Sunteți pe pagina 1din 1

Efectul total de incalzire a atmosferei: dat de suma efectului direct datorat fluidului frigorific,

scapat in atmosfera la umplerea instalatiei frigorifice, in exploatare si la recuperarea fluidului din


instalatie la expirarea duratei de functionare (raportat in kg echivalent CO
2
), si efectului indirect
datorat emisiei de CO
2
la producerea energiei de actionare a instalatiei frigorifice:
( ) ( ) ( ) ( ) + + =
AN REC x x
E n m GWP n l GWP TEWI 1 (kg CO
2
)
unde: GWP
x
este potentialul global de incalzire a atmosferei datorat fluidului frigorific utilizat in
instalatie pentru o perioada de 1 de ani, comparativ cu CO
2
(!"#
CO2
$1) %
m& cantitatea de fluid frigorific din instalatie (kg)%
l& rata anuala de pierdere din instalatie (kg)%
n& numarul de ani de functionare a instalatiei%
E
AN
& energia de actionare a instalatiei consumata intr&un an (k"h)%

REC
& factorul de recuperare a fluidului frigorific%
& cantitatea specifica de CO
2
emis in atmosfera la producerea energiei electrice (kg
CO
2
'k"h)(