Sunteți pe pagina 1din 34

ORDIN nr.

562 din 20 octombrie 2003


pentru aprobarea Reglementrii tehnice "Metodologie de elaborare i coninutul-cadru al
documentaiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ"
EMITENT: M!"!#$%RU& $R'"#P(R$UR!&(R) *("#$RU*+!!&(R ,! $UR!#MU&U!
PUBLICT !N: M("!$(RU& (-!*!'& nr. /01 din // 2ebruarie 0334
5n temeiul pre6ederilor art. 0 pct. 74) 71) 41 i 48 i ale art. 1 alin. (4 din 9otr:rea
;u6ernului nr. <43=0337 pri6ind organizarea i 2uncionarea Ministerului $ransporturilor)
*onstruciilor i $urismului)
a6:nd >n 6edere pre6ederile 9otr:rii ;u6ernului nr. 037=0337 pentru aprobarea Regulamentului
pri6ind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli a2erente acti6itii de reglementare >n
construcii) urbanism) amenajarea teritoriului i habitat) precum i a "ormelor metodologice pri6ind
criteriile i modul de alocare a sumelor necesare unor lucrri de inter6enie >n prim urgen la
construcii 6ulnerabile i care prezint pericol public i ale (rdinului ministrului lucrrilor
publice) transporturilor i locuinei nr. 140=0337 pentru aprobarea Metodologiei pri6ind iniierea)
programarea) achiziia) elaborarea) a6izarea) aprobarea i 6alori2icarea reglementrilor tehnice i a
rezultatelor acti6itilor speci2ice >n construcii) amenajarea teritoriului) urbanism i habitat)
a6:nd >n 6edere '6izul nr. ? din 01 2ebruarie 0337 al *omitetului tehnic de specialitate nr. 7)
ministrul transporturilor) construciilor i turismului emite urmtorul ordin@
'R$. /
#e aprob Reglementarea tehnic "Metodologie de elaborare i coninutul-cadru al documentaiilor
de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ") pre6zut >n aneAaB care 2ace parte integrant
din prezentul ordin.
'R$. 0
Prezentul ordin se public >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !.
--------------
B 'neAa se public ulterior >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis >n a2ara
abonamentului i se poate achiziiona de la *entrul pentru relaii cu publicul al Regiei 'utonome
"Monitorul (2icial") Cucureti) os. Panduri nr. /.
p. Ministrul transporturilor) construciilor i turismului)
$raian Panait)
secretar de stat
Cucureti) 03 octombrie 0337.
"r. 1?0.
'"%D'
R%;&%M%"$'R% $%9"!*E
pri6ind "Metodologia de elaborare i coninutul-cadru al
documentaiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ"
!magine
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - !mag/
M%$(F(&(;!' F% %&'C(R'R% ,! *("+!"U$U&-*'FRU '&
F(*UM%"$'+!!&(R F% URC'"!#M P%"$RU Z("%
*("#$RU!$% PR($%G'$% (PUZ
Preambul
Pentru o lung perioad) >n Rom:nia) bunuri imobile de 6aloare aparin:nd patrimoniului cultural
naional) precum i cadrul natural >n care au 2ost concepute i au 2uncionat) au 2ost supuse unui
regim de eAploatare distorsionat) pornind de la neglijare i degradare) p:n la distrugere.
5n momentul de 2a) cauze naturale) dar i e2ectul necontrolat al 6ieii sociale i economice
amenin >n continuare bunurile menionate) 2apt ce oblig la acordarea unei atenii programate i
2undamentate aciunilor de conser6are integrat a acestora. 5ntr-un ast2el de conteAt) apare ca
indispensabil identi2icarea i delimitarea zonelor construite protejate. %le reprezint obiecti6e de
interes public) remarcabile din punct de 6edere arhitectural) urbanistic) arheologic) artistic)
religios) social) tiini2ic) tehnic sau al peisajului cultural i au un rol important >n pstrarea
memoriei culturale.
5n acelai timp) este necesar acceptarea 2aptului c inter6eniile >n zonele construite protejate
trebuie s urmeze un curs logic) 6iz:nd >nelegerea primatului interesului cultural naional asupra
celui conjunctural local. 'ceasta presupune corelarea politicilor i strategiilor naionale) zonale i
locale re2eritoare la protecia i punerea >n 6aloare a patrimoniului construit i natural i la
dez6oltarea durabil) cu politica general de dez6oltare spaial) respecti6 cu aciunea autoritilor
publice) a operatorilor economici i a actorilor sociali. Fe aceea) >n concordan cu documente i
legislaii adoptate i utilizate pe plan internaional >n legtur cu protecia) conser6area i
dez6oltarea ariilor=sectoarelor cu 6alori de patrimoniu) elaborarea prezentei reglementri reprezint
demersul de stabilire a unui coninut cadru minimal i a unei metodologii de >ntocmire a
documentaiilor de urbanism pentru zone construite protejate) >nglobatoare de monumente) ansambluri i
situri) >n con2ormitate cu pre6ederile &egii nr. 1=0333 pri6ind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naional - #eciunea a !!!-a - zone protejate.
P&'"U& F% 'M%"'G'R% ' $%R!$(R!U&U! "'+!("'& #%*+!U"%' a !!!-a - Z("% PR($%G'$% (Z("% *("#$RU!$%
--------------
"($E(*$*%
!maginea pri6ind P&'"U& F% 'M%"'G'R% ' $%R!$(R!U&U! "'+!("'& #%*+!U"%' a !!!-a - Z("% PR($%G'$%
(Z("% *("#$RU!$%) se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie
0334. - (' se 6edea imaginea asociat - Plan
/. ;%"%R'&!$E+!
/./. *adrul normati6
'R$. /
Fintre principalele acte normati6e speci2ice sau complementare domeniilor cu implicaii asupra
dez6oltrii zonelor nominalizate ca zone construite protejate se iau >n considerare@
B *odul ci6il
B &egea nr. 1=0333 pri6ind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional - #eciunea a
!!!-a - zone protejate
B &egea nr. 713=033/ pri6ind amenajarea teritoriului i urbanismul
B &egea nr. 400=033/ pri6ind protejarea monumentelor istorice) cu modi2icrile ulterioare
B &egea nr. 41/=0330 pentru rati2icarea *on6eniei europene a peisajului) adoptat la -lorena la
03 octombrie 0333
B &egea nr. 13=/88/ pri6ind autorizarea eAecutrii lucrrilor de construcii) republicat) cu
modi2icrile ulterioare
B &egea 2ondului 2unciar nr. /H=/88/) republicat) cu modi2icrile ulterioare
B &egea administraiei publice locale nr. 0/1=033/) cu modi2icrile ulterioare
B &egea nr. 14=/88H pri6ind circulaia juridic a terenurilor
B &egea nr. 77=/884 pri6ind eAproprierea pentru cauz de utilitate public
B &egea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. <=/88?) cu modi2icrile ulterioare
B &egea nr. /3=/881 pri6ind calitatea >n construcii) cu modi2icrile ulterioare
B &egea proteciei mediului nr. /7<=/881) republicat) cu modi2icrile ulterioare
B (rdonana ;u6ernului nr. 47=0333 pri6ind protecia patrimoniului arheologic i declararea unor
situri arheologice ca zone de interes naional) aprobat cu modi2icri prin &egea nr. 7<H=033/) cu
modi2icrile ulterioare
B (rdonana ;u6ernului nr. 4<=0333 pri6ind stabilirea unor msuri de protecie a monumentelor
istorice care 2ac parte din &ista patrimoniului mondial) aprobat i modi2icat prin &egea nr.
1?4=033/
B (rdonana ;u6ernului nr. 4<=/884 pri6ind aprarea >mpotri6a dezastrelor) aprobat prin &egea nr.
/04=/881) cu modi2icrile ulterioare
B 9otr:rea ;u6ernului nr. 101=/88? pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism)
republicat
B ;hidul cuprinz:nd precizri) detalieri i eAempli2icri pentru elaborarea i aprobarea
regulamentelor locale de urbanism de ctre consiliile locale) aprobat prin (rdinul ministrului
lucrrilor publice i amenajrii teritoriului nr. H3="=/88?
B 9otr:rea ;u6ernului nr. <07=0330 pri6ind >n2iinarea *omisiei interministeriale pentru zone
construite protejate.
'R$. 0
Pre6ederile prezentei reglementri tehnice se aplic) >n principal) >n cazul elaborrii) a6izrii
i aprobrii planurilor urbanistice pentru zonele construite protejate (denumite >n continuare PUZ*P
i a regulamentelor urbanistice a2erente) >n urmtoarele uniti administrati6-teritoriale de baz@
- oraeI
- comune.
/.0. #copuri i obiecti6e ale planurilor urbanistice pentru zone construite protejate (PUZ*P
'R$. 7
5n con2ormitate cu articolul 1 alin. (7 din &egea nr. 1=0333 pri6ind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naional - #eciunea a !!!-a zone protejate) documentaiile de urbanism i
regulamentele a2erente se 6or >ntocmi >n scopul@ "instituirii zonelor protejate i 6or cuprinde msuri
necesare de protecie i conser6are a 6alorilor de patrimoniu cultural naional din respecti6ele
zone".
'R$. 4
Fup aprobare) planul urbanistic pentru zona construit protejat (PUZ*P i regulamentul a2erent
sunt opozabile >n justiie. PUZ*P reprezint o documentaie urbanistic ce 2urnizeaz regulile i
procedurile de instituire) protecie i gestionare a zonelor protejate de importan naional i de
importan local.
'R$. 1
(biecti6ele principale ale planurilor urbanistice pentru zone construite protejate sunt@
B e6idenierea rolului de catalizator al zonelor respecti6e pentru dez6oltarea urban) teritorial
i regionalI
B asigurarea continuitii 2izice) 2uncionale i spirituale a cadrului construit din localiti
i stimularea interesului economic i cultural pentru utilizarea acestuiaI
B protejarea i punerea >n 6aloare a monumentelor istorice) a zonelor arheologice i a
ansamblurilor arhitecturale i urbanistice deosebite) precum i a conteAtului i caracteristicilor
care contureaz semni2icaia lor istoric.
'R$. ?
