Sunteți pe pagina 1din 24

UNITATEA DE NVARE NR 1O

SISTEMUL DE GUVERNARE
OBIECTIVELE UNIT II DE NV ARE NR 10
1.Cunoa terea caracteristicilor dimensionale i de centraj ale
aliniamentului sistemului de guvernare.
2. Cunoa terea principalelor defecte ale sistemului de guvernare
i proceduri de repara ii.
10.1 NO IUNI INTRODUCTIVE
n sistemul de guvernare solicitrile mecanice ale penei crmei se
transmit urmtoarelor componente!
Articulatiilor mobile ale ansam"lului i anume!
- pivotul inferior constituit din "ol # piuli #"uc cu$inet montat %n
articulatia inferioar situate %n pintenul etam"oului&
- pivotul superior constituit din "ol #piulita#"uc montat %n
articula ia superioar a pe!ei c" rmei&
- cu$ine ii 'lagrele( a)ului ma inii crmei&
Articulatiilor fixe i anume!
- "ol urilor de cuplare ale flan elor de cuplare %ntre pana crmei i
a)ul ma inii crmei&
- $ona de racordare a fln ii de cuplare i a)&
- sistemul de prindere al ma inii crmei %n placa de "a$.
Toate aceste solicitri pro#uc u$uri %eca!ice care pro#uc &ocuri-tolera! e '!
ali!ia%e!tul a!sa%(lului acestor articula ii i '! situa ii speciale) #e*or%a ii ale
ta(lei i osaturii pe!ei c"r%ei+,ri!cipalele operatiu!i #e co!trol i repara ii ale
siste%ului #e -u.er!are su!t ur%toarele/
- .eri*icarea &ocurilor-tolera! elor '! articula ii0
- '!locuirea (uc ilor u$ate0
- .eri*icarea i re*acerea 1#ac este ca$ul2 a ali!ia%e!tului %a i!a car%ei-a3- pa!a
c"r%ei0
- .eri*icarea eta! eit ii pe!ei c"r%ei i repara iile e.e!tualelor #e*or%a ii+
45+6 CARAC*ER+,*+C+ -+.EN,+ONA/E A/E E/E.EN*E/OR
,+,*E.0/0+ -E 102ERNARE
45+6+1 .A +NA C3R.E+
De!u%ire 7oc 'mm( O(ser.a ii
.ontaj
4ocul admis %ntre laine i placa
de "a$
5 0607
So!#a #e %surare s nu
intre mai mult de 10
mm
8laneitate #4 5 2
84-86 5 0619
45+6+6 A/+N+A.EN*0/ C3R.E+
De!u%ire 7oc1%%2 O(ser.a ii
La-r c"r%
4oc intre carcasa si laine
5 0607 So!#a s !u
i!tre %ai %ult
#e 45%%
Ce!trul (ala%alei 1pe!tru car%(
Aliniere 'centraj( dup montarea "uc elor
# 9 069
l : 9
l : 10
45+6+; .ON*A40/ A.,A.;/0/0+ ,+,*E.0/0+. *O/ERAN E -E .ON*A4
Mo!tarea
c"rmei
Dista! a #i!tre
(ala%aua
superioar#
i!*erioar
a! : 9
1%%2
a/ : 10
1mm(
Dista!a
dintre pupa
tu"ului
etam"ou#
perete
afterpea<
(/ : 9
1%%2
(/ :10
1%%2
De*or%aia
aliniamentulu
i
c/<
1%%2
c/45
1%%2
A(aterea
c"r%ei #e la
.erticalitate 'n
dreptul
ar"orelui
port#elice
#/=
1%%2
#/>
1%%2
Crma
De*orma ii
ale ta"lei
crmei
Osatura
?
1%%2
afran
45
'mm(
ndreptare sau
reasam"lare par ial

Observaie: %n practic verificarea aliniamentului ansam"lului crmei se
face dup o avarie cu deforma ii ale pintenului6 sau ale de$a)rilor
produse de nerespectarea jocurilor de montaj ale articula iilor&
10.2.4 CENTRAU! "UC I!OR A#U!UI C$R%EI
&a' : (e)ia ia * 1.0 mm+
Observa ie ! orice montaj tre"uie s respecte acelea i condi ii de
toleran ca la o construc ie nou.
