Sunteți pe pagina 1din 979

CUPRINS

HOMER
I LI ADA
Traducere n metrul
original de GEORGE
MURNU
Studiu introducti !i
note de D"M" PIPPIDI
D"M" Pi##idi" Introducere """"""""""""""""""""""""""""""""""" $
G" Murnu" Nota traductorului """""""""""""""""""""""" %&
ILIADA
C'ntul I
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
$(
C'ntul II """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )*
C'ntul III"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +%(
C'ntul I,
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
+-*
C'ntul ,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +.$
C'ntul ,I
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
($)
C'ntul ,II""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ()*
C'ntul ,III """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %+*
C'ntul I/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
%$$
C'ntul /"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" %))
C'ntul /I
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
$($
C'ntul /II """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" $0$
C'ntul /III """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &*(
C'ntul /I, """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &&(
C'ntul /,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &)$
C'ntul /,I """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -()
C'ntul /,II"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -)*
C'ntul /,III """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0(-
C'ntul /I/ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0-$
C'ntul //""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0.*
C'ntul //I """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )(*
C'ntul //II """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" )&)
C'ntul //III """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ).*
C'ntul /I, """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .$$
Note """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ..(
Glosar"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" +*(&
Introducere &
INTRODUCERE
De!#re nce#uturile i!toriei lor1 grecii ec2i 3tiau c4 !unt n5
4luite n tain4" Eoc'nd n #lin4 e#oc4 cla!ic4 remea
dianintea r467oiului troian1 T2uc8dide1 i!toricul cel mai
#4trun64tor al antic2it49ii1 o7!era c4 :a3a5numita Elada nu
arat4 a ;i locuit4 !tatornic de mult tim#< ci !5au nt'm#lat
!tr4mut4ri de noroade nainte de reme1 care53i #4r4!eau cu
u3urin94 #4m'ntul 3i !e d4deau n l4turi din ;a9a neamurilor ce
eneau #e!te ele=
+
" Intui9ia !criitorului atenian 3i g4!e3te
con;irmare n truda n49a9ilor din 6ilele noa!tre1 ale c4ror
cercet4ri > lingi!tice 3i ar2eologice > au du! la nc2eierea c4
#4m'ntul Greciei a !lu?it din cele mai ec2i tim#uri ca loc de
nt'lnire a unor ariate nr'uriri1 #ut'nd ;i !o5 cotit ca un
:creu6et= n care !5au to#it1 ame!tec'ndu5!e1 noroade
3i lim7i1 culturi materiale 3i datini religioa!e" Din ace!t #unct
de edere1 l4!'nd la o #arte i#ote6ele !u#u!e di!cu9iei 3i
!inteti6'nd re6ultate acce#tate a6i de cei mai mul9i1 !e #oate
!#une c4 > #'n4 n mileniul I "Hr"1 c'nd nce#e tradi9ia literar4 >
e@tremitatea !udic4 a Penin!ulei Aalcanice a cuno!cut trei
im#ortante !tadii de ie9uire"
Cel dint'i1 3i cel mai ec2i1 core!#unde #erioadei neolitice1
de5a lungul c4reia din nordul Te!!aliei #'n4 la limita de !ud a
Pelo#one!ului a n;lorit o ciili6a9ie unitar41 #relungit4 reme
de milenii" Oamenii ace!tor tim#uri tr4iau n a3e64ri !tatornice1
nent4rite< ;olo!eau unelte de #iatr4 3i o!< cuno3teau cultiarea
#lantelor 3i cre3terea animalelor" Bn leg4tur4 cu o7'r3ia lor1
nu !e #ot ;ace #re!u#uneri ntemeiate" Singurele re!turi de
cultur4 material4 a;late n cantit49i a#recia7ile > ;ragmente
ceramice 3i unele caracteri!tice ;igurine de lut > im#un
conclu6ia c4 ntre acea!t4 ciili6a9ie 3i ciili6a9iile contem#orane
din Creta 3i Ciclade n5au e@i!tat leg4turi"
Al doilea !tadiu amintit core!#unde #erioadei 6i!e :a 7ron6u5
lui=1 3i anume :7ron6ului tim#uriu=1 c'nd lucrul metalelor
#rinde !4 !e r4!#'ndea!c41 dar e m4rginit #entru mult4 reme
la cu#ru" Ceea ce5l caracteri6ea64 e omogenitatea ciili6a9iilor
de6oltate #aralel n Grecia continental41 n Creta 3i n in!ulele
M4rii Egee tim# de o mie de ani1 reme n care elementele
dominante ale #o#ula9iilor din ace!te arii a#ar9ineau aceleia3i
;amilii de neamuri" C4r4 !4 ating4 o #reci6ie de#lin41 !tudiile
antro#ologice ntre#rin!e a!u#ra !c2eletelor ndre#t49e!c i#ote6a
c4 ne g4!im naintea unei ramuri a ra!ei conen9ional numite
:mediteranean4="
Acolo unde ciili6a9ia de care or7im !5a de6oltat ne!tin5
g2erit41 3i anume n Creta1 ea o;er4 !#ectacolul unor
admira7ile reali64ri1 n cele mai ariate domenii" Pornit4 de la
;orme de ia94 c'm#enea!c4 3i de la o organi6a9ie ntemeiat4 #e
gin9i1 !ocietatea care a dat na3tere ace!tei ciili6a9ii a a?un! !4
cunoa!c4 o ;a64 negu94torea!c4 3i me3te3ug4rea!c41 n
cur!ul c4reia cretanii locuiau n t'rguri 3i ora3e ale c4ror
urme au ;o!t !coa!e la ieal4 n ultima ?um4tate de eac"
Eolu9ia #olitic4 urmea64 #e cea economic4 3i !ocial4" Dac41
la nce#ut1 #uterea #are !4 ;i ;o!t n m'inile unei ari!tocra9ii
tri7ale1 n momentul celei mai mari n;loriri a in!ulei1 c4tre
?um4tatea mileniului al II5lea "Hr"1 n Cno!!o! domne3te un
monar2 a c4rui #o6i9ie #oate ;i a!emuit4 cu a !ueranilor din
R4!4rit 3i a c4rui autoritate #are !4 !e ;i ntin! de#arte #e!te
2otare" :Mino! > !crie n acea!t4 ordine de idei T2uc8dide1
!inteti6'nd n #er!oana legen5 darului rege ideea domina9iei
cretane > a aut cel dint'i o ;lot41 a !t4#'nit o #arte din marea
a!t46i numit4 Delenic4E 3i a domnit #e!te in!ulele Ciclade" El le5a
coloni6at #entru nt'ia oar4F gonind #e carieni 3i #un'nd
!t4#'nitori #e ;iii !4i< #e c't i5a !tat n #utin941 a di!tru! #irateria1
ca !453i #oat4 nca!a tri7uturile=
(
"
O dat4 mai mult relat4rile i!toricului1 ntemeiate #e o tradi9ie
la care !e re;er4 e@#licit1 3i g4!e!c con;irmarea n
de!co#eririle ar2eologice ;4cute n ntreg 7a6inul egeean n
ultima ?um4tate de !ecol1 n Melo!1 n T2e ra 3i n Delo!< mai
t'r6iu n Pelo#one!1
+
I1 (1 +"
(
I1 $"
- 0 D.M. Pippidi Introducere
n Aeo9ia1 n Te!!alia1 #re6en9a minoenilor > cum li !e !#une
#urt4torilor culturii n;lorite n Creta > !e 4de3te n o7iectele
de #roenien94 cretan4 a;late n !4#4turi1 ca 3i n nr'urirea
e@er5 citat4 a!u#ra ;ormelor ariate ale culturii localeG de la
decora9ia ceramic4 #'n4 la #lanul locuin9ei"
Cu Egi#tul1 #e de alt4 #arte1 leg4turile cretanilor1 care n mi5
leniul al III5lea !e reduceau la atacuri de #rad4 m#otria
Deltei Nilului1 n mileniul al II5lea ca#4t4 un caracter
!tatornic1 mer5 g'nd de la #artici#area in!ularilor n calitate de
me3teri la unele con!truc9ii de #iramide #'n4 la ;olo!irea
cor47iilor lor #entru tran!#ortul cedrilor din Li7an1 !u7
T2utme! al III5lea"
Mai #u9in cuno!cute1 dar nu mai #u9in certe1 !unt
#eregrin4rile !u#u3ilor lui Mino! #e m4rile A#u!ului" Dac4 9inem
totu3i !eam4 de ;a#tul c4 ntreaga lor ciili6a9ie e o ciili6a9ie a
7ron6ului1 3i nu uit4m c4 #entru #reg4tirea ace!tuia co!itorul
nu le #utea eni dec't din Euro#a central4 #rin Marea
Adriatic41 din Etruria #rin Sicilia1 !au din In!ulele Aritanice #rin
Galia ori I7eria > n toate trei ca6urile #e m4ri !ituate la e!t de
Grecia > conclu6ia !e im#u5 ne c4 cretanii tre7uie !4 ;i !tr474tut
cu cor47iile lor 3i ace!te a#e"
S#lendidei e;lore!cen9e a culturii minoice i !e !u7!tituie #e
nea3te#tate o cultur4 nou41 n a doua ?um4tate a mileniului al
II5lea "Hr" Bnc4 nainte de acea!t4 reme1 n unele locuri din
Grecia continental4 #rin!e!er4 !4 !e iea!c4 !emnele unei
!c2im5 74ri a ;elului de ia941 ca urmare a unei !c2im74ri n
alc4tuirea #o#ula9iei" Ca!e de un ti# nainte nent'lnit1 a'nd
aco#eri3ul n #ant41 iar ca #ie!4 #rinci#al4 o nc4#ere
dre#tung2iular4 cu atr4 ;i@4< rituri de nmorm'ntare noi 3i o
ceramic4 de tradi9ie #ro#rie tr4dea64 #re6en9a noilor eni9i1
#4trun3i n Grecia din!#re nord
3i !ocoti9i ndeo73te ca !tr4mo3i ai grecilor cla!ici" Co7or'rea
lor n Penin!ul4 n5a aut loc ntr5un !ingur r'nd1 ci n cel #u9in
trei aluri > #rimul la nce#utul1 ultimul la !;'r3itul mileniului al
II5lea" Du#4 #articularit49i de or7ire ce aeau !4 dea na3tere
#rinci#alelor dialecte ale lim7ii grece3ti1 unora li !e d4 numele
de ionieni1 altora numele de dorieni" Bntre ei !e !ituea64
cronologic enirea a2eienilor1 a c4ror a3e6are n Pelo#one! 3i n
Grecia cen5
- 0 D.M. Pippidi Introducere
tral4 marc2ea64 nce#utul unei de6olt4ri #olitice 3i culturale
de o deo!e7it4 n!emn4tate"
Ca94 de ra;inamentul ciili6a9iei cretane1 cele dint'i a3e64ri
ale a2eienilor #e #4m'ntul Greciei 4de!c un regre!
nendoielnic" Co5 arte cur'nd n!41 n contact cu reali64rile unei
culturi !u#erioare1 noii eni9i1 a c4ror a#titudine de a n49a 3i de
a duce mai de#arte n494minte do7'ndite #rin contacte #a3nice
!au iolente aea !4 !e mani;e!te de5a lungul ntregii lor i!torii1
#un 7a6ele unei cul5 turi originale1 n care elementele
m#rumutate !unt numeroa!e1 dar care > #riit4 n an!am7lu >
e o cultur4 nou41 caracteri6at4 #rin tr4!4turi ce nu !e nt'lne!c
n cultura cretan4" Du#4 locul unde a atin! nielul ei cel mai
nalt Hora3ul M8cene1 n ArgolidaI1 acea!t4 cultur4 e numit4 de
cercet4tori :m8cenian4=1 cu toate c41 n acela3i tim# cu
M8cene1 alte centre im#ortante !e ridic4 la o 7un4!tare
#rielnic4 n;loririi artelorG de la Tir8ntul ecin #'n4 la
Orc2omeno! n Aeo9ia1 ;4r4 a uita a3e64ri mai #u9in cuno!cute
din Pelo#one6 ori Te!!alia"
C4tre ?um4tatea mileniului al II5lea "Hr"1 ntreaga Grecie
con5 tinental4 4de3te a!t;el !emnele culturii n cur! de
ela7orare1 3i acela3i lucru !e #oate !#une de!#re unele Ciclade1
unde ceramica de tradi9ie minoian4 ;ace loc ceramicii m8ceniene"
Pa!ul 2ot4r'tor c4tre !u#rema9ia n 7a6inul egeean !e
!4'r3e3te n!4 n ?urul anului +$**1 c'nd1 #4r4!indu53i #entru
nt'ia oar4 #o!e!iunile con5 tinentale 3i ca!telele nt4rite1
r467oinicii a2eieni cutea64 !4 atace Creta1 ale c4rei ora3e
tre7uie !4 ;i e@ercitat a!u#r45le o atrac9ie deo!e7it4 3i #e care
i67ute!c !4 !e n!t4#'nea!c4" Urmele 7ru5 talei cuceriri !unt
n!cri!e n ruinele #alatului din Cno!!o! 3i ale #orturilor de #e
coa!ta oriental41 !coa!e la ieal4 de cercet4torii 6ilelor noa!tre"
Acelea3i !4#4turi ar2eologice #ermit urm4rirea naint4rii
a2eienilor !#re e!t 3i !ud1 #e!te C8#ru 3i Pam;8lia Hunde
documente 2ittite din !ecolul al /I,5lea #omene!c o regiune cu
numele A22i?aaI1 c4tre cet49ile S8riei 3i ale Ceniciei1 a3te#t'nd
remea c'nd1 n to4r43ia l8cienilor1 a cilienilor 3i a
li78enilor1
:A2aiu3a din 94rile m4rii= Hcum !unt numi9i a2eienii n i6oarele
remiiI ncearc4 !4 loea!c4 Delta1 unde nt'm#in4 re6i!ten9a
) . D.M. Pippidi Introducere
;araonului Merne#ta2 H+((+I" Pentru moment1 inadatorii !unt
re!#in3i" Dar n anii ce urmea64 ;r4m'nt4rile rence#1 3i !cri7ul
lui Ram!e! al III5lea1 de#4n'nd r47o?ul lu#telor cu :#o#oarele
M4rii=1 n!eamn4 c4 n 6ilele !t4#'nului !4u :in!ulele n5aeau
odi2n4="
E@#edi9ii a!em4n4toare #ar !4 ;i ntre#rin! a2eienii1 n ?urul
aceleia3i date1 3i n alte #uncte ale 7a6inului egeeanG !#re nord1
n direc9ia Helle!#ontului< !#re e!t1 #e 94rmul a#u!ean al A!iei
Mici1 dintotdeauna locuit 3i u3or de atin!1 mul9umit4 in!ulelor
r4!#'ndi5 te n c2i# de #unte ntre A!ia 3i Euro#a" Aci1 n regiunea
numit4 mai t'r6iu Troada1 domin'nd intrarea n !tr'mtori 3i
tr4g'nd ;oloa!e de #e urma unei a3e64ri ce5i #ermitea !4
controle6e !c2im7urile din5 tre Marea Neagr4 3i Marea Egee1 !e
n4l9a din tim#uri imemoriale o cetate a c4rei 7un4!tare tre7uie
!4 ;i ;o!t real41 c2iar dac4 nu a ;i atin! #ro#or9iile atri7uite de
tradi9ia #o!terioar4" :Aogat4 n aur=
3i :7ogat4 n 7ron6=1 cum !e e@#rim4 de!#re ea Iliada1 Troia
lui Laomedon 3i a lui Priam aea n urm45i un trecut milenar
atunci c'nd 2a6ardul unei e@#edi9ii aenturoa!e 3i geniul unui
#oet !e #reg4teau !45i con;ere o ;aim4 rareori atin!4 n i!toria
a3e64rilor omene3ti" Bntemeiat la nce#utul e#ocii 7ron6ului1 de
un!#re6ece ori di!tru! 3i de tot at'tea ori recl4dit > cum au
doedit5o !4#4tu5 rile nce#ute n ultima treime a eacului al
/I/5lea 3i continuate #'n4 n 6ilele noa!tre > :!l4itul Ilion= al
#oe9ilor aea cu ce !4 tre6ea!c4 l4comia 3e;ilor a2ei1 !tr'n3i n
?urul aceluia #e care tra5 di9ia l nume3te Agamemnon 3i care
era !ortit !4 dein4 o ;igur4 de neuitat a literaturii unier!ale" Bn
#rima ?um4tate a !ecolului al /II5lea Hntre ++.% 3i ++)%1 du#4
calculele n49a9ilor din e#oca cla!ic4I Troia a ;o!t dar !u#u!41
la ca#4tul unui a!ediu ale c4rui #eri#e9ii au r4ma! n amintiri
3i care1 la ;el cu alte e@#edi9ii ale a2eilor > #e u!cat 3i #e m4ri >
retr4ie!c n comoara de legende n care !unt n4luite
nce#uturile i!toriei grece3ti"
R4!un4toarea i!#ra4 a conduc4torilor m8cenieni e ultima a
c4rei #omenire !5a #4!trat ntreag4" Cur'nd du#4 r467oiul
troian1 al treilea al de greci eni9i !4 !e a3e6e n Penin!ul4
ntreru#ea o eolu9ie remarca7il4 n at'tea #riin9e" Cu
dorienii1 co7or'9i din nord ntr5un !tadiu de de6oltare
economic4 3i !ocial4 com5
) . D.M. Pippidi Introducere
#ara7il cu al a2eienilor n momentul #ro#riei lor #4trunderi n
Grecia1 #roce!ul !e relua ntruc'ta de la nce#utG !u#unerea
!au alungarea #o#ula9iilor mai ec2i< tran!;ormarea noma6ilor
n !edentari< trecerea de la organi6a9ia gentilic4 a unei !ociet49i
de #4!tori la ia9a de!;43urat4 n cadre or43ene3ti a unei !ocie5
t49i n care me3te3ugurile 3i nego9ul erau c2emate !4 ?oace un
rol cre!c'nd" Ar ;i gre3it !4 credem totu3i c41 n i!toria
!ociet49ii grece3ti1 ina6ia dorienilor a n!emnat ntreru#erea
gra4 > acea ntoarcere la 7e6na unui :e mediu= de care !5a
or7it #rea mult4 reme" Bn ciuda #ierderilor indi!cuta7ile de
oameni 3i 7unuri1 n ciuda unor di!trugeri de alori culturale 3i
te2nice #entru a c4ror rede!co#erire au tre7uit !4 treac4
eacuri > !e #oate or7i1 ;4r4 ndoial41 de o continuitate a
elementului uman de 7a64 de5a lun5 gul !ecolelor de tran6i9ie de
la mileniul al II5lea la mileniul I "Hr"1 du#4 cum !e #oate or7i de
#4!trarea 3i tran!miterea #e acea!t4 cale a unei #4r9i din
mo3tenirea m8cenian4 n domeniul religiei1 al te2nicii1 al
culturii"
Bm#re?urarea #e care o !emnal4m e@#lic4 #entru ce n cele
mai ec2i monumente ale literaturii grece3ti1 care !unt #oemele
e#ice Iliada 3i Odysseia1 amintirea unor eenimente #etrecute
n mileniul al II5lea !au detalii n leg4tur4 cu modul de trai al
unor #o#ula9ii anterioare enirii dorienilor !t4ruie cu o
iacitate neo7i3nuit4" Mult4 reme acea!t4 #articularitate a
;o!t !ocotit4 ca o doad4 a nentrecutei ;ante6ii a #oetului !au a
#oe9ilor c4rora li !e atri7uia #aternitatea celor dou4 o#ere de
art4" A!t46i1 du#4 a#roa#e un eac de e@#lorare ar2eologic4 a
7a6inului egeean< du#4 lumina #roiectat4 a!u#ra #rinci#alelor
e#i!oade ale e#o#eei de de!co#eririle din Troia 3i M8cene1 din
Creta 3i P8lo!1 ndoial4 nu #oate ;i a!u#ra ;a#tului c4 > al4turi
de #eri#e9ii create de ima5 gina9ia unui arti!t e@ce#9ional< al4turi
de tr4!4turi m#rumutate #ro#riei remi a #oetului1 !en!i7il
#o!terioar4 eenimentelor c'ntate > n Iliada 3i Odysseia
d4inuie ecouri ale ie9ii de!;43urate n 7a6inul egeean n e#oca
de n;lorire a ciili6a9iei m8ceniene"
E de a?un! !4 rele4m1 n acea!t4 ordine de idei1
m#re?urarea c41 n ciuda #omenirii oca6ionale a unor unelte 3i
arme de ;ier1
+* ++ D.M. Pippidi Introducere
ciili6a9ia de!cri!4 n Iliada e o ciili6a9ie a 7ron6ului" Tot a3a1
am4nuntul c4 > de#arte de a oglindi !itua9ia lumii grece3ti la n5
ce#utul mileniului I "Hr" > organi6a9ia !ocial4 3i #olitic4
n;49i3at4 n #oem core!#unde e#ocii de #recum#4nire a
r467oinicilor a2ei" Lumea la a c4rei ;r4m'ntare a!i!t4m n
e#o#ee tr4ie3te ;a6a de trecere de la or'nduirea gentilic4 la
!ocietatea m#4r9it4 n cla!e" Bn m4!uri ce aria64 du#4 locuri1
#ro#rietatea o73tea!c4 ;ace loc #ro#riet49ii indiiduale1 munca
#rin3ilor ro7i !e adaug4 muncii oamenilor li7eri" Cadrele ec2ii
or'nduiri d4inuie totu3i #retutin5 deni 3i1 n an!am7lu #riit41
!tructura Greciei 2omerice e aceea a unei !ociet49i ntemeiate
#e leg4turi de !'nge" Unitatea !ocial4 #rimordial4 n acea!t4
reme e ginta #atern4 e@ogam41 cu alte cuinte o gru#are de
#er!oane co7or'nd dintr5un !tr4mo3 comun
n linie direct41 ma!culin4" Bntre mem7rii aceleia3i gin9i e@i!t4
#entru m4!uri n leg4tur4 cu ntre#rinderi militare1 de #rad4 ori
de a#4rare" Bn Iliada1 ntr5un moment de cum#4n4 #entru a2ei1
c'nd ca#ii !tau la ndoial4 dac4 tre7uie !4 continue r467oiul1
adunarea o3tenilor e c2emat4 !4 c2i76uia!c4 3i !4 2ot4ra!c4G
Astfel i otile atunci cnd roind din corbii, din
corturi, e !"bul#eau i !n cete cu $uiet cur%eau spre
adunare,
Pe&ae#tur la "al... e strnser to'i, dar soborul Nu
se putea "olco"i i p"ntul %e"ea sub po$ara
Gloatelor cnd s&ae#au, cci $al" era i $reo nou
(rainici u"blau s&i potoale cu stri%te tari i s&aline
)%o"otul lor ca s&asculte pe Do"nii, purceii din
)eus, &au ae#at ei la ur" i&a stat fiecare la locu&i.
*inite apoi se fcu i atunci se scul A%a"e"non,
$
leg4turi multi#le1 nce#'nd cu e@#loatarea n de4lm43ie a unei
#ro#riet49i inaliena7ile 3i merg'nd #'n4 la ie9uirea !u7 acela3i
aco#er4m'nt a tuturor mem7rilor gin9ii" A3a tr4ie!c n Iliada
cei cinci6eci de ;eciori ai lui Priam1 ad4#o!ti9i n #alatul
domne!c m#reun4 cu !o9iile lor< a3a tr4ie!c n Odysseia
co7or'torii lui Alcinoo!1 mai #u9in numero3i1 dar nu mai #u9in
uni9i"
O unitate !u#erioar4 gin9ii e ;ratria H:gint45mam4= gru#'nd
mai multe :gin9i5;iice=I< unitatea !u#erioar4 ;ratriei > tri7ul"
Am'n5 dou4 nde#line!c ro!turi militare1 religioa!e 3i
admini!tratie1 am'ndou4 > golite de con9inutul lor originar >
or dura #'n4 la !;'r3itul lumii ec2i" Bn Iliada1
interde#enden9a gint45;ratrie5tri7 e deo#otri4 eident4 n
reme de r467oi ori de #ace 3i1 ntr5un #a!a? din c'ntul al II5lea
de multe ori citat 3i comentat1 Ne!tor ndeamn4 #e
Agamemnon !453i r'nduia!c4 oamenii :du#4 tri7uri
3i ;ratrii1 a3a ;el ca ;ratria !4 dea a?utor ;ratriei 3i tri7ul
tri7ului"""=
%
Bn ordinea #olitic41 regimul ntemeiat #e organi6a9ia a7ia de!5
cri!4 e acel al democra9iei militare1 n care #uterea cea mai
nalt4 a#ar9ine adun4rii 74r7a9ilor gru#a9i n gin9i" Ace3tia !e
ntrune!c #entru di!cutarea tre7ilor intere!'nd comunitatea1
dar mai ale!
+* ++ D.M. Pippidi Introducere
ceptrul !n "n 'iind...=
Bntre atri7u9iile adun4rii1 #oate cea mai im#ortant4 e latitudi5
nea de a alege #e 7a!ileu!G n acela3i tim# #reot1 ?udec4tor
militar1 ca#ul ntregii comunit49i n reme de r467oi 3i de #ace"
Bn ciuda titlurilor r4!un4toare cu care5i m#odo7it ace!t :#4!tor
de noroa5 de= !au :Domn al 74r7a9ilor=1 cum i !e !#une o7i3nuit
n e#o#ee1 el nu e un monar2 n n9ele!ul #ro#riu al cu'ntului"
Puterile 3i ini9iatia lui !unt m4rginite1 #e de o #arte1 de
autoritatea !u#erio5 ar4 a adun4rii o73te3ti1 c2emat4 !4 decid4
n ultim4 in!tan941 #e de alta de e@i!ten9a unui :!;at= com#u! din
3e;ii gru#elor !ociale n !u7ordine1 a c4ror con!ultare e #entru
el o7ligatorie 3i a c4ror cola7orare re#re6int4 o ;r'n4" Bn
m#re?ur4rile e@ce#9ionale ale r467oiului troian1 :!;atul= lui
Agamemnon e alc4tuit din ca#ii !e5 min9iilor grece3ti ce iau
#arte la e@#edi9ie" Bn Odysseia1 n !c2im71 unde de!crierea cet49ii
;eacienilor #re6int4 ta7loul lumino! al unei #o#ula9ii tr4ind n
#ace1 m#4r9it4 ntre o!tenelile m4rii 3i 7ucu5 riile #etrecerii1
!;atul din ?urul lui Alcinoo! cu#rinde #e ;runta3ii tri7urilor
reunite !u7 acela3i !ce#tru"
&
Aun4!tarea cu care !e m'ndre3te regele Sc2eriei1 3i care e 3i
%
,er!urile %-* 3i urm"
$
II1 .+>+*+"
+( +% D.M. Pippidi Introducere
a 3e;ilor a2ei din Iliada1 n ;runte cu Agamemnon1 !e ntemeia64
c'teodat4 #e #rada recoltat4 n e@#edi9ii #e mare 3i #e u!cat1 de
cele mai multe ori #e e@#loatarea domeniilor #u!e la di!#o6i9ia
ca#ilor din ogoarele o73te3ti1 ca r4!#lat4 a !ericiilor adu!e co5
munit49ii" Bn leg4tur4 cu #rima ;orm4 de agoni!it41 T2uc8dide
notea64 cu a!cu9ime c4 n trecutul de#4rtat al Greciei :#irateria
nu era !ocotit4 o ru3ine1 dim#otri41 ;4cea mai degra74 cin!te="
-
C't #rie3te #unerea n aloare a #4m'ntului1 n ciuda unei te25
nici #rimitie 3i ndeo!e7i a #lugului rudimentar1 du#4
indica9iile e#o#eei ea #are a ;i atin! un niel mul9umitor1
m7r49i3'nd nu at't o cerealicultur4 !ting2erit4 de ariditatea
!olului1 c't1 mai ale!1 o iticultur4 3i o #omicultur4 de!tinate unei
nentreru#te de6olt4ri"
Imaginea #e care Iliada 3i Odysseia ne5o #un a!t;el !u7
oc2i e aceea a unei lumi #atriar2ale1 n care !claia nu
m7rac4 a!5 #ectul !ini!tru cuno!cut din te@tele e#ocii cla!ice1
n care munca n5a deenit ndeletnicirea 2ulit4 de mai t'r6iu"
A7ilitatea manu5 al4 e #re9uit4 #e m4!ura de!toiniciei o!t43e3ti
3i1 ntr5un ta7lou al ocu#a9iilor #re!u#u!e a aduce mai mult4
;aim41 #rice#erea me3te3ugului dulg2er e #u!4 al4turi de arta
c'nt4re9ului 3i de rednicia raciului"
0
Bn acea!t4 ;a64 de de6oltare a lumii grece3ti > ale c4rei
limite cronologice !unt aneoie de ;i@at 3i c4reia1 du#4
#rinci#alul i6or n care !e oglinde3te1 i !e !#une e#oca !au
#erioada :2omeric4=
> cadrele or'nduirii gentilice !unt ii1 italitatea lor 4dindu5!e
n toate m#re?ur4rile ie9ii" Dar e#o#eea1 ale c4rei in;orma9ii !e
ntind #e mai multe eacuri1 ne5a #4!trat n acela3i tim#
doe6ile unei noi ntocmiri a !ociet49ii1 c'nd ec2ile in!titu9ii
di!#ar1 nlo5 cuite cu ;orme noi de organi6areG c'nd de la regimul
comunit49ii gentilice !e trece la regimul ;amiliei re!tr'n!e 3i al
#ro#riet49ii indiiduale< c'nd di;eren9ele de cla!4 !e
accentuea64< c'nd iau ;iin94 !tatele5cet49i" Com#le@itatea
acea!ta de date1 n care !t4
&
,III1 %.*>%.+"
-
I1 &1 +"
0
Odyss"1 /,II1 %)(>%)-"
+( +% D.M. Pippidi Introducere
intere!ul neo7i3nuit al e#o#eei ca i6or documentar1 con!tituie
totodat4 #rinci#ala di;icultate n de6legarea #ro7lemei celei mai
aneoioa!e din c'te cunoa3te i!toria literar41 acea a 'r!tei 3i a
#aternit49ii Iliadei 3i Odysseii1 n ?urul c4rora di!cu9ia nce#ut4
cu dou4 mii de ani n urm4 n5a ncetat !4 !u!cite controer!e
a#rin!e de #e #o6i9ii inconcilia7ile"
Ceea ce ngreuia64 !arcina cercet4torului e1 #e de o #arte1
mul9imea indica9iilor aneoie de ra#ortat la un !ingur moment
i!toric1 #e de alta1 o7!curitatea nce#uturilor literaturii grece3ti1
n leg4tur4 cu care nu !e #ot ;ace dec't #re!u#uneri" Cele dint'i
monumente ale ace!teia1 care5! 3i cele dint'i monumente ale
literaturii euro#ene1 !e #re6int4 !u7 ;orma unor #oeme nc2ega5
te1 de o originalitate de #lan 3i de o de!4'r3ire a ;ormei rareori
atin!e c2iar n remuri mai noi" A!emenea ca#odo#ere nu !5au
#utut na3te n!4 ;4r4 o #reg4tire #reala7il41 nici i6olate n mi?lo5
cul unei !ociet49i ce n5ar ;i de6oltat o inten!4 actiitate literar4"
Di;icultatea nu e nl4turat4 de ;a#tul c41 al4turi de Iliada 3i
Odys& seia1 cei ec2i cuno3teau o !erie de #oeme in!#irate de
acelea3i nt'm#l4ri1 legate de ele #rin !u7iect 3i alc4tuind
a3a5numitul
:ciclu e#ic=" Acea!t4 a7unden94 a literaturii ite?e3ti1 #e care
antic2itatea a #o!edat5o n ntregul ei 3i de!#re care a!t46i nu
ne #utem ;ace dec't o idee incom#let41 #e 7a6a unor re6umate
t'r6ii 3i a #rea #u9ine ;ragmente originale1 n5a contri7uit1 cum
ar ;i ;o!t de a3te#tat1 la l4murirea tainei" De#arte de a ;i a?uta9i
n ?udec49ile lor de 7el3ugul materialului1 criticii ec2i !5au
46ut o7liga9i de a !ta7ili1 nainte de toate1 ce anume tre7uia
atri7uit lui Homer dintr5o #roduc9ie ce m7r49i3a1 al4turi de
:ciclul troian=1 continuat cu :ciclul ntoarcerilor=1 un :ciclu
te7an=1 inclu6'nd i!#r4ile lui La7daco! 3i ale urma3ilor lui"
A!t;el a luat ;iin941 nc4 din antic2itate1 ;aimoa!a :#ro7lem4
2omeric4=1 i!cat4 din neoia de a ;i@a :canonul= o#erelor
autentice ale aceluia n care > cu un im#re!ionant acord > grecii
3i romanii !5au com#l4cut !4 recuno5 a!c4 #e :#oetul= #rin
e@celen94"
Sarcina nu era u3oar41 #entru c41 n #lin !ecol al ,5lea1 !e
atri7uiau lui Homer1 #e l'ng4 com#uneri mai mici > ca #oemul
+$ +& D.M. Pippidi Introducere
eroi5comic Mar%ites !au I"nurile de in!#ira9ie religioa!4 >
a#roa5 #e toate e#o#eile din Ciclul e#ic" Herodot1 ca !4 cit4m un
e@em#lu1 credea n autenticitatea +,ebaidei
)
1 n ciuda ndoielilor
e@#rimate n leg4tur4 cu (ypriile
.
!au cu -pi%onii
+*
" Un #rogre!
n acea!t4 direc9ie !e reali6ea64 a7ia n e#oca ale@andrin41 o
dat4 cu crearea
:;ilologii= ce m7r49i3a #reocu#4rile de mai t'r6iu ale gramaticii1
ale e!teticii 3i ale i!toriei literare" Pe 7a6a e@amenului
m4rturii5 lor ec2i1 dar mai ale! al te@telor e#urate de adau!e
3i alter4ri1 ?udecate !u7 a!#ectul lingi!tic 3i n !tructura lor
de o#ere de art41 critici din !ecolul al III5lea "Hr" > un
Jenodoto! din E;e!1 un Ari!to;ane! din Ai6an9 > a?ung #entru
nt'ia oar4 la coningerea c4 !ingure Iliada 3i Odysseia
re#re6int4 #atrimoniul ade4rat 2omeric" Un #a! mai de#arte l
con!tituie ncercarea a3a5numi9ilor
:De!#4r9itori= Hc,ori#ontesI de a doedi c4 Odysseia e o#era
unui alt #oet dec't al Iliadei1 re#ede n47u3it4 de autoritatea
editorului
3i comentatorului Ari!tarc2 din Samot2raKe H!ec" II "Hr"I1 ale
c4rui lucr4ri re#re6int4 ultimul cu'nt al ;ilologiei antice n
materie de critic4 te@tual4 3i a c4rei a!cu9ime1 n loc !4 !e
e@ercite n a#4rarea 2eterogoniei Iliadei 3i Odysseii1 !5a
ndre#tat cu #rec4dere a!u#ra !ta7ilirii elementelor de
ndoielnic4 autenticitate !trecurate n cu#rin!ul celor dou4
#oeme"
La nce#utul e#ocii moderne1 :#ro7lema 2omeric4=1
reniat4 o dat4 cu de!co#erirea autorilor cla!ici #rin r'na
umani3tilor Rena3terii1 m7rac4 un a!#ect necuno!cut n lumea
ec2eG ndoiala de!#re autenticitatea unor o#ere !au a unor
;ragmente de o#ere
)
Poem atri7uit de cei mai mul9i lui Antimac2o! din Teo!1 n care !e
#oe!tea con;lictul dintre ;eciorii lui Oedi# 3i e@#edi9ia m#otria
ca#italei Aeo9iei1 legend4 reluat4 de E!c28l n drama (ei apte
!"potri$a +,ebei.
.
Lung #oem din ciclul troian1 r'nd #e r'nd atri7uit lui Sta!ino!1 lui
Hege!ia!1 !au lui Hege!ino! din C8#ru" Bn ++ c'nturi1 !e #oe!teau
eeni5 mentele ce #receda!er4 ac9iunea Iliadei1 de la ?udecata lui Pari!1
urmat4 de r4#irea Elenei1 #'n4 la cearta dintre A2ile 3i Agamemnon"
+*
O#er41 #oate1 a aceluia3i Antimac2o!1 care trecea dre#r autorul
e#o#eei amintite n nota +1 e@#unea n 0*** de er!uri cucerirea T2e7ei
de urma3ii (elor apte"
+$ +& D.M. Pippidi Introducere
!e e@tinde a!u#ra e@i!ten9ei n!43i a omului c4ruia o tradi9ie
imemorial4 i atri7uie #aternitatea celor dou4 e#o#ei" Bntr5o
carte !cri!4 n +--$1 dar #u7licat4 #o!tum n +0+&
++
1 ;rance6ul
dLAu7ignac ;ormula #entru nt'ia oar4 i#ote6a du#4 care1 ca
#er!onalitate i!5 toric41 Homer n5ar ;i e@i!tat1 numele lui ;iind un
!u7!tanti comun cu n9ele!ul :Or7ul=1 iar Iliada1 o#era
colecti4 a unor c'nt4re9i li#!i9i de edere1 din cei ce1 colind'nd
t'rgurile 3i 7'lciurile Gre5 ciei1 3i c'3tigau e@i!ten9a
im#roi6'nd legende" Com#u!e ntr5o reme c'nd !cri!ul era
necuno!cut 3i tran!mi!e de5a r'ndul #e calea tradi9iei orale1
ace!te legende ar ;i ;o!t :cu!ute= laolalt4 cu #rile?ul redact4rii
lor de;initie1 din ini9iatia tiranului Pi!i!trate1 n a doua
?um4tate a !ecolului al ,I5lea "Hr"
Idei a!em4n4toare1 m4car c4 ntemeiate #e con!idera9ii
di;eri5 te1 !e nt'lne!c la ;ilo!o;ul italian Giam7atti!ta ,ico1 n a
c4rui Ha douaI cien#a Nuo$a1 a#4rut4 n +0%*1 !e !u!9ine c4
#oe6ia e#ic4 ar ;i e@#re!ia ;irea!c4 3i nemi?locit4 a unei lumi nc4
:7ar7are=1 iar Homer #er!oni;icarea :ideii= !au a :caracterului
eroic= al grecilor #e o anumit4 trea#t4 a de6olt4rii lor i!torice"
Ade4ra9ii autori ai Iliadei 3i ai Odysseii ar ;i c'nt4re9ii anonimi
ce colindau lumea greac4 recit'nd c'ntece de!#re trecutul
legendar1 3i acea!ta ar e@#lica1 ntre altele1 deo!e7irile de
'r!t4 3i de cu#rin! ntre cele dou4 #oeme"
Bn marele #u7lic1 :#ro7lema 2omeric4= n5aea !453i ;ac4
drum nainte de !;'r3itul !ecolului al /,III5lea1 c'nd1 ntr5o
lucrare de!tinat4 unui imen! r4!unet
+(
1 #ro;e!orul de la
unier!itatea din Halle1 Criedric2 Augu!t Mol;1 relund 3i
ntemeind ;ilologic ideile lui DLAu7ignac de!#re li#!a de
i!toricitate a #er!oanei lui Homer1 ncearc4 !4 l4murea!c4
a#ari9ia celor dou4 #oeme tran!5 mi!e !u7 numele :aedului or7="
Pornind1 ca #redece!orul !4u1 de la coningerea c4 ;4r4 a? utorul
al;a7etului lucr4ri at't de am#le
++
(on.ectures acad/"i0ues ou Dissertation sur l1Iliade. Ou$ra%e
post,u"e trou$/ dans les rec,erc,es d1un sa$ant" Pari!1 +0+&"
+(
Prole%o"ena ad 2o"eru", si$e de operu" 2o"ericoru" prisca
et %enuina for"a $ariis0ue "utationibus et probabili ratione
e"endandi1 ol" I1 Halle1 +0.&"
+- +0 D.M. Pippidi Introducere
nu !5ar ;i #utut tran!mite de5a lungul genera9iilor 3i c41 n
ace!te condi9ii1 originile lor !e cuin c4utate n com#uneri
anonime de mai mic4 ntindere1 !tr'n!e 3i a3ternute n !cri!
#entru nt'ia oar4 n #ragul e#ocii cla!ice1 Mol; a?ungea la
conclu6ia c4 nu !e #oate or7i de un !ingur autor al Iliadei ori al
Odysseii 3i c4 n ;iecare din ace!te e#o#ei !e #ot di!tinge
gru#e de c'nturi com#u!e de #oe9i necuno!cu9i"
Homer era redu! a!t;el la un !im#lu !im7ol1 idee 7ine #rimit4
ntr5o reme c'nd1 !u7 in;luen9a lui Herder 3i a altor g'nditori
romantici1 #roduc9ia e#ic4 a unor neamuri #u9in eoluate
a#4rea ca emana9ia unui :!#irit #oetic= originar" Bn acela3i tim#1
n m45 !ura n care n46uia !4 e@#lice anumite contradic9ii !au
ne#otriiri din cu#rin!ul #oemelor 2omerice #e calea
e@amenului i!toric al ;iec4rui te@t n #arte1 e@em#lul lui Mol;
con!tituia ndemnul #entru cercet4tori de a !e anga?a #e o cale
n !tare !45i duc4 la #rime?dioa!e r4t4ciri" Anali6'nd 3i
cio#'r9ind n ;el 3i c2i# Iliada
3i Odysseia1 cu !co#ul de a g4!i #retin!ul :!'m7ure ini9ial= 3i de
a identi;ica n ele ad4ugirile !ucce!ie1 ;ilologi 3i i!torici din
!ecolul al /I/5lea1 e@ager'nd #'n4 la a7!urd o metod4 legitim4
n !ine1 au a?un! !4 t4g4duia!c4 nu numai unitatea1 dar 3i
aloarea arti!tic4 a unor crea9ii al c4ror ;armec cuceritor 3i a
c4ror !im#l4 m4re9ie le5a a!igurat 3i le a!igur41 de a#roa#e
trei milenii1 admira9ia ne#recu#e9it4 a celui mai larg #u7lic"
Culmea ace!tei li#!e de di!cern4m'nt a ;o!t atin!4 atunci c'nd
un eleni!t renumit a !cri! de!#re Iliada c4 ar ;i :o lamenta7il4
o#er4 de com#ila9ie=
+%
1 iar un lingi!t tot at't de ilu!tru nu !5a
!;iit !4 #roclame Odysseia :o cri5 m4 m#otria inteligen9ei=
+$
"
A!emenea ?udec49i1 com#romi94toare #entru autorii lor1 nu
tre7uie !4 ne ;ac4 !4 ne!ocotim intere!ul muncii de!;43urate
n ultima !ut4 de ani n ?urul celei mai ec2i #oe6ii grece3ti !u7
ra#ort lingi!tic ori e!tetic1 nici n!emn4tatea unei metode a
c4rei ndre#t49ire n5are neoie de a#4rare" Bnte5 meia9i n
egal4 m4!ur4 #e re6ultatele cercet4rilor ar2eologice1
+%
U" on MilamoNit65Moellendor;;1 Die Ilias und 2o"er1 Aerlin1
+.+-1 #" %(("
+$
A" CicK1 Die -ntste,un% der Odyssee1 GOttingen1 +.+*1 #" +-)"
+- +0 D.M. Pippidi Introducere
de!#re a c4ror contri7u9ie la cunoa3terea ciili6a9iilor #reelenice
!5a or7it n #aginile #recedente1 ne g4!im a!t46i n !itua9ia de a
ne re#re6enta cu mai mult4 lim#e6ime dec't oric'nd #roce!ul
de ;ormare nu numai al celor dou4 e#o#ei atri7uite lu Homer1
dar 3i al ntregului ciclu e#ic"
Su7 ace!t ra#ort1 cea dint'i idee ;al!4 de care ne5a ;o!t dat !4
ne le#4d4m e #re?udecata romantic4 de!#re caracterul
:!#ontan=1
:nai= !au :#rimiti= al crea9iei 2omerice 3i1 ndeo73te1 al #rodu5
c9iei e#ice a grecilor" I6or't4 din ignorarea condi9iilor i!torice
anterioare enirii dorienilor1 ilu6ia de care or7im !5a de!tr4mat
n ;a9a de!co#eririlor ar2eologice1 etnogra;ice 3i lingi!tice #e
urma c4rora a deenit l4murit c41 nainte de a#ari9ia ciili6a9iei
grece3ti1 ciili6a9ii im#ortante au!e!er4 r4ga6 !4 !e de6olte
n 7a6inul egeean 3i c4 > n domeniul culturii materiale ca 3i n
acel al crea9iei arti!tice ori religioa!e > grecii 3i #redece!orii lor
!unt datornicii unor neamuri de !tr4ec2e cultur4 caG
7a78lonienii1 egi#tenii1 2it5 ti9ii1 ;enicienii" Bm#re?urarea c4
termenii !lu?ind !4 indice #rimele ;eluri de actiitate literar4
Himn1 elegie1 iam71 dit28ram7I1 #recum
3i numele mai multor in!trumente mu6icale tr4dea64 o origine
negreac41 e1 din ace!t #unct de edere1 reelatoare" Grecii n3i3i
aeau1 #e de alt4 #arte1 con3tiin9a nel4murit4 c4 > #'n4 a a?unge
la crea9ii e#ice de!tinate !im#lei recit4ri > ec2ii #oe9i Or;eu1
T2am8ri! 3i al9ii H;iguri legendare1 ;4r4 e@ce#9ieI 3i e@ercita!er4
darul n com#uneri !im#le1 de5a lungul c4rora or7a1 m#letit4
cu melodia1 era nto4r43it4 de lir4" Prile?uite de mani;e!t4ri
o73te3ti1 ace!te com#uneri !e deo!e7eau de #oe6ia a!t46i
numit4 :liric4= #rin aceea c41 de#arte de a da gla! unor !im#le
!t4ri !u;lete3ti1 im#licau o #arte de nara9iune1 un element mitic
!au legendar neli#!it din crea9ia #oetic4 a grecilor
dintotdeauna" Trecerea de la ;orme de e@#re!ie lirico5e#ice la
;orme mai accentuat e#ice era a!t;el o c2e!tiune de tim# 3i1 ntr5
o !ocietate n a c4rei e@i!ten94 r467oiul 9inea locul #e care5l
3tim1 ea nu #utea nt'r6ia #'n4 la data ndeo73te atri7uit4
a#ari9iei e#o#eii" Indicii n acea!t4 #riin94 !e #ot !#icui n c2iar
te@tul 2omeric1 unde men9iuni ale unor c'nturi nc2inate 6eilor
!au eroilor nu li#!e!c 3i unde1 ca !4 cit4m o !in5
+) +. D.M. Pippidi Introducere
gur4 #ild41 de!#4r9it de greci du#4 cearta cu Agamemnon1
A2ile
:ta $eselindu&se&acolo cu dulcele sunet din lira&i
(ea cu cluul de&ar%int, fru"oas i
"eteu%it, Prad luat de el la spar%erea +ebei,
cetatea (raiului 3ultur. (nta $eselindu&se fapte
$ite#e"""=
+&
O alt4 m#re?urare oglindind caracterul !tr4ec2i al
com#uneri5 lor ce #ar !4 ;i #recedat co!tituirea e#icii #ro#riu56i!e
e caracterul #regrec al numelor c'tora din eroii 2omerici de
!eam4 HAc2illeu!1 Od8!!eu!1 Aia!I1 ca 3i al numelor unora din
#rinci#alele diinit49i #omenite n e#o#eeG A#ollon1 At2ene" Bn
!;'r3it1 dac4 originea er5 !ului e#ic continu4 !4 ;orme6e o7iect
de di!cu9ie ntre #arti6anii m#rumutului egeean 3i a#4r4torii
unei eolu9ii la ca#4tul c4reia er!ul ro!tit !5ar ;i con!tituit din
m7inarea unor mai ec2i er!uri c'ntate1 nendoio! e c4 >
de#arte de a re#re6enta de!co#erirea unei 6ile !au a unui om >
2e@ametrul e rodul actiit49ii literare de6oltate #e #4m'ntul
Greciei eacuri de5a r'ndul"
Conclu6ii a!em4n4toare !e de!#rind din cercetarea lim7ii
#oemelor lui Homer1 a c4rei !tructur4 3i al c4rui oca7ular !e
deo!e7e!c de ale oric4rui dialect grec or7it n mileniul I "Hr"
Cum !5a releat de mult4 reme1 lim7a Iliadei 3i a Odysseii e
o lim74 :arti;icial4=1 n n9ele!ul c4 > indi;erent de caracteru5i
ini9ial > condi9iile n care ne5au ;o!t tran!mi!e cele dou4 e#o#ei
au contri7uit !45i modi;ice a!#ectul" Ra#!o6ii #rin a c4ror
mi?locire #o!teritatea a luat cuno3tin94 de o#erele :#oetului or7=
nu ncetau !4 remanie6e te@tul #entru a5l ;ace n9ele! de
a!cult4torii c4rora !e adre!au" A3a ;iind1 ceea ce !5a #4!trat din
ec2ile ;orme e n #rimul r'nd ceea ce nu !e #utea !c2im7a ;4r4
c4lcarea regulilor unei metrici 7a6ate #e cantitate1 n al9i
termeniG n care er!ul e de;init de #ro#ria5i m4rime 3i n care
ritmul !e ntemeia64 #e alternan9a unor !ila7e de lungimi
di;erite"
Bn ciuda #rogre!iei ntineriri ortogra;ice1 te@tul celor dou4
e#o#ei 4de3te totu3i un ;ond eolian1 a c4rui ec2ime e indi!cu5
+&
I/1 +)$>+)0"
+) +. D.M. Pippidi Introducere
ta7il4 3i a c4rui e@#lica9ie a ;o!t c4utat4 uneori n i#ote6a du#4
care1 com#u!e n dialect eolic1 Iliada 3i Odysseia ar ;i ;o!t mai
t'r6iu tran!#u!e n dialect ionic1 alteori n i#ote6a #otriit c4reia
ame!tecul de ;orme caracteri!tic lim7ii :2omerice= ar oglindi
!itua9ia lingi!tic ne2ot4r't4 din cet49ile eoliene1 c4tre remea
c'nd !u#erioritatea economic4 3i #olitic4 a ora3elor ioniene
#re5 g4tea integrarea #rimelor ntr5o comunitate cultural4
de!tinat4 !4 nglo7e6e mani;e!t4rile tuturor !emin9iilor grece3ti
ale A!iei" Bm#otria ace!tor e@#lica9ii1 !e #oate ridica o7iec9ia
c4 metrica 2omeric4 are un caracter mai mult ionian 3i c41 n
ace!te condi9ii1 #re!u#unerea cea mai ;irea!c4 e aceea du#4
care e#o#eile ar ;i ;o!t com#u!e ntr5un 9inut de grai ionian"
Acea!ta nu e@clude n5 tre7uin9area oric't de larg4 a unui
material eolian1 ;ie !u7 ;orma legendelor n;lorite n ?urul unor
eroi ca A2ile Horiginar din Te!5 !alia1 regiune #o#ulat4 de
eolieniI1 ;ie !u7 ;orma unor #rocedee !tili!tice din num4rul
c4rora a ;i de a?un! !4 amintim ;aimoa!ele ;ormule de!tinate1
uneori1 !4 e@#rime o !itua9ie1 alteori !4 carac5 teri6e6e un
#er!ona?"
Bn li7erele im#roi64ri ale ae6ilor mai ec2i1 ;olo!irea ;ormu5
lelor > n care tre7uie !4 edem o #articularitate a !tilului e#ic
din toate tim#urile > #re6enta intere!ul de a a?uta nu numai
memoria arti!tului1 dar 3i #e a a!cult4torului1 ng4duindu5i
r4ga6uri de de!5 tindere n cur!ul lungilor recit4ri" Bn #oemele
2omerice > de!#re a c4ror ini9ial4 a3ternere n !cri! #utem ;i
acum !iguri1 n ciuda ;a#tului c4 r4!#'ndirea n marele #u7lic
!e a ;i !4'r3it #e cale oral4 > ro!tul lor e altulG mai cur'nd
dec't un #rocedeu mne5 mote2nic1 e@#re!iile :;4cute= 3i e#itetele
conen9ionale re#re6int4 un material mo3tenit1 con;ormarea la
un model con!acrat de o lung4 u6an94"
Lim741 er!i;ica9ie1 !til > totul ne ndeamn4 #rin urmare !4
edem n Homer rodul unei !eculare eolu9ii literare1 la ca#4tul
c4reia1 de la i6olatele c'ntece ite?e3ti eoliene !e trece la n?g2e5
74rile arti!tice3te mature care !unt e#o#eile n grai ionic" Dac41
a3a cum !e #re!u#une1 #rimele au n;lorit n ultimii ani ai
mileniu5 lui al II5lea1 c'nd amenin9area atacului dorian #ricinuia
mi3c4ri de
(* (+ D.M. Pippidi Introducere
neamuri #e urma c4rora 94rmul egeean al A!iei Mici !e #o#ula
cu greci din L8cia #'n45n Troada1 ultimele #ot ;i !ituate ntre .**
3i 0** "Hr"1 reme n care #recum#4nirea n toate domeniile a
cet49ilor Ioniei #rinde !4 !e a;irme< c'nd Miletul ?oac4 n mi3carea
de coloni5 6are un rol ce n5a ;o!t de5atunci ntrecut< c'nd > de la
;enicienii1 la r'ndul lor datornici !u7 ace!t ra#ort Cretei >
aceia3i greci a!iatici de#rind al;a7etul ;onetic" Bntre acelea3i
limite de tim# Hcon!iderate cu o ineita7il4 a#ro@ima9ie1 dar care
n5ar #utea ;i co7or'te1 nici urcate1 ;4r4 inconeniente mai mari
dec't acele decurg'nd dintr5o at't de la@4 datareI tre7uie !4 ;i
tr4it1 c't !e #oate ?udeca1 #oetul c4ruia o tradi9ie unanim4 i
atri7uie #aternitatea Iliadei"
De!#re ia9a 3i actiitatea ace!tuia1 antic2itatea nu arat4 !4
;i
3tiut mai mult dec't noi" Ael3ugul de 3tiri cu#rin!e ntr5o !erie
de ,ie9i com#u!e c4tre nce#utul erei noa!tre tr4dea64 mai
degra74 ne#utin9a autorilor de a alege ade4rul din ma!a unor
date n cea mai mare #arte legendare" Bn realitate1 anul 3i locul
na3terii lui Homer !unt necuno!cute1 3i !ingurul lucru ce !e
#oate a;irma n acea!t4 #riin94 e c4 tradi9ia du#4 care ar ;i
tr4it n !ecolul al I/5lea1 ntr5un ora3 de #e coa!ta Ioniei1 are
cele mai multe 3an!e !4 !e a#ro#ie de ade4r"
+-
Tot at't de #u9in
#re9 !e #oate #une #e in;orma9iile n leg4tur4 cu e@i!ten9a
#oetului > or7 3i !4rac1 #ri7eag #rin t'rguri 3i cet49i1 ncon?urat
de elaia gloatelor adunate !45l a!culte" De!crierea1 ce nu
n;49i3ea64 reo tr4!4tur4 indiidual41 re#re6int4 imaginea
ideali6at4 a ra#!o6ilor mai noi1 gru#a9i ntr5o con;raternitate cu
numele lui Homer 3i m'ndri de a trece dre#t co7or'torii unui
a!emenea nainta3"
In!u;icien9a datelor 7iogra;ice !e e@tinde a!u#ra actiit49ii #o5
etului1 a c4rui o#er41 a3a cum !5a ar4tat1 a #rile?uit 3i
#rile?uie3te ner3unate di!cu9ii" Mult4 reme conte!tat41
#entru temeiuri e@#u!e cu igoare de Mol;1 unitatea
;undamental4 a Iliadei 3i a Odysseii e a!t46i recuno!cut4 de
cea mai mare #arte a unei critici
+-
Data indicat4 n te@t e acea #4!trat4 de Herodot1 II1 &%" Pentru
cele 3a#te cet49i ce53i di!#utau onoarea de a ;i dat na3tere #oetului1 c;"
Ant,olo%ia Palatin1 /,I1 (.&>(.)"
(* (+ D.M. Pippidi Introducere
#reocu#ate n #rimul r'nd de aloarea literar4 a celor dou4
e#o#ei" Dar1 n m4!ura n care li !e recunoa3te o coeren94
arti!tic4 n care !e e@#rim4 indiidualitatea unui autor cu
e@ce#9ionale n!u3iri1 #aternitatea lui Homer rec'3tig4 teren"
S5a #utut a!t;el nota cu o ironie ce nu e@clude eracitatea c41
du#4 ce :erudi9ia !ecolului al /I/5lea a cio#'r9it 3i a !u#rimat
#e !tr4mo3ul oric4rei #oe6ii1
3tiin9a eacului no!tru e #e cale !45i rea3e6e !tatuia n tem#lul
comun al literaturilor euro#ene=
+0
" Ultimele re6i!ten9e ale
:Nol;ie5 nilor= !e de#un n a#4rarea te6ei #otriit c4reia
autorul Iliadei n5ar ;i n acela3i tim# 3i autorul Odysseii" C2iar
3i #entru ace3ti moderni :De!#4r9itori= n!41 ale c4ror conclu6ii
!e ntemeia64 #e relearea n ultimul #oem a unor conce#te etice
3i a unor #articula5 rit49i de cultur4 material4 ce li#!e!c n #rimul1
a!em4narea de #lan
3i igoarea in!#ira9iei1 dramati!mul ac9iunii 3i ;r4ge6imea
lim7ii r4m'n mai de#arte tul7ur4toare" E u3or de 46ut1 ntr5
ade4r1 c41 n tim# ce deo!e7irile dintre cele dou4 e#o#ei !e
e@#lic4 #'n4 la un #unct #rin deo!e7irea de !u7iect Hn !en!ul
c4 de!crierea r467oiului troian o7liga #e autor la o mai
!cru#uloa!4 recon!ti5 tuire a condi9iilor i!torice1 la o :ar2ai6are=
mai #u9in nece!ar4 3i1 #entru ace!t moti1 mai #u9in !en!i7il4 n
OdysseiaI1 nt'm#larea mul9umit4 c4reia la un !curt interal
grecii ar ;i dat lumii doi #oe9i at't de e@traordinari 3i at't de
e@traordinar de a!em4n4tori e de5a dre#tul miraculoa!4"
Nu tre7uie uitat1 #e de alt4 #arte1 c41 ;ie 3i #entru cei mai
conin3i :unitari3ti=1 ra#ortarea la un !ingur autor a Iliadei 3i a
Odysseii nu e@clude #4trunderea n te@tul ace!tora a
numeroa!e ad4ugiri1 merg'nd de la er!uri i6olate #'n4 la
ntregi e#i!oade" E@#lica7ile #rin condi9iile tran!miterii
#oemelor de5a lungul eacurilor ce au #recedat ntocmirea
#rimelor edi9ii critice de gramaticii ale@andrini1 a!emenea
inter#ol4ri Hcu titlu de e@em#lu !emnalate n notele olumului de
;a94I au contri7uit ;4r4 ndoial4 la alterarea omogenit49ii celor
dou4 e#o#ei1 ame!tec'nd n ceea
+0
," APrard1 *a r/surrection d12o"4re. Au te"ps des ,/ros" Pari!1
+.%*1 #" +("
(( (% D.M. Pippidi Introducere
ce ar ;i tre7uit !4 ;ie crea9ia unitar4 a unei !ingure remi1
men9iuni de m#re?ur4ri i!torice !au alu6ii la di!#o6i9ii morale
ra#orta7ile la o !erie ntreag4 de e#oci"
E!en9ial1 oricum1 e c4 interen9iile ulterioare ale ra#!o6ilor
n5au i67utit !4 ating41 3i nc4 3i mai #u9in !4 di!trug41 unitatea
;undamental4 a #oemelor1 care e unitatea de #lan1 gru#area
ele5 mentelor !ecundare n ?urul unui e#i!od central" Din ace!t
#unct de edere1 com#o6i9ia Iliadei o;er4 e@em#lul unei
nentrecute m4ie!trii1 n m4!ura n care1 a3a cum o7!era din
antic2itate Ari!totel1 #lanul #e care5l de6olt4 #re6int4
#articularit49i ce5l de5 o!e7e!c de ale altor e#o#ei din ciclul e#ic"
:Alc4tuirea !u7iectelor #oe6iei e#ice > notea64 n acea!t4
ordine de idei ;ilo!o;ul
+)
> nu #oate ;i aceea3i ca a !u7iectelor
i!toriei1 n care1 n mod nece!ar1 e@#unerea nu e a unei ac9iuni1 ci
a unei e#o#ei1 mai e@act a tuturor eenimentelor #etrecute
nl4untrul unei e#oci n leg4tur4 cu unul !au mai multe
#er!ona?e1 oric't de nt'm#l4tor ar ;i ra#ortul n care !5ar g4!i
unul ;a94 de celelalte" A3a cum 7iruin9a naal4 de la Salamina
3i n;r'ngerea cartagine6ilor n Sicilia !5au #etrecut cam n
aceea3i reme1 ;4r4 !4 ;i n46uit c'tu3i de #u9in !#re acela3i 9el1
tot a!t;el ntr5un 3ir de ani un eeniment !e #oate #roduce
du#4 altul ;4r4 ca din ele !4 re6ulte o unic4 urmare" Cei mai
mul9i #oe9i nu ;ac totu3i alt;el" Iac4 de ce1 com#arat cu ceilal9i1
Homer !e arat4 me3ter de!4'r3it 3i n acea!t4 #riin94G #entru
c4 nu !e a#uc4 !4 #oe!tea!c4 r467oiul ntreg1 m4car c4 a ;i
aut 3i el un nce#ut 3i un !;'r3it" HSu7iectul ar ;i ;o!t de 7un4
!eam4 #rea a!t
3i aneoie de cu#rin! dintr5o #riireI" C2iar de ntindere m4!u5
rat41 de altminteri1 n5ar ;i ;o!t mai #u9in com#licat de arietatea
nt'm#l4rilor" Bn ;orma la care !5a o#rit1 #oetul 3i5a ale! ca
!u7iect o !ingur4 #arte a r467oiului1 iar de multe din celelalte !e
!lu?e3te ca de !im#le #eri#e9iiG n ;elul ace!ta1 Catalogul
cor47iilor 3i alte a!emenea e#i!oade i dau #rile? !453i arie6e
#oemul"=
Qu!te9ea re;lec9iilor lui Ari!totel a#are eident4 #entru cine
nu uit4 c41 du#4 cele dint'i er!uri ale Iliadei1 !u7iectul lucr4rii
+)
Poetica1 //III1 +$&. a ((>%&"
(( (% D.M. Pippidi Introducere
e cearta dintre A2ile 3i Agamemnon1 cu urm4rile decurg'nd
din ace!t con;lict ini9ial" De unde1 n!41 redu!4 la 6ugr4irea
!t4rii de !#irit a #rotagoni3tilor1 ac9iunea !5ar ;i n;49i3at !4rac4
3i #u9in intere!ant41 #roiectat4 #e ;ondul r467oiului dintre
troieni 3i gre5 ci1 de !;'r3itul c4ruia de#inde !oarta miilor de
lu#t4tori 3i a unei cet49i at'ta reme #ro!#ere1 ac9iunea c'3tig4
n inten!itate mai mult dec't n e@ten!iuneG m7rac4 un
caracter dramatic n care !t4 #oate #re9ul ei cel mai de !eam4"
Cire3te1 de5a lungul ntregii de!;43ur4ri a ac9iunii1 :m'nia lui
A2ile= nu5i niciodat4 uitat4" La nce#utul c'ntului I1 ?ignirea adu5
!4 eroului de Agamemnon 3i ;4g4duiala lui Jeu! de a5i #rile?ui o
:!ati!;ac9ie= r4!un4toare de6l4n9uie a!u#ra a2eilor lan9ul neno5
rocirilor nce#ute cu molima r4!#'ndit4 de A#ollo 3i
#relungite cu un 3ir de n;r'ngeri militare" Bn c'ntul al I/5lea1
ncercarea nei67utit4 a regelui M8cenei de a o79ine m7unarea
;iului lui Peleu agraea64 !itua9ia grecilor 3i !#ore3te nc4
ten!iunea a3te#t4rii" Bn !;'r3it1 n c'nturile /,III 3i /I/1
eenimentul ne#re46ut al mor9ii lui Patroclu n;r'nge
nd4r4tnicia Peleianului1 determin'nd reenirea lui n lu#t41
uciderea lui Hector 3i gr47irea #ro#riului de!tin al
ning4torului"
Bntreaga ar2itectur4 a #oemului e a!t;el ntemeiat4 #e un
moti central1 care e !tarea de !u;let a lui A2ile1 3i ace!t moti
creea64 unitatea de intere! a Iliadei1 nu at't n n9ele!ul unei
leg4turi e@terioare ntre nt'm#l4rile ce o com#un1 c't1 mai ale!1
n acce#9ia unei !u7ordon4ri a eenimentelor ;a94 de 67uciumul
#rotagoni!tului1 trecut1 n r4!tim#ul c'tora 6ile1 de la
de6l4n9uirea de durere #ricinuit4 de moartea #rietenului1
#entru a culmina
> n admira7ilul c'nt al R4!cum#4r4rii lui Hector > cu mila ce5l
co'r3e3te la ederea !u;erin9ei lui Priam1 !;'3ietoare ntru#are
a durerii de #4rinte1 e@em#lu gr4itor al ;ragilit49ii ;ericirii
24r46ite de 6ei muritorilorG
:Odinioar au#ea" c i tu a$eai parte de bine
5i c din *esbos, ostro$ul do"nit de Macar, pn&n
'ara 6ri%iei i pn unde se&ntinde la deal 2elespontul
Ne"r%init, erai tat i Do"n fericit ca nici unul.
($ (& D.M. Pippidi Introducere
7ns din #iua cnd pacostea asta 'i&aduser #eii,
Ai !"pre.ur la cetate tot crunte bti i "celuri"""=
+.
Pe ;ondul n!'ngerat al lu#telor intermitente1 ceea ce !e de!5
#rinde din #aginile in!#irate e drama unui de!tin indiidual
am5 #li;icat4 #'n4 la #ro#or9iile dramei omene3ti ndeo73te" Bn
i6iunea atotcu#rin64toare a #oetului1 67uciumul lui A2ile !e
n;r49e3te cu 67uciumul lui Hector1 con3tient de moartea
a#ro#iat41 con3tient c4 #ieirea5i ar gr47i !;'r3itul cet49ii #e
care !ingur4 ite?ia lui a a#4rat5oG
:8ine tiu totui, "i&o spune doar "intea i ini"&
adese9 Are s $ie o $re"e cnd +roia pieri&$a, i
Pria"
5i al lui Pria" norod"""=
(*
Ri totu3i Hector nu 3o4ie1 a3a cum nu 3o4ie A2ile1 c4ruia
un de!tin mai 7l'nd i5a ng4duit !4 aleag4 ntre o lung4 ia94
o7!cur4
3i moartea tim#urie1 aureolat de glorie" Ade4rata ac9iune a
Ilia& dei !e #etrece a!t;el n con3tiin9a ;iului lui Peleu1 3i
de!;43urarea con;lictului dintre troieni 3i greci nu5i dec't
#rile?ul ce i !e o;er4 de a alege ntre dou4 #a!iuni" C4 A2ile e un
r467oinic1 nu5i de!igur o nt'm#lareG n lumea e#o#eii1 luarea
aminte a #oetului n5ar ;i #utut merge !#re un alt ti# de om" Dar
;a#tul c4 ader!arul lui Hector e cel mai itea6 dintre greci
#re6int4 mai #u9in intere! dec't m#re?urarea c4 e #u! n
!itua9ia de a alege ntre drago!te 3i r467unare1 ntre glorie 3i
moarte" De5aci1 n ciuda ;irii lui #ornite1 tonul re;le@i al at'tor
declara9ii< de5aci #e!imi!mul lui oca6ional1 lucida am4r4ciune cu
care53i ?udec4 !oarta< de5aci1 n !;'r3it1 ;re5 centa inocare a
#uterilor cere3ti1 a#elul la 6ei #entru a curma !u;erin9e #e care
mintea nu le acce#t4 3i #e care le atri7uie oin9ei lor ne#4trun!e"
De#arte de a con!titui un arti;iciu Helementul miraculo!
dee5 nit tradi9ional n e#ica tim#urilor mai noi1 de la ,ergiliu la
Ta!!oI1 inte r en9ia ol8m#ienilor n r467oiul troian !e
integrea64 e;ecti
+.
//I,1 &%&>&$*"
(*
,I1 $$%>$$&"
($ (& D.M. Pippidi Introducere
i6iunii 2omerice a e@i!ten9ei1 ;ace #arte din conce#9ia de!#re
unier! a unui autor #entru care de!;43urarea nt'm#l4rilor
#4m'nte3ti !e cuine urm4rit4 nu numai n mo7ilele 3i n
nl4n9ui5 rea lor omenea!c41 dar 3i !u7 a!#ectul 2ot4r'rilor
!u#erioare ce c'rmuie!c lumea"
Bn oc2ii autorului Iliadei e@i!t4 ntr5ade4r un :neam= al
6eilor1 al c4rui ame!tec n li7erul ?oc al ;or9elor omene3ti
introduce n ace!ta un element ira9ional" Jeii #artici#4 la
e@i!ten9a oamenilor #entru a5i a?uta !au #entru a5i #rigoni1 ;4r4
ca ntr5un ca6 !au n cel4lalt atitudinea !4 le ;ie ndre#t49it4 de
#urtarea ace!tora din urm4" Succe!ul1 reu3ita n orice
ntre#rindere omenea!c4 nu de#ind n ultim4 in!tan94 de
aloarea indiidual41 ci de !#ri?inul acordat de Nemuritori du#4
ndemnuri ce nu cuno!c ?u!ti;icare" Mai cu !eam4 Jeu! ne e
n;49i3at ca ntru#area unei oin9e ato5 t#uternice1 dar ar7itrare1
ale c4rei mani;e!t4ri nu #ot ;i #re46ute1 nici eitate" Partea de
7ine 3i de r4u a muritorilor e ;i@at4 de el du#4 criterii ce n5au a
;ace cu irtutea !au cu dre#tatea1 3i acea!ta din c2iar cli#a
na3terii1 nainte ca 74r7atul !au ;emeia !4 ;i aut r4ga6ul !453i
mani;e!te n!u3irile 7une !au rele" A7ia n rare locuri ale e#o#eii
mi?e3te ideea unei ;or9e o7iectie > ra9ional41 dac4 nu de5a
dre#tul moral4 > 1 lege de a#lica9ie o73tea!c4 naintea c4reia
tre7uie !4 cede6e ar7itrariul diinit49ilor antro#omor;e" Bn
e#i!odul mor9ii lui Sar#edon1 atunci c'nd ;iul lui Crono! 3o4ie
n #urtarea ;a94 de o ;iin94 iu7it41 #e care ar dori !5o !u!trag4
#ieirii a#ro#iate1 al4turi de atot#uternicia lui !e ridic4 ;or9a
ire6i!ti7il4 a Soartei1 de!tul de enera7il4 #entru a5i im#une 3i
n ?urul c4reia !e gru#ea64 con!en!ul unanim al celorlalte
6eit49iG
:F(e spui tu, $a.nice fiu al lui (ronos:
Pe unul nscut "uritor, de "ult osndit de ursit,
3rei tu cu"$a s&l desprin#i din bra'ele "or'ii cu"plite:
6&o, noi #eii ceilal'i la asta nu&'i d" !n$oire=
(+
"
Bnc4 mai cuno!cut4 e !cena mor9ii lui Hector1
de6nod4m'ntul unei lu#te dramatice ntre toate" La ca#4tul unei
urm4riri n cur5 !ul c4reia1 de #atru ori1 !u7 oc2ii #4rin9ilor 3i ai
;ra9ilor1 Hector a
(- (0 D.M. Pippidi Introducere
ncon?urat cetatea c4ut'nd !453i g4!ea!c4 m'ntuire< n cli#a c'nd
A2ile1 care l5a a?un! 3i !e #reg4te3te !45l loea!c41 e #e #unctul
de a #ecetlui cu o !ingur4 loitur4 ia9a a#4r4torului Troiei 3i
!oarta ne!;'r3itului r467oi< ntr5un moment1 deci1 care e #rintre
cele mai 2ot4r'toare ale ntregului #oem1 ;irul nara9iunii !e
ntreru#e" Poetul a oit alt;el" O dat4 mai mult #uterea
atoatec'rmuitoare tre7uie !4 interin4" O dat4 mai mult :m'na
Domnului= a de6lega di!#utele muritorilorG
:(nd la al patrulea&ncon.ur sosir&a"ndoi la fntn
(u"pna&i "are de aur !ntinse cerescul
printe, Puse !n tal%ere dou din sor'ile "or'ii
a"are9 ;na fu soarta lui 2ector, i&a lui A,ile
cealalt,
5i cu"pni el apoi. Pe loc s&aplec a lui 2ector
oart i&a.unse !n iad< el fu prsit de Apolon=
((
"
O admira7il4 intui9ie arti!tic4 a m#letit de!tinul lui Hector
cu un #lan #roiden9ial1 3i ace!t #lan !e ntemeia64 #oate #e
Dre#ta5 tea !im7oli6at4 de 7alan9a Ol8m#ianului" Oricum1 actul de
?udecat4
3terge amintirea omene3tilor mo7ile de care !e l4!a!er4
c4l4u6i9i 6eii n e#i!oadele anterioare" Jeu! n!u3i a#are
#uri;icat" Oameni
3i diinit49i tre7uie !4 !e !u#un4 2ot4r'rii inelucta7ile > 3i
ace!ta e !en!ul renun94rii lui A#ollon"
Ca94 de im#o!i7ilitatea #entru om de a !e m#otrii unei ;or9e
at't de co'r3itoare1 li7ertatea de a53i c4l4u6i ia9a1 li7ertatea
de a ;ace !au de a nu ;ace cea ar #4rea de!;iin9ate" Ceea ce !t4
totu3i n #utin9a indiidului !4 ncerce1 e acce#tarea unei
r'nduieli ce5l de#43e3te1 cura?ul de a53i cunoa3te #u9in4tatea ;4r4
ca !entimentul #ro#riei remelnicii !45l m#iedice de a tr4i 3i de a
ac9iona #otriit unui an!am7lu de reguli n re!#ectarea c4ruia !t4
m'ndria omului 2omeric" Ace!te reguli i dictea64 !4 a!#ire
c4tre o e@celen94 ;i6ic4
3i intelectual4 #e care e#o#eea o nume3te aret/ 3i n
do7'ndirea c4reia !e 4de3te #re9ul ie9ii"
(+
/,I1 %).>%.("
((
//II1 (*$>(*."
(- (0 D.M. Pippidi Introducere
:3enic !ntiul !n ar"e s fiu i s&ntrec pe oricine,
Nea"ul prin'ilor "ei s nu&l fac cu"$a de ruine > =
cuintele lui Glauco! c4tre Diomede
(%
1 cu #rile?ul unei nt'lniri
#e c'm#ul de lu#t4 dintotdeauna !ocotit4 un model de curtenie
3i de cuiin94 caalerea!c41 #ot trece cu aceea3i ndre#t49ire ca
e@#re!ia ;idel4 a unui ideal educati #otriit c4ruia n!u3irile
74r74te3ti de c4#etenie !unt :3tiin9a de arme= 3i :or7irea5n
!o7or= amintite de Ceni@ n a#elu5i c4tre A2ile
($
"
Acea!t4 necurmat4 n46uin94 !#re aret/1 de alt4 #arte1 !e
o7iectiea64 n recunoa3terea o73tea!c4" De#arte de a
re#re6enta un !entiment !u7iecti1 ceea ce numim a!t46i
:!im9ul onoarei= e #entru omul antic o recunoa3tere enit4
dina;ar41 mani;e!tat4 n ge!turi nendoielnice de #re9uire"
:R4!#lata=1 :darul=1 :#artea de cin!te=1 e@#re!ii care n
traducerea lui George Murnu redau gre5 ce!cul %/ras1 re;lect4
modul de a !im9i al unei !ociet49i n ?udecata c4reia1 con;erirea
unui a!emenea :dar= cin!te3te< reluarea lui de6onorea64"
M'nia lui A2ile n ;a9a 2ot4r'rii care5i r4#e3te #e Ari!ei! nu5i
deci di!#erarea unui ndr4go!tit de!#4r9it de o7iectul #a!iunii
!ale1 nici l4comia unui 2r4#4re9 li#!it de o #arte de #rad4G e
#ornirea unui orgolio! umilit !u7 oc2ii ntregii o3ti de un ge!t
!ocotit > du#4 modul de a ?udeca al oamenilor remii lui > ca o
ad'nc4 ?ignire" Bn ruga5i c4tre Jeu!1 al c4rei loc n economia
#oe5 mului e deo!e7it de im#ortant 3i care1 ntr5un ;el1
condi9ionea64 de!;43urarea eenimentelor ulterioare1 T2eti!
reine n c2i# !t4ruitor a!u#ra ace!tui motiG
:Dac $reodat cu"$a !ntre #ei 'i&a" slu.it, o
Printe, 6ie cu %raiul ori fapta, te ro% !"plinete&"i
dorin'a9 (inste d fiului "eu, care scris e s "oar
sr"anul Mai ti"puriu dect al'ii, i totui Atrid
A%a"e"non
*&a !n.osit "ai deun#i i silnic luatu&i&a darul.
+u dar !ncalte cinstete&"i&l, Oli"piene&
n'elepte<
6 ca troienii pe&a,ei s&i tot biruie pn ce
a,eii
(%
,I1 (*)>(*."
($
I/1 $(.>-%$"
() (. D.M. Pippidi Introducere
(inste arta&$or feciorului "eu i spori&i&$or "rirea=
(&
"
Bn3elat4 de Agamemnon1 a3te#tarea unei recunoa3teri cu
at't mai ;ire3ti cu c't meritul lui A2ile e mai mare de6l4n9uie
con;lictul
> 7rutal1 dac4 n5ar ;i nno7ilat de !acri;iciul oluntar al unei ie9i
care1 #antru a ;i ;rumoa!41 a tre7ui !4 ;ie !curt4G
:Maic&"ea +etis, #ei'a, "i&a spus&o de"ult i "i&o
spune9 or'i !ndoite " poart pe ci osebite spre "oarte.
Dac la +roia statornic r"n i "&ncaier sub
#iduri, N&o s "&ntorc !napoi, dar sla$a&"i !n $eac o
s fie< Iar dac eu $oi a.un%e acas !n scu"pa "ea
'ar, Pierde&$oi sla$a cea "are, dar !ndelun%ate&o s&
"i fie )ilele, nu "or de "oarte prea repede i
ti"purie"""=
(-
D4ruirea de !ine r4!cum#4r4 a!t;el :m'nia=G #re9ul #l4tit e
moartea1 3i con3tiin9a ?ert;ei m7rac4 n melancolie cuintele
eroului c4tre LicaonG
:Mori i tu, frate, i taci. De ce te "ai $aie'i
#adarnic: Doar a "urit i Patroclu, i ce eti tu fa'
de dnsul: (at la "ine i $e#i ce "ndru sunt eu i
ce "are< +ata "i&i Do"n i $itea#, iar "a"a #ei', i
totui, 3ai, i pe "ine "&adul"ec "oartea i soarta
Nebiruit pe $eci. Di"inea'a, na"ia# ori seara
Are s $ie o $re"e, cnd unul i "ie&o s&"i cur"e
6irul $ie'ii, cu lancea lo$indu&"&aci ori cu arcul"""=
(0
Bn acea!t4 li7er con!im9it4 !u7ordonare a 7unului !u#rem1
care5i ia9a1 unor 9eluri ideale1 ca gloria 3i onoarea1
recuno3teau grecii aloarea #ilduitoare a e#o#eii ndeo73te 3i a
lui Homer nde5 o!e7i" Proclamat4 a#roa#e ;4r4 e@ce#9ie de
g'nditori 3i morali3ti de5a lungul ntregii antic2it49i
()
1
!emni;ica9ia etic4 a o#erelor lui e ilu!trat4 nainte de toate de
locul #e care Iliada 3i Odysseia
(&
I1 $..>&*-"
(-
I/1 $*&>$++"
(0
//I1 +*->++%"
() (. D.M. Pippidi Introducere
l5au 9inut n educarea genera9iilor" :Cla!ice=1 n n9ele!ul !trict
al cu'ntului > acela de c4r9i de n494tur4 #entru tineri 3i
74tr'ni
> cele dou4 e#o#ei au e@ercitat a!u#ra omului antic o nr'urire
ce de#43e3te #e a oric4rui #oet dintr5o reme mai nou4"
:Dumne5 6eie!cul Homer > !e ntrea74 undea Ari!to;an >
#entru ce oare e el cin!tit 3i !l4it1 dac4 nu #entru 7unele5i
#oe9eG r'nduiala o3tilor1 irtu9ile !u;letului1 armele
oinicilorS=
(.
< iar Hora9iu1 e@ager'nd aceea3i #reocu#are
utilitar41 a?unge !4 #roclame1 ntr5o e#i!tul4 cuno!cut41
!u#erioritatea a!u#ra ;ilo!o;ilor !i!tematici a #oetului care1 :mai
7ine 3i mai lim#ede dec't C2r8!i## 3i Crantor1 ne na94 ce5i
7inele 3i ce5i r4ul1 ce5i d4un4tor ori #rielnic=G
:=ui 0uid sit pulc,ru", 0uid turpe, 0uid utile, 0uid
non, Planius ac "elius (,rysippo et (rantore dicit.=
%*
Al4turi de #ro!l4itorii elementului didactic al o#erelor lui
Homer1 n5au li#!it n lumea ec2e #re9uitorii calit49ilor lui
literare1 admiratorii unei m4ie!trii arti!tice ?udecate ;4r4 egal"
Din ace!t #unct de edere1 o men9iune deo!e7it4 !e cuine lui
Ari!totel1 n a c4rui Poetic unitatea de conce#9ie a Iliadei 3i a
Odysseii e #u!4 n lumin4 cu o a!cu9it4 n9elegere 3i care1
c2iar indu! n eroare de tradi9ia ce atri7uia lui Homer #oemul
eroicomic Mar%ites1 nu #ierde #rile?ul de a relea con!truc9ia
dramatic4 a celor dou4 e#o5 #ei
%+
" La ;el1 nu !e #ot trece !u7
t4cere #aginile de #4trun64toare anali64 ale autorului anonim al
tratatului Despre subli"1 n a c4rui ?udecat4 Homer e Poetul #rin
e@celen94 3i care1 di!cut'nd cu ;ine9e caracterele deo!e7itoare ale
unui #oem ;a94 de altul1 crede a #utea
()
A7aterea cea mai nota7il4 de la acea!t4 linie de g'ndire o
con!tituie Platon1 a c4rui critic4 a literaturii ndeo73te 3i a celei
dramatice n #arti5 cular culminea64 cu i6gonirea #oe9ilor din Cetatea
ideal4" Bn leg4tur4 cu acea!t4 nega9ie a artei1 ntemeiat4 #e con!idera9ii
n #arte etice1 n #arte meta;i6ice1 !e #oate edea lucrarea noa!tr4
6or"area ideilor literare !n antic,itate HAucure3ti1 +.$$I1 ##" $+ 3i urm"
Tot acolo H##" +->+0I1 #reci6iuni de!#re atacurile ndre#tate m#otria lui
Homer de /eno;ane! 3i Heraclit"
(.
8roatele1 " +*%$>+*%-"
%*
E#"1 I1 (1 %>$"
%* %+ D.M. Pippidi Introducere
a;irma c41 !cri!4 ntr5o reme c'nd !#iritul autorului !e g4!ea
n culmea #uterii1 Iliada a c4#4tat un caracter dramatic 3i
;urtuno!1 n tim# ce Odysseia 4de3te mai degra74 un
caracter narati1 care e al 74tr'ne9ii" :Bn Odysseia > o7!er4 n
aceea3i ordine de idei Anonimul > am #utea !45l com#ar4m #e
Homer cu !oarele la a!;in9it1 care53i #4!trea64 m4re9ia1 dar e
;4r4 #utere" Bntr5ade4r1 el nu mai #4!trea64 aici un ton la ;el cu
acela din #oemul de!#re Ilion1 nici n4l9imea de !til mereu
!u!9inut4 3i ;4r4 c4deri1 nici aceea3i mul9ime de #a!iuni ce !e
rear!4 unele du#4 altele1 nici ioiciunea 3i igoarea ca5n
di!cur!urile care ndeamn4 la ;a#te1 nici 7og49ia de imagini
luate din lumea lucrurilor ade4rate1 ci n Odysseia totul
reduc'ndu5!e la 7a!m 3i la #oe!tirea unor r4t4ciri de necre6ut1
edem c4 m4re9ia !cade1 ntocmai cum oceanul !e retrage n
!ine 3i53i la!4 94rmurile goale"""=
%(
Bntr5o m4!ur4 mai mare dec't !crierile criticilor 3i ale g'ndi5
torilor1 r4!unetul n !u;letele creatorilor de ;rumo! oglinde3te
#re!tigiul cu ade4rat unic al Poetului 3i5i m4!oar4 locul n
i!toria culturii" Nu numai #oe6ia e#ic41 dar #oe6ia greac4
ntreag4 !5a de6oltat !u7 nr'urirea autorului Iliadei1 n a3a
m4!ur4 c4 ter5 meni1 ;ormule1 con!truc9ii gramaticale
m#rumutate o#erelor lui !e nt'lne!c n #oe9ii lirici1 n tragici
3i #'n4 3i n #ro6atorii cu o !u!9inut4 #reocu#are de ;orm4"
Produc9ia dramatic4 a !ecolului al ,5lea #re!u#une o #ro;und4
;amiliari6are cu miturile 3i legendele c'ntate de Homer1 3i
acela3i lucru !e #oate !#une de!#re o#erele tuturor !criitorilor
de o oarecare n!emn4tate1 de la He!iod 3i Arc2iloc2 #'n4 n
e#oca 7i6antin4"
Acea!t4 rodnic4 nr'urire nu5i de altminteri re!tr'n!4 la do5
meniul literelor grece3ti" Ca 3i grecii1 romanii au 46ut n
Homer #e #oetul c4ruia nimic omene!c nu i5a r4ma! !tr4in1 3i
e !emni5 ;icati c4 #rimul moment al literaturii latine culte e
traducerea Odysseii1 ncercat4 !#re !;'r3itul !ecolului al III5
lea de Liiu! Andronicu!" Alte er!iuni mai mult !au mai
#u9in i67utite ale #oemelor 2omerice > n er!uri !au n #ro641
n e#oca re#u7lica5
%+
Poetica1 I,1 +$$) 7 %(>+$$. a +"
%(
+ratatul despre subli" Htrad" C" Aalmu3I1 Aucure3ti1 +.%&1 ##" %)5
%."
%* %+ D.M. Pippidi Introducere
n4 3i n e#oca im#erial4 > doede!c intere!ul #u7licului roman
#entru nei!toita lor ;rumu!e9e" Mai im#ortant4 e n!4 nr'urirea
e@ercitat4 de Homer a!u#ra #oe6iei latine originale 3i1 din
ace!t #unct de edere1 e de a?un! !4 amintim datoria de
recuno3tin94 ;a94 de el a at'tor #oe9i1 de la Enniu! la Claudian1
;4r4 a5l uita #e ,ergiliu1 al c4rui #uternic talent 3i a c4rui
ra;inat4 !en!i7ilitate nu l5au m#iedicat !4 #riea!c4 !#re
autorul Iliadei ca !#re modelul ;ire!c 3i nentrecut al #oemului
eroic"
Bn tim#ul eului mediu1 c'nd cunoa3terea lim7ii grece3ti
di!#are n occident #entru mai multe eacuri1 ;aima lui Homer
e ntre9inut4 de #re9uirea m4rturi!it4 de autorii latini"
Mul9umit4 lor1 c4tre ?um4tatea !ecolului al /II5lea1 c'ntarea
cet49ii lui Priam r4!un4 ca un ecou de#4rtat n *e ro"an de
+roie al lui Aenot de Sainte5More1 a3te#t'nd remea
Rena3terii c'nd1 #e urma im#ul5 !ului dat !tudiului antic2it49ii
n Italia 3i a#oi n Cran9a1 umani3ti ca Leonardo Aruni1 Carlo
Mar!u#ini1 NicolT della ,alle ncearc4 #rimele timide traduceri
du#4 originalG unii n #ro641 al9ii n 2e5 @ametri1 3i unii 3i ceilal9i
n lim7a latin4" Nota7ile #entru acea!t4 ;a64 a umani!mului
italian !unt er!iunea n #ro64 a #rimelor
+- c'nturi ale Iliadei de Loren6o ,alla1 #recum 3i er!iunea n
2e@ametri a c'nturilor II>, de Agnolo Poli6iano" Mai im#ortant4
#entru iitorul !tudiilor 2omerice n Euro#a e n!4 #rima edi9ie
a te@tului grec1 ti#4rit4 la Ciren6e n +$))1 din ndemnul lui
Deme5 trio! C2alcond8la!" De5aci nainte edi9iile !e !ucced
nentreru#t Hmai #re9ioa!4 !u7 ra#ort 3tiin9i;ic e a lui Aldo
Manu6io1 a#4rut4 la ,ene6ia n +&+0I1 ;aori6'nd r4!#'ndirea
cuno3tin9elor de gre5 ac4 n 94ri nainte neatin!e de curentul
umani!t" Dintre ace!tea1 Cran9a !ecolului al /,I5lea e centrul
unei im#ortante actiit49i ;ilologice1 culmin'nd cu edi9iile
2omerice ale lui TurnP7e 3i Henri E!tienne Hre!#ecti din +&&$
3i +&--I" C4tre aceea3i reme1 cea dint'i traducere n er!uri a
Iliadei n lim7a ;rance641 nce#ut4 de Hugue! Salel1 e du!4 la
7un !;'r3it1 du#4 moartea ace!tuia1 de Amad8! Qam8n H+-*&I" Tot
din ultimii ani ai !ecolului al /,I5lea !au din #rimii ani ai celui de
al /,II5lea datea64 #rimele er!iuni ale Iliadei n lim7a
german4 Hn #ro641 de Q" A" Re@iu!< n er!uri1 de
%( %% D.M. Pippidi Introducere
Qo2ann S#rengI1 ca 3i cea dint'i traducere com#let4 a lui
Homer n engle6e3te #rin gri?a lui George C2a#man H+&.)>+-+-I"
De5aci nainte1 urm4rirea r4!unetului artei lui Homer n lite5
ratura euro#ean41 ori a di!cu9iilor tre6ite de #er!onalitatea lui
co#le3itoare1 deine cu ne#utin94 n cadrul re!tr'n! al ace!tei
introduceri" De!#re a3a5numita :#ro7lem4 2omeric4= 3i
de!#re de6oltarea ei de la DLAu7ignac #'n45n 6ilele noa!tre1
e!en9ialul a ;o!t !#u! n #aginile #recedente1 n leg4tur4 cu
a#ari9ia #oe6iei e#ice la greci" Am dori !4 ad4ug4m #reci6area
c41 mai ale! n Germania ultimelor decenii ale eacului al /,III5
lea1 #ro7lema #a5 ternit49ii celor dou4 e#o#ei 3i a m#re?ur4rilor
ce le5au dat na3tere1 de#arte de a con!titui o7iectul unor di!#ute
erudite1 de!;43urate n unier!it49i ori academii1 a g4!it ecou n
#u7licul larg1 deter5 min'nd #artici#area la de67ateri a celor
mai de !eam4 arti3ti 3i g'nditori1 al4turi de ;ilologi 3i de
i!torici" A?utat4 de traducerile re#ede deenite cla!ice ale lui
Qo2ann Heinric2 ,o!! HOdysseiaG
+0)+< IliadaG +0.%I1 admira9ia #entru Poet deine #arte
integrant4 a admira9iei #entru crea9iile !#iritului grec1 at't de
ad'nc !4dit4 n !u;letele contem#oranilor lui Goet2e 3i Sc2iller1
at't de rodnic4 n urm4ri #entru de6oltarea culturii germane"
Bn #ro#riul no!tru trecut1 cunoa3terea !criitorilor antici1
mult4 reme a#ana?ul unei cla!e re!tr'n!e1 ca 3i celelalte
;orme ale unei in!truc9ii nalte1 n5aea !4 dein4 #o!i7il4
#entru cei mul9i nainte de crearea unui n494m'nt o73te!c 3i1
mai ale!1 nainte de #u7licarea unor traduceri n !tare !4
m#4rt43ea!c4 cititorului cea din ;rumu!e9ea 3i din con9inutul
de idei al o#erelor originale" A!emenea traduceri au nt'r6iat n
a3a m4!ur4 nc't1 cu #u9ine e@ce#9ii1 a!t46i nc4 nu ne #utem
m'ndri de a #o!eda n 7une er!iuni m4car cele mai
im#ortante crea9ii literare ori ;ilo!o;ice ale Greciei 3i Romei" Bn
li#!a unui ;or tutelar 2ot4r't !4 concea#4
3i1 o dat4 conce#ut1 !4 duc4 la 7un !;'r3it #roiectul unei colec9ii
cu ade4rat na9ionale1 #u9inul #'n4 acum reali6at a #ornit din
r'na unor c4rturari i6ola9i1 7ucuro3i !4>3i ?ert;ea!c4 3tiin9a 3i
remea #entru a d4rui culturii noa!tre c'tea din o#erele de
!eam4 ale
%( %% D.M. Pippidi Introducere
literaturilor antice" Numele lor !unt cuno!cute 3i nu e locul !4
le n3ir4m" Ceea ce tre7uie !u7liniat e c41 ntre ele1 nici unul nu
!e nrednice3te de o mai recuno!c4toare #re9uire dec't acel al
lui George Murnu1 a c4rui nentreru#t4 trud4 ne5a dat n ultimii
3ai6eci de ani1 n 2ain4 rednic4 de ele1 trei culmi ale #oe6iei gre5
ce3tiG Iliada 3i Odysseia lui Homer1 urmate de Orestia lui
E!c28l" Ciecare n #arte ar ;i ;o!t de a?un! ca !4 a!igure
n49atului o ;aim4 meritat4" Laolalt41 ele con!acr4 n Murnu #e
#rinci#alul o!tenitor rom'n n c'm#ul literelor antice1 #e
de!c2i64torul de drum la #ilda c4ruia a tre7ui !4 !e rein4 ori de
c'te ori #ro7lema traducerilor din cla!ici !e a #une cu
!erio6itatea #e care o com#ort4"
Bntre#rinderea nu era u3oar4 3i1 ca !4 ne m4rginim la #ilda
Ilia& dei1 !arcina red4rii n metrul original al unui #oem at't de
ntin!1 de o arietate de !itua9ii neo7i3nuit4 3i de o neo7i3nuit4
7og49ie de oca7ular1 #utea !4 n!#4im'nte 3i #e cel mai
cute64tor1 dac4 ne g'ndim c41 n #ragul !ecolului al //5lea1 n
lim7a noa!tr4 nu e@i!ta o traducere a lui Homer n m4!ur4 !4
o;ere nce#4torului1 dac4 nu a?utorul unui model1 cel #u9in
ncura?area unui #recedent" Nu #ot ;i con!iderate a!t;el
er!iunea n #ro64 a Odysseii1 !emnat4 de Ion Caragiani
%%
1 nici
traducerile n er!uri ale Iliadei ncercate n eacul trecut de
ornicul Iordac2e Gole!cu 3i de Co!tac2e Ari!tia" Cea dint'i1
redu!4 la (** de er!uri din #rimul c'nt1 n5a #4r4!it1 !e #oate
!#une1 !ertarele autorului
%$
" A doua1 #u7licat4 n +)%0 cu o
#re;a94 de Eliade R4dule!cu 3i reti#4rit4 n +)-) ntr5o
#relucrare ad'nc in;luen9at4 de teoriile italieni6ante ale
autorului antei (et'i1 o;er4 un e@em#lu al c2i#ului cum nu
!e cuine ;4cut4 o traducere1 mai cu !eam4 traducerea unui
#oet" Tre7uie r4!;oit4 acea!t4 de5a doua er!iune a lui Ari!tia1
unde :#odagerul diul Ac2ille= !e necinea64 cu :ilu!tri!!imul
;a7er ,ulcan= 3i unde
:#ulc2rigena co#ill4= e amenin9at4 de un :mor7 morti;er=1
#entru a n9elege ce a n!emnat n literatura noa!tr4 a#ari9ia
Iliadei lui George Murnu1 #entru reali6area c4reia
traduc4torul a #u! la contri7u9ie lim7a rom'nea!c4 din toate
9inuturile1 !co9'nd la ieal4 ne74nuite #o!i7ilit49i de e@#rimare"
Mul9umit4 ace!tei !t4#'niri #u9in o7i3nuite a graiului #o#ular1
!#orit #rintr5un e;ort de crea9ie
%$ D.M. Pippidi
er7al4 a c4rui am#loare !ingur acela o #oate m4!ura1 n a
c4rui amintire !t4ruie 7og49ia e@ce#9ional4 a oca7ularului
2omeric1 ori aneoin9a de a tran!#une n ur6eala altei lim7i
rigiditatea unui !til ;ormular1 Iliada rom'nea!c4 !e num4r4
#rintre cele mai i67utite t4lm4ciri ale marelui #oem"
Cu ea1 #entru nt'ia dat41 !tr4mo3ul #oe6iei euro#ene
do7'ndea dre#t de cetate n cultura noa!tr4" Cu ea1 C'ntarea
#atimilor lui Priam1 ale c4rei ecouri r4!una!er4 c'nda #e
#laiurile moldoene n ;orma #o#ular4 a :legendelor Troadei=
%&
1
#4trundea n lim7a lui Emine!cu 3i a lui Co37uc n ritmul
!4r74tore!c al er!ului original1 nle!nind iu7itorilor de ;rumo!
cunoa3terea unuia din monumen5 tele de ncercat4 aloare ale
literaturii unier!ale"
D"M" PIPPIDI
%%
Ia3i1 +)0-" O mai ec2e traducere n rom'ne3te a Odysseii de
Alecu Aeldiman1 r4ma!4 ne#u7licat4 3i #4!trat4 n mai multe
manu!cri!e1 a ;o!t !tudiat4 de N" La!cu1 tudii *iterare1 ol" I1 +.$(1 ##"
.$ 3i urm"
%$
Re#rodu!e de N" A4ne!cu1 3iea'a i scrierile Marelui 3ornic
Ior& dac,e Golescu1 ,4lenii de Munte1 +.+*1 ##" (). 3i urm"
%&
N" Carto?an1 *e%endele +roadei !n literatura $ec,e ro"neasc1
Aucure3ti +.(&" C;"1 de acela3i1 (r'ile populare !n literatura
ro"neasc" II" -poca influen'ei %receti1 Aucure3ti1 +.%)1 ##" %(+>%%("
NOTA TRADUCUTORULUI
Nimic mai aneoie de i67'ndit dec't o ;inalitate ce re6ult4
din conto#irea adecat41 cea mai ia7il4 3i armonioa!41 a celor
dou4 elemente alc4tuitoare1 idee 3i materie1 !u;let 3i tru#1 3i
cri!tali6a5 rea a!t;el a unei #lenitudini de unitate organic41
de;initi41 ti#ic4" Bn materie de art41 acea!ta e culmea
a!cen!iunii" Din #rima lor a#ari9ie1 !#iritele geniale1 n care
mu!te!c mai inten! n46uin9ele ad'nci 3i mi!terioa!e ale ;or9ei
genetice con!tructie1 o adulmec4
3i nu ncetea64 !5o a7urce n toate remile" Demiurgi
in!tinctii1 nu cru94 nici tim#1 nici trud4 3i nici o ?ert;4 c't de
dureroa!4 n necurmatul lor ncord de ntruc2i#are a unui
a!t;el de ideal de armonie1 n care e@#re!ia !u;letului omene!c1
n cea mai no7il4
3i de6intere!at4 a !a #atim41 a?unge la un su""u" de #utere
e@#an!i41 de e;lore!cen94" De aceea 3i m4ie!tritura lor de#lin
nc2eiat41 ca 3i toate organi!mele !u#erioare ale lumii !en!i7ile1
ne im#re!ionea64 ca o minune de !inte64 dintre contur1 linia 3i
ritmul e@terior1 3i !u7!tan9a !au !tructura con9inutului lor"
Ri ntocmai cum o o#er4 original4 #oate ;i :o ac2i6i9ie #er#e5
tu4=1 ceea ce o7i3nuit n graiul 3colar numim cla!ic41 a3a #oate
;i
3i inter#retarea ei ntr5o lim74 !tr4in41 un !uccedaneu1 o re&
crea'ie a!t;el nc2egat4 n ;orme noi1 nc't !4 riali6e6e cu
originalul1 dac4 nu c2iar !4 treac4 #e!te limita lui > c4ci totul e
#oten9ial #entru un creator > !u7 ra#ortul irtuo6it49ii ;ormale
3i a e;ectului e!tetic" Mai ale! H!au e@clu!iSI atunci c'nd
tran!#unerea are ca 7a64 o ca#odo#er4 cla!ic4 antic" Aci
terenul e cu totul altul dec't n literatura lim7ilor ii" Materialul
mai nede;init e multilateral !u!5 ce#ti7il de o mai li7er4 3i deci
mai larg4 tran!mi!i7ilitate1 de un a#ort mai #er!onal neng4duit
de o#era modern4 Hintui9ia 3i #o!i5 7ilit49ile arti!tului ;iind mai
#u9in !ting2eriteI" Ri ntruc't anticul e
%- %0 G. Murnu Nota traductorului
un nentrecut mae!tru al ;ormei > lim7ile antice au !erit ca
model la con!truirea lim7ilor moderne1 3i totu3i ele a#ar
e@a!#erant de limitate ;a94 de imen!a #utere cu ade4rat
!intetic4 a lim7ii ele5 ne1 ncercarea de a #roduce un ec2ialent
al o#erei cla!ice Hc4ci tocmai n a!ta con!t4 o a!emenea re&
creareI ne d4 cel mai 7un #rile? de nau9ire er7al41 de
inten!i;icare a e@#re!iit49ii lim7ii noa!tre 3i c2iar de crearea
de noi alori literare1 care !unt toate agoni!iri cu at't mai
#re9ioa!e 3i nece!are1 cu c't ro!tul no!tru literar e nc4 n !tare
de ;orma9ie 3i con!olidare1 #lu! cotro#it de !tr4ini!me1 3i e
de#arte de a ;i a?un! la a#ogeul de de6oltare 3i in!trumentare
de care e ca#a7il !#re a #utea tran!mite direct 3i cu mi?loace
#ro#rii1 ;4r4 diluare1 #ara;ra6are 3i #romi!cuitate1 cele mai
com#le@e 3i eminente crea9iuni ale geniului unier!al" Dar
#entru ca o a!emenea ntre#rindere !4 dea rodul r'nit care !4
intre ca ingredient !u7!tan9ial n #roce!ul de integra9ie a
culturii na9ionale1 acel care o ntre#rinde nu tre7uie !4 ai74
numai a#ti5 tudini ;ire3ti1 ci 3i con3tiin94 3i !cru#ul 3i1 n gradul
cel mai nalt1 #a!iunea" Mul9umit4 ace!tor calit49i1 a g4!i
de!tul4 #utere de !t4ruin94 3i r47dare1 de care are nea#4rat4
neoie ca !4 duc4 la ca#4t !arcina5i co#le3itoare"
Iat4 idealul la care am n46uit 3i cuintele ce m5au ;4cut !4
to5 #e!c o #arte 7un4 din anii mei1 reenind 3i !t4ruind din
r4!#uteri n re#e9ite r'nduri la nt'ia5mi mare ncercare n
acea!t4 latur4 de actiitate1 la o#era ce !e n;49i3ea64 aci1 n
;orma cea mai i!#r45 it4 la care am #utut a?unge" E dre#t c4
acea!t4 lucrare1 nc4 de c'nd a#4ru!e n :Conor7iri Literare=
3i n :,ia9a Rom'nea!c4=1 dar mai ale! de la #rima ei edi9ie1 a
;o!t nt'm#inat4 cu mult4 7un4oin94 3i c2iar ncura?at4 cu
#remiul N4!turel al Acadeniei Rom'ne" Succe!ul ace!ta
m4gulitor nu mi5a m#4in?enit n!4 oc2ii con3tiin9ei n a3a c2i#1
nc't !4 nu 4d c4 truda cea mai grea 3i mig4loa!4 mi5era
re6erat4 la re;acerea 3i de#lina ei 3le;uire" Cu at't mai 'rto!1
c4 e@#erien9a ce am c4#4tat5o de atunci1 #rin mun5 c4 3i !tudiu1
m5a ;4cut !4 ad'nce!c tot mai mult #ro7lema unor a!emenea
ntre#rinderi 3i !4 eolue6 e!en9ial n conce#erea lor"
%- %0 G. Murnu Nota traductorului
Mi5am dat !eama c4 oceanul5Homer nu5l #ot !tr47ate cu o
#lut41 ci cu un a! c't mai !olid1 care di!#une de tot ec2i#a?ul1 de
toat4 arm4tura 3i merindea tre7uitoare" Ri ace!t a! mi l5am
;4urit
3i #roiantat cum am #utut1 !tudiind ani ndelunga9i 3i
concomi5 tent > la ma!a mea de lucru !au c4l4torind #rin 9ar4 >
i6oarele1 toate i6oarele de 7og49ie ale graiului rom'ne!c de
#retutindeni" Acea!t4 #reg4tire #remerg4toare mi5a dat #oate
mai mult dec't n!43i e@ecutarea lucr4rii"
P4!trarea 3i de6oltarea normal eoluti4 a caracterului
origi5 nal n toate domeniile mani;e!t4rilor noa!tre ca #o#or
n6e!trat cu o indiidualitate #ro#rie H:,ala2ul= e doar o real4 3i
7ine #ri!tor5 nicit4 entitate etnic4I tre7uind !4 ;ie g'ndul no!tru
c4l4u6itor1 ca ;iind cea mai 7un4 3i !igur4 doad4 de italitate 3i
unica ?u!ti;icare a e@i!ten9ei noa!tre ca na9iune con!tituit4 3i
ntemeiat4 #rin lu#te
3i !acri;icii milenare1 era ;ire!c ca o #reocu#are !cum#4 3i
!tator5 nic4 #entru mine !4 ;ie de a contri7ui du#4 #utin94 la
alc4tuirea 3i de!4'r3irea acelui mare organ de ro7u!t4 e@#re!ie
:ala24=1 nu un ?argon de !u7ur7ie euro#ean41 un mo6aic
di!#arat1 ticluit din5 tr5un material #e!tri9 de mi@tur4
re7ar7ati41 ci e@#onentul ;onetic de un #ronun9at caracter
romanic cel #u9in n !unete1 #rin urmare cel mai eu;onic1 mai
#la!tic 3i !uge!ti al unei ra!e #riilegiate de natur4"
Ri c'm#ul meu a!t de e@#erimentare 3i reali6are l5am g4!it
n #oemele 2omerice1 un total de reo %*"*** de er!uri1 cu un
con5 9inut ariat1 care oglinde3te a#roa#e n ntregime ia9a 3i
actiita5 tea lumii antice" Mai la ;iecare #a!1 a3 #utea 6ice la
;iecare er!1 am ;o!t 9inut n loc de o #ro7lem4 de tran!mitere
Hc4ci o#era de art4 !e ra6im4 mai #re!u! de toate #e ;orm41 3i
acea!ta nu arareori e intran!mi!i7il41 de unde 3i tre7uin9a de a
recurge la ec2ialentI1 #ro7lem4 cu at't mai ngreun4toare1 cu
c't oin9a mea #rinci#al4 de a da aloare core!#un64toare a
celei mai ;ericite 3i neao3e e@#re!ii rom'ne3ti era ireducti7il4"
De aici1 ine@ora7ila neoie de5a m7og49i 3i l4rgi ca#acitatea
e@#re!i4 a lim7ii noa!tre 3i1 ca urmare ;atal41 ideea de a
conto#i dialectele1 urm'nd criteriul
%) %. G. Murnu Nota traductorului
!elec9iunii 3i nece!it49ii
%-
1 3i c2iar de a ;4uri cu'ntul nou Hnote6
n treac4t !oarta er7ului a tl#ui a#4rut nt'ia dat4 n :,ia9a
Rom'nea!c4=I1 nu numai !#re a aria e@#re!ia 3i a ;i la
n4l9imea te@tului original care5i de o 7og49ie 3i arietate
uimitoare1 ci !#re a um#le un gol !au a eita un neologi!m
#roa!#4t1 element itreg !au mort n acordarea tonalit49ii e#ice1
;4r4 de care !tilul e#o#eii nu e@i!t4" 3i tocmai aci mi5am
concentrat gri?a 3i aten9ia1 #uterea mea de #rice#ere 3i n;4#tuire"
,oiam1 #rin acea!ta1 o total4 cu#rindere
3i a!imilare a #oemelor1 o ro"ni#are #o!i7il41 !#re a #utea
nlocui li#!a unei mari e#o#ei na9ionale1 e#o#ee care #oate nu are
!4 ad4 lumina 6ilei1 ntruc't genul ace!ta de #oe6ie #are r4#o!at
3i !u7!5 tituit de core!#ondentul !4u n #ro641 romanul" De aceea
a tre7uit !4 lu#t cu tot dinadin!ul ca !4 ning o mare
re6i!ten94 te2nic4G er!ul 2omeric1 2e@ametrul" Puteam u3or
!45l ocole!c1 ado#t'nd un metru mai comod #ro6odiei rom'ne3ti"
Ri lucrarea mi5ar ;i ;o!t cu mult nle!nit41 dar aeam con3tiin9a
c4 ocolirea ar ;i n!emnat o conce!ie1 o !im9it4 !4r4cire 3i
!c4dere a unui element e!en9ial< !e !u#rim4 re6onan9a de
mare am#loare melo#eic41 !#eci;ic4 #oemei lui Homer
Hgraitatea !olemn4 !acerdotal4 a atitudinii generale1 m4re9ia 3i
dinami!mul e@#re!iei e#ice1 caracterul 2iera5 tic al multor
momente1 !u7limul ce re6ult4 din !im7io6a diinului cu umanul1
am#loarea 3i ;rumu!e9ea magi!tralelor de!cri#9ii 3i com#ara9ii
2omerice etc"I" Ri #e c't 2e@ametrul mi !5a #4rut #en5 tru Iliada
a7!olut indi!#en!a7il Ham 6i! alt4dat4G :!ingura matc4
nc4#4toare #entru Dun4rea 2omeric4=I #e at't el1 n redarea
Odiseii1 #oem4 mai mult ;amiliar41 idilic4 !au dramatic41 mai
#u9in !olemn4 3i a'ntat41 l5am g4!it incongruent 3i anacronic Ho
#rim4 ncercare de a o inter#reta n 2e@ametri am dat5o1
ra#!odia I1 n
:Var4 Nou4=1 rei!ta lui Nic" /eno#olI" De aceea #entru
acea!t4 #oem4 am #re;erit metrul iam7ic1 ritmul care1 du#4
Ari!totel1 e cel mai a#ro#iat de or7irea o7i3nuit4" Ace!te
#re;erin9e n a#aren94 numai de ordin te2nic1 nu !e datore!c #rin
urmare unei nt'm#l4ri
%-
Dintre cuintele dialectale aminte!c ca #ild4 urm4toareleG sorin1
loc 74tut de !oare< br'at1 m4!ura ntin!oarei celor dou4 7ra9e H;r"
7ra!!eI< "ul1 n loc de turce!cul cat'r< de"nd, de"nare H;r" mander1
demanderI"
%) %. G. Murnu Nota traductorului
!au unui ca#riciu momentan1 cum au 74nuit unii1 ci unor criterii
interne 7ine 3i ndelung cum#4nite" Su#er;icialitatea curent4 la
noi nu le a di!cerne1 dar o !en!i7ilitate mai ;in4 !e a #4trunde
re#ede de legitimitatea lor du#4 o !im#l4 #ro74 #rin
con;runtarea e;ectelor o79inute de mine 3i de al9ii"
Cine rea !erio! !453i dea !eama de re6ultatul do7'ndit 3i n
genere de aloarea e@ce#9ional4 a #oemelor 2omerice1 !4 nu
?udece du#4 o #ri#it4 r4!;oire a #aginelor< !4 citea!c4 o#era #e
de5a5ntregul 3i !4 nu uite c4 ra#!odiile cele mai ;rumoa!e1 cele
mai #ro;und umane 3i emo9ionante1 mai #line 3i !onore1 !unt
cele ulterioare1 ndeo!e7i cele ;inale1 unde g4!im1 reali6at cu o
art4 !u#erioar4 H!im#litatea nu e@clude grandio!ul1 dim#otri4I
imnul cel mai n4l94tor ce l5a in!#irat reodat4 !entimentul de
#rietenie" Dac4 anumite #agini #oart4 #ecetea de art4
conen9ional4 ar2ai5 c4 > ramuri u!cate n a!tul codru de
#oe6ie 2omeric4 > 3i nu mai au #entru noi intere!ul ce5l aeau
#entru antici1 o mare #arte din e#o#eea lui Homer1 ;iind
ntemeiat4 #e natura e@tern4 3i mai ale! #e cea a;ecti4 uman41
care5i ne!c2im74toare1 r4m'ne de5a #uru5 rea #roa!#4t5erde 3i
actual4" De aceea 3i #oate atrage 3i intere!a c2iar #e cititorul
#ro;an1 narmat cu oric't de #u9ine cuno3tin9e din domeniul
cla!ici!mului" Dar aceia #entru cari Homer #oate ;i 3i a6i o
3coal41 o comoar4 ne#re9uit4 de in!#ira9ii 3i n494minte1 !unt n
#rimul r'nd !criitorii 3i !tudio3ii" Ne#re9uit4 !u7 multe
ra#orturi1 dar mai cu !eam4 cel te2nic 3i e!tetic Heu am c4utat
!4 adaog 3i un ra#ort na9ional1 care ar ;i acel al lim7ii
rom'ne3tiI1 im#re!ia ce #roduce Homer a!u#ra !criitorului e
co'r3itoareG au !#u!5o !#iritele de elit4 din toate tim#urile 3i e
de #ri!o! !5o re#et 3i eu" O #ot ilu!tra n!4 #rintr5un !ingur
e@em#lu1 acela al unui geniu unier!al ala7il1 care e!te
Goet2e" Du#4 el1 :2omerid= e!te cel mai mare titlu de glorie ce5
l #oate reendica un #oet"
Bnc2eind ace!te r'nduri1 nu #ot !4 nu5mi aduc aminte aici de
mul9imea de #rieteni 3i 7ineoitori1 de acea elit4 de inteligen9e1
care cu ;a#ta !au cu !cri!ul m5au ncura?at 3i mi5au dat !#ri?inul
de6intere!at #entru ca toat4 acea!t4 trud4 a mea !4 !e nc2eie
cu 7ine" E u3or de n9ele! c41 dac4 m5am n24mat la greul
!ui3ului 3i
$* G. Murnu
am a?un! !4 urc ma!iul 2omeric1 e c41 nainte de toate1
ndemnul a #ornit de la mine" E n!4 o datorie #entru mine !4
m4 g'nde!c la to9i 7ineoitorii mei 3i !4 le e@#rim cu ace!t
#rile? tot !enti5 mentul meu de mul9umire 3i recuno3tin94" Mai
nt'i de toate nu #ot !4 uit #e r4#o!a9ii ;runta3i intelectuali1 Titu
Maiore!cu1 Ioan Aogdan1
Duiliu Jam;ire!cu 3i Ioan
Paul Hminunat om 3i
rom'n n ;elul !4uI1 care
din iu grai 3i n !cri! mi5
au a#ro7at 3i a#reciat actiitatea de la nce#ut cu o neo7o!it4
aten9ie 3i n!u;le9ire" Dar nu mai #u9in ndatorat m4 !imt 3i ;a94
de al9ii1 dintre care di!ting mai cu deo!e7ire #e Ioan Aianu1 G"
Aogdan5Duic41 M" Dragomi5 re!cu1 C" Aote61 D" Eolceanu1 I"
Triale1 T" Arg2e6i1 N" Daide!cu1 I" Ag'r7iceanu > care to9i1 cu
7un4oin9a 3i entu6ia!mul lor1 au contri7uit !4 !e acredite6e n
#u7lic re#uta9ia de care !e 7ucur4 ace!te ndeletniciri ale mele
literare"
O !#ecial4 amintire
datore!c r4#o!atului
ilu!tru al meu coleg 3i
#rieten ,a!ile P'ran1 al
c4rui ndemn 3i
entu6ia!m au contri7uit n
7un4 #arte la a#ari9ia celor dou4 #oeme1 :Odi!!ea= 3i :Iliada=1
ntr5o edi9ie care nu53i are #erec2e ntre #u7lica9iile noa!tre
lite5 rare 3i con!tituie1 du#4 m4rturia unanim41 un titlu de
m'ndrie a literaturii rom'ne3ti"
>?@A G. M;BN;
ILIADA
ILIADOS A
MWnin Xeide YeZ P2l2[deN \AcilWo?
o]lom^n2n1 _ murF\ \Acaio`? Xlge\ aY2Ke1
#ollZ? d\ :;YFmou? 8ucZ? =Adi #roa8en
brcNn1 a]tod? d elcria tefce Kgne!!in
& o:Nno`!F te #h!i1 Dii? d\ jteleFeto 7oulE1
j@ ok dl tZ #rta dia!tEt2n jrF!ante
\Atred2? te Xna@ mndrn Kan d`o? \Acilleg?"
TF? t[r !;Ne Yen aridi @un^2Ke m[ce!Yai<
L2tof? Kan Dii? uop?G q gZr 7a!ilW
colNYen?
+* nof!on mnZ !tratin rr!e KaKEn1 sl^Konto d
laoF1 otneKa tin Crg!2n 3tFma!en mr2tWra
\Atred2?G q gZr UlYe YoZ? j#n nWa? \Acain
lu!pmenp? te Yggatra ;^rNn t\ m#ereF!i\ X#oina1
!t^mmat\ acNn jn cer!nn eK27plou \A#pllNno?
+& cru!^Q mnZ !KE#trQ1 Kan lF!!eto #[nta?
\Acaiog?1
\Atreda d m[li!ta dgN1 Ko!mEtore lanG
\Atredai te Kan Xlloi j4KnEmide? \AcaioF1
um`n mn Yeon do`en \Olgm#ia dcmat\ aconte?
jK#^r!ai Pri[moio #plin1 e' d\ ovKad\ oK^!YaiG
(* #a`da d\ jmon lg!aite ;Fl2n1 tZ d\ X#oina
d^ce!Yai1
w6pmenoi Dii? uoin eK27plon \A#pllNna"
=EnY\ Xlloi mn #[nte? j#eu;Em2!an \Acaion
a:de`!YaF Y\ oerWa Kan mglaZ d^cYai X#oinaG
mll\ o]K \Atred, \Agam^mnoni xndane Yumy1
(& mllZ KaK? m;Fei1 Kraterin d\ j#n mfYon atelleG
mE !e g^ron KoFl,!in jgz #arZ n2u!n KiceFN
{ nfn d2Ygnont\ { t!teron a'ti? :pnta1
mE ng toi o] craF!m, !KW#tron Kan !t^mma Yeo`oG
tln d\ jgz o] lg!NG #rFn min Kan gWra? a#ei!in
%* bmet^rQ jnn ovKQ jn =Arge t2lpYi #[tr2?
C'
nt
ul
I
C'nt41 6ei941 m'nia ce5a#rin!e #e5A2il
Peleianul1 Patima crud4 ce5A2eilor mii de
amaruri adu!e< Su;lete multe ite6e
trimi!e #e lumea cealalt41 Tru#ul ;4c'ndu5
le 2ran4 la c'ni 3i la ;eluri de #4!4ri
Ri m#linit4 ;u oia lui Jeu!1 de c'nd Agamemnon1
&
Craiul n4!cut din Atreu1 3i dumne6eie!cul A2ile
S5au de67inat du#4 cearta ce ;u!e5ntre d'n3ii i!cat4"
Care ;u 6eul ce5i #u!e #e ei !4 !5a#uce de
!;ad4S Ciul lui Jeu! 3i5al Letei1 A#olon" Bn
ciuda5i #e craiul1
Molim4 grea r4!#'ndi!e 3i oa!tea5i #orni!e !4 #iar41
+*
Pentru c5Atrid cute6a!e #e #reotul Hri!e!
!45n;runte1 C'nd cuio!ul eni la cor47ii1 n
ta74r5a2ee1
Ca !453i r4!cum#ere ;ata cu5o mare mul9ime
de daruri" C'r?a de aur 9in'nd cu #odoa7e de
!;inte cordele1
Daru5nc2inat lui A#olon1 de5A2ei !e ruga deo#otri41
+&
Dar mai cu !eam4 de5Atri6i1 cele dou4 mai mari c4#eteniiG
:,oi1 c4#etenii Atri6i 3i A2ei cu ;rumoa!e
#ul#are1 Cie ca 6eii5ntrona9i n Olim# la
r467oi !4 5a?ute
Troia u3or !4 lua9i 3i cu 7ine !5a?unge9i aca!4|
Ci5na#oia9i5mi co#ila ro7it41 #rimind a!te daruri1
(*
Dac4 4 teme9i de ;iul lui Jeu!1 de5arca3ul
A#olon"= A!ta or7i1 3i cu to9ii !trigau1 noindu5
!e5A2eii
S5ai74 ru3ine de #reot1 #rimindu5i m'ndre9ea de daruri"
Nu i5a #l4cut lui Atrid Agamemnon ndemnul ace!ta1
Ri l5a re!#in! ;4r4 mil4 #e #reot cu a!#r4 #orunc4G (&
:,e6i1 o mo3nege1 !4 nu te mai #rind #e5aici la cor47ii1
Ori ntre noi 647oind ori ncoace enindu5ne iar4<
Mi5e c4 9i5or ;i de #ri!o! a ta c'r?4 3i !emnele
!;inte" Nu59i oi da ;ata5na#oi1 7a c2iar c4run9i5a5n
ro7ie
Tocmai n Argo! aca!4 la mine1 de 9ara5i de#arte1 %*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I $& $$
o!tin j#oicom^n2n Kan jmin l^co? mntipN!anG
mll\ vYi mE m\ jr^Yi6e !actero? P? Ke n^2ai"
}M? a;at\1 adei!en d\ q g^rNn Kan j#eFYeto mgYQG
7W d\ mK^Nn #arZ Y`na #olu;loF!7oio Yal[!!2?G
%& #ollZ d\ a#eit\ m#[neuYe Kizn 3rhY\ q geraii?
\A#pllNni XnaKti1 tin 3~Komo? t^Ke L2tcG
KlfYF meu mrgurpto@\1 q? Crg!2n mm;i7^72Ka?
Fll[n te 6aY^2n Ten^doip te ;i mn[!!ei?1
SminYef ev #ot^ toi carFent\ j#n n2in are8a1
$* { e: dE #ot^ toi KatZ #Fona m2rF\ aK2a
tagrNn 3d\ a:gn1 ti d^ moi KrE2non j^ldNrG
tF!eian Danaon jmZ d[Krua !o`!i 7^le!!in"
}M? a;at\ e]cpmeno?1 tof d\ aKlue Co`7o? \A#pllNn1
7W d Kat\ O]lgm#oio KarEnNn cNpmeno? KWr1
$& tp@\ moi!in acNn mm;2re;^a te ;ar^tr2nG
aKlag@an d\ Xr\ s!ton j#\ mNn cNom^noio1
a]tof Kin2Y^nto?G q d\ e nuKtn joiKc?"
6et\ a#eit\ m#[neuYe nen1 metZ d\ :in 2KeG
deinl d Klaggl g^net\ mrgur^oio 7io`oG
&* o]rWa? mn #rton j#ceto Kan Kgna? mrgog?1
a]tZr a#eit\ a]to`!i 7^lo? jce#euK? j;ien?
7[ll\G a:en d #uran neKgNn KaFonto YameiaF"
\EnnWmar mn mnZ !tratin ceto KWla Yeo`o1
t deK[t, d\ mgorln d Kal^!!ato lain \Acilleg?G
&& ty gZr j#n ;re!n YWKe YeZ leuKcleno? Hr2G
KEdeto gZr Danan1 ti a YnE!Konta?
rhto" o d\ j#en o'n gerYen m2ger^e? te
g^nonto1
to`!i d\ mni!t[meno? met^;2 #pda? Kd? \Acilleg?G
\Atred2 nfn Xmme #alim#lagcY^nta? sN
-* 8 m#ono!tE!ein1 ev Ken Y[natpn ge ;ggoimen1
e: dl mof #plemp? te dam Kan loimi? \Acaiog?G
mll\ Xge dE tina m[ntin jreFomen { oerWa
{ Kan sneiro#plon1 Kan g[r t\ rnar jK Dip? j!tin1
? K\ ev#oi ti tp!!on jcc!ato Co`7o? \A#pllNn1
P'n64 9e!'nd la r467oi 3i culc'ndu5!e5al4turi de mine"
Du5te dar1 nu m45nd'r?i1 dac4 tea;4r dore3ti !4 #o9i
merge"= A!t;el a 6i!1 3i 74tr'nul de team41 au6indu5i
#orunca1
Mer!e t4cut #e la marginea m4rii 74tut4 de aluri
Unde deo#arte !t4tu 3i rugare ro!ti c4tre 6eul %&
Ce7o! A#olon1 n4!cutul din Leto1 #letoa!a 6ei94G
:Tu cel cu arcul de5argint1 tu #a6nicul Hri!ei1
Sminteu!1 Care 'rto! ocrote3ti Tenedo! 3i C2ila #rea
!;'nt41
Dac4 6iditu59i5am eu reun m'ndru loca3 de m4rire1
Ori nc2inatu59i5am gra!ele 7uturi de ca#re 3i tauri1 $*
Gla!ul au6i5mi5l1 Doamne1 3i5o !ingur4 rere5m#line3te5miG
Stro#ii de #l'n!1 cu !4ge9ile tale #l4tea!c45mi Danaii|=
A!t;el rugatu5!5a el" Au6i !4geta3ul A#olon
Ri m'nio! de #e 'r;ul Olim#ului mer!e la ale
Arcul #e um4r a'nd 3i tol7a 'rto! c4#4cit4" $&
Lung 6uruir4 !4ge9ile5n tol7a5i din !#ate1 c'nd 6eul
Plin de m'nie #orni1 n4lucindu5!e5a!emenea no#9ii1
Stete deo#arte de ta74r5a#oi 3i da drumul !4ge9ii"
Groa6nic ;u 64ng4nul arcului cel lumino! ca argintul"
Jeul nt'i nimerit5a n muli 3i5n ogarii cei !#rinteni1 &*
Dar mai 9inti du#5aceea 3i5n oa!te !4ge9i otr4ite1
Mor9ii ardeau !umedenii #e ruguri" Ri5n reme de
nou4 Jile1 #rin lag4r1 67urar4 !4ge9ile dumne6eirii"
Dar ntr5a 6ecea #o;ti Peleianul la !;at o!t43imea1
Po49uit el ;iind de 6'na cu 7ra9ele al7e1 &&
Hera1 ce ;u!e5ngri?at4 c4 #ier de n4#a!t4 Danaii1
C'nd laolalt4 !e !tr'n!e 3i ;u a3e6at5adunarea1
Iutele5A2ile1 !cul'ndu5!e1 a3a nce#u cu'ntareaG
:Cred1 o Atride1 c4 noi o !4 ;im neoi9i !4 ne5ntoarcem
Iar na#oi1 r4t4cind1 dac5o ;i !4 !c4#4m de la moarte1 -*
C4ci deo#otri4 ne !ecer4 oa!tea r467oiul 3i ciuma"
S4 ntre74m dar un #reot ori un 6odier !au #e unul
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I $& $$
Care5i de i!e t'lmaci1 c4 3i i!ele in de la
Jeu!1
Ca !4 ne !#un4 de unde5i ner3unul 6eului Ce7o!S
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I $0 $-
-& ev tar g\ e]cNlW? j#im^m;etai 3d\ eKatpm72?1
av K^n #N? mrnn KnF!2? a:gn te teleFNn
7ogletai mnti[!a? bm`n m#i loigin mmfnai"
=Htoi g\ ? e:#zn Kat\ Xr\ 6etoG to`!i d\ mn^!t2
[lca? e!torFd2? o:Nno#plNn rc\ Xri!to?1
0* q? d2 t[ t\ jpnta t[ t\ j!!pmena #rp t\ jpnta1
Kan nEe!!\ bgE!at\ \Acain =Ilion ev!N
_n diZ manto!gn2n1 tEn oo #pre Co`7o? \A#pllNnG
!;in jd ;ron^Nn mgorE!ato Kan met^ei#enG
\Acilef K^leaF me Di ;Fle muYE!a!Yai
0& mWnin \A#pllNno? eKat27el^tao XnaKto?G
ton gZr jgzn jr^NG !d d !gnYeo KaF moi rmo!!on
U m^n moi #rp;rNn a#e!in Kan cer!nn mrE@einG
U gZr somai Xndra colN!^men1 q? m^ga #[ntNn
\ArgeFNn Krat^ei KaF oo #eFYontai \AcaioFG
)* KreF!!Nn gZr 7a!iled? te cc!etai mndrn c^r2G
ev #er g[r te cplon ge Kan a]tWmar Kata#^8,1
mll[ te Kan metp#i!Yen acei Kpton1 r;ra tel^!!,1
jn !tEYe!!in eo`!iG !d d ;r[!ai ev me !ac!ei?"
Tin d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 #pda? Kd? \Acilleg?G
)& Yar!E!a? m[la e:# Yeo#rp#ion ti o!YaG
o] mZ gZr \A#pllNna Di ;Flon1 te !d [lcan
e]cpmeno? Danao`!i Yeo#ro#Fa? mna;aFnei?1
o ti? jmef 6nto? Kan j#n cYonn derKom^noio
!on KoFl,? #arZ n2u!n 7areFa? ce`ra? j#oF!ei
.* !um#[ntNn Danan1 o]d\ {n \Agam^mnona ev#,?1
q? nfn #ollin Xri!to? \Acain ecetai enai"
an tpte dl Y[r!2!e Kan 2da m[nti? mmgmNnG
o tar g\ e]cNlW? j#im^m;etai o]d\ eKatpm72?1
mll\ neK\ mr2tWro? qn 3tFm2!\ \Agam^mnNn1
.& o]d\ m#^lu!e Yggatra Kan o]K m#ed^@at\ X#oina1
toneK\ Xr\ Xlge\ adNKen eK27plo? 3d\ ati dc!eiG
o]d\ ge #rnn Danao`!in meiK^a loigin m#c!ei
#rFn g\ m#i #atrn ;FlQ dpmenai eliKc#ida Kogr2n
Ceart45ne oare dorind ?uruite #rinoa!e ori ?ert;eS -&
Au #oate ar!ura de ;ri#te mioare 3i ca#re ale!e
El1 do7'ndind1 ar oi de la noi !453i a7at4 urgiaS=
Ji!e 3i5ndat4 3e6u" Dar iat41 !e !coal45ntre d'n3ii
Ciul lui Te!tor1 nt'iul 3i ;ala #rorocilor1 Cal2a!1
Care 3tia c'te5au ;o!t mai demult1 c'te !unt1 c'te ;i5or1 0*
Ri c'rmui!e ale A2eilor a!e #e mare !#re Troia
Numai cu darul g2icirii1 cu care5l cin!ti!e A#olon"
Aine cu mintea5i c2itind1 lu4 Cal2a! cu'ntul 3i 6i!eG
:Scum#e lui Jeu! A2ile1 tu5mi ceri !4 4 !#un tuturora
Care !4 ;ie neca6ul arca3ului1 Ce7o! A#olonS 0&
Eu 7ucuro! o oi !#une< ia !eama tu n!4 3i ?ur45mi
C5ai !4 ;ii gata !45mi dai a?utor cu or7a 3i ;a#ta"
Mi5e !4 nu !u#4r cuma ntre Domnii A2ei #e acela1
Care5i mai tare ca to9i 3i de care cu to9ii a!cult4"
Airuie craiu5n m'nie #e cel care5i !t4 !u7 #orunc4< )*
Ciuda5i1 m4car c4 #e o 6i 3i5o a!cunde 3i5o5n4du345n !ine1
Colc4ie totu3i n #ie#tu5i 3i cat4 #rile? mai #e urm4
Ca !5o de!carce" Deci ?uruie5mi tu1 dac4 rei !4 m4 a#eri"=
Numaidec't i r4!#un!e lui Cal2a! 3oimanul A2ileG
:Inim4 #rinde1 de!tain4 3i !#une ce cuget4 6eii1 )&
Iat41 m4 ?ur #e A#olon1 iu7itul ;ecior al lui Jeu!1
C4ruia1 Cal2a!1 rug'ndu5te1 A2eilor taine de64luiG
P'n4 ce eu mai ie6 3i mai 4d #e #4m'nt1 l'ng5ace!te
,a!e ad'ncate1 nici unul din toat4 a2eimea de ;a94
N5o !4 te5ating4 cu #rocleta5i m'n41 nici c2iar Agamemnon1 .*
Care !e laud4 aci ntre Domni c4 e cel mai de ;runte"=
Negre3itorul #roroc mai #rin!e cura? 3i r4!#un!eG
:Nu #entru ?ert;e1 3i nici ?uruite #rinoa!e ne ceart41
Ci5i !u#4rat el de #reot1 c4 #rea5l necin!ti Agamemnon1
Nu de6ro7i #e co#il41 nici daruri #rimi de la d'n!ul" .&
De5a!ta Vinta3ul at'tea neca6uri ne5a dat 3i5o !4 deie"
Molima n5o !4 !e5ndure !5a7at4 din ta74r5a2ee
P'n4 ce tat4lui #e !#r'ncenata co#il4 n5om da5o
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I $. $)
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
m#ri[t2n mn[#oinon1 Xgein Y\ oerln eKatpm72n
j? Crg!2nG tpte K^n min ola!![menoi #e#FYoimen"
=Htoi g\ ? e:#zn Kat\ Xr\ 6etoG to`!i d\ mn^!t2
xrN? \Atred2? e]rd KreFNn \Agam^mnNn
mcngmeno?G m^neo? d m^ga ;r^ne?
mm;im^lainai #Fm#lant\1 r!!e d^ oo #urn
lam#etpNnti jKt2nG [lcanta #rcti!ta K[K\
s!!pmeno? #ro!^ei#eG m[nti KaKn o] #c #ot^
moi ti KrEguon e#a?G a:eF toi tZ K[K\ j!tn ;F
la ;re!n mantege!Yai1
j!Ylin d\ ot^ tF #N e#a? a#o? ot\ jt^le!!a?G
Kan nfn jn Danao`!i Yeo#ro#^Nn mgoregei?
? dl tofd\ neK[ !;in eK27plo? Xlgea
tegcei1 otneK\ jgz Kogr2? Cru!2do? mgl[\
X#oina
o]K aYelon d^@a!Yai1 j#en #old 7oglomai a]tln
ovKoi aceinG Kan g[r a lutaimnE!tr2?
#ro7^7oula KouridF2? mlpcou1 j#en o eY^n j!ti
cereFNn1
o] d^ma? o]d ;uEn1 ot\ r ;r^na? ot^ ti arga"
mllZ Kan ? jY^lN dpmenai #[lin e: tp g\ XmeinonG
7oglom\ jgz lain !n ammenai { m#ol^!YaiG
a]tZr jmon g^ra? a]tFc\ etoim[!at\ r;ra ml oo?
\ArgeFNn mg^ra!to? aN1 j#en o]d aoiKeG
leg!!ete gZr tp ge #[nte? moi g^ra? arcetai
Xll,"
Tin d\ 3meF7et\ a#eita #od[rK2? d`o? \Acilleg?G
\Atred2 Kgdi!te ;iloKteanctate #[ntNn1
#? g[r toi dc!ou!i g^ra? meg[Yumoi \AcaioF<
o]d^ tF #ou vdmen @unEa KeFmena #oll[G
mllZ tZ mn #olFNn j@e#r[Yomen1 tZ d^da!tai1
laod? d\ o]K j#^oiKe #alFlloga taft\ j#ageFrein"
mllZ !d mn nfn tWnde Yey #rpe?G a]tZr
\Acaion tri#l tetra#l t\ m#oteF!omen1 av K^
#oYi Jed? dy!i #plin TroF2n e]teFceon
j@ala#[@ai"
Tin d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 KreFNn \Agam^mnNnG
ml d\ ottN? mgaYp? #er jzn YeoeFKel\ \Acillef
Kl^#te npQ1 j#en o] #areleg!eai o]d^ me #eF!ei?"
C4
r4
de
dar
uri
3i
#la
t4
3i
nu5i
o
m
ad
uce
la
Hri
!a
Qe
r
t
;
a

!
#
4
3
i
r
i
i
"

