Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Bucureti

Facultatea de Jurnalism i tiinele Comunicrii


2011-2012
Curs: Politologie general
Titular: conf. univ. dr. Cristian Prvulescu
Anul: II un semestru
!"iective :
Seminarul de Politologie general are ca principal obiectiv nelegerea corect,
eact !i mai profund !i familiari"area studenilor cu conceptele fundamentale din
!tiinele politice, fapt ce va permite abordri #urnalistice pertinente, analitice !i
interpretative, din perspectiva !tiinelor politice asupra fenomenelor politice actuale.
$ibliografia preci"at %at#t cea din seminar$ c#t i cea %entru &estul de cunotine'
este obligatorie.
(odalitatea de des)urare a activitilor de seminar
&entru seminar eist o bibliografie specific. $ibliografia individuali"at a
fiecrui seminar va face obiectul unei pre"entri nsoite de comentarii critice !i va
beneficia de anali"a celor pre"eni la seminar. &e scurt, fiecare dintre dvs. va avea de
pre"entat un tet inclus in bibliografia fiecrui seminar. 'a finalul seminarului n care va
avea loc pre"entarea tetului ales de dvs., vei nm(na conductorului de seminar !i o
pre"entare scris.
*valuarea :
)binerea creditelor atribuite seminarului depinde de participarea studentului la
activitatea de seminar. &re"ena este obligatorie la *+, dintre seminarii. +ende%linirea
acestui criteriu nu %ermite studentului intrarea n e,amen-
+ota din seminar i se alctuiete ast)el:
-+, testul final de cuno!tine din bibliografia de seminar.
.+, testul dat pe parcursul semestrului
/+, pre"entarea 0 re"umat tet la deadline
1ota din seminar repre"int -+, din nota final. &entru a intra n eamenul de la
curs studentul trebuie s obin minim . at#t la &estul )inal de cunotine$ c#t i la
media aritmetica a testelor date pe parcursul semestrului la seminar. Activitatea de
seminar se notea" %se vor puncta interveniile pertinente sistematice la seminar2

-+, din nota final se obine din eamenul din materia !i bibliografia de curs.
3
Bi"liogra)ia o"ligatorie %entru &estul de cunotine gril la disci%lina
/Politologie general0 1seminar':
$obbio, 1orberto, %344*2, cap. Limitele puterii, cap. 5 Democraie i egalitate,
cap. * ntlnirea dintre liberalism i democraie, n Liberalism i democraie, 6d.
1emira, $ucure!ti
'i#p7art, Arend, %/+++2 cap. . Modelul consensualist al democraiei, cap. 5
8elaii eecutiv9legislativ. :odele ale dominaiei !i ale ec7ilibrului, cap. *
Sisteme electorale. Metodele majoritar i pluritar contra reprezentrii
proporionale n Modele ale democraiei. Forme de guernare i !uncionare "n
treizeci i sase de ri, 6d. &olirom, Ia!i
1ira ;uval <avis %/++.2, #en i naiune, 6ditura =nivers, cap. / >emeile !i
reproducerea biologic a naiunii.
Seiller, <aniel9'ouis, $liajele lui %o&&en "n analiza partidelor din 'uropa
central n <e ?aelle, @ean9:ic7el, %/++.2 Partide politice i democraie "n
'uropa central i de est, 6d. Aumanitas, $ucure!ti.
&rvulescu, Cristian, %/++/2, cap. II Statul ( cadrul instituional al politicii, cap.
III )nstituii politice i guernarea n Politici i instituii politice, 6d. Trei
Seiller, <aniel9'ouis, cap. %eenirea "n ec*ile cliaje+ n Partidele politice din
'uropa+ Institutul 6uropean Ia!i.
Bail Cligman %/+++2, &olitica duplicitii, 6ditura Aumanitas, $ucure!ti, cap /
Legi!erarea reproducerii "n socialismD cap. - %spndirea cuntului,
Propaganda.
Aron, 8aEmond, %/++32 Democraie i totalitarism, 6d. A'', $ucuresti II
34.5 0 ./+
2tructura seminarului
2emestrul 33
1- P!43&3C5- PU&*6*5- 5U&!63&5&* 23 4*73&3(3&5&*-
Aron, 8aEmond, %/++32 cap. Despre politic n Democraie i totalitarism, 6d.