45+= -E>EC*+0N+ .A4ORE A/E ,0;AN,A.;/E/OR ,+,*E.0/0+ -E
102ERNARE#.E*O-E -E RE.E-+ER+
45+;+4 R?,0C+REA A@0/0+ C3R.E+
Re$iste! a %aterialului a3ului c"r%ei per%ite #e*or%a ii la rsucire i
*oarte rar la 'ncovoiere.
Rsucirea a3ului)#e re-ul se pro#uce 'n $ona cu diametrul cel mai mic.
@i-ura 4/ E3e%ple #e a3e #rept
i %ngenuncAiat
Rsucirea provoac tensiuni intene %n materialul a)ului. 8entru
eliminarea tensiunilor interne se procedea$ la tratarea termic a
a)ului dup cum urmea$!
Detensionare prin %ncl$ire la o temperatur %ntre '=90 #B00(CC.
Ti%pul #e %e!inere la B00CC este de 7 ore.
Normalizare printr#o rcir controlat cu un gradient de
temperatur de 90CC DA pn la temperatura de =90CC urmat de o
racire lent.

Valorile unghiului de r,ucire6 condi ii de %ndeplinit i urmrit!
4+Valori acceptate ale rsucirii *r pre%ncl$ire! * -./ 0 !1D
6+Valori #up #ete!sio!are la ?55AC/ 6!"#$D %& 1'"#$D
=.2alori dup normali$are! 2130!1D unde
B u!-Ciul #e rsucire0
L B lu!-i%ea a3ului '! $o!a rsucirii0
- E diametrul a)ului crmei %n $ona cilindric.
Ob,er)a ie ! n urma tratamentului termic6 nu se elimin defectul de
rsucire al a)ului ci doar tensiunile interne din material.
Co%pe!sarea u!-Ciului de rsucire se face prin 2 metode!
4+ Mo#i*icarea po$iiei penei a)ului prin montarea unei pene %n
trepte!
@i-ura 6+ E3e%plu #e %o!ta& al pe!ei
; El imea suprafe ei supus forfecrii unde b 2 A1!
A40.240(m
6
1fm &mm
6
'
AE suprafa a total supus forfecrii 'mm
6
(
LBlu!-i%ea pe!ei u!#e/ L B lu!-i%ea pe!ei0 #% B #ia%etrul a3ului0
fm E factor de material.
6+Mo#i*icarea po$i iei %a i!ii c" rmei
n situa ia %n care se impune modificarea po$i iei ma inii
crmei pe rama de funda ie pentru compensarea ungAiului de
rsucire a a)ului6 tu"ulaturile Aidraulice se %nlocuiesc dup o noua
i$ometrie.
Recomandri (entru re(ara ii !
Nu se per%ite 'nlocuirea tu"ulaturilor cu racorduri fle)i"ile de presiune.
,e!tru cuplarea *r pa! #i!tre a3 i %a i!a c"r%ei supra*a a #e co!tact
#i!tre co!ul a3ului i cu$i!etul loca ului #i! %a i!a c"r%ei se .eri*ic pri!
)*+AR,.Supra*a a #e co!tact 1pata #e co!tact2 a#%is o( i!ut '! ur%a
tu rii tre(uie s *ie #e D5E #i! supra*a a total #e co!tact+
Co!#i ii i%puse #e .alorile u!-Ciurilor #e r sucire
4.8entru ungAiuri de rsucire 5 9
5
se impun luarea urmtoarelor
msuri!
I!spec ia ali!ia%e!tului c"r%ei i a %a i!ii c"r%ei0
Controlul nedistructiv al canalului de pan&
Veri*icarea str"!-erii piuli elor i (ol urilor #e *i3are ' n postament&
Teste #e *u!c io!are+
6+,e!tru u!-Ciuri #e rsucire cu5ri6,e 76tre 3813
5
Se i%pu!e repara ia capital '! ter%e! #e ;-? lu!i pe!tru
resta"ilirea condi iilor normale de func ionare&
Se aplic programul aplicat pentru ungAiuri F 9C&
Se e3ecut pro(e #e *u!cionare&
Teste #e %a!e.r cu toat vite$a&
Veri*icarea se%!ali$rilor #i! co%a!#a #e !a.i-a ie pe!tru
ungAiuri ma)ime de rotire.
