Sunteți pe pagina 1din 6

ANEXA nr.

6
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
Examenul de absolvire a nvm!n"ului #os"li$eal
Sesiunea% IULIE &'()
Cali*i$area % Te+ni$ian o#era"or ma,ini $u $omand numeri$
Numrul "emei %............
Tema:----------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
.re,edin"e de $omisie%
Nume ,i #renume/semn"ura%
Dir. -----------------------
.ro*esori evalua"ori%
Nume ,i #renume/semn"ura%
1. Ing. .
2. Ing. .
1
ANEXA nr. 7
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
0I1A DE E2ALUARE
Examenul de absolvire a nvm!n"ului #os"li$eal
Sesiunea% iulie &'()
Cen"rul de examen% .
Cali*i$area% Te+ni$ian o#era"or ma,ini $u $omand numeri$
Numele ,i #renumele $andida"ului
--------------------------33-
Uni"a"ea de nvm!n" absolvi"
Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina
Tema%-----------------------------------------

Cri"erii de a#re$iere a #er*ormanei $andida"ului #en"ru exe$u"area lu$rrii%


1)
Identiic! utila"ul #$eciic lucr!rii %
2)
E&ecut! #arcinile de lucru #$eciice lucr!rii de %
')
Sta(ile)te corect co*$onentele %
+)
Identiic! deectele de unc,ionare a utila"ului de (a-! %
.)
/e#$ect! nor*ele de $rotec,ie )i #ecuritate a *uncii %
Cri"erii de a#re$iere a mo"ivrii "eore"i$e ,i susinerii orale a lu$rrii%
1)
De*on#trea-! c! #t!$0ne)te un li*(a" tehnic nece#ar caliic!rii %
2)
1re-entarea a o#t #tructurat! echili(rat 2n ra$ort cu te*a
$ro$u#! )i cu o(iecti3ele #ale %
')
Candidatul )i4a #u#,inut $unctele de 3edere )i o$iniile
2ntr4un *od $er#onal )i (ine argu*entat %
+)
Solu,iile g!#ite de c!tre candidat $entru re-ol3area $ro(le*elor
$ractice au o#t corect re-ol3at
%
No"a *inal444444444444
Numele5 #renumele 5 no"a a$orda" ,i semn"ura evalua"orilor%
Ing. ..---3
Ing. .
5i)a #e co*$letea-! a#tel:
1. Se (iea-! numai criteriile de a$reciere care #unt con#iderate 2nde$linite de candidat.
2. Candidatului e#te con#iderat 6ADMIS75 $entru ur*!toarele $ro(e nu*ai 2n #itua,ia 2n care nota inal! $entru $ro(a $ractic!
e#te cel $u,in 6 7)a#e). 8n ca- contrar candidatul e#te declarat 6RES.INS73
2
ANEXA nr. 9
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
0I1A DE E2ALUARE
Examenul de absolvire a nvm!n"ului #os"li$eal
Sesiunea% iulie &'(8
Cen"rul de examen% Cole9iul Te+ni$ Me"alur9i$ Sla"ina
Cali*i$area% Te+ni$ian o#era"or ma,ini $u $omand numeri$
Numele ,i #renumele $andida"ului ------------------------3
Uni"a"ea de nvm!n" absolvi"% Cole9iul Te+ni$ Me"alur9i$ Sla"ina
Tema #roie$"ului% 44444444444444444444444444444444444444444444444444444
Numele5 #renumele ,i s#e$iali:area ndrum"orului de #roie$"
.ro*3 in93 Cio$+in Iones$u Mariana % Te+nolo9ia $ons"ru$iilor de ma,ini
.ar"ea I% Moni"ori:area #ro9resului #roie$"ului
;
1. Data 2nce$erii acti3it!,ilor de reali-are a $roiectului:
2. Co*$eten,e 3i-ate : i*$licate 2n reali-area : e&ecu,ia $roiectului 7 care #e reer! la te*a $roiectului
conor* #tandardului de $reg!tire $roe#ional!)
4 E&$ri*! *e#a"e orale 2n li*(a" co*$le&; 2n conte&te $roe#ionale #e*niicati3e; 2n #co$ul 2nde$linirii de
#arcini de #er3iciu.
4 Ac,ionea-! $entru *en,inerea #i#te*ului de a#igurarea calit!,ii.
4 <tili-ea-! #ot=are #$eciali-at 2n *anage*entul $roiectelor.
4 <tili-ea-a di#$o-iti3ele de control al #culelor.
4 Anali-ea-! inluen,a condi,iilor de *unc! a#u$ra o*ului.
4 Cite)te #i inter$retea-a $rogra*e ale *a)inii unelte cu co*and! nu*eric!.
4 Anali-ea-! #che*a de $rinci$iu a unei #tructuri de tran#or*are.
4 Identiic! erorile de $relucrare )i *!#urare.
4 >eriic! $entru $ie#ele e&ecutate calitatea #u$rae,elor.
4 A$lic! legi#la,ia $ri3ind #ecuritatea )i #!n!tatea la locul de *unc!.
2. Sta(ilirea $lanului acti3it!,ilor indi3iduale ale candidatului $entru $roiect:
4 Data: 11.12.2?1'
4 Se*n!tura candidatului: Se*n!tura 2ndru*!torului:
'. Sta(ilirea $lanului de redactare a 1roiectului 4 #u$ort #cri# :
4 1erioada: 1?.?' @ 27.?..2?1+
4 /e3i-uit: 29.?..2?1+
4 5or*a inal! acce$tat! de c!tre 2ndru*!tor: ?..?6.2?1+
'. 8nt0lniri $entru *onitori-area $roiectului 7cel $u,in . 2nt0lniri #!$t!*0nale):
Nr3
$r"3
Observaii Semn"ura elevului
1. 11.12.2?1' Di#cutarea te*ei de $roiect
Sta(ilirea eta$elor de $arcurgere a lucr!rii
2. 1..?1.2?1+ Sta(ilirea (i(liograiei
'. 1A.?'.2?1+ >eriicarea $arcurgerii eta$elor #ta(ilite la
ela(orarea lucr!rii
+. 29.?..2?1+ /e3i-uirea lucr!rii
.. ?..?6.2?1+ 1redarea $roiectului

