Sunteți pe pagina 1din 32

Capitolul III

Localizarea studiului.
3.1.Localizarea teritoriala a Ocolului Silvic Gurahont din punct de vedere geografic
si administrativ
Unitatea de producie I Sniob, n suprafaa de 1780,4 ha este administrat de Ocou
Si!ic Scuieni din cadru "ireciei Si!ice Oradea# $rboretee constituente sunt ocai%ate pe
ra%a comuneor "iosi&, Sard, 'iuhoi (i Scuieni din )udeu *ihor#
"in punct de !edere &eo&rafic, unitatea de producie se &se(te n partea de nord+!est a
)udeuui *ihor#
Se face meniunea c n tot proiectu s+a foosit termenu &eneric de unitate de producie
(i nu unitate de protecie (i producie, cau%a constnd n faptu c are o utii%are ar& n toate
domeniie si!icuturii (i e,poatrii pdurior#
3.1.1. Vecinti! limite! hotare
-ecintie, imitee (i hotaree pdurior
Tabelul 1.1.
"t.
Card.
Vecinti Limite #otare
"enumirea .atura "enumirea .atura
0 1 2 3 4 5
.ord
U#/# II Sacuieni
U#/#III Simion
"#'# Siaa%ar+$bramut+
0ancica
"#'# 0ancica 'ubucut 1
Sanicoau+'odea+Sacuieni
"#'# Sacuieni+ 0rontiera
$rtific#
$rtific#
$rtific#
2i%iera
pdurii
2i%iera
pdurii
.aturae
.aturae
3st O#S# 4ar&hita 5u *arcu .aturaa 2i%iera
pdurii
.aturae
Sud O#S# Oradea "#'# Saard+'ihoi
5u *arcu
$rtific#
.aturaa
2i%iera
pdurii
.aturae
-est Un&aria 0rontiera 'on!ent# 2i%iera
pdurii
.aturae
2imitee teritoriae sunt e!idente (i stabiite, materiai%area or fcndu+se n conformitate
cu normati!ee n !i&oare#
1.3. $rupuri de pdure e%istente
$rboretee din componena unitii de producie I Saniob sunt &rupate n 66 trupuri de
pdure#
Situaia tipurior de pdure
Tabelul 1.2.
&r.crt. 'enumirea
trupului
"acele
aferente
Suprafa
a ha
Comuna Staia
C()
'istanta in *m pana la +
O.S.
Sacuieni
Comun
a terit.
Gara
C()
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 *eier+"iosi& 1+61 178#1 "iosi& "iosi& 18#0 9#0 7#:
6 3&hed+ 0aiscoa 66 17#7 "iosi& "iosi& 18,0 6#: 7#0
9 ;iin&er 69+6: 96#6 "iosi& "iosi& 1:#0 10,0 4#0
4 Sintimreu 67+98 147#1 Saard *iharia 17#0 :#0 17#:
: <oros 49+44 49#8 'iuhoi *iharia 17#: 7#0 17#0
1

Situaia tipurior de pdure
Tabelul 1.2. (continuare)
&r.crt. 'enumirea
trupului
"acele
aferente
Suprafa
a ha
Comuna Staia
C()
'istanta in *m pana la +
O.S.
Sacuieni
Comun
a terit.
Gara
C()
0 1 2 3 4 5 6 7 8
8 Siniob 80+88= "177 68:#7 'iuhoi Sacuieni 19#0 4#: 19#0
8 2ucaci 88+111 661#6 Sacuieni Sacuieni 14#0 :#: 14#0
10 ;ermann 118= 161+169 71#8 Sacuieni Sacuieni 1:#0 7#0 1:#0
11 0atanos 164+168 :8#4 Saard *iharia 94#0 4#0 16#0
16 -aida 168+190 18#1 Saard *iharia 90#0 :#0 8#0
19 >opashe&? 149+144 10#6 Sacuieni "iosi& 1:#0 :#0 4#0
14 'adea 14: 11#7 Sacuieni "iosi& 17#0 :#0 :#0
1: 5e!ichi 147 8#0 "iosi& "iosi& 17#0 10#0 7#0
17 @anas 147 7#8 Saard *iharia 18#0 7#0 17#:
17 /r#AaniBoros III 1:: 7#0 Sacuieni *iharia 17#: 10#0 18#0
18 /r, AaniBos I- 1:7 0#8 Sacuieni *iharia 17#: 10#0 18#0
18 /r# Isaa&os 1:8 7#9 Sacuieni Sacuieni 14#0 10#0 14#0
60 /r# Isaa&os II 170 19#4 Sacuieni Sacuieni 14#0 10#0 14#0
61 $rmos 179 7#1 Sacuieni Sacuieni 14#0 10#0 14#0
66 "iosi& 174 67#9 "iosi& "iosi& 17#0 17#0 :#:
<O<$2
1180
1.,. )epartizarea fondului forestier pe localiti
Situaia trupurior de pdure componente, ae unitii de producie pe comune
administrati!e
Tabelul1.3.
.r# 'rt# 'omuna /arcee componente Suprafaa ChaD
0 1 2 3
1 "iosi& 1+6:= 147= 174 6:9#6
6 Sacuieni 78+78= 88+111= 118+= 161+169= 149+144= 1::= 1:7= 1:8+170= 179 :::#8
9 Saard 67+98= 98+46= 164+190= 147 687#7
4 'iuhoi 49+78= "17:= 88+88= "177 789#7
<O<$2 U#/# 1180
1.-. .dministrarea fondului forestier

1.-.1. .dministrarea fondului forestier proprietate pu/lica
/durie cuprinse n amena)amentu U#/# I Sniob in suprafaa de 1780,4 ha sunt
constituite din proprieti pri!ate (i proprieti de stat n administrarea 5e&iei .aionae E
5omsi!a E, "irecia Si!ic Oradea, Ocou Si!ic Scuieni#
1.-.0. .dministrarea fondului forestier proprietate privata
$rboretee cedate conform 2e&ii 18F1881 au suprafaa totaa de 6:8#1 ha si se &sesc in
urmtoaree u#a#+uri sau parceeG 98= 116+114= 117+117= 118$= 118*= 118'= 118+160= 191+146=
147$= 148+1:4= 1:7+1:8= 179*= 179'= 2170, pduri care nu sunt prinse in amena)amentu
actua#
1.1. Organizarea teritoriului
6

1.1.1. Constituirea unitatii de producie
/durie unitii de producie I Sniob au fost amena)ate unitar pentru prima data dup
pre!ederie 'onferinei I de amena)are din 07#08#1887 n anu 18:7, cnd s+au incus n U#/#I
Sniob din 4#U#0#@# Scuieni, fiind administrate de O#S# Scuieni# 5e!i%uirea din 1877 a pstrat
aceea(i imite teritoriae aprnd diferente de suprafaa datorate deimitrii mai e,acte a pdurii#
/rin amena)amentu din 1877 s+au stabiit incuderea in U#/#I Sniob a trupurior de
pdure 0atanos Cparceee 164+168D si -aida C168+190D preuate de a Ocou Si!ic Oradea 1
U#/#I Hi(terea n urma modificrii imiteor sudice ae U#/# C!echea imita urmarea drumu
comuna Sniob+Sntimbreu+-aida+5osiori+0rontierD#
/rin amena)amentu e,ecutat n 1888 au fost incuse n amena)ament parceee 191+174
preuate de a primriie comuneor Saard, 'herechui (i "iosi& si '#$#/#+urie 'ihoi+Smtimreu,
Scueni+Snicoau, 'adea, "iosi& (i Sniob ca urmare a apicrii pre!ederior "ecretuui
'onsiiuui de Stat 968 din 1887, iar parceee numerotate n 187: 191+198 Cinii parceare (i
drumuri forestiereD s+au transformat n 17:+170#
/rin actuaa re!i%uire au fost scoase din amena)ament parceee 98IG166+114G117+
117G118IG118+160G191+140G147IG148+1:4G1:71:8G171+176G179IG2170I care au fost predate
a popuaie conform 2e&ii 18F1881, iar parceee 2177+2178 au fost incuse n parceee unde
constituiau inii parceare#
1.1.0. Constituirea 2i materializarea parcelarului 2i su/parcelarului
1.1.0.1. 3rimea parcelelor 2i a su/parcelelor
0a de re!i%uirea precedent, imitee parceare au rmas nemodificate, considernd
ampasarea or pe imite artificiae distincte#
Jn pre%entu amena)ament sunt e!ideniate 19: parcee numerotate de a 1+111=118=161+
190=149+147=1::+1:7=1:8+170=179+177, un numr mai mic dect cee e,istente a precedenta
amena)are# Jn acea(i timp parceee numerotate de a 177+178 (i 170ICinii parceareD au fost
desfiinate, datorit constatrii c ee nu pot constitui parcee deoarece imea or nu era
corespun%toare# Suprafaa acestora a fost incus n parceee a care constituiau inii parceare#
Subparcearu a suferit modificri datorate mi(crior de suprafaa, ucrrior de cutura (i
e,poatare e,ecutate ntre cee dou amena)ri, precum (i a diferenierior mai atente a
arboreteor# Sunt constituite 4:0 subparcee, cu 89 mai puine dect a amena)area precedent#
2imitee parceare au fost materiai%ate (i ntreinute de ctre personau unitii si!ice
iar cee subparceare de ctre proiectant, foosind semnee con!enionae#
1.1.0.0. Situaia /ornelor
Jn cuprinsu unitaii de producie e,ist 90: borne, numerotateG 1+69:=649+648=1:9+
678=687+904=908+916=967+968=997+949=9:1+97:, confecionate din beton#
Starea unora dintre cee e,istente, ct (i ipsa acestora presupune nocuirea sau
ampasarea or n punctee indicate prin hrie amena)istice#
0aptu c numru borneor nu au continuitate se datorea% cedrii unor parcee ntre&i
conform e&ii 18F1881#
1.4. Suprafaa fondului forestier
1.4.1. 'eterminarea suprafeelor
Suprafaa totaa a unitii de producie I Sniob C1180haD este cu 700,4 ha mai mic dect
cea de a amena)area precedent#
2und n considerare faptu c n inter!au 1881+1887 mi(crie de suprafa Cprin 2e&ea
18F1881D au modificat suprafaa fonduui forestier cu 700,4 ha n minus , putem afirma c actuaa
mrime a unitii de producie a fost determinat corect# Jn spri)inu acestei afirmaii aducem
urmtoaree ar&umenteG
9

aD# 2imitee unitii sunt e!idente (i stabie, nee,istnd dubii n pri!ina ampasrii or#
bD# /animetrarea efectuat n scopu determinrii suprafeei este corect, nscriindu+se n
toerana admis prin normati!u de proiectare# 5eferitor a acest aspect, menionm c
panimetrarea s+a efectuat conform u%aneor din normati!, pornind de a suprafeee trupuui
pn a suprafaa parceei (i subparceei cu respectarea toeranei admise# Suprafaa determinat
n acest mod s+a comparat cu cea rmas prin apicarea 2e&ii 18F1881, dup actee ce e deine
O#S# Scuieni, prin predarea a popuaie de ctre O#'#O#<#$# *ihor a suprafeei de 6:8#1 ha#
'eor menionate mai sus i se mai adau& (i ine,istena panurior foosite n urma cu dou%eci
de ani, fapt care nu a permis efectuarea unui contro ri&uros a e,istenei determinrii or de
atunci#
1.4.0. 5tilizarea fondului forestier
Situaia terenurior din fondu forestier pe destinaii (i deintori a data de 1 ianuarie
1888 este pre%entata n subcapitou 6#4#4# iar situaia &eneraa a mi(crior de suprafaa din
fondu forestier n subcapitou 6#4#9# 5e%uta de aici c din cee 1180 ha a!emG
+ 1147 ha pduri (i terenuri de rempdurit din care ::#: ha sunt pduri n care nu se
re&ementea% producia de produse principae= 8#8 ha terenuri de rempdurit, :#8 ha &ouri
destinate mpduririi si 4#8 ha rchitarii= 6:#4 ha terenuri destinate &ospodririi si!ice din care
11#8 ha terenuri de !ntoare, 4#8 ha instaaii de transport (i drumuri, 0#7 ha cdiri si curi si 8#1
ha terenuri pentru administraie si!ica=
+ 1#7 ha terenuri neproducti!e# <oate arboretee din cadru U#/#I Sniob sunt n &rupa
funcionaa, ncadrate in urmtoaree sub&rupe funcionaeG
+ 9@ + trupuri dispersate cu suprafee sub 100 ha situata n %ona de cmpie + 618#1 ha
C<#IIID=
+ 4A + pduri de interes cine&etic deosebit + 1478#8 ha C<#I-D =
+ :; pduri stabiite ca re%er!aii pentru producerea de semine forestiere (i conser!rii
&enofonduui forestier, neincuse n re%er!aiie constituite potri!it K2e&ii pri!ind protecia
mediuui ncon)urtorK cate&oriie C:$+:0D + ::#: ha C<#IID#
Suprafaa ntre&ii unitari de producie a rmas tot n &rupa funciona datorit rouui
cine&etic (i proteciei mpotri!a factorior cimatici duntori care presupune apicarea unui
compe, de masuri de &ospodrire speciae#
1.4.3. 6videnta mi2crilor de suprafaa din fondul forestier
3!identa mi(crior de suprafaa din fondu forestier
Tabelul 1.4.
.r#
'r#
"ocumentu de
aprobare
Scopu
modificrii
efectuate#
"enumirea
unitatii de a
care pro!ine
terenu sau
beneficiaru
scoaterii
definiti!e ori
temporare din
fond forestier
Unit
ie
amen
a)isti
ce
4odificri n suprafaa
fonduui forestier
Scoateri temporare
din fondu forestier
"efri(
ri
fr
scoate
re din
fond
foresti
er
0e
u
doc#
.r# data Intrri Scoat
eri
defini
ti!e
din
fond
forest
ier
Sod Sup
rafa
a#
<erm
en
"ata
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3!identa mi(crior de suprafaa din fondu forestier
Tabelul 1.4.(continuare)
4