;+,e!tru u!-Ciuri #e rsucire 2 139
Se acor# per%isul #e tra.ersa# p"! '! pri%ul port pe!tru
reparatii&
Se aplic programul pentru ungAiuri %ntre 9#19C&
=+,e!tru u!-Ciuri #e rsucire - 6.! . #$D se aplic %surile aplicate
pe!tru u!-Ciuri <A+
45+2. NCO2O+EREA A@0/0+ C3R.E+
Este un defect rar %ntlnit ca urmare a loviturilor %n pintenul
a)ului crmei %n timpul e urii navei lipsit de propulsie.Ca i %n ca$ul
rsucirii6 %ncovoierea produce tensiuni interne %n materialul a)ului care
se elimin prin tratament termic.8entru deforma ia la %ncovoiere se iau
%n calcul cele mai mari valori ale tensiunilor pentru a se putea compensa
valorile com"inate ale rsucirii i %ncovoierii.8entru cuplarea fr pan
a a)ului cu cu$ine ii de sprijin6 se verific dac e)ist urme de
alunecare %n $ona conic de contact.
@i-ura ;+ E3e%plu #e '!#oire al a3ului
@i-ura =+ E3e%plu #e (loca& al a3ului #atorita i!co.oierii
45+6+4 Valorile ra$ei de racordare din $ona %ncovoiat
-,e!tru '!#reptare *r tratament termic ra$a de racordare va fi! R 2
:0Dm+
--up detensionare la B00CC i %ndreptare! 20Dm ; R ; :0 Dm+
-Dup !or%ali$are i '!#reptare/ R % /0 Dm0
U!#e/ RB .aloarea %i!i% acceptat a ra$ei #e racor#are '! $o!a '!#oit0
-mEdiametrul a)ului %n $ona %ndoit
@i-ura <+ ScCi a #e*or%a iei pri! '!#oire a a3ului
10.2.2 *eAnologia de repara ii const %n %ndreptarea a)ului incovoiat&
opera iunea se e)ecut cu o pres Aidraulic dup tratamentul de
detensionare la indica ia societt i de clasificare.
Observaii
- Dia%etrul %i!i% acceptat al a3ului c"r%ei '! ur%a msurtorilor din
cadrul inspec iilor de reclasificare este D 2 0.<= D ori>i6al+
- Lai!erul !u este i!clus '! #i%e!siu!ea #ia%etrului %surat&
- Co!trolul a3ului este .i$ual+Nu se a#%it *isuri+La cererea societ ii #e
clasi*icare se poate *ace u! co!trol !e#istructi. pe!tru #epistarea u!or
eventuale fisuri&
- Fo!ele coro#ate se recti*ic pri! poli$are i se prote&ea$ pri! .opsire cu
anticoro$iv.
- @isurile se eli%i! pri! resu#are+Resu#area se e3ecut cu pre'!cal$ire la
200CC 'nu se recomand pre%ncl$irea cu flacr o)iga$(&
- ,udura se recomand a fi automat&
- -upa finali$area sudurii se reali$ea$a un tratament de detensionare la
temperaturi cuprinse %ntre 900#B00 C.Rata de rcire este de 90 CDA
pentru temperaturi mai mari de =90 C6 urmat de o rcire lent&
- ! *i!al #up rectificarea $onei resudate6 se e)ecut un control
nedistructiv cu magnaflu).
45+ = ;/OCAREA ;O/ 0R+/OR -E C08/ARE A/E >/?N +/OR -E
/E1A*0R? -+N*RE A@#8AN?
@i-ura ?+ Ele%e!tele #e le-atur #i!tre a3ul car%ei i cel al pe!ei c"r%ei
su!t *la!ele.
45+;+4 Detalii teC!ice ale ansam"lului
Ri-i#i$area lor se reali$ea$ pri! i!ter%e#iul (ol urilor)care preiau
*orele de rotire ale a)ului crmei i le transmit penei.Ele se
montea$ cu strngere %n canalele flan elor.
