Sunteți pe pagina 1din 16

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 178 (XXII) Nr. 510 Joi, 22 iulie 2010
S U M A R
Nr. Pagina Nr. Pagina
LEGI I DECRETE
173. Lege privind darea n administrarea Ministerului
Transporturilor i Infrastructurii a unor suprafee de
teren, aflate n domeniul public al statului, din
administrarea Academiei de tiine Agricole i Silvice
Gheorghe Ionescu-ieti Institutul de Cercetare-
Dezvoltare pentru Montanologie Cristian Sibiu,
respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-
Dezvoltare pentru Creterea Ovinelor i Caprinelor
Palas Constana, n vederea realizrii de ctre
Compania Naional de Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia S.A. a obiectivului de
investiie Varianta de ocolire a municipiului Sibiu,
respectiv a obiectivului de investiie Varianta de
ocolire a municipiului Constana .............................. 24
832. Decret pentru promulgarea Legii privind darea n
administrarea Ministerului Transporturilor i
Infrastructurii a unor suprafee de teren, aflate n
domeniul public al statului, din administrarea
Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe
Ionescu-ieti Institutul de Cercetare-Dezvoltare
pentru Montanologie Cristian Sibiu, respectiv din
administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare
pentru Creterea Ovinelor i Caprinelor Palas
Constana, n vederea realizrii de ctre Compania
Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din
Romnia S.A. a obiectivului de investiie Varianta
de ocolire a municipiului Sibiu, respectiv a obiectivului
de investiie Varianta de ocolire a municipiului
Constana.................................................................. 5

174. Lege privind transmiterea unor terenuri din


domeniul public al statului i din administrarea
Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe
Ionescu-ieti Staiunea de Cercetare-Dezvoltare
Agricol Suceava n domeniul public al municipiului
Suceava i n administrarea Consiliului Local al
Municipiului Suceava, judeul Suceava...................... 56
833. Decret pentru promulgarea Legii privind
transmiterea unor terenuri din domeniul public al
statului i din administrarea Academiei de tiine
Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-ieti
Staiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricol Suceava
n domeniul public al municipiului Suceava i n
administrarea Consiliului Local al Municipiului
Suceava, judeul Suceava ........................................ 6
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
647. Hotrre privind aprobarea listei obiectivelor de
investiii din judeele Timi, Constana, Mure i Bacu
i a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din
cadrul Programului pentru persoane cu dizabiliti
Programe de asisten social, parte a Proiectului de
incluziune social ...................................................... 7
648. Hotrre privind darea n folosin gratuit a unei
pri dintr-un imobil, proprietate public a statului, aflat
n administrarea Ministerului Aprrii Naionale ........ 8
R E P U B L I C R I
Legea nr. 334/2006 privind finanarea activitii partidelor
politice i a campaniilor electorale ............................ 915
L E G I I D E C R E T E
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R S E N AT U L
L E G E
privind darea n administrarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii
a unor suprafee de teren, aflate n domeniul public al statului, din administrarea
Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-ieti Institutul
de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian Sibiu, respectiv din administrarea
Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creterea Ovinelor i Caprinelor Palas Constana,
n vederea realizrii de ctre Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale
din Romnia S.A. a obiectivului de investiie Varianta de ocolire a municipiului Sibiu,
respectiv a obiectivului de investiie Varianta de ocolire a municipiului Constana
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
2
Art. 1. Prin derogare de la dispoziiile art. 31 alin. (3) din
Legea nr. 45/2009 privind organizarea i funcionarea Academiei
de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-ieti i a
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii,
silviculturii i industriei alimentare, cu modificrile ulterioare, se
aprob darea n administrarea Ministerului Transporturilor i
Infrastructurii a unor suprafee totale de teren de 44.562 m
2
,
aflate n domeniul public al statului, avnd datele de identificare
prevzute n anexa nr. 1, care face parte integrant din prezenta
lege, din administrarea Academiei de tiine Agricole i Silvice
Gheorghe Ionescu-ieti Institutul de Cercetare-
Dezvoltare pentru Montanologie Cristian Sibiu, n vederea
realizrii de ctre Compania Naional de Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia S.A. a obiectivului de investiie
Varianta de ocolire a municipiului Sibiu.
Art. 2. Prin derogare de la dispoziiile art. 31 alin. (3) din
Legea nr. 45/2009, cu modificrile ulterioare, se aprob darea n
administrarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii a unor
terenuri n suprafa total de 141.993 m
2
, aflate n domeniul
public al statului, avnd datele de identificare prevzute n anexa
nr. 2, care face parte integrant din prezenta lege, din
administrarea Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe
Ionescu-ieti Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Creterea Ovinelor i Caprinelor Palas Constana, n vederea
realizrii de ctre Compania Naional de Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia S.A. a obiectivului de investiie
Varianta de ocolire a municipiului Constana.
Art. 3. Predarea-preluarea suprafeelor de teren prevzute
la art. 1 i 2 se face pe baz de protocol ncheiat ntre prile
interesate, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare
a prezentei legi.
Art. 4. La anexa nr. 2 din Legea nr. 45/2009 privind
organizarea i funcionarea Academiei de tiine Agricole i
Silvice Gheorghe Ionescu-ieti i a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii i industriei
alimentare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificrile ulterioare, punctele
5 i 9 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat.
Nr.
crt.
Denumirea unitii de cercetare-dezvoltare care se
reorganizeaz
Sediul
Suprafaa de teren aflat
n administrarea unitii,
indispensabil activitii
de cercetare-dezvoltare-
inovare
ha
Suprafaa de teren aflat
n administrarea unitii
de cercetare-dezvoltare,
necesar multiplicrii
materialului biologic
ha
Localitatea Judeul
[....]
5. Institutul de Cercetare-Dezvoltare
pentru Creterea Ovinelor
i Caprinelor Palas
Constana Constana 1.557,76
[....]
9. Institutul de Cercetare-Dezvoltare
pentru Montanologie Cristian Sibiu
Cristian Sibiu 530,48
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN
Bucureti, 16 iulie 2010.
Nr. 173.
ANEXA Nr. 1
D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
a unor suprafee totale de teren de 44.562 m
2
, aflate n domeniul public al statului,
care se dau n administrarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii din administrarea
Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-ieti Institutul de Cercetare-Dezvoltare
pentru Montanologie Cristian Sibiu, n vederea realizrii de ctre Compania Naional de Autostrzi
i Drumuri Naionale din Romnia S.A. a obiectivului de investiie Varianta de ocolire a municipiului Sibiu
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
3
Nr.
crt.
Locul unde este situat terenul
care se d
n administrare
i categoria de folosin
Persoana juridic
de la care
se d n administrare terenul
Persoana juridic
la care
se d n administrare terenul
Caracteristicile tehnice ale terenului
i numrul cadastral
1. Localitatea ura Mic,
judeul Sibiu
Teren arabil situat n
extravilan
Academia de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Montanologie Cristian Sibiu
Ministerul Transporturilor
i Infrastructurii, Compania
Naional de Autostrzi i
Drumuri Naionale din
Romnia S.A.
Suprafaa (m
2
): 115
Nr. inventar MFP: 107512
Nr. cadastral: 575/1
2. Localitatea ura Mic,
judeul Sibiu
Teren arabil situat n
extravilan
Academia de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Montanologie Cristian Sibiu
Ministerul Transporturilor
i Infrastructurii, Compania
Naional de Autostrzi i
Drumuri Naionale din
Romnia S.A.
Suprafaa (m
2
): 1.294
Nr. inventar MFP: 107512
Nr. cadastral: 576/1
3. Localitatea ura Mic,
judeul Sibiu
Teren arabil situat n
extravilan
Academia de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Montanologie Cristian Sibiu
Ministerul Transporturilor
i Infrastructurii, Compania
Naional de Autostrzi i
Drumuri Naionale din
Romnia S.A.
Suprafaa (m
2
): 4.553
Nr. inventar MFP: 107512
Nr. cadastral: 578/1
4. Localitatea Cristian,
judeul Sibiu
Teren arabil situat n
extravilan
Academia de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Montanologie Cristian Sibiu
Ministerul Transporturilor
i Infrastructurii, Compania
Naional de Autostrzi i
Drumuri Naionale din
Romnia S.A.
Suprafaa (m
2
): 6.649
Nr. inventar MFP: 107512
Nr. cadastral: 62/2
5. Localitatea Cristian,
judeul Sibiu
Teren arabil situat n
extravilan
Academia de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Montanologie Cristian Sibiu
Ministerul Transporturilor
i Infrastructurii, Compania
Naional de Autostrzi i
Drumuri Naionale din
Romnia S.A.
