Sunteți pe pagina 1din 14

1151.

Care dintre afirmatiile urmtoare figureaz printre elementele ce


trebuie luate n considerare pentru a ncepe dezvoltarea unui sistem de
management al calittii ntr-o organizatie:
a) satisfacerea cererii clientilor n orice conditie;
b) oferirea produselor/serviciilor n orice conditie;
c) satisfacerea cererii prin oferirea de produse/servicii care sa
ndeplineasc ateptarile consumatorilor. n limita bugetului acestora;
d) oferirea produselor/serviciilor superioare calitativ de catre concurentii
d i recti.
1152. Care dintre afirmatiile urmtoare nu figureaz printre primele doua
actiuni n vederea dezvoltrii unui sistem de management al calitatii:
a) elaborarea documentatiei sistemului de management al calitatii;
b) ntreprinderea de actiuni de contientizare a tuturor angajatilor de la
toate nivelele de management;
c) nceperea contientizrii eu managementul la vrf;
d) numirea unui responsabil eu managementul calitatii.
1153. Functia de director eu calitatea se instituie n cazul:
a) organizatiilor mici;
b) organizatiilor mijlocii;
c) organizatiilor mici i mijlocii;
d) organizatiilor mari.
234
1154. Printre atributiunile principale ale directorului cu calitatea nu
figureaz:
a) elaborarea politicii calittii;
b) efectuarea auditului intern al calittii;
c) stabilirea obiectivelor calittii;
d) monitorizarea implementrii a eficiente i sistemului de management
al calittii.
1155. Printre cauzele eecului unor proiecte de implementare a sistemului de
management al calittii nu figureaz:
a) obstructiei din partea executantilor;
b) obstructiei din partea managerilor de la nivel mediu;
c) obstructiei din partea conducerii la vrf;
d) lipsei de informatii i de convingeri a directorului general.
1156. Care variant nu este adevrat referitoare la implementarea i
dezvotarea unui sistem de management al calittii ntr-o organizatie
care necesita:
a) efort i mult timp:
b) o poltica a calittii eu obiective adeevate;
c) angajamentul scris al conducerii la vrf;
d) promovarea atitudinii "De ce sa schimbm acum, dac intotdeauna am
lucrat n acest fel".
1157. Care dintre standardele internationale de calitate st la baza auditrii
sistemului de management al calittii:
a) ISO 9004;
b) ISO 9001;
c) ISO 9000;
d) ISO 19011.
1158. Care dintre principiile generale aie managementului calittii se refer
la stabilirea unei unitti ntre obiectivele propuse i orientrile
organizatie:
a) abordarea p roce suai ;
b) leadership-ul;
c) mbunttirea continua;
d) orientarea ctre client.
235
1159. Care dintre prineipiile generale ale sistemului de management al
calitatii se refera la necesitatea integrrii i eorelrii activittilor n
eadrul unui sistem eoerent:
a) abordarea faptic pentru luarea deciziei;
b) relatii reciproc avantajoase cu furnizorii;
c) abordarea sistemic a managementului;
d) abordarea procesual.
1160. Care dintre prineipiile generale ale sistemului de management al
calitatii se refera la crearea posibilittii ca aptitudinile angajatilor s
fie folosite n beneficiul organizatiei:
a) leadership-ul;
b) mbunttirea continua;
c) abordarea procesual;
d) implicarea personal.
1161. Care variant nu este adevrat referitoare la organizatiile care
adopta modelul unui sistem de management al calitatii bazat pe
procese creeaz ncredere n:
a) capabilitatea proceselor sale;
b) calitatea produselor/serviciilor sale;
c) mbunttirea continua;
d) realizarea supracalittii produselor/serviciilor sale.
1162. Care din variantele urmtoare nu este adevrat referitoare la
principalele actiuni ntreprinse de managerul la vrf n eadrul
sistemului de management al calitatii:
a) asigurarea c cerintele clientilor reprezint o prioritate la tate
nivelurile firmei;
b) asigurarea c sistemul de management al calitatii funetioneaz;
c) participarea la efectuarea auditului intern de calitate;
d) asigurarea disponibilittilor de resurse necesare.
1163. Care variant nu este adevrat referitoare la importanta activittii
de marketing n lan lui calitatii:
a) comunica conducerii frmei tate cerintele clientilor;
b) stabilete un sistem permanent de feedback de la clienti;
c) sugereaz modul de ambalare a produsului;
d) stabilete mrimea caracteristicilor de calitate prin "traducerea"
cerintelor clientilor.
236
1164. Care variant nu este adevrat referitoare la modulele de
implementarea a sistemului de management al calittii Intr-o organizatie:
a) modulul E pentru cele care au inspectie i incercare final;
b) modulul H pentru cele care au proiectare, productie, inspectie i
incercare final;
c) modulul D pentru cele care au productie, inspectie, incercare final;
d) modulul F pentru cele care au proiectare, inspectie i incercare final.
