Sunteți pe pagina 1din 4

TEHNOLOGIA ACTIVITII

STAIILOR DE CALE FERAT


PLATFORM PROIECT NR.1
Cap. 1 PRELUCRAREA DATELOR INIIALE
1.1 Calculul capacitil! !a!"
Capacitat"a !a! #" p!"luc!a!" $% &!upa #" p!i'i!"(
A
pr

)
A
pr
A
e
t
n *+
,t!-./ 01.11
u%#"(
%
A
e
2 %u'!ul #" "c.ip" ca!" luc!"a3 4i'ulta% $% &!upa #" p!i'i!" 0&!upa
A15

A
pr
t
2 #u!ata '"#i" a p!c"4ului t".%l&ic #" p!"luc!a!" a u%ui t!"% #i!"ct #"
'a!6 $% &!upa #" 44i!"7 c8%# 4" p!i'"4c a%ticipat i%6!'aii5
Capacitat"a !a! #" t!i"!"0#"4c'pu%"!"1(

c
c
t
*+
=
,t!-./ 01.91
u%#"(
t c ) t mp :t tr ,'i%./7 p"%t!u 4taii #" t!ia;

t mp 2 ti'pul #" $'pi%&"!" a &a!%itu!ii la t!i"!"5
t tr 2 #u!ata t!i"!ii5
<% 4taiil" #" t!ia; u%#" $'pi%&"!"a &a!%itu!ii la li%i" 4" pat" 6ac"
4i'ulta% cu t!i"!"a p" c"alalt li%i"7 t c )t tr .
Capacitat"a !a! #" 6!'a!" 0c'pu%"!"1(

f
f
t
M
=
*+

,t!-./ 01.=1
u%#"(
M > %u'!ul lc'ti?"l! cu ca!" 4" luc!"a3 4i'ulta% la 6!'a!"5

f
t
#u!ata '"#i" a p!c"4ului t".%l&ic #" 6!'a!" a u%ui t!"% #" 'a!65
Capacitat"a !a! #" p!"luc!a!" la "@p"#i"!"(
D
pr

)
D
pr
D
e
t
n *+
,t!-./ 01.A1
u%#"(
%
D
e
2 %u'!ul #" "c.ip" ca!" luc!"a3 4i'ulta% $% &!upa #" "@p"#i"!"
0&!upa D15

D
pr
t
2 #u!ata '"#i" a p!c"4ului t".%l&ic #" p!"luc!a!" a u%ui t!"% #" 'a!6
$% &!upa #" "@p"#i"!"5
Capacitat"a !a! #" "@p"#i"!"(
e

)
e
I
*+
,t!-./ 01.B1
u%#"(
I
e
2 i%t"!?al #" "@p"#i"!"5
I e 4" calcul"a3 p" Ca3a ''"%t"l! #" "@p"#i"!" #at" $% a%"@a 9.
Du!at"l"
A
pr
t
7 c
t
7 f
t
7
D
pr
t
7%
A
e
7%
D
e
7M7 4" #au ca a%"@" la t"'a #"
p!i"ct.
Capacitat"a !a! !"3ultat "4t" ac""a ca!" a!" ?ala!"a c"a 'ai 'ic.Ac"a4t ?ala!" 4"
$%'ul"Dt" cu 9A !" Di 4" Ci%" %u'!ul ttal #" t!"%u!i-3i ca!" pat" 6i p!"luc!at $%
4tai".
1.9 StaCili!"a t!"%u!il! ca!" 44"4c Di a ''"%t"l! #" "@p"#i"!"
Nu'!ul t!"%u!il! #i% #i!"ciil" A7E7C 4" Ci%" a4t6"l(
<% a%"@" 4u%t #at" u% %u'! #" t!"%u!i ca!" 44"4c #" la A "&al cu N a 7 #" la E "&al cu N
b
7 #" la C "&al cu N
c
.
N a :N b :N c )Ntot 01.*1
Ntot c!"4pu%#" cu p tot )1++F 01.G1
N
A
?a c!"4pu%#" cu p
A
)
tot
A
N
N 1++
F 01.H1


N
B
?a c!"4pu%#" cu p
B
)
tot
B
N
N 1++
F 01.I1
N
C
?a c!"4pu%#" cu p
C
)
tot
C
N
N 1++
F 01.1+1
Ac"4t"a 4u%t p%#"!il" t!"%u!il! 44it" #i% c"l" t!"i #i!"cii. Nu'!ul ttal al
t!"%u!il! ca!" 44"4c $% 4taia N
S
?a 6i "&al cu ?ala!"a c"l"i 'ai 'ici capaciti
4taCilit la pa!a&!a6ul 1.1.
N S ?a c!"4pu%#" lui 1++F.
T!"%u!il" ca!" ?! !'8%" 4 4" ia $% calcul p"%t!u a c!"4pu%#" capacitii !"3ulta%t" 4"
?! 4taCili a4t6"l(
N
J
A
)
1++
S A
N p
,t!"%u!i-3i/ 01.111
N
J
B
)
1++
S B
N p
,t!"%u!i-3i/ 01.191
N
J
C
)
1++
S C
N p
,t!"%u!i-3i/ 01.1=1
Ca ?"!i6ica!" t!"Cui" ca N
J
A
:N
J
B
:N
J
C
)N S ,t!"%u!i-3i/
01.1A1
Al&!it' #" 4"l"cta!" a ''"%t"l! #" 44i!" Di "@p"#i"!"(
Di% a%"@"l" la t"' 4" tai" u% %u'! #" t!"%u!i ca!" 44"4c #i% 6i"ca!" #i!"ci"
a4t6"l $%c8t 4 !'8% %u'!ul #" t!"%u!i Ci%ut 'ai 4u4.