A
3
a

I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I $. $)


m
#
4
c
a
5

o
m

#
e

6
e
u

m
7
l
'
n
6
i
n
d
u
5
l
"
=

J
i
!e 3i5ndat4 3e6u< dar iat4 !e !coal45ntre d'n3ii
Plin de m'2nire 3i ciud4 itea6ul Atrid Agamemnon<
Mintea5i cu totului tot cu#rin!4 de negrele g'nduri
Ri de m'nie a#rin3i ca ;ocul i !c'nteie oc2ii"
Cat4 2ain mai nt'i la Cal2a! 3i a!t;el i 6iceG
:Cal2a!1 tu co7e1 n eci nu mi5ai !#u! o #rielnic4 or74<
R4ul #l4cutu59i5a #ururi1 3i #ururi menit5ai a rele"
Nici ai ro!tit oarec'nd 3i nici ;4#tuit5ai reun 7ine"
C2iar 3i acum #rorocind1 Danailor !#ui tuturora
Cum c4 de5aceea #ede#!e ne dete Vinta3ul olim#ic1
Numai c4 eu am re!#in! 7ogatul r4!cum#4r al ;etei1
Pentru c5a3 rea nadin! ca ea !4 r4m'ie la mine"
Dre#t e c45mi #lace mai mult dec't Clitemne!tra1 !o9ia
Din tinere9ele mele< doar nu5i mai #re?o! ca ;emeie
De #rice#ut41 de 2arnic4 ce5i 3i de5nalt4 3i m'ndr4"
Totu3i oi da5o5na#oi la #4rin9i1 dac5a3a e mai 7ine"
Nu oi !45mi #iar4 o3tirea1 ci tea;4r4 toat4 !45mi ;ie"
Iute5mi alege9i o alt4 r4!#lat41 ca nu cuma !ingur
Ned4ruit !4 ;iu eu ntre A2ei1 c4 doar nu !e cuine"
Aine cu to9ii ede9i ce ;el de r4!#lat4 oi #ierde"=
Dar l nt'm#in5A2ile 3oimanul 6ic'ndu5iG :Atride1
Cel mai !l4it ntre oameni 3i mai a2tiat du#4 aere1
Cum 3i de unde !459i deie 74r7a9ii A2ei o r4!#lat4S
Aunuri #rea multe de5a o73tii noi nu 3tim #4!trate
niciunde< C'te5am #r4dat n ora3e la Troia1 m#4r9itu5le5am
toate<
Nu !e mai cade o3tirea #e5ace!te5na#oi !4 le cear4"
D4 #e Hri!ei! acuma 3i5m#ac4 #e 6eu1 iar A2eii
Te5or d4rui ntreit 3i5m#4trit1 dac4 7un a ;i Jeu!
S4 #u!tiim a lui Priam cetate temeinic45n 6iduri"=
Ji!e din nou ridic'ndu5!e craiul Atrid AgamemnonG
:Nu5mi ;i a3a de iclean #e c't e3ti de oinic1 o1 A2ile1
Cel ar4to! ca un 6eu1 c4ci n5o !4 m4 7irui cu or7a1
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I &+ &*
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
U jY^lei? r;r\ a]ti? ac,? g^ra?1 a]tZr am\ atN?
!Yai deupmenon1 K^leai d^ me tWnd\ m#odofnai<
mll\ e: mn dc!ou!i g^ra? meg[Yumoi \Acaion
Xr!ante? KatZ Yumin #N? mnt[@ion a!taiG
e: d^ Ke ml dcN!in jgz d^ Ken a]ti? lNmai
{ tein { Avanto? :zn g^ra?1 { \Odu!Wo?
X@N elcnG q d^ Ken Kecolc!etai n Ken KNmai"
mll\ toi mn tafta meta;ra!pme!Ya Kan a'ti?1
nfn d\ Xge nWa m^lainan jrg!!omen e:? la d`an1
jn d\ jr^ta? j#it2d? mgeFromen1 j? d\ eKatpm72n
YeFomen1 n d\ a]tln Cru!2da Kalli#[r,on
7E!omenG e? d^ ti? mrci? mnlr 7oul2;pro? a!tN1
{ Ava? { \Idomened? { d`o? \Odu!!ed?
3 !d P2led2 #[ntNn jK#aglptat\
mndrn1 r;r\ xmin eK[ergon ol[!!eai oerZ
^@a?"
Tin d\ Xr\ u#pdra :dzn #ro!^;2 #pda? Kd? \Acilleg?G
moi mnaideF2n j#ieim^ne Kerdalep;ron
#? tF? toi #rp;rNn a#e!in #eFY2tai \Acain
{ din jlY^menai { mndr[!in ;i m[ce!Yai< o]
gZr jgz TrcNn neK\ luYon a:cm2t[Nn defro
mac2!pmeno?1 j#en o tF moi avtioF e:!inG
o] gZr #c#ot\ jmZ? 7of? la!an o]d mn ##ou?1
o]d^ #ot\ jn CYF, jri7claKi 7NtianeFr,
Kar#in jd2lE!ant\1 j#en U m[la #ollZ meta@d
ore[ te !Kipenta Y[la!![ te 3cEe!!aG
mllZ !on m^g\ mnaid? m\ e!#pmeY\ r;ra !d caF
r,?1 timln mrngmenoi Menel[Q !oF te Kun#a
#ri? TrcNnG tn o ti metatr^#, o]d\ mlegF6ei?G
Kan dE moi g^ra? a]ti? m;airE!e!Yai m#eile`?1
a#i #ollZ mpg2!a1 dp!an d^ moi ue? \Acain"
o] mn !oF #ote !on acN g^ra? ##pt\ \Acaion
TrcNn jK#^r!N!\ e' naipmenon #tolFeYronG
mllZ ti mn #le`on #olu[Ko? #ol^moio
ce`re? jman di^#ou!\G mtZr n #ote da!mi? K2tai1
Nic
i
ei
#ut
ea
!4
m4
5
n3e
li"
Ori
rei
!5ai
r4!
#la
t4
tu
!in
gur
R
i

d
e
!
#
o
i
a
t

!
4

;
i
u

I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I &+ &*
e
u
1

d
e

m
a
i

!
t
4
r
u
i

!
4

d
a
u

#
e

;
e
m
e
i
e
S
Doar dac4 m4rinimo3ii A2ei mi or ;ace #e oie
Ri mi5or alege #e alta1 totuna la #re9 cu aceea"
Nu mi5o or da5o1 eu n!umi atunci oi lua de la tine Darul
cu !ila" De nu1 de la Aia! ori c2iar 3i din corturi1 De la Uli!e1
3i la!L !4 !e5n;urie a#oi ori3icine1
Dar de!#re a!ta #utem !4 or7im ntre noi 3i #e urm4< Hai
!4 m#ingem #e aluri acum o cora7ie neagr41 Punem ntr5
n!a '!la3ii mai re#ede 3i 2ecatom7a
Ri !4 #ornim n cora7ie #e5m7u?orata Hri!ei!" Unul
!4 ;ie mai5marele 3i #urt4torul de gri?41 Aia! ori
Idomeneu ori dumne6eie!cul Uli!e<
Aa c2iar tu n!u9i1 A2ile1 tu cel mai cum#lit ntre oameni1
Qert;e !5aduci 3i !45m7uni #e i674itorul A#olon"=
Crunt #e !u7 gene #riind1 r4!#un!e 3oimanul A2ileG
:,ai1 ;erecatule5n !;runt 3i e3nic #ornit #e c'3tiguri1 Cum !4
!e5ndu#lece A2eii1 #leca9i la #oruncile tale1 Drumuri !4 7at4 !au
tari !4 tot !tea la r467oi cu du3maniiS Nu de neca6 #e Troieni1
am enit eu cu armia5ncoace1
S#re a m4 7ate #e5aici1 doar nu mi5! Troienii de in4< Nu
mi5au r4#it ei cire6i1 nici !tae cuma de5ale mele1 Nu mi5au
!tricat ei nici roadele5n 9ara 74r7a9ilor Ctia Cea cu #4m'nt
roditor1 c4 la mi?loc !unt !taile multe1 Mun9ii cu um7re #e
4i 3i marea cu clocot de aluri<
Ci ne5am luat du#4 tine1 !;runtate1 ca tu !4 te 7ucuri1 C4
r467un4m de Troieni1 noi1 #e ;ratele t4u 3i #e tine Cel ;4r5
o7ra6| Ci de a!ta nu59i #a!4 3i n5ai nici o gri?41 Aa c2iar m4
3i amenin9i c4 iei de la mine r4!#lata1 Rodul at'tor !udori
3i darul de cin!te al o3tirii"
Eu niciodat4 totuna cu tine n5am #arte de daruri1 C'nd
cucerim 3i #r4d4m rLo cetate 7ogat4 din Troia" Aa
dim#otri41 n i;orul lu#tei tot greul l duce
Ara9u5mi cu arma< c'nd ine5m#4r9irea #e urm41 tu ca#e9i
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I &% &(
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
!on ti g^ra? #old me`6on1 jgz d\ slFgon te ;Flon te
arcom\ acNn j#n nWa?1 j#eF Ke K[mN #olemF6Nn"
nfn d\ emi CYF2n d\1 j#en U #old ;^rterpn j!tin
ovKad\ vmen !dn n2u!n KorNnF!in1 o]d^ !\ sN
jnY[d\ Xtimo? jzn X;eno? Kan #lofton m;g@ein"
Tin d\ 3meF7et\ a#eita Xna@ mndrn \Agam^mnNnG
;efge m[l\ ev toi Yumi? j#^!!utai1 o]d^ !\ agNge
lF!!omai eneK\ jme`o m^neinG #[r\ amoige Kan Xlloi
o K^ me timE!ou!i1 m[li!ta d m2tFeta Jeg?"
acYi!to? d^ moF j!!i diotre;^Nn 7a!ilENnG
a:en g[r toi ari? te ;Fl2 #plemoF te m[cai teG
e: m[la Karterp? j!!i1 Yep? #ou !on tp g\ adNKenG
ovKad\ :zn !dn n2u!F te !? Kan !o`? et[roi!i
Murmidpne!!in Xna!!e1 !^Yen d\ jgz o]K mlegF6N1
o]d\ rYomai Kot^onto?G m#eilE!N d^ toi deG
? am\ m;aire`tai Cru!2da Co`7o? \A#pllNn1
tln mn jgz !dn n2 t\ jm Kan jmo`? et[roi!i
#^m8N1 jgz d^ K\ XgN Ari!2da Kalli#[r,on
a]ti? :zn Kli!F2n d ti !in g^ra? r;r\ jd e:d?
!!on ;^rterp? e:mi !^Yen1 !tug^, d Kan Xllo?
!on jmon ;[!Yai Kan moiNYEmenai Xnt2n"
}M? ;[toG P2leNni d\ Xco? g^net\1 jn d^ oo Utor
!tEYe!!in la!Foi!i di[ndica mermEri@en1
{ ge ;[!ganon s@d jru!![meno? #arZ m2rof
tod? mn mna!tE!eien1 q d\ \Atred2n jnarF6oi1
Ue cplon #ag!eien jr2tg!ei^ te Yumpn"
o? q tafY\ Prmaine KatZ ;r^na Kan KatZ Yumpn1
lKeto d\ jK Koleo`o m^ga @F;o?1 UlYe d\ \AYEn2
o]ranpYenG #ri gZr Ke YeZ leuKcleno? Hr2
Xm;N m? Yumy ;il^ou![ te K2dom^n2 teG
!tW d\ r#iYen1 @anYW? d Kpm2? le P2leNna
ovQ ;ainom^n2G tn d\ XllNn o ti? rhtoG
Y[m72!en d\ \Acileg?1 metZ d\ jtr[#et\1 a]tFKa d\
agnN
Pall[d\ \AY2naF2nG deinz d^ oo r!!e ;[anYenG
Partea mai mare din daruri1 iar eu1 mul9umit cu #u9inul1
Iar la cor47ii m45ntorc i!toit de r467oinic4 trud4"
Plec dar n Ctia1 c4ci mai de ;olo! mi e5ntor!ul aca!4
Pe leg4nate cor47ii" Nu cred c41 loindu5m45n cin!te1
Le!ne tu !ingur aci gr4m4di5ei c'3tiguri 3i5aere"=
Dar !e r4!ti la A2ile1 gr4indu5i1 Atrid AgamemnonG
:Du5te dar1 dac4 9i5i oia !4 #leci" Eu nicic'nd cu rugare
Nu59i oi c4dea !4 r4m'i< cu mine mai !unt doar 3i al9ii
Care cin!ti5m45or1 Jeu! mai mult ca oricine5n9ele#tul"
Cel mai 2ulit mi e3ti tu ntre Domnii #urce3ii din Jeu!"
Numai de 2ar9e1 de !;e6i 3i 74t4i ndr4git e3ti de5a
#ururi Iar dac4 e3ti un itea61 reun 6eu ite?ia 9i5a dat5
o"
Ia59i #e ai t4i 3i5ale tale cor47ii 3i5ntoarn45te aca!4
Ri Mirmidonilor t4i #orunce3te" Nu5mi #a!4 de tine
Ri de5a ta ;urie oar74" Dar eu te5amenin9 3i 6ic
a!t;elG Pentru c4 Ce7o! A#olon mi ia #e co#ila lui
Hri!e!1
Am !5o trimit n!o9it4 de5ai mei1 #e un a! de5ale mele<
Singur a#oi m4 oi duce la tine1 din cort !459i iau darul1
Pe5m7u?orata Ari!ei!1 !4 3tii tu c't eu !unt mai tare
Ca94 de tine ca Domn 3i !4 tremure cel ce cu mine
Una !5ar crede 3i ar rea deo#otri45nainte !45mi !teie|=
A!ta i5a 6i!1 iar A2ile !im9i negr4it4 durere1
Inima5n #ie#tu5i #4ro! i !t4tu ndoit4 #e g'nduriG
Sau de la coa#!41 din teac4 !453i !mulg4 el !#ada t4ioa!4
Ri !4 nl4ture5ndat4 mul9imea1 !45n?ung2ie #e5
Atride1 Ori !u#4rarea !453i curme 3i ca#4t !4 #uie
#ornirii" P'n4 ce el 3o4ind #reget4 !ocotindu5!e5n
!ine1
P'n4 ce !a7ia53i !coa!e din teac41 deodat4 3i ine
Pala! Atena din cer< o trimi!e 6ei9a 7ra9al74
Hera1 c4ci ea #urta gri?4 3i drago!te am'ndurora"
St'ndu5i la !#ate1 ea5l #rin!e de #lete 74lane #e5A2ile1
L
u
i

e
d
e
r
'
n
d
u
5
!
e

n
u
m
a
i
1

;
i
i
n
d

n
e

4
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I &% &(
6
u
t
4

d
e

a
l
9
i
i
"
Cu
m
!e
nt
oar
ce5
na#
oi1
el
ed
e
uim
it
#e
6ei
9a
Pal
a!
Ate
na<
din
oc2
i ea
gro
a6n
ic
i
;ulger45n ;a94"
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I && &$
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
KaF min ;NnE!a? a#ea #terpenta #ro!2gdaG
tF#t\ a't\ a:gipcoio Dii? t^Ko? e:lElouYa?<
U na t7rin vd, \Agam^mnono? \Atredao<
mll\ aK toi jr^N1 ti d Kan tel^e!Yai sNG
B? u#ero#lF,!i t[c\ Xn #ote Yumin sl^!!,"
Tin d\ a'te #ro!^ei#e YeZ glauK#i? \AYEn2G
UlYon jgz #ag!ou!a ti !in m^no?1 av Ke #FY2ai1
o]ranpYenG #ri d^ m\ Ke YeZ leuKcleno? Hr2
Xm;N m? Yumy ;il^ou![ te K2dom^n2 teG
mll\ Xge lWg\ arido?1 m2d @F;o? lKeo ceirFG
mll\ toi a#e!in mn sneFdi!on ? a!etaF #erG
de gZr j@er^N1 ti d Kan tetele!m^non a!taiG
KaF #ot^ toi trn? tp!!a #ar^!!etai mglaZ dra
t7rio? eneKa tW!deG !d d\ v!ceo1 #eFYeo d\ bm`n"
Tln d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 #pda? Kd? \Acilleg?G
crl mn !;Nterpn ge YeZ a#o? e:rg!!a!Yai
Kan m[la #er Yumy KecolNm^nonG ? gZr
XmeinonG ? Ke Yeo`? j#i#eFY2tai m[la t\ aKluon
a]tof"
LH Kan j#\ mrgur^, Kc#, !c^Ye ce`ra 7are`an1
8 d\ j? Koulein !e m^ga @F;o?1 o]d\ m#FY2!e
mgYQ \AY2naF2?G _ d\ Olum#on d 7e7EKei
dcmat\ j? a:gipcoio Dii? metZ daFmona? Xllou?"
P2led2? d\ j@afti? mtart2ro`? j#^e!!in
\Atred2n #ro!^ei#e1 Kan o #N lWge cploioG
o:no7ar^?1 Kuni? rmmat\ acNn1 KradF2n d\ jl[;oio1
ot^ #ot\ j? #plemon ma lay YNr2cYWnai
ote lpcon d\ :^nai !dn mri!tEe!!in \Acain
t^tl2Ka? YumyG ti d^ toi Klr evdetai enai"
U #old lcpn j!ti KatZ !tratin e]rdn \Acain
dr\ m#oaire`!Yai ? ti? !^Yen mntFon ev#,G
d2mo7pro? 7a!iled? j#en o]tidano`!in mn[!!ei?G
U gZr n \Atred2 nfn t!tata lN7E!aio"
mll\ aK toi jr^N Kan j#n m^gan rKon smofmaiG
nan mZ tpde !KW#tron1 ti mn o #ote ;glla Kan
r6ou?
Ri
gl4
!ui
nd1
o
nt
'm
#in
4
A2i
le
cu
or
7e
ce
67
oar
4G
:
C
e
5
a
i

e
n
i
t

o
a
r
e
1

o
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I && &$

;
i
i
c
5
a

l
u
i

J
e
u
!

d
e

!
c
u
t
5
#
u
r
t
4
t
o
r
u
l
S Poate enit5ai !4 e6i cum 3tie !45n;runte AgamemnonS
Una 9i5oi !#une1 3i cred c4 a3a cum 9i !#un o !4 ;ieG
El n cur'nd a #l4ti5o cu ia9a5i acea!t4 tru;ie|= Dar
lui A2ile5i r4!#un!e 6ei9a5n!telat45n #riireG
:Eu am !olie din cer1 am enit !459i alin !u#4rarea1
Dac4 m5a!cul9i< m4 trimi!e la tine 6ei9a 7ra9al74 Hera1
c4ci ea are gri?4 3i 9ine la oi deo#otri4"
Hai contene3te cu cearta 3i !a7ia la!459i5o5n teac41
Numai cu or7ele mu!tr45l #e el a3a cum 9i ine1 Iat4
cu'ntul mi dau 3i el m#linit o !4 ;ieG
Daruri ;rumoa!e #rimi5ei o dat41 de trei ori #e5at'ta1
Pentru ocara de a6i1 deci ra7d4 3i5a!cult45ne !;atul"=
Ji!e 6ei9ei atunci A2ile cel iute ca 3oimulG
:Cade5!e !eam4 !4 9iu de al o!tru dem'nd1 o 6ei941
C't mi5ar ;i ciuda de mare1 c4ci a!ta mai 7ine5i din #arte5mi1
Jeii a!cult4 mai mult #e acela ce lor !e !u#une"=
Ji!e" M'nerul de argint cu m'na 'rto! a#4!'ndu5l1
Sa7ia lung4 3i5o5m#in!e n teac4 3i dete a!cultare ,or7ei
6ei9ei< iar ea !e ntoar!e5na#oi ntre 6eii
Cei din Olim#1 la #alatele m#4e6atului Jeu!"
Dar Peleianul din nou nce#u !45l n;runte din gur4
Pe Agamemnon Atrid 3i nu53i #otolea nc4 ;oculG
:Tu 7e9ian1 tu o7ra6 de dul4u1 !#erio! ca 3i cer7ul|
Nici cu o3tirea te 7i6ui rLodat4 !4 ie3i la 74taie1
Nici !4 te5a9ii #'nditor de du3mani cu ite?ii de ;runte
Dintre A2ei1 c4 te temi !4 nu dai de #rime?dia mor9ii" Doar
9i5e mai 7ine !4 2u6uri n ta74ra noa!tr4 cea larg4
Ri !4 de!#oi de5a lui daruri #e cine59i gr4ie3te5m#otri4" Crai
care !torci #e !u#u3i1 ;iindc4 domne3ti #e netre7nici< Alt;el1
Atride1 #4catul de5acum 9i5ar ;i ;o!t cel din urm4" Una 9i5oi
!#une #e ;a94 3i ?ur cu !;in9enie mare1
Qur #e toiagul ace!ta ce nu mai d4 ;run6e 3i ramuri1
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I &0 &-
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
;g!ei1 j#en dl #rta tomln jn rre!!i l^loi#en1
o]d\ mnaY2lE!eiG #ern g[r [ e calKi? ale8e
;gll[ te Kan ;loipnG nfn a't^ min ue? \Acain
jn #al[m,? ;or^ou!i diKa!#ploi1 o te Y^mi!ta?
#ri? Dii? e:rgataiG q d^ toi m^ga? a!!etai
rKo?G U #ot\ \AcillWo? #oYl @etai ua? \Acain
!gm#anta?G tpte d\ o ti dunE!eai mcngmenp? #er
crai!me`n1 e't\ n #ollon u;\ EKtoro? mndro;pnoio
YnE!Konte? #F#tN!iG !d d\ andoYi Yumin mmg@ei?
cNpmeno? t\ Xri!ton \Acain o]dn ati!a?"
}M? ;[to P2led2?1 #otn d !KW#tron 7[le gaF,
cru!eFoi? xloi!i #e#arm^non1 6eto d\ a]tp?G
\Atred2? d\ et^rNYen jmEnieG to`!i d N^!tNr
bdue#l? mnprou!e ligd? PulFNn mgor2tE?1
tof Kan m#i glc!!2? m^lito? gluKFNn ^en a]dEG
ty d\ d2 dgo mn genean merp#Nn mnYrc#Nn
j;YFaY\1 o oo #rp!Yen ma tr[;en 3d\ jg^nonto
jn PglQ 3gaY^,1 metZ d trit[toi!in Xna!!enG
!;in jd ;ron^Nn mgorE!ato Kan met^ei#enG
#p#oi U m^ga #^nYo? \Acaida ga`an oK[neiG
U Ken g2YE!ai PrFamo? Pri[moip te #a`de?
Xlloi te Tre? m^ga Ken KecaroFato Yumy
e: !;n t[de #[nta #uYoFato marnam^noin1
o #ern mn 7oulln Danan1 #ern d\ j!t m[ce!Yai"
mllZ #FYe!Y\G Xm;N d neNt^rN j!tin jme`oG
d2 g[r #ot\ jgz Kan mreFo!in 3^ #er um`n
mndr[!in mFl2!a1 Kan o #ot^ m\ o g\ mY^ri6on"
o] g[r #N toFou? vdon mn^ra? o]d vdNmai1
oon PeirFYopn te Drgant[ te #oim^na lan
ain^a t\ \E@[dipn te Kan mntFYeon Polg;2mon
2!^a t\ A:ged2n1 j#ieFKelon mYan[toi!inG
K[rti!toi dl Ke`noi j#icYonFNn tr[;en mndrnG
K[rti!toi mn a!an Kan KartF!toi? jm[conto
;2r!nn sre!Koi!i Kan jK#[glN? m#ple!!an"
Nici ner6i5a1 odat4 ce trunc2iu5i r4ma!e #e munte
Ri o !ecure5l cio#li1 nete6indu5l de ;oi 3i de coa?4<
Care toiag la ?ude9 e #urtat de ;runta3i n A2aia
S#re a#4rarea dre#t49ii 3i a legilor date de Jeu!1
Ri ?ur4m'ntul amar o !459i ;ieG eni5a o reme
C'nd du#5A2ile la lu#t4 cu to9ii o;ta5or A2eii<
Dar o !4 ;ie t'r6iu1 c4ci tu c2iar1 cu toat4
o7ida1
Nu ei #utea !4 le5a?u9i1 c'nd droaie c4dea5or !u7 arma
Cruntului Hector1 3i5ad'nc te a roade neca6ul c4 a!t46i
Ne!ocotit5ai #e cel mai de ;runte itea6 din A2aia"=
A!t;el r4!tindu5!e A2ile tr'nti la #4m'nt cu m'nie
Sce#trul n aur 9intat 3i ndat4 !e #u!e #e !caun"
Sta m'nio! 3i5Agamemnon n ;a945i" Atunci !e ridic4
Me3terul cu'nt4tor 3i craiul Pilenilor1 Ne!tor1
C4ruia graiul din gur4 mai dulce5i cura dec't mierea" El
#'n45n remea de5atunci 46u!e trec'ndu5!e dou4
Neamuri de oameni n4!cute1 cre!cute5n cetatea cea !;'nt4
Pilo!1 3i acuma domnea #e!te 'r!ta de5a treia"
Ne!tor1 cuminte g'ndind1 a3a nce#u cu'ntareaG
:Doamne1 ce ?ale cum#lit4 l5a?un!e #4m'ntul a2aic|
Cum 7ucura5!e5a Priam acum 3i ;eciorii lui Priam
Ri5o !4 tre!alte Troienii1 c4ci mare le5ar ;i
7ucuria1 C'nd o !4 a;le c4 oi nce#ur49i
a!emenea !;ad41
,oi care5ntrece9i #e A2ei1 c'nd e or7a de !;at 3i de arme"
Ci a!culta9i1 c4 mai tineri !unte9i am'ndoi dec't mineG
Eu am mai ;o!t ca toar43 cu oameni ite?i mai de ;runte1
C2iar dec't oi1 3i niciunul n5a ;o!t cu di!#re9 c4tre mine"
N5am #omenit n ia94 74r7a9i deo#otri4 cu d'n3ii1
Cu Piritou 7un4oar41 cu Dria!1 #4!tor de noroade1
Ori cu C2eneu1 cu E@adiu 3i cu Poli;em uria3ul1
Ori cu Egide Te!eu1 ar4to! ca un 6eu n ;4#tur4
N5au mai ;o!t al9ii #e lume mai tari de 'rtute ca d'n3ii1
C
oa
rt
e
#u
te
rn
ici
n
ar
m
e
au
;o
!t
3i
cu
cei
m
ai
#u
te
rn
ici
1
C
2i
ar
cu
C
en
ta
ur
i
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I &0 &-
di
n
m
un
9i1
#e
ca
re
5i
!t
'r
#e
au
;4r
4
mi
l4"
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I &. &)
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
Kan mn to`!in jgz meYomFleon jK Pglou jlYzn
t2lpYen j@ m#F2? gaF2?G Kal^!anto gZr a]toFG
Kan macpm2n Kat\ am\ a]tin jgcG KeFnoi!i d\ n o ti?
tn o nfn 7rotoF e:!in j#icYpnioi mac^oitoG
Kan m^n meu 7oul^Nn @gnien #eFYontp te mgYQG
mllZ #FYe!Ye Kan mme?1 j#en #eFYe!Yai XmeinonG
mEte !d tpnd\ mgaYp? #er jzn m#oaFreo Kogr2n1
mll\ aa P? oo #rta dp!an g^ra? ue? \AcainG
mEte !d P2leFd2 \Yel\ jri6^menai 7a!ilW
mnti7F2n1 j#en o #oY\ moF2? ammore timW?
!K2#tofco? 7a!ileg?1 te Jed? Kfdo? adNKen"
e: d !d Karterp? j!!i YeZ d^ !e geFnato mEt2r1
mll\ ge ;^rterp? j!tin j#en #lepne!!in mn[!!ei"
\Atred2 !d d #afe tein m^no?G a]tZr agNge
lF!!om\ \AcillW meY^men cplon1 q? m^ga #h!in
rKo? \Acaio`!in #^letai #ol^moio KaKo`o"
Tin d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 KreFNn \Agam^mnNnG
nan dl taft[ ge #[nta g^ron KatZ mo`ran aei#e?G
mll\ d\ mnlr jY^lei #ern #[ntNn ammenai XllNn1
#[ntNn mn Krat^ein jY^lei1 #[nte!!i d\ mn[!!ein1
#h!i d !2maFnein1 tin\ o] #eF!e!Yai sNG
e: d^ min a:cm2tln aYe!an Yeon a:n jpnte?
toneK[ oo #roY^ou!in sneFdea muYE!a!Yai<
Tin d\ Xr\ u#o7lEd2n 3meF7eto d`o? \Acilleg?G
U g[r Ken deilp? te Kan o]tidani? KaleoFm2n
e: dl !on #hn argon u#eF@omai ttF Ken ev#,?G
Xlloi!in dl taft\ j#it^lleo1 ml gZr amoige
!Emain\G o] gZr agNg\ ati !on #eF!e!Yai sN"
Xllo d^ toi jr^N1 !d d\ jnn ;re!n 7[lleo !!iG
cer!n mn o toi agNge macE!omai eneKa Kogr2?
ote !on ot^ tQ XllQ1 j#eF m\ m;^le!Y^ ge dpnte?G
tn d\ XllNn moF j!ti Yo #arZ n2 melaFn,
tn o]K Xn ti ;^roi? mnelzn m^Konto? jme`oG
e: d\ Xge mln #eFr2!ai na gncN!i Kan odeG
Eu ca toar43 al lor m4 du!e!em din Pilo!1 din 9ara5mi
Cea de de#arte de tot< m4 #o;ti!er4 ei de la !ine" Du#4
#utere lu#tam !inguratic 3i eu1 dar cu d'n3ii Nimeni
n5ar ;i ndr46nit !4 !e m4!ure5n 6iua de a!t46i" Totu3i
de mine5a!cultau1 9iind !eam4 de !#u!ele mele" Hai
dar 3i oi a!culta9iG e mai 7ine !5a!cul9i 3i de altul" Tu1
Agamemnon1 de3i e3ti #uternic1 !4 nu5i iei ;emeia"
La!45i5o< de la nce#ut cu ea5l d4ruir4 Danaii"
Nu te #urta1 o A2ile1 3i tu1 du3m4ne3te1 cu craiul<
N5a ;o!t reodat4 de5a!emenea cin!te #4rta3 un al doilea
Domn de toiag #urt4tor1 d4ruit cu m4rire de Jeu!"
Dac4 tu e3ti un itea6 3i ai #e5o 6ei94 de mam41
El e mai mare1 ;iindc45i !t4#'n #e mai mult4 o3tire"
Hai #otole3te5te1 Atride1 3i tu< eu te rog cu5nadin!ul1
La!4 m'nia 3i cru94 #e5A2ile1 c4 el e!te !cutul
Ner4674tut al A2eilor1 c'nd !e #orne3te r467oiul"=
Ji!e lui Ne!tor atunci mai5marele5Atrid AgamemnonG
:,or7ele59i toate !unt 7une 3i dre#te1 cin!tite
74tr'ne1 Dar mai #re!u! de noi to9i rea d'n!ul aicea !4
;ie1
S45i n;r'ne6e #e to9i 3i la to9i !453i ntind4 domnia
D'nd tuturora #orunci1 dar n5o !45l a!culte nici unul"
Dac4 oinic 3i r467oinic ;4cutu5l5au nemuritorii1
Datu5i5au oare 3i oia #e al9ii !45i ;ac4 de ocar4S=
Sare la r'ndu5i A2ile 3i a!t;el i curm4
cu'ntulG
:S5ar cueni negre3it !45mi 6ic4 mi3el 3i netre7nic1
Dac4 #leca5m5a3 !merit 3i or7e3te la tot ce mi5ai !#une"
Altora tu r'nduie3te1 dar mie !4 nu5mi dai #orunc4"
Nici mai mi trece #rin minte !5a!cult de #oruncile tale"
Bn!4 eu una 9i5oi !#une 3i 7ine n!eamn459i5o5n minteG
Ara9ele nu mai ridic !4 m45ncaier cu tine !au altul
Pentru ;emeie1 c4 dat45i de oi 3i de oi mi5e r4#it4<
Bn!4 din tot ce mai am la cora7ie5n corturi la mine
N
u

e
i

#
u
t
e
a

t
u

n
i
m
i
c
a

!
4
5
m
i

i
e
i

c
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I &. &)
u

#
u
t
e
r
e
a

3
i

!
i
l
a
"

H
a
i
d
e
1

#
o
;
t
e
3
t
e

3i5ncearc41 de rei ca !4 ad4 cu to9ii
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I -+ -*
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
a8[ toi ama Kelainin jrNE!ei #ern dourF"
}M? tc g\ mnti7Foi!i mace!!am^nN j#^e!!in
mn!tEt2n1 lf!an d\ mgorln #arZ n2u!nn \AcainG
P2led2? mn j#n Kli!Fa? Kan nWa? j!a?
e !gn te Menoiti[d, Kan o? et[roi!inG
\Atred2? d\ Xra nWa Yoln la d #ro^ru!!en1
jn d\ jr^ta? aKrinen jeFKo!in1 j? d\ eKatpm72n
7W!e Yey1 mnZ d Cru!2da Kalli#[r,on
e!en XgNnG jn d\ mrci? a72 #olgm2ti? \Odu!!eg?"
O mn a#eit\ mna7[nte? j#^#leon ugrZ K^leuYa1
laod? d\ \Atred2? m#olumaFne!Yai XnNgenG
o d\ m#elumaFnonto Kan e:? la lgmata 7[llon1
rdon d\ \A#pllNni tel2^!!a? eKatpm7a?
tagrNn 3d\ a:gn #arZ Y`n\ wli? mtrug^toioG
KnF!2 d\ o]ranin Ken eli!!om^n2 #ern Ka#ny"
}M? o mn tZ #^nonto KatZ !tratpnG o]d\
\Agam^mnNn
lWg\ arido? tln #rton j#2#eFl2!\ \AcilW1
mll\ ge TalYg7ipn te Kan E]ru7[t2n #ro!^ei#e1
tc oo a!an KEruKe Kan str2rz Yer[#onteG
arce!Yon Kli!F2n P2l2[deN \AcilWo?G
ceiri? elpnt\ mg^men Ari!2da Kalli#[r,onG
e: d^ Ke ml dc,!in jgz d^ Ken a]ti? lNmai
jlYzn !dn #lepne!!iG tp oo Kan Fgion a!tai"
}M? e:#zn #roei1 Kraterin d\ j#n mfYon atelleG
tz d\ m^Konte 7[t2n #arZ Y`n\ wli? mtrug^toio1
MurmidpnNn d\ j#F te Kli!Fa? Kan nWa? oK^!Y2n1
tin d\ ekron #ar[ te Kli!F, Kan n2 melaFn,
xmenonG o]d\ Xra tc ge :dzn gEY2!en \Acilleg?"
tz mn tar7E!ante Kan a:dom^nN 7a!ilWa
!tEt2n1 o]d^ tF min #ro!e;cneon o]d\ jr^ontoG
a]tZr q agnN B!in jnn ;re!n ;cn2!^n teG caF
rete KEruKe? Dii? Xggeloi 3d Kan mndrn1
D!!on vt\G o tF moi mme? j#aFtioi mll\ \Agam^mnNn1
q !; #roei Ari!2do? eneKa Kogr2?"
Cum 3urui5a #e loc !u7 lancea mea !'ngele59i negru|=
A!t;el cu grele cuinte am'ndoi ntre ei !e !;4dir41
Ri ridic'ndu5!e !#ar!er4 !;atul de l'ng4 cor47ii"
Mer!e A2ile !#re corturi1 la a!e totuna de5nalte1
Oa!tea5i cu !ine lu'nd 3i #e Mene9ianul
Patroclu"
Iar Agamemnon atunci !#re mare o cora7ie5m#in!e1
Pu!e '!la3i dou46eci n4untru 3i ?ert;a !#43irii
Pentru A#olon1 3i5adu!e #e ;ata c2i#oa!5a lui Hri!e!1
Iar c4#itan de cora7ie a ;o!t i!cu!itul Uli!e"
Du#4 ce ei !e !uir41 #lecar4 #e cale de a#e"
Iar Agamemnon da 6or !4 !e cure9e o3tile5n !cald4"
To9i !e !#4lau 3i aruncau l4utorile1 6oile5n mare
Ri lui A#olon dau ?ert;e1 ardeau 2ecatom7e de#line1
Ca#re 3i tauri #e marginea m4rii cea neroditoare1
Cumul de ar!ur4 a ;ri#turii la cer !e !uia5n
rotocoale" A!ta ;4cur4 #rin ta74r4 ei" > Iar Atrid
Agamemnon Nu da uit4rii ce5n !;ad45l ;4cu !5
amenin9e #e5A2ile1
Ri !5a ntor! #oruncind lui Talti7iu 3i lui Eri7ate1
Crainicii lui1 am'ndoi !lu?itori deo#otri4 de 2arniciG
:Merge9i acuma la cortul #e unde5i A2il Peleianul1
Pe5m7u?orata Ari!ei! de m'n4 lua9i 3i5mi aduce9i"
Dac4 el nu rea !5o deie1 5n!o9it de mai mul9i m4 oi duce
Eu !5o ridic de la el1 3i atunci mai amar o !45i ;ie"=
A!t;el le 6i!e1 #ornindu5i cu cea mai gro6a4 #orunc4"
Ei #e!te oie #43ind #e a#roa#e de marea #u!tie1
Mer!er4 la Mirmidoni1 nu de#arte de n4i 3i de corturi1
Unde5l a;lar4 la cort #e l'ng5a lui na4 !molit4"
Cum i 46u #e5am'ndoi1 el n5au deloc 7ucurie"
Crainicii !teter45n ;a945i1 cu#rin3i de ru3ine 3i
team4< Nu cute6ar4 m4car 7ine9e !45i dea1 !45l
ntre7e1
Dar dumerindu5!e1 a3a5i agr4i ca #rieten A2ileG
:
Cra
inic
i1
nor
oc
ou
41
!oli
tri
mi3
i de
74r7
a9i
3i
de
Jeu
!|
Hai
de9i
nc
oac
e"
Nu
oi1
Ag
am
em
non
e
nu
mai
de
in
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I -+ -*
4<
El
do
ar
#e
oi
4
tri
mi
!e
#e5
aici
du
#4
;ata
lui
Ari
!e!
"
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I -% -(
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
mll\ Xge diogen? PatrpKlee? a@age Kogr2n
KaF !;Nn di? XgeinG tz d\ a]tz m[rturoi
a!tNn #rp? te Yen maK[rNn #rp? te Yn2tn
mnYrc#Nn Kan #ri? tof 7a!ilWo? m#2n^o? ev
#ote d\ a'te creiz jme`o g^n2tai meiK^a loigin
mmfnai
to`? Xlloi?G U gZr g\ sloi!i ;re!n Ygei1
o]d^ ti ode noW!ai ma #rp!!N Kan s#F
!!N1 ##N? oo #arZ n2u!n !poi mac^ointo
\AcaioF"
}M? ;[to1 P[troKlo? d ;FlQ j#e#eFYeY\ etaFrQ1
jK d\ Xgage Kli!F2? Ari!2da Kalli#[r,on1
dKe d\ XgeinG tz d\ a'ti? vt2n #arZ nWa? \AcainG
_ d\ m^Kou!\ ma to`!i gunl KFenG a]tZr \Acilled?
daKrg!a? et[rNn X;ar 6eto np!;i lia!YeF?1
Y`n\ a;\ wli? #oliW?1 rpNn j#\ m#eFrona
#pntonG #ollZ d m2trn ;Fl, 3rE!ato ce`ra?
sregng?G mWter j#eF m\ ateK^? ge minunY[dipn
#er jpnta1 timEn #^r moi r;ellen \Olgm#io?
jggualF@ai
Jed? u8i7rem^t2?G nfn d\ o]d^ me tutYin ati!enG
U g[r m\ \Atred2? e]rd KreFNn \Agam^mnNn
3tFm2!enG elzn gZr acei g^ra? a]ti? m#ogra?"
}M? ;[to d[Kru c^Nn1 tof d\ aKlue #ptnia mEt2r
bm^n2 jn 7^nYe!!in wli? #arZ #atrn g^rontiG
Kar#alFmN? d\ mn^du #oliW? wli? 3~t\ smFcl21
KaF a #[roiY\ a]to`o KaY^6eto d[Kru c^onto?1
ceirF t^ min Kat^re@en a#o? t\ a;at\ aK t\ snpma6eG
t^Knon tF KlaFei?< tF d^ !e ;r^na? Keto #^nYo?<
j@agda1 ml KefYe npQ1 na evdomen Xm;N"
Tln d 7ard !ten[cNn #ro!^;2 #pda? Kd? \Acilleg?G
o!YaG tF toi tafta :duF, #[nt\ mgoregN<
TcpmeY\ j? E72n oerln #plin \HetFNno?1
tln d die#r[Yom^n te Kan gomen jnY[de #[ntaG
Kan tZ mn e' d[!!anto metZ !;F!in ue? \Acain1
jK d\ lon \Atred, Cru!2da
Kalli#[r,on" Crg!2? d\ a'Y\ oered?
eKat27plou \A#pllNno?
D
u
5
t
e

3
i

!
c
o
a
t
e
5
o

d
i
n

c
o
r
t
1

m
4
r
i
t
e
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I -% -(

P
a
t
r
o
c
l
e
1

3
i

d
4
5
o

C
e
l
o
r

d
o
i

c
r
a
i
n
i
ci !5o duc4" Dar martori !4 ;ie5naintea Prea;erici9ilor 6ei1
tuturor muritorilor oameni
Ri a tiranului crai1 dac5o ;i oarec'nd !4 mai ;ie Iar43i
neoie de mine !4 a#4r de crunt4 #ieire O3tile lui"
Dar el tur74 3i5i or7 de cum#lit4 m'nie1
Nu53i mai d4 !eam41 nici cat45na#oi 3i5nainte !4 a64
Cum la cor47ii !e #ot r467oi ;4r4 #ierdere5A2eii"=
A!t;el a 6i!1 3i Patroclu ;'rtatului !4u !e !u#u!e<
Scoa!e #e dal7a Ari!ei! din cort 3i o dete !5o duc4
Crainicii" D'n3ii lu'nd5o #ornir45na#oi !#re cor47ii<
Silnic ;emeia #43ea m#reun4 cu ei" Iar A2ile
Mer!e 3i !tete #l'ng'nd #e marginea m4rii al7a!tre1
Singur1 de#arte de5ai !4i1 #riind !#re noianul de a#e1
Ara9ele5ntin!e 3i rug4 ;ier7inte ro!ti c4tre Teti!G
:Mam41 de reme ce5mi dete3i din na3tere 6ile #u9ine1
Cin!te m4car tre7uia !45mi dea mie5m#4ratul olim#ic1 Cel
care tun45n 46du2" Dar nu m4 cin!ti el acuma
C't de #u9in1 c4ci marele Domn Agamemnon Atride
M5a n?o!it1 c4 luatu5mi5a darul 3i5l are la d'n!ul"=
A!t;el a 6i! l4crim'nd< au6itu5l5a mam45!a1 Doamna1
Tocmai din mare1 din ;und1 de #e l'ng4 74tr'nul ei tat4"
Gra7nic4 ea ca o cea94 r4!are din undele al7e1
,ine 3i 3ade5naintea ;eciorului ei care #l'nge
Ri5l nete6e3te cu m'na 3i 6ice cu drag lui A2ileG
:Ce #l'ngi tu1 ;4tul meu !cum#S Ce ?ale te5a?un!e #e tineS
S#une5mi tu mie 3i nu5mi t4inui1 ca !5o 3tim m#reun4"=
Ji!e din greu !u!#in'nd itea6ul cel iute ca 3oimulG
:Rtii tu1 3i ce !459i n3ir c'te toate 3tiute de tineS
Co!t5am la Te7a1 cetatea de #iatr4 a5m#4ratului ,ultur1
Am #u!tiit5o 3i5adu!5am n ta74r4 #r46ile toate<
Oameni 3i5auturi A2eii cin!tit m#4r9ir45ntre d'n3ii" Pe5
m7u?orata Hri!ei! o deter4 lui Agamemnon"
Tat4l ei1 Hri!e!1 ca #reot !lu?ind lui A#olon arca3ul1
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I -& -$
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
UlYe YoZ? j#n nWa? \Acain calKocitcnNn
lu!pmenp? te Yggatra ;^rNn t\ m#ereF!i\ X#oina1
!t^mmat\ acNn jn cer!nn eK27plou \A#pllNno?
cru!^Q mnZ !KE#trQ1 Kan lF!!eto #[nta?
\Acaiog?1
\Atreda d m[li!ta dgN Ko!mEtore lan"
anY\ Xlloi mn #[nte? j#eu;Em2!an \Acaion
a:de`!YaF Y\ oerWa Kan mglaZ d^cYai X#oinaG
mll\ o]K \Atred, \Agam^mnoni xndane Yumy1
mllZ KaK? m;Fei1 Kraterin d\ j#n mfYon atelleG
cNpmeno? d\ g^rNn #[lin cetoG to`o d\ \A#pllNn
e]@am^nou Kou!en1 j#en m[la oo ;Flo? Uen1
Ke d\ j#\ \ArgeFoi!i KaKin 7^lo?G o d^ nu laon
Yn!Kon j#a!!gteroi1 tZ d\ j#ceto KWla Yeo`o
#[nt, mnZ !tratin e]rdn \AcainG Xmmi d m[nti?
e' e:dz? mgpreue Yeo#ro#Fa? eK[toio"
a]tFK\ jgz #rto? Kelpm2n Yein ol[!Ke!YaiG
\AtreNna d\ a#eita cplo? l[7en1 a8a d\ mna!tZ?
3#eFl2!en mfYon q dl tetele!m^no? j!tFG
tln mn gZr !dn n2 Yo elFKN#e? \Acaion
j? Crg!2n #^m#ou!in1 Xgou!i d dra XnaKtiG
tln d n^on Kli!F2Yen a7an KEruKe? Xgonte?
Kogr2n Ari!Wo? tEn moi dp!an ue? \Acain"
mllZ !d e: dgna!aF ge #erF!ceo #aidi? eWo?G
jlYof!\ Olum#on d DFa lF!ai1 ev #ote dE ti {
a#ei n2!a? KradF2n Dii? 3 Kan argQ" #oll[Ki
g[r !eo #atri? jnn meg[roi!in XKou!a
e]com^n2? t\ a;2!Ya Kelaine;^ ronFNni
ov2 jn mYan[toi!in meiK^a loigin mmfnai1
##pte min @undW!ai \Olgm#ioi Yelon Xlloi
Hr2 t\ 3d Po!eid[Nn Kan PallZ? \AYEn2G
mllZ !d tpn g\ jlYof!a YeZ u#elg!ao de!mn1
c\ eKatpgceiron Kal^!a!\ j? maKrin =Olum#on1
qn Ari[reNn Kal^ou!i YeoF1 Xndre? d^ te #[nte?
A:gaFNn\1 q gZr a'te 7F2n ok #atri? mmeFnNnG
,ine la a!ele A2eilor cei ;ereca9i n aram41
,r'nd !4 r4!cum#ere ;ata5i cu o mare mul9ime de daruri"
Preotu5n m'n4 9iind #e o c'r?4 de aur cununa
Jeului Ce7o! A#olon1 de5A2ei !e ruga deo#otri41
Dar mai cu !eam4 de5Atri6i1 cele dou4 mai mari c4#etenii"
Cum l5au6ir41 cu to9ii !trigau1 noindu5!e A2eii
S5ai74 ru3ine de #reot1 #rimindu5i 7ogatele daruri"
N5a ;o!t ndemnul ace!ta #e #lac lui Atrid Agamemnon
Ri ;4r4 mil4 re!#in!e #e Hri!e! cu a!#r4 #orunc4"
Coarte5am4r't !e ntoar!e 74tr'nul 3i ruga5i ro!tit4
Ce7o! oio! au6ind1 c4 mult mai 9inea el la #reot1
,a?nic nce#e !4 trag45n A2ei1 de #icau din o3tire
Mor9i cu duiumul 3i5n ta74ra mare 67urau uciga3e
De #retutindeni !4ge9i" Dar cum t'lcuitu5ne5a Cal2a!1
Ca un de#lin 3tiutor1 ce cuget4 arca3ul olim#ic1
Eu cel dint'i am dat !;atul #e 6eu !45m#4c4m" Dar de a!ta
Se5n;urie Atrid 3i1 !cul'ndu5!e5ndat45n #icioare1
M5amenin94 cu o or74 ce5acuma o e6i m#linit4"
Iat4 c4 #u!er5A2eii #e ;at45n cora7ia neagr4
Ri5o #etrecur4 la Hri!a cu ?ert;e de dat lui A#olon1 Iar
#e co#ila lui Ari!e!1 r4!#lata ce5mi deter4 A2eii1
Crainici trimi3i de Atrid adineauri din cort mi5o luar4"
Bn!41 tu mam41 de #o9i1 ocrote3te 3i a#4r459i ;iul"
Re#ede du5te5n Olim# 3i acolo te roag4 de Jeu!1
Dac4 reodat4 ;4cutu5i5ai 7ine cu ;a#ta ori graiul"
Te5am au6it doar aca!4 la tata eu n!umi ade!e
Cum te m'ndreai #oe!tind c4 #e Jeu! cel negru de nouri
Singur4 tu ntre 6ei l ;eri3i de #r4#4d 3i ocar41
C'nd !5a#uca!er45n lan9uri odat4 !45l ;erece 6eii1
Hera1 Po!eidon 3i Pala! Atena" C4ci tu1 o1 6ei941
Du!u5te5ai 3i5ai i67utit #e marele 6eu !45l de6l4n9ui1
Iute c2em'nd n Olim# #e cel cu o !ut4 de 7ra9e1
C4ruia 6eii i 6ic Ariareu1 Egeon muritorii1
Un uria3 care5ntrece5n #utere #e tat45!4u Cerul"
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I -0 --
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
? a #arZ ronFNni KaY^6eto Kgde gaFNnG
tin Kan u#^dei!an m[Kare? Yeon o]d\ at\ ad2!an"
tn nfn min mnE!a!a #ar^6eo Kan la7 gognNn
av K^n #N? jY^l,!in j#n Trce!!in mrW@ai1
tod? d KatZ #rgmna? te Kan mm;\ la al!ai
\Acaiod? Kteinom^nou?1 na #[nte? j#agrNntai
7a!ilWo?1
gny d Kan \Atred2? e]rd KreFNn \Agam^mnNn
_n Xt2n t\ Xri!ton \Acain o]dn ati!en"
Tin d\ 3meF7et\ a#eita ^ti? KatZ d[Kru c^ou!aG
moi t^Knon jmpn1 tF ng !\ atre;on a:nZ teKof!a<
avY\ r;ele? #arZ n2u!nn md[Kruto? Kan m#EmNn
!Yai1 j#eF ng toi a!a mFnunY[ #er o ti m[la
dEnG nfn d\ ma t\ Kgmoro? Kan s6uri? #ern #[ntNn
a#leoG tc !e KaK av!, t^Kon jn meg[roi!i"
tofto d^ toi jr^ou!a a#o? Din ter#iKeragnQ
em\ a]tl #ri? =Olum#on mg[nni;on av Ke #FY2tai"
mllZ !d mn nfn n2u!n #arEmeno? Ku#proi!i
mEni\ \Acaio`!in1 #ol^mou d\ m#o#ageo #[m#anG
Jed? gZr j? \MKeanin met\ mmgmona? A:Yio#Wa?
cYi6i? a72 KatZ da`ta1 Yeon d\ ma #[nte? #ontoG
dNdeK[t, d^ toi a'ti? jleg!etai Olum#on d^1
Kan tpt\ a#eit[ toi emi Dii? #otn calKo7at? d1
KaF min goun[!omai KaF min #eF!e!Yai sN"
}M? Xra ;NnE!a!\ m#e7E!eto1 tin d lF#\ a]tof
cNpmenon KatZ Yumin j46cnoio gunaiKi?
tEn a 7F, m^Konto? m#2grNnG a]tZr \Odu!!ed?
j? Crg!2n Kanen XgNn oerln eKatpm72n"
o d\ te dl lim^no? #olu7enY^o? jnti? Konto
o!tFa mn !teFlanto1 Y^!an d\ jn n2 melaFn,1
o!tin d\ o!todpK, #^la!an #rotpnoi!in u;^nte?
Kar#alFmN?1 tln d\ e:? rmon #ro^re!!an jretmo`?"
jK d\ e]nZ? a7alon1 KatZ d #rumnE!i\ ad2!anG
jK d Kan a]ton 7a`non j#n 2gm`ni Yal[!!2?1
jK d\ eKatpm72n 7W!an eK27plQ \A#pllNniG
D
'
n
!
u
l

a
l
4
t
u
r
i

d
e

J
e
u
!

!
e

#
u
!
e
1

;
4
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I -0 --
l
o
!

d
e

m
4
r
i
r
e
<

J
e
i
i
1

d
e

e
l

n
g
r
o
6
i
n
du5!e1 nu5l mai legar4 #e Jeu!"
A!t5aminte3te5i1 n ;a945i te5a3terne 3i5a#uc45i genunc2ii1
Roag45l de rea #e Troieni la arme cuma !45i a?ute
Ri cu n;r'ngeri #e5A2ei !45i m#ing4 !#re mal la cor47ii1
Pentru ca a!t;el de craiul lor to9i !4 !e 7ucure5A2eii
Ri ca !4 ad4 ce or7 a ;o!t marele Domn Agamemnon1 C'nd
a ;4cut de ru3ine #e cel mai itea6 din A2aia"=
Teti!1 cu lacrimi n oc2i1 a3a i5a r4!#un! lui A2ileG
:,ai1 o co#ile1 de ce te5am n4!cut 3i cre!cut ca !4 !u;eriS Aine
ar ;i ;o!t !4 r4m'i neatin! 3i ne#l'n! la cor47ii1
C4ci num4rate !unt 6ilele tale 3i !curt4 9i5i ia9a< Scri! e !4
mori n cur'nd1 3i totu3i nu5i altul ca tine Nenorocit1 n
#alat te5am n4!cut !4 ;ii #rad4 r4!tri3tii" Eu m4 oi duce5n
Olim#1 #e muntele5n eci troienitul1
Ri5a!tea le5oi !#une lui Jeu! !tr4;ulger4torul1 3i #oate El !4
m5a!culte" Tu !tai #'n45atuncea la re#e6i cor47ii1 Vine
m'nia #e5A2ei 3i lu#ta5ncetea64 cu totul"
Jeu! de ieri a #urce! 3i !5a du! la o!#e9e cu 6eii
S#re OKeano! de#arte la 7unul norod etio#ic
Ri5are !4 ie5n Olim# n 6iua de5a dou4!#re6ecea"
Eu m'neca5oi atunci !#re ca!a de5aram4 a lui Jeu!
Ri5l oi ruga n genunc2i 3i #oate #e el !45l ndu#lec"= A!ta
6ei9a gr4ind1 !5a du! #4r4!ind #e A2ile
Mult !u#4rat de Ari!ei! cea 7ine la mi?loc ncin!41 Care
cu !ila luat4 i5a ;o!t" > Uli!e5ntr5aceea1 S;intele ?ert;e
duc'nd1 cu a!ul a?un!e la Hri!a" Cum au intrat n
limanul ad'nc naintea cet49ii1 P'n6ele !tr'n!er41 le5
ad4#o!tir45n cora7ia neagr4
Ri r46imar4 catargul de ;urc4 d'nd drumul la ;unii
Ri5naintar4 '!lind c4tre mal la #o#a! de cor47ii1 Cangea
l4!ar45n a;und 3i legar4 ;r'ng2ii de #ri#oane" S5au #ogor't
du#4 a!ta cu to9ii #e marginea m4rii
Ri au c4rat 2ecatom7a menit4 lui Ce7o! A#olon
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I -. -)
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
jK d Cru!2? n2i? 7W #onto#proio"
tln mn a#eit\ j#n 7Nmin XgNn #olgm2ti? \Odu!!ed?
#atrn ;FlQ jn cer!n tFYei KaF min #ro!^ei#enG
Crg!21 #rp m\ a#em8en Xna@ mndrn \Agam^mnNn
#a`d[ te !on mg^men1 CoF7Q Y\ oerln eKatpm72n
^@ai u#r Danan r;r\ ola!pme!Ya XnaKta1
q? nfn \ArgeFoi!i #olg!tona KEde\ j;WKen"
}M? e:#zn jn cer!n tFYei1 q d d^@ato caF
rNn #a`da ;Fl2nG ton d\ Ka Yey oerln
eKatpm72n
e@eF2? a!t2!an j~dm2ton #ern 7Nmpn1 cernF8anto
d\ a#eita Kan o]locgta? mn^lonto" to`!in d
Crg!2? meg[l\ eceto ce`ra? mna!ccnG KlfYF
meu mrgurpto@\1 q? Crg!2n mm;i7^72Ka? Fll[n
te 6aY^2n Ten^doip te ;i mn[!!ei?G
U mn dE #ot\ jmef #[ro? aKlue? e]@am^noio1
tFm2!a? mn jm^1 m^ga d\ v8ao lain \AcainG
3d\ ati Kan nfn moi tpd\ j#iKrE2non j^ldNrG
d2 nfn Danao`!in meiK^a loigin Xmunon"
}M? a;at\ e]cpmeno?1 tof d\ aKlue Co`7o? \A#pllNn"
a]tZr j#eF \ e@anto Kan o]locgta? #ro7[lonto1
a]^ru!an mn #rta Kan a!;a@an Kan adeiran1
m2rog? t\ j@^tamon Kat[ te KnF!, jK[lu8an
dF#tuca #oiE!ante?1 j#\ a]tn d\ moY^t2!anG
Ka`e d\ j#n !cF6,? g^rNn1 j#n d\ avYo#a onon
le`7eG n^oi d #ar\ a]tin acon #em#c7ola cer!Fn"
a]tZr j#en KatZ mWre K[2 Kan !#l[gcna #[!anto1
mF!tullpn t\ Xra tDlla Kan mm;\ s7elo`!in a#eiran1
#t2![n te #eri;rad^N?1 jrg!antp te #[nta"
a]tZr j#en #ag!anto #pnou tetgKontp te da`ta
daFnunt\1 o]d^ ti Yumi? jdegeto daiti? j!2?"
a]tZr j#en #p!io? Kan jd2tgo? j@ aron nto1
Kofroi mn Kr2tWra? j#e!t^8anto #oto`o1
ncm2!an d\ Xra #h!in j#ar@[menoi de#[e!!inG o
d #an2m^rioi mol# Yein ol[!Konto
Ri #e Hri!ei! au luat5o din a!ul #e m4ri #lutitorul"
Iar c2i76uitul Uli!e1 duc'nd !#re altar #e co#il41
Tat4lui ei cel iu7it o ncrede 3i a!t;el i 6iceG
:Hri!e!1 aici m4 trimi!e mai5marele Domn Agamemnon
Ciica59i iu7it4 !5aduc 3i !45nc2in !#43itoare ?ert;ire
Pentru Danai1 m7l'n6ind #e Domnul de !u!1 #e A#olon1
Care ne5adu!e #rin ta74r5amaruri 3i aiete multe"=
A!ta ro!tindu5i Uli!e i5o dete1 3i e!el 74tr'nul
Cata53i #rimi" Iar o3tenii degra74 #e r'nd
a3e6ar41 L'ng4 altarul cel 7ine cl4dit1 ale 6eului
?ert;e
Ri !e !#4lar4 #e m'ini 3i or6ul !;in9it ridicar4"
Preotul 7ra9ele5ntin!e 3i tare5nce#u !4 !e roageG
:Tu cel cu arcul de5argint1 m5a!cult41 tu #a6nicul
Hri!ei1 Care 'rto! ocrote3ti Tenedo! 3i C2ila #rea !;'nt41
Cum nainte mi5ai dat a!cultare la ruga ro!tit4
A!#ru #e5A2ei #ede#!ind 3i cin!tindu5m4 a!t;el #e mine1
Iat4 3i5acuma ;ier7inte te rog1 m#line3te5mi dorin9aG
M'ntuie5ndat4 #e5A2ei 3i nl4tur4 neagra urgie"=
A!t;el rug'ndu5!e 6i!e1 3i A#olon i5a!cult4 rugarea"
Du#4 ce d'n3ii !e roag4 3i or6ul #re!ar45ntre coarne1
,itele5n?ung2ie1 gruma6ul !ucindu5le1 3i le ?u#oaie<
Coa#!ele taie din tru#1 le n;43ur4 a#oi n gr4!ime1
Bm#4turindu5le5n dou41 dea!u#ra #un crudele c4rnuri"
De!#ic4turi cuio!ul a#rinde 3i toarn4 in negru<
Stau m#re?uru5i ;eciori 3i5l a?ut4 cu 9e#ele5n m'n4"
Du#4 ce ar!er4 7uturi 3i din m4runtaie m'ncar41
Carnea r4ma!41 t4ind5o5n ;elii1 n ;rig4ri o trecur41
O rumenir4 ;rumo! 3i o tra!er4 de #e ?eratic"
C'nd i!#r4ir4 cu totului tot 3i o!#49ul ;u gata1
Aenc2etuiau< aea #arte la ;el ;iecare5ntre d'n3ii"
C'nd du#4 a!ta ei to9i #otoli!er4 !etea 3i ;oamea1
C4nile oc2i le um#lur4 cu in 3i cu a#4 ;eciorii1
Ri tuturor n #ocale turnau ca !45ncea#45nc2inarea"
A
!
t
;
e
l
A
2
e
i
i
1
#
e

6
e
u

m
7
l
'
n
6
i
n
d
1
c
'
t
u
5
i
6
i
u
a

d
e

m
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I -. -)
a
r
e
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I 0+ 0*
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
Kalin meFdonte? #aiEona Kofroi \Acain
m^l#onte? eK[ergonG q d ;r^na t^r#et\ mKogNn"
LHmo? d\ 3^lio? Kat^du Kan j#n Kn^;a? UlYe1
dl tpte KoimE!anto #arZ #rumnE!ia n2p?G
Umo? d\ 3rig^neia ;[n2 odod[Ktulo? \Hc?1
Kan tpt\ a#eit\ mn[gonto metZ !tratin e]rdn \AcainG
to`!in d\ vKmenon o'ron ei eK[ergo? \A#pllNnG
o d\ o!tin !tE!ant\ mn[ Y\ o!tFa leuKZ #^ta!!an1
jn d\ Xnemo? #rW!en m^!on o!tFon1 mm;n d Kfma
!teFr, #or;greon meg[l\ vace n2i? :og!2?G
_ d\ aYeen KatZ Kfma dia#rE!!ou!a K^leuYon"
a]tZr j#eF \ Konto KatZ !tratin e]rdn \Acain1
nWa mn o ge m^lainan j#\ 3#eFroio aru!!an
u8of j#n 8am[Yoi?1 u#i d\ rmata maKrZ t[nu!!anG
a]ton d\ j!KFdnanto KatZ Kli!Fa? te n^a? te"
A]tZr q mEnie n2u!n #arEmeno? Ku#proi!i
diogenl? P2lWo? uoi? #pda? Kd? \Acilleg?G
ot^ #ot\ e:? mgorln #Nl^!Keto Kudi[neiran
ot^ #ot\ j? #plemon1 mllZ ;YingYe!Ke ;Flon KWr
a'Yi m^nNn1 #oY^e!Ke d\ m4tEn te #tplempn te"
\All\ te dE \ jK to`o duNdeK[t2 g^net\ 3c?1 Kan
tpte dl #ri? =Olum#on v!an Yeon a:n jpnte? #[nte?
ma1 Jed? d\ UrceG ^ti? d\ o] lEYet\ j;etm^Nn #aidi?
eof1 mll\ x g\ mnedg!eto Kfma Yal[!!2?"
3erF2 d\ mn^72 m^gan o]ranin Olum#pn te"
ekren d\ e]rgo#a ronFd2n Xter xmenon XllNn
mKrot[t, Koru; #oludeir[do? O]lgm#oioG
KaF a #[roiY\ a]to`o KaY^6eto1 Kan l[7e gognNn
!Kai1 de@iter d\ Xr\ u#\ mnYereno? elof!a
li!!om^n2 #ro!^ei#e DFa ronFNna XnaKtaG
Jef #[ter ev #ote dE !e met\ mYan[toi!in rn2!a
{ a#ei { argQ1 tpde moi KrE2non j^ldNrG
tFm2!pn moi uoin q? Kumorctato? XllNn
a#let\G mt[r min nfn ge Xna@ mndrn \Agam^mnNn
C'ntec m4re9 i c'ntau 3i de5a #ururi !l4eau #e A#olon1
I674itorul de r4u< el !ta e!elindu53i au6ul"
Soarele a#oi a!;in9ind 3i l4!'ndu5!e amurgul de !ear41
Ei adormir4 cu to9ii #e l'ng4 odgoane #e maluri"
Iar diminea9a1 c'nd 6orile tranda;irii !e rear!41
O a#ucar4 #e mare Lna#oi n!#re ta74ra a2ee"
I674itorul A#olon un 'nt #riitor le trimi!e1
Ei ridicar4 catargul 3i5ntin!er4 #'n6ele al7e1
Care1 !u;late de 'nt1 !e um;lau< iar !u7 tal#a de na4
C4l4torind4 #e mare1 uiau r4!colitele aluri<
,a!ul1 t4indu53i c4rare1 u3or luneca #e!te
a#e"
C'nd mai #e urm4 !o!ir4 #e5a#roa#e de ta74ra mare1
D'n3ii cora7ia5m#in!er4 3i c4tre mal o d4dur4
Pe!te gr4mada de #rund 3i5i #u!er45n ?uru5i #ro#tele"
Ri du#5aceea1 r46le9i1 ;iecare #lecar4 la corturi"
Dar1 !t4#'nit de neca61 !t4tea l'ng4 re#e6i cor47ii
Dumne6eie!cul A2ile cel iute ca 3oimul" De acuma
Nu mai um7la nicidecum #e la !;atul ce5nal94 74r7a9ii1
Nici la r467oi1 ci acolo !t4tea mi!tuindu5!e5n !ine1
Dornic n !u;let ;iind du#4 alma 3i larma 74t4ii"
C'nd !e ;4cu diminea9a n oara de5a dou4!#re6ecea1
Jeii cei #ururi atunci !#re cer o #ornir4 cu to9ii1
Jeu! ;iindu5le5n ;runte" Dar Teti! nu uit4 rugarea
Ciului1 ci r4!4rind din a;unduri #e undele m4rii1
M'nec45ndat4 !#re5a cerului 7olt4 3i !uie Olim#ul"
Singur l a;l4 #e cel care tun45n 46du2uri1 #e Jeu!1
St'nd #e5a Olim#ului culme1 #e cea mai nalt4 din toate"
Cade5nainte5i !merit 3i cu !t'nga lu'ndu5i genunc2ii
Ri !u7 74r7ie u3or cu drea#ta ating'ndu5l1 6ei9a
Roag45!e a!t;el 3i 6ice5m#4ratului celui din !la4G
:Dac4 reodat4 cuma ntre 6ei te5am !lu?it1 o P4rinte1
Cie cu graiul ori ;a#ta1 te rog m#line3te5mi dorin9aG
Cin!te d4 ;iului meu1 care !cri! e !4 moar41 !4rmanul1
Mai
tim
#ur
iu
dec
't
al9ii
" Ri
tot
u3i
Atri
d
Ag
am
em
non
1
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I 0+ 0*
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I 0% 0(
&+*
&+&
&(*
&(&
&%*
&%&
&$*
3tFm2!enG elzn gZr acei g^ra? a]ti? m#ogra?"
mllZ !g #^r min t`!on \Olgm#ie m2tFeta JefG
tp;ra d\ j#n Trce!!i tFYei Kr[to? r;r\ n \Acaion
uoin jmin tF!N!in s;^llN!Fn t^ e tim"
}M? ;[toG tln d\ o ti #ro!^;2 ne;el2ger^ta Jeg?1
mll\ mK^Nn dln !toG ^ti? d\ ? x8ato gognNn
? acet\ jm#e;uu`a1 Kan evreto degteron a'ti?G
n2mert? mn dE moi u#p!ceo Kan Kat[neu!on
{ m#pei#\1 j#en o toi a#i d^o?1 r;r\ jd e:d^N
!!on jgz metZ #h!in mtimot[t2 Yep? e:mi"
Tln d m^g\ scYE!a? #ro!^;2 ne;el2ger^ta Jeg?G
U dl loFgia arg\ t^ m\ jcYodo#W!ai j;E!ei?
Hr, t\ Xn m\ jr^Y,!in sneideFoi? j#^e!!inG
_ d Kan atN? m\ a:en jn mYan[toi!i Yeo`!i
neiKe`1 KaF t^ m^ ;2!i m[c, Trce!!in
mrEgein"
mllZ !d mn nfn a'ti? m#p!tice mE ti noE!,
Hr2G jmon d^ Ke tafta melE!etai r;ra tel^!!NG
e: d\ Xge toi Ke;al Kataneg!omai r;ra #e#oFY,?G
tofto gZr j@ jm^Yen ge met\ mYan[toi!i m^gi!ton
t^KmNrG o] gZr jmin #alin[greton o]d\ m#at2lin
o]d\ mtelegt2ton tF Ken Ke;al Kataneg!N"
LH Kan Kuan^,!in j#\ s;rg!i nef!e ronFNnG
mm7rp!iai d\ Xra ca`tai j#errc!anto XnaKto?
Krati? m#\ mYan[toioG m^gan d\ jl^li@en =Olum#on"
Tc g\ ? 7ouleg!ante di^tmagenG _ mn a#eita
e:? la Dlto 7aYe`an m#\ a:glEento? \Olgm#ou1
Jed? d ein #ri? dmaG Yeon d\ ma #[nte? mn^!tan
j@ ed^Nn !;of #atri? jnantFonG o]d^ ti? atl2
me`nai j#ercpmenon1 mll\ mntFoi a!tan #ante?"
? q mn anYa KaY^6et\ j#n YrpnouG o]d^ min Hr2
3gnoF2!en :dof!\ ti oo !um;r[!!ato 7oulZ?
mrgurp#e6a ^ti? Yug[t2r wlFoio g^ronto?"
a]tFKa KertomFoi!i DFa ronFNna #ro!2gdaG
tF? d\ a' toi dolomWta Yen !um;r[!!ato 7oul[?<
L5a n?o!it mai deun46i1 cu !ila luatu5i5a darul"
Tu dar ncalte cin!te3te5mi5l1 Olim#iene5
n9ele#te< C4 ca Troienii #e A2ei !4 tot 7iruie
#'n4 ce A2eii
Cin!te ar4ta5or ;eciorului meu 3i !#ori5i5or m4rirea"=
A!ta i5a 6i!< nouraticul Jeu! nimic nu r4!#un!e"
Stete t4cut ndelung1 iar Teti!1 #recum !5a#uca!e1
Sta ncle3tat4 de el 3i iar i or7i rug4toareG
:S#une5mi un !ingur cu'nt1 noie3te5te ori m4 re!#inge1
N5ai doar reo team4 de a!ta1 c4 reau !4 3tiu 7ine
C't de #u9in #re9uit4 !unt eu ntre 6ei 3i 6ei9e"=
Dar i r4!#un!e gro6a nd'r?it nouraticul Jeu!G
:Ai !4 #ui ra?745ntre mine 3i Hera1 3i5i ai ce5o !4 ;ie
C'nd m4 a !coate din ;ire1 ro!tindu5mi cuinte de5ocar41
Doar 3i a3a ntre 6ei mi tot caut4 #rice 3i5ntr5una
M45ninuie3te c4 eu i a?ut #e Troieni la r467oaie"
Tu de#4rtea645te acuma1 c4ci #oate !4 #rind4 de e!te<
Eu ngri?i5oi de or7a ce5mi !#ui1 ca !4 ;ie5m#linit4"
Iat41 ca tu !4 m4 cre6i1 eu ca#ul mi3ca5oi1 #lec'ndu5l"
Semnul ace!ta5ntre mine 3i 6ei e de!tul45nt4rire<
Nen3el4tor 3i cu totul !tatornic 3i urmat de5m#linire5i
Orice oi !#une c5un !emn ce oi ;ace din ca# nt4rindu5l"=
Ji!e 3i !emn de5noire ;4cu din !#r'ncenele5i negre<
Pletele5i dumne6eie3ti din cre3tetul cel ;4r4 moarte
S5au re4r!at #e o7ra61 3i5a uit de cutremur Olim#ul"
Du#4 ce ei !5au or7it1 au #lecat de!#4r9indu5!e" Teti!
Din lumino!ul Olim# a !4rit n ad'ncul de mare<
Jeu! n !al45a intrat1 n #alatu5i1 iar 6eii cu to9ii
S5au ridicat naintea #4rintelui lor de #e tronuri
Ca !45l nt'm#ine1 necute6'nd !45i a3te#te !o!irea"
A!t;el 3e6u el #e tron" Dar Hera5l #'ndi!e cu oc2ii
Ri5a #rice#ut c4 la !;at t4inui!e5m#reun4 cu Teti!
Cea cu #icioare5argintii1 co#ila A4tr'nului m4rii"
De5a!ta din gur45nce#u !4 ng2im#e deodat4 #e Jeu!G
:
S
#
u
n
e
5
m
i
1
c
u

c
a
r
e

d
i
n

6
e
i
a
i
!
t
a
t
i
a
r
4
3
i
l
a

!
;
a
t
1
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I 0% 0(
o

i
c
l
e
n
e
S
&+*
&+&
&(*
&(&
&%*
&%&
&$*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I 0& 0$
&$&
&&*
&&&
&-*
&-&
&0*
a:eF toi ;Flon j!tnn jmef m#i np!;in jpnta
Kru#t[dia ;ron^onta diKa6^menG o]d^ tF #c moi
#rp;rNn t^tl2Ka? e:#e`n a#o? tti noE!,?"
Tln d\ 3meF7et\ a#eita #atlr mndrn te Yen teG
Hr2 ml dl #[nta? jmod? j#i^l#eo mgYou?
e:dE!einG cale#oF toi a!ont\ mlpcQ #er jog!,G
mll\ qn m^n K\ j#ieiK? mKou^men o ti? a#eita
ote Yen #rptero? tin ev!etai ot\ mnYrc#NnG
qn d^ K\ jgzn m#[neuYe Yen jY^lNmi noW!ai
mE ti !d tafta Ka!ta dieFreo m2d met[lla"
Tin d\ 3meF7et\ a#eita 7o#i? #ptnia Hr2G
a:nptate ronFd2 #o`on tin mfYon aei#e?<
Kan lF2n !e #[ro? g\ ot\ evromai ote metall1
mllZ m[l\ eK2lo? tZ ;r[6eai !!\ jY^l,!Ya"
nfn d\ a:n? deFdoiKa KatZ ;r^na mE !e #areF#,
mrgurp#e6a ^ti? Yug[t2r wlFoio g^ronto?G
3erF2 gZr !oF ge #ar^6eto Kan l[7e gognNnG t
!\ sN Katanef!ai jtEtumon ? \AcilWa
timE!,?1 sl^!,? d #ol^a? j#n n2u!nn \Acain"
Tln d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 ne;el2ger^ta Jeg?G
daimonF2 a:en mn seai o]d^ !e lEYNG
#rW@ai d\ am#2? o ti dunE!eai1 mll\ m#i
Yumof mhllon jmon a!eaiG ti d^ toi Kan Fgion
a!tai"
e: d\ ottN toft\ j!tnn jmon m^llei ;Flon enaiG
mll\ mK^ou!a K[Y2!o1 jmy d\ j#i#eFYeo mgYQ1
mE ng toi o] craF!mN!in !oi YeoF e:!\ jn \Olgm#Q
D!!on :pnY\1 te K^n toi m[#tou? ce`ra? j;eFN"
}M? a;at\ adei!en d 7o#i? #ptnia Hr21
KaF \ mK^ou!a KaYW!to j#ign[m8a!a ;Flon KWrG
rcY2!an d\ mnZ dma Dii? Yeon O]ranFNne?G
to`!in d\ H;ai!to? Klutot^cn2? Urc\ mgoregein
m2trn ;Fl, j#F2ra ;^rNn leuKNl^nQ Hr,G
U dl loFgia arga t[d\ a!!etai o]d\ at\ mneKt[1
e: dl !;z neKa Yn2tn jridaFneton de1
,
e
3
n
i
c

#
l
4
c
e
r
e

g
4
!
e
3
t
i
1

c
'
n
d

e
u

!
u
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I 0& 0$
n
t

d
e
#
a
r
t
e

d
e

t
i
n
e
1

P
l
a
n
u
r
i

a
!
c
u
n
!
e
la cale !4 #ui1 dar din tainele tale
Tu niciodat4 nimica nu rei !45mi de64lui 3i mie"=
Ji!e5m#otri45i #4rintele 6eilor 3i5al omeniriiG
:Hera1 nu trage n4de?de ca tot ce oi #une la cale
Tu !4 cuno3ti< 9i a ;i cu5aneoie1 de3i mi5e3ti !o9ie"
Ce !e cuine !5au6i1 nici unul din 6ei 3i din oameni
N5are !5o 3tie5nainte ca tu !5o cuno3ti de la mine"
Dar ce eu cuget !4 ;ac nadin!1 ;4r5a 6eilor 3tire1
A!ta !4 n5o cercete6i 3i !4 nu m4 ntre7i de5am4nuntul"=
Hera oc2ioa!a1 elita 6ei941 r4!#un!e lui Jeu!G
:Ce ;el de or74 gr4it5ai1 amarnice ;iu al lui Crono!S
Nu te ntre7 niciodat4 3i nu i!code!c ale tale
G'nduri< 7a c2iar1 tu c2i76ui n ti2n4 3i ;aci du#4 oie"
Tare m4 tem n!4 eu !4 nu mi te5nc'nte5acum Teti!1
Cea cu #icioare de5argint1 co#ila A4tr'nului m4rii1
Care din 6ori a enit 3i5a c46ut la #icioarele tale"
Pare c4 c2iar nadin! te5ai legat !45l nal9i #e A2ile
Ri o mul9ime de5A2ei ;4r4 mil4 !4 #ier6i la cor47ii"=
Dar !u#4rat o nt'm#in4 a3a ;urtunaticul Jeu!G
:Nenorocito1 mereu cu #re#u!uri1 mereu #'nditoare<
Totu3i nimica tu n5ai !4 #o9i ;ace1 7a mai oro#!it4
Ci5ei de mine1 3i a!ta cu mult mai amar o !459i ;ie"
Dac45i a3a cum mi !#ui1 !4 3tii tu c5a3a5mi #lace mie"
Re6i 3i taci molcom acolea 3i or7a mi5a!cult4 mai 7ine<
Nu or #utea nicidecum !4 te5a?ute to9i 6eii din !la41
C'nd oi eni 3i5oi ntinde la tine cum#litele5mi 7ra9e"=
A!ta gr4i1 3i ;iori au cu#rin!5o #e oc2ioa!a 6ei94<
Molcom t4cu 3i !e #u!e #e tronu5i cu inima ;r'nt4"
Qalnic o;tar4 to9i 6eii cere3ti n #alatul lui Jeu!"
Numai e!titu5ntre me3teri1 He;e!t1 lu45ndat4 cu'ntul1
Doar ca !453i m'ng'ie mama1 6ei9a cu 7ra9ele al7eG
:Mare 7le!tem o !4 ;ie1 ?4lanie ne!u;erit4
Dac41 de dragu5unor oameni1 oi nu e9i curma !;4d4lia1
&$&
&&*
&&&
&-*
&-&
&0*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I 00 0-
&0&
&)*
&)&
&.*
&.&
-**
-*&
jn d Yeo`!i KolQin jlagnetonG o]d^ ti daiti?
j!YlW? a!!etai Udo?1 j#en tZ cereFona niK"
m2trn d\ jgz #ar[;2mi Kan a]t #er noeog!,
#atrn ;FlQ j#F2ra ;^rein DiF1 r;ra ml a'te
neiKeF,!i #atEr1 !dn d\ bm`n da`ta tar[@,"
ev #er g[r K\ jY^l,!in \Olgm#io? m!tero#2tl?
j@ ed^Nn !tu;elF@aiG q gZr #old ;^rtatp? j!tin"
mllZ !d tin j#^e!!i KaY[#te!Yai malaKo`!inG
a]tFK\ a#eiY\ lao? \Olgm#io? a!!etai bm`n"
}M? Xr\ a;2 Kan mna@a? d^#a?
mm;iKg#ellon m2trn ;Fl, jn ceirn tFYei KaF min
#ro!^ei#eG t^tlaYi mWter jmE1 Kan mn[!ceo
K2dom^n2 #er1 mE !e ;Fl2n #er jof!an jn
s;Yalmo`!in vdNmai
Yeinom^n2n1 tpte d\ o ti dunE!omai mcngmenp? #er
crai!me`nG mrgal^o? gZr \Olgm#io? mnti;^re!YaiG
d2 g[r me Kan Xllot\ mle@^menai memata
`8e #odi? tet[gNn m#i 72lof Ye!#e!Foio1 #hn d\
Umar ;erpm2n1 ma d\ 3elFQ Katadgnti K[##e!on
jn LEmnQ1 slFgo? d\ ati Yumi? jnWenG anY[ me SF
ntie? Xndre? X;ar KomF!anto #e!pnta"
}M? ;[to1 meFd2!en d YeZ leuKcleno? Hr21
meidE!a!a d #aidi? jd^@ato ceirn Kg#ellonG
a]tZr q to`? Xlloi!i Yeo`? jnd^@ia #h!in
o:nocpei gluKd n^Ktar m#i Kr2tWro? m;g!!NnG
X!7e!to? d\ Xr\ jnrto g^lN? maK[re!!i Yeo`!in
? vdon H;ai!ton diZ dcmata #oi#ngonta"
}M? tpte mn #rp#an Umar j? 3^lion Katadgnta
daFnunt\1 o]d^ ti Yumi? jdegeto daiti? j!2?1
o] mn ;prmiggo? #eriKall^o? _n ac\ \A#pllNn1
Mou![Nn Y\ a Xeidon mmei7pmenai s#n Kal"
A]tZr j#en Kat^du lam#rin ;[o? 3elFoio1
o mn KaKKeFonte? a7an oKon d Ka!to?1
ci eK[!tQ dma #eriKluti? mm;iguEei?
H;ai!to? #oF2!en :duF,!i #ra#Fde!!iG
Jar
45
ntr
e
6ei
ad
uc'
nd"
La
ur
m4
!e
du
ce
tot
gu!
tul
Me
!ei
7o
gat
e
de5
aici
1
dac
45
nce
#e
!4
7ir
uie
r4u
l"
D
e5
a!
ta
un
!;a
t
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I 00 0-
i
da
u
m
a
m
ei1
m
4c
ar
c4
3i
ea
e
cu
m
in
te1
Al
'n
d
!4
!e
#o
ar
te
cu
ta
ta1
#e
o
ia
lui
Je
u!
!4 ;ac41
Ri !45l m#ace #e el ca !4 nu ne mai tul7ure5
o!#49ul" Numai !4 rea nadin!1 !tr4;ulger4torul
olim#ic1
Ne5ar 3i 67ura de #e tronuri1 c4ci el e cu mult mai
#uternic" Ia5l cu ;rumo!ul 3i !#une5i cuinte 7la?ine1 c45
ndat4
El ne a ;i5ndur4tor1 #4rintele Olim#ianul"=
A!ta5i gr4i1 3i a#oi1 re#e6indu5!e1 mamei
ntin!e
Cu#a cu gemene toarte 3i5adau!e el du#45aceeaG
:Cii cu r47dare 3i5ndur41 o mam41 de3i e3ti
m'2nit4< Inima5mi #l'nge de drag4 ce5mi e3ti1 c'nd te
4d toro#it4" Nu oi #utea !459i a?ut1 cu toat4 ne!#u!a5
mi durere<
E5ngro6itor c'nd te #ui cu5Olim#ianul" Rtii 7ine1
Am ncercat mai demult 3i5am rut !4 te a#4r de d'n!ul1
Dar m5a luat de #icior 3i din #ragul cere!c mi5a dat
drumul1 De m5am du! c't e 6iua de mare1 3i numai !#re
!ear4
Aietul c46ut5am n Lemno!1 3i5a7ia era !u;let n
mine" Cum am #icat la #4m'nt1 74r7a9i Sintieni m4
luar4"=
Ji!e1 3i a!ta5au6ind 6'm7i cea cu 7ra9ele
al7e
Ri de la ;iul ei cu#a #rimi ea cu 6'm7et #e 7u6e"
D'n!ul a#oi nce#u de la drea#ta #e r'nd n
#a2are Jeilor dulce nectar !4 le toarne din
c4nile #line"
Jeii ;erice cu to9ii n 2o2ote lungi i67ucnir41
Cum l 46ur4 #e 3c2io# g';uind 3i trudindu5!e5n !al4"
A!t;el ei e!eli din 6orile 6ilei 3i #'n4 !#re
!ear4 Aenc2etuiau 3i5aea #arte de ma!4 la ;el
;iecare" C'ntec ;rumo! le c'nta 3i A#olon din lira5i
m4ia!tr41 Mu6ele toate cu ;armec n ier! le
c'ntau du#5olalt4"
Dar mai #e urm41 c'nd !oarele a#u!e cu dal7a5i lumin41
Jeii !5au du! ;iecare gr47it n iatac !4 !e culce1
Unde e!titu5ntre me3teri He;e!t cel cu 7ra9e 'n?oa!e
Curte 6idi ;iec4rui cu 3art 3i #rice#ere mult4"
&0&
&)*
&)&
&.*
&.&
-**
-*&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* I 0. 0)
Jed? d #ri? qn l^co? \ \Olgm#io? m!tero#2tE?1
Mer!e 3i ;ulger4torul1 Olim#icul Jeu! n #atu5i1
-+* anYa #[ro? KoimhY\ te min gluKd? t#no? oK[noiG Unde !omn dulce dormea 3i5nainte" Suindu5!e5acolo1 -+*
anYa KaYefd\ mna7[?1 #arZ d cru!pYrono? Hr2" El adormi l'ng4 Hera1 !l4ita cu tronul de aur"
ILIADOS A
=Alloi m^n a YeoF te Kan mn^re? o##oKoru!tan
ekdon #anngcioi1 DFa d\ o]K ace nEdumo? t#no?1
mll\ ge mermEri6e KatZ ;r^na ? \AcilWa
timE!,1 sl^!, d #ol^a? j#n n2u!nn \Acain"
& de d^ oo KatZ Yumin mrF!t2 ;aFneto 7oulE1
#^m8ai j#\ \Atred, \Agam^mnoni o'lon rneironG
KaF min ;NnE!a? a#ea #terpenta #ro!2gdaG
7[!K\ vYi o'le rneire YoZ? j#n nWa? \AcainG
jlYzn j? Kli!F2n \Agam^mnono? \Atredao
+* #[nta m[l\ mtreK^N? mgoreu^men ? j#it^llNG
YNrW@aF e K^leue K[r2 KompNnta? \Acaiod?
#an!udF,G nfn g[r Ken loi #plin e]ru[guian
TrcNnG o] gZr at\ mm;n? \Olgm#ia dcmat\ aconte?
mY[natoi ;r[6ontaiG j#^gnam8en gZr #anta?
+& Hr2 li!!om^n21 Trce!!i d KEde\ j;W#tai"
}M? ;[to1 7W d\ Xr\ rneiro? j#en tin mfYon XKou!eG
Kar#alFmN? d\ Kane YoZ? j#n nWa? \Acain1
7W d\ Xr\ j#\ \Atred2n \Agam^mnonaG tin d KF
canen etdont\ jn Kli!F,1 #ern d\ mm7rp!io? K^cuY\
t#no?"
(* !tW d\ Xr\ u#r Ke;alW? N2l2Q ui joiKc?
N^!tori1 tpn a m[li!ta gerpntNn t`\ \Agam^mnNnG
ty min jei![meno? #ro!e;cnee Ye`o? rneiro?G
etdei? \Atr^o? uo da;rono? o##od[moioG
o] crl #anngcion etdein 7oul2;pron Xndra
(& laoF t\ j#itetr[;atai Kan tp!!a m^m2leG
nfn d\ jm^Yen @gne? KaG Dii? d^ toi Xggelp? e:mi1
q? !ef XneuYen jzn m^ga KEdetai 3d\ jleaFrei"
YNrW@aF !e K^leu!e K[r2 KompNnta? \Acaiod?
#an!udF,G nfn g[r Ken loi? #plin e]ru[guian
%* TrcNnG o] gZr at\ mm;n? \Olgm#ia dcmat\ aconte?
C'n
tul
II
To9i #e!te noa#te dormeau1 3i 6eii ceilal9i 3i
74r7a9ii R467oitorii din car1 numai Jeu! n5
aea #arte de ti2na Somnului" Sta c2i76uind
cum el !45l nal9e #e5A2ile Cin!tea m4rindu5i
cu #ierderea multor A2ei la cor47ii"
Una din toate la urm45i #4ru c4 e mult mai cu cale1
&
Lui Agamemnon Atrid un i! momitor !4
trimit4" ,i!ul la !ine c2em'nd1 i 6i!e
cuinte ce 67oar4G
:Du5te1 tu1 i! momitor1 #e la re#e6i cor47ii
a2ee1 Unde adormit e !u7 cort Atrid
Agamemnon1 3i !#une5i
Toate 3i5ntocmai a3a du#4 cum mi5e #orunca< 6ore3te5l
+*
S4 narme6e #e5A2ei1 !4 7at4 cu toat4
greimea1 Poate c2iar a6i !4 ia Troia cu
uli9e largi #ietruite<
Nu !tau cu rerea5ndoit41 ci una de5acuma !unt
6eii1 Domnii cei mari din Olim#1 c4ci Hera5i
ruga!e 3i5n;r'n!e
Pregetul lor1 de5amenin94 nori grei #e!te neamul din Troia"=
+&
Ji!e1 iar ,i!ul #orunc5au6indu5i ndat4
#urce!e" Neam'nat el a?un!e la re#e6i
cor47ii a2ee1
Unde !u7 cort adormit l g4!i #e Atrid
Agamemnon< Somnul cu ;armec am7ro6ic
dea!u#ra5i #lutea ca un nour"
Stete la cre3tetul lui1 n ;4#tur4 ca Ne!tor1 #e care
(*
Mai cu temei l cin!tea ntre !;etnicii !4i Agamemnon"
A!t;el ntocmai ;iind1 gr4i e!titorul lui Jeu!G
:Dormi1 tu l4!tar din Atreu1 cel e!tit la !trunit telegariiS
Nu5i dat !4 doarm4 c't noa#tea5i de mare un !;etnic al o73tii1
C4ruia !oarta5i ncrede norodul cu gri?ile5i multe" (&
Ia tu aminte ce59i !#unG eu !unt e!titorul lui Jeu!1
Care5i de#arte 3i tot are gri?4 3i mil4 de tine"
El #orunci !4 #orne3ti cu ntreaga o3tire5narmat41
Poate c2iar a6i !4 iei Troia cu uli9e largi #ietruite<
Nu !tau cu rerea5ndoit41 ci una de5acuma !unt 6eii1 %*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II )% )(
mY[natoi ;r[6ontaiG j#^gnam8en gZr #anta?
Hr2 li!!om^n21 Trce!!i d KEde\ j;W#tai
jK Dip?G mllZ !d !!in ace ;re!F1 m2d^ !e
lEY2 aoreFtN e't\ Xn !e melF;rNn t#no? mnE,"
%& }M? Xra ;NnE!a? m#e7E!eto1 tin d lF#\ a]tof
tZ ;ron^ont\ mnZ Yumin \ o] tel^e!Yai
amellonG ;W gZr g\ aorE!ein Pri[mou #plin
mati KeFnQ nE#io?1 o]d tZ d2 a Jed? mEdeto
argaG
YE!ein gZr at\ amellen j#\ Xlge[ te !tonac[? te
$* TrN!F te Kan Danao`!i diZ KraterZ? u!mFna?"
agreto d\ j@ t#nou1 YeF2 d^ min mm;^cut\ sm;EG
6eto d\ srYNYeF?1 malaKin d\ andune citna
Kalin n2g[teon1 #ern d m^ga 7[lleto ;hro?G
#o!!n d\ u#i li#aro`!in jdE!ato KalZ #^dila1
$& mm;n d\ Xr\ moi!in 7[leto @F;o? mrgurp2lonG
eleto d !KW#tron #atrcon X;Yiton a:en
!dn ty a72 KatZ nWa? \Acain calKocitcnNnG
\Hz? m^n a YeZ #ro!e7E!eto maKrin =Olum#on
J2nn ;pN? jr^ou!a Kan Xlloi? mYan[toi!inG
&* a]tZr q K2rgKe!!i ligu;Ypggoi!i K^leu!e
K2rg!!ein mgorln d K[r2 KompNnta? \Acaiog?G
o mn jKEru!!on1 ton d\ 3geFronto m[l\ KaG
Aoulln d #rton megaYgmNn 6e gerpntNn
Ne!tor^, #arZ n2 Puloigen^o? 7a!ilWo?G
&& tod? ge !ugKal^!a? #uKinln mrtgneto 7oulEnG
Klfte ;FloiG Ye`p? moi jng#nion UlYen rneiro?
mm7ro!F2n diZ ngKtaG m[li!ta d N^!tori dFQ
edp? te m^geYp? te ;uEn t\ Xgci!ta jKeiG
!tW d\ Xr\ u#r Ke;alW? KaF me #ri? mfYon aei#enG
-* etdei? \Atr^o? uo da;rono? o##od[moioG
o] crl #anngcion etdein 7oul2;pron Xndra1
laoF t\ j#itetr[;atai Kan tp!!a m^m2leG
nfn d\ jm^Yen @gne? KaG Dii? d^ toi Xggelp? e:mi1
q? !ef XneuYen jzn m^ga KEdetai 3d\ jleaFreiG
Domnii cei mari din Olim#1 c4ci Hera5i ruga!e 3i5n;r'n!e
Pregetul lor 3i nori grei #e Troieni i5amenin94 din #artea
Marelui Jeu!" Deci adu59i aminte 3i nu da uit4rii
S#u!ele mele de cum #4r4!i5te5a dulcea !omnie"=
A!ta ro!tindu5i1 !5a du!" Bn cort a r4ma! Agamemnon %&
Singur n !ine g'ndind la ;a#te ce n5aeau !4 ;ieG
Ri5nc2i#uia c45ntr5o !ingur4 6i cuceri5a cetatea"
Ne!ocotitul1 el nu 3tia g'ndul a!cun! al lui Jeu!1
Care5a ur!it5a din nou ca Troienii 3i5A2eii !45ndure
,aiete multe 3i5amaruri n alma cum#litelor lu#te" $*
Craiul din !omn !e de3tea#t4 3i gla!ul 6eie!c i
r4!un41 Iute !e !coal45n #icioare 3i5m7rac4 o nou4 3i
moale
Hain4 ;rumoa!4 3i mantia mare 3i5arunc4 dea!u#ra5i
Ri o m'ndre9e de t4l#i 3i5nnoad4 #e dal7e #icioare1
S#ada 9intat45n argint 3i #rinde de um4r 3i5a#uc4 $&
Trainicul !ce#tru ce5aea din !tr47uni 3i n gra74 !e duce
Unde !tau a!ele A2eilor cei ;ereca9i n aram4"
Tocmai !uia #e Olim# 3i5a 6orilor 6'n4 Aurora1
Jeilor e!te !4 dea tuturor de iirea luminii"
Dete Atride #orunc4 !trigacilor crainici !4 c2eme &*
Oa!tea1 ca to9i !4 !5adune ;eciorii #leto3i din A2aia"
Crainicii5ndat4 cr4inir4 3i5n #ri#4 !e !tr'n!er5A2eii"
S;at mai nt'i !;4tuir4 o3tenii de ;runte1 74tr'nii1
L'ng4 !molita cora7ie a craiului Ne!tor din Pilo!"
Du#4 ce5i !tr'n!e1 ro!ti o #oa94 cuminte AgamemnonG &&
:Da9i a!cultare1 #rieteni" ,enitu5mi5a5n tainic4 noa#te
,i!ul de !u! de la 6ei" Era la edere ca Ne!tor1
Tocmai ca el du#4 !tat1 du#4 c2i#1 du#4 toat4
;4#tura" Stete la cre3tetul meu 3i5mi 6i!e cuintele
ace!teG
:Dormi1 tu l4!tar din Atreu1 cel e!tit la !trunit telegariiS -*
Nu5i dat !4 doarm4 c't noa#tea5i de mare un !;etnic al o73tii1
C4ruia !oarta5i ncrede norodul cu gri?ile5i multe"
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II )% )(
Ia dar aminte ce59i !#un1 eu !unt
e!titorul lui Jeu!1 Care5i de#arte 3i tot
are gri?4 3i mil4 de tine"
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II )& )$
-& YNrW@aF !e K^leu!e K[r2 KompNnta? \Acaiod?
#an!udF,G nfn g[r Ken loi? #plin e]ru[guian
TrcNnG o] gZr at\ mm;n? \Olgm#ia dcmat\ aconte?
mY[natoi ;r[6ontaiG j#^gnam8en gZr #anta?
Hr2 li!!om^n21 Trce!!i d KEde\ j;W#tai
0* jK Dip?G mllZ !d !!in ace ;re!FnG ? q mn e:#zn
cet\ m#o#t[meno?1 jm d gluKd? t#no? mnWKen"
mll\ Xget\ av K^n #N? YNrE@omen ua? \AcainG
#rta d\ jgzn a#e!in #eirE!omai1 _ Y^mi? j!tF1
Kan ;eggein !dn n2u!n #oluKlE!i Keleg!NG
0& ume`? d\ XlloYen Xllo? jr2tgein j#^e!!in"
=Htoi g\ ? e:#zn Kat\ Xr\ 6eto1 to`!i d\ mn^!t2
N^!tNr1 ? a Pgloio Xna@ Un 3maYpento?1
!;in jd ;ron^Nn mgorE!ato Kan met^ei#enG
;Floi \ArgeFNn bgEtore? 3d m^donte?
)* e: m^n ti? tin rneiron \Acain Xllo? ani!#e
8efdp? Ken ;a`men Kan no!;i6oFmeYa mhllonG
nfn d\ vden q? m^g\ Xri!to? \Acain ecetai
enaiG
mll\ Xget\ av K^n #N? YNrE@omen ua? \Acain"
}M? Xra ;NnE!a? 7oulW? j@Wrce n^e!Yai1
)& o d\ j#an^!t2!an #eFYontp te #oim^ni lan
!K2#tofcoi 7a!ilWe?G j#e!!egonto d laoF"
3~te aYnea e!i meli!![Nn wdin[Nn
#^tr2? jK gla;urW? a:en n^on jrcomen[Nn1
7otrudin d #^tontai j#\ XnYe!in e:arino`!inG
.* a m^n t\ anYa li? #e#otEatai1 a d^ te anYaG
? tn aYnea #ollZ nen X#o Kan
Kli!i[Nn
3pno? #ro#[roiYe 7aYeF2?
j!ticpNnto
:ladin e:? mgorEnG metZ d^ !;i!in r!!a dedEei
strgnou!\ :^nai Dii? Xggelo?G o d\ mg^ronto"
.& tetrEcei d\ mgorE1 u#i d !tenacF6eto ga`a
lan o6pntNn1 mado? d\ UnG jnn^a d^ !;ea? KEruKe?
7opNnte? jrEtuon1 ev #ot\ m4tW? !coFat\1 mKog!eian
d diotre;^Nn 7a!ilENn"
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II )& )$
El #oruncit5a !45ntrarmi #leto3ii A2ei #'nL la unul1
-&
Poate c2iar a6i !4 iei Troia cu uli9e largi
#ietruite" Jeii ce 3ed n Olim# de5acuma5
n9ele3i ntre d'n3ii Cuget4 to9i la un ;el1
c4ci le!ne5i ;4cu !5o a!culte Hera cu
rugile ei 3i5acum #e Troieni i5amenin94
Jeu!< tu a!ta #4!trea6459i n minte" La or7ele5ace!te
0*
,i!ul !e du!e 67ur'nd 3i !omnu5mi ;ugi de #e
#leoa#e" Hai dar #e A2ei !45i #ornim cu
armele" Dar mai5nainte Eu am !45i #un la5
ncercare or7indu5le cum mi !e cade
Ri5o !45i ndemn la cor47ii !4 ;ug41 !4 #lece #e mare"
,oi re#e6i9i54 care5ncotro 3i o#ri9i5i cu gura"=
0&
A!ta gr4indu5le Atride 3e6u" Bntre d'n3ii
!e !coal4
Domnul #rundo!ului Pilo!1 74tr'nul1 cumintele Ne!tor
Ri !4n4to! c2i76uind1 a3a nce#u !4 cuinteG
:,oi c4#etenii 3i Domni ai o3tirii din Argo!1
#rieteni1
Dac4 enea !4 ne !#uie de i!ul ace!ta un altul1
)*
Noi #uteam 6ice c4 minte 3i nu i5am ;i dat
a!cultare< ,i!ul e n!4 i!at de mai5marele
no!tru< de aceea
Hai !4 edem de !e #oate #e5A2ei !45i #ornim la
74taie"= A!ta or7i 3i nt'iul din !;at !e gr47i
!4 !e duc4"
S;etnicii to9i1 #urt4torii de !ce#tre1 urm'nd #e #4!torul
)&
Armiei1 !e ridicar4 3i gloate eneau cu gr47ire"
Cum !e #orne!c c'teodat45m7ul6indu5!e roiuri
de5al7ine1 Mi3un45ntr5una1 ie3ind din laturea
!t'ncii !co7ite1
J7oar4 3i5n c2i# de c2iorc2ine !5a3a64 #e ;lori #rim4ara1
Unele ;lutur5aicea gr4mad41 altele acolo<
.*
A!t;el 3i o3tile atunci roind din cor47ii1 din corturi1
Se m7ul6eau 3i n cete cu uiet curgeau !#re
adunare1 Pe5a3e64tur4 la mal" Ardea ntre d'n3ii
6orindu5i ,e!tea trimi!4 de Jeu!" Se !tr'n!er4 to9i1 dar
!o7orul
Nu !e #utea mulcomi 3i #4m'ntul gemea !u7 #oara .&
Gloatelor c'nd !5a3e6au1 c4ci alm4 era 3i reo nou4
Crainici um7lau !45i #otoale cu !trig4te tari 3i !5aline
Jgomotul lor ca !5a!culte #e Domnii1 #urce3ii din Jeu!"
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II )0 )-
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
!#oud d\ 6eto lap?1 jrEtuYen d KaY\ dra?
#au![menoi KlaggW?G mnZ d KreFNn \Agam^mnNn
a!t2 !KW#tron acNn ti mn H;ai!to? K[me tegcNn"
H;ai!to? mn dKe Din ronFNni XnaKti1
a]tZr Xra Jed? dKe diaKtprQ mrge;pnt,G
ErmeFa? d Xna@ dKen P^lo#i #l2@F##Q1
a]tZr q a'te P^lo8 dK\ \Atr^ #oim^ni lan1
\Atred? d Yn!KNn ali#en #olgarni u^!t,1
a]tZr q a'te u^!t\ \Agam^mnoni le`#e ;orWnai1
#oll!in nE!oi!i Kan =Arge #antn mn[!!ein"
ty g\ jrei![meno? a#e\ \ArgeFoi!i
met2gdaG ;Floi xrNe? Danaon Yer[#onte?
=Ar2o? Jeg? me m^ga ronFd2? Xt, jn^d2!e
7areF,
!c^tlio?1 q? #rnn m^n moi u#^!ceto Kan Kat^neu!en
=Ilion jK#^r!ant\ e]teFceon m#on^e!Yai1
nfn d KaKln m#[t2n 7ouleg!ato1 KaF me Kelegei
du!Kl^a =Argo? oK^!Yai1 j#en #oldn le!a lapn"
ottN #ou Din m^llei u#ermen^ ;Flon enai1
q? dl #oll[Nn #olFNn Kat^lu!e K[r2na
3d\ ati Kan lg!eiG tof gZr Kr[to? j!tn m^gi!ton"
a:!crin gZr tpde g\ j!tn Kan j!!om^noi!i #uY^!Yai
mZ8 ottN toipnde to!pnde te lain \Acain
X#r2Kton #plemon #olemF6ein 3d m[ce!Yai
mndr[!i #aurot^roi!i1 t^lo? d\ o #c ti #^;antaiG
ev #er g[r K\ jY^loimen \AcaioF te Tr^? te
rKia #i!tZ tampnte? mriYm2YEmenai Xm;N1
Tra? mn l^@a!Yai j;^!tioi !!oi aa!in1
bme`? d\ j? deK[da? diaKo!m2Ye`men \AcaioF1
TrcNn d\ Xndra Ka!toi eloFmeYa
o:nocoegein1 #ollaF Ken deK[de? deuoFato
o:nocpoio"
tp!!on jgc ;2mi #l^a? ammenai ua? \Acain
TrcNn1 o naFou!i KatZ #tplinG mll\ j#FKouroi
#oll^Nn jK #olFNn jgc^!#aloi Xndre? aa!in1
o me m^ga #l[6ou!i Kan o]K e:!\ jY^lonta
S
5
a
u

a
3
e
6
a
t

e
i

l
a

u
r
m
4

3
i
5
a

!
t
a
t

;
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II )0 )-
i
e
c
a
r
e

l
a

l
o
c
u
5
i
"

L
i
n
i
3
t
e

a
#
o
i

!
e

;
4cu 3i atunci !e !cul4 Agamemnon1 Sce#trul n
m'n4 9iind1 #e5acel ;4urit de He;e!to!1 Care5l d4du
m#4ratului Jeu!1 n4!cutul din Crono!< Jeu! l dete
lui Herme!1 al 6eilor !ol1 al lui Argu! Ucig4tor1 iar
ace!ta l5a dat lui Pelo#! c4l4re9ul1
Iar Pelo#! lui Atreu1 e!titul #4!tor de noroade1
Care murind l l4!4 lui Tie!te1 7ogatul n turme<
Craiul Tie!te la r'ndu5i l dete !45l #oarte Agamemnon
S#re a domni #e!te Argo! ntreg1 #e!te multele5o!troae"
El1 !#ri?inindu5!e5n !ce#trul ace!ta1 or7i adun4riiG
:,oi1 ite?ime1 Danai1 toar43i de lu#t41 #rieteni1
Mare 3i grea e o!'nda ce5mi dete #4rintele Jeu!1
Nenduratul" De3i !e5noi!e cu !emne c45n 9ar4
Nu m5oi ntoarce de5aici nainte ca Troia !5o !#ul7er1
Totu3i acuma !5a #u! !4 m45n3ele gro6a< m4 !ile3te
Calea !#re 9ar4 !5a#uc ru3ino! du#4 #ierdere mult4"
A!t;el e oia lui Jeu!1 a 6eului cel mai #uternic1
Care5a !ur#at a3a multe cet49i cu m'ndre9e de 6iduri
Ri o !4 !ur#e mereu1 c4ci ne7iruit e5n #utere" ,ai1 e5o
ru3ine !5aud4 urma3ii cuma c4 Danaii1 Oa!te a3a
mult4 3i5at't de itea641 lu#tar4 6adarnic
,reme5ndelungat4 #e5aici1 3i de3i !e 74tur4 cu oameni
Mult mai #u9ini dec't ei1 7iruin9a lor tot e de#arte"
Dac45noindu5ne noi cu Troienii ne5om #une !4 ;acem
Num4r4toare5ntre noi de5o #arte 3i alt5a o3tirii
Ri la un loc de !5ar !tr'nge acei care au etrele5n Troia1
Noi de ne5am #une cu to9ii n cete5m#4r9i9i c'te 6ece
Ri ne5am alege #e c'te5un Troian !4 ne ;ie #a2arnic1
Multe 6ecimi de5ale noa!tre ar ;i de #a2arnic li#!ite<
Iat4 c't eu !ocote!c c4 ntrecem la num4r du3manii
Care53i au ca!ele5n Troia" Dar d'n3ii mai au de5a?utoare
Oa!te din multe ora3e1 74r7a9i care lu#t4 cu lancea
Ri cu #utere m5a7at 3i nu5mi dau r4ga6 !4 #ot 7ate
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II ). ))
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
\IlFou jK#^r!ai e' naipmenon #tolFeYron"
jnn^a dl 7e7[a!i Dii? meg[lou jniautoF1
Kan dl dofra !^!2#e nen Kan !#[rta l^luntaiG
a d^ #ou bm^teraF t\ Xlocoi Kan nE#ia t^Kna
eat\ jnn meg[roi? #otid^gmenaiG Xmmi d argon
atN? mKr[anton ok eneKa defr\ oKpme!Ya"
mll\ XgeY\ ? n jgz ev#N #eiYcmeYa #[nte?G
;eggNmen !dn n2u!n ;Fl2n j? #atrFda ga`anG
o] gZr ati TroF2n aorE!omen e]ru[guian"
}M? ;[to1 to`!i d Yumin jnn !tEYe!!in rrine
#h!i metZ #l2Ydn !oi o] 7oulW? j#[Kou!anG
KinEY2 d\ mgorl ;l Kgmata maKrZ Yal[!!2?
#pntou \IKarFoio1 tZ m^n t\ E'rp? te Npto? te
ror\ j#a@a? #atri? Dii? jK ne;el[Nn"
? d\ te KinE!, J^;uro? 7aYd lEon jlYzn
l[7ro? j#aigF6Nn1 j#F t\ 3mgei m!tacge!!in1
? tn #h!\ mgorl KinEY2G ton d\ mlal2ty
nWa? a#\ j!!egonto1 #odn d\ u#^nerYe KonF2
!tat\ meirom^n2G ton d\ mllEloi!i K^leuon
#te!Yai n2n 3d\ elK^men e:? la d`an1
o]rog? t\ j@eK[YaironG m4tl d\ o]ranin Ken
ovKade oem^nNnG u#i d\ reon rmata n2n"
=EnY[ Ken \ArgeFoi!in u#^rmora np!to? jtgcY2
e: ml \AY2naF2n Hr2 #ri? mfYon aei#enG
#p#oi a:gipcoio Dii? t^Ko? \Atrutcn21
ottN dl oKon d ;Fl2n j? #atrFda ga`an
\Arge`oi ;eg@ontai j#\ e]r^a nta Yal[!!2?1
KZd d^ Ken e]cNlln Pri[mQ Kan TrN!n lF#oien
\ArgeF2n El^n2n1 ? eneKa #ollon \Acain
jn TroF, m#plonto ;Fl2? m#i #atrFdo? av2?G
mll\ vYi nfn KatZ lain \Acain
calKocitcnNnG !o`? mgano`? j#^e!!in jrEtue
;ta Ka!ton1 m2d aa nWa? la d\ elK^men
mm;ielF!!a?"
}M? a;at\1 o]d\ m#FY2!e YeZ glauK#i? \AYEn21
Troia1 !4 calc 3i !4 n4rui cetatea cea trainic45n
6iduri" Nou4 !unt anii trecu9i cu oia lui Jeu!1 3i iat41
Putrede5! grin6ile1 ru#te odgoanele de la cor47ii"
Dincolo5n 9ar4 t'n?ind tot !tau a3te#t'ndu5ne aca!4
Dragii co#ii 3i !o9iile1 rudele noa!tre1 iar g'ndul
Care ne5adu!e #e5aici1 tot nei67'ndit ne r4m'ne"
Deci au6i9i5m4 to9i 3i !4 ;acem cum eu 4 oi !#uneG
Hai !4 ;ugim cu cor47ii cu tot !#re iu7ita5ne 9ar41
Nu mai e c2i# !4 lu4m a lui Priam ntin!4 cetate"=
A!t;el Atride gr4i 3i ndat4 !t'rni n mul9ime
Dorul de duc4 la to9i care nu5i au6i!er4 !;atul"
Gloatele !tr'n!e !5au #u! n mi3care ca ni3te tala6uri1
Namile ce le r4!coal4 #e Marea Icaric4 Au!trul
Ri A4lt4re9ul1 l4!'ndu5!e re#e6i din norii lui Jeu!<
Ori ca Munteanul c'nd '?'itor !e ni;or4 a#rig
Pe!te 7ogatele lanuri 3i 'ntur4 !#icele de!e<
A!t;el a ;o!t c'nd !o7orul !5a !#art 3i cu 9i#ete5n #ri#4
To9i !#re cor47ii ;ugeau" Ca un nour #lutea #e!te
d'n3ii Pul7erea de !u7 #icioare 3i !e ndemnau
nde!ine
,a!e !5a#uce din #rund1 de 6or !4 le5m#ing4 !#re mare1
Ran9uri au #rin! !4 de!;unde1 #ro#tele tr4geau de !u7 a!e1
C2iotul lor #'nLla ceruri uia de #l4cerea #lec4rii"
Oa!tea din Argo! atunci1 cu totu5m#otria ur!itei1
S5ar ;i ntor!1 dac4 n5ar ;i 6i! Hera 6ei9ei AtenaG
:,ai mie1 ;iic4 ne5nin!4 a i?elio!ului Jeu!1
Ce ;elS A3a au !4 #lece A2eii !#re !cum#a lor 9ar41
Cuga5n cor47ii lu'nd5o #e !#etele largi ale m4rii
,or #4r4!i #e Elena din Argo! !#re ;ala lui Priam
Ri a !u#u3ilor lui1 m4car c4 din #ricina d'n!ei
Mul9i mai #ierir4 #e5aici1 de#arte de !cum#a lor 9ar4S
Du5te la ta74r5A2eilor cei narma9i n aram41
Vine n loc #e tot in!ul cu graiul domol 3i #e nimeni
Nu #4!ui de #e mal !4 m#ing4 cor47ii #e mare"=
J
i
!
e
1
3
i
5
A
t
e
n
a

d
i
n

o
c
2
i
!
c
'
n
t
e
i
n
d

i
a
!
c
u
l
t
4

c
u

I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II ). ))


'
n
t
u
l
"
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II .+ .*
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
7W d Kat\ O]lgm#oio KarEnNn m@a!aG
Kar#alFmN? d\ Kane YoZ? j#n nWa? \Acain"
ekren a#eit\ \Odu!Wa Din mWtin mt[lanton
j!tapt\G o]d\ ge n2i? j4!!^lmoio melaFn2?
#tet\1 j#eF min Xco? KradF2n Kan Yumin KanenG
mgcof d\ o!tam^n2 #ro!^;2 glauK#i?
\AYEn2G diogen? Laerti[d2 #olumEcan\
\Odu!!ef1 ottN dl oKon d ;Fl2n j? #atrFda
ga`an ;eg@e!Y\ jn nEe!!i #oluKlE!i
#e!pnte?1
KZd d^ Ken e]cNlln Pri[mQ Kan TrN!n lF#oite
\ArgeF2n El^n2n1 ? eneKa #ollon \Acain
jn TroF, m#plonto ;Fl2? m#i #atrFdo? av2?<
mll\ vYi nfn KatZ lain \Acain1 m2d\ at\ jrcei1
!o`? d\ mgano`? j#^e!!in jrEtue ;ta Ka!ton1
m2d aa nWa? la d\ elK^men mm;ielF!!a?"
}M? ;[Y\1 q d @un^2Ke Yeh? r#a ;Nn2![!2?1
7W d Y^ein1 m#i d cla`nan 7[leG tln d Kpmi!!e
KWru@ E]ru7[t2? \IYaKE!io? ? oo s#EdeiG
a]ti? d\ \AtredeN \Agam^mnono? mntFo? jlYzn
d^@atp oo !KW#tron #atrcon X;Yiton a:eFG
!dn ty a72 KatZ nWa? \Acain calKocitcnNn"
On tina mn 7a!ilWa Kan a@ocon Xndra KiceF
2 tin d\ mgano`? j#^e!!in jr2tg!a!Ke
#ara!t[?G daimpni\ o !e aoiKe KaKin ?
deidF!!e!Yai1
mll\ a]tp? te K[Y2!o Kan Xllou? drue laog?G
o] g[r #N ![;a o!Y\ oo? npo? \AtreNno?G
nfn mn #eirhtai1 t[ca d\ v8etai ua? \Acain"
jn 7oul d\ o] #[nte? mKog!amen oon aei#e"
mE ti colN![meno? ^@, KaKin ua? \AcainG
Yumi? d m^ga? j!tn diotre;^Nn 7a!ilENn1
timl d\ jK Dip? j!ti1 ;ile` d^ e m2tFeta Jeg?"
}On d\ a' dEmou t\ Xndra vdoi 7opNnt[ t\
j;egroi1 tin !KE#trQ jl[!a!Ken moKlE!a!K^ te
mgYQG daimpni\ mtr^ma? !o Kan XllNn mfYon XKoue1
P
l
e
a
c
4

d
e

!
u
!

d
i
n

O
l
i
m
#
1
3
i
6
7
u
r
'
n
d

I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II .+ .*
d
e

#
e

c
u
l
m
e

l
a

a
l
e
1
S
e

#
o
m
e
n
e
3
t
e

n
cli#4 la re#e6i cor47ii a2ee1
Unde 3i d4 de Uli!e1 #otria lui Jeu! la minte" Sta
el acolo ner'nd !4 !5ating4 de 7ine #odita5i
Neagr4 cora7ie1 #ie#tu5i ;iind co#le3it de
m'2nire" Pala! din oc2i !c'nteind1 !5a#ro#ie5
ndat4 3i5i 6iceG
:Laertiene1 tu1 i94 de 6ei1 i!cu!ite Uli!e1
Ce ;elS A3a e9i tuli5o5na#oi !#re iu7ita54 9ar4
Cuga lu'nd5o5n n cor47ii '!lite de mul9i1 3i la Troia
,e9i #4r4!i #e Elena din Argo! !#re ;ala lui Priam
Ri a !u#u3ilor lui1 m4car c4 din #ricina d'n!ei
Mul9i din ai o3tri #ieir4 de#arte de !cum#a lor
9ar4S Nu mai !ta nici o cli#it41 d4 ;uga #rin ta74r4
iute1
Vine n loc #e tot in!ul1 or7e3te5le 7l'nd1 3i #e nimeni
Nu #4!ui de #e mal !4 m#ing4 cor47ii #e mare"=
Ji!e1 iar el du#4 gla! cuno!cu c4 e graiul
6ei9ei"
Mantia 3i5o le#4d4 3i #orni< de #e ?o! o cule!e
Crainicul itacian Eri7ate enindu5i din
urm4" El nainte ie3ind lui Atride1 lu4 de la
d'n!ul
Sce#trul de5a #ururea trainic1 3i5n m'n4 cu d'n!ul
#urce!e
C4tre cor47ii la oa!tea de5A2ei cea cu 6ale de5
aram4" Cum el n ;a945i edea c4#etenii 3i oameni de
;runte1 Calea #e loc a9iindu5le a3a le 6icea cu
7l'nde9eG
:Nu !t41 !4rmane1 ;rumo! de ;ric4 !4 ;ugi ca
mi3eii" Hai 3i r4m'i tu #e5aici 3i #e al9ii o#re3te5i din
;ug4"
Nu 3tii tu 7ine ce g'nd au a6i mai marele no!tru1
El i ncearc4 #e5A2ei1 cur'nd o !45i certe #e
d'n3ii<
Ri a#oi nici n5au6ir4 cu to9ii a lui cu'ntare"
Mi5i !4 nu53i er!e m'nia #e oi1 o 74r7a9i din A2aia"
G'nduri nalte doar cuget4 craiul1 a 6eilor i941
Cin!tea5i #urcede din Jeu! 3i5i drag n9ele#tului Jeu!"=
Dar #e o!ta3ul de r'nd1 care5n ;a945i da ;uga cu 9i#4t
Domnul cu !ce#tru5l #ocni 3i a3a !e r4!ti c4tre d'n!ulG
:Stai1 tic4loa!e1 #e loc 3i a!cult4 mai 7ine #orunca
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II .% .(
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
o !^o ;^rteroF e:!i1 !d d\ m#tplemo? Kan XnalKi?
ot^ #ot\ jn #ol^mQ jnarFYmio? ot\ jnn 7oulG
o] m^n #N? #[nte? 7a!ileg!omen jnY[d\ \AcaioFG
o]K mgaYin #oluKoiranF2G e? KoFrano? a!tN1
e? 7a!ileg?1 dKe rpnou #[? mgKulomEteN
!KW#trpn t\ 3d Y^mi!ta?1 n[ !;i!i 7ouleg,!i"
}M? ge Koiran^Nn dFe#e !tratpnG o d\ mgorln d
a'ti? j#e!!egonto nen X#o Kan Kli!i[Nn
3c1 ? te Kfma #olu;loF!7oio Yal[!!2?
a:gialy meg[lQ 7r^metai1 !marage` d^ te #pnto?"
=Alloi m^n \ 6onto1 jrEtuYen d KaY\ dra?G
er!Ft2? d\ ati mofno? mmetroe#l? jKola1
q? a#ea ;re!nn B!in XKo!m[ te #oll[ te d2
m[81 mtZr o] KatZ Kp!mon1 jri6^menai 7a!ilef!in1
mll\ ti oo ev!aito geloFon \ArgeFoi!in
ammenaiG av!ci!to? d mnlr u#i =Ilion UlYeG
;olKi? a2n1 cNli? d\ teron #pdaG tz d^ oo mN
Kurtz j#n !tWYo? !unocNKpteG a]tZr t#erYe
;o@i? a2n Ke;alEn1 8ednl d\ j#enEnoYe l[cn2"
acYi!to? d\ \AcilW m[li!t\ Un 3d\ \Odu!WG
tz gZr neiKeFe!KeG tpt\ a't\ \Agam^mnoni dFQ
s@^a KeKlEgNn l^g\ sneFdeaG ty d\ Xr\ \Acaion
jK#[glN? Kot^onto nem^!!2Y^n t\ jnn Yumy"
a]tZr q maKrZ 7on \Agam^mnona neFKee
mgYQG
\Atred2 t^o d\ a't\ j#im^m;eai 3d catF6ei?<
#le`aF toi calKof Kli!Fai1 #ollan d guna`Ke?
e:!nn jnn Kli!F,? j@aFretoi1 ? toi \Acaion
#rNtF!tQ dFdomen e't\ n #tolFeYron lNmen"
U ati Kan cru!of j#idegeai1 n K^ ti? ov!ei
TrcNn o##od[mNn j@ \IlFou uo? X#oina1
n Ken jgz dE!a? mg[gN { Xllo? \Acain1
3 guna`Ka n^2n1 na mF!geai jn ;ilpt2ti1
xn t\ a]ti? m#onp!;i KatF!ceai< o] mn aoiKen
mrcin jpnta KaKn j#i7a!K^men ua? \Acain"
Cel
or
mai
ma
ri
de
c't
tine
1
net
re7
nic
e
tu1
3i
mi
3el
e1
C
a
r
e

n
i
m
i
c

n
u

#
l
4
t
e
3
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II .% .(
t
i
1

d
a
c
4
5
i

o
r
7
a

d
e

!
;
a
t

o
r
i

r
4
6
7
o
a
ie" Nu deo#otri4 #e5aicea cu to9ii domni5or A2eii<
R4u e c'nd Domnii !unt mul9i1 numai unul !4 ;ie5ntre
oameni
C'rmuitor 3i !t4#'n1 numai cine #rimi de la Jeu!
Sce#tru1 #utere 3i legi1 de care !5a!culte !u#u3ii"=
O3tile a3a !t4#'nind din nou le m'na !#re5
adunare"
To9i alergar45na#oi de la a!ele lor1 de la corturi1
Ri era uietul mult ntocmai ca uietul m4rii1
C'nd !e 7at aluri de mal 3i ;ier7e 3i url4 noianul"
To9i !5a3e6ar4 la loc 3i cu to9ii t4cere ;4cur4<
Numai Ter!it1 un ;lecar1 r4!tindu5!e tot ;4cea
gur41 El care5a ;o!t #rice#ut la necuiin9i de tot
;elul
Ri la 7'r;eli ru3inoa!e n e3nica5i !;ad4 cu
Domnii1 Cum i #4rea c4 !t'rni5a cu or7ele5i
2a6ul o3tirii" N5aea #erec2e de !lut n o3tirea
enit4 !u7 Troia<
S#anc2iu era el 3i olog< mai aea du#5aceea 3i umeri
Str'm7i 3i la #ie#tu5i adu3i 3i5i !t4tea 9uguiat #e!te
umeri Cre3tetul lui1 3i a7ia ni3te ;ire de #4r #e la
cre3tet"
Tare era ur'cio! lui Uli!e 3i c2iar lui A2ile1
Numai cu ei !e certa1 n!5acum #e Atrid Agamemnon
El t474ra cu 7at?ocuri 9'lind< iar A2eii din ?uru5i
Stra3nic erau !u#4ra9i 3i5aeau ciud4 gro6a4 #e
d'n!ul" Totu3i el1 tare 67ier'nd1 l mu!tra #e Atrid
AgamemnonG
:Ce te mai ?4lui 3i ce rei1 n4!cutule tu din
Atreu!S Corturi ai #line de5aram4 3i ai tu la tine
#rin corturi Multe 3i5ale!e ;emei1 care noi 9i le d4m
du#4 #rad41 Vie5naintea oricui1 dac4 noi cucerim
reo cetate"
Ori mai duci li#!4 de aur1 comoara cu care te5m7ie
,rLun 7og4ta3 de la Troia1 oind !453i r4!cum#ere
;iul Care n lan9uri de mine5i adu! !au de altul de5ai
no3triS Ori 9i mai tre7uie reo tineric4 !5o 9ii #entru
tine
Colea deo#arte1 !5o tot dr4go!te3tiS Dar nu !e cuine1
Tu1 c4#itanul1 !45i duci #e !4rmanii A2ei la #ieire"
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II .& .$
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
#^#one? K[K\ jl^gce\ \Acaide? o]K^t\ \Acaion
ovKad^ #er !dn n2u!n necmeYa1 tpnde d\ jmen
a]tof jnn TroF, g^ra #e!!^men1 r;ra vd2tai
[ tF oo c3me`? #ro!amgnomen Ue Kan o]KFG
q? Kan nfn \AcilWa o m^g\ mmeFnona ;ta
3tFm2!enG elzn gZr acei g^ra? a]ti? m#ogra?"
mllZ m[l\ o]K \AcilW cplo? ;re!Fn1 mllZ
meYEmNnG U gZr n \Atred2 nfn t!tata lN7E!aioG
}M? ;[to neiKeFNn \Agam^mnona #oim^na lan1
er!Ft2?G ty d\ Ka #arF!tato d`o? \Odu!!eg?1
KaF min u#pdra :dzn cale#y 3nF#a#e mgYQG
er!`t\ mKritpmuYe1 ligg? #er jzn mgor2tE?1
v!ceo1 m2d\ aYel\ oo? jri6^menai 7a!ilef!inG
o] gZr jgz !^o ;2mn cereipteron 7rotin Xllon
ammenai1 !!oi m\ \Atred,? u#i =Ilion UlYon"
tz o]K n 7a!ilWa? mnZ !tpm\ acNn
mgoregoi?1
KaF !;in sneFde[ te #ro;^roi?1 np!tpn te ;ul[!!oi?"
o]d^ tF #N ![;a vdmen #N? a!tai t[de arga1
{ e' Ue KaK? no!tE!omen ue? \Acain" tz
nfn \Atred, \Agam^mnoni #oim^ni lan
!ai sneidF6Nn1 ti oo m[la #ollZ didof!in
xrNe? DanaoFG !d d Kertom^Nn mgoregei?"
mll\ aK toi jr^N1 ti d Kan tetele!m^non a!taiG
ev K\ ati !\ m;raFnonta KicE!omai P? ng #er de1
m2K^t\ a#eit\ \Odu!W K[r2 moi!in j#eF21
m2d\ ati T2lem[coio #atlr KeKl2m^no? ev2n1
e: ml jgc !e la7zn m#i mn ;Fla emata dg!N1
cla`n[n t\ 3d citna1 t[ t\ a:d
mm;iKalg#tei1 a]tin d KlaFonta YoZ? j#n
nWa? m;E!N #e#lEgNn mgorWYen meiK^!!i
#l2g!in"
}M? Xr\ a;21 !KE#trQ d met[;renon 3d Kan mN
#lW@enG q d\ :dncY21 Yalerin d^ oo aK#e!e d[KruG
!mdi@ d\ aomatpe!!a meta;r^nou j@u#an^!t2
!KE#trou t#o cru!^ouG q d\ Xr\ 6eto t[r72!^n te1
O
a
m
e
n
i
m
o
l'
i
3i
d
e
5
o
c
a
r
4
|
M
u
ie
ri
1
n
u
7
4
r
7
a
9
i
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II .& .$
d
i
n
A
2
a
i
a
|
H
ai

n
c
o
r
4
7
ii
!
4
m
e
r
g
e
m

n
9
a
r
41
l
4!'ndu5l #e5ace!ta Singur n Troia1 #e5aici !4 !e5m7ui7e
de daruri1 !4 a64 Dac45i !untem de5a?utor noi armia1 ori
dim#otri41
El care c2iar #e A2ile1 itea6 mai de !eam4 ca d'n!ul1
L5a n?o!it1 c4 luatu5i5a darul 3i5l are la !ine"
Cierea5i li#!e3te de tot lui A2ile 3i #rea5i de tot moale<
Alt;el ace!t5ar ;i ;o!t #4catul t4u cel mai din urm4"=
A!ta 6icea do?enind #e craiul Atrid Agamemnon<
Dar l a?un!e #e el re#e6indu5!e a!u#ra5i Uli!e
Ri1 #e !u7 gene #riind1 a3a5l !tr43nici de a#roa#eG
:Ne!ocotite ;lecar1 c't e3ti tu de me3ter la or741
M'ntuie< nu te !;4di cu mai5marii1 Ter!ite1 tu !ingur"
Mai tic4lo!1 mai m'r3a eu nu cred c45i altul ca tine
Printre o3tenii eni9i cu Atride !u7 Troia" De aceea
Taci 3i !4 nu le mai #or9i tu #rin gur4 a mai5marilor nume1
Nici !45i 7'r;e3ti ca un #ro!t 3i !4 cau9i #rile?ul #lec4rii1
Nu 3tim aieea de#lin cum tre7ile5ace!te urma5or >
Oare cu 7ine ori ;4r4 noroc na#oi ne5om ntoarce"
De5a!ta tu a6i #e5Agamemnon Atride1 #e domnul o3tirii
Stai #ono!ind c4 ite?ii Danai l ncarc4 cu daruri
Ri5l am4r43ti cu5ale tale 7at?ocuri n ;a95adun4rii" Una
9i5oi !#une din #arte5mi 3i5ntocmai a3a o !4 ;ieG
Cum te5oi mai #rinde din nou #ro!tindu5te #'n45ntr5at'ta1
Ca#ul !4 nu 3i5l mai #oarte mai mult #e!te umeri Uli!e1
Nici !4 m4 c2eme mai mult #4rintele lui Telema2o!1
Dac41 #e tine5n3;4c'ndu5te1 nu te de!#oi de e3minte"
De5a!t4 manta 3i c4ma34 !u7 care59i a!cun6i goliciunea
Ri ciom4gindu5te a#oi 3i ;4c'ndu5te a3a de ru3ine1
Nu 9i5oi da drumul de5aici cu aiet !4 #leci la cor47ii"= A!ta
ro!tind1 l5a i67it #e!te um4r1 #e !#ate cu !ce#trul<
S5a5ncooiat el atunci 3i din oc2i i !e !cur!er4 lacrimi"
S'ngele5i !5a n4!4dit 3i 7ol;4 cre!cutu5i5a5n !#ate1
Unde5l #ocni!e cu !ce#trul" Ri5a !tat g2emuit de cutremur
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II .0 .-
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
mlgE!a? d\ mcre`on :dzn m#ompr@ato d[Kru"
o d Kan mcngmenoF #er j#\ a]ty bdd g^la!!anG
de d^ ti? ev#e!Ken :dzn j? #l2!Fon XllonG
#p#oi U dl murF\ \Odu!!ed? j!YlZ aorge
7oul[? t\ j@[rcNn mgaYZ? #plempn te Korg!!NnG
nfn d tpde m^g\ Xri!ton jn \ArgeFoi!in are@en1
q? tin lN72tWra j#e!7plon a!c\ mgor[Nn"
o YEn min #[lin a'ti? mnE!ei Yumi? mgEnNr
neiKeFein 7a!ilWa? sneideFoi? j#^e!!in"
}M? ;[!an _ #l2Yg?G mnZ d\ q #tolF#orYo? \Odu!!ed?
a!t2 !KW#tron acNnG #arZ d glauK#i? \AYEn2
e:dom^n2 KEruKi !iN#hn lain mncgei1
? ma Y\ o #rtoF te Kan t!tatoi ue? \Acain
mfYon mKog!eian Kan j#i;ra!!aFato 7oulEnG
!;in jd ;ron^Nn mgorE!ato Kan met^ei#enG
\Atred2 nfn dE !e Xna@ jY^lou!in \Acaion
#h!in jl^gci!ton Y^menai merp#e!!i 7roto`!in1
o]d^ toi jKtel^ou!in u#p!ce!in xn #er u#^!tan
jnY[d\ ati !teFconte? m#\ =Argeo? o##o7ptoio
=Ilion jK#^r!ant\ e]teFceon m#on^e!Yai"
P? te gZr { #a`de? nearon cWraF te guna`Ke?
mllEloi!in sdgrontai oKon d n^e!Yai"
U mln Kan #pno? j!tnn mni2Y^nta n^e!YaiG
Kan g[r tF? Y\ na mWna m^nNn m#i ? mlpcoio
m!cal[ !dn n2 #olu6ggQ1 n #er Xellai
ceim^riai e:l^N!in srinom^n2 te Y[la!!aG
bm`n d\ evnatp? j!ti #eritro#^Nn jniauti?
jnY[de mimnpnte!!iG tz o] neme!F6om\ \Acaiod?
m!cal[an #arZ n2u!n KorNnF!inG mllZ Kan
am#2? a:!crpn toi d2rpn te m^nein Kenepn te
n^e!Yai" tlWte ;Floi1 Kan meFnat\ j#n crpnon r;ra
damen
{ jtein [lca? mantegetai Ue Kan o]KF"
e' gZr dl tpde vdmen jnn ;re!Fn1 j!t d #[nte?
m[rturoi1 oV? ml KWre? a7an Yan[toio ;^rou!aiG R
i

