Sunteți pe pagina 1din 4

ENTOMOLOGIE FORESTIER CURS 3

Anul II Seria I
Cap. 3. nmulirea n mas a insectelor duntoare (gradaia)
Depistarea i prognoza insectelor duntoare

3.1. nmulirea n mas a insectelor duntoare
n orice pdure se sesc per!anen" specii de insec"e dun"oare# $olosi"oare %i indi$eren"e
pen"ru &ee"a'ia $ores"ier(
n )ioceno*ele s"a)ile# +n anii considerai normali ,de laten- nu!rul de insec"e
$i"o$ae &aria* dar +n li!i"e +n care pre*en'a lor ,%i a &"!rilor produse- nu es"e o)ser&a"( Aces"
nu!r de indi&i*i se !ai nu!e%"e numr sau contingent normal ,generaie rezistent sau de
fier-(
n anu!i"e si"ua'ii nu!rul indi&i*ilor unei specii +ncepe s creasc pes"e nu!rul din
la"en' %i +ncepe nmulirea n mas# suprapolulaia sau gradaia! +n care nu!rul de indi&i*i
a"ine un punc" !a.i! dup care are loc re&enirea la nu!rul ini'ial(
n de*&ol"area unei rada'ii se dis"in dou etape/
progradaia# de la +ncepu"ul rada'iei %i p0n la a"inerea punc"ului !a.i! ,par"ea
ascenden" a rada'iei- %i
retrogradaia! scderea densi"'ii dup punc"ul !a.i! p0n la nu!rul din la"en'
,par"ea descenden" a rada'iei-(
"radaia es"e +!pr'i"# din ra'iuni prac"ice# +n patru faze dis"inc"e# pri!ele "rei $c0nd
par"e din prorada'ie %i ul"i!a din re"rorada'ie( 1en"ru principalele insec"e de$olia"oare de la noi
din 'ar ,Lepidoptera-# care +n eneral au o enera'ie pe an# rada'ia se des$%oar +n circa 2 ani(
Fa*ele rada'iei sun"/
faza incipient
o es"e cea +n care de%i nu!rul insec"elor cre%"e de c0"e&a ori ,345- nu se produc +nc
&"!ri o)ser&a)ile6
o popula'ia de insec"e +n aceas" $a* es"e deose)i" de &iuroas6
faza creterii numerice durea* 3 ani
o nu!rul insec"elor cre%"e dar a)ia +n anul al doilea apar unele &"!ri ,pe supra$e'e
reduse-6
o es"e $a*a cea !ai i!por"an" pen"ru e&olu'ia ul"erioar a rada'iei +n sensul c# o
sc7i!)are a condi'iilor de !ediu ar pu"ea s"opa e&olu'ia rada'iei6 al"$el# se i!pun
!suri de co!)a"ere pen"ru a se e&i"a producerea &"!rilor $oar"e i!por"an"e +n
anul ur!"or6
o spre s$0r%i"ul aces"ei $a*e se o)ser& %i ac"i&i"a"ea en"o!o$ailor care in"r +n rada'ie
cu 343 ani !ai "0r*iu $a' de insec"ele dun"oare6
faza de erupie durea* 843 ani
o se carac"eri*ea* prin"r4o cre%"ere e.plo*i& a densi"'ii dun"orului %i ca ur!are
&"!rile sun" $oar"e pu"ernice ,+n cele !ai !ul"e ca*uri "o"ale-6
o apar $eno!ene de suprapopulare ca lipsa de #ran! care de"er!in o !or"ali"a"e
ridica" %i o !irare ac"i& +n cu"area 7ranei6
o se cons"a" %i o apari'ie +n !as a en"o!o$ailor ,para*i'i %i prd"ori- %i o
+!)oln&ire +n !as a o!i*ilor +n ul"i!ele &0rs"e ,da"ori" !icrooranis!elor
en"o!opa"oene-6
faza de criz
8
ENTOMOLOGIE FORESTIER CURS 3
Anul II Seria I
o se carac"eri*ea* prin reducerea nu!rului de indi&i*i care se $ace )rusc# +n"r4un an#
la insec"ele &iuroase ,Lymantria dispar, Malacosoma neustria- %i !ai len"# +n 3
ani# la cele !ai pu'in &iuroase ,Tortrix viridana, Operophthera brumata)(
9in pre*en"area $a*elor rada'iei deduce! %i principalele caracteristici ale gradaiei/
densitatea populaiei
o repre*in" nu!rul !ediu de indi&i*i rapor"a" la un ar)ore sau la o uni"a"e de
supra$a'6
o ea cre%"e con"inuu +n prorada'ie p0n la un ni&el !a.i! %i scade )rusc +n $a*a de
cri*# p0n la nu!rul enera'iei de $ier ,din la"en'-6
o ni&elul !a.i! a"ins +n erup'ie dep%e%"e# de cele !ai !ul"e ori# numrul critic
e.pri!a" prin nu!rul de indi&i*i ,"o" pe ar)ore sau pe uni"a"ea de supra$a'- capa)il
s produc o &"!are "o"al6
o 9ensi"a"ea popula'iei es"e un ele!en" de )a* +n s"a)ilirea prono*ei# respec"i& in"r