A'', $ucuresti II 34.5 0 ./+ %capitolul 32
$oc7esnsFi, @. :., %344/2 $e este autoritatea, 6d. Aumanitas, $ucure!ti
Biddens, Ant7onE %/+++2, Sociologie+ 6ditura All, $ucure!ti, cap. -.. #uernul
Puterea+ Politica i %zboiul
Aastings, :ic7ael, %/+++2 /bordarea tiinei politice, Institutul 6uropean, Ia!i.
%capitolele 3 !i /2
?eber, :a, %344/2 Politica+ o ocaie i o pro!esie, 6d. Anima II G45 0 ./+
/
2- 8*(!C65935 6*3+&*6P6*&5&: 3 2!C3*&5&*5 C3;34:
$obbio, 1orberto, %34442 Dreapta i stnga, 6d. Aumanitas, $ucure!ti I 3H53 0
./+.-
Aron, 8aEmond, %/++32 Democraie i totalitarism, A'', $ucure!ti II 34.5 0
./+
$obbio, 1orberto, %344*2 Liberalism i democraie, 6d. 1emira, $ucure!ti
Constant, $en#amin, %344H2 Despre liberatatea anticilor comparat cu cea a
modernilor+ Institutul 6uropean, Ia!i I 3G+G 0 ./+.-
<a7l, 8obert, %/+++2 Poliar*iile+ participare i opoziie, Institutul 6uropean, Ia!i
%capitolul 3, /2
<a7l, 8obert, %/++.2, Despre democraie+ 6ditura Institutul 6uropean. Cap G, -,
*2
<e Coulanges, >ustel, %34*G2 cap. IJIII, cartea III, Despre atotputernicia
statului0 anticii nu au cunoscut libertatea indiidual n $etatea antic %vol. I si
II2, 6d. :eridiane, $ucure!ti
6"al, B., S"elenEi, I., ToKnsleE, 6., %/++32, $apitalism !r capitaliti+ 6d.
)mega
Strauss, 'eo, %/+++2 'ducaia liberal n &reda, Cristian, Liberalismul+ 6d.
1emira, $ucure!ti %paginile. 35G93*.2
Sartori, Biovanni, %34442, 1eoria democraiei reinterpretat, 6d. &olirom, Ia!i
III 3/.-
?inocF, :ic7el, %/++32 Secolul intelectualilor, 6d. Cartier, C7i!inu
Anne &7illips, %34432 'ngendering democrac2, &olitE &ress. %capitolele 3 !i H2
AaEeF, >.A., %/++H2 Drumul ctre seritute, 6ditura Aumanitas, $ucure!ti.
Ceane, @o7n %/++.2, Societatea ciil, 6ditura Institutul 6uropean, Ia!i.
Tismneanu, Jladimir %/++52, %einentarea politicului, 'uropa %sritean de
la Stalin la 3ael, 6ditura &olirom, Ia!i. %capitolele . !i G2
<- &!&543&5632(U4- C!(U+32(- +5=32(
Arendt, Aanna7, %344G2 4riginile totalitarismului, 6d. Aumanitas, $ucure!ti I
*4+
Aron, 8aEmond, %/++32 Democraie i totalitarism, 6d. A'', $ucuresti II
34.5 0 ./+
Aron, 8aEmond, %/++52, 4piul intelectualilor, 6ditura Curtea Jec7e.
Aron, 8aEmond, %34442 Spectatorul angajat, 6d. 1emira, $ucure!ti
$esanLon, Alain, %344/2 /natomia unui spectru, 6d. Aumanitas, $ucure!ti
$esanLon, Alain, %34442 5enorocirea secolului+ 6d. Aumanitas, $ucure!ti
.
$r"e"insFi, MbignieK, %344.2 Marele eec6 5aterea i moartea comunismului "n
secolul douzeci+ 6d. <acia, Clu# 1apoca,
<#illas, :ilovan, Nntlniri cu Stalin, 6d 6uropa
Cligman, Bail %/+++2, Politica duplicitii+ 6ditura Aumanitas, $ucure!ti.
%capitolele / !i -2
&opper, Carl 8., %344.2 Societatea desc*is i dumanii si, 6d. Aumanitas,
$ucure!ti vol II
Minoviev, A., %34432 3omo soieticus, 6d <acia.
>- 2&5&U4- 2&5&U4 8* 86*P&- 2&5&U4?+593U+* ;2- 2&5&U4-
+593!+54@ 2&5&U4 U+3&56$ F*8*654$ C!+F*8*654@ 2&5& (3+3(54
;2- 2&5& 2!C354-
&*2&
Anderson, $enedict, %/+++2, $omuniti imaginate, 6d. Integral, $ucure!ti.