1165. Care variant nu este adevrat referitoare la manualul calittii:
a) comunica angajatilor i clientilor poltica i obiectivele calittii;
b) stabile^fe structura organizatoric i responsabilittile pe flecare
compartiment;
c) asigur disciplina i efcacitatea operatiunilor;
d) descrie modalitatea de desfaurare a unor activitti.
1166. Care variant nu este adevrat referitoare la manualul calittii:
a) cuprinde bunele practice existente in intreprindere;
b) redactarea i administrarea revine managerului la vrf;
c) se folose^te la efectuarea auditurilor interne i externe;
d) cuprinde tate procedurile i instructiunile de lucru.
1167. Care variant nu este adevrat referitoare la procedurile calittii:
a) se adreseaz personalului de executie;
b) se folosesc pentru a tine sub control o activitate;
c) contin un ansambu de reguli scrise, specifice unei activitti;
d) specific cum trebue controlat i nregistrat o activitate.
1168. Care variant nu este adevrat referitoare la procedurile calittii:
a) se adreseaz managementului la vrf, clientilor i organismelor de
certificare;
b) descriu activitti le unttilor functionale;
c) exista proceduri ale sistemului de management al calittii;
d) exista proceduri operationale de inspectie.
1169. Care variant nu este adevrat referitoare la inregistrrile din
domeniul calittii:
a) consemneaz functionarea sistemului i conformitatea calittii
produselor cu cerintele specificate;
b) se adreseaz unttilor functionale;
c) sunt generale, la nivelul organzatiei;
d) sunt specifice, pe flecare etap din traiectoria produsului.
237
1170. Care variant nu este adevrat referitoare la avantajele standardelor
Internationale ISO 9000:2000?
a) nu asigur o adaptare la cerintele productorilor de mrfuri sau
prestatorilor de servicii;
b) asigurarea interna a calittii este orientat spre TQM;
c) abordarea procesual a activittilor;
d) compatib i ltate sporit cu ISO 14000.
Care variant nu este adevrat referitoare la aplicarea creatoare a
standardelor ISO 9000:2000?
a) sprijin ,,micarea TQM" pe plan mondial;
b) excelenta n afaceri este scopul final al managementului calittii;
c) standardele ISO 9000 nu sunt utilzate intotdeauna ca instrumente ale
calittii;
d) sprijin i;micarea TQM" pe plan national.
1172. Care variant nu este adevrat referitoare la utilizarea i intelegerea
standardelor ISO 9000?
a) nu permit dezvoltarea initiativelor n domeniul calittii in orce
organizatie;
b) nu sunt suficient de clare, ca forma i continut;
c) sunt greit ntelese n privinta cerintelor de calitate;
d) sistemul calittii trebuie integrat in conducerea unei afaceri,
1173. Care variant nu este adevrat referitoare 1a revizuirea standardelor
ISO 9000?
a) ele sustin efortul ctre excelenta in performanfa afacerii;
b) arat ciar modul cum ele fac trecerea la TQM;
c) ele nu au o metod de autoevaluare a gradului de maturitate a
managementului calittii;
d) aplicarea standardelor ISO 9000 este autoevaluat pe baza criteriilor
premiilor pentru calitate.
1174. Care variant nu este adevrat referitoare la relatiile dintre sistemul
de management al calittii i modelele de excelenta (TQM)?
a) ambele au principii com une;
b) diferenta dintre ele rezid din cmpul lor de aplicare;
c) flecare organizatie are propriul mod de a realiza TQM;
d) implementarea eficace a standardelor ISO 9000 nu echivaleaz cu
TQM integrat al afacerii organizatiei.
238
1175. Care variant nu este adevrat refer toare la diferentele esentiale
dintre ISO 9000 i TQM?
a) in ISO 9000 responsabilitatea asupra calittii revine departamentului
calittii;
b) la TQM flecare angajat este responsabil cu calitatea;
c) ISO 9000 nu poate f concentra! ntr-o maniera sectorial;
d) la TQM organizarea cuprinde tate sectoarele, functiile i tate
nivelurile.
1176. Care variant nu este adevrat referitoare la conceptul i tipure de
audit?
a) auditurile trebuie conduse de cei care au responsabilitate in domeniile
respective;
b) auditurile sunt progrmate din timp, in functie de natura i importanta
activittilor din domeniul calittii;
c) evalurile facute de audituri sunt raportate in functie de "dispozitiile
prestabilite";
d) auditurile "prima paite" sunt efectate de auditor!i proprii ai
organizatiei auditate.
1177. Care variant nu este adevrat referitoare la auditul sistemului
calittii:
a) urmarete evaluarea conformittii caracteristicilor de calitate cu
cerintele clientului sau cu specificatiile din documntele de referint
(standarde, specificafii tehnice);
b) poate fi efectuat prin audituri interne;
c) poate f efectuat prin audituri "secund parte";
d) poate f efectuat prin audituri "tert parte".
1178. Care variant nu este adevrat referitoare la documntele necesare
efecturii auditului de sistem calitate?
a) procedurile operationale i ale sistemului calittii;
b) manualul calittii;
c) standarde de produs, specificatii tehnice;
d) standardul referitor la sistem (ISO 9001:2000),
1179. Care variant nu este adevrat referitoare la efectuarea auditului de
sistem al calittii?
a) pregtirea auditului;
b) examinarea sistemului calittii;
c) evaluarea rezultatelor;
d) constatarea neconformittilor majore.