I# Suprafaa fonduui forestier a amena)area precedenta G1#I#1888 6098#
:
a# <erenuri cedate conform e&ii 18F1881
conform tabeuui ane,a
6:8#1 1780#
4
II# Suprafaa fonduui forestier a amena)area actuaa G 1#I#1888 1780#
4
1.4.,. Organizarea administrativ 7districte! /rigzi! cantoane8
"in punct de !edere administrati!, unitatea de producie studiat este actuit din 7
cantoane de pa%, constituite ntr+un sin&ur district#
Or&ani%area administrati!
Tabelul 1.5.
'istrict Cantonul "arcele componente Suprafaa cantonala
.r # "enumire ha I
I# SI.IO*
1 "iosi& 1+66= 174 619#0 16
6 Sntinbreu 67+98=164+190=147 696#7 19
9 ;iin&er 69+6:=47=:0+:1=::+:8=76+78=149+14:=147 67:#: 1:
4 Iepuri(te 98+47=48+48=:6+:4=:8+71=1::+177=17: 647#4 14
: Snicoau 78+78=81+86=84+8:=177" 681#8 17
7 2ucaci 80=89=87+101=10:=177 688#0 17
7 'ubucut 106+104=107+111=118=161+169=1:8+170=179 646#1 14
$O$.L 149:., 1::
Capitolul II
Studiul staiunii 2i al vegetaiei forestiere
0.1. 6lemente privind cadrul natural! specifice unitii de producie
0.1.1. Geologie
Substratu itoo&ic pe care s+au format principaee tipuri de so din unitatea de producie
studiat este de ori&ine cuaternar din peistocenu superior, fiind format din oessuri (i depo%ite
oessoide C)umtatea !esticD (i ar&ie ro(ii de *ohnne% Cn )umtatea esticD#
Sub raport neotectonic, unitatea se af ntr+o re&iune din %ona "epresiunii /anonice cu
mi(cri !erticae ne&ati!e reduse, manifestate n /eistocenu superior + 'uaternaru inferior#
Lona pre%int ca proces actua de moderare a reiefuui, ero%iunea de suprafa de intensitate
redus moderat#
3fectu substratuui &eoo&ic format din roci sedimentare puin dure a fost apariia unor
souri cu ori%ontu ' &ros reati! compact cu un indice de difereniere te,tura mic a!nd ca
re%utat un re&im aerohidric reati! nefa!orabi# Substratu compact a )ucat un ro ne&ati! n
e!ouia sourior spre pseudo&ei%are, acumuarea se%onier de ap pe profiu souui, )ucnd un
ro important n de%!otarea !e&etaiei forestiere#
0.1.0. Geomorfologie
"in punct de !edere &eomorfoo&ic, unitatea de producie este situat n pro!incia
'arpatin, re&iunea 'mpiei /anonice, subre&iunea 'mpiei *anato+'ri(ane, districtu 'mpiei
nate Saacea+4ar&hita C)umtatea esticD si 'mpia Ieruui C)umtatea !esticD #
4orfo&enetic, unitatea este ocai%at n %ona cmpiei premontane nate C1:0+6:0 mD
sab fra&mentat, n interfu!ii un&i Ctrupurie din estu unitiiD ct (i n %ona cmpiei au!iae
hao&ene cu aspect de abie ma)or Ctrupurie din )umtatea !esticD #
Unitatea &eomorfoo&ic predominant este cmpia nat, confi&uraia acesteia fiind n
&enera pan, dar (i onduat# "in punct de !edere atitudina, arboretee studiate se de%!ot
:

ntre 100 m respecti! 600 m# 5epartiia arboreteor pe case atitudinae ree! situarea acestora
n principa n inter!au 00+600 m, ceea ce re%ut c atitudinea medie este 1:0m#
$titudinea medie de 1:0 m confirm &radu de nat formabiitate din punct de !edere
atitudina pentru !e&etaia forestier#
$rboretee cu atitudinea de 100 m se af n trupu "iosi& (i *eier+"iosi&#
$rboretee, datorit ncinrii reati! reduse a terenuuiCn specia sub : &rade (i ntre :+0
&radeD sunt n &enera ipsite de e,po%iie# Jn ca%u n care totu(i apare, aceasta este determinat
de ampasarea n %ona adiacent cursurior de apa permanente sau temporare#
Jncinarea terenuui nre&istrea% !aori de a 0 &rade pan a 60 &rade#
5epartiia arboreteor pe cate&orii de ncinare si e,po%iiei
Tabelul 2.1
;nclinarea 6%poziia
Jnsorit /aria nsorit Umbrit
0 1 2 3
4ai mic de 17 &rade 1419#4 61:#1 144#1
Jntre 17+90 &rade 4#7 9#1 +
$O$.L 1,19.1 019.0 1,,.1
$nai%nd &oba eementee &eomorfoo&ice Catitudinea, ncinarea, e,po%iiaD,
constatm c acestea ntrunesc toate condiiie necesare practicrii unei si!icuturi de mare
producti!itate n care speciie !aoroase sub di!erse aspecte Ceconomic, ecoo&icD s dein
ponderea cea mai important din cadru unitii de producie#
0.1.3. #idrologie
<eritoriu studiat face parte din ba%inu hidro&rafic a ruui *arcu C*eretauD, afuent a
'ri(uui 5epede# 5eeaua hidro&rafic destu de bo&at pre%int urmtoaree cursuri de apaG
/r#>oniari, /r# 4are, 'anau 4orior, /r#;iin&er, /r#@anas, /r#'ioca(, /r#So!ar, /r#Iepuri(te,
/r#AaniBoros, /r#'iore(, /r# @uiacu, /r#Sodob, /r#Isaa&os, /r#SomrereB, /r#;erman, /r @ar)an,
/r # $bram, /r # .a&hiaroc #
5e&imu hidric, e!ident infuenat de condiiie fi%ico+&eo&rafice, este de tip podi(+
cmpie, fiind caracteri%at prin ape mari de prim!ara+iarna, !iituri de !ara, aimentarea
minopu!ia si pu!io+mina#
/ro!incia de bian Ccentra+europeanD pre%int o structur !ariabi, re&imu scur&erior
n tratee reeei hidro&rafice fiind de tip permanent (i semipermanent#
$pee subterane de%!otate in formaiuni poroase, sunt repre%entate prin strate ac!ifere
ocae sau discontinui# "ensitatea reeei hidro&rafice este !ariabi respecti! 0#98 BmFBmp n
)umtatea sudic (i 0#67 BmFBmp n cea nordic#
'aracteristicie hidroo&ice redate mai sus permit sa considerm c (i sub acest aspect
e,i&enee speciior forestiere au fost asi&urate a un ni!e satisfctor#
Suficiena reeei hidro&rafice, ori%ontu *t compact care moderea% scur&erea pe profi,
sunt factori de echiibrare a deficituui hidric esti!a, asi&urnd umiditatea necesar procesuui de
asimiaie a !e&etaiei forestiere#
0.1.,. Climatologie
"up po%iia sa &eo&rafic, teritoriu unitii de producie Sniob se ncadrea% n cima
temperat, iar re&iona n sectoru de cim continenta moderat# "up 4ono&rafia &eo&rafic,
acest sector Cnotat I#*#p#6D se caracteri%ea% prin ad!ecia aeruui umed dinspre sud+!est (i nord+
!est cu o acti!itate fronta mai intens (i mai frec!ent n condiiie proteciei oferite de anu
'arpaior Orientai#
7

"up >oppen, re&iunea se ncadrea% n pro!incia cimatic '#f#b#,# de cimat temperat,
cu precipitaii suficiente tot timpu anuui, cu temperatura medie a unii ceei mai cade sub 66
&rade 'esius, dar ce puin timp de 4 uni dep(ind 10 &rade 'esius cu ma,ime pu!iometrice a
nceputu !erii, minima spre sfr(itu !erii#
0.1.,.1. )egimul termic
'aracteristicie re&imuui termic, pre%entate a punctee 1+8 ae tabeuui centrai%ator,
ree! o serie de eemente definitorii dintre care amintimG
aD # <emperatura medie ridicat att anua ct (i unar, repre%int un factor fa!orabi n
de%!otarea !e&etaiei forestiere#
bD # /erioada bioacti! repre%int peste 80I din durata anuui, iar se%onu de !e&etaie
peste 7 uni, ceea ce indic posibiiti de bioacumuare deosebite#
cD # "atee medii ae primuui (i utimuui n&he, raportate a datee e,terne ae se%onuui
de !e&etaie, indic un &rad ridicat de formabiitate (i sub acest aspect, pericou ca !e&etaia
forestier s fie afectat de &eruri timpurii sau tr%ii#
'onsiderate &oba, caracteristicie re&imuui termic )u,tapuse e,i&eneor fa de
temperatur ae speciior forestiere indic condiii fa!orabie de%!otrii !e&etaiei si!ice#
0.1.,.0. )egimul pluviometric
/recipitaiie atmosferice pre%int o repartiie neuniform n sensu c cea mai mare
cantitate cade n timpu unior de !ar, perioad n care se nre&istrea% (i temperaturie medii
unare cee mai ridicate# /recipitaiie c%ute n se%onu de !e&etaie pre%int un cuantum care
aparent ar putea acoperi necesaru hidric a !e&etaiei forestiere#
/ractic ns ni!eu foarte ridicat a e!apotranspiraiei poteniae ct (i ni!eu sc%ut a
apei freatice C7+: cmD, fac s e,iste un de%echiibru hidric a ni!eu souui forestier, acesta fiind
echiibrat prin e,istena ori%ontuui *t compact cu mare capacitate de retenie a apei#
/e timpu se%onuui rece precipitaiie sunt suficiente, &rosimea stratuui de %pad cu
!aori mici neconsidernd ns ptura protectoare (i re%er!a de apa uti necesar intrrii n
!e&etaie n condiii optime a speciior forestiere#
"inamica e!apotranspiraiei poteniae este identic ceei a precipitaiior, nre&istrnd un
ma,im n unie de !ar Ciunie+au&ustD (i un minim iarna Cdecembrie+februarieD#
3fectu acestei caracteristici este, pe de o parte de%echiibrarea bianuui hidric a
speciior forestiere n timpu se%onuui de !e&etaie, iar pe de at parte !ariaia anotimpura cu
debitu praieor din %on, acestea pre%entnd un re&im permanent, dar (i semipermanent#
0.1.,.3. )egimul eolian
"atee aeroo&ice indic !ntu de sud (i sud+!est, drept principau factor a re&imuui
eoian, acesta pre%entnd cea mai mare frec!en C19#9ID (i cea mai mare !ite% C4#0 mFsD#
0rec!ena ridicat a perioadeor de cam atmosferic C90#70D )u,tapus numruui mic de
%ie cu !nt tare C!ite% mai mare sau e&a cu 11 mFs + 91#8 %ieD sau cu caracter de furtun
C!ite% mai mare sau e&a cu 17 mFsD e,pic faptu c practic nu e,ist doborturi de !nt n
cuprinsu acestei uniti de producie#
Se confirm (i din acest punct de !edere caracteristica menionat mai sus, respecti!
&radu ridicat de fenomenoabiitate pentru !e&etaia forestier din %on#
0.1.,.,. Indicatorii sintetici ai datelor climatice
Indicee de ariditate anua CI#ar#anuaM91#:D, indic un cimat caracteristic tran%iiei ntre
%ona forestier de cmpie moderat umed (i si!ostep, caracteri%at printr+un curent hao&ic
acti! (i o acidificare moderat a souui#
7

