Sunteți pe pagina 1din 6

LEGE nr.

238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea


prelucrrii datelor cu caracter personal de ctre
structurile / unitile Ministerului dministraiei !i
"nternelor #n activitile de prevenire$ cercetare !i
com%atere a in&raciunilor$ precum !i de meninere !i
asigurare a ordinii pu%lice
Forma sintetic la data 21-Jul-2009. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct
i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale olters !lu"er.
(la data 15-Jun-2009 actul a fost promulgata de Decretul 936/2009 )
'arlamentul (om)niei ado#t #rezenta lege.
*'"+,L-L ". /ispo0iii generale
rt. 1
112$rezenta lege reglementeaz #relucrarea automat i neautomat a datelor cu
caracter #ersonal #entru realizarea acti%it&ilor de #re%enire' cercetare i com(atere
a infrac&iunilor' #recum i de men&inere i asigurare a ordinii #u(lice de ctre
structurile ) unit&ile *inisterului Administra&iei i +nternelor' #otri%it com#eten&elor
acestora.
122Structurile ) unit&ile *inisterului Administra&iei i +nternelor' denumite ,n
continuare structurile ) unit&ile *.A.+.' care desfoar' #otri%it com#eten&elor'
acti%it&ile #re%zute la alin. -1.' ,n calitate de o#eratori' do(/ndite ,n condi&iile 0egii
nr. 344/2001 #entru #rotec&ia #ersoanelor cu #ri%ire la #relucrarea datelor cu
caracter #ersonal i li(era circula&ie a acestor date' cu modificrile i com#letrile
ulterioare' #relucreaz date cu caracter #ersonal ,n e1ercitarea atri(u&iilor legale.
rt. 2
112$entru realizarea acti%it&ilor #re%zute la art. 1 alin. -1.' structurile ) unit&ile
*.A.+. constituie' organizeaz i de&in' #otri%it atri(u&iilor legale' sisteme de e%iden&
i utilizeaz mi2loace automate i neautomate de #relucrare a datelor cu caracter
#ersonal' ,n condi&iile legii.
122Structurile ) unit&ile *.A.+. utilizeaz sisteme de e%iden& i)sau mi2loace
automate i neautomate de #relucrare a datelor cu caracter #ersonal' cu res#ectarea
dre#turilor omului i a#licarea #rinci#iilor legalit&ii' necesit&ii' confiden&ialit&ii'
#ro#or&ionalit&ii i numai dac' #rin utilizarea acestora' este asigurat #rotec&ia
datelor #relucrate.
1323naintea introducerii unui sistem de e%iden& sau a unui mi2loc automat )
neautomat de #relucrare a datelor cu caracter #ersonal care este susce#ti(il s
#rezinte anumite riscuri #ri%ind datele #relucrate' structurile ) unit&ile *.A.+.
consult Autoritatea 4a&ional de Su#ra%eghere a $relucrrii 5atelor cu 6aracter
$ersonal' denumit ,n continuare Autoritatea na&ional de su#ra%eghere' care' dac
este cazul' sta(ilete garan&ii adec%ate' #otri%it legii.
*'"+,L-L "". 5oti&icarea prelucrrilor datelor cu caracter
personal
rt. 3
112$relucrrile de date cu caracter #ersonal sunt notificate Autorit&ii na&ionale de
su#ra%eghere. 4otificarea se efectueaz anterior oricrei #relucrri' ,n condi&iile legii.
1224otificarea #relucrrii automate sau neautomate a datelor cu caracter #ersonal
#rin sisteme de e%iden& a datelor cu caracter #ersonal' realizat #otri%it legii de
ctre structurile ) unit&ile *.A.+.' cu#rinde' #e l/ng informa&iile #re%zute la art. 22
alin. -7. din 0egea nr. 344/2001' cu modificrile i com#letrile ulterioare' ,n mod
cores#unztor i informa&ii referitoare la natura fiecrui sistem de e%iden& a datelor
cu caracter #ersonal care are legtur cu #relucrarea' #recum i la destinatarii crora
le sunt comunicate datele.