La %o!tare6 o mare aten ie tre"uie acordat siguran rii
piuli elor prin sudarea unei plat"ande de o el ino)ida"il %ntre ele6
deoarece nesiguran area lor duce %n timp la desfacerea i
pierderea "ol urilor.
@or ele la care su!t supuse (ol urile sunt de %ncovoiere.8entru
pre%ntmpinarea apari iei jocurilor dintre "ol uri i loca urile
din fln i la montaj6 ele se pretensionea$.

/a demontare6 fiecare "ol se msoar iar valorile msurtorilor se
trec %ntr#o fi de msurtori care se pre$int inspectorului de
registru.Aceste valori se compar cu cele ini iale.
Dia%etrul "ol ului se sta"ile te %n func ie de diametrul a)ului6 de
factori de material pentru "ol uri i a) i numarul de "ol uri.
De%o!tarea (olturilor se *ace pri! #epresare Ci#raulica+ Bol urile (locate '!
loca urile *la! elor #e cuplare a3-pa!) se scot pri! tiere+Bol urile u$ate se
'!locuiesc cu altele #e #ia%etru %rit cu respectarea .alorilor #e str"!-ere
'!scrise '! cartea teC!ic+
45+= 0G0R+ -E COROG+0NE A/E C08/A4E/OR CON+CE A/E A@0/0+
@i-ura D+ ScCi a cuplrii u!ui a3 '! $o!a co!ic a a!sa%(lului
Co!#i ia de montaj ale ansam"lului este urmtoarea! (m ? 1.2 (2 + l
2(1 unde ! dmEdiametrul mediu al a)ului.
Detalii teC!ice #e repara ii/
,resiu!ea a#%is pe supra*a a #e co!tact #i!tre (uc a i!*erioar i a3
tre(uie s ai(e .aloarea 12 30 4N$mm5 su*icie!t pe!tru ca *or ele #e
*recare s per%it rotirea siste%ului a.6 bucsa *r solicitri la
torsiu!e0
/a demontare %n general6 se constat u$ura suprafe ei conului de
contact a a)ului&
Fo!ele coro#ate se recti*ic pri! poli$are i su#ur &
Su#ura se *ace cu pre%ncl$ire la 90#100C pentru
locas.8re%ncl$irea conului se face la temperatura de 200C.
Dup su#ur se proce#ea$ la #ete!sio!area a3ului i pi.otului pri!
'!cl$ire la temperatura de 9H0#B00C urmat de o rcire
controlata cu un gradient de temperatur de 90CDA de la B00C
la =90C.*impul de men inere la temperaturile prescrise este de 7
A&
Dup rcire $onele sudate se rectific i se fac msurtori
nedistructive 'maganaflu)(&
nainte de montaj6 suprafe ele de contact dintre con i "uc a se
tu ea$.*u area se efectuea$ cu past de tu at 'al"astr( pn
cnd procentul de contact dintre suprafe e este de min I0J.
Mo!ta&ul tre(uie *cut cu controlul aliniamentului i jocurilor
ansam"lului a)#cu$inet pentru prevenirea mi crilor relative
dintre aceste elemente care pot conduce la solicitri e)cesive de
%ncovoiere.
Dac cuplajul conic este cu pan6 suprafa a de contact se verific
cu pana montat.
De%o!tarea si %o!tarea a3ului se face cu depresare cu o pomp
Aidraulic ce asigur o for de depresare mai mare dect
greutatea a)ului.
45+< @ISURI N FONELE DE RACORDARE ALE @LAN ELOR -+N*RE
A@#8AN?# CAR.A
@i-ura >+Racordul dintre a) i flan

45+<+4 Detalii teC!ice
Solicitrile la care este supusa *la! a a3ului c"r%ei su!t #e torsiu!e+ n
general6 efectul acestor solicitri sunt apari ia unor fisuri %n $onele de
racordare dintre a) i flan .
Repararea se e*ectuea$ prin sudur %n $onele fisurate.,udurile se fac cu
penetrare 100J.