-aoarea aceuia(i parametru n una iuie C66#7D, indic tendina anotimpura spre
stepi%are, ceea ce a determinat de%!otarea unei !e&etaii forestiere adaptate a ,erofiism, a(a
cum e ca%u c!ercineeor me%o,erofie Cceru (i paria &rniaD# 3,istena speciior mai puin
adaptate a uscciune, a(a cum este ca%u ste)aruui peduncuat, patinuui, &orunuui, a fost
fa!ori%at de capacitatea de nma&a%inare a apei de ctre sou forestier ceea ce a echiibrat
deficitu atmosferic#
-aoarea redus a acestui indice cimatic crea% obi&aia ca prin msuri si!otehnice s
fie eiminat concurena pentru ap a speciior erbacee sau a ceor forestiere de mic importan
economic#
0.1.,.-. Sinteza datelor climatice
Jn acest tabe este pre%entat sinte%a dateor cimatice
Tabelul 2.2
&r.
Cr
t.
'ate
meteorolog
ice
Atlasul climatologic
-aori ae caracteristicior
0 1 2
1
<emperatur
a aeruui
Cmedii
unare (i
anuaeD
I II III I- - -I -II -III IN N NI NI
I
$nua

+
1#:
0#
1
:#
7
10#
8
17#
1
18#
9
61#
6
60#7 17#
:
11#
1
:#9 0#8 10#:
<emperatura medie anua M 8#1
6
$mpitudin
ea
temperaturii
66#7 &rade 'esius
9
<emperatur
a ma,im
absout
98#: &rade 'esius C68#07#1897D
4
<emperatur
a minim
absout
medii
anuae
+68#0 &rade 'esius C64#01#1846D
:
<emperatur
a medie pe
anotimpuri
si perioada
de !e&etaie
$notimp / - < I
< # &r# '# 10#8 60#6 10#7 +0#6
<emperatura pe se%on de !e&etaie M 17#9 &rade 'esius
7
Jnceputu (i
sfr(itu#
"urata
medie (i
suma <
medii
diurne mai
mari sau
e&ae cu 0
&rade
'esius
Jnceputu M 14#II
Sfr(itu M69#NII
"urata medie M919 %ie
Suma temperaturior M9894 &rade 'esius
8

Cperioada
bioacti! D
7
"ata medie
a utimuui
n&he
14#III
8
/recipitaii
atmosferice
Cmedii
unare si
anuaeD
I II III I- - -I -II -II
I
IN N NI NII $nu
a
9:#
6
9:
#4
97
#8
::#
8
79#
7
81#
:
:8#
8
79#
1
:1#
7
:7#
0
:6#
7
44#
9
747#
0
0.0. Soluri
Jn cadru unitii de producie I Sniob, concomitent cu ucrrie de descriere a
arboreteor s+au e,ecutat cartri staionae a scar mi)ocie#
4etoda de cartare mi,t, cartare a scar mi)ocie, presupune cercetarea, deimitarea si
cartarea unitarior staionae cu pre%entarea dateor referitoare a cim, reief, substrat itoo&ic
de so Cceea ce constituie metoda direct, ct (i a ptura !ie (i faciesurie din cadru tipuui
staiona#
/entru determinarea caracteruui substratuui itoo&ic (i a tipuui de so, s+au e,ecutat
profie principae de so (i profie de contro, preundu+se toate informaiie necesare
caracteri%rii din punct de !edere &enetic, fi%ico+chimic a re&imuui de ap (i substane nutriti!e
a reaiei cu !e&etaia, roca materiau parenta (i unitatea de reief, n scopu determinrii
tipurior de staiuni forestiere (i ntocmirii harii tipurior de staiuni#
/rofiee principae de so s+au spat pn a roca mam sau stratu parenta, cnd erau
situate a adncimi mai mici de 6 m#
2a ae&erea ocurior pentru e,ecutarea profieor principae s+a a!ut n !edere ca acestea
s pre%inte caracteristicie medii ae unitii de reief n pri!ina ncinrii, e,po%iiei, atitudinii#
/rofiee de contro e,ecutate n fiecare unitate amena)istic au a!ut ca scop !erificarea
omo&enitii soiuui n cadru aceea(i uniti de reief sau schimbare a tipuui de so#
Jn unitatea de producie I Sniob s+au e,ecutat 1: profie principae de so1 ocai%ate n
u#a#G8=60*=91=9:8=41*=:8*=77*=76*=74$=87'=166*=1673=168*=1:7, re!enind un profi a 117
ha#
0.0.1. 'escrierea tipurilor si su/tipurilor de sol
<ipuri (i subtipuri de so
Tabelul 2.3
Clasa de soluri $ipul de sol Su/tipul
de sol
Cod Suprafaa
ha I
0 1 2 3 4 5
4oisouri 'erno%iom au!ia <ipic 1401 61: 16
$r&io!isouri *run u!ic <ipic 6401 710,1 77
8

*run u!ic -ertic 6406 917 18
'ambisouri *run eume%oba%ic -ertic 9108 9:#: 9
;idromorfe 2aco!i(te <ipic 7101 9#4 +
$O$.L 5.". 149:!, 1::
0.0.0. Caracteristicile fizico<geografice ale tipurilor 2i su/tipurilor de sol
Cernoziom aluvial tipic
Subtip de so repre%entat n trupurie *eier+"iosi&, 3&hed+0aiscoa, "iosi& (i 5e!ichi,
acesta ocup 61: ha, respecti! 6I din suprafaa U#/# 3ste format n cmpie pe roci cacaroase
+marne, uturi+marnoase, acid cu p;M:#7+7#1, moderat humifer cu un coninut de humus pe
&rosimea de 66 cm de 4#90, cu un &rad de saturaie n ba%e -M86+870, foarte bine apro!i%ionat n
a%ot tota C0#67 &oD, utos a uto+ar&ios de bonitate superioar pentru ste)ar brumriu, tei (i
ste)ar# *onitatea superioar este determinat de troficitatea foarte ridicat Cconinut mare de
humus, ba%e (i a%ot totaD (i un re&im de umiditate norma cnd sou cu te,tura utoas, uto+
ar&ioas (i cu structur &omeruar reine (i cedea% n acea(i timp umiditatea din precipitaiie
ce cad n %ona respecti!# Jn pre%ent pe acest so se af un arboret cu 4S<*9.U$6<3S< de
100 ani, de casa I de producie #/entru !iitor se propune o compo%iie te cu 7S<*6S<6<3 care
poate !aorifica mai bine condiiie staionae e,istente# .ucu american se recomand pe souri
&ree Ccerno%iomuri !ertice, brune ar&ioiu!ia !erticeD #
Brun luvic tipic
Subtip de so cu cea mai mare rspndire n cadru U#/#I Sniob , pe o suprafaa de 1180
ha C77ID# 3ste format n cmpie sau !ersani foarte sab ncinai cu uturi u(oare= puternic acid
a suprafaa cu /;M4#9+4#8 (i acid n profun%ime cu p;M:#4, moderat humifer cu un coninut de
humus pe &rosimea de 6 cm de 4#1I, oi&ome%oba%ic a suprafa cu un &rad de saturaie n
ba%e -M99+:: (i eutopic n profun%ime cu -M77I foarte bine apro!i%ionat n a%ot tota numai a
suprafa C0 # 61 @O D , srac n profun%ime, utos a suprafa (i uto+ar&ios n profun%ime, de
bonitate mi)ocie pentru cer, &orun (i &rni# *onitatea mi)ocie se e,pic prin troficitatea
sc%ut a suprafaa souui n %ona de re%osfer Cprocesu de pod%oire 3D (i prin compactitatea
medie e,istent a ori%ontuui *t mbo&it n ar&i care creea% o difereniere te,tura ce are ca
urmare (i o capacitate diferit de apro!i%ionare (i cedare de ap, cu !ariaii de umiditate n sporu
de !e&etaie cu un deficit n so# /e acest so se recomand o compo%iie e cu 7S<6'3605 care
!aorific bine n condiiie staionae e,istente#
Brun luvic vertic
Subtip de so care ocup o suprafa de 997#1 ha, respecti! 18I din suprafaa U#/#I
Sniob# 'u profi $o+3+*t?+', format din uturi &ree pe !ersani cu e,po%iie n pante di!erse,
puternic acid cu p;M 4#1+4#4, moderat humifer, cu un coninut de humus pe &rosimea 10+1: cm
de 9#9+9#80, oi&oba%ic a oi&ome%oba%ic a suprafa, cu un &rad de saturaie n ba%e -M66+:60,
mi)ociu a foarte bine apro!i%ionat n a%ot tota C0#17+0#60 &oD, uto+nisipos a suprafa (i
ar&ios &reu !ertic n profun%ime, de bonitate inferioar pentru &orun, fa&, carpen si sacm#
*onitatea inferioar se e,pic prin troficitatea medie a souui unui re&im de umiditate
!ariabi n se%onu de !e&etaie cu umiditate n prim!ar (i toamn si deficit n se%onu esti!a
pe un fond de !oum edafic redus+mic, datorit apariiei ori%ontuui !ertic+compact a adncime
de 90+40 cm# /e acest so1 se recomand specii forestiere care re%ist 1a souri compacte cum ar
fiG ste)aru, ceru si &rnia :S<9@I6'3# "e obicei pe acest so se af cer, cer n amestec cu
&rni sau sacm a fost identificat n u#a#G9:*= 71"= 74$= 166*= 1:7, unde s+au e,ecutat profie
principae de so#
Brun eumezobazic vertic
10

So cu profi $o+*!+'ca+', ocup o suprafa de 98#: ha, respecti! 9I din suprafaa
unitii de producie, formate pe materiae parentae bo&ate n ar&i, rend%inice, formate pe
cacare cu profie $o+*! 5r% cu 5r% n primii 1:0 cm# Se &se(te in u#a# 1673 168*#
0.3. $ipuri de staiune
Lista unitilor amena=istice pe tipuri de staiune
Tabelul 2.4
$S 5&$.$I .36&.>IS$IC6
0 1
18- 66$1 66$6 67$ 67- 68- 97' 71- 76- 7:$ 7:' 76' 76- 77- 78' 78- 80$
88' 88- 107- 161- 166. 164.1 164-1 164-6 167- 17:" 177"
<O<$2 <SG 90 U$ 67#0 ;$
8660
1 6$ 6* 9$ 9* 4$ 4* 4' 4" : 7 7$ 7* 8$ 8* 8' 8 10 11 16$ 16' 19$ 19* 14$
14* 14' 1: 17 17 18$ 18* 18' 18$ 18* 18' 18" 60$ 60* 60' 61 66$ 66* 66'
66"
<O<$2<SG :0 U$ 61:#6 ;$
8966
69@ 69; 64$ 64* 64' 64" 643 640 64@ 6:$ 6:* 6:' 6:" 6:3 6:0 6:@ 6:; 91
9:* 49' :0$ :0* :0' :1$ :1* :1' :1" :6$ :6' :6" :9 :4$ :4* :4' :4" :43 ::
:7$ :7* :7' :7" :73 :70 :7$ :7* :7':8$ :8* :8' :8$ 70$ 790 74* 7:* 76"
763 79" 74$ 7:$ 780 84* 87' 80* 88' 883 88* 88' 880 100 101* 1013 101@
1090 107$ 111' 118 161$ 161* 161' 166$ 166* 166' 166" 169$ 168$ 1:: 1:7
179$ 179*
<O<$2 <SG 88 U$ 997#1 ;$
8969
69$ 69* 69' 69" 693 690 67$ 67* 67' 67" 673 670 67$ 67* 67' 68$ 68* 68'
68$ 90 96$ 96* 99 94 9:$ 9:' 97$ 97* 77' 97 98$ 98* 98 40$ 40* 41$ 41*
46$ 46* 46' 46" 463 49$ 49* 49" 493 44$ 44* 4:$ 4:* 4:' 47$ 47* 47' 47$
47* 48$ 48* 48' 48" 48$ 48* 48' :6.* :40 :8* :8':8" 70* 71$ 76$ 76* 76'
76" 79$ 79* 797' 79" 793 79@ 74$ 7:$ 7:' 7:" 7:3 7:0 7:@ 7:; 7:I 77$ 77*
77' 77" 77$ 77* 77' 78$ 78* 78' 78" 783 78$ 78* 70$ 70* 70' 70" 703 71$
71* 71' 71" 713 710 71@ 71; 76$ 76* 76' 760 79$ 79* 79' 74* 74" 7:* 77$
77* 77' 77$ 77* 77' 78$ 78* 78' 78" 783 78@ 78; 78I 78$ 78* 78' 80$ 80*
80' 80" 81$ 81* 86 89 84$ 8:$ 8:* 87$ 87* 87$ 87* 87' 88$ 88* 88' 88$
88* 80$ 80' 81$ 81* 86$ 86* 89$ 89* 89' 89" 84 8: 87$ 87* 87' 87$ 87*
87' 87" 873 88$ 88* 88" 880 88@ 88$ 88" 883 10$ 101' 101" 1010 101; 101I
106$ 106* 106' 106" 1063 1060 106@ 109$ 109* 109' 109" 1093 109@ 104$
104* 104 " 10:$ 10:* 10:' 10:" 10:3 10:0 10:@ 107* 107' 107" 1073 1070
107$ 107* 107' 107" 1073 1070 108$ 108* 108$ 108* 108' 110$ 110* 110'
110" 1103 1100 111$ 111* 169* 164* 164' 16:$ 16:* 167$ 149 144 14: 147$
147* 147' 1:8$ 1:8* 170$ 170* 170'
<O<$2 <SG 674 U$ 1170#6 ;$
8:11 164$ 164" 167 167* 167' 167" 1673 1670 168$ 168* 168* 168' 190
<O<$2 <SG 19 U$ 98#: ;$
8:46 16:' 16:" 16:3 16:0
<O<$2 <SG 4 U$ 9#4 ;$
<O<$2 U/G 4:0 U$ 1780#4 ;$
11

