Sunteți pe pagina 1din 6

CAIET DE SARCINI PRIVIND EXECUTAREA PILOTILOR FORATI CU

TUBAJ RECUPERABIL DIAMETRUL NOMINAL 600mm (620mm).


PREVEDERI GENERALE
Inainte de inceperea executiei, constructorul trebuie sa aiba acordul scris al
beneficiarului privind eliberarea amplasamentului de toate retelele subterane.
Conditii prealabile:
- analizarea studiului geotehnic in sensul depistarii si localizarii unor eventuale
obstacole subterane (hrube, pivnite, conducte) si stabilirea masurilor necesare;
- pregatirea platformei de lucru: defrisare, decapare strat vegetal, nivelare, atat pe
amplasamentul constructiei cat si pe spatiul inconurator, necesar manevrarii
utilaului de forat, a betonierei, a macaralei si pentru depozitarea carcaselor;
- stabilirea tehnologiei optime de forare (adaptarea naturii terenului) functie de
care se face aprovizionarea cu utilae si scule adecvate;
- impremuirea amplasamentului, plantarea indicatoarelor de semnalizare a
lucrului in zona;
- masuri de pastrare a curateniei.
EXECUTIA PILOTILOR
!nainte de "nceperea execu#iei pilo#ilor secan#i se traseaz$, armeaz$, cofreaz$ %i
betoneaz$ grinzile de ghida, av&nd alveole pentru fiecare pilot la diametrul de '()mm.
*ilo#ii secan#i constau din pilo#i primari (nearma#i) executa#i "n prima faz$ %i pilo#i
secundari (arma#i) executa#i prin revenirea utilaului %i forarea "ntre pilo#ii primari.
+evenirea utilaului se va face astfel "nc&t, forarea oric$rui pilot secundar s$ nu se fac$
"nainte de , - .)zile de la betonarea pilo#ilor primari, dar nu mai devreme de / zile de
la betonare.
0azele tehnologice de execu#ie a pilo#ilor fora#i primari sunt:
.. instalarea utilaului pe pozi#ie "n dreptul alveolei corespunz$toare din grinda
de ghida;
1. s$parea (forarea) g$urii pilotului;
2. cur$#irea fundului s$p$turii;
/. introducerea coloanei de betonare;
(. betonarea pilotului.
0azele tehnologice de execu#ie a pilo#ilor fora#i secundari sunt:
.. instalarea utilaului pe pozi#ie "n dreptul alveolei corespunz$toare din grinda
de ghida;
1. s$parea (forarea) g$urii pilotului;
2. cur$#irea fundului s$p$turii;
/. introducerea carcasei de arm$tur$;
IMOBIL DE Locu!"# 2S$P$M%$&E D'"'( Au)u*" 20+2
C'#" ,# *'-c! #.#cu"# F'%' P.T. P')!' +/6
PROCEMA ENGINEERING SRL
3/)4555141))/, C6I +.'/11)2'
7ucuresti, Calea 8rivitei .2', 9ector .
:el: 111()1',1)'',1(, 1)'',(,;
0ax: 111.().1'
IMOBIL Locu!"# 2S$P$M%$&E
S"-. Po0o!' !-.1&2
S#c". +2 Bucu-#*"
(. betonarea pilotului.
0azele tehnologice de executie a pilotilor forati in tubing sunt:
- trasarea in teren a pozitiei pilotilor, numerotarea si marcarea lor;
- fixarea prin tarusi a pozitiei fiecarui pilot;
- instalarea utilaului pe pozitie;
- saparea gaurii;
- curatarea fundului sapaturii;
- introducerea carcasei de armatura;
- betonarea pilotului.
*entru asigurarea unei bune desfasurari a lucrarilor, se vor lua masurile necesare
de mentinere in uscat a platformei de lucru (pante, santuri, etc.), care sa asigure
colectarea si evacuarea apei de orice provenienta.
TRASAREA
;a trasarea %i fixarea pozi#iei "n plan a grinzii de ghida nu se admit abateri mai
mari de /mm fa#$ de proiect. *ozi#ia axelor r&ndurilor de pilo#i se marcheaz$ prin
borne aflate "n afara perimetrului construc#iei, "n locuri "n care nu exist$ pericol de
degradare sau mi%care a acestora pe timpul execu#iei lucr$rilor. *ozi#ia fiec$rui pilot va
fi marcat$ cu un #$ru%. <umerotarea %i marcarea pilo#ilor se va face dup$ dou$ direc#ii
perpendiculare, conform nota#iilor din proiect. ;ucr$rile de pilota se vor executa
obligatoriu de personal calificat, care trebuie s$ aib$ experien#$ %i cuno%tiin#e pentru
lucr$rile de acest tip.
