Sunteți pe pagina 1din 4

Pipelife Romania

www.pipelife.ro
16
6.DIMENSIONAREA HIDRAULICA A SISTEMULUI PRAGMA
6.1.INTRODUCERE
Dimensionarea hidraulica consta in alegerea parametrilor canalizarilor gravitationale, la care in mod normal curgerea nu are loc in
sectiune plina. Obiectivul dimensionarii hidraulice este determinarea diametrului economic de teava pentru un debit dat. In practica,
dimensionarea hidraulica se bazeaza pe urmatoarele:
1. Asumarea unei curgeri uniforme inseamna:
- nivelul umplerii (h), sectiunea umeda (f) si viteza (v) la fecare sectiune a tubului ramane constanta
- la orice inclinare a tubului suprafata sectiunii umede si generatoarea tevii raman paralele
2. In sistemul de tubulatura regimul de curgere este turbulent
6.2.FORMULE DE CALCUL
Pentru calculul pierderilor unitare in
tubulatura:
Rezistenta la curgere a tevii se calculeaza
pe baza gradientului hidraulic unitar.
Coefcientul de rezistenta hidraulica ( ) se
calculeaza cu ajutorul formulei
Colebrook White:
Formula lui Bretting cu sectiune de curgere
partiala:
Q = debitul [m
3
/s]
V = viteza medie [m/s]
F = sectiunea de curgere [m
2
]
I = pierderea unitara in tubulatura in functie de
diametru si viteza
d = diametrul interior al tubulaturii [m]
v = viteza medie [m/s]
g = acceleratia gravitationala [m/s
2
]
= coefcientul de rezistenta hidraulica
Re = numarul lui Reynolds
= coefcient de vascozitate cinematica [m
2
/ s]
(pentru apa la temperatura de 10
0
C
= 1,308 * 10 -6 m/s)
k = coefcientul de rugozitate absoluta [mm]
Q = debitul in tubulatura, sectiune plina [m
3
/s]
qn = debitul in teava la umplere partiala [m
3
/s]
d = diametrul interior al tubulaturii [m]
i= panta tevii
hn = inaltimea sectiunii umede [m]
k= rugozitatea peretelui interior al tubulaturii [m]
Pipelife recomanda utilizarea urmatoarele valori pentru coefcientul k in dimensionarea hidraulica a sistemului PRAGMA:
k= 0,00025 m pentru retelele principale fara structuri speciale, echipamente si fara (sau in numar mic), bransamente laterale
k= 0,0004 m pentru canalizari cu multe bransamente si structuri (unde se iau in considerare pierderi mici datorita pierderilor mici la
imbinari)
6.3.Utilitare de calcul PIPELIFE
Pe siteul www pipelife.ro sunt publicate si pot f utilizate on-line urmatoarele programe de calcul:
-calculul hidraulic pentru tevi partial pline
-calculul hidraulic pentru tevi pline
-calculul static al conductelor ingropate
Pipelife Romania
www.pipelife.ro
17
6.4.NOMOGRAMELE PARAMETRILOR HIDRAULICI
FACTORII DE CORECTIE PENTRU UMPLERILE PARTIALE
hn/d raportul dintre inaltimea sectiunii umede si diametrul tubulaturii
qn/Q - raportul dintre debitul la umplere partiala ( hn ) si debitul la sectiune plina
Vn /V - raportul dintre viteza la umplere partiala( hn ) si viteza la sectiune plina
Rn /R - raportul dintre raza hidraulica la umplere partiala si raza hidraulica
FORMULA DARCY-WEISBACH/COLEBROOK-WHITE PENTRU CANALIZARI GRAVITATIONALA
PENTRU K=0,015 mm, temp=10
0
C, sectiune plina
Legenda nomograma:
orizontal: Debit-Q[l/s ] viteza -V[m/s] Diametru dn [mm]
vertical: inclinare i [m/km]
0.1 m/s
0.15 m/s
0.25 m/s
0.4 m/s
0.65 m/s
1.0 m/s
1.6 m/s
2.5 m/s
4.0 m/s
6.5 m/s
10.0 m/s
0,1
1
10
100
1 10 100 1000 10000
V - [m/s]
Pipelife Romania
www.pipelife.ro
18
0.1 m/s
0.15 m/s 0.25 m/s
0.4 m/s
0.65 m/s
1.0 m/s
1.6 m/s
2.5 m/s
4.0 m/s
6.5 m/s
10.0 m/s
0,1
1
10
100
1 10 100 1000 10000
Q [L/s]
V - [m/s]
FORMULA DARCY-WEISBACH/COLEBROOK-WHITE PENTRU CANALIZARI GRAVITATIONALA
PENTRU K=0,25 mm, temp=10
0
C, sectiune plina
Legenda nomograma:
orizontal: Debit-Q[l/s ] viteza -V[m/s] Diametru dn [mm]
vertical: inclinare i [m/km]
FORMULA DARCY-WEISBACH/COLEBROOK-WHITE PENTRU CANALIZARI GRAVITATIONALA
PENTRU K=0,40 mm, temp=10
0
C, sectiune plina
Legenda nomograma:
orizontal: Debit-Q[l/s ] viteza -V[m/s] Diametru dn [mm]
vertical: inclinare i [m/km]
Pipelife Romania
www.pipelife.ro
19
6.5.CALCULUL VITEZEI DE AUTOCURATARE
In general particulele solide se pot depune pe conducta la
o adancime in legatura cu unghiul de frecare al particulei
(Fig 9.1)
hn - inaltimea sectiunii umede [m]
d - diametrul interior al tubulaturii
- unghiul intern de frecare
daca: = 350 atunci h
n
/d = 0,1
Suprafata de depunere poate f considerata o suprafata
relativ plana pe suprafata interioara a conductei
Figura 9.1 unghiul de frecare
Viteza minima pentru autocuratire depinde de tipul
sedimentelor. Uzual, viteza minima de autocuratire se
considera V
SC
= 0,8 m/s pentru canalizarile menajere,
V
SC
= 0,6 m/s pentru canalizarile pluviale si V
SC
= 1,0 m/s
pentru canalizarile mixte
V
SC
= 0,8 m/s pentru canalizarile menajere,
V
SC
= 0,6 m/s pentru canalizarile pluviale
V
SC
= 1,0 m/s pentru canalizarile mixte
Cand se determina inclinarea unei
canalizari se pot alege vitezele
permise tinand cont de diametrul
tubulaturii. Se poate utiliza o formula
simpla:
Inclinarea minima a tubulaturii de
canalizare poate f exprimata si prin
forta tractiva ():
Din formula de mai sus, forta tractiva
critica pentru inaltimea actuala a
sectiunii de curgere (h
n
) este:
Valoarea critica a fortei tractive care
indeplineste conditia de autocuratire
este:
1,5 Pa (pentru apa meteorica)
1,5 Pa (pentru apa sanitara)
pentru apa de canalizare(10b):
imin = inclinarea minima
d = diametrul intern al tubulaturii
= greutatea specifca a apei uzate [kg/m
3
]
R = raza hidraulica [m]
i = inclinarea hidraulica
Asadar, din Ecuatia 9, dupa rearanjare,
inclinarea minima a tubulaturii este:
-pentru apa pluviala (10a)

S-ar putea să vă placă și