
3
7 si
ecua|ia va Ii: (x 7)
3
7 x (x 7)
3
(x 7) 0 (x 7)| (x 7)
2
1| 0
(x 7) 0 si (x 7)
2
1 0, x
1
7 si (x 7)
2
1 x 7 1 sau x 7 1
x
2
6 si x
3
8.
8. Se consider mul|imea M |k;) R, k R si opera|ia x - v xv k(x v) k
2
k ,
oricare ar Ii x, v R.
a) S se determine k R astIel nct 2 - 3 2 .
b) Pentru k 2 s se rezolve n M ecua|ia x - x 6 .
c) S se demonstreze c pentru orice x, v M , rezult c x - v M.
Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia
7
R. a) 2 - 3 2 3 k(2 3) k
2
k 6 5k k
2
k k
2
4k 6 k
2
4k 6 2
k
2
4k 4 0 (k 2)
2
0 k 2.
b) x - v xv 2(x v) 6 x
2
4x 6 6 x
2
4x 0 x(x 4) 0 x
1
0 si
x
2
4.
c)
, )
, ) , ) , )
, )
2
2
0
,
0
0 0
, , .
x k x k
x v M
v k v k
x k v k xv k x v k k
xv k x v k k k x v M x v M
> >

e

> >

> + + > +
+ + + > - e e
9. Se consider mul|imea , )
0
0 0 0
0
a a
M A a a
a a

|

|
= = e
`
|
|
\ .
)
R .
a) S se veriIice dac A(a) A(b) A(2ab) , oricare ar Ii numerele reale a si b.
b) S se arate c
1
2
A
|
|
\ .
este element neutru Ia| de opera|ia de nmul|ire a matricelor
pe M.
c) S se determine simetricul elementului A(1) M n raport cu opera|ia de nmul|ire a
matricelor pe mul|imea M.
R. a) , ) , )
0 0
0 0 0 ,
si 0 0 0 ,
0 0
a a b b
A a a A b b
a a b b
| |
| |
= e = e
| |
| |
\ . \ .
R R si calculm A(a) A(b):
, ) , )
, )
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
2 0 2
0 0 0 2
2 0 2
a a b b ab ab ab ab
A a A b
a a b b ab ab ab ab
ab ab
A ab
ab ab
+ +
| | |
| | |
= = =
| | |
| | |
+ +
\ . \ . \ .
|
|
= =
|
|
\ .
.
b) Calculm , ) , )
)
1 1
2
2 2
punctul
a
A a A A a A a
| |
= =
| |
\ . \ .
si atunci
1
2
A
|
|
\ .
este element
neutru.
c) , )
1 0 1
1 0 0 0
1 0 1
A
|
|
=
|
|
\ .
si elementul simetric este inversa matricei A
-1
(1) si trebuie s
avem A(1) A
-1
(1)
1
2
A
|
|
\ .
. Notm A
-1
(1) A(e), e R A(1) A(e) A(2 1 e)
Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia
8
A(2e) si A(2e)
1
2
A
|
|
\ .
, se ob|ine
1 1
2
2 4
e e = = . Ob|inem A
-1
(1)
1
4
A
|
|
\ .
.
10. Pe mul|imea numerelor ntregi se deIinesc legile de compozi|ie x - v x v 3 si
x v (x 3)( v 3) 3.
a) S se rezolve n mul|imea numerelor ntregi ecua|ia x x x - x .
b) S se determine numrul ntreg a care are proprietatea c x a3, oricare ar Ii
numrul ntreg x .
c) S se rezolve sistemul de ecua|ii
, )
, )
1 4
1 5
x v
x v
- + =


, unde x, v Z.
R. a) x x (x 3)
2
3 si x - x 2x 3, ob|inem ecua|ia: (x 3)
2
3 2x 3
x
2
8x 15 0 care are solu|iile x
1
3 si x
2
5, numere ntregi.
b) x a3 (x 3)( a 3) 3 3 (x 3)( a 3) 0 pentru a 3 si oricare ar Ii
x Z.
c)
, )
, )
, ) , )
1 4 1 3 4
6
3 1 3 3 5 2 2 6 3 5 1 5
6
6
2 2 4 : 2 2
/ 2 4 2, 4
x v x v
x v
x v x v x v
x v
x v
x v x v
v v x
- + = + + =
+ =+ = + + + = =

+ =
+ =+ = + =

= = =

si solu|ia este perechea (4;2).