0.,. 'escrierea tipurilor de staiuni cu factori limitativi si msurile de
gospodrire impuse de ace2ti factori
Jn acest tabe este pre%entata descrierea tipurior de staiuni cu factori imitati!i
Tabelul 2.5
6ta=
fito<
sani<
tar
Indicativul de clasificare 2i
descrierea concis a tipului de
staiune
$ipul
natural
de pdure
2i
productiv
itatea
acestuia
(actori 2i
determinan
t 6cologic
limitativi
riscuri
3asuri de gospodrire impuse de
factorii ecologici si riscuri
2ucrri
hidrotehnic
e si
a&rochimice
'ompo%iia
optima <ratament
'ompo%iia
0 1 2 3 4 5 6
'#0
8#6#6#0# 'mpie forestier (eau#
/s# 'erno%iom ar&ioiu!ia
tipic#
Staiune frec!enta n %ona de
cmpie ocupnd 16I din
suprafaa U#/# 3ste de%!otat pe
oessuri (i depo%ite oessoide
roci care asi&ur un drena)
intern reati! bun# /redomin n
cmpiie medii pane cu
ncinare sub 18 &r# '# n
ma)oritate dar (i ntre 17+90 &r#
'# n mic parte pe e,po%iii
nsorite (i paria nsorite#
$titudina sunt ncadrate ntre
0+600 m# pre%int bonitate
superioar pentru c!ercinee
pure (i n amestec cu care
particip teiu, patinu, frasinu#
766#0
Heau
norma de
cmpie sD
"rena)u
intern
insuficientus
cciune
atmosferic
4enin#
'onsist#
/ine (i a
speciior de
amestec,
e!itarea
aparenei
crcior
acome n
faciesuri cu
specii de
ste)ar
6S<6<36.U
$6@I6"<
7S'6/5.6.
U$
<# pro&r#
8#9#6#6# cmpie forestier de
cerete+&arniete /m# pod%oit,
di!ers pseudo&ei%at#
Staiune foarte frec!ent n .+-
rii ocupnd 18I din suprafaa
U#/# 3ste de%!otat pe oessuri
cu drena) intern mediu cu souri
brune u!ice di!ers
pseudo&ei%at me%oba%ice
mi)ociu+profunde, sab+moderat
humifer cu !oum edafic uti
mi)ociu# /redomin cmpia
medie pan dar (i nata cu
ncinare sub 18 &r# '# n
ma)oritatea ca%urior C88ID dar
(i ntre 17+90 &r# '# C1ID pe
e,po%iii nsorite (i umbrite#
$titudina sunt ncadrate ntre
101+600 m# /re%int bonitate
mi)ocie pentru arborete mi,te
de c!ercinee pure sau n
amestec cu patin, frasin,
carpen#
711#6'ere
t de
(eauri de
producti!i
tate
mi)ocie
CmD#
741#1$me
stec
norma de
@O,@I,'3
CmD
746#1
$mestec
de ste)ar
peduncua
t cu cer (i
&arnia
CmD
'onsist#
esti!aa n
ori%ontu *,
compactitate
a, sta&narea
apei
prim!ara#
4enin#
consist#
pine (i a
speciior de
amestec (i
arbusti!e
:S<5:.U$
7S'6/5.6.
U$
9@O9@I6'3
1.U$
7S'6/5.6.
U$
9@O9@I6'3
1.U$1<3
7S'6/5.6.
U$
<# pro&r#
<# pro&r#
<# pro&r#
8#:#1#1# 'mpie forestier unc 769#4 .i!e ridicat 4eninerea 7S<6<31@I1 <# pro&r#
16

de (eau, /m# brun freatic umed
&ei%at sau semi&ei%at, edafic
mi)ociu+mare#
Staiune sab repre%entat C9ID
de%!otat pe depo%ite eussoide
cu ncinare sub 17 &r# '# (i
e,po%iie nsorita# $titudina se
de%!ot ntre 101+600 m#
bonitate mi)ocie pentru pdurea
de (eau, ste)reto+(eau (i
ste)ret de unc#
Ste)ret
(eau de
unca de
producti!i
tate
mi)ocie
CmD
a apei
freatice,
posibiiti
de
acidificare
arboreteor
de tip
fundamenta
,
introducere
a nucuui
ne&ru#
"<
8#:#4#6# Si!ostep, unc adnc
depresionar de anini( /s#
<urbo&eic (i turbos+tipic#
$cest tip de staiune ocup sub
1I din suprafaa totaa a U#/#
5eiefu este repre%entat prin
forme ne&ati!e de reief
C depresiuni mai mut sau mai
puin adnci D situate ntre dune
cu e,ces de apa sta&nator#
Substratu itoo&ic este format
din depo%ite nisipoase# Sou
este o aco!i(te m(tinoas cu
coninut redus de humus, cu un
&rad de saturaie n ba%e ridicat
Cpeste 80I D cu re&im
aerohidric defectuos# Staiune
de bonitate superioar pentru
anin#
871#1
$nini( pe
souri
&ei%ate de
producti!i
tate
superioar
CsD
10$.. <# rase
0.,.1. (ormaii forestiere 2i caracterul actual al tipului de pdure
<ipurie de pdure coreate cu tipurie de staiune
Tabelul 2.6
Codul 'iagnoza tipului natural
de pdure
"roductivitatea
natural
Suprafaa
<ip
staiune
<ip
pdure
Super# 4i)oci
e
Infer# ha I
0 1 2 3 4 5 6 7
8#6#6#1# 766#0 Heau norma de cmpie
CsD
61:#6 + + 61:#6 16
8#9#6#6#
711#6 'eret de (eauri de
producti!itate mi)ocie CmD
+ 11:#8 + 11:#8 7
741#1 $mestec norma de &orun,
cer, &arnia CmD
+ 1:6,7 + 1:6#7 8
746#1
$mestec de ste)ar
peduncuat cu cer (i
&arnia CmD
+ 77#: + 77#: 4
19

8#9#6#9#
766#6 Heau norma de cmpie
CsD
6:#8 + + 6:#8 1
716#1 'eret norma de cmpie CsD 17:#8 + + 17:#8 8
749#1
$mestec de ste)ar
peduncuat, &orun, cer,
&arnia CsD
878#7 + + 878#7 :4
8#:#1#1# 796#4 Ste)are+(eau de unca de
producti!itate mi)ocie CmD
+ 98#: + 98#: 6
8#:#4#6# 871#1
$nini( pe souri &ei%ate
de producti!itate
superioar CsD
9#4 + + 9#4 6
<#"#S# + + + 67#0 6
$O$.L 5.". 1349.9 34-.1 < 149:., 1::
Situaia &enera pe formaii se pre%int astfeG
+(eau de dea de ste)ar +641#0 ha C1:0D=
+(eauri de unca +98#: ha C 60D=
+cerete pure +681#7 ha C17ID=
+amestecuri de @, '3 cu S< me%ofi +1188#8 ha C780D=
+anini(uri de anin ne&ru +9#4 ha C + D=
$O$.L <14-3., ha 71::?8.
"in anai%a e!idenei pe formaii forestiere C4#4#6#6#D se obser! c G
+47I sunt arborete natura fundamentae de producti!itate mi)ocie (i superioar C810#8
haD=
+4I sunt arborete paria deri!ate C78#6 haD=
+4I sunt tota deri!ate de producti!itate mi)ocie C74#4 ha D=
+40I sunt arborete artificiae de producti!itate superioar (i mi)ocie C787#: haD=
+:I sunt arborete artificiae de producti!itate inferioarC 89#8 haD =
+9I sunt terenuri &oae C47#: haD#
"up cum se obser!, 47I din arborete (i+au pstrat caracteristicie naturae de !e&etaie#
Inter!enia omuui n pdurie din aceast unitate de producie au modificat condiiie
naturae de !e&etaie pe apro,imati! 9I din suprafa, producnd deri!area paria sau tota a
arboreteor C80D precum (i arborete artificiae pe 4:I din suprafa#
$rboretee paria deri!ate sunt &rupate n specia n staiuni de amestec de &rni, cer cu
ste)ari me%ofii C:1#4 ha 7:ID, (eauri de cmpie de ste)ar C1:#1 ha C66ID (i cerete pure 1#7 ha +
9ID #
$rboretee tota deri!ate apar n staiuni de cerete pure= C11#16 1 1:ID (i amestec de
&rni, cer cu ste)ari me%ofii + 79#6 ha C8:ID #
$rboretee artificiae sunt instaate n (eauri de cmpie de ste)ar C606#4 ha 1 67ID,
(eauri de dea C17#: ha 1 6ID, cerete pure C76#9 ha C8ID (i amestec de &rni, cer cu ste)ari
me%ofii C488#6 ha 1 7:ID #
"up cum se obser!, aceste arborete sunt &rupate n specia unie foarte fa!orabie
de%!otrii unui asortiment bo&at de specii, apte pentru re&enerarea natura a speciior pioniere
sau de mai mica !aoare economic# 3ste necesar s se ia toate masurie necesare inerii n fru a
acestor specii respecti! de!itai%area cioateor Cin specia carpenuD e,ecutarea corect (i a timp
a de&a)rior (i curirior#
/roporia de 4:I a arboreteor artificiae este )ustificat, ea fiind re%utanta aciunii de
refacere a arboreteor sab producti!e sau de&radate compo%iiona, ct (i a necesitaii
14

introducerii a e,tinderii unor specii de mare !aoare economic, cu un potenia bioproducti!
ridicat Cnucu ne&ru, ste)aru ro(u, chiar minu americanD#
0.,.0. Structura fondului de producie 2i protecie
Suprafaa mpdurita a unitatii de producie nsumea% 1798#, ha, fiind ncadrata inte&ra
n &rupa I funcionaa# 4asa emnoas se poate recota de pe o suprafaa de 1778#4 ha CS#U#/#K-K
(i KOKD, restu de ::#: ha CS#U#K>KD (i 4#8 ha rchitarii, nefiind cuprins n re&ementarea
procesuui de producie#
Structura (i mrimea, precum (i ate e!idene ce caracteri%ea% fondu de producie sunt
redate n partea a III+a a amena)amentuui#
Structura arboreteor sub raportu caseor de !rsta pe uniti (i subuniti de producie

Tabelul 2.7
Specificri Suprafaa Clasa de v@rsta 7?8
ha I I II III I- - -I
0 1 2 3 4 5 6 7 8
S#U#/# P - P 1:08#0 87 17 66 68 91 6 +
S#U#/# P O P 178#4 10 4: 98 17 + + +
S#U#/# P > P ::#: 9 + + 88 + 16 +
$O$.L 5.". 1433.A 1:: 03 0, 0- 09 0 <
$(a cum se obser! din tabe, att a ni!e de U#/# ct (i de S#U#/#, structura arboreteor
pe case de !rst este de%echiibrat# Jn ca%u S#U#/#K-K se constat un deficit a casee I+- (i
e,cedent a casee III+I-# 2a Si, <#0#KOK se obser! un mare deficit a casa III de !rst#
.ormaitatea !a fi un proces de durat, reai%abi doar prin meninerea unor arborete
e,poatabie peste imita e,poatabiitii sau adoptarea unei perioade de a(teptare Ce,tra&erea
posibiitii de produse principae fcndu+se pe seama arboreteor care se refacD #
Jn ca%u arboreteor surse de semine incuse n S#U#K>K, subiniem necesitatea urii unei
masuri de &ospodrire care s stimue%e poteniau producti!, at &en dect ce principa stabiit
prin amena)ament#
Structura fonduui de producie sintetic pe specii (i subuniti
Tabelul 2.8
S
5
"
Specific
ri
Specia
$
o
t
a
l
'3 S< @
O
S' '$ .U
$
/5
.
S<
5
<3 $
.
S<
*
/$
4
05
$
"5 "< "
4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
E-
Q
/rop# sp#
CID
9: 18 14 + 10 4 9 9 + + + + + 9 7 9 10
0
-rsta
medie
CaniD
79 98 :8 + 47 66 18 17 + + + + 1 64 99 98 48
-# mediu
CmcFhaD
64
6
18
8
66
7
+ 14
7
148 77 10
1
+ + + + + 19
8
19
8
61
0
18
7
'r# medie
CmcFanFha
7#0 8#9 4#7 + 7#1 7#8 9#: :#8 + + + + + 10#
:
:#9 8#7 7#7
'2/
medie
II1 II9 II6 + III
6
I7 II7 II1 + + + + + I: II: II9 II9
'onsisten
ta medie
0#8
0
0#8
4
0#8
0
+ 0#8
:
0#89 0#8
7
0#8
4
+ + + + + 0#8
7
0#8
:
0#8
1
0#8
6
/rop# sp#
CID
+ + + 88 + + 6 + + + + + + + + + 10
0
1:

POR
-rsta
medie
CaniD
1 + + 19 1: + 17 + + + + + + + 8 + 19
-# mediu
CmcFhaD
+ + 71 70 + 76 + + + + + + + + 19 +71
'r# medie
CmcFanFha 1 + + 7#0 :#0 + 9#7 + + + + + + + + + :#8
'2/
medie
III
0
+ + III
9
II0 + II4 + + + + + + + II7 + III
9
'onsisten
ta medie
0#8
0
+ + 0#8
4
0#8
0
+ 0#8
8
+ + + + + + + 0#8
7
+ 0#8
4
E>
Q
/roporia
sp# CID
+ 67 + + + 1: + + 7 + 44 : + + 6 1 10
0
-rsta
medie
CaniD
+ 77 + + + 4: + + 4: + 4: 4: + + 47 :0 :1
-# mediu
CmcFhaD
+ 96
:
+ + + 961 + + 68
6
+ 97
0
694 + + 67
4
91
7
90
:
'r# medie
CmcFanFha + 8#6 + + + 8#7 + + 16#
0
+ 9#7 4#4 + + 7#8 7#1 7#:
'2/
medie
+ 17 + + + I0 + + I6 + I0 I0 + + I: II0 I6
'onsisten
ta medie
+ 0#7
7
+ + + 0#81 + + 0#8
6
+ 0#8
6
0#80 + + 0#8
0
0#8
0
0#8
1
U#
/
/roporia
sp# CID
91 18 16 10 8 4 9 6 6 6 6 6 1 + 6 + 10
0
-rsta
medie
CaniD
79 40 :8 19 47 6: 18 17 44 6: 44 61 9: 17 47 98 4:
-# mediu
CmcFhaD
64
6
18
7
66
:
71 14
7
178 77 10
1
64
:
14
9
68
7
101 6:8 16
4
1:
7
16
1
18
8
'r# medie
CmcFanFha
7#0 8#4 :#7 7#0 7#1 7#8 9#: :#8 10#
1
11#
0
9#7 9#0 11#
8
8#0 7#9 7#1 7#:
'2/
medie
I8 II6 I8 II8 III
1
I8 II7 II1 II0 II4 I6 II: I0 II0 II: II: II9
'onsisten
ta medie
0#8
6
0#8
9
0#8
0
0#8
7
0#8
:
0#84 0#8
:
0#8
4
0#8
4
0#8
7
0#8
9
0#87 0#8
7
0#8
4
0#8
9
0#7
:
0#8
9
"up cum se !ede (i n tabeu de mai sus, speciie care !e&etea% n cadru U#/#I Sniob
n ordinea ponderii sunt urmtoareeG ceru, ste)aru, &orunu, sacmu, carpenu, nucu ne&ru,
minu american, patinu de munte, frasinu, aninu, di!erse tari, di!erse r(inoase, di!erse moi#
'ompo%iia actuaa sintetica pe specii fiindG
91'318S<16@O10S'8'$4.U$9/5.6S<56<36/I.6S<*8/$41S<*6"<#
Cerul specie ma)oritar, pro!ine n procent de 9I din smn, 9I din pantaii (i 84I
din stari, a!nd o stare de sntate !i&uroas 47I, normaa :0I (i saba 9I# -e&etea% n
arborete pure 71I, amestec ntre :0+80I C6:ID, restu de 14I fiind n amestec sub :0I#
/roducti!itatea sa CI8D este bun, corespun%nd bonitii staiunii, specia reai%ea% 77I
case superioare de producie (i casa a III+a# 'onsistena reai%at C0#86D este corespun%toare
funciior de producie atribuite, apreciindu+se a fi n scdere datorit apariiei unor fenomene de
uscare (i necesitii unei stri de sntate corespun%toare# 5epartiia speciei pe case de !rst
este ine&a, casee de !rst mi)ocii Ca III+a si a I-+aD fiind mai bine repre%entate 87I dect
casee I (i a II+a C0#9D sau a I-+a C0#1D #
/entru arboretee de cer cu stare de !e&etaie norma (i !i&uroas, s+a hotrt meninerea
ceruui pn a !rste de 80+100 ani mi%ndu+se pe re&enerarea natura a arboreteor a)unse a
!rsta e,poatabiitii#
17

Sinnd cont de !aoarea economic, dar mai aes de rou deosebit n mpdurirea
terenurior cu souri &ree, considerm c promo!area n cutur a speciei este oportun,
mrindu+se aria de foosire acoo unde ate specii de c!ercinee Cste)aru, &orunu (i chiar ceru D
nu pot !e&eta #
Ste=arul + Specie de mare !aoare economic, este reati! bun repre%entnd 18I din
suprafaa unitii de producie# /ro!ine n procent de 7I din smn, 89I din pantaii, 11I din
stari, a!nd o stare de !e&etaie !i&uroas C47ID , norma C: I D (i sab C6ID# -e&etea% n
arborete pure 78I, n amestec de :0+80I n proporie de 18I (i 16I sub :0I#
/roducti!itatea ca (i n ca%u ceruui este corespun%toare bonitii staiunii# "atorit
!aorii economice (i ecoo&ice a speciei este necesar pe n& promo!area sa n continuare n
staiunie propice cuturii sae (i uarea unor msuri de prote)are a speciei astfe nct fenomenu
de uscare sa fie inut n fru#
Gorunul + repre%entnd 160, este pro!enit din smna or, din pantaii 14I (i stari
8:I, repre%entnd o !itaitate !i&uroas norma 79I (i sab 4I#
0ormea% arborete pure C7ID, participnd n arborete amestecate de :0+80I C96ID (i sub
:0I C71ID (i reai%nd o consisten medie C0#80D corespun%toare# Specia !e&etea% n condiii
bune, reai%nd casa I de producie# Specie de mare !aoare economic, &orunu !a fi meninut (i
promo!at n continuare n specia n trupurie din )umtatea estic care ofer condiii fa!orabie
de !e&etaie#
0.-. .r/orete sla/ productive 2i provizorii
"up cum se obser!, 74#4 ha sunt arborete tota deri!ate de producti!itate mi)ocie# "in
acestea 64#7 ha sunt e,poatabie n deceniu I (i urmea% a fi refcute, iar restu urmea% a fi
conduse prin operaiuni cuturae a e,poatabiitate (i apoi substituite#
89#8 ha sunt arborete artificiae de producti!itate inferioar, din acestea 68#8 ha urmea%
a se e,poata# 'eeate arborete afate a !rste mici, care nu permit nc refacerea, !or fi
parcurse cu ucrri si!otehnice care s ridice producti!itatea acestora (i s apropie compo%iia
arboreteor de tipu natura fundamenta# /entru arboretee artificiae, nefiind indicat refacerea
se !a urmrii conducerea pro&resi! prin operaiuni cuturae spre starea corespun%toare
poteniauui stationa# Se !a urmri apicarea corect (i a timp a operaiunior cuturae,
urmrindu+se restrn&erea procentuui de participare sau chiar eiminarea speciior de mai mic
!aoare economic, ct (i meninerea unei stri fitosanitare corespun%toare#
$rboretee e,poatabie !or fi substituite, prin compo%iia e pre!%ut urmrindu+se
!aorificarea n ce mai nat &rad a poteniauui staiona#
0.1. .r/orete afectate de factori desta/ilizatori 2i limitativi
0.1.1. Situaia sintetic a factorilor desta/ilizatori 2i limitativi
Situaia sintetic a factorior destabii%atori (i imitati!i
Tabelul 2.9
&atura
? din
sup.
fondului
Suprafaa afectat
<ota
@rade de manifestare
Sab C1D
4oderat
C6D
/uternic
C9D
0#
puternica
C4D
3,cesi!a
C:D
0 1 2 3 4 5 6 7
"enumire
1784#7ha ha I ha I ha I ha I ha I ha I
17

"oborturi de !nt
1 19#7 100 19#
7
10
0
Uscare
16 616#
4
100 606 87 8#0 4 0#8
$tacuri duntori
4#7 100 4#7 10
0
Incendieri
5upturi %pad# (i
!nt
-tmri de
e,poatare
-tmri produse
de !nt
/ouare
$unecri
Jnm(tinri
3ro%iune n
suprafa
3ro%iune in
adncime
3ro%iune totaa
5oca a suprafa
tota
"in care peG 0#1+
0#6S
0#9+0#:S
0#7S
<upini
nesntoase+tota
68 :08 100
"in careG 10+60I
16 614 100
90+9:I
17 684 100
70I
0.1.0. 6videna ar/oretelor afectate de factori desta/ilizatori 2i limitativi
3!idena arboreteor afectate de factori destabii%atori (i imitati!i
Tabelul 2.10
Specificaii Intensitate. 5niti amena=istice afectate
0 1 2
Uscare
Sab 1* 6:3 99' 47"
<O<$2 U1G 4 U$ 10#7 ha
4i)ocie 983 773
<O<$2 U6G 6 U$ 6#: ha
/uternic 77'
<O<$2 U9G 1 U$ 0#9 ha
<O<$2 UG 7 U$ 19#: ha
I%oate 71'
18

"oborturi <O<$2 -1G 1 U$ 6#7 ha
<O<$2 -G 1 U$ 6#7 ha
0.4. Starea sanitar a pdurii
$rboretee unitii de producie U#/#I Sniob pot fi considerate n &enera, ntr+o stare
sanitar corespun%toare# $precierea de mai sus se datorea% faptuui c de(i incuse n %ona de
uscare a c!ercineeor din nord+!estu rii, incidena fenomenuui asupra acestora este minim,
procentu de uscare nedep(ind ni!eu eiminrii naturae#
/rin parcur&erea arboreteor unitii de producie ct (i din datee de a oco s+a constatat
pre%ena n cursu utimeor 6 decenii unui numr mare de duntori biotici (i abiotici cum ar fiG
+a c!ercineeG
+2?mantria dispar Comida proas a ste)aruuiD=
+<ortri, !iridana Cmoia !erde a ste)aruuiD=
+4icrosphoera obbu!ida Cfinarea ste)aruuiD
+$rmiaria meea C&heba de rdciniD
+Operophtea brumeta Ccotaru !erdeD
+(oareci
+a pinu de cmpG
+Scho?tus sco?tus C&ndacu de scoar a umuuiD
+a pini in &eneraG
+2ophodermim pinesti Cnro(irea (i cderea aceor de pinD =
+'ocoecia broiana Csfredeitoru u)erior de pinD=
+a rchitG
+'ruptor?neus oputhi Ctromboru puieiorD#
Jns anai%nd starea actua a arboreteor confruntate cu duntorii amintii, constatm
c de(i numru acestora este mare, efectu or este n ansambu redus, nefiind sesi%ate atacuri
puternice care s produc uscarea n mas a c!ercineeor#
<otu(i se desprinde necesitatea urmririi atente (i permanente a strii arboreteor din U#/#
prin acti!itatea de pro&no% (i combatere a nmuirii duntorior (i e,ercitarea corect a
ucrrior si!otehnice asi&urndu+se meninerea unei stri de sntate corespun%toare
arboreteor#
0.9. Concluzii privind condiiile staionale 2i de vegetaie
"in cee pre%entate in acest capito se constat c !e&etaia forestiera are condiii bune de
!e&etaie, 78I din tipurie de staiune fiind de bonitate superioar (i 66I de bonitate mi)ocie#
-e&etaia forestiera din cadru unitii de producie !aorific n mod reati!
corespun%tor poteniau si!oproducti! oferit de staiuni, 47I din arborete fiind natura
fundamentae, 4I fiind paria deri!ate, 4I tota deri!ate (i 4:I artificiae#
/entru !iitor se !a urmri meninerea arboreteor actuite din specii forestiere,
corespun%toare condiiior staionae# 2a re&enerarea arboreteor se !or crea condiii
corespun%toare re&enerrii naturae, prin apicarea de tratamente ba%ate pe re&enerarea din
smn#
/rin ae&erea compe,uui de msuri si!otehnice ce se !or apica arboreteor, se !a
urmri normai%area treptat a fonduui forestier producti!#
/rin ucrri de mpdurire se !or introduce specii corespun%toare tipuui natura
fundamenta de pdure, acesta putnd !aorifica n mod corespun%tor poteniau si!oproducti!
a staiunii#
Capitolul III
18