INSTALAREA UTILAJULUI PE PO3ITIE
:uburile metalice folosite pentru protearea peretilor foraului au lungimi variabile,
intre 1 - ' m.
Imbinarea tuburilor se face de regula cu , - .) prezoane sau prin infiletare.
;ungimea totala a tubului trebuie sa asigure adancimea prevazuta a pilotului si in plus o
lungime de . - 1 m deasupra terenului, necesara pentru manevrare.
=upa fixarea corecta a coloanei pe punct si verificarea verticalitatii acesteia, se
lasa sa patrunda in teren prin greutate proprie si apoi se infige prin presare si rotire.
In momentul in care coloana nu mai patrunde in teren, incepe saparea si
evacuarea pamantului, care se face continuu, pana la nivelul cutitului de la baza
coloanei.
=aca se intalneste strat de apa, atunci, pe durata excavarii se mentine in
coloana un nivel de apa cu cel putin . m deasupra nivelului hidrostatic.
;a evacuarea pamantului, sapa se ridica incet, iar inainte de descarcare va fi
tinuta suspendata la gura coloanei metalice, pentru a da posibilitatea sa se scurga
bine apa din tub, dupa care se va incepe manevra de descarcare.
In pamanturi necoezive si sub nivelul hidrostatic, coloana metalica (tubaul) se
mentine cu . - 1 m sub cota sapei (tubare in avans).
IMOBIL DE Locu!"# 2S$P$M%$&E D'"'( Au)u*" 20+2
C'#" ,# *'-c! #.#cu"# F'%' P.T. P')!' 2/6
PROCEMA ENGINEERING SRL
3/)4555141))/, C6I +.'/11)2'
7ucuresti, Calea 8rivitei .2', 9ector .
:el: 111()1',1)'',1(, 1)'',(,;
0ax: 111.().1'
IMOBIL Locu!"# 2S$P$M%$&E
S"-. Po0o!' !-.1&2
S#c". +2 Bucu-#*"
>xecutarea sapaturii pe ultimul tronson de fora de .,) ? .,( m se va face cu
atentie, concomitent cu infigerea coloanei, daca sunt pamanturi granurale (nisip,
pietris). In pamanturi coezive, vartoase - tari, infigerea coloanei nu este obligatorie.
Inainte de inceperea betonarii, se va face in mod obligatoriu curatirea gaurii de
fora. =aca apa din coloana contine material in suspensie, curatirea finala se va face
dupa un repaus de @ - . ora.
*entru a preintampina formarea unei noi depuneri pe talpa foraului, turnarea
betonului trebuie sa inceapa intr-un timp cat mai scurt de la terminarea curatirii talpii
(.( - 2) min).
In cazul in care betonarea intarzie cu mai mult de o ora de la terminarea curatirii
talpii, operatia de curatire a talpii se va repeta.
In timpul saparii se va urmari permanent adancimea foraului si stratificatia.
CONFECTIONAREA SI INTRODUCEREA CARCASELOR DE ARMATURA
Armarea pilotilor se face cu bare longitudinale armate pe inele de ridigizare care
sunt distribuite in mod simetric fata de axa verticala a pilotului, avand lungimea minima
necesara realizarii incastrarii in cuzinetii fundatiilor.
Inainte de introducerea de armatura in gaura forata, se va face receptia ei prin
verificarea concordantei cu proiectul privind: diametrul barelor, pasul fretei, rigiditatea
carcasei, executarea corecta a sudurii la barele dispozitivelor de mentinere a formei,
distantierilor etc.
Carcasa metalica este prevazuta cu distantieri rigizi (metalici sau din *BC) care
sa permita o alunecare usoara a acesteia pe peretii gaurii. =istantierii se vor dispune la
. - 2 m, astfel incat sa se asigure corecta centrare a armaturii in fora. =iametrul
carcasei va fi mai mic decat al gaurii forate, astfel incat sa se asigure o acoperire
minima de ( - 5 cm pentru o buna proteare a barelor.
=iametrul interior este limitat de diametrul burlanului de betonare (.5 - 1) cm),
asfel incat sa se asigure o manevrare mai usoara in timpul betonarii.
Inainte de introducerea carcaselor de armatura, se va verifica concordanta dintre
adancimea gaurilor forate si lungimea carcasei de armatura.