11. Pe mul|imea numerelor reale se consider legea de compozi|ie x-vxv5(xv)30.
a) S se demonstreze c x-v(x5)(v5)5, oricare ar Ii x,v R.
b) S se determine elementul neutru al legii de compozi|ie ,-.
c) Stiind c legea de compozi|ie ,- este asociativ, s se rezolve n mul|imea numerelor
reale ecua|ia x-x-xx.
R. a) (x5)(v5)5 xv 5v5x 255 xv 5(xv) 30 x-v.
b) e R este element neutru dac x-e x, oricare ar Ii x R. Atunci (x5)(e5)5x
(x5)(e5) (x5)0 (x5)(e6) 0 e 6 R. Acelasi element neutru se ob|ine si
pentru e-xx.
c)
, ) , ) , ) , )
2 2 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 x x x x x x x x
1 1
- - = + - = + + = +
] ]
. Ecua|ia va
Ii:
, ) , ) , ) , ) , )
3 3 2
5 5 5 5 0 5 5 1 0 x x x x x x
1
+ = = =
]
x 50, x
1
5
si , ) , )
2 2
2 3
5 1 0 5 1 5 1 6, 4 x x x x x = = = = = . Solu|ii 4,5,6}.
12. Pe mul|imea numerelor reale se consider legea de compozi|ie
Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia
9
, ) , )
2 2 2 x v x v - = + .
a) S se rezolve ecua|ia x-xx, unde x R.
b) S se demonstreze c legea de compozi|ie ,- este asociativ.
c) S se determine elementul neutru al legii de compozi|ie ,-.
R. a)
, ) , ) , )
2
2 2 2 2 2 x x x x x - = + = + si se ob|ine ecua|ia:
, ) , ) , ) , ) , )
2 2
2 2 2 2 0 2 2 1 0 x x x x x x + = = = cu solu|iile
1 2
2
si 2 1
x x = = + .
b) Asociativitatea: x-, v-:)( x-v)-:, x,v,: R. Calculm Iiecare termen:
, ) , ) , ) , ) , )
, ) , ) , )
( ) 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
x v : x v : x v :
x v :
1 1
- - = - + = + +
] ]
+ = +
, ) , ) , ) , ) , )
, ) , ) , )
( ) 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
x v : x v : x v :
x v :
1 1
- - = + - = + +
] ]
+ = +
Cei doi termeni sunt egali si legea de compozi|ie este asociativ.
c) Elementul neutru: -e R astIel nct x R s avem: x-e e-x x. Trebuie
determinat e din egalitatea: x-e x, deoarece legea de compozi|ie este evident
comutativ.
, ) , ) , ) , ) , )
, ) , )
2 2 2 2 2 2 0
2 2 1 0 2 1 0 2 1
x e x x e x
x e e e
+ = =
= = = + eR
este element neutru.
13. Pe mul|imea numerelor reale se deIineste legea de compozi|ie x-vxvm, unde m este
numr real.
a) S se arate c legea de compozi|ie "-" este asociativ.
b) S se determine m astIel nct e 6 s Iie elementul neutru al legii "-".
c) S se determine m astIel nct
, ) , )
3 2 3 3 2 m - - - = .
R. a) asociativitatea: x-(v-:) (x-v)-: , x,v,: R. Calculm Iiecare termen:
x-(v-:) x-(v:m) x(v:m)m xv:2m
si (x-v)-: (xvm)-: (xvm ): m xv:2m, cei doi termeni sunt egali si
asociativitatea este demonstrat.
b) Elementul neutru: x-ee-xx, x R. Legea de compozi|ie este evident
comutativ si atunci ajunge x-e x x6 mx m6.
Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia
10
c)
, ) , ) , ) , )
3 2 3 3 3 2 3 m m
1
- - - = - - - ==
]
3 +
, )
, ) , )
2 2 2 2 2 4 2
m
m m m m m m m m
+ -
- + - = + + =
si se ob|ine: 4 2 3 2 4 4 2 m m = = si 2 m = .
14. Pe mul|imea numerelor reale, se consider legea de compozi|ie deIinit prin
xvxvxv2 .
a) S se arate c legea ' este asociativ.
b) S se arate c, pentru oricare x,v(1,), rezult c xv (1,).
c) S se determine aR cu proprietatea c xaa, oricare ar Ii xR.
R. a) asociativitatea: x-(v-:) (x-v)-: , x,v,: R. Calculm Iiecare termen:
x-(v-:) x-(v:v:2) x(v:v:2)x(v:v:2)2
xv:xvx:2xxv:v:22xv:xvx:v:xv:.
si (x-v)-: (xvxv2)-: (xvxv2):(xvxv2) : 2
xv:x:v:2:xvxv2:2 xv:xvx:v:xv:, cei doi termeni sunt egali si
asociativitatea este demonstrat.
b)
, ) , ) , )
1 1 0
, 1, 1 1 0
1 1 0
x x
x v x v
v v
> >