Suprafaa (m
2
): 25.612
Nr. inventar MFP: 107512
Nr. cadastral: 66/1/2
6. Localitatea Cristian,
judeul Sibiu
Teren arabil situat n
extravilan
Academia de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Montanologie Cristian Sibiu
Ministerul Transporturilor
i Infrastructurii, Compania
Naional de Autostrzi i
Drumuri Naionale din
Romnia S.A.
Suprafaa (m
2
): 6.339
Nr. inventar MFP: 107512
Nr. cadastral: 236/2
Total suprafa: 44.562
ANEXA Nr. 2
D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
a unor suprafee totale de teren de 141.993 m
2
, aflate n domeniul public al statului, care se dau n administrarea
Ministerului Transporturilor i Infrastructurii din administrarea Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe
Ionescu-ieti Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creterea Ovinelor i Caprinelor Palas Constana, n
vederea realizrii de ctre Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A. a obiectivului de
investiie Varianta de ocolire a municipiului Constana
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
4
Nr.
crt.
Locul unde este situat
terenul care se d n
administrare
Persoana juridic de la care se d n
administrare terenul
Persoana juridic la care se d n
administrare terenul
Nr. de
identificare
M.F.P.
Caracteristicile tehnice ale
terenului
1. Judeul Constana Academia de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Creterea Ovinelor i
Caprinelor Palas
Constana
Ministerul Transporturilor
i Infrastructurii
Compania Naional de
Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia
S.A.
153840 Suprafaa = 18.956 m
2
Categoria de folosin:
A/extravilan
Nr. cadastral:
104244/2
2. Judeul Constana Academia de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Creterea Ovinelor i
Caprinelor Palas
Constana
Ministerul Transporturilor
i Infrastructurii
Compania Naional de
Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia
S.A.
153840 Suprafaa = 51.751 m
2
Categoria de folosin:
A/extravilan
Nr. cadastral:
104715/2
3. Judeul Constana Academia de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Creterea Ovinelor i
Caprinelor Palas
Constana
Ministerul Transporturilor
i Infrastructurii
Compania Naional de
Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia
S.A.
153840 Suprafaa = 40.542 m
2
Categoria de folosin:
A/extravilan
Nr. cadastral:
104215/2
4. Judeul Constana Academia de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Creterea Ovinelor i
Caprinelor Palas
Constana
Ministerul Transporturilor
i Infrastructurii
Compania Naional de
Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia
S.A.
153840 Suprafaa = 9.945 m
2
Categoria de folosin:
A/extravilan
Nr. cadastral:
104230/2
5. Judeul Constana Academia de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru
Creterea Ovinelor i
Caprinelor Palas
Constana
Ministerul Transporturilor
i Infrastructurii
Compania Naional de
Autostrzi i Drumuri
Naionale din Romnia
S.A.
153840 Suprafaa = 20.799 m
2
Categoria de folosin:
A/extravilan
Nr. cadastral:
104711/2
Suprafaa total: 141.993 m
2
PREEDINTELE ROMNIEI
D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind darea n administrarea Ministerului Transporturilor
i Infrastructurii a unor suprafee de teren, aflate n domeniul public al statului,
din administrarea Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-ieti
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian Sibiu,
respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creterea Ovinelor
i Caprinelor Palas Constana, n vederea realizrii de ctre Compania Naional de Autostrzi
i Drumuri Naionale din Romnia S.A. a obiectivului de investiie Varianta de ocolire
a municipiului Sibiu, respectiv a obiectivului de investiie Varianta de ocolire
a municipiului Constana
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
5
Articol unic. Se promulg Legea privind darea n
administrarea Ministerului Transporturilor i Infrastructurii a
unor suprafee de teren, aflate n domeniul public al statului, din
administrarea Academiei de tiine Agricole i Silvice
Gheorghe Ionescu-ieti Institutul de Cercetare-
Dezvoltare pentru Montanologie Cristian Sibiu, respectiv din
administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru
Creterea Ovinelor i Caprinelor Palas Constana, n
vederea realizrii de ctre Compania Naional de Autostrzi
i Drumuri Naionale din Romnia S.A. a obiectivului de
investiie Varianta de ocolire a municipiului Sibiu, respectiv a
obiectivului de investiie Varianta de ocolire a municipiului
Constana, i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
Bucureti, 16 iulie 2010.
Nr. 832.

PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R S E N AT U L
L E G E
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului i din administrarea
Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-ieti Staiunea
de Cercetare-Dezvoltare Agricol Suceava n domeniul public al municipiului Suceava
i n administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeul Suceava
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. 1. (1) Prin derogare de la dispoziiile art. 31 alin. (3)
din Legea nr. 45/2009 privind organizarea i funcionarea
Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti i a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile
agriculturii, silviculturii i industriei alimentare, cu modificrile
ulterioare, se aprob:
a) transmiterea unui teren n suprafa de 3 ha, avnd datele
de identificare prevzute n anexa care face parte integrant din
prezenta lege, din domeniul public al statului i din administrarea
Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti Staiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricol Suceava
n domeniul public al municipiului Suceava i n administrarea
Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeul Suceava, n
vederea amenajrii unui cimitir;
b) transmiterea unui teren n suprafa de 12,056 ha, avnd
datele de identificare prevzute n anex, din domeniul public al
statului i din administrarea Academiei de tiine Agricole i
Silvice Gheorghe Ionescu-ieti Staiunea de Cercetare-
Dezvoltare Agricol Suceava n domeniul public al municipiului
Suceava i n administrarea Consiliului Local al Municipiului
Suceava, judeul Suceava, n vederea amenajrii unui complex
sportiv i a unui drum de acces.
(2) Schimbarea destinaiei prevzute la alin. (1) lit. a) i b)
este interzis i se sancioneaz conform legii.
Art. 2. Predarea-preluarea terenurilor prevzute la art. 1
se face pe baz de protocol ncheiat ntre prile interesate, n
termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei
legi.
Art. 3. Suprafaa de teren care rmne n administrarea
Staiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricol Suceava se va
diminua cu suprafeele de teren transmise potrivit art. 1.
Art. 4. Anexa nr. 9.c) la Hotrrea Guvernului
nr. 1.460/2006 privind nfiinarea unor staiuni de cercetare-
dezvoltare agricol n domeniul culturii plantelor de cmp prin
reorganizarea unor staiuni de cercetare i producie agricol n
domeniul culturii plantelor de cmp, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 915 i 915 bis din 10 noiembrie 2006,
cu modificrile ulterioare, se modific n mod corespunztor.
Art. 5. Legea nr. 45/2009 privind organizarea i
funcionarea Academiei de tiine Agricole i Silvice
Gheorghe Ionescu-ieti i a sistemului de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii i industriei
alimentare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificrile ulterioare, se
modific n mod corespunztor.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
6
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PREEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOAN
Bucureti, 16 iulie 2010.
Nr. 174.
ANEX
D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
a terenurilor care se transmit din domeniul public al statului i din administrarea Academiei de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu-ieti Staiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricol Suceava n domeniul public
al municipiului Suceava i n administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava
Locul unde este situat
terenul
Persoana juridic de la care
se transmite terenul
Persoana juridic la care
se transmite terenul
Datele de identificare
a terenului
Suprafee
care se
transmit
(ha)
Nr. de
inventar
la Ministerul
Finanelor
Publice
Municipiul Suceava,
zona Ttrai
Statul romn, din
administrarea Staiunii
de Cercetare-Dezvoltare
Agricol Suceava
Municipiul Suceava,
n administrarea
Consiliului Local al
Municipiului Suceava
Parcel arabil = 513/1 12 152065
Parcel arabil = 107/1 0,056 152065
Municipiul Suceava,
str. Grigore
Alexandru Ghica,
cartier Icani
Statul romn, din
administrarea Staiunii
de Cercetare-Dezvoltare
Agricol Suceava
Municipiul Suceava,
n administrarea
Consiliului Local al
Municipiului Suceava
Intravilan, parcel
construcii (suprafa
total 27,07 ha)
3 152065
PREEDINTELE ROMNIEI
D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri
din domeniul public al statului i din administrarea Academiei
de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-ieti
Staiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricol Suceava n
domeniul public al municipiului Suceava i n administrarea
Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeul Suceava
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea privind transmiterea unor terenuri din
domeniul public al statului i din administrarea Academiei de tiine Agricole i
Silvice Gheorghe Ionescu-ieti Staiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricol
Suceava n domeniul public al municipiului Suceava i n administrarea Consiliului
Local al Municipiului Suceava, judeul Suceava, i se dispune publicarea acestei
legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
Bucureti, 16 iulie 2010.