Ra$a #e racordare a cordonului de sudur este r 2 0.0/ (,'diametrul
a)ului(.
n situa ia scAim"rii flan ei6tre"uie verificat certificatul de calitate al
materialului acesteia6 care tre"uie s fie identic cu cel al a)ului.
,roce#ura #e su#are tre(uie s respecte ur%toarele co!#iii!
,re'!cl$irea $o!ei se *ace '! *u!c ie #e co! inutul de Car"on al
materialului ! pentru C ; 0.2@ T4130
5
C+ C 4 0.:@ T4230
5
C
Su#ura se e3ecut alter!ati. pe laturile ca!elurilor #i! $o!a #e
'%(i!are0
-etensionarea se face la o temperatur de 9H0#B00 C&
Rcirea este co!trolat cu un gradient de temperatur de 90 CDA
de la B00C la =90 C&
Ti%pul de men inere la temperatura de B00 C E este 7A.
Dup *i!ali$area su#urilor i tratamentului termic6 se face un
control nedistructiv 'magnaflu)(.

45+? 0G0R+/E -E COROG+0NE A/E C0G+NE +/OR A@0/0+ C3R.E+
U$urile #e coro$iu!e pro#uc %o#i*icari ale tolera! elor #i!tr e elementele
%n mi care ale cuplrilor mo"ile din ansam"lul crmei.
10.B.1 -etalii teAnice
nl imea de contact a cu$inetului cu a)ul carmei este Ac ; 1.2(ax
Tolera! ele #i!tre (uc i i cu$i!e i se admit pn la o valoare minim
acceptat %n vederea evitrii "locrii a)ului %n momentul rota iei sau
mi crii ungAiulare a crmei.
Solicitrile mecanice cele mai mari din timpul mi crii ungAiulare ale
a)ului sunt suportate de!
- Cu$i!etul superior pe!tru c"rmele suspendate&
- Cu$i!etul i!*erior pe!tru c"r%e se%isuspe!#ate %ai ales pe!tru o
nav %n "alast cnd crma este par ial imers
@i-ura G+ 1raficul tolerantelor dintre a)ul crmei i cu$inet
Tolera! e cu$inet 'mm(
D
? + gaiac
< ++ o el
=
;
6 +++ "ron$
4
200 700 B00 H00 -iametru a) 'mm(
O7+,RVAII:
,e!tru cu$i!e ii #i! -aiac sau *i(re si!tetice)tolera! ele su!t %ai %ari
'! co%para ie cu cele #i! o el sau (ro!$ #atorit #ilatrilor pro#use #e
co!tactul cu apa #e %are0
.aterialele sintetice pentru cu$ine i se %mpart %n dou grupe %n
func ie de gradul de dilatare %n contact cu apa de mare!
- @e!olice / cu dilatare F 169J din grosimea peretelui'*Aordon @/
tAordon ,@/ Am"ate)6>erro"ate) *Aordon6/amine)(&
- ,olia%i#ice / cu dilatare de 9J din grosimea peretelui
'Celeron6Ertalon(&
Rata %e#ie #e u$ura reco%a!#at se (a$ea$ pe valorile date de rela ia!
D1/00 mm1a6 &max 0.3mm1a6' unde -Ediametrul a)ului&
Tolera! ele %a3i% acceptate su!t li%itate #e ur%torii *actori/
8ro"a"ilitatea loviturilor dintre a)#cu$inet&
,rotec ia %a i!ii c" rmei&
Creterea stresului %n aliniamentul crmei.
45+D .etode de repara ii ale cu$ine ilor a)ului crmei
nlocuirea cu$ine ilor se face dac ace tia se pre$int %n condi ii de
u$ur sau coro$iune e)cesiv.-ac situa ia o impune6 se rectific i
linerul.
! co!#i iile '! care te%peratura spa iului u!#e se e3ecut prelucrarea6 este
mai mare dect temperatura la locul de montaj6diametrul e)terior al
cu$inetului prelucrat tre"uie s fie mai mare dect cea din ta"elul de
strngeri pentru compensarea valorii de strngere .
@i- 10. *oleran e de strngere pentru "uc i din "ron$#ino)

HB str"!-erea (uto!ului a3ului
c"r%ei 'n cu$inet&
-E diametrul e)terior al "uc ei.