Sta/ilirea funciilor social<economiice 2i ecologice ale pdurii 2i a
/azelor de amena=are
3.1. Sta/ilirea funciilor social<economice 2i ecologice ale pdurii
3.1.1. O/iective social<economice 2i ecologice
Obiecti!ee socia+economice (i ecoo&ice stabiite pentru pdurie din unitatea de
producie I Sniob, sunt urmtoareeG
+cine&etic+pentru practicarea !natuui=
+economic+pentru producerea de mas emnoas necesar popuaiei (i industriei
emnuui=
+protecie + pentru protecia cuturior a&ricoe din %on (i a sourior nisipoase=
+ pentru producerea de semine (i puiei=
+ pentru producerea de ate produse Cfructe de pdure, pante medicinaeD#
'aracteristicie menionate mai sus repre%int obiecti!ee socia+economice ae pdurii,
e,primate prin natura produseor obinute sau a funciior de protecie atribuite#
Jn raport cu starea fiecrui arboret n parte (i cicuui pe care trebuie s+ ndepineasc,
s+au adoptat a ni!e de subparce sau subunitate, euri de protecie sau producie#
3.1.0. (unciile pdurii
'orespun%tor obiecti!eor socia+economice, amena)amentu de fa a stabiit funciie
pe care trebuie s e ndepineasc pdurie din aceast unitate de producie#
"atorita rouui cine&etic deosebit, ntrea&a unitate a fost introdus n &rupa I funciona,
cate&oriie funcionae atribuite fiecrui u#a# fiind difereniate n funcie de obiecti!ee de
prote)at#
$stfeG
+ ::#: ha C9I din suprafaa U#/#D Cu#a#=9$=9*=4$=4*=7$=8=4$=18$=60*=167$D s+au ncadrat n
&rupa I cate&oria funciona :; Cpduri stabiite ca re%er!aii pentru producerea de semine
forestiere (i conser!rii &enofonduui forestierD incuse n S#U#K>K Cdeci e,cuse de a
or&ani%area producieiD=
+ 618#1 ha C16ID Ctrupurie 3&het+0oiscoa, ;iin&er, 0ontoros, -aida, >oposhe&?,
'odea, 5e!ichi, 'eanas, /r#AaniBoros III, /r#AaniBoros I-, /r#Isda&os II, $rmos, "iosi&D s+au
ncadrat n &rupa I, cate&oria funciona 9@ Ctrupuri de pdure dispersate cu suprafa mai mic
de 100 ha, situate n %ona de cmpieD=
+ 1478#8 ha C890D sunt ncadrate n &rupa I, cate&oria funciona 4A Cpduri de interes
cine&eticD#
5estu de 67#0 ha C60D repre%int terenuri de !ntoare, terenuri destinate administraiei,
cdiri (i curi, drumuri forestiere, precum (i terenuri neproducti!e#
Jn cadru arboreteor incuse n cate&oriie funcionae 9@ si 4A se or&ani%ea% procesu
de producie#
3.1.3. Su/uniti de producie sau de protecie constituite
/entru reai%area funciior atribuite arboreteor din aceast unitate de producie trebuie s
i se apice msuri de &ospodrire difereniate# 'riteriu care a operat n diferenierea acestora
fiind eurie de producie (i protecie care necesita un mod de &ospodrire aparte# In acest scop
s+au constituit trei subuniti, dup cum urmea%G
+S#U#/#KT-K + pduri cu funcii de recreere prin !ntoare n codru, n suprafaa de 1:08# 0
ha C87I din suprafaa cu arboretD respecti! arborete a!nd ca specie principa de ba%
c!ercineee Cste)aru, ceru, &orunuD, a!nd ca e de producie producerea emnuui pentru
60

cherestea, construcii, ceuo%, iar ca e de protecie conser!area (i de%!otarea intensi! a
!natuuiG
+S#U#/#KOK + crn& sacmete n suprafa de 178#4 haC10ID, repre%entnd euri mutipe
de protecie (i producie Cproducerea de emn n sortimente obi(nuite dar (i conser!area
!natuuiDG
+ S#U#/# K>K + re%er!aii de semine n suprafaa de ::#: ha C9ID, au ca e de producie
obinerea de semine &enetice controate (i conser!area &enofonduui forestier, dar (i protecia,
conser!area (i de%!otarea intensi! a !natuui#
$(a cum s+a menionat, re&ementarea produciei s+a fcut doar pentru S#U#/#K-K si KOK,
in S#U#K>K amintindu+se doar ucrri de conser!are#
Situaia pe subuniti de producie (i protecie
Tabelul 3.1
.nul Suprafaa S.5.". 7ha8 $otal
$ S - ' O ; >
0 1 2 3 4 5 6 7 8
18:7 + + + + + + + 1711#:
1877 16:6#9 976#8 + + + + + 171:#1
1877 + 11::#7 + :4#0 + + + 178:#7
1888 1778#0 + + + 617#8 :8#8 + 1849#7
1888 + + 1:08#0 + 178#4 + ::#: 1799#8
"up cum se obser!, a amena)amentu din 18:7 arboretee nu au fost &rupate n S#U#/#
2a re!i%uirea din 1877 s+a constituit doua subuniti, S#U#/#K$K + codru re&uat (i S#U#/#KSK +
con!ersiune prin refacere substituire, n ambee or&ani%ndu+se producia#
Jn anu 1877 s+au constituit doua subuniti, respecti! S#U#/#KSK + con!ersiune prin
refacere substituire @ si S#2<#0#K'K con!ersiune prin mbtrnire#
Jn anu 1888 s+au constituit trei subunitiG S#U#/#K$K +codru re&uat, S#U#/#KOK+ crn& de
sacmete (i S#U#K;K + re%er!aii de semine, datorndu+se pe de o parte creeri, printr+un studiu
ntocmit de I#'#$#S# a subunitii re%er!aii de semine ct (i pre%er!rii arboreteor de
c!ercinee pentru asi&urarea re&enerrii naturae a !rste naintate#
Subunitatea KOK s+a creat din noiuni di!erse, n acest fe urmrindu+se asi&urarea rapid
cu materia emnos a di!er(ior beneficiari din %on, ct (i reducerea chetuieior de instaare (i
conducere a !e&etaiei forestiere#
Jn situaia actua, meninndu+se doar S#U#/#KOK (i S#U#/#K>K, nocuind subunitatea
K;K, dar a!nd acea(i ro# Jn schimb datorit rouui cine&etic pe care are unitatea de producie
I Sniob s+a constituit subunitatea K-K Cpduri cu funcii de recreere prin !ntoare n codruD#
/roducia de mas emnoas or&ani%ndu+se doar n S#U#/# E!Q (i EOQ#
Constituirea subunitilor de gospodrire
Tabelul 3.2
S5" 5&I$.$I .36&.>IS$IC6
0 1
47#:;$
18- 66* 663 660 66$1 66$6 66' 64* 67$ 67- 68- 97' :6" 71- 76- 7:$ 7:'
71; 76' 76- 77- 78' 78- 80$ 88' 88- 107- 161- 166. 164.1 164.6 164-6
16:" 16:3 16:0 167- 147 179* 17:" 177"
.5 "3 U#$#+uriG 46
> 1 9$ 9* 4$ 4* 7$ 8 14$ 18$ 60* 167$
61

::#:;$ .5 "3 U#$#+uriG 11
Constituirea subunitilor de gospodrire
Tabelul 3.2(continuare)
S5" 5&I$.$I .36&.>IS$IC6
0 1
-
1:08#0 ;$
6$ 6* 4' 4" : 7 7* 8$ 8* 8' 10 11 16$ 16* 16' 19$ 19* 14* 14' 1: 17
17 18* 18' 18$ 18* 18' 18" 60$ 60' 61 66$ 66' 66" 69" 693 69@ 69; 64$
64" 640 6:' 6:" 6:0 6:; 67$ 67* 67' 67" 673 670 67$ 67* 67' 68$ 68*
68' 68$ 90 91 96$ 96* 99 94 9:$ 9:* 97$ 97* 97' 97 98$ 98 40$ 40* 41$
41* 46$ 46* 46' 46" 49$ 49* 49' 49" 493 44$ 44* 4:$ 4:* 4:' 47$ 47*
47' 47$ 47* 48$ 48* 48' 48" 48$ 48* 48' :0$ :0* :0' :1* :1' :6$ :6*
:6' :9 :4$ :4* :4' :4" :43 :40 :: :7$ :7* :7' :7" :73 :70 :7$ :7* :7'
:8$ :8* :8' :8$ :8* :8' :8" 70$ 70* 71$ 76$ 76* 76" 79$ 79* 79' 79"
793 790 79@ 74$ 74* 7:$ 7:* 7:' 7:" 7:3 7:@ 7:; 77$ 77* 77' 77" 77$
77* 77' 78$ 78* 78' 78" 783 78$ 78* 70$ 70* 70'70" 703 71$ 71* 71'
713 710 71@ 76$ 76* 76' 76" 760 79$ 79* 79' 79" 74$ 74* 74' 74" 7:$
7:* 77$ 77* 77' 77$ 77* 77' 78$ 78* 78' 78" 783 780 78@ 78;78I 78$
78" 78' 80$ 80* 80' 80" 81$ 81* 86 89 84$ 84* 8:$ 8:* 87$ 87* 87' 87$
87* 87' 88$ 88* 88$ 88* 80$ 80* 80' 81$ 81* 86$ 86* 89$ 89* 89' 89"
84 8: 87$ 87* 87' 87$ 87* 87' 87$ 88* 88' 88" 883 880 88@ 88$ 88* 88"
883 880 100 101$ 101* 101' 101" 1013 1010 101@ 101; 101I 106$ 106*
106" 106" 1060 106@ 109$ 109* 109' 109" 1093 1090 109@ 104* 104" 10:$
10:' 10:0 107$ 107* 107' 1073 1070 107$ 107' 107" 108$ 108* 108$ 108*
108' 110$ 110* 110" 1103 111$ 111* 111' 118 161$ 161* 161' 166* 166"
169$ 169* 164$ 164* 164' 164" 16:$ 16:* 167 167* 167" 1673 168$ 168$
168* 168' 190
.5 "3 U#$#+uri 946
$otal 5"
149:., #.
&).$O$.L '6 5...<uri+ ,-:
3.0. Sta/ilirea /azelor de amena=are ale ar/oretelor 2i ale pdurii
Sarcina &ospodririi si!ice este diri)area tuturor arboreteor spre structura specific
funciei atribuite#
'adru &enera din care face diri)area pdurior spre structura norma se define(te prin
ba%ee de amena)areG re&im, compo%iie e, tratament, e,poatabiitate, cicu# @ospodrirea
pdurior se !a face conform pre!ederior cu modificrie aduse uterior#
3.0.1. )egimul
Sinnd seama de obiecti!ee economice (i de necesitatea foosirii ct mai
corespun%toare a capacitii producti!e a acestor arborete, s+au adoptat doua re&imuriG
+ re&imu codru re&uat + pentru arboretee din S#U#/#K-K
+ re&imu crn& + pentru arboretee din S#U#/#KOK &rupate n trupuri dispersate cu
suprafee mici n care refacerea ar fi fost difici #
3.0.0. Compoziia el
66