Nr. 833.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
7
H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind aprobarea listei obiectivelor de investiii din judeele Timi, Constana, Mure i Bacu
i a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane
cu dizabiliti Programe de asisten social, parte a Proiectului de incluziune social
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele
publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. (1) Se aprob lista obiectivelor de investiii din
cadrul Programului pentru persoane cu dizabiliti Programe
de asisten social, parte a Proiectului de incluziune social
din judeele Timi, Constana, Mure i Bacu, prevzut n
anexa nr. 1, care face parte integrant din prezenta hotrre.
(2) Se aprob indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de
investiii prevzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/12/5*),
care fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. Finanarea obiectivelor de investiii prevzute n
anexa nr. 1 se face din mprumutul acordat de ctre Banca
Internaional pentru Reconstrucie i Dezvoltare, asigurat
conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria public, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 109/2008, cu modificrile
ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n limita sumelor
aprobate anual cu aceast destinaie, precum i de la
bugetele locale, conform programelor de investiii publice
aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Mihai Constantin eitan
Ministrul administraiei i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 7 iulie 2010.
Nr. 647.
*) Anexele nr. 2/12/5 sunt clasificate potrivit legii i se comunic numai instituiilor interesate.
ANEXA Nr. 1
L I S TA
obiectivelor de investiii din cadrul Programului pentru persoane cu dizabiliti
Programe de asisten social, parte a Proiectului de incluziune social
1. Centru de recuperare i reabilitare neuropshiatric nr. 2 Lugoj
Amplasament: Lugoj, Calea Fgetului nr. 158, judeul Timi
Beneficiar: Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Timi
2. Complex de 4 locuine protejate de tip familial pentru persoane cu dizabiliti
Amplasament: comuna Topraisar, judeul Constana
Beneficiar: Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Constana
3. Complex de 6 locuine protejate de tip familial pentru persoane cu dizabiliti
Amplasament: oraul Negru Vod, Str. Silozului f.n., judeul Constana
Beneficiar: Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Constana
4. Centru de Recuperare i Reabilitare Neuropshiatric Sf. Maria
Amplasament: comuna Brncoveneti, Str. Castelului f.n., judeul Mure
Beneficiar: Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Mure
5. Complex de servicii comunitare format din: reea de 4 locuine protejate de tip familial i centru
de ngrijire i asisten pentru persoane adulte cu dizabiliti
Amplasament: comuna Filipeti, judeul Bacu
Beneficiar: Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Bacu
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
8
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind darea n folosin gratuit a unei pri dintr-un imobil, proprietate public a statului,
aflat n administrarea Ministerului Aprrii Naionale
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 52 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Aprrii Naionale, cu modificrile ulterioare, al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public
i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. (1) Se aprob darea n folosin gratuit, pe o
perioad de 20 de ani, Ministerului Public Parchetul de pe
lng nalta Curte de Casaie i Justiie a unei pri dintr-un imobil,
proprietate public a statului, aflat n administrarea Ministerului
Aprrii Naionale, avnd datele de identificare prevzute n
anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
(2) Darea n folosin gratuit se realizeaz condiionat de
efectuarea reparaiilor capitale la partea din imobilul prevzut
la alin. (1) din fonduri proprii ale Ministerului Public, pstrarea
locaiilor ocupate n prezent de ctre parchetul militar i popot,
precum i separarea reelelor de utiliti pe beneficiari.
Art. 2. Predarea-preluarea prii din imobilul transmis
potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe baz de protocol
ncheiat ntre prile interesate, n termen de 60 de zile de la
intrarea n vigoare a prezentei hotrri, n cuprinsul cruia vor fi
nscrise i obligaiile prilor.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul aprrii naionale,
Gabriel Oprea
Ministrul justiiei,
Ctlin Marian Predoiu
Ministrul finanelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu
Bucureti, 7 iulie 2010.
Nr. 648.
ANEX
D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
ale prii de imobil, proprietate public a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Aprrii Naionale
n folosina gratuit a Ministerului Public Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie
Locul unde este situat
imobilul care se transmite
Persoana juridic
de la care se transmite
imobilul
Persoana juridic
la care se transmite imobilul
Codul de clasificare
din inventarul bunurilor aflate
n administrarea Ministerului
Aprrii Naionale
care alctuiesc domeniul
public al statului
Caracteristicile tehnice
ale imobilului
Judeul Mure,
oraul Trgu Mure,
bd. Trgu Mure nr. 43
Statul romn, n
administrarea
Ministerului Aprrii
Naionale
Statul romn, n
administrarea
Ministerului Aprrii
Naionale i n
folosina gratuit a
Ministerului Public
Parchetul de pe lng
nalta Curte de
Casaie i Justiie
imobil 462 parial
cod 8.29.09
nr. M.F. 104.105
Pavilionul C1:
suprafaa construit =
1.759,40 m
2
suprafaa desfurat =
4.507,60 m
2
suprafaa total a
terenului, inclusiv
construcia = 4.159,40 m
2
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
9
R E P U B L I C R I
L E G E A Nr. 334/2006*)
privind finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale
*) Republicat n temeiul art. II din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea i completarea Legii nr. 334/2006 privind finanarea
activitii partidelor politice i a campaniilor electorale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 630 din 29 august 2008, aprobat prin Legea
nr. 91/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 246 din 14 aprilie 2009, dndu-se textelor o nou numerotare.
Legea nr. 334/2006 fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006 i a mai fost modificat i completat prin:
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 1/2007 privind unele msuri pentru organizarea i desfurarea alegerilor pentru Parlamentul European,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, cu modificrile ulterioare, respins prin Legea nr. 251/2009, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 462 din 3 iulie 2009;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 1/2007 privind unele msuri pentru
organizarea i desfurarea alegerilor pentru Parlamentul European i a art. 9
2
alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea i desfurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 134 din 23 februarie 2007, respins prin Legea nr. 290/2009, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 653 din 2 octombrie 2009;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale i
pentru modificarea i completarea Legii nr. 334/2006 privind finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 217 din 21 martie 2008, aprobat prin Legea nr. 4/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 104 din 20 februarie 2009;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001 i a Legii nr. 334/2006
privind finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale, precum i pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputailor i a
Senatului i pentru modificarea i completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, a Legii administraiei publice locale
nr. 215/2001 i a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 409 din 30 mai 2008, aprobat cu modificri
prin Legea nr. 50/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2009.
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Prezenta lege are drept scop asigurarea
egalitii de anse n competiia politic i a transparenei n
finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale.
(2) Finanarea public sau privat nu poate urmri limitarea
independenei partidelor politice.
(3) Finanarea activitii partidelor politice se realizeaz
numai n condiiile legii.
Art. 2. Partidele politice pot deine, n condiiile legii, bunuri
mobile i imobile care sunt necesare realizrii activitii
specifice.
Art. 3. (1) Sursele de finanare a activitii unui partid
politic sunt:
a) cotizaii ale membrilor de partid;
b) donaii, legate i alte liberaliti;
c) venituri provenite din activiti proprii, conform art. 12;
d) subvenii de la bugetul de stat.
(2) Partidele politice nu pot avea i folosi alte surse de
finanare dect cele prevzute la alin. (1).
(3) Partidele politice au obligaia de a-i organiza
contabilitate proprie, conform reglementrilor contabile n
vigoare.
(4) Operaiunile de ncasri i pli ale partidelor politice se
efectueaz prin conturi bancare, n lei i n valut, deschise la
bnci cu sediul n Romnia, potrivit legii.
(5) Veniturile realizate din activitile prevzute la alin. (1)
lit. c) sunt scutite de impozite i taxe.
CAPITOLUL II
Finanarea privat
SECIUNEA 1
Cotizaii
Art. 4. (1) Cuantumul cotizaiilor, repartizarea i utilizarea
acestora se stabilesc prin hotrri ale partidului politic, potrivit
statutului propriu.
(2) Veniturile totale provenite din cotizaii sunt neplafonate.
(3) Suma cotizaiilor pltite ntr-un an de un membru de partid
nu poate depi 48 de salarii minime brute pe ar. Salariul de
baz minim brut pe ar luat ca referin este cel existent la data
de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Partidele politice au obligaia de a publica n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, cuantumul total al veniturilor din
cotizaii pn la data de 31 martie a anului urmtor, precum i
lista membrilor de partid care au pltit ntr-un an cotizaii a cror
valoare nsumat depete 10 salarii minime brute pe ar.