Focumentaiile i regulamentele 6or a6ea >n 6edere@
B stabilirea direciilor i prioritilor de dez6oltare logic a zonelor luate >n considerare)
raportate la dez6oltrile localitilor >n ansamblul lorI
B reglementarea modului de utilizare a terenurilor cuprinse >n perimetrele zonelor respecti6eI
B stabilirea condiiilor de realizare i con2ormare a construciilor i amenajrilor urbanistice
pe ariile respecti6e.
'R$. <
Realizarea propunerilor de dez6oltare reglementate prin PUZ*P se 2ace) dup aprobarea
documentaiei) >n 2uncie de posibiliti) din 2ondurile pre6zute din bugetele unitilor teritorial-
administrati6e de baz) >n corelare cu 2ondurile alocate de la bugetul statului sau din bugetele unor
persoane juridice sau 2izice.
Crao6
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - Craso6
$:rgo6ite
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - $argo6
/.7. Relaionarea planului urbanistic pentru zone construite protejate cu alte documentaii
urbanistice
'R$. H
5n raport cu logica succesiunii di2eritelor documentaii urbanistice) se iau >n considerare
urmtoarele@
JK >n planurile urbanistice generale ale localitilor se procedeaz la delimitarea primar a
zonelor construite protejate (e6ideniate ca uniti teritoriale de re2erin) obligaia elaborrii
PUZ*P 2iind >nscris >n regulamentul local de urbanism a2erent PU;I
JK planurile urbanistice pentru zone construite protejate (PUZ*P au la baz planurile de
delimitare de2initi6 a zonelor i de in6entariere a monumentelor istoriceI
JK zonele protejate pot conine sau nu elemente protejateI >n momentul instituirii zonelor
protejate care conin monumente istorice) zonele de protecie ale 2iecrui monument se >nglobeaz >n
acesteaI
JK pre6ederile unui PUZ*P aprobat se preiau >n planurile urbanistice generale care se
reactualizeaz ulterior i se detaliaz >n planuri urbanistice de detaliu (PUFI
JK pre6ederile PUZ*P aprobat suspend orice pre6ederi ale altor planuri zonale care cuprind
integral sau parial aceste arii) elaborate anterior declarrii zonelor construite protejateI
JK documentaiile pentru zone construite protejate pot determina) anterior proiectelor
operaionale o serie de alte proiecte i documentaii pre-operaionale (de pre2ezabilitate) tehnice)
2inanciare) de marLeting urban) de relotizri) regrupri) eAproprieri etc.
Crila - #tudiu de reno6are a zonei centrale
--------------
"($E(*$*%
!maginea ce reprezint oraul "Crila - #tudiu de reno6are a zonei centrale") se gsete >n
Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334. - (' se 6edea imaginea
asociat - Craila
#ighioara
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - #ighis
'R$. 8
5n perioada de la iniierea i p:n la aprobarea PUZ*P) toate certi2icatele de urbanism i
autorizaiile de construire eliberate 6or conine condiii tehnice i economice con2orme cu
pre6ederile planului urbanistic general >n 6igoare al oraului sau comunei) precum i precizri
pri6ind 6alabilitatea lor p:n la 2inalizarea i aprobarea PUZ*P (dac perioada respecti6 este mai
mic dec:t termenul legal de 6alabilitate al documentelor eliberate.
5n cazul >n care planurile urbanistice generale pre6d) pe toat supra2aa zonelor construite
protejate (delimitate ca uniti teritoriale de re2erin sau pe sectoare ale acestora) interdicii
de construire) atribuirea documentelor necesare autorizrii construirii se 6a limita la eliberarea de
certi2icate de urbanism pentru 6:nzare-cumprare) speci2icarea condiiilor economice i tehnice pentru
acestea i eliberarea autorizaiilor de construire urm:nd a 2i 2cut dup aprobarea PUZ*P.
Pentru zonele construite protejate de dimensiuni mari se 6or stabili) dup caz) prin consens >ntre
bene2iciar i elaborator) necesitile de etapizare a elaborrii i aprobrii PUZ*P) >n 6ederea
asigurrii dez6oltrii spaiale 2luente a localitii creia >i aparine zona.
'R$. /3
5n momentul >nceperii elaborrii PUZ*P) baza de date re2eritoare la situaia eAistent 6a include
e6idena tuturor certi2icatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire eliberate p:n la acea
dat. %6idena documentelor 6a 2i pus la dispoziia elaboratorului de ctre ser6iciul de specialitate
al *onsiliului local al oraului sau al comunei pe teritoriul creia se a2l zona 6izat i 6a 2i
ataat ca aneA la piesele scrise ale PUZ*P.
/.4. *ondiii de elaborare a planurilor urbanistice pentru zone construite protejate
'R$. //
5ntocmirea documentaiilor urbanistice pentru zone construite protejate impune@
B redactarea pe un suport topogra2ic i cadastral actualizatI
B o documentare compleA pe teren i >n baze de date pentru >ntocmirea studiilor de 2undamentare
(istorice) arheologice) urbanistice) antropologice) arhitecturale) economice) tehnice) etc.I
B elaborarea propunerilor de dez6oltare >n con2ormitate cu programe naionale i internaionale de
conser6are=6alori2icare a patrimoniului i cu programe de dez6oltare localI
B cooperarea >ntre bene2iciar) elaborator) organisme ale administraiei locale i centrale
interesate) organizaii non-gu6ernamentale etc.
(radea
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - (radea
Cucureti
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - Cucur/
0. F%&!M!$'R%' Z("%&(R *("#$RU!$% PR($%G'$%
0./. $ipul i natura 6alorilor care trebuie protejate. Fe2inire
'R$. /0
%lementele construite protejate de legislaia rom:n sunt) >n ordinea importanei@
B monumente istorice@
- monumente >nscrise >n &ista patrimoniului mondial cultural (M&PMI
- monumente propuse pentru >nscriere >n &ista patrimoniului mondial cultural (Mp&PMI
- 6alori de patrimoniu cultural de interes naional (MP*!"I
- situri arheologice declarate ca zone de interes naional (#'!"I
- monumente istorice clasate >n grupele ' i C (monumente) ansambluri) situri (M!.
B zone construite protejate
- zona de protecie a M&PM i Mp&PM (delimitat con2orm studiilor de specialitate (ZPM&PMI
- zone protejate construite de interes naional (ZP*!"I
- zone protejate construite (ZP*I
- zone de interes arheologic prioritar (delimitate con2orm studiilor de specialitate pentru #'!"
(Z!'PI
- zone de protecie ale monumentelor istorice (ZPM!.
'R$. /7
Principalele "categorii de bunuri imobile) construcii i terenuri situate pe teritoriul Rom:niei)
proprieti ale statului rom:n) semni2icati6e pentru cultura i ci6ilizaia naional i uni6ersal"
sunt monumentele istorice. *on2orm &egii nr. 400=033/ pentru protejarea monumentelor istorice se
stabilesc urmtoarele categorii de monumente istorice) bunuri imobile situate subteran) suprateran sau
subac6atic@ monument) ansamblu i sit. *on2orm aceleiai legi ele se de2inesc dup cum urmeaz@
a. Monument@ construcie sau parte de construcie) >mpreun cu instalaiile) componentele
artistice) elementele de mobilare interioar sau eAterioar care 2ac parte integrant din acesta)
precum i lucrrile artistice comemorati6e) 2unerare) de 2or public) >mpreun cu terenul a2erent
delimitat topogra2ic) care constituie mrturii cultural-istorice semni2icati6e din punct de 6edere
arhitectural) arheologic) istoric) artistic) etnogra2ic) religios) social) tiini2ic sau tehnic.
b. 'nsamblu@ grup coerent din punct de 6edere cultural) istoric) arhitectural) urbanistic ori
muzeistic de construcii urbane sau rurale care >mpreun cu terenul a2erent 2ormeaz o unitate
delimitat topogra2ic ce constituie o mrturie cultural-istoric semni2icati6 din punct de 6edere
arhitectural) arheologic) istoric) artistic) etnogra2ic) religios) social) tiini2ic sau tehnic.
c. #it@ teren delimitat topogra2ic) cuprinz:nd acele creaii umane >n cadrul natural care sunt
mrturii cultural-istorice semni2icati6e din punct de 6edere arhitectural) arheologic) istoric)
artistic) etnogra2ic) religios) social) tiini2ic) tehnic sau al peisajului cultural.
'R$. /4
5n con2ormitate cu &egea nr. 41/=0330 pentru rati2icarea *on6eniei %uropene a Peisajului)
adoptat la -lorena la 03 octombrie 0333 i semnat i de Rom:nia) se 6a lua >n considerare de2iniia
peisajului dup cum urmeaz@
"Peisajul desemneaz o parte de teritoriu perceput ca atare de ctre populaie) al crui caracter
este rezultatul aciunii i interaciunii 2actorilor naturali i=sau umani" Ncap. ! art. / lit. aO.
$otodat) se 6a lua >n considerare c "protecia peisajului cuprinde aciunile de conser6are i
meninere a aspectelor semni2icati6e sau caracteristice ale unui peisaj) justi2icate prin 6aloarea sa
patrimonial deri6at din con2iguraia natural i=sau de inter6enia uman" Ncap. ! art. / lit. dO.
Cucureti
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - Cucur0
#ibiu
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - #ibiu
0.0. Zone de protecie ale monumentelor istorice. Fe2inire.
'R$. /1
"Pentru 2iecare monument istoric se instituie zona sa de protecie prin care se asigur
conser6area integrat a monumentului istoric i a cadrului su construit sau natural." Nart. H alin.
(/ din &egea nr. 400=033/ pri6ind protejarea monumentelor istoriceO
Zona de protecie) constituit ca un teren 2ormat din parcele cadastrale situate >n jurul
monumentului) asigur perceperea nealterat a acestuia. 5n zona de protecie se instituie ser6ituile
de utilitate public i reglementrile de construire pentru@
- pstrarea i ameliorarea cadrului natural al monumentului prin >nlturarea sau diminuarea
2actorilor poluani de orice naturI
- pstrarea i ameliorarea cadrului arhitectural-urbanistic al monumentului prin aprobarea i
supra6egherea construiriiI
- pstrarea i 6alori2icarea potenialului arheologic
0.7. Zone protejate. Zone construite protejate. Fe2inire.
'R$. /?
