Sunteți pe pagina 1din 2

Electrosomatograma (Electroscanograma)- este un examen complementar, indispensabil examenelor

biochimice i lezionale existente (examene de laborator, radiografii, scanner, EEG, EKG, IRM etc! pentru a "izualiza terenul
homeostazic al fiec#rui indi"id i astfel a determina$
%rognosticul asupra "indec#rii unei maladii&
'legerea terapeutic# (biochimic#, sau biofizic#!&
(ontinuarea terapeutic#&
%racticarea medicinei pre"enti"e, pornind de la principiul c# )ntreaga patologie este preexistent#
manifest#rii sale i aceasta )ntr-un plan de "ibra*ii electromagnetice (R +,E-.R'KE, / M0++, % M'1.E--!
Analiza rezultatelor
.up# scanarea timp de 2 minute a intregului organism prin intermediul a sase electrozi aplicati pe frunte palme si
talpi si )nregistrarea informa*iilor despre pacient, ..3'0 ofer# medicului posibilitatea de a "izualiza un ansamblu de date
care sunt m#sura capacit#*ii func*ionale i a mediului homeostazic biofizic al pacientului
Rezultatele se prezint# sub urm#toarea form#$
1-O estimare general a bilanului sntii cu precizri privind:
-tipul de organism&
-modul de adaptare a mecanismelor de reglare&
-lateralitatea (partea func*ional# predominant#!&
-starea sistemului imunitar&
-starea centrilor energetici (cha4re!
-e"aluarea meridianelor energetice
-gradul de stres& ni"elul stresului oxidati"
-p,-ul extracelular (sanguin!, intracelular i la ni"elul *esuturilor&
-mineralele si "itaminele deficiente in organism
-gradul de oxigenare a *esuturilor i schimburile celulare (catabolism!&
-ni"elul de perturba*ii )n circula*ia limfatic#&
-organele *int# cu dezechilibre homeostazice
-gradul de func*ionare a sistemului neuro"egetati"& ni"elul neuromediatorilor
-ni"elul de bloca5e func*ionale asupra coloanei "ertebrale&
-rela*iile de func*ionalitate )ntre segmente, organe i sisteme
-riscurile functionale si degenerati"e pe organe si sisteme
-riscul de cancer si cardio"ascular
2-Imagini de tip !antom" pentru a vizualiza:
-un bilan* general de integrare func*ional# 6 #O$A%O%O$ (78 zone indi"idualizate!&
-un bilan* de "izualizarea sagital# i dorsal# a coloanei "ertebrale 6 &E'%E('O%O$&
-un bilan* de coresponden*a func*ional# rahis-organe 6 &I#)E'O%O$*
-un bilan* al iner"a*ei segmentare a pielii 6 +E'$A%OA$E,E*
-un bilan* al -O)A'E,O' +E.%A'E&
-un bilan* al #I#%E$/,/I ,I$-A%I)0
Modific#rile func*ionale sunt "izualizate printr-o 9imagine fantom#: a aceluiai bilan* cu a5utorul diferitelor culori (dup#
o scar# cromatic# adiacent#!, )n str;ns# rela*ie cu gradul de modificare patogen# biofizic# a structurii corespondente
1-2ra!ice lineare sau circulare care permit analiza sistemelor de reglare a organismului
-/n bilan al tuturor punctelor bioelectrice de acupunctur cu date precise asupra:
Meridianelor principale&
Meridianelor curioase&
Meridianelor tendino-musculare&
Meridianelor -0
'cesta reprezint# un diagnostic tiin*ific de m#sur#, unic )n lume, a meridianelor )n ansamblul acestora i nu prin puncte
precise (Metoda lui <oll!, care intereseaz# medicii acupunctorii
%ratamente :
(%rin scanarea a peste =>>> produse aflate in baza de date!
%roduse biofizice$
%rodusele M'IM ale firmei Medibio care reprezint# o modernizare pe baze tiin*ifice ale homeopatiei
i acupuncturii (biorezonanta!
?iorezonanta interna inclusa in program
Medicamente homeopatice clasice&
0ligo-elemente&
%uncte de acupunctur#
'uriculopunctura cu indicarea punctelor de influenta
<itaminele necesare in urma scanarii
3itoterapia&
3lorile lui ?ach
%osibilitatea de a e"alua actiunea unui remediu imediat dupa administrare direct prin repetarea
scanarii
@n diagnostic al probabilit#*ii
0rganic
An func*ie de dezechilibrele biochimice (p, i consum de oxigen! ale diferitelor zone
?ioelectric
(are determin# "alorile a B> centre de reglare bioelectric# (cha4re! si "alorile pe meridiane
3iziologic
An func*ie de zonele atinse din punct de "edere electric
%osibiltatea de a aprecia in timp rezultatele terapeutice prin compararea rezultatelor
O diet personalizat
alimente recomandate
alimente contraindicate
Indicate pe baza proprietatilor alcalinizante sau acidifiante
+ispozitiv medical certi!icat de $inisterul #anatatii si -amiliei
Importator si distribuitor e3cusiv pentru 'omania:
+( C@'1/ME. +R-
(lu5-1apoca
+tr?arto4 ?ela 1r2>
/el >D8E F7GG28, >D8E ED7=G=, Mobil$ >GEE 8=B8ED& >G==
HHHmedicina-cuanticaro
infoImedicina-cuanticaro