(5) Lista prevzut la alin. (4) trebuie s cuprind
urmtoarele elemente: numele i prenumele membrului de
partid, cetenia, codul numeric personal, valoarea i data la
care a fost pltit cotizaia.
SECIUNEA a 2-a
Donaii
Art. 5. (1) Donaiile primite de un partid politic ntr-un an
fiscal nu pot depi 0,025% din veniturile prevzute n bugetul
de stat pe anul respectiv.
(2) n anul fiscal n care au loc alegeri generale locale,
parlamentare, pentru Parlamentul European sau alegerea
Preedintelui Romniei, plafonul va fi de 0,050% din veniturile
prevzute n bugetul de stat pe anul respectiv.
(3) Donaiile primite de la o persoan fizic ntr-un an pot fi
de pn la 200 de salarii de baz minime brute pe ar, la
valoarea existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) n anul fiscal n care au loc mai multe scrutine, donaiile
primite de la o persoan fizic pot fi de pn la 400 de salarii de
baz minime brute pe ar, la valoarea de la data de 1 ianuarie a
anului respectiv, pentru fiecare campanie electoral sau
campanie pentru referendum, cu respectarea dispoziiilor alin. (2).
(5) Donaiile primite de la o persoan juridic ntr-un an pot
fi de pn la 500 de salarii de baz minime brute pe ar, la
valoarea existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(6) n anul fiscal n care au loc mai multe scrutine, donaiile
primite de la o persoan juridic ntr-un an pot fi de pn la
1.000 de salarii de baz minime brute pe ar, la valoarea de la
data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie
electoral sau campanie pentru referendum, cu respectarea
dispoziiilor alin. (2).
(7) Suma total a donaiilor fcute de persoanele juridice
controlate direct sau indirect de o alt persoan ori de un grup
de persoane fizice sau juridice nu poate depi limitele
prevzute la alin. (3) i (5).
(8) Valoarea just a bunurilor mobile i imobile donate
partidului, precum i a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit
se include n valoarea donaiilor, n limitele prevzute la
alin. (1)(5).
(9) Se interzice persoanelor juridice care, la data efecturii
donaiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de
stat, bugetul asigurrilor sociale sau la bugetele locale s fac
donaii partidelor politice, cu excepia situaiei cnd au de
recuperat sume mai mari dect datoria proprie.
(10) La efectuarea donaiei, partidul politic are obligaia de a
solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaraii
pe propria rspundere privind respectarea condiiei prevzute
la alin. (9).
(11) Este interzis acceptarea sub orice form, direct sau
indirect, de ctre partidele politice, a donaiilor de bunuri
materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite
fcute cu scopul evident de a obine un avantaj economic ori
politic sau cu nclcarea dispoziiilor alin. (10).
Art. 6. Reducerile de pre care depesc 20% din valoarea
bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice i candidailor
independeni se vor considera donaii i se vor nregistra distinct
n contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului
independent, conform normelor emise de Ministerul Finanelor
Publice.
Art. 7. (1) La primirea donaiei sunt obligatorii verificarea
i nregistrarea identitii donatorului, indiferent de caracterul
public sau confidenial al acesteia.
(2) La solicitarea scris a donatorului, identitatea sa rmne
confidenial, n situaia n care donaia se situeaz n limita
sumei anuale de 10 salarii de baz minime brute pe ar.
(3) Suma total primit de un partid politic ca donaii
confideniale nu poate depi echivalentul a 0,006% din
veniturile prevzute n bugetul de stat pe anul respectiv.
Art. 8. (1) Toate donaiile vor fi evideniate n mod
corespunztor n documentele contabile, cu menionarea datei
la care au fost fcute i a altor informaii care s permit
identificarea surselor de finanare.
(2) Donaiile de bunuri i servicii prestate cu titlu gratuit vor fi
reflectate n contabilitate la valoarea just i stabilit n condiiile
legii.
(3) Nu sunt considerate donaii activitile prestate pe baz
de voluntariat n condiiile legii.
Art. 9. (1) Partidele politice au obligaia de a publica n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, lista persoanelor fizice i
juridice care au fcut ntr-un an fiscal donaii a cror valoare
cumulat depete 10 salarii de baz minime brute pe ar,
precum i suma total a donaiilor confideniale primite pn la
data de 31 martie a anului urmtor.
(2) Lista prevzut la alin. (1) trebuie s conin urmtoarele
elemente:
a) pentru persoanele fizice: numele i prenumele donatorului,
codul numeric personal, cetenia, valoarea, felul donaiei i
data la care a fost efectuat;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul,
naionalitatea, codul unic de nregistrare, valoarea, felul donaiei
i data la care a fost efectuat donaia.
Art. 10. (1) Este interzis folosirea resurselor financiare,
umane i tehnice aparinnd instituiilor publice, regiilor
autonome, companiilor naionale, societilor comerciale sau
societilor bancare la care sunt acionari majoritari statul ori
uniti administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activitii
partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel
dect n condiiile stabilite de legile electorale.
(2) Partidele politice nu pot accepta donaii sau servicii
prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituie public, de
la o regie autonom, de la o companie naional, societate
comercial sau societate bancar cu capital integral ori majoritar
de stat.
(3) Este interzis acceptarea donaiilor din partea unui
sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora.
(4) Sumele primite cu nclcarea prevederilor alin. (2) i (3)
se confisc i se fac venit la bugetul de stat.
(5) Prevederile alin. (1)(4) se aplic n mod corespunztor
alianelor politice, alianelor electorale, precum i candidailor
independeni.
Art. 11. (1) Acceptarea donaiilor din partea altor state ori
a organizaiilor din strintate, precum i din partea persoanelor
fizice sau juridice strine este interzis.
(2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) donaiile constnd
n bunuri materiale necesare activitii politice, dar care nu sunt
materiale de propagand electoral, primite de la organizaii
politice internaionale la care partidul politic respectiv este afiliat
sau de la partide politice ori formaiuni politice aflate n relaii de
colaborare politic. Pot fi primite i materiale de propagand
care se folosesc numai n cadrul campaniei electorale pentru
alegerea reprezentanilor Romniei n Parlamentul European.
(3) Donaiile prevzute la alin. (2) se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, pn la data de 31 martie a anului
urmtor.
(4) Donaiile prevzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor
vamale, cu excepia mijloacelor de transport.
(5) Sumele primite cu nclcarea prevederilor alin. (1) se
confisc i se fac venit la bugetul de stat.
SECIUNEA a 3-a
Alte surse de venituri
Art. 12. (1) Partidele politice nu pot desfura activiti
specifice societilor comerciale. Fac excepie urmtoarele
activiti din care partidele politice pot obine venituri:
a) editarea, realizarea i difuzarea publicaiilor ori a altor
materiale de propagand i cultur politic proprii;
b) organizarea de ntruniri i seminarii cu tematic politic,
economic sau social;
c) aciunile culturale, sportive i distractive;
d) serviciile interne;
e) nchirierea spaiilor aflate n patrimoniul propriu pentru
conferine sau aciuni social-culturale i pentru organizarea
birourilor parlamentare;
f) nstrinarea terenurilor i cldirilor din patrimoniu, dar
numai dup cel puin 10 ani de la nregistrarea n patrimoniu, cu
excepia partidelor politice aflate n curs de dizolvare. Termenul
de 10 ani nu se aplic n situaia bunurilor imobiliare motenite;
g) nstrinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dac
nu reprezint acte de comer.
(2) Partidele politice pot obine venituri din dobnzi bancare.
(3) Partidele politice au obligaia de a publica n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, cuantumul total al veniturilor
provenite din alte surse, pn la data de 31 martie a anului
urmtor.
Art. 13. (1) Dac un partid este asociat, conform legii, cu
o formaiune nepolitic, aportul financiar al acesteia din urm la
forma respectiv de asociere nu poate depi ntr-un an fiscal
valoarea de 500 de salarii de baz minime brute pe ar, la data
de 1 ianuarie a anului respectiv.
(2) Aportul financiar total n forme de asociere cu formaiuni
nepolitice nu poate avea ntr-un an o valoare mai mare dect
echivalentul a 0,006% din veniturile prevzute n bugetul de stat
pe anul respectiv.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
10
(3) Sumele primite cu nclcarea prevederilor alin. (1) i (2)
se confisc i se fac venit la bugetul de stat.