d
e

d
u
r
e
r
e
1

c
u

o
c
2
i
i

7
l
e
o
?
d
i
9
i

3
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II .0 .-
i

3
t
e
r
g
'
n
d
u
5
3
i

o
7
r
a
?
i
i
1

R
'
!
e
r
5
A
2
e
i
i
cu #o;t4 de d'n!ul1 cu toat4 m'2nirea
Ri a lor ca6n4 ce5aeau1 3i a3a cu'ntau ntre d'n3iiG
:Doamne1 c4 multe ;rumoa!e i!#r4i mai ;4cu 3i
Uli!e1 Ori !;4tuindu5ne 7ine ori oa!tea g4tind5o de lu#t41
Bn!4 nimica mai 7un dec't ;a#ta ce5acum a ;4cut5o1
Gura5nc2i6'ndu5i ace!tui lim7ut 7'r;itor 3i o7ra6nic"
Mult a mai trece de5acum #'n4 el !4 cute6e rLodat4
S4 mai n;runte #e Domni1 #ro7o6indu5i cu or7e de5ocar4"=
A!ta mul9imea gr4i" Iar cuceritorul Uli!e
Scoal45!e1 !ce#trul 9iind< al4turi de d'n!ul Atena
Culger4toarea din oc2i1 ntocmai la c2i# ca un crainic1
Gloatelor !trig4 t4cere1 ca to9i1 de la5nt'iele r'nduri
P'n4 la cele din urm41 !5aud4 or7irea5i1 domne!cul
S;at !4 #ricea#4" Ri5a 6i! du#4 a!ta c2ititul Uli!eG
:Doamne Agamemnon1 A2eii ar rea ntre Domnii de a!t46i
Cel mai de5ocar4 !5a?ungi1 !4 ;ii de 7at?ocura lumii" Nu
!e mai 9in de tocmeala ce !inguri ;4cur4 cu tine Bnc4
de c'nd au #ornit ca !4 ie ncoace din Argo!1 Cum c4
ei nu !e ntorc ;4r4 numai c'nd n4ruie Troia" Nu e6i
cum d'n3ii1 ntocmai ca ni3te co#ii ori 4dane1
Pl'ng 3i !e t'nguie1 dornici de duc4" E dre#t c4 oricine1
Prin! de alean1 mai la urm4 dore3te ntor!ul n 9ar4<
C2iar de li#!e3te de5o lun4 de5aca!41 de l'ng4 ;emeie1
Omul 3i ie!e din ;ire5n cora7ia multelor '!le1
Dac45l 7at i;ore iarna 3i m4ri 'n6olite de aluri1
Darmite noi care !t4m #e aicea 647anici de nou4
Ani rotitori" De aceea doar nu5i cu 74nat c4 A2eii
Su;er4 l'ng4 cor47ii" Dar totu3i ar ;i cu ru3ine
,reme5ndelung4 !5ada!te 3i goi !4 !e5ntoarne #e5aca!4"
Mai #4!ui9i1 o #rieteni1 3i !ta9i o 7ucat4 de reme
Ca !4 edem dac45i dre#t ce Cal2a! #rorocul ne !#u!e"
Aine 5aduce9i aminte de5o #ild41 c4ci martori cu oc2ii
Cur49i oi to9i care te;eri !c4#ar49i de ie!mele mor9ii"
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II .. .)
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
cYi6[ te Kan #rN6\ t\ j? A]lFda nWe? \Acain
3ger^Yonto KaKZ Pri[mQ Kan TrN!n ;^rou!ai1
bme`? d\ mm;n #ern KrEn2n oerod? KatZ 7Nmod?
rdomen mYan[toi!i tel2^!!a? eKatpm7a? Kal
u#i #latanF!tQ Yen ^en mglain tdNrG anY\
j;[n2 m^ga !WmaG dr[KNn j#n nta da;oini?
!merdal^o?1 tpn \ a]ti? \Olgm#io? Ke ;pN? d^1
7Nmof u#a@a? #rp? a #lat[ni!ton rrou!en"
anYa d\ a!an !trouYo`o neo!!oF1 nE#ia t^Kna1
r6Q j#\ mKrot[tQ #et[loi? u#o#e#t2te?
sKtc1 mtZr mEt2r jn[t2 Un _ t^Ke t^KnaG
anY\ ge tod? jleeinZ KatE!Yie tetrigta?G
mEt2r d\ mm;e#othto sdurom^n2 ;Fla t^KnaG
tln d\ jleli@[meno? #t^rugo? l[7en mm;iacu`an"
a]tZr j#en KatZ t^Kna ;[ge !trouYo`o Kan a]tEn1
tin mn mrF62lon YWKen Yei? ? #er a;2neG
lhan g[r min aY2Ke rpnou #[? mgKulomEteNG
bme`? d\ e!tapte? Yaum[6omen oon jtgcY2"
? o'n deinZ #^lNra Yen e:!WlY\ eKatpm7a?1
[lca? d\ a]tFK\ a#eita Yeo#ro#^Nn mgpreueG
tF#t\ XneQ jg^ne!Ye K[r2 KompNnte? \AcaioF<
bm`n mn tpd\ a;2ne t^ra? m^ga m2tFeta Jed?
r8imon s8it^le!ton1 ou Kl^o? o #ot\ sle`tai"
? okto? KatZ t^Kna ;[ge !trouYo`o Kan
a]tln sKtc1 mtZr mEt2r jn[t2 Un _ t^Ke t^Kna1
? bme`? to!!aft\ atea #tolemF@omen a'Yi1 ty
deK[tQ d #plin aorE!omen e]ru[guian" Ke`no?
tz? mgpreueG tZ dl nfn #[nta tele`tai"
mll\ Xge mFmnete #[nte? j4KnEmide? \Acaion
a]tof e:? Ken X!tu m^ga Pri[moio lNmen"
}M? a;at\1 \Arge`oi d m^g\ vacon1 mm;n d nWe?
!merdal^on Kon[72!an m4![ntNn u#\ \Acain1
mfYon j#ainE!ante? \Odu!!Wo? YeFoioG
to`!i d Kan met^ei#e GerEnio? o##pta N^!tNrG
Parc45i deun46i1 c'nd a!ele noa!tre !5au !tr'n! n
Aulida1 Gata !4 duc4 #ieire du3manilor no3tri din Troia"
Noi m#re?ur la un 3i#ot ?ert;eam #e altarele !;inte
Nemuritorilor ?ert;e de#line de 7oi1 !u7 #latanul
M'ndru1 de unde curgea din i6or a3a lim#ede a#4"
Minun49ie atunci1 un 7alaur cu !#etele ro3ii
Oc2ilor no3tri !5arat41 !;etit du#4 rerea lui Jeu!"
El din altar1 dede!u7tu5i1 9u3tind1 !5a urcat n #latanul1
Unde #e ramura cea mai de !u!1 6gri7urite !u7 ;run6e1
Stau #itulate n cui7 #i!cuind r47iu9e #l4#'nde<
O#t erau toate5m#reun41 cu muma5le nou4" Ri #uii
I5a5n;ulecat1 #e c'nd ei 9iuiau !4r4cu9ii a ?ale"
Muma t'rcoale #e5acolo d4dea 3i53i 7ocea #ui3orii1
Dar !e roti 3i o #rin!e de5o ari#5atunci 3i #e d'n!a"
Du#4 ce ;iara5ng2i9it5a 3i #uii 3i ra7ia1 6eul1
Care #e ea o !;eti!e1 atunci ;4#tui o minune"
O #re;4cu ntr5o !tan4 de #iatr4 n4!cutul din Crono!"
Noi ului9i am r4ma! la a!ta #riind cu mirare1
A!t;el de !emne cum#lite curmar4 ?ert;irile noa!tre"
Cal2a! atunci t'lcuind ale 6eilor g'nduri ne 6i!eG
:Ce !ta9i uimindu55a3a1 o1 A2eilorS Jeu!1 i6orul
Bn9ele#ciunii1 ne5a dat o n4#ra!nic4 #ia64 de5o ;a#t4
Care a ;i mai t'r6iu 3i cu !la4 ce n5are !5a#uie"
Tocmai cum ;iara5ng2i9it5a o ra7ie 3i #ui3orii1
O#t #4!4rele gola3e5m#reun4 cu ra7ia mum41
A!t;el n remuri at'tea 3i noi om tot duce r467oiul1
Iar n al 6ecelea an cuceri5om ntin!a cetate"
A!ta e!titu5ne5a Cal2a!1 3i iat45m#linitu5!5au toate"
Sta9i dar aicea cu to9ii1 A2eilor oi1 !4 ne 7atem
P'n4 ce noi cuceri5om ora3ul m4re9 al lui Priam"=
Ji!e1 iar ei c2iotir4 'rto! 3i gro6a r4!unar4
,a!ele ?ur m#re?ur1 c'nd deter4 c2iot A2eii
Ri l4udar4 or7irea ro!tit4 de craiul Uli!e"
Ne!tor atunci1 c4l4re9ul gerenic1 !cul'ndu5!e 6i!eG
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +*+ +**
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
#p#oi U dl #ai!nn joiKpte? mgor[a!Ye
n2#i[coi? o? o ti m^lei #olemEa arga"
# dl !unYe!Fai te Kan rKia 7E!etai xmin<
jn #urn dl 7oulaF te genoFato mEde[ t\
mndrn !#ondaF t\ XKr2toi Kan de@iaF1 B?
j#^#iYmenG atN? gZr j#^e!!\ jridaFnomen1
o]d^ ti mWco?
eur^menai dun[me!Ya1 #oldn crpnon jnY[d\ jpnte?"
\Atred2 !d d\ aY\ ? #rnn acNn m!tem;^a 7oulln
Xrceu\ \ArgeFoi!i KatZ KraterZ? u!mFna?1
tof!de d\ aa ;YingYein na Kan dgo1 toF Ken \Acain
np!;in 7oulegN!\G Xnu!i? d\ o]K a!!etai a]tnG
#rnn =Argo? d\ :^nai #rnn Kan Dii? a:gipcoio
gncmenai ev te 8efdo? u#p!ce!i? ev te Kan o]KF"
;2mn gZr o'n Katanef!ai u#ermen^a ronFNna
mati ty te n2u!nn jn Ku#proi!in a7ainon
\Arge`oi Trce!!i ;pnon Kan KWra ;^ronte?
m!tr[#tNn j#id^@i\ jnaF!ima !Emata ;aFnNn"
tz mE ti? #rnn j#eig^!YN oKon d n^e!Yai #rF
n tina #Zr TrcNn mlpcQ KataKoim2YWnai1
tF!a!Yai d\ El^n2? rmEmat[ te !tonac[? te"
e: d^ ti? jK#[glN? jY^lei oKon d n^e!Yai
w#t^!YN ? n2i? j4!!^lmoio melaFn2?1
r;ra #rp!Y\ XllNn Y[naton Kan #ptmon j#F!#,"
mllZ Xna@ a]tp? t\ e' mEdeo #eFYep t\ XllQG
o toi m#p7l2ton a#o? a!!etai ttF Ken ev#NG
Kr`n\ Xndra? KatZ ;fla KatZ ;rEtra? \Ag[memnon1
? ;rEtr2 ;rEtr2;in mrEg,1 ;fla d ;gloi?"
e: d^ Ken ? r@,? KaF toi #eFYNntai \AcaioF1
gnc!, a#eiY\ ? Y\ bgempnNn KaKi? ? t^ nu lan
3d\ ? K\ j!Yli? a,!iG KatZ !;^a? gZr mac^ontai"
gnc!eai d\ e: Kan Ye!#e!F, #plin o]K mla#[@ei?1
U mndrn KaKpt2ti Kan m;radF, #ol^moio"
Tin d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 KreFNn \Agam^mnNnG
U mZn a't\ mgor niK? g^ron ua? \Acain"
:Doamne1 c4 tare !unte9i de5o !eam4 cu #runcii la !;aturi1
Negr4itorii co#ii care n5au de r467oaie reo gri?4"
Unde !unt oare5noielile 3i ?ur4mintele noa!treS
Ar645le ;ocul atunci !;4tuiri 3i5n9elegeri ;4cute1
Str'n!ul de m'ini 3i5nc2inatele inuri1 c2e6a3ii credin9ei|
Numai cu or7e de clac4 ne 7atem 3i n5aem #utin94
S4 i!codim reun mi?loc1 cu toat45ndelunga 647a4"
Tu nen;r'nt1 o1 Atride1 cu rerea ce5aut5ai5nainte
Pune5te5n ;runte 3i du5i #e A2ei n 74taia cea crunt4"
La!4 #e unul1 #e doi ca !4 #iar41 #e cei ce de5o #arte
Um7l4 ;ugari de la oa!te 3i n46uie acum de #oman4
Calea !#re 9ar4 !5a#uce5nainte de5a 3ti dac4 Jeu!
Ne n3el4 cu e!tirea !au nu1 du#4 !emnele date"
Eu n!4 #ot !4 4 !#un c4 marele Jeu! ne dete
Toat45noirea n 6iua c'nd o3tile noa!tre5n cor47ii
Se nluntrar4 !4 duc4 #ier6are 3i moarte la Troia<
El ;ulgera de la drea#ta 4dind o #rielnic4 #ia64"
De5a!ta nici unul !4 nu #uie gra74 la5ntor!ul aca!4
P'n4 ce n5ar aea #arte de c'te5o nea!t4 troian41
Numai a3a r467una5e9i o;tatul 3i dorul Elenei"
Bn!4 de5o ;i ntre oi oarecine a2tiat de5a !e5ntoarce1
Pa! dar1 ating453i cora7ia neagr4 3i 7ine '!lit41
Dac4 dore3te !453i ad4 #e loc nenorocul 3i
moartea" C2i76uie 7ine1 o1 Doamne1 3i tu 3i de al9ii
a!cult4<
Nu e!te de le#4dat un cu'nt ce eu 9i5l oi !#uneG
Armia tu ntocme3te59i acum du#4 neam 3i5nrudire1
Neamul #e neam !4 !5a?ute la lu#t4 3i ruda #e rud4"
A!ta de ;aci1 Agamemnon1 3i dac4 te5a!cult4 Danaii1
Rti5ei tu care din ;runte 3i care din gloat45i netre7nic
Sau inimo! la r467oi1 c4ci ei o!e7it !e or 7ate<
Rti5ei 3i dac4 de in4 !unt 6eii c4 nu iei cetatea
Sau c4 nerednic45i oa!tea 3i nu !e #rice# c4#itanii"=
Ji!e lui Ne!tor atunci mai5marele Atrid AgamemnonG
:
A
ir
u
i
#
e
A
2
e
i1
c
'
n
d
e

o
r
7
a
d
e
!
;
a
t
u
r
i1
c
i
n
!
t
i
t
e
m
o
3
N
e
!
t
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +*+ +**
o
r
"
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +*% +*(
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
a gZr Jef te #[ter Kan \AY2naF2 Kan =A#ollon
toioftoi d^Ka moi !um;r[dmone? een \AcainG
tc Ke t[c\ 3mg!eie #pli? Pri[moio XnaKto?
cer!nn u;\ bmet^r,!in wlof![ te #erYom^n2 te"
mll[ moi a:gFoco? ronFd2? Jed? Xlge\ adNKen1
? me met\ m#rEKtou? arida? Kan neFKea 7[llei"
Kan gZr jgzn \Acileg? te mace!![meY\ eneKa Kogr2?
mnti7Foi? j#^e!!in1 jgz d\ Urcon cale#aFnNnG
e: d^ #ot\ a? ge mFan 7ouleg!omen1 o]K^t\ a#eita
TrN!nn mn[7l2!i? KaKof a!!etai o]d\ 37aipn"
nfn d\ arce!Y\ j#n de`#non na @un[gNmen =Ar2a"
e' m^n ti? dpru Y2@[!YN1 e' d\ m!#Fda Y^!YN1
e' d^ ti? ##oi!in de`#non dptN Ku#pde!!in1
e' d^ ti? rmato? mm;n? :dzn #ol^moio med^!YN1
P? Ke #an2m^rioi !tugery KrincmeY\ =Ar2"
o] gZr #au!NlE ge met^!!etai o]d\ 37aiin
e: ml nd@ jlYof!a diaKrin^ei m^no? mndrn"
odrc!ei m^n teu telamzn mm;n !tEYe!;in
m!#Fdo? mm;i7rpt2?1 #ern d\ agce ce`ra Kame`taiG
odrc!ei d^ teu ##o? j~@oon rma titaFnNn"
qn d^ K\ jgzn m#[neuYe m[c2? jY^lonta noE!N
mimn[6ein #arZ n2u!n KorNnF!in1 o oo a#eita
XrKion j!!e`tai ;ug^ein Kgna? 3d\ o:Nnog?"
}M? a;at\1 \Arge`oi d m^g\ vacon ? te Kfma
mKt j;\ u82l1 te KinE!, Npto? jlYcn1
#ro7lWti !Ko#^lQG tin d\ o #ote Kgmata leF#ei
#antoFNn mn^mNn1 t\ n anY\ { anYa g^nNntai"
mn!t[nte? d\ sr^onto Keda!Y^nte? KatZ nWa?1
K[#ni!![n te KatZ Kli!Fa?1 Kan de`#non lonto"
Xllo? d\ XllQ are6e Yen a:eigenet[Nn
e]cpmeno? Y[natpn te ;uge`n Kan mlon =Ar2o?"
a]tZr q 7ofn o^reu!e Xna@ mndrn \Agam^mnNn
#Fona #enta^t2ron u#ermen^ ronFNni1
KFKl2!Ken d g^ronta? mri!tWa? Panacain1
Jeu! #4rinte1 tu Pala! Atena1 tu Ce7o! A#olon1
De5a3 ;i aut eu a!emenea !;etnici reo 6ece cu mine|
Iute c4dea mai demult a craiului Priam cetate1
Le!ne luat4 ;iind 3i d4rmat4 de m'inile noa!tre"
Dar numai #atimi ne5a dat i;oraticul ;iu al lui Crono!1
Jeu!1 c4ci el m5a m#in! la 6adarnic4 ra?74 3i !;ad41
Pentru5o ;emeie doar eu 3i A2ile cu grele cuinte
Ne de67inar4m 3i c2iar de la mine #orni !u#4rarea"
Dac4 noi doi 3i A2ile 3i eu am ;i una reodat41
N5o !45nt'r6ie o cli#45a Troienilor nenorocire"
Hai !45m7uc4m din merinde1 ca5n urm4 !45nce#em r467oiul"
Suli9a 7ine !5a!cut4 3i #a46a dreag453i oricine1
Hran4 !4 dea cu deaolna la caii cei iu9i de #icioare
Ri !45ngri?ea!c4 de car g'ndindu5!e la 74t4lie1
Ca !4 #utem c't e 6iua de mare !4 ducem tot greul"
Nu om aea noi r4ga6 nici c2iar ntr5o cirt4 de reme1
P'n4 ce n5o eni noa#tea !45m#iedice a'ntul o3tirii"
Pie#tul la mul9i a!uda5a5n;ocat de #urtatul curelii
Scutului cel #46itor 3i de lance trudit a ;i 7ra9ul
Ri n4du3i5or 3i caii de tra!ul !tru?itelor care"
Dac4 #e rLunul edea5oi r46nit de #e c'm#ul de lu#t4
Ri n46uind !4 r4m'ie cuma o#lo3it la cor47ii1
Are !4 !ca#e cu greu mai #e urm4 de c'ini 3i de ulturi"=
Ji!e1 3i5A2eii dau c2iot gro6a< a3a url4 tala6ul1
Care1 c'nd Au!trul ine 3i5l !alt41 !e !#arge la maluri
De un col9an r4!4rit1 !eninare ce e3nic o 7ate
,alul !t'rnit de tot ;elul de 'nturi enite de5oriunde"
Oa!tea !cul'ndu5!e !5a5m#r43tiat la cor47ii< din corturi
Cumul ie3ea de la ;ocuri 3i to9i o!#4tau din merinde"
Unul ;4cea unui 6eu nc2inare 3i altuia altul
Ri !e rugau !45i ;erea!c4 de moarte1 de cr'ncena
trud4" Craiul Atrid a trimi! !4 aduc4 de ?ert;4 un mare
Taur cincar nc4lat #rea5tarelui ;iu al lui Crono!1
Ri a #o;tit #e A4tr'ni1 mai5marii o3tirii a2ee1
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +*& +*$
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
N^!tora mn #rcti!ta Kan \IdomenWa XnaKta1
a]tZr a#eit\ Avante dgN Kan Tud^o? uopn1
Kton d\ a't\ \Odu!Wa Din mWtin mt[lanton"
a]tpmato? d^ oo UlYe 7oln mgaYi? Men^lao?G
dee gZr KatZ Yumin mdel;ein ? j#one`to"
7ofn d #eri!tE!anto Kan o]locgta? mn^lontoG
to`!in d\ e]cpmeno? met^;2 KreFNn \Agam^mnNnG
Jef Kgdi!te m^gi!te Kelaine;? a:Y^ri naFNn
ml #rnn j#\ 3^lion dfnai Kan j#n Kn^;a? jlYe`n
#rFn me KatZ #r2n? 7al^ein Pri[moio m^laYron
a:Yalpen1 #rW!ai d #uri? d2oio Ygretra1
EKtpreon d citna #ern !tEYe!!i da@ai
calKy Ngal^onG #ol^e? d\ mm;\ a]tin eta`roi
#r2n^e? jn KonF,!in sdZ@ la6oFato ga`an"
}M? a;at\1 o]d\ Xra #c oo j#eKraFaine ronFNn1
mll\ ge d^Kto mn or[1 #pnon d\ mm^garton r;ellen"
a]tZr j#eF \ e@anto Kan o]locgta? #ro7[lonto1
a]^ru!an mn #rta Kan a!;a@an Kan adeiran1
m2rog? t\ j@^tamon Kat[ te KnF!, jK[lu8an
dF#tuca #oiE!ante?1 j#\ a]tn d\ moY^t2!an" Kan
tZ mn r !cF6,!in m;glloi!in Kat^Kaion1
!#l[gcna d\ Xr\ mm#eFrante? u#eFrecon H;aF!toio"
a]tZr j#en KatZ mWre K[2 Kan !#l[gcna #[!anto1
mF!tullpn t\ Xra tDlla Kan mm;\ s7elo`!in a#eiran1
#t2![n te #eri;rad^N?1 jrg!antp te #[nta"
a]tZr j#en #ag!anto #pnou tetgKontp te da`ta
daFnunt\1 o]d^ ti Yumi? jdegeto daiti? j!2?"
a]tZr j#en #p!io? Kan jd2tgo? j@ aron nto1
to`? Xra mgYNn Urce GerEnio? o##pta N^!tNrG
\Atred2 Kgdi!te Xna@ mndrn \Ag[memnon1
m2K^ti nfn dEY\ a'Yi legcmeYa1 m2d\ ati d2rin
mm7allcmeYa argon q dl Yei? jggualF6ei"
mll\ Xge KEruKe? mn \Acain calKocitcnNn
lain K2rg!!onte? mgeirpntNn KatZ nWa?1
Mai nainte #e Ne!tor1 #e Idomeneu du#5aceea1
Ca 3i #e Aia! cei doi1 du#4 ei #e Tidid Diomede1
Ra!e cu cel deo#otri4 cu Jeu! la minte1 Uli!e"
Numai o3teanul r467oinic Menelau eni de la
!ine Ca !45l a?ute1 3tiind c4 ;rate5!4u are de lucru"
Taurul m#re!urar4 3i or6ul !;in9it ridicar41
Iar Agamemnon1 n mi?locul lor1 nce#u !4 !e roageG
:Jeu! #rea5nalte1 !l4ite de !u!1 din !enin 3i din nouri1
Soarele nu5l a!;in9i 3i nu gr47i noa#tea !4 ie
P'n4 ce eu n5am !4 !ur# al lui Priam #alat cu taanul
Negru de ;umuri 3i #or9ile5n #ar4 de ;oc !45i #ot arde
Ri !4 #ot ru#e cu lancea #ie#tarul de5aram5a lui Hector
Ri !45l #r44l 3i #e el1 3i5al4turi de el cu duiumul
So9ii n col7 !45i r4!torn1 !4 mu3te din 94rn4 cu din9ii|=
Ji!e1 dar nu5i ;u5m#linit4 rugarea din #artea lui Jeu!<
El nc2inarea5i #rimi1 dar ca6na5i !#ori mai de#arte"
Du#4 ro!tirea rug4rii 3i5a or6ului !;'nt #re!4rare1
,itele5n?ung2ie gruma6ul !ucindu5le 3i le ?u#oaie1
Coa#!ele taie din trunc2i1 n #ra#uri a#oi le5n;43oar4
Bm#4turindu5le5n dou41 dea!u#ra #un carnea cea crud4
Cocuri a#rind 3i le ard #e de!#ic4turi rete6ate
Ri m4runtaiele5n;i#te5n ;rigare le ;rig #e ?eratic"
C'nd erau coa#!ele !crum 3i din m4runtaie gu!tar41
Carnea r4ma!4 t4ind5o ;elii n ;rig4ri o trecur4
Ri rumenit4 ;rumo! o tra!er4 de #e ?eratic" C'nd
i!#r4ir4 cu totului tot 3i o!#49ul ;u gata1
Aenc2etuiau1 3i aeau cuenitul mertic ;iecare"
Du#4 ce ei #otolir4 cu to9ii 3i !etea 3i ;oamea1
,or7a5nce#u c4l4re9ul di7aci din Gerenia1 Ne!torG
:Tu1 #ream4rite mai5mare al o3tirii1 Atrid Agamemnon1
,remea !4 nu ne mai #ierdem cu or7a 3i nici !4 mai #unem
Piedic4 lucrului care ni5i dat cu5a?utorul lui Jeu!"
Hai dar mai re#ede #une #e crainici !4 7uciume e!te
Armiei noa!tre1 ca to9i !4 !5adune #e loc la cor47ii"
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +*0 +*-
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
bme`? d\ mYrpoi de KatZ !tratin e]rdn \Acain
vomen r;ra Ke Yh!!on jgeFromen s@dn =Ar2a"
}M? a;at\1 o]d\ m#FY2!en Xna@ mndrn \Agam^mnNn"
a]tFKa K2rgKe!!i ligu;Ypggoi!i K^leu!e
K2rg!!ein #plemon d K[r2 KompNnta? \Acaiog?G
o mn jKEru!!on1 ton d\ 3geFronto m[l\ Ka"
o d\ mm;\ \AtreNna diotre;^e? 7a!ilWe?
Yfnon KrFnonte?1 metZ d glauK#i? \AYEn2
a:gFd\ acou!\ jrFtimon mgErNn mYan[t2n te1
tW? eKatin Yg!anoi #agcrg!eoi 3er^Yontai1
#[nte? j4#leK^e?1 eKatpm7oio? d Ka!to?G
!dn t #ai;[!!ou!a di^!!uto lain \Acain
strgnou!\ :^naiG jn d !Y^no? r!en eK[!tQ
KardF, Xll2Kton #olemF6ein 3d m[ce!Yai"
to`!i d\ X;ar #plemo? gluKFNn g^net\ 3 n^e!Yai
jn n2u!n gla;ur!i ;Fl2n j? #atrFda ga`an"
\H~te #fr md2lon j#i;l^gei X!#eton tl2n
oreo? jn Koru;?1 KaYen d^ te ;aFnetai a]gE1
? tn jrcom^nNn m#i calKof Ye!#e!Foio
avgl2 #am;anpN!a di\ a:Y^ro? o]ranin Ke"
Tn d\ P? t\ srnFYNn #ete2nn aYnea #ollZ
c2nn { ger[nNn { KgKnNn doulicodeFrNn
\A!FN jn leimni a4!trFou mm;n ^eYra
anYa Kan anYa #otntai mgallpmena #tergge!!i
Klagg2din #roKaYi6pntNn1 !marage` d^ te leimcn1
? tn aYnea #ollZ nen X#o Kan Kli!i[Nn
j? #edFon #roc^onto SKam[ndrionG a]tZr u#i cYzn
!merdal^on Kon[7i6e #odn a]tn te Kan ##Nn"
a!tan d\ jn leimni SKamandrFQ mnYempenti
murFoi1 !![ te ;glla Kan XnYea gFgnetai Pr,"
\H~te mui[Nn wdin[Nn aYnea #ollZ
a te KatZ !taYmin #oimnEon 3l[!Kou!in
Pr, jn e:arin te te gl[go? Xggea degei1
tp!!oi j#n Trce!!i K[r2 KompNnte? \Acaion
Noi !5o #ornim du#4 a!ta #rin ta74ra mare1 !4 mergem
To9i laolalt4 de5aici1 !5a#rindem mai iute r467oiul"=
Ne!tor a3a le or7i1 3i5Agamemnon Atrid !e !u#u!e<
Numaidec't #orunci el la crainici1 74r7a9ii cu gla!ul
R4!un4tor1 !4 dea !trig4t1 !4 c2eme #e5A2ei la 74taie"
Ei nce#ur4 !4 !trige1 3i5n #ri#4 !e !tr'n!er45A2eii"
Craii1 n4!cu9ii din Jeu!1 #ornir4 gr47i9i cu Atride
Oa!tea !453i #uie la r'nd" Cu oc2i lucii Atena5ntre d'n3ii
Scutu53i #urta1 un odor care5n;runt4 3i reme 3i moarte1
Ri de !u7 care tot ;'l;'ie o !ut4 de ciucuri de aur1
Aine5m#letit ;iecare 3i5n #re9 de o !ut4 de tauri"
Gra7nic41 !cutul cl4tindu5l1 ca ;ulgerul trece #rin oa!te
Ri o !ile3te la mer!1 3i5n inima ;ie3tec4rui
Pune t4rie de ;ier1 ca neo7o!it !4 tot lu#te"
Ri le era mai n oie lor a!t;el dec't #e cor47ii
Calea !5a#uce5na#oi !#re !cum#a lor 9ar4 !tr47un4"
Cum ar64torul #'r?ol o #4dure n4mornic5a#rinde
Su! #e o culme de mun9i 3i 'loarea i5o e6i de de#arte1
A!t;el 3i luciul armelor dal7e ale oa!tei #ornite
Str4lumina n 46du2 3i de#arte a?ungea #'nLla ceruri"
Cum1 c'teodat41 enind din alte meleaguri o droaie
De 67ur4toare1 de g'3te ori cocoare ori le7e6i g'toa!e1
Pe!te liada5a!ian4 la r'ul Cai!tru #e maluri1
Unde 3i unde tot 67oar4 3i e!ele 7at din ari#e1
L4rmuitoare !5a3a64 3i lunca de ;ream4t r4!un4<
A!t;el 3i multele gloate ie3ind din cor47ii1 din corturi1
L'ng4 Scamandru #e c'm# !e rear!4" A4tut de #icioare
Ri de co#itele cailor duduie groa6nic #4m'ntul"
Ei la Scamandru #e c'm# 3i #e lunca cea erde5n;lorit4
Stat5au #u6derii ca ;run6a 3i ;loarea ce d45n #rim4ar4"
Tocmai ca multele roiuri de mu3te ce 67oar45m7ul6ite1
Ri ;or;ote!c 7'6'ind #e la !t'na de oi 3i de ca#re1
C'nd #rim4ar5a enit 3i5! a!ele #line de la#te<
Mul9i 3i #leto3ii A2ei1 !odom !e5a3e6ar45m#otria
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +*. +*)
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
jn #edFQ !tanto diarra`!ai memate?"
Tod? d\ P? t\ a:#plia #lat^\ a:gn a:#ploi Xndre?
e`a diaKrFnN!in j#eF Ke nomy mig^N!in1
? tod? bgempne? dieKp!meon anYa Kan anYa
u!mFn2n d\ :^nai1 metZ d KreFNn \Agam^mnNn
rmmata Kan Ke;alln vKelo? Din ter#iKeragnQ1
=Are d 6cn2n1 !t^rnon d Po!eid[Nni"
3~te 7of? mg^l2;i m^g\ a@oco? a#leto #[ntNn
tafro?G q g[r te 7pe!!i meta#r^#ei mgrom^n,!iG
to`on Xr\ \Atred2n YWKe Jed? mati KeFnQ
jK#re#^\ jn #ollo`!i Kan a@ocon brce!!in"
=E!#ete nfn moi Mof!ai \Olgm#ia dcmat\ acou!aiG
ume`? gZr YeaF j!te #[re!t^ te v!t^ te #[nta1
bme`? d Kl^o? oon mKogomen o]d^ ti vdmenG
o tine? bgempne? Danan Kan KoFranoi U!anG
#l2Ydn d\ o]K n jgz muYE!omai o]d\ snomEnN1
o]d\ ev moi d^Ka mn gl!!ai1 d^Ka d !tpmat\ een1
;Nnl d\ Xrr2Kto?1 c[lKeon d^ moi Utor jneF21
e: ml \Olum#i[de? Mof!ai Dii? a:gipcoio
Yugat^re? mn2!aFaY\ !oi u#i =Ilion UlYonG
mrcod? a' n2n jr^N nW[? te #ro#[!a?"
AoiNtn mn P2n^leN? Kan LEto? Urcon
\ArKe!Flap? te ProYoEnNr te lonFo? te1
o Y\ UrF2n jn^monto Kan A]lFda #etrEe!!an
Sco`npn te SKlpn te #olgKn2mpn t\ \EteNnpn1
^!#eian Gra`[n te Kan e]rgcoron MuKal2!!pn1
o t\ mm;\ Arm\ jn^monto Kan E:l^!ion Kan \EruYr[?1
o t\ \Elen\ econ 3d\ Ul2n Kan Petena1
\MKal^2n Meden[ t\ j4KtFmenon #tolFeYron1
c#a? Etr2!Fn te #olutrErNn[ te F!72n1
o te orcneian Kan #oiEenY\ AlFarton1
o te Pl[taian acon 3d\ o Gli!hnt\ jn^monto1
o Y\ U#oYE7a? econ j4KtFmenon #tolFeYron1
\Ogc2!tpn Y\ oerin Po!idEon mglain Xl!o?1
Oa!tei troiene #e c'm# 3i !tau gata !4 6'nte
du3manii" Cum r443itele turme de ca#re #e dealuri1
c4#rarii Re#ede 3i le de!#art1 n ame!tec1 ;iind la
#43une1
A!t;el ncoace 3i5ncolo o3tirea 3i5m#art c4#itanii
Ri o #orne!c la r467oi" Bntre ei Agamemnon cu ca#ul
Ri cu #riirea m4re9 ca 3i Cel care ;ulger45n nouri1
Lat ca Po!eidon la #ie#t 3i la mi?loc ntocmai ca Are!"
Cum #e c'm#ie !5arat4 mai mare5n ciread4 7u2aiul1
Ca#ul 3i5nal94 ;4lo! 3i !5arat45ntre multele ite1
A!t;el 3i Jeu! atunci ;4cu #e Atrid Agamemnon
Mare !4 #ar45ntre mul9i 3i !4 ;ie a ite?ilor ;runte"
S#une9i acum mai de#arte1 oi Mu6elor olim#iene1
,oi doar 6ei9e !unte9i 3i ca martore totul cunoa3te9i<
,e3tile noi au6im1 dar ;a#tele nu le cunoa3tem >
S#une9i5mi care erau ntre5A2ei c4#itanii 3i DomniiS
N5a3 #utea eu !45i n3ir 3i nici !4 dau nume mul9imii1
C2iar dac5aeam n6ecit4 din ;ire 3i lim7a 3i gura
Ri5mi era gla!ul de5o9el 3i5n #ie#tu5mi #l4m'nii de5aram41
Dac4 6ei9ele olim#iene1 ale lui Jeu! co#ile1
Mu6ele1 n5ar #omeni c't4 oa!te eni!e !u7
Troia" De5a!ta 3i num4r #e to9i c4#itanii 3i
a!ele toate"
Pe!te Aeo9i1 #e de o #arte1 domneau Penelao! 3i
Leito!" Cloniu1 a#oi Protoenor 3i Arce!ilau" Iar Aeo9ii1
Unii din Hiria1 al9ii erau din Aulida !t'ncoa!a1
Din deluro!ul ora3 Eteono!1 din S2oino! 3i Scolo!1
Din Micale!o! cel larg1 din Te!#ia1 c2iar 3i din Graia<
Al9ii din Harma erau1 din Ile!iu1 a#oi din Eritra<
Din Eleon mai de#arte1 din Hila 3i din Peteona1
Din Ocalea1 din 7ine56iditul ora3 Medeona1
Din Eutre!i!1 din Ti!7a1 7ogata5n 2ulu7i1 3i din Co#a
Ri din Coronia1 din Haliart1 unde5i #a?i3tea erde<
Al9ii erau din Platea 3i5o !eam45ntre d'n3ii din Gli!a!1
D
i
n

H
i
#
o
t
e
7
a

c
e
a

7
i
n
e
5
6
i
d
i
t
4
1

d
i
n

I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +*. +*)
N
i
!
a

#
r
e
a
!
;
'
n
t
4
Ri
din
!;in
9itu
l
On
2e!
t1
#e
un
de5
i
du
m7
ra
a
cea
dal
74
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +++ ++*
&+*
&+&
&(*
&(&
&%*
&%&
&$*
o te #olu!t[;ulon =Arn2n acon1 o te MFdeian
N`![n te 6aY^2n \AnY2dpna t\ j!catpN!anG
tn mn #entEKonta n^e? KFon1 jn d eK[!t,
Kofroi AoiNtn eKatin Kan evKo!i 7a`non"
O d\ \A!#l2dpna na`on :d\ \Orcomenin Mingeion1
tn Urc\ \A!K[la;o? Kan \I[lmeno? ue? =Ar2o?
oV? t^Ken \A!tupc2 dpmQ =AKtoro? \A6edao1
#arY^no? a:doF2 u#ercon e:!ana7h!a
=Ar2 KrateryG q d^ oo #arel^@ato l[Yr,G
to`? d triEKonta gla;uran n^e? j!ticpNnto"
A]tZr CNKENn ScedFo? Kan \E#F!tro;o? Urcon
ue? \I;Ftou megaYgmou Nau7olFdao1
o u#[ri!!on acon PuYn[ te #etrEe!!an
r`![n te 6aY^2n Kan DaulFda Kan Pano#Wa1
o t\ \Anemcreian Kan U[m#olin mm;en^monto1
o t\ Xra #Zr #otamin 2;i!in d`on anaion1
o te LFlaian acon #2g? a#i 2;i!o`oG
to`? d\ ma te!!ar[Konta m^lainai nWe? #onto"
o mn CNKENn !tFca? !ta!an mm;i^#onte?1
AoiNtn d\ am#l2n j#\ mri!terZ YNrE!!onto"
LoKrn d\ bgempneuen \OlWo? tacd? Ava?
meFNn1 o ti tp!o? ge !o? Telamcnio? Ava?
mllZ #old meFNnG slFgo? mn a2n linoYcr2@1
jgceF, d\ jK^Ka!to Pan^ll2na? Kan \Acaiog?G o
fnpn t\ jn^mont\ \O#pent[ te allFarpn te
AW!![n te SK[r;2n te Kan A]geiZ? jrateinZ?
T[r;2n te rpnion te AoagrFou mm;n ^eYraG
ty d\ ma te!!ar[Konta m^lainai nWe? #onto
LoKrn1 o naFou!i #^r2n oerW? E]7oF2?"
O d\ E7oian acon m^nea #neFonte? =A7ante?
CalKFda t\ E:r^tri[n te #olu!t[;ulpn Y\ I!tFaian
ErinYpn t\ a;alon DFou t\ a:#d #tolFeYron1
o te [ru!ton acon 3d\ o Stgra naiet[a!Kon1
tn a'Y\ bgempneu\ \Ele;EnNr r6o? =Ar2o?
A lui Po!eidon1 din Midia1 din #odgoreana cetate
Arne 3i din Antedona1 ora3ul de l'ng4 2otare"
Ei cu cinci6eci de cor47ii #urce!er41 3i n tot a!ul
Tineri Aeo9i au enit de dou4 ori 6ece 3i o !ut4"
Iar #e acei din A!#ledon 3i din Or2omen i m'nar4
Doi1 A!cala; 3i Ialmeno!1 ;eciorii lui Are!1 #e care
M'ndr5A!tio2e5i n4!cu #e la curtea lui Actor A6ide<
C'nd !e !ui!e ea1 ;at4 ;ecioar415n iatac !4 !e culce1
S5a ;uri3at ntr5o noa#te la #atu5i #uternicul Are!"
D'n3ii enir4 '!lind cinci6eci de !co7ite cor47ii"
Pe Coceieni i ducea la r467oi E#i!tro;o! 3i
S2ediu1 Ai lui I;ito! ;eciori1 ne#o9i lui Nau7ol
inimo!ul<
Din C2i#ari!o! o #arte erau 3i din Piton !t'nco!ul1
Al9ii din Dauli!1 din Cri!a cea !;'nt4 3i din Pano#ea1
Din Iam#oli!1 din Anemoreia1 3i5al4turi de d'n3ii
Locuitori de #e malul C2e;i!ului !;'nt1 3i n urm4
Cei din Lilea1 #e unde 3i are i6orul C2e;i!ul<
Negre cor47ii cu toate de #atru ori 6ece '!lir4"
Pe Coceieni i5a3e6au n 3iraguri acum c4#itanii
S'rguitori #e l'ng4 Aeo9i r'nduindu5i1 la !t'nga"
Iar #e!te Locri !t4#'n era Aia! cel iute1 Oilidul<
Nu era el r4!4rit ca Aia! Telamonianul1
Ci mai m4runt dec't el 3i de in aea #lato3a d'n!ul1
Dar ntre A2ei 3i Elini era5nt'iul la5ntrecerea5n !uli9i"
Locrii enir4 din C2ino! 3i din Caliar1 din O#unta1
Parte din Ae!a1 din Augia cea mult #l4cut41 din Scar;e1
Ri de la r'ul Aoagriu1 din Tar;e1 din Troniu"
Aia! adu!e de #atru ori 6ece cor47ii !molite1
Pline de Locri din ;a9a o!troului !;'nt Eu7ea"
Din Eu7ea1 !u;l'nd a m'nie1 A7an9ii1 din Halc2i!
Ri din Eretria1 din Hi!tiea cea darnic45n !truguri1
Ri din C2erint de la 94rm1 din5nalta cetate Dionul1
Ri din ora3ul Cari!t 3i locuitorii din Stire >
Cu
r4
co
nd
u3i
de5
al
lui
Are
!
ort
ac
Ele
;en
or1
;ec
ior
ul
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +++ ++*
&+*
&+&
&(*
&(&
&%*
&%&
&$*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II ++% ++(
&$&
&&*
&&&
&-*
&-&
&0*
CalKNdonti[d2? megaYgmNn mrci? \A7[ntNn"
ty d\ m\ =A7ante? #onto Yoon r#iYen KompNnte?
a:cm2tan memate? sreKt!in melF,!i
Ycr2Ka? E@ein d2Nn mm;n !tEYe!!iG
ty d\ ma te!!ar[Konta m^lainai nWe? #onto"
O d\ Xr\ \AYEna? econ j4KtFmenon #tolFeYron
dWmon \ErecYWo? megalEtoro?1 n #ot\ \AYEn2
Yr^8e Dii? Yug[t2r1 t^Ke d 6eFdNro? Xroura1
KZd d\ jn \AYEn,? e!en ey jn #Foni n2yG
anYa d^ min tagroi!i Kan mrneio`? ol[ontai
Kofroi \AY2naFNn #eritellom^nNn jniautnG
tn a'Y\ bgempneu\ uoi? Peteo Mene!Yeg?"
ty d\ o #c ti? mo`o? j#icYpnio? g^net\ mnlr
Ko!mW!ai ##ou? te Kan mn^ra? m!#idicta?G
N^!tNr oo? ari6enG q gZr #rogen^!tero?
UenG ty d\ ma #entEKonta m^lainai nWe?
#onto"
Ava? d\ jK Salam`no? Xgen duoKaFdeKa nWa?1
!tW!e d\ XgNn n\ \AY2naFNn !tanto ;[lagge?"
O d\ =Argp? t\ econ TFrunY[ te teicipe!!an
Ermipn2n \A!Fn2n te1 7aYdn KatZ Kpl#on jcog!a?1
Troi6Wn\ \Hpna? te Kan mm#elpent\ \E#Fdauron1
o t\ acon Avginan M[!2t[ te Kofroi \Acain1
tn a'Y\ bgempneue 7oln mgaYi? DiomEd2?
Kan SY^nelo?1 a#anWo? mgaKleitof ;Flo? uop?G
to`!i d\ m\ E]rgalo? trFtato? KFen :!pYeo? ;z?
M2Ki!t^o? uoi? TalaonFdao XnaKto?G
!um#[ntNn d\ bge`to 7oln mgaYi? DiomEd2?G
to`!i d\ m\ sgdcKonta m^lainai nWe? #onto"
O d MuKEna? econ j4KtFmenon #tolFeYron
m;neipn te prinYon j4Ktim^na? te leNn[?1
\Ornei[? t\ jn^monto \AraiYur^2n t\ jrateinln
Kan SiKun\1 Y\ Xr\ =Adr2!to? #rt\ jm7a!Fleuen1
o Y\ U#er2!F2n te Kan a:#einln Gonpe!!an
PellEn2n t\ econ 3d\ Avgion mm;en^monto
L
u
i

H
a
l
c
o
d
o
n
t
e
1

m
a
i
5
m
a
r
e
l
e

A
7
a
n
9
i
l
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II ++% ++(
o
r

t
a
r
i

d
e

i
r
t
u
t
e
"

I
u
9
i

3
i

c
u

#
l
e
t
ele5n !#ate dau 6or du#4 d'n!ul A7an9ii Plini de
r467oinic a'nt 3i cu !uli9i de ;ra!in ntin!e1 Gata !4
dea n du3mani 3i #lato3a !4 le !;'3ie"
Ei au enit cu de #atru ori 6ece !molite cor47ii"
Iat4 3i cei din Atena1 cetatea cea 7ine 6idit4
Unde domnea Ere2teu cel mare de !u;let1 #e
care Pala! Atena5l cre!cu ca mlad4 a #4m'ntului
rodnic
Ri5l a3e64 la5nc2inat du#5aceea5n 7ogatul ei
tem#lu1 Unde de dragu5i ?ert;e!c1 nc2eindu5!e
anul1 ;eciorii Atenieni o mul9ime de miei tim#urii
3i de tauri"
Pe5Atenieni i ducea Mene!teu din Peteo! n4!cutul<
Nimeni1 a;ar4 de Ne!tor1 c4ci el era cel mai n
'r!t41 N5a ;o!t ca d'n!ul a3a ncercat la r467oi ca
!4 m'ne
Ri telegarii 3i armia lui narmat4 cu !uli9i1
Ri Mene!teu a enit cu cinci6eci de cor47ii !molite"
Dou4!#re6ece cor47ii cu oameni adu!e 3i
Aia!
Din Salamina 3i !tete #e5al4turi de cetele Atenei"
Cei de #rin Argo! a#oi1 din Tirintul cu #re?met de
6iduri1 Din Hermiona 3i A!ina1 cet49i cu limanuri a;unde1
Din E#idaur m4no!ul n ii1 din Tre6ena1 Eiona1
Ri din Egina1 din Ma!e!1 cu to9ii ;eciori din
A2aia1 Stau !u7 #orunca itea6ului nen;rico3at
Diomede
Ri5a lui Stenelo!1 ;ecior al e!titului Domn Ca#aneu!1
Ri ca un 6eu !ta al4turi de ei Erialo!1 ;eciorul
Lui Meci!teu!1 al c4rui #4rinte ;u craiul Talao!"
Dar #e!te to9i #oruncea ortomanul Tidid
Diomede1 Care la Troia eni cu o#t6eci de !molite
cor47ii"
Al9ii #e urm4 din 7ine56idita cetate
Micena
Ri din autul Corint1 din Ornia 3i din Cleona
Aine56idita1 din Aretirea1 #l4cuta cetate1
Din Siciona1 #e unde5nainte domni!e Adra!to!1
Din Hi#ere!ia1 din Gonoe!a5n4l9ata #e !t'nc4
Ri din Pelene1 #recum 3i din 7una cetate Egion1
&$&
&&*
&&&
&-*
&-&
&0*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II ++& ++$
&0&
&)*
&)&
&.*
&.&
-**
-*&
A:gialpn t\ mnZ #[nta Kan mm;\ ElFK2n e]re`an1
tn eKatin n2n Urce KreFNn \Agam^mnNn
\Atred2?G ma ty ge #old #le`!toi Kan Xri!toi
laon #ont\G jn d\ a]ti? jdg!eto ncro#a calKin
KudipNn1 #h!in d met^#re#en brce!!in
otneK\ Xri!to? a2n #old d #leF!tou? Xge laog?"
O d\ econ KoFl2n LaKedaFmona K2tce!!an1
ChrFn te S#[rt2n te #olutrErNn[ te M^!!2n1
Aru!ei[? t\ jn^monto Kan A]geiZ? jratein[?1
o t\ Xr\ \AmgKla? econ Elo? t\ a;alon #tolF
eYron1 o te L[an econ 3d\ Ovtulon mm;en^monto1
tn oo mdel;ei? Urce 7oln mgaYi? Men^lao?
e@EKonta nenG m#[terYe d YNrE!!ontoG
jn d\ a]ti? KFen B!i #roYumF,!i #e#oiYz?
strgnNn #plemon d^G m[li!ta d eto Yumy
tF!a!Yai El^n2? rmEmat[ te !tonac[? te"
O d Pglon t\ jn^monto Kan \ArEn2n jrateinln
Kan rgon \Al;eio`o #pron Kan j~Ktiton A:#d
Kan u#ari!!Eenta Kan \Am;ig^neian anaion
Kan Ptelein Kan Elo? Kan Dcrion1 anY[ te Mof!ai
mntpmenai [murin tin rEKa #af!an moidW?
O:calF2Yen :pnta #ar\ E]rgtou O:caliWo?G
!tefto gZr e]cpmeno? niK2!^men ev #er n
a]tan Mof!ai meFdoien Kofrai Dii? a:gipcoioG
a d colN![menai #2rin Y^!an1 a]tZr moidln
Ye!#e!F2n m;^lonto Kan jKl^laYon KiYari!tgnG
tn a'Y\ bgempneue GerEnio? o##pta N^!tNrG
ty d\ jnenEKonta gla;uran n^e? j!ticpNnto"
O d\ acon \ArKadF2n u#i ullEn2? rro? a:#d
A:#gtion #arZ tgm7on n\ mn^re? mgcimac2taF1
o Cenepn t\ jn^monto Kan \Orcomenin #olgm2lon
RF#2n te StratF2n te Kan 3nempe!!an \EnF!#2n
Kan Teg^2n econ Kan Mantin^2n jrateinln
Stgm;2lpn t\ econ Kan Parra!F2n jn^monto1
Ca 3i din tot Egialo! 3i cei de #rin larga Elice
Ri de #e 94rmul ntreg n o !ut4 de a!e enir4
Su7t Agamemnon" Cu el erau tr'm7ele cele mai multe
Ri mai ite6e<5narmat n lucii e3minte de5aram4
Cel mai ;4lo! 3i mai mare a ;o!t el ntre to9i
c4#itanii1 Bn!u3i ;iind un itea6 3i a'nd 3i o3tire mai
mult4"
Locuitorii din Lacedemona r'#oa!15al7iata1
Unii din Cari!1 din Me!a cu mul9ii #orum7i 3i din S#arta"
Al9ii din Ari!ia1 7a 3i din Augia cea de!;4tat4
Ri din Amicle1 din Helo!1 ora3 de #e marginea m4rii1
Ri din Oitilo!1 din Laa!1 ei to9i n 3ai6eci de cor47ii
Cur4 condu3i de Menelau1 de ;ratele lui
Agamemnon" Ei o!e7it !e o3tir4" Mergea ntre d'n3ii
Menelau
Plin de ncredere5n !ine1 cu inima gata de 2ar941
Ri5m74r74ta la r467oi" Mocnea el de ;urie5ntr5n!ul
Ca !4 r467une mai re#ede dorul 3i #l'n!ul Elenei"
Locuitorii din Pilo! #recum 3i din dal7a Arena
Ri din Trion de #e l'ng4 Al;eu 3i din E#i5
nt4ritul1 Din Am;igenia 3i din Pteleo!1 din
C2i#ari!ei!1
Din Dorion 3i din Elo!1 #e unde #e Tracul
Tamiri! Mu6ele l5au nt'lnit 3i luatu5i5au darul
c'nt4rii1 C'nd de la craiul Erit din E2alia1 el1
c4l4torul
Se5ncumeta!e la drum !4 ntreac4 n c'ntec #e Mu6e1
Ciicele m#l4to3atului Jeu!" De5aceea 3i5n cale
Ele atunci l5au or7it de neca6 3i luatu5i5au darul
Dumne6eie!c 3i ;4cut5au cu totul !4 uite de lir4 >
D'n3ii cu to9ii erau !u7 #orunca lui Ne!tor 74tr'nul1
Ri aduceau nou46eci de negre ad'ncate cor47ii"
Cei din Arcadia1 locuitori de !u7 #laiul C2ilenei1
De la morm'ntul e#itic1 #e unde5! lu#ta3ii de5a#roa#e1
C
ei
di
n
C
e
n
e
o
!
3i
di
n
O
r2
o
m
e
n
ce
l
cu
m
ul
te
le
tu
r
m
e
Ri
din
Str
ati
a1
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II ++& ++$
din
Ri#
a1
En
i!#
a1
74t
ut4
de
'
ntu
ri1
R
i

d
i
n

T
e
g
e
a

3
i

c
e
i

d
i
n

o
r
a3ul #l4cut1 Mantinea1 Cei din Para!ia 3i din
cetatea Stim;elo!1 cu to9ii
&0&
&)*
&)&
&.*
&.&
-**
-*&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II ++0 ++-
-+*
-+&
-(*
-(&
-%*
-%&
-$*
tn Urc\ \AgKaFoio #[? KreFNn \Aga#EnNr
e@EKonta nenG #ol^e? d\ jn n2 eK[!t,
\ArK[de? Xndre? a7ainon j#i!t[menoi #olemF6ein"
a]ti? g[r !;in dKen Xna@ mndrn \Agam^mnNn
nWa? j4!!^lmou? #er[an j#n ovno#a #pnton
\Atred2?1 j#en o !;i Yal[!!ia arga memElei"
O d\ Xra Aou#r[!ipn te Kan =Hlida d`an anaion
!!on j;\ UrmFn2 Kan Mgr!ino? j!catpN!a
#^tr2 t\ \MlenF2 Kan \AlE!ion jnti? j^rgei1
tn a' t^!!are? mrcon a!an1 d^Ka d\ mndrn eK[!tQ
nWe? #onto YoaF1 #ol^e? d\ am7ainon \E#eioF"
tn mn Xr\ \Am;Fmaco? Kan [l#io? bg2![!Y2n
ue? q mn te[tou1 q d\ Xr\ E]rgtou1 \AKtorF
NneG tn d\ \AmarugKed2? Urce Krateri? Dicr2?G
tn d tet[rtNn Urce Polg@eino? Yeoeidl?
uoi? \Aga!Y^neo? A]g2[dao XnaKto?"
O d\ jK DoulicFoio \Ecin[Nn Y\ oer[Nn
nE!Nn1 a naFou!i #^r2n wli? =Hlido? Xnta1
tn a'Y\ bgempneue M^g2? mt[lanto?
=Ar2 Culed2?1 qn tFKte Di ;Flo? o##pta
Culeg?1
? #ote DoulFcion d\ m#en[!!ato #atrn colNYeF?G
ty d\ ma te!!ar[Konta m^lainai nWe? #onto"
A]tZr \Odu!!ed? Uge e;allWna? megaYgmou?1
o \ \IY[K2n econ Kan NEriton e:no!F;ullon
Kan roKglei\ jn^monto Kan A:gFli#a tr2ce`an1
o te J[KunYon acon 3d\ o S[mon mm;en^monto1
o t\ #eiron acon 3d\ mnti#^rai\ jn^montoG
tn mn \Odu!!ed? Urce Din mWtin mt[lanto?G
ty d\ ma nWe? #onto ducdeKa milto#[r,oi"
A:tNln d\ bge`to pa? \AndraFmono? uop?1
o Pleurn\ jn^monto Kan =Mlenon 3d PulEn2n
CalKFda t\ mgcFalon aludn[ te #etrEe!!anG
o] gZr at\ O:nWo? megalEtoro? uo^e? U!an1
o]d\ Xr\ at\ a]ti? a2n1 Y[ne d @anYi? Mel^agro?G Cur
45n
3ai6
eci
de
cor
47ii
con
du3i
de5
al
lor
crai
Ag
a#e
nor1
Al
lui
An
cai
o!
;eci
or<
3i
mul
9i
!e
!uir
45n
tot
a!
ul1
Oa
me
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II ++0 ++-
nii
arc
adi
eni
de#
rin3
i la
#ur
tatu
l de
ar
me"
C
r
a
i
u
l

A
t
r
i
d

A
g
a
m
e
m
n
o
n

le dete el n!u3i cor47ii Aine #odite !#re5a merge
#e luciul m4rii al7a!tre1 Ne3tiutori ei ;iind de
c4l4toria #e mare"
Cei din Au#ra!iu a#oi 3i to9i cei din !;'nta Elida
C't !e cu#rinde de unde5i ora3ul 2otarnic Mir!ino!
P'nL la Hirmina 3i !t'nca Olenic4 3i la Ale!iu >
Patru mai mari c4#etenii aeau1 ;iecare cu 6ece
Re#e6i cor47ii1 3i5n ele erau cu duiumul E#eii1
Unii din ei !u7 #orunca lui Tal#iu 3i5a lui Am;ima2o!1
Ai lui Erit 3i Cteato! ;eciori 3i ne#o9i de5ai lui Actor<
Al9ii erau !u7 Diore!1 ;eciorul lui Amarinceu!1
Ri !u7 oinicul cu ;a9a de 6eu Poli@eno!1 ;eciorul
Lui Aga!ten1 care aut5a de tat4 #e craiul Augia!"
Cei din Duli2iu 3i cei din E2inele !;inte o!troae1
Care !e a;l4 a3e6ate #e mare n dre#tul Elidei1
Ei c4#etenie aeau #e Mege!1 #otria lui Are!1 O! din
Cileu1 c4l4re9ul iu7it al lui Jeu!" De ciuda Tat4lui1
Mege! de mult !e muta!e5n o!troul Duli2iu" D'n!ul
adu!e la Troia de #atru ori 6ece cor47ii"
Iat4 3i5Uli!e" Su#u3i enir4 !u7t el C2e;alenii
Cei inimo3i din Itaca 3i din #4duro!ul Nerito!1
Din Croc2ilea o #arte 3i al9ii din a!#rul Egili#
Ri din o!troul Jac2int 3i din Samo!1 3i locuitorii
De #e u!cat1 de #e 94rmul de dincolo1 de la o!troae1
Ei a!cultau de Uli!e1 #otria lui Jeu! la minte<
Dou4!#re6ece cor47ii aeau 3i erau rumenite"
Toa! al lui Andremon !u7 m'n45i aea #e Etolii
Cei din Pleron1 din Oleno!1 a#oi din Pilene1 din Halc2i!
Cel de la mare 3i din Calidon de #e !t'ncile5nalte"
Nu mai tr4iau acum ;iii itea6ului mare Oineu!1
Nu mai tr4ia nici Oineu! 3i nici Meleagru 74lanul1
-+*
-+&
-(*
-(&
-%*
-%&
-$*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II ++. ++)
-$&
-&*
-&&
--*
--&
-0*
-0&
ty d\ j#n #[nt\ jt^talto mna!!^men A:tNlo`!iG
ty d\ ma te!!ar[Konta m^lainai nWe? #onto"
r2tn d\ \Idomened? dourn Kluti? bgempneuen1
o nN!pn t\ econ Gprtun[ te teicipe!!an1
LgKton MFl2tpn te Kan mrginpenta LgKa!ton
Cai!tpn te Rgtipn te1 #plei? e' naietoc!a?1
Xlloi Y\ o rEt2n eKatpm#olin mm;en^monto"
tn mn Xr\ \Idomened? dourn Kluti? bgempneue
M2ripn2? t\ mt[lanto? \EnualFQ mndrei;pnt,G
to`!i d\ m\ sgdcKonta m^lainai nWe? #onto"
Tl2#plemo? d\ HraKled2? 3~? te m^ga? te
jK Rpdou jnn^a nWa? Xgen RodFNn mgerccNn1 o
Rpdon mm;en^monto diZ trFca Ko!m2Y^nte?
LFndon \I2lu!pn te Kan mrginpenta [meiron"
tn mn Tl2#plemo? dourn Kluti? bgempneuen1
qn t^Ken \A!tupceia 7F, HraKl2eF,1
tln Xget\ j@ \E;gr2? #otamof X#o SellEento?
#^r!a? X!tea #ollZ diotre;^Nn a:62n"
Tl2#plemo? d\ j#en o'n tr[;\ jnn meg[rQ e]#EKtQ1
a]tFKa #atri? eo`o ;Flon mEtrNa Kat^Kta
d2 g2r[!Konta LiKgmnion r6on =Ar2o?G
a8a d nWa? a#2@e1 #oldn d\ ge lain mgeFra?
7W ;eggNn j#n #pntonG m#eFl2!an g[r oo Xlloi
uo^e? uoNnoF te 7F2? HraKl2eF2?"
a]tZr g\ j? Rpdon @en mlcmeno? Xlgea #[!cNnG
tricYZ d K2Yen Kata;uladpn1 3d ;Fl2Yen
jK Dip?1 ? te Yeo`!i Kan mnYrc#oi!in mn[!!ei1
KaF !;in Ye!#^!ion #lofton Kat^ceue ronFNn"
Nired? a' Sgm2Yen Xge tre`? nWa? j!a?
Nired? \Agla2? uoi? Carp#oip t\ XnaKto?
Nireg?1 q? K[lli!to? mnlr u#i =Ilion UlYe
tn XllNn Danan met\ mmgmona P2leNnaG
mll\ mla#adni? a2n1 #afro? d^ oo e#eto lap?"
O d\ Xra NF!urpn t\ econ r[#aYpn te [!on te
De a!ta Etolii ca Domn l ale!er4 acuma #e Toa!"
El #atru6eci de cor47ii !molite adu!e la Troia"
Idomeneu! e!titul n !uli9i m'na #e Cretanii
Cei din Gortina cea 7ine ncin!4 cu 6iduri1 din Cno!o!
Ri din Mileto!1 din Licto!1 din al7ul Lica!to!1
Din Rition 3i din Ce!to!1 ti2nite 3i largi am'ndou4<
Ri5al9ii din Creta1 din mare o!tro cu ora3e cu o
!ut4" Idomeneu!1 e!tit la r467oi1 li5era c4#itanul
Ri Merione1 leit uciga3ul 74r7a9ilor1 Are!"
Ei au enit aduc'nd o#t6eci de !molite cor47ii"
Iar Tle#olem Heraclidul1 o3teanul #uternic 3i
mare1 Nou4 cor47ii adu!e cu oameni delii din o!troul
Rodo!1 #e unde tr4iau o!e7it locuind n 9inuturi
Trei1 Iali!o! 3i Lindo! 3i al7ul Camiro!" La
d'n3ii Com4nduia Tle#olem1 e!titul n lu#ta cu
!uli9i< Tat4 Heracle i5a ;o!t 3i A!tio2ia mama1 #e
care Tat45!4u o do7'ndi din E;ira1 la r'ul Selei!1
C'nd #u!tiau la cet49i de oameni oinici a#4rate"
Cum a cre!cut Tle#olem la curtea cea 7ine56idit4
Numaidec't a r4#u! #e5al tat4lui unc2i du#4 mam41
Om c4run9it #e atunci1 #e Licimniu1 r4!adul lui Are!"
Iute cor47ii cl4dind 3i5adun'nd 3i mul9ime de oameni1
El lu4 ;uga #e mare1 ;iind n #rime?die acolo<
Rudele5l amenin9au1 Heracli6ii1 ne#o9ii 3i ;iii1
Ri1 r4t4cind1 du#4 multe neca6uri1 a?un!e la Rodo!1
Ri1 cucerindu5l1 l dete la trei !emin9ii o!e7ite
Scum#e lui Jeu!1 al lumii 3i5al 6eilor Domn" Ri de5aceea
Dumne6eie3ti au9ii !5au tot re4r!at #e!te d'n3ii"
Iar de la Sime eni n trei a!e totuna de5nalte
Ciul Aglaii 3i5al lui Haro#o!1 Nireu domnitorul<
Dintre o3tenii Danai eni9i cu Atri6ii la Troia
Cel mai ;rumo! era el du#4 nentrecutul A2ile1
Dar de #utere li#!it 3i urmat de o3tire #u9in4"
Cei din Ni!iro!1 din Ca!o!1 a#oi din Cra#ato!1 din Coo!1
-$&
-&*
-&&
--*
--&
-0*
-0&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +(+ +(*
-)*
-)&
-.*
-.&
0**
0*&
0+*
Kan n E]ru#gloio #plin nE!ou? te algdna?1
tn a' CeFdi##p? te Kan =Anti;o? bg2![!Y2n
e!!alof ue dgN HraKledao XnaKto?G
to`? d triEKonta gla;uran n^e? j!ticpNnto"
Nfn a' tod? !!oi ti Pela!giKin =Argo? anaion1
o t\ =Alon o t\ \Alp#2n o te Tr2c`na n^monto1
o t\ econ CYF2n 3d\ Ell[da KalliggnaiKa1
Murmidpne? d Kalefnto Kan Ell2ne? Kan
\AcaioF1 tn a' #entEKonta nen Un mrci?
\Acilleg?"
mll\ o g\ o] #ol^moio du!2c^o? jmncontoG o]
gZr a2n ? tF? !;in j#n !tFca? bgE!aitoG
Ke`to gZr jn nEe!!i #od[rK2? d`o? \Acilled?
Kogr2? cNpmeno? Ari!2do? 34Kpmoio1
tln jK Lurn2!!of j@eFleto #ollZ mogE!a?
Lurn2!!in dia#orYE!a? Kan teFcea E72?1
KZd d Mgn2t\ a7alen Kan \E#F!tro;on jgce!imcrou?1
uo^a? E]2no`o Sel2#i[dao XnaKto?G
tW? ge Ke`t\ mc^Nn1 t[ca d\ mn!tE!e!Yai amellen"
O d\ econ Cul[K2n Kan Pgra!on mnYempenta
DEm2tro? t^meno?1 =ItNn[ te m2t^ra mElNn1
mgcFalpn t\ \Antrna :d Ptelein lece#oF
2n1 tn a' PrNte!Flao? mrEo? bgempneue
6Ni? jcnG tpte d\ d2 acen K[ta ga`a m^laina"
tof d Kan mm;idru;l? Xloco? Cul[K,
jl^lei#to Kan dpmo? bmitelE?G tin d\ aKtane
D[rdano? mnlr n2i? m#oYr!Konta #old
#rcti!ton \Acain"
o]d mn o]d\ o Xnarcoi a!an1 #pYepn ge mn mrcpnG
mll[ !;ea? Kp!m2!e Pod[rK2? r6o? =Ar2o?
\I;FKlou uoi? #olumElou CulaKFdao
a]toKa!Fgn2to? megaYgmou PrNte!il[ou
#lptero? geneG d\ ma #rptero? Kan mreFNn
xrN? PrNte!Flao? mrEo?G o]d^ ti laon
degonY\ bgempno?1 #pYepn ge mn j!Ylin jpntaG
ty d\ ma te!!ar[Konta m^lainai nWe? #onto"
U
n
d
e

d
o
m
n
e
a

E

r
i
#
i
l
1

d
i
n

o
!
t
r
o
a

e
l
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +(+ +(*
e

6
i
!
e

C
a
l
i
d
n
e

C
u
r
4

!
u
7

d
o
i

c
4
#
i
t
a
n
i1 Cidi# 3i Anti;o!1 ;eciorii Craiului 2eraclean1
!emin9ie !l4it41 Te!alo!<
Ei cu trei6eci de cor47ii enir4 !4 lu#te la Troia"
Locuitorii din Argo!1 9inutul #ela!gic1 o3tenii
Cei din Alo#e1 din Alo! 3i cei din Tra2ina1 din Ctia
Ri din Helada1 din 9ara ;emeilor m'ndre< 74r7a9ii C4ror
A2ei le 6iceau1 Mirmidoni 3i Elini deo#otri4 > Ei n
cinci6eci de cor47ii aeau c4#itan #e A2ile<
Dar 3i uita!er4 acum de 6ing4nul groa6nic de arme
Nemaia'nd #e nici unul n ;runte !45i duc45n 74taie" Tot
la cor47ii mocnind 3edea nc4 iutele A2ile
Plin de m'nie c45i ;u!e r4#it4 Ari!ei!1 ;emeia5i Scum#4
ro7it4 de el du#4 multe trudiri la Lirne!o!1 C'nd cele
dou4 cet49i1 Lirne!o! 3i Te7a1 lua!e
Ri uci!e!e #e Mine! 3i #e E#i!tro;o!1 ;eciorii Me3teri
n !uli9i ai craiului Eeno! Sere#ianul" Jace de ciud41
dar el n cur'nd o !4 ;ie5n #icioare"
Cei din Pira!o!1 cetatea cu #a?i3ti n ;loare1 cu !;'nt4
Pre?muitur5a Demetrei1 3i cei din Cilac2e1 din Iton1 Maic4
de turme1 3i cei din Antron de la marginea m4rii
Ri din Pteleo!1 7ogatu5n #43uni1 a!cultau de ultanul
Prote!ilau1 dar el mort 64cea #e !u7 neagra 94r'n4
Ri cu o7ra?i !;'3ia9i i r4ma!e nea!ta5n Cilac2e1
Ca!a lui nei!#r4it41 c4ci ;u!e uci! de !4geata Unui
Dardan #e c'nd el !4ri din cora7ie5nt'iul Bntre
A2eii !o!i9i #e malul troian" Ri m4car c4
Oa!tea5i aea c4#itan1 ea tot mai t'n?ea du#4 d'n!ul"
Doar o !toli la r467oi r4!adul lui Are! Podarc2e!1
Al lui I;iclo!1 ;ecior din Cilac2e1 7ogatul n turme1
Crate mai t'n4r de ani al lui Prote!ilao! oinicul1
Nu 3i mai 7un ca o3tean< de5aceea 3i oa!tea5i de5a #ururi
Qalnic o;ta du#4 el1 de3i aea cine !5o m'ne"
Ei au enit aduc'nd #atru6eci de !molite cor47ii"
-)*
-)&
-.*
-.&
0**
0*&
0+*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +(% +((
0+&
0(*
0(&
0%*
0%&
0$*
O d CerZ? jn^monto #aran Aoi72da lFmn2n
AoF72n Kan Gla;gra? Kan j4Ktim^n2n \IaNlKpn1
tn Urc\ \AdmEtoio ;Flo? #[? ndeKa n2n
Em2lo?1 tin u#\ \AdmEtQ t^Ke d`a gunaiKn
=AlK2!ti? PelFao Yugatrn edo? mrF!t2"
O d\ Xra M2Ycn2n Kan aumaKF2n jn^monto
Kan MelF7oian acon Kan \Oli6na tr2ce`an1
tn d CiloKtEt2? Urcen tp@Nn jd e:dz?
e#tZ nenG jr^tai d\ jn eK[!t, #entEKonta
jm7^7a!an tp@Nn e' e:dpte? ;i m[ce!Yai"
mll\ q mn jn nE!Q Ke`to Krat^r\ Xlgea #[!cNn
LEmnQ jn 3gaY^,1 Yi min lF#on ue? \Acain
lKe mocYF6onta KaKy slop;rono? tdrouG
anY\ ge Ke`t\ mc^NnG t[ca d mnE!e!Yai amellon
\Arge`oi #arZ n2u!n CiloKtEtao XnaKto?"
o]d mn o]d\ o Xnarcoi a!an1 #pYepn ge mn mrcpnG
mllZ M^dNn Kp!m2!en \OlWo? npYo?
uop?1 tpn \ ateKen REn2 u#\ \OlW
#toli#prYQ"
O d\ econ TrFKK2n Kan \IYcm2n KlNmaKpe!!an1
o t\ acon O:calF2n #plin E]rgtou O:caliWo?1
tn a'Y\ bgeF!Y2n \A!Kl2#iof dgo #a`de
:2tWr\ mgaYz PodaleFrio? 3d Mac[NnG
to`? d triEKonta gla;uran n^e? j!ticpNnto"
O d\ acon \Orm^nion1 o te KrEn2n U#^reian1
o t\ acon \A!t^rion Tit[noip te leuKZ K[r2na1
tn Urc\ E]rg#ulo? E]aFmono? mglai? uop?G
ty d\ ma te!!ar[Konta m^lainai nWe? #onto"
O d\ =Argi!!an acon Kan Gurtcn2n jn^monto1
=OrY2n \Hlcn2n te #plin t\ \Oloo!!pna leuKEn1
tn a'Y\ bgempneue mene#tplemo? Polu#oFt2?
uoi? PeiriYpoio tin mY[nato? t^Keto Jeg?G
tpn \ u#i PeiriYpQ t^Keto Kluti? I##od[meia
mati ty te CWra? jtF!ato lacnEenta?1
tod? d\ jK P2lFou !e Kan A:YFKe!!i
#^la!!enG
L
ocu
itor
ii
din
Cer
a1
de5
a#r
oa#
e de
lacu
l
Aoi
7ei
c1
Cei
din
Gla
;ira1
din
Aoi
7e1
din
dal7
ul
Iolc
o!1
n
un!
#re
5
Jec
e
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +(% +((
cor
47ii
en
ir4
3i5n
;ru
nte5
le
ae
au
#e
Eu
mel
o!
Car
e5
ae
a
tat4
#e5
Ad
met
3i
ma
m4
#e5
Alc
e!ta
!l4
ita
1
Cea
mai
;ru
mo
a!4 din ;etele craiului no7il Pelia!"
Cei din Metona 3i cei din ora3ul ecin Taumac2ia1 Din
Meli7ea 3i din Oli6on de #rin 9ara !t'ncoa!4
Cur4 condu3i de arca3ul di7aci Ciloctet1 care adu!e
Ra#te cor47ii la ;el1 cu cinci6eci de '!la3i ;iecare1 Aine cu
arcul de#rin3i a !e 7ate 'rto!" Dar de #atimi Greu
!u;erind1 Ciloctet r4ma!e n Lemno! o!troul1 Unde5l
l4!ar4 A2eii muncit de5o amarnic4 ran4G
Cu!e doar el mur!icat de un 3ar#e 2ain1 3i de5aceea
Stete #e5acolo gem'nd< dar ;o!t5a menit ca Danaii De la
cor47ii cur'nd !453i aduc4 aminte de d'n!ul" Oa!tea5i
o;ta du#4 el1 de3i aea cine !5o m'ne<
O ntocmi!e Medon1 co#ilul din ;lori al ;emeii
Rena n4!cut cu Oileu! cel #u!tiitor de ora3e"
Locuitorii din Trica 3i cei din Itome !t'ncoa!a
Ri din E2alia cea c'rmuit4 de craiul Erito!1 Cur4
#orni9i la r467oi de me3terii raci ai o3tirii1
Cei din A!cle#iu n4!cu9i am'ndoi1 Podalir 3i Ma2aon"
D'n3ii adu!er45n Troia trei6eci de !co7ite cor47ii"
Cei din Ormeniu a#oi1 din I#eria1 unde5i ;'nt'na1 Cei
din A!teriu 3i cei din Titano! cu cre3tete al7e Domn au
aut #e ;4lo!ul 74r7at Eri#ilo!1 ;eciorul Lui Eemon1
care adu!e cu el #atru6eci de cor47ii"
Cei din Argi!a1 #e urm41 3i cei din ora3ul Girtona1 Cei
din Elona1 din Orta1 din Oloo!ona cea al74
Merg la r467oi !u7 o3teanul lu#taci Poli#ete1 ;eciorul
Lui Piritou!1 al c4rui #4rinte ;u e3nicul Jeu!" Pe
Poli#ete5l n4!cu Hi#odamia m'ndra1 e!tita1 C'nd
Piritou! 74tu #e Centauri1 #4roa!ele ;iare1
Ri5i i6goni de #e muntele lor Pelion !#re 9inutul
0+&
0(*
0(&
0%*
0%&
0$*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +(& +($
0$&
0&*
0&&
0-*
0-&
00*
00&
o]K oo?1 ma ty ge Leonted? r6o? =Ar2o?
uoi? u#erYgmoio orcnou ainedaoG
to`? d\ ma te!!ar[Konta m^lainai nWe? #onto"
Gouned? d\ jK g;ou Uge dgN Kan evKo!i nWa?G
ty d\ \EniWne? #onto mene#tplemoF te Perai7on o
#ern DNdcn2n du!ceFmeron o:KF\ aYento1
o t\ mm;\ omertin Titar2!!in arga n^monto
? \ j? P2neiin #roei KallFrroon tdNr1
o]d\ ge P2neiy !ummF!getai mrgurodFn,1
mll[ t^ min KaYg#erYen j#irr^ei 3~t\ alaionG
rKou gZr deinof Stugi? tdatp? j!tin m#orrc@"
MagnEtNn d\ Urce PrpYoo? TenYr2dpno? uop?1
o #ern P2neiin Kan PElion e:no!F;ullon naF
e!KonG tn mn PrpYoo? Yoi? bgempneue1
ty d\ ma te!!ar[Konta m^lainai nWe? #onto"
Oktoi Xr\ bgempne? Danan Kan KoFranoi U!anG
tF? tZr tn rc\ Xri!to? a2n !g moi anne#e
Mof!a a]tn 3d\ ##Nn1 o m\ \Atred,!in
#onto"
I##oi mn m^g\ Xri!tai a!an C2r2ti[dao1
tZ? Em2lo? alaune #odcKea? rrniYa? ?
rtrica? o:^tea? !ta;gl, j#n nton j!a?G
tZ? jn P2reF, Yr^8\ mrgurpto@o?
\A#pllNn
Xm;N Y2leFa?1 ;p7on =Ar2o? ;oreog!a?"
mndrn a' m^g\ Xri!to? a2n Telamcnio? Ava?
r;r\ \Aciled? mEnienG q gZr #old ;^rtato? Uen1
##oi Y\ o ;or^e!Kon mmgmona P2leNna"
mll\ q mn jn nEe!!i KorNnF!i #onto#proi!i
Ke`t\ m#om2nF!a? \Agam^mnoni #oim^ni lan
\Atred,G laon d #arZ 2gm`ni Yal[!!2? dF
!Koi!in t^r#onto Kan a:gan^,!in o^nte? tp@oi!Fn
Y\G ##oi d #ar\ rma!in o!in Ka!to? lNtin
jre#tpmenoi jlepYre#tpn te !^linon
!ta!anG rmata d\ e' #e#uKa!m^na Ke`to mn[KtNn
jn Kli!F,?G o d\ mrcin mr2;ilon #oY^onte? Eti
cie
nil
or<
nu
era
!in
gur
1 ci
cu5
al
lui
Co
ron
o!
Ciu1
Le
ont
eu
C2
eni
an
ul1
r4!
ad
ul
lui
Ar
e!"
Iar
Pol
i#e
te
ad
u!e
cu
el
#at
ru6
eci
de
cor
47i
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +(& +($
i"
,
a
!
e
5
a

m
'
n
a
t
d
o
u
4
6
e
c
i
3
i
d
o
u
4

d
i
n

C
2
i
;
o
!

G
u
n
e
u
!
Ri l5au urmat Enienii #recum 3i Pere7ii r467oinici
Cei dim#re?urul Dodonei1 din 9ara cu iernile grele
Ri din olatul #e unde e r'ul #l4cut Titare!iu1
Care53i5ndrum45n Peneu! ;rumo! curg4toarele5i
unde1 Nu 3i5le5ame!tec4 n!4 de loc cu5a lui a#4
argintie1 Doar #e dea!u#ra de tot !e !curge !molit
ca uleiul1 Pentru c45i 7ra9ul lui Sti@1 gro6aul 3uoi
al ?ur4rii"
Pe!te Magne9i era Domn Protoo!
Tendredonianul" Ei de la r'ul Peneu! enir4 3i din
#4duro!ul
Plai Pelion< i ducea la 74taie Protoo! cel
iute1 Care adu!e!e cu el #atru6eci de cernite
cor47ii"
Iat4 ce mul9i la cor47ii erau c4#itanii 3i craii"
Mu641 mai !#une5mi tu care din toate 3i to9i ;u mai
rednic
Cie o3tean ori !ire# n ta74ra lui AgamemnonS
Ceretiade! Eumelo! aut5a1 m'nate de d'n!ul1
Cele mai a#rige ie#e1 ca #a!eri de re#e6i la
;ug41 Toate de5o 'r!t41 totuna la #4r 3i totuna
de5nalte1 Doar le #4!cu!e5n Pereia el n!u3i
arca3ul A#olon"
Ie#e au ;o!t ele am'ndou41 dar !#aim4 !t'rneau n
r467oaie" Aia! Telemonianul era mai itea6 dec't al9ii
C't a mocnit de m'nie1 de#arte de ta74r41
A2ile1 Care ;u cel mai itea6 3i aea telegarii
de ;runte" Dar la cor47ii acum !t4tea la o
#arte A2ile
Tare5nciudat #e Atrid Agamemnon1 #4!torul
o3tirii" Cetele lui de oinici #etreceau #e la
marginea m4rii1 Unii cu di!cul 6'rlind 3i al9ii cu
lancea1 cu arcul<
Iar telegarii !t4teau #e la carele lor ;iecare
Ri la tri;oi 2r4#4iau 3i la 9elini cre!cute #rin
!m'rcuri" Carele 7ine5nelite !tau tra!e5n domne3tile
corturi"
Dornici de5al lor c4#itan1 n #og2ea6uri um7lau Mirmidonii
0$&
0&*
0&&
0-*
0-&
00*
00&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +(0 +(-
0)*
0)&
0.*
0.&
)**
)*&
)+*
;oFtNn anYa Kan anYa KatZ !tratin o]d m[conto"
O d\ Xr\ v!an ? ev te #urn cYzn #h!a n^moitoG
ga`a d\ u#e!ten[ci6e Din ? ter#iKeragnQ
cNom^nQ te t\ mm;n Tu;N^ ga`an om[!!,
e:n \ArFmoi?1 Yi ;a!n Tu;N^o? ammenai e]n[?G
? Xra tn u#i #o!!n m^ga !tenacF6eto ga`a
jrcom^nNnG m[la d\ Ka di^#r2!!on #edFoio"
TrN!nn d\ Xggelo? UlYe #odEnemo? K^a LIri?
#Zr Dii? a:gipcoio !dn mggelF, mlegeinG
o d\ mgorZ? mgpreuon j#n Pri[moio Ygr,!i
#[nte? m2ger^e? 3mn n^oi 3d g^ronte?G
mgcof d\ o!tam^n2 #ro!^;2 #pda? K^a LIri?G
ev!ato d ;Yoggln u Pri[moio PolFt,1
q? TrcNn !Ko#i? 6e #odNKeF,!i #e#oiYz?
tgm7Q j#\ mKrot[tQ A:!uEtao g^ronto?1
d^gmeno? ##pte naf;in m;orm2Ye`en \AcaioFG
ty min jei!am^n2 #ro!^;2 #pda? K^a LIri?G
g^ron a:eF toi mfYoi ;Floi XKritoF e:!in1
P? #ot\ j#\ e:rEn2?G #plemo? d\ mlFa!to? rrNren"
d2 mn m[la #ollZ m[ca? e:!EluYon mndrn1
mll\ o #N toipnde to!pnd^ te lain
r#N#aG lF2n gZr ;glloi!in joiKpte? {
8am[Yoi!in arcontai #edFoio mac2!pmenoi
#rotn X!tu"
EKtor !on d m[li!t\ j#it^llomai1 de d ^@aiG
#ollon gZr KatZ X!tu m^ga Pri[mou j#FKouroi1
Xll2 d\ XllNn gl!!a #olu!#er^Nn mnYrc#NnG
to`!in Ka!to? mnlr !2main^tN o!F #er Xrcei1
tn d\ j@2geF!YN Ko!m2![meno? #oliEta?"
}M? a;aY\1 EKtNr d\ o ti Yeh? a#o? 3gnoF2!en1
a8a d\ alu!\ mgorEnG j#n tegcea d\ j!!egontoG
#h!ai d\ gnunto #glai1 jK d\ a!!uto lai?
#e6oF Y\ o##W^? teG #old? d\ srumagdi? srcrei"
=E!ti d^ ti? #ro#[roiYe #plio? a:#e`a Kolcn2
jn #edFQ m#[neuYe #erFdromo? anYa Kan anYa1
Unde 3i unde #rin ta74r41 nelu'nd #arte la lu#t4"
Armia5n urm4 #orni ca #'r?ol ce5ar a#rinde #4m'ntul<
Duduie c'm#ul 3i geme la ;el ca n remea c'nd Jeu!
Culger4torul r467u7uie muntele Arima1 n ?urul
Lui Ti;oeu!1 #e unde !e 6ice c45i ia!ma culcat4<
A!t;el la mer!ul o3tirii gemea !u7 #icioare #4m'ntul
Greu duduind1 a3a iute cu to9ii dau 6or #e c'm#ie"
,inte3a Iri! trimi!45n !olie din #artea lui Jeu!
Iute la Troia eni !4 aduc4 o ?alnic4 e!te"
Tineri Troieni 3i 74tr'ni la #or9ile craiului Priam
Stau aduna9i n !o7or 3i !;aturi 9ineau ntre d'n3ii"
J'na ;ugace1 o#rindu5!e a#roa#e15nce#u a le !#une"
Ea !em4na la or7ire cu ;iul lui Priam1 Polite!1
Care5n iu9eal45ncre6ut1 #'ndea ca o !tra?4 #e culmea
Unei nalte moile1 morm'ntul lui mo3 E!iete1
Gata !4 a;le c'nd da5or A2eii n4al4 !#re d'n3ii"
A!t;el la c2i# #re;4cut41 da e!te lui Priam 6ei9aG
:Taic41 tu !tai la tai;a! 3i n3iri la #oe3ti ca n remea
C'nd era #ace 3i nu 3tii c4 !tra3nic ncin! e r467oiul"
Co!t5am ade!e de ;a94 la lu#te de oameni r467oinici<
Oa!te mai mare1 mai a?nic4 n5am #omenit eu ca a!ta"
Tocmai ca ;run6a de mul9i1 ca ni!i#ul #e marginea m4rii1
Re!ul !tr47at 3i tot in !4 !e 7at4 cu noi !#re cetate"
De5a!ta te !;4tuie!c mai cu !eam4 #e tine1 o Hector1
Ai tu n marea cetate a lui Priam de!tule a?utoare1
Oameni cu grai ;elurit din neamuri 3i 94ri o!e7ite<
Cie3tecare ;runta3 !4 dea !emn la !u#u3i 3i !45i duc4
Dre#t la r467oi1 ntocmindu53i #e oamenii !4i ;iecare"=
Ji!e1 iar Hector ndat45n9ele!e c45i graiul 6ei9ei1
S;atul nc2eie #e loc 3i alearg4 cu to9ii la arme1
Poarta de!c2id #e de5a5ntregul 3i ie! n44lind cu duiumul
,alme3 #ede3tri1 c4l4ri1 3i larma 3i 6ara5i ne!#u!4"
S5a;l45naintea cet49ii un deal1 #e c'm#ie de#arte1
Dre#t5r4!4rit 3i um7lat n tot c2i#ul de5o #arte 3i alta<
0)*
0)&
0.*
0.&
)**
)*&
)+*
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +(. +()
)+&
)(*
)(&
)%*
)%&
)$*
)$&
tln toi Xndre? AatFeian KiKlE!Kou!in1
mY[natoi d^ te !Wma #olu!K[rYmoio MurFn2?G
anYa tpte Tr^? te di^KriYen 3d\ j#FKouroi"
TrN!n mn bgempneue m^ga? KoruYaFolo? EKtNr
PriamFd2?G ma ty ge #old #le`!toi Kan Xri!toi
laon YNrE!!onto memapte? jgceF,!i"
DardanFNn a't\ Urcen jd? #[? \AgcF!ao
A:neFa?1 tin u#\ \AgcF!, t^Ke d`\ \A;rodFt2
=Id2? jn Kn2mo`!i YeZ 7roty e]n2Ye`!a1
o]K oo?1 ma ty ge dgN \AntEnoro? ue
\Arc^locp? t\ \AK[ma? te m[c2? e' e:dpte #[!2?"
O d J^leian anaion u#an #pda neFaton =Id2?
m;neion #Fnonte? tdNr m^lan A:!E#oio Tre?1
tn a't\ Urce LuK[ono? mglai? uoi?
P[ndaro?1 Kan tp@on \A#pllNn a]ti? adNKen"
O d\ \AdrE!tei[n t\ econ Kan dWmon \A#ai!of
Kan Pitgeian acon Kan T2reF2? rro? a:#g1
tn Urc\ =Adr2!tp? te Kan =Am;io? linoYcr2@
ue dgN M^ro#o? PerKN!Fou1 q? #ern #[ntNn
dee manto!gna?1 o]d oV? #a`da? aa!Ke !teF
cein j? #plemon ;Yi!EnoraG tz d^ oo o ti
#eiY^!Y2nG KWre? gZr Xgon m^lano? Yan[toio"
O d\ Xra PerKct2n Kan Pr[Ktion mm;en^monto
Kan S2!tin Kan =A7udon acon Kan d`an \ArF!72n1
tn a'Y\ UrtaKFd2? Urc\ =A!io? rrcamo? mndrn1
=A!io? UrtaKFd2? qn \ArF!72Yen ;^ron ##oi
avYNne? meg[loi #otamof X#o SellEento?"
I##pYoo? d\ Xge ;fla Pela!gn
jgce!imcrNn tn o L[ri!an jri7claKa
naiet[a!KonG
tn Urc\ I##pYop? te Pglaip? t\ r6o? =Ar2o?1
ue dgN LEYoio Pela!gof TeutamFdao"
A]tZr rEKa? Ug\ \AK[ma? Kan PeFroo? xrN?
!!ou? EllE!#onto? mg[rroo? jnti? j^rgei"
E;2mo? d\ mrci? iKpnNn Un a:cm2t[Nn
O
a
m
e
n
i
i
5
l

c
2
e
a
m
4

A
a
t
i
a
1

i
a
r

6
e
i
i

M
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +(. +()
o
r
m
'
n
t
u
l

M
i
r
i
n
e
i
1

S
#
r
i
n
t
e
n
a

;
a
t
4

a
m
a6oan4" Acolo #e5a#roa#e5n 3iraguri Se nglotir4
Troienii 3i armia lor de5a?utoare"
Pe!te Troieni era Domn al lui Priam ;ecior1 ncoi;atul
Hector1 o3teanul m4re9" Su7t el !e o3tir4 74r7a9ii
Cei mai ite?i 3i mai mul9i 3i gata la lu#t4 din !uli9i"
Iar #e Dardani i ducea c4#itanul r467oinic
Enea!1 Al lui An2i!e ;ecior 3i al dal7ei 6ei9e
A;rodita1
J'na unindu5!e5n 4ile Idei cu el1 muritorul"
Nu era !ingur Enea!1 ci cu Ar2elo2 3i
Acama!" Antenori6ii1 oinicii de!toinici n
ori3ice lu#t4"
Cei din Jeleia1 ora3 de la #oalele Ca#ului Idei1
Oameni cu#rin3i care 7eau din a#a cernit4
E!e#o! Cur4 condu3i ca Troieni de Pandaro!1 al
lui Licaon Ciu ar4to!1 d4ruit cu arcul de n!u3i
A#olon"
Cei din ora3ul Adra!tia 3i din A#e!o! #recum
3i
Din Pitiea 3i din r4!4rita Terea1 cu to9ii
Cur4 !u7 c'rma lui Am;io! 3i5a lui Adra!t1 care
aur4 Tat4 #e craiul Mero# din ora3ul Percote1
#rorocul Nentrecut1 care o#rea #e ;eciori de5a #orni
la r467oiul Mi!tuitor de ie9i< dar n5au rut !5aud4
oinicii1 Ademeni9i ei ;iind de 6'nele negre5ale
mor9ii"
Cei din Percote #e urm41 din ?urul lui Practiu1 din
Se!to!
Ri din A7ido!1 #recum 3i din ;alnic5Ari!7a1 !t4tur4
Su7 a!cultarea lui A!io! Hirtacianul1 ale!ul
Ca# de r467oinici #urtat de roi7ii cei mari 3i
!4l7atici< El din ora3ul Ari!7a eni1 de la r'ul
Selei!"
Iar Hi#otoo! ducea la 74taie Pela!gi de tot ;elul1
,rednici n lu#ta cu l4nci1 din 9ara m4noa!5a
Lari!ei"
Ri ca toar43 aea #e ortacul lui Are!1 Pilaio!"
Ei erau ;iii lui Leto!1 ;ecior lui Teutamo! Pela!gul"
Piru! itea6ul a#oi 3i Acama! condu!e #e Tracii1
Numai #e care5i m#re?muie iutele5n al Hele!#ontul<
Pe !uli9a3ii Ciconi !u7 #orunc45i aea Eu;emo!1
)+&
)(*
)(&
)%*
)%&
)$*
)$&
I LI ADOS" A ILIADA" (CN+;* II +%+ +%*
)&*
)&&
)-*
)-&
)0*
)0&
uoi? Troi6Enoio diotre;^o? e[dao"
A]tZr PuraFcm2? Xge PaFona? mgKulotp@ou?
t2lpYen j@ \Amudno? m#\ \A@iof e]rd ^onto?1
\A@iof ok K[lli!ton tdNr j#iKFdnatai aan"
Pa;lagpnNn d\ bge`to Pulaim^neo? l[!ion KWr
j@ \Enetn1 Yen bmipnNn g^no? mgroter[Nn1
o a gtNron acon Kan SE!amon mm;en^monto
mm;F te ParY^nion #otamin KlutZ dcmat\ anaion
rmn[n t\ A:gialpn te Kan u82lod? \EruYFnou?"
A]tZr Ali6cnNn \OdFo? Kan \E#F!tro;o? Urcon
t2lpYen j@ \Alg72?1 Yen mrggrou j!tn gen^Yl2"
Mu!n d Crpmi? Urce Kan =Ennomo? o:Nni!tE?G
mll\ o]K o:Nno`!in jrg!ato KWra m^lainan1
mll\ jd[m2 u#i cer!n #odcKeo? A:aKFdao
jn #otamy1 Yi #er Tra? Ker[6e Kan Xllou?"
CprKu? a' Crgga? Uge Kan \A!K[nio? Yeoeidl?
tWl\ j@ \A!KanF2?G m^ma!an d\ u!m`ni m[ce!Yai"
Mo!in a' M^!Yl2? te Kan =Anti;o? bg2![!Y2n
ue Talaim^neo? tz GugaF2 t^Ke lFmn21
o Kan Mona? Ugon u#i TmclQ gegata?"
N[!t2? a' arn bgE!ato 7ar7aro;cnNn1 o
MFl2ton acon CYirn t\ rro? mKritp;ullon
Mai[ndrou te oZ? MuK[l2? t\ a:#einZ K[r2naG
tn mn Xr\ \Am;Fmaco? Kan N[!t2? bg2![!Y2n1
N[!t2? \Am;Fmacp? te NomFono? mglaZ t^Kna1
q? Kan cru!in acNn #plemon d\ ven 3~te Kogr2
nE#io?1 o]d^ tF oo tp g\ j#ErKe!e lugrin rleYron1
mll\ jd[m2 u#i cer!n #odcKeo? A:aKFdao
jn #otamy1 cru!in d\ \Aciled? jKpmi!!e da;rNn"
Sar#2dzn d\ Urcen LuKFNn Kan GlafKo? mmgmNn
t2lpYen jK LuKF2?1 /[nYou X#o dinEento?"
Al lui Tre6eno! ;ecior1 ne#otul m4ritului C2ea!"
Iar #e arca3ii Peoni i du!e la Troia Pire2me!
Din Amidon de de#arte enind1 de la A@io!1 r'ul
Lat5curg4tor 3i cu a#ele cele mai m'ndre din lume"
Armia de Pa;lagoni o ducea Pilemene! 74r7atul1
Din a Ene9ilor 9ar4 ce cre3te cat'rii !4l7atici<
Locuitori din C2itoro! al4turi cu cei din Se!amo!1
Care #e mal la Parteniu 6idi!er4 ca!e e!tite<
Din Egialo!1 din Cromna 3i din Eritinele5nalte"
Pe Ali6oni i m'nau la r467oi E#i!tro;o! 3i
Odiu<
Ei de de#arte eneau1 din Ali7a1 de unde5i argintul"
Hromi! aea !u7 #orunc4 #e Mi6i1 3i Enom g2icitorul1
Care1 cu toate g2icirile5i1 nu ;u !4 !ca#e de moarte1
L5a toro#it Eacidul A2ile5n Scamandru1 #rin !or7ul
R'ului1 unde itea6ul #e5at'9ia Troieni mai uci!e"
Corc2i! 3i5A!caniu1 un 6eu n ;4#tur41 duceau de de#arte1
C2iar din A!cania1 #e Crigienii cei gata de 2ar94"
Me!tle! era1 3i Anti;o!1 n ca#ul Meonilor1 ;iii
Lui Talemene! oinicul 3i5ai 6'nei din lacul Gigaia<
Ei #orunceau la Meoni1 la cei de !u7 muntele Tmolo!"
Na!te! m'na la ncaier #e Carii de lim74 !tr4in41
Care5n Milet locuiau 3i #e muntele Ctiri #4duro!ul
Ri #e la r'ul Meandru 3i !u! #e5n4l9imi la Micale"
Na!te! #e ei i5aducea la r467oi 3i An;ima2o!1 ;eciorii
Lui Nomion1 o m'ndre9e am'ndoi1 mai ale! Am;ima2o!1
Care cu aur g4tit ca o ;at4 la lu#t4 #urce!e1
Pro!tul< dar nu l5a ;erit au9ia de ?alnic4 moarte"
El a c46ut mai la urm4 !triit de 3oimanul
A2ile1 Care5a #r4dat de #e el 3i toat4 #odoa7a5i
de aur"
Pe Licieni i m'nar4 Sar#edon 3i Glauco! ale!ul1
Din de#4rtare1 din Licia1 unde !e5nol7ur4 /anto!"
)&*
)&&
)-*
)-&
)0*
)0&
ILIADOS G
A]tZr j#en Kp!m2Yen m\ bgempne!!in Ka!toi1
Tre? mn Klagg t\ jno# t\ v!an rrniYe? ?
3~te #er Klaggl ger[nNn #^lei o]ranpYi #rpG
a t\ j#en o'n ceimna ;ggon Kan mY^!;aton rm7ron
& Klagg taF ge #^tontai j#\ Keano`o o[Nn
mndr[!i PugmaFoi!i ;pnon Kan KWra ;^rou!aiG
3^riai d\ Xra taF ge KaKln arida #ro;^rontai"
o d\ Xr\ v!an !ig m^nea #neFonte? \Acaion
jn Yumy memate? mle@^men mllEloi!in"
+* E't\ rreo? Koru;!i Npto? Kat^ceuen smFcl2n
#oim^!in o ti ;Fl2n1 Kl^#t, d^ te nuKti? mmeFnN1
tp!!pn tF? t\ j#ileg!!ei !on t\ j#n lhan 2!inG
? Xra tn u#i #o!!n KonF!alo? rrnut\ melll?
jrcom^nNnG m[la d\ Ka di^#r2!!on #edFoio"
+& O d\ te dl !cedin U!an j#\ mllEloi!in :pnte?1
TrN!nn mn #rom[ci6en \Al^@andro? Yeoeidl?
#ardal^2n moi!in acNn Kan Kam#gla tp@a
Kan @F;o?G a]tZr dofre dgN KeKoruYm^na calKy
#[llNn \ArgeFNn #roKalF6eto #[nta? mrF!tou?
(* mntF7ion mac^!a!Yai jn a:n d2otWti"
Tin d\ ? o'n jnp2!en mr2;ilo? Men^lao?
jrcpmenon #ro#[roiYen mFlou maKrZ 7i7[nta1
P? te l^Nn jc[r2 meg[lQ j#n !cmati Kgr!a?
eurzn { ala;on Kerain { Xgrion aga
(& #ein[NnG m[la g[r te Kate!YFei1 ev #er n a]tin
!egNntai tac^e? te Kgne? YaleroF t\ a:62oFG
? jc[r2 Men^lao? \Al^@andron Yeoeid^a
s;Yalmo`!in :dcnG ;[to gZr tF!e!Yai mleF
t2nG a]tFKa d\ j@ sc^Nn !dn tegce!in Dlto
camh6e"
%* Tin d\ ? o'n jnp2!en \Al^@andro? Yeoeidl?
C'ntul III
Du#4 ce !e5ntocmir4 n cete cu5a lor c4#etenii1
Deter4 c2iot atunci 3i cu larm4 #ornir4 Troienii<
Vi#4 !u7 cerul ntin! tot a!t;el un !tol de cucoare1
Care de iarn4 ;ugind 3i de #loile #utrede toamna1
J7oar4 cu !trig4te #e!te Ocean 3i !e la!4 de#arte1 &
Unde amenin94 #e oameni #itici cu omor 3i #ieire
Ri n4#4dindu5i din 6ori duc a?nic4 2ar94 cu d'n3ii"
Bn!4 Danaii #43eau #e t4cute !u;l'nd a tur7are1
Gata !453i deie a?utor1 !4 !e a#ere unii #e al9ii"
Cum #e la munte1 c'nd Au!tru5ntinde o negur4 tri!t4 +*
Pentru #4!tori1 dar 2o9ilor mai #riitoare ca
noa#tea1 Ae6n45i 3i5at'ta 64re3ti c't 7ate o #iatr4
6'rlit4< Tocmai a3a !e l49i!e 'rte?ul de col7 de #e
urma Celor #orni9i1 c4 ei re#ede naintau #e
c'm#ie"
Cum m#otri4 #43ind !5a#ro#ie o3tile5n ;a941 +&
Iat5ar4to! ca un 6eu la Troieni lu#t4tor nainte1
Pari! cu5o 7lan4 de #ardo! n !#ate1 cu !#ada 3i
arcul Bncooiat 3i5n'rtind dou4 !uli9i cu 7olduri de5
aram41 El #e ;runta3ii A2ei ndeo73te5i #o;tea1 c'te
unul
Singur !4 ie1 cu el !4 !e5m#ie#tuie n 74t4lie" (*
C'nd aminte lu4 Menelau r467oinicul cum naintea
Armiei Pari! enea n!#re el cu #a3i mari de
m'ndrie1 Se 7ucur4 ca un leu care d4 #e!te5o #rad4
mai mare1 C'nd !e 7rode3te !4 ;ie un cer7 ori o ca#r4
de munte
Ri e ;l4m'nd< el o5ng2ior94ie 2ul#a1 m4car c4 #e d'n!ul (&
S#rinteni ogari 3i oinici 'n4tori l alung4< tot a!t;el
S5a 7ucurat 3i Menelau c'nd dete cu oc2ii de Pari!"
Ri5nc2i#uia c4 el #oate #e #rocletul !4 !e
r467une< De5a!ta deodat4 cu arma !4ri
din cotig4 la d'n!ul"
Dar #4una3ul de Pari!1 ndat4 ce5l ede5naintea
%*
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +%& +%$
jn #rom[coi!i ;an^nta1 Kate#lEg2 ;Flon Utor1
8 d\ et[rNn e:? aYno? jc[6eto KWr\ mleeFnNn"
? d\ te tF? te dr[Konta :dzn #alFnor!o? m#^!t2
oreo? jn 7E!!,?1 u#p te trpmo? alla7e gu`a1
%& 8 d\ mneccr2!en1 crp? t^ min ele #arei[?1
? a'ti? KaY\ milon adu TrcNn mgerccNn
deF!a? \Atr^o? uoin \Al^@andro? YeoeidE?"
Tin d\ EKtNr neFKe!!en :dzn a:!cro`? j#^e!!inG
Dg!#ari edo? Xri!te gunaiman? 3#ero#eutZ
$* avY\ r;ele? Xgonp? t\ amenai Xgamp? t\ m#ol^!YaiG
KaF Ke ti 7ouloFm2n1 KaF Ken #old K^rdion Uen
{ ottN lc72n t\ amenai Kan u#p8ion XllNn" U
#ou KagcalpN!i K[r2 KompNnte? \Acaion
;[nte? mri!tWa #rpmon ammenai1 otneKa Kalin
$& edo? a#\1 mll\ o]K a!ti 7F2 ;re!nn o]d^ ti? mlKE"
U toip!de jzn jn #onto#proi!i n^e!!i
#pnton j#i#lc!a?1 et[rou? jrF2ra? mgeFra?1
micYen? mlloda#o`!i guna`K\ e]eid^\ mnWge?
j@ m#F2? gaF2? nuin mndrn a:cm2t[Nn
&* #atrF te !y m^ga #Wma #pl2 te #antF te dEmQ1
du!men^!in mn c[rma1 Kat2;eF2n d !on a]ty<
o]K n dl meFneia? mr2;ilon Men^laon<
gnoF2? c\ oou ;Nti? acei? Yalerln #ar[KoitinG
o]K Xn toi craF!m, KFYari? t[ te dr\ \A;rodFt2?
&& x te Kpm2 tp te edo? t\ jn KonF,!i migeF2?"
mllZ m[la Tre? deidEmone?G U t^ Ken d2
l[non !!o citna KaKn nec\ !!a aorga?"
Tin d\ a'te #ro!^ei#en \Al^@andro? YeoeidE?G
EKtor j#eF me Kat\ a!an jneFKe!a? o]d\ u#r a!anG
-* a:eF toi KradF2 #^leKu? P? j!tin mteirl?
? t\ e!in diZ douri? u#\ mn^ro? ? [ te t^cn,
nEon jKt[mn,!in1 s;^llei d\ mndri? jrNEnG
? !on jnn !tEYe!!in mt[r72to? npo? j!tFG
mE moi dr\ jratZ #rp;ere cru!^2? \A;rodFt2?G
Oa!tei n ;runte iit1 de !#aim4 cu#rin! ;4r4 oie1
Re#ede1 numai !4 !ca#e de el1 n mul9ime5a do!it5o"
Cum #e #onoare la mun9i1 dac45nt'm#ini un 3ar#e 7alaur1
Pa!ul n l4turi i67e3ti1 c4 o groa64 te5a#uc4 64rindu5l
Ri te ntorci na#oi cu o7ra6ul #4lit de cutremur1 %&
Tocmai a3a !e d45n l4turi n gloata Troienilor
Pari!1 Cel ca un 6eu de c2i#o!1 !#eriindu5!e de
Menelao!" Hector l ede 3i ta74r45a!u#ra5i cu
grele cuinteG
:Camene tu1 numai c2i# de itea61 al muierilor lotru
Ri5am4gitor1 mai 7ine #iereai ;4r4 nunt41 mai 7ine $*
Nu te n43teai| A3 ;i rut5o 3i mult ar ;i ;o!t mai cu cale
A!ta dec't de ocar4 !4 ;ii 3i 7at?ocura lumii"
Cum or mai r'de n 2o2ot du3manii de noi 3i de tine|
Ei 3i5or ;i 6i! du#4 ;a94 c4 e3ti lu#t4tor mai de ;runte1
Tu care n5ai nici un #ic de 'rtute 3i inim45n tine" $&
Totu3i1 molatic cum e3ti1 cu oameni ale3i ca
toar43i1 Cale #e a#e ai 74tut n cor47ii drume9e #e
mare
Ri1 #ri#43it la !tr4ini1 r4#it5ai din 94ri de#4rtate
M'ndra ;emeie5nrudit4 de5a#roa#e cu oameni r467oinici1
Greu o!'ndindu59i #4rin9ii1 norodul ntreg 3i cetatea &*
Ca !4 m7ucuri du3manii1 iar tu !4 a?ungi de ru3ine"
N5ai rea cuma !4 te #ui cu MenelauS Po;te3te1 c45ndat4
Rti5ei atunci de la cine ;urat5ai nea!ta n ;loare"
N5ar ;i #utut !459i a?ute nici c'ntecul t4u de g2itar41
Nici d4ruin95A;roditei1 #odoa7a de c2i# 3i de #lete &&
De ai ;i 64cut tu #rin col7" Crico3i mai !unt1 Doamne1
Troienii1 Alt;el mi te m7r4cau n 2ain4 de #iatr4 #l4tindu59i
Paco!tea ce le5ai adu!"= Dar Pari! lui Hector r4!#un!eG
:Hector1 ai toat4 dre#tatea1 mu!trarea 9i5e ntemeiat41
Dar e3ti la ;ire de5a #ururea crud ca t4i3ul !ecurii -*
Care r467ate5n co#ac ;4r4 mil41 c'nd me3terul 2arnic
Taie 7u3teni 3i !5a?ut45n !ilin94 !453i ;ac4 cor47ii<
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +%& +%$
Tocmai a3a 9i5i 3i !u;letul nem7l'n6it" Dar
a!cult41
Nu mai da in4 r'nitelor daruri ce5mi dete5A;rodita1
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +%0 +%-
-& o toi m#p7l2t\ j!tn Yen jriKud^a dra
!![ Ken a]ton d!in1 eKzn d\ o]K Xn ti? loitoG
nfn a't\ ev m\ jY^lei? #olemF6ein 3d m[ce!Yai1
Xllou? mn K[Yi!on Tra? Kan #[nta? \Acaiog?1
a]tZr am\ jn m^!!Q Kan mr2;ilon Men^laon
0* !um7[let\ mm;\ El^n, Kan KtEma!i #h!i m[ce!YaiG
##ptero? d^ Ke niKE!, KreF!!Nn te g^n2tai1
KtEmaY\ elzn e' #[nta guna`K[ te ovKad\ mg^!YNG o
d\ Xlloi ;ilpt2ta Kan rKia #i!tZ tampnte? naF
oite TroF2n jri7claKa1 ton d ne^!YNn
0& =Argo? j? o##p7oton Kan \Acaida KalliggnaiKa"
}M? a;aY\1 EKtNr d\ a't\ jc[r2 m^ga mfYon mKog!a?1
KaF \ j? m^!!on :zn TrcNn mn^erge ;[lagga?
m^!!ou douri? elcnG ton d\ odrgnY2!an #ante?"
ty d\ j#eto@[6onto K[r2 KompNnte? \Acaion
)* :o`!Fn te titu!Kpmenoi l[e!!F t\ a7allonG
a]tZr q maKrin X4!en Xna@ mndrn \Agam^mnNnG
v!ce!Y\ \Arge`oi1 ml 7[llete Kofroi \AcainG
!teftai g[r ti a#o? jr^ein KoruYaFolo? EKtNr"
}M? a;aY\1 o d\ a!conto m[c2? Xne t\ jg^nonto
)& j!!um^nN?G EKtNr d met\ mm;ot^roi!in aei#eG
K^Klut^ meu Tre? Kan j4KnEmide? \Acaion
mfYon \Ale@[ndroio1 tof eneKa ne`Ko? rrNren"
Xllou? mn K^letai Tra? Kan #[nta?
\Acaiod? tegcea K[l\ m#oY^!Yai j#n cYonn
#oulu7oteFr,1
.* a]tin d\ jn m^!!Q Kan mr2;ilon Men^laon ovou?
mm;\ El^n, Kan KtEma!i #h!i m[ce!Yai"
##ptero? d^ Ke niKE!, KreF!!Nn te g^n2tai
KtEmaY\ elzn e' #[nta guna`K[ te ovKad\ mg^!YNG
o d\ Xlloi ;ilpt2ta Kan rKia #i!tZ t[mNmen"
.& }M? a;aY\1 o d\ Xra #[nte? mKln jg^nonto !iN#G
to`!i d Kan met^ei#e 7oln mgaYi? Men^lao?G
K^Klute nfn Kan jme`oG m[li!ta gZr Xlgo? oK[nei
Yumin jmpn1 ;ron^N d diaKrinYEmenai d2
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +%0 +%-
J'na de aur1 c4 nu5! de5aruncat a!te daruri de cin!te
-&
Date de 6ei 3i de nimenea olnic a3a
do7'ndite" Dac4 tu rei c2iar acuma ca eu !4
m4 #un la 74taie1 C4 #e Troienii ceilal9i 3i #e
A2ei la o #arte !4 !teie Iar ntre armii la mi?loc
a#oi !4 m4 #une9i #e mine
Pentru Elena 3i5autu5i ntreg !4 m4 7at cu Menelau"
0*
Cine o !4 7iruie atunci 3i mai tare a ;i1 #e ;emeie
Ri au9ia5i lu'nd !4 le duc4 la d'n!ul
aca!4" ,oi1 nc2eind leg4tur4 3i
#rietenie1 r4m'ne9i
Unii n rodnica Troia1 ceilal9i !4 !e5ntoarne n Argo!1
Unde #a!c roi7i1 3i5n A2aia1 #4m'ntul ;emeilor m'ndre"=
0&
A!t;el i 6i!e1 iar Hector !e 7ucur4 ;oarte au6indu5l
Ri1 ntre armii #43ind1 cu !uli9a #rin!4 la
mi?loc Cetele o#re3te din mer!" Ai lui
contenir4 cu to9ii1 Numai A2eii a!u#ra5i dau
tot mai de#arte cu arcul
Ri c4utau !45l do7oare1 a9intind cu !4ge9i 3i cu #ietre"
)*
Dar cu un !trig4t #relung a3a mi?loci AgamemnonG
:Sta9i1 oi Argiilor| Nu 4 mai 7ate9i1 ;eciori din
A2aia| Hector d4 !emne din crea!t41 c45i gata cea
!4 ne !#uie"=
Ji!e1 3i5A2eii !t4tur4 din lu#t4 3i #arc5amu9ir4
Numaidec't1 iar4 Hector a3a nr4?7itelor ta7eri
)&
Le cu'ntaG :,oi A2ei 3i Troieni1 au6i9i de la
mine ,or7a lui Pari! acel care5adu!e5ntre noi
nr4?7ire" Roag45!e el ca Troienii ceilal9i 3i
A2eii cu to9ii Armele lucii #e mult roditorul
#4m'nt !4 a3e6e<
El ntre armii a#oi cu Menelau cel 7un de r467oaie
.*
Pentru Elena 3i5autu5i ntreg !453i ncerce
t4ria" Care din doi o !4 7iruie atunci 3i5o !4 ;ie mai
tare1 El #e ;emeie !4 ia cu aerea5i aca!4 la
d'n!ul1
Iar ceilal9i !45nc2eiem leg4tur4 de #rietenie"=
Hector a3a le or7i1 ei molcom t4cur4 cu to9ii" .&
Dar du#4 d'n3ii atunci lu4 3i Menelau cu'ntulG
:Da9i5mi 3i mie5a!cultare1 c4ci nimenea altul ca mine
Nu5i nec4?it" Mi !e #are c5a#roa#e5i de5acum de!#4r9irea1
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +%. +%)
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
\ArgeFou? Kan Tra?1 j#en KaKZ #ollZ #^#a!Ye
eneK\ jmW? arido? Kan \Ale@[ndrou neK\ mrcW?G
bm^Nn d\ ##ot^rQ Y[nato? Kan mo`ra t^tuKtai
teYnaF2G Xlloi d diaKrinYe`te t[ci!ta"
ov!ete Xrn\1 teron leuKpn1 et^r2n d m^lainan1
G te Kan \HelFQG Din d\ bme`? ov!omen XllonG
X@ete d Pri[moio 7F2n1 r;r\ rKia t[mn,
a]tp?1 j#eF oo #a`de? u#er;Faloi Kan X#i!toi1
mE ti? u#er7a!F, Dii? rKia d2lE!2tai"
a:en d\ #lot^rNn mndrn ;r^ne? 3er^YontaiG
o? d\ g^rNn met^,!in ma #rp!!N Kan s#F!!N
leg!!ei1 #N? rc\ Xri!ta met\ mm;ot^roi!i g^n2tai"
}M? a;aY\1 o d\ jc[r2!an \AcaioF te Tr^? te
jl#pmenoi #ag!a!Yai s6urof #ol^moio"
KaF \ ##ou? mn aru@an j#n !tFca?1 jK d\ a7an a]toF1
tegce[ t\ j@edgontoG tZ mn Kat^Yent\ j#n gaF,
#l2!Fon mllElNn1 slFg2 d\ Un mm;n? XrouraG
EKtNr d #rotn X!tu dgN KEruKa? a#em#e
Kar#alFmN? Xrn[? te ;^rein PrFampn te Kal^!!aiG
a]tZr q TalYg7ion #roei KreFNn \Agam^mnNn
nWa? a#i gla;urZ? :^nai1 3d\ Xrn\ jK^leuen
o:!^menaiG q d\ Xr\ o]K m#FY2!\ \Agam^mnoni dFQ"
LIri? d\ a'Y\ El^n, leuKNl^nQ Xggelo? UlYen
e:dom^n2 galpQ \Ant2norFdao d[marti1
tln \Ant2norFd2? ece KreFNn EliK[Nn
LaodFK2n Pri[moio Yugatrn edo? mrF!t2n" tln d\
ekr\ jn meg[rQG _ d m^gan o!tin t;aine dF#laKa
#or;ur^2n1 #ol^a? d\ jn^#a!!en m^Ylou? TrcNn
Y\ o##od[mNn Kan \Acain calKocitcnNn1 ot? eYen
eneK\ a#a!con u#\ =Ar2o? #alam[NnG
mgcof d\ o!tam^n2 #ro!^;2 #pda? K^a LIri?G
defr\ vYi ngm;a ;Fl21 na Y^!Kela arga vd2ai
TrcNn Y\ o##od[mNn Kan \Acain calKocitcnNn1
o #rnn j#\ mllEloi!i ;^ron #olgdaKrun =Ar2a
Dintre A2ei 3i Troieni du#5at'tea neoi 3i neca6uri Ce5
a9i #4timit de la mine din !;ada5nce#ut4 de Pari!" Piar4
dar unul din noi1 du#4 cum rea ur!ita 3i moartea1 Iar
ca #rieteni ceilal9i mai re#ede !4 !e de!#art4"
Hai dar aduce9i ncoa un miel al7 3i o neagr4 mioar41
V4rnei 3i Soarelui ?ert;41 noi altul aducem lui Jeu!"
,ie 3i Priam cu ?ert;e !45nc2eie5ntre noi leg4m'ntul<
El1 c4ci o7ra6nici 3i ;4r4 credin945i !unt ;iii 3i #oate
,rLunul !4 calce cuma leg4tura ?urat4 lui Jeu!"
Nu #un temei #e cei tineri1 c4 mintea le ;lutur45ntr5una1
Dar mi?locind un 74tr'n1 care ede5na#oi 3i5nainte1
Lucrul1 de5o #arte 3i alta1 !e #une mai 7ine la cale"=
A!ta le 6i!e< 3i !e noir4 Troienii 3i5A2eii
To9i !ocotind c4 !e curm4 r467oiul cu ?alea5i
cum#lit4" Caii 3i5o#rir4 la r'nd 3i din care !4rir4
o3tenii1
Armele !coa!er4 a#oi 3i5acolo #e ?o! le5a3e6ar4
L'ng4 olalt4< #u9in era c'm#ul r4ma! ntre ta7eri"
Hector ndat4 trimi!e doi crainici la Troia5n cetate1
Gra7nic !5aduc4 doi miei 3i ndat4 #e Priam !4
c2eme" Dar 3i5Agamemnon Atrid #e crainicul !4u1 #e
Talti7iu1 Iute5l #orni la cor47ii1 un miel #oruncindu5i !5
aduc4"
El !e !u#u!e oio! la #orunca ce5i dete5m#4ratul"
Iri! eni ntr5aceea ca !ol la Elena
7ra9al7a< J'na leit4 era Laodice1 cumnata
Elenei1
Cea mai ;rumoa!4 din ;etele craiului Priam1 !o9ia
Unui ;runta3 domnitor Helicaon Antenorianul"
Ea n c4mar4 g4!i #e Elena 9e!'nd la o #'n64
Mare1 e3m'nt #or;iriu ndoit1 unde ea5m7re7ena!e
Ale!4turi ce5ar4tau o gr4mad4 din lu#tele date
Bntre A2ei 3i Troieni 3i5ndurate de ei #entru d'n!a"
Iri! cea iute la mer! !5a#ro#ie5ndat4 3i5i 6iceG
:
,
i
n
o
1

!
u
r
a
t
o
1

!
4

e
6
i

c
e

m
i
n
u
n
e

;
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +%. +%)
4
c
u
r
4

T
r
o
i
e
n
i
i

A
u
n
i

l
a

!
t
r
u
n
i
t
u
l

d
e
cai 3i A2eii5narma9i n aram4" Ei care5nt'i #e c'm#ie
duceau ntre d'n3ii r467oiul
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +$+ +$*
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
jn #edFQ sloo`o lilaipmenoi #ol^moioG
o dl nfn atai !ig1 #plemo? d #^#autai1
m!#F!i KeKlim^noi1 #arZ d\ agcea maKrZ #^#2gen"
a]tZr \Al^@andro? Kan mr2;ilo? Men^lao?
maKr? jgceF,!i macE!ontai #ern !e`oG
ty d^ Ke niKE!anti ;Fl2 KeKlE!, XKoiti?"
}M? e:#of!a YeZ gluKdn meron am7ale Yumy
mndrp? te #rot^rou Kan X!teo? 3d toKENnG
a]tFKa d\ mrgenn!i Kalu8am^n2 sYpn,!in
rmht\ jK Yal[moio t^ren KatZ d[Kru
c^ou!a o]K ov21 ma t ge Kan mm;F#oloi dg\
#onto1 AvYr2 PitYWo? Yug[t2r1 lum^n2 te
7o#i?G a8a d\ a#eiY\ Kanon Yi SKaian
#glai U!an"
O d\ mm;n PrFamon Kan P[nYoon 3d umoFt2n
L[m#pn te lutFon Y\ IKet[on[ t\ r6on =Ar2o?
O]Kal^gNn te Kan \AntEnNr #e#num^nN Xm;N
xato d2mog^ronte? j#n SKai!i #gl,!i1
gEra dl #ol^moio #e#aum^noi1 mll\ mgor2tan
j!YloF1 tettFge!!in joiKpte? o te KaY\ tl2n
dendr^Q j;e6pmenoi r#a leiripe!!an oe`!iG
to`oi Xra TrcNn bgEtore? nt\ j#n #grgQ"
o d\ ? o'n evdonY\ El^n2n j#n #grgon :of!an1
UKa #ri? mllElou? a#ea #terpent\ mgpreuonG
o] n^me!i? Tra? Kan j4KnEmida? \Acaiod?
toid\ mm;n gunaiKn #oldn crpnon Xlgea #[!ceinG
a:n? mYan[t,!i Ye? e:? #a aoiKenG
mllZ Kan ? toF2 #er jof!\ jn n2u!n
ne^!YN1 m2d\ bm`n teK^e!!F t\ s#F!!N #Wma
lF#oito"
}M? Xr\ a;an1 PrFamo? d\ El^n2n jKal^!!ato ;NnG
defro #[roiY\ jlYof!a ;Flon t^Ko? 6eu jme`o1
r;ra vd, #rpterpn te #p!in #2og? te ;Flou? teG
o tF moi a:tF2 j!!F1 YeoF ng moi avtioF e:!in
o moi j;crm2!an #plemon #olgdaKrun \AcainG
P? moi Kan tpnd\ Xndra #elcrion j@onomEn,?
C
e
l

l
4
c
r
i
m
o
!

3
i

d
o
r
e
a
u

n
u
m
a
i

a
r
m
e
1
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +$+ +$*

#
o
t
o
#

3
i

#
i
e
i
r
e

>

S
t
a
u

#
o
t
o
l
i
9
i

r
4
6im'ndu5!e acuma de !cuturi 3i5al4turi L4ncile 3i le5au
n;i#t1 c4ci gata5i de5acum 74t4lia" Numai doi !inguri1
Menelau 3i Pari! al t4u m#reun4
Stau !4 !e5ncle3te din !uli9i1 de dragul t4u numai1 3i cine
Are !45ning4 c2ema5te5a !ingur #e tine !o9ie"= Ji!e1
3i or7ele ei ca un ;armec n #ie#t i tre6ir4
Dorul !453i ad4 nt'iul 74r7at 3i #4rin9ii 3i 9ara"
Re#ede5n 4l argintiu nelindu5!e1 ea din odaie Cuga
ie3i1 iar din oc2i i !e !cur!er4 ;ragede lacrimi"
Singur4 nu era d'n!a #e drum1 ci urmat4 de dou4
Rer7e1 oc2ioa!a Climena 3i Etr5a lui Pite! co#il4"
Ele !o!ir4 degra74 la 6id1 #e la Poarta Sc2eian4"
Stau m#re?urul lui Priam acolo Timoite! 3i Pantu!1
Clitiu 3i Lam#o!1 a#oi al lui Are! r4!ad Hic2etaon
Ri5Ucalegon 3i Antenor1 cei doi n9ele#9i deo#otri41
S;etnicii lui aduna9i #e un turn de la Por9ile Sc2ee
Oameni 74tr'ni 3i de arme !cuti9i1 dar n ro!tul or7irii
Me3teri ca roiul de greieri ce !t'nd #e co#ac n #4dure
Gl4!uie 7l'nd 3i de!;at4 cu larma lor dulce #4durea<
A!t;el acolo5m#reun4 3edeau 3i A4tr'nii din Troia"
Cum #e Elena 46ur4 !#re turn c4 enea din cetate1
Ji!er5a3a ntre d'n3ii domol n cuinte ce 67oar4G
:Nu e #4cat c4 de mult dou4 neamuri1 Troienii 3i5A2eii
Pentru5o ;emeie ca a!ta !e lu#t4 3i #atimi ndur41
Tare 3i5aduce la c2i# cu o 6ei94" Dar c't de ;rumoa!45i1
Duc45!e5n 9ar4 la ea n cor47ii1 ca nu cuma d'n!a
Paco!te a#oi !4 ne ;ie 3i nou4 3i ;iilor no3tri"=
A!ta gr4ir41 iar Priam cu gla! a c2emat #e ElenaG
:,ino1 co#ila mea5ncoace1 3i5n ;a945mi a3a645te a#roa#e1
,e6i59i 74r7atul dint'i1 #rietenii1 rudele tale"
Nu5mi e3ti tu doar inoat41 ci !inguri de in4 !unt 6eii1
Care5mi adu!er4 amarnic r467oi cu A2eii" Dar !#une5mi1
,e6i tu #rin oa!te #e unul ce5acolo r4!are ca 7radulS
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +$% +$(
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
? ti? d\ j!tnn \Acaii? mnlr 3~? te m^ga? te"
toi mn Ke;al Kan meF6one? Xlloi aa!i1
Kalin d\ ottN jgzn o #N vdon s;Yalmo`!in1
o]d\ ottN gerarpnG 7a!ilW gZr mndrn aoiKe"
Tin d\ El^n2 mgYoi!in mmeF7eto d`a gunaiKnG
a:do`p? t^ moF j!!i ;Fle eKur deinp? teG
? r;elen Y[natp? moi wde`n KaKi? ##pte defro
uo^ !y e#pm2n Y[lamon gnNtog? te li#of!a
#a`d[ te t2lug^t2n Kan m2liKF2n jrateinEn"
mllZ t[ g\ o]K jg^nontoG ti Kan KlaFou!a t^t2Ka"
tofto d^ toi jr^N m\ mneFreai 3d metall?G
oktp? g\ \Atred2? e]rd KreFNn \Agam^mnNn1
mm;pteron 7a!ileg? t\ mgaYi? Kraterp? t\
a:cm2tE?G
dalr a't\ jmi? a!Ke Kunc#ido?1 ev #ot\ a2n ge"
}M? ;[to1 tin d\ g^rNn 3g[!!ato ;cn2!^n teG
m[Kar \Atred2 moir2gen? sl7ipdaimon1
U [ ng toi #ollon dedmEato Kofroi \Acain"
d2 Kan CrugF2n e:!EluYon mm#elpe!!an1
anYa vdon #leF!tou? Crgga? mn^ra? a:olo#clou?
laod? \OtrWo? Kan Mugdpno? mntiY^oio1
o a tpt\ j!tratpNnto #ar\ rcYa? SaggarFoioG
Kan gZr jgzn j#FKouro? jzn metZ to`!in jl^cY2n
mati ty te t\ UlYon \Ama6pne? mnti[neiraiG
mll\ o]d\ o tp!oi U!an !oi elFKN#e? \AcaioF"
Degteron a't\ \Odu!Wa :dzn jr^ein\ geraip?G
ev#\ Xge moi Kan tpnde ;Flon t^Ko? ? ti? d\
j!tFG meFNn mn Ke;al \Agam^mnono? \Atredao1
e]rgtero? d\ moi!in :d !t^rnoi!in :d^!Yai"
tegcea m^n oo Ke`tai j#n cYonn #oulu7oteFr,1
a]ti? d KtFlo? ? j#i#Nle`tai !tFca? mndrnG
mrneiy min agNge j!KN #2ge!im[llQ1
? t\ o:n m^ga #4 di^rcetai mrgenn[Nn"
Tin d\ 3meF7et\ a#eiY\ El^n2 Dii? jKgegau`aG
okto? d\ a' Laerti[d2? #olgm2ti? \Odu!!eg?1
Cine5o ;i oare5ntre A2ei un 74r7at a3a ;alnic 3i mareS
Al9ii1 7ag !eama1 !unt mai r4!4ri9i dec't el1 dar eu
unul N5am #omenit n ia94 74r7at a3a rednic de
cin!te
Ri edero!< m4re9ia arat4 c45i Domn n #utere"=
Ji!e lui Priam atunci Elena1 !l4ita ;emeieG
:Dragul meu !ocru1 ru3ine 3i team4 mi5e ;a94 de tine"
Doamne1 mai 7ine muream de moarte n4#ra!nic45n 6iua
C'nd m5am luat du#4 ;iu59i1 l4!'ndu5mi 3i ca!a 3i neamul
Ri #e co#ila mea dulce 3i !oa9ele mele iu7ite"
N5a ;o!t acea!ta !4 ;ie 3i5n #l'n! m4 tot mi!tui de ?ale"
Dar oi r4!#unde la tot ce m45ntre7i 3i rei !5a;li" Ace!ta
E5al lui Atreu! ;ecior1 e marele Domn Agamemnon1
Tot a3a 7un la domnie1 #e c't e de rednic n arme1
Mie nemernicei ;o!tul cumnat1 dac4 ;o!t5a reodat4"=
A!ta gr4i1 iar 74tr'nul a3a minun'ndu5!e 6iceG
:O1 ;ericite Agamemnon1 tu #lin de noroc 3i de daruri1
C't e de mult4 o3timea !u#u!4 #oruncilor tale|
Co!t5am #e remuri n Crigia1 9ara m4noa!45n
#odgorii1 Nenum4ra9i ;rigieni am 46ut #e acolo1 3i caii
S#rinteni ai lorG era oa!tea m'nat4 de5Otreu 3i de Migdon
Cel ca un 6eu1 care ta74r5aeau la Sangariu #e maluri<
Doar4 3i eu ntre d'n3ii eram !ocotit ca toar43
C'nd n44li!er4 acolo 2ordii de 74r7ate Ama6oane"
Nu erau nici Crigienii at'ta de mul9i ca A2eii"=
Cum a 46ut #e Uli!e1 din nou a5ntre7at5o 74tr'nulG
:Cine5i 3i5acela #rin gloateS Mai !#une5mi1 tu ;ata mea drag4"
Nu e mai mare la !tat ca n!u3i Atrid Agamemnon<
Oc2ilor totu3i !e5arat4 mai lat 3i la #ie#t 3i la
!#ate" Armele lui #e m4no!ul #4m'nt #4r4!it5a
itea6ul1
Ri narmatele 3iruri cutreier4 ca un 7er7eceG
Eu du#4 mer! l a!am4n #e el cu l'no!ul
arete1
Ca
r
e

t
o
t

u
m
7
l
4

#
r
i
n

t
u
r
m
a

c
e
a

m
a
r
e
5
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +$% +$(
n
t
r
e

o
i
l
e

a
l
7
e
"
=

C
i
i
c
a

l
u
i

J
e
u
!
1

E
l
ena1 din nou i r4!#un!e lui PriamG
:El e!te Laertianul1 e mult i!cu!itul Uli!e1
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +$& +$$
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
q? tr[;2 jn dEmQ \IY[K2? KranaW? #er jog!2?
e:dz? #antoFou? te dplou? Kan mEdea #uKn["
Tln d\ a't\ \AntEnNr #e#num^no? mntFon 2daG
ggnai U m[la tofto a#o? n2mert? aei#e?G
d2 gZr Kan defrp #ot\ luYe d`o? \Odu!!ed?
!ef neK\ mggelF2? !dn mr2;FlQ Menel[QG
tod? d\ jgz j@eFni!!a Kan jn meg[roi!i ;Fl2!a1
mm;ot^rNn d ;uln jd[2n Kan mEdea #uKn["
mll\ te dl Trce!!in jn mgrom^noi!in amicYen
!t[ntNn mn Men^lao? u#eFrecen e]r^a? mou?1
Xm;N d\ e6om^nN gerarctero? Uen \Odu!!eg?G
mll\ te dl mgYou? Kan mEdea #h!in t;ainon
toi mn Men^lao? j#itroc[d2n mgpreue1
#afra mn mllZ m[la lig^N?1 j#en o] #olgmuYo?
o]d\ m;amartoe#E?G U Kan g^nei t!tero? Uen"
mll\ te dl #olgm2ti? mna@eien \Odu!!ed?
!t[!Ken1 u#an d vde!Ke KatZ cYoni? rmmata #E@a?1
!KW#tron d\ ot\ s#F!N ote #ro#r2n? jncma1
mll\ m!tem;? ace!Ken mdre ;Ntn joiKc?G
;aF2? Ke 6[Kotpn t^ tin\ ammenai X;ron[ t\ atN?"
mll\ te dl r#a te meg[l2n jK !tEYeo? e2
Kan a#ea ni;[de!!in joiKpta ceimerF,!in1
o]K n a#eit\ \Odu!W g\ jrF!!eie 7roti? Xllo?G
o] tpte g\ d\ \Odu!Wo? mga!![meY\ edo? :dpnte?"
Ti trFton a't\ Avanta :dzn jr^ein\ q geraip?G
tF? tZr d\ Xllo? \Acaii? mnlr 3~? te m^ga? te
a@oco? \ArgeFNn Ke;alEn te Kan e]r^a? mou?<
Tin d\ El^n2 tang#e#lo? mmeF7eto d`a gunaiKnG
okto? d\ Ava? j!tn #elcrio? rKo? \AcainG
\Idomened? d\ et^rNYen jnn rEte!!i Yei? ?
!t2K\1 mm;n d^ min r2tn mgon 3ger^Yontai"
#oll[Ki min @eFni!!en mr2;ilo? Men^lao?
ovKQ jn bmet^rQ #pte rEt2Yen Koito"
nfn d\ Xllou? mn #[nta? r elFKN#a? \Acaiog?1
Care a cre!cut n Itaca1 !t'nco!ul o!tro1 e itea6ul
Mare la !;atu5n9ele#t 3i la m4ie!trii de tot ;elul"=
Sare 3i5adaug5atunci cumintele !;etnic
AntenorG
:Tocmai a3a e cum !#ui1 nemerit4 9i5i or7a1 ;emeie"
Odinioar4 a enit el la noi1 luminatul Uli!e1
Sol du#4 tine trimi!1 cu Menelau Atrid m#reun4"
Cur4 c2iar oa!#e9ii mei 3i !t4tur4 n ga6d4 la
mine
Ri cuno!cui mai de5a#roa#e #rice#erea lor 3i ;4#tura"
C'nd au enit am'ndoi n !o7or 3i la !;at cu Troienii1
Cum !t4tea o7lu1 Menelau edeai c45l ntrece din umeri<
Dar de #e !caun Uli!e #4rea mai m4re9 la edere"
C'nd du#4 a!ta5nce#ur4 !453i de#ene or7a 3i g'ndul
Ri cu'ntau adun4rii1 Menelau ro!tea mai n #ri#4
Graiuri #u9ine1 dar ;oarte a#riate1 c4ci nu5i or745lung41
Nici 7ate c'm#ii or7ind1 de3i e mai t'n4r ca d'n!ul"
C'nd de #e !caun a#oi !e !cul4 cum#4nitul Uli!e1
Stete cu oc2ii #leca9i la #4m'nt1 cu #riirea 7oldit4<
Nu53i mai clinti al !4u !ce#tru m4car na#oi ori5nainte1
Ci l 9inu5n9e#enit ca un ne#rice#ut" Du#4 ;a94
A!t;el era1 de #4rea c4 e 3ui ori e crunt de m'nie"
Cum n!4 #rin!e din #ie#tu5i #uternicul gla! !4 r4!une1
,or7ele5i line !4 curg4 din ro!tu5i ca ;ulgi de 64#ad41
Nimenea n5ar ;i #utut !4 !e5ntreac4 din grai cu Uli!e"
Dar de ;4#tura5i atunci noi nu ne mirar4m at'ta"=
C'nd du#5aceea #e Aia! 46u1 ntre74 m#4ratulG
:Cine e oare celalt totuna de ;alnic 3i mare1
Care r4!are5ntre A2ei cu5al lui cre3tet 3i umere
lateS= Ji!e5n6eita Elena5nelit4 n lung4 maram4G
:El e!te Aia! noacul1 A2eilor turn de t4rie"
Idomeneu1 al Cretanilor Domn1 ca un 6eu i !t45n ;a94<
Cei n3ira9i #e a#roa#e !unt to9i c4#etenii cretane"
Odinioar4 de c'te ori nu5i au5n ga6d4 Menelau
C'n
d
ne
!o!
eau
de
de
#ar
te1
din
Cre
ta1
ca
oa!
#e9
i
aca
!4|
,4d
3i
#e5
A2e
ii
ceil
al9i
1 #e
oi
nici
i cu
oc2
ii
de
ul
tur1
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +$& +$$
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +$0 +$-
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
ot? Ken jd gnoF2n KaF t\ onoma muY2!aFm2nG
doiz d\ o] dgnamai :d^ein Ko!mEtore lan
[!tor[ Y\ o##pdamon Kan #d@ mgaYin PoludegKea
a]toKa!ignEtN1 tc moi mFa geFnato mEt2r"
{ o]c e!#^!Y2n LaKedaFmono? j@ jrateinW?1
{ degrN mn #onto n^e!!\ ani #onto#proi!i1
nfn a't\ o]K jY^lou!i m[c2n Katadgmenai mndrn
av!cea deidipte? Kan sneFdea #pll\ moF j!tin"
}M? ;[to1 tod? d\ d2 K[tecen ;u!F6oo? aa
jn LaKedaFmoni a'Yi ;Fl, jn #atrFdi gaF,"
EruKe? d\ mnZ X!tu Yen ;^ron rKia #i!tZ
Xrne dgN Kan onon j~;rona Kar#in mrogr2?
m!Ky jn a:geFQG ;^re d Kr2tWra ;aeinin
KWru@ \Ida`o? 3d crg!eia Kg#ellaG
rtrunen d g^ronta #ari!t[meno? j#^e!!inG
rr!eo Laomedonti[d21 Kal^ou!in Xri!toi
TrcNn Y\ o##od[mNn Kan \Acain calKocitcnNn
j? #edFon Kata7Wnai n\ rKia #i!tZ t[m2teG
a]tZr \Al^@andro? Kan mr2;ilo?
Men^lao? maKr? jgceF,!i macE!ont\ mm;n
gunaiKFG
ty d^ Ke niKE!anti gunl Kan KtEmaY\ #oitoG
o d\ Xlloi ;ilpt2ta Kan rKia #i!tZ tampnte?
naFoimen TroF2n jri7claKa1 ton d n^ontai
=Argo? j? o##p7oton Kan \Acaida KalliggnaiKa"
}M? ;[to Fg2!en d\ q g^rNn1 jK^leu!e d\ etaFrou?
##ou? 6eugngmenaiG ton d\ stral^N? j#FYonto"
n d\ Xr\ a72 PrFamo?1 KatZ d\ bnFa te`nen s#F!!NG
#Zr d^ oo \AntEnNr #eriKall^a 7E!eto dF;ronG
tz d diZ SKain #edFon d\ acon K^a?
##ou?"
\All\ te dE \ Konto metZ Tra? Kan \Acaiog?1
j@ ##Nn m#o7[nte? j#n cYpna #oulu7pteiran
j? m^!!on TrcNn Kan \Acain j!ticpNnto"
rrnuto d\ a]tFK\ a#eita Xna@ mndrn \Agam^mnNn1
n d\ \Odu!ed? #olgm2ti?G mtZr KEruKe? mgauon
Le!
ne
a3
#ut
ea
!45i
cun
o!c1
7a
c2i
ar
3i
#e
nu
me
le5
a3
!#u
ne"
Nu
mai
#e
doi
c4#
itan
i
nu5i
4d
ntr
e
d'n
3ii1
#e
Ca!
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +$0 +$-
tor1
Au
n
c4l4
re91
3i
#e
Pol
u@1
di7
aci
ul
n
lu#
t4
cu
#u
mn
ii1
Sc
um
#ii
mei
;ra9
i1
de
o
ma
m4
cu
min
e
am
'nd
oi"
Oa
re
d'
n3ii
N5au #4r4!it cu ceilal9i mo3ia lor cea de!;4tat41
LacedemonulS Ori #oate5au enit n cor47ii #e mare1
Bn!4 ei nu ndr46ne!c !4 ia #arte de5acum la 74taie
Bntre o3teni 3i li5i groa64 de multele oc4ri 3i #onoa!e
Ce5ar au6i de!#re mine"= Dar ei 64ceau mor9i #e #4m'ntul
Darnic n 2ran415n Laconia1 !cum#a lor 9ar4"
Crainicii !e ntorceau din cetate cu ?ert;e
menite Celor de !u!1 doi miei 3i rodul c'm#iei1 in
negru ,e!elitor n 7urdu;ul de #iele de ca#r4"
Ideo!
Cu5o lucitoare #4rnaie n m'n4 3i5o cu#4 de aur
S5a#ro#ie de 74tr'nu5m#4rat 3i5nce#u !45l ndemneG
:Scoal41 tu ;iu al lui Laomedonte< te c2eam4 ;runta3ii
Cei de la ta74r41 ai no3tri 3i5A2eii< te5a3tea#t4 cu
to9ii S4 te co7ori #e c'm#ie1 !45nc2ei noial45ntre
d'n3ii" Ciul t4u Pari! acum 3i Menelau cel a#rig n
arme Singuri1 de dragul Elenei1 din !uli9e lungi !e
or 7ate" Cine5o !4 7iruie are !4 ia #e ;emeie 3i5
aerea"
Noi1 nc2eind leg4tur4 3i #ace1 r4m'nem n Troia
Domni #e!te rodnica 9ar4< ceilal9i o !4 #lece n Argo!1
Unde #a!c roi7i1 3i5n A2aia1 #4m'ntul ;emeilor
m'ndre"=
A!t5a gr4it 3i 74tr'nul1 cu#rin! de cutremur1
dem'nd4
So9ilor caii !45n2ame1 3i5ndat45m#linit45i
#orunca" Priam urc'ndu5!e trage de 249uri<
al4turi Antenor Suie5!e5n c2elna cea dal75a
telegii" A#oi m#reun4
Cailor re#e6i dau 6or !#re c'm#ie #e Poarta
Sc2eian4" C'nd au !o!it du#5aceea5ntre A2ei 3i
Troieni1 din cotig4 S5au co7or't #e #4m'ntu5ner6it de
#43uni1 3i #ede3tri Au5naintat #'nLla mi?locul o3tilor1
unde5n #icioare
S5au 3i !culat c4#etenia oa!tei Atrid Agamemnon
Ri i!cu!itul Uli!e" Ri ?ert;e aduceau m#reun4
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +$. +$)
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
rKia #i!tZ Yen !gnagon1 Kr2tWri d onon mF
!gon1 mtZr 7a!ilef!in tdNr j#n ce`ra? aceuan"
\Atred2? d jru!![meno? ceFre!!i m[cairan1
x oo #Zr @F;eo? m^ga Koulein a:n XNrto1
mrnn jK Ke;al^Nn t[mne trFca?G a]tZr a#eita
KEruKe? TrcNn Kan \Acain ne`man mrF!toi?"
to`!in d\ \Atred2? meg[l\ eceto ce`ra? mna!ccnG
Jef #[ter =Id2Yen med^Nn Kgdi!te m^gi!te1
\H^lip? Y\1 q? #[nt\ j;or? Kan #[nt\ j#aKogei?1
Kan #otamon Kan ga`a1 Kan o u#^nerYe Kampnta?
mnYrc#ou? tFnu!Yon ti? K\ j#ForKon smp!!,1
ume`? m[rturoi a!te1 ;ul[!!ete d\ rKia #i!t[G
e: m^n Ken Men^laon \Al^@andro? Kata#^;n,
a]ti? a#eiY\ El^n2n jc^tN Kan KtEmata #[nta1
bme`? d\ jn nEe!!i necmeYa #onto#proi!inG
e: d^ K\ \Al^@andron KteFn, @anYi? Men^lao?1
Tra? a#eiY\ El^n2n Kan KtEmata #[nt\ m#odofnai1
timln d\ \ArgeFoi? m#otin^men xn tin\ aoiKen1
x te Kan j!!om^noi!i met\ mnYrc#oi!i #^l2tai"
e: d\ n jmon timln PrFamo? Pri[moip te #a`de?
tFnein o]K jY^lN!in \Ale@[ndroio #e!pnto?1
a]tZr jgz Kan a#eita macE!omai eneKa #oinW?
a'Yi m^nNn1 p? Ke t^lo? #ol^moio KiceFN"
LH1 Kan m#i !tom[cou? mrnn t[me n2l^
calKyG
Kan tod? mn Kat^Y2Ken j#n cYoni? m!#aFronta?
Yumof deuom^nou?G m#i gZr m^no? eleto calKp?"
onon d\ jK Kr2tWro? m;u!!pmenoi de#[e!!in
aKceon1 3d\ econto Yeo`? a:eigen^t,!in"
de d^ ti? ev#e!Ken \Acain te TrcNn teG
Jef Kgdi!te m^gi!te Kan mY[natoi Yeon Xlloi
##pteroi #rpteroi u#r rKia #2mEneian
d^ !;\ jgK^;alo? cam[di? ^oi ? de ono?
a]tn Kan teK^Nn1 Xlocoi d\ Xlloi!i dame`en"
}M? a;an1 o]d\ Xra #c !;in j#eKraFaine ronFNn"
C
r
a
i
n
i
c
i
i

r
e
d
n
i
c
i

d
e

c
i
n
!
t
e

3
i

i
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +$. +$)
n

m
e
!
t
e
c
a
u

n

u
l
c
i
o
a
r
e
1

C
r
a
i
l
o
r

a
#
4
turnau du#4 a!ta #e m'ini !4 !e !#ele"
Iute Agamemnon Atrid 3i !coa!e din teac4 ?ung2erul
Cel aninat #e la 3old al4turi de !#ada cea lung41
Ri t4ie !mocuri din cre3tetul mieilor< ele de crainici
Cur45m#4r9ite mai5marilor oa!tei Troiene 3i a2ee"
M'inile5nal94 Agamemnon 3i roag45!e a3a cu gla! tareG
:Jeu!1 #4rinte #rea5nalte1 !l4ite !t4#'n de #e
Ida1 Soare tu cel care totul cu#rin6i cu #riirea 3i5
au6ul1
Ri tu1 P4m'nte1 oi r'uri 3i oi cei din lumea cealalt4
Care o!'ndi9i #e cei mor9i1 dac45n ia94 ei !tr'm7 !e
?urar41 ,oi ne ;i9i martori acum 3i #46i9i ?ur4mintele
noa!tre"
Dac4 la lu#t4 cuma #e Menelau r4#une5a
Pari!1 El #e Elena !4 ;ie !t4#'n 3i #e5aerile5i
toate<
Noi cei din Argo! a#oi !4 ne5ntoarcem #e mare5n
cor47ii" Dac4 Menelau cuma l omoar4 #e c2i#e3ul
Pari!1
Da5or Troienii atunci #e Elena 3i5aerile5i toate1
Da5or a3i3derea #lata r467oiului ce !e cuine1
Pild4 !4 ;ie 3i celor ce in du#4 noi1 tuturora"
De!#4gu7iri de r467oi dac4 nu or #l4ti de la !ine
Priam 3i ;iii lui Priam1 de5ndat4 ce mort ar ;i
Pari!1 Eu m4 oi 7ate 3i5atunci 3i cere5oi #re9ul
#ede#!ei
Ri5am !4 tot !t4rui #e5aici #'n4 oi i!#r4i cu
r467oiul"= Jice 3i mieii n?ung2ie cu arma cea crud4
de5aram4
Ri le d4 drumul #e ?o!1 iar4 ei !e tot 67at din #icioare
P'n4 ce nu mai r4!u;l41 c4ci arma le !toarce
#uterea" ,in din ulcioare lu'nd l toarn4 dre#t #ao!
#e 94rn41 Jeilor e3nici nal94 rug4ri1 tuturora !e5
nc2in4
Ri oarecine a3a ntre A2ei 3i Troieni !e mai roag4G
:Jeu! #rea5nalte1 !l4ite1 oi 6eilor cei ;4r4 moarte1
Care din doi cute6a5a !4 calce tocmeala ;4cut41
Piar4 cu creierul !cur! ntocmai ca inul de ;a941
El 3i ai lui1 iar nea!ta !45i ;ie r4#it4 de al9ii"=
A!t;el urar41 dar n5a ;o!t urarea #rimit4 de Jeu!"
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +&+ +&*
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
to`!i d DardanFd2? PrFamo? metZ mfYon aei#eG
K^Klut^ meu Tre? Kan j4KnEmide? \AcaioFG
toi jgzn emi #rotn =Ilion 3nempe!!an
X81 j#en o #N tlE!om\ jn s;Yalmo`!in rh!Yai
marn[menon ;Flon uoin mr2;FlQ Menel[QG
Jed? m^n #ou tp ge ode Kan mY[natoi Yeon Xlloi
##ot^rQ Yan[toio t^lo? #e#rNm^non j!tFn"
LH a Kan j? dF;ron Xrna? Y^to :!pYeo? ;c?1
n d\ Xr\ a7ain\ a]tp?1 KatZ d\ bnFa te`nen s#F!!NG
#Zr d^ oo \AntEnNr #eriKall^a 7E!eto dF;ron"
tz mn Xr\ X8orroi #rotn =Ilion m#on^ontoG
EKtNr d Pri[moio #[? Kan d`o? \Odu!!ed?
cron mn #rton diem^treon1 a]tZr a#eita
KlErou? jn Kun^, calKEre #[llon elpnte?1
##ptero? dl #rp!Yen m;eF2 c[lKeon agco?"
laon d\ 3rE!anto1 Yeo`!i d ce`ra? mn^!con1
de d^ ti? ev#e!Ken \Acain te TrcNn teG
Jef #[ter =Id2Yen med^Nn Kgdi!te m^gi!te
##ptero? t[de arga met\ mm;ot^roi!in aY2Ke1
tin di? m#o;YFmenon dfnai dpmon =Ado? ev!N1
bm`n d\ a' ;ilpt2ta Kan rKia #i!tZ gen^!Yai"
}M? Xr\ a;an1 #[llen d m^ga? KoruYaFolo? EKtNr
8 rpNnG P[rio? d Yo? jK KlWro? rrou!en"
o mn a#eiY\ 6onto KatZ !tFca?1 ci eK[!tQ
##oi mer!F#ode? Kan #oiKFla tegce\ aKeitoG
a]tZr g\ mm;\ moi!in jdg!eto tegcea KalZ
d`o? \Al^@andro? El^n2? #p!i? 34Kpmoio"
Kn2m`da? mn #rta #ern KnEm,!in aY2Ke
Kal[?1 mrgur^oi!in j#i!;urFoi? mraruFa?G
degteron a' Ycr2Ka #ern !tEYe!!in adunen
oo Ka!ignEtoio LuK[ono?G xrmo!e d\ a]ty"
mm;n d\ Xr\ moi!in 7[leto @F;o? mrgurp2lon
c[lKeon1 a]tZr a#eita ![Ko? m^ga te !ti7arpn teG
Kratn d\ j#\ :;YFmQ Kun^2n etuKton aY2Ken
Priam1 ne#ot lui Dardano!1 lu'nd du#4 a!ta cu'ntul1
Ji!eG :A!culta9i1 o Troieni 3i A2ei1 oi cu dal7e #ul#are1
Eu !unt !ilit a m45ntoarce la Troia 74tut4 de 'nturi<
Greu mi5i cu oc2ii !4 4d ncle3tarea ce are !4 ;ie
Bntre Menelau1 du3manul r467oinic1 3i ;iul meu Pari!"
Rtie #4rintele Jeu! 3i 6eii ceilal9i deo#otri41
Care din doi e ur!it n 74taie !453i ad4 c4derea|=
Jice1 3i mieii5n?ung2ia9i 3i5i #une5n teleag4 74tr'nul
Cel ca un 6eu de ar4to!1 3i urc'ndu5!e trage din 249uri<
Suie5!e al4turi Antenor n lucia dal74 teleag4
Ri am'ndoi du#5aceea iau calea5na#oi n cetate"
Hector1 odra!la lui Priam1 atunci 3i m4ritul
Uli!e M4!ur45al lu#tei 2otar 3i5n c2i4ra cea
;erecat4 Sor9ii arunc4 3i !cutur4 c2i4ra ei ca !4
3tie
Care dintr5n3ii cu lancea a ;ace5n 74taie5nce#utul"
Jeilor o3tile iar43i !e roag4 cu 7ra9ele5ntin!e
Ri5unii din !u;let a3a ntre A2ei 3i Troieni cu'ntea64G
:Jeu! #4rinte1 #rea5nalte1 !l4ite !t4#'n de #e Ida1
Care din ei am'ndoi e #ricina5nr4?7irii gro6ae
C45l tu !4 cad4 6dro7it 3i5ndat4 !45l mi!tuie iadul"
Iar leg4tura de #ace5ntre noi neclintit4 !4 ;ie"=
Clatin4 coi;ul atunci1 #riirea5ntorc'ndu53i1 m4re9ul
Hector1 3i iat4 c4 !are din c2i4r4 !or9ul lui Pari!"
Stete mul9imea #e r'nd ;iecare #e5a#roa#e de caii
Cei !4lt4re9i 3i de armele5i cele5n;lorate5n aram4"
M'ndr45arm4tur4 #e umeri nce#e !45m7race5acum Pari!
Cel ca un 6eu de c2i#o!1 Ale@andru1 74r7atul Elenei"
Pul#ele5n;43ur45nt'i n dal7e #ul#are de5aram4
Aine5nc2eiate n !#once de5argint< ca !453i a#ere #ie#tul1
El 3i5l ncin!e cu #lato3a ;ratelui t'n4r Licaon"
Plato3a5i ine turnat4 #e tru#1 3i anin4 de um4r
S#ada de aram41 9intat45n argint1 3i #e urm4 ridic4
Marele1 9ea#4nul !cut1 3i5ndea!4 #e cre3tetu5i 6dra4n
L
u
c
i
u
l

c
o
i
;

c
e
l

c
u

t
u
i
u
r
i

d
i
n

c
o
a
d
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +&+ +&*
4

d
e

c
a
l
1

i
a
r

#
e

c
r
e
a
!
t
4
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +&% +&(
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
##ourinG deinin d lp;o? KaYg#erYen aneuenG
eleto d\ XlKimon agco?1 oo #al[m2;in mrErei"
? d\ atN? Men^lao? mrEo? ante\ adunen"
O d\ j#en o'n eK[terYen mFlou YNrEcY2!an1
j? m^!!on TrcNn Kan \Acain j!ticpNnto
deinin derKpmenoiG Y[m7o? d\ acen e:!orpNnta?
Tr[? Y\ o##od[mou? Kan j4KnEmida? \Acaiog?"
KaF \ jggd? !tEt2n diametr2ty jnn ccrQ !eF
ont\ jgceFa? mllEloi!in Kot^onte"
#rp!Ye d\ \Al^@andro? #roei dolicp!Kion agco?1
Kan 7[len \Atredao Kat\ m!#Fda #[nto!e v!2n1
o]d\ arr2@en calKp?1 mnegn[m;Y2 d^ oo a:cml
m!#Fd\ jnn KraterG q d degteron rrnuto calKy
\Atred2? Men^lao? j#eu@[meno? Din #atrFG
Jef Xna di? tF!a!Yai me #rptero? K[K\ aorge
d`on \Al^@andron1 Kan jm? u#i cer!n d[ma!!on1
r;ra ti? jrrFg,!i Kan s8igpnNn mnYrc#Nn
@einodpKon KaKZ ^@ai1 Ken ;ilpt2ta #ar[!c,"
LH a Kan mm#e#alzn #roei dolicp!Kion agco?1
Kan 7[le PriamFdao Kat\ m!#Fda #[nto!e v!2nG
diZ mn m!#Fdo? UlYe ;aeinW? r7rimon agco?1
Kan diZ Ycr2Ko? #oludaid[lou 3rErei!toG
mntiKrd d #aran la#[r2n di[m2!e citna
agco?G q d\ jKlFnY2 Kan mlegato KWra m^lainan"
\Atred2? d jru!![meno? @F;o? mrgurp2lon
#lW@en mna!cpmeno? KpruYo? ;[lonG mm;n d\ Xr\ a]ty
tricY[ te Kan tetracYZ diatru;n aK#e!e ceirp?"
\Atred2? d\ mN@en :dzn e:? o]ranin e]rgnG
Jef #[ter o ti? !e`o Yen sloctero? Xllo?G
U t\ j;[m2n tF!a!Yai \Al^@andron KaKpt2to?G
nfn d^ moi jn ceFre!!in Xg2 @F;o?1 jK d^ moi agco?
3cY2 #al[m2;in jtc!ion1 o]d\ a7alpn min"
LH Kan j#a@a? KpruYo? l[7en o##oda!eF2?1
lKe d\ j#i!tr^8a? met\ j4KnEmida? \Acaiog?G
Tu;a de #4r1 'nturat4 mereu1 ;'l;'ia5
ngro6itoare" Va#4na !uli95a#uc4 3i 7ine cu
#umnul o !tr'nge<
S5a narmat ca 3i el Menelau1 la arme #ornitul"
Du#4 ce ei !e5narmar4 de5o #arte 3i alta5a
mul9imii1 Bntre A2ei 3i Troieni #e la mi?loc #43ind1 !e
iir4
Crunt 3i !4l7atic #riind1 c't !#aima r467i #e Troienii
Domolitorii de cai 3i #e5A2eii cu m'ndre #ul#are"
S5a#ro#iar45n 2otaru5n!emnat 3i acolo !t4tur4
L4ncile mari r4!ucind1 am'ndoi c4#ia9i de m'nie"
Pari! nt'iul a dat loitura cu !uli9a5i lung4
Ri5a nimerit #e Menelau1 n !cutul rotat1 #e dea!u#ra<
Suli9a nu l5a m#un!1 c4ci ea #e la 'r;1 de t4ria
Scutului1 !5a5ncooiat" Menelau cu arma la r'ndu5i
Ta74r5a!u#ra lui Pari! 3i a!t;el !e roag4 de Jeu!G
:Doamne1 tu ;4 !45mi r467un #e mi3elul acel care5nt'iul
R4u mi5a ;4cut1 !4 do7or cu m'na eu n!umi #e Pari!1
,i94 de domn1 ca oricine #e urm4 !4 tremure5n lume1
De5ar cute6a !4 !5ating4 de5o ga6d4 ce 7ine5l #rime3te"=
Jice1 3i5ndat4 rotind el !uli9a mare 3i5arunc41
Ri #e5al lui Priam ;ecior n !cut l a?unge1 3i !cutul
Sc'nteietor 3i rotat i5l !tr4#unge #uternica lance1
Ri du#5aceea r467ind n #lato3a lui m4ie!trit41
,'r;u5i de aram4 #e l'ng4 de3erturi i ru#e e3m'ntul1
Pari! !5a#leac4 #e loc 3i !ca#4 de neagra #ieire"
S#ada 9intat45n argint 3i5o tra!e Menelau din teac4
Ri1 ridic'nd5o1 3i5n crea!t4 #e coi;ul lui Pari! i67ind5o1
S;arm45!e5n dou4 3i5n trei 3i 94nduri i cade din m'n4"
Geme itea6ul #riind !#re a cerului 7olt4 ntin!4G
:Doamne1 tu Jeu!1 nu5i nimeni a3a de amarnic ca tine"
,rui doar neca6ul !45mi !cot #l4tind mi3elia lui Pari!<
Iat4 c4 ru#t4 mi5i !a7ia n m'n4 3i !uli9a lung4
Mi5o re#e6ii n 6adar1 c4ci nu5l nimerii"= Ri1 cum
6
i
c
e
1

