Sunteți pe pagina 1din 3

Nedemnitatea de drept

art.958 NCC
Nedemnitatea judiciara art. 959
NCC
Nedemnitatea in VCC art.
655 VCC
Ipoteze Condamnarea penala
pentru savarsirea unei
infractiuni cu intentia
de a-l ucide pe cel care
lasa mostenirea
-infractiune
consumata/tentativa
-intentie
directa/indirecta
-otarare de
condamnare definitiva
si irevoca!ila
Condamnarea penala pentru
s"v#r$irea% cu intenie% &mpotriva
celui care las" mo$tenirea a unor fapte
'rave de violen("% fizic" sau moral"%
ori% dup" caz% a unor fapte care au
avut ca urmare moartea victimei
intentionat/preterintentionat
infractiuni indreptate
impotriva celui care lasa
mostenirea
otarare de condamnare
definitiva si irevoca!ila
Condamnatul pentru c" a
omor#t sau a &ncercat s"
omoare pe defunct
-infractiune
consumata/tentativa
-intentie directa/indirecta
-otarare de condamnare
definitiva si irevoca!ila
Condamnarea penala
pentru savarsirea unei
infractiuni cu intentia de
a-l ucide pe un alt
succesibil care% dac"
mo$tenirea ar fi fost
descis" la data
s"v#r$irii faptei% ar fi
nlturat sau ar fi
restrns vocaia la
mo$tenire a
f"ptuitorului.
-infractiune
consumata/tentativa
-intentie
directa/indirecta
-otarare de
condamnare definitiva
si irevoca!ila
-conditiile privitoare la
persoana impotriva
careia se indreapta
actiunea/ inactiunea
vatamatoare
-momentul) inainte de
desciderea mostenirii
*scunderea/ alterarea/
distru'erea/falsificarea cu rea
credinta a testamentului defunctului+
-reaua-credinta
*cuza(ia capitala
-
declarat" de
instanta de judecat"
calomnioas"
-denunt/ plan'ere penala/
marturie intr-un proces penal
-necesitatea condamnarii pentru
calomnie otarare definitiva
si irevoca!ila
Impiedicarea% prin dol sau violenta,
a celui care las" mo$tenirea s"
&ntocmeasc"% s" modifice sau s"
revoce testamentul
-dolul sau violenta
,o$tenitorul major care% av#nd
cuno$tin(" de omorul
defunctului% nu a denun(at
aceasta justi(iei
-doar mostenitorii majori care
nu sunt pusi su! interdictie
-conditia ca nedenuntarea sa fie
imputa!ila mostenitorului
-art. 656 VCC) nu se impune
o!li'atia ascendentilor%
descendentilor% afinilor de
acelasi 'rad% sotului/sotiei%
fratii/ surorile% uncii/matusile
celui care a comis omorul
-doar infractiunea consumata
de omor% savarsita cu intentie
-nu este necesara condamnarea
penala
-ermen si
conditii de
invocare
-oricand
-la cererea oricarei
persoane interesate/ din
oficiu de instanta sau
notar pu!lic
-pe !aza otararii
judecatoresti din care
rezulta nedemnitatea
-ermen)
un an de la desciderea
mostenirii
un an de la data ramanerii
definitive a otararii de
condamnare .art.959 alin. /0
un an de la apritia cauzei de
impiedicare a condamnarii
.art. 959 alin. 1 teza finala0
un an de la data cand
succesi!ilul a cunoscut
motivul daca a intervenit
dupa desciderea mostenirii
.art. 959 alin. 50
-la cererea oricaruia dintre succesi!ili
-la cererea
comunei/orasului/municipiul .art. 959
alin. 60
-opereaza de plin drept
-poate fi invocata de catre
comostenitori/mostenitori
su!secventi/donatari sau
le'atari/ creditori pe cale
o!lica/ instanta din
oficiu/notarul pu!lic/cel
nedemn
-doar ulterior desciderii
succesiunii
-poate fi ceruta doar daca