*oleran ele de strngere sunt influen ate de temperatura de
prelucrare! valoarea cre terii diametrului e)terior al "uc ei se
calculea$ %n func ie de diferen a de temperatur dintre
temperatura cu$inetului si cea a locului de prelucrare.Adaosul %n
diametrul e)terior al "uc ei - este adaosul pentru 1C6 diferen a
%ntre temperatura la care se e)ecut strunjirea i temperatura local
a cu$inetului.
@i-ura 44+Gra*icul tolera! ei '!tre
a#aosul #e prelucrare D i
#ia%etrul e3terior al (uc ei D
45+D+4 2alorile strngerilor pentru cu$ine ii sintetici
Mo#ulul #e elasticitate al %aterialelor si!tetice este %ai %ic #ec"t al
o elului '! ti%p ce coe*icie!tul #e #ilatare ter%ic este %ai %are *a #e
oel.
8entru "ucsile *Aordon de e)emplu modulul de elasticitate este de 1J
fa de o el& coeficientul de dilatare este cu 19#2=J mai mare dec%t al
o elului.
Datorit acestui coefficient6 la scAim"area i prelucrarea "uc ilor
tre"uie s se in cont de majorarea toleran ei de prelucrare ! a4B02x
>b0 &T8To'&mm' unde&
a B %a&orarea tolera! ei %i!i%e '! *u!c ie #e te%peratura #e %o!ta&0
IB coe*icie!t #e #ilatare al %aterialului/ IB<J45
<
TCor#o! KL0
<E2=)10
<
*Aordon ,@/&
-( E grosimea "uc ii 'mm(&
T B te%peratura %a3i% #e lucru0
*o E temperatura de referin la momentul msurtorilor i
montajului&
,.em(lu8
Daca B42:x10
<
.>b 423mm.&T8To'4:0 C. reCultD o )aloare a lui a40.:3
mm ceea ce 76,eam6D cD )aloarea tolera6 ei e,te cu 0.:3 mm mai mare
(ecEt )aloarea mi6im acce5tatD.
45+D+6 1rafice cu valorile strngerilor pentru materiale fenolice 'a( i
*Aordon 8oliamidice ' "(
a2 (2
45+> *olerane pentru cu$ine i cu sisteme de ungere su" presiune
Valoarea !or%al a tolera!elor E 06=K1mm&
Lu!-i%ea cu$i!etului i u!-Ciul #e rota ie al a3ului su!t (a$a #e
calcul pe!tru #i%e!sio!area tolera! elor '! .e#erea e.itrii
"locrii a)ului.
Nu se a#%it u$uri acce!tuate 'n cu$inet.
45+>+4 8roceduri de repara ii ale "uc ilor!
- ,e!tru e*ectuarea %surtorilor se -ole te uleiul #i! siste% i se
#e%o!tea$ presetup0
- -ac se constat c nu sunt scurgeri de ulei6nu se mai fac
msurtori i se verific e)isten a uleiului din sistem&
- Dac sunt scurgeri de ulei6 se demontea$ "uc a6 se rectific $ona
de contact a garniturilor6se scAim" garniturile de etan are.
45+>+6 *eAnologii de repara ii permanente ale "uc ilor

Buc a u$at se demontea$ din loca prin depresare.,uprafe ele
loca ului se cur prin poli$are6sa"lare sau rectificare&
Mo!ta&ul (uc ii se *ace cu str"!-ere cu respectarea tolera! ei a#%ise #e
clas& ,e verific aliniamentul&
45+>+; Repara ii temporare ale "uc ilor
Sunt vala"ile B luni& dac "uc a u$at se mentine pe po$i ie6atunci
dup verificarea aliniamentului6se anulea$ jocul dintre cu$inet i locas
prin
i!&ectarea '! spaiul dintre ele cu "E!FONG. +njectarea se face
#e &os 'n sus cu penetrare.