S
a
r
e

3
i
5
n
2
a
9
4

#
e

P
a
r
i
!

d
e
5
a

I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +&% +&(
c
o
i
;
u
l
u
i

c
o
a
d
4

!
t
u
;
o
a
!
4
Ri1
nt
orc
'n
du5
l1 l
tra
ge
!#r
e5
A2
ei1
de
era
!45l
!u
grume1
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +&& +&$
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
Xgce d^ min #olgKe!to? omZ? w#alln u#i deirEn1
? oo u#\ mnYereno? sced? t^tato tru;aleF2?"
KaF ng Ken evru!!^n te Kan X!#eton rato Kfdo?1
e: ml Xr\ s@d np2!e Dii? Yug[t2r \A;rodFt21
x oo W@en om[nta 7oi? ;i Ktam^noioG
Keinl d tru;[leia m\ !#eto ceirn #aceF,"
tln mn a#eiY\ xrN? met\ j4KnEmida? \Acaiod?
`8\ j#idinE!a?1 Kpmi!an d\ jrF2re? eta`roiG
a]tZr q 8 j#prou!e KataKt[menai meneaFnNn
agce calKeFQG tin d\ j@Er#a@\ \A;rodFt2
e`a m[l\ P? te Yep?1 jK[lu8e d\ Xr\ 3^ri #oll1
KZd d\ e!\ jn Yal[mQ e]cde K2centi"
a]tl d\ a' El^n2n Kal^ou!\ veG tln d KF
cane #grgQ j;\ u82ly1 #ern d TrQan li?
U!anG ceirn d neKtar^ou eanof jtFna@e
la7of!a1 gr2 d^ min jKu`a #alaigen^
#ro!^ei#en e:roKpmQ1 x oo LaKedaFmoni
naietoc!,
!Kein evria Kal[1 m[li!ta d^ min ;il^e!KeG
t min jei!am^n2 #ro!e;cnee d`\ \A;rodFt2G
defr\ vY\G \Al^@andrp? !e Kale` oKon d n^e!Yai"
Ke`no? g\ jn Yal[mQ Kan dinNto`!i l^ce!!i
K[lle te !tFl7Nn Kan ema!inG o]d^ Ke ;aF2?
mndrn mace!![menon tpn g\ jlYe`n1 mllZ corin d
arce!Y\1 3 coro`o n^on lEgonta KaYF6ein"
}M? ;[to1 t d\ Xra Yumin jnn !tEYe!!in rrineG
KaF \ ? o'n jnp2!e Yeh? #eriKall^a deirln
!tEYe[ Y\ omerpenta Kan rmmata marmaFronta1
Y[m72!^n t\ Xr\ a#eita a#o? t\ a;at\ aK t\ snpma6eG
daimonF21 tF me tafta lilaFeai 3#ero#egein<
U # me #rot^rN #olFNn e' naiomen[Nn
X@ei?1 { CrugF2? { M,onF2? jrateinW?1
ev tF? toi Kan Ke`Yi ;Flo? merp#Nn mnYrc#NnG
otneKa dl nfn d`on \Al^@andron Men^lao?
niKE!a? jY^lei !tugerln jm ovKad\ Xge!Yai1
Str'n! la gruma6u5i ;iind g'tarul1 cureaua5n;lorat4
Care !ta #rin!4 de coi; 3i trecea !u7 74r7ie< 3i
a!t;el El l5ar ;i du! 3i ar ;i do7'ndit 7iruin94
ne!#u!4"
Dar a lui Jeu! co#il41 A;rodita1 #e loc lu'nd !eama1
Ru#!e cureaua din #iele de taur uci! cu #utere"
Gol i r4ma!e n m'na 'n?oa!4 a itea6ului coi;ul<
El n'rtindu5l a#oi l5a 6'rlit !#re A2ei1 iar acolo
Cei mai de5a#roa#e toar43i ai lui de ?o! l luar4"
Totu3i Atride5na#oi !e re#ede cu lancea de5
aram4 Ca !45l omoare1 dar le!ne #e Pari! l !mulge
A;rodita Ca o 6ei94 #e5a!cun! 3i5l duce #rin negur4
aca!41
Bntr5o c4mar45n iatac1 unde ;umeg4 dulci mirodenii"
Singur4 a#oi A;rodita !5a du! #e Elena !5o c2eme1
Ri5a nimerit5o la turn1 unde !ta ntre multe Troiene"
Ri a#uc'nd5o de !traiul ei m74l!4mat a mi3cat5o
Du#4 ce ea !e !c2im7a!e la c2i#1 de #4rea c45i 74tr'na1
Roa7a ei cea mai iu7it4 3i 2arnica ei torc4toare1
Care n Lacedemon i torcea ;rumu!e9e de l'n4"
A!t;el la ;a94 ;iind1 i 6i!e 6ei9a A;roditaG
:Re#ede ino1 te c2eam4 74r7atul t4u Pari! aca!4"
El n odaie1 #e #atul !tru?it te a3tea#t4 #e tine1
Ca un lucea;4r de m'ndru 3i m#odo7it" Parc4 nu e
Din 74t4lie ntor!1 ci e gata !4 mearg4 la 2or4
Ori c4 din 2or4 a7ia e de!#rin! 3i mai !t4 !4 r4!u;le"=
A!t;el i 6i!e1 3i5n !u;let ad'nc tul7ur4 #e ;emeie|
Dar du#4 g'tul ;rumo! de minune 3i5al #ie#tului ;armec
Ri du#4 oc2ii cei mari lucitori cuno!c'nd #e 6ei9a1
Ea !ta uimit4 #riind5o 3i5a#oi tot g'ndindu5!e5nce#eG
:Nemilo!tio1 de ce m5am4ge3ti1 i!#itindu5m4 iar4S
Au mai de#arte tu rei !4 m4 #or9i n ora3e 7ogate
Poate #rin Crigia ori n Meonia1 9ara #l4cut41
Dac4 3i5acolo cuma ntre oameni 9i5i drag
o
a
r
e
c
i
n
e
S

O
a
r
e

;
i
i
n
d
c
4

M
e
n
e
l
a
u

a
c
u
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +&& +&$
m
1
7
i
r
u
i
n
d

#
e
5
A
l
e
@
a
n
d
r
u
1
,
r
e
a

!
4

m
4

i
a na#oi #e !4raca5mi de mine oro#!ita1
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +&0 +&-
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
toneKa dl nfn defro dolo;ron^ou!a #ar^!t2?<
!o #ar\ a]tin :of!a1 Yen d\ m#peiKe KelegYou1
m2d\ ati !o`!i #pde!!in u#o!tr^8eia? =Olum#on1
mll\ a:en #ern Ke`non s6ue KaF e ;gla!!e1
e:? K^ !\ { Xlocon #oiE!etai { ge dogl2n"
Ke`!e d\ jgzn o]K emiG neme!!2tin d^ Ken ev2G
KeFnou #or!an^ou!a l^co?G TrQan d^ m\ s#F!!N
#h!ai mNmE!ontaiG acN d\ Xce\ XKrita Yumy"
Tln d colN!am^n2 #ro!e;cnee d`\ \A;rodFt2G
mE m\ areYe !cetlF21 ml cN!am^n2 !e meYeFN1 tz?
d^ !\ m#ecYErN ? nfn aK#agl\ j;Fl2!a1 m^!!Q d\
mm;ot^rNn m2tF!omai acYea lugrZ TrcNn Kan
Danan1 !d d^ Ken KaKin oton rl2ai"
}M? a;at\1 adei!en d\ El^n2 Dii? jKgegau`a1
7W d Kata!com^n2 eany mrgWti ;aeiny
!ig1 #[!a? d TrQZ? l[YenG Urce d daFmNn"
A d\ t\ \Ale@[ndroio dpmon #eriKall^\ Konto1
mm;F#oloi mn a#eita Yo? j#n arga tr[#onto1
_ d\ e:? u8pro;on Y[lamon KFe d`a gunaiKn"
t d\ Xra dF;ron elof!a ;ilomeidl? \A;rodFt2
mntF\ \Ale@[ndroio YeZ Kat^Y2Ke ;^rou!aG
anYa K[Yi6\ El^n2 Kogr2 Dii? a:gipcoio
r!!e #[lin KlFna!a1 #p!in d\ 3nF#a#e mgYQG
luYe? jK #ol^mouG ? ;ele? a]tpY\ sl^!Yai
mndrn damen? Kratery1 q? jmi? #rptero? #p!i?
Uen" U mn dl #rFn g\ ece\ mr2;Flou Menel[ou
! te 7F, Kan cer!n Kan agce ;^rtero? enaiG
mll\ vYi nfn #roK[le!!ai mr2;ilon Men^laon
j@afti? mac^!a!Yai jnantFonG mll[ !\ agNge
#age!Yai K^lomai1 m2d @anYy Menel[Q
mntF7ion #plemon #olemF6ein 3d m[ce!Yai
m;rad^N?1 mE #N? t[c\ u#\ a]tof dourn damE,?"
Tln d P[ri? mgYoi!in mmei7pmeno? #ro!^ei#eG
mE me ggnai cale#o`!in sneFde!i Yumin ani#teG
De a!ta tu5mi ii cu momeli 3i um7li cu g'nduri
icleneS Du5te 3i !tai l'ng4 el1 din a 6eilor cale te5a7ate1
Nu59i mai ntoarce #iciorul !#re culmile
olim#iene1 Poart45i neoia 3i5aleanul1 ai gri?4 3i
a#4r45l 7ine P'n4 ce d'n!ul a ;ace nea!t4 !au
roa74 din tine"
Nu mai reau eu !4 m45ntorn1 ar ;i doar mai mare ru3inea
Patul cu el !45l m#art< ;emeile toate din Troia
M5ar de;4ima du#4 a!ta din nou 3i de!tul mi5i
amarul"= Dar1 de neca6 clocotind1 r4!#un!e 6ei9a
A;roditaG
:Procleto1 nu m45nd'r?i1 c4 eu #ot !4 te la! n m'nie1
Multa5mi iu7ire de5acum !5o !c2im7 n urgie mai mult4
Ri !45i a#rind #e Troieni 3i #e A2ei la o !tra3nic4
!;ad41 C4rei tu ?ert;4 !4 ca6i 3i !4 #ieri de5o gro6a4
#ieire"=
A!ta5i gr4i1 3i5a lui Jeu! co#il4 Elena5ngro6it4
Se5n4lui n e3m'ntul ei al7 !tr4lucit 3i #urce!e
Printre ;emei #e ;uri3< nainte mergea A;rodita"
C'nd du#4 a!ta !o!ir4 la curtea cea m'ndr45a lui
Pari!1 Roa7ele ei !e gr47ir4 !453i cate de tre7i ;iecare<
Ea !e !ui n c4mara5i cea5nalt41 6eia!ca ;emeie1
J'na cea dulce la 6'm7et1 un !caun lu'nd1 l adu!e
Singur4 ea1 o 6ei941 3i5l #u!e5naintea lui Pari!"
Ciica lui Jeu!1 Elena1 cu !ila #e !caun !5a3a641
Ca9a53i5ntoarce5na#oi 3i a!t;el 3i mu!tr4 74r7atulG
:Mi5ai 3i enit din r467oi1 mai 7ine #iereai tu acolo1
Aiete1 r4#u! de acel care5mi ;u!e 74r7at nainte"
Tu te m'ndreai alt4dat4 c45l #o9i doedi #e Menelau
Oricum te5ai 7ate cu el1 cu 'rtutea1 cu 7ra9ul1 cu lancea"
Hai 3i #o;te3te5l acuma din nou #e itea6ul Menelau
Ri te m4!oar4 cu el" Aa eu te !;4tuie!c !4 te5a!t'm#eri1
Po;ta de 2ar94 !4 curmi 3i !4 nu mi te5a#uci ne7une3te1
Lu#t4 #ie#ti34 !4 dai de5acum cu 74lanul Menelau<
M
i5e
!4
nu
ca
6i
n
c
ur
'
n
d
!t
r4
#
u
n!
de
#
ut
er
ni
ca
5i
la
nc
e"
=
P
ar
i!
la

or
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +&0 +&-
7
el
e5
ac
e!
te
!e
!c
o
al
45
m
#
ot
ri

4
3i
6i
ce
G
:
N
u

m
4

?
i
g
n
i
c
u

a
!
e
menea a!#re do?eni1 o1 ;emeie1
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
I LI ADOS" G ILIADA" (CN+;* III +&. +&)
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
nfn mn gZr Men^lao? jnFK2!en !dn \AYEn,1
Ke`non d\ a'ti? jgcG #[ra gZr YeoF e:!i Kan bm`n"
mll\ Xge dl ;ilpt2ti tra#eFomen e]n2Y^nteG
o] g[r #c #ot^ m\ d^ g\ arN? ;r^na? mm;eK[lu8en1
o]d\ te !e #rton LaKedaFmono? j@ jrateinW?
a#leon wr#[@a? jn #onto#proi!i n^e!!i1
nE!Q d\ jn rana jmFg2n ;ilpt2ti Kan e]n1
P? !eo nfn aramai KaF me gluKd? mero? aore`"
LH a1 Kan Xrce l^co? d KicnG ma d\ e#et\ XKoiti?"
Tz mn Xr\ jn tr2to`!i Kategna!Yen lec^e!!in1
\Atred2? d\ mn\ milon j;oFta Y2rn
joiKz? ev #ou j!aYrE!eien \Al^@andron
Yeoeid^a"
mll\ o ti? dgnato TrcNn Kleitn t\ j#iKogrNn
de`@ai \Al^@andron tpt\ mr2;FlQ Menel[QG
o] mn gZr ;ilpt2tF g\ jKegYanon ev ti? vdoitoG
!on g[r !;in #h!in m#EcYeto K2rn melaFn,"
to`!i d Kan met^ei#en Xna@ mndrn
\Agam^mnNnG K^Klut^ meu Tre? Kan D[rdanoi
3d\ j#FKouroiG nFK2 mn dl ;aFnet\ mr2;Flou
Menel[ou1
ume`? d\ \ArgeF2n El^n2n Kan KtEmaY\ m\ a]t
aKdote1 Kan timln m#otin^men xn tin\ aoiKen1
x te Kan j!!om^noi!i met\ mnYrc#oi!i #^l2tai"
}M? a;at\ \Atred2?1 j#n d\ neon Xlloi \AcaioF"
A6i dac4 el a nin!1 e doar cu5a?utorul Atenei<
Aate5oi m'ine 3i eu1 c4 6eii ne5a?ut4 3i nou4"
Haide mai 7ine5n criat am'ndoi !4 ne d4m la iu7ire<
Nu5mi ;u de drago!te inim5a3a niciodat4 cu#rin!41
Nici c2iar n oara dint'i c'nd eu #4r4!ind de!;4to!ul
Lacedemon te5am r4#it 3i1 #lutind n cor47ii #e mare1
Te5am dr4go!tit la #o#a!ul ;4cut n o!troul Cranae"
Ard du#4 tine mai mult 3i m4 ;armec4 dulcea 4#aie"=
Jice 3i5nt'iul !e duce !#re #at1 l urmea64 !o9ia1
Ri am'ndoi n criatul cel 7ine !tru?it !e culcar4"
A#rig Menelau atunci #rin oa!te um7la ca o ;iar4
Ri5adulmeca ntre r'nduri #e c2i#e3ul Pari!" Dar nimeni1
Nici un Troian din o3tire 3i nici un toar43 de arme1
Nu l5a #utut ar4ta lui Menelau #e el n mul9ime<
N5ar ;i ;o!t unul m4car cu drag !45l a!cund4 #e d'n!ul"
Dac45l 64rea1 c4 ei to9i l urau deo#otri4 cu moartea"
Ji!e Agamemnon atunci cu gla! nr4?7itelor ta7eriG
:Da9i5mi acum a!cultare1 Troieni 3i Dardani 3i
toar43i< Airuitor cum !e ede5i Menelau1 itea6ul meu
;rate"
Da9i5ne dar #e Elena din Argo! 3i aerile5i toate1
Da9i #e dea!u#ra 3i #lata r467oiului c't !e cuine1
S5o #omenea!c4 #e eci tot omul ce5n urm45ne ine"=
A!t;el Atride or7i 3i5A2eii ceilal9i !e5noir4"
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
ILIADOS D
O d Yeon #Zr J2nn KaYEmenoi 3gorpNnto
cru!^Q jn da#^dQ1 metZ d^ !;i!i #ptnia H72
n^Ktar joinocpeiG ton d cru!^oi? de#[e!!i
deid^cat\ mllElou?1 TrcNn #plin e:!orpNnte?G
& a]tFK\ j#eirhto ronFd2? jreYi6^men Hr2n
KertomFoi? j#^e!!i #ara7lEd2n mgoregNnG
doian mn Menel[Q mr2gpne? e:!n Ye[Nn
Hr2 t\ \ArgeF2 Kan \AlalKomen2? \AYEn2"
mll\ toi tan np!;i KaYEmenai e:!orpN!ai
+* t^r#e!YonG ty d\ a'te ;ilomeidl? \A;rodFt2
a:en #arm^m7lNKe Kan a]tof KWra? mmgneiG
Kan nfn j@e![N!en spmenon Yan^e!Yai"
mll\ toi nFK2 mn mr2;Flou Menel[ouG
bme`? d ;ra6cmeY\ #N? a!tai t[de arga1
+& \ a'ti? #plempn te KaKin Kan ;glo#in a:nln
rr!omen1 U ;ilpt2ta met\ mm;ot^roi!i 7[lNmen"
e: d\ a' #N? tpde #h!i ;Flon Kan bdd g^noito1
toi mn o:K^oito #pli? Pri[moio XnaKto?1
a'ti? d\ \ArgeF2n El^n2n Men^lao? Xgoito"
(* }M? a;aY\1 a d\ j#^mu@an \AY2naF2 te Kan Hr2G
#l2!Fai a g\ x!Y2n1 KaKZ d Trce!!i med^!Y2n"
toi \AY2naF2 mK^Nn Un o]d^ ti e#e
!Ku6om^n2 Din #atrF1 cplo? d^ min Xgrio? reinG
Hr, d\ o]K acade !tWYo? cplon1 mllZ #ro!2gdaG
(& a:nptate ronFd2 #o`on tin mfYon aei#e?G
#? jY^lei? lion Ye`nai #pnon 3d\ mt^le!ton1
odr Y\ qn drN!a mpgQ1 Kam^t2n d^ moi ##oi
lain mgeirog!,1 Pri[mQ KaKZ to`p te #ai!F
n"
rd\G mtZr o toi #[nte? j#ain^omen Yeon Xlloi"
%* Tln d m^g\ scYE!a? #ro!^;2 ne;el2ger^ta Jeg?G
C'nt ul I,
Jeii 3edeau m#reun4 cu Jeu!1 n !ala de aur
Ri !;4tuiau" Bntre ei m4rita 6ei94 #a2arnic
He7e5i cin!tea cu nectarul" Iar 6eii din cu#e de aur
Aeau 3i5nc2inau ntre ei cu #riire5a9intit4 la Troia"
Ciul lui Crono! ndat45nce#u !5o ntarte #e Hera &
,or7e g2im#oa!e ro!tind 3i5n #ild45i 6icea #e de l4turiG
:Dou4 6ei9e !unt cele ce5a?ut45n r467oi #e Menelau"
Hera !l4ita n Argo! 3i Atena n Alalcomene"
Dar mul9umite !unt ele !4 cate la el de de#arte<
Numai 6ei95A;rodita cea gale345l tot m#re!oar4 +*
Ri5l ocrote3te #e Pari!1 #46indu5l de neagra ur!it4<
Ea l5a !c4#at 3i5adineauri1 c'nd ;u!e #e #ragul #ieirii"
Airuitor e!te totu3i Menelau cel gata de arme"
Dar !4 edem noi acuma cum #oate mai 7ine !4 ;ieG
Oare !5a#rindem r467oiul 3i cr'ncena nc4ierareS +&
Au ntre A2ei 3i Troieni !5aducem odat45m#4careS
Dac4 ne #lace cuma 3i5i mai 7un4 #4rerea din urm41
La!L!4 mai !tea locuit4 a regelui Priam cetate
Ri #e Elena din Argo! !5o duc4 Menelau aca!4"=
A!ta le 6i!e1 3i #rin!e !4 murmure5Atena 3i Hera1 (*
Steter4 a#roa#e1 ur6ind a Troienilor
nenorocire" Pala! t4cu 3i nimica nu 6i!e1 de3i ea
#e Jeu!
Se nciuda!e 3i5a ;o!t de m'nie !4l7atic5a#rin!4"
Hera ea !ingur5a#oi i67ucni de neca6 7iruit4G
:Ce ;el de or74 mi5ai !#u!1 o1 cum#litule ;iu al lui Crono!S (&
,rei tu !45mi ;aci ;4r4 ro!t 6adarnic4 munca !45mi ;ie
Cum 3i at'tea trudiri cu !udoriS O7o!itu5mi5am caii
Oa!te adun'nd !4 do7or eu #e Priam 3i5a lui !emin9ie<
C4 cum rei tu1 dar nici unul din 6ei n5o !459i dea noire"=
A !u!#inat din ad'nc 3i5a 6i! ;urtunaticul Jeu!G
%*
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +-% +-(
daimonF2 tF ng !e PrFamo? Pri[moip te #a`de?
tp!!a KaKZ ^6ou!in1 t\ m!#erc? meneaFnei?
\IlFou j@ala#[@ai j4KtFmenon #tolFeYron<
e: d !g g\ e:!elYof!a #gla? Kan teFcea maKrZ
%& min 7e7rcYoi? PrFamon Pri[moip te #a`da?
Xllou? te Tra?1 tpte Ken cplon j@aK^!aio"
r@on #N? jY^lei?G ml toftp ge ne`Ko? s#F!!N
!on Kan jmon m^g\ ari!ma met\ mm;ot^roi!i g^n2tai"
Xllo d^ toi jr^N1 !d d\ jnn ;re!n 7[lleo !!inG
$* ##pte Ken Kan jgz memaz? #plin j@ala#[@ai
tln jY^lN Yi toi ;Floi mn^re? jggeg[a!i1
mE ti diatrF7ein tin jmin cplon1 mll[ m\ jh!aiG
Kan gZr jgz !on dKa eKzn m^KontF ge YumyG
a gZr u#\ 3elFQ te Kan o]rany m!terpenti
$& naiet[ou!i #pl2e? j#icYonFNn mnYrc#Nn1
t[Nn moi #ern KWri ti^!Keto =Ilio? orl
Kan PrFamo? Kan lai? j4mmelFN Pri[moio" o]
g[r moF #ote 7Nmi? jdegeto daiti? j!2? loi7W?
te KnF!2? teG ti gZr l[comen g^ra? bme`?"
&* Tin d\ 3meF7et\ a#eita 7o#i? #ptnia Hr2G
toi jmon tre`? mn #old ;FltataF e:!i #pl2e?
=Argp? te S#[rt2 te Kan e]ru[guia MuKEn2G
tZ? dia#^r!ai t\ Xn toi m#^cYNntai #ern KWriG
t[Nn o toi jgz #rp!Y\ !tamai o]d megaFrN"
&& ev #er gZr ;Yon^N te Kan o]K e: dia#^r!ai1
o]K mngN ;Yon^ou!\ j#en U #old ;^rterp?
j!!i"
mllZ crl Kan jmin Y^menai #pnon o]K mt^le!tonG
Kan gZr jgz Yep? e:mi1 g^no? d^ moi anYen Yen
!oF1 KaF me #re!7ut[t2n t^Keto rpno?
mgKulomEt2?1
-* mm;pteron gene te Kan otneKa !l #ar[Koiti?
K^Kl2mai1 !d d #h!i met\ mYan[toi!in mn[!!ei?"
mll\ toi mn tafY\ u#oeF@omen mllEloi!i1
!on mn jgc1 !d d\ jmoFG j#n d\ 8ontai Yeon Xlloi
mY[natoiG !d d Yh!!on \AY2naF, j#ite`lai
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +-% +-(
:Ne;ericito| Ce r4u a3a mare ai 46ut
de la Priam
Ri de la ;iii lui Priam1 de tot n46uie3ti 3i te
!tr4dui Troia !4 !ur#i 3i !4 !#ul7eri
temeinic 6idita cetateS Numai de5ar ;i !4 te
;uri3i #e #or9i 3i #e5naltele 6iduri
Ri !45l n;uleci #e Priam de iu 3i #e ;iii lui Priam
%&
Ri #e Troienii ceilal9i1 ca a3a !459i a!t'm#eri urgia|
C4 tu cum rei 3i #o;te3ti1 ci mi5e c4 din
a!t4 g'lcea4 S;ada cuma ntre noi !4 nu
;ie cu mult mai gro6a4" Eu n!4 una 9i5oi
!#une 3i5n minte n!eamn459i5o 7ineG
Dac4 reodat4 3i eu m4 oi #une !4 !ur# o cetate1
$*
Unde or ;i locuind ;iin9e iu7ite de tine1
Nu5ndelunga r467unarea5mi1 ci la!45m4
olnic n rere" Iat41 de3i #e nerute1 3i eu 9i
;ac 9ie #e oie"
Multe5! ora3ele care !u7 ceru5n!telat 3i !u7 !oare
Sunt locuite de oameni1 dar mult mai iu7it4 de mine
$&
Ri #re9uit4 mi5i Troia1 la ;el cum mi ;ur45
ntre oameni Priam 3i neamul lui Priam1
de!toinic n lu#ta cu !uli9i" Nu5mi ;u
reodat4 la d'n3ii altarul li#!it de #rinoa!e1
Nici de ?ert;iri 3i de #ao!1 de care aem
#arte noi 6eii"=
Hera oc2ioa!a1 cin!tita 6ei941 #e loc i r4!#un!eG
&*
:Trei !unt ora3ele care mi5! #e!te m4!ur4
de !cum#e1 Argo!1 Micena cu largile5i uli9i 3i
S#arta< #e5ace!tea Darm45le5ndat4 ce5or ;i
oro#!ite cu totul de tine1
Nu le mai !tau nainte !cutindu5le1 nici nu te5m#iedic"
C2iar de m5oi #une5m#otri4 3i nu te5oi l4!a !4 le n4rui1
&&
N5a3 i67uti eu de ;el1 c4 tu e3ti mult mai tare ca mine"
Dar !e cuine 3i mie !4 nu5mi ;aci 6adarnic4 truda1
Neam de 6ei94 3i eu !unt1 7a c2iar din acela3i #4rinte<
Tat4 mi5e Crono! minto!ul 3i !unt cea mai mare din toate
Ciicele lui1 n4l9at4 #rin na3tere5nt'i 3i ;iindc4 -*
Eu 9i5! nea!t41 iar tu e3ti mai mare5ntre 6ei 3i5m#4ratul"
Hai dar1 ntr5a!t5am'ndoi a!cult'ndu5ne unul #e altul1
S4 ne !u#unem eu 9ie1 tu mie1 3i5ndat4 urma5or
Nemuritorii ceilal9i" Deci !#une5i 6ei9ei Atena
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +-& +-$
-& jlYe`n j? TrcNn Kan \Acain ;glo#in a:nEn1
#eirhn d\ P? Ke Tre? u#erKgdanta? \Acaiod?
Xr@N!i #rpteroi u#r rKia d2lE!a!Yai"
}M? a;at\1 o]d\ m#FY2!e #atlr mndrn te Yen teG
a]tFK\ \AY2naF2n a#ea #terpenta #ro!2gdaG
0* a8a m[l\ j? !tratin jlY metZ Tra? Kan \Acaiog?1
#eirhn d\ P? Ke Tre? u#erKgdanta? \Acaiod?
Xr@N!i #rpteroi u#r rKia d2lE!a!Yai"
}M? e:#zn rtrune #[ro? memau`an \AYEn2n1
7W d Kat\ O]lgm#oio KarEnNn m@a!a"
0& oon d\ m!t^ra Ke rpnou #[? mgKulomEteN
{ nagt,!i t^ra? 3 !traty e]r^ lan
lam#rpnG tof d^ te #ollon m#i !#inYWre? entaiG
ty jKu`\ @en j#n cYpna PallZ? \AYEn21
KZd d\ aYor\ j? m^!!onG Y[m7o? d\ acen e:!orpNnta?
)* Tr[? Y\ o##od[mou? Kan j4KnEmida? \Acaiog?G
de d^ ti? ev#e!Ken :dzn j? #l2!Fon XllonG
U \ a'ti? #plemp? te KaKi? Kan ;glo#i? a:nl
a!!etai1 { ;ilpt2ta met\ mm;ot^roi!i tFY2!i
Jeg?1 ? t\ mnYrc#Nn tamF2? #ol^moio t^tuKtai"
)& }M? Xra ti? ev#e!Ken \Acain te TrcNn te"
_ d\ mndrn :K^l2 TrcNn Katedg!eY\ milon
LaodpKQ \Ant2norFd, Kratery a:cm2t1
P[ndaron mntFYeon di62m^n2 ev #ou j;egroi"
ekre LuK[ono? uoin mmgmon[ te Kraterpn te
.* e!tapt\G mm;n d^ min Krateran !tFce? m!#i!t[Nn
lan1 o oo #onto m#\ A:!E#oio o[NnG
mgcof d\ o!tam^n2 a#ea #terpenta #ro!2gdaG
U [ ng moF ti #FYoio LuK[ono? uo da;ron"
tlaF2? Ken Menel[Q j#i#ro^men tacdn :pn1
.& #h!i d^ Ke Trce!!i c[rin Kan Kfdo? Xroio1
jK #[ntNn d m[li!ta \Ale@[ndrQ 7a!ilW"
tof Ken dl #[m#rNta #ar\ mglaZ dra ;^roio1
av Ken vd, Men^laon mrEon \Atr^o? uoin
Iute !4 #lece la c'm#ul din Troia 3i5acolo !45m#ing4 -&
Ea #e Troieni i!#itindu5i1 !4 calce5noiala ;4cut41
Lu#ta !45ncea#4 din nou cu Danaii cei 7e9i de m4rire"=
A!ta gr4i1 iar #4rintele 6eilor 3i5al omenirii
Se noi 3i ndat4 el dete #orunc4 6ei9eiG
:Re#ede du5te la ta74r45n Troia 3i5acolo ncearc4 0*
S5ademene3ti #e Troieni1 !4 calce5noiala ;4cut41
Lu#ta !45ncea#4 din nou cu Danaii cei 7e9i de m4rire"=
A!ta ro!tindu5i1 6ori #e Atena ce5at'ta dori!e"
Ea1 n44lind de #e #i!cul Olim#ului1 mer!e la ale
Ca 3i o !tea luminoa!41 de Jeu! ca !emn ar4tat4 0&
Cor47ierilor !au unei ta7ere mari de o3tire<
Stea ce !e la!45n 46du2 3i m#r43tie o #loaie de ra6e >
Re#ede5a3a !#re #4m'nt !e co7oar4 3i Pala! Atena
P'n4 ce !are5ntre armii< de groa645nlemnir4 Troienii1
Domolitorii de cai 3i5A2eii cu dal7e #ul#are" )*
Ri5unii !#re al9ii 6iceau #riindu5!e atunci cu mirareG
:Iar43i #e!emne a5nce#e r467oiul aan1 !e a5ntinde
,alma cea crunt4 !au #ace o !45nc2eie5ntre ta7ere Jeu!1
Cel care e!te c'rmaciul r467oaielor toate ale lumii"=
A!ta 6iceau ntre d'n3ii Troienii 3i5A2eii1 iar 6'na )&
Se ;uri34 la Troieni n c2i# de 74r7at1 cu ;4#tura
Lui Laodoco! Antenorianul1 un me3ter n !uli9i1
Ri c4uta #e itea6ul de5o !eam4 cu 6eii1 #e craiul
Pandaro!" Ea nimeri la o #arte #e ;iul #uternic
Al lui Licaon1 #rin cetele lui narmate cu !cuturi1 .*
Care5l urmau de de#arte1 enind de la r'ul E!e#o!1
Stete #e5a#roa#e de el 3i a3a nce#u !45l ndemneG
:,rei tu un !;at !45mi a!cul9i1 oinice LicaonieneS
Dac45n Menelau te 7i6ui !4 tragi cu !4geata cea iute1
De la Troieni ei aea1 de la to9i1 mul9umit4 3i cin!te .&
Ri5ndeo!e7i de la Pari!1 ;ecioru5m#4ratului Priam1
Care5m7ia5te5a5nt'iul #e tine cu daruri 7ogate1
C'nd #e Menelau Atride li#!it de !u;lare o !45l a64
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +-0 +--
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
!y 7^le dm2Y^nta #urW? j#i7[nt\ mlegeinW?"
mll\ Xg\ s!teu!on Menel[ou KudalF
moio1 eceo d\ \A#pllNni LuK2gen^
Klutotp@Q
mrnn #rNtogpnNn ^@ein Kleitln eKatpm72n
ovKade no!tE!a? oerW? e:? X!tu JeleF2?"
}M? ;[t\ \AY2naF21 ty d ;r^na? X;roni #e`YenG
a]tFK\ j!gla tp@on j~@oon :@[lou a:gi?
mgrFou1 n [ #ot\ a]ti? u#i !t^rnoio tucE!a?
#^tr2? jK7aFnonta dedegm^no? jn #rodoK!i
7e7lEKei #ri? !tWYo?G q d\ t#tio? am#e!e #^tr,"
tof K^ra jK Ke;alW? eKKaideK[dNra #e;gKeiG
Kan tZ mn m!KE!a? Kerao@po? rare t^KtNn1
#hn d\ e' leiEna? cru!^2n j#^Y2Ke Korcn2n"
Kan ti mn e' Kat^Y2Ke tanu!![meno? #otn gaF,
mgKlFna?G #rp!Yen d ![Kea !c^Yon j!Ylon eta`roi
ml #rnn mna@eian mrEoi ue? \Acain
#rnn 7lW!Yai Men^laon mrEon \Atr^o? uopn"
a]tZr !gla #ma ;ar^tr2?1 jK d\ let\ :in
m7lWta #terpenta melain^Nn rm\ sdun[NnG
a8a d\ j#n neur KateKp!mei #iKrin s!tpn1
eceto d\ \A#pllNni LuK2gen^ Klutotp@Q
mrnn #rNtogpnNn ^@ein Kleitln eKatpm72n
ovKade no!tE!a? oerW? e:? X!tu JeleF2?"
lKe d\ mof glu;Fda? te la7zn Kan nefra 7peiaG
neurln mn ma6y #^la!en1 tp@Q d !Fd2ron"
a]tZr j#en dl KuKloter? m^ga tp@on ateine1
lFg@e 7ip?1 neurl d m^g\ vacen1 Dlto d\ s!ti?
s@u7ell? KaY\ milon j#i#t^!Yai meneaFnNn"
O]d !^Yen Men^lae Yeon m[Kare? lel[Yonto
mY[natoi1 #rct2 d Dii? Yug[t2r mgeleF21
x toi #rp!Ye !th!a 7^lo? jce#euK? Xmunen"
_ d tp!on mn aergen m#i croi? ? te mEt2r
#aidi? j^rg, mu`an Y\ bd^ l^@atai t#nQ1
a]tl d\ a't\ vYunen Yi 6N!tWro? scWe? Pu
!
ca
!4
ard
4
#e
rug
n
ur
m4
!4g
e9i
lor
tal
e"
H
ai
da
r1
oc
2e
3t
e
cu
ar
cu
l
ac
u
m
#e
m
4r
it
ul
M
en
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +-0 +--
el
au
D
u#
4
ce
el
?ur
ui
lui
Ce
7o
!1
e
!ti
tu
l
ar
ca
31
Li
ci
an
ul
1
Qe
rt;
4
m
4r
ea
94
de
5o
!u
t4 de miei tim#urii la ntor!u59i De la r467oi aca!45n
cetatea cea !;'nt4 Jeleia"=
A!t;el i 6ice 3i5ndu#lec4 mintea5i ne7un41 iar d'n!ul
Gra7nic ia netedul arc din coarnele unui !4l7atic
Ri !4lt4re9 c4#rior ce n!u3i c'nda de la #'nd41
C'nd a ie3it de !u7 #e3ter415n #ie#t l c2iti cu !4geata<
Va#ul1 de moarte loit1 #e !#ate c46u de #e !t'nc4"
Coarnele lui r4!4rite din cre3tet de #ai!#reLce #alme
Me3terul le me3teri 3i cu 3art le5m7in4 am'ndou4
Ri1 lu!truindu5le 7ine1 le #u!e o erig4 de aur" Pandaro!
arcul ace!ta5l #lec4 la #4m'nt 3i5l ntin!e Aine5
a#4!'ndu5l" Toar43ii 7uni 9ineau !cuturi n ;a945i
Ri5l a#4rau !4 nu5i !ar4 3oimanii A2ei nainte1 P'n4 ce
n5o ;i de d'n3ii r4nit Menelao! Atride" Pandaro! tol7a
de!c2i!e 3i !coa!e de5acolo !4geata Cea neatin!51
ari#at41 de negre dureri i!c4toare"
Ri5o #otrii el ndat4 #e !trun4 !4geata5i amar4
Ri ?uruind lui A#olon1 arca3ul e!tit1 Licianul1 Qert;4
7ogat4 de5o !ut4 de miei tim#urii la ntor!ul De la
r467oi aca!45n cetatea cea !;'nt4 Jeleia1 Trage
deodat5a#uc'nd cre!t4tura 3i 'na de taur1
Struna de !'nu5i !5a#ro#ie1 ;ierul de arc1 3i c'nd arcul
Mare rotat !e de!tin!e1 r4!un5atunci cornul1 iar !truna
J7'rn'ie5ndat4 'rto! 3i !are5a!cu9ita !4geat41 Dornic45
n 67oru5i ne7un !5a?ung4 mai re#ede5n gloat4" Nu te5au
uitat1 o Menelau1 #e tine #rea mult5;erici9ii Nemuritori1
mai nt'i #r4dalnica ;at5a lui Jeu!<
Ea1 nainte #un'ndu5!e1 a7ate din cale !4geata
Ri de la tru#u5i o5nl4tur45a3a1 #recum mama cea 7un4
De la co#ilul ei dulce adormit de#4rtea64 o mu!c4" J'na
m#in!e !4geata #e unde cu toarte de aur
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +-. +-)
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
crg!eioi !gnecon Kan di#lpo? nteto Ycr2@"
jn d\ a#e!e 6N!tWri mr2rpti #iKri? s!tp?G
diZ mn r 6N!tWro? jlElato daidal^oio1
Kan diZ Ycr2Ko? #oludaid[lou 3rErei!to
mFtr2? Y\1 _n j;prei aruma croi? rKo? mKpntNn1
x oo #le`!ton arutoG diZ #ri d ev!ato Kan tW?"
mKrptaton d\ Xr\ s!ti? j#^gra8e crpa ;Ntp?G
a]tFKa d\ arreen ama Kelaine;? j@ teilW?"
M? d\ te tF? t\ jl^;anta gunl ;oFniKi miEn,
M,onn? 3 [eira #arEon ammenai ##NnG
Ke`tai d\ jn Yal[mQ1 #ol^e? t^ min 3rE!anto
o##We? ;or^einG 7a!ilW d Ke`tai Xgalma1
mm;pteron Kp!mp? Y\ ##Q jlatWrF te Kfdo?G
to`oF toi Men^lae mi[nY2n amati m2ron
e];u^e? KnWmaF te :d !;urZ K[l\ u#^nerYe"
RFg2!en d\ Xr\ a#eita Xna@ mndrn \Agam^mnNn
? eden m^lan ama Katarr^on j@ teilW?G
Fg2!en d Kan a]ti? mr2;ilo? Men^lao?"
? d vden nefrpn te Kan rgKou? jKti? jpnta?
X8orrpn oo Yumi? jnn !tEYe!!in mg^rY2"
to`? d 7ard !ten[cNn met^;2 KreFNn
\Agam^mnNn ceiri? acNn Men^laon1
j#e!ten[conto d\ eta`roiG ;Fle Ka!Fgn2te Y[natpn
ng toi rKi\ atamnon
oon #ro!tE!a? #ri \Acain TrN!n m[ce!Yai1
P? !\ a7alon Tre?1 KatZ d\ rKia #i!tZ
#[t2!an" o] m^n #N? lion #^lei rKion am[ te
mrnn !#ondaF t\ XKr2toi Kan de@ian B?
j#^#iYmen"
ev #er g[r te Kan a]tFK\ \Olgm#io? o]K jt^le!!en1
aK te Kan s8 tele`1 !gn te meg[lQ m#^ti!an
!dn !;!in Ke;al!i gunai@F te Kan teK^e!!in"
e' gZr jgz tpde oda KatZ ;r^na Kan KatZ
YumpnG
a!!etai Umar t\ Xn #ot\ slcl, =Ilio? orl
Kan PrFamo? Kan lai? j4mmelFN Pri[moio1
Jed? d^ !;i ronFd2? u8F6ugo? a:Y^ri naFNn
St4
nc
2ei
at
!47
ier
ul
3i
#la
to3
a
cea
nd
oit
4<
Pri
n
c2e
uto
rile
#la
to3
ei
'r;
ul
de
;ier
!e
#re
lin
!e
R
i

r
4
6
7
4
t
u
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +-. +-)

!
4
7
i
e
r
u
l

;
r
u
m
o
!

n
;
l
o
r
a
t
1

d
u
#
4

a
!
t
a Plato3a cea m4ie!trit41 7a c2iar dede!u7tul ei
7r'ul1 Care1 #e #iele #urtat1 a#4ra de loiri 3i mai
7ine Tru#u5i ;erea1 3i #e el a!cu9i3ul u3or l
!tr4#un!e< Numai dea!u#ra de tot 6drelind a
itea6ului #iele1 Re#ede #rin!e din ran4 !45i #icure
!'ngele negru" Cum o ;emeie Meon4 ori Car4
o#!e3te5n #or;ir4 Cilde3ul al71 o g4teal4 ce #oart4
#e ;4lci telegarii<
El e #4!trat n c4mar41 dar mul9i c4l4re9i i duc ?indul1
Ri de5m#4ra9i doar e rednic odorul1 c4 !t4 deo#otri4
Calului m'ndr4 #odoa74 3i celui ce calul n!trun4<
Tocmai a3a nro3ite 9i5au ;o!t1 o1 Menelau1 3i 9ie
Ainecre!cutele 3olduri 3i gle6nele1 #ul#ele tale"
Stete de !#aim4 cu#rin! al o3tilor domn Agamemnon1
S'ngele5i negru 46'nd cum curge 3iroaie din ran4<
Stete de !#aim4 cu#rin! 3i rednicu5i ;rate Menelau1
Dar4 3i nodul !4ge9ii 64rind 3i c'rligele a;ar41
Prin!e din nou 74r749ie 3i inim45n #ie#tu5i itea6ul"
Bn!4 din greu !u!#in'nd cu toar43ii !4i m#reun41
M'inile5i !tr'n!e 6ic'nd #uternicul crai AgamemnonG
:Oare !#re moarte 9i5a ;o!t noiala5nc2eiat4 de mine1
Crate iu7it1 c'nd am #u! !4 te 7a9i cu Troienii tu !ingurS
Iat4 cum ei te loir4 3i !;'nta credin94 c4lcar4|
Nu e5n 6adar ?ur4m'ntul1 nici !tr'n!ul de m'ni laolalt41
S'ngele mieilor 3i nc2inatele inuri1 c2e6a3ii
credin9ei" Dac4 de a!ta nu5i 7ate #e loc m#4ratul
olim#ic1
Ci5or 74tu9i mai t'r6iu 3i !cum# or #l4ti5o Troienii
To9i au !4 #iar41 3i ei 3i nee!tele lor 3i co#iii"
Rtiu doar eu 7ine1 mi5o !#une 3i mintea 3i inima5ntr5una
Are !4 ie o reme c'nd Troia cea !;'nt4 #ieri5a1
Priam el n!u3i 3i neamul lui Priam1 n !uli9i e!titul"
Jeu! din !la4 de !u!1 unde53i are loca3ul 3i tronul1
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +0+ +0*
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
a]ti? j#i!!eF,!in jremnln a:gFda #h!i
tW!d\ m#[t2? Kot^NnG tZ mn a!!etai o]K mt^le!taG
mll[ moi a:nin Xco? !^Yen a!!etai
Men^lae av Ke Y[n,? Kan #ptmon mna#lE!,?
7iptoio"
KaF Ken jl^gci!to? #oludF8ion =Argo? oKoFm2nG
a]tFKa gZr mnE!ontai \Acaion #atrFdo? av2?G
KZd d^ Ken e]cNlln Pri[mQ Kan TrN!n lF#oimen
\ArgeF2n El^n2nG !^o d\ s!t^a #g!ei Xroura
Keim^nou jn TroF, mteleutEtQ j#n argQ"
KaF K^ ti? d\ jr^ei TrcNn u#er2norepntNn
tgm7Q j#iYr!KNn Menel[ou KudalFmoioG
avY\ ottN? j#n #h!i cplon tel^!ei\ \Agam^mnNn1
? Kan nfn lion !tratin gagen jnY[d\ \Acain1
Kan dl a72 oKon d ;Fl2n j? #atrFda ga`an
!dn Kein!in n2u!n li#zn mgaYin Men^laon"
P? #ot^ ti? jr^eiG tpte moi c[noi e]re`a cYcn"
Tin d\ j#iYar!gnNn #ro!^;2 @anYi? Men^lao?G
Y[r!ei1 m2d^ tF #N deidF!!eo lain \AcainG
o]K jn KairFQ s@d #[g2 7^lo?1 mllZ #[roiYen
e:rg!ato 6N!tEr te #anaFolo? 3d\ u#^nerYe
6m[ te Kan mFtr21 tln calKWe? K[mon Xndre?"
Tin d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 KreFNn \Agam^mnNnG
a gZr dl ottN? ev2 ;Flo? Men^laeG
lKo? d\ :2tlr j#im[!!etai 3d\ j#iYE!ei
;[rmac\ Ken #ag!,!i melain[Nn sdun[Nn"
LH Kan TalYg7ion Ye`on KEruKa #ro!2gdaG
TalYg7i\ tti t[ci!ta Mac[ona defro K[le!!on
;t\ \A!Kl2#iof uoin mmgmono? :2tWro?1
r;ra vd, Men^laon mrEon \Atr^o? uopn1
n ti? s!teg!a? a7alen tp@Nn jd e:dz?
TrcNn { LuKFNn1 ty mn Kl^o?1 Xmmi d #^nYo?"
}M? a;at\1 o]d\ Xra oo KWru@ m#FY2!en mKog!a?1
7W d\ :^nai KatZ lain \Acain calKocitcnNn
#a#taFnNn xrNa Mac[onaG tin d np2!en
Bn;uriat de am4gire #orni5a5m#otri45le n!u3i
Pa46a5i neagr4 cl4tind 3i tr4darea a ;i
r467unat4" Dar du#4 tine ?eli5oi amar1 o iu7itul
meu ;rate1 Dac4 muri5ei cuma m#linindu59i
!orocul ie9ii"
Cel mai de5ocar4 oi ;i la ntor!u5mi n Argo! !eto!ul1
C5au !453i aduc4 aminte cur'nd de5a lor 9ar4 Danaii
Ri5om #4r4!i #e Elena la Troia !#re ;ala lui Priam
Ri a norodului !4u1 3i #e c'm#ul troian #utre6i5or
Oa!ele tale1 m4car c4 nimica noi nu i67'ndir4m"
Poate cuma la Troieni1 !eme9i cum ei !unt1 oarecine
Jice5a !t'nd #e morm'ntul !l4itului ;rate MenelauG
Cie ca #ururi a3a !453i r467une #e to9i Agamemnon
C4r4 ;olo! ca 3i acuma1 c'nd o3tile5ncoace 3i5adu!e"
Iat4 cum el !e ntoar!e la d'n!ul n 9ar4 duc'ndu53i
Goale cor47ii 3i5n urm4 l4!'nd #e oinicul !4u ;rate"
A!t;el a r'de1 3i5atunci mai 7ine5ng2i9i5m5ar #4m'ntul"=
Ci5l m74r7at4 #e el Menelau 3i a!t;el i 6iceG
:Inim4 #rinde 3i nu !#eria nc4 oa!tea< !4geata
Nu m4 #4trun!e mor9i3< mai nt'i m4 #46i !47ierul
Cel m#e!trit1 a#oi 7r'ul de5aram4 !u7 el 3i n urm4
Plato35a#oi 3i colanul1 lucratul de me3terii ;auri"=
A!t5au6ind a r4!#un! 6ic'ndu5i Atrid AgamemnonG
:Dare5ar norocul !4 ;ie cum 6ici1 o iu7ite Menelau|
,indec4toru5ngri?i5a de ran4 3i5a!u#ra5i a #une
Leacuri ale!e ce5alin4 #e loc !u;erin9ele5amare"=
Ji!e1 3i5ndat4 #e5un crainic 6eie!c1 #e Talti7iu trimiteG
:Cuga1 Talti7ie1 c2eam45l ncoa #e Ma2aon1
;eciorul ,raciului cel mai de!toinic al oa!tei1 A!cle#iu1
!4 ad4 Iute #e ;ratele meu1 #e Menelau1 ;runta3 al
o3tirii1 Care5i r4nit de un me3ter arca3 lician !au din
oa!tea Celor din Troia !#re lauda lui 3i a noa!tr4
m'2nire"=
A!ta #orunca i5a ;o!t" El1 cum au6i1 !e !u#u!e"
C
u
g
a

#
r
i
n

t
a
7
4
r
5
A
2
e
i
l
o
r

c
e
i

;
e
r
e
c
a
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +0+ +0*
9
i

n

a
r
a
m
4

D
u
#
4

M
a
2
a
o
n

#
o
r
n
i
"

P
e

e
l l 64ri mai ncoloG
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +0% +0(
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
e!tapt\G mm;n d^ min Krateran !tFce? m!#i!t[Nn
lan1 o oo #onto TrFK2? j@ o##o7ptoio"
mgcof d\ o!t[meno? a#ea #terpenta #ro!2gdaG
rr!\ \A!Kl2#i[d21 Kal^ei KreFNn \Agam^mnNn1
r;ra vd,? Men^laon mrEon mrcin \Acain1
n ti? s!teg!a? a7alen tp@Nn jd e:dz?
TrcNn { LuKFNn1 ty mn Kl^o?1 Xmmi d #^nYo?"
}M? ;[to1 ty d\ Xra Yumin jnn !tEYe!!in rrineG
7Zn d\ :^nai KaY\ milon mnZ !tratin e]rdn \Acain"
mll\ te dE \ Kanon Yi @anYi? Men^lao?
7lEmeno? Un1 #ern d\ a]tin mg2g^raY\ !!oi Xri!toi
KuKlp!\1 q d\ jn m^!!oi!i #arF!tato :!pYeo? ;c?1
a]tFKa d\ jK 6N!tWro? mr2rpto? lKen s!tpnG
tof d\ j@elKom^noio #[lin Xgen s@^e? rgKoi"
lf!e d^ oo 6N!tWra #anaFolon 3d\ u#^nerYe
6m[ te Kan mFtr2n1 tln calKWe? K[mon Xndre?"
a]tZr j#en vden lKo? Y\ am#e!e #iKri? s!tp?1
am\ jKmu6E!a? j#\ Xr\ #ia ;[rmaKa e:dz?
#[!!e1 t[ o #ote #atrn ;Fla ;ron^Nn #pre CeFrNn"
=O;ra ton mm;e#^nonto 7oln mgaYin Men^laon1
tp;ra d\ j#n TrcNn !tFce? luYon m!#i!t[NnG
o d\ a'ti? KatZ tegce\ adun1 mnE!anto d c[rm2?"
=EnY\ o]K n 7rF6onta vdoi? \Agam^mnona d`on
o]d Kata#tc!!ont\ o]d\ o]K jY^lonta m[ce!Yai1
mllZ m[la !#egdonta m[c2n j? Kudi[neiran"
##ou? mn gZr aa!e Kan rmata #oiKFla calKyG
Kan tod? mn Yer[#Nn m#[neuY\ ace ;u!ipNnta?
E]rum^dNn uoi? PtolemaFou PeiradaoG
ty m[la #pll\ j#^telle #ari!c^men ##pte K^n min
gu`a l[7, K[mato? #ol^a? diZ Koiran^ontaG
a]tZr q #e6i? jzn j#e#Nle`to !tFca? mndrnG
KaF \ oV? mn !#egdonta? vdoi Danan tacu#clNn1
tod? m[la Yar!gne!Ke #ari!t[meno? j#^e!!inG
\Arge`oi mE #c ti meYFete Yogrido? mlKW?G
Sta ntre cetele lui cele tari 3i cu #ae6e5n !#ate1
Care5l urmar4 din Trica1 din 9ara #4!cut4 de !tae"
Crainicul a#ro#iindu5!e a3a5l ndemna #e Ma2aonG
:A!cle#iene1 tu 2ai1 c4 te c2eam4 mai5marele no!tru
S4 ngri?e3ti de5al lui ;rate Menelau Atrid1 c4#itanul<
El e r4nit de un me3ter arca3 lician !au din oa!tea
Celor din Troia !#re lauda lui 3i a noa!tr4
m'2nire"=
A!t;el i 6i!e 3i inima5n #ie#t i !4ri lui Ma2aon"
Ei am'ndoi o #ornir4 #rin ta74ra mare1 3i5ndat4
Cum ei !o!ir4 #e unde !t4tea !4getatul Menelau >
Ri5unde n ?uru5i acum !5aduna!er4 to9i c4#itanii
Bngri?ora9i 3i n mi?locul lor ca un 6eu !ta r4nitul >
Din c2eutoarea curelii Ma2aon i !mul!e
!4geata1
Ru#!e a!cu9itele5i c4ngi c'nd o !coa!e cu m'na5i din ran41
Ri de!;4cu !47ieru5m#e!trit 3i a#oi de !u7t
d'n!ul Ar'ul 3i #lato3a cea ;4urit4 de me3terii
;auri" Locul a#oi nimerind1 #e unde !4geata5l
7rodi!e1
S'ngele a !tor! 3i i5a #u! cu #rice#ere leacuri
u3oare1 Date #e remuri #4rintelui !4u de #rietenu5i
Hiron"
P'n4 ce ei aeau gri?4 !4 indece acolo #e craiul1
Tr'm7e troiene !odom n4#4dir4 cu !cuturi ntin!e<
Armele5ncin!er5A2eii din nou1 tot cu g'ndul la lu#t4"
N5ai ;i 46ut #irotind #e marele Domn Agamemnon1
Nici tu#il'ndu5!e acuma 3i nici 3o4ind a !e 7ate1
Ci ;4r4 #reget 6orind !#re lu#ta ce5nal94 74r7a9ii"
Caii53i l4!a!e deo#arte cu caru5n;lorat n aram4<
Ei !;or4iau mai ncolo #e c'nd i m'na i6itiul
Erimedonte1 al lui Ptolemeo! ;ecior1 Pireianul1
C45i #orunci!e5nadin! du#4 el !4 !e 9ie oriunde
,a o!teni du#4 um7letul lui la !trunirea mul9imii1
M
e
r
!
e

#
e
d
e
!
t
r
u

a
#
o
i

!
4

c
o
l
i
n
d
e

a

7
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +0% +0(
4
r
7
a
9
i
l
o
r

r
'
n
d
u
r
i
1
R
i
5
u
n
d
e

e
d
e
a

c
4
d
au 6or cu !ire#ii cei re#e6i A2eii1 St'ndu5le5a#roa#e15
nce#ea !45i ncing4 'rto! la 74taieG
:Nu 4 l4!a9i1 o Danai1 3i nu mai !l47i9i n #utere1
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +0& +0$
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
o] gZr j#n 8eud^!!i #atlr Jed? a!!et\ mrNgp?1
mll\ o #er #rpteroi u#r rKia d2lE!anto
tn toi a]tn t^rena crpa gf#e?
adontai1
bme`? a't\ mlpcou? te ;Fla? Kan nE#ia t^Kna
X@omen jn nEe!!in1 j#ln #tolFeYron lNmen"
Ot? tina? a' meYi^nta? vdoi !tugerof #ol^moio1
tod? m[la neiKeFe!Ke colNto`!in j#^e!!inG
\Arge`oi :pmNroi jlegc^e? o nu !^7e!Ye<
tF;Y\ ottN? a!t2te teY2#pte? 3~te ne7roF1
a t\ j#en o'n aKamon #ol^o? #edFoio Y^ou!ai
e!th!\1 o]d\ Xra tF? !;i metZ ;re!n gFgnetai mlKEG
? ume`? a!t2te teY2#pte? o]d m[ce!Ye"
U m^nete Tra? !cedin jlY^men anY[ te nWe?
e:rgat\ e#rumnoi #oliW? j#n Yinn Yal[!!2?1
r;ra vd2t\ av K\ mmin u#^r!c, ce`ra ronFNn<
}M? ge Koiran^Nn j#e#Nle`to !tFca? mndrnG
UlYe d\ j#n rEte!!i Kizn mnZ o]lamin mndrn" o
d\ mm;\ \IdomenWa da;rona YNrE!!ontoG
\Idomened? mn jnn #rom[coi? !u evKelo? mlKEn1
M2ripn2? d\ Xra oo #um[ta? rtrune ;[lagga?"
tod? d :dzn gEY2!en Xna@ mndrn
\Agam^mnNn1 a]tFKa d\ \IdomenWa #ro!2gda
meilicFoi!inG
\Idomenef #ern m^n !e tFN Danan tacu#clNn
3mn jnn #tol^mQ 3d\ mlloFQ j#n argQ
3d\ jn daFY\1 te #^r te gerog!ion avYo#a onon
\ArgeFNn o Xri!toi jnn Kr2tWri K^rNntai"
ev #er g[r t\ Xlloi ge K[r2 KompNnte? \Acaion
daitrin #FnN!in1 !in d #le`on d^#a? a:en
!t2c\1 P? #er jmoF1 #i^ein te Yumi? mncgoi"
mll\ rr!eu #plemon d\ oo? #[ro? eceai enai"
Tin d\ a't\ \Idomened? r2tn mgi? mntFon 2daG
\Atred2 m[la m^n toi jgzn jrF2ro? eta`ro?
a!!omai1 ? ti #rton u#^!t2n Kan Kat^neu!aG
mll\ Xllou? rtrune K[r2 KompNnta? \Acaiod?
N
5
o

!
4
5
i

a
?
u
t
e

#
4
r
i
n
t
e
l
e

J
e
u
!

#
e

c
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +0& +0$
e
i

c
a
r
e
5
n
3
a
l
4
"

,
u
l
t
u
r
i
i

a
u

!
4

n
g
r
a
3e din tru#ul lor t'n4r mi3eii Care53i
c4lcar4 nt'i ?ur4m'ntul 3i #4c4tuir41
Iar #e nee!tele lor cu ;iii lor #runci i om duce
Prad4 la noi n cor47ii1 c'nd ;ace5om !#ul7er din
Troia"= Bn!4 #e care5i edea #4r4!ind ;ioroa!a
74taie1
Tare5i mu!tra m#4ratul r4!tindu5!eG :,oi lu#t4torii
Numai cu arcul1 A2ei| Crico3ilor1 nu i5i ru3ineS
Ce5mi !ta9i acolo de team45m#ietri9i ca 3i #uii de
ciute C'nd du#4 goana cea mult4 #e5ntin!a
c'm#ie1 de trud4 Nu mai #ot merge1 ci !tau ;4r4
lag4 !lei9i de #utereS Tocmai a3a5ncremenir49i 3i
nu 4 urni9i la 74taie"
Ori a3te#ta9i mai a#roa#e !4 ie Troienii1 #e
#rundul M4rii al7a!tre1 #e unde !unt tra!e ale
noa!tre cor47ii1 Ca !4 ede9i dac4 cerul 45
ntinde o m'n4 de #a64S=
A!t;el la to9i #oruncind ntre r'nduri um7la
Agamemnon
Ri #rin de!ime #43ind1 eni unde ;o!t5au Cretanii<
Ei !e5narmau !u7 #orunca lui Idomeneu
ncercatul1 Idomeneu !ta5n 3irul din ;a94
nen;r'nt ca mi!tre9ul1 Iar Merione m'na
nglotirile5i cele din urm4"
Cum i 46u #e Cretani al oa!tei #4!tor Agamemnon
Se 7ucur4 3i deodat4 7la?in 3i ro!ti 7ucuriaG
:Dintre Danai care 67oar45n telegi mai #e !u! doar #e
tine1 Idomeneu1 te !ocot la r467oi 3i la tre7i de tot ;elul
Ri la o!#e9e1 la care mai5marii o3tirii !#re cin!te
Me!tec4 inul #e5ale!e 3i5l toarn4 din oluri 3i5
nc2in4" Bn!41 n reme ce to9i c4#itanii ceilal9i 3i
7eau #artea Du#4 m4!ur41 de5a #ururi #lin 9i
!t4 9ie #a2arul
Tot ca 3i mie1 3i5ai dre#tul !4 7ei du#4 #o;t4 3i
rere" Hai dar la lu#t4 3i arat45te tocmai a3a
ca5nainte"=
Domnul Cretanilor1 Idomeneu1 lui Atrid i r4!#un!eG
:Ca94 de tine Agamemnon1 toar43 !tatornic cu totul
Ci5oi a3a cum nt'i m5am legat 3i mi5am dat noirea"
Dar tu ndeamn4 #e5A2eii ceilal9i1 mai cur'nd cu du3manii
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +00 +0-
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
r;ra t[ci!ta maccmeY\1 j#en !gn g\ rKi\ aceuan
Tre?G to`!in d\ a' Y[nato? Kan KEde\ s#F!!N
a!!et\ j#en #rpteroi u#r rKia d2lE!anto"
}M? a;at\1 \Atred2? d #arceto g2Yp!uno? KWrG
UlYe d\ j#\ A:[nte!!i Kizn mnZ o]lamin mndrnG
tz d Koru!!^!Y2n1 ma d n^;o? e#eto #e6n"
? d\ t\ m#i !Ko#iW? eden n^;o? a:#plo? mnlr
jrcpmenon KatZ #pnton u#i Je;groio :NW?G
ty d^ t\ XneuYen jpnti mel[nteron 3~te #F!!a
;aFnet\ :in KatZ #pnton1 Xgei d^ te laFla#a #ollEn1
Fg2!^n te :dcn1 u#p te !#^o? la!e mWlaG
to`ai m\ A:[nte!!i diotre;^Nn a:62n
dEon j? #plemon #uKinan KFnunto ;[lagge?
Ku[neai1 ![Ke!Fn te Kan agce!i #e;riKu`ai"
Kan tod? mn gEY2!en :dzn KreFNn \Agam^mnNn1
KaF !;ea? ;NnE!a? a#ea #terpenta #ro!2gdaG
Avant\ \ArgeFNn bgEtore calKocitcnNn1
!; m^nG o] gZr aoiK\ strun^menG o ti KelegNG
a]tz gZr m[la lain mncgeton ;i m[ce!Yai"
a gZr Jef te #[ter Kan \AY2naF2 Kan =A#ollon
to`o? #h!in Yumi? jnn !tEYe!!i g^noitoG
tc Ke t[c\ 3mg!eie #pli? Pri[moio XnaKto?
cer!nn u;\ bmet^r,!in wlof![ te #erYom^n2 te"
}M? e:#zn tod? mn lF#en a]tof1 7W d met\ Xllou?G
anY\ ge N^!tor\ atetme ligdn PulFNn mgor2tln
oV? et[rou? !t^llonta Kan strgnonta m[ce!Yai
mm;n m^gan Pel[gonta \Al[!tor[ te CromFon te
Amon[ te KreFonta AFant[ te #oim^na lanG
o##Wa? mn #rta !dn ##oi!in Kan rce!;i1
#e6od? d\ j@p#iYe !tW!en #ol^a? te Kan j!Ylod?
rKo? amen #ol^moioG KaKod? d\ j? m^!!on ala!!en1
r;ra Kan o]K jY^lNn ti? mnagKaF, #olemF6oi"
o##ef!in mn #rt\ j#et^lletoG tod? gZr mncgei
!;od? ##ou? jc^men m2d Klon^e!Yai mFlQG
Har94 !45nce#em din nou1 c4ci ei au !tricat leg4tura"
De5a!ta #'r?ol 3i #oto# e tot ce5i a3tea#t4 de5acuma1
Ei 3i c4lcar4 nt'i ?ur4m'ntul 3i5al lor e #4catul"=
A!ta i5a 6i!1 3i Atride oio! a #43it mai de#arte"
Ri5ntre 3iraguri um7l'nd1 a?un!e #e unde au ;o!t Aia!1
Care am'ndoi !e5narmar4 urma9i de un nor de #ede3tri"
Tocmai ca norul ce5l ede c'nda un #4!tor de #e5o culme
Cum a7urind din a#u! tot ine !#re a#ele m4rii
Ri de de#arte !5arat4 mai negru1 ntocmai ca
!moala Pe!te noianuri #lutind1 c4ci #oart4 cu el
i?elia< Bn;rico3at el d4 ;uga 3i53i 2uie !u7 #e3ter4
turma< Negre5nde!ite tot a!t;el #ornir41 m'nate de
Aia!1 Cetele de lu#t4tori ca 6eii de tari la r467oiul
Cel n4#4!to!1 o #4dure 67urlit4 de l4nci 3i de !cuturi"
Cum i 46u 3i #e ei ;u e!el Atrid Agamemnon
Ri5am'ndurora a !trigat 3i5a 6i! 67ur4toare cuinteG
:Aia! oinici c4#itani n oa!tea5n6elat4 din Argo!1
Nu 4 mai tre7uie ou4 ndemn 3i #orunc4< de !ine
,oi ndemna9i nde!tul #e5ai o3tri la lu#t4 itea64"
Dare5ar #4rintele Jeu!1 Atena 3i Ce7o! A#olon
Inima a!ta !4 ai74 #rin ta74r4 to9i lu#t4torii|
Re#ede5atunci5a lui Priam cetate ar c4dea
cucerit4
Ri #re;4cut4 ;iind de noi n morman de cenu34"=
Ji!e 3i5ndat4 #e ei #4r4!indu5i #urce!e !#re al9ii"
Dete de Ne!tor n cale1 c'nd el1 al Pilenilor me3ter
Cu'nt4tor1 ntocmea #e ai !4i 3i5i !ilea la 74taie"
Hromiu al4turi !t4tea1 Pelagon cel nalt 3i Ala!tor
Ri c4#itanul Hemon 3i Aia!1 #4!torul de
oa!te" Ne!tor5nainte !toli c4l4rimea cu cai 3i
cotige1
Iar du#4 ea o mul9ime de 7uni #ede!tra3i ca !4 ;ie
Stail41 6id la r467oi< #e coda3i i m#in!e la mi?loc1
Silnic m4car !4 !e 7at41 de nu or cu tot nadin!ul"
P
u
!
e

l
a

c
a
l
e

n
t
'
i

c
4
l
4
r
i
m
e
a

3
i
5
i

I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +00 +0-
d
e
t
e

#
o

a
9
4
Cai
i
!45
n;r
'ne
la
me
r!
3i
!4
n5o
mai
ia
ra6
na
#rin
al
m4
G
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +0. +0)
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
m2d^ ti? o##o!gn, te Kan 3nor^2;i #e#oiYz?
oo? #rp!Y\ XllNn mem[tN Trce!!i m[ce!Yai1
m2d\ mnacNreFtNG mla#adnpteroi gZr a!e!Ye"
q? d^ K\ mnlr m#i n sc^Nn ter\ rmaY\ K2tai
agcei sre@[!YN1 j#en U #old ;^rteron ottN"
de Kan oo #rpteroi #plea? Kan teFce\ j#prYeon
tpnde npon Kan Yumin jnn !tEYe!!in aconte?"
}M? q g^rNn rtrune #[lai #ol^mNn jd e:dc?G
Kan tin mn gEY2!en :dzn KreFNn \Agam^mnNn1
KaF min ;NnE!a? a#ea #terpenta #ro!2gdaG
g^ron evY\ ? Yumi? jnn !tEYe!!i ;Floi!in
P? toi gognaY\ #oito1 7F2 d^ toi am#edo?
ev2G
mll[ !e gWra? teFrei moFonG ? r;el^n ti?
mndrn Xllo? acein1 !d d Kourot^roi!i mete`nai"
Tin d\ 3meF7et\ a#eita GerEnio? o##pta N^!tNrG
\Atred2 m[la m^n toi jgzn jY^loimi Kan a]ti?
? amen ? te d`on \EreuYalFNna Kat^Ktan"
mll\ o #N? ma #[nta Yeon dp!an mnYrc#oi!inG
e: tpte Kofro? aa nfn a't^ me gWra? s#[6ei"
mllZ Kan ? o##ef!i met^!!omai 3d Keleg!N
7oul Kan mgYoi!iG ti gZr g^ra? j!tn
gerpntNn" a:cmZ? d\ a:cm[!!ou!i necteroi1 o
#er jme`o #lpteroi geg[a!i #e#oFYa!Fn te 7F
2;in"
}M? a;at\1 \Atred2? d #arceto g2Yp!uno? KWr"
ekr\ uoin Peteo Mene!YWa #lE@i##on
e!tapt\G mm;n d\ \AY2na`oi mE!tNre? m4tW?G
a]tZr q #l2!Fon e!tEKei #olgm2ti? \Odu!!eg?1
#Zr d e;allEnNn mm;n !tFce? o]K mla#adnan
!ta!anG o] g[r #c !;in mKogeto lai? m4tW?1
mllZ n^on !unorinpmenai KFnunto ;[lagge?
TrcNn o##od[mNn Kan \AcainG o d m^nonte?
!ta!an ##pte #grgo? \Acain Xllo? j#elYzn
TrcNn rmE!eie Kan Xr@eian #ol^moio"
tod? d :dzn neFKe!!en Xna@ mndrn \Agam^mnNn1 :
O
r
i
c
'
t

a
r

#
u
n
e

#
e

!
i
n
e

t
e
m
e
i

3
i

a
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +0. +0)
r

3
t
i

2
4
9
u
i
t
u
l
1

N
i
m
e
n
i

a
!
u
#
r
a

d
u
3
m
a
nului !ingur !4 nu !e re#ead41 Nici !4 !e deie5
na#oi1 mai le!ne 74tut o !4 ;ie"
Cine din caru5i #utea5a !5a?ung5a r4?ma3ilor
care1 Lancea !45ntind4 loind1 c5a3a5i ;olo!e3te
mai 7ine" Numai a3a ;4#tuind1 cu g'ndul 3i
inima a!ta
Ri5nainta3ii #utur4 !4 !ur#e ora3e 3i 6iduri"=
A!ta 6icea nte9indu5i 74tr'nul1 c4litul n
arme" Cu 7ucuro! 3i de el 46'ndu5l Atrid
Agamemnon
Ri !e gr47i !45l nt'm#ine a3a n cuinte ce 67oar4G
:Hei1 de5ar ;i ;o!t1 o mo3 Ne!tor1 cum e3ti tu la inim41
erde1 Va#4n !4 ;ii 3i la tru# 3i genunc2ii u3or !4 te
#oarte|
Dar te5ngreun5al o73tii neca61 74tr'ne9ea" Mai
7ine Altul #oara5i ducea 3i tu a6i erai ;loare5
ntre tineri|= Dar c4l4re9ul 74tr'n1 cumintele
Ne!tor i 6i!eG
:Cum a3 dori1 o Atride1 3i eu !4 ;iu a6i ca #e
remea C'nd am r4#u! #e m4re9ul Ere;talion"
Dar nu toate Cele dorite de om !unt date de 6ei
m#reun4"
T'n4r eram #e atunci1 dar a6i 74tr'ne9ea m5
a?un!e" Merge5oi totu3i cu oa!tea1 din car oi
m'na5o la lu#t4 Numai cu !;atul 3i or7a1 c4ci
a!ta e dat 74tr'ne9ii"
La! #e cei tineri acum !4 !e a'nte cu lancea1 oinicii
Care de arme !unt 7uni 3i #ot !4 !e 7i6uie5n
!ine"= A!ta gr4i1 iar Atride #urce!e oio!
mai de#arte1
Unde g4!i #e ultanii r467oiului1 Atenienii1
Pe5al lui Peteo! ;ecior Mene!teu! !trunind
telegarii" Sta #e a#roa#e i!te9ul Uli!e 3i5al4turi
de d'n!ul
Gat5a3te#tau n3ira9i C2e;alenii cei tari de
'rtute" Bnc4 ei nu au6i!er4 !trig4tul1 larma de
goan41
Doar !e #orni!er5a7ia m7ul6indu5!e5n cete Troienii1
Domolitorii de cai1 3i A2eii< ei !tau mai deo#arte
Ri a3te#tau #'n5ar trece reun alt 3ir de5A2ei nainte
Ri5ar n44li la du3mani1 ca #e urm4 !45ncea#4 ei a !e 7ate"
Cum i 46u neurni9i1 la d'n3ii !4rind Agamemnon
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +)+ +)*
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
KaF !;ea? ;NnE!a? a#ea #terpenta #ro!2gdaG
uo Peteo diotre;^o? 7a!ilWo?1
Kan !d KaKo`!i dploi!i KeKa!m^ne Kerdalep;ron tF
#te Kata#tc!!onte? m;^!tate1 mFmnete d\ Xllou?<
!;n m^n t\ j#^oiKe metZ #rctoi!in jpnta?
e!t[men 3d m[c2? Kau!teirW? mnti7olW!aiG
#rctN gZr Kan daiti? mKou[6e!Yon jme`o1
##pte da`ta g^rou!in j;o#lF6Nmen \AcaioF"
anYa ;Fl\ s#tal^a Kr^a admenai 3d Kg#ella
ovnou #in^menai meli2d^o? r;r\ jY^l2tonG
nfn d ;FlN? c\ rpQte Kan e: d^Ka #grgoi \Acain
umeFNn #ro#[roiYe macoFato n2l^ calKy"
Tin d\ Xr\ u#pdra :dzn #ro!^;2 #olgm2ti? \Odu!!eg?G
\Atred2 #o`pn !e a#o? ;ggen rKo? sdpntNn<
#? dl ;? #ol^moio meYi^men ##pt\ \Acaion
TrN!nn j;\ o##od[moi!in jgeFromen s@dn =Ar2a<
r8eai av K\ jY^l,!Ya Kan av K^n toi tZ memEl,
T2lem[coio ;Flon #at^ra #rom[coi!i mig^nta
TrcNn o##od[mNnG !d d taft\ mnemclia
7[6ei?"
Tin d\ j#imeidE!a? #ro!^;2 KreFNn \Agam^mnNn
? gn cNom^noioG #[lin d\ ge l[6eto mfYonG
diogen? Laerti[d2 #olumEcan\ \Odu!!ef
ot^ !e neiKeFN #eric!ion ote KelegNG
oda gZr P? toi Yumi? jnn !tEYe!!i ;Floi!in
#ia dEnea odeG tZ gZr ;ron^ei? t\ jgc #er"
mll\ vYi tafta d\ r#i!Yen mre!!pmeY\ ev ti KaKin nfn
evr2tai1 tZ d #[nta Yeon metamcnia Ye`en"
}M? e:#zn tod? mn lF#en a]tof1 7W d met\ Xllou?"
ekre d Tud^o? uoin u#^rYumon DiomEdea
e!tapt\ an Y\ ##oi!i Kan rma!i Koll2to`!iG
#Zr d^ oo e!tEKei SY^nelo? a#anEo? uop?"
Kan tin mn neFKe!!en :dzn KreFNn \Agam^mnNn1
KaF min ;NnE!a? a#ea #terpenta #ro!2gdaG
moi Tud^o? uo da;rono? o##od[moio
Prin!e !45i certe el a!t;el r4!tindu5!eG :Tu1 Mene!teu!1
Care te lau6i c4 e3ti odra!l4 din craiul Peteo!
Ri tu1 Uli!e1 iclene1 tu marele me3ter n
reng2iuri1 Ce !ta9i a3a tu#ila9i la o #arte oi doi 3i
#e al9ii
Tot a3te#ta9iS ,i !e cade doar ou4 !4 merge9i n ;runte
Cu5nainta3ii1 !5o ru#e9i5nainte #rin clocotul lu#tei"
Eu doar #e oi nainte 4 c2em totdeauna la ma!a
Care e dat4 de5A2ei ntru cin!tea mai5marilor1
nou41
Ri5unde m'nca9i la ;ri#turi 3i 7e9i din #a2arele #line
,in ca 3i mierea de dulce1 la ;el am'ndoi du#4
rere" Totu3i aci 7ucuro! a9i edea c4 4 trec
nainte
Jece 3iraguri de5A2ei !#re5a !e 7ate cu arma cea crunt4|=
Se ncre9i de neca6 3i r4!#un!e i!te9ul Uli!eG
:Ce ;el de or74 din gur459i ie3i1 o1 Atrid AgamemnonS
Cum #o9i !4 !#ui c4 ;ugim de r467oiS C'nd noi nte9i5om
Lu#ta cea cr'ncen5acuma 3i ne5om ncle3ta cu Troienii1
Tu ai !4 e6i dac4 rei 3i59i #a!4 3i5ai gri?4 de a!ta1
Cum !e #rice#e #4rintele lui Telema2 !4 !e 7at4
Cu5nainta3ii du3mani1 ci acum 9i5i 6adarnic cu'ntul"=
Dar !e muie 3i5i 6'm7i lui Uli!e Atrid Agamemnon1
Cum l 46u o9erit1 3i a!t;el ntoar!e or7ireaG
:Laertiene Uli!e m4rite 3i #rea i!cu!ite1
Nu59i mai dau nici un ndemn 3i nu te mai mu!tru #e tine1
Su;letul eu 9i5l cuno!c 3i 3tiu c4 tu ai #entru mine
G'nduri #rielnice numai 3i una !untem n #4rere"
Hai dar1 acum dac5am !#u! cea r4u1 mai #e urm4 c4ta5om
R4ul !45l dregem1 ci dare5ar n 'nt !45l m#r43tie 6eii"=
A!ta ro!ti1 3i l4!'ndu5i #e ei el #urce!e5nainte
Ri mai ncolo5l g4!i #e mult inimo!ul Tidide
Care !t4tea ntre cai n teleaga cea 7ine5ntocmit4
L'ng4 Stenelo!1 al lui Ca#aneu! ;ecior1 i6itiul"
Cu
m
l
46
u1
Ag
am
em
no
n a
#ri
n!
3i
#e5
ace
!ta
!45l
cer
te
Ri5
a!t
;el1
cu
or
7e
ce
67
oar
41
la
el
!e
r4!
ti
m
#4r
atu
lG
:Ci
u
al
oi
nic
ulu
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +)+ +)*
i
do
mn
Tid
eu!
1 de
cai
!tr
uni
tor
ul|
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +)% +)(
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
tF #tc!!ei?1 tF d\ s#i#egei? #ol^moio ge;gra?<
o] mn Tud^ g\ de ;Flon #tN!Ka6^men Uen1
mllZ #old #ri ;FlNn et[rNn d2oi!i m[ce!Yai1
? ;[!an o min vdonto #onegmenonG o] gZr
agNge
nt2!\ o]d vdonG #ern d\ XllNn ;a!n gen^!Yai"
toi mn gZr Xter #ol^mou e:!WlYe MuKEna?
@e`no? m\ mntiY^Q PoluneFKe lain mgeFrNnG
o d tpt\ j!tratpNnY\ oerZ #ri? teFcea E72?1
KaF a m[la lF!!onto dpmen Kleitod? j#iKogrou?G
o d\ aYelon dpmenai Kan j#neon ? jK^leuonG
mllZ Jed? atre8e #araF!ia !Emata ;aFnNn"
o d\ j#en o'n conto :d #ri dof jg^nonto1
\A!N#in d\ Konto 7aYg!coinon lece#oF2n1
anY\ a't\ mggelF2n j#n TudW !te`lan \AcaioF"
a]tZr q 7W1 #ol^a? d KicE!ato admeNna?
dainum^nou? KatZ dma 7F2? \EteoKl2eF2?"
anY\ o]d @e`np? #er jzn o##2l[ta Tuded?
t[r7ei1 mofno? jzn #ol^!in metZ admeFoi!in1
mll\ g\ meYlegein #roKalF6eto1 #[nta d\ jnFKa
2dFN?G toF2 oo j#FrroYo? Uen \AYEn2"
o d colN![menoi adme`oi K^ntore? ##Nn
8 Xr\ mnercom^nQ #uKinin lpcon e!an Xgonte?
Kogrou? #entEKontaG dgN d\ bgEtore? U!an1 MaF
Nn AomonFd2? j#ieFKelo? mYan[toi!in1
uop? t\ A]to;pnoio mene#tplemo? Polu;pnt2?"
Tuded? mn Kan to`!in meiK^a #ptmon j;WKeG
#[nta? a#e;n\1 na d\ oon ei oKon d n^e!YaiG
MaFon\ Xra #ro^2Ke Yen ter[e!!i #iYE!a?"
to`o? a2n Tuded? A:tclio?G mllZ tin uoin geF
nato eo c^reia m[c,1 mgor d^ t\ mmeFnN"
}M? ;[to1 tin d\ o ti #ro!^;2 Krateri?
DiomEd2? a:de!Yen? 7a!ilWo? jni#ln a:doFoioG
tin d\ uoi? a#anWo? mmeF8ato KudalFmoioG
\Atred2 ml 8egde\ j#i!t[meno? ![;a e:#e`nG
Ce !tai acolo #e5a!cun! 3i cau9i la c'm#ul de lu#t4S
Nu i5a #l4cut lui Tideu !4 !e #itule a3a1 ci de5a #ururi
Sta naintea5alor !4i 3i tot !e lu#ta cu du3manii"
Martori !unt to9i care5n lu#t45l 46ur41 eu n5am dat de
d'n!ul Nici l5am 46ut1 dar !e 6ice c4 ;o!t5a mai 7un dec't
al9ii" Pa3nic o dat4 ca oa!#e5n Micena !5a du! cu oinicul
Cel ca un 6eu1 Polinice1 !5adune o3tire #e remea
C'nd !e o3ti!er5A2eii !u7 murii cei tari de la Te7a"
Ei !e rugar45nadin! !4 le deie a?utoare #e5ale!e1
Micenienii #rimir4 3i !e noir4 cu d'n3ii<
Dar n de3ert1 c4 #e ei1 4dind ne#rielnice !emne1
Jeu! i5a5ntor! 3i de acolo #lec'nd !5au tot du! du#5aceea
P'n4 ce5au ;o!t la A!o#1 unde5i man4 de !tu; 3i de iar741
Ri de aci #e Tideu l trimi!er5A2eii la Te7a"
D'n!ul acolo !5a du! 3i5a dat de Cadmei o mul9ime1
C'nd o!#4tau n #alatul 'n?o!ului crai Eteocle"
Singur era 3i !tr4in #rin mul9ii ne#o9i ai lui Cadmo!1
Totu3i a !tat inimo! c4l4re9ul de!toinic Tideu!1
Ri la tot ;elul de lu#te5i #o;ti la ntreceri1 3i5n toate
Le!ne5i nin!e #e to9i1 a3a i5a dat !#ri?in Atena"
Dar m'niindu5!e atunci1 7olditorii de cai1 Cadmeenii
Pu!5au #e drum la ntor!u5i o droaie de oameni la #'nd4
Tineri o3teni reo cinci6eci !u7 doi c4#itani1 unul Meon
Ciul lui Emon1 74r7at ca un 6eu de ;4lo!1 3i ;eciorul
Lui Auto;on1 Poli;onte cel dat la r467oi1 ci le dete
Groa6nic4 moarte 3i lor Tideu1 c4 #e to9i i uci!e<
Numai #e Meon1 urm'nd ale 6eilor !emne1 Tideu!
,iu l5a l4!at !4 !e5ntoarne1 ca e!tea #ieirii !5aduc4"
A!t;el Etolul Tideu! a ;o!t1 dar ;eciorul !4u a!t46i
E!te mai !la7 n r467oi 3i numai de gur4 mai tare"=
Ji!e1 dar nu i5a r4!#un! itea6ul Tidid Diomede
,r'nd !4 cin!tea!c4 mu!trarea Lm#4ratului rednic de cin!te"
Numai Stenelo! atunci gr4i lui Atrid AgamemnonG
:Ce ne !#ui neade4r1 c'nd 3tii cum !t4 lucrul aieeS
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +)& +)$
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
bme`? toi #at^rNn m^g\ mmeFnone? e]cpmeY\ enaiG
bme`? Kan E72? do? elomen e#ta#gloio
#aurpteron lain mgagpnY\ u#i te`co? Xreion1
#eiYpmenoi ter[e!!i Yen Kan J2ni? mrNgG
Ke`noi d !;et^r,!in mta!YalF,!in rlontoG
tz mE moi #at^ra? #oY\ moF, anYeo tim"
Tin d\ Xr\ u#pdra :dzn #ro!^;2 Krateri? DiomEd2?G
t^tta1 !iN# !o1 jmy d\ j#i#eFYeo mgYQG
o] gZr jgz neme! \Agam^mnoni #oim^ni lan
strgnonti m[ce!Yai j4KnEmida? \Acaiog?G
togtQ mn gZr Kfdo? m\ 8etai ev Ken \Acaion
Tra? d,c!N!in lN!F te =Ilion orEn1
togtQ d\ a' m^ga #^nYo? \Acain d,NY^ntNn"
mll\ Xge dl Kan n medcmeYa Yogrido? mlKW?"
LH a Kan j@ sc^Nn !dn tegce!in Dlto
camh6eG deinin d\ a7race calKi? j#n !tEYe!!in
XnaKto? srnum^nouG u#p Ken tala!F;ron[ #er
d^o? elen"
M? d\ t\ jn a:gialy #olu2c^ Kfma Yal[!!2?
rrnut\ j#a!!gteron Je;grou t#o KinE!anto?G
#pntQ m^n te #rta Korg!!etai1 a]tZr a#eita
c^r!Q 2gngmenon meg[la 7r^mei1 mm;n d^ t\ XKra?
Kurtin jin Koru;oftai1 m#o#tgei d\ wli? Xcn2nG
? tpt\ j#a!!gterai Danan KFnunto ;[lagge?
nNlem^N? #plemon d^G K^leue d o!in Ka!to?
bgempnNnG o d\ Xlloi mKln v!an1 o]d^ Ke ;aF2?
tp!!on lain #e!Yai acont\ jn !tEYe!in a]dEn1
!ig deidipte? !2m[ntora?G mm;n d #h!i
tegcea #oiKFl\ alam#e1 tZ eom^noi j!ticpNnto"
Tre? d\1 P? t\ re? #olu#[mono? mndri? jn a]l
murFai e!tEKa!in mmelgpmenai g[la leuKin
m62c? memaKu`ai mKogou!ai r#a mrnn1
? TrcNn mlal2ti? mnZ !tratin e]rdn srcreiG
o] gZr #[ntNn Uen mi? Yrpo? o]d\ va gWru?1
mllZ gl!!a m^miKto1 #olgKl2toi d\ a!an Xndre?"
Noi ne ;4lim c4 !t4tur4m cu mult mai ite?i ca #4rin9ii"
Noi du#4 !emne cere3ti 3i cu a?utorul lui Jeu!
Te7a cu 3a#tele5i #or9i cucerir4m1 de3i mai #u9in4
Oa!te #e acolo5m#re?ur m'na!em !u7 6id la cetate"
Dar #e #4rin9i i #ierdur4 #4catele< de5a!ta #e d'n3ii
Nu5i !ocoti deo#otri4 cu noi du#4 cin!te 3i a64"=
Crunt #e !u7 gene #riind1 !e r4!ti Diomede
itea6ulG
:Taci din gur41 74die1 3i5a!cult4 o or74 ce5oi !#une"
Mie de loc nu mi5e ciud4 #e craiul Atrid Agamemnon1
Dac4 6ore3te #e5A2ei la ntrecere n 74t4lie<
Dre#t e c4 numele5i ;i5a de !la45n!o9it1 dac5ai no3tri
,or #oto#i #e Troieni 3i #une5or m'na #e Troia1
Dar negr4it4 3i ?alea5i a ;i1 dac5ai no3tri #ieri5
or1
Hai dar !4 nce#em 3i noi !4 d4m iure3 3i goan4
ne7un4"= Jice 3i !are din car Diomede5narmat1 3i n
!altu5i
Jorn4ie groa6nic arama ce #ie#tu5i 3i !#atele5ncinge1
Ri5ncremeneai au6ind1 de5ai ;i ;o!t c2iar cu ;irea5m#ietrit4"
Cum r4!colite de 'ntul de5a#u! ale m4rii tala6uri
Re#e6i 3i de!e !#re mal cu uiet #orne!c du#5olalt4<
Ele5nainte !e5ncrea!t4 enind 3i a#oi cu #utere
Gem !;4r'mate de !t'nci 3i !e5nco4ie5nalte la maluri
Ri #e u!cat ri!i#indu5!e5m#roa3c4 !4ratele
!#ume< A!t;el n de!e 3iraguri #e r'nd !e mi3cau
3i A2eii Gata ;iind de r467oi< 3i5ndeamn4 #e5ai lor
;iecare Din c4#etenii1 3i to9i Lnaintea64 t4cu9i1 c't
ai crede CLa!t4 ne!#u!4 mul9ime cu ro!t amu9it i
urmea64<
Molcom t4cu9i 3i cu teamL a!cult'ndu53i a lor c4#etenii
To9i !e tot mi3c45nainte cu arme5n;lorite 3i lucii"
Dar 3i Troienii dau 6or" Cum oile !tr'n!e n
9arcul Unui oier mai cu#rin!1 c'nd la#tele al7 li !e
m
u
l
g
e
1

A
e
2
4
i
e
5
n
t
r
5
u
n
5
a
u
6
i
n
d

a
l

m
i
e
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +)& +)$
i
l
o
r

g
l
a
!

d
e

d
e
#
a
r
t
e

>

A
!
t
;
e
l

3
i

!
t
rig4tul lor r4!una din tot largul o3tirii"
N5aeau nici gla!ul la ;el1 nici graiul totuna cu to9ii1
Celuri de lim7i me!tecate ;iind 3i 74r7a9i de tot ;elul"
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +)0 +)-
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
rr!e d tod? mn =Ar2?1 tod? d glauK#i? \AYEn2
De`mp? t\ 3d Cp7o? Kan =Eri? Xmoton memau`a1
=Areo? mndro;pnoio Ka!ignEt2 et[r2 te1
x t\ slFg2 mn #rta Korg!!etai1 a]tZr
a#eita o]rany j!tEri@e K[r2 Kan j#n cYonn
7aFneiG
x !;in Kan tpte ne`Ko? moFon am7ale m^!!Q
jrcom^n2 KaY\ milon s;^llou!a !tpnon mndrn"
O d\ te dE \ j? cron na @unipnte? Konto1
!gn \ a7alon inog?1 !dn d\ agcea Kan m^ne\ mndrn
calKeoYNrEKNnG mtZr m!#Fde? sm;alpe!!ai
a#l2nt\ mllEl,!i1 #old? d\ srumagdi? srcrei"
anYa d\ m\ o:mNgE te Kan e]cNll #^len mndrn
sllgntNn te Kan sllum^nNn1 ^e d\ amati ga`a"
? d\ te ceFmarroi #otamon Kat\ rre!;i ^onte?
j? mi!g[gKeian !um7[lleton r7rimon tdNr
Krounn jK meg[lNn KoFl2? anto!Ye car[dr2?1
tn d^ te t2lp!e dof#on jn ore!in aKlue
#oimEnG ? tn mi!gom^nNn g^neto :acE te #pno?
te"
Prto? d\ \AntFloco? TrcNn len Xndra
Koru!tln
j!Ylin jnn #rom[coi!i alu!i[d2n \Ec^#NlonG
tpn \ a7ale #rto? KpruYo? ;[lon o##oda!eF2?1
jn d metc#Q #W@e1 #^r2!e d\ Xr\ s!t^on ev!N
a:cml calKeF2G tin d !Kpto? r!!e K[lu8en1
ri#e d\ ? te #grgo? jnn Krater u!mFn,"
tin d #e!pnta #odn ala7e KreFNn \Ele;EnNr
CalKNdonti[d2? megaYgmNn mrci? \A7[ntNn1
lKe d\ u#\ jK 7el^Nn1 leli2m^no? r;ra t[ci!ta
tegcea !ulE!eieG mFnunYa d^ oo g^neY\ rmE"
neKrin gZr jrgonta :dzn meg[Yumo? \AgEnNr
#leur[1 t[ oo Kg8anti #ar\ m!#Fdo?
j@e;a[nY21 ot2!e @u!ty calKEre1 lf!e d
gu`a"
? tin mn lF#e Yump?1 j#\ a]ty d\ argon jtgcY2
mrgal^on TrcNn Kan \AcainG o d lgKoi ?
mllEloi? j#prou!an1 mnlr d\ Xndr\ jdno#[li6en"
Are
!
#e
unii
5i
a!
mu
te
3i
Pal
a!
At
ena
#e
al9i
i1
T
e
a
m
a

3
i

G
r
o
a
6
a

3
i

,
r
a
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +)0 +)-
?
7
a

c
e
a

a
#
r
i
g
4

#
e
!
t
e

m
4
!
u
r
4
1

A
u
n
4

t
oar435a cruntului Are! 3i !or4 de5un !'nge" La nce#ut
ea r4!are #u9in41 #e urm4 tot cre3te P'n4 la cer1 unde5
3i ra6im4 ca#ul1 3i um7l4 #e glie" Gloata !tr47ate1 !e
;uri35acuma5ntre cete 3i5a#rinde Tur7a de5o #arte 3i
alta1 !#orindu5le ?alea 3i #l'n!ul"
Cum n acela3i cu#rin! !e nt'm#in4 unii cu al9ii1
Pae6e iute !e5ncaier4 atunci 3i #uteri de r467oinici
Tari1 ;ereca9i n aram4" Se5ndea!41 !e 7at ntre ele
Scuturi 7oltite rotunde 3i5i 6ar4 3i larm4 cum#lit4"
Gemete au6i laolalt4 3i c2iot de ;al4 e gla!ul
Celor ce cad !au omoar41 3i !'ngele !cald4 #4m'ntul"
Cum re#e6ite din mun9i dou4 r'uri1 64#or de 64#ad41
,ar!4 din 2oagele largi n4alnic #u2oi n aceea3i Al7ie1
n;und4tur5ad'ncat4 de 4i1 3i de#arte
Clocotul lor l aude #4!torul< tot a!t;el n alma Lu#tei
r4!un4 ncordul 3i !trig4tul lor de m'nie" Cel mai nt'i
Antilo2o! 7rodi #e Troianul #otrinic1 Al lui Tali!iu
;ecior1 E2e#olo! din ;runtea o3tirii"
Pe ace!ta1 el nainte n coi;u5ncre!tat l a?unge
Ri miruindu5l acolo1 #rin o! l m#unge cu arma1
Moartea gr47indu5i1 iar lui E2e#ol i !e5ntunec4 oc2ii
Ri r4!4rit ca un turn !e #r47u3e5n toiu5ncle3t4rii"
Cum a c46ut1 de #icior l ia Ele;enor1 ;eciorul
Lui Halcodonte1 mai5marele A7an9ilor cei ;4r4 #reget" El
din 74taia de l4nci a;ar45l t'ra1 ;iind lacom
C't mai n gra74 !45l #rade1 dar !curt4 i5a ;o!t n46uin9a"
Cum l 46u c4 t'ra el #e mort1 inimo!ul Agenor
Suli9a5n coa!te5i n;i#!e1 c'nd el !e #leca!e l4!'ndu53i
Coa!tele5n a64 !u7 !cut1 3i5i ;r'n!e t4ria cu totul"
Su;letu5i a!t;el !5a du!1 3i5n ?uru5i !e5ncin!e m4celul Bntre
A2ei 3i Troieni" Ca o 2ait4 de lu#i laolalt4
S5au n4#u!tit1 3i 74r7at cu 74r7at !e i67eau ntre d'n3ii1
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +). +))
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
=EnY\ a7al\ \AnYemFNno? uoin Telamcnio? Ava?
3Yeon Yalerin SimoeF!ion1 n #ote mEt2r
=Id2Yen Katiof!a #ar\ rcY,!in Simpento?
geFnat\1 j#eF a toKef!in m\ !#eto mWla :d^!YaiG
toneK[ min K[leon SimoeF!ionG o]d toKef!i
Yr^#tra ;Floi? m#^dNKe1 minunY[dio? d^ oo a:zn
a#leY\ u#\ Avanto? megaYgmou dourn dam^nti"
#rton g[r min :pnta 7[le !tWYo? #arZ ma6in
de@ipnG mntiKrd d di\ mou c[lKeon agco?
UlYenG q d\ jn KonF,!i caman #^!en avgeiro? ?
x [ t\ jn eoamen leo? meg[loio #e;gKei
leF21 mt[r t^ oo r6oi j#\ mKrot[t, #e;ga!iG
tln m^n Y\ wrmato#2gi? mnlr avYNni !idErQ
j@^tam\1 r;ra vtun K[m8, #eriKall^ dF;rQG
_ m^n t\ m6om^n2 Ke`tai #otamo`o #ar\ rcYa?"
to`on Xr\ \AnYemFd2n SimoeF!ion j@en[ri@en
Ava? diogenE?G tof d\ =Anti;o? a:oloYcr2@
PriamFd2? KaY\ milon mKpnti!en s@^ dourF"
tof mn marY\1 q d LefKon \Odu!!^o? j!Ylin eta`ron
7e7lEKei 7ou7na1 n^Kun et^rN!\ jrgontaG
ri#e d\ mm;\ a]ty1 neKri? d^ oo aK#e!e ceirp?"
tof d\ \Odu!ed? m[la Yumin m#oKtam^noio colcY21
7W d diZ #rom[cNn KeKoruYm^no? avYo#i calKy1
!tW d m[l\ jggd? :zn Kan mKpnti!e dourn ;aeiny
mm;n #a#tEna?G u#i d Tre? KeK[donto
mndri? mKontF!!anto?G q d\ o]c lion 7^lo? Ken1
mll\ uoin Pri[moio npYon 7[le D2moKpNnta
? oo \A7udpYen UlYe #ar\ ##Nn Kei[Nn"
tpn \ \Odu!ed? et[roio colN![meno? 7[le dourn
Kpr!2nG _ d\ et^roio diZ Krot[;oio #^r2!en
a:cml calKeF2G tin d !Kpto? r!!e K[lu8e1
dog#2!en d #e!cn1 mr[72!e d tegce\ j#\ a]ty"
ccr2!an d\ u#p te #rpmacoi Kan ;aFdimo? EKtNrG
\Arge`oi d m^ga vacon1 jrg!anto d neKrog?1
Marele Aia! tr'nti la #4m'nt #e un t'n4r n ;loare1
Ciul lui Antemion Simoi!iu1 a c4ruia mam41
C'nd !e de#u!e din Ida1 #e mal l n4!cu la Simoi!
Unde5n!o9i #e #4rin9i1 ca turmele5acolo !453i ad4<
De5a!ta5l c2ema Simoi!iu" Dar gri?a #4rin9ilor d'n!ul
Nu le5a #l4tit5o ca ;iu1 c4ci 6ilele5i ;ur4 #u9ine1
,ia9a5i curmat4 ;iind de lancea itea6ului Aia!"
El nainte la !'n l #icni1 n gurguiul din drea#ta1
Um4rul cu a!cu9i3u5i de5aram45i !tr4#un!e cu totul<
Se #r44li el atunci1 ;l4c4ul1 ntocmai ca #lo#ul
Care !4dit ntr5o umed4 #a?i3te mare1 cre!cu!e
Neted la trunc2i 3i5a7ia5nr4murit n;lori!e la cre3tet
Dar cu t4i3ul de ;ier lucietic l taie rotarul
Me3ter1 ca lemnu5i !45ndoaie1 !45l ;ac4 o7e6i la teleag4<
St4 du#5aceea u!c'ndu5!e #lo#ul #e marginea a#ei<
A!t;el a ;o!t Simoi!iu uci! de #uterea lui Aia!1
Dumne6eie!cul itea6" Dar ;iul lui Priam1 Anti;o!1
M'ndru cu #lato3a5ncin!1 l oc2i n mul9ime cu lancea<
Vinta5i gre3i1 nimerind n intre #e Leuco!1 toar43
Aun cu Uli!e1 #e c'nd el #e mort l t'ra la o #arte<
Leuco! c46u #e!te el cu #rada5i !c4#at4 din m'n4"
Plin de m'nie Uli!e1 c'nd ede c4derea lui Leuco!1
Ta74r45n 3irul nt'i narmat n !tr4lucie aram4"
St'nd #e a#roa#e de tot1 el !uli9a5ndat453i re#ede1
Oc2ii5m#re?uru5i rotind" Bna#oi !e d4dur4 Troienii1
Cum l 46ur4 9intind1 dar nu5i ;u de3art4 9intirea<
Pe Democoon #4li1 #e co#ilul din ;lori al lui Priam1
Care eni din A7ido!1 din 9ara !ire#elor ie#e"
El de m'nie5l loi #e la t'm#l41 m'2nit de toar43
Ri #'n5la t'm#la cealalt45i a?un!e 9uguiul de5
aram4" Ciul lui Priam atunci cu oc2ii5nno#ta9i de
durere1 Cade cu 7u;net #e ?o! 3i 6orn4ie arama #e
d'n!ul"
Hector !e tra!e5na#oi m#reun4 cu oa!tea5i din ;runte1
Ri
c2i
otir
4
Da
nai
i 3i
mor
9ii
lua
r4
!#r
e
d'
n3ii
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +). +))
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +.+ +.*
&+*
&+&
&(*
&(&
&%*
&%&
&$*
vYu!an d #old #rot^rNG nem^!2!e d\ \A#pllNn
Perg[mou jKKatidcn1 Trce!!i d K^Klet\ m~!a?G
rrnu!Y\ o##pdamoi Tre? m2d\ evKete c[rm2?
\ArgeFoi?1 j#en o !;i lFYo? crz? o]d !Fd2ro?
calKin mna!c^!Yai tame!Fcroa 7allom^noi!inG
o] mZn o]d\ \Aciled? ^tido? #[? 34Kpmoio
m[rnatai1 mll\ j#n n2u!n cplon Yumalg^a #^!!ei"
}M? ;[t\ m#i #tplio? deini? Yep?G a]tZr \Acaiod?
r!e Dii? Yug[t2r KudF!t2 Tritog^neia
jrcom^n2 KaY\ milon1 Yi meYi^nta? vdoito"
=EnY\ \AmarugKeFd2n Dicrea mo`ra #^d2!eG
cermadFQ gZr 7lWto #arZ !;urin sKripenti
KnEm2n de@iterEnG 7[le d r,Kn mgi? mndrn
PeFrN? \Im7ra!Fd2? q? Xr\ A:npYen e:l2logYei"
mm;ot^rN d t^nonte Kan s!t^a lha? mnaidl?
Xcri? m#2loF2!enG q d\ t#tio? jn KonF,!i
K[##e!en Xm;N ce`re ;Floi? et[roi!i #et[!!a?
Yumin m#o#neFNnG q d\ j#^dramen ? \ a7al^n #er
PeFroo?1 o'ta d dourn #ar\ sm;alpnG jK d\ Xra #h!ai
cgnto caman col[de?1 tin d !Kpto? r!!e K[lu8e"
Tin d pa? A:tNli? m#e!!gmenon 7[le dourn
!t^rnon u#r ma6o`o1 #[g2 d\ jn #negmoni calKp?G
mgcFmolon d^ oo UlYe pa?1 jK d\ r7rimon agco?
j!#[!ato !t^rnoio1 jrg!!ato d @F;o? s@g1
ty ge ga!t^ra tg8e m^!2n1 jK d\ avnuto Yumpn"
tegcea d\ o]K m#^du!eG #erF!t2!an gZr eta`roi
rEKe? mKrpKomoi dolFc\ agcea cer!nn aconte?1
o e m^gan #er jpnta Kan v;Yimon Kan mgauin
!an m#i !;eFNnG q d ca!![meno? #elemFcY2"
? tc g\ jn KonF,!i #ar\ mllEloi!i tet[!Y2n1
toi q mn r,Kn1 q d\ \E#ein calKocitcnNn
bgempne?G #ollon d #ern KteFnonto Kan Xlloi"
=EnY[ Ken o]K^ti argon mnlr snp!aito metelYcn1
? ti? at\ X7l2to? Kan mnogtato? s@^ calKy
Ri5naintar4 'rto!" Dar ;uria5l #rin!e #e A#olon1
Cum i 46u din Pergam1 3i 6ori #e Troieni cu gla! tareG
:Iure35nainte1 Troieni1 da9i 6or 3i !truni9i telegarii|
Nu 4 ;eri9i de Danai1 nici ;ier nu li5i tru#ul1 nici #iatr41
Nu #ot nici ei dar !4 ra7de t4i3ul de5aram4" Pe urm4
Nici nu ia #arte la lu#t4 ;eciorul 6ei9ei1 A2ile1
Bnc4 tot !t4 la cor47ii 3i53i mi!tuie5amarul m'niei"=
A!ta gr4i din cetate n4#ra!nicul 6eu" Dar 6ei9a1
Ciica lui Jeu!1 Atena !l4it41 um7la n de!ime
Ri5n;l4c4ra #e A2ei1 oriunde !l47eau" Pe Diore!1
Ciu al lui Amarinceu1 ur!ita5l ro7i #e ecie1
C'nd #e la gle6ne1 la #ul#4 n drea#ta5l i67i la 74taie
Cu un #ietroi a!cu9it al lui Im7ra!o! ;iu Piru!1
Care #e Traci adu!e!e1 enind de la Eno! #e mare"
O!ul i !#ar!e 3i inele de la #icior am'ndou4
Nemilo!tiul #ietroi1 3i5acolo #rin #ul7ere5n !#ate
Cade Diore! 3i 7ra9ele5ntinde !#re 7unii toar43i
D'ndu53i !u;larea din urm4" Dar cel care5a3a l loi!e1
Piru!1 alearg4 3i5l !#intec41 moare Diore!1 din #'ntec
Curg m4runtaiele lui1 3i #e oc2i i !e la!45ntuneric"
Toa! Etolul1 c'nd Piru! cu lancea la le3 !5
a6'rli!e1 L5a nimerit #e la #ie#t1 3i arama5i
!tr4#un!e #l4m'nii" Mer!e a#oi Toa! la el #e5a#roa#e
3i1 du#4 ce tra!e Va#4na lance din #ie#t1 cu !a7ia
!coa!4 din teac4 Bn!47ie #e du3man 3i ia9a5i curm4
#e ecie"
Armele nu i le de!#rin!e1 !o!ir4 doar !o9ii lui Piru!1
Tracii mo9a9i1 3i5l ncin!er45ndat4 cu lungile !uli9i"
C't era Toa! de mare 3i #lin de 'rtute 3i ;al41
Tot l re!#in!er4 ei1 3i el o do!i de cutremur"
A!t;el acolo #rin col7 c46ur5am'ndoi c4#itanii1
Unul al Tracilor Domn1 cel4lalt al E#eilor cei cu
Platca de5aram41 3i5al4turi mai ;ur4 uci3i o mul9ime"
N5ar ;i #utut !4 de;aime nici unul atunci a lor trud41
D
a
c
4
l
a
m
i?
l
o
c
u
l
2
a
r
9
e
i

e
n
e
a
3i
d
a
r
a
it
4
#
e
5
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +.+ +.*
a
c
o
l
o
1
&+*
&+&
&(*
&(&
&%*
&%&
&$*
I LI ADOS" D ILIADA" (CN+;* I3 +.% +.(
&$+ dinegoi KatZ m^!!on1 Xgoi d^ e PallZ? \AYEn2 Tea;4r de arcuri 3i l4nci1 3i Pala! lu'ndu5l de m'n4 &$+
ceiri? elof!\1 a]tZr 7el^Nn m#ergKoi jrNEnG Sigur #rin toi l5ar ;i du! 3i ;erit de ;urtuna cea crunt4<
#ollon gZr TrcNn Kan \Acain mati KeFnQ Droaie de5A2ei 3i Troieni c46u!er45n 6iua aceea
#r2n^e? jn KonF,!i #ar\ mllEloi!i t^tanto" Ri !e lungir4 #e 7r'nci n #ul7ere l'ng4 olalt4"
ILIADOS E
=EnY\ a' Tuded, DiomEde PallZ? \AYEn2
dKe m^no? Kan Y[r!o?1 n\ aKd2lo? metZ #h!in
\ArgeFoi!i g^noito :d Kl^o? j!Ylin XroitoG
da`^ oo jK KpruYp? te Kan m!#Fdo? mK[maton #fr
& m!t^r\ s#Nriny jnalFgKion1 ? te m[li!ta
lam#rin #am;aFn,!i leloum^no? Keano`oG
to`pn oo #fr da`en m#i Kratp? te Kan mNn1
r!e d^ min KatZ m^!!on Yi #le`!toi Klon^onto"
LHn d^ ti? jn Trce!!i D[r2? m;neii? mmgmNn
+* ored? H;aF!toioG dgN d^ oo uo^e? !t2n
C2ged? \Ida`p? te m[c2? e' e:dpte #[!2?"
tc oo m#oKrinY^nte jnantFN rm2YEt2nG
tz mn m;\ ##oiin1 q d\ m#i cYoni? rrnuto #e6p?"
o d\ te dl !cedin U!an j#\ mllEloi!in :pnte?
+& C2geg? a #rptero? #roei dolicp!Kion agco?G
TudedeN d\ u#r mon mri!terin luY\ mKNKl
agceo?1 o]d\ a7al\ a]tpnG q d\ t!tero? rrnuto calKy
Tuded2?G tof d\ o]c lion 7^lo? aK;uge ceirp?1
mll\ a7ale !tWYo? metam[6ion1 !e d\ m;\ ##Nn"
(* \Ida`o? d\ m#prou!e li#zn #eriKall^a dF;ron1
o]d\ atl2 #eri7Wnai mdel;eiof Ktam^noioG
o]d gZr o]d^ Ken a]ti? u#^K;uge KWra m^lainan1
mll\ H;ai!to? aruto1 ![N!e d nuKtn Kalg8a?1
? dE oo ml #[gcu g^rNn mKacEmeno? ev2"
(& ##ou? d\ j@el[!a? megaYgmou Tud^o? uoi?
dKen etaFroi!in Kat[gein KoFla? j#n nWa?"
Tre? d meg[Yumoi j#en vdon ue D[r2to?
tin mn mleu[menon1 tin d Kt[menon #ar\ rce!;i1
#h!in srFnY2 Yump?G mtZr glauK#i? \AYEn2
%* ceiri? elof!\ j#^e!!i #ro!2gda Yofron =Ar2aG
C'nt ul ,
Pala! Atena din nou nte9i #e Tidid Diomede<
Inim45i dete 3i5m7old ca n ta74r4 el !4 !e5nal9e
Mult mai #re!u! de A2ei 3i !4 ca#ete5nalt4 m4rire"
Par4 ne!tin!4 #e coi; 3i #e !cut i a#rin!e 6ei9a<
Tocmai ca Rari9a1 !teaua de toamn4 ce noa#tea r4!are &
Mai luminoa!4 lucind du#4 !calda ei n Oc2eano! >
A!t;el i5ardea lui Tidid din cre3tet1 din um4r 4#aia"
Pala! a#oi l m#in!e #e unde5a ;o!t toiu5ncle3t4rii"
Preot !lu?ind lui He;e!to! era la Troieni unul Dare!1
Om cum!ecade 3i5aut1 3i aea doi ;eciori1 #e Ideo! +*
Ri #e Cegeu1 am'ndoi ncerca9i n tot ;elul de lu#te"
Ei !e curmar4 din 3iruri 3i5o5ntin!er4 !#re
Diomede< D'n3ii #e !u! n teleag41 iar el a dat iure3
#ede!tru" Cum m#otri4 #43ind r467oinicii !5
a#ro#iar41
Suli9a5nt'i re#e6i n Tidide Cegeu1 n!4 7oldul +&
Cel ;erecat la !t'nga trec'ndu5i u3or #e!te um4r1
Nu5l nimeri" Dar a!u#r45i !4rind l oc2i Diomede"
Nu '?'i n 6adar din m'na itea6ului lancea1
Ci5ntre gurguie la #ie#t l m#un!e din car 6du#4indu5l"
La!4 Ideo! atunci #odoa7a5i de car 3i ia ;uga1 (*
Nu mai cutea64 !453i a#ere ;ratele care c46u!e"
Nu !c4#a tea;4r nici el de #ier6anie1 dac4 He;e!to!
Nu5l i674ea ocrotindu5l n cea94 no#tie1 de team4
Nu cuma tata5i 74tr'nul !4 moar4 de #rea mult4 ?ale1
Caii goni du#5aceea Tidide ca #rad4 3i5i dete (&
So9ilor !4i ca !45i m'ne la ta74r4 l'ng4 cor47ii"
Cum i 46ur45nainte Troienii #e ;iii lui Dare!1
Pe5unul ;ugind1 #e celalt omor't l'ng4 dal7a5i teleag41
Tare !5a#rin!er4 to9i" Ri5a 6i! cea cu oc2ii de ;ulger1
Pala!1 de m'n4 lu'ndu5l #e 6eul r467oiului Are!G
%*
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 +.0 +.-
LAre? =Are? 7rotoloig miai;pne teice!i#lWta
o]K n dl Tra? mn j[!aimen Kan \Acaiod?
m[rna!Y\1 ##ot^roi!i #atlr Jed? Kfdo? sr^@,1
n d ca6cme!Ya1 Dii? d\ mlecmeYa mWnin<
%& }M? e:#of!a m[c2? j@Egage Yofron =Ar2aG
tin mn a#eita KaYe`!en j#\ 3penti SKam[ndrQ1
Tra? d\ aKlinan DanaoFG le d\ Xndra Ka!to?
bgempnNnG #rto? d Xna@ mndrn \Agam^mnNn
mrcin Ali6cnNn \OdFon m^gan aK7ale dF;rouG
$* #rctQ gZr !tre;Y^nti meta;r^nQ jn dpru
#W@en mNn me!!2gg?1 diZ d !tEYe!;in
ala!!e1 dog#2!en d #e!cn1 mr[72!e d tegce\
j#\ a]ty"
\Idomened? d\ Xra Ca`!ton jnErato Mono? uoin
Acrou1 q? jK T[rn2? jri7claKo? e:l2logYei"
$& tin mn Xr\ \Idomened? douriKluti? agce maKry
ng@\ ##Nn j#i72!pmenon KatZ de@iin monG
ri#e d\ j@ sc^Nn1 !tugeri? d\ Xra min !Kpto? ele"
Tin mn Xr\ \IdomenWo? j!gleuon Yer[#onte?G
uoin d Stro;Foio SKam[ndrion amona YEr2?
&* \Atred2? Men^lao? l\ agce s@upenti
j!Ylin Y2r2tWraG dFda@e gZr =Artemi? a]tl
7[llein Xgria #[nta1 t[ te tr^;ei ore!in tl2G
mll\ o oo tpte ge cra`!m\ =Artemi? :oc^aira1
o]d eK27olFai B!in ti #rFn ge K^Ka!toG
&& mll[ min \Atred2? douriKleiti? Men^lao?
#rp!Yen Yen ;eggonta met[;renon ota!e dourn
mNn me!!2gg?1 diZ d !tEYe!;in ala!!en1
ri#e d #r2nE?1 mr[72!e d tegce\ j#\ a]ty"
M2ripn2? d C^reKlon jnErato1 t^Ktono? uoin
-* ArmonFdeN1 q? cer!nn j#F!tato daFdala #[nta
tegceinG a@oca g[r min j;Flato PallZ? \AYEn2G
q? Kan \Ale@[ndrQ teKtEnato nWa? j!a?
mrceK[Kou?1 a #h!i KaKin Trce!!i g^nonto
o t\ a]ty1 j#en o ti Yen jK Y^!;ata d2"
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 +.0 +.-
:Are!1 tu cr'ncene1 7iciul ora3elor1
!#ul7erul lumii| Hai !4 l4!4m #e Troieni 3i
#e5A2ei ntre ei !4 !e 7at4 P'n4 ce tat4l
cere!c du#4 oie a da 7iruin9a<
Noi !4 ne d4m la o #arte ;ugind de m'nia lui Jeu!="
A!ta gr4i1 3i l !coa!e din toi #e i;ornicul Are!<
%&
Ea l #o;ti du#5aceea !4 3ad4 #e mal la
Scamandru" Airuie5A2eii atunci #e
Troieni1 3i ucid c4#itanii
C'te5un du3man ;iecare" Din caru5i nt'i Agamemnon
Sur#4 #e tru#e3ul Odiu1 de care a!cultau Hali6onii"
Tocmai c'nd el o ntoar!e la ;ug41 deodat45i m#l'nt4
$*
Suli9a5n !#ate5ntre umeri 3i #ie#tu5i
r467ate cu totul" Cade oinicul 7u;nind 3i
6orn4ie arama #e d'n!ul"
Culger4 Idomeneu #e ;iul lui Aoro!
Meonul1 Ce!to!1 enitul la Troia din Tarna
cea mult roditoare<
Me3ter la !uli9i e!tit n um4rul dre#t l m#unge
$&
Idomeneu1 #e c'nd Ce!to! era !4 !e
urce5n cotig41 El !e #r4ale de !u!1 3i
noa#te cernit45l cu#rinde< So9ii lui
Idomeneu a#oi l de!#oaie de arme"
Ciul lui Stro;iu1 Scamandriu1 ;iind nimerit du#5aceea1
Cade din lance r4#u! de Menelau Atride" Scamandriu1
&*
Aun 'n4tor1 n49at de ea n!43i 6ei95
Artemida Aine !5a9inte tot ;elul de
!4l74ticiuni n #4dure" Nu5i ;u acum
de5a?utor nici me3tera !4get4toare1
Nici di74cia5n oc2ire1 din care #e to9i
ntrecu!e"
C4ci l4udatul l4ncier Menelau1 c'nd el o 67ug2i!e
&&
Pe dinainte5i !4 !ca#e cu ;uga1 n 3ira !#in4rii
L5a5n!uli9at 3i la #ie#t ndat4 r467itu5i5a 7oldul<
Cade Scamandriu #e 7r'nci 3i 6orn4ie arama #e d'n!ul"
Iar Merione uci!e #e unul Cereclu1 #e ;iul
Lui Harmonide!1 un mai!tru di7aci la tot lucrul de m'n4 -*
Me3te3ugit1 c4 de Pala! Atena iu7it era ;oarte" El
3i lui Pari! dura!e cor47ii totuna de5nalte1
I6oditoare de r4u1 care neamul troian l #ierdur4
Ca 3i #e !ine1 c4ci nu 74nui!e ce cuget4 6eii"
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 +.. +.)
-& tin mn M2ripn2? te dl Kat^mar#te dicKNn
7e7lEKei gloutin KatZ de@ipnG _ d dia#ri
mntiKrd KatZ Kg!tin u#\ s!t^on luY\ mKNKEG
gnd@ d\ ari#\ o:mc@a?1 Y[nato? d^ min mm;eK[lu8e"
PEdaion d\ Xr\ a#e;ne M^g2? \AntEnoro? uoin
0* ? a npYo? mn a2n1 #gKa d\ atre;e d`a eanz
!a ;Floi!i t^Ke!!i cari6om^n2 #p!e "
tin mn Culed2? dourn Kluti? jgggYen jlYzn
7e7lEKei Ke;alW? KatZ :nFon s@^ dourFG
mntiKrd d\ mn\ sdpnta? u#i gl!!an t[me calKp?G
0& ri#e d\ jn KonF,1 8ucrin d\ le calKin sdof!in"
E]rg#ulo? d\ E]aimonFd2? U8Enora d`on uoin
u#erYgmou Dolo#Fono?1 ? a SKam[ndrou
mr2tlr jt^tuKto1 Yei? d\ ? tFeto dEmQ1
tin mn Xr\ E]rg#ulo?1 E]aFmono? mglai? uop?1
)* #rp!Yen Yen ;eggonta metadrom[d2n ala!\ mon
;a!g[nQ m@a?1 m#i d\ a@e!e ce`ra 7are`anG
aomatpe!!a d cenr #edFQ #^!eG tin d Kat\ r!!e
alla7e #or;greo? Y[nato? Kan mo`ra KrataiE"
}M? o mn #on^onto KatZ Kraterln u!mFn2nG
)& Tuded2n d\ o]K n gnoF2? #ot^roi!i meteF2
3 metZ Trce!!in mil^oi U met\ \Acaio`?"
Yfne gZr m #edFon #otamy #lEYonti joiKz?
ceim[rrQ1 ? t\ Ka ^Nn jK^da!!e ge;gra?G
tin d\ ot\ Xr te g^;urai jergm^nai :!canpN!in1
.* ot\ Xra rKea v!cei mlN[Nn jriY2l^Nn
jlYpnt\ j@a#Fn2? t\ j#i7rF!, Dii? rm7ro?G
#ollZ d\ u#\ a]tof arga KatEri#e K[l\
a:62nG ? u#i Tuded, #uKinan Klon^onto
;[lagge? TrcNn1 o]d\ Xra min mFmnon #ol^e?
#er jpnte?"
.& Tin d\ ? o'n jnp2!e LuK[ono? mglai? uoi?
Ygnont\ m #edFon #ri Yen Klon^onta ;[lagga?1
a8\ j#n Tuded, jtitaFneto Kam#gla tp@a1
Kan 7[l\ j#a!!onta tuczn KatZ de@iin mon
Iute din goan4 #rin6'ndu5l1 atunci Merione5i n;i#!e -&
Suli9a5n 7uc4 la drea#ta 3i 7oldul trecu la 743ic4
Unde !u7t o! l a?un!e< gem'nd de durere1 Cereclu
Cade deodat45n genunc2i 3i5l n4luie 7e6na #ieirii"
Mege! r4#u!e #e unul Pedeo! n4!cut din Antenor
Nelegiuit1 dar #e care m4rita5i !o9ie Teano 0*
Ca #e un ;iu l cre!cu 3i5au gri?4 de el mul9umindu53i
So9ul< dar Mege! Cilide1 e!titul l4ncier1 n4#4dindu5l1
Iute !u7 ca# l m#unge1 cer7icea cu arma r467indu5
i1 Aoldul i trece #rin din9i 3i lim7a din gur45i retea64<
Cade Pedeo! #e 94rn4 mu3c'nd din arama cea rece" 0&
Ri Eri#il a c2itit #e naltul Hi#!enor1 #e ;iul
Lui Dolo#ion1 74r7at care5a !tat !lu?itor lui Scamandru
Preot la Troia1 cin!tit de norod deo#otri4 cu 6eii"
C'nd nainte5i da ;uga Hi#!enor1 cu !a7ia ;iul
Calnic al lui Eemon !4rind l a?unge din goan41 )*
Um4ru5i taie 3i5i curm4 #uternicul 7ra91 care5i cade
Ro3u de !'nge #e c'm#1 3i 6area5i n4luie moartea
Cea5ntunecat4 3i cea mai nalt4 #utere1 Ur!ita"
A!t;el aceia !e tot o#inteau n ultoarea cea crunt4"
Nu 3tii acum la r467oi cu cine ia #arte Tidide1 )&
Oare5i al4turi de A2ei ori um7l4 cuma cu TroieniiS
El #e c'm#ie !5a'nt4 ca r'ul !#orit de #u2oaie1
Care tot curge !4l7atic1 #otoa#e 3i ru#e 64ga6uri<
Nici ale #odului tari !t4ilare nu #ot !45l a9ie1
Nici !45l m#iedice garduri #e luncile 7ine5ner6ite1 .*
C'nd !e #orne3te n4#ra!nic n urma ;urtunii din !la41
,e6i du#4 a!ta culcate5o gr4mad4 de m'ndre ogoare<
Culc4 tot a!t;el Tidid nde!itele tr'm7e troiene1
Care1 de3i in !odom1 nu5i c2i# !45l a7at4 din cale"
Dar l 46u ar4to!ul itea61 din Licaon n4!cutul1 .&
Cum !e re#ede #e c'm# 3i5m#r43tie5n ;a945i o3tirea<
Pandaro! arcul ndat45l !truni 3i oc2i n Tidide
Cel re#e6it 3i la um4rul dre#t l c2iti5n !co7itura
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (*+ (**
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
Ycr2Ko? ggalonG diZ d\ a#tato #iKri? s!tp?1
mntiKrd d di^!ce1 #al[!!eto d\ amati Ycr2@"
ty d\ j#n maKrin X4!e LuK[ono? mglai? uop?G
rrnu!Ye Tre? meg[Yumoi K^ntore? ##NnG
7^7l2tai gZr Xri!to? \Acain1 o]d^ ;2mi
dEY\ mn!cE!e!Yai Kraterin 7^lo?1 e: jtepn me
r!en Xna@ Dii? uoi? m#orngmenon LuKF2Yen"
}M? a;at\ e]cpmeno?G tin d\ o] 7^lo? Kd d[ma!!en1
mll\ mnacNrE!a? #rp!Y\ ##oiin Kan rce!;in
a!t21 Kan SY^nelon #ro!^;2 a#anEon uopnG
rr!o #^#on a#an2[d21 Kata7E!eo dF;rou1
r;r[ moi j@ moio jrg!!,? #iKrin s!tpn"
}M? Xr\ a;21 SY^nelo? d KaY\ ##Nn Dlto camh6e1
#Zr d !tZ? 7^lo? Kd diam#er? j@^ru!\ mouG
ama d\ mn2Kpnti6e diZ !tre#to`o citno?"
dl tpt\ a#eit\ 3rhto 7oln mgaYi? DiomEd2?G
KlfYF meu a:gipcoio Dii? t^Ko? \Atrutcn21
ev #ot^ moi Kan #atrn ;Fla ;ron^ou!a #ar^!t2?
d2Q jn #ol^mQ1 nfn a't\ jm ;`lai \AYEn2G
di? d^ t^ m\ Xndra ele`n Kan j? rmln agceo? jlYe`n
? m\ a7ale ;Y[meno? Kan j#egcetai1 o]d^ m^ ;2!i
d2rin at\ r8e!Yai lam#rin ;[o? 3elFoio"
}M? a;at\ e]cpmeno?G tof d\ aKlue PallZ? \AYEn21
gu`a d\ aY2Ken jla;r[1 #pda? Kan ce`ra? t#erYenG
mgcof d\ o!tam^n2 a#ea #terpenta #ro!2gdaG
Yar!n nfn Dipm2de? j#n Trce!!i m[ce!YaiG
jn g[r toi !tEYe!!i m^no? #atrcon Ka
Xtromon1 oon ace!Ke !aK^!#alo? o##pta Tudeg?G
mcldn d\ a' toi m#\ s;Yalmn lon _ #rnn j#Wen1
r;r\ e' gignc!K,? 3mn Yein 3d Kan Xndra"
tz nfn av Ke Yei? #eircmeno? jnY[d\ K2tai
mE ti !g g\ mYan[toi!i Yeo`? mntiKrd m[ce!Yai
to`? Xlloi?G mtZr ev Ke Dii? Yug[t2r \A;rodF
t2 alY,!\ j? #plemon1 tEn g\ o]t[men s@^
calKy"
Plato3ei lui< !4geata5i acolo5ntre #l4ci i !e5n;i#!e
P'n4 la carne5n ad'nc1 de !'nge5i ;u #latca !tro#it4"
Pandaro! 7iruitor d4 c2iot #uternic 3i !trig4G
:Iure35nainte1 Troieni" Jori9i1 o1 oinici1 telegarii|
Cel mai de ;runte du3man e r4nit" La 'rtoa!a5mi loire
Nu cred c4 #oate !5o duc4 el mult1 dac45i dre#t c4 A#olon1
Ciul lui Jeu!1 din Licia noa!tr4 #e5aici m4 trimi!e"=
D'n!ul a3a !5a ;4lit" Nu moare Tidid de !4geat4<
Cuga #urcede5na#oi 3i o#rindu5!e5n ;a9a telegii1
C2eam4 #e !o9u5i Stenelo!1 #e care5l n4!cu Ca#aneu!G
:Sai din cotig4 mai iute1 tu1 dragul meu Ca#aniene1
,ino 3i !coate5mi din um4r !4geata ce5amarnic m45
m#un!e"= A!ta gr4i1 3i Stenelo! deodat4 !4ri din cotig41
Mer!e degra74 la el 3i din um4r i !coa!e
!4geata< S'nge 9'3ne3te #e loc din 2aina cea
7ine5m#letit4" Roag45!e5a#oi Diomede cel a?nic
n alma 74t4iiG
:Ciic4 ne5nin!5a lui Jeu!1 !t4#'nul ;urtunii1 m5a!cult4|
Dac4 reodat4 ne5ai ;o!t #rielnic45n ;ier7erea lu#tei
Mie 3i tat4lui meu1 tu iar4 #rie3te5mi1 Ateno"
C4 !45l omor #e du3man1 !45mi ie cuma la5ndem'n41
El care5nt'i m4 loi 3i !e laud5acum 3i cu ;al4
Jice c4 nu mai 4d mult lumina cea dal74 de !oare"=
A!t;el eroul !e roag4 3i5Atena i5a!cult4 rugarea<
Ea m4dularele5i ;ace u3oare1 genunc2ii 3i 7ra9ul1
Ri5i cu'ntea64 enindu5i a#roa#e de totG :Diomede1
Lu#t4 'rto! cu Troienii1 c45n #ie#tu59i am #u! ite?ia
Ne5n;rico3at5a #4rintelui t4u1 cum a ;o!t c'nd #e remuri
Pa46a5n caru5i cl4tind da n4al4 cu arma Tideu!"
Aa de #e oc2i 9i5am luat 3i negura ce5i a7uri!e1
Aine !4 ;ii dumerit dac45i om1 dac4 6eu 9i5e du3manul"
Deci1 dac4 ine #e5aici reun 6eu 3i te5ncearc4 #e tine1
Nu c4uta !4 te5ncaieri cu el1 cu nici unul din 6eii
Nemuritori" Dac4 n!4 cuma ar eni a lui Jeu!
Cii
c5
A;r
odi
ta1
!4
n5o
cru
9i1
lo
e3t
e5o
cu
ar
m5
a!c
u9i
t4"=
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (*+ (**
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (*% (*(
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
_ mn Xr\ ? e:#of!\ m#^72 glauK#i? \AYEn21
Tuded2? d\ j@afti? :zn #rom[coi!in jmFcY2
Kan #rFn #er Yumy memaz? Trce!!i m[ce!YaiG
dl tpte min trn? tp!!on len m^no? P? te l^onta
n [ te #oimln mgry j#\ e:ro#pKoi? se!!i
crag!, m^n t\ a]lW? u#er[lmenon o]d dam[!!,G
tof m^n te !Y^no? r!en1 a#eita d^ t\ o] #ro!amgnei1
mllZ KatZ !taYmod? dgetai1 tZ d\ jrWma
;o7e`taiG
a m^n t\ mgci!t`nai j#\ mllEl,!i K^cuntai1
a]tZr q jmmemaz? 7aY^2? j@[lletai a]lW?G
? memaz? Trce!!i mFg2 Krateri?
DiomEd2?"
=EnY\ len \A!tgnoon Kan U#eFrona #oim^na lan1
tin mn u#r ma6o`o 7alzn calKEre dourF1
tin d\ teron @F;e meg[lQ Kl2`da #ar\ mon
#lW@\1 m#i d\ a]c^no? mon j^rgaYen 3d\ m#i nctou"
tod? mn aa!\1 q d\ =A7anta metceto Kan Polgeidon
uo^a? E]rud[manto? sneiro#ploio g^ronto?G
to`? o]K jrcom^noi? q g^rNn jKrFnat\ sneFrou?1
mll[ !;ea? Krateri? DiomEd2? j@en[ri@eG
7W d metZ /[nYpn te pNn[ te CaFno#o? ue
Xm;N t2lug^tNG q d teFreto gEra lugry1
uoin d\ o] t^Ket\ Xllon j#n Kte[te!!i li#^!Yai"
anY\ ge tod? jn[ri6e1 ;Flon d\ j@aFnuto Yumin
mm;ot^rN1 #at^ri d gpon Kan KEdea lugrZ
le`#\1 j#en o] 6conte m[c2? jKno!tE!ante
d^@atoG c2rN!tan d diZ KtW!in dat^onto"
=EnY\ ua? Pri[moio dgN l[7e DardanFdao
e:n enn dF;rQ jpnta? \Ec^mmon[ te CromFon te"
? d l^Nn jn 7ou!n Yorzn j@ a]c^na X@,
#prtio? 3 7oi? @glocon K[ta 7o!Komen[Nn1
? tod? mm;ot^rou? j@ ##Nn Tud^o? uoi?
7W!e KaK? m^Konta?1 a#eita d tegce\ j!glaG
##ou? d\ o? et[roi!i dFdou metZ nWa? jlagnein"
Tin d\ vden A:neFa? mla#[6onta !tFca?
mndrn1
A
!ta
ro!t
ind
u5i1
!e
du!
e
#ier
ind
cea
cu
oc2i
i de
;ul
ger1
Iar
Dio
me
de
#4tr
un!
e
din
nou
ntr
e
r'n
dur
i n
;ru
nte"
A#r
ig
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (*% (*(
era
3i5
nai
nte
3i
gat
a !4
ta7
ere
5n
lu#
t41
I
n
i
m
5
a
c
u
m

