Sunteți pe pagina 1din 3

Tematica disciplinei

CONTABILITATE DE GESTIUNE
Responsabil de disciplin: Prof.univ.dr. Iacob Constana
Disciplina se finalizeaz prin examen scris.
Data examenului: conform datelor stabilite
Examenul scris are dou cerine:
a un elaborat despre dou subiecte!
b o aplicaie practic.
I. TEMATIC SUBIECTE Examen (pagina corespn!e spor"#i !e crs
ps #a !ispo$i%ie #a &ncep"# semes"r#i'
". Definiia #i obiectivele contabilitii de $estiune. Pa$.%
&. Conceptul de costuri #i rolul lor 'n luarea deciziilor. Pa$."(
). Probleme $enerale privind or$anizarea contabilitii de $estiune. Pa$."%
*. +r$anizarea disociat fr utilizarea conturilor #i or$anizarea inte$rat a contabilitii
de $estiune. Pa$. &,- &%
.. Caracterizarea c/eltuielilor 'ncorporabile- ne'ncorporabile #i supletive. Pa$. &0
,. Caracterizarea c/eltuielilor 'ncorporabile privite prin prisma contabilitii de $estiune.
Pa$. )"
%. 1ruparea #i caracterizarea costurilor complete 'n raport cu momentul efecturii
calculelor. Pa$. )&
2. Inre$istrarea c/eltuielilor 'n cursul perioadei #i colectarea acestora 'n contabilitatea de
$estiune. Pa$. )*
0. 3specte $enerale ale seciilor auxiliare 4exclusiv descrierea procedeelor care vor fi
doar enunate. Pa$. )2
"(. Procedee utilizate 'n decontarea prestaiilor reciproce dintre seciilor auxiliare! se va
descrie procedeul combinaii de procedee bazate pe o anumit ordine de succesine a
calculelor. Pa$. )0- *"
"". Procedee utilizate 'n decontarea prestaiilor reciproce dintre seciile auxiliare! se va
descrie procedeul reiterrii. Pa$. *(
"&. Repartizarea c/eltuielilor indirecte de producie asupra costului produselor fabricate 'n
cadrul activitii de baz. Pa$. *)
"). Evaluarea produciei 'n curs de execuie 'n raport de $radul de finisare te/nic. Pa$.
*2
"
"*. Evaluarea produciei 'n curs de execuie pe piese #i operaii- precum #i pe baza
costului mediu al unei ore muncitor normate. Pa$. *2
".. Determinarea costului de producie efectiv 'n cazul produciei cuplate sau asociate.
Pa$. .(
",. Determinarea costului de producie efectiv 'n cazul obinerii de produse reziduale.
Pa$. .(
"%. Determinarea costului de producie efectiv 'n cazul obinerii de subproduse. Pa$. ."
"2. Determinarea costului de producie efectiv 'n cazul produciei sorto5tip #i sorto5
dimensionale folosind procedeul cifrelor de ec/ivalen. Pa$. .&
"0. 3specte $enerale ale metodelor de calculaie bazate pe pincipiul costurilor complete.
Pa$. .0
&(. 6etoda $lobal de calculaie a costurilor. Pa$. ,*
&". 6etoda de calculaie pe faze. Pa$. ,.
&&. 6etoda de calculaie pe comenzi. Pa$. ,2
&). Determinarea costului de producie efectiv 'n condiiile produciei sorto5tip #i sorto5
dimensionale folosind procedeul coeficienilor de ec/ivalen simpli- complec#i #i
inversai. Pa$. %,-%2
&*. Determinarea costului de producie efectiv 'n condiiile produciei sorto5tip #i sorto5
dimensionale folosind procedeul coeficienilor a$re$ai. Pa$. %%
&.. 3specte $enerale ale metodei costurilor standard sau normat. Pa$. 2.
&,. 7u$etarea costurilor directe potrivit concepiei metodei costurilor standard sau
normat. Pa$. 0(
&%. 7u$etarea costurilor indirecte potrivit concepiei metodei costurilor standard sau
normat. Pa$. 0"
&2. 3naliza #i controlul costurilor directe conform concepiei metodei costurilor standard
sau normat. Pa$. 0.
&0. Procedee utilizate pentru determinarea operativ a abaterilor la materiale conform
concepiei metodei costurilor standard sau normat. Pa$. 0.
)(. 3naliza #i controlul costurilor indirecte conform concepiei metodei costurilor
standard sau normat. Pa$. 0%
II. TEMATIC A(LICA)II (*ACTICE
3plicaii practice rezolvate 'n timpul semestrului la cursuri #i seminarii.
&
Srsa +i+#iogra,ic- !e +a$-
". 8uportul de curs pus la dispoziie la 'nceputul semestrului
Srsa +i+#iogra,ic- axi#iar- (op%iona#. &n ca$ !e ne/oie pen"r c#ari,icarea sa
apro,n!area nor aspec"e'
&. Iacob- C.- Ionescu- I.- 3vram- 6. 9 Contabilitate de gestiune sinteze i aplicaii-
Editura :niversitaria- Craiova- &("".
). Iacob- C.- Ionescu- I.- 1oa$r- D. 9 Contabilitate de gestiune conform cu practica
internaional- Editura :niversitaria- Craiova- &((%.
)