(4) Partidele politice au obligaia de a publica n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac
obiectul alin. (1), pn la data de 31 martie a anului urmtor.
CAPITOLUL III
Finanarea public
Subvenii de la bugetul de stat
Art. 14. (1) Partidele politice primesc anual subvenie de
la bugetul de stat, n condiiile legii.
(2) Suma alocat anual partidelor politice nu poate fi mai
mare de 0,04% din veniturile prevzute n bugetul de stat.
Pentru partidele politice care promoveaz femei pe listele
electorale, pe locuri eligibile, suma alocat de la bugetul de stat
va fi majorat proporional cu numrul mandatelor obinute n
alegeri de candidaii femei.
(3) Subvenia de la bugetul de stat se acord n funcie de
urmtoarele criterii:
a) numrul de voturi primite n alegerile parlamentare;
b) numrul de voturi primite n alegerile locale.
(4) n cazul alianelor politice sau electorale, subvenia se va
mpri, potrivit nelegerii, ntre membrii alianei sau, n lipsa
unei nelegeri, dup numrul de mandate obinute.
Art. 15. 75% din bugetul anual acordat partidelor politice
vor fi mprite partidelor politice, proporional cu numrul de
voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor
valabil exprimate pentru Camera Deputailor i Senat, dac au
realizat pragul electoral.
Art. 16. 25% din bugetul anual acordat partidelor politice
vor fi mprite partidelor politice, proporional cu numrul de
voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru
alegerea consilierilor judeeni i consilierilor din cadrul
municipiului Bucureti, dac au obinut cel puin 50 de mandate
de consilier judeean i de consilier din cadrul municipiului
Bucureti.
Art. 17. Formaiunile politice i alianele politice sau
electorale primesc anual subvenii de la bugetul de stat n
condiiile legii.
Art. 18. (1) Subvenia de la bugetul de stat se vars lunar
n contul fiecrui partid politic, prin bugetul Autoritii Electorale
Permanente, i se reflect distinct n evidena contabil a
partidelor politice.
(2) La nivelul Autoritii Electorale Permanente se constituie
un compartiment specializat pentru alocarea subveniei de la
bugetul de stat.
Art. 19. (1) Acordarea subveniei de la bugetul de stat
poate fi suspendat temporar, prin decizie a Autoritii Electorale
Permanente, pentru nclcarea dispoziiilor prevzute la art. 3
alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1),
art. 13 alin. (4), art. 39 i art. 40 alin. (2), pn la ndeplinirea
cerinelor legale.
(2) Autoritatea Electoral Permanent notific n prealabil
partidului politic neregulile constatate i termenul de remediere
a acestora.
(3) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea
neregulilor constatate nu poate fi mai mare de 15 zile.
(4) Decizia de suspendare temporar a acordrii tranelor
lunare de la bugetul de stat poate fi contestat n termen de
15 zile de la comunicare, la instana de contencios administrativ
competent, care trebuie s se pronune n termen de 15 zile
de la sesizare. Hotrrea instanei este definitiv i irevocabil.
(5) Pe durata suspendrii temporare a subveniei, aceasta
este pstrat de ctre Autoritatea Electoral Permanent n
sume de mandat, pn la pronunarea definitiv a instanei,
acestea nefcnd obiectul rambursrii la sfritul anului la
bugetul de stat.
(6) n termen de 10 zile de la notificarea scris a partidului
politic referitoare la remedierea neregulilor constatate,
Autoritatea Electoral Permanent se pronun asupra ridicrii
suspendrii tranelor lunare.
Art. 20. (1) Veniturile care provin din subvenii de la
bugetul de stat pot avea urmtoarele destinaii:
a) cheltuieli materiale pentru ntreinerea i funcionarea
sediilor;
b) cheltuieli de personal;
c) cheltuieli pentru pres i propagand;
d) cheltuieli privind organizarea de activiti cu caracter
politic;
e) cheltuieli de deplasare n ar i n strintate;
f) cheltuieli pentru telecomunicaii;
g) cheltuieli cu delegaiile din strintate;
h) cheltuieli cu cotizaiile datorate organizaiilor politice
internaionale la care este afiliat partidul politic;
i) investiii n bunuri mobile i imobile, necesare activitii
partidelor respective;
j) cheltuieli de protocol;
k) cheltuieli de birotic;
l) cheltuieli pentru campania electoral.
(2) Este interzis folosirea veniturilor provenite din subvenii
de la bugetul de stat pentru oricare alte destinaii dect cele
prevzute la alin. (1).
(3) Eficiena i oportunitatea acestor cheltuieli se hotrsc
de organele de conducere ale partidelor politice, potrivit
statutului lor i dispoziiilor legale.
Art. 21. (1) Autoritile administraiei publice centrale i
locale asigur cu prioritate, n termen de cel mult 90 de zile de
la solicitare, spaii pentru sediile centrale i locale ale partidelor
politice, precum i terenurile aferente, la cererea motivat a
acestora.
(2) Partidele politice pot primi cel mult cte un sediu pe
unitate administrativ-teritorial.
(3) nchirierea de ctre autoritile locale a spaiilor destinate
sediilor partidelor politice urmeaz regimul juridic prevzut
pentru nchirierea spaiilor cu destinaie de locuin.
(4) Partidele politice care i nceteaz activitatea ca urmare
a reorganizrii, autodizolvrii sau dizolvrii pronunate prin
hotrri definitive ale instanelor judectoreti sunt obligate s
predea autoritilor administraiei publice locale, n termen de
30 de zile, spaiile pe care le-au deinut cu contract de nchiriere
ncheiat cu acestea. Spaiile deinute n proprietate vor fi
transmise n condiiile legii.
(5) n termen de 30 de zile, Tribunalul Bucureti va comunica
Ministerului Administraiei i Internelor i Autoritii Electorale
Permanente ncetarea activitii partidului politic.
(6) n termen de 15 zile de la primirea comunicrii, Ministerul
Administraiei i Internelor va transmite respectivele hotrri
ctre instituia prefectului din toate judeele i din municipiul
Bucureti, n vederea prelurii sediilor nchiriate de autoritile
publice, prin executorii judectoreti, dac nu au fost predate n
termenul legal.
Art. 22. Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicaii,
energie electric i termic, gaze, ap, canal etc. ale unui partid
cade n sarcina exclusiv a acestuia i se face la tariful spaiilor
cu destinaie de locuin.
CAPITOLUL IV
Finanarea n timpul campaniilor electorale
SECIUNEA 1
Contribuiile pentru campania electoral
Art. 23. (1) Donaiile i legatele primite dup deschiderea
campaniilor electorale de la persoanele fizice sau juridice trebuie
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
11
declarate Autoritii Electorale Permanente de ctre mandatarul
financiar, n termen de 5 zile lucrtoare de la primire.
(2) Donaiile i legatele primite dup deschiderea campaniilor
electorale pot fi folosite pentru campania electoral numai dup
declararea lor la Autoritatea Electoral Permanent.
Art. 24. (1) Este interzis finanarea campaniei electorale,
n mod direct sau indirect, de ctre persoane fizice ori juridice
strine.
(2) Sumele astfel primite se confisc i se fac venit la bugetul
de stat.
Art. 25. (1) Se interzice finanarea n orice mod a
campaniei electorale a unui partid, a unei aliane a acestora sau
a unui candidat independent de ctre o autoritate public,
instituie public, regie autonom, companie naional, societate
comercial ori societate bancar, la care sunt acionari majoritari
statul sau uniti administrativ-teritoriale, ori de ctre societi
comerciale care desfoar activiti finanate din fonduri
publice. Interdicia se aplic n cazul societilor comerciale
care, cu 12 luni nainte de nceperea campaniei electorale, au
desfurat activiti finanate din fonduri publice.
(2) Se interzice finanarea n orice mod a campaniei
electorale a unui partid, a unei aliane a acestora sau a unui
candidat independent de ctre sindicate, culte religioase,
asociaii ori fundaii din strintate.
(3) Sumele primite cu nclcarea alin. (1) i (2) se confisc i
se fac venit la bugetul de stat.
SECIUNEA a 2-a
Mandatarul financiar
Art. 26. (1) Primirea donaiilor sau a legatelor de la
persoane fizice ori juridice se face numai printr-un mandatar
financiar, desemnat n acest scop de conducerea partidului.