i
!
5
a
#
r
i
n
!
e

d
e
trei ori #e at't1 #arc45i leul Care1 la 9ar4 c'nd !are5n
o7or unde5i turma 7'r!an41 Nu e de moarte r4nit1 ci a7ia
de5l ?ule3te #4!torul1 Curia5i doar nte9ind1 3i
nendr46nind !45l n;runte
El !e n;und4 #rin 9arc 3i oile ;ug #4r4!ite
Ri5ng2e!uindu5!e1 cad n44lind #e!te5olalt41 iar ;iara
Lacom4 3i5ner3unat4 !5arunc4 din !trunga cea5nalt4<
Tocmai a3a n Troieni !e ndea!4 tur7at Diomede"
Vintuie5nt'i #e5A!tinou 3i #e Hi#eron c4#itanul<
Pe5unul n #ie#t la gurgui l #otric4li1 iar #e altul
El la undrea #e la um4r cu5o !a7ie mare t4indu5l1
De la gruma6 3i din !#ate de5a lungul tot um4ru5i ru#!e"
Mor9i #4r4!indu5i a#oi1 o #orni !#re Polide 3i A7a!1
Cii ai lui Eridamante mo3neagul1 t'lmaciul de i!e"
,i!ele nu t'lcui!e 74tr'nul c'nd ;iii #lecar41
De5a!ta 3i ;ur4 uci3i am'ndoi de 74r7atul Tidide"
Ta74r5a#oi la Toon 3i la /anto!1 co#iii din urm41 Dragi
lui Ceno# care duce5a ?alnice 6ile 74tr'ne1 Aietul1 c4
n5are #e altul !45l la!e mo3tean #e aere< Suli9a lui
Diomede5l tr'nti la #4m'nt 3i5i r4#u!e
Pe am'ndoi1 de r4ma!e mo3neagul cu #l'n! 3i cu ?ale<
Nu5i mai #rimi #e ;eciori n ia94 ntor3i de la lu#t41
Ri de cimotii i5a ;o!t m#4r9it4 la urm5au9ia"
Mai do7or el #e Hromiu 3i #e E2emon1 ai lui Priam
Cii1 care !tau am'ndoi laolalt45n aceea3i teleag4" Cum n
ciread4 !5arunc4 un leu 3i5ncol9ind n cer7ice S;'3ie5o
?unc41 un 7ou1 care #a!c undea n #4dure< A!t;el d'nd
7u6na1 Tidide cum#lit de #e car i r4!toarn4 Pe am'ndoi 3i
#e urm45i de!#oaie de arme 3i5ncrede So9ilor !4i telegarii
!45i m'ne la ei1 la cor47ii"
Cum l 46u #u!tiind a o3tenilor r'nduri1 Enea!
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (*& (*$
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
7W d\ vmen Xn te m[c2n Kan mnZ Klpnon jgcei[Nn
P[ndaron mntFYeon di6Emeno? ev #ou j;egroiG
ekre LuK[ono? uoin mmgmon[ te Kraterpn te1
!tW d #rp!Y\ a]to`o a#o? t^ min mntFon 2daG
P[ndare #of toi tp@on :d #terpente? s!ton
Kan Kl^o?< o tF? toi jrF6etai jnY[de g\ mnEr1
o]d^ ti? jn LuKF, !^o g\ ecetai enai mmeFnNn"
mll\ Xge tyd\ a;e? mndrn 7^lo? Din ce`ra? mna!czn
? ti? de Krat^ei Kan dl KaKZ #ollZ aorge
Tra?1 j#en #olln te Kan j!Yln gognat\ alu!enG
e: mE ti? Yep? j!ti Kote!![meno? Trce!!in
orn m2nF!a?G cale#l d Yeof a#i mWni?"
Tin d\ a'te #ro!^ei#e LuK[ono? mglai? uop?G
A:neFa TrcNn 7oul2;pre calKocitcnNn
Tuded, min agNge da;roni #[nta j!KN1
m!#Fdi gignc!KNn a]lc#idF te tru;aleF,1
##ou? t\ e:!orpNnG ![;a d\ o]K od\ e: Yep?
j!tin" e: d\ g\ mnlr n ;2mi da;rNn Tud^o?
uoi?
o]c g\ XneuYe Yeof t[de maFnetai1 mll[ ti? Xgci
!t2K\ mYan[tNn ne;^l, e:lum^no? mou?1
q? togtou 7^lo? Kd KicEmenon atra#en Xll,"
d2 g[r oo j;WKa 7^lo?1 KaF min 7[lon mon
de@iin mntiKrd diZ Ycr2Ko? gu[loioG
KaF min agNg\ j;[m2n \AdNnW #ro[8ein1
am#2? d\ o]K jd[ma!!aG Yep? ng tF? j!ti KotEei?"
##oi d\ o] #ar^a!i Kan rmata tn K\ j#i7aF2nG
mll[ #ou jn meg[roi!i LuK[ono? ndeKa dF;roi
Kalon #rNto#age`? neoteuc^e?G mm;n d #^#loi
#^#tantaiG #arZ d^ !;in eK[!tQ dF6uge? ##oi
e!th!i Kr` leuKin jre#tpmenoi Kan slgra?"
U m^n moi m[la #ollZ g^rNn a:cm2tZ LuK[Nn
jrcom^nQ j#^telle dpmoi? ani #oi2to`!inG
##oi!Fn m\ jK^leue Kan rma!in jm7e7ata
mrcegein Trce!!i KatZ KraterZ? u!mFna?G
R
e
#
e
d
e
5
n

l
u
#
t
4

!
e

d
u
!
e

#
r
i
n

6
7
o
r
u
l
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (*& (*$

d
e

l
4
n
c
i

r
e
#
e
6
i
t
e
1

S
5
a
;
l
e

#
e

c
e
l

d
e5o m4!ur4 cu 6eii n4!cut din Licaon" C'nd du#5
aceea5l g4!i #e oinicul 3i5ale!ul Pandaro!1 Re#ede5
o#rindu5!e5n ;a945i nLace!t ;el i 6i!e Enea!G
:Pandare1 unde 9i5e arcul1 !4ge9ile nari#ate1
Ri5unde 9i5e a6a ce nu e #e5aici ntrecut4 de nimeni1
Care 3i5n Licia n!43i nu5i unul !5o #oat4 ntreceS
M'inile5nal94 !#re Jeu! 3i d4 cu !4geata5n 74r7atul
Care tot 7iruie aici 3i #agu74 mult4 ne5adu!e
Nou4 Troienilor1 c4 ne uci!e #e mul9i 3i #e5ale!e"
Tare m4 tem !4 nu ;ie reun 6eu nciudat #e ai no3tri1
Unul de ?ert;e li#!it1 3i5i amar c'nd !e m'nie 6eii"=
Pandaro!1 al lui Licaon ;ecior1 i r4!#un!eG
:Tu1 c4#itane m4rite1 al Troienilor !;etnic1 Enea!|
El mi !e #are leit 74t4io!ul Tidid Diomede1
Doar l cuno!c de #e !cut1 de #e coi;ul cu crea!t45ntreit41
Caii 3i carul l 4d< de5i un 6eu n!41 nu #ot 3ti 7ine"
Iar dac45i el1 cum !ocot1 du3manul Tidid Diomede1
N5ar ;i a3a c4#iat1 dac4 n5ar ;i #e5a#roa#e de d'n!ul1
Ca !45l a?ute1 reun 6eu" Cu umere a!cun!e !u7 nouri1
El mi5a74tu ntr5aiurea !4geata cu care5l oc2i!em"
Mai adineauri #e el l5am 9intit1 3i n um4r la drea#ta
L5am nimerit< ;u m#un! n #lato34 #rin !co7itur41
De5am 3i g'ndit du#4 a!ta c4 du! e #e lumea cealalt4"
Totu3i el n5a ;o!t r4#u!1 e doar4 reun 6eu n m'nie"
Ri5uite c4 nu !unt #e5aici telegarii 3i carele mele
Ca !4 m4 urc1 ci !e a;l4 de#arte #e5aca!4 la tata1
Un!#reLce care ;rumoa!e 3i nou41 a7ia i!#r4ite1
Ri5aco#erite cu 9oale !unt ele 3i5n ?ug la tot carul
Rumeg5alac 3i or6 al71 cum !tau c'te doi telegarii"
Tot !t4ruia l'ng4 mine 74tr'nul meu tat4 Licaon1
C'nd de la m'ndra lui curte era !4 iau drumul ncoace1
Po49uia n teleag4 de5a #ururi !4 um7lu cu arma
C'nd oi m'na #e Troieni #rin ;ocul 74t4ii" Eu n!4
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (*0 (*-
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
mll\ jgz o] #iYpm2nG U t\ n #old K^rdion UenG
##Nn ;eidpmeno?1 mE moi deuoFato ;or7W?
mndrn e:lom^nNn e:NYpte? admenai Xd2n"
? lF#on1 a]tZr #e6i? j? =Ilion e:lElouYa
tp@oi!in #F!uno?G tZ d^ m\ o]K Xr\ amellon snE!ein"
d2 gZr doio`!in mri!tEe!!in j;WKa
Tuded, te Kan \Atred,1 jK d\ mm;ot^roiin
mtreK? am\ a!!eua 7alcn1 geira d mhllon"
tc a KaK av!, m#i #a!![lou mgKgla tp@a
mati ty elpm2n te =Ilion e:? jrateinln
bgepm2n Trce!!i ;^rNn c[rin EKtori dFQ" e: d^
Ke no!tE!N Kan j!p8omai s;Yalmo`!i #atrFd\
jmln Xlocpn te Kan u8ere;? m^ga dma1 a]tFK\
a#eit\ m#\ jme`o K[r2 t[moi mllptrio? ;z? e: ml
jgz t[de tp@a ;aeiny jn #urn YeF2n
cer!n diaKl[!!a?G mnemclia g[r moi s#2de`"
Tin d\ a't\ A:neFa? TrcNn mgi? mntFon 2daG
ml d\ ottN? mgpreueG #[ro? d\ o]K a!!etai XllN?1
#rFn g\ j#n nz tyd\ mndrn !dn ##oi!in Kan rce!;in
mnti7F2n jlYpnte !dn ante!i #eir2YWnai"
mll\ Xg\ jmn sc^Nn j#i7E!eo1 r;ra vd2ai
ooi Trcoi ##oi j#i!t[menoi #edFoio
Krai#nZ m[l\ anYa Kan anYa diNK^men 3d ;^7e!YaiG
tz Kan n #plin d !ac!eton1 ev #er n a'te
Jed? j#n Tuded, DiomEde Kfdo? sr^@,"
mll\ Xge nfn m[!tiga Kan bnFa !igalpenta
d^@ai1 jgz d\ ##Nn m#o7E!omai r;ra
m[cNmaiG
3 !d tpnde d^de@o1 melE!ou!in d\ jmon ##oi"
Tin d\ a'te #ro!^ei#e LuK[ono? mglai?
uop?G A:neFa !d mn a]ti? ac\ bnFa Kan tez
##NG mhllon u;\ bnipcQ e:NYpti Kam#glon
rma ov!eton1 ev #er n a'te ;e7cmeYa Tud^o?
uopnG ml tz mn deF!ante matE!eton1 o]d\
jY^l2ton
jK;er^men #ol^moio tein ;Ypggon #oY^onte1
N
u

r
u
i

!
4

3
t
i
u
1

3
i

c
e

r
4
u

a
m

;
4
c
u
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (*0 (*-
t
|

M
i
5
a

;
o
!
t

n
u
m
a
i

C
a
i
i

!
4
5
m
i

c
r
u
9
1
ca !4 nu le li#!ea!c4 nutre9u5n cetate1 Dac4 ne5
ncercuie5A2eii1 de#rin3i ;iind ei cu 7el3ugul" De5a!ta 3i
eu i5am l4!at 3i #ede!tru enit5am la Troia" M5am 7i6uit
doar n arc1 dar nu rea nici el !4 m5a?ute" Am !4getat
adineauri n doi ne#rieteni de ;runte > Unul era
Diomede1 Menelau celalt > 3i ;4cut5am
S'nge !4 curg4 din ei1 cu a!ta mai tare5nd'r?indu5i"
Nenorocit a ;o!t cea!ul c'nd !oarta m45m#in!e #e mine
Arma din cui !4 de!#rind ca !4 in !4 duc oa!te la Troia1
L'ng4 Troieni !4 m45ncaier de dragul m4ritului Hector"
Bn!4 de5o ;i !4 m45ntorc 3i cu oc2ii !45mi 4d reodat4
Vara iu7it41 nea!ta 3i ca!a cea mare 3i5nalt41
Ca#ul cu !a7ia atunci !45mi taie #e loc oarecine1
Dac4 eu arcul nu ;r'ng 3i5ndat4 nu5l lea#4d n #ara
Cocului !tr4lucitor1 c4ci el n 6adar m45n!o9e3te"=
Dar c4#itanul troian Enea! gr4i lui Pandaro!G
:Pandare1 nu or7i a!ta" Nici n5are !4 ;ie doar alt;el
P'n4 ce nu om ie3i am'ndoi n teleag45nainte
Lui Diomede 3i n5om ncerca !4 ne 7atem cu d'n!ul"
Hai dar1 tu urc45te al4turi de mine !4 e6i mai degra74
Ce ;el !unt caii lui Tro!1 ce 7ine 3tiu ei #e c'm#ie
Goan4 !4 dea n du3mani1 ca 'ntul de iu9i1 3i !4 ;ug4"
D'n3ii ne !ca#4 #e noi1 o !4 67oare5na#oi !#re cetate1
C2iar dac4 Jeu! din nou o !45i dea lui Tidid 7iruin94"
Ia de la mine 3i 9ine lucioa!ele 249uri 3i 7iciul"
Eu din teleag4 co7or ca !45l iau #e du3man n #rimire1
Ori mi5l nt'm#in4 tu1 iar eu !4 am gri?a telegii"=
Pandaro! !e5m#otrii lui Enea! 3i a!t;el i 6i!eG
:Vine59i1 #rietene1 ;r'ul 3i 249uie caii tu !ingur<
D'n3ii mai 7ine or trage teleaga arcuit4 !u7 7iciul
Unui !t4#'n cuno!cut1 dac5am rea !4 ;ugim de Tidide<
Mi5e !4 nu !tea nd4r4tnici de !#aim4 cuma 3i !4 nu rea
Ei1 dac4 nu59i aud gla!ul1 na#oi !4 ne #oarte din lu#t4<
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (*. (*)
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
n d\ j#a@a? megaYgmou Tud^o? uoi?
a]tc te KteFn, Kan jl[!!, mcnuca? ##ou?"
mllZ !g g\ a]ti? alaune t^\ rmata Kan tez
##N1 tin d d\ jgzn j#ipnta ded^@omai s@^ dourF"
}M? Xra ;NnE!ante? j? rmata #oiKFla 7[nte?
jmmemat\ j#n Tuded, acon K^a? ##ou?"
tod? d vde SY^nelo? a#anEo? mglai? uop?1
a8a d Tuded2n a#ea #terpenta #ro!2gdaG
Tuded2 Dipm2de? jmy Kecari!m^ne Yumy1
Xndr\ rpN Kraterz j#n !on memate m[ce!Yai
n\ m#^leYron aconta?G q mn tp@Nn jd e:dz?
P[ndaro?1 uoi? d\ a'te LuK[ono? ecetai enaiG
A:neFa? d\ uoi? mn mmgmono? \AgcF!ao
ecetai jKgeg[men1 mEt2r d^ o j!t\ \A;rodFt2"
mll\ Xge dl ca6cmeY\ j;\ ##Nn1 m2d^ moi ottN
Yfne diZ #rom[cNn1 mE #N? ;Flon Utor sl^!!,?"
Tin d\ Xr\ u#pdra :dzn #ro!^;2 Krateri? DiomEd2?G
mE ti ;p7on d\ mgpreu\1 j#en o]d ! #ei!^men
ovN" o] g[r moi genna`on mlu!K[6onti m[ce!Yai
o]d Kata#tc!!einG ati moi m^no? am#edpn j!tinG
sKneFN d\ ##Nn j#i7ain^men1 mllZ Kan atN?
mntFon em\ a]tnG tre`n m\ o]K j PallZ? \AYEn2"
togtN d\ o] #[lin a'ti? m#oF!eton K^e? ##oi
Xm;N m;\ bmeFNn1 ev g\ o'n terp? ge ;gg,!in"
Xllo d^ toi jr^N1 !d d\ jnn ;re!n 7[lleo !!inG
av K^n moi #olg7oulo? \AYEn2 Kfdo? sr^@,
mm;ot^rN Kte`nai1 !d d tog!de mn K^a? ##ou?
a]tof jruKaK^ein j@ Xntugo? bnFa teFna?1
A:neFao d\ j#a@ai memn2m^no? ##Nn1
jK d\ jl[!ai TrcNn met\ j4KnEmida? \Acaiog?"
tW? g[r toi geneW? ? TrN #er e]rgo#a Jed?
dc\ uo? #oinln GanumEdeo?1 otneK\ Xri!toi
##Nn !!oi aa!in u#\ 3 t\ 3^lipn te1
tW? geneW? aKle8en Xna@ mndrn \AgcF!2?
Ta74r5a!u#r45ne atunci ultanul Tidid 3i ne5omoar4
Pe am'ndoi 3i ne #rad4 3i caii cei tari de co#it4"
Du59i nainte mai 7ine cum 3tii telegarii 3i carul1
Eu l nt'm#in cu arma #e el1 dac4 ine5
m#otri4"=
A!ta or7ir5am'ndoi 3i n caru5m#e!trit !e !uir41
Ri5ni;ora9i !#re Tidide goneau telegarii cei re#e6i"
Cum i 64ri de de#arte enind1 ar4to!ul Stenelo!
Iute e!ti #e toar43 ro!tindu5i cuinte ce 67oar4G
:Tu Diomede Tidid1 #rea !cum#e tu inimii mele1
,4d ;urtunatici enind !4 !e 7at4 cu tine doi oameni
Pe!te m4!ur4 de tariG e Pandaro! unul1 un me3ter
S4get4tor care i5al lui Licaon ;ecior1 licianul1
Iar4 celalt e Enea!1 e!tit c4 el are de mam4
Pe A;rodita 6ei9a 3i tat4 #e m'ndrul An2i!e"
Urc45te5n car !4 ;ugim m#reun4 3i nu mai da a!t;el
Au6na5naintea o3tirii1 c459i #ui n #rime?die ia9a"=
Dar #e !u7 gene #riindu5l1 crunt !e r4!ti DiomedeG
:Nu5mi gr4i mie de ;ug41 c4 n5am !4 m4 iau du#4 tine"
Eu !5o do!e!c de la lu#t41 !4 !tau tu#ilat ca un ;amen
Nu !unt din ;ire de#rin!" ,'rtutea nu5mi 3o4ie nc4"
Sil4 mi5e5n car !4 m4 !ui" La d'n3ii1 c2iar a!t;el #ede!tru
Eu m4 re#ed" S4 tremur nu5ng4duie Pala!
Atena" N5o !45i mai duc4 #e ei na#oi telegarii cei
re#e6i1
Nu5i om !l47i doar o cli#4 3i5a7ia dac4 unul ne !ca#4"
De5a!ta eu una59i dem'nd 3i tu !45mi 9ii minte dem'ndulG
Dac45n9elea#ta 6ei94 Atena5mi d4 cin!tea !45i 6drumec
Pe am'ndoi1 tu aicea n loc !4 o#re3ti telegarii
Ne647oind !4 anini la cotig4 lucioa!ele 249uri1
Sai du#5aceea degra74 la caii adu3i de Enea!1
De la du3mani !45i gone3ti 3i !45i duci #e la noi la cor47ii<
Doar !5au #r4!it ei din 6meii ce Jeu! i dete r4!#lat4
Craiului Tro!1 c45i lua!e #e ;iul iu7it Ganimede1
Pe
ntr
u
c5
au
;o!t
o
mi
nu
ne
de
cai
cu
m
#e
lu
me
So
are
le
nu
mai
46
u!e
"
Din
!oi
ul
ace
!to
r5
An
2i!
e
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (*. (*)
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (++ (+*
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
l[Yr, Laom^donto? u#o!czn YElea? ##ou?G
tn oo @ jg^nonto jnn meg[roi!i gen^Yl2"
tod? mn t^!!ara? a]ti? acNn mtFtall\ j#n ;[tn,1
tz d dg\ A:neF dKen mE!tNre ;p7oio"
e: togtN Ke l[7oimen1 mroFmeY[ Ke Kl^o? j!Ylpn"
}M? o mn toiafta #ri? mllElou? mgpreuon1
tz d t[c\ jgggYen UlYon jlagnont\ K^a?
##ou?" tin #rptero? #ro!^ei#e LuK[ono? mglai?
uop?G KarterpYume da;ron mgauof Tud^o? uo
U m[la !\ o] 7^lo? Kd dam[!!ato #iKri? s!tp?G
nfn a't\ jgceF, #eirE!omai av Ke tgcNmi"
LH a Kan mm#e#alzn #roei dolicp!Kion agco?
Kan 7[le Tudedao Kat\ m!#FdaG tW? d diZ #ri
a:cml calKeF2 #tam^n2 Ycr2Ki #el[!Y2G
ty d\ j#n maKrin X4!e LuK[ono? mglai? uop?G
7^7l2ai Kenena diam#er^?1 o]d^ !\ sN
d2rin at\ mn!cE!e!YaiG jmon d m^g\ e'co? adNKa?"
Tin d\ o] tar7E!a? #ro!^;2 Krateri? DiomEd2?G
m7rote? o]d\ atuce?G mtZr o] mn !; g\ sN
#rFn g\ m#o#ag!e!Yai #rFn g\ { terpn ge #e!pnta
amato? D!ai =Ar2a1 talagrinon #olemi!tEn"
}M? ;[meno? #ro^2KeG 7^lo? d\ vYunen \AYEn2
`na #ar\ s;Yalmpn1 leuKod? d\ j#^r2!en sdpnta?"
tof d\ m#i mn gl!!an #rumnln t[me calKi? mteirE?1
a:cml d\ j@elgY2 #arZ neFaton mnYerenaG
ri#e d\ j@ sc^Nn1 mr[72!e d tegce\ j#\ a]ty
a:pla #am;anpNnta1 #ar^tre!!an d^ oo ##oi
Kg#ode?G tof d\ a'Yi lgY2 8ucE te m^no? te"
A:neFa? d\ m#prou!e !dn m!#Fdi dourF te maKry
deF!a? mE #c? oo jru!aFato neKrin \AcaioF"
mm;n d\ Xr\ a]ty 7a`ne l^Nn ? mlKn #e#oiYc?1
#rp!Ye d^ oo dpru t\ a!ce Kan m!#Fda #[nto!\ j!2n1
tin Kt[menai memaz? ? ti? tof g\ mntFo? alYoi
!merdal^a :[cNnG q d cerm[dion l[7e ceirn
Craiul aut5a #r4!il4 ;urat4 lui Laomedonte1 Caii
unindu53i cu ie#ele lui1 care5a#oi la #alatu5i M'n6i i
;4tar4 reo 3a!e" An2i!e #4!trat5a dintr5n3ii
Patru 3i5n gra?d i5a cre!cut" Pe doi1 cei de5acolo1 ca tat4
I5a d4ruit lui Enea! !45m#r43tie !#aim45n r467oaie"
Ce i67'ndire ;rumoa!41 de5om #une noi m'na #e d'n3ii|=
A!ta 6ic ei1 iar du3manii !5a#ro#ie1 caii gonindu53i
Pandaro! cel ar4to! nt'i nce#u !5amenin9eG
:Tu1 inimoa!e Tidid1 ite6e din i94 m4rit41
Nu te r4#u!e !4geata cea crud5aruncat4 de mine1
Iat45ncerca5oi acuma cu !uli9a !4 te dau gata"=
Jice 3i lancea rotind o 67oar4 din m'n4 !#re d'n!ul
Ri5l nimere3te n !cut1 #rin #4turi acolo r467ate
Lancea cu 7oldul de5aram4 3i #'n4 la #lato34
a?unge" C2iuie atunci 7ucuro! 3i !e laud4 Pandaro!
a!t;elG
:Iat45te5n intre r467it" Socot c4 de5acuma e gata1
N5o mai duci mult1 3i ce laud4 mare mi ei da cu5a ta moarte|=
Netul7urat i r4!#un!e lui Pandaro! d'r6ul TidideG
:Vinta gre3it4 9i5a ;o!t" Dar nu e9i aea oi a!t'm#4r
P'n4 ce unul din oi n5o !4 cad4 6dro7it 3i #e Are!
Cr'ncenul n5o !45l m7ui7e cu !'ngele5i !cur! #e c'm#ie"=
Jice1 3i l4ncii d4 67or" Atena o5ndrea#t4 !#re
na!ul1 Oc2iul lui Pandaro!" Trece #uternic4 arma #rin
3irul Din9ilor al7i1 i !ecer4 din r4d4cin4 #e urm4
Lim7a 3i tocmai n ca#ul 74r7iei r4!are 9uguiul
Ri !e #r4ale din c2eln4 oinicul 3i 6orn4ie a!u#ra5i
Armele5i m#odo7ite 3i lucii< !e !#erie caii S#rinteni
3i ;ug1 iar el moare 3i5i !eac4 t4ria ie9ii" Sare Enea!
din caru5i cu lancea5narmat 3i cu !cutul1
Team4 ;iindu5i ca nu cuma tru#ul !45i !mulg4 du3manii"
Deci ca un leu ce !e 7i6uie5n !ine1 #e mort ocolindu5l
Lancea 3i !cutul rotund i 9ine nainte de #a641
Gata !4 culce #e5oricine !#re el ar #43i1 amenin94
Str
a3n
ic
r4c
nin
d"
Ci
de
?o!
Di
om
ede
cu
m'
na
n3
;ac
4
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (++ (+*
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (+% (+(
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
Tuded2? m^ga argon q o] dgo g\ Xndre ;^roien1
ooi nfn 7rotoF e:!\G q d^ min ^a #[lle Kan oo?"
ty 7[len A:neFao Kat\ :!cFon anY[ te m2ri?
:!cFQ jn!tr^;etai1 Kotgl2n d^ t^ min Kal^ou!iG
Yl[!!e d^ oo Kotgl2n1 #ri? d\ Xm;N W@e t^nonteG
!e d\ m#i inin tr2cd? lFYo?G a]tZr g\ xrN?
a!t2 gnd@ jri#zn Kan jreF!ato ceirn #aceF, gaF
2?G mm;n d r!!e Kelainl nd@ jK[lu8e"
aF ng Ken anY\ m#ploito Xna@ mndrn A:neFa?1
e: ml Xr\ s@d np2!e Dii? Yug[t2r \A;rodFt2
mEt2r1 x min u#\ \AgcF!, t^Ke 7ouKol^ontiG
mm;n d\ ein ;Flon uoin jcegato #Ecee leuKc1
#rp!Ye d^ oo #^#loio ;aeinof #tggma K[lu8en
rKo? amen 7el^Nn1 mE ti? Danan tacu#clNn
calKin jnn !tEYe!!i 7alzn jK Yumin loito"
_ mn ein ;Flon uoin u#e@^;eren #ol^moioG
o]d\ uoi? a#anWo? jlEYeto !unYe!i[Nn
t[Nn ? j#^telle 7oln mgaYi? DiomEd2?1
mll\ ge tod? mn eod? 3rgKaKe mcnuca? ##ou?
np!;in m#i ;loF!7ou j@ Xntugo? bnFa teFna?1
A:neFao d\ j#a@a? KallFtrica? ##ou?
j@^la!e TrcNn met\ j4KnEmida? \Acaiog?"
dKe d D2#glQ et[rQ ;FlQ1 qn #ern #[!2?
t`en m2liKF2? ti oo ;re!nn Xrtia d21
n2u!nn a#i gla;ur!in jlaun^menG a]tZr g\ xrN?
n ##Nn j#i7Z? ala7\ bnFa !igalpenta1
a8a d Tuded2n m^Ye#e Kratercnuca? ##ou?
jmmemac?G q d g#rin j#ceto n2l^ calKy
gignc!KNn t\ XnalKi? a2n Yep?1 o]d Ye[Nn
t[Nn a t\ mndrn #plemon K[ta
Koiran^ou!in1 ot\ Xr\ \AY2naF2 ote #tolF
#orYo? \Enuc"
mll\ te dE \ jKFcane #oldn KaY\ milon
s#[6Nn1 anY\ j#ore@[meno? megaYgmou Tud^o?
uoi?
XKr2n ota!e ce`ra met[lmeno? s@^ dourn
Un
7ol
oa
n1
7a
un
!tei
ce
n
re
me
a de
a!t4
6i
doi
oa
me
ni
N5
ar
;i
n
!t
ar
e
a5l
ur
ni<
el
!i
ng
ur
u3
or
n
'
rti
nd
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (+% (+(
u5
l1
Iut
e5l
#o
cni
#e
E
ne
a!
cu
d'
n!
ul
n
#a
rte
a
#e
un
de
C
oa
#!
a
!e
5
m
7u
c4
n
3ol
d1
de
ac
eea 3i noad4 !e c2eam4< O!ul i ;r'n!e 3i inele5i ru#!e
am'ndou41 3i #ielea
I5o !cri?eli cu muc2iatul #ietroi" ,itea6ul atuncea
Cade5n genunc2i 3i5n #4m'nt 3i !#ri?in4 m'na 'n?oa!41
Ri5un ntuneric ad'nc ca noa#tea i5aco#er4 oc2ii"
Du! ar ;i ;o!t negre3it 3i el1 c4#itanul Enea!1
Bn!4 deodat45l 46u A;rodita1 co#ila lui Jeu!1
Care5l n4!cu n!o9it4 ;iind cu oierul An2i!e"
J'na #e !cum#ul ei ;iu cu 7ra9e de5om4t l cu#rin!e
Du#4 ce ea l5a5nelit n cutele 2ainei !tr4lucii1
Aun ad4#o!t de loiri1 nu care cuma !45l m#ung4
,reun c4l4re9 din A2aia 3i ia9a !453i #iard4 ;eciorul"
A!t;el #e ;iul ei drag 6ei9a5l ;ur4 din 74taie"
Ca#anianul atunci 3i5adu!e aminte de !#u!a
Lui Diomede Tidid 3i caii cei tari de co#it4
El 3i5i o#ri mai de#arte de clocotul 2ar9ei 3i5acolo
H49ul de cercul cotigii 3i5l #rin!e 3i5n urm4 !4ri el
La telegarii como3i cu care eni!e Enea!1
De la Troieni le da goan4 !#re ta74r5A2eilor1 unde
Lui Dei#il i5a5ncre6ut1 c4ci el ntre !o9ii de5o !eam4
Mai de la inim45i ;u!e1 ;iind #otrii9i laolalt41
Iar Dei#il i5a m'nat la cor47ii" Pe urm4 Stenelo!1
Re#ede5n caru5i !uind1 lu4 !cli#itoarele 249uri
Ri a!mu9i telegarii gr47indu5!e du#4 Tidide"
El !e lua!e cu arma cea crud4 #e urm5A;roditei
Ri5o urm4rea du3m4no!1 3tiind5o c45i !la74 de ;ire1
Nu e doar 6'na c'rmace a o3tenilor la 74t4lie1
Nu e nici Pala! Atena1 nici #u!tiitoarea Enio"
Cum o a?un!e din goan4 #rin marea5m7ul6eal45a o3tirii1
Ciul acelui itea6 #ream4rit Tideu!1 ntin!e
Arma 3i n44lind1 o m#un!e #e ginga3a m'n4
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (+& (+$
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
m7l2crEnG eYar d dpru croi? mntetpr2!en
mm7ro!Fou diZ #^#lou1 n oo C[rite? K[mon a]taF1
#rumnin t#er Y^naro?G ^e d\ Xm7roton ama Yeo`o
:ccr1 op? #^r te ^ei maK[re!!i Yeo`!inG
o] gZr !`ton adou!\1 o] #Fnou!\ avYo#a onon1
toneK\ mnaFmon^? e:!i Kan mY[natoi Kal^ontai"
_ d m^ga :[cou!a m#i o K[77alen uopnG
Kan tin mn metZ cer!nn jrg!ato Co`7o? \A#pllNn
Kuan^, ne;^l,1 mE ti? Danan tacu#clNn
calKin jnn !tEYe!!i 7alzn jK Yumin loitoG
t d\ j#n maKrin X4!e 7oln mgaYi?
DiomEd2?G eKe Dii? Yggater #ol^mou Kan
d2otWto?G
U o]c li? tti guna`Ka? mn[lKida? 3#ero#egei?<
e: d !g g\ j? #plemon #NlE!eai1 U t^ !\ sN
igE!ein #plempn ge Kan ev c\ et^rNYi #gY2ai"
}M? a;aY\1 _ d\ mlgou!\ m#e7E!eto1 teFreto d\ a:n?G
tln mn Xr\ LIri? elof!a #odEnemo? a@ag\ mFlou
mcYom^n2n sdgn,!i1 melaFneto d crpa Kalpn"
ekren a#eita m[c2? j#\ mri!terZ Yofron =Ar2a
xmenonG 3^ri d\ agco? jK^Klito Kan tac^\ ##NG
_ d gnd@ jri#of!a Ka!ignEtoio ;Floio
#ollZ li!!om^n2 cru![m#uKa? teen ##ou?G ;F
le Ka!Fgn2te Kpmi!aF t^ me dp? t^ moi ##ou?1
r;r\ j? =Olum#on KNmai n\ mYan[tNn do? j!tF"
lF2n XcYomai lKo? me 7roti? ota!en mnlr
Tuded2?1 q? nfn ge Kan n Din #atrn m[coito"
}M? ;[to1 t d\ Xr\ =Ar2? dKe cru![m#uKa? ##ou?G
_ d\ j? dF;ron a7ainen mK2cem^n2 ;Flon Utor1
#Zr d^ oo LIri? a7aine Kan bnFa l[6eto cer!F1
m[!ti@en d\ jl[an1 tz d\ o]K m^Konte #et^!Y2n"
a8a d\ a#eiY\ Konto Yen do? a:#dn
=Olum#onG anY\ ##ou? a!t2!e #odEnemo? K^a
LIri?
lg!a!\ j@ sc^Nn1 #arZ d\ mm7rp!ion 7[len edarG
_ d\ jn gogna!i #`#te Dicn2? d`\ \A;rodFt2
La5
nc
2ei
etu
r4
n
#al
m4
1 3i5
n
#iel
e5o
#4t
run
!e
#rin
2ai
na
C
e
a

!
t
r
4
l
u
c
i
t
4
1

m
4
i
a
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (+& (+$
!
t
r
4
1

9
e
!
u
t
4

d
e

6
'
n
e
l
e

G
r
a
9
i
i
<

P
r
i
n
!e #e loc du#4 a!ta !4 #icure !'ngele 6'nei1 Sucul
ce curge n inele 6eilor1 #entru c4 6eii
Nu 7eau in negru1 nu gu!t4 7ucate 3i #'ine1 de5aceea
C4r4 de !'nge !unt ei 3i nemuritori" De durere Vi#5
A;rodita 'rto! 3i #e ;iu 3i5l arunc4 de#arte" Dar
n4lindu5l n norul cel negru l5a#uc4 n 7ra9e
Ce7o! A#olon ca nu cuma5n #ie#t !45l m#ung4 cu lancea
,reun c4l4re9 din A2aia 3i ia9a !453i #iard4 oinicul"
C4tre 6ei9La !trigat #uternic atunci DiomedeG
:La!4 r467oiul1 tu ;iic5a lui Jeu!1 3i du5te" Ori #oate
Nu 9i5e de!tul c4 ademeni ;emeile !la7e din ;ireS
Dac4 mai um7li #e5aici1 ia !eama !4 n5a?ungi !4 tremuri
C2iar de de#arte au6ind c45i i;or de crunt4 74taie"=
Ji!e1 iar 6'na !e du!e ame9it4 de5otraa dureriiG
,inte3a Iri! o #rin!e 3i5o !coa!e din dea!a5nglotire1
Bnine9it4 de c2in 3i cu m'na5nro3it4 de !'nge"
Ea nimeri #e n4alnicul Are! la ari#a !t'ng41 Unde
3edea odi2nind #rin cea94 cu lancea 3i caii1
Ri5ngenunc2ind ea !e roag4 de ;ratele5i Are! 3i5i cere
Caii g4ti9i cu ;runtare de aur 3i a!t;el i 6iceG
:Dragul meu ;rate1 ;ii 7un 3i5ndur45te1 d45mi telegarii1
Ca !4 m4 !ui #e Olim# la 6ei n cetate1 c4ci #rea mult Su;4r
de rana ce un muritor mi5a ;4cut1 Diomede1
Cel care acum ar da #ie#t cu n!u3i #4rintele Jeu!"=
Ji!e1 3i el i d4 caii g4ti9i cu ;runtare de aur"
J'na !e !uie5n cotig4 cu !u;letul #lin de m'2nire1
Suie5!e al4turi 3i Iri! 3i ia !cli#itoarele 249uri1
Aiciuie caii a#oi" Ei 67oar4 oio! 3i !e urc4
Numaidec't #e Olim#1 #e culmea de 6ei locuit4" Iri!
cea iute o#re3te acolo din 67or telegarii1
De la teleag45i de!2am4 3i 2ran4 cerea!c4 le5arunc4"
Cade5A;rodita5n genunc2i naintea 6ei9ei Diona1
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (+0 (+-
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
m2tri? eW?G _ d\ mgKZ? jl[6eto Yugat^ra xn1
ceirF t^ min Kat^re@en a#o? t\ a;at\ jK t\ snpma6eG
tF? ng !e toi[d\ are@e ;Flon t^Ko? O]ranicnNn
ma8idFN?1 ? ev ti KaKin ^6ou!an jnN#<
Tln d\ 3meF7et\ a#eita ;ilommeidl? \A;rodFt2G
o't[ me Tud^o? uoi? u#^rYumo? DiomEd2?1
otneK\ jgz ;Flon uoin u#e@^;eron #ol^moio
A:neFan1 q? jmon #[ntNn #old ;Fltatp? j!tin"
o] gZr ati TrcNn Kan \Acain ;glo#i? a:nE1
mll\ d2 DanaoF ge Kan mYan[toi!i m[contai"
Tln d\ 3meF7et\ a#eita Dicn21 d`a Ye[NnG
t^tlaYi t^Knon jmpn1 Kan mn[!ceo K2dom^n2 #erG
#ollon gZr dl tlWmen \Olgm#ia dcmat\ aconte?
j@ mndrn cal^#\ Xlge\ j#\ mllEloi!i tiY^nte?"
tlW mn =Ar2? te min LMto? Kraterp? t\ \E;i[lt2?
#a`de? \AlNWo?1 dW!an Kratery jnn de!myG
calK^Q d\ jn Ker[mQ d^deto tri!KaFdeKa mWna?G
KaF ng Ken anY\ m#ploito =Ar2? Dto? #ol^moio1
e: ml m2truil #eriKalll? \HerF7oia
Erm^ j@EggeilenG q d\ j@^Kle8en =Ar2a
d2 teirpmenon1 cale#i? d^ e de!mi? jd[mna"
tlW d\ Hr21 te min Krateri? #[? \Am;itrgNno?
de@iterin KatZ ma6in s!ty triglccini
7e7lEKeiG tpte KaF min mnEKe!ton l[7en Xlgo?"
tlW d\ \Ad2? jn to`!i #elcrio? Kdn s!tpn1
e't^ min N]ti? mnlr uoi? Dii? a:gipcoio
jn PglQ jn neKge!!i 7alzn sdgn,!in adNKenG
a]tZr q 7W #ri? dma Dii? Kan maKrin =Olum#on
KWr mc^Nn sdgn,!i #e#arm^no?G a]tZr s!ti?
mQ ani !ti7ary 3lElato1 KWde d Yumpn"
ty d\ j#n PaiENn sdunE;ata ;[rmaKa #[!!Nn
3K^!at\G o] mn g[r ti KataYn2tp? ge t^tuKto"
!c^tlio? s7rimoergi? q? o]K rYet\ av!ula ^6Nn1
q? tp@oi!in aK2de Yeod? o =Olum#on acou!i"
Mama5i1 iar d'n!a uimit453i cu#rinde n 7ra9e co#ila
Ri nete6ind5o cu m'na o5ntrea74G :Co#ila mea1 !#une5
mi1 Care din 6eii cere3ti ;4cutu59i5a a!ta degea7a
Ri #e nedre#t1 ca 3i c'nd tu ;aci cuia r4ul #e ;a94S=
Gale3a 6'nL A;rodita r4!#un!e #l'ng'ndu5!e mameiG
:Cel din Tideu! n4!cut m4 r4ni1 Diomede tru;a3ul1
C4ci #e a!cun! mi r4#i din lu#t4 #e ;iul Enea!1
Care mi5e ;oarte iu7it1 mai tare ca to9i muritorii"
Nu mai e doar45ntre A2ei 3i Troieni o#intire
cum#lit41 C2iar 3i cu 6eii !e5ncumet5acum !4 dea
lu#t4 Danaii"= Dar nce#u !4 o m'ng'ie a!t;el 6ei9a
DionaG
:Ra7d41 co#ilo1 3i inim4 #rinde1 m4car c4 te doare1
Nu numai tu1 ci mai mul9i care 3ed #e5a Olim#ului culme
Am #4timit de la oameni 3i ne5am c2inuit ;4r4
mil4 Noi nde5noi" A #49it5o c2iar Are! odat41 c'nd
;iii Lui Alocu1 E;ialt 3i Oto!1 #uternic n lan9uri
L5au ;erecat 3i la temni945n c2iu# de aram45l 9inur4
Pe!te un an1 de era !4 !e mi!tuie aci R467oil4"
Dar Eri7ea1 ;rumoa!5a lor itreg4 mam41 lui Herme!
Dete de 3tire1 3i el #e a!cun! l de!#rin!e din lan9uri
Ri de neca6 l !cuti 3i de greul o!'ndei" Ri Hera
Aiat5a #49it5o c'nd ;iul lui Am;itrion1 o9elitul
Hercule1 a!u#ra5i 9intind !4geata5ntreit a!cu9it41
O nemeri #e la !'n" Ne!#u!4 i5a ;o!t #4timirea"
D5a#oi n4#ra!nicul Hade!1 c'nd ;4tul lui Jeu!1 acela3i
Hercule1 l nimeri 3i #e el cu !4geata la #oarta
Mor9ilor1 ?o! #e t4r'mul celalt1 3i5l !u#u!e durerii"
Hade! atunci #e Olim# a enit la #alatul lui Jeu!1
Plin de m'2nire 3i tare de !c2ingiuri #4trun!1 c4 !4geata
Um4ru5i 9a#4n r467i!e 3i nu5i da r4ga6 !u;erin9a
P'n4 ce Peon #e ran45i #re!ar4 tot leacuri u3oare
Ri1 ne;iind muritor1 la urm4 !e indec4
6eul" Un tic4lo! 3i 2ain 3i nelegiuit e
o
r
i
c
i
n
e
Tra
ge
cu
arc
ul
n
6ei1
car
e
3ed
#e5
a
Oli
m#
ulu
i
cul
me
"
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (+0 (+-
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (+. (+)
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
!on d\ j#n tofton mnWKe YeZ glauK#i? \AYEn2G
nE#io?1 o]d ti ode KatZ ;r^na Tud^o? uoi?
tti m[l\ o] d2naii? q? mYan[toi!i m[c2tai1
o]d^ tF min #a`de? #otn gogna!i #a##[6ou!in
jlYpnt\ jK #ol^moio Kan a:nW? d2otWto?"
tz nfn Tuded2?1 e: Kan m[la Karterp?
j!ti1 ;ra6^!YN mE tF? oo mmeFnNn !e`o
m[c2tai1
ml dln A:gi[leia #erF;rNn \Adr2!tFn2
j@ t#nou gopN!a ;Flou? o:KWa? jgeFr,
KourFdion #oY^ou!a #p!in tin Xri!ton \Acain
:;YFm2 Xloco? DiomEdeo? o##od[moio"
LH a Kan mm;ot^r,!in m#\ :c ceiri? smprgnuG
XlYeto ceFr1 sdgnai d Kat2#ipNnto 7are`ai"
a d\ a't\ e:!orpN!ai \AY2naF2 te Kan Hr2
KertomFoi? j#^e!!i DFa ronFd2n jr^Yi6on"
to`!i d mgYNn Urce YeZ glauK#i? \AYEn2G
Jef #[ter U [ tF moi Kecolc!eai tti Ken ev#N<
U m[la dE tina g#ri? \Acai[dNn mnie`!a
TrN!nn ma !#^!Yai1 tod? nfn aK#agla ;Fl2!e1
tn tina Karr^6ou!a \Acai[dNn j4#^#lNn
#ri? cru! #erpn, Katamg@ato ce`ra mraiEn"
}M? ;[to1 meFd2!en d #atlr mndrn te Yen te1
KaF a Kale!![meno? #ro!^;2 cru!Wn \A;rodFt2nG
o toi t^Knon jmin d^dotai #olemEa arga1
mllZ !g g\ omerpenta met^rceo arga g[moio1
tafta d\ =Ar2 Yoy Kan \AYEn, #[nta melE!ei"
}M? o mn toiafta #ri? mllElou? mgpreuon1
A:neF d\ j#prou!e 7oln mgaYi? DiomEd2?1
gignc!KNn oo a]ti? u#eFrece ce`ra? \A#pllNnG
mll\ g\ Xr\ o]d Yein m^gan 6eto1 eto d\ a:en
A:neFan Kte`nai Kan m#i KlutZ tegcea df!ai"
trn? mn a#eit\ j#prou!e KataKt[menai meneaFnNn1
trn? d^ oo j!tu;^li@e ;aeinln m!#Fd\ \A#pllNnG
mll\ te dl ti t^tarton j#^!!uto daFmoni !o?1 P
a
l
a
!

#
e
5
a
c
e
l
a
5
l

m
#
i
n
!
e

!
4

i
e

l
a
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (+. (+)

t
i
n
e
5
m
#
o
t
r
i

4
"

N
e
!
o
c
o
t
i
t
u
l

d
e

e
l
1

nu 3tie c4 #rea !unt #u9ine Jilele aceluia care
n ra?74 !e #une cu 6eii"
N5o !45i mai !tea #e genunc2i1 nici tat4 i5or 6ice co#iii1
,e!eli #rimindu5l aca!4 la5ntor!u5i din lu#ta cea
crunt4" Deci !4 ia !eama Tidide1 oric't e de mare 3i
tare1
Nu cuma unul mai 6dra4n ca tine !4 ta7ere a!u#r45i1
Ri a#oi ai de nea!ta cea 7un41 co#ila cuminte
A lui Adra!t1 Egialia| Cum ea 7ocind #e!te noa#te
O !4 de3te#te din !omn #e5ai !4i 3i53i a #l'nge 74r7atul1
Cel mai de ;runte itea6 din A2aia|= A!t;el Diona
Jice 3i !'ngele5i !toarce cu m'inile ei am'ndou4"
Rana5i !e indec4 atunci 3i marea5i durere !5alin4"
Hera 3i Pala! Atena1 cum 4d #e A;rodita r4nit41
,in cu i!#it4 de or7e 3i5nce# !45l ntarte #e Jeu!<
Graiul nt'i ticlui cea cu oc2ii al7a3tri AtenaG
:Tat41 tu n5ai !4 te !u#eri #e mine de tot ce oi !#uneS
J4u1 c45i de in5A;rodita1 c4ci ea #e Troieni i iu7e3te
Prea de tot mult 3i5o ;i5m#in! #e reo ;at5a2eian4 !4 ;ug4
Iar du#4 ei1 3i #e c'nd de6mierda #e ;rumoa!a g4tit41
M'na molcu94 3i5o ;i n9e#at de reo !#onc4 de aur"=
A!t5au6ind1 a 6'm7it al 6eilor tat4 3i5al lumii1
Ri #e5a iu7irii 6ei94 de aur c2em'nd5o la d'n!ul1
:Cata mea15i 6i!e1 r467oiul nu te #rie3te #e tine<
Gri?a ta ;ie mereu leg4turile dragi ale nun9ii"
Armele 3i 74t4lia !unt date lui Are! 3i5Atenei"=
A!ta gr4i1 3i n reme ce 6eii or7eau laolalt41
Ne#regetat !e arunc4 Tidid la Enea! de5a dre#tul1
Nu rea !4 3tie c4 !cutul a!u#ra5i A#olon ntin!e<
Ne!ocoti 3i #e marele 6eu 3i5i ardea !4 do7oare
Suli9a lui #e du3man 3i !4 #rade e!titele5i arme"
De5a!ta 3i ta74r5a!u#ra5i de trei ori tur7at !45l omoare1
Bn!4 de trei ori A#olon i67indu5l n !cut l re!#in!e1
C'nd mai ncearc4 eroul !4rind ca un 6eu de #uternic1
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ((+ ((*
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
deinZ d\ moKlE!a? #ro!^;2 eK[ergo? \A#pllNnG
;r[6eo Tuded2 Kan c[6eo1 m2d Yeo`!in
!\ aYele ;ron^ein1 j#en o #ote ;flon mo`on
mYan[tNn te Yen caman jrcom^nNn t\ mnYrc#Nn"
}M? ;[to1 Tuded2? d\ mnec[6eto tutYin s#F
!!N mWnin mleu[meno? eKat27plou \A#pllNno?"
A:neFan d\ m#[terYen mFlou YWKen \A#pllNn
Perg[mQ e:n oer1 Yi oo n2p? ge t^tuKto"
toi tin L2tc te Kan =Artemi? :oc^aira
jn meg[lQ mdgtQ mK^ontp te Kgdainpn teG
a]tZr q evdNlon tef@\ mrgurpto@o? \A#pllNn
a]ty t\ A:neF vKelon Kan tegce!i to`on1
mm;n d\ Xr\ e:dclQ Tre? Kan d`oi \Acaion
doun mllElNn mm;n !tEYe!!i 7oeFa?
m!#Fda? e]KgKlou? lai!E[ te #terpenta"
dl tpte Yofron =Ar2a #ro!2gda Co`7o? \A#pllNnG
LAre? =Are? 7rotoloig miai;pne teice!i#lWta1 o]K
n dl tpnd\ Xndra m[c2? jrg!aio metelYzn
Tuded2n1 q? nfn ge Kan n Din #atrn m[coito<
g#rida mn #rta !cedin ota!e ce`r\ j#n Kar#y1
a]tZr a#eit\ a]ty moi j#^!!uto daFmoni !o?"
}M? e:#zn a]ti? mn j;^6eto Perg[mQ XKr,1
TrQZ? d !tFca? o'lo? =Ar2? rtrune metelYzn
e:dpmeno? \AK[manti Yoy bgEtori r,KnG
uo[!i d Pri[moio diotre;^e!!i K^leuenG
uoe`? Pri[moio diotre;^o? 7a!ilWo?
j? tF ati KteFne!Yai j[!ete lain \Acaio`?<
U e:? Ken mm;n #gl,? e' #oi2t!i m[cNntai<
Ke`tai mnlr qn !on jtFomen EKtori dFQ A:neF
a? uoi? megalEtoro? \AgcF!aoG
mll\ Xget\ jK ;loF!7oio !ac!omen j!Ylin eta`ron"
}M? e:#zn rtrune m^no? Kan Yumin eK[!tou"
anY\ a' Sar#2dzn m[la neFKe!en EKtora d`onG
EKtor # dE toi m^no? ovcetai q #rnn ace!Ke?<
A!t;el 'rto! l5amenin94 #e d'n!ul arca3ul A#olonG
:Tu1 Diomede1 ia !eama 3i5n l4turi ;ere3te" Cu 6eii
Nu c4uta !4 te5a!emeni1 c4 nu !unt totuna cu neamul
Jeilor1 oamenii cei muritori care um7l4 #rin tin4"=
A!ta gr4i1 iar Tidide !e tra!e doi #a3i mai n urm4
Ri !e ;eri de m'nia 9inta3ului Ce7o! A#olon"
Jeul a#oi #e Enea!1 din alm4 lu'ndu5l1 l du!e
La cet49uie5n Pergam1 unde ca#i3tea5i ;u!e 6idit4"
Leto 3i me3tera5n arc Artemi! acolo1 n !;'ntul
Mare loca31 lecuindu5l1 i deter4 iar43i t4rie"
Pl4!muie n!4 A#olon n locu5i o um7r4 ce5arat4
Parc45i Enea! aidoma5n arme 3i5n toat4 ;4#tura1
Ri !e ncaier5al4turi de um7r41 de5o #arte 3i alta1
Ri #e la #ie#turi n ;a94 3i !;arm4 i67indu53i ntr5
una Pae6e mari 3i rotunde de #iele !au !cuturi
u3oare" Ce7o! A#olon atunci l c2em4 #e i;ornicul
Are!G
:Are!1 tu cr'ncene1 7iciul ora3elor1 !#ul7erul lumii|
,ino 3i5nl4tur4 din 74t4lie #e5ace!t Diomede
Care tru;indu5!e acum 3i cu tata5ne Jeu! !5ar 7ate"
D'n!ul m#un!e cu lancea la m'n4 nt'i #e5A;rodita1
Ri du#5aceea la mine !4ri ca un 6eu n #utere"=
A!ta ro!ti 3i !t4tu el a#oi n Pergam la cetate"
Are! eni c4#iat 3i crunt ca o ;iar45ntre r'nduri
Ri5n;l4c4ra #e Troieni" La ;a94 #4rea c4 e Domnul
Tracilor1 iutele Acama!1 3i a!t;el #e ;iii lui Priam
El i 6oreaG :Priami6i1 r4!aduri din i94 m4rit41
Bnc4 l4!a5e9i a3a #e A2ei !4 4 !ecere oa!teaS
Ori a3te#ta5e9i ca ei !4 a?ung4 la #oarta cet49iiS
Du! e 74r7atul1 #e care5l cin!team ca #e Hector1 Enea!
Cel din An2i!e n4!cut" Deci 2ai1 #e oinicul toar43
Noi m4car mort !5a#4r4m1 !45l !coatem din clocotul lu#tei"=
A!ta gr4i1 3i tre6i5n ;iecare cura? 3i 'rtute"
Craiul Sar#edon atunci #e Hector nce#e !45l mu!treG
:
U
n
d
e

9
i
5
e
1

H
e
c
t
o
r
1

a
c
u
m

i
t
e
?
i
a

c
e
5
a

e
a
i

n
a
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ((+ ((*
i
n
t
e
S
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ((% (((
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
;W? #ou Xter lan #plin e@^men 3d\ j#iKogrNn
oo? !dn gam7ro`!i Ka!ignEtoi!F te !o`!i"
tn nfn o tin\ jgz :d^ein dgnam\ o]d noW!ai1
mllZ Kata#tc!!ou!i Kgne? ? mm;n l^ontaG
bme`? d macpme!Y\ o #^r t\ j#FKouroi aneimen"
Kan gZr jgzn j#FKouro? jzn m[la t2lpYen xKNG
t2lof gZr LuKF2 /[nYQ a#i dinEenti1
anY\ Xlocpn te ;Fl2n ali#on Kan nE#ion uopn1
KZd d KtEmata #oll[1 tZ aldetai ? K\ j#ideuE?"
mllZ Kan ? LuKFou? strgnN Kan m^mon\ a]ti?
mndrn macE!a!YaiG mtZr o tF moi jnY[de to`on
opn K\ 3 ;^roien \Acaion Ken XgoienG
tgn2 d\ !t2Ka?1 mtZr o]d\ Xlloi!i Kelegei?
lao`!in men^men Kan mmun^menai re!!i"
mE #N? ? m8`!i lFnou wlpnte #an[grou
mndr[!i du!men^e!!in lNr Kan Kgrma g^n2!YeG o
d t[c\ jK#^r!ou!\ e' naiom^n2n #plin umEn" !on
d crl t[de #[nta m^lein ngKt[? te Kan Umar
mrcod? li!!om^nQ t2leKleitn j#iKogrNn
nNlem^N? jc^men1 Kraterln d\ m#oY^!Yai jni#En"
}M? ;[to Sar#2dcn1 d[Ke d ;r^na? EKtori mfYo?G
a]tFKa d\ j@ sc^Nn !dn tegce!in Dlto camh6e1
#[llNn d\ s@^a dofra KatZ !tratin ceto
#[nt, strgnNn mac^!a!Yai1 ageire d ;glo#in
a:nEn"
o d\ jlelFcY2!an Kan jnantFoi a!tan \AcainG
\Arge`oi d\ u#^meinan moll^e? o]d ;p72Yen"
? d\ Xnemo? Xcna? ;or^ei oerZ? Kat\ mlNZ?
mndrn liKmcntNn1 te te @anYl D2mEt2r
KrFn, j#eigom^nNn mn^mNn Kar#pn te Kan Xcna?1
a d\ u#oleuKaFnontai mcurmiaFG ? tpt\ \Acaion
leuKon t#erYe g^nonto Koni![lQ1 n a di\ a]tn
o]ranin j? #olgcalKon j#^#l2gon #pde? ##Nn
8 j#imi!gom^nNnG u#i d\ a!tre;on bniocWe?"
o d m^no? ceirn :Yd? ;^ronG mm;n d ngKta
Ji!5ai c'nda c4 de n5ai aea alte o3tiri 3i5a?utoare1
Singur cu mul9ii cumna9i 3i cu ;ra9ii tu a#eri cetatea"
Dar #e nici unul din ei eu nu 4d #e5aici nic4ireaG
Stau ndo!i9i ca ogarii de team4 c'nd leul r4!are"
Noi n!5aci ne tot 7atem1 m4car c4 !untem a?utoare"
Iat4 eu unul1 ca !o9 de r467oi1 am enit de de#arte1
Tocmai din Licia1 de l'ng4 a#a nol7at5a lui /anto!1
Ri mi5am l4!at co#ila3ul acolo1 l4!at5am nea!ta
Ri o mul9ime de5auturi dorite de cel care n5are"
Armia5mi totu3i !ile!c !4 !e 7at4 3i !t4rui eu
n!umi
Tot ncol9ind #e du3man1 cu toate c4 n5am eu #e5a#roa#e
Aunuri !45mi ?e;uie A2eii 3i rude !45mi ia n ro7ie"
Bn!4 tu !tai 2u6urind1 nu !#ri?ini la trud4 #e oameni
Ca !4 !e5m#i6muie5n 2ar941 !453i a#ere ca!a 3i5autul"
Mi5e doar !4 nu ;i9i cu#rin3i de un n4od ce mre?uie totul
Ri !4 a?unge9i 'natul 3i #rada r4?ma3ilor
o3tri< Ei du#4 a!ta cur'nd 4 !#ul7er4 m'ndra
cetate"
Tu e3ti dator !4 ai gri?4 de5ace!tea 3i 6iua 3i noa#tea
Ri !4 te rogi de noi to9i c4#itanii de oa!te a?utoare
Aine !4 9inem mereu !4 nu ;ii 2ain la mu!trare"=
Ji!e1 iar Hector1 mu3cat ca de 3ar#e de or7a ce5i
!#u!e1 Sare din c2elna telegii1 cu armele toate #e d'n!ul"
L4ncile el r4!ucind1 cutreier4 ta74ra5i toat4
Ri5o m7olde3te din grai 3i a#rinde cum#lit4 74taie"
Oa!tea5i !e5ntoarce5na#oi 3i A2eilor !t4 m#otri4"
Dar 3i Danaii 9in #ie#t1 !e ndea!4 3i nu !e5
n!#4im'nt4" Cum adierea de 'nt #rin arie5m#r43tie
#leaa
La treierat1 c'nd a i#tului 6'n4 74laie Demetra
Hoa!#a de!#arte de road4 u3or la 74taia de 'nturi1
Cl4ile5al7e!c de #o!#ai #e dea!u#ra< tot a!t;el A2eii
Se n4l7ir4 de #ul7erea ce5o ridicau ntre5olalt4
P
'
n
4

l
a

c
e
r

d
i
n

c
o
#
i
t
e

#
4
m
'
n
t
u
l

i
6
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ((% (((
7
i
n
d

t
e
l
e
g
a
r
i
i

I
a
r
4
3
i

n
t
o
r
3
i

l
a

r
4
67oi1 c4 dau roat45na#oi i6itiii" To9i n46uiau nainte
cu 7icele" Are! da !#ri?in
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ((& (($
&+*
&+&
&(*
&(&
&%*
&%&
&$*
Yofro? =Ar2? jK[lu8e m[c, Trce!!in mrEgNn
#[nto!\ j#oicpmeno?G tof d\ jKraFainen j;etmZ?
CoF7ou \A#pllNno? cru!aprou1 ? min mncgei
TrN!nn Yumin jge`rai1 j#en vde Pall[d\ \AYEn2n
o:com^n2nG _ g[r a #^len Danao`!in mr2gcn"
a]ti? d\ A:neFan m[la #Fono? j@ mdgtoio
Ke1 Kan jn !tEYe!!i m^no? 7[le #oim^ni lan"
A:neFa? d\ et[roi!i meYF!tatoG ton d c[r2!an1
? edon 6Npn te Kan mrtem^a #ro!ipnta
Kan m^no? j!Ylin acontaG met[ll2![n ge mn o ti"
o] gZr aa #pno? Xllo?1 qn mrgurpto@o? ageiren
=Ar2? te 7rotoloigi? =Eri? t\ Xmoton memau`a"
Tod? d\ Avante dgN Kan \Odu!!ed? Kan DiomEd2?
rtrunon Danaod? #olemi6^menG o d Kan a]ton
ote 7Fa? TrcNn u#edeFdi!an ote :NK[?1
mll\ amenon ne;^l,!in joiKpte? ? te ronFNn
n2nemF2? a!t2!en j#\ mKro#ploi!in rre!!in
mtr^ma?1 r;r\ etd,!i m^no? Aor^ao Kan XllNn
6acrein mn^mNn1 o te n^;ea !Kipenta
#noi!in ligur!i dia!Kidnh!in m^nte?G
? Danaon Tra? m^non am#edon o]d ;^7onto"
\Atred2? d\ mn\ milon j;oFta #ollZ KelegNnG
;Floi mn^re? a!te Kan XlKimon Utor le!Ye1
mllElou? t\ a:de`!Ye KatZ KraterZ? u!mFna?G
a:dom^nNn mndrn #l^one? !poi 3 #^;antaiG
;eugpntNn d\ ot\ r Kl^o? rrnutai ote ti?
mlKE"
LH Kan mKpnti!e dourn Yo?1 7[le d #rpmon Xndra
A:neFN taron megaYgmou D2KpNnta
Perga!Fd2n1 qn Tre? m? Pri[moio t^Ke!!i
t`on1 j#en Yoi? a!Ke metZ #rctoi!i m[ce!Yai"
tpn a Kat\ m!#Fda dourn 7[le KreFNn \Agam^mnNnG
_ d\ o]K agco? aruto1 diZ #ri d ev!ato calKp?1
neiaFr, d\ jn ga!trn diZ 6N!tWro? ala!!eG
dog#2!en d #e!cn1 mr[72!e d tegce\ j#\ a]ty"
Celor din Troia1 3i5um7la de m'nie tur7at #retutindeni"
Noa#te l49ea5n4luind 74teli3tea toat4 3i a!t;el
,oia5m#lini lui A#olon1 ncin!ul cu !#ad4 de aur1
Care5l ruga!e #e el !4 n!u;lete oa!tea troian41
C'nd a 46ut c4 Aten5a Danailor #a6nic45i du!4"
Ce7o! el n!u3i atunci din tem#lu5i 7ogat lui
Enea! Drumul i dete 3i5n inim45i #u!e cura? 3i
t4rie"
El !e ii la toar43ii !4i1 care1 cum l 46ur41
Tare !e ne!elir4 c4 el mai iea64 3i5i tea;4r
Ri de 'rtute tot #lin1 dar nu5l ntre7ar4 #e d'n!ul< N5
aeau r4ga6 ei de gri?a tre6it4 de5A#olon 3i Are!1
S#ul7er4torul de ie9i1 3i de ra?7a cea #ururi a#rin!4"
Aia! cei doi1 Diomede1 Tidid 3i Uli!e la lu#t4
Tot i !ileau #e Danai1 dar 3i ei de la !ine cu
to9ii1 Ne!#eria9i de r467irea 3i c2iotul oa!tei
troiene1
Stau ;4r4 #reget ca norii cei #u3i de !t4#'nul ;urtunii
Su!1 #e o culme de #lai1 !4 !5a9ie !tatornici1 #e5o reme
C'nd alinat e 46du2ul 3i5adoarme !4l7aticul cri49
Ri i;oroa!ele 'nturi ce 7at '?'ind 3i r4!;ir4 Norii
no#tatici din mun9i< tot a!t;el A2eii5naintea Gloatei
troiene ad4!tau cu5nd'r?ire 3i ne3o4ielnici"
Dar Agamemnon um7la n duium 3i da 6or #retutindeniG
:Ci9i1 o #rieteni1 74r7a9i1 n #ie#tu54 #une9i t4rie1
Cie54 unii de al9ii ru3ine n toiu5ncle3t4rii"
Sca#4 mai mul9i dec't mor1 dac45i team45ntre oi 3i ru3ine
Cei care !e5n;rico3ea64 3i #ierd 3i 'rtutea 3i !laa"=
Jice1 3i 'ntuie lancea1 oc2ind #e o3teanul din
;runte1
Mare de !u;let 3i drag lui Enea!1 #e Deicoonte
Perga!ianul1 la care Troienii 9ineau ca la ;iii
Craiului Priam1 c4ci el !ta gata !4 lu#te #rin 3irul
Celor dint'i" Bl n!uli945n !cut Agamemnon Atride<
N
e
m
#
i
e
d
i
c
a
t
4

;
i
i
n
d

#
r
i
n

#
a

4
6
4

!
u
l
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ((& (($
i
9
a
5
i

t
r
e
c
e
Ri
#e
la
#'
nte
ce5
n
7r'
u
#e
7iet
u5l
!tr
4#
un
ge"
De
od
at4
Cad
e
oi
nic
ul
7u;
nin
d 3i
6or
n4i
e
ara
ma #e d'n!ul"
&+*
&+&
&(*
&(&
&%*
&%&
&$*
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ((0 ((-
&$&
&&*
&&&
&-*
&-&
&0*
=EnY\ a't\ A:neFa? Danan len Xndra? mrF
!tou? ue DioKlWo? rEYNn[ te \Or!Flocpn te1
tn a #atlr mn anaien j4Ktim^n, jnn C2r
m;neii? 7iptoio1 g^no? d\ Un jK #otamo`o
\Al;eiof1 ? t\ e]rd ^ei PulFNn diZ gaF2?1
q? t^Ket\ \OrtFlocon #ol^e!!\ Xndre!!in XnaKtaG
\OrtFloco? d\ Xr\ atiKte DioKlWa meg[Yumon1
jK d DioKlWo? didum[one #a`de gen^!Y2n1
rEYNn \Or!Flocp? te m[c2? e' e:dpte #[!2?"
tz mn Xr\ b7E!ante melain[Nn j#n n2n
=Ilion e:? e#Nlon m\ \ArgeFoi!in e#^!Y2n1
timln \Atred,? \Agam^mnoni Kan Menel[Q
mrnum^nNG tz d\ a'Yi t^lo? Yan[toio K[lu8en"
oN tc ge l^onte dgN rreo? Koru;!in
jtra;^t2n u#i m2trn 7aYeF2? t[r;e!in tl2?G tz
mn Xr\ wr#[6onte 7pa? Kan v;ia mWla !taYmod?
mnYrc#Nn Kera6eton1 r;ra Kan a]tz
mndrn jn #al[m,!i Kat^KtaYen s@^ calKyG
toFN tz ceFre!!in u#\ A:neFao dam^nte
Ka##e!^t2n1 jl[t,!in joiKpte? u82l!i"
Tz d #e!pnt\ jl^2!en mr2;ilo? Men^lao?1
7W d diZ #rom[cNn KeKoruYm^no? avYo#i calKy
!eFNn jgceF2nG tof d\ rtrunen m^no? =Ar2?1
tZ ;ron^Nn na cer!nn u#\ A:neFao dameF2"
tin d\ vden \AntFloco? megaYgmou N^!toro? uop?1
7W d diZ #rom[cNnG #ern gZr dFe #oim^ni lan
mE ti #[Yoi1 m^ga d^ !;a? m#o!;Eleie #pnoio"
tz mn dl ce`r[? te Kan agcea s@upenta
mntFon mllElNn jc^t2n memate m[ce!YaiG
\AntFloco? d m[l\ Xgci #arF!tato #oim^ni lan"
A:neFa? d\ o] me`ne Yop? #er jzn #olemi!tl?
? eden dgo ;te #ar\ mllEloi!i m^nonte"
o d\ j#en o'n neKrod? aru!an metZ lain \Acain1
tz mn Xra deilz 7al^t2n jn cer!nn etaFrNn1
Dar 3i Enea! n !c2im7 r4#une doi oameni de ;runte1
Pe Or!ilo2 3i Creton1 l4!tarele lui Diocleu!
Care tr4ia cu l4ca3ul n Cera cea 7ine56idit4"
Coarte cu#rin! era el 3i neamu53i tr4gea de la
6eul A#ei Al;eu1 care5n 9ara Pilenilor curge a3a
mare"
Jeul n4!cu #e5Or!ilo21 un Domn #e5o mul9ime de oameni1
Care #e urmLa n4!cut #e ne5n;rico3atul Diocle1
Iar4 Diocle5a n4!cut doi ;ii1 #e5Or!ilo2 3i Creton<
Gemeni erau 3i 3tiu9i am'ndoi n tot ;elul de lu#te"
Tineri ;iind am'ndoi1 urmar4 #e negre cor47ii
Oa!tea din Argo! la Ilion cel cu ;ugarii cei m'ndri1
,r'nd de Troieni !4 r467une #e ;ra9ii Atri6i1 #e Menelau
Ri #e5Agamemnon1 dar cea!ul #ieirii acolo5i a?un!e"
Cum o #erec2e de lei de la mun9i1 de #e #laiuri nalte1
Unde5i cre!cu o leoaic45n de!i3ul ad'ncilor codri1
Staule multe de3art4 r4#ind de la turme oi gra!e
Ri o #oiad4 de 7oi #'n4 c'nd1 7irui9i de #uterea
Unor 74r7a9i 'n4tori1 cad mor9i la loirea din !uli9i<
A!t;el o3tenii cei doi1 cu lancea r467i9i de Enea!1
Cad #r47u3i9i la #4m'nt ca 7ra6ii cei nal9i n #4dure"
Cum i 46u r4!turna9i1 cu#rin! de5a lor mil41 Menelau
Se a6'rli !tr4lucind n arme de5aram4 #rin 3irul
Celor dint'i" M'nio! el arma53i roti1 c45l m#in!e
Are!1 al armelor 6eu1 ca !45l a64 r4#u! de Enea!"
Dar l 64ri Antilo21 ;eciorul m4ritului Ne!tor1
Ri !e lu4 du#5Atrid1 c4ci tare5i era !4 nu #iar4
Craiul1 3i5o dat4 cu el 3i5ntreaga r467oiului 9int4"
De5a!ta1 c'nd ;a945n ;a945au a?un! 3i 9ineau m#otri4
Ara9ele1 l4ncile5ntin!e1 a2tia9i am'ndoi !4 !e5ncle3te1
,ine Antilo2 3i !5al4tur5a#roa#e de tot de Menelau
Ca !45l a?ute" Dar c't era dornic de lu#t41 Enea!
Datu5!5a5n l4turi c'nd el a 46ut c45i !tau doi m#otri4"
Ei1 #4r4!i9i de Enea!1 !#re ta74r45n #ace53i luar4
Mo
r9ii
in
tri3
3i
du
#4
ce5
aco
lo5i
d4d
ur4
#e
m'
na
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ((0 ((-
&$&
&&*
&&&
&-*
&-&
&0*
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ((. (()
&0&
&)*
&)&
&.*
&.&
-**
-*&
a]tz d !tre;Y^nte metZ #rctoi!i mac^!Y2n"
=EnYa Pulaim^nea el^t2n mt[lanton =Ar2
mrcin Pa;lagpnNn megaYgmNn m!#i!t[Nn"
tin mn Xr\ \Atred2? douriKleiti? Men^lao?
e!tapt\ agce ng@e KatZ Kl2`da tucE!a?G
\AntFloco? d MgdNna 7[l\ bnFocon Yer[#onta
j!Ylin \Atumni[d2nG q d\ u#^!tre;e mcnuca? ##ou?G
cermadFQ mgKna tuczn m^!onG jK d\ Xra ceirn
bnFa legK\ jl^;anti caman #^!on jn KonF,!in"
\AntFloco? d\ Xr\ j#a@a? @F;ei la!e Kpr!2nG
a]tZr g\ m!YmaFnNn e]erg^o? aK#e!e dF;rou
Kgm7aco? jn KonF,!in j#n 7recmpn te Kan mou?"
d2YZ m[l\ e!tEKeiG tgce g[r \ mm[Yoio 7aYeF2?G
r;r\ ##N #lE@ante caman 7[lon jn KonF,!iG
tod? ma!\ \AntFloco?1 metZ d !tratin la!\ \Acain"
Tod? d\ EKtNr jnp2!e KatZ !tFca?1 rto d\ j#\ a]tod?
KeKlEgNnG ma d TrcNn e#onto ;[lagge?
KarteraFG Urce d\ Xra !;in =Ar2? Kan #ptni\ \Enuc1
_ mn acou!a udoimin mnaid^a d2otWto?1
=Ar2? d\ jn #al[m,!i #elcrion agco? jncma1
;oFta d\ Xllote mn #rp!Y\ EKtoro?1 Xllot\ r#i!Ye"
Tin d :dzn Fg2!e 7oln mgaYi? DiomEd2?G
? d\ t\ mnlr m#[lamno? :zn #ol^o? #edFoio
!tE, j#\ KurpQ #otamy la d #ror^onti
m;ry mormgronta :dcn1 mn[ t\ adram\ s#F!!N1
? tpte Tuded2? mnec[6eto1 e#^ te layG
;Floi oon dl Yaum[6omen EKtora d`on
a:cm2tEn t\ amenai Kan Yar!al^on #olemi!tEnG
ty d\ a:en #[ra e? ge Yen1 q? loigin mmgneiG
Kan nfn oo #[ra Ke`no? =Ar2? 7roty mndrn joiKc?"
mllZ #ri? Tra? tetramm^noi a:n s#F!!N
evKete1 m2d Yeo`? meneain^men ;i
m[ce!Yai"
}M? Xr\ a;21 Tre? d m[la !cedin luYon a]tn"
anY\ EKtNr dgo ;te Kat^Ktanen e:dpte c[rm2? S
o
9
i
l
o
r
1

!
e

n
t
u
r
n
a
r
5
a
m
'
n
d
o
i

l
a
5
n
c
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ((. (()
l
e
3
t
a
r
e
a

d
i
n

;
r
u
n
t
e
"

D
'
n
3
i
i

u
c
i
!
e
r
4
#e Pilemen1 a lui Are! #otri41
Domnul o3tenilor tari1 Pa;lagonii5narma9ii cu !cuturi" Tocmai
c'nd el n cotig4 !ta o7lu1 ndat4 Menelau1 Me3ter n lance15l
7rodi n undreaua din um4r c2itindu5l" Ciul lui Ne!tor atunci
#4li #e Midon1 i6itiul
Lui Pilemen1 #e oinicul n4!cut din Atimniu1
C'nd telegarii53i coti" Pe la cot cu o #iatr4 #ocnindu5l1
Cr'nele5i al7e de ;ilde3 n col7 i c46ur4 din m'n4
Ri Antilo2 n44lind i !#ar!e cu !a7ia t'm#la"
D'n!ul atunci1 2orc4ind1 #e loc !e r4!toarn4 din c2eln41 Cade
#rin col7 3i !5a;und4 cu cre3tetul #'n4 la um4r" A!t;el o
reme !t4 el a;undat n ni!i#ul c'm#iei
P'n4 ce caii1 6'rlind1 din car l dau ?o! #e de5a5ntregul"
Aiciuie caii a#oi Antilo2 3i !#re5A2ei i alung4"
Cum i 46u #e5am'ndoi ntre r'nduri1 !5a'nt4 !#re d'n3ii
Hector r4cnind1 3i ca turma5i in cete #uternice5n urm4
C4l4u6ite de Are!1 m'nate de crunta Enio<
Ea e5n!o9it4 de ,alma r467oinic45n;ior4toare" Are!1 cu
m'na5n'rtind o lung4 n4#ra!nic4 lance1
Aa naintea lui Hector !e #oart41 7a5n urma lui Hector" C'nd
Diomede #e Are! 46u1 l cu#rin!e ;iorul"
Cum r4t4cit oarecine1 c'nd merge #e5o5ntin!4 c'm#ie1 St4
uluit dac4 ede un r'u care curge !#re mare Re#ede1
!#umeg4tor clocotind1 3i5nd4r4t o #orne3te< A!t;el n l4turi
!e d4 Diomede 3i 6ice o3tiriiG
:Prea ne mir4m1 o #rieteni1 c4 ;alnicul Hector !e5arat4 Aun
la 6'rlirea de l4nci 3i cute64tor la r467oaie< ,e3nic al4turi
i !t4 c'te un 6eu 3i5l #46e3te de moarte" Iat4 3i5acuma #e5
a#roa#e n c2i# de 74r7at i !t4 Are!" Hai dar1 #urcede9i
ncet na#oi cu #riirea5ndre#tat4 Tot !#re du3man 3i ;eri9i5
4 lu#ta !45nce#e9i cu 6eii"=
Jice Tidid1 iar Troienii in tot mai a#roa#e de d'n3ii"
Hector n!uli95atunci doi tineri de!toinici n arme1
&0&
&)*
&)&
&.*
&.&
-**
-*&
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (%+ (%*
-+*
-+&
-(*
-(&
-%*
-%&
-$*
e:n enn dF;rQ jpnte1 Men^!Y2n \AgcFalpn te"
tz d #e!pnt\ jl^2!e m^ga? Telamcnio? Ava?G
!tW d m[l\ jggd? :cn1 Kan mKpnti!e dourn ;aeiny1
Kan 7[len =Am;ion Sel[gou uopn1 ? \ jnn Pai!y
na`e #oluKtEmNn #olulEo?G mll[ e mo`ra
Ug\ j#iKourE!onta metZ PrFampn te Kan ua?"
tpn a KatZ 6N!tWra 7[len Telamcnio? Ava?1
neiaFr, d\ jn ga!trn #[g2 dolicp!Kion agco?1
dog#2!en d #e!cnG q d\ j#^drame ;aFdimo? Ava?
tegcea !ulE!NnG Tre? d\ j#n dograt\ aceuan
s@^a #am;anpNntaG ![Ko? d\ mned^@ato #oll["
a]tZr q lZ@ #ro!7Z? jK neKrof c[lKeon agco?
j!#[!at\G o]d\ Xr\ at\ Xlla dunE!ato tegcea KalZ
moiin m;el^!YaiG j#eFgeto gZr 7el^e!!i"
de`!e d\ g\ mm;F7a!in Kraterln TrcNn mgerccNn1
o #olloF te Kan j!Ylon j;^!ta!an agce\ aconte?1
o e m^gan #er jpnta Kan v;Yimon Kan mgauin
!an m#i !;eFNnG q d ca!![meno? #elemF
cY2"
}M? o mn #on^onto KatZ Kraterln u!mFn2nG
Tl2#plemon d\ HraKled2n 3~n te m^gan te
r!en j#\ mntiY^Q Sar#2dpni mo`ra KrataiE"
o d\ te dl !cedin U!an j#\ mllEloi!in :pnte?
uop? Y\ uoNnp? te Dii? ne;el2ger^tao1
tin Kan Tl2#plemo? #rptero? #ri? mfYon
aei#eG Sar#Wdon LuKFNn 7oul2;pre1 tF? toi
mn[gK2 #tc!!ein jnY[d\ jpnti m[c2? mdaEmoni
;NtF< 8eudpmenoi d^ !^ ;a!i Dii? gpnon
a:gipcoio
enai1 j#en #ollin KeFnNn j#idegeai mndrn
o Dii? j@eg^nonto j#n #rot^rNn mnYrc#NnG
mll\ opn tin[ ;a!i 7F2n HraKl2eF2n
enai1 jmin #at^ra Yra!um^mnona Yumol^ontaG
? #ote defr\ jlYzn nec\ ##Nn Laom^donto?
@ ov,? !dn n2u!n Kan mndr[!i #aurot^roi!in
\IlFou j@al[#a@e #plin1 cErN!e d\ mgui[?G
Ca
re5
n
ace
ea3
i
cot
ig4
era
u1
An
2ial
3i
Me
ne!
te!
"
M
i
l
4
5
l

c
u
#
r
i
n
!
e

#
e

A
i
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (%+ (%*
a
!
1

c
'
n
d

e
l

4
6
u

l
a

c
4
d
e
r
e
1

M
e
r
!
e #e5a#roa#e de tot 3i #u!e la 9int4 #e Am;iu
Selagianul1 al c4ruia tat4 Selago!1 n Pe!o!
Locuitor1 era ;oarte 7ogat mo3ier1 ci ur!ita
,ru !4 !e duc4 3i el1 !4 a?ute la Troia #e Priam
Ri #e5ai lui Priam ;eciori" Dar Aia!1 !u7 7r'u nimerindu5l1
L5a !#intecat #e o3tean" Bndat41 tr4!nit du#4 a!ta1
El a 7u;nit la #4m'nt" Ri Aia! !5arunc4 la d'n!ul
Gata !45l ?e;uie1 dar l m#roa3c4 Troienii c5o #loaie
De 67ur4turi a!cu9ite1 de care5l mai a#4r4 !cutul"
Pune el totu3i #iciorul n mort 3i !munce3te dintr5n!ul
Lancea5i n;i#t4" Din toat4 #odoa7a5i de arme nimica
Nu mai #utu !4 de!#rind41 loirile tot !e5nde!ir4
Ri !e temu el atunci !4 nu5l cotro#ea!c4 Troienii
Care cu l4ncile5n m'n45i dau g2e! ;iind mul9i 3i #e5ale!e"
De5a!ta 3i c't era el de mare 3i 6dra4n 3i ;alnic1
Tot l5au re!#in! de la ei1 iar el 3o4ind !e d45n l4turi"
A!t;el aceia !e tot !tr4duiau n cum#litul ncaier C'nd
#e 74r7atul ;ecior al lui Hercule1 #e Tle#olemo! Soarta5l
m#in!e !45n;runte #e dumne6eie!cul Sar#edon" Cum
m#otri4 #43ind1 ei !5a#ro#ie unul de altul1
Ciul de5o #arte al lui Jeu!1 ne#otul lui Jeu! de alta1
,or7a nce#e nt'i Tle#olemo! 3i 6iceG :Sar#edon1
Tu1 c4#etenia oa!tei din Licia1 ce te !ile3te
Do!nic !4 tremuri #e5aici1 tu ne#rice#utul n armeS
Mare minciun4 c4 tu e3ti n4!cut din #4rintele Jeu!|
Tare de#arte mai e3ti de acei care n remea trecut4
Cur4 din o!ul lui Jeu!| De loc nu te5a!emeni cu d'n3ii"
Alt;el !e 6ice c5a ;o!t #4rintele meu n #utere1
Hercule1 ne#regetat la r467oi 3i la ;ire ca leul"
El 3i #e5aici a enit oarec'nd ca !4 ca#ete caii
Lui Laomedon1 cu oameni #u9ini 3i cu 3a!e cor47ii1
Totu3i1 cetatea o !#ar!e 3i5n uli9i ntin!e #u!tiul"
-+*
-+&
-(*
-(&
-%*
-%&
-$*
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (%% (%(
-$&
-&*
-&&
--*
--&
-0*
-0&
!on d KaKi? mn Yump?1 m#o;YingYou!i d laoF"
o]d^ tF !e Trce!!in somai XlKar a!e!Yai
jlYpnt\ jK LuKF2?1 o]d\ e: m[la Karterp? j!!i1
mll\ u#\ jmon dm2Y^nta #gla? \Adao #erE!ein"
Tin d\ a' Sar#2dzn LuKFNn mgi? mntFon 2daG
Tl2#plem\ toi Ke`no? m#cle!en =Ilion orln
mn^ro? m;radF,!in mgauof Laom^donto?1 ?
[ min e' r@anta KaKy 3nF#a#e mgYQ1 o]d\
m#^dNc\ ##ou?1 n eneKa t2lpYen UlYe"
!on d\ jgz jnY[de ;2mn ;pnon Kan KWra m^lainan
j@ jm^Yen teg@e!Yai1 jmy d\ u#i dourn dam^nta
e'co? jmon dc!ein1 8ucln d\ =Adi Kluto#clQ"
}M? ;[to Sar#2dcn1 q d\ mn^!ceto meFlinon agco?
Tl2#plemo?G Kan tn mn wmart dograta maKrZ
jK ceirn @anG q mn 7[len a]c^na m^!!on
Sar#2dcn1 a:cml d diam#er? UlY\ mlegeinEG
tin d Kat\ s;Yalmn jre7ennl nd@ jK[lu8e"
Tl2#plemo? d\ Xra m2rin mri!terin agce maKry
7e7lEKein1 a:cml d di^!!uto maimcN!a
s!t^N jgcrim;Ye`!a1 #atlr d\ ati loigin Xmunen"
O mn Xr\ mntFYeon Sar#2dpna d`oi eta`roi
j@^;eron #ol^moioG 7[rune d^ min dpru maKrin
elKpmenonG ti mn o ti? j#e;r[!at\ o]d np2!e
m2rof j@erg!ai dpru meFlinon r;r\ j#i7aF2
!#eudpntNnG to`on gZr acon #pnon mm;i^#onte?"
Tl2#plemon d\ et^rNYen j4KnEmide? \Acaion
j@^;eron #ol^moioG np2!e d d`o? \Odu!!ed?
tlEmona Yumin acNn1 maFm2!e d^ oo ;Flon UtorG
mermEri@e d\ a#eita KatZ ;r^na Kan KatZ
Yumin { #rot^rN Dii? uoin jrigdog#oio dicKoi1
U ge tn #lepnNn LuKFNn m#i Yumin loito"
o]d\ Xr\ \Odu!!W megalEtori mpr!imon Uen
v;Yimon Dii? uoin m#oKt[men s@^ calKyG
tc a KatZ #l2Ydn LuKFNn tr[#e Yumin \AYEn2"
Tu n!4 nu e3ti 74r7at1 de aceea 3i armia59i #iere"
Deci aneoie !4 #o9i a?uta #e Troieni1 #entru care
Ai 3i enit de de#arte1 din Licia" C2iar de5ai ;i
tare1
Totu3i de mine 6dro7it1 ei merge #e lumea cealalt4"=
Dar c4#itanul Sar#edon a3a5i cu'nta m#otri4G
:Hercule1 o1 Tle#olemo!1 ce5i dre#t a luat Ilionul
Numai n urma #ro!tiei !l4itului crai Laomedon1
Care1 de3i l !lu?i!e1 gro6a l ?igni cu mu!trarea"
Nu ru !45i dea ca r4!#lat5acei cai du#4 care eni!e El de
de#arte" Dar eu 9i r4!#undG de la mine g4!i5ei Moartea
cernit4 #e5aici" Str4#un! de5a mea lance tu da5ei Iadului
!u;letul t4u1 3i mie5mi dai a!t46i m4rire"=
Jice" Dar el1 Tle#olem1 d4du !tr4murarea de ;ra!in
Gra7nic n !u! 3i deodat4 din m'n4 le 67oar45
m#otri4 L4ncile lor" Sar#edon nt'i n cer7ice5l
a?un!e
Pe Tle#olem1 3i amar #e acolo5l m#un!e
9uguiul< Ae6n4 de noa#te #e loc i aco#er4 6area
ederii"
Iar Tle#olem l c2iti #e Sar#edon n coa#!4 la !t'nga1
Lacom1 al !uli9ei 7old ndat4 #rin coa#!45i #4trun!e1
O!ul a7ia !cri?elind1 de moarte ;eritu5l5a Jeu!"
Dar #e Sar#edon lu'nd1 l !coa!er4 din 74t4lie
M'ndri toar43i de5ai lui< iar lancea #e ?o! tr4g4nat4
R4u l muncea #e itea61 ci nimenea n5a luat !eama1
Nici !5a g'ndit !4 i5o !mulg4 din 3old ca !4 #oat4 el merge1
Tare gr47i9i ei ;iind de gri?a ce5aeau ca !45l !ca#e"
Pe Tle#olemo! a3i3derea5l !coa!er5A2eii din lu#t4
Ri5l de#4rtar4 din toi" Bl 46u #e Sar#edon Uli!e
Ne3o4ielnicul 3i de m'nie ndat4 !5a#rin!e" Sta
!ocotindu5!e5nt'i cu inima lui 3i cu g'ndulG Oare
!4 mearg4 ntin! !#re ;iul lui Jeu! Sar#edon1 Ori
#e mai mul9i !4 omoare din armia cea lician4S
D
a
r

!
4

d
o
7
o
a
r
e

c
u

a
r
m
5
a
!
c
u
9
i
t
4

#
e

I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (%% (%(
;
i
u
l

l
u
i

J
e
u
!
Nu5
i ;u
de
!oa
rt4
me
nit
lui
Uli
!e1
de5
ace
ea
3i
Pal
a!
Cur
ia5i
!#r
e
Lic
ien
i o
nd
rea
#t4
" Ri5
aco
lo !5arunc4
-$&
-&*
-&&
--*
--&
-0*
-0&
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (%& (%$
-)*
-)&
-.*
-.&
0**
0*&
0+*
anY\ ge oFranon elen \Al[!tor[ te CromFon te
=AlKandrpn Y\ Alipn te NoEmon[ te PrgtanFn te"
KaF ng K\ ati #l^ona? LuKFNn Kt[ne d`o? \Odu!!ed?
e: ml Xr\ s@d np2!e m^ga? KoruYaFolo? EKtNrG
7W d diZ #rom[cNn KeKoruYm^no? avYo#i calKy
de`ma ;^rNn Danao`!iG c[r2 d\ Xra oo #ro!ipnti
Sar#2dzn Dii? uop?1 a#o? d\ slo;udnin aei#eG
PriamFd21 ml dE me lNr Danao`!in j[!,?
Ke`!Yai1 mll\ j#[munonG a#eit[ me Kan lF#oi a:zn
jn #plei umet^r,1 j#en o]K Xr\ amellon agNge
no!tE!a? oKon d ;Fl2n j? #atrFda ga`an
e];ran^ein Xlocpn te ;Fl2n Kan nE#ion uopn"
}M? ;[to1 tin d\ o ti #ro!^;2 KoruYaFolo? EKtNr1
mllZ #arE@en leli2m^no? r;ra t[ci!ta
!ait\ \ArgeFou?1 #ol^Nn d\ m#i Yumin loito"
o mn Xr\ mntFYeon Sar#2dpna d`oi eta`roi
e!an u#\ a:gipcoio Dii? #eriKall^ ;2gyG
jK d\ Xra oo m2rof dpru meFlinon !e Ygra6e
v;Yimo? Pel[gNn1 ? oo ;Flo? Uen eta`ro?"
tin d\ ali#e 8ucE1 KatZ d\ s;Yalmn K^cut\ mclg?G
a'ti? d\ jm#ngnY21 #ern d #noil Aor^ao
6cgrei j#i#neFou!a KaK? KeKa;2pta Yumpn"
\Arge`oi d\ u#\ =Ar2 Kan EKtori calKoKoru!t
ote #ot #rotr^#onto melain[Nn j#n n2n
ote #ot\ mnte;^ronto m[c,1 mll\ a:n s#F
!!N c[6onY\1 ? j#gYonto metZ Trce!!in
=Ar2a"
=EnYa tFna #rton tFna d\ t!taton j@en[ri@an
EKtNr te Pri[moio #[? Kan c[lKeo? =Ar2?<
mntFYeon TegYrant\1 j#n d #lE@i##on \Or^!t2n1
TrWcpn t\ a:cm2tln A:tclion O:npmapn te1
O:no#Fd2n Y\ Elenon Kan \Or^!7ion a:olomFtr2n1
? \ jn Ul, naFe!Ke m^ga #logtoio mem2lc?1
lFmn, KeKlim^no? 2;i!FdiG #Zr d^ oo Xlloi
na`on AoiNton m[la #Fona dWmon aconte?" El
n
mul
9im
e1
do7
oar
4
#e5
Ala
!tor
1 #e
Hro
miu
1
#e5
Alc
and
ru1
Pe
No
em
on1
#e
Coir
on
3i
c2i
ar
#e
Pri
tan
3i
#e
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (%& (%$
Hal
iu"
R
i
5
a
r

;
i

u
c
i
!

#
e

m
a
i

m
u
l
9
i

d
i
n

o
a
!tea du3man4 Uli!e1 Dar lu4 !eama deodat45
ncoi;atul 3i marele Hector1 Mer!e #rin 3irul nt'i
lucind n e3minte de5aram4
Ri5n;rico34 #e Danai" ,46'ndu5l a#roa#e1 Sar#edon
Se5nior4 3i a3a nce#u !4 !e roage de d'n!ulG
:Nu m4 l4!a !4 ;iu #rad4 Danailor1 tu1 Priamide"
,ino 3i d45mi a?utor 3i la!L du#5aceea5n cetate
Du2ul !45mi dau1 dac4 nu mi5a ;o!t dat mie 7ietul Ca
!4 m45ntorc na#oi #e5aca!45n iu7ita mea 9ar4
Ri !4 aduc 7ucurie co#ilului meu 3i ;emeii"=
A!ta rugarea i5a ;o!t1 iar Hector nimic nu r4!#un!e1
Ci !e gr47i #e de l4turi oind #e A2ei !45i m#ing4
Tot na#oi 3i #e mul9i !4 do7oare" Toar43ii m'ndri
Ai lui Sar#edon #e el l luar4 3i5l du!er45n um7r4
Pe !u7 !te?arul cre!cut de minune la #oarta cet49ii"
Iar de la coa#!41 din !t'nga r4nitului !uli9a5i !coa!e
Unul din ei1 Pelagon1 oinicul1 iu7itu5i #rieten" Prin!e
!4 le3ine5atunci 3i cea94 #e oc2i i !e #u!e1 Dar nie
du#5aceea1 3i ncet la 74taia de 'nturi
Su;letu5i greu 67uciumat nce#u !4 mai #rind4 t4rie"
Oa!tea din Argo! acum1 ncol9it4 de Hector 3i Are!
Nu !e mai da nd4r4t lu'nd ;uga !#re negre cor47ii1
Nici #rididea n o#int1 de aceea 3i tot !e da5n l4turi1
Cum o7lici c4 !e 7ate de #artea Troienilor Are!"
Oare #e cine dint'i 3i #e cine la urm4 do7oar4
Hector1 odra!la lui Priam1 3i 6eul r467oiului Are!S
Pe i6itiul Ore!t1 #e Teutra!1 un 6eu n ;4#tur41
Pe Enomao!1 #e Tre2o!1 di7aciul n arme1 Etolul1 Pe
Eno#idul Helen1 #e Ore!7io!1 cel cu 3er#arul Luciu
#e!tri91 care5n Hila tr4ia l'ng4 lacul C2e;i!o! Numai
de5aere5ngri?ind1 3i aea 3i #e al9ii a#roa#e Aeo9ieni1
care aeau #e acolo m4noa!e #4m'nturi"
-)*
-)&
-.*
-.&
0**
0*&
0+*
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (%0 (%-
0+&
0(*
0(&
0%*
0%&
0$*
Tod? d\ ? o'n jnp2!e YeZ leuKcleno? Hr2
\ArgeFou? sl^Konta? jnn Krater u!mFn,1
a]tFK\ \AY2naF2n a#ea #terpenta #ro!2gdaG
#p#oi a:gipcoio Dii? t^Ko? \Atrutcn21
U \ lion tin mfYon u#^!t2men Menel[Q
=Ilion jK#^r!ant\ e]teFceon m#on^e!Yai1
e: ottN maFne!Yai j[!omen o'lon =Ar2a"
mll\ Xge dl Kan n medcmeYa Yogrido? mlKW?"
}M? a;at\1 o]d\ m#FY2!e YeZ glauK#i? \AYEn2"
_ mn j#oicom^n2 cru![m#uKa? antuen ##ou?
Hr2 #r^!7a YeZ Yug[t2r meg[loio rpnoioG
H72 d\ mm;\ sc^e!!i Yo? 7[le Kam#gla KgKla
c[lKea sKt[Kn2ma !id2r^Q X@oni mm;F?"
tn toi cru!^2 vtu? X;Yito?1 a]tZr t#erYe
c[lKe\ j#F!!Ntra #ro!ar2rpta1 Yafma :d^!YaiG
#lWmnai d\ mrggrou e:!n #erFdromoi mm;ot^rNYenG
dF;ro? d cru!^oi!i Kan mrgur^oi!in omh!in
jnt^tatai1 doian d #erFdromoi Xntug^? e:!i"
tof d\ j@ mrggreo? umi? #^lenG a]tZr j#\ XKrQ
dW!e crg!eion Kalin 6ugpn1 jn d l^#adna
K[l\ a7ale crg!ei\G u#i d 6ugin gagen Hr2
##ou? Kg#oda?1 memau`\ arido? Kan m4tW?"
A]tZr \AY2naF2 Kogr2 Dii? a:gipcoio #^#lon
mn Kat^ceuen eanin #atri? j#\ odei #oiKFlon1
n \ a]tl #oiE!ato Kan K[me cer!FnG
_ d citn\ jndf!a Dii? ne;el2ger^tao
tegce!in j? #plemon YNrE!!eto daKrupenta"
mm;n d\ Xr\ moi!in 7[let\ a:gFda Yu!!anpe!!an
deinEn1 _n #ern mn #[nt, Cp7o? j!te;[nNtai1
jn d\ =Eri?1 jn d\ \AlKE1 jn d Krupe!!a \INKE1
jn d^ te GorgeF2 Ke;all deino`o #elcrou
deinE te !merdnE te1 Dii? t^ra? a:gipcoio"
Kratn d\ j#\ mm;F;alon Kun^2n Y^to tetra;[l2ron
cru!eF2n1 eKatin #olFNn #rul^e!!\ mraru`anG
Hera1 6ei9a de !u!1 cea cu 7ra9ele al7e1 c'nd ede
Cum #ologeau #e A2ei n alma cea crunt4 Troienii1
Iute !#re5Atena !e5ndrea#t4 6ic'ndu5i cuinte ce 67oar4G
:,ai mie1 ai1 nenin!4 tu ;iic5a lui Jeu!1 6adarnic
Am ?uruit lui Menelau c4 are !4 n4ruie Troia
Ri5ning4tor !e a5ntoarce1 c4 e6i cum l4!4m noi acuma
,olnic #e Are! !4 tur7e1 !45m#r43tie groa64 3i moarte"
Haide la lucru 3i noi1 !4 ;im gata de iure3 3i 2ar94|=
A!ta ea 6ice 3i Pala! de loc nu !e #une5m#otri4"
Gra7nic4 merge !45n2ame doi 6mei cu ;runtare de aur
Hera1 elita 6ei941 n4!cut4 din marele Crono!1
Pune 3i He7e la o!ia cea ;ermecat5a cotigii
Roate rotunde de5aram4 cu !#i9e de dou4 ori #atru<
,e3nice !unt ale roatelor cercuri durate din aur
Ri cu o7e6i de aram45nt4rite1 minunea ederii"
Ri rotun?i9i de argint !tr4luce la roate 7utucii1
C2elna !e5ntinde5m#letit45n curele de argint 3i de aur
Ri5are dea!u#ra #ie#tarului ei dou4 margini de5aram4"
Oi3tea5n ;a94 de5argint" La ca#4tu5i leag4 6ei9a
Hamul de aur ;rumo! de #oe!te 3i #rinde de
d'n!ul Dal7e 2amuturi de aur1 #e care le trece la
#ie#tul Cailor Hera5n;ocat4 de !etea5nr4?7irii 3i
lu#tei"
Dar 3i n4!cuta din Jeu! de !cut #urt4torul1 Atena
Merge5n odaia #4rintelui ei1 de #e !ine de!#rinde
Dal7ul ei !trai m#e!trit 3i cu m'na5i 9e!ut de ea n!43i
Ri !e m7rac4 n #lato3a i?elio!ului Jeu!1
Arme ncinge g4tindu5!e de 74t4lie" Pe !#ate
Ea 3i arunc4 n4#ra!nica #a464 nciucurat4
Ri5ncercuit4 de S#aim41 de ?ur m#re?ur1 ca de5un 3ar#e"
,ra?7a5i #e d'n!a1 3i Sila1 3i Goana cea mult ;ioroa!41
Ca#ul Gorgonei1 di2ania5n;rico34toare1 la mi?loc1
M4rmuritor de cum#lit4 3i groa6nic4 ia!m5a lui Jeu!"
Pune 3i coi;ul de aur1 cre!tat 3i cu #atru gurguie1
Ca
re5
ar
#ut
ea
ocr
oti
#e
de!
tri
me
5a
o
!ut
4
de5
ora
3e"
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (%0 (%-
0+&
0(*
0(&
0%*
0%&
0$*
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (%. (%)
0$&
0&*
0&&
0-*
0-&
00*
00&
j? d\ rcea ;lpgea #o!n 7E!eto1 l[6eto d\ agco?
7riYd m^ga !ti7arpn1 ty d[mn2!i !tFca? mndrn
brcNn1 o!Fn te Kot^!!etai s7rimo#[tr2" Hr2 d
m[!tigi Yo? j#emaFet\ Xr\ ##ou?G a]tpmatai d
#glai mgKon o]ranof ? acon Mrai1 t?
j#it^tra#tai m^ga? o]rani? Olum#p? te
3mn mnaKl`nai #uKinin n^;o? 3d\ j#iYe`nai"
t a di\ a]t[Nn Kentr2neK^a? acon ##ou?G
ekron d ronFNna Yen Xter xmenon XllNn
mKrot[t, Koru; #oludeir[do? O]lgm#oio"
anY\ ##ou? !tE!a!a YeZ leuKcleno? Hr2
JWn\ t#aton ronFd2n j@eFreto Kan #ro!^ei#eG
Jef #[ter o] neme!F6, =Ar, t[de KarterZ arga
!![tipn te Kan oon m#cle!e lain \Acain
mZ8 mtZr o] KatZ Kp!mon jmon d\ Xco?1 o d K2loi
t^r#ontai g#rF? te Kan mrgurpto@o? \A#pllNn
X;rona tofton mn^nte?1 q? o tina ode Y^mi!ta<
Jef #[ter U [ tF moi Kecolc!eai1 av Ken =Ar2a
lugr? #e#l2gu`a m[c2? j@a#odFNmai<
Tln d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 ne;el2ger^ta Jeg?G
Xgrei m[n oo a#or!on \AY2naF2n mgeleF2n1
x e m[li!t\ evNYe KaK? sdgn,!i #el[6ein"
}M? a;at\1 o]d\ m#FY2!e YeZ leuKcleno? Hr21
m[!ti@en d\ ##ou?G tz d\ o]K m^Konte #et^!Y2n
me!!2gd? gaF2? te Kan o]ranof m!terpento?"
!!on d\ 3eroeid? mnlr vden s;Yalmo`!in
xmeno? jn !Ko#i1 leg!!Nn j#n ovno#a #pnton1
tp!!on j#iYr!Kou!i Yen u82c^e? ##oi"
mll\ te dl TroF2n @on #otamc te ^onte1
ci oZ? Simpei? !um7[lleton 3d SK[mandro?1
anY\ ##ou? a!t2!e YeZ leuKcleno? Hr2
lg!a!\ j@ sc^Nn1 #ern d\ 3^ra #ouldn aceueG
to`!in d\ mm7ro!F2n Simpei? mn^teile n^me!Yai"
A d 7[t2n trErN!i #elei[!in vYmaY\ mo`ai
Suie5!e n ;ocuria teleag4 3i5m#umn5a#oi lancea
Mare 3i grea1 o9elit41 cu care5a 74r7a9ilor
r'nduri Culger4 ea m'nioa!41 n4!cut4 din tat4
#uternic" Re#ede Hera d4 7ici telegarilor 3i1 de la
!ine1
Poarta cerea!c4 tro!nind #e loc !e de!c2ide5nainteG
Str4?uie Horele acolo tot cerul 3i5Olim#ul1 ridic4
Norii cei de3i 3i5i co7oar41 ;iind n Olim# #ort4ri9e"
Caii cu 3;ic2iul m'na9i de 6ei9e #e #oart4 trecur4"
Ele1 de 6ei o!e7it1 la o #arte g4!ir4 #e Jeu!
St'nd #e5a Olim#ului culme1 #e cea mai nalt4 din toate"
Hera cu 7ra9ele al7e o#ri l'ng4 el telegarii
Ri nce#u !45l ntre7e #e cel mai dea!u#ra 6eimiiG
:Cum nu te m'nii1 P4rinte1 de !4l74ticia lui Are!S
Ce mai ie9i de ite?i #rin ta74r5A2eilor !tin!e
C4r4 de cale 3i dre#t| Mi5e ?ale de ei1 dar A#olon
Ri A;rodita !e 7ucur4 ;4r4 mu!trare de cuget
Ri #e ne7un l a!mu94 de nu mai cunoa3te reo lege"
Oare1 P4rinte1 tu1 Jeu!1 te !u#eri acuma #e mine1
Dac4 #e Are!1 amarnic 74tut1 l oi !coate din lu#t4S=
Se noi 3i r4!#un!e 6ei9ei !t4#'nul ;urtuniiG
:Hai 3i trimite5m#otri45i #e Pala! cea 7iruitoare1
Care5i de#rin!4 lui Are! !45i dea loituri dureroa!e"=
A!t;el i 6i!e1 3i Hera oio! !e !u#u!e #oruncii"
Aiciuie caii #ornind1 iar ei !e ndeamn4 cu 67orul
Re#ede ntre #4m'nt 3i5a cerului 7olt4 cu !tele"
C't de l49it4 e 6area ce5o ede cu oc2ii ne3tine
C'nd de #e5o culme !e uit4 #e5ntinderea m4rii al7a!tre1
Salt4 deodat4 #e5at'ta 3i caii iau 'nt 3i nec2ea64"
C'nd du#4 a!ta !o!ir45n cur'nd #e c'm#ie la
Troia1 Unde Simoi! 3i5ame!tec4 a#a cu r'ul
Scamandru1 Hera cu 7ra9ele al7e din ;ug4 o#ri
telegarii
Ri5i !lo7o6i de la car 3i n negur4 dea!45i a!cun!e<
S
c
o
a
!
e
5
a
m
7
r
o
6
i
e

S
i
m
o
i
!

a
t
u
n
c
i

3
i

l
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 (%. (%)
e

d
e
t
e

!
4

#
a
!
c
4
"
J
'
n
e
l
e

a
#
o
i
1
c
u

#
4
3
i
t
d
e

!
;
io3i #orum7ei1 !e gr47ir4
0$&
0&*
0&&
0-*
0-&
00*
00&
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ($+ ($*
0)*
0)&
0.*
0.&
)**
)*&
)+*
mndr[!in \ArgeFoi!in mle@^menai memau`aiG
mll\ te dE \ Kanon Yi #le`!toi Kan Xri!toi
!ta!an mm;n 7F2n DiomEdeo? o##od[moio
e:lpmenoi leFou!in joiKpte? mo;[goi!in
{ !u!n K[#roi!in1 tn te !Y^no? o]K mla#adnpn1
anYa !th!\ 4!e YeZ leuKcleno? Hr2
St^ntori e:!am^n2 megalEtori calKeo;cnQ1
q? tp!on a]dE!a!c\ !on Xlloi #entEKontaG
a:dz? \Arge`oi K[K\ jl^gcea edo? mg2toFG
r;ra mn j? #plemon #Nl^!Keto d`o? \Acilleg?1
o]d^ #ote Tre? #ri #ul[Nn Dardani[Nn
ovcne!KonG KeFnou gZr jdeFdi!an r7rimon agco?G
nfn d eKZ? #plio? KoFl,? j#n n2u!n m[contai"
}M? e:#of!\ rtrune m^no? Kan Yumin eK[!tou"
Tuded, d\ j#prou!e YeZ glauK#i? \AYEn2G
ekre d tpn ge XnaKta #ar\ ##oi!in Kan rce!;in
lKo? mna8gconta tp min 7[le P[ndaro? :y"
odrz? g[r min ateiren u#i #lat^o? telamno?
m!#Fdo? e]KglouG ty teFreto1 K[mne d ce`ra1
n d\ v!cNn telamna Kelaine;? am\ m#omprgnu"
o##eFou d YeZ 6ugof x8ato ;cn2!^n teG
U slFgon o #a`da joiKpta geFnato Tudeg?"
Tudeg? toi miKri? mn a2n d^ma?1 mllZ mac2tE?G
KaF \ te #^r min jgz #olemF6ein o]K eva!Kon
o]d\ jK#ai;[!!ein1 te t\ luYe np!;in \Acain
Xggelo? j? E7a? #ol^a? metZ admeFNna?G
daFnu!YaF min XnNgon jnn meg[roi!in K2lonG
a]tZr q Yumin acNn qn Karterin ? ti #[ro? #er
Kogrou? admeFNn #roKalF6eto1 #[nta d\ jnFKa
2dFN?G toF2 oo jgzn j#it[rroYo? Ua"
!on d\ toi mn jgz #ar[ Y\ !tamai 3d ;ul[!!N1
KaF !e #ro;ron^N? K^lomai Trce!!i m[ce!YaiG
mll[ !eu { K[mato? #oluh@ gu`a d^duKen
ng !^ #ou d^o? v!cei mKErionG o] !g g\ a#eita
Pline de r'n4 ;iind o3tirea danae !5a?ute"
C'nd au a?un! am'ndou4 #e unde !t4teau la 74taie
Cei mai ite?i 3i mai mul9i al4turi de craiul Tidide1
To9i deo#otri4 cu leii ce mi!tuie carnea de crud4
Sau ca !4l7aticii ieri care nu mai !l47e!c n #utere<
Hera o#rindu5!e acolo1 !e !c2im74 la ;a941 5m#rumut4
C2i#ul lui Stentor1 itea6ul cu gla!ul de5aram41 ca d'n!ul
Vi#4 c't oameni cinci6eci 3i5i mu!tr4 #e d'n3iiG :Ru3ine
,ou41 neolnici A2ei1 #4una3ilor1 oi ;4r4 !u;let|
P'n4 ce5A2ile um7la m#reun4 cu oi la 74taie1
Nu cute6au nici #e Poarta Dardan4 !4 ia!4 Troienii1
C4ci tremurau de cum#lita lui lance1 dar iat4 c4 a!t46i
,in !4 !e 7at4 cu oi la cor47ii1 de#arte de 6iduri"=
A!ta gr4indu5le a#rin!e la to9i ite?ia 3i5a'ntul"
Pala! Atena din oc2i ;ulger'nd a 67urat la Tidide"
D'n!La g4!it #e itea6 a#roa#e de cai 3i de care
Rana5i ;4cut4 din arc de Pandaro! n 'nt r4corindu53i1
C4ci n4du3eli l munceau !u7 larga curea de la !cutu5i
Mare ;rumo! cercuit1 3i 7ra9u5i de c2in amor9i!e<
D'n!ul n l4turi cureaua 9inea 3i 3tergea de #e ran4
S'ngele negru" Jei9a de 2am re6em'ndu5!e5i 6i!eG
:Tare #u9in lui Tideu la inim45i !eam4n4 ;iul"
Mic de !tatur5a ;o!t el1 dar mare la !u;let 3i5n arme1
C'nd 7un4oar4 demult eu nu5i dam r4ga6 !4 !e 7at4
Ri !4 !e5ntreac4 ne7un #e remea c'nd el !e du!e!e
Singur la Te7a5ntre mul9ii cadmei ca trimi! de o3tire1
Ri5l !;4tui!em n ti2n4 !453i cate de ma!4 la
curte1 Dar inimo! el ;iind1 cum ;u!e5nainte de5a
#ururi1
Prin!e a5i c2ema #e Cadmei 3i5i nin!e5n tot ;elul de lu#te
Le!ne #e to9i1 c4 a3a i5am ;o!t eu de5a?utor la neoie"
Iat4 3i 9ie tot a!t;el 9i5a?ut 3i te a#4r de5a#roa#e
Ri !t4ruie!c nadin! din nou !4 te 7a9i cu Troienii"
Dac4 tu n!45n #utere5ai !l47it du#4 mult4 n4al4
O
r
i

m
i

t
e

9
i
n
e

n

l
o
c

m
i
3
e
l
e
a
!
c
a

c
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ($+ ($*
o
d
i
r
e

d
i
n

;
r
i
c
4

>
0)*
0)&
0.*
0.&
)**
)*&
)+*
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ($% ($(
)+&
)(*
)(&
)%*
)%&
)$*
)$&
Tud^o? aKgonp? j!!i da;rono? O:nedao"
Tln d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 Krateri? DiomEd2?G
gignc!KN !e YeZ Yggater Dii? a:gipcoioG
tc toi #ro;ron^N? jr^N a#o? o]d\ j#iKeg!N"
ot^ tF me d^o? v!cei mKErion ot^ ti? rKno?1
mll\ ati !^Nn m^mn2mai j;etm^Nn ?
j#^teila?G o m\ eva? maK[re!!i Yeo`? mntiKrd
m[ce!Yai to`? Xlloi?G mtZr ev Ke Dii? Yug[t2r
\A;rodFt2
alY,!\ j? #plemon1 tEn g\ o]t[men s@^ calKy"
toneKa nfn a]tp? t\ mnac[6omai 3d Kan Xllou?
\ArgeFou? jK^leu!a mlEmenai jnd[de #[nta?G
gignc!KN gZr =Ar2a m[c2n mnZ Koiran^onta"
Tin d\ 3meF7et\ a#eita YeZ glauK#i? \AYEn2G
Tuded2 Dipm2de? jmy Kecari!m^ne Yumy
mEte !g g\ =Ar2a tp ge deFdiYi mEte tin\ Xllon
mYan[tNn1 toF2 toi jgzn j#it[rroYp? e:miG
mll\ Xg\ j#\ =Ar2 #rctQ ace mcnuca? ##ou?1
tg8on d !cedF2n m2d\ 6eo Yofron =Ar2a
tofton mainpmenon1 tuKtin KaKpn1 mllo#rp!allon1
q? #r2n mn jmoF te Kan Hr, !teft\ mgoregNn
TrN!n macE!e!Yai1 mtZr \ArgeFoi!in mrE@ein1
nfn d metZ Trce!!in mile`1 tn d l^la!tai"
}M? ;am^n2 SY^nelon mn m;\ ##Nn !e camh6e1
ceirn #[lin jrg!a!\1 q d\ Xr\ jmma#^N? m#prou!enG
_ d\ j? dF;ron a7aine #aran DiomEdea d`on
jmmemau`a Ye[G m^ga d\ a7race ;Egino? X@Nn
7riYo!gn,G deinln gZr Xgen Yein Xndr[ t\
Xri!ton" l[6eto d m[!tiga Kan bnFa PallZ?
\AYEn2G
a]tFK\ j#\ =Ar2 #rctQ ace mcnuca? ##ou?"
toi q mn PerF;anta #elcrion j@en[ri6en
A:tNln rc\ Xri!ton \Oc2!Fou mglain uopnG
tin mn =Ar2? jn[ri6e miai;pno?G a]tZr \AYEn2
dfn\ =Ado? Kun^2n1 mE min vdoi r7rimo? =Ar2?"
M? d vde 7rotoloigi? =Ar2? DiomEdea
d`on1
N
u
5
9
i

e
!
t
e

t
a
t
4

T
i
d
e
u
1

n
i
c
i

3
o
i
m
u
l
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ($% ($(

O
i
n
e
u
!

