Sunteți pe pagina 1din 3

Instrumente Psihologice pentru Expertizarea i Evaluarea Copiilor/ Elevilor n Vederea

Orientrii colare
apro!ate prin "otararea #uvernului nr$ %&' din ( martie %))%*

textul de mai jos este reproducerea parial a Hotrrii Guvernului Romniei nr. 218 din 7 martie
2002, pulicat !n "onitorul #$icial, %artea & nr. 20' din 2( martie 2002
1. )valuarea nivelului intelectual*
+. ,este de inteli-en -eneral*
1. "atricele pro-resive .olorate/ Raven
2. "atricele pro-resive 0tandard/ Raven
1. 2earorn
'. 3ra4e asurde
5. .e s/a sc6imat 1
(. .e s/a sc6imat
7. ,este de inteli-en -loal*
1. 8.%.%.0.&9 scara 8ec6sler/7ellvue
2. 8&0.9 scara 8ec6sler/7ellvue
1. 8+&09 scara 8ec6sler/7ellvue
'. :au$man ;inteli-ena -loal <i stiluri co-nitive=
5. 7inet/0imon ;de reetalonat=
(. >.).".&. ;R. ?a44o si colaoratorii= @ noua scar metric a inteli-enei
7. .uurile :o6s pentru adulti, de Goldstein
8. .uurile :o6s pentru copii, de H. 0antucci
A. ,estul carami4ilor
10. ,estul .olumia.

.. %roe de inteli-en speci$ic*
1. %roe de evaluare a $unciei perceptiv/ motorie*
/ 0antucci ;'/( ani=
/ 7ender/0antucci ;7/11 ani= @ etalonat de ,. :ulcsar
2. %roe de evaluare a capacitii de orientare <i structurare spaial* :o6s/Goldstein ;adaptat de
0antucci <i etalonat de B. %reda=
1. %roe de inteli-en pentru desen* Goodenou-6
'. )valuarea capacitii de discriminare a identicului de simetric !n structurile -ra$ice*
R.B.).R.0.+.C.
5. .e vede in ima-inile Rorsc6ac6
3(. 2omino.
2. )valuarea motricitii <i psi6omotricitii*

1. %roa #4eretsDi/Guillmain
2. Gesell, scara de de4voltare
1. 0cara #dette 7runet si &rene Ce4ine
'. %roa de lateralitate Harris
5. ,estul pentru -no4ia di-ital, Gertsmann
(. %roa pentru sinDine4ia memrelor superioare
7. ,est de sinDine4ie a memrelor superioare, 0tamaD
8. %roa de motricitate di-ital, +. ReE
A. %roe de asamlare ;ptrat, triun-6i=
10. %roa %ia-et/Head ;orientare !n spaiu=
11. ,estul Head ;mna, oc6i, urec6e=
12. 2enver scala
11. %orta-e scala

1. )xaminarea psi6olo-ic a personalitii*

.6estionare de personalitate*
1. .+,, testul de apercepie pentru copii
2. ,+,, testul tematic de apercepie
1. Cuc6er, testul culorilor
'. 04ondi, proa pulsiunilor
5. .atell si R. ?a44o, proa de perseverare
(. ,estul casa/arore/om
7. ,estul arorelui
8. ,estul Rorsc6ac6
A. 3reiur-
10. 0,+& &
11. 0,+& &&
12. ,estul cu 20 de propo4itii neterminate ;)u sunt F = ;,0,=

'. %roe pentru evaluarea activitii psi6ice*

+. %erceptia*
1. ,estul $i-urilor complexe, +. ReE
2. ,estul de orientare spatiala, H. Head
1. ,estul $renaj vointa, +. ReE
7. +$ectivitatea*
1. ,estul de $rustratie Rosen4Gei-
2. .ompletarea de povestiri
1. +sociere de cuvinte
'. 3aulele 2H00.

.. Cimajul*
1. 0cara de de4voltare a limajului, .. %aunescu
2. %roa de evaluare a capacitatii cititului, ". Corot ;7ovet=
1. 7ender/0antucci
'. proe de $lexiilitate asociativ
5. +. ReE adaptat
2. &ma-inaia*
1. %roa de desen lier
2. %roa 8arte--
1. %roa .ollin ;completarea lacunelor dintr/un desen=
'. 2esenul $amiliei, .orman
). "emoria*
1. proa +. ReE pe a4 de cuvinte
2. proa +. ReE pe a4 de $i-uri -eometrice
1. testul $i-urilor complexe, +. ReE
'. proa %ieron
5. 8&0. ;proa de memorie=
3. +tenia*
1. %roa ,oulouse/%ieron
2. %roa de dulu araj, R. ?a44o
1. %roa 7ourdon/+m$imov
'. %roa %ra-a
5. Cairinte
(. .ompletarea lacunelor
7. %roa de discriminare perceptiv

0ursa* 6ttp*IIGGG.parentin-.roIresurs e/articoleIliste/utile/pentru/ parintiIinstrumente/de/evaluar
e/psi6olo-ica/a/copiilor.aspx