Di*ere!ele admisi"ile dintre durit ile materialelor componentelor %n
mi care relativ %ntre ele '"uc #liner( este de min B9 L;&
Co%(i!a iile #e %aterial pe!tru (uc i#linere nerecomandate! O el#
o el6ino)#ino)6"ron$#"ron$ care conduc la u$uri e)cesive&
Co%(i!a iile #e %aterial pe!tru (uc i-li!ere reco%a!#ate/ Li!er o el i!o3-
(uc a (ro!$0 Li!er (ro!$-(uc a o el i!o3 sau si!tetic0
+nterpretarea compo$itiei cAimice a materialului de ino) al lainerelor!
Moli(#e!B6)<L ;E / cre te re$iste! a la coro$iu!e 1protec ie
'%potri.a pitti!-urilor20
Cro%B %i!4>E 1o3i#ul #e cro%2 / ese! ial pe!tru protec ia
a!ticoro$i.0

45+G 8ROCE-0RA 1ENERA/? -E +N,8EC +E6-E.ON*ARE +
.ON*ARE A 0NE+ C3R.E CO.8EN,A*E ,E.+,0,8EN-A*E
45+G+4+LUCRRI ,REGTITOARE DE DEMONTARE A CMRMEI
!ai!te #e #e%o!tare se e3ecut pro"e de "and cu crma %n am"ele
"orduri cu cronometrarea timpului de "andare '2H secunde(&
Se .or .eri*ica po$i iile li%itatorilor penei crmei amplasa i pe "alamaua
superioar a penei crmei&
Se %o!tea$ scAele de acces&
Se e3ecut %surtorile &ocurilor 'n cu$inetul de gAidare &,tea(H beari6>'
i ale "ol urilor superior i inferior &u55er a6( loIer 5i6tle'+
Se #e%o!tea$ pri! tiere cu *lacr o3ia-a$ capla%alele #e protec ie situate
pe pa!a c"rmei pentru "ol ul superior6 i %n pinten pentru "ol ul
inferior&
Se cur pri! ra cCetare i periere %a!ual $o!ele #e % surat 'dac este
ca$ul(&
Se %soar cu a&utorul so!#elor spio! 'n 7 puncte 8v#8p6;"#*" jocurile
,0,#4O, i se %nscriu %n ta"elul de msurtori&
Se spar-e protec ia cu ci%e!t a piuli elor (uloa!elor #e str"!-ere ale
*la! e lor&
Se su#ea$ ocCe i #e pri!#ere pe pa!a c"r%ei i se asi-ur cu
$"iruri'ca"luri metalice( prinse %n palane de corpul navei.
45+G+6 /0CR?R+ -E -E.ON*ARE
Se #emontea$ inelul de ;$ al a)ului crmei din "alamaua superioar&
Se #e%o!tea$ garnitura inel O#ring sau garnitura %n seu&
Se #e%o!ta$ "uloanele de str%ngere ale flan elor de cuplare a)# pan&
Se #e%o!tea$ pri! tiere si-ura! ele piuli elor0
,e demontea$ piuli ele de strngere ale "ol urilor 'superior i
inferior(&
Se #epresea$ (ol urile i se scot #e pe po$i ie&
Se .eri*ic #ac pa!a c"r%ei este pli! cu ulei.-ac da6se gole te uleiul
din pan &
Se %a!e.rea$ pa!a c"r%ei pe!tru ae$are pe puntea docului&
@i-ura 46+ I%a-i!ea u!ei pe!e #e%o!tat pe pu!tea #ocului
Dup demontare se e)ecut msurtori cu micrometrul de e)terior
diametrele e)terioare ale "ol urilor 8v#8p ;"#*"6 i cu micrometrul de
interior diametrele interioare ale lainerelor i loca urilor %n cte =
puncte i se %nscriu %n ta"elul de msurtori&
Se e*ectuea$ testul de presiune cu aer la 169#2 "ar al penei crmei prin
montarea unui furtun de presiune cu manometru verificat metrologic %n
partea inferioar a penei %n loca ul dopului de scurgere cu racordare la
o sursa de aer comprimat.,e las %n presiune timp de o or dup care se
pred la inspectorul de registru pro"a de presiune prin verificarea
manometrului.
Se cur toate loca urile pri! ra cAetare6 periere6 sa"lare 'dup ca$( i
se protejea$ anticoro$iv.