Coborarea carcasei in fora (cu troliul sau macaraua) se va face lent, fara
smucituri sau opriri bruste, care ar produce deformarea ei sau lovirea si surparea
peretilor. In cazul in care carcasa se compune din tronsoane sudate la gura foraului, se
va urmari indeaproape realizarea atat a imbinarilor, cat si a continuitatii fretei. In timpul
sudarii se va acorda atentie deosebita centrarii tronsoanelor, spre a evita devierea de
la verticala a carcasei. ;ungimea maxima a unui tronson este functie de greutatea lui si
de inaltimea de ridicare a utilaului cu care se manevreaza.
BETONAREA PILOTILOR
Caracteristica principala a betoanelor destinate pilotilor forati si turnati pe loc cu
autorul burlanelor este lucrabilitatea. 7etonul trebuie sa fie fluid, pompabil (tasare .' -
., cm) cu sortul de agregat maxim .' sau 2. cm.
7etoanele utilizate pentru realizarea incintei de piloti sunt urmatoarele:
-C,4.) - pentru grinda de ghida si pilotii primari
IMOBIL DE Locu!"# 2S$P$M%$&E D'"'( Au)u*" 20+2
C'#" ,# *'-c! #.#cu"# F'%' P.T. P')!' 1/6
PROCEMA ENGINEERING SRL
3/)4555141))/, C6I +.'/11)2'
7ucuresti, Calea 8rivitei .2', 9ector .
:el: 111()1',1)'',1(, 1)'',(,;
0ax: 111.().1'
IMOBIL Locu!"# 2S$P$M%$&E
S"-. Po0o!' !-.1&2
S#c". +2 Bucu-#*"
-C1)41( - pilotii secundari.
Ctelul folosit este: 79:())s pentru carcasele de armatura si 912(1 pentru
confectiile metalice.
*entru betonarea pilotilor primari se foloseste un beton cu reteta speciala C,4.),
dar cu numai .))Dg ciment4mc. In malaxor, pe santier se adauga .)) l 4mc de noroi
bentonitic (timp de hidratare minim 1/ ore) si apoi se malaxeaza .) minute.
=aca betonarea pilotului dureaza mai mult de / ore, la prepararea lui se va folosi
aditiv intarzietor de priza.
7etonarea pilotilor se va face dupa sistemul Contractor, prin intermediul unui tub
de betonare (cu diametrul .5 - 1)), alcatuit din tronsoane care se prind intre ele prin
Efilet cu snurF. ;a partea superioara a tubului se pozitioneaza palnia de betonare.
Inainte de turnarea primei sare de beton , se astupa gatul palniei de betonare cu
un separator intre beton si apa subterana. 7etonul curge in tub, impinge separatorul si
iese pe la partea inferioara.
Cand curgerea se opreste, teava si palnia de betonare se ridica cu ),( - . m,
astfel incat sa se asigure inecarea siului tevii in betonul turnat min. .,( m.
<u sunt permise intreruperi mai mari de . - 1 ore, pentru evitarea intaririi
betonului in coloana.
Cperatia de betonare se considera terminate in momentul aparitiei betonului la
cota din proiect.
=in motive economice, se va pregati pentru turnare un numar de piloti al caror
volum total corespunde volumului de beton adus cu betoniera.
Concomitant cu betonarea, se procedeaza la extragerea coloanei de protectie a
foraului prin miscari continue in plan vertical sau prin rotire, efectuate de la nivelul
terenului prin comenzi hidraulice.
>xtragerea se face trepat, in functie de cantitatea de beton turnat, avandu-se
gria ca siul coloanei sa fie permanent sub nivelul betonului turnat, cu minim 1 m.
*entru respectarea acestei conditii, se va tine o evidenta permanenta a volumului de
beton turnat in coloana si se va verifica periodic nivelul betonului in pilot.
>xecutantul, in functie de echipamentele de care dispune si de tehnologia de
executie poate propune mici modificari ale prevederilor caietului de sarcini care vor fi
prezentate si aprobare de catre proiecatant
CONTROLUL SI EVIDENTA LUCRARILOR DE PILOTAJ
>xecutantul este obligat la receptia lucrarilor sa aiba toate certificatele de
calitate pentru beton.
9e vor preleva cuburi de proba de beton, respective minimum ' la primii 1( piloti
si in continuare cate 2 la fiecare grup de 1(, pentru verificarea calitatii betonului.
In timpul executiei se va asigura un control permanent asupra urmatoarelor aspecte
principale:
- realizarea adancimii din proiect;
IMOBIL DE Locu!"# 2S$P$M%$&E D'"'( Au)u*" 20+2
C'#" ,# *'-c! #.#cu"# F'%' P.T. P')!' 4/6
PROCEMA ENGINEERING SRL
3/)4555141))/, C6I +.'/11)2'
7ucuresti, Calea 8rivitei .2', 9ector .