239
1180. Care variant nu este adevrat referitoare la tehnieile de comunicare
in timpul auditului de sistem ai calittii?
a) este un proces instructiv constructiv;
b) ascultarea nu trebuie considerat ca fiind o participare activa intre
auditor i auditat;
c) auditor i i urmresc i semneie furnizate prin comunicare a non ver bala a
persoanelor auditate;
d) la identificarea neconformittilor auditorul nu trebuie s emita critici
la adresa nimnui,
1181. Care variant nu este adevrat referitoare la caliicarea
certificarea auditorilor calittii in U.E.?
a) cerintele pentru calificarea auditorilor sistemelor calittii se refera Ja:
studii, pregtire, experient, nsuiri personale, aptitudini de
conducere, mentinerea competente!;
b) experienta practica de cel putin doi ani din care un an in activitti de
asigurarea calittii;
c) in Schema Armonizat a Organizatiei Europene a Calittii se prevede
introducerea a trei grade de calificare i certificare: "profesionist
calitate", "manager sistem calitate" i "auditor calitate";
d) mentinerea competentei auditorilor se face prin participarea la cursuri
de perfeccionare i evaluare la cel putin o dat la trei ani.
1182. Care variant nu este adevrat referitoare la preocuprile pe plan
European i international in domeniul auditorilor calittii:
a) cea mai inalt calificare este de "manager sistem calitate" cu o
experient de cel putin un an Tn domeniul calittii;
b) insuirile personale ale auditorilor: obiectivitate, perseverent, spirit
practic, punctualitate, capacitate de comunicare, atitudine pozitiv,
capacitate organ izatoric;
c) auditorii calitate sunt certificad de catre organismele nationale de
certificare acredtate;
d) sunt dou organisme internationale de armonizare a sistemelor
nationale de certificare a auditorilor calittii: Registra International al
Auditorilor Certificad (IRCA) i Asociada Internati onal a
Organismelor de Certificare a Auditorilor i a Cursurilor de Instruir
(IATCA).
1183. Care variant nu este adevrat referitoare la preocuprile pentru
caliicarea i certificarea auditorilor calittii in Romnia?
a) form are a auditorilor se face de ctre unele organisme, Universitt i i
firme de con sultn t;
240
b) implementarea i certificarea sistemului caiittii dupa ISO 9000 au
determinat necesitatea formrii auditorilor;
c) organismul pentru calificarea i certificarea auditorilor, denurnit
Registru National al Auditorilor (RENA) este o asociatie guvernamental
eu scop lucrativ;
d) RENA este acreditat de catre Reteaua National de Acreditare din
Romnia (RENAR),
1184. Care variant nu este adevrat referitoare la certificare?
a) certificarea conformittii produselor/serviciilor a devenit un factor al
dezvoltrii comertului international;
b) reprezint actiunea unei terje parti care dovedete existenta ncrederii
c un produs, procs sau serviciu este In conformitate eu un standard
sau eu un document normativ;
c) s-a dezvoltat mai aies dupa aparitia standardelor ISO 9000 i a
normelor europene EN 45000;
d) certificarea personalului pentru a indeplini diferite functii (auditor
calitate, manager sistem calitate etc.)
1185. Care variant nu este adevrat referitoare la acreditare?
a) standardele din seria 45000 prevd criteriile generale de acreditare pe
care ar trebui sa le ndeplineasc organismele de certificare a
produselor i personalului;
b) criteriile generale pentru declaratia de conformitate a furnizorului sunt
stabilit prin standardul EN 45014;
c) declaratia de conformitate poate lua forma unui document, a unei
etichete sau o alt forma echivalent;
d) declaratia de conformitate poate fi aplicat pe un catalog, factur sau
pe instructiunile de utilizare.
1186. Care variant nu este adevrat referitoare la certificarea In U.E. a
produselor/ serviciilor?
a) atestarea conformittii este efectuat de ctre un organism de
certificare acreditat;
b) expertii organismului de certificare pot emite numai certificatul de
conformitate;
c) prin certificatul de conformitate se atesta c un produs/ serviciu este
conform eu un document de referint;
d) certificarea produselor/ serviciilor din "domeniul nereglementat" nu
face obiectul unor reglementri spciale.
241
1187. Care variant nu este adevrat referitoare la Organizada European
de Incercri i Certificare (EOTC)?
a) asigur recunoaterea reciproca a rezultatelor ncercrilor;
b) elimina Incercrile i certificrile repetate;
c) stimuleaz tari le din U,E. pentru a intra n acorduri de rec-unoatere
reciproca;
d) oferirea unor servicii centralzate de evaluare a conformittii.
1188. Care variant nu este adevrat referitoare la Sistema! de Mrci
Europene?
a) se repartizeaz unui produs o singur marc european acceptat de
toate statele membre;
b) KEYMARK este o marca de conformitate european voluntar care
confra o garantie a calittii n "domeniul nereglementt";
c) marca "CE" atest conformitatea eu "cerintele esenfiale" i nu este
obligatorie s se api ice pe produse de folosint mdehmgat;
d) marca KEYMARK participa la crearea unui sistem de supraveghere a pietei.