+n $or!ula de calcul a procen"ului pro)a)il de de$oliere# pen"ru anul ur!"or# dup
ur!"oarea $or!ul/
cri"ic nu!ar
&ia)ili indi&i*i : popula"iei 9ensi"a"ea
1
d

= $
coeficientul de nmulire
o es"e rapor"ul +n"re densi"a"ea popula'iei unei insec"e +n 3 ani consecu"i&i %i ara" dac
aceas"a a crescu" sau a sc*u"6
o +n prorada'ie &aloarea aces"ui coe$icien" es"e suprauni"ar iar +n re"rorada'ie es"e
su)uni"ar6
coeficientul de cretere a gradaiei
o es"e rapor"ul +n"re densi"a"ea popula'iei +n"r4un an al rada'iei %i cea din perioada de
la"en'6
o calcula" pen"ru anul de densi"a"e !a.i! ,din erup'ie- indic a!pli"udinea a)solu" a
densi"'ii pen"ru rada'ia respec"i&6
o aces" coe$icien" se de"er!in !ai reu# $iind reu de de"er!ina" densi"a"ea popula'iei
din perioada de la"en'( 9e aceea# pen"ru insec"ele dun"oare sec"orului $ores"ier nu
se cunoa%"e e.ac" li!i"a din"re densi"a"ea popula'iei din perioada de la"en' %i cea de
la +ncepu"ul rada'iei6
fecunditatea
o repre*in" nu!rul !ediu de ou depus de o $e!el6
o are i!por"an' pen"ru prono* pen"ru c de ea depinde &i"e*a de +n!ul'ire a
popula'iei %i respec"i& &olu!ul &"!rilor produse6
o es"e $oar"e &aria)il de la o specie la al"a6
o la aceea%i specie es"e !a.i! la +ncepu"ul rada'iei %i scade "rep"a"# a"in0nd &alorile
cele !ai !ici +n $a*a de cri*6
o se de"er!in direct la insec"ele care depun "oa"e oule +n"r4o depunere ,Lymantria
dispar, Malacosoma neustria- %i indirect# de reul +n $unc'ie de reu"a"ea !edie a
unei pupe $e!ele# la insec"ele la care oule sun" depuse +n rupe !ici ,Lymantria
monacha, Tortrix viridana)$
raportul dintre se%e
o se de"er!in +n s"adiul de pup %i repre*in" rapor"ul +n"re nu!rul $e!elelor %i cel al
!asculilor6
o +n pri!ele dou $a*e ale rada'iei aces" rapor" es"e suprauni"ar ,predo!in $e!elele-#
+n erup'ie de&ine aproape eal# iar +n cri* es"e su)uni"ar6
o se !ai u"ili*ea* %i indicele se%ual ca rapor" +n"re nu!rul $e!elelor %i "o"al pupe
con"rola"e ,$e!ele;!asculi-6
3
ENTOMOLOGIE FORESTIER CURS 3
Anul II Seria I
acti&itatea dumanilor naturali
o es"e &or)a +n principal de insec"e en"o!o$ae ,para*i"e %i prd"oare- %i
!icrooranis!e en"o!opa"oene6
o se e&iden'ia* +n al doilea an al $a*ei cre%"erii nu!erice# deci es"e !ic +n pri!ele
dou $a*e ale rada'iei# cre%"e +n erup'ie %i a"ine &alori !a.i!e +n $a*a de cri*6
o !or"ali"a"ea produs de du%!anii na"urali se de"er!in pen"ru s"adiile de ou# lar& %i
pup ale insec"ei4a*d(
aspectul e%terior
o poa"e da unele indica'ii despre $a*a rada'iei# +n sensul c $e!elele adul"e ,dar %i
pupele $e!ele- sun" !ai !ari +n pri!ele $a*e ale rada'iei %i insec"ele au un colori"
!ai +nc7is(
3.'. Depistarea i prognoza insectelor duntoare
Depistarea insec"elor dun"oare es"e opera'iunea prin care se descoper %i se se!nalea*
apari'ia unei insec"e dun"oare precu! %i a supra$e'ei in$es"a"e( Es"e o sarcin per!anen" a
personalului sil&ic de "eren( 9epis"area se $ace dup pre*en'a insec"ei# +n "oa"e s"adiile# as"$el/
+n stadiul de ou se depis"ea* u%or speciile la care $e!elele depun "oa"e oule +n"r4o
depunere# u%or &i*i)ile/
o pe scoar'a "runc7iurilor la Lymantria dispar
o pro)e de ra!uri la Malacosoma neustria
+n stadiul de lar&(
o la Lymantria dispar %i Lymantria monacha dup <olin*ile de o!i*i= ,o!i*ile
a)ia ie%i"e din ou pri!&ara s"au c0"e&a *ile pe depunere-
o dup cui)urile cu o!i*i din coroan la Euproctis chrysorrhoea %i Hyponomeuta
rorella
o la cr)u%i ,Scarabaeidae- %i <lar&ele s0r!= ,Elateridae- cu oca*ia lucrrilor de
+n"re'inere +n pepiniere# lar&ele apar la supra$a'# se o)ser& u%or ,%i po" $i
co!)"u"e !ecanic-
+n stadiul de pup/
o prin sonda>e +n sol pen"ru Geometridae
o prin o)ser&area pupelor prinse cu c0"e&a $ire de !"ase# pe scoar'a "runc7iurilor la
Lymantria dispar, Lymantria monacha %i Malacosoma neustria
+n stadiul de adult(
o la $lu"uri prin a"raerea !asculilor la curse cu $ero!oni se.uali sin"e"ici
,Lymantria dispar, Lymantria monacha, Tortrix viridana)
o prin cap"area $e!elelor nearipa"e sau cu aripi reduse ,Geometridae-# la inele de
clei pe "ulpin
o prin scu"urarea pe prela"e %i adunarea 0ndacilor ,Scarabaeidae, Chrysomelidae-(
9epis"area se poa"e $ace %i dup prezena &tmrilor(
la $oioase +n special dup o)ser&area de$olierilor
la r%inoase dup &0r$ul usca"# ori$iciile de in"rare %i de *)or pe scoar' adesea cu
ru!eu% +n >ur# scureri de r%in %i# la a"acuri in"ense# desprinderea scoar'ei
la insec"ele aliene depis"area se $ace dup pre*en'a alelor e"c(
Se!nalarea pre*en'ei dun"orilor se $ace ,co!ple"0nd un $or!ular "ip-# +n !a.i!u! 3
*ile c0nd depis"area se $ace +n"r4un s"adiu ac"i& ,sau c7iar +n 35 de ore pen"ru insec"e $oar"e
3
ENTOMOLOGIE FORESTIER CURS 3
Anul II Seria I
periculoase 4 Lymantria monacha) %i +n "er!en de 2 *ile c0nd depis"area s4a $cu" +n"r4un s"adiu
inac"i& ,ou# pup-(
Se!nalarea se &eri$ic pe "eren# oca*ie cu care se s"a)ile%"e %i supra$a'a in$es"a" %i se
+n"oc!e%"e procesul)&er*al de &erificare a apariiei duntorilor(
+rognoza ur!re%"e pre&ederea din "i!p a !o!en"ului +n care s4ar produce &"!ri
i!por"an"e pen"ru a se aplica !surile de co!)a"ere +nain"e de producerea aces"ora(
ntocmirea prognozei/
pen"ru insec"ele de$olia"oare ,Lepidoptera-# prin cerce"area s"a'ional se cule da"ele# din
"eren# pen"ru de"er!inarea carac"eris"icilor rada'iei %i +n $inal a $a*ei aces"eia( Culeerea da"elor se
$ace +n suprafee de control! de ?#8 7a ,3?@A?!-# !a"eriali*a"e prin +nse!narea cu &opsea a
ar)orilor peri!e"rali ,o supra$a' de pro) es"e su$icien" pen"ru 8? 7a-( 9a"ele culese se +nscriu +n
<Fi%e ale supra$e'ei de con"rol=( 9up de"er!inarea radului pro)a)il de de$oliere %i a $a*ei
rada'iei se +ncadrea* supra$e'ele respec"i&e +n zonele de com*atere sau +n zonele de
supra&eg#ere( Ca o &aloare $oar"e eneral c0nd procen"ul de de$oliere dep%e%"e A?: +n
prorada'ie ,nu!ai pen"ru Lymantria monacha la pes"e 8?:- se aplic co!)a"eri c7i!ice ale
o!i*ilor# pri!&ara# o)i%nui" +n pri!ele dou &0rs"e ale o!i*ilor ,c0nd au consu!a" $oar"e pu'in din
7rana necesar %i c0nd insec"ele $olosi"oare nu au prsi" +nc locurile de iernare-(
pen"ru speciile care rod rdcinile puie'ilor ,+n principal lar&ele de cr)u%i 4
Scarabaeidae- culeerea da"elor pen"ru prono* se $ace "oa!na# prin sonda>e +n sol ,8? sonda>e@7a
+n pepinier %i 3 sonda>e@7a +n "erenurile de +!pduri"-# de 8@8@?#A !( 9in aces"e sonda>e se adun
"oa"e insec"ele si"e %i se separ lar&ele acti&e +n $unc'ie de care se +n"oc!e%"e prono*a
&"!rilor pro)a)ile +n pri!&ara ur!"oare ,dup nu!rul lar&elor ac"i&e@!
3
-# de lar&ele retrase
pentru mpupare# pupele %i e&entual g,ndacii aprui# cu care se calculea* prono*a *)orului
de cr)u%i +n anul ur!"or(
pen"ru 0ndacii de scoar' ,Ipidae- care produc &"!ri i!por"an"e la r%inoase#
depis"area se $ace prin o)ser&area *)orului ,roiuri de insec"e-# a ori$iciilor pe scoar'# a scurerilor
de r%in %i# la deco>iri par'iale# dup pre*en'a aleriilor su) scoar'( 1en"ru cea !ai i!por"an"
specie# Ips typoraphus# se u"ili*ea* pen"ru depis"are %i prono* metoda feromonal(
5