nedemnul are vocatie efectiva
la mostenire
2ituatii in
care nu
opereaza
-decesul autorului
faptei/ amnistie/
prescriptia raspunderii
penale 34 e5ceptand sit.
in care faptele au fost
constatate printr-o
otarare civila definitiva
-inlaturarea e5presa a
efectelor prin act
autentic/ testament al
celui care lasa
mostenirea .art. 966
alin. 60
7entru situatia 6)
- decesul autorului faptei/ amnistie/
prescriptia raspunderii penale 34
e5ceptand sit. in care faptele au fost
constatate printr-o otarare civila
definitiva
-inlaturarea e5presa a efectelor prin
act autentic/ testament al celui care
lasa mostenirea .art. 966 alin. 60
-anterior condamnarii a
intervenit prescriptia
raspunderii penale% amnistia
antecondamnatorie sau a
intervenit acitarea pe
considerentul inlaturarii
raspunderii penale
2ituatii care
nu duc la
suprimarea
efectelor
nedemnitatii
-rea!ilitarea
nedemnului/ amnistie
postcondamnatorie/
'ratiere/ prescriptia
e5ecutarii pedepsei .art.
966 alin. 80
-rea!ilitarea nedemnului/ amnistie
postcondamnatorie/ 'ratiere/
prescriptia e5ecutarii pedepsei .art.
966 alin. 80
-cauza de atenuare a
raspunderii penale/ prescriptia
e5ecutarii pedepsei/ amnistia
postcondamnatorie/'ratierea
pedepsei
-iertarea victimei nu produce
efecte
9fecte -efectele se produc de
drept
-tre!uie declarata
-constituie act de acceptare tacita .art.
959 alin. 8 teza finala0
-efectele se produc de drept
9fecte in
raport cu
nedemnul
6. e5cluderea atat de la
mostenirea le'ala% cat si
de la cea testamentara
8.posesia e5ercitata de
nedemn este considerata
de rea-credinta
6. e5cluderea atat de la mostenirea
le'ala% cat si de la cea testamentara
8.posesia e5ercitata de nedemn este
considerata de rea-credinta
6.e5cluderea de la mostenirea
lui de cuius
34doar in cazul mostenirii
le'ale
-inlaturarea este completa 34
nu poate cule'e nici rezerva
-produce efecte de la data
desciderii mostenirii
8.efecte relative- poate mosteni
indirect .caracter personal0
-nedemnul il poate reprezenta
pe de cujus
/.restituirea !unurilor
succesorale
-se transforma intr-un detinator
fara titlu
-restituire in natura
9fecte in
raport cu
descendentii
nedemnului
-este personala
-nedemnul poate fi
reprezentat de
mostenitorii sai% la
mostenirea celui fata de
care este nedemn .art.
9650
-este personala
-nedemnul poate fi reprezentat de
mostenitorii sai% la mostenirea celui
fata de care este nedemn .art. 9650
-caracter strict personal
-art. 658 VCC) copiii
nedemnului vor veni la
succesiune in virtutea dreptului
lor propriu
-descendentii nu pot mosteni%
prin reprezentarea nedemnului
9fecte in
raport cu
tertii
-actele de conservare
inceiate cu tertii sunt
vala!ile in masura in
care profita
mostenitorilor
-actele de dispozitie cu
titlu oneros se mentin
daca tertii sunt de !una
-credinta
-actele de conservare inceiate cu
tertii sunt vala!ile in masura in care
profita mostenitorilor
-actele de dispozitie cu titlu oneros se
mentin daca tertii sunt de !una
-credinta
-actele de dispozitie-
desfiintarea de drept
34 e5ceptii)
*ctele privitoare la
!unurile mo!ile art.
69:9 VCC
*ctele privitoare la !.
imo!ile- error
communis facit ius
34 nu se aplica in
cazul tertilor de rea
credinta

S-ar putea să vă placă și