7
u
n
i
c
u
l
"
=

D
a
r

D
i
o
m
e
d
e

T
i
d
i
d
e r4!#un!e 6ei9ei AtenaG
:Eu te cuno!c1 o1 6ei941 #e tine1 tu ;iic5a lui Jeu!" De5
a!ta or7i5oi de!c2i! 3i nu59i oi a!cunde nimica" Nu o
mi3elnic4 team4 m4 9ine #e5aci 3o4ielnic1
Vin numai !eam4 de !;atul ce tu mi l5ai dat nainte< Nu
m5ai l4!at !4 m45ncaier cu nimenea din ;erici9ii
Nemuritori1 ci de 4d #e5a lui Jeu! co#il5A;rodita Parte
lu'nd la r467oi1 !4 ta74r a!u#ra5i cu arma"
De5a!ta 3i eu m4 tot dau nd4r4t 3i ntreaga5mi o3tire
Tot o !ile!c !4 !5adune 3i5ncet !4 !e5ng2e!uie5ncoace1
Rtiu doar c4 Are! el n!u3i acum c'rmuie3te 74taia"= Dar
cea cu oc2ii al7a3tri a3a5l ndemn4 #e TidideG
:Tu1 Diomede Tidide1 #rea !cum#e tu inimii mele1 Nu
te mai teme de Are! 3i n5aea tu gri?4 de 6eii
Nemuritori1 c4ci eu !tau al4turi aici 3i te !#ri?in" M'n4
!#re Are! nt'i telegarii acolo de5a dre#tul1 Aate5l de5
a#roa#e 3i nu te !;ii de n4alnicul Are! Cel a#ucat 3i cu
totul 2ain1 !c2im74tor ca 3i 'ntul1 El care5nt'i !5a
legat ?uruind c4tre mine 3i Hera
C5are !5a?ute #e A2ei 3i5o !4 !e lu#te mereu cu Troienii1 Dar
de A2ei a uitat 3i acum e5n24itat cu du3manii"=
A!ta 6ei9a or7i" Pe urm5a#uc'nd #e Stenelo!1 Ea
l m#in!e din car< deodat4 !4ri el din c2eln4"
Gra7nic4 ea !e !ui #e al4turi de craiul Tidide" O!ia
cea de !te?ar tro!ni a#4!at4 de greul
Care5l ducea1 de cum#lita 6ei94 3i cel mai de ;runte
Dintre 74r7a9i" Lu'nd a#oi 7iciul 3i ;r'nele1 Pala! Iute
!#re Are! nt'i #orni telegarii de5a dre#tul" Are! atunci
omora #e un mal de 74r7at1 #e Peri;a!1
Cel mai 3oiman din Etoli1 c2i#o!ul ;ecior al lui O2e!"
Jeul !eto! de m4cel da 6or #e acolo1 iar Pala!
Cu3ma lui Hade! 3i5a #u! !4 n5o ad4 #uternicul Are!"
Jeul urgelnic atunci1 46'nd #e m4ritul Tidide1
)+&
)(*
)(&
)%*
)%&
)$*
)$&
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ($& ($$
)&*
)&&
)-*
)-&
)0*
)0&
))*
toi q mn PerF;anta #elcrion a]tpY\ aa!e
Ke`!Yai Yi #rton KteFnNn j@aFnuto Yumpn1
a]tZr q 7W \ :Yd? DiomEdeo? o##od[moio"
o d\ te dl !cedin U!an j#\ mllEloi!in :pnte?1
#rp!Yen =Ar2? r^@aY\ u#r 6ugin bnFa Y\ ##Nn
agce calKeFQ memaz? m#i Yumin el^!YaiG
Kan tp ge ceirn la7of!a YeZ glauK#i? \AYEn2
!en u#K dF;roio jtc!ion mcYWnai"
degtero? a'Y\ rmhto 7oln mgaYi? DiomEd2?
agce calKeFQG j#^rei!e d PallZ? \AYEn2
neFaton j? Kenena Yi 6Nnng!Keto mFtr,G
t [ min o'ta tuccn1 diZ d crpa Kalin ada8en1
jK d dpru !#[!en a'ti?G q d\ a7race c[lKeo? =Ar2?
!!pn t\ jnne[ciloi j#Facon { deK[ciloi
mn^re? jn #ol^mQ arida @un[gonte? =Ar2o?"
tod? d\ Xr\ u#i trpmo? elen \Acaiog? te Tr[? te
deF!anta?G tp!on a7rac\ =Ar2? Dto? #ol^moio"
O2 d\ jK ne;^Nn jre7ennl ;aFnetai mlr
Kagmato? j@ mn^moio du!a^o? srnum^noio1
to`o? Tuded, DiomEde c[lKeo? =Ar2?
;aFneY\ mof ne;^e!!in :zn e:? o]ranin e]rgn"
Kar#alFmN? d\ Kane Yen do? a:#dn =Olum#on1
#Zr d Din ronFNni KaY^6eto Yumin mcegNn1
de`@en d\ Xm7roton ama Katarr^on j@ teilW?1
KaF \ slo;urpmeno? a#ea #terpenta #ro!2gdaG
Jef #[ter o] neme!F6, rn t[de KarterZ arga<
a:eF toi Fgi!ta Yeon tetl2pte? e:mn
mllElNn :pt2ti1 c[rin Xndre!!i ;^ronte?"
!on #[nte? macpme!YaG !d gZr t^Ke? X;rona Kogr2n
o]lom^n2n1 B t\ a:n mE!ula arga m^m2len"
Xlloi mn gZr #[nte? !oi YeoF e:!\ jn \Olgm#Q
!oF t\ j#i#eFYontai Kan dedmEme!Ya Ka!to?G
tagt2n d\ ot\ a#e #roti7[lleai ot^ ti argQ1
mll\ mnie`?1 j#en a]ti? jgeFnao #a`d\ md2lonG
Iute5a l4!at #e naltul Peri;a! n 94rn41 #e locul
Unde loitu5l5a Lnt'i curm'ndu5i a ie9ii !u;lare<
Cuga #e urmL a #ornit !#re Tidide1 de cai !trunitorul"
C'nd du#Laceea gr47i9i !e a#ro#ie unul de altul1
Are! nt'i !Lo#inti 3i cu !uli9a5ndat4 !e5ntin!e
Pe!te5a ;ugarilor 2amuri 3i ?ug1 3i tur7a !45l
omoare" Suli9a n!4 din 67oru5i 6ei9a i5o #rin!e 3i
iute
I5o5nl4tur4 de la car1 de5i ;u n de3ert loitura" C'nd
Diomede itea6ul a#oi re#e6it5a !#re Are! Lancea
de5aram41 #e loc Atena a n;i#t5o ntr5n!ul1 Qo! n
de3erturi1 ad'nc1 #e unde5i colanul de5aram4" Du#4
ce5acolo5l r4ni1 !;'3iind a lui #iele ;rumoa!41 Suli9a
tra!e5na#oi" D4 9i#4t atunci ;erecatul
Are! c't ar 9i#a n r467oi #'nL la nou4 !au 6ece
Mii de 74r7a9i lu#t4tori1 c'nd !etea de 2ar945i a#rinde"
Cum l5au6ir4 Troienii 3i5A2eii !t4tur4 de groa64
To9i tremur'nd1 a3a groa6nic ;u r4cnetul cruntului
Are!" Ca un 46du2 nno#tat1 mata2al4 de nori ce !e5
nal94 C'nd du#4 ar3i945nce#e !4 '?'ie i;orul1 a!t;el
I !5a #4rut lui Tidid 3i 6eu5m7r4cat n aram4
Are! #e cerul ntin! !uindu5!e5n !la4 #rin nouri"
Iute !o!i #e5al Olim#ului cre3tet1 al 6eilor !caun1
Unde cu !u;let m'2nit a !tat l'ng4 Jeu! Cronion<
S'ngele5i dumne6eie!c ar4ta cum i curge din ran4
Ri t'nguindu5!e el 6icea !u#4rat c4tre d'n!ulG
:Cum nu te m'nii1 P4rinte1 c'nd e6i cum#litate ca a!taS
Cele mai crude dureri #4timir4m noi 6eii de5a #ururi1
Noi din al no!tru im7old1 ca !4 ;acem la oameni #e oie"
To9i aem !;ad4 cu tine1 c4ci tu ai n4!cut #e5o !mintit4
Ri tic4loa!4 de ;iic4 ce cuget4 numai 7le!temuri"
Jeii ceilal9i din Olim# !e #leac4 doar 9ie cu to9ii
Ri ;iecare din noi cu !u#unere a!cult4 de tine"
Numai #e ea niciodat4 din grai ori cu ;a#ta tu nu rei
S5o
n;r
'ne
6i1
ci
n
oi
e o
la3i
tot
dea
una
1
;iin
dc4
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ($& ($$
)&*
)&&
)-*
)-&
)0*
)0&
))*
I LI ADOS" E ILIADA" (CN+;* 3 ($0 ($-
))&
).*
).&
.**
.*&
_ nfn Tud^o? uoin u#er;Falon DiomEdea
margaFnein mn^2Ken j#\ mYan[toi!i Yeo`!i"
g#rida mn #rton !cedin ota!e ce`r\ j#n Kar#y1
a]tZr a#eit\ a]ty moi j#^!!uto daFmoni !o?G
mll[ m\ u#EneiKan tac^e? #pde?G U t^ Ke
d2rin a]tof #Emat\ a#a!con jn a:n!in
neK[de!!in1
Ke 6z? mmen2ni? aa calKo`o tu#!i"
Tin d\ Xr\ u#pdra :dzn #ro!^;2 ne;el2ger^ta Jeg?"
mE tF moi mllo#rp!alle #are6pmeno? mingri6e"
acYi!to? d^ moF j!!i Yen o =Olum#on acou!inG
a:en g[r toi ari? te ;Fl2 #plemoF te m[cai te"
m2trp? toi m^no? j!tnn m[!ceton o]K j#ieiKtin
Hr2?G tln mn jgz !#oud d[mn2m\ j#^e!!iG
tc !\ sN KeFn2? t[de #[!cein jnne!F,!in"
mll\ o] m[n !\ ati d2rin mn^@omai Xlge\ acontaG
jK gZr jmef g^no? j!!F1 jmon d^ !e geFnato mEt2rG
e: d^ teu j@ Xllou ge Yen g^neu d\ md2lo?
KaF Ken dl #[lai U!Ya jn^rtero? O]ranicnNn"
}M? ;[to1 Kan PaiEon\ mncgein :E!a!Yai"
ty d\ j#n PaiENn sdunE;ata ;[rmaKa #[!!Nn
3K^!at\G o] mn g[r ti KataYn2tp? g\ jt^tuKto"
? d\ t\ s#i? g[la leuKin j#eigpmeno? !un^#2@en
ugrin jpn1 m[la d\ Ka #eritr^;etai KuKpNnti1
? Xra Kar#alFmN? :E!ato Yofron =Ar2a"
tin d\ H72 lof!en1 carFenta d emata !!eG
#Zr d Din ronFNni KaY^6eto Kgde gaFNn"
A d\ a'ti? #ri? dma Dii? meg[loio n^onto
Hr2 t\ \ArgeF2 Kan \AlalKomen2? \AYEn2
#ag!a!ai 7rotoloigin =Ar2\ mndroKta!i[Nn"
Ea1 urgi!ita1 n4!cut45i din tine" C2iar a!t46i m#in!e
Pe Diomede tru;a3ul cu 6eii or7i3 !4 !5a#uce"
El mai nt'i #e A;rodita r4ni din a#roa#e la m'n4
Ri du#5aceea la mine !4ri ca un 6eu n #utere"
T4l#ile5mi iu9i au #utut !4 m4 !ca#e1 c4ci alt;el acolo
R4u o #49eam1 c4 !tam mult n mormanul !c'r7oa!elor 2oituri
Sau r4m'neam n ia94 neolnic n urma
loirii"= Dar l #rie3te #ie6i3 3i5i 6ice !t4#'nul
;urtuniiG
:Nu5mi !ta n ;a94 !c'ncind1 6'nturatice1 nu te mai #l'nge"
Mai ur'cio! n Olim# nu5mi e!te nici unul ca tine1
Tu ndr4git e3ti de5a5#ururi de !;e6i1 de 74t4i 3i
r467oaie1 Ne!u;erit de amarnic 3i nem7l'n6it e3ti la
;ire
Tocmai ca Hera1 ca mama59i ce5a7ia #ot !truni5o cu or7a"
Urma #oe9elor ei1 g'nde!c1 e #49ania acea!ta"
Totu3i eu nu m4 ndur !4 te la! !u;erin9elor #rad4G
Tu e3ti cu mine de5un neam1 c4ci mie n4!cutu5te5a Hera"
Dac4 rLun altul cuma 9i5ar ;i dat urgi!ita ia941
Ai ;i a?un! tu de mult n iad mai a;und ca Titanii"=
A!t;el i5a 6i! 3i #e loc d4 #orunc4 !45l indece Peon"
El #o!#4i #e5a lui ran4 #rielnice leacuri u3oare
Ri5l lecui #e de#lin1 c4ci nemuritor e!te 6eul"
Iute cum la#tele al7 cu !uc de !moc2in !e nc2eag41
Dac45nainte5l cl4te3ti1 de3i5i a#4to! c'nd l5ame!teci >
Iute tot a!t;el #e 6eu l t4m4duie do;torul Peon"
He7e l !#al4 #e Are! 3i5n 2aine ;rumoa!e5l m7rac4"
D'n!ul a#oi l'ng4 tat4l !4u !tete ;4lo! de m4rire"
Iat41 !e5ntoar!er5atunci #e Olim# la #alatul lui Jeu!1
Hera cu 2ramul n Argo!1 3i Pala! n Alalcomene1
Du#4 ce de la r467oi l5alungar4 #e cr'ncenul Are!"
))&
).*
).&
.**
.*&
ILIADOS J
TrcNn d\ o:cY2 Kan \Acain ;glo#i? a:nEG
#ollZ d\ Xr\ anYa Kan anY\ vYu!e m[c2 #edFoio
mllElNn :Yunom^nNn calKErea dofra
me!!2gd? Simpento? :d /[nYoio o[Nn"
& Ava? d #rto? Telamcnio? rKo? \Acain
TrcNn W@e ;[lagga1 ;pN? d\ et[roi!in aY2Ken1
Xndra 7alzn q? Xri!to? jnn rKe!!i t^tuKto
uoin \E4!!crou \AK[mant\ 3~n te m^gan te"
tpn \ a7ale #rto? KpruYo? ;[lon o##oda!eF2?1
+* jn d metc#Q #W@e1 #^r2!e d\ Xr\ s!t^on ev!N
a:cml calKeF2G tin d !Kpto? r!!e K[lu8en"
=A@ulon d\ Xr\ a#e;ne 7oln mgaYi? DiomEd2?
TeuYranFd2n1 q? anaien j4Ktim^n, jn \ArF!7,
m;neii? 7iptoio1 ;Flo? d\ Un mnYrc#oi!i"
+& #[nta? gZr ;il^e!Ken dy a#i o:KFa naFNn"
mll[ oo o ti? tn ge tpt\ rKe!e lugrin rleYron
#rp!Yen u#anti[!a?1 mll\ Xm;N Yumin m#2gra
a]tin Kan Yer[#onta alE!ion1 ? a tpY\ ##Nn
a!Ken u;2nFoco?G tz d\ Xm;N ga`an jdgt2n"
(* DrW!on d\ E]rgalo? Kan \O;^ltion j@en[ri@eG
7W d met\ Av!2#on Kan PEda!on1 ot? #ote ngm;2
n2? \A7ar7ar^2 t^K\ mmgmoni AouKolFNni"
AouKolFNn d\ Un uoi? mgauof Laom^donto?
#re!7gtato? gene1 !Kption d^ e geFnato mEt2rG
(& #oimaFnNn d\ j#\ re!!i mFg2 ;ilpt2ti Kan e]n1
_ d\ u#oKu!am^n2 didum[one geFnato #a`de"
Kan mn tn u#^lu!e m^no? Kan ;aFdima gu`a
M2Ki!t2[d2? Kan m#\ mNn tegce\ j!gla"
\A!tgalon d\ Xr\ a#e;ne mene#tplemo? Polu#oFt2?G
%* Pidgt2n d\ \Odu!ed? PerKc!ion j@en[ri@en
C'ntul ,I
Singuri n lu#t4 r4ma!er5acuma Troienii 3i5A2eii"
Unde 3i unde mai tare !e tot r467oiau #e c'm#ie<
L4nci ;erecate 67urau1 a6'rlite de5o #arte 3i
alta1 Bntre #realinul Simoi! 3i r'ul ultorilor
/anto!"
Aia! Telamonianul nt'i1 metere6ul o3tirii1 &
Ru#!e 3iragul troian 3i !o9ilor 6are de!c2i!e1
Cum 6du#ui la #4m'nt #e al Tracilor Domn1 #e Acama!
Cel din E!oro! n4!cut1 om 7un de 'rtute 3i mare"
El mai nt'i nimerindu5l la c2i4r45n crea!t45i n;i#!e
Aoldul n ;runte1 n o! i trecu a!cu9ita5i aram4 +*
Ri #e!te oc2i ntr5o cli#45i !e #u!e5ntunericul mor9ii"
Iar Diomede uci!e #e unul cu numele A@ilo!1
Ciul lui Teutra!1 enit din ora3ul temeinic
Ari!7e" Tare 7ogat era el1 3i iu7it era totu3i de
oameni<
Ca!ele a'ndu53i la drum1 n ga6d4 #rimea #e oricine" +&
Bn!4 din oa!#e9ii lui nu ine !45l !ca#e nici unul
D'ndu5i acum a?utor1 3i5i curm4 !u;larea Tidide1
Lui 3i ortacului !4u1 m'narul telegii1 Cale!iu<
A!t;el #e5ace3ti am'ndoi la urm45i ng2ite 94r'na"
Iar ntre ace!te1 Erialo! r4#u!e #e5O;elt 3i #e Dre!o! (*
Ri n44li la E!e#1 la Peda!o!1 ;eciorii
Naiadei A7ar7area 3i5ai unui ale! muritor1
Aucolion1 Care5a ;o!t ;iul m4ritului crai
Laomedonte1
Cel mai n 'r!t4 co#il n4!cut din a!cun!4 iu7ire"
Turma de oi #4!torind #e o nim;45ndr4gi Aucolion< (&
Ea n!o9it4 cu el i n4!cu #e aceia1 doi gemeni1
C4ror acum le !trii m4dularele 6draene dal7e
Meci!tead Erialo!1 #e urm45i goli de5
arm4tur4"
Iar 74t4io!ul o3tean Poli#oit omor #e5A!tialo!1
Craiul Uli!e !tr4#un!e cu lancea5i #e unul Pidite
%*
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (&+ (&*
agce calKeFQ1 TefKro? d\ \Aret[ona d`on"
\AntFloco? d\ =A7l2ron jnErato dourn ;aeiny
Ne!torFd2?1 =Elaton d Xna@ mndrn
\Agam^mnNnG na`e d Satnipento? j4rreFtao #ar\
rcYa?
%& PEda!on a:#einEn" CglaKon d\ le LEto? xrN?
;eggont\G E]rg#ulo? d Mel[nYion j@en[ri@en"
=Adr2!ton d\ Xr\ a#eita 7oln mgaYi? Men^lao?
6Nin l\G ##N g[r oo mtu6om^nN #edFoio
r6Q ani 7la;Y^nte muriKFnQ mgKglon rma
$* X@ant\ jn #rctQ umy a]tz mn j7Et2n
#ri? #plin1 B #er oo Xlloi mtu6pmenoi ;o7^onto1
a]ti? d\ jK dF;roio #arZ trocin j@eKulF!Y2
#r2nl? jn KonF,!in j#n !tpmaG #Zr d^ oo a!t2
\Atred2? Men^lao? acNn dolicp!Kion agco?"
$& =Adr2!to? d\ Xr\ a#eita la7zn jlF!!eto gognNnG
6cgrei \Atr^o? uo^1 !d d\ X@ia d^@ai X#oinaG
#ollZ d\ jn m;neiof #atri? KeimElia Ke`tai
calKp? te cru!p? te #olgKm2tp? te !Fd2ro?1
tn K^n toi carF!aito #atlr m#ereF!i\ X#oina
&* ev Ken jm 6Nin #e#gYoit\ j#n n2u!nn \Acain"
}M? ;[to1 ty d\ Xra Yumin jnn !tEYe!!in a#eiYeG
Kan dE min t[c\ amelle YoZ? j#n nWa? \Acain
dc!ein Yer[#onti Kata@^menG mll\ \Agam^mnNn
mntFo? UlYe Y^Nn1 Kan moKlE!a? a#o? 2daG
&& #^#on Men^lae1 tF { d !d KEdeai ottN?
mndrn< U !on Xri!ta #e#oF2tai KatZ oKon
#ri? TrcNn< tn mE ti? u#eK;ggoi a:#dn rleYron
ce`r[? Y\ bmet^ra?1 m2d\ n tina ga!t^ri mEt2r
Kofron jpnta ;^roi1 m2d\ q? ;ggoi1 mll\ ma #[nte?
-* \IlFou j@a#oloFat\ mKEde!toi Kan X;antoi"
}M? e:#zn atre8en mdel;eiof ;r^na? xrN?
av!ima #arei#cnG q d\ m#i Yen !ato ceirn
xrN\ =Adr2!tonG tin d KreFNn \Agam^mnNn
o'ta KatZ la#[r2nG q d\ mnetr[#et\1 \Atred2? d
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (&+ (&*
Perco9ianul 3i Teucru la ;el l !trii #e
Aretaon" Iar #e A7dero! cu lucia
lance5l l49i Antilo2o!1
Ciul lui Ne!tor1 Atrid Agamemnon #e
unul Elato!1 Care 3edea5n #r44latul
Peda!o!1 a#roa#e de r'ul
Lin5curg4tor Satnioi!< din ;ug4 r467i #e Cilaco!
%&
Leito! itea6ul1 #e c'nd Eri#il omora #e Melantiu"
Iar du#4 a!ta #e5Adra!to! l #rin!e de iu
lu#t4torul
A#rig Menelau< de !#aim4 #e c'm# i5a#uca!er4 caii
Ri5m#iedic'ndu5!e caru5n tu;i3uri de c4tin5acolo1
Oi3tea5n ;a94 la ca#4t !e ru#!e1 3i caii luar4
$*
,'nt !#re cetate1 #e unde5o 67ug2ir4 de
!#aim4 3i al9ii< Iar c4#itanul Adra!t1 din car
lunec'nd #e!te roat41 Cade #e 7r'nci 3i cu
gura #rin #ul7ere" Dar l a?unge Craiul
Menelau Atrid cu !uli9a lung4< de team4
Roag45!e Adra!t 3i !e milcuie a3a1 a#uc'ndu5i genunc2iiG
$&
:Jilele cru945mi1 Atrid1 3i ia59i cuenita
r4!#lat4" Tata5i 7ogat 3i la d'n!ul odoare
g4!e3ti o gr4mad41 Aur 3i5aram4 3i ;ier
;4urit aneoie5n tot c2i#ul"
Tata din toate o !459i d4ruie 9ie o groa64 de daruri1
Dac5au6i5a c4 eu !unt tea;4r 3i iu la cor47ii"=
&*
A!t;el l roag4 #e el 3i inima5i mi3c4
cu graiul" Gata5i Atride !45l dea
i6itiului !4u ca !45l duc4
El la cor47ii #e5Adra!to!" Atunci Agamemnon n #ri#4
,ine5ntr5un !u;let acolo 3i5l mu!tr4 3i 9i#4 la d'n!ulG
:Ce cru9i a3a #e du3mani cu ;irea ta moale1 MenelauS
&&
Tare ;rumo! !e #urtar4 Troienii aca!4 la
tine" Nimeni acum de la ei !4 nu !ca#e de moarte
2ain41
Nici !4 ne ;ug4 din m'n4< nici #runcul ce5n !'nu5i l #oart4
Mama !4 nu ne mai !ca#e1 ci to9i 3i cu totul1 de5a alma
C4r45ngro#are 3i urm4 !4 #iar4 mi3eii din Troia|= -*
A!t;el i 6i!e itea6ul 3i ;ratelui mintea i5o5ntoar!e1
Doar i or7i!e cu dre#t" De aceea5l m#in!e cu m'na
D'n!ul ndat4 #e5Adra!to!1 iar craiul Atrid Agamemnon
Cu5o loitur45n de3erturi l d4 #e!te !#ate 3i iute
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (&% (&(
-& lZ@ jn !tEYe!i 7Z? j@^!#a!e meFlinon agco?"
N^!tNr d\ \ArgeFoi!in jK^Kleto maKrin m~!a?G
;Floi xrNe? Danaon Yer[#onte? =Ar2o?
mE ti? nfn jn[rNn j#i7allpmeno? metp#i!Ye
mimn^tN P? Ke #le`!ta ;^rNn j#n nWa? K2tai1
0* mll\ Xndra? KteFnNmenG a#eita d Kan tZ K2loi
neKrod? m #edFon !ulE!ete teYn2ta?"
}M? e:#zn rtrune m^no? Kan Yumin eK[!tou"
anY[ Ken a'te Tre? mr2;FlNn u#\ \Acain
=Ilion e:!an^72!an mnalKeF,!i dam^nte?1
0& e: ml Xr\ A:neF te Kan EKtori e#e #ara!tZ?
PriamFd2? Eleno? o:Nno#plNn rc\ Xri!to?G
A:neFa te Kan EKtor1 j#en #pno? mmi m[li!ta
TrcNn Kan LuKFNn jgK^Klitai1 otneK\ Xri!toi
#h!an j#\ :Ygn j!te m[ce!YaF te ;ron^ein te1
)* !tWt\ a]tof1 Kan lain jruK[Kete #ri #ul[Nn
#[nt, j#oicpmenoi #rnn a't\ jn cer!n gunaiKn
;eggonta? #e!^ein1 d2oi!i d c[rma gen^!Yai"
a]tZr j#eF Ke ;[lagga? j#otrgn2ton w#[!a?1
bme`? mn Danao`!i mac2!pmeY\ a'Yi m^nonte?1
)& Kan m[la teirpmenoF #erG mnagKaF2 gZr j#eFgeiG
EKtor mtZr !d #plin d met^rceo1 e:# d\ a#eita
m2t^ri ! Kan jmG _ d @un[gou!a geraiZ?
n2in \AY2naF2? glauKc#ido? jn #plei XKr,
ov@a!a Kl2`di Ygra? oero`o dpmoio
.* #^#lon1 ? oo doK^ei cari^!tato? 3d m^gi!to?
enai jnn meg[rQ KaF oo #old ;Fltato? a]t1
Ye`nai \AY2naF2? j#n gogna!in 34Kpmoio1
KaF oo u#o!c^!Yai duoKaFdeKa 7of? jnn n2y
ni? 3K^!ta? oereu!^men1 av K\ jleE!,
.& X!tg te Kan TrcNn mlpcou? Kan nE#ia t^Kna1
P? Ken Tud^o? uoin m#p!c, \IlFou orW?
Xgrion a:cm2tln Kraterin mE!tNra ;p7oio1
qn dl jgz K[rti!ton \Acain ;2mi gen^!Yai"
Pune #icioru5i n #ie#t 3i lancea de ;ra!in 3i !mulge" -&
Ne!tor ntr5a!ta #e5A2ei a3a ndemna cu gla! mareG
:Dragilor mei1 oi toar43i de arme1 ultani din A2aia1
Nimeni !4 nu !tea5na#oi re#e6indu5!e acum du#4 #rad41
Gata !4 care cu el c't #oate mai mult la cor47ii1
Ci #e du3mani !45i ucidem nt'i 3i a#oi1 #e5ndelete1 0*
,oi de!#oia5e9i #e mor9i care !5a;l4 r46le9i #e c'm#ie"=
A!ta le 6i!e 3i5a#rin!e la to9i ite?ia 3i a'ntul"
Oa!tea troian41 din nou de gloata de5A2ei cotro#it4
Ri l4guit41 !ta gata !4 ;ug4 na#oi !#re cetate1
Dar la Enea! atunci 3i la Hector !e du!e Heleno!1 0&
Ciul lui Priam1 ;runta3 6odier1 3i le 6i!eG :Tu Hector1
Ri tu Enea!1 #e oi doar 5a#a!4 mai tare tot greul
Du! de ai no3tri1 de to9i1 c4 n ;runtea lor !unte9i de5a #ururi
C'nd 4 !umete9i la tre7i1 dac45i or7a de !;at ori 74taie >
Sta9i1 3i lu'nd5o la drea#ta1 la !t'nga1 o#ri9i naintea )*
Por9ilor oa!tea1 ca ea la ;emei !4 nu cad4 n 7ra9e
D'ndu5!e tot na#oi1 3i n 2o2ot !4 r'd4 du3manii"
C'nd du#4 a!ta tre6i5e9i cura?u5nglotirilor toate1
Noi !t4rui5om aici 3i ne5om 7ate mor9i3 cu Danaii1
C't om ;i noi de o7o!i9i< neoia de5acum ne !ile3te" )&
Tu n!41 Hector1 d4 ;uga5n cetate 3i du5te la mama1
S#une5i !5adune #e doamnele noa!tre1 !4 mearg4 cu ele
La cet49uie #e deal1 unde5i tem#lul 6ei9ei Atena"
Poarta loca3ului !;'nt !4 de!c2id4 cu c2eia1 3i acolo
Straiul ce ea !ocoti5a c45i mai ar4to! 3i mai mare1 .*
Mai #re9uit 3i mai !cum# dec't orice e3minte din ca!41
Ea #e genunc2ii 6ei9ei Atena ;rumo! !45l a3e6e
Ri5n rug4ciune !45i ?uruie ?ert;4 de dou4!#re6ece
Tinere ?unci neatin!e de 7old1 dac4 ea !e ndur4
Ri5are !4 cru9e ora3ul1 ;emeile noa!tre 3i ;iii .&
Ri de la 6iduri1 de5aici1 o !45nl4ture #e Diomede1
R467oitorul cum#lit care5m#r43tie groa6ele
;ugii" El ntre A2ei mi !e #are c45i nentrecut n
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (&% (&(
#utere"
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (&& (&$
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
o]d\ \AcilW[ #oY\ d^ g\ jdeFdimen rrcamon mndrn1
n #^r ;a!i Yeh? j@^mmenaiG mll\ de lF2n
maFnetai1 o]d^ tF? oo dgnatai m^no? :!o;arF6ein"
}M? a;aY\1 EKtNr d\ o ti Ka!ignEtQ m#FY2!en"
a]tFKa d\ j@ sc^Nn !dn tegce!in Dlto camh6e1
#[llNn d\ s@^a dofra KatZ !tratin ceto #[nt,
strgnNn mac^!a!Yai1 ageire d ;glo#in a:nEn"
o d\ jlelFcY2!an Kan jnantFoi a!tan \AcainG
\Arge`oi d\ u#eccr2!an1 lW@an d ;pnoio1
;Zn d^ tin\ mYan[tNn j@ o]ranof m!terpento?
TrN!nn mle@E!onta KatelY^men1 ? jl^licYen"
EKtNr d Trce!!in jK^Kleto maKrin m~!a?G
Tre? u#^rYumoi t2leKleitoF t\ j#FKouroi
mn^re? a!te ;Floi1 mnE!a!Ye d Yogrido? mlKW?1
r;r\ n jgz 7eFN #rotn =Ilion1 3d g^rou!in
ev#N 7ouleut!i Kan bmet^r,? mlpcoi!i daF
mo!in mrE!a!Yai1 u#o!c^!Yai d\ eKatpm7a?"
}M? Xra ;NnE!a? m#^72 KoruYaFolo? EKtNrG
mm;n d^ min !;urZ tg#te Kan a]c^na d^rma Kelainin
Xntu@ _ #um[t2 Y^en m!#Fdo? sm;alo^!!2?"
GlafKo? d\ I##olpcoio #[? Kan Tud^o? uoi?
j? m^!on mm;ot^rNn !unFt2n memate m[ce!Yai"
o d\ te dl !cedin U!an j#\ mllEloi!in :pnte1
tin #rptero? #ro!^ei#e 7oln mgaYi? DiomEd2?G
tF? d !g j!!i ;^ri!te KataYn2tn mnYrc#Nn<
o] mn g[r #ot\ r#N#a m[c, ani KudianeFr,
ti #rFnG mtZr mn nfn ge #old #ro7^72Ka? w#[ntNn
!y Y[r!ei1 t\ jmin dolicp!Kion agco? ameina?G
du!tEnNn d^ te #a`de? jmy m^nei mntipN!in"
e: d^ ti? mYan[tNn ge Kat\ o]ranof e:lElouYa?1
o]K n agNge Yeo`!in j#ouranFoi!i macoFm2n"
o]d gZr o]d Drganto? uoi? Krateri? LuKporgo?
dln Un1 ? a Yeo`!in j#ouranFoi!in ari6enG
? #ote mainom^noio DiNng!oio tiYEna?
Nu ne temur4m at'ta reodat4 de n!u3i A2ile1
Care !e 6ice c45i ;iu de 6ei941 dar el1 Diomede1
Prea5i c4#iat lu#t4tor 3i cum#4n4 nimeni nu5i 9ine"=
Ji!e 3i Hector cu drag i a!cult4 ;r49e3tile
!;aturi1
Iute !5arunc4 din c2eln4 cu toat5arm4tura #e !ine1
Ve#e a!cu9ite rotind #rin oa!te da 6or #retutindeni
Ri5nt4r'ta la r467oi 3i5o cr'ncen4 2ar94 !e5ncin!e"
Armia5i1 n'rte?it4 !#re5A2ei1 !t4tu m#otri4<
Deter5A2eii5na#oi 3i ndat4 !l47ir4 din armeG
Ri5nc2i#uiau c4 din !laa5n!telat4 un 6eu co7or'!e
Ri5i a?uta #e Troieni1 c5a3a le5a ;o!t gra7nic ntor!ul"
Hector acuma !ilea #e ai !4i 3i 6icea cu gla! tareG
:,oi1 inimo3ilor mei1 3i oi1 a?utoare !l4ite|
Ci9i1 o1 #rieteni1 74r7a9i 3i #orni9i nainte n4al4
P'n4 ce eu n cetate m5oi duce !4 !#un la 74tr'nii
S;etnici ai no3tri1 !4 !#un 3i ;emeilor noa!tre de5aca!4
Rug4 !45nal9e la 6ei 3i !4 ?uruie ?ert;e 7ogate"=
A!ta ro!tindu5le1 Hector ndat4 #orni !#re cetate"
Pa46a5i cea gurguiat4 cu marginea negrei curele1
Lung4 ;iind1 i5a?ungea la c4lc'i 3i la cea;4 deodat4"
Glauco! Hi#olo2ianul atunci 3i Tidid Diomede
Se nt'lnir4 n mi?locul o3tilor1 gata de lu#t4"
Cum m#otri4 #43ind !e5a#ro#ie unul de altul1
Jice nt'i Diomede cel a#rig n toiul lu#t4riiG
:Cine e3ti tu 3i din ce neam de oameni1 ale!e
oiniceS Nu te5am 46ut nainte reodat4 #e c'm#ul
m4ririi"
Prea te ncume9i acum1 7a nici nu e altul ca tine
Cute64tor1 de te 7i6ui !45nt'm#ini amarnica5mi lance"
,ai de #4rin9ii acelor ce in !45mi n;runte m'nia|
Dac4 din cer te co7ori 3i e3ti reun 6eu ;4r4 moarte1
S#une5mi< cu 6ei din Olim# eu nu5! 7ucuro! !4 m45ncaier1
Nici al lui Dria! ;ecior1 3oimanul Licurgo! odat4
N
u

m
a
i

t
r
4
i

n
d
e
l
u
n
g
1

d
a
c
4
5
n

r
a
?
7
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (&& (&$
4

!
e

#
u
!
e

c
u

6
e
i
i
<

E
l

;
u
g
4
r
i

o
a
r
e
c
'
nd de #e coa!tele Ni!ei cea !;'nt4
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (&0 (&-
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
!efe Kat\ 3g[Yeon Nu!EonG a d\ ma #h!ai
Yg!Yla caman Kat^ceuan u#\ mndro;pnoio LuKogrgou
Yeinpmenai 7ou#lWgiG Dicnu!o? d ;o72Yen?
dg!eY\ wli? KatZ Kfma1 ^ti? d\ u#ed^@ato Kpl#Q
deidiptaG Krateri? gZr ace trpmo? mndri? moKl"
ty mn a#eit\ sdg!anto Yeon e`a 6conte?1
KaF min tu;lin aY2Ke rpnou #[?G o]d\ Xr\ ati dln
Un1 j#en mYan[toi!in m#EcYeto #h!i Yeo`!inG
o]d\ n jgz maK[re!!i Yeo`? jY^loimi m[ce!Yai"
e: d^ tF? j!!i 7rotn o mrogr2? Kar#in adou!in1
D!!on vY\ P? Ken Yh!!on sl^Yrou #eFraY\ K2ai"
Tin d\ a'Y\ I##olpcoio #ro!2gda ;aFdimo? uop?G
Tuded2 meg[Yume tF { geneln jreeFnei?<
o2 #er ;gllNn genel toF2 d Kan mndrn"
;glla tZ m^n t\ Xnemo? cam[di? c^ei1 Xlla d^ Y\
tl2 t2leYpN!a ;gei1 aaro? d\ j#igFgnetai Pr2G
? mndrn genel _ mn ;gei _ d\ m#olEgei"
e: d\ jY^lei? Kan tafta daEmenai r;r\ jd e:d?
bmet^r2n geneEn1 #ollon d^ min Xndre? v!a!inG
a!ti #pli? \E;gr2 mucy =Argeo? o##o7ptoio1
anYa d SF!u;o? a!Ken1 q K^rdi!to? g^net\ mndrn1
SF!u;o? A:olFd2?G q d\ Xra GlafKon t^KeY\ uopn1
a]tZr GlafKo? tFKten mmgmona Aellero;pnt2nG
ty d Yeon K[llp? te Kan 3nor^2n jrateinln
#a!anG a]t[r oo Pro`to? KaKZ mE!ato Yumy1
? \ jK dEmou ala!!en1 j#en #old ;^rtero? Uen1
\ArgeFNnG Jed? g[r oo u#i !KE#trQ jd[ma!!e" ty
d gunl ProFtou j#emEnato d`\ =Anteia Kru#tadF
, ;ilpt2ti migEmenaiG mllZ tin o ti #e`Y\
mgaYZ ;ron^onta da;rona Aellero;pnt2n"
_ d 8eu!am^n2 Pro`ton 7a!ilWa #ro!2gdaG
teYnaF2? Pro`t\1 { K[Ktane Aellero;pnt2n1
? m\ aYelen ;ilpt2ti migEmenai o]K jYelog!,"
? ;[to1 tin d XnaKta cplo? l[7en oon XKou!eG
Nim;ele1 doice5a lui Aacc2u!1 de #atim45a#rin!1 iar ele
Ae9ele 3i5au le#4dat1 c4 din urm4 le5a?un!e cu 7oldul
Ucig4torul Licurg" Lu'nd ;uga 3i Aacc2u! n mare
S5a !cu;undat !u7 tala61 3i acolo #rimitu5l5a5n 7ra9e
Teti! #e el tremur'nd1 c4 mare5i ;u !#aima de gura
Ri5n;rico34rile lui" Dar 6eii ce5n ti2n4 duc traiul
S5au !u#4rat #e Licurg1 3i5or7itu5l5a ;iul lui Crono!"
N5a mai tr4it a#oi mult1 de cum urgi!itu5l5au 6eii<
N5a3 rea dar eu a m4 #une cu 6eii cei #ururi ;erice"
Numai de e3ti muritor 3i 2ran4 9i5e rodul c'm#iei1
,inLmai ncoa !4 te5a?ung4 mai re#ede5arcanul #ieirii"=
Ciul cel ;alnic al lui Hi#olo2o! la a!ta r4!#un!eG
:Ce m45ntre7i oare de neam1 inimoa!e Tidid DiomedeS
Cum e cu ;run6ele1 a3a5i 3i cu neamul !4rmanilor oameni<
Unele toamna le !cutur4 'ntul 3i cad o;ilite1
Altele codrul le na3te5ner6ind1 dac4 d45n #rim4ar4G
A!t;el #e lume 3i alul de oameni !e na3te 3i moare"
Iar dac4 rei !4 cuno3ti 3i aceea ce5ntre7i1 o1 ite6e1
Neamul din care !unt eu 3i #e care5l 3tiu mul9iG e n ;undul
V4rii #4!cute de cai1 #rin Argo!1 ora3ul E;ira"
Cel mai 3iret muritor a tr4it #e acolo1 Si!i;o!"
El !5a n4!cut din Eol1 Si!i;o! n4!cut5a #e Glauco!1
Glauco! a#oi a n4!cut #e rednicul Aelero;onte1
C4ruia 6eii de 6e!tre m'ndre9e i5au dat 3i
'rtutea
Cermec4toare" Dar Proito! i #u!e g'nd r4u 3i din 9ar4
El #e oinic l goni1 c4 ;u!e mai tare ca d'n!ul
Printre Argii1 c4 de !u! el aea #e!te aceia domnie"
Antia1 m'ndra nea!t5a lui Proito!1 de #atim5a#rin!41
,ru !4 !5a#ro#ie5n tain4 de el< n!4 Aelero;onte1
Aun 3i cuminte ;iind1 nin!e i!#ita ;emeii"
D'n!a lui Proito! atunci i 6i!e1 !cornind o minciun4G
:Una din dou41 !au mori !au ucide5mi #e Aelero;onte1
Drago!te !ilnic5a rut cu mine !4 ;ac4 mi3elul"=
Ji!
e1
3i
cra
iul
de
ciu
d4
!5
a#r
in!
e
au6
ind
u5i
or
7ir
ea1
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (&0 (&-
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (&. (&)
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
Kte`nai m^n \ ml^eine1 !e7[!!ato gZr tp ge Yumy1
#^m#e d^ min LuKF2n d^1 #pren d\ ge !Emata lugrZ
gr[8a? jn #FnaKi #tuKty Yumo;Ypra #oll[1
de`@ai d\ 3ncgein #enYery r;r\ m#ploito"
a]tZr 7W LuKF2n d Yen u#\ mmgmoni #om#"
mll\ te dl LuKF2n @e /[nYpn te ^onta1
#ro;ron^N? min t`en Xna@ LuKF2? e]reF2?G
jnnWmar @eFni!!e Kan jnn^a 7of? o^reu!en"
mll\ te dl deK[t2 j;[n2 odod[Ktulo? \Hz?
Kan tpte min jr^eine Kan tee !Wma :d^!Yai
ttF [ oo gam7ro`o #[ra ProFtoio ;^roito"
a]tZr j#en dl !Wma KaKin #ared^@ato gam7rof1
#rton m^n a CFmairan mmaimaK^t2n jK^leu!e
#e;n^menG _ d\ Xr\ a2n Ye`on g^no? o]d\ mnYrc#Nn1
#rp!Ye l^Nn1 r#iYen d dr[KNn1 m^!!2 d cFmaira1
deinin m#o#neFou!a #uri? m^no? a:Yom^noio1 Kan
tln mn Kat^#e;ne Yen ter[e!!i #iYE!a?"
degteron a' Solgmoi!i mac^!!ato KudalFmoi!iG
KartF!t2n dl tEn ge m[c2n ;[to dgmenai mndrn"
ti trFton a' Kat^#e;nen \Ama6pna? mntianeFra?"
ty d\ Xr\ mnercom^nQ #uKinin dplon Xllon t;aineG
KrFna? jK LuKF2? e]reF2? ;ta? mrF!tou? e!e
lpconG ton d\ o ti #[lin oKon d n^ontoG
#[nta? gZr Kat^#e;nen mmgmNn Aellero;pnt2?"
mll\ te dl gFgnN!Ke Yeof gpnon 3dn jpnta
a]tof min Kat^ruKe1 dFdou d\ ge Yugat^ra xn1
dKe d^ oo timW? 7a!il2do? xmi!u #[!2?G
Kan m^n oo LgKioi t^meno? t[mon a@ocon XllNn
Kalin ;utaliW? Kan mrogr2?1 r;ra n^moito"
_ d\ ateKe trFa t^Kna da;roni Aellero;pnt,
=I!andrpn te Kan I##plocon Kan Laod[meian"
LaodameF, mn #arel^@ato m2tFeta Jeg?1
_ d\ ateK\ mntFYeon Sar#2dpna calKoKoru!tEn"
mll\ te dl Kan Ke`no? m#EcYeto #h!i Yeo`!in1
Dar !e ;eri !45l omoare1 din team4 de !u!1 l trimi!e
Tocmai n Licia1 unde #ieirea !453i duc4 el n!u3i1
Semne de moarte !criind o mul9ime #e5o #lac45ndoit4
Ri #oruncind !5o arate cr4ie!cului !ocru1 !45l
#iar64" Aine de 6ei ocrotit1 ;4cu #'n45n Licia
drumul"
Cum el a?un!e n Licia1 9ara udat4 de /anto!1
Craiul acolo oio! l cin!ti cu o!#e9e de nou4
Jile 3i ?ert;e de nou4 ?uncani mai adu!e #e5altare"
Doar ntr5a 6ecea1 c'nd 6orile tranda;irii r4!4rir41
El nce#u !45l ntre7e1 ceru c2iar doe6i ca !4 ad4
Ce ;el de !arcin45i dete iu7itul !4u ginere Proito!"
C'nd a #rimit el t47li9a5ndoit4 cu !emnele mor9ii1
Craiul l5a #u! !4 omoare nt'i #e Himera1 o ia!m4
Ne7iruit41 din i94 de 6ei1 ne46ut4 de oameniG
Leu nainte1 n !#ate un 7alaur 3i ca#r4 la mi?loc1
Groa6nic din gur4 #u;nind 4#4i de m'nie5ar64toare"
Dar n cere3ti ar4t4ri 7i6uindu5!e1 el o r4#u!e"
Ri cu !l4i9ii Solimi mai au de lu#tat du#5aceea1
Ri a!ta5i ;u cea mai grea dintre lu#tele date" La urm4
El !e 74tu 3i 6dro7i #e5Ama6oanele cele 74r7ate"
Totu3i la5ntoarcerea5i craiul o cur!4 iclean45i ntin!eG
D'n!ul ale!e din 9ara5i cea larg4 3i #u!e la #'nd4
Oameni tot unul 3i unul" Din ei n!4 nimeni aca!4
Nu !e ntoar!e5na#oi< #e to9i i uci!e itea6ul" Cum
n9ele!e c4 Aelero;onte !e trage din neamul Jeilor1
craiul aca!45l o#ri 3i #e ;iic45!a5i dete" Cin!tea
domniei #e urm4 cu el m#4r9i #e din dou41 Iar
Licienii5i d4dur4 #4m'nt minunat de mo3ie1
Loc de r4!ad 3i5ar4tur41 ca el !5ai74 #arte
de#lin4" Aelero;onte aut5a trei ;ii din acea!t45
ncu!crireG Pe Hi#olo21 #e I!andru 3i #e Laodamia1
care1 Bm#reun4 cu Jeu!1 au de ;ecior #e
Sar#edon
Cel
ca
un
6eu
de5
ar4t
o!
na
rm
at
n
e3
mi
nte
de5
ara
m4"
Aie
tul
Sar
#ed
on
la
ur
m41
de
cum
urgi
!itu
5l5
au
6eii
1
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (&. (&)
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (-+ (-*
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
toi q KZ# #edFon ti \AlEon oo? mlhto
qn Yumin Kat^dNn1 #[ton mnYrc#Nn mleeFnNnG
=I!andron d^ oo uoin =Ar2? Dto? #ol^moio
marn[menon Solgmoi!i Kat^Ktane KudalFmoi!iG
tln d colN!am^n2 cru!Enio? =Artemi? aKta"
I##ploco? d^ m\ atiKte1 Kan jK tof ;2mi gen^!YaiG
#^m#e d^ m\ j? TroF2n1 KaF moi m[la #pll\
j#^tellen a:n mri!tegein Kan u#eFrocon ammenai
XllNn1
m2d g^no? #at^rNn a:!cun^men1 o m^g\ Xri!toi
an t\ \E;gr, jg^nonto Kan jn LuKF, e]reF,"
tagt2? toi geneW? te Kan amato? ecomai enai"
}M? ;[to1 gEY2!en d 7oln mgaYi? DiomEd2?G
agco? mn Kat^#2@en j#n cYonn #oulu7oteFr,1
a]tZr q meilicFoi!i #ro!2gda #oim^na lanG
U [ ng moi @e`no? #atrcp? j!!i #alaip?G
O:ned? g[r #ote d`o? mmgmona Aellero;pnt2n
@eFni!\ jnn meg[roi!in jeFKo!in mat\ jrg@a?G
o d Kan mllEloi!i #pron @einEa Kal[G
O:ned? mn 6N!tWra dFdou ;oFniKi ;aeinpn1
Aellero;pnt2? d crg!eon d^#a? mm;iKg#ellon
KaF min jgz Kat^lei#on :zn jn dcma!\ jmo`!i"
Tud^a d\ o] m^mn2mai1 j#eF m\ ati tutYin jpnta
K[lli;\1 t\ jn E7,!in m#cleto lai? \Acain"
tz nfn !on mn jgz @e`no? ;Flo? =Arge m^!!Q
e:mF1 !d d\ jn LuKF, te Ken tn dWmon KNmai"
agcea d\ mllElNn mlecmeYa Kan di\ mFlouG
#ollon mn gZr jmon Tre? KleitoF t\ j#FKouroi
KteFnein n Ke Yep? ge #pr, Kan #o!!n KiceFN1
#ollon d\ a' !on \Acaion jnair^men n Ke dgn2ai"
tegcea d\ mllEloi? j#ameF8omen1 r;ra Kan ode
gn!in ti @e`noi #atrcoi e]cpmeY\ enai"
}M? Xra ;NnE!ante KaY\ ##Nn m@ante
ce`r[? t\ mllElNn la7^t2n Kan #i!tc!antoG
anY\ a'te GlagKQ ronFd2? ;r^na? j@^leto Jeg?1
S
i
n
g
u
r

a

t
o
t

r
4
t
4
c
i
t

#
e

c
'
m
#
i
a

c
e
5
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (-+ (-*
i

6
i
c
e

A
l
e
u
!
1

P
a
!
u
r
i

d
e

o
m

o
c
o
l
i
n
d

cu inima ru#t4 de ?ale"
Iar #e I!andru5l uci!e al armelor 6eu cel de5a #ururi
Ne!49io! de r467oi1 c'nd el !e lu#ta cu Solimii<
Sora5i !e !tin!e deodat4 tr4!nit4 ;iind de Artemida1
Iar Hi#olo2 mi5e #4rinte1 3i iat4 de unde mi5i
neamul" El m4 trimi!e la Troia 3i5mi dete5nadin! o
#oa94" ,e3nic nt'iul n arme !4 ;iu 3i !45ntrec #e
oricine1 Neamul #4rin9ilor mei !4 nu5l ;ac cuma de
ru3ine1 Doar a ;o!t neam !tr4lucit 3i n Licia 3i n
E;ira"
,e6i dar de unde !unt eu 3i din ce ;el de i94
m4rit4"= Glauco! a3a #oe!ti 3i ;u e!el Tidid
Diomede"
Lancea53i n;i#!e ndat45n #4m'nt 3i cu graiul
Molcom 3i #rieteno! c4#itanului a!t;el r4!#un!eG
:Tu5mi e3ti #rieten ca oa!#e legat cu #4rin9ii din
remuri<
Rtiu c4 Oineu r4#o!atul n ga6d45l 9inu ca #e5un
oa!#e Trei !4#t4m'ni oarec'nd #e rednicul
Aelero;onte" Daruri ;rumoa!e !c2im7ar4 din
#rietenie5ntre d'n3ii" Mo3u5mi Oineu d4rui un
c2imir de #or;ir4 din #arte5i1 Aelero;onte o cu#4 de
aur cu gemene toarte"
Cu#a 3i5acum o #4!tre61 la #lecare5am l4!at5o aca!4"
Ce5a ;o!t cu tata5mi Tideu du#4 a!ta1 eu nu mai 9iu
minte1 El m5a l4!at un co#il1 c'nd ai no3tri la Te7a
#ierir4"
Ci5ei tu dar4 de5acuma #rin Argo! iu7itul meu
oa!#e1 Eu 9i5oi ;i oa!#e n Licia1 dac4 eni5oi #e5
acolo"
De5a!ta 3i !4 ne ;erim nde5noi de5a ne 7ate cu arma1
Sunt doar at'9ia Troieni 3i toar43i de5ai lor #entru
mine Ca !4 do7or1 numai 6eii !4 rea 3i #icioarele
mele"
Sunt 3i A2eii de!tui1 do7oar4 #e cine #utea5ei"
Hai dar !4 ;acem noi tram#4 de arme5ntre noi ca !4 3tie
To9i de #e aici c4 ne leag4 o #rietenie !tr4ec2e"=
A!ta or7ir4 am'ndoi1 !4rir4 din care 3i m'na
Prietene3te 3i5o !tr'n!er4 3i nt4rir4 credin9a"
Glauco! atuncea1 de Jeu! or7it1 a ;4cut cu Tidide
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (-% (-(
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
q? #ri? Tuded2n DiomEdea tegce\ Xmei7e
crg!ea calKeFNn1 eKatpm7oi\ jnnea7oFNn"
EKtNr d\ ? SKai[? te #gla? Kan ;2gin Kanen1
mm;\ Xra min TrcNn Xlocoi Y^on 3d Yggatre?
e:rpmenai #a`d[? te Ka!ignEtou? te ata? te
Kan #p!ia?G q d\ a#eita Yeo`? ece!Yai mncgei
#[!a? e@eF2?G #oll!i d KEde\ j;W#to"
\All\ te dl Pri[moio dpmon #eriKall^\ Kane
@e!t? a:Yog!,!i tetugm^nonG a]tZr jn a]ty
#entEKont\ ane!an Y[lamoi @e!to`o lFYoio
#l2!Fon mllElNn dedm2m^noi1 anYa d #a`de?
Koimnto Pri[moio #arZ mn2!t? mlpcoi!i1
Kour[Nn d\ et^rNYen jnantFoi andoYen a]lW?
dcdeK\ a!an t^geoi Y[lamoi @e!to`o lFYoio
#l2!Fon mllElNn dedm2m^noi1 anYa d gam7ron
Koimnto Pri[moio #ar\ a:doF,? mlpcoi!inG
anY[ oo 3#ipdNro? jnantF2 luYe mEt2r
LaodFK2n j![gou!a Yugatrn edo? mrF!t2nG
an t\ Xra oo ;f ceirn a#o? t\ a;at\ aK t\ snpma6eG
t^Knon tF#te li#zn #plemon Yra!dn e:lElouYa?<
U m[la dl teFrou!i du!cnumoi ue? \Acain
marn[menoi #ern X!tuG ! d\ jnY[de Yumi? mnWKen
jlYpnt\ j@ XKr2? #plio? Din ce`ra? mna!ce`n"
mllZ m^n\ r;r[ K^ toi meli2d^a onon jneFKN1
? !#eF!,? Din #atrn Kan Xlloi? mYan[toi!i
#rton1 a#eita d Ka]ti? snE!eai av Ke #F,!Ya"
mndrn d KeKm2ti m^no? m^ga ono? m^@ei1
? tgn2 K^Km2Ka? mmgnNn !o`!in at,!i"
Tln d\ 3meF7et\ a#eita m^ga? KoruYaFolo? EKtNrG
mE moi onon Xeire melF;rona #ptnia mWter1
mE m\ m#oguic!,? m^neo?1 mlKW? te l[YNmaiG
cer!n d\ mnF#toi!in Din leF7ein avYo#a onon
6omaiG o]d^ #, a!ti Kelaine;^ ronFNni
amati Kan lgYrQ #e#alagm^non e]cet[a!Yai"
Sc2im7 lu'nd arme de aram4 n #re9 de reo nou4
Aoi 3i d'nd armele5i !cum#e aurite de5o !ut4 de tauri"
Hector ntr5a!ta !o!i la !te?ar #e la Por9ile Sc2ee"
Iute !#re el alergar4 nee!te 3i ;ete din Troia1
Care de care !45ntre7e de ;ra9i 3i de ;ii 3i de rude
Ri de 74r7a9i< el #e r'nd le tot ndemna !4 !e roage
Toate de 6ei1 c5aeau multe !4 ;ie 74tute de !oart4"
Hector a?un!e #e urm4 la m'ndrul #alat al lui Priam1
Ca!e ce5aeau nete6ite #ridoare cu !t'l#i 3i5n4untru
Bn3iruite cinci6eci de dal7e iatacuri 6idite
Toate din #iatr4 cio#lit41 3i5n care #e #aturi
!tru?ite Ciii lui Priam dormeau cu nee!tele lor
m#reun4" Altele5n dre#tul ace!tora5n ;und1 n
aceea3i ograd4 Dou4!#re6ece iatacuri 6idite din
neted4 #iatr4
Stau n3irate la ;el1 3i5n ele dormeau ai lui Priam
Gineri al4turi de5a lor nc2inate cin!tite nee!te"
Ie!e5naintea lui Hector 7la?ina 3i darnica5i mam41
C'nd !e ducea ca !4 ad4 #e ;iica ei cea mai ;rumoa!41
Pe Laodice1 de m'n45l lu4 3i5nce#u !45l ntre7eG
:Ce5ai enit1 ;iule1 aici1 #4r4!ind 74t4lia cea crunt4S
Tare ne5or ;i #rididind cu armele5n #rea?m4 la 6iduri
Ne!u;eri9ii de5A2ei 3i inima5ncoace te m'n41
Rug4 lui Jeu! !45nal9i la altarele din cet49uie"
Stai n!4 tu !459i aduc nainte in dulce ca mierea1
Pao! nt'i !4 nc2ini #4rintelui Jeu! 3i altor
Nemuritori 3i a#oi !4 7ei tu1 c459i a ;i cu #riin94<
,inul1 c'nd omu5i trudit1 gro6a i #rie3te de 7ine1
Ri tu e3ti #rea o7o!it de c'nd a#eri #e5ai t4i de
#rime?dii"= Ji!e cr4ie!ei atunci ncoi;atul 3i marele
HectorG
:Nu5mi da in dulce1 iu7ita mea mam41 !4 nu5mi iei
,laga din #ie#t 3i !4 moi #uterea 3i5a'ntul din mine"
Nici nu cute6 !4 nc2in lui Jeu! cu m'ini nel4ute
Pa
o!
de
in<
e
#4
cat
!4
te5
a#
uci
a
ro!
ti
rug
4ci
un
e
Cel
ui
din
no
uri1
de
!u!1
cu
m4
c3e
ala
de
!'n
ge
#e
tin
e"
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (-% (-(
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (-& (-$
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
mllZ !d mn #ri? n2in \AY2naF2? mgeleF2?
arceo !dn Yu^e!!in mollF!!a!a gerai[?G
#^#lon d\1 ? tF? toi cari^!tato? 3d m^gi!to?
a!tin jnn meg[rQ KaF toi #old ;Fltato? a]t1
tin Y? \AY2naF2? j#n gogna!in 34Kpmoio1
KaF oo u#o!c^!Yai duoKaFdeKa 7of? jnn n2y
ni? 3K^!ta? oereu!^men1 av K\ jleE!,
X!tg te Kan TrcNn mlpcou? Kan nE#ia t^Kna1
av Ken Tud^o? uoin m#p!c, \IlFou orW?
Xgrion a:cm2tln Kraterin mE!tNra ;p7oio"
mllZ !d mn #ri? n2in \AY2naF2? mgeleF2?
arceu1 jgz d P[rin meteleg!omai r;ra Kal^!!N
av K\ jY^l,!\ e:#pnto? mKou^menG P? K^ oo a'Yi
ga`a c[noiG m^ga g[r min \Olgm#io? atre;e #Wma
TrN!F te Kan Pri[mQ megalEtori to`p te #ai!Fn"
e: Ke`npn ge vdoimi KatelYpnt\ =Ado? ev!N
;aF2n Ke ;r^n\ mt^r#ou s6go? jKlelaY^!Yai"
}M? a;aY\1 _ d molof!a #otn m^gar\ mm;i#ploi!i
K^KletoG tan d\ Xr\ mplli!!an KatZ X!tu gerai[?"
a]tl d\ j? Y[lamon Kate7E!eto K2centa1
anY\ a![n oo #^#loi #am#oFKila arga gunaiKn
SidonFNn1 tZ? a]ti? \Al^@andro? Yeoeidl?
gage SidonF2Yen j#i#lz? e]r^a #pnton1
tln din _n El^n2n #er mnEgagen e]#at^reianG
tn n\ meiram^n2 EK[72 ;^re dron
\AYEn,1 q? K[lli!to? a2n #oiKFlma!in 3d
m^gi!to?1
m!tlr d\ ? m#^lam#enG aKeito d neFato? XllNn"
7W d\ :^nai1 #ollan d mete!!egonto geraiaF"
A d\ te n2in Kanon \AYEn2? jn #plei XKr,1
t!i Ygra? @e eanz Kalli#[r,o?
i!!2? Xloco? \AntEnoro? o##od[moioG
tln gZr Tre? aY2Kan \AY2naF2? o^reian"
a d\ slolug #h!ai \AYEn, ce`ra? mn^!conG
_ d\ Xra #^#lon elof!a eanz Kalli#[r,o?
Du5
te
tu1
ma
ic41
mai
iute
la
te
m#
lul
6ei
9ei
Ate
na
D4
ruit
oar
ea
i67
'n
dei
1 ia
?ert
;e
3i
do
am
nel
e5
ad
un
4"
Ia
3i
cu
tine
un
!tr
ai1
car
e5i
cel
mai
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (-& (-$
;ru
mo
! 3i
mai
ma
re1
Ri
din
tre
toa
te
mai
!cu
m#
din
c't
e
#4!
tre
6i
n
c4
ma
r41
R
i

#
e

g
e
n
u
n
c
2
i

l
a icoana #letoa!e5i Atena5l a3a641 Quruie a#oi c4 n
tem#lu dai ?ert;e de dou4!#re6ece Tinere ?unci
neatin!e de 7old1 dac4 ea !e ndur4
Ri5are !4 cru9e ora3ul1 ;emeile noa!tre 3i ;iii
Ri de la 6iduri de5aici o !45nl4ture #e Diomede1
Cel mai aan lu#t4tor care m#r43tie groa6ele ;ugii"
Du5te tu dar1 la tem#lul 6ei9ei ce d4 7iruin9a"
Eu m4 oi duce la Pari! !45l c2em la r467oi1 dac4 d'n!ul
,rea !4 a!culte ce5i !#un1 mai 7ine5ng2i9i5l5ar #4m'ntul|
Domnul olim#ic ni5l dete1 ca #aco!te mare !4 ;ie
Tat4lui Priam m4ritul 3i ;iilor !4i 3i cet49ii"
Doamne1 de l5a3 edea co7or'ndu5!e5n um7ra lui Hade!1
M5oi u3ura de neca6 3i uita5oi amarul ie9ii"=
A!ta itea6ul gr4i1 iar mama5i !e du!e #rin ca!41
Dete #orunc4 la roa7e !5adune #e doamne5n cetate"
Ea du#4 a!ta5n c4mara cu dulce miro! !e de#u!e<
P'n6e o gr4mad4 #e5acolo erau n;lorate5n tot ;elul1
Lucrul de m'n5al ;emeilor !idoniene1 #e care
Pari! aca!4 la el le5adu!e!e de unde5i Sidonul1
Cum adu!e!e5nainte #e mare la ;el #e Elena Cea
din #4rinte m4rit" Hecu7a1 de dragul 6ei9ei1
Ia din e3minte #e cel mai ;rumo! n;lorat 3i mai mare1
Str4lucitor ca o !tea1 care5ntin! !e a;la #e !u7 clitul
De 9e!4turi1 3i ia drumul de multe ;emei n!o9it4"
Cum laolalt4 #e deal !o!ir4 la tem#lul Atenei1
Poarta #e loc le de!c2i!e ;rumoa!a la ;a94 Teano1
Ciica lui C2i!e!1 #e care o 9inea c4l4re9ul Antenor<
Ea #reotea!4 era de Troieni r'nduit4 la tem#lu"
Ara9ele5ntin!er4 toate 7ocindu5!e5n ;a9a 6ei9ei"
Straiul n m'n4 lu'nd du#4 a!ta cucernic Teano
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (-0 (--
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
YWKen \AY2naF2? j#n gogna!in 34Kpmoio1
e]com^n2 d\ 3rhto Dii? Kogr, meg[loioG
#ptni\ \AY2naF2 jru!F#toli d`a Ye[Nn
D@on dl agco? DiomEdeo?1 3d Kan a]tin
#r2n^a di? #e!^ein SKain #ro#[roiYe
#ul[Nn1 r;r[ toi a]tFKa nfn duoKaFdeKa 7of?
jnn n2y
ni? 3K^!ta? oereg!omen1 av K\ jleE!,?
X!tg te Kan TrcNn mlpcou? Kan nE#ia t^Kna"
}M? a;at\ e]com^n21 mn^neue d PallZ? \AYEn2"
? a m^n \ econto Dii? Kogr, meg[loio1
EKtNr d #ri? dcmat\ \Ale@[ndroio 7e7EKei
Kal[1 t[ \ a]ti? ateu@e !dn mndr[!in o tpt\ Xri!toi
U!an jnn TroF, jri7claKi t^Ktone? Xndre?1
o oo j#oF2!an Y[lamon Kan dma Kan a]lln
jgggYi te Pri[moio Kan EKtoro? jn #plei XKr,"
anY\ EKtNr e:!WlYe Di ;Flo?1 jn d\ Xra ceirn
agco? ac\ endeK[#2cuG #[roiYe d l[m#eto douri?
a:cml calKeF21 #ern d crg!eo? Y^e #prK2?"
tin d\ ekr\ jn Yal[mQ #eriKall^a tegce\ #onta
m!#Fda Kan Ycr2Ka1 Kan mgKgla tp@\ w;pNntaG
\ArgeF2 d\ El^n2 met\ Xra dmQ!i gunai@nn
!to Kan mm;i#ploi!i #eriKlutZ arga K^leue"
tin d\ EKtNr neFKe!!en :dzn a:!cro`? j#^e!!iG
daimpni\ o] mn KalZ cplon tpnd\ anYeo Yumy1
laon mn ;YingYou!i #ern #tplin a:#g te te`co?
marn[menoiG !^o d\ eneK\ m4tE te #tplemp? te
X!tu tpd\ mm;id^d2eG !d d\ n mac^!aio Kan XllQ1
n tin[ #ou meYi^nta vdoi? !tugerof #ol^moio"
mll\ Xna ml t[ca X!tu #uri? d2oio Y^r2tai"
Tin d\ a'te #ro!^ei#en \Al^@andro? YeoeidE?G
EKtor j#eF me Kat\ a!an jneFKe!a? o]d\ u#r a!an1
toneK[ toi jr^NG !d d !gnYeo KaF meu XKou!onG
o toi jgz TrcNn tp!!on cplQ o]d nem^!!i
xm2n jn Yal[mQ1 aYelon d\ Xce #rotra#^!Yai" Ce
a5
m7
u?o
rat
4 l5
a
#u!
#e
ge
nu
nc
2i
la
ico
ana
6ei
9ei
Ri5a
nc
e#
ut
!4
!e
roa
ge
;ier
7in
te
de
;iic
a
lui
Je
u!G
:
S
;
'
n
t
4
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (-0 (--

6
e
i
9
4
1

t
u
1

!
t
'
l
#
u
l

c
e
t
4
9
i
i
1

c
u
n
u
n
4
5ntre 6'ne1 S;arm4 tu !uli9a lui Diomede Tidid 3i #e
d'n!ul
C45mi5l !4 cad4 #e 7r'nci nainte la Por9ile Sc2ee
Ca !459i aducem ndat4 o ?ert;4 de dou4!#re6ece
Tinere ?unci ne!u#u!e la ?ug1 dac5ai mil4 de Troia
Ri de 74r7a9ii Troieni1 de 7ie9ii lor ;ii 3i nee!te"=
A!t;el n rug4 ro!ti1 dar nu ru !5aud4 6ei9a"
P'n4 ce ele #e deal !e rugar4 de ;iica lui Jeu!1
Hector n gra74 !e du!e la curtea cea m'ndr5a lui Pari!1
Curte 6idit4 de el cu me3terii cei mai de ;runte1
Care tr4iau #e atunci ca 6idari n acele meleaguri"
D'n3ii ;4cur4 #alatul cu !al41 iatac 3i ograd41
Su! n cetate #e l'ng4 #alatul lui Priam 3i Hector"
Intr4 itea6ul n ca!4" Bn m'n4 9inea el o lance
Lung4 de un!#reLce co9i1 3i5n ;a945i lucea a!cu9i3ul
L4ncii lucrat din aram4 3i5ncin! cu5o erig4 de aur"
El n odaie5l g4!i ngri?ind de ;rumoa!ele5i arme< Tot
c4uta #i#4ind 7a #latca1 7a arcul1 7a !cutul"
Iar mai ncolo1 Elena !t4tea5m#re!urat4 de 3er7e
Ri ndemna 9e!4toarele ei la m'ndre9e de lucru"
Cum d4 cu oc2ii de Pari!1 nce#e !45l mu!tre itea6ulG
:Nenorocite1 nu5i dre#t !4 te m'nii a3a #e ai no3tri1
Oamenii #ier1 ca !4 a#ere 6idul nalt 3i ora3ul1
Ri numai tu e3ti de in4 c45n ?urul cet49ii ne5ncin!e
Coc 3i #oto#" Deci nu eu1 ci tu !5ar c4dea #e oricine
S45l do?ene3ti1 dac45l e6i c4 ;uge de greul lu#t4rii"
Scoal4 3i 2ai1 !4 nu cad4 cetatea to#it4 n ;l4c4ri"=
Pari! cu c2i#ul de 6eu la or7ele ;ratelui 6i!eG
:Hector1 mu!trarea 9i5a ;o!t cu temei 3i de#lin4 dre#tate1
De5a!ta 3i eu 9i r4!#und1 ia !eama tu dar4 3i5a!cult4G
Nu de m'nie cuma ntr5at'ta 3i ciud4 #e5ai no3tri
Red eu n ca!41 ci rut5am !4 !tau cu;undat n durere"
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (-. (-)
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
nfn d^ me #arei#of!\ Xloco? malaKo`? j#^e!!in
rm2!\ j? #plemonG doK^ei d^ moi de Kan a]ty
lcon a!!e!YaiG nFK2 d\ j#ameF7etai Xndra?"
mll\ Xge nfn j#Fmeinon1 \ArEa tegcea dgNG
{ vY\1 jgz d m^teimiG KicE!e!Yai d^ !\ sN"
}M? ;[to1 tin d\ o ti #ro!^;2 KoruYaFolo? EKtNrG
tin d\ El^n2 mgYoi!i #ro!2gda meilicFoi!iG
dher jme`o Kuni? KaKom2c[nou sKruo^!!2?1
P? m\ r;el\ mati ty te me #rton t^Ke mEt2r
ovce!Yai #ro;^rou!a KaKl mn^moio Ygella
e:? rro? { e:? Kfma #olu;loF!7oio Yal[!!2?1
anY[ me Kfm\ m#per!e #[ro? t[de arga gen^!Yai"
a]tZr j#en t[de g\ de Yeon KaKZ teKmEranto1
mndri? a#eit\ ;ellon mmeFnono? enai XKoiti?1
q? d2 n^me!Fn te Kan av!cea #pll\ mnYrc#Nn"
togtQ d\ ot\ r nfn ;r^ne? am#edoi ot\ Xr\ s#F!!N
a!!ontaiG tz KaF min j#aurE!e!Yai sN"
mll\ Xge nfn ev!elYe Kan 6eo tyd\ j#n dF;rQ
dher1 j#eF !e m[li!ta #pno? ;r^na? mm;i7^72Ken
eneK\ jme`o Kuni? Kan \Ale@[ndrou neK\ Xt2?1
o!in j#n Jed? YWKe KaKin mpron1 ? Kan s#F!!N
mnYrc#oi!i #elcmeY\ moFdimoi j!!om^noi!i"
Tln d\ 3meF7et\ a#eita m^ga? KoruYaFolo? EKtNrG
mE me K[Yi6\ El^n2 ;il^ou![ #erG o]d^ me #eF!ei?G
d2 g[r moi Yumi? j#^!!utai r;r\ j#amgnN
Trce!!\1 o m^g\ jme`o #oYln m#epnto? acou!in"
mllZ !g g\ rrnuYi tofton1 j#eig^!YN d Kan a]tp?1
P? Ken am\ anto!Yen #plio? Katam[r8, jpnta"
Kan gZr jgzn oKon d jleg!omai r;ra vdNmai
o:KWa? Xlocpn te ;Fl2n Kan nE#ion uopn"
o] gZr od\ e: ati !;in u#ptro#o? @omai a'ti?1
U d2 m\ u#i cer!n Yeon dampN!in \Acain"
}M? Xra ;NnE!a? m#^72 KoruYaFolo? EKtNrG
a8a d\ a#eiY\ Kane dpmou? e' naiet[onta?1
Dar m5a luat adineauri nea!ta cu graiuri #l4cute
Ri m5a urnit !#re r467oi" Socot 3i eu n!umi c4
a!ta E mai cu cale1 c4 nu !t4 la unul mereu
7iruin9a" Deci m4 a3tea#t4 #u9in !4 #un arm4tura1
ori du5te<
Eu du#4 tine am !4 iu1 c4 doar te5oi a?unge din urm4"=
A!ta gr4i el atunci1 iar Hector nimic nu r4!#un!e"
Dar l o#ri cu grai dulce ElenaG :S4rmane cumnate
Cu o !;runtat4 ca mine1 unealt4 de r4u 3i de groa641
Aine5ar ;i ;o!t dac45n 6iua c'nd eu ;ui n4!cut4 de mama1
M5ar ;i luat !4 m4 67oare #e munte un i;or n4#ra!nic
Ori !4 m5arunce de#arte n clocotul m4rii1 c4ci alul
M5ar ;i5ng2i9it nainte ca toate ace!te !4 ;ie"
Dar dac4 6eii ur!itu5mi5au a!t;el !4 duc o!'ndire1
So9ul m4car !45mi ;i ;o!t 74r7at mai cu !u;let1 !4 !imt4
Hula1 m'nia 3i multa 7at?ocur5a lumii" Dar d'n!ul
N5are nici a!t46i cura? 3i nici o !4 ai74 reodat41
De5a!ta 3i mie mi5e team4 c453i ia cuenita
r4!#lat4" Intr4 tu n!41 cumnate1 #o;te3te #e !caunul
4!ta
Ri mai r4!u;l41 c4 #rea e3ti trudit de r467oi 3i de gri?4
Numai din ina lui Pari! 3i5a mea #4c4toa!a< de5aceea
Ri ne5a ;o!t dat de la Jeu! ur!it4 din cele mai tri!te1
C2iar du#4 moarte #e lume !5a?ungem a ;i de #oe!te"=
Se5m#otrii n!4 marele Hector la a!ta 3i 6i!eG
:C't m5ai #o;ti de cu drag1 tu n5ai !4 m45ndu#leci1 Eleno"
Mi5e doar cu mult mai n gra74 !5a?ut 3i !4 !#ri?in #e5ai
no3tri1 Care gro6a du#4 mine t'n?e!c 3i mi5a3tea#t4
!o!irea"
Tu dar 6ore3te #e Pari! 3i n!u3i !ilea!c45!e acuma1
C't m4 g4!e!c n cetate1 !45mi ia!4 mai re#ede5n cale"
Eu am !4 intru aca!4 la mine !4 4d nc5o dat4
Oamenii mei 3i co#ilul meu ;raged 3i draga5mi !o9ie<
Nu 3tiu de5acum dac4 eu na#oi m5oi ntoarce reodat41
S
a
u

#
o
a
t
e

c
a
#
u
l

m
i
5
o
r

#
u
n
e
1

c
u

m
'
n
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (-. (-)
a

d
u
3
m
a
n
i
l
o
r
1

6
e
i
i
|
=

A
!
t
a

r
o
!
t
i
n
d
u
5
i1 !e du!e5ncoi;atul 3i marele Hector"
Numaidec't el a?un!e la curtea5i cea 7ine56idit4"
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (0+ (0*
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
o]d\ ekr\ \Androm[c2n leuKclenon jn meg[roi!in1
mll\ x ge @dn #aidn Kan mm;i#plQ j4#^#lQ
#grgQ j;e!tEKei gopN![ te murom^n2 te"
EKtNr d\ ? o]K andon mmgmona t^tmen XKoitin
a!t2 j#\ o]din :cn1 metZ d dmQ!in aei#enG
e: d\ Xge moi dmQan n2mert^a muYE!a!YeG
# a72 \Androm[c2 leuKcleno? jK meg[roio<
3^ #, j? galpNn { e:nat^rNn j4#^#lNn
{ j? \AY2naF2? j@oFcetai1 anY[ #er Xllai
TrQan j4#lpKamoi deinln Yein ol[!Kontai<
Tin d\ a't\ str2rl tamF2 #ri? mfYon aei#enG
EKtor j#en m[l\ XnNga? ml2Y^a muYE!a!Yai1
ot^ #, j? galpNn ot\ e:nat^rNn j4#^#lNn
ot\ j? \AY2naF2? j@oFcetai1 anY[ #er Xllai
TrQan j4#lpKamoi deinln Yein ol[!Kontai1
mll\ j#n #grgon a72 m^gan \IlFou1 otneK\ XKou!e
teFre!Yai Tra?1 m^ga d Kr[to? enai \Acain"
_ mn dl #ri? te`co? j#eigom^n2 m;iK[nei
mainom^n, jKu`aG ;^rei d\ ma #a`da tiYEn2"
LH a gunl tamF21 q d\ m#^!!uto dcmato? EKtNr
tln a]tln din a'ti? j4Ktim^na? Kat\ mgui[?"
e'te #gla? Kane diercpmeno? m^ga X!tu
SKai[?1 t Xr\ amelle die@Fmenai #edFon d^1
anY\ Xloco? #olgdNro? jnantF2 UlYe Y^ou!a
\Androm[c2 Yug[t2r megalEtoro? \HetFNno?
\HetFNn q? anaien u#i Pl[KQ ul2^!!,
E7, U#o#laKF, ilFKe!!\ Xndre!!in mn[!!NnG
tof #er dl Yug[t2r aceY\ EKtori calKoKoru!t"
x oo a#eit\ nt2!\1 ma d\ mm;F#olo? KFen a]t
#a`d\ j#n Kpl#Q acou!\ mtal[;rona nE#ion atN?
EKtorFd2n mga#2tin mlFgKion m!t^ri Kaly1
tpn \ EKtNr Kal^e!Ke SKam[ndrion1 a]tZr oo Xlloi
\A!tu[naKt\G oo? gZr jrgeto =Ilion EKtNr"
toi q mn meFd2!en :dzn j? #a`da !iN#G
Nu nt'lni el aca!4 #e dal7a5i !o9ie5Androma2a<
Ea 3i lua!e #e #runc 3i cu5o 3er74 7ine g4tit4
Sta #e!te #oart4 la turn ?elind 3i 7ocindu5!e acolo"
Nent'lnindu53i n ca!4 ;emeia cea #lin4 de daruri1
Hector n #rag !e o#ri 3i5nce#u !4 ntre7e #e 3er7eG
:Cetelor1 !#une9i5mi dre#t 3i nu5mi t4inui9i
ade4rul< Oare5ncotro !5o ;i du! Androma2a l4!'ndu53i
odaiaS Poate !e du!e cuma la !urori1 la cumnatele
meleS
Sau n!o9i #e ;emeile care5! la tem#lul Atenei1
Parte la rug4 !4 ia 3i !45m7une temuta
6ei94S=
Harnica lui c2el4ri94 a3a la5ntre7are5i r4!#un!eG
:Dac45nadin! #orunce3ti !459i !#un ade4rul1 !t4#'ne1
A;l4 c4 nu5i la !urori 3i nici la cumnatele tale1
Nici cu ;emeile care !unt du!e la tem#lul Atenei
Parte la rug4 !4 ia !#re5a5m7una #e temuta 6ei941
Ci o #orni n!#re turnul cel mare au6ind c4
Troienii
Sunt co#le3i9i de du3mani 3i c4 tare mai 7iruie
A2eii" Re#ede d'n!a te2uie ;ugi n!#re 6id 3i acuma
Poate a ;i #e la turn< cu ;ata ce5i #oart4 co#ilul"=
A!ta gr4i c2el4ri9a1 iar Hector n #ri#4 din ca!4
Pleac4 #e unde eni!e1 #e uli9i ;rumo! #ietruite< Trece
#rin marea cetate1 3i c'nd a#uca!e n dre#tul Por9ilor
Sc2ee1 #e unde aea drum na#oi !#re c'm#ie1
Gra7nic45i ie!e5nainte !o9ia5i 7ogat n6e!trat41
Al75Androma2a1 co#ila 74r7atului domn Aetion1
Care 3edea n cetate la Te7a !u7 muntele
Placo! Cel #4duro! 3i domnea #e!te cilicieni" A
lui ;iic4 Cu n!o9it4 cu Hector1 itea6u5m7r4cat n
aram4" D'n!a n cale5i ie3i m#reun4 cu5o ;at4 de
ca!4
Care #e 7ra9e #urta #e5al lui Hector odor1 co#il ;raged1
N
e

i
n
o

a
t
3
i
l
a

;
a
9
4

;
r
u
m
o
!

c
a

l
u
c
e
a
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (0+ (0*
;
4
r
u
l
"
H
e
c
t
o
r
Bl
#or
ecl
i!e
Sc
am
an
dri
u1
ceil
al9i
i
6ic
eau
A!t
ian
a@1
:
D
o
m
n
u
l

c
e
t49ii=1 c4 tat45!4u !ingur 9inea Ilionul" Cum l 46u #e
co#il1 6'm7i 3i5l #rii #e t4cute<
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (0% (0(
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
\Androm[c2 d^ oo Xgci #arF!tato d[Kru c^ou!a1
an t\ Xra oo ;f ceirn a#o? t\ a;at\ aK t\ snpma6eG
daimpnie ;YF!ei !e ti !in m^no?1 o]d\ jleaFrei?
#a`d[ te n2#Facon Kan am\ Xmmoron1 _ t[ca cEr2
!ef a!omaiG t[ca g[r !e KataKtan^ou!in \Acaion
#[nte? j;orm2Y^nte?G jmon d^ Ke K^rdion ev2
!ef m;amartog!, cYpna dgmenaiG o] gZr at\ Xll2
a!tai Yal#Nrl j#en n !g ge #ptmon j#F!#,?
mll\ Xce\G o]d^ moi a!ti #atlr Kan #ptnia mEt2r"
toi gZr #at^r\ wmin m#^Ktane d`o? \Acilleg?1
jK d #plin #^r!en ilFKNn e' naiet[ou!an
E72n u8F#ulonG KatZ d\ aKtanen \HetFNna1
o]d^ min j@en[ri@e1 !e7[!!ato gZr tp ge
Yumy1
mll\ Xra min Kat^K2e !dn ante!i daidal^oi!in
3d\ j#n !Wm\ aceenG #ern d #tel^a? j;gteu!an
ngm;ai sre!ti[de? Kofrai Dii? a:gipcoio"
o d^ moi e#tZ Ka!Fgn2toi a!an jn meg[roi!in
o mn #[nte? :y KFon mati =Ado? ev!NG
#[nta? gZr Kat^#e;ne #od[rK2? d`o? \Acilled?
7ou!nn j#\ e:li#pde!!i Kan mrgenn? se!!i"
m2t^ra d\1 _ 7a!Fleuen u#i Pl[KQ ul2^!!,1
tln j#en r defr\ gag\ m\ Xlloi!i Kte[te!!in1
8 ge tln m#^lu!e la7zn m#ereF!i\ X#oina1
#atri? d\ jn meg[roi!i 7[l\ =Artemi? :oc^aira"
EKtor mtZr !g moF j!!i #atlr Kan #ptnia mEt2r
3d Ka!Fgn2to?1 !d d^ moi Yaleri? #araKoFt2?G
mll\ Xge nfn jl^aire Kan a]tof mFmn\ j#n #grgQ1
ml #a`d\ sr;aniKin YE,? cEr2n te guna`KaG
lain d !tW!on #ar\ jrinepn1 anYa m[li!ta
mm7atp? j!ti #pli? Kan j#Fdromon a#leto te`co?"
trn? gZr t g\ jlYpnte? j#eirE!anY\ oo Xri!toi
mm;\ Avante dgN Kan mgaKlutin \IdomenWa
3d\ mm;\ \Atreda? Kan Tud^o? XlKimon uopnG
#og tF? !;in ani!#e Yeo#ro#FNn jd e:dc?1
S5
a#r
o#i
e
An
dro
ma
2a
de
el1
#o
did
it4
de
lac
rim
i1
M'
na
i5o
!tr
'n!
e1
#e
nu
me
5i
gr4i
1
a#o
i
6i!e
lui
He
cto
rG
:
I
n
i
m
a
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (0% (0(

t
a

t
e

a

#
i
e
r
d
e
1

!
4
r
m
a
n
e
1

3
i

n
5
a
i

m4car mil4 De un co#il care5i #runc 3i de mine1 o
7iat4 ;emeie" ,4du4 ;i5oi cur'nd1 c4 to9i au !4
ta7ere5n tine
Ri5au !4 te5omoare r4?ma3ii ndat4< iar dac4 te5oi
#ierde1 Ci5mi5ar mai 7ine !4 intr5un #4m'nt1 c4 rLo alt4
n4de?de N5o !45mi r4m'ie1 c'nd tu ei muri1 ;4r4
numai
Pl'n! 3i !u!#inuri" C4 nu mai tr4ie3te nici tata1 nici
mama"
Rtii c4 #e 7ietul meu tat45l uci!e cum#litul
A2ile1 C'nd #u!tii a Cilicilor larg4 7ine56idit4
cetate1 Te7a cu5naltele5i #or9i" R4#u!u5l5a el #e
Aetion1 Inima5i nu l5a l4!at !45i #rade
m4ie!trele arme" Ar!u5i5a tru#ul g4tit cu toatL
arm4tura1 3i5a!u#ra5i M4gur4 el a5n4l9at1 3i
ulmi i !4dir4 n #rea?m4 J'nele mun9ilor1
;etele m#l4to3atului Jeu!"
Ra#te5mi ;u!e!er4 ;ra9ii aca!4 la noi 3i tu!3a#te
Ei ntr5o 6i mai demult #lecar4 #e lumea
cealalt41 Iutele A2ile5i uci!e c'nd ei 3i m'nau
la #43une Ciurda c2ilo3ilor 7oi 3i turmele oilor
al7e"
Numai #e mam5a cru9at5o1 #e 7iata cr4ia!4 din Te7a1
Ri c5o mul9ime de #leanuri ncoace5o adu!e ro7it4
Ri #e o groa64 de daruri el de6ro7ind5o1 ci5n urm4
Ea de n4#ra!n4 muriG Artemid5a tr4!nit5o cu arcul"
Tu5mi e3ti dar1 Hector1 3i tat4 3i mam4 cin!tit4 3i ;rate1
Tu5mi e3ti 74r7atul n ;loare" Deci rogu5te acuma1 te5
ndur41 Stai n cetate #e5aicea la turn1 ca !4 nu59i la3i n
urm4
Ciul li#!it de #4rinte 3i 4du4 7iata59i ;emeie"
Oa!tea59i o#re3te #e l'ng4 !moc2inul !4l7atic1 #e
unde Le!ne !e urc45n cetate 3i 6idul !e !#arge mai
le!ne< Doar #e acolo de trei ori enir4 !45ncerce
du3manii1 Aia! cei doi cu o3tirea 3i Idomeneu!
e!titul1
Cra9ii Atri6i cu ai lor 3i itea6ul Tidid Diomede1
Ori c4 le !#u!e rLun om 3tiutor de5ale 6eilor taine
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (0& (0$
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
nu Kan a]tn Yumi? j#otrgnei Kan mncgei"
Tln d\ a'te #ro!^ei#e m^ga? KoruYaFolo? EKtNrG
U Kan jmon t[de #[nta m^lei ggnaiG mllZ m[l\ a:n?
a:d^omai Tra? Kan TrQ[da? elKe!i#^#lou?1
av Ke KaKi? ? np!;in mlu!K[6N #ol^moioG
o]d^ me Yumi? XnNgen1 j#en m[Yon ammenai
j!Yli? a:en Kan #rctoi!i metZ Trce!!i
m[ce!Yai
mrngmeno? #atrp? te m^ga Kl^o? 3d\ jmin a]tof"
e' gZr jgz tpde oda KatZ ;r^na Kan KatZ
YumpnG a!!etai Umar t\ Xn #ot\ slcl, =Ilio? orl
Kan PrFamo? Kan lai? j4mmelFN Pri[moio"
mll\ o moi TrcNn tp!!on m^lei Xlgo? s#F!!N1
ot\ a]tW? EK[72? ote Pri[moio XnaKto?
ote Ka!ignEtNn1 o Ken #ol^e? te Kan j!Ylon
jn KonF,!i #^!oien u#\ mndr[!i du!men^e!!in1
!!on !ef1 te K^n ti? \Acain
calKocitcnNn daKrupe!!an Xg2tai
jlegYeron Umar m#ogra?G
KaF Ken jn =Argei jof!a #ri? Xll2? o!tin u;aF
noi?1 KaF Ken tdNr ;or^oi? Me!!2do? { U#ereF2?
#pll\ meKa6om^n21 Kraterl d\ j#iKeF!et\ mn[gK2G
KaF #ot^ ti? ev#,!in :dzn KatZ d[Kru c^ou!anG
EKtoro? de gunl q? mri!tege!Ke m[ce!Yai
TrcNn o##od[mNn te =Ilion mm;em[conto"
P? #ot^ ti? jr^eiG !on d\ a' n^on a!!etai Xlgo?
cEte toiofd\ mndri? mmgnein doglion Umar"
mll[ me teYn2ta cutl KatZ ga`a Kalg#toi
#rFn g^ ti !W? te 7oW? !of Y\ elK2Ymo`o #uY^!Yai"
}M? e:#zn ok #aidi? sr^@ato ;aFdimo? EKtNrG
8 d\ q #[? #ri? Kpl#on j46cnoio tiYEn2?
jKlFnY2 :[cNn #atri? ;Flou r8in mtucYen?
tar7E!a? calKpn te :d lp;on o##iocaFt2n1
deinin m#\ mKrot[t2? KpruYo? negonta noE!a?"
jK d\ jg^la!!e #atEr te ;Flo? Kan #ptnia mEt2rG
a]tFK\ m#i Krati? KpruY\ eleto ;aFdimo? EKtNr1
S
a
u

#
o
a
t
e

a
3
a

c
u
m

l
e
5
a

;
o
!
t

d
e

l
a

I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (0& (0$
!
i
n
e

n
d
e
m
n
u
l

3
i

!
;
a
t
u
l
"
=

I
a
r

n
c
o
i
;atul 3i marele Hector atunci i r4!#un!eG
:Gri?ile ace!te1 ;emeie1 m4 7at 3i #e mine1 dar
tare
Mi5ar ;i ru3ine de5ai mei1 de 74r7a9i 3i ;emei de la
Troia1 Dac5a3 ;ugi de r467oi 3i a3 !ta tu#ilat ca
mi3elul"
N5am rLo #ornire !#re a!ta1 c4ci eu m5am de#rin! !4 ;iu
#ururi
Gata de lu#t4 3i5n ;runte mereu la r467oi !4 m45ncaier
Pentru a #4rintelui meu 3i a mea nalt4 m4rire"
Aine 3tiu totu3i1 mi5o !#une doar mintea 3i inim5
ade!eG Are !4 ;ie o reme1 c'nd Troia cea !;'nt4
#ieri5a1 Priam1 3i el1 3i #o#orul n l4nci i!cu!itului
Priam"
Nu de durerea Troienilor n!4 m4 doare5ntr5at'ta1
Nici de5a #4rin9ilor mei1 a Hecu7ei 3i5a craiului
Priam1 Nici de a ;ra9ilor mei care1 c'tu5! de mul9i
3i #uternici1 Tot o !4 cad4 #rin col7 la iure3ul
oa!tei du3mane<
C't mi5e de tine n oara c'nd ;i5ei !muncit4 de rLunul
Dintre A2ei 3i ei #l'nge r4#it4 ;iind n ro7ie"
Du!4 #rin Argo!1 ei 9e!e 3tiind de #orunca !t4#'nei
Ri din Hi#eria !au din Me!ei!1 tu a#4 c4ra5ei
C4r4 !4 rei1 c4 !ilit4 ei ;i de cum#lita neoie"
Jice5a1 cum te5ar edea oarecine cu lacrimi #e
;a94G A!ta5i ;emeia lui Hector1 nt'iul itea61
c4#itanul Oa!tei troiene din remea r467oiului
cel de la Troia" A!ta a 6ice1 3i amarul din nou te
a ;r'nge de ?alea So9ului care #utea !4 te !ca#e
din ?ugul ro7iei"
Dar !4 m5aco#ere 94rna mai 7ine1 !4 n5aud nainte
,aietul t4u de durere1 c'nd !ilnic te5or duce5n
ro7ie"= Du#4 ce a!ta or7i!e1 !#re ;iul !4u
7ra9ele5ntin!e
Calnicul Hector1 dar el cu 9i#4t !e5ntoar!e la
!'nul Cetei cu 7r'ul ;rumo!1 de !#aim4 loit la
ederea Hainei de aram4 3i a cre!tei ;4cute din
coam4 Lung4 de cal care5n c2i4r4 tot ;'l;'ia5
ngro6itoare" R'!e #riind #e co#il 3i tat4l 3i mama5
i cin!tit4" Coi;ul ndat4 3i5l !coa!e din ca# du#4
a!ta m4re9ul
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (00 (0-
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
Kan tln mn Kat^Y2Ken j#n cYonn #am;anpN!anG
a]tZr g\ qn ;Flon uoin j#en Kg!e #Wl^ te cer!nn
e#e d\ j#eu@[meno? DiF t\ Xlloi!Fn te Yeo`!iG
Jef Xlloi te Yeon dpte dl Kan tpnde gen^!Yai
#a`d\ jmin ? Kan jgc #er mri#re#^a Trce!!in1
de 7F2n t\ mgaYpn1 Kan \IlFou ;i mn[!!einG
KaF #ot^ ti? ev#oi #atrp? g\ de #ollin mmeFnNn
jK #ol^mou mnipntaG ;^roi d\ anara 7rotpenta
KteFna? dEon Xndra1 careF2 d ;r^na mEt2r"
}M? e:#zn mlpcoio ;Fl2? jn cer!nn aY2Ke
#a`d\ epnG _ d\ Xra min K2cde d^@ato Kpl#Q
daKrupen gel[!a!aG #p!i? d\ jl^2!e noE!a?1
ceirF t^ min Kat^re@en a#o? t\ a;at\ aK t\ snpma6eG
daimonF2 mE moF ti lF2n mKacF6eo YumyG
o] g[r tF? m\ u#r a!an mnlr =Adi #ro[8eiG
mo`ran d\ o tin[ ;2mi #e;ugm^non ammenai mndrn1
o] KaKin o]d mn j!Ylpn1 j#ln tZ #rta
g^n2tai"
mll\ e:? oKon :of!a tZ !\ a]tW? arga Kpmi6e
o!tpn t\ 3laK[t2n te1 Kan mm;i#ploi!i K^leue
argon j#oFce!YaiG #plemo? d\ Xndre!!i melE!ei
#h!i1 m[li!ta d\ jmoF1 ton \IlFQ jggeg[a!in"
}M? Xra ;NnE!a? KpruY\ eleto ;aFdimo? EKtNr
##ourinG Xloco? d ;Fl2 oKon d 7e7EKei
jntro#ali6om^n21 Yalerin KatZ d[Kru c^ou!a"
a8a d\ a#eiY\ Kane dpmou? e' naiet[onta?
EKtoro? mndro;pnoio1 KicE!ato d\ andoYi #ollZ?
mm;i#plou?1 t!in d gpon #[!,!in jnr!en"
a mn ati 6Nin gpon EKtora jnn ovKQG
o] g[r min at\ a;anto u#ptro#on jK #ol^moio
@e!Yai #ro;ugpnta m^no? Kan ce`ra? \Acain"
O]d P[ri? dEYunen jn u82lo`!i dpmoi!in1
mll\ g\1 j#en Kat^du KlutZ tegcea #oiKFla calKy1
!egat\ a#eit\ mnZ X!tu #o!n Krai#no`!i #e#oiYc?"
? d\ te ti? !tati? ##o? mKo!tE!a? j#n ;[tn,
Hector 3i5l #u!e #e ?o!1 de5a !tat or7itor de !cli#ire"
Du#4 ce5a#oi 3i !4rut4 co#ilul 3i5l leag4n45n 7ra9e1
Roag45!e a3a el de Jeu! 3i 6eii ceilal9i deo#otri4G
:Jeilor1 ;ace9i oi to9i ca iu7itul meu ;iu !4 a?ung4
Cel mai de ;runte 74r7at la Troieni 3i ca mine1 tot a!t;el
,rednic 3i tare !4 ;ie 3i5n Troia domnea!c4 #uternic"
Ri oarecine la ntor!u5i din lu#t4 !4 6ic4 reodat4G
Aate #e tata5i cu mult" S5aduc4 3i #r46i !'ngerate
De la r4?ma3ul uci!1 !4 !e 7ucure !u;letul mamei"=
A!ta el 6i!e 3i5ntin!e #e #runc la nea!t45!a5n 7ra9e<
Ea 7ucuroa!4 la !'nul ei #lin de mirea!m45l #rimi!e1
Dulce cu lacrimi 6'm7ind" Iar Hector1 #riind5o cu
mil4
Ri nete6ind5o cu m'na1 #e nume o c2eam4 3i5i 6iceG
:Su;letul nu59i am4r ;4r4 cum#4t1 !4rman4 ;emeie"
Nimenea1 dac4 nu5i !cri!1 ia9a nu5mi #oate r4#une<
Doar e 3tiut1 de ur!it4 nu #oate !4 !ca#e nici unul1
Cie oinic ori mi3el1 o dat4 ce5n lume !e na3te" Du5
te5na#oi lini3tit4 3i59i cat4 de tre7uri aca!41 ,e6i de
4tale 3i ;urc4 3i5ndeamn4 #e roa7e !4 ;ie
Harnice5al4turi de tine 3i la!Lc4 de arme #urta5or
Gri?4 74r7a9ii Troieni 3i eu mai #re!u! dec't al9ii"=
A!t;el i 6i!e 3i coi;ul lu4 de #e ?o! 3i !e du!e
Calnicul Hector1 iar !cum#a5i !o9ie #ornind !#re
aca!4 Ca9a mereu nturna na#oi n4#4dit4 de lacrimi"
Re#ede a?un!e la curtea ;rumo! locuit5a lui Hector1
Unde g4!i #e mai multe din roa7ele ei1 care toate1
Cum o 46ur4 #e ea1 nce#ur5a 7oci 3i a #l'nge"
Tot l ?eleau nc45n ia94 #e Hector n ca!4 la d'n!ul1
Nemaia'nd reo n4de?de c4 el na#oi o !4 ie
De la r467oi1 neatin! de ;ocul 3i 7ra9ul a2aic"
Nu nt'r6ie du#45a!ta nici Pari! n ca!ele5i nalte"
Du#4 ce53i #u!e #odoa7a de arme lucrate5n aram41
Tare5n #icioarele5i re#e6i1 el ;uga #orni n cetate"
C
u
m

o
d
i
2
n
i
t

3
i

n

i
e
!
l
e

c
u

o
r
6

n
d
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (00 (0-
o
#
a
t

7
i
d
i

i
u
l
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
I LI ADOS" J ILIADA" (CN+;* 3I (0. (0)
&+*
&+&
&(*
&(&
de!min m#orrE@a? YeF, #edFoio KroaFnNn
e:NYz? loge!Yai j4rre`o? #otamo`o
KudipNnG u8of d K[r2 acei1 mm;n d ca`tai
moi? m!!ontaiG q d\ mgla2;i #e#oiYz?
Fm;[ e gofna ;^rei met[ t\ Yea Kan nomin ##NnG
? uoi? Pri[moio P[ri? KatZ Perg[mou XKr2?
tegce!i #am;aFnNn P? t\ 3l^KtNr j7e7EKei
KagcalpNn1 tac^e? d #pde? ;^ronG a8a d\ a#eita
EKtora d`on atetmen mdel;ein e't\ Xr\ amelle
!tr^8e!Y\ jK ccr2? Yi B s[ri6e gunaiKF"
tin #rptero? #ro!^ei#en \Al^@andro? YeoeidE?G
3Ye`\ U m[la dE !e Kan j!!gmenon KatergKN
d2YgnNn1 o]d\ UlYon jnaF!imon ? jK^leue?<
Tin d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 KoruYaFolo? EKtNrG
daimpni\ o]K Xn tF? toi mnlr q? jnaF!imo? ev2
argon mtimE!eie m[c2?1 j#en XlKimp? j!!iG
mllZ eKzn meYie`? te Kan o]K jY^lei?G ti d\ jmin KWr
Xcnutai jn Yumy1 Y\ u#r !^Yen av!ce\ mKogN
#ri? TrcNn1 o acou!i #oldn #pnon eneKa !e`o"
mll\ vomenG tZ d\ r#i!Yen mre!!pmeY\1 av K^ #oYi
Jed? dc, j#ouranFoi!i Yeo`? a:eigen^t,!i
Kr2tWra !tE!a!Yai jlegYeron jn meg[roi!in
jK TroF2? jl[!anta? j4KnEmida? \Acaiog?"
Ru#e c4#4!trul n gra?d 3i n tro#ot !5a3terne
c'm#iei1 Unde ;u!e!e de#rin! la r'u curg4tor !4 !e
!calde<
Cuge cu ;al41 3i ca#ul 3i5l #oart4 #e !u!1 3i #e um4r
Clutur4 coama5i n 'nt< el m'ndru de5a lui ;rumu!e9e
S#rinten !e !alt4 3i merge n #a?i3tea lui cuno!cut4<
A!t;el 3i Pari!1 #ornind de la el1 de #e dealul Pergamo!"
M'ndru ca !oarele !u7 arm4tur4 lucind !e co7oar4
,e!el 3i iute1 #urtat de #icioarele5i re#e6i" Bndat4
D4 #e!te Hector1 c'nd el !ta gata !4 #lece din
locul Unde !t4tu!e or7ind cu nea!t45!a l'ng4
ie3ire" Pari! i5a#uc45nainte cu or7a 3i5i 6iceG
:A4die1 Iart41 c4 tu e3ti gr47it 3i n loc te 9inui cu
647aa<
Nu enii1 #oate1 la reme cum tu ai cerut de la mine"=
Clatin4 Hector din coi; 3i ;ratelui !4u i r4!#undeG
:Dragul meu1 dre#t ?udec'nd1 nu e nimenea care !4 !cad4
Ca#tele tale de o3tean1 te 3tiu c4 n arme e3ti rednic"
Dar tu te la3i nadin! 3i nu rei !4 lu#9i1 iar #e mine
Stra3nic m4 doare au6ind cum tot te de;aim4 Troienii1
Care de dragul t4u numai !e !tr4duie amarnic 3i5a!ud4"
Dar !5o ntindem la drum1 c4 toate5ntre noi or ;i 7une1
Dac5a?uta5ne5a cerul reodat4 la etrele noa!tre
Jeilor noi !45nc2in4m #a2arul n oia cea 7un41
Du#4 ce om alunga #e du3mani din 2otarele
94rii"=
&+*
&+&
&(*
&(&
ILIADOS H
}M? e:#zn #ul^Nn j@^!!uto ;aFdimo? EKtNr1
ty d\ m\ \Al^@andro? KF\ mdel;ep?G jn d\ Xra Yumy
mm;pteroi m^ma!an #olemF6ein 3d m[ce!Yai"
? d Yei? nagt,!in jeldom^noi!in adNKen
& o'ron1 j#eF Ke K[mN!in j4@^!t,? jl[t,!i
#pnton jlagnonte?1 Kam[tQ d\ u#i gu`a l^luntai1
? Xra tz Trce!!in jeldom^noi!i ;anEt2n"
=EnY\ el^t2n q mn uoin \Ar2Ypoio XnaKto?
=Arn, naiet[onta Men^!Yion1 qn KorunEt2?
+* geFnat\ \Ar2Yoo? Kan Culom^dou!a 7o#i?G
EKtNr d\ \HonWa 7[l\ agce s@upenti
a]c^n\ u#i !te;[n2? e]c[lKou1 lgnto d gu`a"
GlafKo? d\ I##olpcoio #[? LuKFNn mgi?
mndrn
\I;Fnoon 7[le dourn KatZ Kraterln u!mFn2n
+& De@i[d2n ##Nn j#i[lmenon Kei[Nn
monG q d\ j@ ##Nn cam[di? #^!e1 lgnto d gu`a"
Tod? d\ ? o'n jnp2!e YeZ glauK#i? \AYEn2
\ArgeFou? sl^Konta? jnn Krater u!mFn,1
7W a Kat\ O]lgm#oio KarEnNn m@a!a
(* =Ilion e:? oerEnG t d\ mntFo? rrnut\ \A#pllNn
Perg[mou jKKatidcn1 Trce!!i d 7ogleto nFK2nG
mllEloi!i d tc ge !unant^!Y2n #arZ ;2gy"
tln #rptero? #ro!^ei#en Xna@ Dii? uoi? \A#pllNnG
tF#te !d d\ a' memau`a Dii? Yggater meg[loio
(& UlYe? m#\ O]lgm#oio1 m^ga? d^ !e Yumi? mnWKen<
U na dl Danao`!i m[c2? eteralK^a nFK2n
dy?< j#en o ti Tra? m#ollum^nou? jleaFrei?"
mll\ ev moF ti #FYoio tp Ken #old K^rdion ev2G
nfn mn #ag!Nmen #plemon Kan d2otWta
%* !EmeronG t!teron a'te macE!ont\ e:? Ke t^KmNr
C'n
tul
,II
A!ta gr4i 3i #e #oart4 ie3i re#e6indu5!e
Hector" Cratele5i Pari! mergea du#4 el
3i erau deo#otri4
Gat5am'ndoi !4 dea 7u6na cu arma1 !4
!tea la 74taie" Cum e #rielnicul 'nt adiat
de un 6eu du#4 oia
Aie9ilor cor47ieri care5ntr5una cu netede '!le
&
A#ele m4rii de!#ic4 #lutind 3i !unt ;r'n9i
de5o7o!ire< A!t;el 3i ei !5ar4tar4
Troienilor du#4 dorire"
Pari! nt'iul cu arcul l49i la #4m'nt #e Mene!tiu
Aeo9ianul din Arne1 ;eciorul lui crai5Areitoo!
Cel #urt4tor de m4ciuc4 3i5al Cilomedu!ei" Cu lancea
+*
Hector c2iti n cer7ice #e Eioneu1 !u7 c2enarul
Me3te3ugit de la coi; 3i5i ;r'n!e t4ria"
Iar ;iul Lui Hi#olo21 c4#etenia celor din
Licia1 Glauco! Dete cu !uli9a5n toiu5
ncle3t4rii de arme 3i5n um4r
Pe I;inou nimeri1 #e5al lui De@iu l4!tar1 la urcarea
+&
Lui n cotig41 iar el de #e ea toro#it !e #r4ale"
C'nd a 46ut #e Troieni cu oc2ii ei
ageri Atena Cum do7orau #e A2ei n
toiu5ncle3t4rilor crunte1 Iute de !u! din
Olim# !e co7oar4 3i ine la Troia"
Dar de #e deal din Pergam1 cum dete cu oc2ii de d'n!a1
(*
Ce7o! n ;a945i ie3i1 c4 oia !4
ning4 Troienii" Se nt'lnir5am'ndoi la
!te?arul de l'ng4 cetate" Ciul lui Jeu!1 A#olon1
nt'i nce#u !5o ntre7eG
:Ciic5a lui Jeu! cel mare1 de ce ii a3a de5a2tiat4
De #e Olim#S Ri de unde acea!t4 #ornire5n;ocat4S (&
,rei !4 a?u9i #e Danai 3i lor !4 le dai 7iruin94S
Rtiu c4 de 7ie9ii Troieni nu59i #a!41 de5ar ;i c2iar !4
#iar4" Dac4 tu n!4 m5a!cul9i1 ar ;i mai cu cale !4 #unem
Ca#4t r467oiului a6i 3i 4r!4rii de !'nge1 iar m'ine
Pot !4 !e 7at4 din nou ntre d'n3ii Troienii 3i5A2eii %*
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II ()% ()(
\IlFou etrN!in1 j#en ? ;Flon a#leto Yumy
um`n mYan[t,!i1 dia#raY^ein tpde X!tu"
Tin d\ a'te #ro!^ei#e YeZ glauK#i? \AYEn2G
d\ a!tN eK[ergeG tZ gZr ;ron^ou!a Kan a]tl
%& UlYon m#\ O]lgm#oio metZ Tra? Kan \Acaiog?"
mll\ Xge #? m^mona? #plemon Kata#au!^men mndrn<
Tln d\ a'te #ro!^ei#en Xna@ Dii? uoi? \A#pllNnG
EKtoro? rr!Nmen Kraterin m^no? o##od[moio1
n tin[ #ou Danan #roKal^!!etai o:pYen oo?
$* mntF7ion mac^!a!Yai jn a:n d2otWti1
o d^ K\ mga!![menoi calKoKnEmide? \Acaion
oon j#pr!eian #olemF6ein EKtori dFQ"
}M? a;at\1 o]d\ m#FY2!e YeZ glauK#i? \AYEn2"
tn d\ Eleno? Pri[moio ;Flo? #a`? !gnYeto Yumy
$& 7oulEn1 x a Yeo`!in j;Endane m2tipN!iG
!tW d #ar\ EKtor\ :zn KaF min #ri? mfYon aei#enG
EKtor uo Pri[moio Din mWtin mt[lante
U [ ng moF ti #FYoio1 Ka!Fgn2to? d^ toF e:miG
Xllou? mn K[Yi!on Tra? Kan #[nta? \Acaiog?1
&* a]ti? d #roK[le!!ai \Acain ? ti? Xri!to?
mntF7ion mac^!a!Yai jn a:n d2otWtiG
o] g[r #c toi mo`ra Yane`n Kan #ptmon j#i!#e`nG
? gZr jgz r#\ XKou!a Yen a:eigenet[Nn"
}M? a;aY\1 EKtNr d\ a'te c[r2 m^ga mfYon mKog!a?1
&& KaF \ j? m^!!on :zn TrcNn mn^erge ;[lagga?1
m^!!ou douri? elcnG o d\ odrgnY2!an #ante?"
KZd d\ \Agam^mnNn e!en j4KnEmida? \Acaiog?G
KZd d\ Xr\ \AY2naF2 te Kan mrgurpto@o? \A#pllNn
e6^!Y2n rrni!in joiKpte? a:gu#io`!i
-* ;2gy j;\ u82l #atri? Dii? a:gipcoio
mndr[!i ter#pmenoiG tn d !tFce? eato #uKnan
m!#F!i Kan KorgYe!!i Kan agce!i #e;riKu`ai" o2
d Je;groio jcegato #pnton a#i ;rn@ srnum^noio
n^on1 mel[nei d^ te #pnto? u#\ a]tW?1
P'n4 ce Troia d4rmat4 a ;i1 dac4 a!ta 4 #lace
,ou4 6ei9elor1 !4 #u!tii9i a lui Priam cetate"=
Pala! Atena ndat4 r4!#un!e lui Ce7o! A#olonG
:Aine1 Vinta3ule1 ;ie" Ri eu doar cu g'ndul ace!ta
Am 3i enit din Olim# ntre A2ei 3i Troieni !4 iau #arte" %&
S#une5mi dar cum !ocote3ti c4 !e #oate curma 74t4liaS=
Domnul olim#ic A#olon la a!ta r4!#un!e 6ei9eiG
:Hai !4 tre6im al lui Hector n4#ra!nic a'nt !#re 74taie1
C5are !4 c2eme a#oi !ingur cu el !4 !5a#uce reunul
Dintre Danai1 !4 !e5ncing4 la cr'ncen4 lu#t4 #ie#ti34" $*
Ri1 nd'r?indu5!e atunci la c2emarea lui Hector1 A2eii
Au !4 ridice #e unul de5al lor !#re a !e 7ate cu d'n!ul"=
A!t5a 6i! Ce7o! 3i5l a!cult4 mul9umit4 6ei9a"
Ciul lui Priam Heleno! cu mintea g2icindu5le !;atul
Celor doi 6ei 3i 3tiind ce #u!er4 d'n3ii la cale1 $&
Iute !e du!e la Hector1 !5a#ro#ie 3i5i cu'ntea64G
:Ciu al lui Priam1 tu1 Hector1 la minte #otria lui Jeu!1
,rei tu acum !4 m5a!cul9iS C4 tu e3ti iu7itul meu ;rate"
C4 #e Troieni 3i #e A2ei !45ncete6e cu a lor 74t4lie<
C2eam4 tu !ingur a#oi !4 te m4!uri cu unul tot !ingur1 &*
Cel mai itea6 din A2ei1 la a?nic4 lu#t4 #ie#ti34"
Nu 9i5i menit nc4 9ie !4 mori m#linindu59i ur!ita1
Am au6it5o c2iar eu1 c'nd 6eii acum !e or7ir4"=
Jice1 iar Hector !e 7ucur4 ;oarte au6indu5i cu'ntul
Ri ntre armii #43ind cu !uli9a #rin!4 de mi?loc1 &&
Cetele o#ri el din mer! 3i5ndat4 !t4tur4 cu to9ii"
Ri Agamemnon atunci ;4cu !4 !5a3e6e Danaii"
Ce7o! cu arcul de5argint ntr5a!ta 3i Pala!
Atena
S5au a3e6at1 de #4reau la c2i# unor #a?uri a!emeni1
Su! #e !te?arul nalt al lui Jeu!1 de !cut #urt4torul1 -*
Ri 7ucuro! !e uitau la 74r7a9i1 ale c4ror 3iraguri
Stau nde!ite1 o #4dure de coi;uri1 de !uli9i 3i
!cuturi" Ca undi3oare mi3cate de 'ntul de5a#u!
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II ()% ()(
c'teodat41 C'nd el a#uc4 !4 !u;le 3i5ntunec4
luciul m4rii<
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II ()& ()$
-& to`ai Xra !tFce? eat\ \Acain te TrcNn te
jn #edFQG EKtNr d met\ mm;ot^roi!in aei#eG
K^Klut^ meu Tre? Kan j4KnEmide? \Acaion
r;r\ ev#N t[ me Yumi? jnn !tEYe!!i Kelegei"
rKia mn ronFd2? u8F6ugo? o]K jt^le!!en1
0* mllZ KaKZ ;ron^Nn teKmaFretai mm;ot^roi!in
e:? Ken { ume`? TroF2n e#urgon l2te
{ a]ton #arZ n2u!n dameFete #onto#proi!in"
um`n d\ jn gZr aa!in mri!tWe? PanacainG
tn nfn n tina Yumi? jmon mac^!a!Yai mncgei
0& defr\ vtN jK #[ntNn #rpmo? ammenai EKtori dFQ"
de d muY^omai1 Jed? d\ Xmm\ j#im[rturo? a!tNG
e: m^n Ken jm Ke`no? l, tanaEKe calKy1
tegcea !ulE!a? ;er^tN KoFla? j#n nWa?1
!ma d ovKad\ jmin dpmenai #[lin1 r;ra #urp? me
)* Tre? Kan TrcNn Xlocoi lel[cN!i Yanpnta"
e: d^ K\ jgz tin lN1 dc, d^ moi e'co?
\A#pllNn1 tegcea !gl2!a? ov!N #rotn =Ilion
orEn1
Kan KrempN #rotn n2in \A#pllNno? eK[toio1
tin d n^Kun j#n nWa? j4!!^lmou? m#odc!N1
)& r;r[ e tarcg!N!i K[r2 KompNnte? \AcaioF1
!Wm[ t^ oo cegN!in j#n #late`
Ell2!#pntQ" KaF #ot^ ti? ev#,!i Kan
s8igpnNn mnYrc#Nn n2 #oluKlEdi #l^Nn
j#n ovno#a #pntonG
mndri? mn tpde !Wma #[lai KatateYn2to?1
.* n #ot\ mri!tegonta Kat^Ktane ;aFdimo? EKtNr"
P? #ot^ ti? jr^eiG ti d\ jmin Kl^o? o #ot\ sle`tai"
}M? a;aY\1 oo d\ Xra #[nte? mKln jg^nonto !iN#G
avde!Yen mn mnEna!Yai1 de`!an d\ u#od^cYaiG
s8 d dl Men^lao? mnF!tato Kan met^ei#e
.& neFKei sneidF6Nn1 m^ga d !tenacF6eto YumyG
moi m#eil2tWre? \Acaide? o]K^t\ \AcaioFG
U mn dl lc72 t[de g\ a!!etai a:npYen a:n?
e: mE ti? Danan nfn EKtoro? mntFo? e!in"
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II ()& ()$
De!e tot a!t;el #e c'm# de5o #arte 3i alta !5a3a64
-&
Riruri de5A2ei 3i Troieni" Iar Hector a3a cu'ntea64G
:Da9i a!cultare1 Troieni 3i A2ei1 cu
;rumoa!e #ul#are1 ,reau un cu'nt !4 4 !#un
du#4La inimii mele #orunc4" Nu ru Lm#linirea
tocmelii Cronion nalt5domnitorul1
Ci du3m4no! c4tre unii 3i al9ii ne5m#inge la arme
0*
P'n4 ce !au cuceri5e9i cuma Ilionul #uternic
Ori e9i c4dea co#le3i9i de ai no3tri #e
l'ng4 cor47ii" Iat41 ;runta3ii A2eilor to9i
!unt aicea de ;a94"
Cine !e 7i6uie acum ntre ei !4 !e #uie cu mine
,ie din mi?locul lor ncoace5m#otria lui Hector"
0&
Una mi5e n!45noiala 3i Jeu! !4 ;ie ca martorG
Dac4 #e mine cuma m4 do7oar4 cu lancea5i
de5aram41 Poate !45mi #rade arm4tura1 cu
!ine !5o ia la cor47ii< ,reau numai tru#ul !45mi
deie aca!45na#oi1 ca Troienii
Qalnici1 74r7a9i 3i ;emei1 du#4 moartea5mi1 #e rug !4 mi5l ard4"
)*
Iar dac4 eu l omor 3i A#olon mi d4
7iruin9a1 Armele5i am !4 le #rad 3i
duc'ndu5le a#oi n cetate1 Am !4 le !#'n6ur
n tem#lul arca3ului Ce7o! A#olon" Le3ul
n !c2im7 na#oi l oi da !45l lua9i la
cor47ii1
S45i ngro#a9i r4m43i9ele 3i un morm'nt du#4 a!ta
)&
S45i ridica9i #e la marginea m4rii ntin!e1
Hele!#ontul" Jice5a cine a trece #e5acolo
c'nda du#5aceea C4l4torind n cora7ie #e5
ntunecatele aluriG
Iat4 morm'ntul acelui 74r7at care5odat41 #e remuri1
Co!t5a e!tit ca itea6 3i #ierit5a de arma lui Hector<
.*
A!ta a 6ice c'nda1 3i !laa mea e3nic4 ;i5a"=
D'n!ul a3a le or7i1 iar ei molcom t4cur4 cu
to9ii"
Team4 le5a ;o!t a #rimi1 ru3ine a5i re!#inge c2emarea"
Dar !e !cul4 du#45aceea 3i #rin!e !4 !trige Menelau
Ceart4 ro!tind 3i ocar4 cu grele !u!#ine n !u;letG .&
:L4ud4ro3ilor oi1 muieri1 nu 74r7a9i din A2aia|
,ai ce ru3ine a ;i1 ce mare1 cum#lit4 ru3ine1
Dac4 nici unul acuma nu ie!e5naintea lui Hector|
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II ()0 ()-
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
mll\ ume`? mn #[nte? tdNr Kan ga`a g^noi!Ye
xmenoi a'Yi Ka!toi mKErioi mKle? atN?G
tyde d\ jgzn a]ti? YNrE@omaiG a]tZr t#erYe
nFK2? #eFrat\ acontai jn mYan[toi!i Yeo`!in"
}M? Xra ;NnE!a? Katedg!eto tegcea Kal["
anY[ K^ toi Men^lae ;[n2 7iptoio teleutl
EKtoro? jn #al[m,!in1 j#en #old ;^rtero? Uen1
e: ml mna@ante? lon 7a!ilWe? \Acain1
a]tp? t\ \Atred2? e]rd KreFNn \Agam^mnNn
de@iterW? le ceiri? a#o? t\ a;at\ aK t\ snpma6enG
m;raFnei? Men^lae diotre;^?1 o]d^ tF !e crl
tagt2? m;ro!gn2?G mnZ d !c^o K2dpmenp? #er1
m2d\ aYel\ j@ arido? !ef mmeFnoni ;Ntn m[ce!Yai
EKtori PriamFd,1 tpn te !tug^ou!i Kan Xlloi"
Kan d\ \Aciled? togtQ ge m[c, ani KudianeFr,
arrig\ mnti7olW!ai1 #er !^o #ollin mmeFnNn"
mllZ !d mn nfn 6eu :zn metZ aYno? etaFrNn1
togtQ d #rpmon Xllon mna!tE!ou!in
\AcaioF"
ev #er mdeiE? t\ j!tn Kan e: mpYou a!t\ mKpr2to?1
;2mF min m!#a!FN? gpnu K[m8ein1 av Ke ;gg,!i
d2ou jK #ol^moio Kan a:nW? d2otWto?"
}M? e:#zn #ar^#ei!en mdel;eiof ;r^na? xrN?
av!ima #arei#cn1 q d\ j#eFYetoG tof mn a#eita
g2Yp!unoi Yer[#onte? m#\ mNn tegce\ lontoG
N^!tNr d\ \ArgeFoi!in mnF!tato Kan met^ei#enG
#p#oi U m^ga #^nYo? \Acaida ga`an oK[nei"
U Ke m^g\ o:mc@eie g^rNn o##2l[ta P2led?
j!Yli? MurmidpnNn 7oul2;pro? 3d\ mgor2tE?1
? #ot^ m\ e:rpmeno? m^g\ jgEYeen jnn ovKQ
#[ntNn \ArgeFNn jr^Nn geneEn te tpKon te"
tod? nfn e: #tc!!onta? u;\ EKtori #[nta?
mKog!ai1 #oll[ Ken mYan[toi!i ;Fla? mnZ ce`ra?
meFrai
Yumin m#i mel^Nn dfnai dpmon =Ado? ev!N"
a gZr Jef te #[ter Kan \AY2naF2 Kan =A#ollon
D
a
r

4

#
r
e
;
a
c
e
9
i

m
a
i

7
i
n
e

o
i

t
o
9
i
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II ()0 ()-

n

#
4
m
'
n
t

3
i

n

a
#
4

C
o
l
e
a

#
e

l
o
c

u
nde !ta9i ;4r4 !u;let 3i !im9ul m4ririi| M4 narme6
atunci eu 3i ;ie ce5o ;i c4 n m'na
Jeilor nemuritori !t4 e3nic norocul i67'n6ii"= Du#4 ce
a!ta ro!ti1 !e ncin!e5n ;rumoa!ele arme" Gata cu tine
ar ;i ;o!t1 o1 Menelau1 atunci1 dac4 Hector M'na #e tine
ar ;i #u!1 c4 era cu mult mai #uternic" Bn!4 #e loc au
!4rit !45l m#iedice5A2eii de ;runte" Bn!u3i Atrid
Agamemnon1 acel cu mai mare domnie1 Re#ede5l
#rin!e de drea#ta 3i5i 6i!e cuintele5ace!teG
:Oare ne7un e3ti tu1 ;rateS Dar nu !e cuine din #arte59i
O ne7unie ca a!ta" Cu toat4 m'2nirea1 mai ra7d4"
Nu ncerca !4 te m4!uri cu unul mai tare ca tine1
Cu al lui Priam ;ecior care a3a5i de temut 3i de al9ii"
Se5n;iora !45l n;runte cu arma #e c'm#ul m4ririi
Bn!u3i A2ile1 de3i el cu mult te ntrece5n #utere"
Re6i lini3tit la o #arte acolo5ntre mul9ii toar43i<
La!L c4 ridic4 #e altul A2eii a!u#ra lui Hector"
Ri5oric't de a#rig 3i ne!49io! o ;i el la 74taie1
Cred eu c4 tot o !453i #lece oio! !#re odi2n4 genunc2ii1
Dac5ar #utea !4 mai !ca#e din ;ocul r467oiului cr'ncen"=
A!ta 6ic'nd Agamemnon1 #e ;ratele !4u l a7ate1
Dre#t 3i cuminte or7ind< deci el !e !u#une 3i5ndat4
Oamenii lui 7ucuro! de #e umeri i !cot arm4tura"
Scoal45!e Ne!tor 3i a!t;el A2eilor el cu'ntea64G
:Doamne1 ce mare durere5l a?un!e #4m'ntul a2aic|
Ce5ar mai o;ta c4l4re9ul de!toinic1 74tr'nul Peleu!1
Al Mirmidonilor Domn1 7un me3ter la grai 3i la !;aturi1
El care aca!4 la d'n!ul1 c'nd eu i5am ;o!t oa!#ete5odat41
M4 ntre7a de tot neamul 3i ;iii ite?ilor no3tri1
De5ar au6i el acuma c4 !tau tu#ila9i 3i de Hector
Tremur4 to9i| De 6ei !5ar ruga el cu 7ra9ele5ntin!e
,ia9a !45i curme 3i um7r4 !4 ;ug4 #e lumea cealalt4"
Dare5ar #uternicul Jeu! 3i Pala! Atena 3i5A#olon1
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II (). ())
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
b7ym\ ? t\ j#\ KurpQ el[donti m[conto
mgrpmenoi PglioF te Kan \ArK[de? jgce!FmNroi
Ceih? #Zr teFce!!in \Iard[nou mm;n ^eYra"
to`!i d\ \EreuYalFNn #rpmo? !tato :!pYeo? ;z?
tegce\ acNn moi!in \Ar2Ypoio XnaKto?
dFou \Ar2Ypou1 tin j#FKl2!in KorunEt2n
Xndre? KFKl2!Kon KallF6NnoF te guna`Ke?
otneK\ Xr\ o] tp@oi!i mac^!Keto dourF te maKry1
mllZ !id2reF, Korgn, Egnu!Ke ;[lagga?" tin
LuKporgo? a#e;ne dplQ1 o ti Kr[te ge1
!teinN#y jn dy Y\ Xr\ o] Korgn2 oo rleYron
cra`!me !id2reF2G #rnn gZr LuKporgo? u#o;YZ?
dourn m^!on #erpn2!en1 q d\ t#tio? odei jreF!Y2G
tegcea d\ j@en[ri@e1 t[ oo #pre c[lKeo? =Ar2?"
Kan tZ mn a]ti? a#eita ;prei metZ mlon =Ar2o?G
a]tZr j#en LuKporgo? jnn meg[roi!in jgEra1
dKe d\ \EreuYalFNni ;FlQ Yer[#onti ;orWnaiG
tof ge tegce\ acNn #roKalF6eto #[nta? mrF!tou?"
o d m[l\ jtrpmeon Kan jdeFdi!an1 o]d^ ti? atl2G
mll\ jm Yumi? mnWKe #olutlEmNn #olemF
6ein Y[r!e G gene d nectato? a!Kon
w#[ntNnG
Kan macpm2n oo jgc1 dKen d^ moi e'co? \AYEn2"
tin dl mEKi!ton Kan K[rti!ton Kt[non XndraG
#olli? g[r ti? aKeito #arEoro? anYa Kan anYa"
evY\ ? b7coimi1 7F2 d^ moi am#edo? ev2G
tc Ke t[c\ mntE!eie m[c2? KoruYaFolo? EKtNr"
um^Nn d\ o #er aa!in mri!tWe? Panacain
o]d\ o #ro;ron^N? m^maY\ EKtoro? mntFon jlYe`n"
}M? neFKe!!\ q g^rNn1 o d\ jnn^a #[nte? mn^!tan"
rto #old #rto? mn Xna@ mndrn \Agam^mnNn1
ty d\ j#n Tuded2? rto Krateri? DiomEd2?1
to`!i d\ j#\ Avante? Yofrin j#ieim^noi mlKEn1
to`!i d\ j#\ \Idomened? Kan s#[Nn \IdomenWo?
M2ripn2? mt[lanto? \EnualFQ
mndrei;pnt,1
T'
n4r
acu
m
!4
;i
;o!t
ca
od
at4
c'n
d
Ar
cad
ien
ii
Pe
la
C2
ela
do
n la
r'u
am
arn
ic
lu#
tau
cu
Pil
enii
R
i
5
m
#
r
e
!
u
r
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II (). ())
a
!
e
r
4

C
e
a
1

c
e
t
a
t
e
a

#
e

a
#
a

I
a
r
d
a
n
o
!
|
Ere;talion n ;runtea du3manilor !ta ca o ;iar4
Ri narmat era el cu armele lui Aretoo!1
Craiul acela e!tit1 de to9i #oreclit M4ciuca3ul1 A!t;el
;emei 3i 74r7a9i i 6iceau1 c4 doar el niciodat4 Nu !e
74tea ca ceilal9i cu arc 3i cu !uli94 lung41
Ci cu m4ciuca5i de ;ier !#4rgea narmatele r'nduri"
Dar l uci!e Licurg 2o9e3te1 3i nu cu #uterea1
La o !tr'mtoare1 #e unde cu greu mai #utea de #ieire
,ia9a !45i !ca#e m4ciuca" Licurg i5a#uc4 nainte
Ri5l 6du#ui la #4m'nt c5o !#intec4tur4 din lance"
Armele5i1 darul lui Are!1 ca #rad4 lu4 de #e d'n!ul
Ri le #urta du#4 a!ta el n!u3i n lu#tele grele"
Ci5m74tr'nind mai t'r6iu Licurg 3i5odi2nindu5!e aca!41
Armele a dat !4 le #oarte toar43u5i Ere;talion"
El dar1 cu ele5narmat1 #e to9i i #o;tea la 74taie<
Ei tremurau ngro6i9i 3i nimenea nu5i !ta5m#otri4"
Numai eu !ingur atunci cu inima ne5n;rico3at41
Eu ndr46nii !45i r4!#und 3i eram ntre d'n3ii mai t'n4r"
Lu#ta cu el nce#ui 3i Atena5mi d4du 7iruin9a1
Ri5ntre 74r7a9i r4#u!ei #e cel mai #uternic 3i mareG Lat
ca o namil45ntin! la #4m'nt !e 674tea uria3ul" Hei1 de5
a3 ;i tot a3a t'n4r acuma 3i5ntreg n #utere1 Iute ar
aea el #e cine cu arma !45nt'm#ine1 Hector" Iat41 de
;a945! aici ;runta3ii din toat5a2eimea1
Totu3i1 nici unul nu !are oio! m#otria lui Hector"=
A!t;el i ceart4 mo3 Ne!tor1 3i nou4 !5a'nt4 cu to9ii"
Scoal45!e cel mai nt'i c2iar craiul Atrid Agamemnon
Ri du#4 el !e ridic4 74r7atul Tidid Diomede1 Aia!1
cei doi lu#t4tori narma9i cu t4rie de i;or1
Idomeneu du#5aceea1 3i !o9u5i iu7it Merione1
Care era ca 3i Are! acel ce omoar4 74r7a9ii<
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II (.+ (.*
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
to`!i d\ j#\ E]rg#ulo? E]aFmono? mglai? uop?1
n d pa? \AndraimonFd2? Kan d`o? \Odu!!eg?G
#[nte? Xr\ o g\ aYelon #olemF6ein EKtori dFQ"
to`? d\ a'ti? met^ei#e GerEnio? o##pta N^!tNrG
KlErQ nfn #e#[la!Ye diam#er? ? Ke l[c,!inG
okto? gZr dl snE!ei j4KnEmida? \Acaiog?1
Kan d\ a]ti? qn Yumin snE!etai av Ke ;gg,!i
d2ou jK #ol^moio Kan a:nW? d2otWto?"
}M? a;aY\1 o d KlWron j!2mEnanto Ka!to?1
jn d\ a7alon Kun^, \Agam^mnono? \Atredao"
laon d\ 3rE!anto1 Yeo`!i d ce`ra? mn^!conG
de d^ ti? ev#e!Ken :dzn e:? o]ranin e]rgnG
Jef #[ter { Avanta lace`n1 { Tud^o? uopn1
{ a]tin 7a!ilWa #olucrg!oio MuKEn2?"
}M? Xr\ a;an1 #[llen d GerEnio? o##pta N^!tNr1
jK d\ aYore KlWro? Kun^2? qn Xr\ Yelon a]ton
Avanto?G KWru@ d ;^rNn mn\ milon w#[nt,
de`@\ jnd^@ia #h!in mri!tEe!!in \Acain"
o d\ o] gignc!Konte? m#2nEnanto Ka!to?"
mll\ te dl tin Kane ;^rNn mn\ milon w#[nt,
? min j#igr[8a? Kun^, 7[le ;aFdimo? Ava?1
toi u#^!ceYe ce`r\1 q d\ Xr\ am7alen Xgci #ara!t[?1
gn d KlErou !Wma :dcn1 gEY2!e d Yumy"
tin mn #Zr #pd\ ein cam[di? 7[le ;cn2!^n teG
;Floi toi KlWro? jmp?1 caFrN d Kan a]ti?
Yumy1 j#en doK^N niK2!^men EKtora d`on"
mll\ Xget\ r;r\ n jgz #olemEa tegcea
dgN1 tp;r\ ume`? ece!Ye Din ronFNni
XnaKti
!ig j;\ umeFNn na ml Tr^? ge #gYNntai1
3 Kan mm;adF2n1 j#en o tina deFdimen am#2?G
o] g[r tF? me 7F, ge eKzn m^Konta dF2tai o]d^
ti :dreF,1 j#en o]d\ jm nEd[ g\ ottN? al#omai
jn Salam`ni gen^!Yai te tra;^men te"
}M? a;aY\1 o d\ econto Din ronFNni XnaKtiG
Eemonid Eri#il ar4to!ul1 3i5al4turea Toa!
Al lui Andremon ;ecior1 3i n urm4 !l4itul Uli!e1
D'n3ii cu to9ii oiau !4 !e #rind4 la lu#t4 cu Hector<
Dar le or7i c4l4re9ul Gereniu1 cumintele Ne!torG
:Sor9ul acum arunca9i !4 edem noi ndat4 #e5ale!ul<
El o !4 7ucure mult #e m'ndrii ;eciori din A2aia
Ri5ne!eli5!e5a5n !ine 3i el1 de #utea5a !4 !ca#e
Tea;4r acuma de crudul r467oi 3i de5ncaierul
cr'ncen"= A!ta le 6ice1 iar d'n3ii n!eamn4 un !or9
;iecare
Ri du#5aceea l5arunc4 n c2i4ra lui Agamemnon"
O3tile5n ta74r5atunci rugarea 3i 7ra9ele5nal94"
Oc2ii !#re cer a9intind1 a3a !e ruga ;iecareG
:Doamne1 ;4 !or9ul !4 cad4 lui Aia! ori lui Tidide1
Ori itea6ului crai din Micena1 7ogata n aur"=
A!t;el urea64 mul9imea1 3i clatin4 coi;ul mo3 Ne!tor
P'n4 ce !or9ul lui Aia! #e loc du#4 oia o3tirii
Sare din el1 3i un crainic l duce5n duium #retutindeni
Ri de la drea#ta5l arat4 ;runta3ilor cei din A2aia<
Nimenea n!4 nu5l 3tie1 de5aceea5l re!#inge" Dar iat41
C'nd du#5aceea1 #urt'ndu5l a3a n duium #retutindeni1
,ine la cel care5l !cri!e 3i5n c2i4r45l #u!e1 la Aia!1
El !e 3i5ntinde cu m'na 3i1 c'nd de la crainic ia !or9ul1
Semnul l ede 3i cum l cunoa3te !e 7ucur41 !or9ul
Lea#4d4 ?o! la #icioarele lui 3i oio! a#oi 6iceG
:Sor9ul1 #rieteni1 i5al meu1 de aceea cu oi m#reun4
Tare m4 7ucur 3i eu< !ocot c4 oi 7ate #e Hector"
Hai dar1 c't eu m5oi g4ti 3i5oi #une #e mine5arm4tura1
,oi !4 ro!ti9i rug4ciune5m#4ratului celui din !la41
Dar #e t4cute5ntre oi ca !4 nu ia de e!te Troienii<
Ori gl4!ui9i5o #e ;a941 c4 n5am nici o team4 de nimeni"
Numai !4 reau1 c4 nici unul aici nu m4 !#erie5n lu#t4
Cu me3te3ug ori cu !ila< doar cred c4 a3a ner467oinic
Nu m5a n4!cut 3i cre!cut la !'nul ei !cum#
Sa
la
m
in
a"
=
A
!
t
a

e
l

6
i
!
e
1

i
a
r

e
i

!
e

r
u
g
a
u

m
#
4
r
a
t
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II (.+ (.*
u
l
u
i

J
e
u
!
1
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II (.% (.(
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
de d^ ti? ev#e!Ken :dzn e:? o]ranin e]rgnG
Jef #[ter =Id2Yen med^Nn Kgdi!te m^gi!te
di? nFK2n Avanti Kan mglain e'co? mr^!YaiG
e: d Kan EKtor[ #er ;il^ei? Kan KEdeai a]tof1
v!2n mm;ot^roi!i 7F2n Kan Kfdo? r#a!!on"
}M? Xr\ a;an1 Ava? d Korg!!eto ncro#i calKy"
a]tZr j#en dl #[nta #ern cro !!ato tegcea1
!egat\ a#eiY\ op? te #elcrio? arcetai =Ar2?1
? t\ e!in #plemon d met\ mn^ra? ot? te ronF
Nn Yumo7prou arido? m^ne @un^2Ke m[ce!Yai"
to`o? Xr\ Ava? rto #elcrio? rKo? \Acain
meidipNn 7lo!uro`!i #ro!c#a!iG n^rYe d #o!!nn
e maKrZ 7i7[?1 Krad[Nn dolicp!Kion agco?"
tin d Kan \Arge`oi mn jgEYeon e:!orpNnte?1
Tra? d trpmo? a:ni? u#EluYe gu`a Ka!ton1
EKtorF t\ a]ty Yumi? jnn !tEYe!!i #[ta!!enG
mll\ o #N? ati ecen u#otr^!ai o]d\ mnadfnai
8 lan j? milon1 j#en #roKal^!!ato c[rm,"
Ava? d\ jgggYen UlYe ;^rNn ![Ko? 3~te #grgon
c[lKeon e#ta7peion1 oo TucFo? K[me tegcNn
!KutotpmNn rc\ Xri!to? Ul, ani o:KFa naFNn1
? oo j#oF2!en ![Ko? a:plon e#ta7peion
tagrNn 6atre;^Nn1 j#n d\ rgdoon la!e calKpn"
ti #rp!Ye !t^rnoio ;^rNn Telamcnio? Ava?
!tW a m[l\ EKtoro? jggg?1 m#eilE!a? d #ro!2gdaG
EKtor nfn mn dl ![;a ev!eai o:pYen oo?
ooi Kan Danao`!in mri!tWe? met^a!i
Kan met\ \AcillWa 2@Enora Yumol^onta"
mll\ q mn jn nEe!!i KorNnF!i #onto#proi!i
Ke`t\ m#om2nF!a? \Agam^mnoni #oim^ni lanG
bme`? d\ e:mn to`oi o n !^Yen mnti[!aimen
Kan #ol^e?G mll\ Xrce m[c2? 3d #tol^moio"
Tin d\ a'te #ro!^ei#e m^ga? KoruYaFolo? EKtNrG
Aan diogen? Telamcnie KoFrane lan
Ri cu #riirea !#re5nalturi a3a cu'nta ;iecareG
:Jeu! #4rinte1 #rea5nalte !l4ite !t4#'n #e!te Ida1
D4 7iruin94 lui Aia! 3i5ncinge5l cu ;ala m4ririi1
Dac4 tu 9ii 3i la Hector 3i59i #a!4 la ;el 3i de d'n!ul1
C4 !5ai74 #arte am'ndoi de aceea3i #utere 3i
!la4"=
A!ta rugar4 c'nd Aia! #unea !cli#itoarele5i arme"
Du#4 ce el 3i le #u!e #e toate5narm'ndu5!e 7ine1
Iute #orni 3i n mer!u5i #4rea uria3 ca 3i 6eul
Armelor c'nd la r467oi !5al4tur4 #rintre
74r7a9ii Care1 de Jeu! m#in3i1 !e5ncaier4 cu5
ner3unare Moarte l49ind< tot a!t;el 3i turnul
A2eilor1 Aia!1 Mare 3i5n;ior4tor r4!are c5un
6'm7et n ;a94<
Pa3ii !#re Hector m4rind 3i5n'rte #uternica5i lance"
Cum l 4d a!t;el #e el1 ne!#u! !e mai 7ucur5A2eii"
Dar #e Troieni i cu#rinde un tremur gro6a #e tot tru#ul1
Prin!4 de team4 !e 67ate c2iar inima5n #ie#tul lui
Hector< Bn!4 nu #oate de5acum !4 ia ;uga #ie6i31 !4 !5
a!cund4 Printre mul9ime5na#oi1 c4ci el a !t'rnit 74t4lia"
Aia! !5a#ro#ie atunci 3i #oart4 ca turnul de mare
Pa4641 care din #iele de 7ou e lucrat4 de Ti2iu1
Cel mai di7aci curelar din to9i care ;u!er45n Hila<
Pa46a lucie el i5o dura!e din #ieile5a 3a#te
Aoi nc4la9i 3i5o5nt4ri!e n ;erec4tur4 de5aram4"
Pa46a a!ta 9iind5o5nainte 3i #ie#tul #46indu53i1
Aia! de Hector !5a#ro#ie atunci 3i a3a5l
amenin94G
:Hector1 n lu#t4 cu unul acum dumeri5te5ei 7ine Ce
;el de oameni ite?i mai au ntre d'n3ii Danaii1
Nenum4r'nd #e5acel leu1 !#4rg4tor de 3iraguri1 #e5A2ile"
Dac4 el nc4 la ta74ra lui de #e l'ng4 cor47ii
Rade mocnind de m'nie #e craiul Atrid Agamemnon1
Dar mai !unt al9ii #e5aici1 3oimani care #ot !4 te5n;runte"
Ri5
n
c
4

!
u
n
t

m
u
l
9
i
"

C
i

2
a
i
d
e
1

t
u
5
n
c
e
#
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II (.% (.(
e

l
o

i
t
u
l

3
i

2
a
r
9
a
"
=

C
l
a
t
i
n
4

H
e
c
t
o
r
din coi; 3i ne3o4ind i r4!#un!eG
:Aia! Telamoniene1 m4rite #4!tor de o3tire1
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II (.& (.$
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
mE tF meu 3~te #aidi? m;aurof #eirEti6e
3 gunaiKp?1 _ o]K oden #olemEa arga"
a]tZr jgzn e' oda m[ca? t\ mndroKta!Fa? teG
od\ j#n de@i[1 od\ j#\ mri!terZ nNmW!ai 7n
m6al^2n1 tp moi a!ti talagrinon #olemF6einG
oda d\ j#a@ai mpYon ##Nn Kei[NnG
oda d\ jnn !tadF, d2Q m^l#e!Yai =Ar2"
mll\ o] g[r !\ jY^lN 7al^ein toiofton jpnta
l[Yr, s#i#eg!a?1 mll\ mm;adpn1 av Ke
tgcNmi"
LH a1 Kan mm#e#alzn #roei dolicp!Kion agco?1
Kan 7[len Avanto? deinin ![Ko? e#ta7peion
mKrptaton KatZ calKpn1 q? rgdoo? Uen j#\ a]ty"
@ d diZ #tgca? UlYe da6Nn calKi? mteirE?1
jn t d\ e7dom[t, iny !c^toG degtero? a'te
Ava? diogenl? #roei dolicp!Kion agco?1
Kan 7[le PriamFdao Kat\ m!#Fda #[nto!\ j!2n"
diZ mn m!#Fdo? UlYe ;aeinW? r7rimon agco?1
Kan diZ Ycr2Ko? #oludaid[lou 3rErei!toG
mntiKrd d #aran la#[r2n di[m2!e citna
agco?G q d\ jKlFnY2 Kan mlegato KWra m^lainan"
tz d\ jK!#a!!am^nN dolFc\ agcea cer!nn m\ Xm;N
!gn \ a#e!on leFou!in joiKpte? mo;[goi!in
{ !u!n K[#roi!in1 tn te !Y^no? o]K mla#adnpn"
PriamFd2? mn a#eita m^!on ![Ko? ota!e dourF1
o]d\ arr2@en calKp?1 mnegn[m;Y2 d^ oo a:cmE"
Ava? d\ m!#Fda ng@en j#[lmeno?G _ d dia#ri
luYen jgceF21 !tu;^li@e d^ min memata1
tmEd2n d\ a]c^n\ j#WlYe1 m^lan d\ mneKEKien ama1
mll\ o]d\ ? m#^l2ge m[c2? KoruYaFolo? EKtNr1
mll\ mnaca!![meno? lFYon eleto ceirn #aceF,
KeFmenon jn #edFQ m^lana tr2cgn te m^gan teG
ty 7[len Avanto? deinin ![Ko? e#ta7peion
m^!!on j#om;[lionG #eriEc2!en d\ Xra
calKp?" degtero? a't\ Ava? #old meF6ona
lhan meFra?
Nu
c4
uta
!4
m4
!#e
rii
ca
#e
un
co#
il
car
e5i
;ira

Sau
ca
#e5
o
7ia
t4
;e
me
ie
ce
nu
!e
#ri
ce#
e la
ar
me
"
Eu
do
ar
3ti
u
7in
e
lu#
tat
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II (.& (.$
ul
3i
cu
m
!e
om
oar
4
74r
7a9
ii1
Rti
u
!4
dau
!cu
tul
de
#iei
arg
4!i
te
la
dre
a#t
a1
la
!t'
ng
a1
Ri
!4
m4
a#
4r
cu
el
3i
!4
;iu
ne
ni
n!
la
74t
aie"
Rtiu !4 dau 7u6na cu carul n alma de cai 3i de care1
Rtiu !4 m4 #rind 3i #ede!tru la ?ocul r467oiului cr'ncen"
Totu3i c't e3ti de oinic1 eu nu oi !459i dau ca mi3elul
Crunta5mi loire #e5a!cun!1 ci #e ;a94 de #ot !4 te 7irui"=
Jice 3i lancea rotind1 o 'ntuie Hector< ea n!4 Nu5l
nimeri #e du3man1 ci numai n !cutu5i de #iele1
Tocmai dea!u#ra de tot #rin #4tur5a o#ta de5acioaie"
Ra!e din #4turi #e toate le ru#!e 9e#u3a de5aram4
Ri5n9e#eni ntr5a 3a#tea din #iei" Dar #e urm4 3i Aia!1
No7il4 i94 din Jeu!1 arunc4 n4!tru3nica5i lance
Ri nimere3te #e loc n !cutul rotund al lui Hector"
Prin lucitorul !4u !cut !tr47ate n4#ra!nica lance1
Trece cu 'r;ul a#oi n #lato3a5i mult m4ie!trit4
Ri5alunec'nd !#re de3erturi i ru#e c4ma3a de 6ale<
Pleac45!e Hector atunci 3i !ca#4 de neagra urgie"
L4ncile lungi du#5aceea !mucind am'ndoi1 laolalt4
Ta74r45ntocmai ca leii ce mi!tuie carnea de crud4
Sau ca !4l7atici ieri care nu mai !l47e!c n #utere"
Ciul lui Priam nt'iul cu !uli95a?un!e la mi?loc
Scutul lui Aia!1 dar nu5l #utu ru#e1 c4ci dete de5aram4
Suli9a 3i !e5ndoi" Dar Aia! !e !alt41 !tr4#unge
Scutul cu lancea 3i5m#inge5na#oi #e n4alnicul Hector1
Cea;a5i retea64 u3or 3i 3uruie !'nge dintr5n!a"
Nu !t4 din lu#t5al lui Priam ;ecior1 ci1 cu toat4 r4nirea1
El !e d45n l4turi #u9in 3i cu m'na5i 'n?oa!4 ridic4
Un 7oloan col9uro! 3i negru ce !ta #e c'm#ie
Ri1 re#e6indu5l a!u#ra lui Aia!1 i 6guduie !cutul ,a?nic
de #iele de 7ou 3i 64ng4ne arama5i ciocnit4" Aia! la
r'ndu5i lu4 un mai mare #ietroi 3i5n'rtindu5l1
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II (.0 (.-
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
K\ j#idinE!a?1 j#^rei!e d n\ m#^leYron1
ev!N d\ m!#Fd\ aa@e 7alzn muloeid^ #^trQ1
7l[8e d^ oo ;Fla gognaY\G q d\ t#tio? j@etang!Y2
m!#Fdi jgcrim;YeF?G tin d\ a8\ rYN!en
\A#pllNn" KaF ng Ke dl @i;^e!!\ a]to!cedin
o]t[6onto1
e: ml KEruKe? Dii? Xggeloi 3d Kan mndrn
UlYon1 q mn TrcNn1 q d\ \Acain calKocitcnNn1
TalYg7ip? te Kan \Ida`o? #e#num^nN Xm;NG
m^!!Q d\ mm;ot^rNn !KW#tra !c^Yon1 e#^ te mfYon
KWru@ \Ida`o? #e#num^na mEdea e:dc?G
m2K^ti #a`de ;FlN #olemF6ete m2d m[ce!YonG
mm;ot^rN gZr !; ;ile` ne;el2ger^ta Jeg?1
Xm;N d\ a:cm2t[G tp ge dl Kan vdmen #ante?"
nd@ d\ d2 tel^YeiG mgaYin Kan nuKtn #iY^!Yai"
Tin d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 Telamcnio? Ava?G
\Ida`\ EKtora tafta Kelegete muYE!a!YaiG
a]ti? gZr c[rm, #roKal^!!ato #[nta? mrF!tou?"
mrc^tNG a]tZr jgz m[la #eF!omai B #er n okto?"
Tin d\ a'te #ro!^ei#e m^ga? KoruYaFolo? EKtNrG
Aan j#eF toi dKe Yei? m^geYp? te 7F2n te
Kan #inutEn1 #ern d\ agcei \Acain ;^rtatp? j!!i1
nfn mn #au!cme!Ya m[c2? Kan d2otWto?
!EmeronG t!teron a'te mac2!pmeY\ e:? Ke daFmNn
Xmme diaKrFn,1 dc, d\ et^roi!F ge nFK2n"
nd@ d\ d2 tel^YeiG mgaYin Kan nuKtn #iY^!Yai1
? !g t\ j4;rEn,? #[nta? #arZ n2u!nn \Acaiog?1
!og? te m[li!ta ata? Kan etaFrou?1 o toi aa!inG
a]tZr jgz KatZ X!tu m^ga Pri[moio XnaKto?
Tra? j4;ran^N Kan TrQ[da? elKe!i#^#lou?1
a t^ moi e]cpmenai Ye`on dg!ontai mgna"
dra d\ Xg\ mllEloi!i #eriKlutZ dcomen Xm;N1
r;r[ ti? d\ ev#,!in \Acain te TrcNn teG
3mn jmarn[!Y2n arido? #^ri Yumo7proio1
3d\ a't\ jn ;ilpt2ti di^tmagen mrYmE!ante"
Tar
e5l
i67i
#e!
te
el
cu
o
!tr
a3n
ic
de
ma
re
#ut
ere
<
Sc
utu
l i
!#a
r!e
#oc
nin
du5
l cu
!tei
ul
ca
#ia
tra
de
mo
ar4
R
i
5
l