e + >

> >

1 0 1 2 1 (1, ) xv x v xv x v x v + > + + > - e + .


c) , )
2 2 2 2 2 1 x a a xa x a a xa a x a x x a - = + = = = = .
15. Pe mul|imea R se consider legea de compozi|ie x-v2xvxv1.
a) S se arate c x-vxv(1x)(1v), oricare ar Ii x,vR.
b) S se arate c legea de compozi|ie ,- este asociativ.
c) S se rezolve n mul|imea numerelor reale ecua|ia x- (1x)0.
R. a) xv(1x)(1v)xv1xvxv2xvxv1x-v, x,vR
b) asociativitatea: x-(v-:) (x-v)-: , x,v,: R. Calculm Iiecare termen:
x-(v-:) x-|2v: v:1|2x|2v: v:1| x|2v: v:1|1
4xv:2xv2x:2xx2v:v:114xv:2(xvx:v:)xv:.
si (x-v)-:|2xvxv1| -:2|2xvxv1|z|2xvxv1| :1
4xv:2x:2v:2:2xvxv1:14xv:2(x:v:xv)xv:, cei doi termeni
sunt egali si asociativitatea este demonstrat.
c) x- (1x)0x(1x)(1x)|1(1x)|0x
2
(1x)
2
0x
1
0 si x
2
1.
16. Pe mul|imea numerelor reale se deIineste legea de compozi|ie x-vxv2x2v2.
a) S se rezolve n mul|imea numerelor reale ecua|ia x-410.
b) S se determine aR astIel nct x-aa-xa, oricare ar Ii xR.
Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia
11
c) Stiind c legea ,- este asociativ, s se calculeze
1 2 4018
...
2009 2009 2009
- - -
R. a) x-4104x2x242102x4x2.
b) x-aaxa2x2a2axaa2x2a(x1)2(x1) a2R.
c)

2
2
2
1 2 4018 1 2 4017 4018
... ... 2
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
=
=
=
- - - = - - - - =

