Sunteți pe pagina 1din 2

3

CATEGORIA D
CHESTIONARUL NR 3
1
Nu au prioritate de trecere:
a) vehiculele care eecut! vira"ul #pre #t$%&a 'a(! de cele care circul! di%
#e%# opu#)
*) vehiculele care +%t$l%e#c i%dicatorul ,I%ter#ec(ie cu u% dru- '!r! prioritate,)
c) vehiculele care circul! pe direc(ia +%ai%te)
2
Cu- procedea.! co%duc!torul u%ui auto*u. care/ circul$%d %oaptea pe o #trad!
%eilu-i%at!/ o*#erv! c! di% #e%# opu# #e apropie alt vehicul0
a) circul! cu ate%(ie/ l!#$%d +% 'u%c(iu%e lu-i%ile de po.i(ie pe%tru a %u or*i
pe co%duc!torul care #e apropie di% #e%# opu#)
*) reduce vite.a 1i pu%e +% 'u%c(iu%e lu-i%ile de +%t$l%ire)
c) circul! c$t -ai pe dreapta cu vite.! redu#!/ av$%d apri%#e lu-i%ile de
po.i(ie)
3
I%terdic(ia de dep!1ire i-pu#! de i%dicator #e re'er! 1i la
co%duc!torii de auto*u.e0
a) da/ dar %u-ai +% localit!(i)
*) da/ dar %u-ai +% a'ara localit!(ilor)
c) %u)
4
Co%duc!torii auto pro'e#io%i1ti au o*li&a(ia #! e'ectue.e veri'icarea periodic! a #t!rii de
#!%!tate:
a) di% 2 +% 2 a%i/ p$%! la v$r#ta de 32 a%i/ 1i a%ual/ dup! acea#t! v$r#t!)
*) di%2 +% 2 a%i/ p$%! la v$r#ta de 32 a%i/ 1i di% 3 +% 3 a%i/ dup! acea#t!
v$r#t!)
c) di% 3 +% 3 a%i/ p$%! la v$r#ta de 32 a%i/ 1i a%ual/ dup! acea#t! v$r#t!)
5
Cu- tre*uie #! procede.e co%duc!torul
auto*u.ului a'lat +% dep!1irea celor dou!
autoturi#-e/ c$%d #e#i.ea.! c! p%eul ro(ii di%
dreapta #pate e#te +% pa%!0
a) opre1te i-ediat/ 'olo#i%d 'r$%a de a"utor/
pe%tru a %u deteriora a%velopa/
*) opre1te i-ediat/ i%vit! c!l!torii #! co*oare
1i apoi a%u%(! depa%area)
c) opre1te c$t -ai aproape de *ordura
trotuarului)
3
6
Ave(i dreptul #! co%duce(i u% auto*u. c!ruia i #4a ata1at o re-orc!/ dac! po#eda(i
per-i# de co%ducere vala*il pe%tru cate&oria ,D,0
a) da/ deoarece auto*u.ul poate tracta orice tip de re-orc!)
*) da/ c$%d -a#a total! -ai-! autori.at! a re-orcii/ %u dep!1e1te 526 7&)
c) %u/ deoarece u%ui auto*u. %u i #e poate ata1a %ici u% 'el de re-orc!)
7
Care e#te li-ita -ai-! de vite.! per-i#! de le&e pe%tru auto*u.e/ pe dru-urile
%a(io%ale0
a) 86 7- 9 h)
*) :6 7- 9 h)
c) ;66 7- 9 h)
8
Aplicarea #a%c(iu%ii co%trave%(io%ale 1i retra&erea certi'icatului de +%-atriculare a u%ui
autovehicul #e di#pu% atu%ci c$%d:
a) -otorul e-ite %oe pe#te li-itele le&ale ad-i#e)
*) averti.orul #o%or e#te de'ect)
c) autovehiculul are lipite ac(ipilduri 1i recla-e pe caro#erie)
9
Ei#te%(a aerului +% i%#tala(ia de 'r$%are hidraulic! #e -a%i'e#t! la ap!#area pedalei de
'r$%!/ pri%:
a) ati%&erea pedalei la o ap!#are u1oar!/ '!r! a -ai reve%i)
*) re.i#te%(a 'oarte -are pe care o +%t$-pi%! pedala)
c) re.i#te%(a a#e-!%!toare ap!#!rii pe u% arc/ pe care o +%t$-pi%! pedala)
10
Di% cau.a #upra#arci%ii apar ur-!toarele de'ecte:
a) u.ura %eu%i'or-! a *e%.ii de rulare)
*) cre1terea te%#iu%ilor +% 'irele de cord (i +% 'i%al ruperea lor)
c) cr!p!turi circu-'ere%(iale dea#upra talo%ului la a%velopele radiale)
11
<reci.a(i ce autovehicule #u%t eceptate de la prioritatea de trecere0
a) autovehiculele di% #erviciile re&ulate de tra%#port pu*lic care #e pu% +%
-i1care di% #ta(ie)
*) cele care #e pu% +% -i1care 'a(! de cele care circul! pe dru-ul re#pectiv)
c) cele care ie# di% cur(i/ &a%&uri #au &ara"e)