*on2orm art. / alin (0 din &egea nr. 1=0333) acestea se de2inesc dup cum urmeaz@
"Zone naturale sau construite) delimitate geogra2ic i=sau topogra2ic) care cuprind 6alori de
patrimoniu natural i=sau cultural i sunt declarate ca atare pentru atingerea obiecti6elor speci2ice
de conser6are a 6alorilor de patrimoniu."
$ipurile de zone protejate deri6 din natura i gruparea 6alorilor coninute) din speci2icul i
din >ncadrarea juridic a acestora@
B determinate de un monument istoric=monument al naturii i zona de protecie a2erentI
B determinate de un ansamblu istoric sau sit istoric=arie natural sau sit natural i zona de
protecie a2erentI
B determinate de o sum de elemente care necesit protecie i se constituie >ntr-o supra2a
protejat (centre i zone istorice urbane sau rurale) ci de comunicaie) alte amenajri
6aloroase=rezer6aii naturale.
'R$. /<
Zonele construite protejate reprezint zone din teritoriul administrati6 al oraelor i comunelor
>n care construciile) cadrul natural i acti6itile umane prezint caliti (istorice a cror
protejare reprezint un interes public. 'ceste zone se de2inesc i se delimiteaz prin studii
istorice) arhitecturale) urbanistice) peisagistice) etc. i prin planuri urbanistice ale zonelor
construite protejate) integratoare ale acestora. %le se instituie prin hotr:ri ale *onsiliilor locale
i se protejeaz prin aciunea acestora i a celorlali protectori legali.
'R$. /H
Zonele construite protejate instituite >n jurul unor monumente istorice acoper toate categoriile
de monumente) ansambluri i situri arheologice) istorice) arhitecturale) artistice) peisagistice)
indi2erent de poziia lor >n teritoriile oraelor i comunelor i de poziia lor pe teren (la
supra2aa solului) subterane sau subac6atice.
Fup natura interesului public) aceste zone protejate construite pot 2i@
B de interes naional (dac sunt generate de un monument istoric clasat >n grupa 6aloric '
("monumente istorice de 6aloare naional i uni6ersal"I
B de interes local (dac sunt generate de un monument istoric clasat >n grupa 6aloric C
("monumente istorice reprezentati6e pentru patrimoniul cultural local".
'ceste tipuri de zone protejate se instituie prin hotr:ri ale *onsiliilor &ocale) a6:nd la baz
documentaii de urbanism.
5n cazul >n care asupra unei zone protejate) organisme internaionale instituie (la propunerea
statului rom:n o protecie internaional) zona se poate considera de interes internaional (eA.@
U"%#*( - &ista patrimoniului mondial) natural i cultural. Protecia internaional se poate
institui) de asemenea) din o2iciu) 2r consultarea statelor (eA.@ U"%#*( - &ista monumentelor >n
pericol.
*etatea #ighioarei - Realizarea spaii publice
--------------
"($E(*$*%
!maginea ce reprezint "*etatea #ighioarei - Realizarea spaii publice") se gsete >n Monitorul
(2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334. - (' se 6edea imaginea asociat -
*etP#igh
'R$. /8
Zonele construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului construit se compun din
totalitatea bunurilor imobile care necesit protecie) >n 2uncie de natura obiectului proteciei pot
2i@
B centre istoriceI
B zone istorice.
Zonele protejate instituite pentru protejarea patrimoniului urban sau rural nu conin >n mod
obligatoriu imobile clasate ca monumente istorice.
'ceste tipuri de zone protejate se stabilesc prin hotr:ri ale *onsiliilor judeene sau locale)
a6:nd la baz documentaii de amenajarea teritoriului (P'$G sau de urbanism (PU; Q R&U i se
instituie prin 9otr:ri ale *onsiliilor locale) pe baza documentaiilor de urbanism (PUZ*P Q R&U.
0.4. Felimitarea zonelor construite protejate
'R$. 03
5n cazul zonei construite protejate instituite >n jurul unui monument istoric) aceasta cuprinde
monumentul) ansamblul sau situl clasate) >mpreun cu zona de protecie a2erent.
#tabilirea supra2eelor acestor tipuri de zone are >n 6edere) >n ordine@
- #tabilirea bunurilor de patrimoniuI
- Felimitarea zonelor de protecie ale bunurilor clasateI
- Felimitarea zonei protejate generate de bunurile clasate ca >n6luitoare a tuturor zonelor de
protecie ale bunurilor de patrimoniu clasate.
'R$. 0/
5n cazul zonelor construite protejate instituite pentru protejarea patrimoniului construit)
acestea reprezint suma 6alorilor grupate care necesit protecie.
#tabilirea supra2eelor acestor tipuri de zone se realizeaz >n urmtoarele etape@
- #tudiul istoric general des2urat pe o arie mai mare pe care se presupune situarea zonei
construite protejateI
- Fe2inirea i delimitarea zonei construite protejateI
- #tudiul istoric zonal conin:nd o analiz compleA a elementelor componente i precizarea
6alorii lor) precum i propuneri pri6ind atitudinea 2a de acesteaI
- #tudiul urbanistic general) speci2ic planurilor urbanistice zonale (con2orm coninutului-cadru
i al metodologiei de elaborare a documentaiilor de urbanism) a6:nd ca principal scop determinarea
relaiei zonei protejate cu >ntregul organism urbanI
- *oncluzii asupra studiilor anterioare) concretizate >n delimitarea de2initi6 a zonei construite
protejate.
'R$. 00
Felimitarea zonelor construite protejate se 2ace pe limite eAistente de parcele i se recunoate
>n documentaia scris i desenat) 2ie prin menionarea numerelor potale sau cadastrale) 2ie prin
menionarea numelor proprietarilor) 2ie dup alte elemente reperabile pe teren (eA.@ maluri de ape)
linii electrice etc.
#ibiu
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - #ibiuP/
Rimetea 'lb
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - Rimitea
7. M%$(F(&(;!% F% %&'C(R'R% ' F(*UM%"$'+!!&(R F% URC'"!#M P%"$RU Z("% *("#$RU!$% PR($%G'$%
7./. 'bordarea dez6oltrii zonelor construite protejate >n documentaiile de urbanism.
'R$. 07
( politic de protejare urbanistic a 6alorilor de patrimoniu trebuie s se re2lecte >ntr-o
atitudine responsabil pri6ind delimitarea) declararea) gestionarea i dez6oltarea zonelor construite
protejate. %a trebuie s-i gseasc mijloacele de eAprimare la ni6elul documentaiilor de amenajare a
teritoriului i de urbanism) ca i al programelor i proiectelor deri6ate.
#e impune introducerea unei 6iziuni strategice asupra dez6oltrii zonelor luate >n considerare)
a6:nd >n 6edere rolul lor creati6 i >ntreprinztor. Fe aceea) la ni6elul documentaiilor de amenajare
a teritoriului i al planurilor urbanistice generale ale localitilor se 2ormuleaz politici i
concepte strategice de dez6oltare pentru teritorii sau organisme urbane integratoare i se iau decizii
compleAe de plani2icare teritorial i urban. 5n ceea ce pri6ete planul urbanistic pentru zona
construit protejat) acesta trebuie s reprezinte) >n egal msur) un instrument de control i unul
de dez6oltare. *a instrument de control) PUZ*P se 6a concretiza >n planuri i regulamente) iar ca
instrument de dez6oltare) PUZ*P) conceput i ca plan strategic) 6a asigura derularea politicilor
speci2ice p:n la transpunerea lor >n programe i proiecte i pre6izionarea suportului instituional)
2inanciar i uman.
#ibiu
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - #ibiuP0
7.0. %tapele de elaborare a PUZ*P
'R$. 04
Fe la iniiere p:n la aprobare) elaborarea planului urbanistic pentru zone construite protejate
implic parcurgerea de etape) dup cum urmeaz@
B !niierea elaborrii PUZ*P - aparine colecti6itii locale reprezentate prin *onsiliul local)
pe baza programului de dez6oltare urbanistic a localitii iniiat i aprobat de acesta.
!niiati6a elaborrii poate aparine i unor organisme ale administraiei centrale (ministere) >n
6ederea pregtirii i) respecti6) integrrii programului de 6alori2icare a zonelor sus-menionate >n
programe (campanii compleAe de re6italizare urban) interne sau internaionale) ca i unor
in6estitori particulari.
B !n2ormarea populaiei >n legtur cu iniiati6ele de elaborare a PUZ*P - se 2ace prin grija
iniiatorului.
!n2ormarea se 2ace prin a2iarea in2ormaiilor sau prin mass-media.
B Fesemnarea elaboratorului - se 2ace prin selecie) con2orm procedurilor legale.
B 5ntocmirea contractului - se 2ace de ctre elaborator) pe baza comenzii emitentului i conine
obligaiile prilor semnatare >n elaborarea i aprobarea PUZ*P. #e e6ideniaz termenele i 6alorile
2azelor decontabile i=sau di2erite clauze contractuale.
Fup semnarea contractului) elaboratorul PUZ*P poate >ncheia) la r:ndul lui) subcontracte de
elaborare cu alte uniti de proiectare sau cu persoane 2izice specializate >n domeniu.
B *onsultrile pe parcurs - reprezint o condiie obligatorie >n procedura de elaborare pentru
PUZ*P) prin care specialitii interesai i colecti6itatea local >i eAprim punctul de 6edere asupra
propunerilor enunate.
B Redactarea pieselor scrise i desenate >n 6ederea predrii documentaiei la bene2iciar - se
realizeaz con2orm termenilor din contract.
B *onsultarea populaiei cu pri6ire la propunerile PUZ*P - se realizeaz prin grija
bene2iciarului) >n cadrul unor eApoziii sau prin mass-media.
B 'cordurile i a6izele asupra PUZ*P - se emit de ctre organele abilitate prin lege i sunt
obligatorii pentru de2initi6area i aprobarea documentaiei. 'cordurile i a6izele se emit 2r
perceperea unor taAe) p:n >n 73 de zile de la depunerea cererii. (dat cu predarea documentaiilor
pentru a6ize) lucrarea poate 2i decontat) cu obligaia elaboratorului de a introduce obser6aiile din
a6ize i acorduri) acceptate de ctre bene2iciar.
