Sunteți pe pagina 1din 3

stjrbryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

yyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDreptul procesual penal


reprezinta ansamblul normelor juridice care reglementeazaactivitatea organelor de
urmarire,a procuraturii si a justitiei in judecarea cauzelor penale,pentru descoperirea
infractiunilor.Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal activitatea penala
are ca obiect tragerea la raspundere penala a persoanelor care au savarsit
infractiuni.Actiunea penala se pune in miscare prin actul de inculpare prevazut de
lege.Actiunea penala se poate exercita in tot cursul procesului penal.Principiile
dreptului procesual penal reguli de baza cu character general,in temeiul carora este
organizata desfasurarea procesului penal.Principiul aflarii adevarului in desfasurarea
procesului penal,trebuie sa se asigure aflarea adevarului cu privire la faptele si
imprejurarile cauzei,precum si cu privire la persoana faptuitorului.Instituirea unui
system,efficient de desfasurare a procesului,astefel incat cauza sa poata fi reluata din
etapa procesuala in care aflarea adevarului s-a denaturant(art.!",art
##.$.%r.pen.&.%rincipiul aflarii adevarului actioneaza pe tot parcursul procesului penal in
stransa legatura cu celalalte reguli de baza.Principiul rolului active organele de
urmarire penala si instantele de judecata sunt obligate sa aiba rol active in desfasurarea
procesului penal.'bligatia organelor judiciare de a afla adevarul in fiecare cauza
penala,strangand probele necesare pentru lamurirea cauzei.(reptul partilor de a putea
dovedi imprejurarile care duc la aflarea adevarului in cauza.Principiul garantarii
libertatii persoanei orice persoana condamnata pe nedrept ori care a fost private de
libertate in mod nelegal are dreptul la actiune in repararea pagubei ori a daunelor
morale.In tot cursul procesului penal,invinuitul sau inculpatul arestat poate solicita
liberarea provizorie sub control judiciar ori pe cautie,masura arestarii preventive poate fi
dispusa numai de catre instanta de judecata,controlul judiciar permanent efectuat asupra
legalitatii masurilor preventive luate si asupra legalitatii masurilor preventive luate si
asupra locurilor de detinere.Principiul respectarii demnitatii umane orice persoana
care se afla in curs de urmarire penala sau de judecata trebuie tratata cu respectarea
demnitatii umane.)upunerea acesteia la tortura sau la tratamente de cruzime inhumane ori
degradante este pedepsita prin lege.*imeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de
pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant.+ste oprit a se intrebuinta
violente,amenintari ori alte mijloace de constrangere in scopul de a se obtine
probe.,arantii instituite prin respectarea principiului respectarii demnitatii
umane.Principiul prezumtiei de nevinovatie orice persoana este considerate nevinovata
pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitive.,arantii instituite
pentru respectarea principiului prezumtiei de nevinovatie.)arcina probei revine organelor
judiciare si nu invinuitului sau inculpatului.%rezumtia de nevinovatie este inlaturata cand
se stabileste ca probele au fost riguros administrate.Principiul garantarii dreptului de
aparare dreptul de aparare este garantat invinuitului,inculpatului si celorlalte parti in tot
cursul procesului penal.In cursul procesului penal organelle judiciare sunt obligate sa
asigure partilor deplina exercitare a drepturilor procesuale in conditiile prevazute de lege
sis a le administreze probele necesare in aparare.'rice parte are dreptul sa fie asistata de
aparator in tot cursul procesului penal.Limba in care se desfasoara procesul penal in
procesul penal,procedura judiciara se desfasoara in limba romana.In fata oragenlor
judiciare se asira partilor si altor personae chemate in process folosirea limbii
materne,actele procedurilor intocmindu-se in limba romana.Principiul egalitatii
persoanelor in procesul penal cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilot publice
fara privilegii si fara discriminari.*imeni nu este mai presus de lege.Principiul
operativitatii in procesul penal principiul nu beneficiaza de o reglemnetare expresa in
legislatie,principiul operativitatii deriva din continutul art.-.alin.(-&.Dreptul la un
process echitabil partile au dreptul la un process echitabil si la solutionarea cauzelor intr-
un termen rezonabil.'rice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor
,libertatilor si a intereselor sale legitime in exercitarea dreptului sau la un process
echitabil.Mijloace de proba dovedirea faptelor si imprejurarilor de fapt se obtine prin
probele care provin din mijloacele de proba.(aca in legatura cu libertatea probelor se
aplica principiul admisibilitatii oricarei probe care nu este interzisa de lege,pentru
mijloacele de proba se pune problema daca se poate folosi orice mijloc de proba care ar
contine o proba necesara in procesul penal,ori problemele trebuie obtinute numai prin
anumite mijloace de proba,reglementate de lege..ijloacele de proba prin care se constata
elementele de fapt ce pot servi ca proba sunt/declaratiile invinuitului sau ale
inculpatului,declaratiile partii vatamate,ale partii civile,ale partii responsabile
civilmente,declaratiile martorilor,inscrisurile,mijloacele materiale de proba,constatarile
tehnico-stiintifice,constatarile medico legale si expertizele.Perchezitionarea domiciliara
ori a bunurilor aflate in domiciliu poate fi dispusa daca exista o suspiciune rezonabila cu
privire la savarsirea unei infractiuni de catre o persoana ori la detinerea unor obiecte sau
inscrisuri ce fac obiectul unei infractiuni si se presupune ca perchezitia poate conduce la
descoperirea si strangerea probelor cu privire la aceasta infractiune,sau la prinderea
suspectului ori inculpatului.Perchezitia corporala sau asupra vehiculelor poate fi
dispusa,dupa caz,de organul de cercetare penala,de procurer sau de judecator.%erchezitia
corporala se efectueaza de organul judiciar care a dispus-o sau respectarea dispozitiilor
art.-01.al.-.sau de persoana desemnata de acest organ.%erchezitia corporala se face
numai de o persoana de acelasi sex cu cea perchezitionata.2urismprudenta $+(' arata
perchezitionarea pe strada fara un motiv temeinic este o incalcare a art.3.din
$onventie.Curtea de Apel judeca cauzele si cererile date prin lege in competenta
lor,solutioneaza conflictele de competenta aparute intre judecatoriile din circumscriptiile
lor,generalizeaza practica judiciara.$urtea de Apel judeca in prima instanta cauzele date
in competenta ei prin lege,judeca apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate in
prima instanta de tribunalele si judecatoriile specializate.2udeca recursurile declarate
impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in apel,precum si in alte cause prevazute de
lege.Inalta Curte de Casatie si ustitie conform art.-3 din Legea !"#$%""# privind
organizarea judiciara,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,in 4omania
functioneaza o singura instanta suprema denumita Inalta curte de casatie si justitie,cu
personalitate judiciara si cu sediul in capitala tarii.Inalta curte de casatie si justitie are in
principal competenta de a judeca recursul in casatie si de a asigura intgerpretarea si
aplicarea unitara a legii de catre celalalte instante judecatoresti.)ectiile inaltei curti de
casatie si justitie,in raport cu competenta fiecareia,solutioneaza cererile de stramutare
ptr.motivele prevazute in codurile de procedura5conflictele de competenta in cazurile
prevazute de lege5recursurile declarate impotriva hotararilor nedefinitive sau a actelor
judecatoresti de orice natura.$ompletele de " judecatori solutioneaza recursurile si
cererile in cauzele judecate in prima instanta de sectia penala a inaltei curti de casatie si
justitie si judeca si alte cause date in competenta lor prin lege,precum si ca instanta
disciplinara.Legea !"!$%""# magistratura este activitatea judiciara desfasurata de
judecatori in scopul justitiei si de procurori in scopul apararii intereselor generale ale
societatii,a ordinii de drept precum si a drepturilor si libertatilot cetatenilor.2udecatorii
numiti de %resedintele 4omaniei sunt inamoribili in conditiile prezentei legi.2udecatorii
sunt independenti,se supun numai legii si trebuie sa fie impartiati.%rocurorii numiti de
presedintele 4omaniei se bucura de stabilitate si sunt independenti,in condiitile
legii.2udecatorii si procurorii sunt obligate ca,prin intreaga lor activitate,sa asigure
suprematia legii,sa respecte drepturile si libertatile persoanelor,precum si egalitatea lor in
fata legii sis a asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la
procedurile judiciare indifferent de calitatea acestora,sa respecte $odul deontologic al
judecatorilor si procurorilor sis a participle la formarea profesionala continua.2udecatorii
nu pot refuza sa judece pe motiv ca legea nu prevede,este neclara sau incomplete.