Sunteți pe pagina 1din 7

ECOSISTEMUL NATURAL

CARACTERISTICI
Ecosistem matur
Stare de echilibru (homeostazie)
Biodiversitate genetic, a speciilor, a habitatelor
Piramida trofic stabil
Resursele sunt absorbite de pe teritoriul ecosistemului
Consum energetic optim fa de productivitatea biologic

ECOSISTEM
NATURAL
Energie solar
Energie
disipat
Alte intrri
naturale Produse*
Spre
ecosistemel
e urbane
Deeuri
Circuit
bio-geo-
chimic
Produse* =rezultat al
productivitii
biologice
ECOSISTEMUL AGRICOL

CARACTERISTICI
Ecosistem tnr
Stare de echilibru instabil (depinde de energia antropic introdus)
Biodiversitate redus: genetic, a speciilor, a habitatelor
Piramida trofic practic anulat (monocultur)
Resursele sunt absorbite de pe teritoriul ecosistemului i din reeaua de localiti (unelte,
energie, ngrminte, pesticide, insecticide etc.)
Consum energetic mai mare fa de productivitatea biologic, comparativ cu ecosistemele
naturale mature
ECOSISTEM
AGRICOL
Energie solar
Energie disipat
Alte intrri
naturale
Produse*
Spre
ecosistemele
urbane
Deeuri
Circuit bio-
geo-chimic
Intrri
antropice
Deeuri
neasimilabile
Produse* =rezultat
al productivitii
biologice
ECOSISTEMUL URBANCARACTERISTICI
Ecosistem tnr
Stare de echilibru instabil (depinde de energia antropic i de resursele ecosistemelor
agricole i naturale)
Biodiversitate redus: genetic, a speciilor, pariala a habitatelor
Biodiversitate mare etno-cultural
Piramida trofic este inversat (specia uman constituie prdtorul de vrf i are cel mai
mare numr de indivizi pe teritoriul urban)
Resursele sunt absorbite de pe teritoriul reealei de localiti (resurse materiale,
energetice, umane, servicii, produse ne-biologice)
Consum energetic imens, comparativ cu ecosistemele naturale mature
ECOSISTEM
URBAN
Energie solar
Energie disipat
Intrri dinspre
ecosistemele
naturale sau
agricole
Produse**
Spre ecosistemele
urbane organizate n
suprasistemul reelei
de localiti
Deeuri Circuite
bio-geo-
chimice
Intrri dinspre
suprasistemul reelei
de localiti
Spre ecosistemele
naturale
Deeuri neasimilabile

Produse** =bunuri
materiale, culturale, servicii,
rezultat al activitilor
social-economice
CIRCUITE BIO-GEO-CHIMICE
Circuite bio-geo-chimice = Circuitul
materiei, care devine component a
materiei vii (n urma procesului de
fotosintez, cu aport de energie solar*),
apoi trece n componena altor organisme
prin intermediul lanului trofic, i n final
re-devine substan mineral prin
intermediul organismelor
descompuntoare
* pentru anumite ecosisteme energie
chimic (ecosistemele abisale)
Exemplu teoretic de circuit bio-geo-chimic
ANTROPIZAREA
Rezultatul
activitilor
umane
Modaliti de
manifestare ale
antropizrii
Poluare
ANTROPIZARE
= modificarea
factorilor de
mediu, abiotici
i biotici, sub
aciunea
direct sau ca
urmare a
activitilor
umane
Linearizarea fluxurilor (bio-
geo-chimice, energetice)
Schimbari
climatice

Scderea biodiversitii
(extincia unor specii i/sau
reducerea numrului de
specii, reducerea
numrului i fragmentarea
habitatelor, reducerea
diversitii genetice,
distrugerea ecosistemelor)
Urbanizare
Antropizarea factorilor de
mediu
Modificri climatice
Linearizarea teoretic a unui flux bio-
geo-chimicSchem valabil i pentru Supraexploatare =
exploatarea resurselor ntr-un ritm care depete
rata de regenerare a respectivei resurse