B 'probarea PUZ*P - se 2ace ulterior obinerii acordurilor i a6izelor) prin 9otr:rea *onsiliului
judeean.
Fesene de 2aade realizate dup rele6eu - elemente de 2undamentare pentru regulament PUZ*P
--------------
"($E(*$*%
!maginea ce reprezint "Fesene de 2aade realizate dup rele6eu - elemente de 2undamentare pentru
regulament PUZ*P") se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie
0334. - (' se 6edea imaginea asociat - Fesene
7.7. Modul de prezentare al PUZ*P
'R$. 01
Piesele desenate se 6or redacta) pe c:t posibil) >n culori i semne con6enionale standardizate.
%le 6or putea cuprinde) dup caz i alte indicaii gra2ice) culori i simboluri necesare eAplicitrii
anumitor situaii sau idei particularizate.
5n aneAa 4 la prezentul document se prezint legenda corespunztoare planului de reglementri
urbanistice a2erent PUZ*P. ( parte a culorilor i semnelor con6enionale din legend care se re2er la
ilustrarea elementelor ce de2inesc 2ondul eAistent natural i construit se regsesc i >n planul de
analiz a situaiei eAistente i de e6ideniere a dis2uncionalitilor. 'cest document gra2ic se
completeaz cu alte indicaii care susin o eAplicitare corespunztoare.
Planurile de coordonare a reelelor tehnico-edilitare i cele care conin obiecti6ele de utilitate
public se redacteaz >n culorile i semnele con6enionale corespunztoare legendelor documentelor
gra2ice a2erente coninutului-cadru al documentaiilor de urbanism.
7.4. '6izarea PUZ*P
'R$. 0?
#olicitarea a6izelor=acordurilor se 2ace >n momentul realizrii unui consens pri6ind propunerile
i reglementrile din PUZ*P >ntre bene2iciar i elaborator.
'6izele-acordurile necesare aprobrii PUZ*P sunt) >n general) de dou categorii@
- '6ize-acorduri emise de organisme centrale interesate
- '6ize-acorduri emise de organisme teritoriale interesate
RK Fintre emitenii a6izelor=acordurilor organismelor centrale interesate se menioneaz@
B Ministerul $ransporturilor) *onstruciilor i $urismului
B Ministerul *ulturii i *ultelor
B alte organisme centrale (dup caz) >n 2uncie de speci2icul 6alorilor incluse
5n timpul elaborrii documentaiei este necesar consultarea periodic a reprezentanilor >n
teritoriu ai instituiilor ce sunt desemnate >n 6ederea emiterii de a6ize=acorduri.
RK Fintre emitenii a6izelor=acordurilor organismelor teritoriale interesate se menioneaz@
B *onsiliul local) ca autoritate public local i gestionar al terenurilor i garant al
respectrii condiiilor de con2ormare i realizare a construciilorI
B *onsiliul judeean) ca autoritate public de coordonare a acti6itii de amenajare a
teritoriului i de urbanism din cadrul judeului (pentru a6izul unicI
B alte organisme teritoriale interesate al cror a6iz=acord) inclus >n a6izul unic al *onsiliului
judeean) se emite pe baza documentaiei speci2ice) >naintate >n prealabil organismului emitent.
7.1. 'probarea PUZ*P
'R$. 0<
Pe baza documentaiei PUZ*P de2initi6ate >n urma a6izelor=acordurilor obinute) *onsiliul judeean
aprob lucrarea prin 6otul majoritar al consilierilor. 'ctul scris de aprobare al PUZ*P i Regulament
a2erent este 9otr:rea *onsiliului judeean. #e eAcepteaz de la aceast regul PUZ*P pentru zonele ce
conin monumente incluse >n &ista Patrimoniului Mondial i care se a2l pe &ista indicati6 promo6at
de U"%#*() ale cror documentaii se aprob de ctre ;u6ernul Rom:niei.
7.?. 'plicarea i actualizarea PUZ*P
'R$. 0H
Prin actul de aprobare a planului urbanistic pentru zona construit protejat i a regulamentului
a2erent se con2er documentaiei putere de aplicare) constituindu-se ca temei juridic >n 6ederea
realizrii programelor de dez6oltare urbanistic) precum i a autorizrii construciilor.
'R$. 08
5n cazul schimbrii datelor de tem ce au stat la baza PUZ*P aprobat) acesta se actualizeaz)
urm:nd acelai circuit de elaborare - a6izare - aprobare ca la PUZ*P iniial.
P&'" URC'"!#$!* Z("'& - Z("E PR($%G'$E *U M'&('R% !#$(R!*E - R%;&%M%"$ER!
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - PlanPurb
#ighioara - (raul de Gos
Posibiliti de inter6enie
--------------
"($E(*$*%
!maginea ce reprezint "#ighioara - (raul de Gos - Posibiliti de inter6enie") se gsete >n
Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334. - (' se 6edea imaginea
asociat - #ighPoj
Cucureti
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - Cucur7
!ai
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - !asiP/
#ibiu
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - #ibiuP7
*raio6a
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - *raio6a
#ibiu
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - #ibiuP4
4. *("+!"U$U&-*'FRU '& F(*UM%"$'+!!&(R F% URC'"!#M P%"$RU Z("% *("#$RU!$% PR($%G'$% (PUZ*P
'. P!%#% #*R!#%
RK Molumul ! - Memoriu general
Memoriul 6a a6ea urmtorul coninut@
B -oaie de gard) conin:nd titlul i numrul de contract al lucrrii) >nsemnele unitii
elaboratoare) semnturi i data.
B *uprinsul memoriului@
/. !"$R(FU*%R%
/./. Fate de recunoatere a documentaiei
- Fenumirea lucrrii
- Cene2iciar
- Proiectant general
- #ubproiectani) colaboratori
- Fata elaborrii
/.0. #copul i obiecti6ele planului urbanistic pentru zona construit protejate
0. F%&!M!$'R%' Z("%! *("#$RU!$% PR($%G'$%
0./. Gusti2icarea iniierii demersului de instituire a zonei construite protejateI cadrul
legislati6-normati6
0.0. #tudiul istoric general (stabilirea e6enimentelor) 2aptelor i urmrilor acestora care au
condus la con2igurarea actual a localitii) zonei) construciilor - '"%D' /) '"%D' 0
0.7. Fe2inirea=delimitarea zonei construite protejate pe baza utilizrii criteriilor de de2inire
(stabilirea supra2eei de mani2estare a criteriilor (istorice) urbanistice) 2uncionale) de
6izibilitate) etc.) decelarea calitii di2eritelor componente ale zonei) delimitarea zonei istorice
protejate - '"%D' /
0.4. #tudiul istoric zonal cu precizarea 6alorii elementelor componente - '"%D' 7
0.1. #inteza etapelor parcurse prin stabilirea atitudinii 2a de elementele componente ale zonei
- '"%D' 7
7. #$UF!U URC'"!#$!* #P%*!-!* P%"$RU F(*UM%"$'+!! URC'"!#$!*% Z("'&% *U *'R'*$%R!Z'R%' #!$U'+!%!
Z("%! ,! ' R%&'+!%! Z("E-&(*'&!$'$%
7./. Prezentarea studiilor i a6izelor anterioare elaborrii PUZ*P
7.0. 'naliza >ncadrrii zonei >n intra6ilanul oraului sau comunei) con2orm PU;@
B >ncadrare >n planul unitii administrati6-teritoriale) respecti6 al intra6ilanului eAistent
B elemente caracteristice rezultate din PU; (populaie) acti6iti) dotri) amenajri) echipare
tehnic
B propuneri de organizare 2uncional a zonei con2orm PU; (inclusi6 ponderea zonei >n bilanul
teritorial
B e6idenierea obiecti6elor de interes public pre6zute con2orm PU;
7.7. Fis2uncionaliti i constr:ngeri eAistente (naturale) construite) proiectate) etc.
7.4. #inteza ierarhizrii 6alorice a 2ondului arhitectural-urbanistic >n 2uncie de calitatea
estetico-ambiental) 2uncional i a potenialului socio-economic.
7.1. Precizarea limitei zonei construite protejate.
4. '&$% #$UF!! F% -U"F'M%"$'R% conin:nd propuneri de con2irmare sau de modi2icare a pre6ederilor
PU; >n limitele zonei protejate (pri6ind organizarea 2uncional i zoni2icarea pe uniti teritoriale
de re2erin. %le constituie) totodat) baza de stabilire a 2unciunilor care pot 2i >nlturate)
>nlocuite sau adugate) a condiiilor de construire (geotehnice) de mediu natural sau de mediu
construit) a modului de construire i a aspectelor deri6ate (proprietate) 2iscalitate) preuri de
6:nzare a imobilelor) etc.
- probleme de tra2ic i aspecte coneAe (pa6aj) semnalizare) etc.
- probleme de echipri edilitare
- date demogra2ice i socio-economice pri6ind@ e6oluia populaiei) structura demogra2ic i
socio-ocupaional) mobilitatea populaiei) etc.
- probleme de marLeting urban
- probleme de management urban
1. PR(PU"%R! F% F%ZM(&$'R% Z("'&E
1./. Propuneri pri6ind atitudinea 2a de esutul urban cu toate componentele sale (parcelar)
tram stradal) 6olume construite) spaii libere concretizat >n@ protejare) conser6are) punere >n
6aloare) demolare) completare) schimbri de utilizare
1.0. Propuneri pri6ind rezol6ri ale circulaiilor carosabile) staionrilor) circulaiilor
pietonale (cu meniunea c unul din obiecti6ele eseniale ale conser6rii calitii zonelor protejate
const >n meninerea nealterat a spaiilor strzilor) strduelor) pieelor) piaetelor i pasajelor)
ameliorarea circulaiei >n ast2el de zone 2iind 2cut numai printr-o mai bun organizare general a
circulaiei
1.7. Propuneri de racordri ale reelelor tehnico-edilitare
1.4. Propuneri pri6ind pre6ederile din regulament) di2ereniate pe uniti teritoriale de
re2erin i=sau subdi6iziuni ale acestora
1.1. Cilan teritorial
1.?. 'nalize costuri-bene2icii (sub aspect economic i social
1.<. Propuneri de iniiere a unor planuri urbanistice de detaliu) programe i proiecte deri6ate i
pre6iziuni pri6ind suportul implementrii lor (cadrul legal) cadrul instituional) mijloace
2inanciare) resurse umane.