1324otificarea #relucrrii datelor cu caracter #ersonal #rin sisteme de e%iden&
constituite ,n anumite cazuri numai #entru #erioada necesar realizrii unor acti%it&i
de #re%enire' cercetare i com(atere a infrac&iunilor' #recum i de men&inere i
asigurare a ordinii #u(lice se face cu res#ectarea condi&iilor #re%zute la alin. -2.'
numai dac #relucrarea nu a fcut o(iectul unei notificri anterioare.
*'"+,L-L """. *olectarea datelor cu caracter personal
rt. 6
112$entru realizarea acti%it&ilor #re%zute la art. 1 alin. -1.' structurile ) unit&ile
*.A.+. colecteaz date cu caracter #ersonal' cu sau fr consim&m/ntul #ersoanei
%izate' ,n condi&iile legii.
1226olectarea datelor cu caracter #ersonal fr consim&m/ntul #ersoanei %izate
#entru realizarea acti%it&ilor #re%zute la art. 1 alin. -1. se face numai dac aceast
msur este necesar #entru #re%enirea unui #ericol iminent cel #u&in asu#ra %ie&ii'
integrit&ii cor#orale sau snt&ii unei #ersoane ori a #ro#riet&ii acesteia' #recum i
#entru com(aterea unei anumite infrac&iuni.
1326olectarea datelor cu caracter #ersonal #entru realizarea acti%it&ilor #re%zute la
art. 1 alin. -1. se efectueaz de #ersonalul structurilor ) unit&ilor *.A.+. numai ,n
sco#ul ,nde#linirii atri(u&iilor de ser%iciu.
1626olectarea datelor cu caracter #ersonal ,n sco#urile #re%zute la art. 1 alin. -1.
tre(uie s fie limitat la datele necesare #entru #re%enirea unui #ericol iminent cel
#u&in asu#ra %ie&ii' integrit&ii cor#orale sau snt&ii unei #ersoane ori a #ro#riet&ii
acesteia' #recum i #entru com(aterea unei anumite infrac&iuni.
1726olectarea de date #ri%ind #ersoana fizic e1clusi% datorit fa#tului c aceasta
are o anumit origine rasial' anumite con%ingeri religioase ori #olitice' un anumit
com#ortament se1ual sau datorit a#artenen&ei acesteia la anumite micri ori
organiza&ii care nu contra%in legii este interzis.
132$rin e1ce#&ie de la #re%ederile alin. -8.' structurile ) unit&ile *.A.+. colecteaz i
#relucreaz' cu res#ectarea garan&iilor #re%zute de 0egea nr. 344/2001' cu
modificrile i com#letrile ulterioare' date e1clusi% ,n (aza acestor criterii numai
dac' ,ntr-un caz determinat' sunt necesare #entru efectuarea actelor #remergtoare
sau a urmririi #enale' ca urmare a s%/ririi unei infrac&iuni. $re%ederile art. 9 se
a#lic ,n mod cores#unztor.
142$re%ederile alin. -:. nu aduc atingere dis#ozi&iilor legale care reglementeaz
o(liga&ia autorit&ilor #u(lice de a res#ecta i de a ocroti %ia&a intim' familial i
#ri%at.
*'"+,L-L "8. 9tocarea datelor cu caracter personal
rt. 7
112$entru realizarea sco#urilor acti%it&ilor #re%zute la art. 1 alin. -1.' structurile )
unit&ile *.A.+. stocheaz numai acele date cu caracter #ersonal care sunt e1acte'
com#lete i necesare ,nde#linirii atri(u&iilor legale sau o(liga&iilor rezultate din
instrumente 2uridice interna&ionale la care ;om/nia este #arte.
122Stocarea diferitelor categorii de date cu caracter #ersonal se realizeaz #rin
ordonarea acestora ,n func&ie de gradul lor de acurate&e i e1actitate. 5atele cu
caracter #ersonal (azate #e o#inii i inter#retri #ersonale rezultate din acti%it&ile
#re%zute la art. 1 alin. -1. sunt ordonate ,n mod distinct.
132Structurile ) unit&ile *.A.+. au o(liga&ia de a %erifica #eriodic calitatea datelor
#re%zute la alin. -2.' conform regulilor sta(ilite #otri%it art. 1< alin. -1. lit. (..
1623n situa&ia ,n care datele cu caracter #ersonal stocate se do%edesc a fi ine1acte
sau incom#lete' structurile ) unit&ile *.A.+. care le de&in au o(liga&ia s le tearg'
distrug' modifice' actualizeze sau' du# caz' s le com#leteze.
172Structurile ) unit&ile *.A.+. stocheaz datele cu caracter #ersonal colectate ,n
sco#uri administrati%e se#arat de datele cu caracter #ersonal colectate ,n sco#urile
#re%zute la art. 1 alin. -1..
*'"+,L-L 8. *omunicarea datelor cu caracter personal
rt. 3
1126omunicarea datelor cu caracter #ersonal ,ntre structurile ) unit&ile *.A.+. se
face numai ,n cazul ,n care este necesar #entru e1ercitarea com#eten&elor i
,nde#linirea atri(u&iilor legale ce le re%in.
1226omunicarea de date cu caracter #ersonal ctre alte autorit&i sau institu&ii
#u(lice se #oate efectua numai ,n urmtoarele situa&ii=
a2,n (aza unei #re%ederi legale e1#rese ori cu autorizarea Autorit&ii na&ionale de
su#ra%eghere>
%2c/nd datele sunt indis#ensa(ile ,nde#linirii atri(u&iilor legale ale destinatarului i
numai dac sco#ul ,n care se face colectarea sau #relucrarea de ctre destinatar nu
este incom#ati(il cu sco#ul #entru care datele au fost colectate de structurile )
unit&ile *.A.+.' iar comunicarea datelor de structurile ) unit&ile *.A.+. se realizeaz
,n conformitate cu atri(u&iile legale ale acestora.
132$rin e1ce#&ie de la #re%ederile alin. -2.' comunicarea datelor cu caracter
#ersonal ctre alte autorit&i sau institu&ii #u(lice este #ermis ,n urmtoarele
situa&ii=
a2#ersoana %izat i-a e1#rimat consim&m/ntul e1#res i neechi%oc #entru
comunicarea datelor sale>
%2comunicarea este necesar #entru a #re%eni un #ericol gra% i iminent cel #u&in
asu#ra %ie&ii' integrit&ii cor#orale sau snt&ii unei #ersoane ori a #ro#riet&ii
acesteia.
1626omunicarea datelor cu caracter #ersonal ctre entit&i de dre#t #ri%at care ,i
desfoar acti%itatea #e teritoriul ;om/niei se efectueaz numai dac e1ist o
o(liga&ie legal e1#res sau cu autorizarea Autorit&ii na&ionale de su#ra%eghere.
172$rin e1ce#&ie de la #re%ederile alin. -<.' comunicarea datelor cu caracter #ersonal
ctre entit&i de dre#t #ri%at care ,i desfoar acti%itatea #e teritoriul ;om/niei sau
,n afara acestuia este #ermis dac #ersoana %izat i-a dat consim&m/ntul ,n mod
e1#res i neechi%oc #entru comunicarea datelor sale sau dac este necesar #entru a
#re%eni un #ericol gra% i iminent cel #u&in asu#ra %ie&ii' integrit&ii cor#orale sau
snt&ii unei #ersoane ori a #ro#riet&ii acesteia sau a unei alte #ersoane
amenin&ate.
rt. 4
5atele cu caracter #ersonal de&inute de structurile ) unit&ile *.A.+. #otri%it sco#urilor
#re%zute la art. 1 alin. -1. #ot fi transferate ctre ?rganiza&ia +nterna&ional a
$oli&iei 6riminale - +nter#ol' ?ficiul @uro#ean de $oli&ie - @uro#ol sau alte institu&ii
interna&ionale similare' #recum i ctre organismele de #oli&ie ale altor state' dac
e1ist o #re%edere legal e1#res ,n legisla&ia na&ional sau ,ntr-un acord
interna&ional ratificat de ;om/nia ori #re%ederi care reglementeaz coo#erarea
2udiciar interna&ional ,n materie #enal sau' ,n li#sa unei astfel de #re%ederi' c/nd
transferul este necesar #entru #re%enirea unui #ericol gra% i iminent asu#ra %ie&ii'
integrit&ii cor#orale sau snt&ii unei #ersoane ori a #ro#riet&ii acesteia' #recum i
#entru com(aterea unei infrac&iuni gra%e #re%zute de lege' cu res#ectarea legii
rom/ne.
rt. 8
1126ererile #entru comunicarea datelor cu caracter #ersonal adresate structurilor )
unit&ilor *.A.+. de ctre alte structuri ) unit&i ale *.A.+.' alte autorit&i sau institu&ii
#u(lice' entit&i de dre#t #ri%at care ,i desfoar acti%itatea #e teritoriul ;om/niei
sau ,n afara acestuia i organisme de #oli&ie ale altor state tre(uie s con&in datele
de identificare a solicitantului' #recum i moti%area i sco#ul cererii' conform
#re%ederilor legale interne sau celor cu#rinse ,n acordurile interna&ionale la care
;om/nia este #arte. 6ererile care nu con&in aceste date i nu sunt conforme
#re%ederilor legale interne sau celor cu#rinse ,n acordurile interna&ionale la care
;om/nia este #arte se res#ing.
1223nainte de comunicare' structurile ) unit&ile *A+. %erific dac datele solicitate
sunt e1acte' com#lete i actualizate. 3n cazul ,n care se constat c nu sunt corecte'
com#lete sau actualizate' datele nu se comunic. 3n comunicri tre(uie indicate'
du# caz' datele care rezult din hotr/ri ale instan&elor 2udectoreti ori din actele
#rin care s-a dis#us ne,nce#erea urmririi #enale' clasarea' scoaterea de su(
urmrire #enal' ,ncetarea urmririi #enale sau trimiterea ,n 2udecat' #recum i
datele (azate #e o#inii i inter#retri #ersonale rezultate din acti%it&ile #re%zute la
art. 1 alin. -1.. 5atele (azate #e o#inii i inter#retri #ersonale rezultate din
acti%it&ile #re%zute la art. 1 alin. -1. tre(uie %erificate la surs ,nainte de a fi
comunicate' iar gradul de acurate&e i e1actitate al acestor date tre(uie ,ntotdeauna
men&ionat cu ocazia comunicrii.
1323n situa&ia ,n care au fost transmise date incorecte sau neactualizate' structurile )
unit&ile *.A.+. au o(liga&ia s ,i informeze #e destinatarii res#ecti%elor date asu#ra
neconformit&ii acestora' cu men&ionarea datelor care au fost modificate.
rt. 9
1120a comunicarea datelor cu caracter #ersonal ctre alte autorit&i sau institu&ii
#u(lice' entit&i de dre#t #ri%at care ,i desfoar acti%itatea #e teritoriul ;om/niei
sau ,n afara acestuia' ?rganiza&ia +nterna&ional a $oli&iei 6riminale - +nter#ol' ?ficiul
@uro#ean de $oli&ie - @uro#ol sau alte institu&ii interna&ionale similare ori ctre
organisme de #oli&ie ale altor state' structurile ) unit&ile *.A.+. aten&ioneaz
destinatarii asu#ra interdic&iei de a #relucra datele comunicate ,n alte sco#uri dec/t
cele s#ecificate ,n cererea de comunicare.
122$relucrarea datelor de ctre destinatari ,n alte sco#uri dec/t cele care au format
o(iectul cererii se #oate realiza numai cu acordul structurilor ) unit&ilor *.A.+. care
le-au comunicat i numai cu res#ectarea #re%ederilor art. : alin. -2.--8. i ale art. A.
rt. 10
112$entru realizarea acti%it&ilor de cercetare i com(atere a infrac&iunilor' structurile
) unit&ile *.A.+. #ot interconecta sistemele de e%iden& a datelor cu caracter
#ersonal sau' du# caz' mi2loacele automate de #relucrare a datelor cu caracter
#ersonal #e care le de&in #entru sco#uri diferite.
1223n sco#ul #re%zut la alin. -1.' interconectarea se #oate realiza i cu sistemele de
e%iden& sau cu mi2loacele automate de #relucrare a datelor cu caracter #ersonal
de&inute de al&i o#eratori.
132+nterconectrile #re%zute la alin. -1. i -2. sunt #ermise numai ,n cazul
efecturii actelor #remergtoare' al urmririi #enale sau al 2udecrii unei infrac&iuni
,n (aza unei autorizri emise de #rocurorul com#etent s efectueze sau s
su#ra%egheze' ,ntr-un caz determinat' efectuarea actelor #remergtoare sau
urmrirea #enal ori' ,n cazul 2udecrii unei infrac&iuni' de 2udectorul anume
desemnat de la instan&a creia ,i re%ine com#eten&a de a 2udeca fondul cauzei #entru
care sunt #relucrate datele res#ecti%e.
162Accesul direct sau #rintr-un ser%iciu de comunica&ii electronice la un sistem de
e%iden& a datelor cu caracter #ersonal care face o(iectul interconectrii' #otri%it
alin. -1.' este #ermis numai ,n condi&iile legii i cu res#ectarea #re%ederilor art. 1
alin. -1. i ale art. 8-11.
172+nterconectarea sistemelor de e%iden& a datelor cu caracter #ersonal sau a
mi2loacelor automate de #relucrare a datelor cu caracter #ersonal nu se realizeaz ,n
cazul acti%it&ilor de #re%enire a infrac&iunilor' de men&inere i de asigurare a ordinii
#u(lice.
*'"+,L-L 8". /repturile persoanei vi0ate
rt. 11
112Structurile ) unit&ile *.A.+. asigur condi&iile de e1ercitare a dre#turilor conferite
de lege #ersoanei %izate' cu res#ectarea 0egii nr. 344/2001' cu modificrile i
com#letrile ulterioare' i a #rezentei legi.
122$re%ederile referitoare la e1ercitarea dre#turilor #ersoanei %izate' #re%zute de
0egea nr. 344/2001' cu modificrile i com#letrile ulterioare' nu se a#lic #e
#erioada ,n care ( asemenea msur este necesar #entru e%itarea #re2udicierii
acti%it&ilor s#ecifice de #re%enire' cercetare i com(atere a infrac&iunilor' #recum i
de men&inere i asigurare a ordinii #u(lice' ca urmare a cunoaterii de #ersoana
%izat a fa#tului c datele sale cu caracter #ersonal sunt #relucrate' sau este
necesar #entru #rote2area #ersoanei %izate ori a dre#turilor i li(ert&ilor altor
#ersoane' ,n cazul ,n care e1ist date i informa&ii c aceste dre#turi i li(ert&i sunt
#use ,n #ericol.
1323n cazul a#licrii e1ce#&iilor de la e1ercitarea dre#turilor #ersoanei %izate'
#re%zute la alin. -2.' acestea tre(uie moti%ate ,n scris. 4ecomunicarea moti%elor
este #osi(il numai ,n msura ,n care este necesar (unei desfurri a acti%it&ilor
#re%zute la art. 1 alin. -1. sau #entru #rote2area dre#turilor i li(ert&ilor altor
#ersoane dec/t #ersoana %izat.
1623n toate situa&iile' #ersoana %izat %a fi informat cu #ri%ire la dre#tul de a se
adresa Autorit&ii na&ionale de su#ra%eghere sau' du# caz' instan&ei de 2udecat'
care %a decide dac msurile luate de structurile ) unit&ile *.A.+.' conform
#re%ederilor alin. -2.' sunt ,ntemeiate.
1723n situa&ia ,n care' ,n urma e1ercitrii dre#tului de acces sau a dre#tului de
inter%en&ie' rezult c datele cu caracter #ersonal sunt ine1acte' irele%ante sau
,nregistrate ,n mod a(uzi%' acestea %or fi terse sau rectificate #rin ane1area unui
document' ,ncheiat ,n acest sens' la sistemul de e%iden& ale crui date cu caracter
#ersonal au suferit modificri' de&inut de structurile ) unit&ile *.A.+.
132*surile #re%zute la alin. -8. se a#lic tuturor documentelor care au legtur cu
sistemul de e%iden& a datelor cu caracter #ersonal. 3n cazul ,n care acestea nu sunt
efectuate imediat' se %a a%ea ,n %edere realizarea lor cel mai t/rziu la data
#relucrrii ulterioare a datelor cu caracter #ersonal sau la o urmtoare comunicare a
acestora.
*'"+,L-L 8"". :nc;eierea operaiunilor de prelucrare a
datelor cu caracter personal
rt. 12
1125atele cu caracter #ersonal stocate ,n ,nde#linirea acti%it&ilor #re%zute la art. 1
alin. -1. se terg atunci c/nd nu mai sunt necesare sco#urilor #entru care au fost
colectate.
1223nainte de tergerea datelor cu caracter #ersonal' #otri%it alin. -1.' i dac
acti%it&ile #re%zute la art. 1 alin. -1. nu mai #ot fi #re2udiciate #rin cunoaterea
fa#tului c datele cu caracter #ersonal au fost colectate i stocate' #ersoana %izat
tre(uie informat atunci c/nd colectarea i stocarea datelor s-au efectuat fr
consim&m/ntul su.
1323n condi&iile #re%zute la alin. -2.' informarea #ersoanei %izate se realizeaz de
structurile ) unit&ile *.A.+. care au colectat i stocat datele cu caracter #ersonal ale
acesteia' ,n termen de 18 zile de la momentul ,n care acti%it&ile #re%zute la art. 1
alin. -1. nu mai #ot fi #re2udiciate sau' du# caz' de la momentul comunicrii ctre
aceste structuri ) unit&i ale *.A.+. a unei solu&ii de ne,nce#ere a urmririi #enale'
clasare' scoatere de su( urmrire #enal sau ,ncetare a urmririi #enale.
162$rin e1ce#&ie de la #re%ederile alin. -1.' datele cu caracter #ersonal #ot fi
stocate i du# ,nde#linirea sco#urilor #entru care au fost colectate' dac este
necesar #strarea acestora. @%aluarea necesit&ii stocrii datelor du# ,nde#linirea
sco#urilor #entru care au fost colectate se realizeaz' ,n s#ecial' ,n urmtoarele
situa&ii=
a2datele sunt necesare ,n %ederea terminrii urmririi #enale ,ntr-un caz determinat>
%2nu e1ist o hotr/re 2udectoreasc definiti%>
c2nu a inter%enit rea(ilitarea>
d2nu a inter%enit #rescri#&ia e1ecutrii #ede#sei>
e2nu a inter%enit amnistia>
&2datele fac #arte din categorii s#eciale de date' #otri%it 0egii nr. 344/2001' cu
modificrile i com#letrile ulterioare.
*'"+,L-L 8""". 9ecuritatea datelor cu caracter personal
rt. 13
Structurile ) unit&ile *.A.+. sunt o(ligate s ia toate msurile necesare #entru a
asigura securitatea tehnic i organizatoric adec%at a #relucrrii datelor cu
caracter #ersonal' astfel ,nc/t s #re%in accesul' comunicarea sau distrugerea
neautorizat ori alterarea datelor. 3n acest sco#' se au ,n %edere diferitele
caracteristici ale sistemelor de e%iden& a datelor cu caracter #ersonal i con&inutul
acestora.
*'"+,L-L "<. /ispo0iii &inale
rt. 16
112Structurile ) unit&ile *.A.+. care desfoar acti%it&ile #re%zute la art. 1 alin.
-1. au o(liga&ia de a ela(ora reguli' dac acestea nu sunt sta(ilite #rin #re%ederi
legale e1#rese' cu #ri%ire la=
a2termenele de stocare a datelor cu caracter #ersonal #e care le #relucreaz>
%2%erificrile #eriodice asu#ra datelor cu caracter #ersonal #entru ca acestea s fie
e1acte' actuale i com#lete>
c2tergerea datelor cu caracter #ersonal.
1223n li#sa unor #re%ederi legale e1#rese care s sta(ileasc regulile #re%zute la
alin. -1.' structurile ) unit&ile *.A.+. care desfoar acti%it&ile #re%zute la art. 1
alin. -1. au o(liga&ia ca' ,n termen de 90 de zile de la data intrrii ,n %igoare a
#rezentei legi' s sta(ileasc aceste reguli' cu a%izul Autorit&ii na&ionale de
su#ra%eghere acordat ,n condi&iile legii.
rt. 17
$re%ederile #rezentei legi se com#leteaz cu dis#ozi&iile 0egii nr. 344/2001' cu
modificrile i com#letrile ulterioare.
-BBBB-
Aceast lege a fost ado#tat de $arlamentul ;om/niei' cu res#ectarea #re%ederilor
art. A8 i ale art. A: alin. -2. din 6onstitu&ia ;om/niei' re#u(licat.
$;@C@5+4D@0@ 6A*@;@+ 5@$EDAF+0?;
(,=E(+ LM 59+9E
$;@C@5+4D@0@ S@4ADE0E+
M"(*E > /5 GE,5?
$u(licat ,n *onitorul ?ficial cu numrul <08 din data de 18 iunie 2009
Forma sintetic la data 21-Jul-2009. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct
i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale olters !lu"er.

S-ar putea să vă placă și