Sunteți pe pagina 1din 3

Sugestii pentru ntocmirea fiselor de lectura

- material pentru uzul studentilor-


Mihaela Frunza
Observatie: Aceste sugestii au un caracter pur introductiv si orientativ si se adreseaza
celor care nu utilizeaza nici un sistem de fise de lectura sau snt ncepatori n folosirea lor.
Fisa de lectura este un instrument personal de consemnare a unor lecturi, n scopul
valorificarii ulterioare (pentru rezumate, conspecte, prezentari, lucrari.
Avantaje ale folosirii fiselor:
! Fisele snt utile n special atunci cnd lucrarea dorita nu se afla n biblioteca
personala si nici nu e posibila "ero"area te"tului. Oricum, chiar daca te"tul poate fi
procurat n forma lui initiala, e preferabila fisarea.
! #ine facute, fisele pot fi folosite att pe termen scurt (e". pregatirea pentru un
seminar, ct mai ales pe termen lung. Fisele bibliografice initiale pot fi folosite
pentru ntocmirea bibliografiilor, iar celelalte tipuri pentru continutul lucrarilor.
Formate:
! $istemul clasic prevede folosirea formatului A% (un sfert de coala A& pentru
notarea unei singure idei' probleme.
! (nii prefera folosirea unor foi A) sau chiar A& (desi acestea din urma snt
incomode atunci cnd se urmareste compararea unor idei n mai multe te"te.
! *n cazul n care e"ista posibilitatea, recomand trecerea n format electronic a
fiselor. +ucrul cu ele este mult mai usor si mai creativ.
! Oricare ar fi formatul, recomandabila este folosirea unei singure fete a colii. Orict
de multa economie aparenta s-ar crea prin folosirea ambelor fete, lucrul cu fisele
cere adesea folosirea simultana a mai multor fise, si ,fotografierea- unei idei pe
mai multe fise, fapt imposibil daca se folosesc ambele fete.
Tipuri de fise:
Oricare ar fi tipul utilizat, se recomanda ntocmirea unei fise bibliografice initiale.
Fisa bibliografica initiala trebuie sa contina informatiile bibliografice ale cartii.
Ordinea acestor informatii poate varia, n functie de sistemul utilizat, dar este preferabila
folosirea constanta a unui singur sistem.
."emple:
! /entru volume de autor:
0ume autor, 1itlul complet (inclusiv subtitlu, daca are, 1raducator (daca e vorba de o
lucrare tradusa, 0umele editurii, Orasul, Anul. 2*n cazul lucrarilor clasice, e". /laton, e
utila si precizarea editiei3
! /entru te"te n volume coordonate:
0ume autor, 1itlul te"tului n 0ume coordonator (ed. sau coord., 1itlul volumului,
.ditura, Oras, An, 0umar pagini (ntre care se afla te"tul
! /entru te"te n reviste:
0ume autor, 1itlul te"tului, 0umele revistei, 4oordonatele revistei (numar, serie, an, dupa
caz, 0umar pagini (ntre care se afla te"tul
! /entru te"te de pe internet:
0ume autor, 1itlul te"tului, adresa 5eb completa, data ultimei vizitari.
Alte tipuri de fise:
Fise de idei
/e fiecare fisa se noteaza n stnga sus ideea principala6 n cuprinsul fisei snt mentionate
argumentele, e"emplele, aspectele particulare ale ideii respective. 7deal ar fi ca fiecare
fisa sa contina o singura idee (sau, eventual, ca o singura idee mai mare sa fie cuprinsa pe
mai multe fise. Aceste fise snt utile n pregatirea rezumatelor, conspectelor sau pentru
familiarizarea cu o lucrare.
Fise de citate
/e fiecare fisa se noteaza unul sau mai multe citate6 eventual, n stnga sus se poate nota
ideea centrala. Aceste fise snt utile n cazul ntocmirii unor lucrari (referate, eseuri etc..
Fise combinate
/ot contine elemente din fisele de idei, fisele de citate si notatii personale.
Sfaturi:
! Esential: ori de cte ori se noteaza o idee'un citat din te"t pe o fisa, e recomandabil
sa se mentioneze si pagina unde apare6 la refolosirea ulterioara, se scuteste efortul
de a rasfoi o ntreaga carte dupa un citat de 8 rnduri. +a te"tele unde se
mentioneaza notatia initiala (e". /laton, notatiile tip &)9b :8 e utila si
consemnarea acesteia.
! Util: ;aca n cuprinsul unei aceeasi fise snt incluse citate (reproducerea e"acta a
cuvintelor autorului, idei din cuprinsul te"tului si comentarii personale, este
esentiala folosirea unor sisteme de precizare a acestor detalii, pentru ca, la o
consultare ulterioara, sa nu se ncurce cuvintele autorului cu comentariile proprii.
."emple: folosirea mai multor culori, ncadrarea pasa<elor n diverse moduri (ntre
ghilimele , - citatele, ntre paranteze drepte 2 3 notatiile personale
! 4ei mai multi autori recomanda folosirea unor notatii (numerotare, initiale pentru
a mentine n ordine fisele.
! *n functie de interesul fata de o lucrare, se poate fisa ntreg continutul, sau anumite
pagini cheie.
! ;aca intereseaza doar o anumita problema punctuala din cartea respectiva, e utila
consultarea prealabila a cuprinsului (pentru identificarea anumitor capitole sau
subcapitole sau (n cazul n care e"ista a inde"ului cartii (pentru identificarea
paginilor e"acte unde este tratata o problema' un autor.
Bibliografie suplimentara:
Umberto Eco, Cum se scrie o teza de licenta, Pontica, onstanta, !""#$