conIorm punctului
precedent.
Probleme propuse
17. Pe mul|imea Z se consider legile de compozi|ie xvxv1 , xvaxbv1, cu a,bZ si
Iunc|ia f (x)x2, f :ZZ,
a) S se demonstreze c x (1)(1) xx , oricare ar Ii xZ .
b) S se determine a,bZ pentru care legea de compozi|ie , este asociativ.
c) Dac ab1 s se arate c Iunc|ia f este morIism ntre grupurile (Z,) si (Z,).
18. Se consider mul|imea Gab 2 , a,b Z, a
2
2b
2
1}.
a) S se veriIice c 32 2 G .
b) S se demonstreze c x v G, pentru x, v G .
c) S se arate c orice element din mul|imea G are invers n G n raport cu nmul|irea
numerelor reale.
19. Pe mul|imea numerelor reale se deIineste legea de compozi|ie x v 2
xv
.
a) S se calculeze 2008 (2008).
b) S se rezolve n R ecua|ia x x
2
64 .
c) S se demonstreze c nu exist x,v,: R pentru care (x v) : 2
:
.
20. Pe mul|imea R se deIineste legea de compozi|ie
3 3
3
x v x v - = + .
a) S se calculeze x*0.
b) S se demonstreze c legea ,* este asociativ.
c) Stiind c x
0
Q si x
n
x
0
*x
n1
, oricare ar Ii n N` , s se arate c x* Q.
21. Se consider mul|imea G(2,) si opera|ia x vxv2(xv)6, x,v G.
a) S se arate c x v(x2)(v2)2, x,v G .
b) S se demonstreze c x v G, pentru x,v G.
c) S se aIle elementele simetrizabile ale mul|imii G n raport cu legea " ".
22. Se consider mul|imea G(0,)\1} si opera|ia x vx
3ln v
, x,v G.
a) S se determine mul|imea solu|iilor reale ale ecua|iei x e 1, unde e este baza
logaritmului natural.
b) S se demonstreze c x v G , pentru x,v G.
Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia
12
c) S se arate c opera|ia , este asociativ pe mul|imea G.
23. Pe mul|imea numerelor reale se consider legea de compozi|ie
x*v2xv6x6v21, pentru orice x,v R.
a) S se arate c x*v2(x3)(v3)3 pentru orice x,v R.
b) S se rezolve n R ecua|ia 5x*5x11.
c) S se determine elementele simetrizabile n raport cu legea "*".
24. Eie mul|imea Gab 3 , a,b Z, a
2
3b
2
1}.
a) S se veriIice dac 0 si 1 apar|in mul|imii G.
b) S se demonstreze c pentru orice x, v G avem x v G .
c) S se arate c dac x G, atunci
1
x
G.
25. Pe R se consider legea de compozi|ie asociativ x vxv1.
a) S se calculeze 2007 2008.
b) S se rezolve n R inecua|ia x x
2
_ 3.
c) Eie mul|imea An N
`
, n_2 si
0 1 2
6
n n n
C C C n = + }. S se determine numrul
elementelor mul|imii A .
26. Se consider mul|imea G(1,1) si legea de compozi|ie *
1
x v
x v
xv
+
=
+
,
x, v G .
a) S se rezolve n G ecua|ia x*x
4
5
.
b) S se veriIice egalitatea
, ) , ) , ) , )
, ) , ) , ) , )
1 1 1 1
1 1 1 1
x v x v
x v
x v x v
+ +
- =
+ + +
, x, v G.
c) S se arate c pentru oricare x, v G rezult c x*v G.
27. Pe mul|imea numerelor reale deIinim legea de compozi|ie x vxv3x3v6,
x,v R.
a) S se arate c x v(x3)(v3)3, x,v R.
b) S se determine elementul neutru, stiind c legea de compozi|ie , este asociativ
si comutativ.
c) S se determine n N, n_2 astIel nct
2 2
C 13
n n
C = .
28. Pe mul|imea numerelor ntregi deIinim legile de compozi|ie x*vxv3 si
x vxv3(xv)12 .
a) S se rezolve n Z ecua|ia x x12.
b) S se arate c 1 (2*3)(1 2)*(1 3).
c) S se rezolve n mul|imea ZZ sistemul
, )
, )
3 2
4 10
x v
x v
- =


.
29. Pe mul|imea numerelor ntregi se deIineste legea de compozi|iex vxv11.
Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia
13
a) S se arate c legea de compozi|ie , este asociativ.
b) S se rezolve ecua|ia
6 ori x
... 1
de
x x x =

.
c) S se demonstreze c (Z, ) este grup comutativ.
30. Pe mul|imea numerelor reale R se consider legea de compozi|ie x vxv2(xv)6.
a) S se veriIice c x v(x2)(v2)2, x,v R.
b) S se demonstreze c x 22 oricare ar Ii x R.
c) Stiind c legea de compozi|ie , este asociativ, s se calculeze expresia
E(2008) (2007) . (1) 0 1 2 . 2008 .
31. Pe mul|imea G(1,1) se consider legea de compozi|ie *
1
x v
x v
xv
+
=
+
.
Eie Iunc|ia f:(-1,1)

