Sunteți pe pagina 1din 2

Bilant initial

ACTIV PASIV
Nr. Crt
Denumire
element
Sume
Nr. Crt
Denumire Sume
1
Alte active fixe
necorporale
50.000.000 1
Fonul !unurilor
care alcatuie"c
omeniul pu!lic
al "tatului
#$.000.000
%
Terenuri
&5.000.000 %
Fonul !unurilor
care alcatuie"c
omeniul pu!lic
al unitatilor
amin.teritoriale
%0.000.000
#
Con"tructii
$0.000.000 #
'e(erve in
reevaluarea
terenurilor "i
amena)arilor la
terenuri
1$.000.000
*
+c,ipamente
te,nolo-ice.ma"i
ni/ utila)e "i
in"talatii e lucru0
*$.000.000 *
'e(erve in
reevaluarea
con"tructiilor
$00.000
5
1i)loace e
tran"port
100.000.000 5
'e(ultatul
patrimonial
*2.000.000
2
1ateriale
con"uma!ile
10.000.000 2
Amorti(area
amena)arilor la
terenuri
200.000
&
1ateriale e
natura o!iectelor
e inventar
15.000.000 &
Amorti(area
con"tructiilor
1%.000.000
$
1arfuri
&0.000.000
Amorti(area
in"talatiilor
te,nice
mi)loacelor e
tran"port
/animalelor "i
plantatiilor
1$.000.000
3
Am!ala)e
&.000.000 3
Furni(ori
*&.000.000
10
Clienti cu termen
"u! 1 an
5%.000.000 10
Furni(ori e
active fixe
#5.000.000