9
Se completeaz de ctre ndrumtor pe parcursul derulrii proiectului. Fia de evaluare respect i documenteaz Principiul al
calit!ii " #mplementare$predarea i nv!area al %adrului Na!ional de Asi&urare a %alit!ii n educa!ia i 'ormarea pro'esional
(
.ar"ea a III<a % A#re$ierea $ali"ii #roie$"ului
((
1
)
Se completeaz de ctre ndrumtor la 'inalul activit!ii de monitorizare* se discut cu candidatul nainte de depunerea
proiectului. %riteriile vizeaz at+t procesul de ela,orare a proiectului* c+t i pe cel de redactare a pr!ii scrise a proiectului.
Fia de evaluare respect i documenteaz Principiul al calit!ii " #mplementare$predarea i nv!area al %adrului Na!ional de
Asi&urare a %alit!ii n educa!ia i 'ormarea pro'esional
11
Se completeaz de ctre ndrumtor la 'inalul activit!ii de monitorizare* se discut cu candidatul nainte de depunerea proiectului.
%riteriile vizeaz at+t proiectul n calitate de produs al activit!ii elevului* c+t i produsul ca atare* acolo unde este cazul.
Fia de evaluare respect i documenteaz Principiul al calit!ii " #mplementare$ predarea i nv!area al %adrului Na!ional de
Asi&urare a %alit!ii n educa!ia i 'ormarea pro'esional
-
CRITERIUL DA/NU Observaii
1. 1roiectul : $rodu#ul are 3aliditate 2n ra$ort cu te*a; #co$ul ;
o(iecti3ele )i *etodologia a(ordat!
2. 1roiectul : $rodu#ul de*on#trea-! co*$letitudine )i aco$erire
#ati#!c!toare 2n ra$ort de te*a alea#!
'. Ela(orarea $roiectului )i redactarea $!r,ii #cri#e a $roiectului au
o#t !cute 2ntr4un *od con#i#tent )i conco*itent; conor*
$laniic!rii
+. B$,iunea candidatului $entru utili-area anu*itor re#ur#e e#te
(ine "u#tiicat! )i argu*entat! 2n conte&tul $roiectului
C/ITE/I<CDA:N<B(#er3a,ii1. Acti3it!,ile $ractice 2ntre$rin#e 2n cadrul
$roiectului #e ra$ortea-! adec3at la te*a $roiectului2. A(ordarea te*ei
$roiectului a o#t !cut! dintr4o $er#$ecti3! $er#onal!; candidatul
de*on#tr0nd relec,ie critic!'. Acti3it!,ile $ractice au o#t 2ntre$rin#e;
du$! ca-; #u( coordonarea:#u$ra3egherea 2ndru*!torului de $roiect
#au:)i a $er#oanelor autori-ate+. /eali-area #arcinilor de lucru #ta(ilite
$rin $lanul $roiectului a o#t !cut! conor* $laniic!rii ini,iale..
Docu*entarea $entru $roiect a o#t !cut! cu #$ri"inul )i #u(
#u$ra3egherea 2ndru*!torului de $roiect6. Identiicarea )i utili-area
(i(liograiei $entru redactarea $!r,ii #cri#e a $roiectului a o#t reali-at!
integral7. /eerin,ele (i(liograice utili-ate la redactarea $!r,ii #cri#e a
$roiectului au o#t $reluate )i $re-entate 2ntr4un *od $er#onal )i nu #unt
o co*$ila,ie de citate9. Solu,iile $entru #itua,iile4$ro(le*! cu care #4a
conruntat candidatul $e $arcur#ul e&ecut!rii $roiectului #unt $er#onale
)i au o#t g!#ite cu a"utorul 2ndru*!torului de $roiectA. 8n reali-area
#arcinilor de lucru din cadrul $roiectului candidatul a !cut do3ada
i*$lic!rii )i anga"!rii $er#onale; originalit!,ii #olu,iilor $ro$u#e; a
i*agina,iei )i creati3it!,ii 2n a(ordarea )i 2nde$linirea #arcinilor1?.
Solu,iile g!#ite de c!tre candidat $entru re-ol3area $ro(le*elor $ractice
au tran#era(ilitate 2n alte conte&te $ractice
1artea a II4a: A$recierea calit!,ii acti3it!,ii
candidatului
1?
Semntura candidatului _________________________________
.ar"ea a I2<a % A#re$ierea #re:en"rii ,i susinerii orale a #roie$"ului
(&
12
Se completeaz de ctre un mem,ru al comisiei de e.aminare* dup sus!inere i consultarea cu ceilal!i mem,ri ai %omisiei de
e.aminare* doar dac e.ist completate i depuse Pr!ile #"### pentru proiectul evaluat. Fia de evaluare respect i documenteaz
Principiul al calit!ii " #mplementare$ predarea i nv!area al %adrului Na!ional de Asi&urare a %alit!ii n educa!ia i 'ormarea
pro'esional