(0,4),
, )
1
1
x
f x
x

=
+
a) S se calculeze
1 1
2 2
- .
b) S se veriIice c f(x*v)f(x)*f(v), x,v G.
c) S se demonstreze c legea "*" este asociativ.
32. Pe mul|imea R se deIineste legea de compozi|ie x vxv10(xv)110.
a) S se veriIice c x v(x10)(v10)10 , oricare ar Ii x,v R.
b) S se calculeze
1 1
20 20
C C
c) S se rezolve ecua|ia x (x1)10 , unde x R.
33. Se consider mul|imea
, ,
x
G A x = eZ , unde matricea
1 0 0
0 1 0
0 1
x
A
x
|
|
=
|
|
\ .
,x Z.
a) S se veriIice c A
x
A
v
A
xv
, unde x,v Z.
b) S se determine elementul neutru din grupul (G, ).
c) S se demonstreze c Iunc|ia f :ZG, f (x)A
x
este morIism de grupuri.
34. Pe mul|imea numerelor reale R se consider legea de compozi|ie deIinit astIel
x*vxvxv2.
a) S se demonstreze c x*v(x1)(v1)1, oricare ar Ii x,v R.
b) S se demonstreze c legea ,* este asociativ.
c) S se calculeze
1 2 2008
* *...*
2 2 2
.
35. Se deIineste pe mul|imea numerelor reale legea de compozi|ie asociativ
x*vxv6x6v42, pentru orice x,v R .
a) S se arate c x*v(x6)(v6)6, oricare ar Ii x,v R.
b) S se rezolve n R ecua|ia x * x * x * xx.
c) S se calculeze 1* 2 * 3 * ... * 2008.
36. Pe mul|imea numerelor reale se deIineste legea de compozi|ie
Structuri algebrice, grupuri, probleme bacalaureat Jirgil-Mihail Zaharia
14
x*vxv 2008 (xv)2008 2008 , oricare ar Ii x,v R.
a) S se arate c x*v(x 2008 )(v 2008 ) 2008 , oricare ar Ii x,v R.
b) S se determine elementul neutru al legii de compozi|ie ,* pe mul|imea R.
c) Stiind c legea de compozi|ie ,* este asociativ, s se calculeze
( 2008 ) * ( 2007 ) * ...* 0 *...* ( 2007 ) * ( 2008 ).
37. Pe Z se deIineste legea de compozi|ie asociativ x*v3xv7x7v14.
a) S se determine elementul neutru al legii "*" .
b) S se rezolve n R inecua|ia x*x_
7
3
.
c) S se determine elementele simetrizabile n raport cu legea ,*.
38. Pe R se deIineste legea de compozi|ie prin x v3xv3x3v2,oricare ar Ii
numerele reale x si v .
a) S se veriIice c x v3(x1)(v1)1, oricare ar Ii x,v R.
b) S se determine perechile (x,v) RR pentru care (x
2
5) (v
2
10)1.
c) S se determine dou numere a,b QZ, astIel nct a b N.
39. Pe mul|imea Z se deIinesc legile de compozi|iex*vxv2 si respectiv
x vxv2x2v2.
a) S se demonstreze c x v(x2)(v2)2.
b) S se determine elementele neutre ale Iiecreia dintre cele dou legi de compozi|ie.
c) S se rezolve sistemul
2 2
2 2
7
16
x v
x v
- =


.
40. Pe mul|imea numerelor reale se consider legea de compozi|ie x v2xv8x8v36.
a) S se demonstreze c x v2(x4)(v4)4, oricare ar Ii x,v R.
b) S se rezolve ecua|ia x x 36 .
c) Stiind c opera|ia , este asociativ s se calculeze 1 2 ... 2008 .
41. Pe mul|imea numerelor reale se deIineste legea de compozi|ie prin
x*v3xv3x3v2.
a) S se demonstreze c x*v3(x1)(v1)1, oricare ar Ii x,v R.
b) S se determine perechile (x,v) RR pentru care (x
2
2)*(v
2
5)1.
c) Stiind c legea de compozi|ie este asociativ s se calculeze
(2008)*(2007)*...*(1)*0*1*...*2007*2008 .
42. Pe R deIinim legile de compozi|ie x vxv3 si x*vxv3(xv)12.
a) S se veriIice c x*v(x3)(v3)3, oricare ar Ii x,v R .
b) S se rezolve n R ecua|ia (x (x1))(x*(x1))11.
c) S se rezolve sistemul de ecua|ii
, )
, ) , )
1 0
1 1
x v
x v x v
=

+ - = - +

, x,v R.

Evaluare