4
t
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II (.0 (.-
4
m
4

n

g
e
n
u
n
c
2
i
1

c
4

n
d
a
t
4

c
4
6
u

e
l

#e !#ate1 Scutul de !ine5a#4!'nd< l !cul4 n!4
re#ede A#olon" S5ar ;i luat acum ei la 2ar94
#ie#ti34 din !47ii1
Dac4 doi crainici1 doi !oli trimi3i de 74r7a9i 3i de
Jeu!1 N5ar ;i enit c'te unul de5o #arte 3i alt5a
o3tirii1 Oameni cumin9i am'ndoi1 Ideu 3i Talti7iu"
Toiagul
Iute53i ntin!er4 acolo5ntre ei 3i o#rindu5i #e
d'n3ii1 A!t;el le 6i!e Ideu1 c2i76uitul1 cumintele
crainic<
:Dragii mei ;ii1 nceta9i 3i nu 4 mai 7ate9i acuma1 Cel
care tun4 #rin nori 4 iu7e3te #e oi deo#otri4" ,rednici
!unte9i am'ndoi1 o edem 3i o cunoa3tem cu to9ii< Iat4 c4
!5a nno#tat 3i e 7ine !4 3tim 3i de noa#te"=
Aia! Telamonianul a3a lui Ideu i r4!#un!eG
:Crainice1 #une9i #e Hector ace!tea din gur4 !45mi
!#uie1 El doar #o;ti #e ite?i1 #e to9i de la noi1 la 74taie"
Cac45nce#utul 3i eu m5oi !u#une ntocmai ca
d'n!ul"= Ji!e lui Aia! atunci ncoi;atul 3i marele
HectorG
:Aia!1 de reme ce datu59i5au 6eii m4rime1
#utere
Ri c2i76uin941 de e3ti tu n ;runtea oinicilor
o3tri1 S4 ncet4m cu 74taia #e 6iua de a6i1 a#oi
m'ine
Iar ne om #rinde am'ndoi cu armele #'n4 ce 6eii
Ne or de!#rinde #e urm41 3i5or ;ace !4 7iruie
unul< Iat4 c4 !5a nno#tat 3i5i 7ine !4 3tim 3i de
noa#te"
Tu mul9umi5ei a3a #e A2ei care !tau la
cor47ii1 Dar mai ale! #e ai t4i 3i o3tirea enit4
cu tine<
Eu deo#otri4 la mine1 n marea cetate5a lui
Priam1 Bne!eli5oi #e5ai mei1 74r7a9i 3i ;emei de
la Troia1 Care5n4l9a5or a#oi #rin tem#le la 6ei
mul9umire"
Hai !4 ne ;acem 3i daruri1 un !c2im7 de !l4ite odoare1
Ca ntre A2ei 3i Troieni !4 6ic4 de noi oarecineG
,ra?7a1 ce mi!tuie ie9i1 !ilitu5i5a la ncle3tare1
Dar !e de!#rin!er4 ei m#4ca9i am'ndoi ca #rieteni"=
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II (.. (.)
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
}M? Xra ;NnE!a? dKe @F;o? mrgurp2lon
!dn Koley te ;^rNn Kan j4tmEtQ telamniG
Ava? d 6N!tWra dFdou ;oFniKi ;aeinpn"
tz d diaKrinY^nte q mn metZ lain \Acain
\1 q d\ j? TrcNn madon KFeG ton d c[r2!an1
? edon 6Npn te Kan mrtem^a #ro!ipnta1
Avanto? #ro;ugpnta m^no? Kan ce`ra? m[#tou?G
KaF \ Ugon #rotn X!tu mel#t^onte? !pon enai"
Avant\ a'Y\ et^rNYen j4KnEmide? \Acaion
e:? \Agam^mnona d`on Xgon Kecar2pta nFK,"
O d\ te dl Kli!F,!in jn \Atredao g^nonto1
to`!i d 7ofn o^reu!en Xna@ mndrn \Agam^mnNn
Xr!ena #enta^t2ron u#ermen^ ronFNni"
tin d^ron mm;F Y\ #on1 KaF min di^ceuan #anta1
mF!tullpn t\ Xr\ j#i!tam^nN? #e`r[n t\ s7elo`!in1
r#t2![n te #eri;rad^N?1 jrg!antp te #[nta"
a]tZr j#en #ag!anto #pnou tetgKontp te da`ta1
daFnunt\1 o]d^ ti Yumi? jdegeto daiti? j!2?G
nctoi!in d\ Avanta di2neK^e!!i g^rairen
xrN? \Atred2? e]rd KreFNn \Agam^mnNn" a]tZr
j#en #p!io? Kan jd2tgo? j@ aron nto1 to`?
g^rNn #[m#rNto? u;aFnein rceto mWtin
N^!tNr1 ok Kan #rp!Yen mrF!t2 ;aFneto 7oulEG
!;in j4;ron^Nn mgorE!ato Kan met^ei#enG
\Atred2 te Kan Xlloi mri!tWe? Panacain1
#ollon gZr teYnh!i K[r2 KompNnte?
\AcaioF1
tn nfn ama Kelainin j~rroon mm;n SK[mandron
j!K^da!\ s@d? =Ar2?1 8ucan d\ =Ado? d KatWlYonG
tc !e crl #plemon mn m\ 3o` #af!ai \Acain1
a]ton d\ mgrpmenoi KuKlE!omen jnY[de neKrod?
7ou!n Kan bmipnoi!inG mtZr KataKEomen a]tod?
tutYin m#i #ri nen1 P? K\ s!t^a #ai!nn Ka!to?
ovKad\ Xg, t\ n a'te necmeYa #atrFda ga`an"
tgm7on d\ mm;n #urln na cegomen j@agagpnte? A
!t;
el
i
6i!
e
3i
!#
ad
a
9i
nt
at
45
n
ar
gi
nt
i5
o
n
ti
n!
e1
T
ea
ca
5
m
#r
eu
n4
cu
!#
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II (.. (.)
ad
a
3i
c2
in
ga
5i
;r
u
m
oa
!4
de
#i
el
e"
Ai
a!
i
d
et
e
3i
el
un
3e
r#
ar
!c
li
#i
to
r
de
#
or;ir4"
El du#5aceea !e5ntoar!e5na#oi ntre A2ei la cor47ii1
Hector !e du!e5n duium la Troieni care !e 7ucurar41
Cum l 46ur4 #e el c4 ine !#re ta74r4 tea;4r1
Ne4t4mat de5a lui Aia! #utere 3i m'n4 cum#lit4"
,e!eli l du!er45n Troia1 c4ci n5aeau n4de?de !4 !ca#e"
Dar 3i #e Aia! A2eii tot e!eli l du!er45n cortul
Lui Agamemnon Atrid1 care !5a 7ucurat deo#otri4
De 7iruin94" Iar cum ei la corturi n urm4 !o!ir41
Le n?ung2ie Agamemnon n cin!tea lui Aia! un taur
Mare1 cincar1 mul9umind celui nentrecut n #utere"
Ei l ?u#ir415l g4tir41 l m7uc49ir4 3i 7ine
Carnea t4ind5o ;elii 3i o trecur45n ;rig4ri 3i5o #r4?ir4
Pe!te ?eratic 3i5o tra!er4 a#oi de #e ;oc rumenit4"
C'nd i!#r4ir4 cu toate la urm4 3i ma!a ;u gata1
Aenc2etuiau1 3i aea cuenitul mertic ;iecare"
S#etele late ale 7oului datu5le5a5n cin!tea lui Aia!
Bn!u3i mai5marele Domn1 itea6ul Atrid Agamemnon"
C'nd 3i5alinar4 #e urm4 cu to9ii 3i !ete 3i ;oame1
Prin!e nt'i ntre ei !453i !#un4 g'ndirea 74tr'nul
Ne!tor1 al c4rui !;at ;u cel mai cuminte de5a #ururi1
El !4n4to! cuget'nd1 or7i adun4rii 3i 6i!eG
:Doamne5Agamemnon 3i oi ceilal9i c4#itani ai o3tirii1
Sunt o mul9ime de5A2ei care !5a;l4 c46u9i #e c'm#ie<
Cr'ncenul Are! !tro#itu5le5a !'ngele l'ng4 Scamandru
Ri5a a6'rlit a lor !u;lete 7iete #e lumea cealalt4"
De5a!ta 3i tre7uie m'ine din 6ori !45ncete6e 74taia1
Ca !4 #utem1 aduna9i m#reun41 !5aducem n care
Mor9ii cu 7oi 3i cu muli1 3i !4 ardem a#oi a lor tru#uri
L'ng4 cor47ii1 ca noi ;iecare !4 ducem aca!4
Oa!ele lor la co#ii1 de5o ;i !4 ne5ntoarcem n 9ar4<
Ri !4 dur4m du#4 a!ta din 94rn4 la rug o moil4
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II %*+ %**
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
XKriton jK #edFouG #otn d\ a]tin deFmomen Ka
#grgou? u82lod? elar n2n te Kan a]tn"
jn d\ a]to`!i #gla? #oiE!omen e' mraruFa?1
r;ra di\ a]t[Nn o##2la!F2 di? ev2G
aKto!Yen d 7aYe`an srg@omen jgggYi t[;ron1
x c\ ##on Kan lain jruK[Koi mm;n? jof!a1
mE #ot\ j#i7rF!2 #plemo? TrcNn mgerccNn"
}M? a;aY\1 o d\ Xra #[nte? j#n2!an 7a!ilWe?"
TrcNn a't\ mgorl g^net\ \IlFou jn #plei XKr,
deinl tetr2cu`a1 #arZ Pri[moio Ygr,!iG
to`!in d\ \AntEnNr #e#num^no? Urc\ mgoregeinG
K^Klut^ meu Tre? Kan D[rdanoi 3d\ j#FKouroi1
r;r\ ev#N t[ me Yumi? jnn !tEYe!!i Kelegei"
deft\ Xget\ \ArgeF2n El^n2n Kan KtEmaY\ m\ a]t
dcomen \Atred,!in XgeinG nfn d\ rKia #i!tZ
8eu![menoi macpme!YaG tz o ng ti K^rdion bm`n
al#omai jKtel^e!Yai1 na ml ^@omen de"
=Htoi g\ ? e:#zn Kat\ Xr\ 6etoG to`!i d\ mn^!t2
d`o? \Al^@andro? El^n2? #p!i? 34Kpmoio1
? min mmei7pmeno? a#ea #terpenta #ro!2gdaG
\AntWnor !d mn o]K^t\ jmon ;Fla taft\ mgoregei?G
o!Ya Kan Xllon mfYon mmeFnona tofde noW!ai"
e: d\ jtein dl tofton m#i !#oudW? mgoregei?1
j@ Xra dE toi a#eita Yeon ;r^na? le!an a]toF"
a]tZr jgz Trce!!i meY\ o##od[moi? mgoreg!NG
mntiKrd d\ m#p;2mi guna`Ka mn o]K m#odc!NG
KtEmata d\ !!\ mgpm2n j@ =Argeo? bm^teron d
#[nt\ jY^lN dpmenai Kan ovKoYen Xll\ j#iYe`nai"
=Htoi g\ ? e:#zn Kat\ Xr\ 6etoG to`!i d\ mn^!t2
DardanFd2? PrFamo?1 Yep;in mE!tNr mt[lanto?1
!;in j4;ron^Nn mgorE!ato Kan met^ei#eG
K^Klut^ meu Tre? Kan D[rdanoi 3d\ j#FKouroi1
r;r\ ev#N t[ me Yumi? jnn !tEYe!!i Kelegei"
nfn mn dpr#on le!Ye KatZ #tplin ? ti #[ro? #er1
Mare1 un !ingur morm'nt1 3i !4 n4l94m #e a#roa#e
Jiduri cu turnuri nalte1 ad4#o!t #entru noi 3i cor47ii1
Ri la tot turnul !4 ;acem noi tari 3i 'rtoa!e nc2eiate
Por9i ca !4 #oat4 !4 um7le telegile noa!tre 3i caii1
Ri !4 !4#4m #e la 6iduri un 3an9 mai a;und n a;ar4<
Ran9ul1 !4#at m#re?ur1 a o#ri c4l4re9i 3i
#ede3tri1 Dac4 om ;i n4#4di9i cuma de Troieni
la 74taie"=
Ji!e1 3i craii cu to9ii #rimir4 #oa9a lui
Ne!tor" Bn cet49uie Troienii 9ineau #e atunci
adunare
Stra3nic41 #lin4 de larm41 la #oarta din curtea lui Priam"
,or7a de!c2i!e nt'i n9ele#tul Antenor 3i 6i!eG
:Da9i a!cultare1 Troieni1 Dardani 3i toar43i de arme1
Ca !4 4 !#un dou4 or7e din inim4 #o49uite"
Haide mai 7ine !4 d4m #e Elena din Argo! 3i5aerea5i
Ca !4 le duc4 Atri6ii cu ei" Bn 6adar ne mai 7atem<
Noi am c4lcat ?ur4m'ntul 3i n5o !4 ne ;ie !#re
7ine1
Aa dim#otri41 !ocot1 dac4 n5om rea noi a!ta !5o ;acem"=
Ji!e1 3i5ndat4 3e6u< dar #e loc !e !cul4 ntre d'n3ii
Calnicul Pari!1 74r7atul Elenei cea5n #lete 7ogat41
Ri la 74tr'nul Antenor a3a !e r4!ti de m'nieG
:Tare m4 !u#eri1 Antenor1 c'nd ii tu cu !;aturi de5ace!te<
Rtii !4 ne !#ui doar 3i alt4 #oa94 mai 7un4 ca
a!ta" Dac4 tu n!4 cu tot nadin!ul dai !;atul
ace!ta1
Nu mai nca#e5ndoial4 c4 6eii luatu59i5au mintea" De5
a!ta or7i5oi de!c2i! 3i nu m5oi !;ii a 4 !#une Una
3i 7un4 din #arte5miG eu n5o dau5na#oi #e ;emeie"
Numai aerile adu!e de mine din Argo! aca!41
Toate le5a3 da 7ucuro! 3i c2iar le5a3 !#ori de la mine"=
Jice 3i5n !caun !5a3a64" Se !coal45ntre ei a#oi Priam
Dardanianu5m#4ratul 74tr'n ca un 6eu de cuminte1
Ri
!4n
4to
!
c2i
76u
ind
1 ia
cu
'
ntu
l n
;a9
5
adu
n4r
iiG
:
D
a
9
i

a
!
c
u
l
t
a
r
e
1

T
r
o
i
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II %*+ %**
e
n
i
1

D
a
r
d
a
n
i

3
i

t
o

a
r
4
3
i

d
e

a
r
m
e
1

,
reau !4 4 dau o #oa94 din inim4 #o49uit4"
Merge9i acum 3i cina9i cum 4 e!te o7iceiu5n cetate
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II %*% %*(
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
Kan ;ulaKW? mnE!a!Ye Kan jgrEgorYe Ka!to?G
3Yen d\ \Ida`o? vtN KoFla? j#n nWa?
e:#^men \Atred,? \Agam^mnoni Kan Menel[Q
mfYon \Ale@[ndroio1 tof eneKa ne`Ko? rrNreG
Kan d tpd\ e:#^menai #uKinin a#o?1 av K\ jY^lN!i
#ag!a!Yai #ol^moio du!2c^o?1 e:? Ke neKrod?
KEomenG t!teron a'te mac2!pmeY\ e:? Ke daFmNn
Xmme diaKrFn,1 dc, d\ et^roi!F ge nFK2n"
}M? a;aY\1 o d\ Xra tof m[la mn Klgon 3d\ j#FYontoG
dpr#on a#eiY\ elonto KatZ !tratin jn tel^e!!inG
3Yen d\ \Ida`o? a72 KoFla? j#n nWa?G
tod? d\ ekr\ e:n mgor Danaod? Yer[#onta? =Ar2o?
n2 #[ra #rgmn, \Agam^mnono?G a]tZr q to`!i
!tZ? jn m^!!oi!in mete;cneen 3#gta KWru@G
\Atred2 te Kan Xlloi mri!tWe? Panacain
3ncgei PrFamp? te Kan Xlloi Tre? mgauon
e:#e`n1 av K^ #er mmi ;Flon Kan bdd g^noito1
mfYon \Ale@[ndroio1 tof eneKa ne`Ko? rrNreG
KtEmata mn !\ \Al^@andro? KoFl,? jnn n2u!nn
3g[geto TroF2nd\G ? #rnn ;ell\ m#ol^!YaiG
#[nt\ jY^lei dpmenai Kan ovKoYen Xll\
j#iYe`naiG KouridF2n d\ Xlocon Menel[ou
KudalFmoio
o ;2!in dc!einG U mln Tr^? ge K^lontai" Kan d
tpd\ 3ncgeon e:#e`n a#o? av K\ jY^l2te #ag!a!Yai
#ol^moio du!2c^o? e:? Ke neKrod? KEomenG
t!teron a'te mac2!pmeY\ e:? Ke daFmNn
Xmme diaKrFn,1 dc, d\ et^roi!F ge nFK2n"
}M? a;aY\1 o d\ Xra #[nte? mKln jg^nonto !iN#G
s8 d dl met^ei#e 7oln mgaYi? DiomEd2?G
mEt\ Xr ti? nfn KtEmat\ \Ale@[ndroio dec^!YN
mEY\ El^n2nG gnNtin d Kan q? m[la nE#ip? j!tin
? d2 Trce!!in sl^Yrou #eFrat\ j;W#tai"
}M? a;aY\1 o d\ Xra #[nte? j#Facon ue? \Acain
mfYon mga!![menoi DiomEdeo? o##od[moioG
Ri
!5
ae
9i
gri?
4
de
#a6
41
eg
2ea
9i
;ie
car
e"
Iar
m'
ine
Cr
ain
icu
l
no!
tru
Ide
u
!4
m'
nec
e
dre
#t
la
cor
47i
i1
L
u
i

A
g
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II %*% %*(
a
m
e
m
n
o
n

!
4
5
i

!
#
u
i
e

3
i

;
r
a
t
e
l
u
i

!
4
u
1
lui Menelau1 ,or7a lui Pari!1 ;eciorul meu nce#4toru5
nr4?7irii<
Ri !4 ntre7e cu grai cum#4nit1 dac4 or !45ncete6e
Cu 74t4lia5ntre noi #'n5om !tr'nge 3i arde5om mor9ii< Dar
du#4 a!ta din nou r467oi5ne5om #'n4 ce !oarta Ne a
de!#rinde din arme 3i unor5ar da 7iruin9a"=
A!ta le 6i!e1 iar ei au6indu5l1 cu drag l a!cult4" Oa!tea
#rin ta74r45n cete5m#4r9ite !5a #u! !4 cine6e< Iar
diminea9a Ideu cu !olie #orni !#re cor47ii
Ri #e 74r7a9ii Danai i g4!i aduna9i laolalt41
Tocmai n do!ul cor47iei lui Agamemnon1 3i5acolo1
St'nd #e la mi?locul lor1 el a3a cu gla! tare le 6i!eG
:Crai Agamemnon 3i oi c4#etenii mai mari din A2aia1
Priam1 al meu domnitor1 3i marii ;runta3i de la Troia
Mi5au #oruncit !4 4 !#un1 de5ar ;i !4 4 #lac4 3i ou41
,or7a lui Pari!1 acel care e5nce#4toru5nr4?7irii1
Cum c5au9ia ce d'n!ul adu!e5n cor47ii la Troia >
Aine5ar ;i ;o!t dac4 el #ierea nainte de a!ta| > Toat4
5ar da5o oio! 3i c2iar de la !ine5ar !#ori5o" Dar #e
Elena1 !o9ia !l4itului o!tru Menelau1
Nu rea !5o dea na#oi1 m4car c45l ndeamn4 Troienii" Mai mi
d4dur4 #orunc4 !45ntre71 dac4 re9i !45ncete6e Crunta 74taie5
ntre noi #'n5om !tr'nge 3i arde5om mor9ii1 Dar du#4 a!ta din
nou r467oi5ne5om #'n4 ce !oarta
Ne a de!#rinde din arme 3i unor5ar da 7iruin9a"=
Crainicul a!ta or7i1 ei molcom t4cur4 cu to9ii"
Ru#!e t4cerea la urm4 74r7atul Tidid DiomedeG
:Nici a lui Pari! aere !4 nu mai #rimi9i de la Troia1 Nici
#e Elena< de5acum e 3tiut 3i un nerod o #rice#e
Cum c45i a?un! la gruma6ul Troienilor 3treangul #ieirii"=
Ji!e1 3i5A2eii cu el noindu5!e to9i c2iotir4
Plini de mirare1 au6ind ce le !#u!e Tidid c4l4re9ul1
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II %*& %*$
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
Kan tpt\ Xr\ \Ida`on #ro!^;2 KreFNn \Agam^mnNnG
\Ida`\ toi mfYon \Acain a]ti? mKogei?
P? toi u#oKrFnontaiG jmon d\ j#iand[nei ottN?
mm;n d neKro`!in KataKai^men o ti megaFrNG
o] g[r ti? ;eidz neKgNn KatateYn2ctNn gF
gnet\ j#eF Ke Y[nN!i #uri? meili!!^men Ka"
rKia d Jed? v!tN jrFgdou#o? #p!i? Hr2?"
}M? e:#zn ti !KW#tron mn^!ceYe #h!i Yeo`!in1
X8orron d\ \Ida`o? a72 #rotn =Ilion orEn"
o d\ at\ e:n mgor Tre? Kan DardanFNne?
#[nte? m2ger^e?1 #otid^gmenoi ##pt\ Xr\ alYoi
\Ida`o?G q d\ Xr\ UlYe Kan mggelF2n m#^ei#e
!tZ? jn m^!!oi!inG ton d\ #lF6onto m[l\ Ka1
mm;pteron n^Ku[? t\ mg^men teroi d meY\ tl2nG
\Arge`oi d\ et^rNYen j4!!^lmNn m#i n2n
strgnonto n^Ku? t\ mg^men1 teroi d meY\ tl2n"
\H^lio? mn a#eita n^on #ro!^7allen mrogra?
j@ mKalarreFtao 7aYurrpou \MKeano`o
o]ranin e:!anicnG o d\ nteon mllEloi!in"
anYa diagnnai cale#? Un Xndra Ka!tonG
mll\ tdati nF6onte? X#o 7rpton aomatpenta
d[Krua YermZ c^onte? mma@[Nn j#[eiran"
o]d\ eva KlaFein PrFamo? m^ga?G o d !iN#
neKrod? #urKaW? j#inEneon mcngmenoi KWr1
jn d #urn #rE!ante? a7an #rotn =Ilion orEn"
? d\ atN? et^rNYen j4KnEmide? \Acaion
neKrod? #urKaW? j#inEneon mcngmenoi KWr1
jn d #urn #rE!ante? a7an KoFla? j#n nWa?"
LHmo? d\ ot\ Xr #N 3c?1 ati d\ mm;ilgK2 ng@1
tWmo? Xr\ mm;n #urln Kriti? agreto lai? \Acain1
tgm7on d\ mm;\ a]tln na #oFeon j@agagpnte?
XKriton jK #edFou1 #otn d\ a]tin te`co? adeiman
#grgou? Y\ u82log?1 elar n2n te Kan a]tn"
jn d\ a]to`!i #gla? jne#oFeon e' mraruFa?1
Ri domnitorul Atrid a3a lui Ideu i r4!#un!eG
:Singur tu crainice5au6i cu'ntul A2eilor" Iat4
Cum ei acuma59i r4!#und< mi #lace 3i mie r4!#un!ul"
C't de!#re arderea mor9ilor nu m4 #un eu m#otri4"
Nu e nimic de cru9at1 dac45i or7a de mor9i1 3i !e cade
S45i m#4c4m mai dereme d'nd ;ocului moartele tru#uri"
Iat41 iau martor #e Jeu!1 al Herei 74r7at1 tun4torul"=
Ji!e1 3i5ndat4 !#re 6ei ridic4 el !ce#trul"
Trimi!ul1 Calea lu'nd na#oi1 !e5ntoar!e la deal n
cetate1 Unde Troienii 3edeau n !o7or cu Dardanii1
cu !o9ii1
Ri a3te#tau #e Ideu1 n9ele#tul lor crainic1 !4 ie"
D'n!ul n urm4 enind1 !t4tu #e la mi?loc 3i
!#u!e ,e!tea ce5adu!e cu el" Deci re#ede ei !e
g4tir4
Unii !4 care la le3uri1 iar al9ii la trunc2iuri de lemne"
Dar 3i A2eii la ;el !e tot !'rguiau la cor47ii
Le3uri !5aduc4 3i ei1 3i !arcini de lemne !4 care"
Soarele a7ia a#uca!e #e c'm# !4 reer!e lumina
Ri !4 !e5nal9e n !la4 din a#ele lui Oc2eano!
Line 3i5a;unde1 c'nd ei #e c'm#ie1 Troienii 3i5A2eii1
Se nt'lneau" Ci cu greu cuno3teau #e ai lor ;iecare"
De5a!ta !#4lau de #e ei m4c3ala de #ra; 3i de !'nge
Ri n c4ru9e5i urcau cu ;ier7inte #l'n!oare !tro#indu5
i" Nu5i l4!a Priam !4 #l'ng4< de aceea 3i ei #e t4cute
Mor9ii #e rug i tic!eau cu inima ;r'nt4 de ?ale"
Du#4 ce5i ar!er415ndat4 #lecar4 cu to9ii la Troia1
Dar 3i A2eii la ;el !e tot !tr4duiau ntre d'n3ii1
Mor9ii #e rug i tic!eau cu inima ;r'nt4 de ?ale"
Du#4 ce5i ar!er415ndat4 #lecar4 3i ei la cor47ii"
Bnc45nainte de 6ori1 c'nd noa#tea cu 6iua !e5ng'n41
Cete de5A2ei #e ale!e la rug !5adunar4 3i gra7nic
V4rna !4#au m#re?ur 3i5nce#ur4 !45nal9e5o moil4
Mare1 un !ingur morm'nt1 3i5n #rea?m4 #e urm4 durar4
Jid
uri
cu
tur
nur
i
na
lte1
ad4
#o!
t
#e
ntr
u el
3i
cor
47i
i
Ri
la
tot
tur
nul
#e
r'n
d
;4c
ur4
'r
to!
nc
2ei
ate
1
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II %*& %*$
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II %*0 %*-
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
r;ra di\ a]t[Nn o##2la!F2 di? ev2G
aKto!Yen d 7aYe`an j#\ a]ty t[;ron rru@an
e]re`an meg[l2n1 jn d !Kplo#a? Kat^#2@an"
}M? o mn #on^onto K[r2 KompNnte?
\AcaioFG o d Yeon #Zr J2nn KaYEmenoi
m!tero#2t Y2efnto m^ga argon \Acain
calKocitcnNn" to`!i d mgYNn Urce Po!eid[Nn
jno!FcYNnG
Jef #[ter1 U [ tF? j!ti 7rotn j#\ m#eFrona ga`an
? ti? at\ mYan[toi!i npon Kan mWtin jnF8ei<
o]c r[? ti d\ a'te K[r2 KompNnte? \Acaion
te`co? jteicF!!anto nen t#er1 mm;n d t[;ron
la!an1 o]d Yeo`!i dp!an KleitZ? eKatpm7a?<
tof d\ toi Kl^o? a!tai !on t\ j#iKFdnatai 3c?G
tof d\ j#ilE!ontai ti jgz Kan Co`7o? \A#pllNn
xrQ Laom^donti #olF!!amen mYlE!ante"
Tin d m^g\ scYE!a? #ro!^;2 ne;el2ger^ta Jeg?G
#p#oi jnno!Fgai\ e]ru!Yen^?1 oon aei#e?"
Xllp? K^n ti? tofto Yen deF!eie np2ma1
q? !^o #ollin m;aurptero? ce`r[? te m^no? teG
!in d\ toi Kl^o? a!tai !on t\ j#iKFdnatai 3c?"
Xgrei mZn t\ n a'te K[r2 KompNnte? \Acaion
ovcNntai !dn n2u!n ;Fl2n j? #atrFda ga`an
te`co? mnarrE@a? ti mn e:? la #hn Katacefai1
a'ti? d\ 3pna meg[l2n 8am[Yoi!i Kalg8ai1
P? K^n toi m^ga te`co? mmaldgn2tai \Acain"
}M? o mn toiafta #ri? mllElou? mgpreuon1
dg!eto d\ 3^lio?1 tet^le!to d argon \Acain1
7ou;pneon d KatZ Kli!Fa? Kan dpr#on lonto"
nWe? d\ jK LEmnoio #ar^!tan onon Xgou!ai
#ollaF1 tZ? #ro^2Ken \I2!onFd2? En2o?1
tpn \ atec\ U8i#gl2 u#\ \IE!oni #oim^ni lan"
cNrn? d\ \Atred,? \Agam^mnoni Kan Menel[Q
dKen \I2!onFd2? mg^men m^Yu cFlia m^tra"
anYen o:nF6onto K[r2 KompNnte? \AcaioF1
Por
9i
ca
!4
#o
at4
!4
um
7le
tel
egi
le
3i
tel
ega
rii1
Iar
#e
a#r
oa
#e
de
6id
3i
de5
a
lun
gul
!4#
ar4
ei
3an
9ul
M
a
r
e

3
i

I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II %*0 %*-
l
a
t

3
i

a
;
u
n
d
1

3
i

#
a
r
i

n
4
u
n
t
r
u

7
4
t
u
r4" A!ta lucrar4 Danaii atunci #e acolo"
Iar 6eii1
Care !t4teau m#reun4 cu Culger4torul din
nouri1 Se minunau n Olim# de ;alnica lor
6id4rie"
Ji!e cu ciud45ntre ei Po!eidon1 al lumii cutremurG
:Jeu!1 #4rinte1 mai #oate #e largul #4m'nt
oarecine Jeilor nou4 !453i !#uie de5acum
c2i76uirea 3i g'ndulS Nu e6i tu cum #e c'm#ie
#leto3ii o3teni din A2aia Pentru cor47ii un 6id cu
3an9 3i #alan ridicar4
C4r4 ca 6eilor ?ert;e 7ogate5nainte !45nc2ineS
Jidului e!tea5i a merge de#arte1 c't !oarele a?unge
Ri5o !4 !e uite acel 6id ce eu cu A#olon n !lu?7a
Lui Laomedon ;4cui m#re?urul ora3ului Troia"=
Jeu!1 !t4#'nul ;urtunii1 gro6a nec4?it i r4!#un!eG
:Ce5ai 6i!1 tu Doamne1 #uternice care cutremuri
#4m'ntul| Numai un alt 6eu #utea !4 !e team4 de una ca
a!ta1
Unul cu mult mai #u9in a'nto! 3i #uternic ca tine"
,e!tea59i a merge doar 9ie de#arte c't !oarele
a?unge< La!L dar 3i ;ii lini3tit" Ci du#4 r467oi1 c'nd
A2eii
Au !4 !e5ntoarc45na#oi cu cor47ii n !cum#a lor
9ar41 S#arge5le 6idul atunci 3i !ur#45l n a#ele
m4rii1
Malul oric't e de mare1 cu #rund mi5l aco#er4 iar4
Urm4 !4 nu mai r4m'ie din !tra3nicul 6id de5
a#4rare"= A!ta or7ir45ntre ei1 3i a3a !e5
n9ele!er4 6eii"
P'n4 ce !oarele a#u!e g4tir4 lucrarea 3i5A2eii1
Aoi n?ung2iar4 la corturi 3i #rin!er5a#oi !4
cine6e" Iat415nc4rcate cu in din Lemno!
enind #o#o!ir4 Multe cor47ii la mal< trimi!e
erau de Euneo!1
Al I#!i#ilei ;ecior n4!cut cu itea6ul Ia!on"
El a trimi! o!e7it ca dar la cor47ii !5aduc4
,edre o mie de in lui Menelau 3i lui Agamemnon"
,in negu9au la cor47ii #leto3ii ;eciori din A2aia
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
I LI ADOS" H ILIADA" (CN+;* 3II %*. %*)
$0&
$)*
Xlloi mn calKy1 Xlloi d\ avYNni !idErQ1
Xlloi d ino`?1 Xlloi d\ a]t!i 7pe!!in1
Xlloi d\ mndra#pde!!iG tFYento d da`ta Y[leian"
#anngcioi mn a#eita K[r2 KompNnte? \Acaion
daFnunto1 Tre? d KatZ #tplin 3d\ j#FKouroiG
#anngcio? d^ !;in KaKZ mEdeto m2tFeta Jed?
!merdal^a Ktu#^NnG tod? d clNrin d^o? reinG
onon d\ jK de#[Nn cam[di? c^on1 o]d^ ti? atl2
#rnn #i^ein #rnn le`8ai u#ermen^ ronFNni"
KoimE!ant\ Xr\ a#eita Kan t#nou dron lonto"
Unii #e ;ier !cli#itor1 iar al9ii n !c2im7 cu aram41
Al9ii cu #iei 3i cu ite 3i oameni c46u9i n ro7ie1
Ri5m7el3ugat5a ;o!t ma!a ce d'n3ii ;4cur4" De5aceea
Aenc2etuiau #e!te noa#te oinicii #leto3i din A2aia<
Dar 3i Troienii la ;el #etreceau cu ai lor n cetate"
Cel care tun45n 46du2 menindu5le5a r4u #e!te noa#te
Tot 7u7uia5ngro6itor 3i1 gal7eni de team41 Danaii
,in #icurau la #4m'nt din #a2arele #line" Nici unul
Nu 7ea5nainte de5a ;i nc2inat nenin!ului Jeu!1
Dar mai la urm4 ei darul !omniei #rimind1 adormir4"
$0&
$)*
ILIADOS
\Hz? mn KroKp#e#lo? jKFdnato #h!an j#\ aan1
Jed? d Yen mgorln #oiE!ato ter#iK^rauno?
mKrot[t, Koru; #oludeir[do? O]lgm#oioG
a]ti? d^ !;\ mgpreue1 Yeon d\ u#i #[nte? XKouonG
& K^Klut^ meu #[nt^? te Yeon #h!aF te Y^ainai1
r;r\ ev#N t[ me Yumi? jnn !tEYe!!i Kelegei"
mEt^ ti? o'n YEleia Yei? tp ge mEt^ ti? Xr!2n
#eir[tN diaK^r!ai jmin a#o?1 mll\ ma #[nte?
a:ne`t\1 r;ra t[ci!ta teleutE!N t[de arga"
+* qn d\ n jgzn m#[neuYe Yen jY^lonta noE!N
jlYpnt\ { Trce!!in mr2g^men { Danao`!i
#l2gen? o] KatZ Kp!mon jleg!etai Olum#on d^G
min elzn F8N j? T[rtaron 3erpenta
tWle m[l\1 ci 7[Yi!ton u#i cYonp? j!ti 7^reYron1
+& anYa !idEreiaF te #glai Kan c[lKeo? o]dp?1
tp!!on anerY\ \AdeN !on o]ranp? j!t\ m#i gaF
2?G gnc!et\ a#eiY\ !on e:mn Yen K[rti!to?
w#[ntNn" e: d\ Xge #eirE!a!Ye Yeon na evdete
#[nte?G
!eirln cru!eF2n j@ o]ranpYen Krem[!ante?
(* #[nt^? t\ j@[#te!Ye Yeon #h!aF te Y^ainaiG
mll\ o]K n jrg!ait\ j@ o]ranpYen #edFon d
JWn\ t#aton mE!tNr\1 o]d\ e: m[la #ollZ K[moite"
mll\ te dl Kan jgz #rp;rNn jY^loimi jrg!!ai1
a]t Ken gaF, jrg!aim\ a]t te Yal[!!,G
(& !eirln m^n Ken a#eita #ern Fon O]lgm#oio d2!aF
m2n1 tZ d^ K\ a'te metEora #[nta g^noito" tp!!on
jgz #erF t\ e:mn Yen #erF t\ evm\ mnYrc#Nn"
}M? a;aY\1 oo d\ Xra #[nte? mKln jg^nonto !iN#
mfYon mga!![menoiG m[la gZr Krater? mgpreu!en"
%* s8 d dl met^ei#e YeZ glauK#i? \AYEn2G
C'
ntu
l
,II
I
Jorile5n 4l 3o;raniu #e #4m'nt !e iir41
c'nd Jeu!1 Culger4torul cere!c1 a ;4cut
adunare cu 6eii
Su! #e5a Olim#ului culme1 #e cea mai nalt4
din toate" Prin!e5a or7i el a#oi 3i 6eii !tau
to9i !45l a!culteG
:Jeilor to9i 3i 6ei9elor toate1 au6i9i de la mine
&
,or7a ce oi !4 4 !#un du#5a inimii #o;t4 3i
rere" Nimeni !4 nu !e5ncumete acuma
#orunca !45mi calce1 Nici o 6ei941 nici unul din
6eii ceilal9i1 ci cu mine
Una !4 ;i9i ca mai iute !45nc2ei nce#uta lucrare"
Cum o !4 !imt c4 reunul e du! de la noi 3i mai um7l4
+*
Una din armii !5a?ute1 #e5A2ei ori #e cei de
la Troia1 El #e Olim# !e a5ntoarce 74tut 3i
;4cut de ocar4<
Ori l a#uc 3i5i dau drumul n 7e6na
Tartarului negru1 Colo de#arte !u7 glie5n
#r4#a!tia cea mai a;und41
Temni9a oar74 cu #oarta de ;ier 3i cu #ragul de5aram41
+&
Qo! #e !u7 lumea cealalt4 #e c't #e !u7 cer e #4m'ntul"
Rti5a el a!t;el c't eu #e oi to9i 4 ntrec
n #utere" S#re ncercare1 #o;tim1 dac4
rea ;iecare !5o 3tieG Dac4 de cer at'rna5
e9i un lan9 cu 7elciuge de aur
Ri 4 e9i #rinde de el m#reun4 oi 6ei 3i 6ei9e1 (*
Nu e9i #utea din Olim# !4 trage9i la ale #e Jeu!1
Cel mai nalt domnitor1 cu toat4 !tr4dania oa!tr4"
Dar dac4 lan9ul l5oi trage !#re mine 3i eu cu5nadin!ul1
Re#ede am !4 4 !alt !#re cer cu #4m'ntul1 cu marea
Ri am !4 leg du#5aceea de #i!cul Olim#ului lan9ul1 (&
Qur m#re?ur 3i n !l4i au !4 !#'n6ure toate ale lumii<
Iat4 c't !unt eu mai tare dec't muritorii 3i 6eii"=
A!ta le 6i!e Cronid< ei molcom t4cur4 cu to9ii
Ri !e uimir4 au6ind ce !tra3nic or7i" Numai Pala!
Cea cu #riirea5n!telat4 #utu mai t'r6iu !45i r4!#und4G %*
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %+% %+(
#[ter bm^tere ronFd2 t#ate KreipntNn
e' nu Kan bme`? vdmen toi !Y^no? o]K j#ieiKtpnG
mll\ am#2? Danan slo;urpmeY\ a:cm2t[Nn1
o Ken dl KaKin oton mna#lE!ante? rlNntai"
%& mll\ toi #ol^mou mn m;e@pmeY\ ? !d Kelegei?G
7oulln d\ \ArgeFoi? u#oY2!pmeY\ x ti? snE!ei1
? ml #[nte? rlNntai sdu!!am^noio teo`o"
Tln d\ j#imeidE!a? #ro!^;2 ne;el2ger^ta Jeg?G
Y[r!ei Tritog^neia ;Flon t^Ko?G o ng ti Yumy
$* #rp;roni muY^omai1 jY^lN d^ toi #io? enai"
}M? e:#zn u#\ rce!;i titg!Keto calKp#od\
##N Ku#^ta cru!^,!in jYeFr,!in KompNnte1
cru!in d\ a]ti? adune #ern cro1 g^nto d\ om[!Yl2n
cru!eF2n etuKton1 eof d\ j#e7E!eto dF;rou1
$& m[!ti@en d\ jl[anG tz d\ o]K m^Konte #et^!Y2n
me!!2gd? gaF2? te Kan o]ranof m!terpento?"
=Id2n d\ Kanen #olu#FdaKa m2t^ra Y2rn
G[rgaron1 anY[ t^ oo t^meno? 7Nmp? te YuEei?"
anY\ ##ou? a!t2!e #atlr mndrn te Yen te
&* lg!a? j@ sc^Nn1 KatZ d\ 3^ra #ouldn aceuen"
a]ti? d\ jn Koru;!i KaY^6eto Kgde gaFNn
e:!orpNn TrcNn te #plin Kan nWa? \Acain"
O d\ Xra de`#non lonto K[r2 KompNnte? \Acaion
Fm;a KatZ Kli!Fa?1 m#i d\ a]tof YNrE!!onto"
&& Tre? d\ a'Y\ et^rNYen mnZ #tplin #lF6onto
#aurpteroiG m^ma!an d Kan ? u!m`ni m[ce!Yai
creio` mnagKaF,1 #rp te #aFdNn Kan #ri gunaiKn"
#h!ai d\ gnunto #glai1 jK d\ a!!uto lap?1
#e6oF Y\ o##W^? teG #old? d\ srumagdi? srcrei"
-* O d\ te dE \ j? cron na @unipnte? Konto
!gn \ a7alon inog?1 !dn d\ agcea Kan m^ne\ mndrn
calKeoYNrEKNnG mtZr m!#Fde? sm;alpe!!ai
a#l2nt\ mllEl,!i1 #old? d\ srumagdi? srcrei"
anYa d\ m\ o:mNgE te Kan e]cNll #^len
mndrn
:Ciu al lui Crono!1 al no!tru #4rinte1 tu 'r;ul #uterii1
Aine cunoa3tem 3i noi c4 #uterea ta5i ne7iruit41
Bn!4 ni5e ?ale de 7ie9ii Danai1 de o3tenii r467oinici1
Care la Troia tot #ier m#linindu53i ur!ita lor tri!t4"
Noi ne5om l4!a de r467oi1 dac5a3a 9i5e #orunca 3i oia1 %&
Numai cu !;atul i om !#ri?ini1 #oate 7ine le5ar #rinde<
Mi5e !4 nu #iar4 cu to9ii1 c4 #rea nciudat e3ti #e d'n3ii"=
Jeu! 6'm7i #4rinte3te 3i 6i!e 6ei9ei AtenaG
:N5aea tu gri?41 co#ila mea !cum#4" Eu nu 9i5am !#u! a!ta
Vie cu totu5nadin!< tot 7un oi ;i iar4 cu tine"= $*
Jice1 3i5n2am4 la caru5i doi cai cu co#ite de5aram4
Re#e6i ca 'ntul n 67or 3i cu ;alnice coame aurite<
Hain4 de aur m7rac4 #e tru# 3i ia 7iciul de aur1
Care5i ;rumo! r4!ucit1 3i n c2eln4 !uindu5!e Jeu!
R;ic2iuie 6meii de drum" ,oio! ei 67ur'nd1 a#ucar4 $&
Calea5ntre cer 3i #4m'nt1 3i5ndat4 !o!i #e Gargaro!1
Cre3tetul muntelui Ida cel #lin de i6oare1 ad4#o!tul
Ciarelor1 unde5i e tem#lul 3i5i ;umeg4 altarul" Acolo
Caii din 67or 3i5i o#ri al lumii 3i al 6eilor tat4
Ri de la car !lo7o6indu5i1 tic!i ni3te nori #e!te d'n3ii1 &*
Ri 7ucuro! de m4rire 3e6'nd du#4 a!ta #e5o culme1
Oc2ii5nce#u !4 3i5i #lim7e !#re ta74r4 3i !#re
cor47ii"
Iat41 #rin corturi atunci #leto3ii A2ei din merinde
Se o!#4tar4 n #ri#4 3i5ncin!er4 arme ite6e"
Se narmar45n cetate o dat4 cu ei 3i Troienii1 &&
Care erau mai #u9ini1 dar totu3i !tau gat5a !e 7ate
Pentru co#ii 3i ;emei1 neoia5i !ilea deo#otri4"
,rai3te #oarta5au de!c2i!1 3i oa!tea roia1 #ede!trime
Ri c4l4re9i1 3i gro6a era dur4tul lor #e c'm#ie"
C'nd du#5aceea !5a#ro#ie o3tile cele5nr4?7ite1 -*
Prind !4 !e5ncaiere #ae6e1 l4nci 3i #uteri de r467oinici1
To9i ;ereca9i n aram4" S5a?ung 7uricatele !cuturi
Ri !e i67e!c laolalt4 3i5i uiet 3i larm4 cum#lit4"
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %+% %+(
Groa6nic ame!tec de aier 3i c2iot !5aude
din gura
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %+& %+$
-& sllgntNn te Kan sllum^nNn1 ^e d\ amati ga`a"
=O;ra mn 3z? Un Kan m^@eto oerin Umar1
tp;ra m[l\ mm;ot^rNn 7^le\ x#teto1 #`#te d lap?"
Umo? d\ \H^lio? m^!on o]ranin mm;i7e7EKei1
Kan tpte dl crg!eia #atlr jtFtaine t[lantaG
0* jn d\ jtFYei dgo KWre tan2leg^o? Yan[toio
TrcNn Y\ o##od[mNn Kan \Acain calKocitcnNn1
lKe d m^!!a la7cnG ^#e d\ av!imon Umar \Acain"
a mn \Acain KWre? j#n cYonn #oulu7oteFr,
e6^!Y2n1 TrcNn d #ri? o]ranin e]rdn XerYenG
0& a]ti? d\ j@ =Id2? meg[l\ aKtu#e1 daipmenon d
Ke !^la? metZ lain \AcainG o d :dpnte?
Y[m72!an1 Kan #[nta? u#i clNrin d^o? elen"
=EnY\ ot\ \Idomened? tlW mFmnein ot\ \Agam^mnNn1
ote dg\ Avante? men^t2n Yer[#onte? =Ar2o?G
)* N^!tNr oo? amimne GerEnio? o'ro? \Acain
o ti eKcn1 mll\ ##o? jteFreto1 tin 7[len
:y d`o? \Al^@andro? El^n2? #p!i? 34Kpmoio
XKr2n KZK Koru;En1 Yi te #rtai trFce?
##Nn KranFQ jm#e;ga!i1 m[li!ta d KaFripn
j!tin"
)& mlgE!a? d\ mn^#alto1 7^lo? d\ e:? jgK^;alon df1
!dn d\ ##ou? jt[ra@e Kulindpmeno? #ern calKy"
r;r\ g^rNn ##oio #ar2orFa? m#^tamne
;a!g[nQ m!!Nn1 tp;r\ EKtoro? K^e? ##oi
UlYon mn\ :Ncmin Yra!dn bnFocon ;or^onte?
.* EKtoraG KaF ng Ken anY\ g^rNn m#i Yumin rle!!en
e: ml Xr\ s@d np2!e 7oln mgaYi? DiomEd2?G
!merdal^on d\ j7p2!en j#otrgnNn \Odu!WaG
diogen? Laerti[d2 #olumEcan\ \Odu!!ef
# ;eggei? metZ nta 7alzn KaKi? ? jn mFlQ<
.& mE tF? toi ;eggonti meta;r^nQ jn dpru #E@,G
mllZ m^n\ r;ra g^ronto? m#c!omen Xgrion Xndra"
}M? a;at\1 o]d\ j![Kou!e #olgtla? d`o? \Odu!!eg?1
mllZ #arE@en KoFla? j#n nWa? \Acain"
Celor ce cad ori ning 3i leoarc4 de !'nge5i #4m'ntul" -&
C't mai era diminea94 3i5n cre3tere 6iua cea !;'nt41
Ploaie de5o #arte 3i alta curgeau 67ur4turi 3i ntr5una
Oameni din cete #icau" Dar c'nd era !oarele5n cruce1
Tat4l olim#ic atunci de!tin!e c'ntaru5i de aur1
Pu!e n talgere dou4 din !or9ile mor9ii amare1 0*
Un5a Troienilor1 alt5a Danailor< #rin!e de
mi?loc Cum#4na 3i o 9inu n 46du2" A Danailor
!oart4 Se5ncooie !#re #4m'nt 3i dete de
rodnica glie1
Iar a Troienilor mer!e n !u! #'n45n 7olta din
!la4"
Jeu! atunci de #e Ida 'rto! nce#u !4 detune 0&
Ri ;ulgera ntre A2ei" Iar d'n3ii1 c'nd a!ta
46ur41 Cur4 uimi9i 3i cu#rin3i de gal7en4
!#aim4 cu to9ii"
Nu cute6au !4 mai !tea Agamemnon 3i
Idomeneu!1 Nu mai !t4teau m#otri4 ultanii
r467oiului1 Aia!"
,eg2ea Danailor1 Ne!tor1 el !ingur Lna#oi r4m4!e!e1
)*
Dar de neoie1 ;iindc4 r4nit i ;u!e!e ;ugarul
Dintr5o !4geatL a lui Pari!1 74r7atul #letoa!ei Elene"
El cu5o !4geat45l #4li!e la cre3tet n ca#1 unde cre3te
Rui9a coamei dint'i 3i loirea5i urmat4 de moarte"
Aoldu5i #4trun!e n creier 3i calul !4lt4 de durere<
)&
Ro!togolindu5!e a#oi el ;4cu !4 !e5nalme3e caii"
C'nd a !4rit din teleag4 74tr'nul !4 taie ;r'ng2ia
Calului cel l4tura31 n4#4dir4 !ire#ii lui Hector
Re#e6i acolo #rin goan4 m'na9i de el n!u3i1 de Hector
Cel ndr46ne9" Ri era n #rime?die ia9a lui Ne!tor<
.*
Bn!4 deodat45l 46u Diomede 'rto! !trig4torul
Care1 !4l7atic r4cnind1 a3a5l nte9i #e Uli!eG
:Laertiad Odi!eu1 tu Lnalte 3i #reai!cu!ite1
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %+& %+$
Oare5ncotro ai do!it5o 3i ;ugi ca mi3elul n
gloat4S
Nu mai ;ugi1 c4 te #oate !tr4#unge reo !uli945n !#ate1
.&
Stai !5a#4r4m #e mo3 Ne!tor de ;iara ce ine !#re
d'n!ul"= A!ta 9i#4 Diomede1 dar nu ru !5a!culte
Uli!e1
Ci o lu4 la #icior !#re ta74ra de la
cor47ii"
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %+0 %+-
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
Tuded2? d\ a]tp? #er jzn #rom[coi!in jmFcY21
!tW d #rp!Y\ ##Nn N2l2[dao g^ronto?1
KaF min ;NnE!a? a#ea #terpenta #ro!2gdaG
g^ron U m[la dE !e n^oi teFrou!i mac2taF1
!l d 7F2 l^lutai1 cale#in d^ !e gWra? s#[6ei1
3#edani? d^ ng toi Yer[#Nn1 7rad^e? d^ toi ##oi"
mll\ Xg\ jmn sc^Nn j#i7E!eo1 r;ra vd2ai
ooi Trcoi ##oi j#i!t[menoi #edFoio
Krai#nZ m[l\ anYa Kan anYa diNK^men 3d ;^7e!Yai1
ot? #ot\ m#\ A:neFan elpm2n mE!tNre ;p7oio"
togtN mn Yer[#onte KomeFtNn1 tcde d n
TrN!nn j;\ o##od[moi? :Ygnomen1 r;ra Kan
EKtNr ev!etai e: Kan jmin dpru maFnetai jn
#al[m,!in"
}M? a;at\1 o]d\ m#FY2!e GerEnio? o##pta N^!tNr"
Ne!tor^a? mn a#eiY\ ##ou? Yer[#onte KomeFt2n
v;Yimoi SY^nelp? te Kan E]rum^dNn mga#EnNr" tz
d\ e:? mm;ot^rN DiomEdeo? rmata 7Et2nG N^!tNr
d\ jn ceFre!!i l[7\ bnFa !igalpenta1 m[!ti@en d\
##ou?G t[ca d\ EKtoro? Xgci g^nonto" tof d\ :Yd?
memato? mKpnti!e Tud^o? uop?G
Kan tof m^n \ m;[marten1 q d\ bnFocon Yer[#onta
uoin u#erYgmou 27aFou \Hnio#Wa
##Nn bnF\ aconta 7[le !tWYo? #arZ ma6pn"
ri#e d\ j@ sc^Nn1 u#erc2!an d^ oo ##oi
Kg#ode?G tof d\ a'Yi lgY2 8ucE te m^no? te"
EKtora d\ a:nin Xco? #gKa!e ;r^na? bnipcoioG
tin mn a#eit\ eva!e Kan mcngmenp? #er etaFrou
Ke`!Yai1 q d\ bnFocon m^Ye#e Yra!gnG o]d\ Xr\ ati
dln
##N deu^!Y2n !2m[ntoro?G a8a gZr ekren
\I;itFd2n \Arce#tplemon Yra!gn1 n a tpY\ ##Nn
Ku#pdNn j#^72!e1 dFdou d^ oo bnFa cer!Fn"
=EnY[ Ke loigi? a2n Kan mmEcana arga g^nonto1
KaF ng Ke !EKa!Yen KatZ =Ilion 3~te Xrne?1
e: ml Xr\ s@d np2!e #atlr mndrn te Yen teG
D
a
r

D
i
o
m
e
d
e
1

c
2
i
a
r

!
i
n
g
u
r
1

n

;
r
u
n
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %+0 %+-
t
e
a

o
3
t
i
r
i
i

#
4
t
r
u
n
!
e
1

C
a
i
i

o
#
r
i
n
d
u
5
i n ;a9a telegii 74tr'nului Ne!tor
Prin!e !4 !trige la el 3i 6i!e cuinte ce 67oar4G
:Prea59i dau de ;urc4 o!ta3ii cei tineri n lu#t41 mo3
Ne!tor1 Nu mai e3ti doar n #utere1 c4ci greu 74tr'ne9ea
te5a#a!4
Ri i6itiul 9i5i !la7 3i caii 9i5! grei de #icioare"
Urc45te dar n teleag4 la mine !4 e6i cum e
;elul Cailor mei1 telegarii lui Tro!1 care 3tiu #e
c'm#ie Re#ede goan4 !4 dea 3i !4 ;ug45na#oi
3i5nainte"
Eu i5am luat lui Enea! 3i5m#r43tie !#aim4 #rin
lu#t4" La!L #e toar43i !4 cate de5ai t4i1 iar4 noi
m#reun4
,inL !4 6orim #e ai mei !#re Troieni ca !4 3tie 3i Hector
C't de amarnic mai 7ate 3i !uli9a5n m'inile mele"=
A!ta5i or7i1 3i mo3neagul oio! !e gr47i !45l
a!culte1 Gri?4 de caii lui Ne!tor aur5am'ndoi i6itiii1
Oameni #uternici1 Stenel 3i Eurimedonte
74r7atul" Ei !e urcar4 #e urm45n teleag15
am'ndoi c4#itanii< Ne!tor lu'nd du#5aceea
lucioa!ele 249uri n m'n41 D4 telegarilor 7ici 3i
ndat4 erau l'ng4 Hector"
Cum el enea5n!#ul7erat1 cu lancea5l oc2i
Diomede" Nu5l nimeri #e itea61 ci #e Enio#eu!
Te7anul1
Care era i6itiul lui Hector1 #e c'nd telegarii
El 3i5i m'na" Ri m#un! cu lancea ;iind la
gurguiul Pie#tului1 ;u r47u;nit de #e car1 de !e
deter45n l4turi Caii de !#aim41 iar ia9a 3i laga
!ecar4 dintr5n!ul"
Moartea lui Enio#eu l duru #e!te !eam4 #e
Hector" El #e toar43ul mort1 cu toat4 m'2nirea5i1
l4!'ndu5l Lat #e 94r'n41 c4ta un deliu m'n4tor de
teleag4"
Nu li#!i el ndelung1 c4 Hector ndat4 #e5
acolo Dete de Ar2e#tolem1 al lui I;ito! ;iu ;4r4
team4" El l #o;ti !4 !e urce 3i ;r'nele5n m'n45i
ntin!e"
Paco!te mare1 urgie cum#lit4 ar ;i ;o!t du#5aceea
Ri1 ca o turm4 de oi 94rcuit41 d'nd ;uga Troienii
S5ar ;i nc2i! n cetate1 de nu edea Jeu! din !la4"
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %+. %+)
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
7rontE!a? d\ Xra deinin m;WK\ mrgWta Keraunpn1
KZd d #rp!Y\ ##Nn DiomEdeo? Ke camh6eG
deinl d ;li@ rto YeeFou Kaiom^noio1
tz d\ ##N deF!ante Kata#tEt2n u#\ rce!;iG
N^!tora d\ jK ceirn ;ggon bnFa !igalpenta1
de`!e d\ g\ jn Yumy1 DiomEdea d #ro!^ei#eG
Tuded2 Xge d\ a'te ;p7on d\ ace mcnuca? ##ou?"
U o] gignc!Kei? toi jK Dii? o]c #et\ mlKE<
nfn mn gZr togtQ ronFd2? Jed? Kfdo? s#[6ei
!EmeronG t!teron a'te Kan bm`n1 av K\ jY^l,!i1
dc!eiG mnlr d^ Ken o ti Dii? npon e:rg!!aito
o]d m[l\ v;Yimo?1 j#en U #old ;^rterp? j!ti"
Tin d\ 3meF7et\ a#eita 7oln mgaYi? DiomEd2?G
nan dl taft[ ge #[nta g^ron KatZ mo`ran aei#e?G
mllZ tpd\ a:nin Xco? KradF2n Kan Yumin oK[neiG
EKtNr g[r #ote ;E!ei jnn Trce!!\ mgoregNnG
Tuded2? u#\ jme`o ;o7egmeno? Keto nWa?"
P? #ot\ m#eilE!eiG tpte moi c[noi e]re`a cYcn"
Tin d\ 3meF7et\ a#eita GerEnio? o##pta N^!tNrG
moi Tud^o? uo da;rono?1 oon aei#e?"
ev #er g[r !\ EKtNr ge KaKin Kan mn[lKida ;E!ei1
mll\ o] #eF!ontai Tre? Kan DardanFNne?
Kan TrcNn Xlocoi megaYgmNn m!#i!t[Nn1
t[Nn jn KonF,!i 7[le? Yalerod? #araKoF
ta?"
}M? Xra ;NnE!a? ;ggade tr[#e mcnuca?
##ou? a'ti? mn\ :NcmpnG j#n d Tr^? te Kan
EKtNr
3c Ye!#e!F, 7^lea !tonpenta c^onto"
ty d\ j#n maKrin X4!e m^ga? KoruYaFolo? EKtNrG
Tuded2 #ern m^n !e tFon Danaon tacg#Nloi
dr, te Kr^a!Fn te :d #leFoi? de#[e!!iG
nfn d^ !\ mtimE!ou!iG gunaiKi? Xr\ mntn t^tu@o"
arre KaKl glEn21 j#en o]K ev@anto? jme`o
#grgNn bmet^rNn j#i7E!eai1 o]d guna`Ka?
X@ei? jn nEe!!iG #[ro? toi daFmona dc!N"
E
l

n
t
r
e

n
o
r
i

7
u
7
u
i
n
d
1

d
e
o
d
a
t
4

6

'
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %+. %+)
r
l
i

!
c
l
i
#
i
t
o
r
u
l

C
u
l
g
e
r
1

d
e
5
a
?
u
n
!
e
5
n
aintea !ire#ilor lui Diomede" Clac4r4 groa6nic5
atunci #u;ni din a#rin!a #ucioa!4
Ri1 !#eria9i1 am'ndoi telegarii !u7 car !e #itir4"
Sca#4 din m'na lui Ne!tor lucioa!ele 249uri de #iele1
Ri1 de cutremur cu#rin!1 el a!t;el d4 6or lui TidideG
:Hai1 Diomede1 Lna#oi !5o ru#em la ;ug4 cu caii1
Nu e6i c4 nu ne mai ine de5acum a?utor de la Jeu!S
A6i1 7iruin9a din #arte5i e dat4 du3manului no!tru"
M'ine ne5o d4 el 3i nou4 la ;el1 dac4 rea !4 ne5o
deie" G'ndul lui Jeu! nu #oate #e lume !45l mute nici
unul1 C't ar ;i el de #uternic1 #e to9i doar i 7iruie
Jeu!"=
Dar Diomede r4!#un!e a3a m#otria lui
Ne!torG
:,or7ele tale1 mo3 Ne!tor1 !unt 7ine gr4ite 3i dre#te1
Dar m4 munce3te un cuget 3i tot mai amarnic m4
!curm4" Jice5a Hector odat4 Troienilor !4i cu m'ndrieG
Eu l5am gonit #e Tidid 3i de mine ;ugi la cor47ii"
A!t;el m'ndri5!e5a el1 mai 7ine5ng2i9i5m5ar
#4m'ntul|= Caii cu m'na !trunind mo3 Ne!tor la a!ta
r4!#un!eG
:Alei1 ce or74 mi5ai !#u!1 tu ;iu de itea6| Dac4 Hector
Jice5a c2iar c4 tu e3ti 74r7at neitea6 3i
nerednic1 Tot n5o !45l cread4 #e el Troienii
#recum 3i Dardanii
Ri mai cu !eam4 nee!tele at'tor o3teni de la
Troia1 Tineri n ;loare ce5n #ul7ere tu i5ai tr'ntit la
74taie"=
A!ta 74tr'nul gr4i1 3i teleaga ntoar!e la
;ug4
Iute #rin alm45na#oi" Din urm4 c5un 2uiet n4#ra!nic
Hector 3i armia lui m#ro3cau loituri dureroa!e1
Ri c2iui du#4 el ncoi;atul 3i marele HectorG
:Prea te cin!teau la o!#e9e Danaii #e tine1
Tidide1 Ei 9i dau loc de ;runte1 ;ri#tur4 3i #line
#a2are"
Cin!tea ei #ierde de5acuma1 c4ci iat41 tu e3ti o muiere"
Car45te1 ;amene tu1 c4 din cale tu n5ai !4 m45nl4turi1
Jidul tu n5ai !4 ni5l !ui1 ;emei de5ale noa!tre ro7ite
N5ai !4 mai duci la cor47ii< mai iute 9i5oi #une eu ca#ul"=
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %(+ %(*
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
}M? ;[to1 Tuded2? d di[ndica mermEri@en
##ou? te !tr^8ai Kan jnantF7ion mac^!a!Yai"
trn? mn mermEri@e KatZ ;r^na Kan KatZ
Yumpn1 trn? d\ Xr\ m#\ \IdaFNn sr^Nn Ktg#e m2tF
eta Jed? !Wma tiYen? Trce!!i m[c2? eteralK^a
nFK2n" EKtNr d Trce!!in jK^Kleto maKrin
m~!a?G Tre? Kan LgKioi Kan D[rdanoi
mgcimac2tan
mn^re? a!te ;Floi1 mnE!a!Ye d Yogrido? mlKW?"
gignc!KN d\ ti moi #rp;rNn Kat^neu!e ronFNn
nFK2n Kan m^ga Kfdo?1 mtZr Danao`!F ge #WmaG
nE#ioi o Xra dl t[de teFcea m2canpNnto
m7lEcr\ o]denp!NraG tZ d\ o] m^no? wmin jrg@eiG
##oi d ^a t[;ron u#erYor^ontai sruKtEn"
mll\ te Ken dl n2u!nn a#i gla;ur!i g^nNmai1
mn2mo!gn2 ti? a#eita #uri? d2oio gen^!YN1
? #urn nWa? jni#rE!N1 KteFnN d Kan a]tod?
\ArgeFou? #arZ n2u!nn mtu6om^nou? u#i Ka#nof"
}M? e:#zn ##oi!in jK^Kleto ;cn2!^n teG
/[nY^ te Kan !d Ppdarge Kan AvYNn L[m#^ te d`e
nfn moi tln Komidln m#otFneton1 _n m[la #ollln
\Androm[c2 Yug[t2r megalEtoro? \HetFNno?
um`n #Zr #rot^roi!i melF;rona #urin aY2Ken
onpn t\ jgKer[!a!a #ie`n1 te Yumi? mmcgoi1
{ jmoF1 ? #^r oo Yaleri? #p!i? ecomai enai"
mll\ j;omarte`ton Kan !#egdeton r;ra l[7Nmen
m!#Fda Ne!tor^2n1 tW? nfn Kl^o? o]ranin Kei
#h!an cru!eF2n amenai1 Kanpna? te Kan a]tEn1
a]tZr m#\ moiin DiomEdeo? o##od[moio
daid[leon Ycr2Ka1 tin H;ai!to? K[me tegcNn"
e: togtN Ke l[7oimen1 jel#oFm2n Ken \Acaiod?
a]tonucn n2n j#i72!^men Kei[Nn"
}M? a;at\ e]cpmeno?1 nem^!2!e d #ptnia Hr21
!eF!ato d\ e:nn YrpnQ1 jl^li@e d maKrin =Olum#on1
KaF a Po!eid[Nna m^gan Yein mntFon 2daG
Hector a3a5l oc4ra< la cum#4n4 !t4 Diomede1
Caii !5a!mut45na#oi1 !4 ia n #rimire #e Hector1
A!ta de trei ori g'ndi 3i de trei ori la cum#4n4 !tete1
Dar de #e Ida1 din mun9i1 de trei ori tun4 Bn9ele#tul1
Semn c4 trecu la Troieni 7iruin9a mereu !c2im74toare"
Hector atunci c2iuind1 #e5ai !4i nce#u !45i ntarteG
:,oi Licieni 3i Troieni 3i Dardani1 lu#t4tori din
a#roa#e1 Ci9i1 o #rieteni1 74r7a9i 3i nu mai !l47i9i n
'rtute"
Rtiu doar c4 Jeu! e 7un 3i el mi e!ti i67'ndire
Ri n4l9are n !l4i1 iar A2eilor #r4#4!tuire"
Ni3te ne7uni1 !e c46nir4 ei 6iduri de5ace!tea !45nal9e1
Ru7rede 3i de nimic< 64ga6 doar4 nu mi5or ;i mie"
Ran9ul de5al4turi de 6id !4ri5l5or u3or telegarii"
Iar du#4 a!ta1 c'nd eu oi !o!i la cor47ii1 oi gata
Cocul acolo !5ae9i1 ngri?i9i !45mi aduce9i t4ciunii1
Coc la cor47ii !4 #un 3i !4 ta74r cu !uli9a5ntr5n3ii1
C'nd ului9i la cor47ii1 de ;um1 or da 7u6na !4 ;ug4"=
Ji!e 3i caii #e urm4 a3a nce#u !45i a!mut4G
:Tu Pintenogule1 Murgule1 Rargule 3i tu
A4lane1 Hai 3i #l4ti9i54 a!t46i de multa5ngri?ire ce5
aur49i Odinioar41 c'nd ;iica m4ritului crai Aetion
,ou4 #l4cutul nutre9 nainte 5a #u! 3i ea n!43i
,in 5a turnat1 dac5aur49i oi #o;t41 mai re#ede ou4
C2iar dec't mie1 cu toate c4 eu !unt 74r7atul ei t'n4r"
Hai dar1 cu mine5m#reun4 gr47i9i !4 lu4m de la Ne!tor
Pa46a ne#re9uit41 c4 #omina5n cer i a?un!e1
Doar e leit4 n aur1 3i toartele ei #e de5a5ntregul
Ri de #e umerii lui Diomede noi a!t46i !4 !mulgem
Plato3a cea m4ie!trit41 lucrat4 de 6eul He;e!to!"
Dac4 noi a!tea lu4m de la d'n3ii1 eu cred c4 A2eii
C2iar a!t45noa#te !e !uie 3i #leac45na#oi n cor47ii"=
A!ta el 6i!e ;4lo!" Pe loc tre!4ri de m'nie
Hera #e tronu5i cere!c 3i ui de cutremur
O
l
i
m
#
u
l
"

J
e
u
l
u
i

m
a
r
e

P
o
!
e
i
d
o
n

a
#
o
i
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %(+ %(*

c
u

'
n
t
a

n
d
'
r
?
i
t
4
G
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %(% %((
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
#p#oi jnno!Fgai\ e]ru!Yen^?1 o]d^ nu !oF #er
sllum^nNn Danan slo;gretai jn ;re!n Yump?"
o d^ toi e:? ElFK2n te Kan A:gZ? dr\ mn[gou!i
#oll[ te Kan carFentaG !d d^ !;i!i 7ogleo nFK2n"
ev #er g[r K\ jY^loimen1 !oi Danao`!in mrNgoF1
Tra? m#c!a!Yai Kan jruK^men e]rgo#a JWn1
a]tof K\ anY\ mK[coito KaYEmeno? oo? jn =Id,"
Tln d m^g\ scYE!a? #ro!^;2 KreFNn jno!FcYNnG
Hr2 m#toe#? #o`on tin mfYon aei#e?"
o]K n agNg\ jY^loimi Din ronFNni m[ce!Yai
bm^a? tod? Xllou?1 j#en U #old ;^rterp? j!tin"
}M? o mn toiafta #ri? mllElou? mgpreuonG
tn d\ !on jK n2n m#i #grgou t[;ro? aerge
#lWYen m? ##Nn te Kan mndrn m!#i!t[Nn
e:lom^nNnG evlei d Yoy mt[lanto? =Ar2
EKtNr PriamFd2?1 te oo Jed? Kfdo? adNKe"
KaF ng K\ jn^#r2!en #urn K2l^Q nWa? j!a?1
e: ml j#n ;re!n YWK\ \Agam^mnoni #ptnia Hr2
a]ty #oi#ng!anti Yo? strfnai \Acaiog?"
7W d\ :^nai #ar[ te Kli!Fa? Kan nWa? \Acain
#or;greon m^ga ;hro? acNn jn ceirn #aceF,1
!tW d\ j#\ \Odu!!Wo? megaKEte n2 melaFn,1
x \ jn me!![tQ a!Ke gegNn^men mm;ot^rN!e1
3mn j#\ Avanto? Kli!Fa? TelamNni[dao
3d\ j#\ \AcillWo?1 toF \ a!cata nWa? j!a?
evru!an1 3nor^, #F!unoi Kan K[rte ceirnG
4!en d dia#rg!ion Danao`!i gegNnc?G
a:dz? \Arge`oi1 K[K\ jl^gcea1 edo? mg2toFG
# a7an e]cNlaF1 te dl ;[men enai Xri!toi1
? #pt\ jn LEmnQ Keneauc^e? 3gor[a!Ye1
a!Yonte? Kr^a #ollZ 7on srYoKrair[Nn
#Fnonte? Kr2tWra? j#i!te;^a? ovnoio1
TrcNn XnY\ eKatpn te di2Ko!FNn te Ka!to?
!tE!e!Y\ jn #ol^mQG nfn d\ o]d\ eni? X@ioF e:men
:,ai #rea#uternice 6eu1 cutremurul lumii1 cum oare
Inima nu 9i !e ;r'nge c4 #ier #e c'm#ie Danaii1 Ei
care tot 9i aduc n ora3ul Helica 3i5n Eg2e Daruri
;rumoa!e 3i multeS ,oie3te5le dar 7iruin9a"
Dac5am oi dinadin!1 noi to9i care !untem cu d'n3ii1
S45nl4tur4m #e Troieni 3i !4 9inem n !trun4 #e
Jeu!1 Singur ar !ta el #e Ida 3i5acolo 3i5ar #l'nge
norocul"= Jeul Cutremur atunci r4!tit i r4!#un!e
6ei9eiG
:Ce !#ui tu1 Hera1 a3a ndr46nea94 la lim74S Eu n5a3 rea1
Doamne ;ere3te1 reodat4 noi 6eii ceilal9i !4 ne #unem
La ncercare cu Jeu!1 c4ci el e cu mult mai #uternic"=
A!ta Po!eidon 3i Hera or7ir5am'ndoi ntre d'n3ii
C't era locul ntin! de la 6idul cu 3an9 la cor47ii
Plin era numai de cai cu telegi 3i de oa!te cu !cuturi
Care !e tot m7ul6eau1 c4ci Hector1 ca 6eul de !#rinten1
Ri5i ngloti #e Troieni1 c'nd Jeu! i dete m4rire"
,a!ele d'n!ul atunci ar ;i ar!1 dac4 Hera !l4ita
Nu !e gr47ea !45l ntarte #e craiul Atrid Agamemnon
Iute !45ndemne #e5A2ei1 c'nd #rin!e 3i el !4 !e
mi3te" Mer!e itea6ul gr47it !#re a!e 3i corturi
a2ee< Mantia5i ro3ie1 mare 9iind5o cu m'na cea #lin4
Stete #e5a lui Odi!eu cora7ie neagr4 3i lat41
Care la mi?loc n ta74rL a ;o!t1 !45l aud4 de5o #arte
Ri5altL a o3tirii1 de !u! de la cortul lui Aia! Telamon
P'nL la A2ile1 c4ci ei la ca#4t aeau a lor a!eG
Doar !e #uteau 7i6ui n t4ria de !u;let 3i 7ra9e"
Vi#4 Agamemnon de5acolo !#re armia toat4G :Ru3ine
,ou41 netre7nici Danai1 numai ;a9a5i de oi1 numai gura"
Unde e lauda oa!tr4 3i ;alaS Jiceam noi c4 !untem
Cei mai ite?i" ,5aminti9i de #alarele oa!tre din Lemno!<
,4 m7ui7a9i #e acolo cu c4rnuri de 7oi 3i c'nd lacomi
Aea9i din ulcioarele ra!e de in1 cu ce mare m'ndrie
,4 l4uda9i c4 du3mani c'te5o !ut4 3i dou4 e9i 7ate
Cie
3te
car
e5n
r46
7oi
1
dar
a!t
46i
nu
;ac
em
c't
un
ul
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %(% %((
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %(& %($
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
EKtoro?1 q? t[ca nWa? jni#rE!ei #urn K2l^Q"
Jef #[ter1 U [ tin\ d2 u#ermen^Nn 7a!ilENn
td\ Xt, Xa!a? KaF min m^ga Kfdo? m#2gra?<
o] mn dE #ot^ ;2mi tein #eriKall^a 7Nmin
n2 #oluKlEdi #arelY^men jnY[de arrNn1
mll\ j#n #h!i 7on d2min Kan m2rF\ aK2a
o^meno? TroF2n e]teFceon j@ala#[@ai"
mllZ Jef tpde #^r moi j#iKrE2non j^ldNrG
a]tod? dE #er aa!on u#eK;ug^ein Kan mlg@ai1
m2d\ ottN Trce!!in aa d[mna!Yai \Acaiog?"
}M? ;[to1 tin d #atlr slo;grato d[Kru c^onta1
nef!e d^ oo lain !pon ammenai o]d\ m#ol^!Yai"
a]tFKa d\ a:etin Ke teleiptaton #ete2nn1
ne7rin acont\ sngce!!i t^Ko? jl[;oio taceF2?G
#Zr d Dii? 7Nmy #eriKall^ K[77ale ne7rpn1
anYa #anom;aFQ J2nn ^6e!Kon \AcaioF"
o d\ ? o'n evdonY\ t\ Xr\ jK Dii? luYen rrni?1
mhllon j#n Trce!!i Ypron1 mnE!anto d c[rm2?"
=EnY\ o ti? #rptero? Danan #olln #er jpntNn
e@ato Tudedao #[ro? !c^men K^a? ##ou?
t[;rou t\ j@el[!ai Kan jnantF7ion mac^!a!Yai1
mllZ #old #rto? TrcNn len Xndra Koru!tln
CradmonFd2n \Ag^laonG q mn ;ggad\ atra#en ##ou?G
ty d meta!tre;Y^nti meta;r^nQ jn dpru #W@en
mNn me!!2gg?1 diZ d !tEYe!;in ala!!enG
ri#e d\ j@ sc^Nn1 mr[72!e d tegce\ j#\ a]ty"
Tin d met\ \Atredai \Agam^mnNn Kan Men^lao?1
to`!i d\ j#\ Avante? Yofrin j#ieim^noi mlKEn1
to`!i d\ j#\ \Idomened? Kan s#[Nn \IdomenWo?
M2ripn2? mt[lanto? \EnualFQ mndrei;pnt,1
to`!i d\ j#\ E]rg#ulo? E]aFmono? mglai? uop?G
TefKro? d\ evnato? UlYe #alFntona tp@a titaFnNn1
!tW d\ Xr\ u#\ Avanto? ![Ke TelamNni[dao"
anY\ Ava? mn u#e@^;eren ![Ko?G a]tZr g\ xrN?
Singur1 c't Hector1 c4 iat41 el a!ele ni le a arde"
Jeu! #4rinte1 e oare5ntre domnii cei mari oarecine
A!t;el de tine 74tut 3i !ur#at de #e culmea
m4ririiS Totu3i altarul t4u m'ndru eu nu5l ocolii
niciodat4 C't m5am c4rat n cora7ie5ncoace1 7a
ntr5una
Vi5am nc2inat ori3iunde gr4!ime 3i 7uturi de tauri1
Numai ca Troia !4 !ur# 3i !4 !#ul7er ;4loa!ele5i 6iduri"
Dar m#line3te5mi ncalte dorin9a de a!t46i" C41 Doamne1
Te;eri de5aici !4 ;ugim 3i ;uga #e noi !4 ne !ca#e1
Nu5i mai l4!a #e A2ei ca !45i 6drumece a!t;el Troienii"=
Ji!e1 iar tat4l cere!c cu mil4 !e5ntoar!e la #l'n!u5i1
Se noi la aman !45i m'ntuie oa!tea 3i5ndat4
El i trimi!e un !emn1 cea mai !igur4 #ia641 un ultur
Care 9inea ncle3tat ntre g2eare un #ui de ;ugarnic
Cer7 3i #e el l5a6'rli !#re altarul m4re9 unde5A2eii
Pururea ?ert;e aduceau lui Jeu! atotmenitorul"
Cum au 46ut 67ur4toarea enind de la Jeu!1 !4rir4
To9i mai a#rin! la Troieni1 din nou !e5n;ocar4 la lu#t4"
Nimenea ntre Danai1 de3i erau mul9i1 du#5aceea
Nu !e m'ndri c5a trecut nainte cu caii mai iute
Ca Diomede !4rind #e!te 3an9 3i d'nd #ie#t cu du3manii"
El mai nainte #4lindu5l1 !trii #e5Agelao! troianul1
Ciul oinic al lui Cradmon1 c'nd el o do!i cu teleaga<
Suli9a5n !#atele5ntor! ntre umeri la ;ug45i n;i#!e
Pie#tu5i cu totul r467ind" De moarte r4nit Agelao!
Cade cu 7u;net din car1 3i5i 6uruie5arama #e d'n!ul"
Du#4 Tidid1 Agamemnon urma 3i Menelau1 Atri6ii<
Aia! #e urm41 cei doi ;ereca9i n t4ria n4alei1
Idomeneu 3i al4turi de el m'n4torul telegii1
Ucig4torului Are! a!emenea5n tot1 Merione<
Ri5al lui Eemon ;ecior1 ;4lo!ul o3tean Eri#ilo!1
Teucro!1 al nou4lea1 arcul !trunind a enit du#L aceea"
D'n!ul !e #u!e !u7 !cutul itea6ului Aia! Telamon<
P
a

4
6
a
5
i
A
i
a
!

n
l
4
t
u
r
i
d
4
d
e
a
1
3
i
r
4
6
7
o
i
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %(& %($
n
i
c
u
l
T
e
u
c
r
o
!
1
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %(0 %(-
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
#a#tEna?1 j#en Xr tin\ s!teg!a? jn mFlQ
7e7lEKoi1 q mn a'Yi #e!zn m#i Yumin rle!!en1
a]tZr q a'ti? :zn #[? ? u#i m2t^ra dg!Ken
e:? AvanY\G q d^ min ![Ke Krg#ta!Ke ;aeiny"
=EnYa tFna #rton TrcNn le TefKro? mmgmNn<
\Or!Flocon mn #rta Kan =Ormenon 3d\ \O;el^!t2n
DaFtor[ te CromFon te Kan mntFYeon LuKo;pnt2n
Kan PoluaimonFd2n \Amo#[ona Kan Mel[ni##on1
#[nta? j#a!!ut^rou? #^la!e cYonn #oulu7oteFr,"
tin d :dzn gEY2!en Xna@ mndrn \Agam^mnNn
tp@ou X#o Kraterof TrcNn sl^Konta ;[lagga?G
!tW d #ar\ a]tin :zn KaF min #ri? mfYon aei#eG
TefKre ;Fl2 Ke;alE1 Telamcnie KoFrane lan
7[ll\ ottN?1 av K^n ti ;pN? Danao`!i g^n2ai
#atrF te !y Telamni1 !\ atre;e tutYin jpnta1
KaF !e npYon #er jpnta KomF!!ato jnn ovKQG
tin Kan t2lpY\ jpnta j4KleF2? j#F72!on"
!on d\ jgz j@er^N ? Kan tetele!m^non a!taiG
av K^n moi dc, Jeg? t\ a:gFoco? Kan \AYEn2
\IlFou j@ala#[@ai j4KtFmenon #tolFeYron1
#rctQ toi met\ jm #re!7Eon jn cern YE!N1
{ trF#od\ 3 dgN ##ou? a]to`!in rce!;in
3 guna`c\1 x K^n toi min l^co? e:!ana7aFnoi"
Tin d\ m#amei7pmeno? #ro!e;cnee TefKro? mmgmNnG
\Atred2 Kgdi!te tF me !#egdonta Kan a]tin
strgnei?< o] m^n toi !2 dgnamF? ge #[re!ti
#agomai1 mll\ j@ ok #rotn =Ilion ![meY\ a]tod?
jK tof dl tp@oi!i dedegm^no? Xndra? jnaFrN"
sKtz dl #ro^2Ka tanuglccina? s!tog?1
#[nte? d\ jn cro #WcYen mr2YpNn a:62nG
tofton d\ o] dgnamai 7al^ein Kgna lu!!2tWra"
LH a Kan Xllon s!tin m#i neurW;in vallen
EKtoro? mntiKrg1 7al^ein d^ e eto Yump?G
Kan tof m^n \ m;[marY\1 q d\ mmgmona GorguYFNna
Iute cu arcul oc2ind1 !4geta n duium #e oricine"
C'nd la #4m'nt ;4r4 ia94 #ica din !4geat4 reunul1
El ca 3i ;iul !u7 #oalele mamei !e da n!#re Aia!1
Care !u7 lucia5i #a464 tot l lua5n a#4rare"
Cine ;u5nt'i r47u;nit de arma 9inta3ului TeucruS
Ormeno! cel mai nt'i1 a#oi Or!ilo2 3i O;ele!te1
Detor #e urm4 3i Hromiu 3i cel ca un 6eu Lico;onte
Ri Melani# 3i al lui Poliemon ;ecior Amo#aon<
Re#ede Teucru #e to9i i tr'nti la #4m'nt c'te unul"
C'nd lu4 !eama la el cum !#arge 3iraguri du3mane
Cu5n;rico3atul lui arc1 ;u e!el Atrid Agamemnon1
Mer!e la d'n!ul a#roa#e 3i a!t;el i 6i!eG :Iu7ite
Teucre Telamoniene1 ;runta3 de o3tire1
Lnainte| Aate tot a!t;el 3i ;ii m'ntuirea
Danailor1 ;ala Tat4lui t4u Telamon< c4 el au
gri?4 de tine
Ri te cre!cu de co#il1 de3i e3ti n4!cut ;4r4 lege"
Nal945i tu numele5n !la41 cu toate c4 !t4 el de#arte"
Iat41 eu una 9i5oi !#une 3i5ntocmai a3a o !4 ;ieG
Dac4 m5a?ut4 #4rintele Jeu! 3i Pala! Atena
P'n4 la urm4 !4 !#ul7er ora3ul temeinic n 6iduri1
Tu ei #rimi mai nt'i du#4 mine r4!#lata de cin!te1
Ori un tri#ed ori reo doi telegari m#reun4 cu carul
Sau ca #4rta34 la #at o ;emeie din cele ro7ite"=
Nentrecutul arca3 la ndemnul ace!ta r4!#un!eG
:Tu1 #ream4rite Agamemnon1 de ce m4 m#inteni #e mineS
Doar m4 !ile!c 3i eu n!umi 3i nu ncete6 a m4 7ate
Du#4 #utin94" De c'nd i5am m#in! #e Troieni !#re cetate1
Eu du#4 d'n3ii m5a9in 3i culc la #4m'nt c'te unul"
O#t a!cu9ite !4ge9i cu arcul am tra! nainte<
Toate #4trun!er45n carnea du3manilor" Numai #e
Hector1 C'inele acela tur7at1 eu nu5l #ot a?unge cu arcul"=
A!ta or7i1 3i din !trun4 6'rli el o alt4 !4geat4
Iar43i #e Hector oc2ind1 c4 tare5i ardea !45l
d
o
7
o
a
r
e
"

N
u
5
l

n
i
m
e
r
i
1

c
i

l
o

i

#
e

a
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %(0 %(-
l
e
!
u
l

o
3
t
e
a
n

G
o
r
g
i
t
i
o
n
1
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %(. %()
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
uoin jdn Pri[moio KatZ !tWYo? 7[len :y1
tpn \ j@ A:!gm2Yen s#uiom^n2 t^Ke mEt2r
Kall a!ti[neira d^ma? jKu`a Ye!i"
mEKNn d\ ? et^rN!e K[r2 7[len1 x t\ jnn KE#Q
Kar#y 7riYom^n2 notF,!F te e:arin!in1
? et^rN!\ mu!e K[r2 #El2Ki
7arunY^n"
TefKro? d\ Xllon s!tin m#i neurW;in vallen
EKtoro? mntiKrg1 7al^ein d^ e eto Yump?"
mll\ ge Kan tpY\ marteG #ar^!;2len gZr \A#pllNnG
mll\ \Arce#tplemon Yra!dn EKtoro? bniocWa
o^menon #plemon d 7[le !tWYo? #arZ ma6pnG
ri#e d\ j@ sc^Nn1 u#erc2!an d^ oo ##oi
Kg#ode?G tof d\ a'Yi lgY2 8ucE te m^no? te"
EKtora d\ a:nin Xco? #gKa!e ;r^na? bnipcoioG
tin mn a#eit\ eva!e Kan mcngmenp? #er etaFrou1
e7ripn2n d\ jK^leu!en mdel;ein jggd? jpnta
##Nn bnF\ ele`nG q d\ Xr\ o]K m#FY2!en mKog!a?"
a]ti? d\ jK dF;roio caman Ypre #am;anpNnto?
!merdal^a :[cNnG q d cerm[dion l[7e ceirF1
7W d\ :Yd? TegKrou1 7al^ein d^ e Yumi? mncgei"
toi q mn ;ar^tr2? j@eFleto #iKrin s!tpn1
YWKe d\ j#n neurG tin d\ a' KoruYaFolo? EKtNr
a]ergonta #ar\ mon1 Yi Kl2? m#o^rgei
a]c^na te !tWYp? te1 m[li!ta d KaFripn j!ti1
t \ j#n o memata 7[len lFYQ sKripenti1
W@e d^ oo neurEnG n[rK2!e d cenr j#n Kar#y1
!tW d gnd@ jri#cn1 tp@on d^ oo aK#e!e ceirp?"
Ava? d\ o]K mm^l2!e Ka!ignEtoio #e!pnto?1
mllZ Y^Nn #erF72 KaF oo ![Ko?
mm;eK[lu8e" tin mn a#eiY\ u#odgnte dgN
jrF2re? eta`roi M2Ki!ted? \EcFoio #[? Kan
d`o? \Al[!tNr
nWa? a#i gla;urZ? ;er^t2n 7ar^a !ten[conta"
>A8 d\ a'ti? Trce!!in \Olgm#io? jn m^no?
r!enG
o d\ :Yd? t[;roio 7aYeF2? !an \Acaiog?G
,
l
a
d
n
i
c
u
l

;
i
u

a
l

l
u
i

P
r
i
a
m

3
i

a
l

C
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %(. %()
a
!
t
i
a
n
e
i
r
i
i
1

;
e
m
e
i
a

C
e
a

d
i
n

E
!
i
m
a
1

;rumoa!4 ca 6'nele la5n;49i3are" Teucru #e el cu
!4geata5l m#un!e n #ie#t 3i5l uci!e" Cum n gr4din4 o
;loare de mac !e ncooaie5n l4turi1 C'nd e tic!it4 de rod
3i #loile o 7at #rim4ara1
A!t;el1 !u7 coi; a#4!at1 3i ca#ul r4#u!ului cade"
Teucru din nou du#5aceea d4 drumul !4ge9ii !4 67oare
Iar43i #e Hector oc2ind1 c4 tare5i ardea !45l do7oare"
Dar1 a74tut4 de A#olon1 ea nu nimeri #e5al lui Priam
Ciu1 ci #e Ar2e#tolem1 i6itiul deliu al lui Hector1
C'nd la 74taie o #orni!e1 3i5n #ie#t cu !4geata5l m#un!e" El
!e r4!toarn4 din car 3i de !#aim4 !e dau la o #arte
S#rintenii cai1 iar t4ria 3i ia9a !e curm4 dintr5n!ul"
Pierderea a!ta gro6a l #4trun!e la !u;let #e Hector1
Ri1 #e toar43ul mort cu toat4 m'2nirea5i l4!'ndu5l1
Iute de5a#roa#e c2em4 #e ;ratele !4u C2e7rione Caii
!5a#uce de ;r'u< el n5a #regetat !45l a!culte" Hector
a#oi !e re#ede de unde !t4tea el n carul Neted 3i
!c'nteietor 3i r4cnind ca o ;iar41 n3;ac4
Un 7oloan de #e ?o! 3i d4 7u!na la Teucru de5a dre#tul1
Gata !45l 6'nte #e el" Din cucur4 !coate o !4geat4 Teucru
3i5o #une #e !trun4< 3i5n reme ce5ntinde
Struna !#re um4rul dre#t ca !4 trag4 la 9int4 cu arcul1
Hector atunci cu o 7ocn45l #ocni n undrea1 unde #ie#tul E
de!#4r9it de gruma6 3i rana #rimit45i de moarte" Struna i5o
ru#!e1 la m'n4 #e loc i5amor9i5nc2eietura1
Ri el c46u n genunc2i 3i arcu5i !e !mul!e din m'n4"
Aia!1 cum ede c46ut #e ;rate5!4u1 nu !t4 n ;a945i
Ne#4!4tor1 ci alearg41 l a#4r41 9ine dea!u#ra5i
Pa46a1 #'n4 ce5n !#ate l iau1 ;uri3'ndu5!e acolo1
Doi de5ai lui Teucru toar43i Meci!t E2ianul 3i5Ala!tor1
Care5l 3i duc la cor47ii1 iar Teucru gemea de durere"
Olim#ianul din nou nt4ri #e Troieni la 74taie
Ri5ng2e!uir4 #e5A2ei !#re 3an9ul ad'nc de la 6iduri"
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %%+ %%*
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
EKtNr d\ jn #rctoi!i KFe !Y^ne 7lemeaFnNn"
? d\ te tF? te KgNn !ui? mgrFou 3
l^onto?
#t2tai Katp#i!Ye #o!nn tac^e!!i dicKNn
:!cFa te gloutog? te1 eli!!pmenpn te doKegei1
? EKtNr #a6e K[r2 KompNnta? \Acaiog?1
a:n m#oKteFnNn tin s#F!tatonG o d ;^7onto"
a]tZr j#en di[ te !Kplo#a? Kan t[;ron
a72!an ;eggonte?1 #ollon d d[men TrcNn u#i
cer!Fn1 o mn dl #arZ n2u!nn jr2tgonto
m^nonte?1
mllEloi!F te KeKlpmenoi Kan #h!i Yeo`!i
ce`ra? mnF!conte? meg[l\ e]cetpNnto Ka!to?G
EKtNr d\ mm;i#eri!trc;a KallFtrica? ##ou?
Gorgof? rmmat\ acNn 3d 7rotoloigof =Ar2o?"
Tod? d :dof!\ jl^2!e YeZ leuKcleno? Hr21
a8a d\ \AY2naF2n a#ea #terpenta #ro!2gdaG
#p#oi a:gipcoio Dii? t^Ko? o]K^ti n
sllum^nNn Danan KeKad2!pmeY\ u!t[tipn #er<
o Ken dl KaKin oton mna#lE!ante? rlNntai
mndri? eni? i#1 q d maFnetai o]K^t\ mneKt?
EKtNr PriamFd2?1 Kan dl KaKZ #ollZ aorge"
Tln d\ a'te #ro!^ei#e YeZ glauK#i? \AYEn2G
Kan lF2n oktp? ge m^no? Yumpn t\ sl^!eie
cer!nn u#\ \ArgeFNn ;YFmeno? jn #atrFdi gaF,G
mllZ #atlr oumi? ;re!n maFnetai o]K mgaY!i
!c^tlio?1 a:n mlitrp?1 jmn men^Nn m#erNeg?G
o]d^ ti tn m^mn2tai1 oo m[la #oll[Ki? uoin
teirpmenon !ce!Kon u#\ E]ru!YWo? m^YlNn"
toi q mn KlaFe!Ke #ri? o]ranpn1 a]tZr jm Jed?
ty j#ale@E!ou!an m#\ o]ranpYen #roallen"
e: gZr jgz t[de de\ jnn ;re!n #euKalF
m,!in e't^ min e:? \Adao #ul[rtao
#ro#em8en
j@ \Er^7eu? X@onta Kgna !tugerof \Adao1
o]K n u#e@^;uge Stugi? tdato? a:#Z ^eYra"
nfn d\ jm mn !tug^ei1 ^tido? d\ j@Enu!e 7oul[?1
He
cto
r n
;ru
nte
cu
al9i
i
me
rge
a
nc
re6
ut
n
#ut
ere
"
Cu
m
un
64
o
d
cu
#i
ci
oa
rel
e
re
#e
6i
d4
#r
oa
3c
4
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %%+ %%*
3i5
al
un
g4
,r
eu
n
mi
!tr
e9
ori
un
leu
3i
nu
5l
ma
i
!l
47
e3t
e
di
n
ur
m
41
To
t l
n
2a
94
di
n
7u
c41 din coa#!e #'ndindu5i ntor!ul< A!t;el #e5A2ei
urm4rind 3i Hector i67ea #e oricine
Sta mai 647anic na#oi1 de tot luau ;uga Danaii"
Numai c'nd ei n ri!i#4 trecur4 #alanca 3i 3an9ul
Ri o mul9ime #ierir4 !tr4#un3i de !4ge9i 3i de !uli9i1
Pe la cor47ii ;4cur4 #o#a! 3i !t4tur45m#otri4"
Se ndemnau nde5ei la r467oi 3i cu 7ra9ele5ntin!e
Jeilor tare !trigau 3i ro!teau rug4ciuni tuturora"
Caii cei m'ndri como3i de la caru5i rotea Priamidul
Crunt ca Gorgona #riind1 ca urgelnicul 6eu R467oil4"
Hera din cer i 46u #e A2ei 3i5au mil4 de d'n3ii1
Ri !#re Atena !e5ntoar!e 3i 6i!e cu graiuri ce 67oar4G
:,ai mie1 ;iic5a lui Jeu!1 ce5i oare cu noi am'ndou4S
N5o !4 ne #e!e de5A2ei nici a!t46i n cli#a din urm4S
Tri!ta ur!it45m#linind1 ei #ier co#le3i9i de a'ntul
Unui 74r7at" E de ne!u;erit cum ;eciorul lui Priam1
Hector1 !e5ndea!4 ne7un" Ce r4u le ;4cu #'n5acuma|=
Dete la a!ta r4!#un! cea cu oc2ii al7a3tri1 AtenaG
:El i!#r4ea mai de mult cu ner3unul 3i cu n4ala1
C5ar ;i #ierit el de 7ra9ul danaic n 9ar4 la d'n!ul1
Dar m'nio! mi e tata 3i nu rea !4 cugete a 7ine<
Crudul1 de5a #ururi nedre#t1 !t4 n calea dorin9elor mele"
Uit4 ce5ade! am !c4#at de neoi #e ;ecioru5!4u Hercul"
C'nd l5a !u#u! Euri!teu la #ede#!ele muncilor grele"
Cerului el1 #4timind1 !e tot ?eluia" Ri #e cine
Jeu! din cer i trimi!e !45l a#ereS Numai #e mine"
Dac4 3tiam eu de a!ta1 3i doar aeam ca# ntr5at'ta1
C'nd ;u !ilit el n iad !4 co7oare !5aduc4 din 7e6n4
C'inele1 #a6nicul r4u de la #oarta tiranului Hade!1
Nu mai !c4#a el de a#ele ad'nci ale Sti@ului negru"
Jeu! acum m4 ur43te 3i5i ;ace #e oie lui Teti!1
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %%% %%(
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
x oo gognat\ aKu!!e Kan alla7e ceirn geneFou1
li!!om^n2 timW!ai \AcillWa #tolF#orYon"
a!tai mZn t\ n a'te ;Fl2n glauKc#ida ev#,"
mllZ !Z mn nfn nn j#^ntue mcnuca? ##ou?1
r;r\ n jgz Katadf!a Dii? dpmon a:gipcoio
tegce!in j? #plemon YNrE@omai1 r;ra vdNmai
{ n Pri[moio #[? KoruYaFolo? EKtNr
g2YE!ei #ro;an^nte mnZ #tol^moio ge;gra?1
U ti? Kan TrcNn Kor^ei Kgna? 3d\ o:Nnod?
d2my Kan ![rKe!!i1 #e!zn j#n n2u!nn \Acain"
}M? a;at\1 o]d\ m#FY2!e YeZ leuKcleno? Hr2"
_ mn j#oicom^n2 cru![m#uKa? antuen ##ou?
Hr2 #r^!7a YeZ Yug[t2r meg[loio rpnoioG
a]tZr \AY2naF2 Kogr2 Dii? a:gipcoio
#^#lon mn Kat^ceuen eanin #atri? j#\ odei
#oiKFlon1 n \ a]tl #oiE!ato Kan K[me cer!Fn1
_ d citn\ jndf!a Dii? ne;el2ger^tao
tegce!in j? #plemon YNrE!!eto daKrupenta"
j? d\ rcea ;lpgea #o!n 7E!eto1 l[6eto d\ agco?
7riYd m^ga !ti7arpn1 ty d[mn2!i !tFca? mndrn
brcNn1 to`!Fn te Kot^!!etai s7rimo#[tr2" Hr2 d
m[!tigi Yo? j#emaFet\ Xr\ ##ou?G a]tpmatai d
#glai mgKon o]ranof ? acon Mrai1 t?
j#it^tra#tai m^ga? o]rani? Olum#p? te
3mn mnaKl`nai #uKinin n^;o? 3d\ j#iYe`nai"
t a di\ a]t[Nn Kentr2neK^a? acon ##ou?"
Jed? d #atlr =Id2Yen j#en vde cc!at\ Xr\ a:n?1
LIrin d\ rtrune cru!p#teron mggel^ou!anG
7[!K\ vYi LIri tace`a1 #[lin tr^#e m2d\ aa Xnt2n
arce!Y\G o] gZr KalZ !unoi!pmeYa #tplemon d^"
de gZr j@er^N1 ti d Kan tetele!m^non a!taiG
guic!N m^n !;Nn u;\ rma!in K^a? ##ou?1
a]tZ? d\ jK dF;rou 7al^N Kat[ Y\ rmata X@NG
o]d^ Ken j? deK[tou? #eritellom^nou? jniautod?
Care5i c46u la genunc2i 3i5l atin!e de 7ar74 rug'ndu5l
Cin!te !4 dea lui A2ile cel #u!tiitor de ora3e"
La!Lc4 odat4 el tot mi a 6ice co#il4 iu7it4"
Hai dar1 n2am4 mai re#ede caii cei tari de co#it4
P'n4 ce eu o !4 intru n ca!a #4rintelui Jeu!
Ri m45narme6 de r467oi1 ca !4 4d du#4 a!ta la TroiaG
Oare mai #oate cuma !4 !e 7ucure ;iul lui Priam1
C'nd am'ndou4 la 2ar94 ii5ne5om noi ntre r'nduriS
C'inii 3i ulturii au !4 !e5m7ui7e de !'nge 3i carnea
Multora dintre ai lui1 care5n ta74r5atunci or !4 cad4"=
A!t;el Atena5i cu'nt41 3i Hera !e ia du#4 d'n!a"
Re#ede merge 3i5n2am4 doi 6mei cu ;runtare de aur1
Hera1 elita 6ei941 n4!cut4 din marele Crono!"
Ciica lui Jeu!1 Atena1 ntr5a!ta !e ;uri345n ca!a
Tat4lui !4u1 unde d'n!a de!#rinde 3i la!4 !45i
curg4 Haina5n;lorat4 ;rumo!1 9e!ut4 cu 2arnica5i
m'n41
Ri5nlocuind5o cu !traiul lui Jeu!1 !t4#'nul ;urtunii1
Armele5ncinge ea gata de lu#ta cea #lin4 de5amaruri"
Ri5n luminoa!a teleag4 !e !uie #ro#tit4 de5o lance
Grea1 ;erecat4 3i lung41 cu care5a ite?ilor r'nduri
Culger41 c'nd ;urioa!45i n4!cuta din tat4 #uternic"
Gra7nic4 Hera cu 7iciul la drum 3i #orni telegarii"
Poarta cerea!c4 tro!nind de la !ine u3or !e de!c2i!e"
Horele !unt #ort4ri9e 3i !tr4?uie cerul 3i Olim#ul<
Lor li !5a dat !4 de!c2id41 !45nc2id4 canaturi de nouri"
J'nele1 caii #le!nind1 #e #oarta de5acolo ie3ir4"
Jeu! 46u de #e Ida 3i5ndat4 gr47i du#4 ele1
Plin de m'nie #e Iri!1 6ei9a cu ari#i de aurG
:Du5te 3i5ntoarce5le re#ede1 Iri!1 !4 nu5mi ie5ncoace"
Nu a ;i 7ine1 c'nd noi du3m4nia5ntre noi om nce#e"
Iat4 cum eu le5amenin9 3i ntocmai a3a o !4 ;ieG
Caii tr4!nindu5le5i oi ologi1 3i #e ele din c2eln4
Le5oi r4!turna #e5am'ndou4 3i 94nd4ri le5oi ;ace teleaga"
Ani
!e
or
!cu
rge
reo
6ece
1
roti
ndu
5!e1
3i5
nc4
cu
totu
l
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %%% %%(
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %%& %%$
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
lKe\ m#alYE!e!Yon1 Ken m[r#t,!i Keraunp?G
r;ra :d glauK#i? t\ n #atrn m[c2tai"
Hr, d\ o ti tp!on neme!F6omai o]d colofmaiG
a:en g[r moi aNYen jniKlhn ttF Ken ev#N"
}M? a;at\1 rto d LIri? mellp#o? mggel^ou!a1
7W d\ j@ \IdaFNn sr^Nn j? maKrin =Olum#on"
#rct,!in d #gl,!i #olu#tgcou O]lgm#oio
mntom^n2 Kat^ruKe1 Dii? d^ !;\ anne#e mfYonG
# m^maton< tF !;n jnn ;re!n maFnetai Utor<
o]K j[ ronFd2? j#amun^men \ArgeFoi!in"
de gZr 3#eFl2!e rpnou #[?1 B tel^ei #er1
guic!ein mn !;n u;\ rma!in K^a? ##ou?1
a]tZ? d\ jK dF;rou 7al^ein Kat[ Y\ rmata
X@einG o]d^ Ken j? deK[tou? #eritellom^nou?
jniautod?
lKe\ m#alYE!e!Yon1 Ken m[r#t,!i Keraunp?G
r;ra :d? glauK#i t\ n !y #atrn m[c2ai"
Hr, d\ o ti tp!on neme!F6etai o]d coloftaiG
a:en g[r oo aNYen jniKlhn tti Ken ev#,G
mllZ !g g\ a:not[t2 Kgon mde? e: jtepn ge
tolmE!ei? Dii? Xnta #elcrion agco? me`rai"
}H mn Xr\ ? e:#of!\ m#^72 #pda? K^a LIri?1
a]tZr \AY2naF2n Hr2 #ri? mfYon aei#enG
#p#oi a:gipcoio Dii? t^Ko?1 o]K^t\ agNge
n j Dii? Xnta 7rotn neKa #tolemF
6einG tn Xllo? mn m#o;YF!YN1 Xllo? d
7ictN1 ? Ke tgc,G Ke`no? d tZ ;ron^Nn
jnn Yumy
TrN!F te Kan Danao`!i diKa6^tN1 ? j#ieiK^?"
}M? Xra ;NnE!a!a #[lin tr^#e mcnuca? ##ou?G
t!in d\ Mrai mn lf!an KallFtrica? ##ou?1
Kan tod? mn Kat^d2!an j#\ mm7ro!F,!i K[#,!in1
rmata d\ aKlinan #ri? jnc#ia #am;anpNntaG
a]tan d cru!^oi!in j#n Kli!mo`!i K[Yi6on mF
gd\ Xlloi!i Yeo`!i1 ;Flon teti2m^nai Utor"
Jed? d #atlr =Id2Yen j~trocon rma Kan ##ou? N5
au
!4
!e
in
dec
e
r4n
ile
lor
din
ar!
ura
de
;ul
ger
R
i
5
a
r
e

!
4

3
t
i
e

A
t
e
n
a

I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %%& %%$
c
e
5
n
!
e
a
m
n
4

!
4

l
u
#
t
e

c
u

t
a
t
a
"

N
u

m
i
5
e a3a neca6 3i de ciud4 #e Hera1 ea e3nic
E n4r4it4 !45mi !trice tot #lanul ce5oi #une la
cale"= Ji!e1 3i inte3a Iri! #orni ca !4 duc4 !olia
Ri lu4 67orul !#re5naltul Olim# de #e muntele
Ida" Le nt'lni nainte la #oarta r'#o!ului
munte
Ri le o#ri de la mer! 3i le !#u!e #orunca lui Jeu!G
:Oare5ncotro a#ucar49i 3i ce ne7unie 4
#rin!eS Nu 4 d4 oie #rea5naltul #e5A2ei !5a?uta9i
la 74taie" Iat4 cum el 5amenin94 3i5ntocmai a3a o
!4 ;ieG
Caii tr4!nindu545i a ologi1 3i #e oi 4 r4!toarn4
Pe am'ndou4 din c2eln4 3i 94nd4ri 4 ;ace teleaga"
Ani !e or !curge reo 6ece1 rotindu5!e1 3i5nc4 cu totul
N5au !4 !e indece r4nile #ricinuite din ;ulger"
Rti5ei tu a!t;el1 Ateno1 ce5n!eamn5a te #une cu
tata" Nu5i e!te a3a de neca6 3i de ciud4 #e Hera1 ea
e3nic E n4r4it4 !45i !trice tot #lanul ce #une la
cale"
Dar tu aan4 3i neru3inat4 ei ;i1 dac5aiee
Suli9a ei cute6a !5o ridici m#otria lui Jeu!"=
A!ta 6ic'ndu5le1 Iri! !e du!e mai iute ca
'ntul"
Hera1 de ;ric4 muindu5!e1 6ice a3a c4tre AtenaG
:,ai mie1 ;iic5a lui Jeu!" Eu nu la!1 nici reau ca noi
dou41 Numai de dragu5unor oameni1 cu el !4 ne #unem la
!;ad4" La!L !4 mai #iar4 din ei care5o ;i 3i !4 ie9uie al9ii
Cum li5i norocul1 iar d'n!ul1 a3a cum n !ine
!ocoate1 Qudece ntre A2ei 3i Troieni du#4 cum !e
3i cade"= Jice 3i caii cei tari de co#it45na#oi 3i5i
ntoarce"
J'nele Hore1 enind1 de la carul 6ei9ei
de!2am4 Caii cei nete6i la #4r 3i5i leag4 de ie!le
m4re9e< Carul l !#ri?in4 de lucitorul #erete din
gra?duri"
Iar am'ndou4 6ei9ele merg ntre 6ei1 3i n !al4
Ele cu inima ;r'nt4 !5a3a64 #e tronuri de aur"
Carul ;rumo! nrotat 3i caii gonind de #e Ida
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %%0 %%-
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
Olum#on d dFNKe1 Yen d\ j@FKeto YcKou?"
ty d Kan ##ou? mn lf!e Kluti? jnno!Fgaio?1
rmata d\ m 7Nmo`!i tFYei KatZ l`ta #et[!!a?G
a]ti? d crg!eion j#n Yrpnon e]rgo#a Jed?
6eto1 ty d\ u#i #o!!n m^ga? #elemF6et\ =Olum#o?"
a d\ oai Dii? mm;n? \AY2naF2 te Kan Hr2
x!Y2n1 o]d^ tF min #ro!e;cneon o]d\ jr^ontoG
a]tZr q agnN B!in jnn ;re!n ;cn2!^n teG tF
;Y\ ottN tetF2!Yon \AY2naF2 te Kan Hr2<
o] m^n Y2n K[metpn ge m[c, ani KudianeFr,
sllf!ai Tra?1 to`!in Kpton a:nin aYe!Ye"
#[ntN?1 oon jmpn ge m^no? Kan ce`re? Xa#toi1
o]K Xn me tr^8eian !oi YeoF e:!\ jn \Olgm#Q"
!;n d #rFn #er trpmo? alla7e ;aFdima gu`a
#rnn #plempn te :de`n #ol^moip te m^rmera arga"
de gZr j@er^N1 ti d^ Ken tetele!m^non UenG
o]K n j;\ umet^rNn sc^Nn #l2g^nte Kerauny
8 j? =Olum#on Ke!Yon1 n\ mYan[tNn do? j!tFn"
}M? a;aY\1 a d\ j#^mu@an \AY2naF2 te Kan Hr2G
#l2!Fai a g\ x!Y2n1 KaKZ d Trce!!i med^!Y2n"
toi \AY2naF2 mK^Nn Un o]d^ ti e#e
!Ku6om^n2 Din #atrF1 cplo? d^ min Xgrio? reinG
Hr, d\ o]K acade !tWYo? cplon1 mllZ #ro!2gdaG
a:nptate ronFd2 #o`on tin mfYon aei#e?"
e' nu Kan bme`? vdmen toi !Y^no? o]K mla#adnpnG
mll\ am#2? Danan slo;urpmeY\ a:cm2t[Nn1
o Ken dl KaKin oton mna#lE!ante? rlNntai"
mll\ toi #ol^mou mn m;e@pmeY\1 e: !d Kelegei?G
7oulln d\ \ArgeFoi? u#oY2!pmeY\ x ti? snE!ei1
? ml #[nte? rlNntai sdu!!am^noio teo`o"
Tln d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 ne;el2ger^ta Jeg?G
3of? dl Kan mhllon u#ermen^a ronFNna
r8eai1 av K\ jY^l,!Ya1 7o#i? #ptnia Hr2
sllgnt\ \ArgeFNn #ouldn !tratin a:cm2t[NnG
,ine5n Olim# 3i #4rintele Jeu! 3i intr45n loca3ul
Jeilor" Caii5i !lo7oade Po!eidon1 cutremurul
lumii1 Carul i5a3a645n #odi3 3i5ntinde dea!u#ra5i o
#'n64 Ciul lui Crono! a#oi !5a3a64 #e tronu5i de
aur1
Iar !u7 #icioarele lui ui de cutremur Olim#ul"
Singure Atena 3i Hera #e5al4turi de Jeu! 3e6ur4<
Nu5l ntre7ar4 nimica 3i nu mai or7ir4 cu d'n!ul1
Dar n9ele!e #rea5naltul 3i a!t;el 6ei9elor 6i!eG
:Ce !ta9i a3a am4r'te1 tu1 Hera1 3i Pala!
AtenoS Nu 4 trudir49i de5a?un! n lu#t4 #e
c'm#ul m4ririi
Ca !45i 6dro7i9i #e Troieni1 #e care ae9i #i6m4 ne7un4S
Dar n de3ert1 c4 #uterea5mi 3i 7ra9ele5mi !unt nenin!e"
Nu m5ar #utea doedi to9i 6eii ce5i #oart4 Olim#ul1
Darmite oi1 ale c4ror #icioare5nce#ur4 de groa64
S4 !e5n;ioare5nainte ca oi !4 ede9i 74t4lia
Ri gro64iile ei" Dar eu 3i acum 4 oi !#une
Ce5aea !4 ;ieG Ln teleag4 tr4!nite ;iind am'ndou41
Nu 45nturna9i na#oi n Olim# la #alatele oa!tre"=
Ji!e1 iar Pala! 3i Hera cu murmur de ciud4 am'ndou4
S5a#ro#iar4 ur6ind Troienilor cugete rele"
Pala! t4cu 3i nimic nu r4!#un!e1 de3i ea #e
Jeu! S5a !u#4rat 3i ardea de m'nie !4l7atic45n
!ine" Hera1 ea !ingur41 a3a i67ucni de neca6
7iruit4G
:Ce ;el de or7e ai ro!tit1 cum#litule ;iu al lui Crono!S
Aine cunoa3tem 3i noi c4 #uterea 9i5i ne7iruit41
Bn!4 ni5e ?ale de 7ie9ii Danai1 de o3tenii r467oinici1
Care la Troia tot #ier m#linindu53i ur!ita cea tri!t4"
Noi ne l4!4m de r467oi1 dac5a3a 9i5e #orunca 3i oia"
Numai cu !;atul i om a?uta1 #oate 7ine le5ar #rindeG
Mi5e !4 nu #iar4 cu to9ii1 c4 #rea nciudat e3ti #e d'n3ii"=
,i?elio!ul Cronid r4!#un!e la a!ta 6ei9eiG
:
M
'
i
n
e
d
i
n
6
o
ri
1
d
a
c
4
5
9
i
#
l
a
c
e
3
i

r
e
i1
t
u
o
c
2
i
o
a
!
o
1
!
l
4
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %%0 %%-

it
4
He
ra1
ai
!4
e6
i #e
#ut
ern
icu
l
;iu
al
lui
Cr
on
o!
Mai
ne
mil
o!
#ot
o#i
nd
3i
mai
mu
lt4
o3ti
re
din
Ar
go!
"
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %%. %%)
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
o] gZr #rnn #ol^mou m#o#ag!etai r7rimo? EKtNr
#rnn rrYai #arZ naf;i #odcKea P2leNna1
mati ty t\ n o mn j#n #rgmn,!i m[cNntai
!teFnei jn a:not[tQ #ern PatrpKloio Yanpnto?G
? gZr Y^!;atpn j!tiG !^Yen d\ jgz o]K mlegF
6N cNom^n2?1 o]d\ ev Ke tZ neFata #eFraY\ K2ai
gaF2? Kan #pntoio1 n\ \I[#etp? te rpno? te
xmenoi ot\ a]g? U#erFono? \HelFoio
t^r#ont\ ot\ mn^moi!i1 7aYd? d^ te T[rtaro? mm;F?G
o]d\ {n anY\ m;FK2ai mlNm^n21 o !eu agNge
!Ku6om^n2? ml^gN1 j#en o] !^o Kgnteron Xllo"
}M? ;[to1 tin d\ o ti #ro!^;2 leuKcleno?
Hr2"
jn d\ a#e!\ \MKeany lam#rin ;[o? 3elFoio
lKon ngKta m^lainan j#n 6eFdNron Xrouran"
TrN!nn m^n \ m^Kou!in adu ;[o?1 a]tZr \Acaio`?
m!#a!F2 trFlli!to? j#EluYe nd@ jre7ennE"
TrcNn a't\ mgorln #oiE!ato ;aFdimo? EKtNr
np!;i nen mgagzn #otamy a#i dinEenti1
jn KaYary Yi dl neKgNn die;aFneto cro?"
j@ ##Nn d\ m#o7[nte? j#n cYpna mfYon XKouon
tpn \ EKtNr mgpreue Di ;Flo?G jn d\ Xra ceirn
agco? ac\ endeK[#2cuG #[roiYe d l[m#eto douri?
a:cml calKeF21 #ern d crg!eo? Y^e #prK2?1
ty g\ jrei![meno? a#ea Trce!!i met2gdaG
K^Klut^ meu Tre? Kan D[rdanoi 3d\ j#FKouroiG
nfn j;[m2n nW[? t\ sl^!a? Kan #[nta?
\Acaiod?
8 m#ono!tE!ein #rotn =Ilion 3nempe!!anG
mllZ #rnn Kn^;a? UlYe1 ti nfn j![N!e m[li!ta
\ArgeFou? Kan nWa? j#n 2gm`ni Yal[!!2?"
mll\ toi nfn mn #eiYcmeYa nuKtn melaFn,
dpr#[ t\ j;o#li!pme!YaG mtZr KallFtrica?
##ou? lg!aY\ u#@ sc^Nn1 #arZ d^ !;i!i 7[llet\
jdNdEnG
jK #plio? d\ X@e!Ye 7pa? Kan v;ia mWla
Kar#alFmN?1 onon d melF;rona o:nF
6e!Ye
Nu
a5
nce
ta
cu
Da
nai
i !4
lu#
te
;ec
ior
ul
lui
Pri
am
P'
n4
ce
nu
!5ar
ii
la
cor
47i
i
3oi
ma
nul
A2
ile1
R
i

a
!
t
a

n
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %%. %%)

6
i
u
a

c
'
n
d

e
i
1

c
a

!
4

a
#
e
r
e

m
o
r
t

#
e

Patroclu1 Aate5!e5or la cor47ii n cea mai gro6a4
!tr'mtoare" A!t;el ur!it e !4 ;ie" Nu5mi #a!4 de5a ta
!u#4rare
Nici dac4 tu r4t4cind #e u!cat 3i #e mare ai a?unge
P'n4 la marginea lumii1 #e unde Ia#eto! 3i Crono!
Stau o!'ndi9i 3i n5au #arte de ra6ele m'ndrului !oare1
Nici de r4coarea adierii1 c45n ;und i cu#rinde Tartarul"
Dac4 !o!i5ei 3i5acolo n oar7ecul t4u de m'nie1
Nu reau !4 3tiu1 c4 de rea 3i o7ra6nic4 n5ai tu #erec2e"=
A!t;el i 6i!e Cronid1 iar Hera nimic nu r4!#un!e"
Soarele atunci lumino! #e!te a#e a!;in9ea< iar n urm4
Pe!te #4m'ntul m4no! !e l4!4 ntunericul no#9ii"
N5a ;o!t #e oia Troienilor du!ul luminii1 dar noa#tea
Pentru Danai a !o!it #riitoare1 de trei ori dorit4"
Ciul lui Priam atunci cu oa!tea5i ;4cu adunare
L'ng4 ultoarea lui /anto!1 de#arte de a!e duc'nd5o1
Unde curat era locul1 c4 nu era !'nge 3i le3uri"
De!c4lecar4 Troienii 3i5acolo !t4tur4 !5a!culte
S;atul lui Hector1 iu7itul de Jeu!" Vin'ndu53i el lancea
Lung4 de un!#reLce co9i cu 'r; a!cu9it de aram41
Unde era5ncol4cit45m#re?ur o erig4 de aur1
Ri !#ri?inindu5!e5n lance1 a3a el or7i adun4riiG
:Da9i a!cultare1 Troieni 3i Dardani 3i toar43i de arme1
A6i !ocoteam c4 !triind #e A2ei 3i ar6'nd a lor a!e1
Airuitori ne5om ntoarce la Troia1 74tut4 de 'nturi"
Dar ne5a#uc4 ntunericul no#9ii1 3i el mai cu !eam4
I5a m'ntuit #e A2ei cu a!ele lor de #e maluri"
Noi n!5acuma !4 ;acem cum noa#tea ne #o49uie3te"
Cina nt'i !4 g4tim" Deci 2ai1 de la care da9i drumul
Cailor nete6i la #4r 3i5n ;a94 le #une9i nutre9ul<
Re#ede a#oi !4 5aduce9i oi gra!e 3i 7oi din cetate1
,in de!;4to! n 7urdu;uri 3i #'ine de!tul4 de5aca!41
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %$+ %$*
&+*
&+&
&(*
&(&
&%*
&%&
&$*
!`tpn t\ jK meg[rNn1 j#n d @gla #ollZ l^ge!Ye1
P? Ken #anngcioi m^!;\ 3of? 3rigeneF2?
KaFNmen #urZ #oll[1 !^la? d\ e:? o]ranin
K,1 mE #N? Kan diZ ngKta K[r2 KompNnte?
\Acaion ;eggein rmE!Nntai j#\ e]r^a nta
Yal[!!2?" ml mZn m!#oudF ge nen j#i7a`en
K2loi1
mll\ P? ti? togtNn ge 7^lo? Kan ovKoYi #^!!,
7lEmeno? { :y { agce s@upenti
n2i? j#iYr!KNn1 na ti? !tug^,!i Kan Xllo?
TrN!nn j;\ o##od[moi!i ;^rein #olgdaKrun =Ar2a"
KEruKe? d\ mnZ X!tu Di ;Floi mggellpntNn
#a`da? #rNYE7a? #olioKrot[;ou? te g^ronta?
l^@a!Yai #ern X!tu YeodmEtNn j#n #grgNnG
Y2lgterai d guna`Ke? jnn meg[roi!in eK[!t2
#fr m^ga KaipntNnG ;ulaKl d^ ti? am#edo? a!tN
ml lpco? e:!^lY,!i #plin lan m#epntNn"
d\ a!tN Tre? megalEtore? ? mgoregNG
mfYo? d\ q? mn nfn ugil? e:r2m^no? a!tN1
tin d\ 3of? Trce!!i meY\ o##od[moi? mgoreg!N"
al#omai e]cpmeno? DiF t\ Xlloi!Fn te Yeo`!in
j@el[an jnY^nde Kgna? K2re!!i;orEtou?1
oV? KWre? ;or^ou!i melain[Nn j#n n2n"
mll\ toi j#n nuKtn ;ul[@omen bm^a? a]tog?1
#r d\ u#2o`oi !dn tegce!i YNr2cY^nte?
n2u!nn a#i gla;ur!in jgeFromen s@dn =Ar2a"
ev!omai ev K^ m\ Tuded2? Krateri? DiomEd2?
#Zr n2n #ri? te`co? m#c!etai1 Ken jgz
tin calKy d,c!a? anara 7rotpenta ;^rNmai"
arion _n mretln diaeF!etai1 ev K\ jmin agco?
meFn, j#ercpmenonG mll\ jn #rctoi!in sN
KeF!etai o]t2YeF?1 #ol^e? d\ mm;\ a]tin eta`roi
3elFou mnipnto? j? arionG e: gZr jgzn ?
ev2n mY[nato? Kan mgErN? mata #[nta1
tioFm2n d\ ? tFet\ \AY2naF2 Kan \A#pllNn1
Al9ii !5alerge5n #4duri ca !5adune #e5aici lemn4rie1
Cocuri !5a#rindem 3i #'n4 !#re 6ori1 c't e noa#tea de
mare
De!e ;ocare !4 ar64 3i5n !la4 !5a?ung4 4#aia1
Mi5e doar ca nu cuma #e ntunericul no#9ii A2eii
Cuga !4 ia 3i !4 #lece #e !#etele largi ale m4rii1
Nu cuma ei !4 !e5nluntre n ti2n4 3i ;4r4 de 67ucium"
,reau 3i la d'n3ii n 9ar4 !453i mi!tuie nc4 amarul
Pricinuit de5o !4geat4 de5a noa!tr41 de5o lance a!cu9it4
La re#e6irea5n cor47ii1 ca a!t;el !4 tremure oricine
S5ar mai lua la r467oi cu noi1 lu#t4torii din Troia"
Crainicii1 dragii lui Jeu!1 !4 deie de e!te5n cetateG
To9i care5! oameni c4run9i 3i tineri 74ie9i !4 !5
adune Qur m#re?ur #e la 6iduri1 !4 !tr4?uie la
metere6e Bntemeiate de 6ei1 iar ;emeile aca!4 !4
!teie1
Cea mai !;ioa!4 !5a#rind4 ;oc mare 3i neadormit4
Pa6a !4 ;ie1 !4 nu !e !trecoare5n cetate du3manii1
Oa!te #e5acolo li#!ind" S4 ;ie ntocmai cum ou4
Eu 5am gr4it1 o ite?i" Ce5i 7un #e!te noa#te !4 ;acem
,5am l4murit< de!#re 6iua de m'ine oi or7i diminea9a"
Plin de n4de?de eu rog #e 6eimea din cer !4 m5a?ute
S4 m4tur4m de #e5aici #e c'inii de5A2ei1 care5ncoace
Paco!tea 3i nenorocul i5adu!e #e mare5n cor47ii"
Dar !4 eg2em #e!te noa#te #46indu5ne unii #e al9ii"
Iar diminea9a din 6ori narm'ndu5ne iar4 !45nce#em
Cr'ncena alm4 3i 2ar94 n ta74ra lor la cor47ii"
Ri5o !4 edem noi atunci dac4 el1 Diomede oinicul1
De la cor47ii !#re 6id ar #utea !4 m5alunge #e
mine Ori eu #e el l do7or 3i5i #rad arm4tura5
ncru3it4"
M'ine o !45ncerce #uterea5i de #oate eni !45mi n;runte
Suli9a" Dar eu !ocot c4 el ntre cei mai de ;runte
Are !4 cad4 !tr4#un!1 cu un #'lc de toar43i al4turi1
M
'
i
n
e

c
'
n
d

!
o
a
r
e
l
e

a

r
4
!
4
r
i
"