(bser6aie@ piesele scrise pot 2i >nsoite de gra2ice) scheme eAplicati6e) diagrame) etc.
'neAe la memoriu
- tema program) a6ize=acorduri obinute pe parcurs) etc.
- e6idena certi2icatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire eliberate p:n la data
>nceperii elaborrii PUZ*PI
- actul o2icial de stabilire a concluziilor consultrii populaiei i aneAele justi2icati6e.
RK Molumul !! - Regulament
Regulamentul reprezint o pies de baz >n aplicarea PUZ*P ale crui prescripii sunt obligatorii
pentru autorizarea realizrii construciilor pe >ntreaga supra2a a zonei.
Regulamentul este structurat dup cum urmeaz@
!. Fispoziii generale@
- aria de aplicare a regulamentului
- alte prescripii complementare care pot aciona simultan cu regulamentul
- di6izarea >n uniti teritoriale de re2erin (U$R i alte subuniti (dup caz
- alte condiionri (a6ize suplimentare
- de2inire P($ i *U$
!!. Fispoziii aplicabile >n zon
- unitatea de re2erin i caracterul acesteia
RK "atura ocuprii i utilizrii terenului
/. ocuparea i utilizarea terenului (construcii eAistente protejate) construcii eAistente
neprotejate) spaii neconstruite protejate
0. tipuri admise de ocupare i utilizare
7. tipuri interzise de ocupare i utilizare
4. condiionri di6erse (6estigii arheologice probabile i protecii 2a de poluare i alte
riscuri
RK *ondiii de ocupare a terenului
/. caracteristici ale parcelelor (2orm) mrime) dimensiuni) decli6iti
0. implantarea construciilor >n raport cu cile de circulaie
7. implantarea construciilor >n raport cu limitele separatoare ale parcelelor
4. implantarea construciilor unele >n raport cu altele pe aceeai parcel
1. P($
?. >nlimea construciilor
<. aspectul eAterior al cldirilor
H. accese i circulaii
8. staionri i pa6aje
/3. echipare cu reele tehnico-edilitare
//. spaii libere i spaii plantate
/0. spaii amenajate cu rolul de a proteja) a securiza) a izola sau a racorda zona sau subzona
PUZ-ului 2a de 6ecinti agresi6e.
RK Posibiliti maAime de utilizare a terenului
/. *U$ admis
0. condiii de depire a *U$
'neAe
B &ista amplasamentelor rezer6ate pentru obiecti6e de utilitate public
- instituii de interes general
- echipamente publice
- spaii 6erzi publice
- strzi i pietonale
B &ista ser6ituilor
- monumente istorice
- perimetre arheologice
- interdicii di6erse (de acces) de reele) etc.
- perturbri electromagnetice datorate transmisiilor radioelectrice
B &ista certi2icatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire eliberate p:n la data
>nceperii elaborrii PUZ*P
C. P!%#% F%#%"'$%
/. Plan de >ncadrare a zonei construite protejate >n intra6ilanul oraului sau comunei (eAtras din
PU; aprobat. #cara uzual@ /@1.333) /@/3.333) /@/1.333. Pentru municipii sau orae mari se poate
utiliza i scara /@01.333.
0. Plan de analiz a situaiei eAistente i de e6ideniere a dis2uncionalitilor) elaborat pe
suport topogra2ic i cadastral actualizat. #cara uzual /@/.333) /@0.333
Pot 2i asociate mai multe plane de analiz la aceeai scar sau la o scar care s permit
includerea lor i >n piesele scrise. Planele pot conine@ e6idenierea datelor semni2icati6e
rezultate din documente istorice) planuri i hri istorice din toate epocile) din proiecte de
arhitectur i din documentaii de urbanism) imagini interioare din construcii) des2urri de
siluete i seciuni caracteristice prin zona propus spre protejare) planuri i seciuni pentru
stabilirea direciilor i conurilor de 6izibilitate spre monumente sau peisaje culturale) imagini
2otogra2ice) analize de 2unciuni) etc..
7. Plan de reglementri urbanistice. #cara uzual identic cu cea a planei pri6ind situaia
eAistent.
Redactarea se 2ace >n con2ormitate cu legenda aneAat. Plana e6ideniaz@
- limita zonei protejate i delimitrile unitilor teritoriale de re2erinI
- limitele zonelor de protecie ale monumentelor istoriceI
- categorii de inter6enii propuse asupra construciilor (monumente clasate care se protejeaz i
se restaureaz) cldiri cu 6aloare arhitectural i ambiental care nu se modi2ic) construcii care
pot 2i modi2icate pentru ameliorare i construcii a cror demolare este necesar pentru asanarea
zonei sau pentru realizarea unor operaiuni de amenajri publice sau pri6ateI
- aliniamente) retrageri de la aliniamenteI
- alinieriI
- edi2icabilul parcelelorI
- spaii publice@ strzi) piaete) scuaruri) piee) circulaii pietonale (eAistente care se
amenajeaz i=sau propuse a se realizaI
- amplasamente rezer6ate pentru noi lucrri i amenajri publiceI
- spaii plantate (eAistente i=sau propuseI
- curi i grdini pri6ate neconstruibileI
- speci2icri pri6ind condiii de realizare a unor 6olume sau a unor 2aade.
4. Plan de circulaie. #cara uzual identic cu cea a planei pri6ind situaia eAistent.
1. Plan coordonare reele tehnico-edilitare. #cara uzual identic cu cea a planei de
reglementri urbanistice. #e redacteaz pe suportul planei de reglementri urbanistice i cuprinde
reele de@
- alimentare cu ap
- canalizare
- alimentare cu energie electric i telecomunicaii
- alimentare cu cldur
- alimentare cu gaz
5n cazul unor zone cu densiti mari de reele se pot realiza mai multe planuri) cu gruparea
tipurilor de reele.
?. Plan conin:nd obiecti6e de utilitate public) proprietatea asupra terenurilor i micarea
terenurilor. #cara uzual identic cu cea a planei de reglementri urbanistice. #e redacteaz pe
suportul planei de reglementri urbanistice i e6ideniaz@
- tipuri de proprietate asupra terenurilor
- circulaia juridic a terenurilor
- obiecti6e de utilitate public propuse.
1. *("+!"U$U&-*'FRU '& F(*UM%"$'+!!&(R P%"$RU 'M!Z%='*(RFUR! (P&'"UR! URC'"!#$!*% P%"$RU Z("%
*("#$RU!$% PR($%G'$%
1./. Focumentaii pentru a6ize=acorduri din partea organismelor centrale interesate
B Focumentaii pentru a6izul M$*$
#olicitarea a6izului M$*$ se 2ace de ctre bene2iciarul PUZ*P prin depunerea >ntr-un eAemplar
integral a PUZ*P) inclusi6 studiile de 2undamentare i a6izele=acordurile obinute.
5n urma analizrii documentaiei) M$*$ poate emite a6iz 2a6orabil) a6iz cu recomandri sau
condiii) sau poate restitui documentaia pentru completri.
Prile scrise i desenate reinute de M$*$ la emiterea a6izului se completeaz de ctre
elaboratorul PUZ*P.
B Focumentaii pentru a6izul Ministerului *ulturii i *ultelor
'6izul Ministerului *ulturii i *ultelor se solicit de ctre bene2iciarul PUZ*P prin depunerea
>ntr-un eAemplar complet a PUZ*P) inclusi6 studiile de 2undamentare.
Fup analizarea documentaiei) Ministerul *ulturii i *ultelor poate emite a6iz 2a6orabil) a6iz cu
recomandri sau condiii sau poate restitui documentaia pentru completri.
B Focumentaii pentru a6izele altor organisme centrale interesate
'cestea se elaboreaz dup caz i se >nainteaz ctre@
- Regii autonome (pentru gospodrirea apelor) pentru eAploatarea unor resurse ale subsolului)
etc.
- 'lte organisme (dup caz Ministerul 'prrii "aionale) #er6iciul Rom:n de !n2ormaii)
Ministerul 'dministraiei i !nternelor) Ministerul #ntii) etc.
1.0. Focumentaii pentru a6ize=acorduri din partea organismelor teritoriale interesate
B Focumentaii pentru a6izul *onsiliului local
'6izul *onsiliului local se emite pe baza documentaiei de2initi6e predate.
B Focumentaii pentru a6izul unic al *onsiliului judeean
Focumentaiile reprezint eAemplarul complet al PUZ*P (>naintat de ctre bene2iciar odat cu
cererea de emitere a a6izului ctre compartimentul de coordonare a acti6itii de amenajare a
teritoriului i de urbanism i a eAtraselor din PUZ*P) >naintate >n prealabil ctre organismele
teritoriale interesate precum@
- gestionarul surselor de ap potabil) al reelelor de aduciune i distribuie) precum i al
reelelor de canalizare
- gestionarul reelelor de transport i distribuie a energiei electrice
- gestionarul reelelor de telecomunicaii
- gestionarul surselor de alimentare cu cldur
- gestionarul reelelor de alimentare cu gaze naturale
- agenia judeean pentru protecia mediului
- inspectoratul judeean pentru sntate public
- grupul pompierilor militari
- comisia regional pentru protecia patrimoniului istoric i cultural
- alte instituii judeene (dup caz.
(radea
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - (radea/
!ai
--------------
"($E(*$*%
!maginea se gsete >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din // 2ebruarie 0334.
