Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectarea transformatorului de reea

de mic putere
1. Prezentare general
Transformatorul de reea monofazic de mic putere este o component prezent n
aproape toate tipurile de scheme de alimentare ale aparatelor electronice staionare.
El este destinat s realizeze urmtoarele funciuni:
modific valorile tensiunilor i curenilor, de la nivelul la care sunt preluate de
ctre circuitul primar, de la reea, la valorile cerute n circuitul sau circuitele
secundarului
izoleaz galvanic fa de reea asiul aparatului electronic, n care este
montat, asigur!nd astfel electrosecuritatea persoanelor care l manipuleaz.
"n transformator de reea are urmtoarele pri componente:
carcas electroizolant
nfurri: primar i secundar #sau secundare$
miez magnetic
sistem de str!ngere a miezului i de fi%are a transformatorului.
&nfurrile primar i secundar #sau secundare$ sunt confecionate din conductoare
de cupru sau aluminiu, izolate cu email i aezate pe o carcas din material
electroizolant #prepan, te%tolit, steclote%tolit, material plastic etc.$
&n interiorul carcasei se gsete introdus miezul magnetic, construi din tole de ta'l
de ferosiliciu, str!nse cu o manta sau cu scoa'e, prezoane i piulie pentru a
mpiedica vi'raia tolelor n timpul funcionrii.
(e o'icei se folosesc tole )T*), de tip # E + , $. (imensiunea tolei se precizeaz prin
litera E, urmat de dimensiunea de 'az a tolei a, e%primat n milimetrii -mm.. *stfel,
e%ist urmtoarele tipuri de tol: E/ E0,1 E2 E13 E14,/ E11 E10 E12 E43 E4/
E54.
&ntregul transformator este de o'icei impregnat, prin imersie n parafin topit sau n
lacuri ce polimerizeaz prin inclzire n cuptor, la 23 6 133 7.
1
4. (ate iniiale de proiectare
(e o'icei, din proiectarea schemei electrice a unui produs electronic dotat n partea
de alimentare cu transformator de reea, rezult valorile eficace ele tensiunilor i
curenilor necesare n secundar, "48 , respectiv ,48 , precum i numrul de nfurri
secendare, 9. )e cunoate, de asemenea, tensiunea eficace n primar, "1 : 443 ;
#tensiunea reelei monofazice de curent alternativ$ precum i frecvena reelei, care
este de /3 <z.
&n cazul de fa avem de proiectat un transformator cu dou nfurri secundare:
" 41 : 0/ #;$ "44 : 0,/ #;$
,41 : 3,0/ #*$ ,44 : 0,// #*$
Prin proiectarea transformatorului se urmrete gsirea prin calcul a datelor necesare
realizrii sale n practic, i anume:
n1 6 numrul de spire din primar
n48 6 numrul de spire din secundarul 8
d1 6 diametrul s!rmei de 'o'ina= din primar
d48 6 diametrul s!rmei de 'o'ina= din secundarul 8
a 6 tipul de tol )T*)
N 6 numrul de tole necesar.
5. >etodica de proiectare
Se evalueaz puterea total absorbit din secundar, P
2
[W]:
P4 -?. : P48 : "48,48 .
&n cazul nostru:
P4 : 0/ ; 3,0/ * + 0,/ ; 0,/ * : 21,/ ?
Se calculeaz puterea absorbit n primar, P
1
[W],
considernd randamentul transformatorului ,!":
P1 -?. : P4 @ : P4 @ 3,2/ : 1,1A0 P4
&n cazul nostru:
P1 : 1,1A0 21,/ : BB,5A4 ?
Se dimensioneaz sec#iunea n fier, S
$e
[cm
2
], a miezului
ma%netic, din rela#ia]:
)Ce -cm
4
. : 1,4 # P1 -?.$
1@4

&n cazul nostru:
)Ce : 11,B0 cm
4
Se calculeaz numrul necesar de spire pe volt n

[sp&'], cu
rela#ia dedus din le%ea induc#iei electroma%netice, pentru f ( "
)z *i pentru induc#ia ma+im admis de tole ,
ma+
( 1,2 -:
n3 -sp@;. : 13 @ #)Ce -cm
4
.$
2
&n cazul nostru:
n3 : 13 @ 11,B0 : 5,51 sp@;
Se calculeaz numrul de spire necesare n primar, n
1
, cu
rela#ia:
n1 : n3 "1 .
&n cazul nostru:
n1 : 5,51 443 : A5/ spire
Se calculeaz numrul de spire al secundarului ., n
2.
, cu
rela#ia:
n48 : 1,1 "48 n3
&n cazul nostru:
n41 : 1,1 0/ 5,51 : 45B spire
n44 : 1,1 0,/ 5,51 : 41 spire
Se evalueaz curentul din primar, /
1
[0] :
,1 -*. : # P1 -?. $ @ # "1 -;. $
&n cazul nostru:
,1 : BB,5A4 @ 443 : 3,1/ *
Se dimensioneaz diametrul d
1
[mm] al srmei de bobina1 din
primar *i d
2.
, din secundarul ., pentru o densitate de curent
ma+im admis n cupru 2
ma+
( 3 [0&mm
2
] cu rela#ia:
d1 48 -mm. : 3,0/ # ,1 48 -*. $
1@4
.
&n cazul nostru:
d1 :3,0/ #3,1/$
1@4
: 3,11 mm
d41 : 3,0/ # 3,0/ $
1@4
: 3,/4 mm
d44 : 3,0/ # 0,/ $
1@4
: 1,00 mm
)e aleg diametrele standardizate:
d1 : 3,1/ mm
d41 : 3,/ mm
d44 : 1,/ mm
Se calculeaz aria total ocupat de nf*urri n fereastra tolei
pentru primar 0
1
[cm
2
] *i pentru secundar 0
2
[cm
2
], utiliznd
coeficien#ii de calcul 4
1
pentru cazul c bobina1ul se va face cu
izola#ie ntre straturi, sau 4
2
n cazul c bobina1ul se va face fr
izola#ie ntre straturi5 0ce*ti coeficien#i sunt func#ie de diametrul
ales pentru conductoarele de bobina1 *i sunt da#i n tabele:
*1 -cm
4
. : n1 @ 71 4 *4 -cm
4
. : # n48 @ 71 4 $
&n cazul nostru:
a$ cu izolaie ntre straturi:
3
*1 : A5/ @ 4AA : 4,0/ cm
4
*4 : 45B @ 441 + 41 @ 40,/ : 1,BA cm
4

'$ fr izolaie ntre straturi:
*1 : A5/ @ 5A1 : 1,B2 cm
4
*4 : 45B @ 533 + 41 @ 55,/ : 1,/1 cm
4
Se calculeaz aria total ocupat de nf*urri, 0
tot
[cm
2
]:
*tot -cm
4
. : *1 -cm
4
. + *4 -cm
4
.
&n cazul nostru:
a$ cu izolaie ntre straturi:
*tot : 4,0/ + 1,BA : 1,04 cm
4
'$ fr izolaie ntre straturi:
*tot : 1,B2 + 1,/1 : 5,1B cm
4
Se dimensioneaz tola necesar, respectiv parametrul a [mm],
pentru un factor de umplere optim 6 ( ,78 cu rela#ia:
a -mm. : # *tot -cm
4
. @ #3,35 3,A$ $
1@4
: 0,B # *tot -cm
4
. $
1@4
(ac pentru parametrul a nu rezult o valoare standardizat, atunci se alege valoarea
standardizat imediat superioar sau inferioar i se verific dac, cu valoarea aleas
astfel, se o'ine:
)T*) : *tot -cm
4
. @ #3,35 a)T*)
4
-mm.$ : 3,0/ 3,A/
&n cazul nostru:
a$ cu izolaie ntre straturi:
a : 0,B #1,04$
1@4
: 11,25 mm
)e alege standardizarea E11 i se verific:
)T*) : 1,04 @ # 3,35 11
4
$ : 3,A/ accepta'il
'$ fr izolaie ntre straturi:
a : 0,B #5,1B$
1@4
: 14,2B mm
)e alege standardizarea E14,/ i se verific:
)T*) : 5,1B @ # 3,35 14,/
4
$ : 3,A1 accepta'il
Se calculeaz %rosimea pac9etului de tole, b [mm], utiliznd tola
S-0S:
' -mm. : )Ce -cm
4
. @ #3,34 a)T*) -mm.$
&n cazul nostru:
a$ cu izolaie ntre straturi:
' : 11,B0 @ #3,34 11$ : 14,A1
4
'$ fr izolaie ntre straturi:
' : 11,B0 @ #3,34 14,/$ : 1A,21
Se calculeaz numrul de tole necesar pentru confec#ionarea
miezului ma%netic, func#ie de %rosimea acestora, % 6 ,3" mm
sau ," mm8:
D : '-mm. @ g-mm.
&n cazul nostru:
a$ cu izolaie ntre straturi:
E$ pentru g : 3,5/
D : 14,A1 @ 3,5/ : 144 tole.
E$ pentru g : 3,/
D : 14,A1 @ 3,/ : 20 tole.
'$ fr izolaie ntre straturi:
c$
E$ pentru g : 3,5/
D : 1A,21 @ 3,5/ : 15A tole.
E$ pentru g : 3,/
D : 1A,21 @ 3,/ : B0 tole.
1. 7oncluzii
E%ist patru modaliti de a construi acest transformator.
Pentru fiecare mod de a construi avem aceleai numere de spire i aceleai
grosimi ale s!rmei de 'o'ina=:
n1 : A5/
n41 : 45B
n44 : 41
d1 : 3,1/
d41 : 3,/
d44 : 1,/
(ifer doar realizarea 'o'ina=ului i grosimea tolelor:
a$ Fo'ina= cu izolaie ntre straturi:
Tole E11 # a : 11 mm$
Grosime 3,5/
D : 144 tole
Grosime 3,/
D : 20 tole
'$ Fo'ina= fr izolaie ntre straturi:
5
Tole E14,/ # a : 14,/ mm$
Grosime 3,5/
D : 15A tole
Grosime 3,/
D : B0 tole
6