%capitolele 3, /, ., - !i 52
Clastres, &ierre, %344-2 Societatea contra statului, 6d. Ararat, $ucure!ti
$obbio, 1orberto, %344*2, cap. Limitele puterii n Liberalism i democraie, 6d.
1emira, $ucure!ti
$oia, 'ucian, coord., %344-2, Miturile comunismului romnesc, 6d. =niversitii
$ucure!ti
Cioab, Aristide, %34442 Statul social, 6d. Institutului de Teorie social.
Cioran, 6mil, %/++H2 Sc*imbarea la !a a %omniei+ Aumanitas
Belnner, 6rnest, %34452, Naiune i naionalism, Ed. Antet, Oradea
Birardet, 8aoul, %/++.2, Naionalisme i naiune, Institutul European,
Iai
AinsleE, >. A., %344*2, Sueranitatea+ 6d. Otiinific, C7i!inu
'apierre, @ean9?illiam, %34452 7iata !r stat8, Institutul 6uropean, Iasi %n
capitolul G, paginile /GG9.+42
Jictor 1eumann %/++32, )deologie i !antasmagorie, &olirom.
1ira ;uval <avis %/++.2, #en i naiune, 6ditura =nivers. %capitolele 3, /2
Biddens, Ant7onE %/++32, / treia cale i criticii ei, 6ditura &olirom, Ia!i.
-. P56&38*- 232&*(* 8* P56&38*- 232&*(* *4*C&!654*
'ovendusFi, @oni, /+3+, 1*e D2namics o! #ender and Part2, n CrooF, :ona
'enaD C7ilds, Sara7, 9omen+ #ender and Politics. A 8eader, )ford =niversitE
&ress, 1eK ;orF.
G
'i#p7art, Arend %/+++2, Modele ale democraiei. Forme de guernare i
!uncionare "n treiezeci i ase de state+ 6d. &olirom, Ia!i, cap. Sisteme electorale.
Metodele majoritar i pluralitar contra reprezentrii proporionale
:artin, &., %34442, Sistemele electorale i modurile de scrutin, 6d. 8egia
Autonom P:onitorul )ficialQ, $ucure!ti
Seiller, <aniel9'ouis, $liajele lui %o&&en "n analiza partidelor din 'uropa
central n <e ?aelle, @ean9:ic7el, %/++.2 Partide politice i democraie "n
'uropa central i de est, 6d. Aumanitas, $ucure!ti.
Seiller, <aniel9'ouis, Partidele politice din 'uropa+ Institutul 6uropean Ia!i.
%paginile 3.9/-D 33.93G52
?eber, 6ugenD 8oger, Aans, %344-2 Dreapta european, 6d. :inerva, $ucure!ti.
A- 7U;*6+56*5- 65P!6&U4 7U;*6+ ? P6**83+&*- PU&*6*5
*B*CU&3;:- 5&63BU9334* P6**83+&*4U3- 6*73(U4 P6*=38*+9354$
P5645(*+&56 3 2*(3-P6*=38*+9354
P5645(*+&U4- 65P!6&U4 P5645(*+& ? 7U;*6+- 65P!6&U4
P5645(*+& ? P6*2*83+&*-
Ionescu, Cristian, %/++G2, )nstituii politice i drept constituional, 6d. @uridic
'i#p7art, Arend, %/+++2 Modele ale democraiei. Forme de guernare i
!uncionare "n treizeci i sase de ri, 6d. &olirom, Ia!i
:uraru, Ioan, Tnsescu, 6lena, Simina, %/++.2, Drept constituional i instituii
politice, vol. II., 6d. All $ecF, $ucure!ti
&rvulescu, Cristian, %/++/2, cap. III )nstituii politice i guernarea n Politici i
instituii politice, 6d. Trei
Cioab, Aristide, %344-2 cap. :icameralismul "n Democraia+ putere i
contraputere, 6d. 1oua Alternativ
'i#p7art, Arend, %/++/2 Democraia "n societile plurale, 6d. &olirom, Ia!i
%capitolele 3 !i /2
Ionescu, Cristian, %/++G2, )nstituii politice i drept constituional, 6d. @uridic
Ionescu, B7i, Isabel de :adariaga, %344/2, 4poziia+ 6d. Aumanitas, $ucure!ti
:uraru, Ioan, Tnsescu, 6lena, Simina, %/++.2, Drept constituional i instituii
politice, vol. II., 6d. All $ecF, $ucure!ti
-