D
e
5
a
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %$+ %$*
3

;
i

e
u

n
t
r
5
a
t
'
t
a

N
e
m
u
r
i
t
o
r

3
i

d
e
5
a #ururea t'n4r n 6ilele mele1 Cin!te !4 am #e
c't are A#olon 3i Pala! Atena1
&+*
&+&
&(*
&(&
&%*
&%&
&$*
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* 3III %$% %$(
&$&
&&*
&&&
&-*
&-&
? nfn bm^r2 de KaKin ;^rei \ArgeFoi!in"
}M? EKtNr mgpreu\1 j#n d Tre? Kel[d2!an" o
d\ ##ou? mn lf!an u#i 6ugof odrconta?1
dW!an d\ om[nte!!i #ar\ rma!in o!in Ka!to?G
jK #plio? d\ X@onto 7pa? Kan v;ia mWla
Kar#alFmN?1 onon d melF;rona o:nF
6onto1
!`tpn t\ jK meg[rNn1 j#n d @gla #ollZ l^gonto"
ardon d\ mYan[toi!i tel2^!!a? eKatpm7a? KnF
!2n d\ jK #edFou Xnemoi ;^ron o]ranin ev!N"
bde`anG tW? d\ o ti Yeon m[Kare? dat^onto1
o]d\ aYelonG m[la g[r !;in m#EcYeto =Ilio? orl
Kan PrFamo? Kan lai? jummelFN Pri[moio"
O d m^ga ;ron^onte? j#n #tol^moio ge;gra?
evato #anngcioi1 #urZ d^ !;i!i KaFeto #oll["
? d\ t\ jn o]rany X!tra ;aeinln mm;n !elEn2n
;aFnet\ mri#re#^a1 te t\ a#leto nEnemo? a:YErG
aK t\ a;anen #h!ai !Ko#ian Kan #rcone? XKroi
Kan n[#aiG o]ranpYen d\ Xr\ u#err[g2 X!#eto? a:YEr1
#[nta d evdetai X!tra1 g^g2Ye d^ te ;r^na #oimEnG
tp!!a me!2gd nen 3d /[nYoio o[Nn
TrcNn KaipntNn #urZ ;aFneto \IlipYi #rp"
cFli\ Xr\ jn #edFQ #urZ KaFeto1 #Zr d eK[!tQ
evato #entEKonta !^l #uri? a:Yom^noio"
##oi d Kr` leuKin jre#tpmenoi Kan slgra?
e!tapte? #ar\ rce!;in j~Yronon \H mFmnon"
Cum a ;i 6iua de m'ine to#enie oa!tei danae"=
A!ta ;u 6i!a lui Hector< cu c2iot #rimir4 Troienii1
Ri telegarii1 de trud4 a!uda9i1 de la 2am !lo7o6ir4
Ri la teleag4 tot in!ul a#oi l leg4 de curele"
Re#ede ei din cetate 3i5adu!er4 7oi 3i oi gra!e1
,in1 74utur4 mieroa!41 3i #'ine de5aca!45
ngri?ir4
To9i !453i aduc4 3i mare mul9ime de lemne
c4rar41 Jeilor ?ert;e de#line a#oi nc2inar41 iar
'ntul
De #e c'm#ie #urta n!#re cer mirodenia c4rnii
Ar!e #e5altare de ei1 dar nu oiau 6eii !5o gu!te<
N5o !u;ereau1 c4ci ne!#u! de ur't le era Ilionul1
Priam #recum 3i #o#orul n l4nci i!cu!itului Priam"
Dar cu ncredere5n !ine #e c'm#ul de lu#t4 Troienii
Stau #e!te noa#te #46ind de la multele ;ocuri a#rin!e"
Cum !e arat4 #e 7olt4 m'ndre9ea de !tele n ?urul
Lunii ;rumo! luminate1 c'nd molcom1 !enin e 46du2ul<
,4ile atunci1 !inguratice #i!curi 3i culmi r4!4rite
Ie! la lumin41 c4 nem4rginit !e de64luie cerul<
Stelele toate !e 4d1 de !e 7ucur45n !ine #4!torul
Tot a3a multe la num4r #4reau ntre a!e 3i
/anto!
,etrele a#rin!e de oa!tea lui Hector Lnaintea
cet49ii1 Mii de ?eratice ardeau #e c'm#ie 3i5a#roa#e
de ele
C'te cinL6eci de o3teni #rieg2eau c't e noa#tea de mare1
Caii #e5al4turi din or6 3i alac ron94iau la tot carul
Ri a3te#tau Diminea9a !4 ie #e tronu5i de aur"
&$&
&&*
&&&
&-*
&-&
ILIADOS I
}M? o mn Tre? ;ulaKZ? aconG a]tZr \Acaiod?
Ye!#e!F2 ace ;g6a ;p7ou Krupento? etaFr21
#^nYe d\ mtlEtQ 7e7olEato #[nte? Xri!toi"
? d\ Xnemoi dgo #pnton srFneton :cYupenta
&
7or^2? Kan J^;uro?1 tc te rK2Yen X2ton
jlYpnt\ j@a#Fn2?G Xmudi? d^ te Kfma Kelainin
KorYgetai1 #ollin d #ar@ la ;fKo? aceuenG
? jda6eto Yumi? jnn !tEYe!!in \Acain"
\Atred2? d\ Xce meg[lQ 7e7ol2m^no? Utor
+*
;oFta K2rgKe!!i ligu;Ypggoi!i KelegNn
KlEd2n e:? mgorln KiKlE!Kein Xndra Ka!ton1
ml d 7ohnG a]ti? d metZ #rctoi!i #one`to" 6on
d\ e:n mgor teti2pte?G n d\ \Agam^mnNn
!tato d[Kru c^Nn P? te KrEn2 mel[nudro?
+&
x te Kat\ a:gFli#o? #^tr2? dno;erin c^ei tdNrG
? q 7ard !ten[cNn a#e\ \ArgeFoi!i met2gdaG
;Floi \ArgeFNn bgEtore? 3d m^donte? Jeg? me
m^ga ronFd2? Xt, jn^d2!e 7areF, !c^tlio?1 q?
tpte m^n moi u#^!ceto Kan Kat^neu!en
(*
=Ilion jK#^r!ant\ e]teFceon m#on^e!Yai1
nfn d KaKln m#[t2n 7ouleg!ato1 KaF me Kelegei
du!Kl^a =Argo? oK^!Yai1 j#en #oldn le!a lapn"
ottN #ou Din m^llei u#ermen^ ;Flon enai1
q? dl #oll[Nn #olFNn Kat^lu!e K[r2na
(&
3d\ ati Kan lg!eiG tof gZr Kr[to? j!tn m^gi!ton"
mll\ XgeY\ ? n jgz ev#N #eiYcmeYa #[nte?G
;eggNmen !dn n2u!n ;Fl2n j? #atrFda ga`anG
o] gZr ati TroF2n aorE!omen e]ru[guian"
}M? a;aY\1 o d\ Xra #[nte? mKln jg^nonto !iN#"
%*
dln d\ XneQ U!an teti2pte? ue? \AcainG
C'nt ul I/
A!t;el Troienii atunci eg2eau !tr4?uind1 iar A2eii
Cur4 cu#rin3i de cutremur1 toar43ul ;ugii gro6ae1
Ri de alean co#le3i9i !tau to9i c4#itanii o3tirii"
Tocmai cum a#ele m4rii 74tute deodat4 de 'ntul
Mia64no#tiu 3i5a#u!ean din Tracia1 c'nd de n4#ra!n4
&
,ine #e loc '?'ind 3i !e5ncre!tuie negre tala6uri1
Malduri de ier7uri a;ar4 6'rlind #e!te maluri1 tot a!t;el
Inima5n #ie#tul A2eilor !e !micura de durere"
Nu mai #utea Agamemnon de inim4 rea 3i duiumul
Cutreiera #oruncind la to9i !trig4torii !5adune
+*
Armia1 #e ;iecare !45l c2eme la !;at #e 3o#tite<
Bn!u3i !e tot !'rguia ntre toate ale lor c4#etenii"
To9i cu m'2nire 3edeau n !o7or" Bntre ei Agamemnon
Sta n #icioare 3i lacrimi din oc2i i curgeau ca i6orul
Care53i #relinge #e5o lature5a !t'ncii 3iroaiele negre"
+&
El nce#u cu'ntarea5i din greu !u!#in'nd 3i le 6i!eG
:,oi1 c4#etenii Danai1 c'rmaci ai o3tirii1 #rieteni1
Nendurat a ;o!t Jeu! cu mine 3i5n cle3tele5o!'ndei
Grele m45ncin!e" De3i !e5noi!e cu !emne c45n
9ar4
Nu m5oi ntoarce5nainte ca Troia !5o 4d n4ruit41
(*
Totu3i acuma !5a #u! el amar !4 m45n3ele< m45ndeamn4
Plin de5n?o!ire !#re Argo! !4 #lec du#4 #ierdere mult4"
A!t;el i #lace #e!emne lui Jeu! atot9iitorul1
Care5nt4ririle5nalte ale multor cet49i n4ruit5a
Ri n4rui5a mereu1 c4ci ne7iruit e5n #utere"
(&
Deci ne !u#unem cu to9ii la or7a ce eu 4 oi !#uneG
Hai !4 ;ugim cu cor47ii cu tot n iu7ita5ne 9ar41
Nu mai #utem cuceri a lui Priam ntin!4 cetate"=
A!ta or7i m#4ratul 3i molcom t4cur4 cu to9ii1
Parc5amu9ir4 o reme de at'ta m'2nire Danaii"
%*
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %$0 %$-
s8 d dl met^ei#e 7oln mgaYi? DiomEd2?G
\Atred2 !on #rta macE!omai m;rad^onti1
_ Y^mi? j!tnn Xna@ mgorG !d d mE ti colNY?"
mlKln m^n moi #rton sneFdi!a? jn Danao`!i
%& ;Z? amen m#tplemon Kan mn[lKidaG tafta d #[nta
v!a!\ \ArgeFNn 3mn n^oi 3d g^ronte?"
!on d di[ndica dKe rpnou #[? mgKulomEteNG
!KE#trQ m^n toi dKe tetimW!Yai #ern #[ntNn1
mlKln d\ o toi dKen1 te Kr[to? j!tn m^gi!ton"
$*
daimpni\ ottN #ou m[la al#eai ua? \Acain
m#tol^mou? t\ amenai Kan mn[lKida? ? mgoregei?<
e: d^ toi a]ty Yumi? j#^!!utai P? te n^e!Yai
arceoG #[r toi dp?1 nWe? d^ toi Xgci Yal[!!2?
e!th!\1 a toi #onto MuKEn2Yen m[la #ollaF"
$&
mll\ Xlloi men^ou!i K[r2 KompNnte? \Acaion
e:? K^ #er TroF2n dia#^r!omen" e: d Kan a]ton
;eugpntNn !dn n2u!n ;Fl2n j? #atrFda ga`anG
n d\ jgz SY^nelp? te mac2!pmeY\ e:? Ke t^KmNr
\IlFou etrNmenG !dn gZr Yey e:lElouYmen"
&*
}M? a;aY\1 o d\ Xra #[nte? j#Facon ue? \Acain
mfYon mga!![menoi DiomEdeo? o##od[moio"
to`!i d\ mni!t[meno? mete;cneen o##pta N^!tNrG
Tuded2 #ern mn #ol^mQ ani Karterp? j!!i1
Kan 7oul metZ #[nta? mEliKa? a#leu Xri!to?"
&&
o tF? toi tin mfYon snp!!etai !!oi \AcaioF1
o]d #[lin jr^eiG mtZr o] t^lo? Keo mgYNn"
U mn Kan n^o? j!!F1 jmi? d^ Ke Kan #[? ev2?
#lptato? geneW;inG mtZr #e#num^na 7[6ei?
\ArgeFNn 7a!ilWa?1 j#en KatZ mo`ran aei#e?"
-* mll\ Xg\ jgcn1 q? !e`o geraFtero? ecomai enai1
j@eF#N Kan #[nta diF@omaiG o]d^ K^ tF? moi
mfYon mtimE!ei\1 o]d KreFNn \Agam^mnNn"
m;rEtNr mY^mi!to? mn^!tip? j!tin jKe`no?
q? #ol^mou aratai j#id2mFou sKrupento?"
,or7a la urm4 lu'nd1 r4!#un!e Tidid DiomedeG
:Eu1 Agamemnon1 cu tine nt'i m4 oi #une la !;ad4
Cum !e cuine la !;at" Ai gre3it 3i !4 nu mi te !u#eri"
Ca94 de5ai no3tri #e mine de r4u m5ai gr4it mai deun46i1
M5ai de;4imat c5a3 ;i !la7 3i nerednic n arme" De a!ta
%&
Rtiu doar n oa!te cu to9ii1 74tr'nii 3i tinerii
no3tri" Tu d4ruit e3ti de !u!1 de la Jeu!1 cu una
din dou4G Sce#trul 9i dete !4 ;ii n domnie mai
mare ca al9ii1 Nu 3i t4ria de !u;let1 n care !t4
culmea #uterii"
Oare59i nc2i#ui1 !4rmane1 c4 tocmai a3a !unt A2eii1 $*
Sla7i 3i nerednici n arme1 cum tu a#riat ai 3i !#u!5
oS Dac459i d4 inima 6or 3i rei !4 iai calea !#re 9ar4
Du5te1 9i5i drumul de!c2i! 3i gata te a3tea#t4 #e
maluri
Multele tale cor47ii1 cu care5ai enit din Micena"
Au !4 r4m'n4 #e5aici lu#t4torii ceilal9i din A2aia $&
P'n4 ce Troia om da5o de mal" Dac4 nu or nici d'n3ii1
La! #e cor47ii !4 ;ug4 n 9ar4< dar eu cu Stenelo!
Ne5om r467oi #'n4 da5om de ca#4t ora3ului
Troia< Nu de #oman4 enir4m #e aici1 c4 ne
adu!er4 6eii"=
A!ta or7i1 3i #oa9a5i #rimir4 cu c2iote A2eii1 &*
Plini de uimire au6ind cuintele lui Diomede"
Scoal45!e Ne!tor atunci 3i nce#e5ntre ei !4 cu'nteG
:Nu e3ti tu numai n arme 74r7at nea?un!1 Diomede1
Aa mai ntreci 3i la !;aturi #e to9i cei de5o !eam4 cu
tine"
Nimenea ntre A2ei nu #oate !459i !cad4 cu'ntul1 &&
Nici !45l de6ic4< dar nu e de#lin1 i li#!e3te5nc2eierea"
T'n4r e3ti nc41 ce5i dre#t< 7a tu ai #utea !45mi ;ii
mie C2iar 3i co#ilul me6in1 3i totu3i cuminte n !;atul
Celor mai mari !;4tuie3ti1 c4 7ine ai or7it 3i cu cale"
Eu n!45acuma1 ca unul ce !unt mai n 'r!t4 ca tine1 -*
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %$0 %$-
S#une5oi tot 3i5o !45nc2ei 3i nimenea n5o !4
m4 !cad4" S;atul meu ne!ocotind1 nici n!u3i
Atrid Agamemnon" Nelegiuit 3i nemernic 3i5a
neamului le#4d4tur45i
Cine dore3te r467oi ntre cei de un
neam 3i o 9ar4"
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %$. %$)
-&
mll\ toi nfn mn #eiYcmeYa nuKtn melaFn, dpr#[
t\ j;o#li!pme!YaG ;ulaKtWre? d Ka!toi
le@[!YNn #arZ t[;ron sruKtln teFceo? jKtp?"
Kogroi!in mn taft\ j#it^llomaiG a]tZr a#eita
\Atred2 !d mn XrceG !d gZr 7a!ilegtatp? j!!i"
0*
daFnu da`ta g^rou!inG aoiK^ toi1 o toi meiK^?"
#le`aF toi ovnou Kli!Fai1 tin nWe? \Acain
3m[tiai rK2Yen j#\ e]r^a #pnton Xgou!iG
#h![ toF j!Y\ u#ode@F21 #ol^e!!i d\ mn[!!ei?"
#olln d\ mgrom^nNn ty #eF!eai ? Ken mrF!t2n
0&
7oulln 7ouleg!,G m[la d crez #[nta? \Acaiod?
j!YlW? Kan #uKinW?1 ti dEoi jgggYi n2n
KaFou!in #urZ #oll[G tF? n t[de g2YE!eie<
nd@ d\ d\ 3 diarraF!ei !tratin 3
!ac!ei"
}M? a;aY\1 o d\ Xra tof m[la mn Klgon 3d #F
Yonto"
)* jK d ;ulaKtWre? !dn tegce!in j!!egonto
mm;F te Ne!torFd2n ra!umEdea #oim^na lan1
3d\ mm;\ \A!K[la;on Kan \I[lmenon ua? =Ar2o?
mm;F te M2ripn2n \A;arW[ te D2#urpn te1
3d\ mm;n reFonto? uoin LuKomEdea d`on"
)&
#t\ a!an bgempne? ;ul[KNn1 eKatin d eK[!tQ
Kofroi ma !te`con dolFc\ agcea cer!nn aconte?G
KZd d m^!on t[;rou Kan teFceo? 6on :pnte?G anYa
d #fr KEanto1 tFYento d dpr#a Ka!to?"
\Atred2? d g^ronta? moll^a? Ugen \Acain
.*
j? Kli!F2n1 #arZ d^ !;i tFYei menoeiK^a da`ta"
o d\ j#\ sneFaY\ eto`ma #roKeFmena ce`ra? vallon"
a]tZr j#en #p!io? Kan jd2tgo? j@ aron nto1
to`? g^rNn #[m#rNto? u;aFnein rceto mWtin
N^!tNr1 ok Kan #rp!Yen mrF!t2 ;aFneto 7oulEG
.&
!;in j4;ron^Nn mgorE!ato Kan met^ei#enG
\Atred2 Kgdi!te Xna@ mndrn \Ag[memnon
jn !on mn lE@N1 !^o d\ Xr@omai1 otneKa #olln
lan j!!i Xna@ KaF toi Jed? jggu[li@e
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %$. %$)
Noa#te5i acum1 ntuneric1 !4 ;acem cum noa#tea ne5na941
-&
Cina nt'i !4 g4tim1 iar to9i #46itorii de noa#te1
Str4?ile a;ar4 de 6id1 unde5i 3an9ul !4#at1 !4 !5
adune" A!ta dem'nd celor tineri< ncolo1 m4rite5
Agamemnon1 Or'nduie3te tu !ingur1 c4 tu e3ti
;runta3ul de ;runte"
C2eam4 la ma!4 #e !;etnicii t4i1 9i !e cade 3i5i 7ine1
0*
Pline5! 7ogatele59i corturi de in care 6ilnic #e largul
M4rii din Tracia5l car4 la noi n cor47ii A2eii1
Ri5orice #rimire #o9i ;ace1 c4 #rea mul9i a!cult4 de
tine" Dac4 !unt !;etnicii mul9i1 urmea64 #e cine d4
!;atul
Cel mai cu ro!t1 c4 A2eilor !;atul cel 7un 3i cuminte
0&
Tare le tre7uie acum1 c'nd al4turi de a!e
du3manii Cocuri a#rin!er4 at'tea1 3i cine !e
7ucur4 de5a!taS Noa#tea de ;a945i to#enia ori
m'ntuirea o3tirii"=
A!ta le 6i!e1 iar ei l5au6ir4 cu drag 3i5l
urmar4"
Iute !tr4?erii de noa#te5narma9i au 6orit !u7 #orunca
)*
Lui Tra!imed c4#itanul1 de!toinicul ;iu al lui
Ne!tor" Al9ii #lecar45m#reun4 cu Ialmeno! 3i
A!cala;o!1
Cii de5ai lui Are!< a#oi Dei#ir1 A;areu1 Merione
Ri Licomed al lui Creon cu cetele lor m#reun41
Ra#te erau c4#etenii de !tr4?i 3i aea ;iecare
)&
Tineri o !ut41 cu !uli9e lungi narma9i
deo#otri4" Ei ntre 6iduri 3i 3an9 !e
de#u!er4 3i con4cir4" Coc 3i a#rin!er5acolo
3i cina53i g4ti ;iecare"
Iar Agamemnon Atride1 lu'ndu53i cu !ine #e !;etnici1
Mer!e cu d'n3ii la cort 3i o ma!4 #e #o;t4 le5ntin!e1
.*
M'nile ei 3i5m7iau la 7ucatele gata din ;a94"
Iar mai #e urm41 c'nd !etea 3i ;oamea de5a?un!
#otolir41 Cel mai nt'i nce#u !4 n3ire din gur4 74tr'nul
Ne!tor1 a c4rui #oa94 #4ru totdeauna mai 7un4"
Om c2i76uit el ;iind1 a3a cu'nta ntre d'n3iiG .&
:Prean4l9ate mai5mare5al o3tirii1 Atrid Agamemnon
Eu oi nce#e cu tine1 5nc2eia5oi cu tine1 c4ci tu e3ti
Domn #e!te cele mai multe 3i 9ie5ncre6utu59i5a Jeu!
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %&+ %&*
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
!KW#trpn t\ 3d Y^mi!ta?1 n[ !;i!i 7ouleg,!Ya"
tc !e crl #ern mn ;[!Yai a#o? 3d\ j#aKof!ai1
Kr2Wnai d Kan XllQ1 t\ Xn tina Yumi? mncg,
e:#e`n e:? mgaYpnG !^o d\ @etai ttF Ken Xrc,"
a]tZr jgzn jr^N P? moi doKe` enai Xri!ta"
o] g[r ti? npon Xllo? mmeFnona tofde noE!ei
oon jgz no^N 3mn #[lai 3d\ ati Kan nfn
j@ ati tof te diogen? Ari!2da Kogr2n
cNom^nou \AcilWo? a72? Kli!F2Yen m#ogra?
o ti KaY\ bm^terpn ge nponG m[la g[r toi agNge
#pll\ m#emuYepm2nG !d d !y megalEtori Yumy
ev@a? Xndra ;^ri!ton1 qn mY[natoF #er ati!an1
3tFm2!a?1 elzn gZr acei? g^ra?G mll\ ati Kan
nfn ;ra6cme!Y\ P? K^n min mre!![menoi #e#F
YNmen dcroi!Fn t\ mgano`!in a#e!!F te meilicF
oi!i"
Tin d\ a'te #ro!^ei#en Xna@ mndrn \Agam^mnNnG
g^ron o ti 8efdo? jmZ? Xta? Kat^le@a?G
ma![m2n1 o]d\ a]ti? mnaFnomai" mntF nu #olln
lan j!tnn mnlr n te Jed? KWri ;ilE!,1
? nfn tofton ati!e1 d[ma!!e d lain \Acain"
mll\ j#en ma![m2n ;re!n leugal^,!i #iYE!a?1
8 jY^lN mr^!ai dpmenaF t\ m#ereF!i\ X#oina"
um`n d\ jn #[nte!!i #eriKlutZ dr\ snomEnN
#t\ m#grou? trF#oda?1 d^Ka d cru!o`o t[lanta1
avYNna? d l^72ta? jeFKo!i1 dcdeKa d\ ##ou?
#2god? mYlo;prou?1 o m^Ylia #o!!nn Xronto"
o Ken mlEo? ev2 mnlr tp!!a g^noito1
o]d^ Ken mKtEmNn jritFmoio cru!o`o1
!![ moi 3neFKanto m^Ylia mcnuce? ##oi"
dc!N d\ e#tZ guna`Ka? mmgmona arga :duFa?
Le!7Fda?1 ? te L^!7on j4Ktim^n2n len
a]ti?
j@elpm2n1 a K[llei jnFKNn ;fla gunaiKn"
tZ? m^n oo dc!N1 metZ d\ a!!etai _n tpt\ m#2grNn
Kogr2 Ari!Wo?G j#n d m^gan rKon smofmai
S
c
e
#
tr
u
l
3i
d
r
e
#
t
u
l
!4
?u
d
e
ci
3i
!4
c
'
r
m
u
ie
3t
i
d
u
#
4
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %&+ %&*
!;
at
u
ri
G
D
e
5
a
!t
a
3i
c
a
t
4
#
4
r
e
r
e
a
!4
5
9i
d
ai
3i
!5
a!
c
ul
9i
1
3i #oa9a Altora !45nde#line3ti1 de cuma ei !e
ndeamn4 !4 !#uie Ce5i de ;olo!1 c4 ce5i dre#t !4 7iruie59i
!t4 n #utere"
Eu 9i oi !#une ce mie mi #are c4 e!te mai
7ine" Nu e nici unul !4 ai74 reo alt4 #4rere mai
7un4 Ca !;4tuirea ce5acuma o dau 3i am dat5o5
nainte1
C'nd1 o m4rite1 te5ai du! 3i5ai luat de la cort lui
A2ile1 Toat4 m'nia5i !t'rnind1 cu !ila #e ;iica lui
Ari!e!
C4r4 de5a noa!tr45noire" Eu tare !t4tui
m#otri4 ,r'nd !4 te a7at de la r4u" Or7it cum
erai de tru;ie Tu #e itea6ul de ;runte1 #e care5l
cin!tir4 3i 6eii1
L5ai n?o!it de!#oindu5l de darul o3tirii" Dar nc45i
,reme 3i5acum de g'ndit1 oare nu e cuma cu #utin94
Su;letul !45i m7l'n6im cu grai dulce1 cu daruri
#l4cuteS= Dar Agamemnon Atrid 74tr'nului Ne!tor
r4!#un!eG
:Nu e minciun4 ce !#ui< or7irea5mi 4d 7ine1 mo3
Ne!tor1 P4c4tuit5am1 a3a5i< #l4te3te5o mul9ime de oameni
Numai un !ingur 74r7at1 dac4 #rea 9ine Jeu! la
d'n!ul1 Cum a 9inut el acum la A2ile 6dro7ind #e ai
no3tri" Pentru c4 eu !unt de in4 3i5urmat5am i!#ita
#ier64rii1
,oi !4 m45m#ac 3i !45i dau de la mine o mul9ime de
daruri" Eu i le num4r aici ca odoarele !4 le cunoa3te9i"
Ra#te tri#eduri ne#u!e #e ;oc 3i o !um4 de aur1
Jece talan9i1 dou46eci de ca6ane 3i doi!#reLce 6draeni
Cai de5alergare ce5aur4 la ?ocuri r4!#lata
i67'ndei" N5ar ;i un om ;4r4 ro!t1 li#!it de aere 3i
aur1
Cine5ar aea norocirea !4 ai74 r4!#l49ile toate
C'te5mi adu!er4 mie ace3ti 3oimuleni de la5
ntreceri" Da5oi 3i 3a#te ;emei care 3tiu o minune
de lucru< Sunt le!7iene #e care1 c'nd el lu4 Le!7o!
;rumo!ul1
Eu le5ale!ei1 c4 erau ca ;emei ;4r4 !eam4n de m'ndre"
Eu 3i #e5ace!tea5i le dau< ntre ele a ;i 3i Ari!ei!1
Roa7a5i luat4 de mine" Ri ?ur cu !;in9enie mareG
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %&% %&(
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
mE #ote tW? e]nW? j#i7Emenai 3d migWnai1
_ Y^mi? mnYrc#Nn #^lei mndrn 3d gunaiKn"
tafta mn a]tFKa #[nta #ar^!!etaiG e: d^ Ken a'te
X!tu m^ga Pri[moio Yeon dcN!\ mla#[@ai1 nWa
li? cru!of Kan calKof n22![!YN e:!elYcn1
te Ken datecmeYa l2d\ \AcaioF1 TrN[da? d
guna`Ka? jeFKo!in a]ti? el^!YN1 av Ke met\
\ArgeF2n El^n2n K[lli!tai aN!in"
e: d^ Ken =Argo? oKoFmeY\ \AcaiKin o'Yar mrogr2?
gam7rp? K^n moi aoiG tF!N d^ min !on \Or^!t,1
? moi t2lggeto? tr^;etai YalF, ani #oll"
tre`? d^ moF e:!i Yggatre? jnn meg[rQ e]#EKtQ
Cru!pYemi? Kan LaodFK2 Kan \I;i[na!!a1
t[Nn xn K\ jY^l,!i ;Fl2n mn[ednon mg^!YN
#ri? oKon P2lWo?G jgz d\ j#n meFlia dc!N
#ollZ m[l\1 !!\ o #c ti? e j#^dNKe YugatrFG
e#tZ d^ oo dc!N e' naipmena #tolFeYra
ardamgl2n \Enp#2n te Kan Irln #oiEe!!an
C2r[? te 6aY^a? 3d\ =AnYeian 7aYgleimon
KalEn t\ Av#eian Kan PEda!on
mm#elpe!!an"
#h!ai d\ jggd? wlp?1 n^atai Pglou 3maYpento?G
jn d\ Xndre? naFou!i #olgrr2ne? #olu7oftai1
o K^ e dNtFn,!i Yein ? timE!ou!i
KaF oo u#i !KE#trQ li#arZ? tel^ou!i Y^mi!ta?"
taft[ K^ oo tel^!aimi metalE@anti cploio"
dm2YEtNG \Ad2? toi mmeFlico? 3d\ md[ma!to?1
toneKa KaF te 7roto`!i Yen acYi!to? w#[ntNnG
KaF moi u#o!tEtN !!on 7a!ilegterp? e:mi
3d\ !!on gene #rogen^!tero? ecomai enai"
Tin d\ 3meF7et\ a#eita GerEnio? o##pta N^!tNrG
\Atred2 Kgdi!te Xna@ mndrn \Ag[memnon
dra mn o]K^t\ sno!tZ dido`? \AcilW XnaKtiG
mll\ Xgete Kl2tod? strgnomen1 o Ke t[ci!ta
alYN!\ j? Kli!F2n P2l2[deN \AcilWo?"
N5am ;o!t n #atu5i reodat4 3i n5am aut #arte de d'n!a
Cum e!te ;irea 3i datina ntre 74r7at 3i ;emeie"
A!tea cu toate urma5or #e loc" Dac4 n!4 #e urm4
Cace5or 6eii !4 cad4 m4rea95a lui Priam cetate1
Poate cora7ia el !453i ncarce cu aur 3i aram41
C'nd o !45m#art4 #r4datele aeri ntre d'n3ii A2eii"
Poate !5aleag4 c2iar el dou46eci de ;emei de la
Troia1 Cele mai ginga3e du#4 Elena1 ;rumoa!a din
Argo!" C'nd o !4 ;im n A2aia1 n 9ara5ne
m7el3ugat41
Poate ;i ginere al meu< l oi #re9ui ca #e5Ore!te
Cel care drag mi e ;oarte 3i cre3te5n #ri!o! de
au9ie" Am eu n 9ar4 trei ;ete5n #alatele5mi 7ine5
6idite1
Pe Hri!otemi!1 #e I;iana!a 3i #e Laodice"
Una1 #e care5ar dori5o1 !5o ia ;4r4 daruri de nunt4
Ri la Peleu! aca!4 !5o duc4" Eu da5oi ca 6e!tre
Aunuri cum nici5un #4rinte n5a dat unei ;ete mire!e<
Ra#te ora3e ;rumo! locuite i5oi da #e dea!u#ra1
Ira 7ogat45n #43uni 3i !;'nta Eno#a 3i Cera
Ri Cardamila 3i Antia !#ornic45n #a?i3ti1 Peda!o!
Cea cu 7el3ug de #odgorii 3i E#ia1 o ;rumu!e9e"
Toate5! a#roa#e de 94rm la 2otarul #rundo!ului Pilo!
Ri locuite de oameni cu turme de oi 3i de ite"
Oamenii ca la un 6eu nc2ina5!e5or lui cu #locoane1
Aa ca !u#u3i i5or #l4ti ei 3i d4ri ;elurite 3i gra!e"
Iat4 cu ce5l d4ruie!c dac4 el !e de6m'nie acuma"
Cie mai 7l'nd< numai Hade! e nem7l'n6it1 ;4r4 mil41
De5a!ta 3i e5ntre 6ei de oameni 2ulit ca nici unul"
Plece5!e mie5ntru c'tu5! mai mare ca el n domnie
Ri5am #rec4derea c4 !unt cu mult mai n 'r!t4 ca
d'n!ul"= Ji!u5i5a Ne!tor atunci1 74tr'nul oinic 3i cu minteG
:Tu Agamemnon Atrid1 m4rite #4!tor al o3tirii1
Nu !unt de ne!ocotit a!te daruri ce5i dai lui A2ile"
H
a
i

d
a
r

!
5
a
l
e
g
e
m

n
o
i

!
o
l
i
i
1

#
r
i
e
t
e
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %&% %&(
n
i

d
e
5
a
i

l
u
i

3
i

t
o

a
r
4
3
i
1

C
a
r
e

m
a
i

iute !4 mearg4 la cort1 unde !t4ruie A2ile
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %&& %&$
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
e: d\ Xge tod? n jgz j#ip8omai o d #iY^!YNn"
Co`ni@ mn #rcti!ta Di ;Flo? bg2![!YN1
a]tZr a#eit\ Ava? te m^ga? Kan d`o? \Odu!!eg?G
K2rgKNn d\ \OdFo? te Kan E]ru7[t2? m\ e#^!YNn"
;^rte d cer!nn tdNr1 e];2mW!aF te K^le!Ye1
r;ra Din ronFd, mr2!pmeY\1 av K\ jleE!,"
}M? ;[to1 to`!i d #h!in eadpta mfYon aei#en"
a]tFKa KEruKe? mn tdNr j#n ce`ra? aceuan1
Kofroi d Kr2tWra? j#e!t^8anto #oto`o1
ncm2!an d\ Xra #h!in j#ar@[menoi de#[e!!in"
a]tZr j#en !#e`![n t\ a#ipn Y\ !on Yele Yump?1
rmnt\ jK Kli!F2? \Agam^mnono? \Atredao"
to`!i d #pll\ j#^telle GerEnio? o##pta N^!tNr
dendFllNn j? Ka!ton1 \Odu!!W d m[li!ta1
#eirhn ? #e#FYoien mmgmona P2leNna"
Tz d 7[t2n #arZ Y`na #olu;loF!7oio Yal[!!2?
#ollZ m[l\ e]com^nN gai2pcQ jnno!igaFQ
2dFN? #e#iYe`n meg[la? ;r^na? A:aKFdao"
MurmidpnNn d\ j#F te Kli!Fa? Kan nWa? oK^!Y2n1
tin d\ ekron ;r^na ter#pmenon ;prmiggi ligeF,
Kal daidal^,1 j#n d\ mrggreon 6ugin Uen1
tln Xret\ j@ jn[rNn #plin \HetFNno? sl^!!a?G
t ge Yumin ater#en1 Xeide d\ Xra Kl^a
mndrn" P[troKlo? d^ oo oo? jnantFo? !to
!iN#1 d^gmeno? A:aKFd2n #pte lE@eien meFdNn1
tz d 7[t2n #rot^rN1 bge`to d d`o? \Odu!!eg?1
!tZn d #rp!Y\ a]to`oG ta;zn d\ mnprou!en \Acilled?
a]t !dn ;prmiggi li#zn do? anYa Y[a!!en"
? d\ atN? P[troKlo?1 j#en vde ;ta?1 mn^!t2"
tz Kan deiKngmeno? #ro!^;2 #pda? Kd? \Acilleg?G
caFretonG U ;Floi Xndre? oK[neton U ti m[la crec1
o moi !Ku6om^nQ #er \Acain ;FltatoF j!ton"
}M? Xra ;NnE!a? #rot^rN Xge d`o? \Acilleg?1
e!en d\ jn Kli!mo`!i t[#2!F te #or;ur^oi!in"
Ori1 dac4 nu1 5i oi alege c2iar eu1 numai ei !4 m5a!culte"
Ceni@1 iu7itul lui Jeu!1 #43ea!c45naintea !oliei1
Aia! cel mare #e urm4 3i dumne6eie!cul Uli!e<
Crainicii Odiu 3i Euri7at !45i urme6e #e d'n3ii"
A#4 turna9i5ne acuma #e m'ini 3i !4 ;ace9i t4cere1
P'n4 ruga5ne5om Celui de !u!1 de noi !4 !e5ndure"=
A!ta le 6i!e 74tr'nul 3i or7a5i #l4cu tuturora"
Crainicii a#4 turnar4 #e m'ini !4 !e !#ele mai5marii<
,a!ele5ndat4 cu in #'n4 !u! le um#lur4 ;eciorii
Ri de la drea#ta #e r'nd ei la to9i m#4r9ir4 #otire"
Du#4 ce Domnii !tro#ir4 din in 3i 74ur4 c't rur41
Solii #lecar4 din cort1 de la craiul Atrid Agamemnon"
Tare #e d'n3ii i5a tot d4!c4lit la #lecare mo3 Ne!tor1
Oc2ii 9intind la tu!trei1 dar mai o!e7it la Uli!e1
Ri5a !t4ruit ca !4 ;ac4 tot c2i#ul !45m7une #e A2ile"
Mer!er4 !olii #e marginea m4rii 74tut4 de aluri
Rug4 ;ier7inte ro!tind lui Po!eidon ce mi3c4
#4m'ntul1 Ca !45i a?ute !45n;r'ngL a itea6ului mare
tru;ie"
Ei l g4!ir4 #e5A2ile cu armia lui la cor47ii<
Sta e!elindu5!e acolo cu dulcele !unet din lira5i
Cea cu c4lu3ul de5argint1 ;rumoa!4 3i
me3te3ugit41 Prad4 luat4 de el la !#argerea Te7ei1
cetatea Craiului ,ultur" C'nta1 e!elindu5!e1 ;a#te
ite6e1 Singur Patroclu n ;a945i 3edea< a3te#ta n
t4cere
P'n4 ce5A2ile !45nc2eie c'ntarea din ier! 3i din !trune"
Solii #43ir4 !#re cort1 tu!trei cu Uli!e5nainte
P'n4 ce5n ;a945i !e5o#rir4" Cu lira5i n m'n4 itea6ul
Sare5n #icioare uimit1 3i !caunu5n cortu5i 3i5l la!4"
Cum l 46u1 !e !cul4 3i Patroclu deodat4 din
!caun" Ji!e cu drag a#uc'ndu5i de m'n4 3oimanul
A2ileG
:Aine a9i enit1 o #rieteni1 oi care1 cu toat4 m'nia5mi1
Dra
gi
mi
!unt
e9i
mai
#re
!u!
dec
't
al9ii
1
ne
oia
5
adu
ceS
=
A
!
t
a

g
r
4
i
n
d
u
5
l
e
1
5
i
d
u
!
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %&& %&$
e

!
u
7

c
o
r
t
u
5
i
3
i
5
a
c
o
l
o

l
e

d
e
t
e
Sc
au
ne
cu
a3t
ern
ut5
#or
;iri
u
ca
!4
3ad
4
#e
ele"
+0*
+0&
+)*
+)&
+.*
+.&
(**
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %&0 %&-
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
a8a d P[troKlon #ro!e;cneen jggd? jpntaG
meF6ona dl Kr2tWra MenoitFou uo KaYF!ta1
6Nrpteron d K^raie1 d^#a? d\ antunon eK[!tQG
o gZr ;Fltatoi Xndre? jmy u#^a!i mel[YrQ"
}M? ;[to1 P[troKlo? d ;FlQ j#e#eFYeY\ etaFrQ"
a]tZr ge Kre`on m^ga K[77alen jn #uri? a]g1
jn d\ Xra nton aY2K\ ro? Kan #Fono? a:gp?1
jn d !ui? !i[loio [cin teYalu`an mloi;"
ty d\ acen A]tom^dNn1 t[mnen d\ Xra d`o? \Acilleg?"
Kan tZ mn e' mF!tulle Kan mm;\ s7elo`!in a#eire1
#fr d Menoiti[d2? da`en m^ga :!pYeo? ;c?"
a]tZr j#en KatZ #fr jK[2 Kan ;li@ jmar[nY21
mnYraKiln !tor^!a? s7elod? j;g#erYe t[nu!!e1
#[!!e d\ wli? YeFoio Krateut[Nn j#aeFra?"
a]tZr j#eF \ #t2!e Kan e:n jleo`!in aceue1
P[troKlo? mn !`ton elzn j#^neime tra#^6,
Kalo`? jn Kan^oi!in1 mtZr Kr^a ne`men \Acilleg?"
a]ti? d\ mntFon 6en \Odu!!Wo? YeFoio
toFcou tof et^roio1 Yeo`!i d Yf!ai mncgei
P[troKlon qn eta`ronG q d\ jn #urn 7[lle Yu2l[?"
o d\ j#\ sneFaY\ eto`ma #roKeFmena ce`ra? vallon"
a]tZr j#en #p!io? Kan jd2tgo? j@ aron nto1
nef!\ Ava? CoFniKiG np2!e d d`o? \Odu!!eg?1
#l2![meno? d\ ovnoio d^#a? deFdeKt\ \AcilWaG
ca`r\ \AcilefG daiti? mn j!2? o]K j#ideue`?
3mn jnn Kli!F, \Agam^mnono? \Atredao
3d Kan jnY[de nfn1 #[ra gZr menoeiK^a #ollZ
daFnu!Y\G mll\ o] daiti? j#2r[tou arga m^m2len1
mllZ lF2n m^ga #Wma diotre;? e:!orpNnte?
deFdimenG jn doi d !aN!^men { m#ol^!Yai
nWa? j4!!^lmou?1 e: ml !g ge dg!eai mlKEn"
jggd? gZr n2n Kan teFceo? a'lin aYento Tre?
u#^rYumoi t2leKleitoF t\ j#FKouroi K2[menoi #urZ
#ollZ KatZ !tratpn1 o]d\ ati ;a!n
Re#ede5a#oi ndemn4 #e Patroclu1 ;iindu5i a#roa#eG
:Adu5ne5ncoace o can4 de in1 o Patrocle1 3i la!4
,inul mai tare !4 ;ie 3i d4 un #ocal ;iec4rui<
Iat41 #rietenii cei mai iu7i9i mi !unt oa!#e9i n ca!4"=
A!t;el i 6ice1 Patroclu5l a!cult4 #e el1 iar A2ile
Ia un trunc2i mare1 un ;und1 la 6area din atr45l a3a64<
Pune #e el o !#inare de oaie 3i una de ca#r41
Pune 3i5un !#ate de ier care5i ndoldorat n gr4!ime"
Automedonte 9inea 3i din carne t4ia Peleianul
Ri5n;eliind5o ;rumo!1 o trecea du#4 a!ta5n ;rigare"
Re#ede5a#rinde ;oc mare Patroclu 3i lemnele5
a#rin!e Ard1 !e #re;ac n ?eratic1 3i c'nd #4l4laia !e
!tinge1 Scormone ?arul ntreg 3i a!u#ra5i ;rig4rile5
ntinde1 Sare #re!ar415n cr4cane le !#ri?in4 3i le5
n'rte3te" Du#4 ce ;ri#t4 ;u carnea 3i5a#oi r4!turnat4
#e ma!41 P'inea5n ;rumoa!e #anere lu'nd1 o5m#4r9i
tuturora Cel din Menetiu n4!cut1 iar A2ile le dete
;ri#tura"
D'n!ul n urm4 de #artea cealaltL a3e6'ndu5!e5n dre#tul
Lui Odi!eu1 a5ndemnat mai nt'i #e Patroclu !45nc2ine1
Jeilor ?ert;e1 iar el ;elii arunca n ?4ratec<
M'inile a#oi 3i le5ntind la 7ucatele gata din ;a94"
C'nd #otolir4 ei ;oamea 3i !etea1 din oc2i atunci Aia!
Semn i ;4cu lui mo3 Ceni@" Lu4 n!4 !eama Uli!e
Ri cu #a2arul um#lut i ur4 lui A2ile 3i5i 6i!eG
:Cii !4n4to!1 o A2ile" Dar nu du#4 me!e 7ogate
Ducem noi ?indul n cort #e l'ng4 Atrid Agamemnon
Ca 3i acuma #e5aici< mereu ne tot !tau la5ndem'n4
Multe 7ucate" Deci nu la dorite o!#e9e ni5e g'ndul1
Ci tremur4m1 o !l4ite1 de #aco!tea mare ce ine"
Nu 3tim1 mai !ca#4 cuma de #'r?ol ale noa!tre
cor47ii Au or #ieri1 dac4 nu ii #e loc narmat !#re
a#4rare1 Ta74rL a#roa#e de 6id 3i de a!ele noa!tre
;4cur4
Mu
lt
ini
mo
3ii
Tr
oie
ni
3i
e!t
i9ii
to
ar4
3i
de
ar
me
"
Coc
uri
de
ta7
4rL
a#ri
n!5
au
gr4
ma
d4
3i
m'i
ne
>
6ic
d'n
3ii >
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %&0 %&-
(*&
(+*
(+&
((*
((&
(%*
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %&. %&)
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
!cE!e!Y\1 mll\ jn n2u!n melaFn,!in #e!^e!Yai"
Jed? d^ !;i ronFd2? jnd^@ia !Emata ;aFnNn
m!tr[#teiG EKtNr d m^ga !Y^ne 7lemeaFnNn
maFnetai jK#[glN? #F!uno? DiF1 o]d^ ti tFei
mn^ra? o]d Yeog?G Kraterl d^ e lg!!a d^duKen"
mrhtai d t[ci!ta ;anEmenai \H d`anG
!teftai gZr n2n m#oKp8ein XKra Kprum7a
a]t[? t\ jm#rE!ein malerof #urp?1 a]tZr \Acaiod?
d,c!ein #arZ t!in srinom^nou? u#i Ka#nof"
taft\ a:n? deFdoiKa KatZ ;r^na1 mE oo m#eilZ?
jKtel^!N!i YeoF1 bm`n d dl av!imon ev2
;YF!Yai jnn TroF, eKZ? =Argeo?
o##o7ptoio"
mll\ Xna e: m^mon[? ge Kan s8^ #er ua? \Acain
teirom^nou? jrge!Yai u#i TrcNn srumagdof"
a]ty toi metp#i!Y\ Xco? a!!etai1 o]d^ ti mWco?
ecY^nto? KaKof a!t\ XKo? eure`nG mllZ #old #rnn
;r[6eu #N? Danao`!in mle@E!ei? KaKin Umar"
#^#on U mn !oF ge #atlr j#et^lleto P2led?
mati ty te !\ jK CYF2? \Agam^mnoni #^m#eG
t^Knon jmin K[rto? mn \AY2naF2 te Kan Hr2
dc!ou!\ av K\ jY^lN!i1 !d d megalEtora
Yumin
v!cein jn !tEYe!!iG ;ilo;ro!gn2 gZr mmeFnNnG
l2g^menai d\ arido? KaKom2c[nou1 r;r[ !e mhllon
tFN!\ \ArgeFNn 3mn n^oi 3d g^ronte?"
? j#^tell\ q g^rNn1 !d d lEYeaiG mll\ ati Kan nfn
#age\1 aa d cplon Yumalg^aG !on d\ \Agam^mnNn
X@ia dra dFdN!i metalE@anti cploio"
e: d !d m^n meu XKou!on1 jgz d^ K^ toi Katal^@N
!![ toi jn Kli!F,!in u#^!ceto dr\ \Agam^mnNnG
#t\ m#grou? trF#oda?1 d^Ka d cru!o`o t[lanta1
avYNna? d l^72ta? jeFKo!i1 dcdeKa d\ ##ou?
#2god? mYlo;prou?1 o m^Ylia #o!!nn Xronto"
o Ken mlEo? ev2 mnlr tp!!a
g^noito o]d^ Ken mKtEmNn jritFmoio
cru!o`o1
N
u
5
i

m
a
i

o
#
r
e
3
t
e

n
i
m
i
c
a
1

n
4

a
l
4

o
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %&. %&)
r

d
a

l
a

c
o
r
4
7
i
i
"

C
u
l
g
e
r
4

J
e
u
!

n

c
e
r 3i le5arat4 #rielnice !emne"
Nu53i mai nca#e n #iele de tare ce5i Hector acuma< El
7i6uindu5!e5n Jeu! !e5ner3un5amarnic 3i5n;runt4 Jei
3i 74r7a9i deo#otri41 cu#rin! de5nciudare ne7un41
Roag45!e numai !4 ie mai re#ede 6iua de m'ine
Ri amenin94 !4 taie5ale a!elor coade cre!tate
Ri !4 dea a!elor ;oc !4 le ar641 3i5al4turi de ele
Oa!tea de5a alm5ame9it4 de ;um !4 ne5o !#ul7ere toat4"
Coarte m4 tem1 o A2ile1 c4 6eii5m#lini5or dorin9a
Ri5amenin94rile lui 3i !cri!4 cuma ne5o ;i nou4 Moartea5
n #u!tia de Troia1 de#arte de !cum#a5ne 9ar4" Scoal4 3i
ino de rei1 3i acuma t'r6iu1 !4 dai !#ri?in Armiei
noa!tre1 ;erind5o de greul ;urtunii du3mane" Bn!u9i amar
mai #e urm4 ei #l'nge1 dar nu5i c2i# !4 a;li Leac unui r4u
;4#tuit" De aceea cu mult mai5nainte
,ino !45i a#eri #e5A2ei de 6iua cum#lit4 ce ine"
Te !;4tui doar1 iu7ite1 #4rintele59i c'nd te trimi!e
Lui Agamemnon #e tine din Ctia 3i a!t;el 9i 6i!eG
Ciule1 da59i5or Atena 3i Hera t4rie !4 7irui1
Dac4 #e oie le5ar ;i1 dar marea m'ndrie din tine
Tu n 647ale !5o 9ii1 ;ii #rieteno!1 c45i mai 7ine1
Ri te ;ere3te de ra?7a5nciumat41 de rei !4 ;ii #ururi
Mai #re9uit de ai no3tri1 de to9i1 de 74tr'ni 3i de tineri"
A!ta #4rintele59i !#u!e1 tu n!4 uitatu5i5ai !;atul"
M'ntuie 7arem acuma 3i la!4 otraa m'niei"
De6m'niindu5te1 daruri de #re9 o !459i dea AgamemnonG
Ia dar aminte 3i5a!cult41 c4ci eu 9i oi !#une de5a r'ndul
Ce ;el de daruri din #arte5i 9i ?uruie Atrid AgamemnonG
Ra#te tri#eduri ne#u!e la ;oc 3i o !um4 de aur1
Jece talan9i1 dou46eci de ca6ane 3i doi!#reLce 6draeni
Cai de5alergare ce5aur4 la ?ocuri r4!#lata i67'ndei"
N5ar ;i un om ;4r4 ro!t1 li#!it de aere 3i aur1
Cine5ar aea norocirea !4 ai74 r4!#l49ile toate
(%&
($*
($&
(&*
(&&
(-*
(-&
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %-+ %-*
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
!!\ \Agam^mnono? ##oi m^Ylia #o!!nn Xronto"
dc!ei d\ e#tZ guna`Ka? mmgmona arga :duFa?
Le!7Fda?1 ? te L^!7on j4Ktim^n2n le? a]ti?
j@^leY\1 a tpte K[llei jnFKNn ;fla gunaiKn"
tZ? m^n toi dc!ei1 metZ d\ a!!etai _n tpt\ m#2gra
Kogr2 Ari!Wo?G j#n d m^gan rKon sme`tai
mE #ote tW? e]nW? j#i7Emenai 3d migWnai
_ Y^mi? j!tnn Xna@ t\ mndrn te gunaiKn"
tafta mn a]tFKa #[nta #ar^!!etaiG e: d^ Ken a'te
X!tu m^ga Pri[moio Yeon dcN!\ mla#[@ai1 nWa
li? cru!of Kan calKof n2E!a!Yai e:!elYcn1
te Ken datecmeYa l2d\ \AcaioF1 TrN[da? d
guna`Ka? jeFKo!in a]ti? el^!Yai1 a Ke met\
\ArgeF2n El^n2n K[lli!tai aN!in"
e: d^ Ken =Argo? oKoFmeY\ \AcaiKin o'Yar mrogr2?
gam7rp? K^n oo aoi?G tF!ei d^ !e !on \Or^!t,1
? oo t2lggeto? tr^;etai YalF, ani #oll"
tre`? d^ o e:!i Yggatre? jnn meg[rQ e]#EKtQ
Cru!pYemi? Kan LaodFK2 Kan \I;i[na!!a1
t[Nn xn K\ jY^l,!Ya ;Fl2n mn[ednon Xge!Yai
#ri? oKon P2lWo?G q d\ a't\ j#n meFlia dc!ei
#ollZ m[l\1 !!\ o #c ti? e j#^dNKe YugatrFG
e#tZ d^ toi dc!ei e' naipmena #tolFeYra
ardamgl2n \Enp#2n te Kan Irln #oiEe!!an
C2r[? te 6aY^a? 3d\ =AnYeian 7aYgleimon
KalEn t\ Av#eian Kan PEda!on
mm#elpe!!an"
#h!ai d\ jggd? wlp?1 n^atai Pglou 3maYpento?G
jn d\ Xndre? naFou!i #olgrr2ne? #olu7oftai1
o K^ !e dNtFn,!i Yein ? timE!ou!i
KaF toi u#i !KE#trQ li#arZ? tel^ou!i
Y^mi!ta?" taft[ K^ toi tel^!eie metalE@anti
cploio"
e: d^ toi \Atred2? mn m#EcYeto K2rpYi mhllon
a]ti? Kan tof dra1 !d d\ Xllou? #er Panacaiod?
teirom^nou? jl^aire KatZ !tratpn1 o !e Yein
?
C't
e5i
ad
u!
er
4
lui
ac
e3t
i
3oi
m
ul
en
i
de
la5
ntr
ec
eri
"
El
ma
i
d4
3a
#t
e
;e
me
i
ca
re
3ti
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %-+ %-*
u
o
mi
nu
ne
de
lu
cr
u<
Su
nt
le!
7i
en
e
#e
ca
re1
c'
nd
tu
lu
a3i
Le
!7
o!
;ru
m
o!
ul1
El
3i
le5
ale
!e
;iind ca ;emei ;4r4 !eam4n de m'ndre" El 9i le d4 3i #e5
ace!te< ntre ele a ;i 3i5a lui Ari!e! Ciic4 luat4 de el" Cu
!;in9enie ?ur4 c4 n5a ;o!t
D'n!ul n #atu5i reodat4 3i n5a aut #arte de d'n!a
Cum e!te ;irea 3i datina ntre 74r7at 3i ;emeie" A!tea cu
toate urma5or #e loc< iar4 dac4 #e urm4 Cace5or 6eii
!4 cad4 ora3ul ntin! al lui Priam1 ,a!ul ncarc459i atunci
cu !cule de>aram4 3i aur1 C'nd o !45m#art4 #r4datele5
aeri ntre !ine Danaii" Bn!u9i a#oi !459i alegi dou46eci
din Troienele roa7e1
Care mai m'ndre or ;i du#4 cea mai ;rumoa!4 Elena"
C'nd om a?unge5n A2aicul Argo!1 m4noa!a5ne 9ar41
Ginere el te a ;ace 3i drag i ei ;i c't Ore!te1
Ciu5i din urm4 n4!cut 3i cre!cut n #ri!o! de5au9ie" Are
n 9ar4 la el trei ;ete5n #alatele5i dal7e1
Pe Hri!otemi!1 #e I;iana!a 3i #e Laodice"
Ia ;4r4 daruri de nunt4 #e care dore3ti ca !o9ie
Ri la Peleu! aca!4 !5o duci" O !459i dea el de 6e!tre
Aunuri at'tea cum nimeni n5a dat unei ;ete mire!eG
Ra#te ora3e ;rumo! locuite59i mai d4 #e dea!u#ra1 Ira
7ogat45n #43uni 3i !;'nta Eno#a 3i Cera
Ri Cardamila 3i Antia !#ornic45n #a?i3ti1 Peda!o! Cea cu
#odgorii 3i E#ia1 o ;rumu!e9e" Sunt toate Cele din urm4
din #artea #rundo!ului Pilo! la mare
Ri locuite de oameni cu turme de oi 3i de ite" Oamenii
ca la un 6eu cu #locoane5nc2ina5!e5or 9ie1 Aa ca !u#u3i
9i5or #l4ti ei 3i d4ri ;elurite 3i gra!e" Iat4 cu ce d4rui5te5
a el1 dac4 tu te de6m'nii"
C2iar dac4 3i du#4 a!ta5l ur43ti 3i 9i5e !il4 de d'n!ul
Ri de5a lui daruri1 ai7i mil4 5ncalte de 7iat5a2eime
Care !e 67ucium45n ta74r5acum" Bnc2ina5!e5a 9ie
(0*
(0&
()*
()&
(.*
(.&
%**
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %-% %-(
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
tF!ou!\G U g[r K^ !;i m[la m^ga Kfdo? XroioG
nfn g[r c\ EKtor\ loi?1 j#en n m[la toi !cedin alYoi
lg!!an acNn sloEn1 j#en o tin[ ;2!in mo`on
o amenai Danan oV? jnY[de nWe? aneiKan"
Tin d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 #pda? Kd? \Acilleg?G
diogen? Laerti[d2 #olumEcan\ \Odu!!ef
crl mn dl tin mfYon m#2leg^N? m#oei#e`n1
B #er dl ;ron^N te Kan ? tetele!m^non a!tai1
? mE moi trg62te #arEmenoi XlloYen Xllo?"
jcYri? g[r moi Ke`no? m? \Adao #gl,!in
? c\ teron mn KegY, jnn ;re!Fn1 Xllo d ev#,"
a]tZr jgzn jr^N P? moi doKe` enai Xri!taG
ot\ ameg\ \Atred2n \Agam^mnona #ei!^men ovN
ot\ Xllou? Danaog?1 j#en o]K Xra ti? c[ri?
Uen m[rna!Yai d2oi!in j#\ mndr[!i nNlem?
a:eF"
v!2 mo`ra m^nonti Kan e: m[la ti? #olemF6oiG
jn d : tim 3mn KaKi? 3d Kan j!Ylp?G
K[tYan\ m? t\ mergi? mnlr te #ollZ jorgc?"
o]d^ tF moi #erFKeitai1 j#en #[Yon Xlgea Yumy
a:en jmln 8ucln #ara7allpmeno? #olemF6ein"
? d\ rrni? m#tW!i neo!!o`!i #ro;^r,!i
m[!taK\ j#eF Ke l[7,!i1 KaK? d\ Xra oo #^lei a]t1
? Kan jgz #ollZ? mn m~#nou? ngKta? vauon1
mata d\ aomatpenta di^#r2!!on #olemF6Nn
mndr[!i marn[meno? s[rNn neKa !;eter[Nn"
dcdeKa dl !dn n2u!n #plei? ml[#a@\ mnYrc#Nn1
#e6i? d\ ndeK[ ;2mi KatZ TroF2n jrF7NlonG
t[Nn jK #a!^Nn KeimElia #ollZ Kan j!YlZ
j@elpm2n1 Kan #[nta ;^rNn \Agam^mnoni dp!Kon
\Atred,G q d\ r#i!Ye m^nNn #arZ n2u!n Yo!i
de@[meno? diZ #afra da![!Keto1 #ollZ d\ ace!Ken"
Xlla d\ mri!tEe!!i dFdou g^ra Kan 7a!ilef!iG
to`!i mn am#eda Ke`tai1 jmef d\ m#i mognou \Acain
elet\1 acei d\ Xlocon Yumar^aG t #ariagNn C
a

l
a

u
n

6
e
u
1

c
4

d
i
n

#
a
r
t
e
5
i

a

e
a
5
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %-% %-(

e
i

n
a
l
t
4

m
4
r
i
r
e
"

D
o
a
r

e
i

u
c
i
d
e

#
e Hector acuma c'nd el c4#iatul
Are !459i ie #e5a#roa#e de tot1 c4 el crede c4 nimeni Nu
e c4 d'n!ul itea6 ntre noi cei adu3i de cor47ii"= Ia du#4
a!ta cu'ntul A2ile cel iute ca 3oimulG
:Bndem'natice Laertiene Uli!e1 r4!ad al lui Jeu!1
Tre7uie de la5nce#ut !4 4 !#un ;4r45ncon?ur1 #e ;a941
Tot ce n !ine5mi !ocot 3i cum ntre noi o !4 ;ie1
Doar ca !4 nu5mi !ta9i #e ca# a!ur6indu5m4 cu miorc4itul" Ca
3i de5a iadului #oart4 le2amite mi5e de tot omul
Carele una or7e3te 3i t4inuie5n !u;letu5i alta<
De5a!t5a#riat 4 oi !#une ce5mi #are c45i mult mai cu cale1 N5
o !4 m45ndu#lece nici Agamemnon Atride1 nici altul Dintre
Danai1 c4 eu nu 4d la oi mul9umire nici una
Ca94 de cine !e 7ate 'rto! 3i mereu cu du3manii"
Ori e3ti om 7un1 ori netre7nic aceea3i 9i5e #artea de cin!te"
Una 9i5e #lata de !tai !au din r4!#uteri te ncaieri"
Moare cel tr'nda la ;el cu cel care5n ia95a ;o!t 2arnic"
Nici un ;olo! n5am aut1 oric'te dureri #4timit5am
Jilele5mi #rime?duind de5a #ururi n 67uciumul lu#tei" Ca
67ur4toarea ce #uilor ne67ur4tori le tot duce
Hrana ce5o #rinde cu #li!cul1 oric't ar ;i r4ul ce5ndur41
A!t;el 3i eu #etrecui o mul9ime de no#9i nedormite
Ri r4674tui n 'rte?ul r467oiului 6ile de !'nge1
Tot cu r4?ma3ii lu#t'ndu5m4 #entru ;emeile oa!tre"
Dou4!#re6ece ora3e !ur#ai n!o9it de cor47ii1 Un!#reLce
altele de #e u!catul m4no! de la Troia1
Ri de la toate am luat #u6derii de5aeri 3i !cum#eturi1
Dar le5am adu! 3i #e toate eu datu5le5am lui Agamemnon"
Care 3edea 2u6urind #e la ta74r4 l'ng4 cor47ii"
El le #rimi1 m#4r9i c'tea 3i o#ri o gr4mad41
Parte mai dete la Domni 3i la ca#ii o3tirii ca daruri" Ei
neatin!e 3i5acum le #4!trea64 la cort1 numai mie Dintre
A2ei mi5o r4#i 3i !t4#'n e #e !cum#a5mi ;emeie"
%*&
%+*
%+&
%(*
%(&
%%*
%%&
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %-& %-$
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
ter#^!YN" tF d de` #olemi6^menai Trce!!in
\ArgeFou?< tF d lain mnEgagen jnY[d\ mgeFra?
\Atred2?< U o]c El^n2? neK\ 34Kpmoio<
U mofnoi ;il^ou!\ mlpcou? merp#Nn mnYrc#Nn
\Atredai< j#en ? ti? mnlr mgaYi? Kan jc^;rNn
tln a]tof ;il^ei Kan KEdetai1 ? Kan jgz tln
jK Yumof ;Fleon douriKt2tEn #er jof!an"
nfn d\ j#en jK ceirn g^ra? eleto KaF m\ m#[t2!e
mE meu #eir[tN e' e:dpto?G o]d^ me #eF!ei"
mll\ \Odu!ef !dn !oF te Kan Xlloi!in 7a!ilef!i
;ra6^!YN nEe!!in mle@^menai dEon #fr"
U mn dl m[la #ollZ #onE!ato np!;in jme`o1
Kan dl te`co? adeime1 Kan la!e t[;ron j#\ a]ty
e]re`an meg[l2n1 jn d !Kplo#a? Kat^#2@enG
mll\ o]d\ ? dgnatai !Y^no? EKtoro? mndro;pnoio
v!ceinG r;ra d\ jgz met\ \Acaio`!in #ol^mi6on
o]K jY^le!Ke m[c2n m#i teFceo? srngmen EKtNr1
mll\ !on j? SKai[? te #gla? Kan ;2gin KanenG
anY[ #ot\ oon amimne1 mpgi? d^ meu aK;ugen
rmEn" nfn d\ j#en o]K jY^lN #olemi6^men EKtori
dFQ arion orZ Din ^@a? Kan #h!i Yeo`!i
n2E!a? e' nWa?1 j#ln la d #roerg!!N1
r8eai1 av K\ jY^l,!Ya Kan av K^n toi tZ
memEl,1 Uri m[l\ EllE!#onton j#\ :cYupenta
#leog!a? nWa? jm[?1 jn d\ Xndra? jre!!^menai
memata?G e: d^ Ken e]#loF2n dc, Kluti?
jnno!Fgaio?
matF Ke trit[tQ CYF2n jrF7Nlon oKoFm2n"
a!ti d^ moi m[la #oll[1 tZ K[lli#on jnY[de
arrNnG
Xllon d\ jnY^nde cru!in Kan calKin jruYrin
3d guna`Ka? j46cnou? #olipn te !Fd2ron
X@omai1 !!\ alacpn geG g^ra? d^ moi1 ? #er adNKen1
a'ti? j;u7rF6Nn leto KreFNn \Agam^mnNn
\Atred2?G ty #[nt\ mgoreu^men ? j#it^llN
mm;adpn1 r;ra Kan Xlloi j#i!Kg6Nntai \Acaion D
r
a
g
o
!
t
e
a

;
i
e
5
i

d
e

7
i
n
e
|

D
a
r

o
a
r
e

I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %-& %-$
d
e

c
e

c
u

T
r
o
i
e
n
i
i

D
u
c
e
m

n
o
i

l
u
#
t
a

d
e multS De ce5ntrulocate 3i5adu!e O3tile5ncoace
AtridS Nu oare de dragul EleneiS
Au ntre to9i muritorii iu7e!cu53i ;emeile !inguri
Cei din Atreu! n4!cu9iS Dar cine5i om 7un 3i cuminte
Drago!te #oart4 3i gri?4 de5a lui" Tot a!t;el aceea
Drag4 3i mie mi5a ;o!t1 de3i do7'ndit4 cu arma"
Dac4 luatu5mi5a darul 3i m5a n3elat el odat41
Gea7a m45ncearc41 5l cuno!c< el n5o !4 m45ndoaie #e mine"
Aa el mai 7ine1 Uli!e1 cu Domnii ceilal9i 3i cu tine
C2i76uie cum de #'r?ol !453i a#ere !tolul de a!e1
Doar o mul9ime de tre7i i!#r4i ;4r4 mine5AgamemnonG
Mur de5a#4rare 6idi1 l ncin!e c5un 3an9 dina;ar41
Mare 3i larg 3i cu 3iruri de #ari nt4ri a#oi 3an9ul"
Totu3i nu #oate 64ga6 !4 #uie #uterii lui Hector"
C't am !tat eu la r467oi cu armia1 ;iul lui Priam
Nu ndr46ni !4 dea lu#t4 de#arte de 6idul cet49ii1
Ci !5a9inea numai #'nL la Ste?ar 3i la Poarta Sc2eian4"
Singur acolo c'nda m5a3te#ta 3i a7ia la n4al4
El mi5a !c4#at" Ci acuma ner'nd a m4 7ate cu d'n!ul1
M'ine lui Jeu! 3i 6eilor ?ert;e oi da tuturora
Ri oi da drumul #e mare5nc4rcatelor mele cor47ii"
Bn!u9i edea5ei atunci1 de rei 3i de59i #a!4 de a!ta1
Cum diminea9a de tot ale mele cor47ii53i5noalt4
P'n6ele #e Hele!#ont1 n gra74 '!lite de oameni"
Dac4 #rielnic la drum ne5o ;i 6eul #uternic #e mare1
Noi n trei 6ile om ;i n m4noa!a5ne 9ar41 n Ctia"
Ce 7og49ii am l4!at1 c'nd nai7a m45m#in!e ncoace|
Altele5oi duce5na#oi ro3ietic45aram4 3i aur 1
Cier al7uriu 3i ;emei ncin!e ;rumo!1 care toate
Parte de #rad4 mi5au ;o!t1 n!4 darul ce n!u3i mi dete
Mi l5a luat na#oi n 7at?ocur5Atrid Agamemnon"
De5a!ta 3i toate1 cum eu i le5n3ir1 !4 le !#une9i #e ;a941
Aine !5o 3tie cu to9ii ceilal9i ca !453i ia!4 din ;ire1
%$*
%$&
%&*
%&&
%-*
%-&
%0*
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %-0 %--
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
ev tin[ #ou Danan ati al#etai j@a#atE!ein
a:n mnaideF2n j#ieim^no?G o]d\ n amoige
tetlaF2 Kgnep? #er jzn e:? #a :d^!YaiG
o]d^ tF oo 7oulZ? !um;r[!!omai1 o]d mn argonG
jK gZr dE m\ m#[t2!e Kan litenG o]d\ n at\ a'ti?
j@a#[;oit\ j#^e!!inG li? d^ ooG mllZ K2lo?
jrr^tNG jK g[r eu ;r^na? eleto m2tFeta Jeg?"
jcYrZ d^ moi tof dra1 tFN d^ min jn Kari? av!,"
o]d\ ev moi deK[Ki? te Kan e:Ko![Ki? tp!a doF2
!![ t^ oo nfn a!ti1 Kan ev #oYen Xlla g^noito1
o]d\ !\ j? \Orcomenin #otinF!etai1 o]d\ !a E7a?
A:gu#tFa?1 Yi #le`!ta dpmoi? jn KtEmata Ke`tai1
a Y\ eKatpm#uloF e:!i1 di2Kp!ioi d\ mn\ eK[!ta?
mn^re? j@oicnef!i !dn ##oi!in Kan rce!;inG o]d\
ev moi tp!a doF2 !a 8[maYp? te Kpni? te1 o]d^
Ken ? ati Yumin jmin #eF!ei\ \Agam^mnNn #rFn g\
m#i #h!an jmon dpmenai Yumalg^a lc72n"
Kogr2n d\ o] gam^N \Agam^mnono? \Atredao1
o]d\ e: cru!eF, \A;rodFt, K[llo? jrF6oi1
arga d\ \AY2naF, glauKc#idi :!o;arF6oiG
o]d^ min ? gam^NG q d\ \Acain Xllon
el^!YN1 ? ti? o t\ j#^oiKe Kan q?
7a!ilegterp? j!tin" {n gZr dE me !a!i Yeon
Kan ovKad\ KNmai1
P2leg? YEn moi a#eita guna`K[ ge m[!!etai
a]tp?" #ollan \Acaide? e:!nn mn\ Ell[da te CYF2n
te Kofrai mri!tENn1 o te #tolFeYra gontai1
t[Nn xn K\ jY^lNmi ;Fl2n #oiE!om\ XKoitin"
anYa d^ moi m[la #ollin j#^!!uto Yumi? mgEnNr
gEmanta mn2!tln Xlocon jKu`an XKoitin
KtEma!i t^r#e!Yai tZ g^rNn jKtE!ato P2leg?G
o] gZr jmon 8ucW? mnt[@ion o]d\ !a ;a!nn
=Ilion jKtW!Yai e' naipmenon #tolFeYron
ti #rnn j#\ e:rEn2?1 #rnn jlYe`n ua? \Acain1
o]d\ !a l[no? o]di? m;Etoro? jnti? j^rgei D
a
c
4

e
l

u
m
7
l
4

c
u
m

a

3
i

#
e

a
l
t
u
l

a
3
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %-0 %--
a

!
4
5
l

n
3
e
l
e
1

N
e
r
u
3
i
n
a
t

e
l

d
e
5
a

#
u
ruri ;iind" Dar n5o !4 cute6e Neo7r46atul
m4car !4 !e uite la mine n ;a94"
Nu oi cu el !4 iau #arte la !;at 3i la ;a#te" Odat4
El m5am4gi 3i #4cat 3i ;4cu< acum iar4 cu or7a
Nu m4 mai #oate !momi !4 m45m#ac< e de!tul 3i cu
#ace Duc45!e nai7ii1 c4ci mintea5i lu4 Cel5de5!u!
n9ele#tul" Sil4 mi5e daruri !4 iau de la el1 l !ocot de
nimica1
C2iar dac45mi d4ruie el de 6ece ori nc4 #e5at'ta
Ri dou46eci1 7a 3i tot ce mai are 3i ce5agoni!i5a
Ri au9iile din Or2omeno! ca 3i cele din Te7a
Cea din Egi#et1 ce5a!cunde #rin ca!e comorile
lumii1 Te7a cu5o !ut4 de #or9i1 #e care 74r7a9i dou4
!ute
Ie! dintr5o dat4 cu cai cu telegi1 o!e7it #e
oricare< C2iar de mi5ar da 7og49ii c't e!te
ni!i#ul 3i col7ul1
Nu a #utea !4 m45ndu#lece Atrid Agamemnon #e
mine1 P'n4 ce nu5mi a #l4ti el de#lin dureroa!a
?ignire"
Cat4 de5a lui Agamemnon eu nu oi lua5n c4!nicie1
C2iar dac4 ea !5ar ntrece de m'ndr4 cu dal75
A;rodita
Ri5ar ;i di7ace la lucru de m'n4 ca Pala! Atena1
N5o oi lua nici atunci" S5aleag45ntre5A2ei #e rLun
altul Care5i !e cade mai mult 3i e!te mai mare5n
domnie" Dac4 #46i5m45or 6eii 3i aca!4 oi merge cu
7ine1
La!L c5a#oi tata Peleu mi #e9e3te el n!u3i
;emeie" C'te5a2eiene nu !unt la noi n Helada 3i5
n Ctia1
Cete de Domn 3i de crai domnitori #e!te 94ri 3i ora3e|
Care o !45mi #lac4 din ele1 #e5aceea mi5o iau de nea!t4"
Doamne1 de c'te ori nu mi5a dat g2e! mie !inea5mi
74r7at41 Cat4 !45mi iau de !o9ie1 de tot #otriit4 cu mine1
Ri !4 m4 7ucur de5aerea ce5a !tr'n!5o 74tr'nul meu tat4|
Nu cum#4ne!c c't ia9a mea toate au9iile care1
Jice5!e c5ar ;i aut Ilionul1 7ogata cetate1
C't a ;o!t reme de #ace 3i nu n44li!er5A2eii1
Nici 7og49ia ce #ragul de #iatr5al lui Ce7o!
A#olon
%0&
%)*
%)&
%.*
%.&
$**
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %-. %-)
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
CoF7ou \A#pllNno? PuYo` ani #etr2^!!,"
l2!ton mn g[r te 7pe? Kan v;ia mWla1
Kt2ton d trF#od^? te Kan ##Nn @anYZ K[r2na1
mndri? d 8ucl #[lin jlYe`n ote le!tl
oY\ eletE1 j#en Xr Ken mmeF8etai rKo? sdpntNn"
mEt2r g[r t^ m^ ;2!i YeZ ^ti? mrgurp#e6a
dicYadFa? KWra? ;er^men Yan[toio t^lo? d^"
e: m^n K\ a'Yi m^nNn TrcNn #plin mm;im[cNmai1
leto m^n moi np!to?1 mtZr Kl^o? X;Yiton
a!taiG e: d^ Ken ovKad\ KNmi ;Fl2n j? #atrFda
ga`an1 letp moi Kl^o? j!Ylpn1 j#n d2rin d^ moi
a:zn a!!etai1 o]d^ K^ m\ Ka t^lo? Yan[toio
KiceF2" Kan d\ n to`? Xlloi!in jgz
#aramuY2!aFm2n ovKad\ m#o#leFein1 j#en o]K^ti
dEete t^KmNr
\IlFou a:#einW?G m[la g[r eYen e]rgo#a Jed?
ce`ra eln u#er^!ce1 teYar!EKa!i d laoF"
mll\ ume`? mn :pnte? mri!tEe!!in \Acain
mggelF2n m#p;a!YeG ti gZr g^ra? j!tn
gerpntNnG r;r\ Xll2n ;r[6Nntai jnn ;re!n mWtin
mmeFnN1
x K^ !;in nW[? te !ay Kan lain \Acain
n2u!nn a#i gla;ur?1 j#en o !;i!in d^ g\ etoFm2
_n nfn j;r[!!anto jmef m#om2nF!anto?G
Co`ni@ d\ a'Yi #ar\ Xmmi m^nNn KataKoim2YEtN1
r;r[ moi jn nEe!!i ;Fl2n j? #atrFd\ #2tai
arion {n jY^l,!inG mn[gK, d\ o tF min X@N"
}M? a;aY\1 o d\ Xra #[nte? mKln jg^nonto !iN#
mfYon mga!![menoiG m[la gZr Krater? m#^ei#enG
s8 d dl met^ei#e g^rNn o##2l[ta Co`ni@
d[Kru\ mna#rE!a?G #ern gZr dFe n2u!nn \AcainG
e: mn dl np!tpn ge metZ ;re!n ;aFdim\ \Acillef
7[lleai1 o]d^ ti #[m#an mmgnein n2u!n Yo!i
#fr jY^lei? md2lon1 j#en cplo? am#e!e Yumy1
#? n a#eit\ m#i !e`o ;Flon t^Ko? a'Yi li#oFm2n
oo?< !on d^ m\ a#em#e g^rNn o##2l[ta P2led? V
i
n
e

n
c
2
i
!
4

n

t
e
m
#
l
u

!
u
7

n
a
l
t
e
l
e
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %-. %-)

!
t
'
n
c
i

d
e

l
a

P
i
t
o
"

A
o
i

3
i

o
i

g
r
a
!
e
cu armele #o9i do7'ndi la r467oaie
Ri agoni!i5ei cu munca #e lume 3i cai 3i
tri#eduri< Su;letul n!41 o dat4 ce !ca#4 din !taila
gurii1
Du! e 3i nu5l mai a#uci 3i nu5l cucere3ti #e ecie"
Maic45mea Teti!1 6ei9a1 mi5a !#u!5o demult 3i mi5o
!#uneG Sor9i ndoite m4 #oart4 #e c4i o!e7ite !#re
moarte"
Dac4 la Troia !tatornic r4m'n 3i m45ncaier !u7
6iduri1 N5o !4 m45ntorc na#oi1 dar !laa5mi n eac o
!4 ;ie< Iar dac4 eu oi a?unge aca!4 n !cum#a mea
9ar41 Pierde5oi !laa cea mare1 dar ndelungate5o !45
mi ;ie Jilele1 nu mor de moarte #rea re#ede 3i
tim#urie"
Dar 3i #e oi1 #e ceilal9i1 4 #o49uie!c n cor47ii
Marea !4 7ate9i Lna#oi1 c4 nu5i da9i de ca#4t cet49ii
Troia cu 6idul nalt1 c4ci Cel care 7u7uie5n nouri
Pa465a!u#ra5i ntin!e 3i !e5nd'r?ir4 du3manii"
Merge9i acuma 3i !#une9i la to9i c4#itanii o3tirii
,e!tea ce duce9i ca !oli1 c4ci a!ta e !lu?7a de !;etnici1
Mintea !453i #uie la !;at 3i !4 caute5o cale mai 7un41
Care !4 m'ntuie5n ta74r4 armia toat41 !4 !ca#e
,a!ele lor" M4!ura ce d'n3ii g4!ir4 cu cale
Nu5i #oate duce la 9int41 c4 nu5mi trece mie neca6ul"
Ceni@ aici !4 r4m'ie1 cu noi m#reun4 !4 doarm4"
,reau n cor47ii toar43 !45mi ;ie la5ntoarcerea5n 9ar4
M'ine1 de5o ;i 7ucuro!1 c4ci nu5l iau de5a !ila cu mine"=
A!t;el A2ile or7i" Ei molcom cu to9ii t4cur4
Plini de uimire au6ind ce amarnic45i ;u cu'ntarea"
Dar mai t'r6iu i5a r4!#un! c4l4re9ul de!toinic1 74tr'nul
Ceni@ cu calde #l'n!ori1 c4ci team4 i5a ;o!t de cor47iiG
:Dac4 tu1 ;alnice A2ile1 n minte 9i5ai #u! cu Lnadin!ul
Ca !4 te5ntorci 3i nu rei !45nl4turi de loc de la a!e
Pu!tiitorul #'r?ol1 ;iind !t4#'nit de m'nie1
Cum #ot eu1 ;iule1 !ingur aici !4 mai !tau ;4r4 tineS
Vie m4 dete 74tr'nu59i #4rinte Peleu! n 6iua
$*&
$+*
$+&
$(*
$(&
$%*
$%&
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %0+ %0*
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
mati ty te !\ jK CYF2? \Agam^mnoni #^m#e
nE#ion o #N e:dpY\ moiou #ol^moio
o]d\ mgor^Nn1 na t\ Xndre? mri#re#^e? tel^You!i"
toneK[ me #ro^2Ke dida!K^menai t[de #[nta1
mgYNn te 2tWr\ amenai #r2KtWr[ te argNn"
? n a#eit\ m#i !e`o ;Flon t^Ko? o]K jY^loimi
leF#e!Y\1 o]d\ ev K^n moi u#o!taF2 Yei? a]ti?
gWra? m#o@g!a? YE!ein n^on b7conta1
oon te #rton lF#on Ell[da KalliggnaiKa
;eggNn neFKea #atri? \Amgntoro? \OrmenFdao1
? moi #allaKFdo? #ericc!ato KalliKpmoio1
tln a]ti? ;il^e!Ken1 mtim[6e!Ke d\ XKoitin
m2t^r\ jmEnG _ d\ a:n jm li!!^!Keto gognNn
#allaKFdi #romigWnai1 n\ jcYEreie g^ronta"
t #iYpm2n Kan are@aG #atlr d\ jmi? a]tFK\ s!Yen?
#ollZ Kat2rhto1 !tugerZ? d\ j#eK^Klet\ \Erinf?1
mE #ote gogna!in o!in j;^!!e!Yai ;Flon uoin
j@ jm^Yen gegataG Yeon d\ jt^leion j#arZ?
Jeg? te KatacYpnio? Kan j#ainl Per!e;pneia"
Tin mn jgz 7ogleu!a KataKt[men s@^i calKyG
mll[ ti? mYan[tNn #af!en cplon1 ? \ jnn Yumy
dlmou YWKe ;[tin Kan sneFdea #pll\ mnY#c#Nn1
? ml #atro;pno? met\ \Acaio`!in KaleoFm2n"
anY\ jmon o]K^ti #[m#an jr2tget\ jn ;re!n Yumi?
#atri? cNom^noio KatZ m^gara !trN;h!Yai"
U mn #ollZ atai Kan mne8ion mm;n? jpnte?
a]tof li!!pmenoi KaterEtuon jn meg[roi!i1
#ollZ d v;ia mWla Kan e:lF#oda? liKa? 7of?
a!;a6on1 #ollon d !ge? Yal^Yonte? mloi;
eupmenoi tangonto diZ ;logi? H;aF!toio1
#ollin d\ jK Ker[mNn m^Yu #Fneto to`o g^ronto?"
e:n[nuce? d^ moi mm;\ a]ty #arZ ngKta? vauonG
o mn mmei7pmenoi ;ulaKZ? acon1 o]d^ #ot\ a!72
#fr1 teron mn u#\ a:Yog!, e]erK^o? a]lW?1
C'nd te trimi!e din Ctia la craiul Atrid Agamemnon"
Bnc4 erai un co#il 3i n5aeai 3tiin94 de arme
Ri de or7ire5n !o7or1 #rin care !e5nal94 74r7a9ii"
De5a!ta 3i el m4 trimi!e1 ca eu !4 te5n49 cum !e cade
Me3ter la or74 !4 ;ii 3i rednic la ;a#te" Deci n5a3 rea1
C4tul meu drag1 !4 m4 4d #4r4!it ntr5o doar4 de tine1
C2iar dac5ar ;i ca un 6eu !45mi ?uruie acum c4 m4 !c2im74
Ri din mo3neagul ace!ta m5ar ;ace oinicul n ;loare
Cum eram eu n Helada1 n 9ara ;emeilor m'ndre1
C'nd am l4!at5o ;ugind de #4rintele meu1 de Amintor1
Care de dragul i7onicei lui !e5nciuda!e #e mine"
Tata1 de ea ndr4git1 n?o!ea oro#!indu53i nea!ta1
Aiata mea mam4" Ea tot m4 ruga n genunc2i !4 m5a#ro#ii
Eu de i7onica5lui1 ca a3a #e 74tr'n !45l ura!c4"
Eu m5am luat du#4 d'n!a1 ci5ndat4 !im9itu5m5a tata
Ri 7le!tem'ndu5m4 greu1 !5a rugat ;ioroa!elor Curii
P'n4 la moarte !4 nu5i !tea n 7ra9e co#il de la mine"
Parte !4 nu am de ;ii1 3i 7le!temu5m#linitu5i5a 6eul
Cel ntronat !u7 #4m'nt1 3i nendurata5i !o9ie"
Eu m5am g'ndit !45l omor cu arm5a!cu9it41 dar ciuda
Mi5a #otolit5o un 6eu aduc'ndu5mi aminte de 'la
Care !5ar ;ace5n #o#or 3i or7ele rele ale lumii<
Team45mi era !4 nu5mi 6ic45ntre5A2ei uciga3 de #4rinte"
Dar du#4 a!ta eu n5aeam #l4cere de ;el1 c't4 reme
Tata era nec4?it1 !4 !tau ntr5o ca!4 cu d'n!ul"
Rudele5mi n!4 3i !o9ii mor9i3 !e 9ineau du#4 mine
Ri m4 rugau 3i um7lau !4 m45m#iedice o#rindu5m5
acolo" C'te oi gra!e 3i 7oi cu #4r lin! 3i cu mer!ul agale
Au mai ?ung2iat 3i ce ieri dolo;ani1 nc4la9i n gr4!ime1
Pu3i la ;rigare1 #'rlir4 3i ;ri#!er4 #e!te ?eratic|
Ce mai ina9uri 74ur4 din c2iu#uri la tata| ,reo nou4
No#9i #etrecur4 #46ind 3i !teter5al4turi de mine"
Pa6a !c2im7au ntre ei 3i ardeau dou4 ;ocuri ntr5
una" Unu5n #ridorul ogr46ii cea m#re?muit4 cu
6
i
d
u
r
i
1
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %0+ %0*
$$*
$$&
$&*
$&&
$-*
$-&
$0*
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %0% %0(
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
Xllo d\ jnn #rodpmQ1 #rp!Yen Yal[moio Yur[Nn"
mll\ te dl deK[t2 moi j#EluYe nd@ jre7ennE1
Kan tpt\ jgz Yal[moio Ygra? #uKin? mraruFa?
E@a? j@WlYon1 Kan u#^rYoron erKFon a]lW?
e`a1 laYzn ;glaK[? t\ Xndra? dmQ[? te guna`Ka?"
;efgon a#eit\ m#[neuYe di\ Ell[do? e]rucproio1
CYF2n d\ j@iKpm2n jri7claKa m2t^ra mElNn
j? P2lWa XnacY\G q d^ me #rp;rNn u#^deKto1
KaF m\ j;Fl2!\ ? ev te #atlr qn #a`da ;ilE!,
mofnon t2lggeton #ollo`!in j#n Kte[te!!i1
KaF m\ m;neiin aY2Ke1 #oldn d^ moi #a!e lapnG
na`on d\ j!catiln CYF2? Dolp#e!!in mn[!!Nn"
KaF !e to!ofton aY2Ka Yeo`? j#ieFKel\ \Acillef1
jK Yumof ;il^Nn1 j#en o]K jY^le!Ke? m\ XllQ
ot\ j? da`t\ :^nai ot\ jn meg[roi!i #[!a!Yai1
#rFn g\ te dE !\ j#\ jmo`!in jgz gogne!!i KaYF!!a?
r8ou t\ X!aimi #rotamzn Kan onon j#i!ccn"
#oll[Ki moi Kat^deu!a? j#n !tEYe!!i citna
ovnou m#o7lg6Nn jn n2#i^, mlegein"
? j#n !on m[la #ollZ #[Yon Kan #ollZ
mpg2!a1 tZ ;ron^Nn moi o ti Yeon gpnon
j@et^leion
j@ jmefG mllZ ! #a`da Yeo`? j#ieFKel\ \Acillef
#oiegm2n1 na moF #ot\ meiK^a loigin mmgn,?"
mll\ \Acilef d[ma!on Yumin m^ganG o]d^ tF !e crl
n2le? Utor aceinG !tre#ton d^ te Kan Yeon a]toF1
tn #er Kan meF6Nn mretl timE te 7F2 te"
Kan mn tod? Yu^e!!i Kan e]cNl? mgan!i
loi7 te KnF!, te #aratrN#!\ XnYrN#oi
li!!pmenoi1 te K^n ti? u#er7E, Kan wm[rt,"
Kan g[r te litaF e:!i Dii? Kofrai meg[loio
cNlaF te u!aF te #ara7l#^? t\ s;Yalmc1
a [ te Kan metp#i!Y\ Xt2? ml^gou!i Kiof!ai"
_ d\ Xt2 !YenarE te Kan mrtF#o?1 otneKa #[!a?
#ollin u#eK#roY^ei1 ;Y[nei d^ te #h!an j#\ aan Alt
ul
Lna
int
ea
iat
acu
lui
me
u
l'n
g4
u34
n
tin
d4"
Dar
mai
a#o
i1
c'n
d
en
i
nt
un
eri
cul
no#
9ii
a
6ec
ea1
D
e

l
a

i
a
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %0% %0(
t
a
c
u
l

m
e
u

!
#
a
r
g

c
e
l
e

d
o
u
4
5
m
7
u
c
a
t
e

c
anaturi1 Re#ede eu ie! de acolo 3i !ar #e!te 6idul
ogr46ii
Ri m4 !trecor ne46ut de #a6nicii mei 3i de roa7e"
Cuga #e urm4 o iau #rin Helada cea5ntin!41
de#arte
P'n4 ce5a?un!5am n Ctia cea rodnic41 a turmelor
mam41 La domnitorul Peleu1 iar d'n!ul #rimitu5m5a
7ine
Ri m5a iu7it cum un tat4 iu7e3te #e ;iul !4u n!u3i1
Singurul ;iu care5i cre3te cu drag n #ri!o! de
au9ie" Stare5mi d4du 3i aere 3i locuitori o
mul9ime1
Pe!te dolo#i eram Domn n ecin4tate de Ctia1
Ri te5am cre!cut a3a mare1 din !u;let iu7indu5te1
A2ile1 Tu1 cel c2i#o! ca un 6eu1 c4ci n5aeai #l4cere
cu altul Nici la o!#e9e !4 mergi 3i nici !4 iai 2ran4
#e5aca!41 P'n4 ce5n 7ra9e #e tine eu nu te luam 3i5
nainte
Nu59i dam ;ri#tur4 t4ind5o 3i nu59i duceam inul la
gur4" Haina la #ie#tu5mi de c'te ori tu mi5ai !tro#it5o
cu inul Care din gur45l 4r!ai n mult nec4?ita59i
#runcie|
C'te neca6uri 3i trude n ia95am r47dat #entru
tine1 Team4 ;iindu5mi c4 6eii !t'r#ir4 !4m'n9a din
mine" De5a!ta 3i eu1 o1 oinice ar4to! n ;4#tur4 ca
6eii1
Te5am n;iat !4 m4 a#eri c'nda la reo cum#4n4
mare" Deci domole3te59i a ta !eme9ie" Nu tre7uie1
A2ile1
C4r45ndurare !4 ;ii" Se m#ac4 la urm4 3i 6eii
Care5! mai rednici1 mai mari 3i mai tari dec't noi
muritorii1 Doar 3i #e ei cu #rinoa!e1 cu dulci ?uruin9i1 cu
ar!ura Qert;elor 3i cu !tro#itul de #ao! i5a#ro#ie oricine1
Dac4 !e roag4 de ei c'nd cade5n gre3eli 3i5n #4cate"
Sunt 3i 6ei9e ale rugii1 n4!cute din marele Jeu!"
C2ioam7e !unt ele1 la ;a94 67'rcite de #4!uri 3i
3c2ioa#e
Ri5ngri?orate !e #oart4 3i5adulmec4 ,ina1 dar d'n!a
Tare5i de tru# 3i #icioare1 3i5ntrece din ;ug4 #e toate
Rugile #e!te #4m'ntul ntreg 3i a#uc45nainte
$0&
$)*
$)&
$.*
$.&
&**
&*&
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %0& %0$
&+*
&+&
&(*
&(&
&%*
&%&
&$*
7l[#tou!\ mnYrc#ou?G a d\ j@aK^ontai s#F!!N"
q? m^n t\ a:d^!etai Kogra? Dii? D!!on :og!a?1
tin d m^g\ n2!an KaF t\ aKluon e]com^noioG
q? d^ K\ mnEn2tai KaF te !tere? m#oeF#,1
lF!!ontai d\ Xra taF ge DFa ronFNna Kiof!ai
ty Xt2n m\ #e!Yai1 na 7la;Yen? m#otF!,"
mll\ \Acilef #pre Kan !d Dii? Kogr,!in #e!Yai
timEn1 x t\ XllNn #er j#ign[m#tei npon j!Yln"
e: mn gZr ml dra ;^roi tZ d\ r#i!Y\ snom[6oi
\Atred2?1 mll\ a:n j#i6a;el? cale#aFnoi1
o]K n agNg^ !e mWnin m#orrF8anta KeloFm2n
\ArgeFoi!in mmun^menai cat^ou!F #er am#2?G
nfn d\ ma t\ a]tFKa #ollZ dido` tZ d\ r#i!Yen u#^!t21
Xndra? d lF!!e!Yai j#i#ro^2Ken mrF!tou?
Krin[meno? KatZ lain \AcaiKpn1 o te !on a]ty
;Fltatoi \ArgeFNnG tn ml !g ge mfYon jl^g@,?
m2d #pda?G #rnn d\ o ti neme!!2tin Kecol!Yai"
ottN Kan tn #rp!Yen j#euYpmeYa Kl^a mndrn
brcNn1 te K^n tin\ j#i6[;elo? cplo? KoiG
dNr2toF te #^lonto #ar[rr2toF t\ j#^e!!i"
m^mn2mai tpde argon jgz #[lai o ti n^on ge
? UnG jn d\ um`n jr^N #[nte!!i ;Floi!i"
ourWt^? t\ jm[conto Kan A:tNlon menec[rmai
mm;n #plin aludna Kan mllElou? jn[ri6on1
A:tNlon mn mmunpmenoi aludno? jrannW?1
ourWte? d dia#raY^ein memate? =Ar2"
Kan gZr to`!i KaKin cru!pYrono? =Artemi? r!e
cN!am^n2 oo o ti Yalg!ia gouny mlNW?
O:ned? ^@\G Xlloi d Yeon daFnunY\ eKatpm7a?1
ov, d\ o]K arre@e Dii? Kogr, meg[loio"
{ l[Yet\ { o]K jnp2!enG m[!ato d m^ga Yumy"
_ d colN!am^n2 d`on g^no? :oc^aira r!en
a#i clogn2n !fn Xgrion mrgipdonta1 q? KaKZ
#pll\ rde!Ken aYNn O:nWo? mlNEnG
R4u c43un'nd omenirii1 dar Rugile indec4 r4ul"
Cine !5arat4 cucernic1 c'nd ele !5a#ro#ie5n cale5i
Mult ;olo!e3te din #arte5le1 ruga cu drag i a!cult41
Dac4 el nu le ia5n !eam4 3i5n ;a9a lor nu !e !u#une1
J'nele alearg4 la Jeu! 3i5l roag4 !5a!mut4 !#re d'n!ul
,ina1 !45l ateme #'n4 ce el i!#43i5a gre3eala"
Deci1 o A2ile1 cin!te3te #e5ace!te co#ile a lui Jeu!<
Ri5al9ii ca tine de mari !e ml4die ;a94 de ele"
Eu1 dac4 nu5m7ia daruri 3i nu59i ?uruia Agamemnon
Ri5altele 3i r4m'nea el cu inima neml4diat41
Nici nu eneam cu ndemnul ca tu de674rat de m'nie
O3tile noa!tre !4 !#ri?ini1 cu toat4 neoia" Dar d'n!ul
Multe59i d4 9ie #e loc 3i altele59i ?uruie nc4
Ri !4 te roage trimi!e la tine tot oameni de
;runte1 C2iar de el n!u3i ale3i1 3i #rieteni ai t4i1 o
A2ile1
Cei mai iu7i9i ntre5A2ei" S4 nu le ;aci c2iar de ru3ine
Drumul 3i or7ele lor< #'n5aci aeai dre#t !4 te
!u#eri" Din au6ite noi 3tim cum ;o!t5au ite?ii #e
remuri1
C'nd #e reunul din ei l5a#uca i;oroa!4 m'nie"
Le!ne #uteai !45i ndu#leci cu daruri1 cu or7a cea 7un4"
Bn!umi aminte mi5aduc de o ;a#t4 nu nou41 ci ec2e
Ri5o #oe!te!c tuturora !4 3ti9i cum a ;o!t1 o #rieteni"
Lu#t4 duceau cu Etolii cei a#rigi odat4 Cure9ii
Ri la cetatea Calidon !e tot omorau ntre d'n3ii"
Unii1 Etolii1 cu arme a#4rau a lor drag4 cetate1
Iar4 Cure9ii c4tau n tot c2i#ul !5o ia 3i !5o #rade"
R4ul eni de la 6'n5Artemida5ntronata n aur
Ea !e5nciuda!e #e5Oineu1 c4ci el1 #uind !ecera5n 2old41
Nu5i dete #'rga de rod" To9i 6eii #rimi!er4 ?ert;e1
Numai #e ;iica lui Jeu! uita!e ori #oate la d'n!a
Nu !e g'ndi!e de ;el1 de aceea5i ;u mare #4catul"
Deci1 !u#4rat4 #e el1 !t'rni m#otri45i 6ei9a1
,
a
?
n
i
c
5
a
r
c
a
3
4
1

u
n

i
e
r

c
o
l
9
a
t
1

o

n
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %0& %0$
4
#
r
a
!
n
i
c
4

;
i
a
r
4
Ca
re1
5nn
4di
t4
la
c'
m#
1
mul
t
r4u
c43
un
a
lui
Oi
neu
!1
&+*
&+&
&(*
&(&
&%*
&%&
&$*
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %00 %0-
&$&
&&*
&&&
&-*
&-&
&0*
#ollZ d\ ge #roY^lumna caman 7[le d^ndrea maKrZ
a]t!in F6,!i Kan a]to`? XnYe!i mElNn" tin
d\ uoi? O:nWo? m#^Kteinen Mel^agro? #oll^Nn
jK #olFNn Y2rEtora? Xndra? mgeFra?
Kan Kgna?G o] mn g[r Ke d[m2 #agroi!i 7roto`!iG
tp!!o? a2n1 #ollod? d #urW? j#^72!\ mlegeinW?"
_ d\ mm;\ a]ty YWKe #oldn K^ladon Kan m4tln
mm;n !ui? Ke;al Kan d^rmati lacnEenti1
ourEtNn te me!2gd Kan A:tNln megaYgmNn"
r;ra mn o'n Mel^agro? Xr2i ;Flo? #ol^mi6e1
tp;ra d ourEte!!i KaK? Un1 o]d dgnanto
teFceo? aKto!Yen mFmnein #ol^e? #er jpnte?G
mll\ te dl Mel^agron adu cplo?1 ? te Kan XllNn
o:d[nei jn !tEYe!!i npon #gKa #er ;ronepntNn1
toi q m2trn ;Fl, \AlYaF, cNpmeno? KWr
Ke`to #arZ mn2!t mlpcQ Kal leo#[tr,
Kogr, Mar#E!!2? Kalli!;grou E]2nFn2?
=Idec Y\1 q? K[rti!to? j#icYonFNn g^net\ mndrn
tn tpteG KaF a XnaKto? jnantFon eleto tp@on
CoF7ou \A#pllNno? Kalli!;grou eneKa ngm;2?1
tln d tpt\ jn meg[roi!i #atlr Kan #ptnia mEt2r
\AlKupn2n Kal^e!Kon j#cnumon1 otneK\ Xr\ a]tW?
mEt2r mlKupno? #olu#enY^o? oton acou!a
Kla`en min eK[ergo? mnEr#a!e Co`7o? \A#pllNnG
t ge #arKat^leKto cplon Yumalg^a #^!!Nn
j@ mr^Nn m2tri? KecolNm^no?1 x a Yeo`!i
#pll\ mc^ou!\ 3rhto Ka!ignEtoio ;pnoio1
#ollZ d Kan ga`an #olu;pr72n cer!nn mloFa
KiKlE!Kou!\ \Ad2n Kan j#ainln Per!e;pneian
#rpcnu KaYe6om^n21 degonto d d[Kru!i Kpl#oi1
#aidn dpmen Y[natonG tW? d\ 3ero;o`ti? \Erind?
aKluen j@ \Er^7e!;in mmeFlicon Utor acou!a"
tn d t[c\ mm;n #gla? mado? Kan dof#o? srcrei
#grgNn 7allom^nNnG tin d lF!!onto g^ronte?
Pomi r4!4ri9i o gr4mad4 !4l7atic !mucea din ad'ncuri
Cu r4d4cin4 cu tot1 iro!indu5le mana de road41
Dar l uci!e oinicul n4!cut din Oineu1 Meleagru1
Du#4 ce5a !tr'n! 'n4tori 3i ogari din mai multe ora3e"
Nu #uteau oameni #u9ini !45i ie de 2ac unei ;iare
Mari ca aceea< #e mul9i mai urca!e #e rugul durerii"
Dar du#4 a!ta 6ei9a i!c4 74t4lie 3i 6ar4
Bntre Etoli 3i Cure9i1 ;iecare cer'nd ca r4!#lat4
Pielea cu 7lana c'l9oa!5a mi!tre9ului 3i c4#49'na"
C't !e 74tu ntre5ai !4i 74r7atul lu#taci Meleagru1
R4u #4timir4 cure9ii< ei nici nu #utur4 !4 9ie
Pie#t n a;ar4 de 6id1 cu toat4 mul9imea" Ci5n urm4
Cu Meleagru cu#rin! de m'nie1 de #atima care
Ri5altora5n4luie mintea1 de3i au temei la g'ndire"
Ri clocotind de neca6 #e maic45!a n!43i1 #e5Altea1
Sta 2u6urind la nea!ta cea c2i#e35a lui1 Cleo#atra1
Ciica !ulegetei ;ete a unui Eeno!1 Mar#e!a1
Ri a lui Ida!1 un om care5n remile acele #e lume
Cel mai #uternic a ;o!t1 c4 c2iar 3i a!u#ra lui
Ce7o! Arcul ntin!e de dragul ;rumoa!ei mire!e1 #e
care Bn3i3i #4rin9ii1 atunci c'nd ea n #alatul lor
;u!e1
O #oreclir5Alciona1 c4ci mama5i loit4 de !oarta
Pa!4rii tri!te1 alcionul1 ?elea de durere ca d'n!a1
C'nd a ei ;iic4 ;u!e!e r4#it4 de5arca3ul A#olon"
Sta Meleagru la ea mi!tuindu53i amarul m'niei1
Tare5nd'r?it de 7le!temele mamei1 c4ci ea de m'2nire
Mare cu#rin!41 c4 el #e ;ratele ei omor'!e1
Jeii c2ema 3i i67ind cu #umnul ade!e #4m'ntul
Sta i!toit45n genunc2i 3i cu !'nul !tro#it de #l'n!oare"
D'n!a cerea de la 6eii din iad1 Per!e;ona 3i Hade!1
Ciului moarte !45i dea" O a!culta din 7e6n4 2oinara
Um7relor1 Curia r467un4toarea cea crunt41 3i iat41
Larm4 3i #ocnet la #or9i la Calidon r4!un41 Cure9ii
Aat
n
cet
ate
la
tur
nur
i"
Se
roa
g4
de
d'
n!u
l
74t
r'n
ii
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %00 %0-
&$&
&&*
&&&
&-*
&-&
&0*
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %0. %0)
&0&
&)*
&)&
&.*
&.&
-**
-*&
A:tNln1 #^m#on d Yen oerWa? mrF!tou?1
j@elYe`n Kan mmfnai u#o!cpmenoi m^ga dronG
##pYi #iptaton #edFon aludno? jrannW?1
anY[ min nNgon t^meno? #eriKall? el^!Yai
#ent2Kontpguon1 ti mn xmi!u o:no#^doio1
xmi!u d 8illn Xro!in #edFoio tam^!Yai"
#ollZ d^ min lit[neue g^rNn o##2l[ta O:ned?
o]dof j#em7e7az? u82re;^o? Yal[moio
!eFNn Koll2tZ? !anFda? gounogmeno? uopnG
#ollZ d tpn ge Ka!Fgn2tai Kan #ptnia mEt2r
jllF!!onY\G q d mhllon mnaFnetoG #ollZ d\ eta`roi1
o oo Kednptatoi Kan ;Fltatoi U!an w#[ntNnG
mll\ o]d\ ? tof Yumin jnn !tEYe!!in a#eiYon1
#rFn g\ te dl Y[lamo? #gK\ j7[lleto1 ton d\ j#n #grgNn
7a`non ourWte? Kan jn^#r2Yon m^ga X!tu"
Kan tpte dl Mel^agron j~6Nno? #ar[Koiti?
lF!!et\ sdurom^n21 KaF oo Kat^le@en #anta
KEde\1 !\ mnYrc#oi!i #^lei tn X!tu wlc,G
Xndra? mn KteFnou!i1 #plin d^ te #fr mmaYgnei1
t^Kna d^ t\ Xlloi Xgou!i 7aYu6cnou? te guna`Ka?"
tof d\ rFneto Yumi? mKogonto? KaKZ arga1
7W d\ :^nai1 cro d\ ante\ jdg!eto #am;anpNnta"
? q mn A:tNlo`!in m#Emunen KaKin Umar
ev@a? YumyG ty d\ o]K^ti dra t^le!!an
#oll[ te Kan carFenta1 KaKin d\ mune Kan atN?"
mllZ !d mE moi tafta npei ;re!F1 ml d^ !e daFmNn
jntafYa tr^8eie ;Flo?G K[Kion d^ Ken ev2
n2u!nn Kaiom^n,!in mmun^menG mll\ j#n dcrNn
arceoG !on g[r !e Yey tF!ou!in \AcaioF"
e: d^ K\ Xter dcrNn #plemon ;Yi!Enora dg,?
o]K^Y\ m? timW? a!eai #plempn #er mlalKcn1
Tin d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 #pda? Kd? \Acilleg?G
Co`ni@ Xtta gerai diotre;? o tF me tagt2?
crez timW?G ;ron^N d tetimW!Yai Dii? av!,1
Etolieni 3i #reo9i trimit du#4 el ca !4 ia!4
Ri !45i a?ute1 3i5i ?uruie5o mare r4!#lat4G #e unde5i
Mai roditoare c'm#ia cet49ii1 acolo5l m7ie
Ei !453i m4!oare m'ndre9e de 9arin4 #entru mo3ie1
Loc de #ogoane cinL6eci1 ?um4tate !45l ai74 de ie1
Iar ?um4tatea cealalt4 !45i ;ie #4m'nt de ar4tur4"
Tot !t4ruia 3i Oineu c4l4re9ul1 74tr'nul !4u tat4<
Sta el n #ragul iatacului Lnalt 3i ale u3ii canaturi
Le 6guduia 3i5n genunc2i #e ;iu53i ruga !45l a?ute"
Mama1 !urorile tot l rugau< n 6adar1 c4 mai tare
Sta m#otri41 n 6adar i ;4cur4 ;ier7inte rugare
C2iar 3i #rietenii lui mai iu7i9i 3i mai rednici de
cin!te1 N5a ;o!t #utin94 3i c2i# !4 ndu#lece #e
Meleagru
P'n4 ce nu i67utir4 !45i 7at45n odaie Cure9ii
Du#4 ce 6idul urcar4 3i a#rin!er4 marea cetate"
Cade 7ocindu5!e atunci 3i5l roag4 #e el
Cleo#atra1 Calnic ncin!a5i nea!t41 3i5i num4r4
relele toate1
Care #e oameni loe!c1 c'nd ora3ul le calc4 du3maniiG
Cum #e 74r7a9i i ucid1 cum !#ul7er45n ;l4c4ri ora3ul1
Cum #e co#ii i ro7e!c 3i ;emeile5ncin!e #e 3olduri"
Inima lui tre!4rind la au6ul at'tor amaruri1
El lu4 armele atunci 3i ndat4 ie3i la 74taie
Ri i674i #e etoli de 6iua cea neagr5a #ieirii1
Numai de !ine 3tiind" De5aceea nu5i deter4 daruri
Multe 3i at't de ;rumoa!e1 m4car c45i ;eri de
n4#a!t4" ,e6i dar !4 nu ;aci la ;el1 !4 nu mi te5aduc4
i!#ita1 Drag4 #rietene1 aici" Mai r4u e de ii !4 ne
a#eri N4ile5n cli#a c'nd ard1 ci darul #rime3te 3i
ino1 Sca#45ne< ca la un 6eu nc2ina5!e5or 9ie A2eii"
Dac4 tu ned4ruit eni5ei #e c'm#ul de !'nge1
Nu59i a ;i cin!tea totuna1 m4car de5ai a7ate
#r4#4dul"= Ji!e lui Ceni@ atunci A2ile cel iute ca
3o
i
m
ul
G
:
T
a
t
4
m
o
3
C
e
n
i
@
1
#
u
r
c
e
!
e
d
i
n
J
e
u
!1
n
u
5
m
i
t
r
e
7
u
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %0. %0)
i
e
m
i
e
A!t
;el
de
cin
!te1
c4
ea
mi5
e!t
e
dat
4 !5
o
am
de
la
Je
u!
&0&
&)*
&)&
&.*
&.&
-**
-*&
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %)+ %)*
-+*
-+&
-(*
-(&
-%*
-%&
-$*
x m\ @ei #arZ n2u!n KorNnF!in e:? K\ m4tml
jn !tEYe!!i m^n, KaF moi ;Fla gognat\ srcr,"
Xllo d^ toi jr^N1 !d d\ jnn ;re!n 7[lleo !!iG
mE moi !ggcei Yumin sdurpmeno? Kan mcegNn
\Atred, xrN ;^rNn c[rinG o]d^ tF !e crl
tin ;il^ein1 na mE moi m#^cY2ai ;il^onti"
Kalpn toi !dn jmon tin KEdein ? K\ jm KEd,G
!on jmon 7a!Fleue Kan xmi!u meFreo timW?" oktoi
d\ mggel^ou!i1 !d d\ a]tpYi l^@eo mFmnNn e]n ani
malaKG ma d\ 3o` ;ainom^n2;i ;ra!!pmeY\ Ke
necmeY\ j;\ bm^ter\ U Ke m^nNmen"
LH Kan PatrpKlQ g\ j#\ s;rg!i nef!e !iN#
CoFniKi !tor^!ai #uKinin l^co?1 r;ra t[ci!ta
jK Kli!F2? np!toio medoFatoG to`!i d\ Xr\ Ava?
mntFYeo? TelamNni[d2? metZ mfYon aei#eG
diogen? Laerti[d2 #olumEcan\ \Odu!!ef
vomenG o] g[r moi doK^ei mgYoio teleutl
td^ g\ dy Kran^e!YaiG m#agge`lai d t[ci!ta
crl mfYon Danao`!i Kan o]K mgaYpn #er jpnta
o #ou nfn atai #otid^gmenoi" a]tZr \Acilled?
Xgrion jn !tEYe!!i Y^to megalEtora Yumin
!c^tlio?1 o]d metatr^#etai ;ilpt2to? etaFrNn
tW? B min #arZ n2u!nn jtFomen a@ocon XllNn
n2lE?G Kan m^n tF? te Ka!ignEtoio ;onWo?
#oinln { ok #aidi? jd^@ato teYn2to?G
KaF \ q mn jn dEmQ m^nei a]tof #pll\ m#otF!a?1
tof d^ t\ jr2tgetai KradF2 Kan Yumi? mgEnNr
#oinln de@am^nQG !on d\ Xl2Ktpn te KaKpn te
Yumin jnn !tEYe!!i Yeon Y^!an eneKa Kogr2?
ov2?G nfn d^ toi e#tZ #arF!comen a@oc\ mrF!ta?1
Xll[ te #pll\ j#n t!iG !d d\ laon anYeo Yumpn1
avde!!ai d m^laYronG u#Nrp;ioi d^ toF e:men
#l2Ygo? jK Danan1 m^mamen d^ toi a@ocon XllNn
KEdi!toF t\ amenai Kan ;Fltatoi !!oi \AcaioF"
Ri !5o #4!tre6 #e aici la cor47ii mereu c't4 reme
Su;let n #ie#t mi r4m'ne 3i #ot !4 m4 9in #e #icioare"
Ia n!5aminte tu 7ine de5o or74 ce eu 9i oi !#uneG
Nu c4uta !4 m45ndoi cu ?4lanii 3i o;turi de dragul
Lui Agamemnon Atrid1 c4 nu !e cuine #e d'n!ul
Tu !45l iu7e3ti1 ca !4 nu te ur4!c du#5at'ta
iu7ire"
Cade5!e !4 du3m4ne3ti #e oricine e5n ra?74 cu mine<
Cii dar al4turea5mi Domn 3i ia59i ?um4tatea domniei1
Duc453i !olia ceilal9i" R4m'i tu1 3i5n #atul cel moale
Culc45te acolea ;rumo!1 3i5a#oi m'ine1 n 6orile 6ilei1
Ne5om !ocoti dac5aicea mai !t4m ori ne ducem n 9ar4"=
Ji!e 3i !emn lui Patroclu t4cut i ;4cu din !#r'ncene
Pat cu de toate !5a3tearn4 lui Ceni@1 ca a!ta !4 ad4
Solii ceilal9i 3i mai iute !4 #lece din cort de la d'n!ul"
Aia! Telamonianul lu4 mai #e urm4 cu'ntulG
:Bndem'natice Laertiene tu i94 din Jeu!1 Uli!e1
Hai1 c4 degea7a ni5e or7a 3i drumul ace!ta< eu nu cred
S5ai74 doritul !;'r3it" Noi tre7uie c't mai n gra74
Oa!tei !4 ducem r4!#un!ul1 oric't e de r4u1 c4ci acuma
Ner47d4tori ne a3tea#t4 cu to9ii1 A2ile1 e6i 7ine
C4r4 de mil41 !4l7atic a?un!e de5at'ta tru;ie1
R4ul1 3i nu !e ndur4 de dragul ace!tor #rieteni1
Care5l iu7eam la cor47ii cum n5am mai iu7it #e nici unul"
Crudul| Dar c2iar de la un uciga3 oarecine #rime3te
De!#4gu7iri1 c'nd el #e un ;iu ori un ;rate5i ucide1
Ri uciga3ul aca!4 r4m'ne #l4tind 3ugu7ina<
Inima lui de 74r7at 3i5a!t'm#4r4 atunci #rimitorul
R4!cum#4r4rii de !'nge" Dar nem#4cat41 2ain4
Inim4 #u!er4 6eii n tine1 3i numai de dragul
Unei ;emei< noi acum 9i d4m 3a#te din cele mai m'ndre
Ri #e dea!u#ra o groa64 de daruri" Deci ;ii mai cu
mil41 Ca!a cin!te3te59i1 A2ile< ca oa!#e9i enir4m la
tine Dintre A2ei 3i dorim !4 r4m'nem1 mai mult dec't
a
l
9
ii
1
Cei
mai
de
a#r
oa#
e
#rie
teni
ai
t4i
3i
mai
dra
gi
din
A2a
ia"=
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %)+ %)*
-+*
-+&
-(*
-(&
-%*
-%&
-$*
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %)% %)(
-$&
-&*
-&&
--*
--&
-0*
-0&
Tin d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 #pda? Kd? \Acilleg?G
Aan diogen? Telamcnie KoFrane lan
#[nt[ tF moi KatZ Yumin jeF!ao muYE!a!YaiG
mll[ moi o:d[netai KradF2 cplQ ##pte KeF
nNn mnE!omai P? m\ m!g;2lon jn \ArgeFoi!in
are@en
\Atred2? ? ev tin\ mtFm2ton metan[!t2n"
mll\ ume`? arce!Ye Kan mggelF2n m#p;a!YeG o]
gZr #rnn #ol^moio medE!omai aomatpento? #rFn
g\ uoin Pri[moio da;rono? EKtora d`on
MurmidpnNn j#F te Kli!Fa? Kan nWa? oK^!Yai
KteFnont\ \ArgeFou?1 Kat[ te !mf@ai #urn nWa?"
mm;n d^ toi t jm Kli!F, Kan n2 melaFn,
EKtora Kan memata m[c2? !cE!e!Yai sN"
}M? a;aY\1 o d Ka!to? elzn d^#a?
mm;iKg#ellon !#eF!ante? #arZ nWa? v!an #[linG
Urce d\ \Odu!!eg?" P[troKlo? d\ et[roi!in :d dmN!i
K^leu!e
CoFniKi !tor^!ai #uKinin l^co? tti t[ci!ta"
a d\ j#i#eiYpmenai !tpre!an l^co? ? jK^leu!e
Kce[ te Wgp? te lFnoip te le#tin XNton"
anY\ q g^rNn Kat^leKto Kan 3 d`an amimnen"
a]tZr \Acilled? ekde mucy Kli!F2? e]#EKtouG
ty d\ Xra #arKat^leKto gunE1 tln Le!7pYen Uge1
Cpr7anto? Yug[t2r DiomEd2 Kalli#[r,o?"
P[troKlo? d\ et^rNYen jl^@atoG #Zr d\ Xra Kan ty
LI;i? j~6Nno?1 tEn oo #pre d`o? \Acilled?
SKfron elzn a:#e`an \EnuWo? #tolFeYron"
O d\ te dl Kli!F,!in jn \Atredao g^nonto"
tod? mn Xra cru!^oi!i Ku#^lloi? ue? \Acain
deid^cat\ XlloYen Xllo? mna!tadpn1 aK t\ jr^ontoG
#rto? d\ j@er^einen Xna@ mndrn \Agam^mnNnG
ev#\ Xge m\ #olgain\ \Odu!ef m^ga Kfdo? \Acain
\ jY^lei nEe!!in mle@^menai dEon #fr1
U m#^ei#e1 cplo? d\ at\ acei megalEtora Yumpn<
Tin d\ a'te #ro!^ei#e #olgtla? d`o?
\Odu!!eg?G
Dar
i5a
gr4
it
3i
lui
Aia
!
A2i
le
cel
7un
de
#ic
ioa
reG
:
A
i
a
!

T
e
l
a
m
o
n
i
e
n
e
1
m
4
r
i
t
e

;
r
u
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %)% %)(
n
t
a
3
a
l
o
3
t
i
r
i
i
1
,
or
7e
le
tal
e1
ma
i
to
at
e1
di
n
ini
m
45
mi
#a
r
c4
!u
nt
!#
u!
e" Dar co#le3e3te neca6ul n mine aduc'ndu5mi aminte Cum
Agamemnon Atrid m4 ;4cu de 7at?ocur45n ;a9a Oa!tei ntregi
ca #e un enetic ;4r4 cin!te 3i dre#turi" Merge9i acuma 3i
da9i5i din #arte5mi r4!#un!ul ace!taG Eu la 74taia cea
cr'ncen4 nu am de g'nd !4 iau #arte P'n4 ce ;alnicul Hector1
odra!la cercatului Priam1 M4cel4rind #e Argii 3i ar6'ndu5le
a!ele negre1
Nu a eni unde !tau Mirmidonii la a!e 3i5n corturi" Dar la
cora7ia mea 3i la cortul meu a#rigul Hector1 C't de
n4alnic o ;i1 #e loc o !4 !tea din 74taie"=
Ji!e1 iar ei lu'nd cu#a cu gemene toarte5nc2inar4
Ri la cor47ii !e5ntoar!er4 c4l4u6i9i de Uli!e" Dete
#orunc4 Patroclu la oamenii lui 3i la roa7e
C't mai n gra74 !5a3tearn4 un #at cu de toate lui Ceni@" Du#4
#orunc4 ;emeile #atu5i g4tir4< a3ternur4
Ginga34 #'n64 de in 3i 7lan4 de #at 3i elin94" Ceni@
acolo !e culc4 cu g'ndul la 6iua de m'ine" Pe!te #u9in 3i
A2ile !e culc4 3i5adoarme n ;undul Cortului 7ine5nt4rit1
iar al4turi de el Diomeda
Cea5m7u?orat41 co#ila lui Cor7a!1 adu!4 din Le!7o!"
Culc45!e5n #artea cealalt4 Patroclu 3i5al4turea I;i!1 Cea cu
colanul ;rumo!1 d4ruit4 de5A2ile #e remea C'nd lu4
Sc2iro!1 a lui Enieu r4!4rit4 cetate"
C'nd du#4 a!ta trimi3ii !o!ir4 la ta74r45n corturi1 Ciii
A2eilor !e ridicar4 de ici 3i de colo1 3i iute1
Care de care enind1 le urau cu #a2are de aur
Ri ntre7au" Dar nt'i nce#u !4 ntre7e AgamemnonG
:Mult l4udate Uli!e1 a neamului mare m'ndrie1 S#une5mi1
rea el !4 ne a?ute5n #rime?dia de la cor47iiS Ori ne re!#inge
3i nc45i !eme9 3i nu5i trece m'niaS=
La ntre7are r4!#un!e #49itul1 m4ritul Uli!eG
-$&
-&*
-&&
--*
--&
-0*
-0&
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %)& %)$
-)*
-)&
-.*
-.&
0**
0*&
0+*
\Atred2 Kgdi!te Xna@ mndrn \Ag[memnon
Ke`np? g\ o]K jY^lei !7^!!ai cplon1 mll\ ati mhllon
#im#l[netai m^neo?1 ! d\ mnaFnetai 3d !Z dra"
a]tpn !e ;r[6e!Yai jn \ArgeFoi!in XnNgen
##N? Ken nW[? te !ay? Kan lain \AcainG
a]ti? d\ 3#eFl2!en m\ 3o` ;ainom^n2;i
nWa? j4!!^lmou? lad\ elK^men mm;ielF!!a?"
Kan d\ n to`? Xlloi!in a;2 #aramuYE!a!Yai
ovKad\ m#o#leFein1 j#en o]K^ti dEete t^KmNr
\IlFou a:#einW?G m[la g[r eYen e]rgo#a Jed?
ce`ra eln u#er^!ce1 teYar!EKa!i d laoF"
? a;at\G e:!n Kan ode t[d\ e:#^men1 o moi
#onto1 Ava? Kan KEruKe dgN #e#num^nN Xm;N"
Co`ni@ d\ a'Y\ q g^rNn Katel^@ato1 ? gZr mncgei1
r;r[ oo jn nEe!!i ;Fl2n j? #atrFd\ #2tai
arion1 {n jY^l,!inG mn[gK, d\ o tF min X@ei"
}M? a;aY\1 o d\ Xra #[nte? mKln jg^nonto !iN#
mfYon mga!![menoiG m[la gZr Krater? mgpreu!e"
dln d\ XneQ U!an teti2pte? ue? \AcainG
s8 d dl met^ei#e 7oln mgaYi? DiomEd2?G
\Atred2 Kgdi!te Xna@ mndrn
\Ag[memnon ml r;ele? lF!!e!Yai
mmgmona P2leNna
murFa dra didog?G q d\ mgEnNr j!tn Kan XllN?G
nfn a' min #old mhllon mg2norF,!in jnWKa?"
mll\ toi Ke`non mn j[!omen Ken v,!in
U Ke m^n,G tpte d\ a'te macE!etai ##pte K^n
min Yumi? jnn !tEYe!!in mncg, Kan Yei? rr!,"
mll\ XgeY\ ? n jgz ev#N #eiYcmeYa #[nte?G
nfn mn KoimE!a!Ye tetar#pmenoi ;Flon Utor
!Ftou Kan ovnoioG ti gZr m^no? j!tn Kan mlKEG
a]tZr j#eF Ke ;an Kall odod[Ktulo? \Hc?1
Kar#alFmN? #ri nen jc^men lapn te Kan ##ou?
strgnNn1 Kan d\ a]ti? jnn #rctoi!i m[ce!Yai"
}M? a;aY\1 o d\ Xra #[nte? j#n2!an 7a!ilWe?
:Prea n4l9ate mai5mare al o3tirii1 Atrid Agamemnon1
Nu rea A2ile !453i la!e m'nia1 7a c2iar 3i mai tare
S5a5nt4r'tat 3i cu daruri cu tot te re!#inge #e tine"
Te !;4tuie3te !4 c2i76ui cu !;etnicii t4i 3i !4 cau9i
C2i# ca !4 m'ntui #e5A2ei 3i toate ale noa!tre
cor47ii" C't de!#re el1 amenin94 c4 m'ne1 n 6orile
6ilei1 ,a!elor !ale d4 drumul #e mare 3i #leac4 !#re
Ctia" Dar 3i #e noi1 #e ceilal9i1 ne #o49uie3te din
#arte5i Marea !4 7atem Lna#oi1 c4 nu5i d4m de ca#4t
cet49ii Troia cu 6idul nalt1 c4ci Cel care 7u7uie5n
nouri
Scutul a!u#ra5i ntin!e 3i !e nd'r?ir4 du3manii"
A!ta ne !#u!e< !unt martori 3i cei care5mi ;ur4
toar43i1 Aia! 3i crainicii no3tri1 cei doi n9ele#9i" Iar
74tr'nul Ceni@ acolo r4ma!e !4 doarm41 cum n!u3i
A2ile
L5a ndemnat1 ca !4 #lece cu el la ntoarcerea5n 9ar4
M'ne1 de5o ;i 7ucuro!1 c4 n5are !45l ia cu de5a !ila"=
A!ta Uli!e ro!ti1 3i molcom t4cur4 cu to9ii1
Plini de mirare au6ind ce5amarnic i ;u!e r4!#un!ul"
Stat5au t4cu9i ndelung de mare m'2nire Danaii1
Dar du#4 a!ta lu4 ntre ei Diomede cu'ntulG
:Prea n4l9ate mai5mare al o3tirii1 Atrid Agamemnon1
Aine ar ;i dac4 nu te rugai de A2ile 3i nu5i dai
Multele daruri< c4 el 3i a3a e !eme91 dar acuma
Tu l5ai ;4cut mai !eme9 nc4 3i mai 64ca3 n m'nie"
La!45l n #ace mai 7ine !4 ;ac4 cum rea 1 !4 !e duc4
Sau !4 r4m'ie1 c4 nu a eni la r467oi ;4r4 numai
Dac45i d4 inima5m7old !au 6eii5l ndeamn4 #e d'n!ul"
Noi !5a!cult4m un cu'nt1 !4 ;acem a3a cum oi !#uneG
Merge9i acuma la !omn1 ci nt'i #otoli9i54 #o;ta
To9i cu 7ucate 3i in1 c4ci a!ta5i cura? 3i #utere"
M'ne c'nd 6orile a#oi r4!4ri5or cu degete ro3ii1
Iute !tole3te c4l4ri 3i #ede3tri1 3i de la cor47ii
Du
5
i

l
a

7
4
t
a
i
e

#
e

t
o
9
i

3
i

7
a
t
e
5
t
e

I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %)& %)$


n
!
u
9
i

n

;
r
u
n
t
e
"
=

A
!
t
a

o
r
7
i

3
i

c
u

!trig4te tari !e5noir4 ;runta3ii1
-)*
-)&
-.*
-.&
0**
0*&
0+*
I LI ADOS" I ILIADA" (CN+;* ID %)0 %)-
0++
mfYon mga!![menoi DiomEdeo? o##od[moio"
Kan tpte dl !#eF!ante? a7an Kli!F2n d Ka!to?1
anYa d KoimE!anto Kan t#nou dron lonto"
To9i cu uimire au6ind cuintele lui Diomede"
,inul #e 94rn4 !tro#ind1 !e du!e la cort ;iecare
Ri adormir4 cu to9ii #rimind ale !omnului daruri"
0++
ILIADOS
=Alloi mn #arZ n2u!nn mri!tWe? Panacain
ekdon #anngcioi malaKy dedm2m^noi t#nQG
mll\ o]K \Atred2n \Agam^mnona #oim^na lan
t#no? ace gluKeri? #ollZ ;re!nn rmaFnonta"
&
? d\ t\ n m!tr[#t, #p!i? Hr2? 34Kpmoio
tegcNn { #oldn rm7ron mY^!;aton 3 c[la6an
{ ni;etpn1 te #^r te cizn j#[lunen mrogra?1
3^ #oYi #tol^moio m^ga !tpma #euKedano`o1
? #uKFn\ jn !tEYe!!in mne!ten[ci6\ \Agam^mnNn
+*
neipYen jK KradF2?1 trom^onto d^ oo ;r^ne? jntp?"
toi t\ j? #edFon ti TrNKin mYrE!eie1
Yagma6en #urZ #ollZ tZ KaFeto \IlipYi #ri
a]ln !urFggNn t\ jno#ln madpn t\ mnYrc#Nn"
a]tZr t\ j? nW[? te vdoi Kan lain \Acain1
+&
#ollZ? jK Ke;alW? #roYelgmnou? lKeto caFta?
u8pY\ jpnti DiF1 m^ga d\ a!tene Kud[limon KWr"
de d^ oo KatZ Yumin mrF!t2 ;aFneto 7oull
N^!tor\ a#i #rton N2lEon jlY^men mndrn1
ev tin[ oo !dn mWtin mmgmona teKtEnaito1
(*
x ti? mle@FKaKo? #h!in Danao`!i g^noito"
srYNYen? d\ andune #ern !tEYe!!i citna1
#o!!n d\ u#i li#aro`!in jdE!ato KalZ #^dila1
mm;n d\ a#eita da;oinin e^!!ato d^rma l^onto?
avYNno? meg[loio #od2neK^?1 eleto d\ agco?"
(& }M? d\ atN? Men^laon ace trpmo?G o]d gZr a]ty
t#no? j#n 7le;[roi!in j;F6aneG mE ti #[Yoien
\Arge`oi1 ton dl Yen eneKa #ouldn j;\ ugrln
luYon j? TroF2n #plemon Yra!dn rmaFnonte?"
#ardal^, mn #rta met[;renon e]rd K[lu8e
%*
#oiKFl,1 a]tZr j#n !te;[n2n Ke;alW;in meFra?
C'nt ul /
To9i c4#itanii A2ei #rin corturi1 #e l'ng4 cor47ii1
Noa#tea dormeau domoli9i n 7ra9ele moi ale5odi2nei1
Numai #e craiul Atrid Agamemnon nu ine !45l ;ure
Dulce #rielnicul !omn1 c45l 7ate tot ;elul de g'nduri"
Cum c'teodat4 tot ;ulger4 !o9ul #letoa!ei 6ei9e
&
Hera o grindin4 #oate e!tind ori #u2oinic4 #loaie
Sau reo nin!oare ce ;ulguie 3i n4l7e3te c'm#ia
Sau un r467oi care mi!tuie totul n gu3a5i cea mare1
A!t;el ade!eori tot mai o;ta 3i5Agamemnon din ad'ncul
Inimii 3i un cutremur ntreag4 ;iin9a5i cu#rin!e1
+*
C'nd !e uit4 la Troienii r4ma3i naintea cet49ii"
El !e uimea de mul9imea de ;ocuri ce5ardea #e c'm#ie
Ri de c'ntarea din ;luier 3i nai 3i de larma de
oameni" C'nd a#oi iar !e uita 3i edea #e A2ei la
cor47ii1
Smocuri de #4r de la #lete cu m'na53i !mulgea 3i lui Jeu!
+&
Tot !e ruga 3i din greu !u!#ina el n !inea5i 74r7at4"
Una5i #4ru mai cu cale din tot ce cu mintea5i g'ndi!e1
Bn!u3i !4 mearg4 la Ne!tor1 nt'iu5n9ele#t al o3tirii1
Doar a #utea !4 n?g2e7e cu el reun #lan de minune1
Care !4 m'ntuie acum de #rime?die toat5a2eimea"
(*
Deci ridic'ndu5!e5n cort1 c4ma3a de l'n453i m7rac4
Aine 3i5noad4 m'ndre9ea de5o#inci la #icioarele5i dal7e1
J'rle #e d'n!ul a leului #iele ro3atic41 mare1
Lung4 de5a?unge la t4l#i< ia !uli9L a#oi 3i #orne3te"
Nu mai #u9in tremura 3i Menelau1 3i !omnul de gene
(&
Nu5i !e li#ea nicidecum1 de gri?4 cuma !4 nu #iar4
Oa!tea din Argo! enit4 la Troia #e a#ele m4rii1
Numai din #ricina lui !4 !e 7at45n r467oi ite?e3te"
El mai nt'i L3i5neli cu o 7lan4 'r!tat4 de #ardo!
S#atele5i lat 3i 3i #u!e un coi; cercuit n aram4
%*
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* D %.+ %.*
YEKato calKeF2n1 dpru d\ eleto ceirn #aceF,"
7W d\ vmen mn!tE!Nn qn mdel;epn1 q? m^ga #[ntNn
\ArgeFNn na!!e1 Yei? d\ ? tFeto dEmQ"
tin d\ ekr\ mm;\ moi!i tiYEmenon antea KalZ
%&
n2 #[ra #rgmn,G ty d\ m!#[!io? g^net\ jlYcn"
tin #rptero? #ro!^ei#e 7oln mgaYi? Men^lao?G
tF;Y\ ottN? 3Ye`e Korg!!eai< U tin\ etaFrNn
strun^ei? Trce!!in j#F!Ko#on< mllZ m[l\ a:n?
deFdN ml o tF? toi u#p!c2tai tpde argon
$* Xndra? du!men^a? !Ko#ia6^men oo? j#elYzn
ngKta di\ mm7ro!F2nG m[la ti? Yra!uK[rdio? a!tai"
Tin d\ m#amei7pmeno? #ro!^;2 KreFNn \Agam^mnNnG
crez 7oulW? jm Kan ! diotre;? Men^lae
Kerdal^2?1 x tF? Ken jrg!!etai 3d !ac!ei
$&
\ArgeFou? Kan nWa?1 j#en Dii? jtr[#eto ;rEn"
EKtor^oi? Xra mhllon j#n ;r^na YWc\ oero`!inG
o] g[r #N :dpm2n1 o]d\ aKluon a]dE!anto?
Xndr\ na to!![de m^rmer\ j#\ mati m2tF!a!Yai1
!!\ EKtNr arre@e Di ;Flo? ua? \Acain
&*
atN?1 ote Yeh? uoi? ;Flo? ote Yeo`o"
arga d\ are@\ !a ;2mn mel2!^men \ArgeFoi!i
d2Y[ te Kan dolicpnG tp!a gZr KaKZ mE!at\ \Acaiog?"
mll\ vYi nfn Avanta Kan \IdomenWa K[le!!on
Fm;a Y^Nn #arZ nWa?G jgz d\ j#n N^!tora d`on
&& emi1 Kan strun^N mn!tEmenai1 av K\ jY^l,!in
jlYe`n j? ;ul[KNn oerin t^lo? 3d\ j#ite`lai"
KeFnQ g[r Ke m[li!ta #iYoFatoG to`o gZr uoi?
!2maFnei ;ul[Ke!!i Kan \IdomenWo? s#[Nn
M2ripn2?G to`!in gZr j#etr[#om^n ge m[li!ta"
-*
Tin d\ 3meF7et\ a#eita 7oln mgaYi? Men^lao?G
#? g[r moi mgYQ j#it^lleai 3d Kelegei?<
a'Yi m^nN metZ to`!i dedegm^no? e:? Ken alY,?1
Ue Y^N metZ !\ a'ti?1 j#ln e' to`? j#iteFlN<
Tin d\ a'te #ro!^ei#en Xna@ mndrn \Agam^mnNn1
Ri du#4 a!ta lu'nd cu m'na5i 'n?oa!4 o lance1
Mer!e !4 !coale din !omn #e ;rate5!4u1 cel mai #uternic
Domn #e!te A2ei ndeo73te cin!tit deo#otri4 cu 6eii"
El l g4!i la5m7r4carea m'ndre9ii de arme n do!ul
Unei cor47ii n cort1 3i 7ine5i #4ru de enire" %&
Ri nce#u !45l ntre7e Menelau nt'iG :Cr49ioare1
Ce te5ai !culat 3i59i #ui armeleS Oare5ai trimite
Pe un toar43 de5ai no3tri cuma la Troieni ca
i!coad4S Mie mi5e team4 gro6a c4 n5are !4 ;ie nici
unul
Care !5ar #rinde !4 mearg4 #e noa#tea cea tainic4 !ingur $*
S#re5a i!codi #e Troieni1 c4 #rea i5ar ;i mare
cute6ul"= Doar i r4!#un!e 6ic'nd al o3tilor domn
AgamemnonG
:Una ne tre7uie5acum1 o ;rate !l4ite Menelau1
S#ornicul !;at ce ne #oate a?uta mai cur'nd !4 ne !ca#e
Oa!tea 3i !tolul de a!e1 c4ci altul e g'ndul lui Jeu!1 $&
Inima5l trage #e el mai tare !#re ?ert;a lui Hector"
Nu mai 46ui eu n ia9a mea1 nici au6ii c4 un !ingur
Om a #utut oarecui c'nda !4 #ricinuie at'tea
Ca6ne 3i nenorociri cum a!t46i ;4cutu5ne5a nou4
Hector n lu#t41 m4car c4 el nu5i ;iu de 6eu ori 6ei94" &*
,reme5ndelung4 3i #'n4 t'r6iu #omeni5or Danaii
Relele ce5au #4timit de la Hector1 at'tea5! de multe"
Du5te dar1 c2eam4 #e Idomeneu 3i #e Aia!1 alearg4
Pe la cor47ii< eu n!umi m4 oi re#e6i #'nL la Ne!tor
Ca !45i dau 6or !4 !e !coale1 !45l c2em1 dac4 el rea !4 ie &&
Ceata oinic4 de #a6nici !4 !#ri?ine< ea doar de d'n!ul
Are !5a!culte mai mult1 ;iind #e!te d'n3ii mai mare
Ciul lui Ne!tor 3i !o9ul lui Idomeneu1 Merione1
C4rora ndeo!e7i noi #a6a de noa#te5ncre6ur4m"=
Dar mai ntrea74 Menelau #e ;ratele !4u AgamemnonG -*
:Ce ;el m4 #o49uie3ti 3i care59i mai e!te #oruncaS
Oare !4 !tau m#reun4 cu el a3te#t'ndu5te acolo1
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* D %.+ %.*
Ori !4 dau ;uga5na#oi1 de5ndat4 ce5i #un eu la
caleS= Ji!e 3i or'ndui du#5aceea din nou
AgamemnonG
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* D %.% %.(
-&
a'Yi m^nein1 mE #N? m7rot[@omen mllEloiin
jrcom^nNG #ollan gZr mnZ !tratpn e:!i K^leuYoi"
;Y^ggeo d\ B Ken v,!Ya Kan jgrEgorYai XnNcYi
#atrpYen jK geneW? snom[6Nn Xndra Ka!ton
#[nta? KudaFnNnG m2d megalF6eo Yumy1
0*
mllZ Kan a]toF #er #onecmeYaG d^ #ou Xmmi
Jed? j#n gignom^noi!in ei KaKpt2ta 7are`an"
}M? e:#zn m#^#em#en mdel;ein e' j#iteFla?G
a]tZr q 7W \ :^nai metZ N^!tora #oim^na lanG
tin d\ ekren #ar[ te Kli!F, Kan n2 melaFn,
0&
e]n ani malaKG #arZ d\ antea #oiKFl\ aKeito
m!#n? Kan dgo dofre ;aeinE te tru;[leia"
#Zr d 6N!tlr Ke`to #anaFolo?1 \ geraii?
6cnnuY\ t\ j? #plemon ;Yi!Enora YNrE!!oito
lain XgNn1 j#en o] mn j#^tre#e gEra lugry"
)*
srYNYen? d\ Xr\ j#\ mgKno? Ke;alln j#aeFra?
\Atred2n #ro!^ei#e Kan j@ereeFneto mgYQG
tF? d\ okto? KatZ nWa? mnZ !tratin arceai oo?
ngKta di\ sr;naF2n1 te Y\ etdou!i 7roton Xlloi1
3^ tin\ o]rENn di6Emeno?1 tin\ etaFrNn<
)&
;Y^ggeo1 m2d\ mK^Nn j#\ am\ arceoG tF#te d^ !e crec<
Tin d\ 3meF7et\ a#eita Xna@ mndrn \Agam^mnNnG
N^!tor N2l2[d2 m^ga Kfdo? \Acain
gnc!eai \Atred2n \Agam^mnona1 tin #ern #[ntNn
Jed? jn^2Ke #pnoi!i diam#er? e:? K\ m4tml
.*
jn !tEYe!!i m^n, KaF moi ;Fla gognat\ srcr,"
#l[6omai d\ j#en o moi j#\ rmma!i nEdumo? t#no?
o6[nei1 mllZ m^lei #plemo? Kan KEde\ \Acain"
a:n? gZr Danan #erideFdia1 o]d^ moi Utor
am#edon1 mll\ mlalgKt2mai1 KradF2 d^ moi a@N
.&
!t2Y^Nn jKYr!Kei1 trom^ei d\ u#i ;aFdima gu`a"
mll\ ev ti draFnei?1 j#en o]d !^ g\ t#no? oK[nei1
defr\ j? tod? ;glaKa? Kata7Eomen1 r;ra vdNmen
ml ton mn Kam[tQ md2Kpte? 3d Kan t#nQ
:Stai m#reun4 cu ei1 mi5e team4 cuma #e5ntuneric -&
Drumul !4 nu r4t4cim1 c45n ta74r4 c4ile5! multe"
Strig4 #e5oriunde ei trece 3i5ndeamn4 #e to9i !4 eg2e6e1
Ji5i ;iec4rui #e nume 3i c2iar du#4 neam 3i #4rinte1
Laud41 Lnal945i #e to9i 3i la!4 m'ndria deo#arte"
Cat4 3i noi !4 ne tot o!tenim1 c4 a3a ni5i din ;a34 0*
Dat de la Jeu! de !u! !4 ducem #oara o!'ndei"=
A!ta or7i 3i #e ;rate5!4u 7ine5ndrumat l trimi!e
Ri lu4 drumul 3i el 3i !e du!e la Ne!tor1 #e care
L'ng4 cora7ia neagr4 la cort l g4!i1 #e un moale
Pat a3ternut odi2nind1 al4turi #odoa7a5i de arme1 0&
Pa4641 !uli9e dou4 3i c2i4ra cea !cli#itoare
Ri cing4toarea cu ;eluri de ;e9e1 #e care 74tr'nul
O ncingea1 dac45n ;runtea o3tirii #ornea la r467oiul
S'nger4tor1 niciodat4 d'nd #a! 74tr'ne9elor tri!te"
Ca#u53i ridic4 deodat4 3i5n cot r464m'ndu5!e Ne!tor )*
Lui Agamemnon i 6ice 3i nedumirit l ntrea74G
:Cine e3ti tu care !ingur n ta74r4 #e la cor47ii
Noa#tea1 c'nd to9i odi2ne!c1 mi 2or24i a3a #e5ntunericS
Cau9i un toar43 ori um7li cuma du#4 #a6nici de noa#teS
Ce reiS ,or7e3te" T4cut !4 nu te a#ro#ii de mine"= )&
Craiul Atrid Agamemnon ndat4 lui Ne!tor r4!#un!eG
:Ne!tor al meu Neliene1 tu mare5a Danailor ;a941
A;l4 c4 eu !unt Atrid Agamemnon1 !unt nenorocitul
C4ruia5i dat !4 m4 67ucium mai mult dec't al9ii1 de5a #ururi
C't mai am !u;let n #ie#t 3i #ot !4 m4 9in #e #icioare" .*
Um7lu1 c4 dulcea !omnie de loc nu !e #rinde de mine1
Cuget mereu la r467oi 3i m4 doare cum !u;erL ai no3tri<
Tare mi5e team4 de 7ie9ii Danai 3i mi5e lini3tea du!41
Parc45! din ;ire ie3it1 !e 67ate !4 ia!4 din mine
Su;letul 3i am un tremur #e tru# 3i #e dal7e #icioare" .&
Dac4 tu rei !4 te mi3ti1 dac4 n5ai 3i tu #ace 3i5odi2n41
Haidem de ale la !tr4?i1 !4 d4m rait4 #e5acolo5m#reun41
Ca !4 edem dac4 ei1 o7o!i9i de ne!omn 3i de trud41
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* D %.& %.$
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
KoimE!Nntai1 mtZr ;ulaKW? j#n #[gcu l[YNntai"
du!men^e? d\ Xndre? !cedin eataiG o]d^ ti vdmen
mE #N? Kan diZ ngKta menoinE!N!i m[ce!Yai"
Tin d\ 3meF7et\ a#eita GerEnio? o##pta N^!tNrG
\Atred2 Kgdi!te Xna@ mndrn \Ag[memnon
o Y2n EKtori #[nta noEmata m2tFeta Jed?
jKtel^ei1 !a #og nun j^l#etaiG mll[ min ovN
KEde!i mocYE!ein Kan #leFo!in1 ev Ken \Acilled?
jK cplou mrgal^oio meta!tr^8, ;Flon Utor"
!on d m[l\ 8om\ jgcG #otn d\ a' Kan jgeFromen Xllou?
3mn Tuded2n dourn Klutin 3d\ \Odu!Wa
3d\ Avanta tacdn Kan Cul^o? XlKimon uopn"
mll\ ev ti? Kan tof!de metoicpmeno? Kal^!eien
mntFYepn t\ Avanta Kan \IdomenWa XnaKtaG
tn gZr nWe? aa!in eKa!t[tN1 o]d m[l\ jggg?"
mllZ ;Flon #er jpnta Kan a:do`on Men^laon
neiK^!N1 ev #^r moi neme!E!eai1 o]d\ j#iKeg!N
? etdei1 !on d\ ovQ j#^tre8en #on^e!Yai"
nfn r;elen KatZ #[nta? mri!tWa? #on^e!Yai
li!!pmeno?G creiz gZr oK[netai o]K^t\ mneKtp?"
Tin d\ a'te #ro!^ei#en Xna@ mndrn \Agam^mnNnG
g^ron Xllote m^n !e Kan a:ti[a!Yai XnNgaG
#oll[Ki gZr meYie` te Kan o]K jY^lei #on^e!Yai
ot\ rKnQ evKNn ot\ m;radF,!i npoio1
mll\ jm^ t\ e:!orpNn Kan jmln #otid^gmeno?
rmEn" nfn d\ jm^o #rptero? m[l\ j#^greto KaF moi
j#^!t2G tin mn jgz #ro^2Ka KalEmenai oV? !d
metall?"
mll\ vomenG KeFnou? d Kic2!pmeYa #ri #ul[Nn
jn ;ul[Ke!!\1 na g[r !;in j#^;radon 3ger^Ye!Yai"
Tin d\ 3meF7et\ a#eita GerEnio? o##pta N^!tNrG
ottN? o tF? oo neme!E!etai o]d\ m#iYE!ei
\ArgeFNn1 te K^n tin\ j#otrgn, Kan mncg,"
}M? e:#zn andune #ern !tEYe!!i citna1
#o!!n d\ u#i li#aro`!in jdE!ato KalZ #^dila1 Nu
ad
or
mir
4
cu
m
a 3i
uit
ar4
cu
totu
l
de
#a6
4"
P
r
e
a

!
u
n
t

d
u
3
m
a
n
i
i

a
#
r
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* D %.& %.$
o
a
#
e

d
e

n
o
i

3
i

n
u

3
t
i
m

a
i
e

e
1

D
a
c
4

nu5ncearc4 cuma a!t45noa#te !4 dea 74t4lie"=
Numaidec't i5a r4!#un! c4l4re9ul1 cumintele
Ne!torG
:Tu al oinicilor crai1 m4ritule Atrid Agamemnon1
Nu tot ce cuget4 Hector 3i tot ce53i nc2i#uie d'n!ul
,a m#lini Cel5de5!u!1 7a5mi #are c4 c2iar
dim#otri41 D'n!ul a ;i cotro#it de mai multe neoi1
c'nd A2ile ,a le#4da de #e !u;let #oara m'niei
cum#lite"
Eu te urme6 7ucuro!1 dar 2ai !4 tre6im 3i #e
al9ii1 Pe Diomede1 ultan la r467oi1 #e di7aciul
Uli!e
Ri #e 3oimanul de Aia! #recum 3i #e ladnicul
Mege!" Aa !4 dea ;uga #e loc cinea 3i !4 c2eme #e
craiul Idomeneu 3i #e Aia! Telamonianul1 c4 nu li5i
Ta74r5a#roa#e1 ci #rea e de#arte 3i5i drum #'n5acolo"
Dar #e Menelau1 oric't mi5i de drag 3i de rednic de
cin!te1 C2iar de 9i5ar ;i cu 74nat1 oi !#une5o de!c2i! de la
mine1
L5a3 do?eni c4 el doarme 3i !ingur te la!4 la
lucru" Aa era d'n!ul dator ca !4 !t4ruie acuma1
!5alerge
Pe la ;runta3i1 !4 !e roage de to9i1 c4 e mare neoia"=
Craiul Atrid Agamemnon ndat4 r4!#un!e lui
Ne!torG
:Eu 9i5a3 da oie oric'nd !45l ninui1 mo3 Ne!tor1 #e
d'n!ul1 C4ci l4!4tor e din ;ire 3i #reget5ade!e la munc4<
Nu doar c4 nu !e ndeamn4 de lene 3i nu5l taie ca#ul1
Ci !e tot uit4 la mine 3i ada!t4 din #arte5mi
ndemnul" El n!5acum !5a tre6it 3i a enit mai5
nainte la mine"
Eu l5am trimi! ca !4 c2eme #e5aceia #e care tu5i cau9i"
Hai dar !4 mergem" Pe ei i5om g4!i ntre #a6nici5
naintea Por9ii1 #e unde la cale #u!ei !4 !5adune cu to9ii"=
Ji!e 74tr'nul atunciG :Numai a!t;el n ta74r5
A2eii Au !45l a!culte #e el 3i n5o !4 !e5m#i6muie
nimeni C'nd o !45i m'ne la arme 3i o !4 le dea lor
#orunc4"=
A!ta 6ic'ndu5i mo3 Ne!tor 3i #une c4ma3a #e d'n!ul1
Aine53i noad4 m'ndre9ea de5o#inci la #icioarele5i dal7e
+**
+*&
++*
++&
+(*
+(&
+%*
I LI ADOS" ILIADA" (CN+;* D %.0 %.-
+%&
+$*
+$&
+&*
+&&
+-*
+-&
mm;n d\ Xra cla`nan #eronE!ato ;oiniKpe!!an
di#lWn jKtadF2n1 ol2 d\ j#enEnoYe l[cn2"
eleto d\ XlKimon agco? mKacm^non s@^ calKy1
7W d\ :^nai KatZ nWa? \Acain calKocitcnNn"
#rton a#eit\ \Odu!Wa Din mWtin mt[lanton
j@ t#nou mn^geire GerEnio? o##pta N^!tNr
;Yeg@[meno?G tin d\ a8a #ern ;r^na? luY\
:NE1
jK d\ UlYe Kli!F2? KaF !;ea? #ri? mfYon aei#eG
tF;Y\ ottN KatZ nWa? mnZ !tratin ooi mlh!Ye
ngKta di\ mm7ro!F2n1 ti dl creiz tp!on Kei<
Tin d\ 3meF7et\ a#eita GerEnio? o##pta N^!tNrG
diogen? Laerti[d2 #olumEcan\ \Odu!!ef
ml nem^!aG to`on gZr Xco? 7e7F2Ken \Acaiog?"
mll\ #e\1 r;ra Kan Xllon jgeFromen n t\ j#^oiKe
7oulZ? 7oulegein1 { ;eug^men 3 m[ce!Yai"
}M? ;[Y\1 q d Kli!F2n d Kizn #olgm2ti? \Odu!!ed?
#oiKFlon mm;\ moi!i ![Ko? Y^to1 7W d met\ a]tog?"
7Zn d\ j#n Tuded2n DiomEdeaG tin d KFcanon
jKti? m#i Kli!F2? !dn tegce!inG mm;n d\ eta`roi
ekdon1 u#i Kra!nn d\ acon m!#Fda?G agcea d^ !;in
rrY\ j#n !aurNtWro? jlElato1 tWle d calKi?
l[m;\ P? te !tero#l #atri? Dip?G a]tZr g\ xrN?
ekd\1 u#i d\ a!trNto inin 7oi? mgragloio1
a]tZr u#i Kr[te!;i t[#2? tet[nu!to ;aeinp?"
tin #ar!tZ? mn^geire GerEnio