$e&erea speciior de !iitor (i ncadrarea tipurior de cuturi s+a fcut innd cont de
coreaia e,istent ntre tipurie de pdure naturae, condiiie staionae (i producti!itatea
speciior# Stabiirea compo%iiei e care define(te structura pdurii sub raportu proporiei
speciior s+a fcut difereniat dup cum urmea%G
+compo%iia e de re&enerare s+a stabiit pentru arboretee e,poatabie n pre%ent (i
pentru cee care de!in e,poatabie n urmtorii 0 ani sau 60 ani#
+ compo%iia e a e,poatabiitate s+a apreciat pentru restu arboreteor, repre%entnd de
fapt compo%iia a care se tinde s a)un& arboretee n raport cu compo%iia actua (i cu
posibiitie de modificare a ei, prin inter!enii cu ro de optimi%are#
Jn amena)ament s+a stabiit (i compo%iia e pentru o anumita etap de de%!otare a
arboretuui, a!nd caracter intermediar# $ceasta s+a stabiit n raport cu condiiie ecoo&ice date
Cca (i n ca%u ceorate douD dar (i cu e&aitie de de%!otare a arboreteor, ceea ce face sa fie
difereniate n compo%iia e iniiaa Cde re&enerareD (i fina Ca e,poatabiitateD#
Jn conte,tu acestui aspect, putem considera c tipu de mai sus repre%int premi%a (i
factoru determinant pentru compo%iia fina, care se cere a fi de fapt o compo%iie optim
pentru reai%area euui de &ospodrire stabiit#
'ompo%iia pe tipuri de staiune (i tipuri de pdure
Tabelul 3.3
$ip de
staiun
e
$ipul
de
pdure
Supraf
aa 7ha8
Compoziia tel Suprafaa pe specii 7ha8
'3 S< @O 'I .U$ <3 $.
.
"<
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8#6#6#0
8#9#6#6#
8#9#6#6#
8#9#6#6#
8#9#6#9#
8#9#6#6#
8#9#6#6#
8#:#1#1#
8#:#4#6#
766#0
711#6
741#1
746#1
766#6
716#1
749#1
796#4
871#1
1:9#9
11:#0
1:6#7
77#6
6:#8
17:#8
871#1
98#:
6S<6<36.U$6@I
6"<
:'3:.U$
9@O9@I6'31.U
$1'31<3
4S<6@I6.U$1'3
1<3
6S<6<36.U$6@I
6"<
4.U$6'36<36"
<
9S<6@O6@I1'31
.U$1<3
7S<6<31@I1"<
10$..
+
:7#:
90#:
7#7
+
99#6
87#6
+
+
90#7
+
+
67#:
:#6
+
688#9
69#1
+
+
4:#8
+
+
+
186#6
90#7
+
4:#8
19#6
:#6
+
186#6
9#8
+
90#7
:7#:
1:#9
19#6
:#6
77#9
87#1
+
+
90#7
+
1:#9
7#7
:#1
99#6
87#1
7#7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
90#7
+
+
+
:#1
99#1
+
9#8
+
<ota SU/Q$Q U
EOQ
1778#4
100
66S<17@I17.U$1
4@O19'316<3:"
<
664#1
19
979#8
66
698#0
14
681#0
17
684#9
17
184#7
16
+
+
76#7
:
8#6#6#0#
8#9#6#9#
766#0
749#1
48#1
7#4
6S<6<36.U$6@I
6"<9S<6@O6@I1
'31.U$1<3
+
0#7
8#8
1#8
+
1#9
8#8
1#9
8#8
0#7
8#8
0#7
+
+
8#8
+
<ota SU/Q>Q ::#:
100
61
S<
60@I18.U$18
<318"<6@O1'3
0#7
1
11#8
61
1#9
6
11#1
60
10#4
18
10#4
18
+
+
8#8
18
<ota
SU/Q$
1799#8
100
66S<17.U$17@I1
4@O19'316<3:"
664#8
19
98:#7
66
698#9
14
906#1
17
684#7
17
607#0
16
+
+
86#4
:
69

QUQ <
'ompo%iia pe tipuri de staiune (i tipuri de pdure
Tabelul3.3(continuare)
$ip de
staiun
e
$ipul
de
pdure
Supraf
aa 7ha8
Compoziia tel Supr
afaa
pe
specii
7ha8
'3 S< @O 'I .U$ <3 $.
.
"<
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
<ota
SU/Q$QUQOQUSU
Q>QUterenuri de
impadurit
1748#7
100
66S<17@I17.U$1
4@O19'316<3:"
<
668#7
19
988#0
66
698#:
14
904#6
17
687#1
17
607#7
16
9#4
+
84#6
:
8#6#6#0 766#0 4#8 5$';I<$
<#"#S# 67#0
$O$.L 5.". 149:.,
'ompo%iia actua este 91'318:<6@OOS'8'$4.U$9/5.6"58"<6"4, iar
compo%iia optim stabiit n raport cu condiiie ecoo&ice date este
66:<17@I7.U$4@O9'36<3S"<# "up cum se !ede se propune a se promo!a speciieG
ste)ar, &rni, nuc american, &orun, tei Cca specie de amestecD n detrimentu carpenuui,
minuui american, di!erseor r(inoase (i sacmuui# Sacmu !a rmne numai pe terenurie
puternic erodate pe rpe, pe ra!ene, (tiut fiind ne!oia ridicat a acestuia de substane nutriti!e
ce conduce a o srcire permanent a sourior, pe de o parte, iar pe de ata ntrirea stabiitii
terenurior erodate#
3.0.3. $ratamentul
'a ba% de amena)are, tratamentu define(te structura arboreteor sub raportu repartiiei
arborior pe cate&orii dimensionae (i a eta)rii# /entru condiiie date ae&erea tratamentuui s+a
fcut n funcie de compo%iia actuaa a arboreteor, de necesitatea asi&urrii permanenei (i
e,ercitrii de ctre acestea a funciior de producie Cce i s+au atribuitD#
"atorit !ariateor situaii n care se !a aciona pentru recotarea posibiitii de produse
principae, s+au adoptat urmtoaree tratamenteG
+ tieri rase n ben%i sau parchete mici apicat n ca%u crpineteor, sacmeteor sau
popi(urior instaate n condiii fa!orabie c!ercineeor (i care se !or reface=
+ tieri n crn& cu taiere de )os apicat n ca%u sacmeteor din S#U#/#KOK=
+ tieri pro&resi!e care se apica n arboretee de c!ercinee#
3.0.,. 6%ploata/ilitatea
3,poatabiitatea, ba% de amena)are care define(te structura arboreteor sub raport
dimensiona, a fost e,primat prin !rsta e,poatabiitii, situaie datorata structurii de tip
Ecodru re&uatQ si Ecrn&Q a arboreteor constituente ae unitii de producie#
$ceasta s+a stabiit difereniat n raport cu caracteristicie arboreteor (i funciior
economico+sociae atribuite acestora, astfe ca s se asi&ure ndepinirea n condiii optime a
obiecti!eor stabiite# "atorit incuderii inte&rae a unitii de producie n &rupa I funciona,
64

!rsta e,poatabiitii medii care s+a adoptat a fost cea de protecie coreat cu cea tehnic, fiind
de G
+8: ani pentru arboretee din S#U#/#Q-Q
+67 ani pentru arboretee din S#U#/#QOQ
/entru arboretee din S#U#/#Q>Q Carboretee e,cuse de a re&ementarea procesuui de
producieD nu s+a stabiit !rsta e,poatabiitii, acestea urmnd sa fie &ospodrite doar prin
ucrri de conser!are#
3.0.-. Ciclul
$!nd n !edere funciie socia+economice atribuite arboreteor din S#U#/#Q-Q (i EOQ
Cpentru care se re&ementea% recotarea de masa emnoasaD, !rsta e,poatabiitii de protecie
(i tehnic s+a adoptat cicuri de producie de 100, respecti! 90 ani#
Capitolul IV
Valorificarea superioar a altor produse ale fondului forestier Bn afara
lemnului
,.1. "otenial cinegetic
<eritoriu unitii de producie I Sniob face parte din fondurie de !ntoare : 'herechiu
CpariaD, 7 "iosi& Cinte&raD, 8 Sntimbreu CpariaD (i 8 'ubucut CpariaD, primee dou fonduri
fiind arondate $#A#-#/#S# (i ceeate dou sunt @#-#S#
Situaia acestora pe cate&orii de foosin, cu imitee (i !ecintie or, este redat n
tabeu urmtorG
Tabelul
4.1


(ond de v@ntoare Categoria de folosin
V@nat
principal Vecinti Limite
'enumire $ip "dure
$rabi
"2une
.lte
terenuri $otal
ha
:
Cherechiu .>V"S
+ 1:00 + 700 6600 iepure 0-+Himian "rum .
frontier
6:

7
"iosi& $A-/S 640 84:0 700 8110 1840
0
iepure
0rontier,
0-#'etariu
0-#Sntimreu,
O#S#Oradea
"rum .
frontier
8 Sntimreu @-S 1190 7100 9:0 106: 870: iepure
O#S#Oradea
0- 'etariu
0- "iosi&
0- 'ubucut
0- 'herechiu
"rum .
"rum A
"rum '
8 'ubucut @-S 880 9600 6:0 1100 :440 iepure
O#S#4ar&hita
0- Sntimreu
0- 'etariu
"rum .
5u
*arcu
"rum A
C $otal C 001: 010-: 10:: 1:A3- 3-1,
-
C C C
C ? C 1 1: 3 31 1:: C C C
"in datee pre%entate se constat c !natu principa este iepuree, c pdurea este bine
repre%entat n cadru fondurior de !ntoare (i c peste )umtate din suprafaa fondurior de
!ntoare este arendat $@-/S#
*onitatea , densitatea optim (i efecti!u optim (i rea, sunt redate n tabeu urmtorG
Tabelul 4.2
Fond
vnt

Fazan !epure "prior #i$tre%


Boni
&tate
'en$it

optim
()ectiv
*+,-
Boni
&tate
'en$it

optim
()ectiv
*+,-
Boni
&tate
'en$it

optim
()ectiv
*+,-
Boni
&tate
'en$it

optim
()ecti
v
*+,-
: + + 1:0F970 II 16,0 880F1000 + + 70F96 + + +F+
7 I 100 400F:80 II 16,0 16:0F1900 II 8,: 80F7: + + +F+
8 I- 60 900F4:0 II 16,0 870F470 I 10,0 140F87 I 0,8 8F64
8 I- 60 400F:80 II 11,6 800F770 II 8,9 140F167 III 0,: :F96
V.otG OF5M efecti!optimFefecti! rea#
"in datee pre%entate n tabeu anterior se constat c efecti!ee reae sunt mai mari
dect cee optime, cu e,cepia cprioruui# 3fecti!ee mai mari (i mai mici dect cee optime
trebuiesc reduse, respecti! mrite#
Se recomand urmtoaree msuri pentru cre(terea efecti!uui actua spre ce optimG
+ pa%a continu pentru pre!enirea (i combaterea bracona)uui=
+ urmrirea e!ouiei efecti!eor de !nat, nre&istrarea recoteor, a pierderior, a
nataitii, precum (i a cau%eor (i factorior care e+au produs=
+ combaterea duntorior !natuui prin metode ecoo&ice (i eficiente=
+ asi&urarea hranei !natuui att n se%onu de !e&etaie ct (i pe timpu iernii=
+ asi&urarea ini(tii !natuui prin imitarea depasrior n pdure=
+ combaterea rpitoareor (i a speciior duntoare pentru &ospodrii (i cuturi
a&ricoe#
<erenurie re%er!ate hranei !natuui din cadru U#/# I Sniob nsumea% 7,6 ha (i sunt
mai mici cu :,7 ha fa de amena)amentu anterior, datorit retrocedrior de suprafee n ba%a
e&ior fonduui funciar#
,.0. "otenialul salmonicol
5eeaua hidro&rafic (i mai aes, ocai%area &eo&rafic nu repre%int un potenia
samonico pentru U#/#I Sniob#
,.3. "otenial fructe de pdure
67

0ructee de pdure din fora spontan e,istente n U#/# (i cantitie e!auate dup media
reai%rior din utimu deceniu, proporiona cu suprafaa rmas n urma retrocedrior n ba%a
e&ior fonduui funciar C79 ID, suntG
+ mine americaneWWWWWWW##W## 1:,0 tone
+ mce(eWWWWWWWWWWWWW#10,: tone
,.,. "otenial ciuperci comesti/ile
$nua se pot recota cca# 0,: tone de ciuperci comestibie C hribi (i &hebeD#
,.-. )esurse melifere
5esursee meifere e,istente n aceast U#/# sunt repre%entate de sacm (i tei, care
repre%int cca# 90 I din suprafaa pduroas (i de fora erbacee (i arbusti!, dar faptu c funcia
de recreare prin !ntoare este prioritar pentru aceast unitate de producie, stupritu nu prea
poate fi practicat n acea(i timp, doar cu mut n afara fondurior de !ntoare#
,.1. 3aterii prime pentru Bmpletituri
Jn caru U#/#I nu mai e,ist rchit cuti!at pentru mpetituri, nemaifiind rentabi
cutura rchitei, de(i sunt condiii naturae fa!orabie acestei acti!iti#
,.4. .lte produse
$turi de produsee accesorii menionate mai sus, n cadru unitii de producie I
Sniob, se mai poate conta pe pantee medicinae din fora spontan#
Capitolul V
"rotecia fondului forestier
-.1. "rotecia Bmpotriva do/orturilor 2i rupturilor de v@nt 2i de zpad
Jn decursu deceniuui e,pirat n arboretee din cadru acestei unitii de producie nu s+
au nre&istrat doborturi de !nt sau %pad# "e fapt, aceasta %on nu se af sub infuena
!nturior puternice care ar putea pro!oca doborturi#
'hiar dac ar e,ista asemenea !nturi, prin tratamentee adoptate n cadru unitii de
producie nu se !or creea suprafee mari descoperite, formnd cuoare prin care s ptrund
!ntu# "oborturi de %pad foarte puine s+au !%ut doar a pin, urmea% ca pe !iitor s nu se
mai cree%e astfe de arborete pure pe suprafee mari#
-.0. "rotecia Bmpotriva incendiilor
4surie necesare a se apica pentru protecia fonduui forestier mpotri!a incendiior
pri!esc urmtoareeG
1#meninerea iniior parceare, a potecior (i drumurior de pmnt ntr+o stare
corespun%toare care s asi&ure accesibiitatea u(oara a echipeor de inter!enie=
6#con(tienti%area ocuitorior asupra pericouui de a face focu n pdure, prin instaarea
de panouri a!erti%oare (i instructa)e /#S#I# periodice=
9#urmrirea permanent a pstrrii ini(tii n pdure (i inter%icerea ampasrii n arborete
sau n %ona adiacent a stneor a cror pre%en se manifest prin neenirea souui n urma
p(unatuui, ct (i prin apariia riscuui producerii incendiior de i%ier sau arboret#
67