CRITERIUL DA/NU Observaii


1. Candidatul a reali-at o #u#,inere oral! clar!; coerent! )i luent!
2. 1re-entarea a o#t #tructurat! echili(rat 2n ra$ort cu te*a
$roiectului )i cu o(iecti3ele ace#tuia
'. Candidatul a de*on#trat $utere de #inte-! )i ada$tarea
$re-ent!rii la #itua,ia de e&a*inare
+. Candidatul )i4a #u#,inut $unctele de 3edere )i o$iniile 2ntr4un
*od $er#onal )i (ine argu*entat
.. 8n #co$ul acce#i(ili-!rii inor*a,iei )i a cre)terii atracti3it!,ii
$re-ent!rii; candidatul a utili-at 2n $re-entare #trategii eiciente )i
*i"loace de co*unicare $otri3ite: ele*ente de graic!; *odele;
a$lica,ii; acilit!ri audio43ideo ale TIC etc.
.. /edactarea $!r,ii #cri#e a $roiectului do3ede)te o
(un! con#i#ten,! intern!
6. /edactarea $!r,ii #cri#e a $roiectului de*on#trea-! logic! )i o
(un! argu*entare a ideilor
7. 1roiectul : $rodu#ul re$re-int!; 2n #ine; o #olu,ie $ractic!
$er#onal!; cu ele*ente de originalitate 2n g!#irea #olu,iilor
9. 1roiectul : $rodu#ul are a$lica(ilitate $ractic! )i 2n aara )colii
A. /eali-area $roiectului : $rodu#ului a nece#itat acti3area unui
nu*!r #e*niicati3 de unit!,i de co*$eten,e; conor* S.1.1.4ului
$entru caliicarea re#$ecti3!
1?. /edactarea $!r,ii #cri#e a $roiectului re#$ect! cerin,ele de
#tructur! i*$u#e de *etodologia de organi-are )i de#!)urare a
e&a*enului de certiicare $roe#ional!
A#re$ierea rs#unsurilor $andida"ului la n"rebrile Comisiei%
Re:ul"a"ul *inal s"abili" de Comisia de examinare #e ba:a evalurii 9lobale a a$"ivi"ilor
reali:a"e de $andida" ,i $onsemna" n 0i,a de evaluare %
No"a *inal444444444444
Numele5 #renumele 5 no"a a$orda" ,i semn"ura evalua"orilor%
In93--------------333333333333333333333333
In93 -----------------3----33
.re,edin"e de $omisie%
Dir3 Ad=3 In93 ---------3333333
Da"a% ---------------3
>NTRE?ARE DA/NU Observaii