1189. Care variant nu este adevrat referitoare la avantajele certifcrii n
U.E. a sistemului de management al calittii?
a) reducerea auditrii furnizorilor;
b) creterea competitivittii;
c) prevenirea cazurilor de rspundere juridic pentru calitatea produselor;
d) creterea costurilor neconformitfilor.
1190. Care variant nu este adevrat referitoare la certificarea sistemului
de management al calittii?
a) certificarea determina motivarea angajatilor;
b) clientii i partenerii de afaceri solicita dovezi de funcionare a
sistemului;
c) certificarea de ctre un organism extern recunoscut nu necesita
efectuarea unui audit intern;
d) auditul de supraveghere urmrete mentinerea conditiilor initiale.
1191. Care variant nu este adevrat referitoare la costul certifcrii
sistemului?
a) depinde de mari mea organizatiei (numrul angajatilor);
b) depinde de numrul amplasamente!or i de complexitatea proceselor;
c) reprezint 1 la 1000 din pierderile datorate noncalittii;
d) reprezint 10% din cheltuielile interne pentru implementarea
sistemului calittii.
242
1192. Care variant nu este adevrat referitoare la strategia de promovare
a sistemului certificat?
a) constrairea promovarea imaginii unei organizafii preocupat de
calitate de a cantiga ncredere;
b) trezirea interesuiui clientilor noi mai putin a celor actual!;
e) certificarea urmrete transfoimarea interesuiui clientilor n comenzi fenne;
d) urmre^te cre^terea satisfacer!i clientilor.
1193. Care variant nu este adevrat referitoare la principiile de baz ale
acreditrii in Romana?
a) caracter voluntar;
b) transparent i disponibilitate publica;
c) contribuie la promovarea principiului Hberei circulatii a produselor i
serviciilor;
d) accesul liber la acreditare al tuturor soicitantilor, far discriminri.
1194. Care variant nu este adevrat referitoare la principalele obiective
urina rite de RENAR?
a) participarea organelor de specialitate ale administratiei publice;
b) contribuie la creterea competitivittii produselor/ serviciilor, in
contextul globalizrii pietelor;
c) confer ncredere organismelor i laboratoarelor care efectueaz
evaluarea conformittii;
d) promoveaz protectia vietii, snttii, securittii persoanelor, mediului
nconjurtor i apara interesele consumatorilor.
1195. Care variant nu este adevrat referitoare la principalele atributii ale
RENAR?
a) elaboreaz i actualizeaz regulile de acreditare n functie de evolutia
practicii europene i internationale;
b) asigurarea confidentialittii i practica secretului comercial;
c) acrediteaz organismele de certificare pentru produse/ servicii, sistem
calitate, mediu personal;
d) acrediteaz laboratoare de ncercri i etalonare, precum i
organismele de inspectie.
1196. Care variant nu este adevrat referitoare la certificarea n Romnia?
a) se practic certificarea obligatorie i voluntar;
b) produse le care au marca SR sau SR-S nseamn c satisfac cerintele
stabilite prin standardele romane de referint;
c) titularii acestor mrci le pot aplica numai pe ambalajele produselor;
d) titularii acestor marc i le pot utiliza n publicitate n vederea
promovrii produselor/ serviciilor certificate.
1197. Care varan ta nu este adevrat referitoare la calitatea total:
a) TQM este un mijloc de a atinge obiectivul "calitatea total";
b) calitatea total este constituit din activitti care se imbunttesc
continuu, implicnd tot personalul de la manager! la executanti;
c) calitatea total urmrete satisfacerea deplin a clientului, c o neo mitent
cil creterea produetivittii;
d) instruire i pregtire profesionala a executantilor.
1198. Care variant nu este adevrat referitoare la realizarea calittii totale?
a) concentrarea asupra clientului intern i extern;
b) implicarea i imputernicirea unor salariad;
c) angajament pe termen lung;
d) lucru organizat in echip.
1199. Care variant nu este adevrat referitoare la elementele cheie aie
calittii totale?
a) atentia asupra clientului intern i extern;
b) clientul intern ajut la definirea calittii produselor, serviciilor,
angajatilor, tehnologiilor i a mediului;
c) clientul extern definete calitatea produsului sau serviciului livrt;
d) scopul unei organizatii este de a satisface nevoile freevente aie
clientului.
1200. Care variant nu este adevrat referitoare la contributia altor
caracteristici extracalitative la calitatea total?
a) livrarea volumului cerut (V);
b) livrarea la termenul solicitt (T);
c) livrarea la costul cerut de furnizor pentru a nu depi fondurile alcate
(C);
d) livrarea la locul dorit (L).
1201. Care variant nu este adevrat referitoare la conceptual calittii
totale?
a) nlantuirea activittilor clientilor interni;
b) ntre calitatea produselor i serviciilor nu sunt relatii de
interconditionare;
c) obiectivul este depirea ateptrilor clientului;
d) cum putem realiza mai bine un produs/ serviciu, pentru c niciodat
nu este destul de bun.