'onsiderm c n condiiie respectrii stricte a acestor msuri se !or putea asi&ura
condiiie necesare proteciei arboreteor din %on mpotri!a incendiior#
-.3. "rotecia Bmpotriva polurii industriale
Jn# cadru U#/#I Sniob, pouarea industria este foarte puin !i%ibi, deoarece arboretee
din cadru unitii de producie sunt situate n %one nepouate industria# $tunci cnd acestea !or
e,ista se !or ua masuri de protecie mpotri!a or#
-.,. "rotecia Bmpotriva /olilor si a altor duntori
$rboretee din cadru unitii de producie I Sniob, de(i au suportat aciunea !tmtoare
a numero(ior duntori, se &sesc ntr+o stare de sntate corespun%toare#
Situaia actua se datorea% de pe o parte msurior de pro&no% (i combatere uate de
ocou si!ic n decursu deceniuui constnd n e,tra&erea e,empareor uscate, foosirea
prafurior, a stropirior, a momeior otr!ite, etc#, ct (i ine,istena sau ni!eu redus a
&radaiior speciior cu efecte de%astruoase asupra pdurior, &en 2?mantria dispar, <ortri,
!iridana, 'erambi, cerda#
/entru pre!enirea acestora se propune foosirea substaneor seecti!e biode&radabie (i
cu to,icitate redus, ct (i acti!area combaterii bioo&ice prin crearea condiiior necesare# /e
n& cee menionate mai sus pentru protecia mpotri!a duntorior (i a ator boi este necesar
a se ua cte!a msuri cum ar f i G
aD# pstrarea arboreteor naturae eta)ate (i amestecate cu !aoare ecoo&ic cunoscut=
bD# promo!area de specii forestiere (i forme &enetice re%istente# 5eferitor a acest aspect
menionm necesitatea foosirii n panta)e a speciior ocae de mare importana economic (i
ecoo&ic, din arboretee atacate, seectndu+se ecotipurie re%istente ai cror descendeni s fie
foosii n acea(i scop=
cD# meninerea arboreteor a densiti normae, iar n ca%u crerii &ourior n arboret prin
tieri de i&ien sau accidentae, mpdurirea acestora#
4sura de mai sus are scopu de a mpiedica iuminarea (i nierbarea souui, producerea
succesiunior n fora forestier Cde a specii de mu a &ramineeD, toate cu efect ne&ati! n
re&imu aerohidric a souui impicit n aimentarea cu ap (i aer a speciior forestiere# Jn acea(i
scop se recomand (i prote)area subarboretuui e,istent sau cnd acesta ipse(te introducerea ui#
dD# 3fectuarea corect a ntre&uui sistem de ucrri de n&ri)ire a arboreteor Cde&a)ri,
curiri, rrituri, tieri de i&ien, etcD# 5espectarea n totaitate a tehnicior de ucrri a terenurior
(i modaitatea de aciune caracteristice acestor ucrri este necesara pentru pstrarea unei stri de
!e&etaie corespun%toare scopuui urmrit, respecti! pre!enirea apariiei (i e,tinderii uscrii n
mas#
eD# inter%icerea p(unatuui (i raionai%area accesuui n pdure=
4sura de ba% n pre!enirea debiitrii arboreteor, inter%icerea p(unatuui n pdure,
poate creea condiii pentru o mai bun &ospodrire a acestora, e,istnd posibiiti pentru
instaarea (i meninerea semini(uui ct (i e,istena speciior arbusti!e, pentru protecia (i
ameiorarea souui#
$ceste masuri sunt capabie s asi&ure protecia arboreteor astfe ca fenomenu de uscare
e,istent a un ni!e sc%ut s fie meninut n imitee normae#
-.-. 3suri de gospodrire a ar/oretelor cu uscare anormal
$rboretee n care s+a manifestat fenomenu de uscare de intensitate u(oar ocup 70,6
ha (i moderat 1 7,6 ha, n tota pe cca# 16 I din suprafa, n specia n c!ercineee de peste 70
ani cu pro!enien din stari, (i n cadru acestora, mai mut a cer, care pre%int (i &ei!uri, dar
(i a sacmu de peste 90 de ani# Jn &ospodrirea acestor pduri s+au pre!%ut e,tra&erea cu
prioritate a e,empareor uscate# 0actoru imitati! care fa!ori%ea% uscarea n cte!a arborete
68

din U#/# este compactitatea ori%onturior * (i ' a souui, dar aceasta se manifest doar a !rste
naintate Cmai mut a e,emparee cu !rsta e,poatabiitii dep(it, e,empu u#a#G 16:$, 167*,
140" D#
/e n& ucrrie pre!%ute n aceste arborete, n scopu eiminrii (i pre!enirii acestui
fenomen n ceeate arborete, se recomandG
+ndeprtarea imediat din pdure a e,empareor uscate sau n curs de uscare, pentru
stin&erea procesuui de infestare=
+eiminarea cau%eor de ordin antropicG rniri de arbori, p(unat abu%i!, e,tra&eri prea
dese , etc#=
+eiminarea treptat a arborior din stari prin tratamente adec!ate=
+utii%area &enotipurior ocae de specii de amestec n ucrrie de mpdurire=
+reducerea combaterior chimice (i nocuirea acestora cu cee bioo&ice#
Capitolul VI
Instalaii de transport. $ehnologii de e%ploatare 2i construcii forestiere

1.1. Instalaii de transport
Jn pre%ent, U#/# I Sniob dispune de o reea de drumuri pubice, forestiere 1
pietruite (i de pmnt, care sunt practicabie n tot cursu anuui# Jn tabeu de mai )os sunt
pre%enate drumurie e,istente, precum (i suprafaa (i !oumu de deser!it#
Instaaii de transport
Tabelul 6.1
&r
cr
t
Indica
<tiv
'rum
'enumirea 'rumului
Lungimea < Dm < Suprafa
a
deservit
ha
Volum
deservit
mc
;n
pdur
e
;n
afara
pduri
i
$ota
l
')535)I 6EIS$6&$6
a. 'rumuri publice
1 '"::1 "r# /ubic SXcueni+Sniob+
Sard
+ :,0 :,0 7:,9 6497
6 '"::3 "r# /ubic "iosi&+<rupu
"iosi&
+ :,7 :,7 677,4 88::
9 '":1: "r# /ubic -aea ui 4ihai 1
Satu 4are
+ 6,0 6,0 98,1 170
/*/01 & drumuri publice & 1226 1226 37128 11561
b. 'rumuri )ore$tiere
1 (6
::1
"r#forestier <rupu Sntimreu
CY Iepuri(te ZD
6,8 0,7 9,: 8,8 689
6 (6
::0
"r#forestier <rupu Sniob
CY Snicoau ZD
:,6 1,7 7,8 89,0 1149
/*/01 & drumuri )ore$tiere 820 223 1023 9129 1436
68

/*/01 ',3#3,! (4!5/(6/( 820 1429 2229 46327 12997
/8 'rumuri necesare
&u sunt < < < < <
$O$.L 5.". 9!: 1,!A 00!A ,13!4C 10AA4
.otG V <erenurie afectate &ospodriri C69,8 haD nu fac obiectu tabeuui de mai sus#

"in tabeu anterior se poate deduce densitatea actua a instaaiior de transport G
66800mG487,7 haM47,0 mFha, din care a drumurior forestiere +10900mG487,7 haM61,1 mFha#
$ccesibiitatea medie a drumurie e,istente este de 1,07 Bm#
Jn tabeu urmtor este pre%entat, n procente, accesibiitatea actua (i a sfr(itu
deceniuui, a fonduui de producie, de protecie (i a posibiitii G
Specificri cu pri!ire a fondu de producie (i acesibiitate

Tabelul 6.2
Specificri
.ccesi/ilitatea ?
.ctual La sf@r2itul
deceniului
(ond de producie C I din suprafa D < tota din
careG
+ e,poatabi
+ pree,poatabi
+ nee,poati
86 86
78 78
84 84
87 87
(ond de protecie 7 ? din suprafa8<tota din careG
+tieri de conser!are
100 100
+ +
"osi/ilitatea C I din !oum D + tota din careG
+ produse principae
+ produse secundare
+ tieri de i&ien
77 77
79 79
88 88
84 84
90

"up cum se !ede din datee pre%entate a acest subcapito, nu s+a pre!%ut construirea nici
unui drum forestier, care dup accesibiitatea actua ar fi moti!at, ns n cuprinsu
unitii de producie sunt mute drumuri de pmnt care sunt practicabie aproape n tot
cursu anuui#
1.0. $ehnologii de e%ploatare
/entru a se asi&ura protecia ecoo&ic a pdurior (i a mediuui ncon)urtor, tehnoo&ia
de e,poatare !a consta n urmtoaree fa%e, instruciuni (i operaiiG
aD /re&tirea unitior amena)istice pentru e,poatareG
+desimea admis a cior amena)ate pentru tractare Cincu%nd (i traseee
e,istenteD !a fi de ma,imum100 mFha pentru un ba%inet=
+imea cior de acces pentru tractoare !a fi de ma,imum 4,7 m, iar a cior de
circuaie, de 6,: m=
+a )onciunea cu caea de transport C drum autoD a cior pentru tractoare se !or
materiai%a spaii de ucru, de re&u n afara re&enerrii (i pe ct posibi, fr mi(cri mari de
pmnt#
bD "oborrea arboriorG
+este obi&atorie e,ecutarea tapei a arborii cu diametru mai mare de 1: cm,
precum (i efectuarea tierii din partea opus a 9+: cm deasupra tapei# Jnimea acesteia !a fi
mai mic de 1: cm iar adncimea de 1F9 pn a 1F: din diametru a r(inoase (i de [ pn a
1F9 a foioase=
+direcia de doborre spre a!a este inter%is, de asemenea este inter%is doborrea
spre ochiurie cu semini(# 3ste obi&atorie foosirea peneor hidrauice sau mecanice a
direcionarea cderii=
+arborii dobori se cur de crci a ocu de doborre (i se secionea% n
un&imi ma,ime de 10 m a foioase (i 16 m a r(inoase#
c D 'oectarea emnuuiG
+trunchiurie re%utate din secionare se oresc, nainte de mi(carea or, dac nu se
utii%ea% scuturi sau conuri metaice sau din materia pastic=
+este obi&atorie utii%area roeor de &hidare dac emnu se apropie de cabu
tractoruui a un un&hi mai mare de 10
0
=
+corhnirea norma a pieseor cu !oum mai mare de 0,1 mc este inter%is, a fe
(i !oantu#
Jn condiiie de teren specifice unitii de producie I Sniob, pentru scosu (i apropiatu
emnuui se !or foosi tractoaree articuate forestiere (i atea)e hipo#
1.3. Construcii forestiere

Jn cuprinsu unitii de producie sunt nou construcii forestiere, care sunt pre%entate n
tabeu urmtorG
Tabelul 6.3
u.a.
&r. &atura construciei
Supraf.
construit

Starea construcie Valoarea


investiiei /un mediocr rea 2i f.
rea
66'
1 'anton si!ic "iosi& 88 mp + + 1 'f#de!i%
97' 1 'abana de !ntoare
Sntimreu
87 mp 1 + + +
7:'V 1 'anton si!ic Iepuri(te 160 mp 1 + + +
91

76' 1 'oib de !ntoare
Snicoau
48 mp# 1 + + +
78' 1 4a&a%ie C materiae,
fura)e, etcD
48 mp# 1 + + +
88' 1 'aban de !ntoare
2ucaci
70 mp 1 + + +
<ota 7 , , : + 1 ,
V.otG suprafaa aferent este retrocedat n ba%a 2e&ii nr# 1F6000
.u s+a trecut nici o !aoare de in!estiie pentru reparaii, acestea urmnd s fie fcute cu
fonduri din producie#
.u considerm necesare pentru actuau deceniu construcii forestiere noi, dar
posibiitie actuae (i de !iitor de rentabii%are a sectoruui si!ic n cadru economiei de pia
fiind destu de !ariate, rmne a aprecierea ocouui si!ic necesitatea unor noi construcii#
96