Sunteți pe pagina 1din 2

SUBIECTE CURS BIOCHIMIE

FMAM_AM
- 2013-2014-
AMINOACIZI, PROTEINE, ENZIME, HORMONI
1) Aminoacizii proteinogeni: glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, serina,
cisteina, acid aspartic, acid glutamic, fenilalanina, tirozina si lizina
2) Condensarea aminoacizilor: legatura peptidica, dipeptide, tripeptide, tetrapeptide
3) Glutationul: structura si rol
4) Structura proteinelor: primara, secundara, tertiara si cuaternara
5) enaturarea proteinelor! agenti denaturanti
") #emoproteine: mioglo$ina si %emoglo$ina &structura, rol, cur$a de o'igenare,
factori care influenteaza cur$a de o'igenare)
() )roteine plasmatice: functii, metode de separare, tipuri &al$umina, *1, *2, +, ,-
glo$uline)
.) /i$rinogenul: structura si rol
0) 1munoglo$uline: structura si rol
12) 3nzime: caracteristici, structura, specificitate, centrul catalitic activ
11) Cinetica enzimatica! /actori care influenteaza activitatea enzimelor
12) Semnificatia 4
5
si 6
ma'
13) 1n%i$itori ai activitatii enzimelor &in%i$itia ireversi$ila, in%i$itia reversi$ila
competitiva, in%i$itia reversi$ila necompetitiva)
14) 7eglarea activitatii enzimelor
15) #ormoni: definitie, clasificare
1") 5ecanismul de actiune al %ormonilor %idrosolu$ili: )roteinele G, adenilatciclaza
&AC) si fosfodiesteraza, fosfolipaza C &)8C), protein9inaze si fosfoprotein-fosfataze
1() 5ecanismul de actiune al %ormonilor liposolu$ili
1.) #ormoni care regleaza %omeostazia calciului: parathoro!"#, $a#$%to!%!a,
$a#$%tr%o#"# &structura, $iosinteza, transport, meta$olism, actiuni $iologice)
10) #ormoni pancreatici: %!&"#%!a, '#"$a'o! &structura, $iosinteza, transport,
meta$olism, actiuni $iologice)
22) #ormoni tiroidieni &T
3
:i T
4
): structura, $iosinteza, transport, meta$olism, actiuni
$iologice
21) #ormoni medulosuprarenalieni: a(r)!a#%!a &% !ora(r)!a#%!a &structura,
$iosinteza, transport, meta$olism, actiuni $iologice)
22) #ormoni corticosuprarenalieni: $ort%&o# &structura, $iosinteza, transport, actiuni
$iologice, reglarea secretiei)
23) #ormoni corticosuprarenalieni: a#(o&t)ro! &structura, $iosinteza, transport, actiuni
$iologice, sistemul renina-angiotensina)
*+UCI,E, +IPI,E, ACIZI NUC+EICI
24; *#"$%()- monoza%aride, oligoza%aride, poliza%aride &definitie, clasificare, izomerie,
structura, roluri)
25; erivati ai monoza%aridelor: aminoza%aruri si dezo'iza%aruri
2"; )roprietatile fizico-c%imice ale monoza%aridelor &reducerea, o'idarea, condensarea,
esterificarea si formarea glicozidelor)
2(; iza%aride reducatoare si nereducatoare
2.; )oliza%aride: amidonul si glicogenul &structura si rol)
20; igestia si a$sor$tia glucidelor
32; /aza ana$olica si faza cata$olica
31; Glicoliza aero$a si anaero$a: scop, localizare, etape, ecuatie glo$ala, enzime c%eie,
reglare, $ilant energetic; Calea %e'ozelor si calea triozelor
32; ecar$o'ilarea o'idativa a piruvatului: scop, localizare, ecuatie glo$ala, enzima c%eie,
reglare, $ilant energetic
33; Ciclul 4re$s: scop, localizare, ecuatie glo$ala, enzime c%eie, reglare, $ilant energetic
34; Ciclul 4re$s: cale amfi$olica &cu reactiile anaplerotice)
35; <ilantul arderii glucozei
3"; Gluconeogeneza: scop, localizare, etape,enzime c%eie, reglare
3(; 5eta$olismul glicogenului: glicogenogeneza si glicogenoliza &scop, localizare, etape,
enzime c%eie, reglare)
3.; Alte cai de meta$olizare a glucozei:calea pentozofosfatilor, calea acidului glucuronic
30; Compusi macroergici
42; Sinteza de A=) in organism &fosforilarea la nivel de su$strat, fosforilarea o'idativa)
41; +%p%()- acizi grasi &saturati si nesaturati), acilgliceroli, glicerofosfolipide
&fosfogliceridele, fosfatide) - structura, proprietati si roluri;
42; Colesterolul si acizii $iliari &primari si secundari): structura si roluri;
43; igestia si a$sor$tia lipidelor
44; egradarea o'idativa a acizilor grasi: scop, localizare, etape, ecuatie glo$ala, enzime
c%eie, reglare, $ilant energetic
45; <ilantul energetic al o'idarii complete a acidului palmitic si oleic
4"; Cetogeneza: corpii cetonici, caracteristici &scop, localizare), reglare, corelatii clinice
4(; <iosinteza trigliceridelor - $iosinteza acizilor grasi &sinteza acidului palmitic catalizata
de acid gras sintaza, elongarea acidului palmitic, $iosinteza acizilor grasi nesaturati)
4.; 8ipoproteine: structura, clasificare, modalitati de separare
40; 5eta$olizarea c%ilomicronilor
52; 5eta$olizarea 688
51; 5eta$olizarea 88
52; 5eta$olizarea #8
53; <iosinteza colesterolului: scop, localizare, enzima c%eie, reglare
54; Cata$olismul si e'cretia colesterolului: transformarea colesterolului in acizi $iliari,
circuitul entero%epatic
55; A$%.% !"$#)%$%- $aze azotate, nucleozide, nucleotide, codul genetic
5"; >ucleozide purinice: structura si rol
5(; >ucleozide pirimidinice: structura si rol
5.; Structura covalenta si conformatia A>
50; <iosinteza A> &replicarea)
"2; A7>: clasificare, structura, roluri, $iosinteza A7> pe matrita de A> &transcrierea)
"1; <iosinteza proteinelor &traducerea): etape, prelucrari post traducere
"2; 5utatiile si repararea A>