- (' se 6edea imaginea asociat - !asi
'"%D' /
*("+!"U$U& #$UF!U&U! !#$(R!* ;%"%R'&
B$B
B-ont HB
M%$(F(&(;!% PR!M!"F *'FRU& *("$!"U$ '& #$UF!!&(R !#$(R!*% F% S
-U"F'M%"$'R% ' F(*UM%"$'$!!&(R F% URC'"!#M S
S
'. M%M(R!U ;%"%R'& S
S
!. "($' M%$(F!*' ;%"%R'&' S
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
/. Fescrierea obiecti6elor si limitelor studiului S
0. Fescrierea metodei si directiilor de cercetare S
7. %6identierea surselor documentare) iconogra2ice) cartogra2ice S
s.a. S
4. Prezentarea echipei de cercetare dupa specialitate S
1. Prezentarea critica a bibliogra2iei generale. S
S
!!. '"'&!Z' F%ZM(&$'R!! $%R!$(R!U&U! 'FM!"!#$R'$!M #! ' S
&(*'&!$'$!&(R S
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
/. !storicul teritoriului administrati6 si al localitatilor S
componente S
0. %6enimente istorice in teritoriul administrati6 S
7. Prezente arheologice in teritoriul administrati6 S
4. %6olutia statutului administrati6) militar) 2unctional al S
localitatii S
1. %6olutia structurii etnice si apartenentei religioase a S
populatiei S
?. %6olutia ocupatiilor populatieiI ocupatii traditionale S
persistente S
<. %6olutia teritoriului administrati6 si intra6ilan S
H. %6olutia reglementarilor edilitare si urbanistice S
8. %6olutia tramei stradale si a parcelarului S
/3. %6olutia 2ondului construitI tipologia si caracteristicile S
acestuiaI amenajari S
//. (peratiuni urbanistice importante (parcelari) demolari) S
trasari de artere de circulatie noi) lucrari hidrotehnice) S
amenajare de supra2ete plantate s.a. S
/0. *oncluzii re2eritoare la 6echimea constructiilor si S
amenajarilor urbane (strazi) plantatii) piete si la e6olutia S
urbanistica a localitatii S
S
!!!. !F%"$!-!*'R%' M'&(R!&(R F% P'$R!M("!U *("#$RU!$ S
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
/. !denti2icarea constructiilor 6aloroase S
0. !denti2icarea amenajarilor 6aloroase S
7. !denti2icarea spatiilor si perspecti6elor 6aloroase S
4. Fate semni2icati6e re2eritoare la constructii si amenajari S
1. *oncluzii re2eritoare la elementele care necesita protectie S
si la natura acestora S
S
!M. F%-!"!R%' #! F%&!M!$'R%' Z("%&(R !#$(R!*% F% R%-%R!"$' S
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
/. Fe2inirea zonelor istorice de re2erinta - nota metodica SZona istorica de
Sre2erinta@
a. Fescrierea metodei de de2inire a zonelor istorice de SZona din teritoriul
re2erinta Sadministrati6 care se
b. *riterii de de2inire=delimitare a zonelor istorice de Sde2ineste si delimiteaza
re2erinta Sprin studiul istoric
c. Felimitarea zonelor istorice de re2erinta Sgeneral si care prezinta
d. Piese scrise si desenate eAplicati6e Scaracteristici coerente din
0. Zonele istorice de re2erinta din teritoriul administrati6 Spunct de 6edere urbanistic)
a. &istarea zonelor istorice de re2erinta) dupa Sarhitectural si istoric
caracteristicile acestora Scare 6or 2i preluate in
b. #chema cu e6identierea zonelor istorice de re2erinta Smodul de dez6oltare 6iitor
(limite) tipuri Sal teritoriului.
S
M. F%-!"!R%' #! F%&!M!$'R%' Z("%&(R *("#$RU!$% PR($%G'$% S
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
/. #inteza dez6oltarii urbanistice a teritoriului administrati6 S
0. #inteza dez6oltarii urbanistice a localitatilor componente S
7. Fe2inirea zonelor construite protejate - nota metodica S
a. Fescrierea metodei de de2inire a zonelor construite S
protejate S
b. *riterii de de2inire=delimitare a zonelor construite S
protejate S
c. Fe2inirea zonelor construite protejate) dupa tip si grad de S
protectie S
d. Fescrierea naturii si calitatii zonelor construite protejateS
e. Piese scrise si desenate eAplicati6e S
4. Zonele construite protejate din teritoriul administrati6 S
a. &istare dupa tip si grad de protectie@ S
a./. Zone construite protejate de interes national@ SZona construita protejata@
B Fe2inite pentru protejarea unuia sau mai multor imobile SZona din teritoriul
inscrise ca 6alori de patrimoniu cultural de interes Sadministrati6 care se
national in &egea nr. 1=0333) aneAa !!I Sde2ineste si delimiteaza
B Fe2inite pentru protejarea unuia sau mai multor imobile Sprin studiul istoric
clasate ca monument istoric (inscrise in &ista monumentelor Sgeneral si a carei
istorice in oricare dintre capitolele sale si a6and Sprotejare - justi2icata de
categoria 6alorica 'I Sprezenta unor 6alori
B Fe2inite pe teritoriul unor U'$C "cu concentrare de 6aloriSistorice) arhitecturale)
de patrimoniu cultural de interes national" inscrise in Surbanistice) peisagere -
&egea 1=0333) aneAa !!!. Sreprezinta un interes
B *ombinatie a cazurilor enuntate mai sus. Spublic.
S
"ota@ S*ategorii 6alorice@
Fe2inirea si delimitarea zonelor protejate de interes S- *ategoria '@ zone
national) descrisa in &egea 1=0333 are ca principal scop Sconstruite protejate de
protejarea 6alorilor clasate si ca e2ect eliminarea zonelor Sinteres national
de protectie arbitrare ale acestora. !n mod similar) zonelorS- *ategoria C@ zone
de protectie arbitrare ale monumentelor istorice de Sconstruite protejate de
categorie ') dupa de2inire si delimitare con2orm &egii Sinteres local
nr. 400=033/) li se substituie respecti6ul perimetru de S
protectie care este) dupa natura) o zona protejata de S
interes national. !n cazul in care in perimetrul protejat seS
gasesc monumente istorice de categorie C) a caror protectie S
se asigura prin reglementarile a2erente perimetrului S
protejat) acesta se substituie zonei lor de protectie. !n S
cazul in care protectia nu se asigura in totalitate) S
imobilele care nu sunt incluse in perimetrul protejat) dar S
care necesita protectie) 6or 2i incluse intr-o zona S
protejata de interes local. S
S
a.0. Zone construite protejate de interes local@ S
B Fe2inite pentru protejarea unuia sau mai multor imobile S
clasate ca monument istoric (inscrise in &ista monumentelor S
istorice in oricare dintre capitolele sale si a6and S
categoria 6alorica CI S
B Fe2inite pentru protejarea unor 6alori depistate sau S
con2irmate prin studiul istoric general) care nu bene2iciazaS
de statutul de monument istoric. 'cestea pot 2i di2erentiateS
dupa gradul de protectie si elementele la care se re2era. S
S
"ota@ S
B Zonele construite protejate de interes national sau local S
pot 2i di2erite dupa natura elementelor protejate si gradul S
de protectieI aceasta di2erentiere 6a 2i stabilita prin S
PU; Q R&U. S
B Felimitarea se realizeaza pe limite de proprietate sau S
limite arbitrare (caz in care se de2inesc cu precizie. S
Felimitarea zonelor construite protejate se suprapune peste S
delimitarea zonelor istorice de re2erinta. !n interiorul S
zonelor istorice protejate 6or 2i preluate elementele de S
reglementare de2inite pentru zonele istorice de re2erinta cuS
care se suprapun. S
S
a.7. Zone de protectie arbitrare ale monumentelor istorice S
izolate (raze) atunci cand nu se procedeaza la de2inirea siS
delimitarea acestora. S
b. Cilant teritorial S
c. #chema cu e6identierea zonelor construite protejate (limite)S
tipuri S
d. Propuneri de includere a unor imobile in &ista monumentelor S
istorice S
e. %lemente de gestiune si reglementare care decurg din #!; S
(obligati6itatea elaborarii unuia sau mai multor PUZ Q R S
pentru perimetrele protejateI conditii administrati6e si S
tehnice speciale pentru construire in perimetrul protejatI S
2. Proceduri administrati6e care decurg din legislatia in S
6igoare (a6ize prealabile autorizarii construirii sau S
des2iintarii si elaborarii de documentatii de urbanism de S
tip PUF) PUZ S
1. Potentialul de dez6oltare a zonelor construite protejate S
(operatiuni de reabilitare a 2ondului construit eAistent) S
inter6entii noi permise in tesutul urban preeAistent) metode deS
incurajare a construirii de catre 'P& S
S
C. P!%#% F%#%"'$% #! '"%D% S
!. Planuri istorice@ S
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
/. 9arti si reprezentari iconogra2ice ale localitatii S
0. Planuri ale unor parti de localitate S
7. Planurile succesi6e ale localitatii la scari comparabile) S
inclusi6 cel actual) cu precizarea autorului) sursei si a S
scarii de redactare S
S
!!. Planuri de lucru@ S
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
/. %6olutia teritoriului localitatilor S
0. %6olutia tramei stradale S
7. (peratiuni urbanistice importante S
4. Planul e6enimentelor istorice notabile din teritoriul S
administrati6 S
1. Planuri pe criterii de de2inire=delimitare a zonelor istorice S
de re2erinta S
?. Planuri pe criterii de de2inire=delimitare a zonelor construiteS
protejate S
S
!!!. Planuri operationale@ S
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
/. Plan cu e6identierea zonelor istorice de re2erinta S
0. Plan cu e6identierea siturilor arheologice cunoscute) S
cercetate) reperate) presupuse S
7. Plan cu e6identierea imobilelor protejate pe liste) categorii S
si categorii 6alorice S
4. Plan cu e6identierea zonelor care necesita cercetare S
arheologica prealabila construirii S
1. Plan cu e6identierea limitelor si componentei zonelor istorice S
protejate S
