Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea. .Numele..........................................................................................Anul.............Grupa..........

1. Evideniai dac este posibil sau nu a fi inserate n cuprinsul contractului individual de munc urmtoarele
clauze prin care:
PRECI!RE: indicai "i te#tul le$al care permite sau nu o asemenea ne$ociere%
a) s se agraveze rspunderea juridic a salariatului;
b) salariatul s rspund exclusiv pentru prejudiciul material produs;..
c) s se stabileasc anticipat printro clauz penal valoarea prejudiciului;.
d) s intervin o modi!icare unilateral din partea angajatorului a elementelor contractuale" indi!erent de ipoteza incident #n
cauz
&. 'bli$aia ne$ocierii colective:
a) este o obliga$ie de scop %de rezultat);
b) se des!&oar numai cu sindicatul reprezentativ din unitate;
c) este instituit contractual la nivelul angajatorilor cu cel pu$in de '( de salaria$i.
(. Perioada de prob:
a) #n toate cazurile" se poate asocia cu o alt !orm prealabil de veri!icare a capacit$ii pro!esionale %concurs" examen" prob
practic" interviu);
b) este obligatorie dar nu &i exclusiv la angajarea persoanelor cu )andicap;
c) are caracter excep$ional #n cazul muncitorilor necali!ica$i.
). Instituia *uridic a nulitii confi$urat de Codul muncii:
a) poate !i invocat pe #ntreaga perioad de timp #n care contractul individual de munc este #n !iin$;
b) trebuie s !ie constatat #ntotdeauna de instan$a judectoreasc;
c) dac este total" atrage #ncetarea de drept a contractului individual de munc;
d) produce e!ecte numai pentru viitor.
+. Contractul individual de munc reprezint un act *uridic:
a) sinalagmatic" numit" comutativ &i" #n principiu" real;
b) unilateral" cu titlu oneros &i consensual;
c) cu executare succesiv &i" posibil" a !i a!ectat de o condi$ie suspensiv;
d) intuitu personae" care impune #n sarcina salariatului obliga$ia de a da %de a presta munc).
,. Interdicia consacrat de art. (- din Codul muncii:
a) are ca scop protec$ia salaria$ilor;
b) reprezint o limitare legal a principiului libert$ii contractuale;
c) const #n imposibilitatea salaria$ilor de a accepta renun$area la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege sau limitarea
acestor drepturi exclusiv prin #nc)eierea unui act juridic bi sau multilateral.
.. Perioada de prob:
a) #n toate cazurile" este o clauz posibil a !i prevzut #n contractul individual de munc;
b) are natura juridic a unei clauze de dezicere;
c) are o durat de cel pu$in *+ de zile lucrtoare #n cazul !unc$iilor de execu$ie &i de cel pu$in ('+ zile lucrtoare pentru
!unc$iile de conducere.
-. Re$ulamentul intern:
a) de regul" reglementeaz" #n mod concret" #n baza legisla$iei muncii" problemele de ordin disciplinar din cadrul unit$ii
respective;
b) se #ntocme&te de ctre angajator cu acordul %avizul con!orm al) sindicatului sau" dup caz" al reprezentan$ilor salaria$ilor;
c) are un con$inut ex)austiv;
d) cuprinde criteriile &i procedurile de evaluare pro!esional a salariatului %privite #n mod individual).
/. Clauza de neconcuren "i produce efectele:
a) exclusiv pe parcursul executrii contractului individual de munc;
b) numai dac #n cuprinsul contractului individual de munc sunt prevzu$i" #n mod expres" ter$ii #n !avoarea crora se
interzice prestarea muncii;
c) pentru o perioad de cel pu$in ' ani de la momentul #ncetrii contractului individual de munc.
10. 1unt izvoare specifice ale dreptului muncii:
a) regulamentul intern;
b) instruc$iunile re!eritoare la sntatea &i securitatea #n munc;
c) ,odul muncii.