Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Fizic, Catedra de Fizic Teoretica si Coputationala


!nul universitar "#$#%"#$$
&eestrul' (
S Y L L A B U S
I. Informaii generale despre curs, seminar i lucrri de laborator
)isciplina' *lectrodinaica
!nul de studii' ++ ,se (-
Codul' FF.##$/
Nr0 de credite' /
Fora de 1nv23nt' zi
Nr0 ore % spt3n' " curs 4" seinar
5ocul de des6urare' con6or orarului
7ro8raarea 1n orar' con6or orarului
II. Informaii despre titularul cursului
Nue' *il 9inteler
:rad didactic' lector
Titlu tiin2i6ic' doctor
*-ail' eil0vinteler ;p<ys0ubbcluj0ro
Tele6on' (#=>##, int0 =$/$
?re de audien2' " ore % spt3n
III. Obiectiele disciplinei i competene
Obiectie! )obindirea cunostintelor iniale de electrodinaica
clasica, si teoria relativitatii restrinse0
"ompetene' *lectrostatica, @a8netostatica, @edii dielectrice si a8netice, Unde
electroa8netice,
*lectrodinaica, Teoria relativitatii restrinse0
I#. Bibliografie'
$0 +ntroduction to electrodynaics, )0A0:ri66it<s, 7rentince Ball, $CCC
"0 Classical electrodynaics, A0)0AacDson, Ao<n Eiley, $CCC
>0 Teoria cipului, 50)05andau, *0@05i6sit, *d0Te<nica, $C/C
(0 *lectrodinaica, 90Novacu, *d0didactica si peda8o8ica, $C//
=0 Classical electrodynaics, E0:reiner, &prin8er, $CCF
#. $ateriale folosite %n cadrul procesului educaional specific disciplinei'
a- la
curs' prele8erea cobinat, se vor utiliza tabla i ijloace vizuale
"- la seminar' conversatia
#I. &lanificarea ' "alendarul %nt(lnirilor i al erificrilor ' e)aminrilor ' intermediare.
a*. "U+S
,r. tem -ematica ,r.
ore
Bibliografie
$0 *lectrostatica0 *c0 7oisson si 5aplace0 *ner8ia electrostatica0 " G$H
"0 Conditii de trecere0 Te<nici speciale in electrostatica ,etoda
ia8inilor, etoda separarii variabilelor-
" G$H
>0 )ezvoltarea de ultipoli0 Cipul electric in aterie ,polarizarea,
sarcina le8ata, deplasarea electrica, le8ea lui :auss pt0 dielectrici,
dielectrici liniari-0
" G$H
(0 Conditii de trecere0 *ner8ia in sistee dielectrice0 " G$H
=0 @a8netostatica0 )ezvoltarea de ultipoli a potentialului vector0 " G$H, G(H
/0 @a8netizarea ,curenti le8ati, cipul auIiliar B, edii a8netice
liniare, conditii de trecere-
" G$H
J0 5e8ea inductiei a lui Faraday0 +nductanta0 *ner8ia in cipul
a8netic0
" G$H,G"H
F0 *cuatiile @aIKell ,vid, edii-0 Teorea 7oyntin80 " G$H, G"H
C0 Tensorul tensiunilor a lui @aIKell0 5e8i de conservare0 Unde " G$H, G"H
electroa8netice0
$#0 *ner8ia si ipulsul undelor electroa8netice0 Unde
electroa8netice in aterie0
" G$H
$$0 7otentiale scalare si vectoriale0 *talonarea Coulob si 5orentz0
7otentiale retardate0 7otentiale 5ienard-Eiec<ert0
" G$H, G=H
$"0 Teoria radiatiei0 .adiatia dipolului electric0 " G$H
$>0 Teoria relativitatii restrinse0 Trans6orarile 5orentz, consecinte0
&patiul @inDoKsDi0 Cuadrivectori0 @ecanica relativista0
" G>H
$(0 7otentialul cuadridiensional0 Tensorul cip electroa8netic0 " G>H
b*. S.$I,A+
,r. tem -ematica ,r.
ore
Bibliografie
$0 7roblee electrostatica0 " G$H
"0 *cuatia 5aplace in coordonate s6erice0 !plicatii0 " G$H,G"H
>0 )ipoli electrici0 !plicatii0 " G$H
(0 Cip electric in aterie0 !plicatii0 " G$H
=0 )ipoli a8netici0 !plicatii0 " G$H
/0 Cipul a8netic al curentilor electrici0 " G$H
*Iaen partial "
J0 +nteractiuni dipolare a8netice0 @edii a8netizate0 " G$H
F0 +nductia electroa8netica0 *ner8ia a8netica0 Curenti de deplasare0 !plicatii0 " G$H
C0 *ner8ia electroa8netica0 !plicatii0 " G$H
$#0 Unde electroa8netice in edii0 !plicatii0 " G$H
$$0 7otentiale 5ienard-Eiec<ert0 @iscarea sarcinii puncti6ore cu viteza constanta0 " G$H,G=H
$"0 .adiatia dipolului a8netic0 " G$H
#II."oncepte de ba/ si'sau cuinte c0eie! ' *lectrostatica, @a8netostatica, @edii dielectrice si
a8netice, Unde electroa8netice, *lectrodinaica, Teoria relativitatii restrinse0
#III. $od de ealuare a cunotiinelor!
>- Tee acasa' "# L
(- *Iaen partial' ># L
=- *Iaen 6inal' =# L
/- 1I. Bibliografia opional!
J- *leDtrodynaiD, E0Noltin8, &prin8er, "##"
F- *lectrodinaica i teoria relativit2ii, @09asiu, *d0 )idactic i 7eda8o8ic,
Bucureti, $CJC
C- Teoria relativitatii si electrodinaica, &0Codreanu, 50Tataru, Casa Cartii de
&tiinta, Cluj-Napoca, $CC(
lect0 dr0 *il 9inteler