Bol urile se cur i se recti*ic 1#ac este ca$ul20
45+45 E*A8E/E -E.ON*?R++ 0NE+ C3R.E ,E.+,0,8EN-A*E
45+45+4 Descrierea siste%ului 'terminologii(
Nr De!u%ire co%po!e!t E3plica ii
4 ,i!tle pi! !ut ,iuli a (ol ului i!*erior
6 Acces pa!el Gura #e .i$it
; ,i!tle pi! Bol inferior
7 Rudder AolloM Fo!a #e-a&at a pe!ei c"rmei
9 .etal to metal interference fit Co!tactul #i!tre (ol i li!erul
loca ului
B Rudder stoc< nut ,iuli a #e str"!-ere a a3ului c"r%ei
I Ru##er Cor! Loca ul (ol ului i!*erior
H SCip Cull Corpul !a.ei
N Beari!- Cu$i!etul superior al a3ului
10 Ru##er stocI A3ul c"r%ei
40.10.2 ,e asigur pana carmei cu ocAe i de prindere cu palane de
corpul navei&


45+45+; Se #e%o!tea$ piuli a (ol ului superior!
45+45+= Siste%ul pa!a c"r%ei-articulaii 'pivo i( se degajea$ din
aliniamentul crmei& se demontea$ piuli a pivotului inferior care se
depresea$ din loca ul penei&
45+45+9 ,e verific centrajul aliniamentului cu o strun din centrul
a)ului#loca ul pivotului inferior& se rectific "ol urile dac este necesar.
45+45+? Se rote te a3ul c"r%ei0 se *ac %sur tori ale aliniamentului cu un
micrometrul de interior&
45+45+D 2edere de sus a penei carmei cu jugul de prindere i fi)are al
dispo$itivului de verificare a aliniamentului& "ra ele mo"ile ale
dispo$itivului de urmrire a conicit ii loca urilor "ol urilor superior
i inferior.
45+45+> Centrajul "ol ului inferior.
10.11 .surtori ale toleran elor din aliniamentul a)# cu$inet#"ol uri
45+44+4 Buc .ecCe A) crm /oca
"uc

A
;
/
A A
; ;
A
;
Buc !ou
A/ %surtori ,.-,p
B/ %surtori B(-T(
45+46 /0CR?R+ -E .ON*A4
Mo!ta&ul se e3ecut '! or#i!ea i!.ers #e%o!trii&
!ai!tea #e str"!-erea piuli elor (ol urilor se *ac %sur torile finale cu
sonda spion&filler'+
Se si-ura! ea$ i se ci%e!tuiesc piuli ele (ol urilor #e str"!-ere *la! e &
Se su#ea$ caplamalele de protec ie ale "ol urilor inferior i superior&
Se ))su*lOO prin tiere cu flacr o)iga$ ocAe ii de prindere de pe pana
crmei&
Se #e%o!tea$ scAelele de acces.
O7+,RVA)9,!
E)ist situa ii %n care datorit montajului anterior incorect6al
jocurilor i deci a u$urilor e)cesive %n aliniamentul crmei s se
produc deforma ii ale loca urilor de sprijin i gAidare a c%rmei.n
astfel de ca$uri se procedea$ la refacerea aliniamentului prin!
- Vi$area cu *irul #e plu%( a ali!ia%e!tului por!i!# #i! ce!trul a3ului
%a i!ii c"r%ei i pu!ct *i!al ce!trul loca ului din pinten.
- Rectificare prin ale$are cu un strung mo"il de ale$aj &"O TANJG'
montat pe po$i ie pentru refacerea aliniamentului vertical.
Ale$area se reali$ea$ 'n $onele deformate! %n loca ul pintenului navei i
%n loca urile articula iilor din pana crmei&
Dup ale$are) se *ac %surtori i se recti*ic supra*e ele #e co!tact pri!
opera iu!ea #e tu are+Supra*a a #e co!tact %i!i% acceptat este #e D5E +
TEST DE AUTOEVALUARE ,ENTRU UNITATEA DE INVATARE NR 45
4+ De*eciunile majore ale sistemului de guvernare& proceduri de
repara ii.
6+ ,roce#ura -e!eral #e i!specie& msurtori.
;+ ,roce#eul #e #e%o!tare a u!ei c"rme compensate semisuspendate.