244
1202. Care variant nu este adevrat referitoare la noncalitate?
a) apare cnd se aloca mai putin de 15% din cifra de afaceri, noncalitatea
ajunge la 25% din venit la frmele de produse;
b) efectul neimplicrii conducerii la vrf dupa "regula 80/20";
c) erorile noncalittii sunt cauzate de executanti 20%;
d) 80% din erorile noncalittii sunt datorate conducerii la vrf.
1203. Care variant nu este adevrat referitoare la supracalitate?
a) supracalitatea este atribuit existentei functiilor mutile;
b) apare cnd se face "traducerea" eronat a cerintelor in numru!
propriettilor;
c) genereaz costuri mai mari;
d) nu determina insatisfactia clientului.
1204. Care variant nu este adevrat referitoare la nele aspecte ale
noncalittii?
a) este calitatea cerut, specifcat nerealizat;
b) este ceea ce nu revine clientului i l nemultumete;
c) genereaz insatisfactia clientului datorit lipsei de performant a
produsului/ serviciului;
d) genereaz insatisfactii datorit existentei unor specificatii care sunt In
conformitate cu nevoia clientului.
1205. Care variant nu este adevrat referitoare la nele aspecte ale
supracaiittii?
a) supracalitatea este ceea ce se d prea mult clientului, far ca el s
cear far s se specifice in documentada produsului/ serviciului;
b) supracalitatea este ceea ce nu folosete clientul;
c) este calitatea care necesita cheltuieli suplimentare din partea
organizatie care nu sporete satisfactia clientului;^ ,
d) este o performant excesiva, dar inutil clientului.
1206. Care variant nu este adevrat referitoare la implicatiile economice
ale calittii?
a) se concretizeaz in mrimea proftului dup relatia "calitatea-profit";
b) productivitatea afecteaz competitivitatea pe piat n lupta
concurential;
c) creterea productivittii determina costuri mai mici pe unitatea de
produs;
d) motivarea angajatilor pentru satisfacerea clientului prin realizarea
unor caracteristici specifice calittii totale (QVLTCRA).
245
1207. Care variant nu este adevrat referitoare la prineipiile ealitatii totale:
a) atitudinea preventiv este de prfrt fata de cea corectiv;
b) luarea n considerare a unor componente specifice ealitatii totale
(QVLTCRA);
c) armonizarea influentelor tuturor factorilor, furnizori, distribuitori,
clienti;
d) dezvoltarea unui si stem informational adeevat
1208. Care variant nu este adevrat referitoare la calitatea total?
a) necesita implicarea ntregului personal;
b) presupune o participare activa a fiecruia n prevenirea erorilor;
c) are menirea de a nu extinde relatia client-furnizor n interiorul i n
afara organizatiei;
d) este o problema care face parte din strategiile de management.
1209. Care variant nu este adevrat referitoare la ipostazele ealitatii
totale?
a) definirea ealitatii produselor/ serviciilor specifice organizatiei;
b) calitatea conceptiei, a proiectarii;
c) calitatea realizan i ;
d) calitatea superioar a serviciilor de consultant.
1210. Care variant nu este adevrat referitoare la factorii esentiali de
aplicare a ealitatii totale?
a) crearea unei stri de spirit pentru calitate in toat organizada;
b) a valorifica contributia unor angajati ntreprinzatori;
c) rapiditate i dinamism n aplicarea msurilor de mbunatatire continu;
d) a liberiza un potential de initiative.
1211. Care variant nu este adevrat referitoare la calitatea total ca
rspuns la componentele sfidrii lansate de concurenti?
a) adaptarea produsului/ serviciului la nevoile clientului;
b) competitivitate-vnzare la pretul pietei: competitivitate =
productivitate* calitate;
c) performanta-et mai aproape posibil de valorile specificate:
dispersia=noncalitate + supracalitate;
d) termene-livrare, angajmente, rspuns, creare de produse i servicii noi.
1212. Care variant nu este adevrat referitoare la avantajele ealitatii
totale n functie de obiectivele tinta?
a) obiectivul "clienti"- se marete fidelitatea i se diminueaz
reclamatiile;
246
b) obiectivul "ntreprinderea"- se diminueaz costurile noncalittii i se
marete valoarea adugat;
c) obiectivul "managementul"- se diminueaz dezorganizarea i se
mrete prevenirea;
d) obiectivul "piata"- se diminueaz remedierile i se marete satisfactia
muncii.
1213. Care variant nu este adevrat referitoare la conditiile necesare
iniplementrii calittii totale?
a) existenta unei decizii strategice din partea conducerii la vrf;
b) investitii pe termen scurt i mediu;
c) existenta unei culturi a calittii n organizatie;
d) implicarea total a conducerii.
1214. Care variant nu este adevrat referitoare la etapele iniplementrii
calittii totale?
a) convingerea echipe de conducere;
b) formarea unei structuri "calitate";
c) obtinerea adeziunii conducerii numai prin actiuni de sensibilizare;
d) lansarea programului "Actiunea pentru Calitate Total".