(2) n cazul alegerilor pentru Camera Deputailor i Senat,
donaiile i legatele destinate unui candidat sau partid, primite
dup anunarea oficial a datei alegerilor, pot fi fcute doar prin
intermediul unui mandatar financiar personal sau al
mandatarului financiar al partidului. Acesta poate fi numit de
conducerea partidelor politice, alianelor politice, alianelor
electorale, organizaiilor cetenilor romni aparinnd
minoritilor naionale, pentru candidaii acestora, sau poate fi
ales personal de ctre fiecare candidat.
(3) Mandatarul financiar este obligat s in evidena
operaiunilor financiare, dup cum urmeaz:
a) la nivel naional, n cazul alegerilor pentru funcia de
Preedinte al Romniei i pentru alegerea reprezentanilor
Romniei n Parlamentul European;
b) pentru fiecare colegiu electoral, n cazul alegerilor pentru
Camera Deputailor i, respectiv, pentru Senat;
c) pentru fiecare circumscripie electoral judeean, n cazul
alegerilor pentru funciile de consilieri judeeni i funcia de
preedinte al consiliului judeean;
d) pentru fiecare circumscripie electoral local, n cazul
candidailor pentru funciile de primar i consilieri locali.
(4) Mandatarul financiar are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz evidena veniturilor primite pentru campania
electoral, a transferurilor altor fonduri provenite din veniturile
obinute n afara perioadei electorale i a cheltuielilor efectuate
pentru campania electoral;
b) verific legalitatea operaiunilor financiare efectuate n
campania electoral, respectarea prevederilor privind donaiile
nregistrate n perioada dintre aducerea la cunotin a datei
alegerilor i finalizarea campaniei electorale;
c) nainteaz Autoritii Electorale Permanente raportul
privind respectarea condiiilor legale privind finanarea partidelor
politice pe perioada campaniei electorale.
(5) Mandatarul financiar rspunde solidar cu partidul care l-a
desemnat de legalitatea operaiunilor financiare efectuate n
perioada campaniei electorale i de respectarea prevederilor
art. 2325.
(6) Mandatarul financiar poate fi o persoan fizic sau
juridic.
(7) Un partid poate avea mai muli mandatari financiari, la
nivel central, pentru filiale sau pentru candidai; n acest caz se
vor delimita mputernicirile acestora i se va desemna un
mandatar financiar coordonator.
(8) Mandatarul financiar coordonator reprezint partidul n
relaia cu Autoritatea Electoral Permanent.
(9) n campaniile electorale pentru alegerea Camerei
Deputailor i a Senatului, operaiunile financiare ale fiecrui
candidat sunt inute n eviden de ctre un mandatar financiar
personal, care poate fi acelai pentru mai muli candidai.
Mandatarii financiari ai candidailor trimit rapoartele prevzute
de lege ctre Autoritatea Electoral Permanent, prin
intermediul mandatarului financiar coordonator.
(10) Autoritatea Electoral Permanent poate solicita, n
cazul n care este necesar, documente suplimentare sau
explicaii mandatarilor financiari ai candidailor.
(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiai
mandatar, cu excepia situaiei n care partidele fac parte din
aceeai alian politic sau electoral.
(12) Calitatea de mandatar financiar se dobndete numai
dup nregistrarea sa oficial la Autoritatea Electoral
Permanent. nregistrarea mandatarului financiar se realizeaz
n intervalul dintre momentul aducerii la cunotin public a
datei alegerilor i nceperea campaniei electorale, fcndu-se
public n pres sau pe pagina de internet a partidului.
(13) Candidaii nu pot fi mandatari financiari.
Art. 27. Prevederile art. 26 se aplic n mod corespunztor
i candidailor independeni.
Art. 28. Cheltuielile legate de organizarea i desfurarea
operaiunilor electorale se suport de la bugetul de stat ori, dup
caz, de la bugetele locale sau judeene, potrivit dispoziiilor
legilor electorale.
Art. 29. (1) Accesul la serviciile publice de radio i de
televiziune n cadrul campaniei electorale, precum i la locurile
speciale de afiaj electoral este garantat i se asigur potrivit
dispoziiilor legilor electorale.
(2) Partidele i alianele politice, precum i candidaii
independeni au obligaia de a imprima pe toate materialele de
propagand electoral urmtoarele date:
a) numele candidatului independent, denumirea partidului
politic sau a alianei politice ori electorale care le-a comandat,
dup caz;
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat.
(3) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de
propagand electoral sunt suportate exclusiv de beneficiarii
acestora candidai independeni, partide politice sau aliane
politice ori electorale.
(4) Partidele i alianele politice, precum i candidaii
independeni sunt obligai s declare Autoritii Electorale
Permanente, prin mandatar financiar, numrul de materiale de
propagand electorale produse, defalcat pe categorii.
(5) Este considerat material de propagand electoral orice
material scris, audio sau video, care ndeplinete urmtoarele
condiii:
a) se refer la un candidat sau partid clar identificat;
b) este utilizat n perioada campaniei electorale, stabilit
potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;
c) are obiectiv electoral i se adreseaz publicului larg;
d) depete limitele activitii jurnalistice de informare a
publicului.
(6) Materialele scrise, audio sau video folosite n alegerea
organelor de conducere ale partidelor politice nu pot fi utilizate
cu nclcarea prevederilor alin. (5) lit. b)d).
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
12
SECIUNEA a 3-a
Limitele maxime ale cheltuielilor
Art. 30. (1) Limita maxim a cheltuielilor care pot fi
efectuate de un partid politic sau alian politic ori electoral n
fiecare campanie electoral se calculeaz prin nsumarea
valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat
propus pentru alegeri.
(2) La nivel central, suplimentar fa de limitele maxime
admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o sum
de maximum 50 de salarii de baz minime brute pe ar pentru
fiecare candidat.
(3) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt
stabilite n funcie de salariul de baz minim brut pe ar, existent
la data de 1 ianuarie a anului electoral, dup cum urmeaz:
a) 350 de salarii de baz minime brute pe ar, pentru fiecare
candidat la funcia de deputat;
b) 500 de salarii de baz minime brute pe ar, pentru fiecare
candidat la funcia de senator;
c) 2.500 de salarii de baz minime brute pe ar, pentru
fiecare candidat pentru postul de reprezentant al Romniei n
Parlamentul European;
d) 50 de salarii de baz minime brute pe ar, pentru fiecare
candidat la funcia de consilier judeean sau consilier local n
Consiliul General al Municipiului Bucureti;
e) 30 de salarii de baz minime brute pe ar, pentru fiecare
candidat la funcia de consilier local n consiliile municipiilor
reedin de jude i n consiliile sectoarelor municipiului
Bucureti;
f) 25 de salarii minime brute pe ar, pentru fiecare candidat
la funcia de consilier local n consiliile municipiilor i oraelor;
g) 20 de salarii minime brute pe ar, pentru fiecare candidat
la funcia de consilier local n consiliile comunale;
h) 10.000 de salarii de baz minime brute pe ar, pentru
fiecare candidat la funcia de primar general al municipiului
Bucureti;
i) 2.500 de salarii de baz minime brute pe ar, pentru
fiecare candidat la funcia de primar al unui sector al municipiului
Bucureti ori al unui municipiu sau ora;
j) 30 de salarii de baz minime brute pe ar, pentru fiecare
candidat la funcia de primar al unei comune;
k) 3.500 de salarii de baz minime brute pe ar, pentru
fiecare candidat la funcia de preedinte al consiliului judeean.
(4) Limitele maxime ale cheltuielilor prevzute la alin. (3) se
aplic i candidailor independeni.
Art. 31. (1) Candidaii propui pentru alegeri de un partid
politic pot finana activiti de propagand electoral doar prin
intermediul partidului politic.
(2) n cazul campaniei electorale pentru alegerea Camerei
Deputailor i, respectiv, pentru alegerea Senatului, la nivelul
circumscripiilor electorale judeene, fiecare partid va deschide,
dup caz, cte un cont al partidului ori cte un cont sau subcont
pentru fiecare candidat la funcia de deputat sau senator.
(3) Activitile de propagand electoral ale fiecrui candidat,
precum i donaiile i legatele primite de fiecare candidat n
numele partidului se desfoar doar prin intermediul conturilor
sau subconturilor prevzute la alin. (2).
(4) Sumele de bani primite de la candidaii propui pentru
alegeri de un partid politic sunt considerate donaii i li se aplic
n mod corespunztor prevederile prezentei legi.
