Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea. .Numele.......................................................................................Anul.............Grupa..........

1. Evideniai dac este posibil sau nu a fi inserate n cuprinsul contractului individual de munc
urmtoarele clauze prin care:
PRECI!RE: indicai "i te#tul le$al care permite sau nu o asemenea ne$ociere%
a) s se agraveze rspunderea juridic a salariatului;
b) salariatul s rspund exclusiv pentru prejudiciul material produs;..
c) s se stabileasc anticipat printro clauz penal valoarea prejudiciului;.
d) s intervin o modi!icare unilateral din partea angajatorului a elementelor contractuale" indi!erent de ipoteza incident #n
cauz
&. 'bli$aia ne$ocierii colective:
a) revine" legal" angajatorului;
b) exist la nivel de angajator" indi!erent de numrul de salaria$i;
c) atrage" #n cazul nerespectrii sale" angajarea rspunderii administrative a angajatorului #n cauz.
(. Contractul individual de munc n care este stipulat o clauz referitoare la perioada de prob poate nceta:
a) prin demisia salariatului;
b) din ini$iativa oricreia dintre pr$ile contractante printro noti!icare scris adresat celeilalte pr$i" !r a !i motivat %i
!r preaviz;
c) prin concedierea salariatului con!orm art. &' lit. a din (odul muncii.
). Perioada de prob:
a) #n toate cazurile" se poate asocia cu o alt !orm prealabil de veri!icare a capacit$ii pro!esionale )concurs" examen" prob
practic" interviu);
b) este obligatorie dar nu %i exclusiv la angajarea persoanelor cu *andicap;
c) are caracter excep$ional #n cazul muncitorilor necali!ica$i.
*. Instituia +uridic a nulitii confi$urat de Codul muncii:
a) trebuie s !ie constatat #ntotdeauna de instan$a judectoreasc;
b) poate !i invocat pe #ntreaga perioad de timp #n care contractul individual de munc este #n !iin$;
c) produce e!ecte numai pentru viitor;
d) dac este total" atrage #ncetarea de drept a contractului individual de munc.
,. Contractul individual de munc reprezint un act +uridic:
a) sinalagmatic" nenumit" aleatoriu %i" #n principiu" real;
b) unilateral" cu titlu oneros %i consensual;
c) cu executare succesiv %i" posibil" a !i a!ectat de un termen suspensiv;
d) intuitu personae" care impune #n sarcina salariatului obliga$ia de a da )de a presta munc).
-. .unt nule clauzele din contractul individual de munc prin care se stabilesc+
a) drepturi la un nivel superior !a$ de cele din (odul muncii;
b) drepturi in!erioare celor prevzute #n contractul colectiv de munc aplicabil;
c) dreptul la salariu mai mic dec,t salariul minim brut pe $ar garantat #n plat.
/. Interdicia consacrat de art. (/ din Codul muncii:
a) are ca scop protec$ia salaria$ilor;
b) nu reprezint o limitare legal a principiului libert$ii contractuale;
c) const #n imposibilitatea salaria$ilor de a accepta renun$area la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege sau limitarea
acestor drepturi exclusiv prin #nc*eierea unui act juridic bi sau multilateral.
0. Perioada de prob:
a) de regul" este o clauz posibil a !i prevzut #n contractul individual de munc;
b) are natura juridic a unei clauze de dezicere;
c) are o durat de cel pu$in -. de zile lucrtoare #n cazul !unc$iilor de execu$ie %i de cel pu$in '/. zile lucrtoare pentru
!unc$iile de conducere.
11. Re$ulamentul intern:
a) de regul" reglementeaz" #n mod concret" #n baza legisla$iei muncii" problemele de ordin disciplinar din cadrul unit$ii
respective;
b) se #ntocme%te de ctre angajator cu acordul )avizul con!orm al) sindicatului sau" dup caz" al reprezentan$ilor salaria$ilor;
c) are un con$inut ex*austiv;
d) cuprinde criteriile %i procedurile de evaluare pro!esional a salariatului )privite #n mod individual).