1215. Care variant nu este adevrat referitoare la etapele diagnosticrii
calittii ntr-o organizatie?
a) stabilirea fimctiei calittii in cadrul organigramei;
b) identificarea politicii calittii cunoscut i insuita de tot personalul;
c) existenta documentatiei sistemului calittii i a unui consiliu al
calittii;
d) organizarea calittii proiectate (de conceptie) numai prin teste de
prototipuri.
>
1216. Care variant nu este adevrat referitoare la limitele calittii totale?
a) prezentarea exigentelor i principlor far elemente metodologice
pentru a deveni functionale;
b) lipsa de coordonare ntre compartimente (calitate, marketing, resurse
umane);
c) oportunitatea introducerii programului Calitate Total este deformat
de efi i departamentelor operati onale;
d) neintelegerea bazei teoretice.
1217. Care variant nu este adevrat referitoare la principiile de baz
pentru succesul calittii totale, formulate de A.V. Feigenbaum?
a) calitatea cere imbunttire permanent;
247
b) calitatea reprezint ceea ce utilizatorul final sustine c nu este;
c) calitatea reprezint un mod de conducere;
d) calitatea i introducerea noului sunt dependente una de cealalt.
1218. Care variant nu este adevrat referitoare la componentele
principale ale unui program de calitate total?
a) planifcarea actiunilor;
b) strategia dezvoltrii;
c) activitti operative;
d) utilizarea unor programe universal valabile.
1219. Care variant nu este adevrat referitoare la cerintele fundamntale
pentru implementarea unui program de calitate total intr-o
organizatie?
a) implicarea total a conducerii la vrf;
b) recunoaterea performantelor obtinute de concurent;
c) schimbarea atitudinii a culturii organizatiei;
d) tinerea sub control a calittii activittilor.
1220. Care variant este adevrat referitoare la succesiunea principalelor
compartimente care au un aport la calitatea produselor?
a) proiectare-marketing-aprovizionare-productie- controlul calittii;
b) marketing-proiectare-aprovizionare-productie- controlul calittii;
c) proiectare-aprovizionare-marketing-productie- controlul calittii;
d) marketing-proiectare-controlul calittii-aprovizionare-productie.
1221. Care variant nu este adevrat referitoare la conceptul TQM:
a) este un nou sistem de conducere a firmelor pe termen lung care pune
in centrul preocuprilor calitatea;
b) reprezint o strategie puternic a firmelor care determina o
imbunttire continu a calittii produselor/serviciilor;
c) este un ansamblu de activitti care asigur realizarea simultan a
obiectivelor concntrate pe satisfacerea nevoilor frecvente ale clientilor;
d) reprezint o nona filosofie de conducere a calittii, un nou model de
cultura a mtreprinderii orientat spre client,
1222. Care variant nu este adevrat referitoare la dimensiunile TQM:
a) componenta filosfica este cea mai putin vizibil i rspunde la
mtrebarea: de ce s faci?
b) componenta lgica defnele calitatea i rspunde la intrebarea: cum s
faci, s aplici msurile rationale, logice de organizare i realizare a
calittii;
248
c) componenta tehnic este partea vizibil, operational a calittii i este
cea mai important, Rspunde a intrebarea: cu ce s faci?
d) componenta uman necesita sensibilizare, contientizare, pregtire,
motivare pentru lucrul "bine facut".
1223, Care variant nu este adevrat referitoare la conceptul TQM n
viziunea lui Crosby:
a) calitatea este conformitatea cu cerintele;
b) calitatea este obtinut prin evaluare nu prin prevenire;
c) standardul de perform anta al calittii este "zero defecte";
d) calitatea se msoar prin pretul pltit pentru non-conformitti i nu
prin indici,
1224, Care variant nu este adevrat referitoare la principiile generale ale
TQM:
a) angajarea i implicarea total a conducerii la vrf;
b) prioritate absoluta dat cerintelor;
c) schimbarea fundamental a culturii organizatiei printr-o pregtire
sistematic i continua;
d) evaluarea costurilor cu remedierea defectelor inainte de livrare.
1225. Care variant nu este adevrat referitoare la necesitatea obiectiv a
TQM?
a) calitatea este factorul esential in cre^terea gradului de competitivitate
in lupta concurential;
b) consumatorii i schimb des preferintele in functie de raportul
calitate/pret oferit de productori/comercianti, la produsele de
folosint indelungat;
c) supravietuirea i prosperitatea firmei determina o ftou atitudine fat
de consumatori;
d) client fideli reprezint eel mai important bun al firmei.
1226. Care variant nu este adevrat referitoare la sinteza avantajelor
introducerii TQM:
a) imbunttirea efcacittii structurilor organizatorice;
b) imbunttirea satisfacerii consumatorilor;
c) clientii nu percep intotdeauna firma ca un "furnizor" de satisfactii;
d) imbunttirea profitului a competitivittii.