(5) Dispoziiile prezentei legi nu se aplic depozitelor
constituite n vederea depunerii candidaturilor pentru funcia de
deputat sau senator, prevzute la art. 29 alin. (5)(7) din Legea
nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputailor i a Senatului
i pentru modificarea i completarea Legii nr. 67/2004 pentru
alegerea autoritilor administraiei publice locale, a Legii
administraiei publice locale nr. 215/2001 i a Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleilor locali, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art. 32. (1) Pn la validarea mandatelor, conducerea
partidului, a organizaiei judeene, candidaii la funcia de
deputat ori senator sau, dup caz, candidatul independent vor
depune la Autoritatea Electoral Permanent o declaraie privind
respectarea plafoanelor prevzute la art. 30 alin. (3).
(2) Sumele ce depesc plafoanele prevzute la art. 30
alin. (3) se fac venit la bugetul de stat.
Art. 33. (1) Limita maxim a cheltuielilor care pot fi
efectuate de un partid, o alian politic sau de un candidat
independent n campania electoral pentru alegerea
Preedintelui Romniei este de 25.000 de salarii de baz
minime brute pe ar.
(2) Prevederile art. 2329, ale art. 32, 39, 42 i 47 se aplic
n mod corespunztor.
(3) n cazul n care alegerile pentru Preedintele Romniei au
loc n acelai timp cu alegerile pentru Camera Deputailor i
Senat, partidele care propun un candidat la funcia de
Preedinte al Romniei vor desemna un mandatar special
pentru campania electoral a candidatului n cauz.
Art. 34. Atunci cnd un candidat este propus pentru mai
multe funcii ntr-o campanie electoral, limita maxim a
cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabilete la valoarea cea mai
mare, potrivit art. 30 sau 33, dup caz.
CAPITOLUL V
Controlul finanrii partidelor politice
i a campaniilor electorale
Art. 35. (1) Autoritatea Electoral Permanent este
autoritatea public abilitat s controleze respectarea
prevederilor legale privind finanarea partidelor politice, a
alianelor politice sau electorale, a candidailor independeni i
a campaniilor electorale.
(2) Controlul privind subveniile de la bugetul de stat va fi
efectuat n mod simultan i de Curtea de Conturi, conform
dispoziiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea i funcionarea
Curii de Conturi, republicat.
(3) n cadrul Autoritii Electorale Permanente se nfiineaz,
n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei
legi, Departamentul de control al finanrii partidelor politice i a
campaniilor electorale, prin suplimentarea schemei de personal
existente.
(4) Departamentul de control al finanrii partidelor politice i
a campaniilor electorale este condus de un director general,
numit n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a
prezentei legi.
(5) Poate fi numit director general al Departamentului de
control al finanrii partidelor politice i a campaniilor electorale
orice persoan care ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
a) poate ocupa o funcie, n condiiile stabilite la art. 12
alin. (1) lit. a)h) din Legea nr. 7/2006 privind statutul
funcionarului public parlamentar, republicat;
b) are studii superioare n domeniul tiinelor economice sau
juridice;
c) nu a fost membru al unui partid politic n ultimii 5 ani.
(6) Concursul pentru ocuparea funciei prevzute la alin. (4)
este organizat de o comisie special, format din 7 membri,
numit n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a
prezentei legi, prin ordin al preedintelui Autoritii Electorale
Permanente, alctuit din cadre didactice cu pregtire
economic sau juridic.
(7) Comisia prevzut la alin. (6) va stabili regulamentul de
concurs i va desemna candidatul ctigtor al concursului, care
va fi numit n funcie de ctre preedintele Autoritii Electorale
Permanente, n termen de 15 zile de la desemnare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
13
(8) Directorul general al Departamentului de control al
finanrii partidelor politice i a campaniilor electorale are
urmtoarele atribuii exclusive:
a) organizeaz activitatea de control al finanrii partidelor
politice;
b) coordoneaz activitatea personalului din subordine;
c) propune preedintelui Autoritii Electorale Permanente
aplicarea sanciunilor prevzute de prezenta lege.
Art. 36. (1) Anual i ori de cte ori este sesizat,
Autoritatea Electoral Permanent verific pentru fiecare partid
respectarea prevederilor legale referitoare la finanarea
partidelor politice.
(2) Autoritatea Electoral Permanent poate fi sesizat de
ctre orice persoan care prezint dovezi cu privire la
nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanarea
partidelor politice.
(3) Fapta persoanei prevzute la alin. (2) de a face afirmaii
false cu rea-credin cu privire la nerespectarea prevederilor
legale referitoare la finanarea partidelor politice constituie
infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la un an la 3 ani.
(4) Raportul anual se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, i pe pagina de internet a Autoritii Electorale
Permanente, pn la data de 31 martie a anului urmtor.
(5) Autoritatea Electoral Permanent poate controla
respectarea prevederilor legale referitoare la finanarea
partidelor politice i atunci cnd exist suspiciuni de nclcare a
prevederilor legale privitoare la finanarea partidelor, la
sesizarea oricror persoane interesate sau din oficiu.
(6) Rezultatele fiecrui control efectuat se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i pe pagina de internet
a Autoritii Electorale Permanente, n termen de 15 zile de la
efectuare.
Art. 37. Autoritile publice au obligaia de a sprijini
Autoritatea Electoral Permanent n efectuarea controlului
finanrii partidelor politice.
Art. 38. (1) n termen de 15 zile de la data desfurrii
alegerilor, mandatarul financiar este obligat s depun la
Autoritatea Electoral Permanent un raport detaliat al
veniturilor i cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic,
alian politic, alian electoral, organizaie a cetenilor
romni aparinnd minoritilor naionale sau candidat
independent.
(2) Dup expirarea termenului prevzut la alin. (1),
Autoritatea Electoral Permanent asigur aducerea la
cunotin public a listei partidelor politice, alianelor politice,
alianelor electorale, organizaiilor cetenilor romni aparinnd
minoritilor naionale i a candidailor independeni care au
depus rapoartele detaliate ale veniturilor i cheltuielilor
electorale, pe msur ce acestea sunt depuse, prin publicri
succesive n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(3) Rapoartele se public de Autoritatea Electoral
Permanent n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, n termen
de 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.
(4) Candidailor declarai alei nu li se pot valida mandatele
dac raportul detaliat al veniturilor i cheltuielilor electorale
pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost
depus n condiiile legii.
Art. 39. (1) Pentru verificarea legalitii ncasrilor i a
plilor efectuate de partidele politice, Autoritatea Electoral
Permanent poate solicita declaraii i documentele
suplimentare pe care le consider necesare.
(2) Partidele politice au obligaia de a prezenta n termen de
15 zile reprezentanilor Autoritii Electorale Permanente
documentele solicitate.
(3) n termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, dup
caz, a documentelor suplimentare solicitate, Autoritatea
Electoral Permanent se va pronuna, prin hotrre, asupra
corectitudinii evidenelor contabile electorale i asupra legalitii
plilor fcute.
(4) Dac se constat nereguli, se vor aplica sanciunile
prevzute de prezenta lege.
(5) Hotrrea pronunat potrivit alin. (3) poate fi atacat la
instana competent n condiiile legii.
Art. 40. (1) Autoritatea Electoral Permanent are
obligaia de a publica pe pagina de internet proprie toate
raportrile obligatorii a fi publicate n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, conform art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1) i (2),
art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (4) i art. 38 alin. (3),
precum i declaraiile prevzute la art. 23.
(2) Partidele politice au obligaia s furnizeze n format
electronic datele prevzute la alin. (1).
CAPITOLUL VI
Sanciuni
Art. 41. (1) Constituie contravenii i se sancioneaz cu
amend de la 5.000 lei la 25.000 lei nclcarea dispoziiilor
prevzute la: art. 3 alin. (2) i (3), art. 4 alin. (3) i (4), art. 5, 6,
7, 8, 9, art. 10 alin. (2) i (3), art. 11 alin. (1) i (3), art. 12 alin. (1)
i (3), art. 13 alin. (1) i (2), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 24
alin. (1), art. 25 alin. (1) i (2), art. 26 alin. (1), (3), (4), (11) i
(13), art. 29 alin. (2)(4) i (6), art. 30 alin. (3) i (4), art. 31, 38
i art. 39 alin. (2).
(2) Sanciunile se pot aplica, dup caz, partidului politic,
candidatului independent, mandatarului financiar i/sau
donatorului care a nclcat dispoziiile prevzute la alin. (1).
Art. 42. (1) n situaiile prevzute la art. 41 alin. (1),
contravenientul vars la bugetul de stat sumele de bani i/sau
contravaloarea bunurilor i serviciilor care au constituit obiectul
contraveniei, pe baza hotrrii Autoritii Electorale
Permanente.