?. Plan cu e6identierea zonelor istorice protejate care necesita S
plan urbanistic zonal si regulament speci2ic pentru de2inirea S
modului de construire S
S
!M. 'neAe@ S
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
/. -ise documentare@ documente istorice semni2icati6eI acte S
administrati6e) printre care regulamente anterioare) S
autorizatii de construire s.a.I 2otogra2ii si alte surse S
iconogra2iceI alte elemente de interes istoricI eAtrase ale S
studiilor si cercetarilor realizate anterior S
0. -ise de e6aluare ale constructiilor si amenajarilor S
7. -ise ale zonelor istorice de re2erinta) care 6or cuprinde@ S
a. Fescrierea precisa a limitelor S
b. Principale caracteristici S
c. %lemente care trebuie preluate in modul de dez6oltare 6iitorS
al teritoriului (2unctiuni dominante) utilizari ale S
terenului) trama stradala) 2orma si dimensiuni ale S
parcelelor) mod) grad de ocupare a terenului) regim de S
inaltime) regim de construire si descrierea modului de S
preluare a acestor elemente. S
4. -isele zonelor istorice protejate) care 6or cuprinde@ S
a. Fescrierea precisa a limitelorI supra2ata protejata S
b. Principale caracteristici care necesita protectie S
c. $ipul de protectie a imobilelor si spatiilor publice din S
interiorul acesteia@ S
- imobile clasate cu titlul de monumente istorice@ adresa) S
categorie tipologica) 6alorica) cod in &ista monumentelor S
istoriceI regim de protectie special (MP*!") M&PM S
- imobile identi2icate cu titlul de 6aloare locala de S
patrimoniu construit@ adresa) natura) caracteristici) S
recomandari pri6ind inter6entiile S
- alte elemente protejate (plantatii interioare) S
imprejmuiri) decoratii S
- spatii publice protejate (sau componente ale acestora@ S
statui) plantatii S
d. %lemente care trebuie preluate in modul de dez6oltare 6iitorS
al teritoriului (sinteza pentru supra2ata zonei protejate a S
elementelor de directionare a deciziei urbanistice care S
decurg din studierea zonelor istorice de re2erinta si din S
studierea potentialului de dez6oltare a acesteia S
1. &ista imobilelor clasate in di2eritele liste si corelarea S
dintre acestea (&ista monumentelor istorice) &ista 6alorilor deS
patrimoniu cultural de interes national aneAata &egii S
nr. 1=0333) aneAa !!) &ista monumentelor istorice inscrise in S
&ista patrimoniului mondial din Romania) &ista siturilor S
arheologice de interes arheologic prioritar) &ista imobilelor S
cu 6aloare locala de patrimoniu construit identi2icate prin S
#!; S
?. -isa istorica a localitatii) care 6a 2i inclusa in memoriul S
general al PU; (aneAa 0 S
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTV
B#$B
'"%D' 0
-!,' !#$(R!*E ' &(*'&!$E+!! - ataat PU;
B$B
B-ont HB
M%$(F(&(;!% PR!M!"F *'FRU& *("$!"U$ '& #$UF!!&(R !#$(R!*% F% S
-U"F'M%"$'R% ' F(*UM%"$'$!!&(R F% URC'"!#M S
WTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S%&'C(R'$(R S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S-!#' !#$(R!*' S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!. $%R!$(R!U& 'FM!"!#$R'$!M S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S/. -orma actuala din data=actul normati6@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S0. #ituatii anterioare 2ormei actuale@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S7. Unitati administrati6e din care a 2acut parte teritoriul S
S administrati6 actual@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S4. Fenumiri succesi6e ale unitatii administrati6e (limba romana) S
S alte limbi@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S1. &ocalitati contopite@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S?. &ocalitati disparute@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S<. 'lte denumiri istorice in teritoriul administrati6@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
SH. -apte istorice notorii in teritoriul administrati6@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S8. Frumuri istorice) 6aduri) poduri@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S/3. Fata construirii cailor 2erate) statiilor c.2.@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S S
S!!. &(*'&!$'$!&% S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S/. #tatutul administrati6 actual din data=actul normati6@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S0. 'testarea documentara a localitatilor@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S7. Fenumiri succesi6e ale localitatilor (limba romana) alte S
S limbi@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S4. Modul de 2ormare al localitatilor (crestere normala) crestere S
S prin aporturi de populatie) crestere prin improprietarire) S
S crestere prin industrializare s.a@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S1. Monumente istorice=pozitie lista=categoria@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S?. #ituri arheologice declarate zone de interes prioritar@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S<. 'lte constructii cu 6aloare istorica locala@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
SH. Fenumiri istorice in localitati@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S8. -apte istorice notorii in localitate@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S/3. Fistrugeri ale localitatilor=constructiilor (incendii) S
S cutremure) inundatii) asedii s.a@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S//. (peratiuni urbanistice de amploare care s-au des2asurat in S
S localitati@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S/0. *artiere istorice si parti istorice din localitati@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S S
S'. M%M(R!U ;%"%R'& S
S S
S!. "($' M%$(F!*' ;%"%R'&' S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S /. Fescrierea obiecti6elor si limitelor studiului S
S 0. Fescrierea metodei si directiilor de cercetare S
S 7. %6identierea surselor documentare) iconogra2ice) cartogra2ice S
S s.a. S
S 4. Prezentarea echipei de cercetare dupa specialitate S
S 1. Prezentarea critica a bibliogra2iei generale S
S ?. Prezentarea studiilor anterioare pe care se bazeaza cercetareaS
S S
S!!. '"'&!Z' %M(&U$!%! #! *'R'*$%R!#$!*!&(R $%R!$(R!U&U! #$UF!'$ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S/. 'naliza e6olutiei teritoriului studiat@ S
S a. !storicul teritoriului studiat in raport cu localitatea in S
S care se situeaza S
S b. %6olutia structurii etnice) a ocupatiilor populatiei) a S
S caracterului 2unctional S
S c. %6olutia reglementarilor edilitare si urbanistice S
S d. %6olutia tramei stradale si a parcelarului S
S e. %6olutia 2ondului construit S
S 2. *oncluzii re2eritoare la e6olutia teritoriului studiat S
S0. Fate istorice importante) e6enimente istorice in teritoriul S
S studiat S
S7. Prezente arheologice in teritoriul studiat S
S4. Monumente istorice) 6alori de patrimoniu cultural de interes S
S national) situri arheologice in teritoriul studiat S
S1. 'naliza caracteristicilor tesutului urban S
S a. 'naliza tramei stradale@ 6echime) caracteristici (2orma) S
S dimensiuni) utilizari S
S b. 'naliza parcelarului@ 6echime) caracteristici (2orma) S
S dimensiuni) utilizari S
S c. 'naliza 2ondului construit (6echime) stil) decoratii) S
S alcatuire constructi6a S
S d. 'naliza legaturilor dintre acestea (lungimea aliniamentelor)S
S mod si grad de ocupare a parcelelor) retrageri 2ata de S
S aliniament) accese in cladiri s.a. S
S e. 'naliza caracteristicilor 2unctionale S
S 2. *oncluzii re2eritoare la caracteristicile tesutului urban S
S S
S!!!. Z("% #! #UCZ("% !#$(R!*% F% R%-%R!"$' S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUZona istorica de
S Sre2erinta@
S/. Prezentarea caracteristicilor zonelor istorice de re2erinta - SZona din teritoriul
S de2inite prin PU; - de pe teritoriul studiat si a pre6ederilor Sadministrati6 care se
S care se re2era la acestea Sde2ineste si delimitea-
S0. Fe2inirea si delimitarea subzonelor istorice de re2erinta) in Sza prin studiul istoric
S 2unctie de modul de dez6oltare si de caracteristicile tesutuluiSgeneral si care prezinta
S urban Scaracteristici coerente
S7. Zonele si subzonele istorice de re2erinta din teritoriul Sdin punct de 6edere
S studiat Surbanistic) arhitectural
S a. &istarea zonelor istorice de re2erinta) dupa Ssi istoric care 6or 2i
S caracteristicile acestora Spreluate in modul de
S b. #chema cu e6identierea subzonelor istorice de re2erinta Sdez6oltare 6iitor al
S (limite) tipuri Steritoriului la ni6elul
S4. Fe2inirea tipului de protectie necesar 2iecarei subzone) in SPU; Q R&U.
S 2unctie de caracteristicile acesteia S#ubzona istorica de
S1. Fe2inirea modului si gradului de dez6oltare posibil al 2iecareiSre2erinta@
S subzone SZona din teritoriul
S Sadministrati6 care se
S Sde2ineste si delimiteaza
S SPrin studiul istoric
S Szonal in cadrul unei
S Szone istorice de re2e-
S Srinta si care prezinta
S Scaracteristici coerente
S Sdin punct de 6edere
S Surbanistic) arhitectural
S Ssi istoric care 6or 2i
S Spreluate in modul de
S Sdez6oltare 6iitor al
S Steritoriului la ni6elul
S SPUZ Q R&U.