249
1227. Care variant nu este adevrat referitoare la valorile TQM:
a) ntietatea clientului;
b) multumirea clientului dirijeaz toti indcatorii economici;
c) concentrarea pentru identificarea solutiilor la greelile consttate i
depistarea vinovatilor pentru a-i sanctiona;
d) faptele i dtele sunt de preferat n locul bnuielilor i ale
prezumtiilor.
1228. Care variant nu este adevrat referitoare la factorii eritici de succes
ai TQM:
a) implicarea total a conducerii la vrf;
b) existenta culturii calittii;
c) pregtirea pe module ncepnd cu executantii;
d) sistemul de comunicare cu clientii.
1229. Care variant nu este adevrat referitoare la implicarea i angajarea
conducerii la vrf:
a) stabilirea strategiilor n eadrul planificrii;
b) aprobarea unor structuri organizatorice adecvate care s fie paralele cu
cele existente;
c) definirea ciar a politicii calittii pe termen lung;
d) stabilirea obiectivelor calittii pe termen lung.
1230. Care variant nu este adevrat referitoare la structura i continutul
modulelor de pregtire i instruir a echipelor de mbunttirea calittii:
a) la nceput se pune accent pe concepte, far stratificarea proiectelor;
b) metode de obtinere i analzarea datelor;
c) formularea unor concluzii intermediare;
d) identificarea cauzelor, selectarea msurilor de implementare a planului
i interpretarea rezultatelor.
1231. Care variant nu este adevrat referitoare la continutul pregtirii n
domeniul TQM a managerilor:
a) elementele de baz ale TQM;
b) poltica i obiectivele pentru calitate ale firmei;
c) aplicarea metodelor specifice TQM;
d) obiectivele calittii la nivel compartimental.
1232. Care variant nu este adevrat referitoare la modalittile de
comunicare cu clientii externi n domeniul calittii:
a) comunicarea rezultatelor din studiul anual;
250
b) dtele rezultate din cercetarea clientilor interni;
c) utilizarea metodelor i tehnicilor de marketing;
d) transmiterea datelor referitoare la gradul de satisfacere sau frustrare a
clientilor extern i la angajatii de la nivel mediu.
1233. Care variant nu este adevrat referitoare la evaluarea periodica a
procesului TQM:
a) necesitatea supravegherii continue din partea managerilor;
b) se evalueaz modul de desfigurare a procesului TQM;
c) se evalueaz numai rezultatele obtinute;
d) concluziile din rapoartele de audit se folosesc pentru noi imbunttiri.
1234. Care variant nu este adevrat referitoare la reluarea procesului
TQM la un nivel superior:
a) actualizarea politicii firmei in domeniul calittii;
b) perfectionarea instruirii i pregtirii personalului de la nivel mediu;
c) actualizarea etapelor parcurse;
d) publicarea rezultatelor,
1235. Care variant nu este adevrat referitoare la conditiile de baz ale
succesului TQM:
a) tinta este satisfacerea clientilor;
b) cooperarea pentru imbunttirea continu;
c) comunicarea i coordonarea tuturor activittilor;
d) tmputernicirea angajatilor de la nivel mediu.
1236. Care variant nu este adevrat referitoare la cauzele eecului TQM:
a) rezistenta slab a conducerii la aplicarea TQM;
b) eroare la implementarea programelor de calitate;
c) entuziasm la inceput pentru TQM. dar nesustinut;
d) echipele de imbunttirea calittii nu au functionat eficient.
1237. Care variant nu este adevrat referitoare la etapele de
implementarea TQM:
a) angajamentul conducerii la vrf;
b) instruirea i pregtirea personalului de executie;
c) elaborarea politicii i a obiectivelor calittii;
d) msurarea costurilor calittii.
1238. Care variant nu este adevrat referitoare la diagnosticul procesului
TQM:
a) analiza strategic referitoare la calitate i pret;
b) analiza de marketing referitoare la identificarea nevoilor clientilor
interni i externi;
251
c) analiza organizatoric i tehnic referitoare la pozitia fat de
concurent;
d) analiza economic referitoare la msurarea costurilor disfunctionalittilor,
1239. Care variants nu este adevrat referitoare la planul de implementare
a TQM:
a) precizeaz sarcinile managementului la vrf;
b) formarea consiliului calittii;
c) numirea unei comisii pentru adaptarea procsului TQM;
d) Inceperea actiuni de instruire i pregtire a personalului de la nivel mediu.
1240. Care variant nu este adevrat referitoare la principalele sarcini
pentru top manageri m procesul TQM:
a) expunerea punctelor de vedere proprii prin interviuri, adunri
gnrale, etc.;
b) sprijinirea pasiva a msurilor de functionare a TQM;
c) recunoaterea meritelor celor implicad i recompensarea lor;
d) elaborarea unor proiecte de mbunttire a activittilor proprii.
1241. Care variant nu este adevrat referitoare la coordonatorul
procesului TQM:
a) contribuie uneori la asigurarea functionrii TQM;
b) trebuie sa aib calitati de bun manager;
c) este subordonat direct conducerii la vrf i este membru n consiliul
calittii;
d) organizeaz actiuni de informare si de pregtire n domeniul calittii.
