Sunteți pe pagina 1din 3

NR1

1 .In ce consta controlul calitatii?


Controlul calitatii connsta in ansamblul de activitati menite sa asigure concordanta intre produsul
finit si modelul sau teoretic.

2. Care sunt documentele pt definirea si implementarea sist calitatii?
Potrivit standardului ISO10013, documentele utilizate pt. definirea si implementarea sistemului
calitatii intr-o intreprindere, pot fi structurate ierarhic pe 3 nivele principale
Nivelul A corespunde manualului calitatii.
Nivelul B corespunde procedurilor sistemului calitatii
Nivelul C reprezinta documentele calitatii
Manualul calitatii descrie sistemul calitatii in concordanta cu politica stabilita in domeniul
calitatii, obiectivele adoptate si cu standardul aplicabil.
Procedurile sistemului calitatii descriu activitatile unitatilor functionale, individuale, necesare pt.
implementarea elementelor sistemului calitatii.
Documentele calitatii sunt documente de lucru detaliate.
3. Care este def auditului conform iso 8402?
Standardul ISO8402 defineste auditul calitatii care reprezentand o examinare sistematica si
independenta efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor referitoare la
calitate corespund dispozitiilor prestabilite, daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si
corespund pt. realizarea obiectivelor.
4. Ce repr politica in opinia lui Joseph Juran?
In opinia lui Joseph Juran, politica reprezinta un ansamblu de principii, masuri, prevederi, indicatii
elaborate in scris de conducerea intreprinderii.
5. Certificarea sist calitatii
certificarea reprezinta o modalitate de atasare a conformitatii produselor, serviciilor, proceselor,
sistemului calitatii unei intreprinderi, cu un referential prestabilit,
atestare pe care o realizeaza un organism neutru, independent de producator si beneficiar,
denumit organism de certificare.
6. Auditurile calit pot fi
In functie de obiectivul lor, auditurile calitatii sunt de 3 tipuri:
1. Auditul calitatii produsului
2. Auditul calitatii procesului
3. Auditului sistemului calitatii

7. Ce reprezentare grafica mai cunoscuta.
8. Ce grafic este utilizat pt evidentierea ponderii

9. Ce reprezinta tqm?
TQM managementul calitatii totale
consta in esenta in extinderea calitatii in toate sectoarele unei organizatii si pot contribui la
realizarea calitatii unui produs oferit in conformitate cu modul in care cumparatorul
receptioneaza calitatea.
In concluzie, TQM trebuie sa tinda nu spre satisfacerea cerintelor cumparatorului, ci spre
depasirea acestor cerinte, ceea ce va duce negresit la succesul pe piata al organizatiei.
10. Care grafic repr ponderea diferitelor produse


NR2
1. Principiile de asigurare a calitatii

1. principiul structural factorii esentiali pt. asigurarea calitatii trebuie identificati si
fiecaruia i se va asocia functia de control corespunzatoare;
2. principiul organizatoric fiecarei functii de control identificate i se va asocia un
colectiv, avand ca atributii de serviciu, functia de control respectiva;
3. principiul functional activitatea compartimentului de asigurare si control a calitatii
urmeaza un model cibernetic de functionare; sistemul informational aferent este un sistem
cibernetic.

2. Ce e manualul calitatii
Manualul calitatii este principalul document utilizat pt. a demonstra sau a descrie
sistemul calitatii intreprinderii. Manualul calitatii descrie sistemul calitatii in concordanta
cu politica stabilita in domeniul calitatii, obiectivele adoptate si cu standardul aplicabil.


3. Scopurile auditului

1. Evaluarea conformitatii proceselor si rezultatelor acestor procese cu un anumit standard
sau cu un alt document normativ.
2. Evaluarea conformitatii unor elemente ale sistemului calitatii sau a sistemului in
ansamblu cu cerintele specificate.
3. Evaluarea eficacitatii sistemului calitatii intreprinderii privind realizarea obiectivelor
stabilite.
4. Stabilirea punctelor critice, surse ale deficientelor in desfasurarea activitatilor din
intreprindere.
5. Initierea masurilor corective si de imbunatatire necesare privind procesele si rezultatele
acestor procese.
6. Urmarirea aplicarii masurilor corective si de imbunatatire stabilite.


4. Definitia acreditarii
Acreditarea reprezinta procedura prin care un organism, reprezentand o autoritate,
recunoaste formal ca un organism sau o persoana este competenta sa indeplineasca sarcini
specifice.
Scopul principal al acreditarii este de a tine sub control organismele de certificare, acest
control poate fi exercitat direct de catre stat, sau de un organism care se ocupa de toate
aspectele tehnice ale acreditarii.

5. Definitia auditului
auditul este considerat un instrument esential pt. realizarea obiectivelor intreprinderii in
acest domeniu. Scopul principal al auditului calitatii este de a evalua actiunile corective
necesare pt. eliminarea deficientelor si posibilitatile de imbunatatire a sistemului calitatii
intreprinderii, a proceselor sale, a produselor si serviciilor pe care le ofera.

6. Grila-volum de date

7. Grila-kj
Se utilizeaz pentru clarificarea i structurarea unor situaii complexe (de exemplu atunci cnd
exist un numr mare de idei, opinii, referitoare la anumite probleme) . Ea uureaz trecerea
de la percepia individual a problemei la exprimarea n grup printr-o reprezentare structurat
pe baza creia vor fi determinate apoi cauzele problemei.