Sunteți pe pagina 1din 2

Consiliul Concurentei a fost infiintat prin Legea concurentei nr.

21/1996, modificata si completata prin Ordonanta de


urgenta a Guvernului nr. 121/2003.

Consiliul Concurentei reprezinta Romania in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil si coopereaza
cu autoritatile de concurenta comunitare si extracomunitare. Ca urmare, Consiliul Concurentei a fost desemnat de
Guvernul Romaniei sa coordoneze negocierea Capitolului 6 "Politica concurentei" in procesul de aderare a Romaniei la
Uniunea Europeana.

Rolul Consiliului Concurentei in calitate de autoritate administrativa autonoma are doua dimensiuni: una corectiva
privind restabilirea si mentinerea un mediu competitiv normal, iar cealalta, dimensiunea preventiva de monitorizare a
pietelor si supravegherea actorilor pe aceste piete.

In conformitate cu prevederile Legii concurentei, Consiliul Concurentei are drept scop protejarea si stimularea
concurentei pentru asigurarea unui mediu concurential normal , in vederea promovarii intereselor consumatorilor.

Atributiile Consiliului Concurentei:
ia decizii pentru cazurile de incalcare a prevederilor Legii concurentei; certifica, la cererea
agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici pe baza investigatiilor efectuate si
pe baza dovezilor prezentate, ca nu exista temei pentru interventia sa in conformitate cu
prevederile Legii concurentei;
ia decizii de acordare a dispenselor de exceptari individuale de intelegeri, decizii luate de
asociatiile de agenti economici sau practici concertate, precum si decizii in cazurile de
concentrari economice; asigura aplicarea efectiva a deciziilor proprii;
efectueaza, din proprie initiativa, investigatii utile pentru cunoasterea pietei; sesizeaza
Guvernul asupra existentei unei situatii de monopol sau a altor cazuri care cad sub incidenta
legii si propune luarea masurilor considerate necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor
constatate;
sesizeaza instantele judecatoresti asupra cazurilor in care acestea sunt competente;
urmareste aplicarea dispozitiilor legale si a altor acte normative incidente in domeniul de
reglementare al Legii concurentei;
sesizeaza Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administratiei publice centrale si
locale in aplicarea Legii concurentei;
emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact
anticoncurential si propune modificarea acelora care au un asemenea efect;
face recomandari Guvernului si organelor administratiei publice locale pentru adoptarea de
masuri care sa faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei;
propune Guvernului si organelor administratiei publice locale luarea de masuri disciplinare
impotriva personalului din subordinea acestora, in cazul in care acesta nu respecta dispozitiile
obligatorii ale Consiliului Concurentei; realizeaza studii si intocmeste rapoarte privind
domeniul sau de activitate si furnizeaza Guvernului, publicului si organizatiilor internationale
specializate informatii privind aceasta activitate;
reprezinta Romania si promoveaza schimbul de informatii si de experienta in relatiile cu
organizatiile si institutiile internationale de profil si coopereaza cu autoritatile de concurenta
straine si comunitare;
stabileste si aproba misiunea, strategia generala si programele de activitate ale autoritatii de
concurenta.

Consiliul Concurentei va comunica punctul sau de vedere asupra oricarui aspect in domeniul
politicii concurentiale, la cererea: Presedintelui Romaniei; comisiilor parlamentare,
senatorilor si deputatilor; organelor administratiei publice centrale si locale;
organizatiilor profesionale, patronale si sindicale, incluzand printre acestea si Camera de
Comert si Industrie a Romaniei;
organizatiilor pentru protectia consumatorilor; instantelor judecatoresti si parchetelor.

Consiliul Concurentei intocmeste anual un raport privind activitatea sa si modul in care
agentii economici si autoritatile publice respecta regulile concurentei, potrivit prezentei legi.
Raportul se adopta in plenul Consiliului Concurentei si se da publicitatii.

In domeniul ajutorului de stat, Consiliul Concurentei are urmatoarele atributii:
adopta deciziile prevazute de lege, in urma examinarii notificarilor privind intentia de a
acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent; urmareste aplicarea
efectiva a deciziilor proprii;
sesizeaza instantele judecatoresti in situatiile prevazute de lege;
sesizeaza autoritatea emitenta a unui act normativ prin care se instituie masuri de ajutor de
stat nenotificate sau interzise printr-o decizie a Consiliului Concurenteisi, concomitent,
informeaza furnizorul si beneficiarul de ajutor de stat cu privire la sesizarea transmisa a
autoritatii emitente; anual, intocmeste inventarul ajutoarelor de stat;
monitorizeaza ajutoarele de stat existente; supravegheaza relatiile financiare dintre
autoritati publice si intreprinderi publice, precum si asigurarea transparentei in cadrul
intreprinderilor cu drepturi speciale sau exclusive ori carora le-a fost incredintata prestarea
unor servicii de interes economic general;
intocmeste un raport anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania, pe care il
inainteaza spre aprobare Guvernului;in vederea asigurarii transparentei in acest domeniu,
Consiliul Concurentei transmite Comisiei Europene Raportul anual privind ajutoarele de stat
acordate si il publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


De minimis Acesta este pragul sub care cerinele Regulilor pentru ajutorul de stat nu se aplic.
Pragul de minimis se refer la schemele care furnizeaz ajutor pentru afaceri sub 200 000 euro
pentru o perioad de 3 ani. De minimis nu se refer la proiecte se refer la totalul tuturor
ajutoarelor publice pentru societatea n cauz, indiferent de surs. Dac ajutorul total primit de o
societate este mai mare dect pragul, atunci se aplic regulile ajutorului de stat.