(2) n acelai mod se fac venit la bugetul de stat donaiile
acceptate de un partid politic n curs de dizolvare sau de un
partid politic care acioneaz n baza statutului modificat, dei
modificrile nu au fost comunicate Tribunalului Bucureti,
conform prevederilor legale, sau instana a respins cererea de
ncuviinare a modificrii statutului.
Art. 43. (1) Contraveniile prevzute la art. 41 se constat
de ctre reprezentanii Autoritii Electorale Permanente, iar
sanciunea se aplic prin decizie a Autoritii Electorale
Permanente.
(2) Decizia Autoritii Electorale Permanente poate fi atacat
la instana competent, n condiiile legii.
Art. 44. Prevederile art. 41 i 43 se completeaz cu
dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 45. (1) n termen de 30 de zile de la data rmnerii
definitive i irevocabile a hotrrii judectoreti pronunate
asupra procesului-verbal de constatare a contraveniei sau,
dup caz, de la expirarea termenului de contestare a procesului-
verbal de constatare a contraveniei, sumele echivalente
amenzilor neachitate se pot reine din tranele lunare ce
urmeaz a fi achitate cu titlu de finanare public, cu aplicarea
n mod corespunztor a procedurii privind executarea silit prin
poprire, prevzut de Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(2) Ministerul Finanelor Publice, prin organele sale abilitate,
informeaz Autoritatea Electoral Permanent despre
neachitarea n termenul prevzut la alin. (1) a amenzilor aplicate
de Autoritatea Electoral Permanent.
Art. 46. (1) n cazul n care, prin hotrre judectoreasc
definitiv, unul sau mai muli candidai declarai alei ai unui
partid politic au fost condamnai pentru o infraciune n legtur
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 510/22.VII.2010
15
cu finanarea partidului politic ori, dup caz, a campaniei
electorale, acetia devin incompatibili cu statutul de parlamentar
sau de ales local pentru mandatul obinut, care este anulat.
(2)*) Prin hotrri ale Camerelor Parlamentului ori, dup caz,
ale consiliului judeean sau local, se constat starea de
incompatibilitate, iar locurile de deputai, senatori ori consilieri
devenite vacante vor fi ocupate de supleanii de pe lista
partidului politic respectiv.
(3)*) Dispoziiile alin. (1) i (2) se aplic i alianelor politice,
alianelor electorale i candidailor independeni, n acest caz
locul devenit vacant urmnd a fi ocupat de supleantul de pe lista
partidului politic ori alianei electorale care a obinut cel mai mare
numr de voturi valabil exprimate.
Art. 47.*) Prin regulamentele Camerelor Parlamentului,
precum i prin regulamentele consiliilor judeene i locale se va
reglementa procedura de aplicare a msurilor prevzute la art. 46.
CAPITOLUL VII
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 48. Dispoziiile prezentei legi se aplic n mod
corespunztor i organizaiilor cetenilor aparinnd
minoritilor naionale care sunt asimilate partidelor politice,
alianelor politice, alianelor electorale i candidailor
independeni, n condiiile legii electorale.
Art. 49. (1) Autoritatea Electoral Permanent pstreaz
un registru fiscal al partidelor politice, al alianelor politice i al
candidailor independeni, n care vor fi trecute toate datele
referitoare la activitatea financiar a acestora, precum i la
sanciunile aplicate.
(2) n termen de 120 de zile de la intrarea n vigoare a
prezentei legi, Autoritatea Electoral Permanent va prelua pe
baz de proces-verbal de predare-primire registrul fiscal de la
Curtea de Conturi.
Art. 50. Legea nr. 373/2004**) pentru alegerea Camerei
Deputailor i a Senatului, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum
urmeaz:
1. La articolul 28, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
(2) Organizarea i funcionarea aparatului propriu al
Autoritii Electorale Permanente, numrul de posturi, statutul
personalului, atribuiile acestuia i structura organizatoric se
stabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare, aprobat
prin hotrre a birourilor permanente ale celor dou Camere ale
Parlamentului, la propunerea Autoritii Electorale Permanente.
Personalul Autoritii Electorale Permanente are acelai statut
cu personalul din aparatul celor dou Camere ale Parlamentului.
La organizarea i funcionarea aparatului propriu nu se aplic
prevederile art. XVI din titlul III al crii a II-a din Legea
nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei
n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n
mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu
modificrile i completrile ulterioare.
2. La articolul 29, alineatul (4) va avea urmtorul cuprins:
(4) n ndeplinirea atribuiilor sale, Autoritatea Electoral
Permanent adopt decizii, hotrri i instruciuni, care se
semneaz de preedinte i se contrasemneaz de
vicepreedini. Hotrrile Autoritii Electorale Permanente se
public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i sunt
obligatorii pentru toate organismele i autoritile cu atribuii
electorale.
Art. 51. Prin hotrre a birourilor permanente ale celor
dou Camere ale Parlamentului se aprob noua structur
organizatoric a Autoritii Electorale Permanente, n vederea
asigurrii funcionrii Departamentului de control al finanrii
partidelor politice i a campaniilor electorale i a
compartimentului specializat pentru alocarea subveniei de la
bugetul de stat.
Art. 52. (1) n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare
a prezentei legi se vor elabora i supune aprobrii, prin hotrre
a Guvernului, la propunerea Autoritii Electorale Permanente,
normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(2) Normele metodologice vor reglementa obligatoriu:
a) contabilitatea curent a partidelor politice;
b) modalitile i formatul de nregistrare, eviden i
publicitate a donaiilor, cotizaiilor i veniturilor proprii ale
partidelor politice;
c) acordarea i utilizarea subveniilor de la bugetul de stat;
d) modalitile i formatul specifice de nregistrare a
veniturilor i cheltuielilor n campania electoral;
e) atribuiile mandatarului financiar;
f) procedura i metodologia controlului.
Art. 53. (1) Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de
la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu
excepia urmtoarelor dispoziii, care intr n vigoare la data de
1 iulie 2007, referitoare la:
a) acordarea subveniilor de la bugetul de stat;
b) Autoritatea Electoral Permanent, cu excepia art. 35
alin. (3)(8).
(2) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea
nr. 43/2003 privind finanarea activitii partidelor politice i a
campaniilor electorale, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cu modificrile
ulterioare, se abrog, cu excepia dispoziiilor referitoare la
acordarea subveniilor de la bugetul de stat i la Curtea de
Conturi, care se abrog la data de 1 iulie 2007.
*) A se vedea Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputailor i a Senatului i pentru modificarea i completarea Legii nr. 67/2004 pentru
alegerea autoritilor administraiei publice locale, a Legii administraiei publice locale nr. 215/2001 i a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.
**) Abrogat prin Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputailor i a Senatului i pentru modificarea i completarea Legii nr. 67/2004 pentru
alegerea autoritilor administraiei publice locale, a Legii administraiei publice locale nr. 215/2001 i a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.
A B O N A M E N T E L A P U B L I C A I I L E O F I C I A L E P E S U P O R T F I Z I C
Preuri pentru anul 2010
Nr.
crt.
Denumirea publicaiei
Numr
de apariii
anuale
Valoare
(TVA 9% inclus) lei
12 luni 3 luni 1 lun
1. Monitorul Oficial, Partea I 900 1.200 330 120
2. Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar 100 1.500 140
3. Monitorul Oficial, Partea a II-a 200 2.250 200
4. Monitorul Oficial, Partea a III-a 500 430 40
5. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 6.000 1.720 160
6. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 240 1.600 150
7. Monitorul Oficial, Partea a VII-a 48 540 50
8. Colecia Legislaia Romniei 4 450 120
9. Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei 12 750 70
NOT:
Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.
A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2010
Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.
Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica on-line comanda.
Produs
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar Anual
Online/
Monopost
Reea
5
Reea
25
Reea
100
Reea
300
Online/
Monopost
Reea
5
Reea
25
Reea
100
Reea
300
AutenticMO 40 100 250 600 1.320 400 1.000 2.500 6.000 13.200
ExpertMO 90 230 580 1.390 3.060 900 2.250 5.630 13.510 29.720
Produs
Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)
Lunar Anual
Online/
Monopost
Reea
5
Reea
25
Reea
100
Reea
300
Online/
Monopost
Reea
5
Reea
25
Reea
100
Reea
300
AutenticMO 50 130 330 790 1.740 500 1.250 3.130 7.510 16.520
ExpertMO 110 280 700 1.680 3.700 1.100 2.750 6.880 16.510 36.320
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 510/22.VII.2010 conine 16 pagini. Preul: 3,20 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|444966]
Cristina-Gabriela F. Popescu
Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti