Sunteți pe pagina 1din 2

4

CATEGORIA D
CHESTIONARUL NR 4
1
Care dintre vehicule are prioritate de trecere, pe un dru !n"u#tat, !n rap$%
a& auto'u(ele)
'& autovehiculele care urc$ *a+$ de cele care co'oar$)
c& autovehiculele "rele)
2
Care #unt anevrele inter(i#e conduc$torilor de auto'u(e, c,nd circul$ pe auto#trad$%
a& parcarea !n locurile #pecial aena-ate)
'& dep$.irea .i #chi'area 'en(ii de circula+ie)
c& !ntoarcerea .i er#ul !napoi)
3
Indicatorul !n#o+it de #enul adi+ional/
a& inter(ice intrarea oric$rui vehicul pe #ectorul de dru a#t*el
#enali(at)
'& perite acce#ul auto'u(elor de#tinate tran#portului !n
coun de per#oane .i o'li"$ pe conduc$torii ace#tora #$
re#pecte re"ulile de circula+ie aplica'ile pe artera
re#pectiv$)
c& o'li"$ #$ #e circule cu vite($ redu#$ .i #$ nu #e
dep$.ea#c$ alte i-loace de tran#port !n coun)
4
Circula+ia auto'u(elor pe druurile pu'lice #e inter(ice c,nd/
a& au lipite a*i.e pe caro#erie)
'& pre(int$ #cur"eri de car'uran+i lu'ri*ian+i)
c& au certi*icatul de !natriculare deteriorat)
5
Cu tre'uie #$ procede(e conduc$torul
auto'u(ului 010 !n #itua+ia !n care, pentru oent,
circula+ia e#te 'locat$ pe direc+ia !nainte, de.i
#enalul verde e#te !n *unc+iune%
a& #$ traver#e(e inter#ec+ia, #$ #e !ncadre(e
pe 'anda de l,n"$ a2ul druului .i #$
!nainte(e c,t e#te po#i'il)
'& #$ traver#e(e inter#ec+ia .i #$ oprea#c$ c,t
ai aproape !n #patele auto'u(ului 030)
c& #$ a.tepte de'locarea circula+iei .i
reapari+ia #enalului verde)
4
6
Cu tre'uie #$ conduce+i auto'u(ul noaptea, pe tip de cea+$, ploaie toren+ial$ #au
nin#oare a'undent$%
a& cu aten+ie #porit$ .i *a(a de dru a luinii *arurilor aprin#$)
'& cu vite($ redu#$ .i cu luinile de !nt,lnire #au de dru aprin#e, !n *unc+ie
de "radul de iluinare a druului pu'lic)
c& cu aten+ie #porit$, circul,nd c,t ai aproape de aco#taent #au de
'ordur$)
7
Aplicarea #anc+iunii contraven+ionale .i retra"erea certi*icatului de !natriculare al unui
autovehicul #e di#pun atunci c,nd/
a& anvelopele au alte dien#iuni #au caracteri#tici dec,t cele prev$(ute !n
cartea de identitate, pre(int$ t$ieturi #au rupturi ale cordului ori #unt u(ate
pe#te liita le"al$ adi#$)
'& #i#teul de !nchidere autoat$ a u.ilor nu *unc+ionea($)
c& averti(orul #onor e#te de*ect)
8
Care e#te vite(a a2i$ adi#$ a unui auto'u(, atunci c,nd circul$ pe un dru
-ude+ean, !n a*ara localit$+ii %
a& 45 6 7 h)
'& 85 6 7 h)
c& 95 6 7 h)
9
Inten+ia #chi'$rii direc+iei de er# #e #enali(ea($/
a& nuai dac$ din #pate #e apropie alte vehicule)
'& !nainte de #chi'area direc+iei de er#, cu cel pu+in :5 !n localit$+i .i
155 !n a*ara ace#tora)
c& nuai dac$, pentru a dep$.i un vehicul, #unte+i nevoit #$ !nc$lca+i
arca-ul lon"itudinal, ateriali(at printr;o linie continu$, #ipl$ ori du'l$)
10
<e a2ul rolei din an"rena-ul ca#etei de direc+ie #e ontea($/
a& 'ara de cone2iune)
'& 'ara lon"itudinal$)
c& 'ara tran#ver#al$)
11
Ce o'li"a+ii ave+i c,nd #ta+iona+i, (iua, cu auto'u(ul pe partea caro#a'il$ a unui dru !n
condi+ii de cea+$ den#$ %
a& #$ en+ine+i aprin#e luinile de !nt,lnire)
'& #$ pune+i !n *unc+iune luinile de avarie)
c& #$ pune+i !n *unc+iune luinile de po(i+ie #au #ta+ionare)