1242. Care variant nu este adevrat referitoare la problemele
implementrii TQM:
a) s tii la ce sa te atepti;
b) alegerea cii de abordare: "de sus n jos" sau "de jos n sus";
c) comunicarea ctre clientii externi despre introducerea TQM;
d) luarea deciziei eu ce sa ncepi.
1243. Care variant nu este adevrat referitoare la un model posibil al
TQM:
a) durata implementrii TQM depinde de gradul de implicare al
conducerii la vrf;
b) punctul central al modelului l reprezint feed-back-ul clientului;
c) flecare activitate din model trebuie adaptat ia specificul organizatiei;
252
d) sgeata "timp" semnific necesitatea acordrii unei perioade de imp
pentru desfaurarea n bune conditii a activittilor din cele cinci
cercuri concentrice.
1244. Care variant nu este adevrat referitoare la piramida TQM:
a) TQM consolideaz motivatia i creativitatea angajatilor, crendu-se un
potential de inovare mai mare;
b) asigur calitatea pe piat a firmei;
c) include calitatea muncii fiecrui angajat, calitatea colaborrii, poltica
firmei n domeniul calittii;
d) TQM determina uneori calitatea produselor/serviciilor.
1245. Care variant nu este adevrat referitoare la avantajele testrii TQM
pe un e^antion de prob:
a) eforturi mai mici de conducere i investitii;
b) corectarea rapid a greelilor implicnd ntreaga frm;
c) evaluarea mai rapid a rezultatelor;
d) entuziasmul angajatilor mai uor de stimult.
1246. Care variant nu este adevrat referitoare la criteriile principale de
alegerea testului pilot:
a) alegerea managerului care sa aib stil i valoare;
b) selectarea unei parti distincte din cadrul firmei;
c) alegerea unui eantion in care nu exist o activitate performant;
d) alegerea unui eantion dintr-un loc n care nu exist alte proiecte de
aplicat.
1247. Care variant nu este adevrat referitoare la sprijinirea eantionului
de testare:
a) conducerea la vrf trebuie sa sprijine direct testul; ^
b) existen ta unui dialog permanent ntre consiliul calittii i echipele de testare;
c) remprosptarea cunotintelor despre calitate prin organizarea
cursurilor pentru personalul de la nivel mediu;
d) identificarea elementelor bune de cele nefolositoare.
1248. Care variant nu este adevrat referitoare la principalele etape
premergtoare nceperii procesului TQM:
a) organizarea procesului TQM;
b) evaluarea culturii, a atitudinii personalului i perceptia clientului;
c) angajamentul pentru calitate a conducerii la vrf;
d) analiza periodica a costului calittii superioare.
253
1249. Care variants nu este adevrat referitoare la atributiunile echipei de
proieetare a proeesului TQM:
a) adaptarea conceptelor TQM ia specificul firmei;
b) recomand nceperea sau nu a proeesului TQM;
c) stabilirea unui plan definitiv de implementare a proeesului TQM;
d) echipa de proieetare poate apela i la un consultant extern.
1250. Care variant nu este adevrat referitoare la fazele de aplicare a
TQM la nivelul intreprinderii dup testare:
a) lansarea experientei obtinute in testul pilot;
b) formarea echipelor de mbunttirea calittii;
c) planificares calittii;
d) formarea auditorilor externi.
1091. Care variant nu este adevrat referitoare la deficiene n desfurarea TQM:
a)nu se cunosc bine cerinele clienilor;
b)motivare a personalului de la nivel mediu;
c)circulaia deficitar a informaiei "de sus n jos" i invers;
d)nu sunt bine percepute dimensiunile critice ale calitii.
Care variant nu este adevrat referitoare la cum se apr unii manageri de TQM:
a)a nu face nimic, particip la evenimente mai mult pentru imagine;
b)participarea prin critic la orice scenariu;
c)participarea activ prin diverse aciuni;
d)TQM-ul nu atac problemele care trebuie.
Care variant nu este adevrat referitoare la principiile genera le ale TQM cu aplicabilitate direct i n
turism:
a)calitatea perceput de client;
b)implicarea total a tuturor angajailor;
c)colaborarea cu paJienerii din aval i amonte de calitate;
d)rapoliarea performanelor proprii fa de orice concurent de pe piaa turistic.
Care variant nu este adevrat referitoare la conceptul de calitate n turism:
a) accesibilitatea utilizrii produselor/serviciilor de ctre toi consumatorii, inclusiv cei cu deficiene;
b) autenticitate a realizrii unei mrci de produse/servicii distincte fa de cele similare ale concureni lor indireci;
c) armonia cu mediul natural i uman pentru o dezvoltare durabil pe termen mediu i lung;
d) integrarea tehnologiilor infonnaionale n turism este un domeniu prioritar.
Care variant nu este adevrat referitoare la principiile HACCP:
a) determinarea punctelor critice prin care se pot ine sub control riscurile identificate;
b) stabilirea limitelor critice care trebuie respectate la unele puncte critice impoliante de control;
c)stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de control;
d)stabilirea procedurilor prin care se va verifica dac sistemul RA..CCP funcioneaz corect.