:el: 111()1',1)'',1(, 1)'',(,;
0ax: 111.().1'
IMOBIL Locu!"# 2S$P$M%$&E
S"-. Po0o!' !-.1&2
S#c". +2 Bucu-#*"
- confectionarea si sudarea corecta a armaturii;
- calitatea betonului pus in opera;
- executia corecta a betonarii;
- volumul de beton si nivelul betonului, prin comparatie cu volumul gaurii.
*entru fiecare pilot in parte se va intocmi fisa tehnica ce va fi inclusa in registrul de
procese verbale de lucrari ascunse.
ABATERI ADMISE DE LA PO3ITIA PILOTILOR FATA DE PROIECT
=evierea fata de proiect a pozitiei in plan a pilotilor nu trebuie sa depaseasca G /
cm.
<umarul pilotilor deviati de la pozitia din proiect nu trebuie sa fie mai mare de
(H din totalul pilotilor fundatiei respective.
Inclinarea pilotilor fata de verticala nu trebuie sa depaseasca .,(H.
>xecutantul si reprezentantul beneficiarului vor face receptia pilotilor inainte de
executarea cuzinetilor, intocmind un releveu cu pozitia exacta a pilotilor.
VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR DE PILOTAJ
Berificarea calitatii se face prin:
- examinarea pozitiei reale a tuturor pilotilor, notata pe planurile de executie, cu
modificarile sau abaterile survenite in timpul executiei;
- corespondenta dimensiunilor cu cele din proiect;
- incastrarea capetelor pilotilor in grinzi conform detaliilor prezentate in proiect.
LUCRARI DE MONITORI3ARE
Ionitorizarea lucr$rilor incintei de pilo#i "n timpul execu#iei se va realiza cu
autorul a J dispozitive Krepere topoF, montate pe grinda de coronament si /
inclinometre pentru urm$rirea depl$s$rilor incintei. =eplas$rile reperelor vor fi m$surate
cu metode topografice, cu precizie de )..mm, "n interval de 1 s$pt$m&ni.
6rm$rirea evolu#iei deplas$rilor se va continua %i dup$ terminarea execu#iei
infrastructurii, p&n$ la recep#ia definitiv$ a construc#iei, c&nd vor fi preluate de
proprietar.
Instalarea acestor dispozitive se va face de c$tre o unitate specializat$ care va
efectua m$sur$torile. =ispozitivele vor asigura o precizie de m$surare a deplas$rilor de
).. mm4m. *e aceste m$rci se vor efectua m$sur$tori de tasare, cu metode
topometrice.
=ocumentele con#in&nd datele ob#inute din monitorizarea lucr$rilor de
infrastructur$ se predau beneficiarului (proprietarului), la recep#ia construc#iei %i vor fi
p$strate "n Cartea :ehnic$ a construc#ei, conform prevederilor ;egii nr..)4.JJ( privind
calitatea "n construc#ii. I$sur$torile privind deplas$rile incintei vor fi realizate de unit$#i
specializate %i independente de executantul lucr$rilor de construc#ii. =atele ob#inute din
lucr$rile de monitorizare vor fi comunicate cu promptitudine proiectantului de
specialitate.
IMOBIL DE Locu!"# 2S$P$M%$&E D'"'( Au)u*" 20+2
C'#" ,# *'-c! #.#cu"# F'%' P.T. P')!' 5/6
PROCEMA ENGINEERING SRL
3/)4555141))/, C6I +.'/11)2'
7ucuresti, Calea 8rivitei .2', 9ector .
:el: 111()1',1)'',1(, 1)'',(,;
0ax: 111.().1'
IMOBIL Locu!"# 2S$P$M%$&E
S"-. Po0o!' !-.1&2
S#c". +2 Bucu-#*"
*entru urmarirea comportarii in timp a lucrarilor de infrastructura, se va face
referire si la documentiile K*roiect de urmarire speciala a comportarii constructiilorF si
KInstructiuni pentru realizarea urmaririi in timp a incintei de piloti secanti si a cladirilor
invecinare pentru structura situata pe strada *olona nr.25F.
I!"ocm"
I!). Bu'*6 A6m#,
IMOBIL DE Locu!"# 2S$P$M%$&E D'"'( Au)u*" 20+2
C'#" ,# *'-c! #.#cu"# F'%' P.T. P')!' 6/6
PROCEMA ENGINEERING SRL
3/)4555141))/, C6I +.'/11)2'
7ucuresti, Calea 8rivitei .2', 9ector .
:el: 111()1',1)'',1(, 1)'',(,;
0ax: 111.().1'
IMOBIL Locu!"# 2S$P$M%$&E
S"-. Po0o!' !-.1&2
S#c". +2 Bucu-#*"

S-ar putea să vă placă și