S!M. !F%"$!-!*'R%' M'&(R!&(R F% P'$R!M("!U *("#$RU!$ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S/. !denti2icarea constructiilor 6aloroase S
S0. !denti2icarea amenajarilor 6aloroase S
S7. !denti2icarea spatiilor si perspecti6elor 6aloroase S
S4. Fate semni2icati6e re2eritoare la constructii si amenajari S
S1. *oncluzii re2eritoare la elementele care necesita protectie si S
S la natura protectiei S
S S
SM. #$'C!&!R%' M(FU&U! F% *("#$RU!R% !" $%R!$(R!U& #$UF!'$ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S/. #tabilirea elementelor protejate si a metodelor de protectie S
S ale acestora S
S a. Fescrierea metodei de selectare a elementelor protejate S
S b. *aracteristici ale elementelor protejate si stabilirea S
S modului de protectie S
S c. %lemente protejate) dupa tip) grad de protectie) inter6entiiS
S permise S
S S
S "ota@ S
S $ipul elementelor protejate se re2era la trama stradala) S
S parcelar si 2ond construit) precum si la 2unctiunile cladirilorS
S si utilizarea terenului) dupa caz@ pro2ile de straziI plantatiiS
S si alte amenajari a spatiilor publiceI 2orma) dimensiuni ale S
S parcelelorI mod si grad de ocupare a parcelelorI constructii) S
S parti de constructii) gabarite ale constructiilor) alcatuirea S
S 2ronturilor catre strada ale cladirilor) ritmul golurilorI S
S 2unctiuni istorice sau traditionale) utilizari traditionale aleS
S terenuluiI supra2ete plantate s.a. S
S S
S0. %lemente protejate din perimetrul PUZ S
S a. &istare dupa tip) grad de protectie si inter6entii permise@ S
S a./. !mobile protejate cu titlul de monumente istorice S
S (inclusi6 mentionarea regimului de protectie special@ S
S MP*!") M&PM S
S a.0. !mobile protejate prin apartenenta la zone de protectieS
S ale m.i. S
S a.7. !mobile protejate prin PUZ Q R S
S a.4. #patii publice protejate (sau componente ale acestora@ S
S statui) plantatii S
S a.1. 'lte elemente protejate (plantatii interioare) S
S imprejmuiri) decoratii S
S b. Propuneri de includere a unor imobile in &ista monumentelor S
S istorice S
S c. %lemente de gestiune si reglementare care decurg din #!Z S
S (conditii generale care trebuie preluate in PUZ Q R&U) S
S obligati6itatea elaborarii de studii istorice prealabile S
S construirii=des2iintarii pentru anumite imobileI propuneri S
S de punere in 6aloare a teritoriului pentru uzul S
S administratiei publice locale S
S7. 'naliza potentialului de dez6oltare a 2iecarei subzone S
S (cresteri posibile ale gradului de ocupare a parcelelor si S
S modul in care se poate obtine) imbunatatirea 2ondului S
S construit S
S4. #tabilirea modului de construire permis in teritoriul studiat S
S pentru toate imobilele) in 2unctie de obiecti6ele de punere in S
S 6aloare a elementelor protejate si de obiecti6ele de dez6oltareS
S ale teritoriului S
S S
SC. P!%#% F%#%"'$% #! '"%D% S
S S
S!. Planuri istorice@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S /. 9arti si reprezentari iconogra2ice ale localitatii S
S 0. Planurile succesi6e ale teritoriului studiat la scari S
S comparabile) inclusi6 cel actual) cu precizarea autorului) S
S sursei si a scarii de redactare S
S S
S!!. Planuri de lucru@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU(bser6atii@
S /. %6olutia tramei stradale si a parcelarului S#tudiul istoric zonal se
S 0. %6olutia 2ondului construit Srealizeaza prealabil PUZ
S 7. *aracteristicile tramei stradale si a parcelarului SQR&U si este obligato-
S 4. *aracteristicile 2ondului construit Sriu in urmatoarele cazuri@
S 1. Planuri pe criterii de de2inire=delimitare a subzonelor S(/ in cazul unui PUZ Q R&U
S istorice de re2erinta Srealizat in U'$C in care
S ?. Planuri pe criterii de stabilire a elementelor protejate Ssunt de2inite si delimitate
S Szonele construite
S!!!. Planuri operationale@ Sprotejate@
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU(a pentru de2inirea
S /. Plan cu e6identierea zonelor si subzonelor istorice de Smodului de construire
S re2erinta Sintr-una sau mai multe zone
S 0. Plan cu e6identierea siturilor arheologice cunoscute) Sconstruite protejateI
S cercetate) reperate) presupuse S(b pentru de2inirea si
S 7. Plan cu e6identierea imobilelor protejate pe liste) categorii Sdelimitarea zonelor de
S si categorii 6alorice Sprotectie ale monumentelor
S 4. Plan cu e6identierea zonelor care necesita cercetare Sistorice care nu sunt
S arheologica prealabila construirii Scontinute in zonele
S 1. Plan cu e6identierea imobilelor protejate dupa categoriile de Sconstruite protejateI
S inter6entii permise S(c pentru orice teritoriu
S?. Plan cu e6identierea potentialului de dez6oltare a teritoriuluiScontinut in zonele
S dupa gradul de dez6oltare si modul de construire permise Sprotejate construite sau
S<. Plan cu e6identierea zonelor din teritoriul studiat care Szonele de protectie ale
S necesita PUZ Q R&U pentru de2inirea modului de construire (in Sunui monument istoric
S cazul teritoriilor de mari dimensiuni SeAterior acestora) precum
S Ssi pentru stabilirea
S Smodului de construire in
S Saceste zoneI
S S(d pentru orice teritoriu
S Spentru care PU; Q R&U
S Saprobat o cere.
S S(0 !n cazul unui PUZ Q R&U
S Srealizat in U'$C in care nu
S Ssunt de2inite si delimitate
S Szonele construite
S Sprotejate@
S S(a pentru de2inirea si
S Sdelimitarea zonelor de
S Sprotectie ale monumentelor
S Sistorice precum si pentru
S Sstabilirea modului de
S Sconstruire in aceste zoneI
S S(b pentru cazurile in care
S SPUZ Q R&U necesita a6iz al
S SM** si=sau M&P$&) con2orm
S SlegiiI
S S(c pentru orice teritoriu
S Spentru care PU; Q R&U
S Saprobat o cereI
S S(d pentru cazurile in care
S Sadministratia publica
S Slocala considera necesar
S S(zone centrale) zone cu un
S Sanumit speci2ic) zone cu
S Scalitati urbanistice
S Sdeosebite.
S S!n alte cazuri decat cele
S Senuntate la pct. (/ si
S S(0) problema istorica la
S Sni6elul PUZ Q R&U 6a 2i
S Stratata con2orm eAigentelor
S S;hidului de elaborare a
S Sdocumentatiilor de urbanism
S Sde tip PU;) PUZ) aprobat
S Sprin (M&P$&.
S!M. 'neAe@ S
XTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S /. -ise documentare@ documente istorice semni2icati6eI acte S
S administrati6e) printre care regulamente anterioare) S
S autorizatii de construire s.a.I 2otogra2ii si alte surse S
S iconogra2iceI alte elemente de interes istoricI eAtrase ale S
S studiilor si cercetarilor realizate anterior S
S 0. -ise de e6aluare ale constructiilor si amenajarilor S
S 7. -ise ale zonelor si subzonelor istorice de re2erinta) care 6orS
S cuprinde@ S
S a. Fescrierea precisa a limitelor S
S b. Principale caracteristici S
S c. %lemente care trebuie preluate in PUZ Q R&U (2unctiuni S
S dominante) utilizari ale terenului) trama stradala) 2orma siS
S dimensiuni ale parcelelor) mod) grad de ocupare a terenului)S
S regim de inaltime) regim de construire si descrierea S
S modului de preluare a acestor elemente. S
S 4. -isele elementelor protejate) care 6or cuprinde@ S
S a. Fescrierea precisa a imobilelor (adresa) re2erinte S
S cadastrale) plan) 2otogra2ii S
S b. Fatarea componentelor) in2ormatii istorice semni2icati6e S
S c. Principale caracteristici mor2ologice S
S d. Regimul juridic de protectie S
S e. Fescrierea precisa a elementelor protejate (cladiri) corpuriS
S de cladiri) alte elemente S
S 2. Utilizari permise) permise cu conditionari) interzise S
S g. !nter6entii permise) permise cu conditionari) interzise S
S h. *onditii speciale de construire=des2iintare S
S -isele spatiilor publice si a celorlalte elemente protejate seS
S 6or realiza similar S
S 1. &ista imobilelor clasate in di2eritele liste si corelarea S
S dintre acestea (&ista monumentelor istorice) &ista 6alorilor S
S de patrimoniu cultural de interes national aneAata &egii S
S nr. 1=0333) aneAa !!) &ista monumentelor istorice inscrise in S
S &ista patrimoniului mondial din Romania) &ista siturilor S
S arheologice de interes arheologic prioritar) &ista imobilelor S
S cu 6aloare locala de patrimoniu construit identi2icate prin S
S #!;=#!Z. S
YTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTV
B#$B
'"%D' 4
R%;&%M%"$ER! P&'" URC'"!#$!* Z("E *("#$RU!$E PR($%G'$E
&%;%"FE P!%#% F%#%"'$%
B$B
WTTTTTTTTTZTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT[
S!magineBS&!M!$' Z("' *("#$RU!$' PR($%G'$' S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS&!M!$' Z("' F% PR($%*$!% ' U"U! M("UM%"$ !#$(R!* S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS&!M!$' F% #UCZ("' #'U F% #%*$(R (U.$.R. S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS*("#$RU*$!! #'U -R';M%"$%=-'$'F% '&% U"(R *("#$RU*$!! *&'#'$% *' S
S SM("UM%"$% !#$(R!*% S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS*("#$RU*$!! #'U -R';M%"$% F% *("#$RU*$!! %D!#$%"$% *U *'&!$'$! S
S S'MC!%"$'&%) *'R% "U #% P($ M(F!-!*' S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS*("#$RU*$!! %D!#$%"$% *'R% P($ -! M(F!-!*'$% P%"$RU 'M%&!(R'R% S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS*("#$RU*$!! %D!#$%"$% ' *'R(R F%M(&'R% %#$% !MPU#' P%"$RU '#'"'R%' S
S SZ("%! #'U P%"$RU R%'&!Z'R%' U"(R 'M%"'G'R! PUC&!*% #'U PR!M'$% S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS#P'$!U M%RF% PUC&!* *'R% #% M%"$!"% *' '$'R% #'U #% R%'M%"'G%'Z' S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS#P'$!U M%RF% PUC&!* PR(PU# S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBSP&'"$'$!% F% '&!"!'M%"$ PR(PU#' S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS'MP&'#'M%"$ R%Z%RM'$ P%"$RU R%'&!Z'R%' U"U! (C!%*$!M F% S
S S!"$%R%# PUC&!* S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS'MP&'#'M%"$ P%"$RU P'R*'G PUC&!* PR(PU# S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS$R'#%U P!%$("'& %D!#$%"$ *'R% #% *("#%RM' #'U #% R%'M%"'G%'Z' S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS$R'#%U P!%$("'& PR(PU# S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS'&!"!'M%"$ S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS*("F!$!("'R! F% R%'&!Z'R% ' -'$'F%&(R S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS'&!"!%R% S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS%F!-!*'C!&U& P'R*%&%! S
XTTTTTTTTT\TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
S!magineBS'R!% P% *'R% #% PR(PU"% R%'&!Z'R%' U"U! PUF S
YTTTTTTTTT]TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTV
B#$B
--------------
"($E(*$*%
B !maginile din tabel se gsesc >n Monitorul (2icial al Rom:niei) Partea !) nr. /01 bis din //
2ebruarie 0334. - (' se 6edea imaginile asociate - 'neAa4
-------

S-ar putea să vă placă și